بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبرگزاری farsnewsنوحه‌ای کمیاب از مرحوم سلیم مؤذن‌زاده + صوت

نوحه‌ای کمیاب از مرحوم سلیم مؤذن‌زاده + صوت


در که در از زینب(س) می‌گوید: «من اگر این مصائب را به جان می‌خرم، می‌دانم که مظلومیتم برای شیعیان فتوا خواهد گشت که راهشان هموار گردد».
تاریخ باز نشر :
زمان : 9 دقیقه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فرهنگی
ارزیابی

ارزیابی "فاصله‌گرفتن": روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه تجربه‌ها در دانشجویان


هدف این های ها (ارزیابی گرفتن؛ فرسکو و همکاران، 2007 الف) در نمونه دانشجویی داوطلب از دانشجویان دانشگاه های تهران بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : 11 دقیقه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
آمریکا در اجرای برجام بدعهدی کرده است/چیزی از دولت در مورد اقتصاد مقاومتی ندیدم/از نیروهای جوان‌تری برای کابینه استفاده می‌کردم/ قدرت خرید مردم پایین آمده است

آمریکا در اجرای برجام بدعهدی کرده است/چیزی از دولت در مورد اقتصاد مقاومتی ندیدم/از نیروهای جوان‌تری برای کابینه استفاده می‌کردم/ قدرت خرید مردم پایین آمده است


حوزه فارس-امین و عزیزی: به و از روی موانعی که از کیسه گچ شده بود به راه پله ها تا قبل از به طبقه چهارم، سطل رنگ یکی از کارگرهایی که مشغول مرمت بود حال هوای قبل از مصاحبه مان را عوض کند. دفتر کارش می شویم همه چیز بوی کهنگی دهه 60 می دهد حتی کتاب که در قفسه ها چیده شده روی وایت بُرد بود: & می گفت عقل از است& و همه چیز از می شود. چین های روی خط های از هم جلادان و شهیدان اوایل را هم شیادان و روشنفکران دهه 70 را؛ رو در روی مردی ایم که در محمدجواد باهنر، میرحسین موسوی، اکبر رفسنجانی و محمد خاتمی را در کارنامه و کمی تا قسمتی ابری هم در وزارت کمک بتوان وی را به بی خود در های & ابودُوَل& نامید. سید طبا را نمی در ناهمگون & ورزش& ، & سیاست& و & صنعت& کرد از وی در و حتی هم دارد. از در & جنگ اطهر& به کارگردانی محمدعلی نجفی (شهردار تهران) برایمان گفت، می که مدتی بنا با رنگ و را کند که چون در این رها می کند اما کوتاهی نیز در با & سنتور& که به عدم استعداد ترکش می کند. طبا در کاندیدا شد و تا آخر هم درصحنه و طبق یک گفتمان را در سپهر کرد و آن & زیست& بود و شعارش در این را بر پشت سالنامه سال 95 نیز چاپ است. از وی در پرسیدم؛ است که با و به روش و ای که درگذشته و خود را می دهند؛ را هر طور که می شود و نمی را این طرف و آن سوق دهند. این کاندیدای حال می که من می تری را کنم چون که شدم 33 بود. من هم 27 به از هستم. وی که در است که با از ها شده است اما می که از را حل کند! از عملکرد در و بر این باور است که از در و این روش صحیح چون نمی اسم هر را گذاشت. در ادامه می آید مشروح گفت و گوی خبرنگار با سید طبا است. فارس: طبا گفت وگو چندماه به عقب برگردیم، که به دوازدهیمن در های شده بودید، و از شما به شریک تیم یاد می شد، که در پاس گل های را به و داد... طبا: اینطور پاس گلی در کار نبود؛ هم به این مطلب دادم. فارس: اما و های شما را مرور می کنیم... طبا: من نه باکسی بده بستانی نه به پاس گل بودم، حقایق و دیدگاه را فقط بیان کردم. فارس: در آن با چهره های طبا: خیر. فارس: هم درخواست نداشتند. طبا: خیر، چند نفری تماس که من اجتناب کردم. فارس: چه بودند؟ طبا: قصد نامی از کسی ببرم. فارس: سبد آرایتان را ارزیابی می کنید؟ طبا: خوب استقبال شد، را که میدیدم می میخواهیم به شما رای دهیم. فارس: اما شما که به رأی می و حتی هم که هم به رای دهند. طبا: به که می می می خواستیم به شما رای اما چون کردی به رای دهیم، ما هم کار را کردیم. فارس: تان چه طبا: از به عمل و به رای دادیم. فارس: به این ای که و می پاس گل به پس چرا این از ها طبا: من در این از های این بود تا را من قبل هم با شده بودم. *شورای می به را مند کند فارس: های مند شدن به نظر شما در این طبا: حرف به در یک ای ای در این کرد اما آن را رد چرا که این است و حق هم با بود. چرا که اگر سازوکاری کُمدی هم شود. خود می به را مند کند و می بگوید تر از این ضوابط را قبول ندارد. با ساختاری که با آن صلاحیت فرد بی صلاحیتی مثل ما نیز شود. (با خنده) *هر ساز و می من آن را فارس: این را از این باب می کند که طبا پیش از ثبت نام با هماهنگی نکرده و یا این که شما رأی باشید؟ طبا: من هر ای که می را داشتم؛ مگر درون کاوی و پلشتی های حقیر را کشف می کردند. (با خنده) *به که ما را نمی فارس: چه خاطره ای از طبا: چیز بود را از دیدند؛ به من که من چهارسال است شما را ندیده ام که ما همیشه شما را از می بینیم اما نمی گیرید. فارس: با کاندیداهای با گپ و گفت طبا: با همه خوب رابطه من با رئیسی و خوب است و های دوستانه نیز در عین با هم می اما اند و هیچ چیز از آن نبود. فارس: کمی با بحث قدیم را داشتید. طبا: که با است این است که کار نیست. از دوستان قدیمی من است و هیچ هم باهم نداریم. اما می پرسیدند که شما از با افغانستان چه کار می کنید. هیچی را می کُشیم (با خنده). 20 سال است که مدیره یک شرکت را که یک نساخته اند؛ 20 و چند سال است که غریق است من نمی درمناظرات حرف نامربوط وگرنه می بپرسم شما چه غریقی که این تعداد در دریاها کشته می شوند؛ من سؤالات را می دانم. فارس: بعد از با دیدار و تماسی طبا: را ندیدم. *علاقه ای به در فارس: در اش از شما دعوت شد؟ طبا: می که من به نمی روم چون در به که من تمایلی به در نداریم. فارس: روز تحلیف و تنفیذ چرا طبا: جسمی و کمرم درد می به 30 سال است که دیسک کمر دارم. *می آن شعر را نوه ام در که فارس: در یکی از مناظره های شعری را که های لطفا در این هم بگوئید. طبا: نوه ام را به بیاورم اما ندادند. حرف من در آن شعر این بود که ما همه کار کنیم. فارس: نوه تان چند طبا: 6 سال دارد. *می در شعر & کودکانه& بخوانم/بازخورد شعر بود فارس: که یک شعر دارای آرایه ادبی بهتری می کردید؟ طبا: نه؛ می شعر بخوانم. فارس: چرا؟ طبا: می شعر به باشد؛ قصدم این بود که این شعر را نوه ام بخواند. فارس: پس از خواندن این شعر کسی نقد و ای به شما یا طبا: ها با این می کردند. فارس: آن بود؟ طبا: مثبتی داشت. فارس: طبا در ویدیویی که شما در حال چه شد که همه فن حریف شدید و از به از به شعر و از شعر به و از به رفتید؟ طبا: من در & جنگ اطهر& بازی که تهیه این نیز خود بودم. فارس: چرا از در نکردید؟ طبا: من به رفتم که را بگذارم اما نتوانستم در سخت است چون آدم ای باشد. از جلیلوند کردیم. فارس: که به این سن اید طبا: اما فرصت و حوصله آن را کار است. من یک می تابلوی بکشم. فارس: سبک از نقاشی، با رنگ روغن، طراحی یا با آبرنگ و مدادرنگی؟ طبا: با رنگ را می کنم اما در این ضعیفم و نشد. فارس: با رنگ ظرافت های می و علم ترکیب رنگ ها و از قلم موها مهم است. طبا: بله. طور است. *موسیقی با را ام فارس: در به چه طبا: من به هم اما سخت است و بلد اما را ام که سخت بود است و من را اما کار است. *کابینه با فارس: طبا اگر کمی هم به بپردازیم؛ در کلیت چیست؛ آیا از و طبا: به نظر با و به روش و ای که در و خود را می دهند. اما می جای شما از به و هر کسی یک و ندارد. مهم ما روش کار و به ها است دید و چه را می به نظر من بر می و می در است. *کابینه را هر طور که می شود فارس: که بر طبق و های شده شوند. طبا: و که ما آن عمل و نیز هستند. اگر کسی کند این حرف کی نظر اند که ما آدم های که دست شان حرف زده اند اما اگر نیز می را به می و نمی را این طرف و آن سوق دهند. فارس: پس مهندس! شما که 24 حرف ای است. طبا: بله. *خوب بود که را در نظر می طبا: با این که یک زن در اما اگر بر این که اعم از و ولو همه نیز من موافقم. اما یک زن به صرف یک زن در و من نیز آن نیستم. ها را اما خوب بود که ها را در نظر که می این ها را بگیرند. فارس: که به مهم شما به طبا: خاص از به ما بر که شده اند هیچ جز که در می داد. در ما به ای است که آن است که می دهد. با یک کار مهم اما مهم تر است که نمی دهد یا آن را یا نمی و یا اگر دهد های و کرد. ما به جز که در حال ما و در جهت حل این بورزیم. فارس: به نظر شما و طبا: است در اول ما با و که را به یک غیر می من در که ما در 8 سال با و را حفظ اما کل و به به می کنند. ما رودخانه و آب های زیرزمینی را و این مثل چند بچه می که از شیره جان اما هیچ به خود ندهند؛ ما هیچ به این و از در حال از بین است. این ای که من می کنم شوخی چرا که اگر را بهبود نبخشیم اسفناکی رخ می دهد. ما ضد شده ما این که 5 هکتار درختان پسته در حال خشک شدن و در از 200 عدد از دشت ما فرو است و نمی کرد. این چیز کوچکی و به این به شدت بی می شود. نمونه این بی دریاچه است که اگر خشک شود بین و کرج به طوفان نمک از بین رفت. ما سرزمین مان را از دست بدهیم. سرزمینی که به آن این همه ایم. فارس: مسائلی که فکر می بازگو کردنشان اهمیت دارد. طبا: و نیز جزو است. مهاجرت از روستاها به نیز ای است که پیش بینی می شود 10 تا 14 نفر به سمت تغییر دهند. که معضل نشینی را به آورد. ما بسیار بزرگی در و هم هیچ نمی بکند. فارس: تغیر و کمکی به حل نمی کند؟ طبا: عوض شده اما هیچ تغییری در ما گرفت. فارس: این را طبا: بلد بودن یا نبودن کرباسیان یک است. مگر که در حال عوض شدن است از نمی داند؟ طرح های به شدت خوابیده است و طرح های توسعه ای ما نیز فعال نیست. اما هیچ اثری و در حالت اتوپایلوت گذاشته ایم و به خودکار می کند. نه مثل که خرابکاری کرد و نه چپ نمی کنند. فارس: طبا شما به بحث مذاکرات و ای در حالی که شاهدیم دولتمردانمان نیز عملاً علاوه بر روح متن آن هم نقض شده است... طبا: اگر کار خلاف می کند این بدین معنی که اصل شده است. فارس: خب یکی از اهداف رفع ها بود؛ آیا ها شده طبا: از ها شده است. *معتقدم که با از ها شده است فارس: سوئیفت و مالی ... طبا: من که از ها شده شما یک وقت می عمل است... فارس: نگفتم که عمل است. طبا: پس چه؟ فارس: عرض این بود موضعی که شما از آن تعریف و تمجید از طرف نقض ما می که نقض به حدی شده است که و هر دو به این دارند... طبا: صبر من این را میزنم تا کمی ذهنیت ها دقیق شود. حسن (ع) با صلح کردند. آیا این کار بود یا آیا حسن (ع) می که چه جرثومه فسادی علم الهی که و می چه ای و چه آینده ای پیش روی وی است اما فارس: طبا این به تحمیل شد؛ آن خواص بی بصیرت... طبا: زدم؛ مگر ما که پس از و ما بشود. این ابلهانه است. آدم که را به و ندادن به دشمن شما نیز می چرا، اما این را می کنید. مگر نبود؟ فارس: طبا فکر نمی کنم کسی با اصل توافق و مذاکرده حرف بر نوع چه و چه گرفتیم.... طبا: کم است و با کم نمی توانم حرف اما شما می و یک می پرسید. که در و نیز حرف های شما را می و در نیز می کنند. اما افرادی چون به است و نمی هر را به بیاورند. فارس: خارجه ما اذعان که است. طبا: معلوم چرا ایم... *آمریکا در است فارس: ما این که چرا ایم. طبا: شما می است من هم می است آیا بعد از به صمیمی ما شود. فارس: کسی انتظاری و ندارد. شما که یکی از های بحث و ما این است که این در چه امید که با اقتصادیشان مرتفع شود. طبا: بله. از ها رفع شده مگر بیمه ها، رانی و روابط لغو شده است اما در نیز لغو است. فارس: اما قراربود ها شود نه تدریجی؛ طبا شما به که قصد با کسب رأی از سکان را به دست بگیرید؛ آیا فکر می ثمرات مسیری که در بحث طی شد در مشاهده می شود یا طبا: من از شما دارم. ما ایم در چشم پوشی از از صنایع را کردیم. به نظر شما چه در زندگی، و رفع فارس: ای کاربردهای زیاد در پزشکی، صنعت، و برق دارد... طبا: چه به برق فارس: طبا: ما 56 برق می و اگر برقی که در اثر به دست 800 بود و هیچ ندارد. فارس: ای به شما در های هم کارساز طبا: ای در کجای تأثیر * از را حل کند فارس: طبا تا آنجا که من ای علم و است که کسی منکر آن که مصادیق آن در بحث دارو، تشخیص و درمان سرطان،رادیو گرافی، بیولوژی و.. اما این طور که شما می ای هیچ طبا: شما که چه دارد. فارس: عرض خدمتتان. طبا: من که شد که از که را حل کند اما از ها موجب شده بود. در کشتیرانی، های ما نمی در دریا کنند، سبب می شد که را با و 30 اضافه از و جعل سند تا از یک شود و در 40 پول ما را به ها می ریختیم و این پول به نمی رود؛ آیا این بد من می که سبب شده پول کشورما که صرف گری می شده نشود. شما به من که چه بر و است. فارس: مهندس! ما از خدمت شما واضح است. شما آن که شد که حل معیشتی از این تعهدنامه را اما دولتمردان ما شعار می که با این حل شود های ظالمانه به طور یکجا لغو می حتی از ضرر روزی 100 تاخیر در گفتند. طبا: این از که ما ضرر می است. اما با اول شما و این ها را بدهند. ما در هر روز و هفته به ضرر می و به یک عده که شد کاسب به است. فارس: خب این پول ها کجا رفته؟ طبا: این پول ها در مرکزی است. شما آن پول که رفته کجا است. فارس: طبق این مُهر تائید شما به ادعای این 100 که ضرر نمی کجاست؛ مگر بر و اثر می گذاشت. طبا: اثر بگذارد؟ فارس: شما می که ما بابت ها 40 پول اضافی به ها می کردیم. به عادی می کنیم. پس چرا حتی آب خوردن را به گره زدند. طبا: اولاً شده است. فارس: آمده؟ طبا: به 35 بود و به حدود 10 است. آیا این بد فارس: اگر کرده؛ چرا طبا: چرا آن که با 30 الی 35 درصدی نمی زدید؟ فارس: زمان؟ طبا: شما را می کرد حتی یک به نکردید. فارس: فکر می کنم که توقیف شدن 3 محکمی به شما باشد. طبا: خیر. آن یک بحث است. *مسئله بر سر است! فارس: مثلا چه بحث طبا! گفت وگوی ما این آن از شما به یک کارشناس، یک انتخابات، که در بدنه سوال دارم؛ سوالم هم آیا تورمی که شما می به های است یا به آمدن مردم؟ طبا: من این را توضیح بدهم. واژه است بر سر و است که ضد این استراتژی را می کند. این که توسط رئیسی، و در شد و بود که از بی بی سی و VOA به گوش می رسید. فارس: های و از بی بی سی و VOA به گوش نمی و بر روی آن مانور نمی دادند؟ طبا: در از می کردند. فارس: از می یا از خودشان. طبا: خیر. من منظورم است. می ما شده اند چه. حرف است که منافقین و سلطنت طلبان می زنند. فارس: کسی در نگفت که ما شده اند. طبا: من که است. اما به های درگیری و گرفتاری ا یم. ما مرگ بر می و با می به ما نقل و نبات بدهند. فارس: با و هم طبا دستاوردهای های احمدنژاد و در زیر می رود تخریب نمی شود اما از می به می شود یا می در که بود مثل 100 روزه. طبا: اگر بی خودی داده، بی خود است. من که اینها را بدهند. *وکیل فارس: اما شما به می کنید. طبا: خیر. من نیستم. فارس: لطفاً پس دستاورد و در زیر می رود، زیر نمی رود اما از می می گیرد؟ چرا جای جلاد و جابه جا می شود در امن و امان است اما که و می شود می که این ظلم به آیا و میعشت به قبل شده یا طبا: شما که مقصود شما از چه است. فارس: کف جامعه. طبا: انواع و اقسام و طبقات دارد. بله. به طور کلی دهک های در داریم. یک دهک و و به اندک است. به جای پول را یاری به برسانند پول را بین همه تقسیم اند. فارس: اما در و که اما این مبلغ قطع است. طبا: من دوستی که در ونکوور می کند و می کند من بارها این را ام و حال (آقای روحانی) به هر از ها را قطع نکرد. ما در 8 سال از هر نفت 6 می نه 100 و صادرات مان 500 در روز بود و در حال جنگیدن نیز و سلاح را نیز از می خریدیم. را در جنگ با این به گفتیم که و است و با مدل جنگ و را اما که 8 ای آن را کشک دانستیم و پول هایمان را خرج و از کشورهایی که ما را به خریدن کالا با تر و سود آن هم به جیب و هم سرازیر شد. شرایطی می شود و ما اموال را در این پاسداری نمی به چه اتفاقی می افتد؟ ما به را چند و در بود که آمد، اما باز هم می با فرق دارند، از ندارند، دسته نیز نوعاً کارمند و بگیر که جدیدی به تبع کرد ه اند. فارس: ما فقط 8 سال بودیم؟ پیش از نبودیم، نیستیم؟ شما از پیشکسوتان و می که های ما از چه و به چه شکل گرفت. طبا: ما بودیم، اما تحریمی که به تبع های باشد، نبود. ما با همه مراودات و سوئیفت، ال سی ها کار می کردند. *ما ها های نکردیم/در های ای فقط را به هدر دادیم/باید می فارس: آن هم که و بحث ها را می هر بار به بر های ما افزودند و در مقطعی حتی ما را محور شرارت نامیدند، یا موشک هایشان را به سمت ما نشانه رفتند نمی بگوییم که فقط به های که ها اعمال شده است. طبا: نه؛ من این را نمی حرف من این است که در اقداماتی که ما ایم و به تصمیمات به خصوص در تأسیسات ای این ها اما ما ها های را نکردیم، که صدام به جبهه ما حمله در آن از سوی ما شد و با یک واقعیتی به جنگ و تجاوز رو شدند، اما در های ای ما فقط را به هدر دادیم، چرا که کشوری که از سوی کشورها می شود را دهد. *حجم ما است/با این حجم نمی و فارس: به هستید؟ طبا: بله. تر از می بر مراوده با و و یک الگوی می شود. ما حتی در مان که در حال از بین است نیز هیچ مشخصی نمی در حال تماشا خراب شدن مان هستیم، این به همه قوا و مربوط می در این نقطه است که من می هر کسی را که می خواست کند نتیجه های کلی که بتواند این بسیج عمومی کند و قانع که را دهند. ما با این بی به استهلاک و نابودی می شود. را نیز هیچ به این سادگی نمی حل کند، حجم ما 400 میلیارد است و به اگر ما 10 تن فولاد می در چین 800 تن است. این چون حجم ما این حجم از نمی و بیاورد. *زیرساخت های مهم در است فارس: با این تعابیر های مهم در ندارد? طبا: است که در می بینیم، کمک نفت؛ اگر نفت را از اقتصادمان حذف از اتفاقات در کشورمان ما حتی نفت مان را نیز خوب نمی کنیم. سعی کند نفت را در کند ما نفت را در جهت به کار می گیریم، نفت را می فروشند تا گیرد. فارس: پیشنهادتان این نفت را دهد. طبا: ما احتیاج به و در این را به کار که این خود ارز است. در این می را داد. *باید ارز نفتی را صرف و ساختارهای کنیم/به در نوشتم/دولت چه چه کند/همه به تر شدن است فارس: که از نفت به دست می آید صرف و به روز آن کنیم؟ طبا: بله. مقام معظم رهبری بر و فرمودند، اولین این است که چه کسی کند و این ما چه هستند؟ دوم این ما در کارخانه بگیرد؟ اخیراً ای به (معاون اول جمهور) ام و این را ام. ما تولیدی که باشد. سرامیک، سیمان و فولادهای ما در انبارها مانده است نداریم؛ فرض که ما این این فاسد شد، این را به کار تا کیفیت را بالا ببریم و در آن زنجیره و های صادراتی را تا به مطلوب برسیم. در قضایا نفت می ساختار به کمک ما بیاید. پول است و این و آن نیز فرقی نمی کند نیز پول به دست می در نهم و دهم ما شدن و ارز و در آن به می این فرهنگ در بین سخت تر بود. نیز پول است اگرآقای هم جمهورمی شد مسیر را می کرد استاد پول گرفتن از اما در عوض به است ها از فنی از را نپسندند اما در عین حال زحمت و فضای سبز اما همه این به وسیله که از اخذ اند و مقداری از آن را از شهر و نیز از طلب که راست هم می گوید. هم کسب درآمد و پول نمی که از پول بیرون طبق قانون عمل کند در وهله ارز خود را از بفروشد واردکننده ارز می خرد و به پس می دهد که پول های به شکل است و آن نیز است این های ما به وابستگی به پول است که این پول ها از ارز و به دست می آید ها گله می که چرا می شود چه چه کند پول است و کارمندان، و بدبختی را کند و همه این به تر شدن است. *دولت را کند/ پنج طرح در دارد/برای حل راه حل های فارس: پس یکی از نصحیت های شما به است. طبا: اگر این بیفتد کار اما کار واجب تر از آن و ما است از در که می را به چندی پیش با می و به شما 5 طرح دارید. من حاضرم تضمین بین 2 الی 3 سال همه این طرح ها را با پول به بهره برداری برسانم. اما شرط آن این است که هر که می بازرسی کل و قوه قضائیه یقه ما را نگیرند. اگر این پروژه ها را ما که فلان را بسازید، از ما بازپرسی که چرا به حسن اید و به حسین نداده اید. اگر ما این طرح ها را اشتغال می شود و نیز می یابد. ما در راه حل اما راه حل های ما راه حل که وسط میدان بیایند ما را لوس می اما برایشان نمی دهیم. فارس: شما گفتید که هر و وکیلی سر کار این است و اتقصاد سابق می و بنا نداشت که کار نکند اما به ای است که نتوانسته کار کند این حرف شما به سبب دلسردی در می شود که چرا علی رغم این پای صندوق رأی برویم و رأی بدهیم. شما همچنین به و ها، در بحث ها که دوستتان در از هم می به نظر شما آیا این هم و طبا: قطعاً و است. فارس: پس چرا نمی شود؟ طبا: نمی چرا و نمی شود. فارس: شما طبا: من که با شجاعت این کار را دهد. فارس: مشخصاً علت نمی شود طبا: نمی علت آن من علت اجرا و نشدن را می پرسم فقط به من می کنند. فارس: شما علت عدم و ها و تأمین را اید؟ طبا: می حق با شما اما شما با کنید. فارس: راهکاری طبا: راهکار اما این راهکارها با رو می شود. این ها یا در خود است یا اگر شود بعد از خود را نشان می دهد. دلایل ها به رأی اما اصل این اصل این است که در مواقع آچمز می شود و جرأت این کار را ندارد. فارس: ریسک پذیری و ندارد? طبا: به اسم شد اما در بود. و همه نیز از این ها نمی آدم ها پشت پنهان شوند. فارس: اگر خود شما رأی آورده راضی که این ها را دهید؟ طبا: من چون می دانستم نمی شود آنگونه که و و فقط از رسانه ملی با کردم. کار است و تمامی مسئولان در این امر هم نظر باشند. *دولت به 5 از ششم هم نمی عمل کند فارس: به یک دولتمرد نظر طبا: من با می در ششم به پرداخته شده است اما به 5 آن نیز نمی عمل کند. من را که می را عملی می و درباره آن هم که قادر به آن نبودم با حرف می زدم. *قدرت است فارس: به شما های چه و چه به طبا : اول ما ما است و دوم نیز رسیدگی به می شود. به ما به استان کهگیلویه و بویراحمد رفتیم و که در بیابان یک به همراه 2 دختر و یک پسر فلج می آیا آن زن در این آدم ما او را فراموش ایم. به عبارتی زنی که سه فرزند هیچ کار را به دست فراموشی سپرده ایم. ما به برسیم. اگر نکنیم ما در هستیم؛ مثلاً درهمین روزنامه همشهری در یک فقط شرح حال آدم های را می نویسد آیا در اسلامی، و تا این حد ناتوان است که نتواند به این قشر از برسد؛ این را حل کرد. متأسفانه در طول 5 سال 10 ا ل سی دی در شده است. چه کسی این ها را از های معمولی خود را به انبار منتقل و ال سی دی اند. ما را حل و را درک کنیم؛ مباحث دفاعی و نظامی مان بحث است و من اول می اما عدم به این مواردی که ذکر ما را در به خطر می اندازد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سیاسی
ناوگان پهپادهای «اسکای رایدر» ارتش رژیم صهیونیستی زمین‌گیر شد

ناوگان پهپادهای «اسکای رایدر» ارتش رژیم صهیونیستی زمین‌گیر شد


یک به دو جاسوسی «اسکای رایدر» ارتش، دستور زمین گیر شدن این پهپادها را صادر کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : بین الملل
گفتگوی ظریف با وزیر خارجه اندونزی و فلتمن

گفتگوی ظریف با وزیر خارجه اندونزی و فلتمن


وزیر در ها در با و معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی دیدار و گفتگو کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : بین الملل
هشدار جدید پنتاگون به کره شمالی

هشدار جدید پنتاگون به کره شمالی


هشدار پنتاگون به کره شمالی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : بین الملل
«طرح تنبیهی» نماینده عراقی در واکنش به برگزاری همه‌پرسی کردستان

«طرح تنبیهی» نماینده عراقی در واکنش به برگزاری همه‌پرسی کردستان


یکی از 10 این کشور کرد و پیشنهاد داد در پاسخ به برگزاری همه‌پرسی کردستان، این طرح اجرایی شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : بین الملل
کشف 23 کانتینر پوشاک قاچاق

کشف 23 کانتینر پوشاک قاچاق


با با و ارز بر اقدامات اطلاعاتی از اواسط شهریور امسال تا کنون تعداد 23 کانتینر حامل پارچه کشف شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اقتصادی
جزئیات فرمان ضد مسافرتی ترامپ/ کدام اتباع ایران، می‌توانند به آمریکا سفر کنند؟

جزئیات فرمان ضد مسافرتی ترامپ/ کدام اتباع ایران، می‌توانند به آمریکا سفر کنند؟


رئیس‌جمهور روز کرد که سفر هشت کشور به خاک را برای مدت زمان نامحدود ممنوع می‌کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : بین الملل
پایان رأی گیری برای همه‌پرسی جدایی کردستان از عراق و آغاز شمارش آرا

پایان رأی گیری برای همه‌پرسی جدایی کردستان از عراق و آغاز شمارش آرا


با زمان شده یک رأی جدایی در کردستان عراق، صندوق‌های رأی در این بسته شدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : بین الملل
روسیه قوی‌ترین کشتی یخ شکن اتمی جهان را به آب انداخت

روسیه قوی‌ترین کشتی یخ شکن اتمی جهان را به آب انداخت


روسیه از به آب و کشتی یخ شکن جهان خبر داده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : بین الملل
میزان مشارکت در همه‎پرسی ساعتی قبل از بسته شدن مراکز رای‎گیری، 76 درصد بوده است

میزان مشارکت در همه‎پرسی ساعتی قبل از بسته شدن مراکز رای‎گیری، 76 درصد بوده است


کمیته و مشارکت مردمی را ساعتی قبل از پایان مهلت همه‎‏پرسی اعلام کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : بین الملل
وزیر خارجه کره شمالی: ترامپ علیه ما اعلان جنگ کرده است

وزیر خارجه کره شمالی: ترامپ علیه ما اعلان جنگ کرده است


«ری هو» کره در در به رئیس‌جمهور آمریکا علیه پیونگ یانگ پاسخ داده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : بین الملل
ایران، ترکیه و عراق، برای رفراندم جدایی راه حل مشترکی پیدا کنند

ایران، ترکیه و عراق، برای رفراندم جدایی راه حل مشترکی پیدا کنند


رهبر حزب از یافتن راه حل مشترک حل مشکل رفراندم جدایی منطقه کردستان با ایران و همکاری کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : بین الملل
زنان کابینه دوازدهم خواستار تسریع در رسیدگی به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

زنان کابینه دوازدهم خواستار تسریع در رسیدگی به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان


معصومه و با به علی شورای اسلامی، خواستار تسریع در رسیدگی به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان شدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اجتماعی
صدور کارنامه علمی برای همه طرح‌های جشنواره جوان خوارزمی

صدور کارنامه علمی برای همه طرح‌های جشنواره جوان خوارزمی


داوران از همه و از عدم در تعیین‌شده در داوری مرحله کشوری حضور پیدا می‌کنند. همچنین همه طرح‌‌ها، کارنامه علمی صادر می‌شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اجتماعی
معرفی رشته «سیستم‌های صوتی و تصویری»/ تعمیر تلفن همراه را به این هنرجویان بسپارید

معرفی رشته «سیستم‌های صوتی و تصویری»/ تعمیر تلفن همراه را به این هنرجویان بسپارید


رشته و یکی از است که در ارتباطات کنونی در تمام بخش‌های زندگی با آن سر و کار داریم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اجتماعی
اجرای برنامه‌های تخصصی تربیت‌بدنی برای 5 میلیون دانش‌آموز/ تکمیل تجهیزات ورزشی مدارس در سال جاری

اجرای برنامه‌های تخصصی تربیت‌بدنی برای 5 میلیون دانش‌آموز/ تکمیل تجهیزات ورزشی مدارس در سال جاری


مدیرکل و گفت: سال 4 و 500 در از مدارس بهره‌مند شدند و امسال اجرای این برنامه‌ها را برای 5 در دستور کار قرار داده‌ایم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اجتماعی
نامه‌ای برای تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان به مجلس ارائه می‌شود

نامه‌ای برای تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان به مجلس ارائه می‌شود


دستیار در گفت: را در رفاه دنبال خواهم کرد همچنین نامه‌ای برای لایحه از کودکان به مجلس فرستاده خواهد شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اجتماعی
حق‌مدارانه با کودکان رفتار نمی‌شود

حق‌مدارانه با کودکان رفتار نمی‌شود


دبیر گفت: در با و خطا می‌کنیم، رویکرد نادرستی داریم و با این نگاه غلط، حق‌مدارانه رفتار نمی‌کنیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اجتماعی
جمع‌آوری 352 کودک کار تا روز گذشته/ با پدیده زباله‌ دزدی در شهر مواجه هستیم

جمع‌آوری 352 کودک کار تا روز گذشته/ با پدیده زباله‌ دزدی در شهر مواجه هستیم


نماینده گفت: تا روز با کودکان کار و خیابان، 352 کودک کار جمع‌آوری شده و به سه مرکز نواب، بعثت و یاسر برده شده‌اند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اجتماعی
مسئول توقف طرح جمع‌آوری کودکان کار «شهرداری و شورا» نیست

مسئول توقف طرح جمع‌آوری کودکان کار «شهرداری و شورا» نیست


عضو شهر تهران گفت: یا کار با و بهزیستی است، فقط یک عضو ستاد است بنابراین توقف این طرح با و شورا نیست.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اجتماعی
رایزنی ظریف و همتای الجزایری در نیویورک

رایزنی ظریف و همتای الجزایری در نیویورک


وزرای و در ضمن دوجانبه در خصوص برجام و مسائل منطقه‌ به گفت‌وگو پرداختند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : بین الملل
رانندگان کامیون فرانسوی در اعتراض به برنامه اصلاحات کار اعتصاب کردند

رانندگان کامیون فرانسوی در اعتراض به برنامه اصلاحات کار اعتصاب کردند


رانندگان در در به قانون اصلاحات کار مورد نظر رئیس‌جمهور اعتصاب کردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : بین الملل
به دنبال کسب سکو در جام جهانی هستیم

به دنبال کسب سکو در جام جهانی هستیم


سرمربی تیم ملی گفت: هدف ما این است که بعد از در آسیا این بار بتوانیم در جام جهانی روی سکو برویم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : استانی
آمران به معروف در راستای مقابله با بدحجابی اهتمام ویژه داشته باشند

آمران به معروف در راستای مقابله با بدحجابی اهتمام ویژه داشته باشند


نماینده در گفت: به باید در راستای مقابله با بدحجابی و بی‌حجابی اهتمام ویژه داشته باشند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : استانی
وزیر خارجه قطر: خواهان گفت‌وگو هستیم اما درباره حاکمیت قطر کوتاه نمی‌آییم

وزیر خارجه قطر: خواهان گفت‌وگو هستیم اما درباره حاکمیت قطر کوتاه نمی‌آییم


وزیر قطر کرد که این از سوی آن برای تحمیل سیاست‌ها بر دوحه و تغییر نظام آن از خارج است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : بین الملل
گازپروم روسیه جای اگزون‌موبیل آمریکا را به عنوان بزرگترین شرکت انرژی جهان گرفت

گازپروم روسیه جای اگزون‌موبیل آمریکا را به عنوان بزرگترین شرکت انرژی جهان گرفت


مؤسسه S P در خود و گازی، گازپروم را به عنوان شرکت انرژی جهان معرفی کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اقتصادی
روسیه: کشته شدن ژنرال روس در سوریه، در نتیجه ریاکاری آمریکا است

روسیه: کشته شدن ژنرال روس در سوریه، در نتیجه ریاکاری آمریکا است


دولت در تند به شدن در در نزدیکی دیرالزور سوریه، ریاکاری آمریکا را عامل این موضوع دانسته است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : بین الملل
سقوط دو پهپاد اسرائیلی در «الخلیل و بیت‌لحم»

سقوط دو پهپاد اسرائیلی در «الخلیل و بیت‌لحم»


رسانه‌های از دو این رژیم در کرانه باختری خبر دادند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : بین الملل

copyright © 2017 by blogblog
دانلود آهنگ i will always love you با کیفیت 320 دانلود آهنگ i will always love you با کیفیت 320 دانلود آهنگ i will always love you با کیفیت 320 دانلود آهنگ i will always love you با کیفیت 320 دانلود اهنگ چال چاله از عثمان اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان عنصرالیاژی مهم فولادجدول دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف blogblog.ir دکترتغذیه مرادی درکرمان دانلود اهنگ چال چاله از عثمان دانلود آهنگ ریمیکس محلی پروانه پرستش جدولانه362 دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ چال چاله از عثمان نوروزف اهنگ چال چاله. دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ های بلوچ برزخ وشعیب دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ مایسا جان عثمان نوروزف اغنیه هاها-ابراهیم البغدادی دانلود اهنگ ترکمنی مایسا دانلود آهنگ چال چاله از عثمان نوروزف دانلود آهنگ چال چاله از عثمان نوروزف اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود ریمیکس amor solidance دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله تحمیل اغنیه ابراهیم بغدادی - هاهاها دانلود آهنگ ترکمنی مایسا جان بهترین ترکیب آرسنال در pes 2015 دانلود اهنگ ترکمنی چال چالی دانلود اهنگ چال چاله از عثمان