بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب آبادفیلم/ فعالیت تبلیغی یک روحانی مستقر به همراه خانواده در روستا

فیلم/ فعالیت تبلیغی یک روحانی مستقر به همراه خانواده در روستا


فعالیت های حجت و ایشان در روستای نهضت نجف اصفهان
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری حوزه
موضوع : کل اخبار
حسین(ع)، مظهر و مفسر حریت و آزادگی

حسین(ع)، مظهر و مفسر حریت و آزادگی


ج- ، این که مکمل است و در سال 1916 شد، و در حقیقت درس به می و می خواهد که هم به و قوی و می که ملت هم به فرد می و همچنان که در جلب نفع و دفع ضرر و و عشق و خود را می داد، طور هم ملل و اقوام از این احساسات برخوردار است و تربیت و آن کرد و ملی به و در قلب ملت است . در این ، از فرد با ملت و و و را می ستاید و می که آن که خود را و رشد ، در ملت و ذوب شود و سبب ملت گردد و & & است که هر قومی در آن جذب و از خود بی خود شده، یک ملت واحد و و قوی بسازد. (مقتدری، 1326ش، ص 49) این از لفظ و به شده و از و ی و و است که با ها و ، و در را پیش چشم می کند. در بی به و را می کند و می که می در ضمن و را به که به شود. به وی، فقط است که می را فرا راه ی دهد. به این جهت است که از ، های و در ی را تبلیغ می کند و از تک روی و تفرقه به شدت انتقاد می نماید. وطن را وطن می و محور اساسی را و متابعت از محمد(ص) را نیل به سعادت فریضه می شمارد. از & & ای را اراده می کند که این در تا حدودی مهجور است . او نگران بود که مبادا بر & خود& فردیت را پیش کشد و به انگیزش در فرد جدا شدن و بریدن از نظام گردد؛ به روی & بی & را سرود و یک بار ای را بر دوش ی & بی & نهاد (برنی، 1364ش، صص 37-36). جالب این که خود در انتخاب & بی & مثنویش به پیر روم تأسی کرده، آنجا که می فرماید: جهد کن در بی خود را بیاب زودتر و اعلم بالصّواب (اقبال، ص 55) در این است که پرده از به و با دو عشق و عقل و آن در ، را و به درس و تا بن علی(رض) با خون خود و باشند. و سرّ در در در باب & و سرّ کربلا& این ی است : & جان در و او در ای است از عشق و و است به همه ی حق و & . سپس این نغز و خود را می سراید: هر که با بست از هر رست از عشق است و عشق از است عشق را ما است عقل است و او تر پاک تر تر بی باک تر عقل در و علل عشق باز عمل عشق صید از زور عقل است و می زند عقل را از بیم و شک است عشق را عزم و لا است آن کند تا کند این کند که کند عقل چون باد است در عشق و او عقل از چون و چند عشق از چون و چند عقل می که خود را پیش کن عشق کن عقل با غیر از عشق از فضل است و با خود در عقل شاد شو شو عشق شو شو عشق را جان است اش را است (همان، ص 74) با این که جنگ عقل و عشق را می را حسین(رض) می کند و عشق را در عقل می نهد: آن که عشق با عقل هوس چه کرد آن سرو ز بای بسم پدر & & آمد پسر بهر آن خیر دوش & نعم & سرخ رو عشق از خون او این از اوج در حرف & قل هو & در و و و این دو از آید حق از است آخر داغ است چون از را زهر کام آن چون در قدم بر و رفت در ها و رفت تا قطع کرد موج خون او چمن کرد بهر حق در خاک و خون است پس & & است اگر خود با سفر چون ریگ & لا تعد& دوستان او به یزدان هم عدد سرّ و بود آن اجمال را تفصیل بود عزم او چون کوهساران استوار پایدار و تند سیر و کامگار تیغ بهر عزّت و دینست و بس مقصد او حفظ است و بس ماسوالله را مسلمان پیش فرعونی سرش افکنده خون او این کرد را کرد تیغ & لا& چون از از رگ خون نقش بر سطر ما رمز از آموختیم ز آتش او ها اندوختیم شوکت شام و فر رفت سطوت هم از یاد رفت تار ما از زخمه اش لرزان از تکبیر او ای صبا ای پیک دور افتادگان اشک ما بر خاک پاک او رسان (همان، صص 74-75) این حقایقی بود که فکر و درباره ی & سرّ کربلا& را گزارش نمود. اینک می بینیم چقدر & عشق و عقل & و & منطق و اشراق & را است ، و تناقضی که گذشتگان عرفان نیز بدان توجه خاصی اند و همواره & جنگ & عشق و عقل را مطرح و بالاخره به پیروزی & عشق & بر & عقل & نوید اند. شیخ احمد ، فخرالدین عراقی ، عزیز نسفی ، شاه نعمت ولی، عبدالرحمان جامی، نجم الدین دایه و ، پیر و مرشد جزو کسانی اند که در زمینه & عشق و عقل & ها و ها ساختند و پرداختند. البته تأثیر بر در خصوص & عشق & بسیار بیش از سایر است . & عشق & & خود& در مرکز فلسفه جای دارد. عشق از نظر -گونه که در عارفانه ی وی مشاهده شد، مفهومی کاملاً متفاوت از سنتی عشق در ادبیات فارسی- هندی دارد. در نظر او، ی عشق متضمن خلاقیت ، تمایل به و کوششی بی انقطاع حصول به است . عشق به و می بخشد، ترین مدارج عشق ، خلق ها و ها و کوشش بخشیدن به آن هاست : عشق است امتزاج سالمات است در این نیز با تأثیرپذیری از به های منفی عقل و آن را در به اهداف کارساز نمی و بر & دنیوی بودن & و غلبه & مصلحت گرایی & آن اعتراف می مگر اکسیر عشق مدد رساند و وی را از این همه نواقص که خود بر شمرد دهد. خود حقایق است و بنابراین نیازی به نیست، هر چند مجال شرح و گسترده نیز فراهم نمی باشد. بند اول سخنانش را با این بیت خاتمه می دهد: عشق را جان حُریّت است اش را است (همان، 74) چیست و مصداق آن چه کسی می باشد؟ تعاریف گوناگونی از& & به دست اند؛ از گفته اند: & الحُریّه : اشاره الی نهایه التَّحقُّق بالعبودیّه للّه & الهی را می دانند. جنید بغدادی گوید: & آخِرُ مَقام العارف & مقام و مرتبه عارف، به & حرّیت & است . (سرّاج طوسی، 1960م، ص 450) می گوید: & والحریه اِقامه فتکون عَبْداً و عِنْدَ غیرِه حُرَّاً& برپای داشتن است، که انسان ی خدا و از قید غیر او، باشد. (غزّالی، 1347ق، ص 65) ابن عربی در & اصطلاحات & خود در می نویسد: & الحریه اقامه فهو حُرٌّ عَن ماسِوَی & . که را القاء می کند. (ابن عربی، 1948م، ص 11) عزالدین کاشانی نیز در & شرح منازل السائرین & می نویسد: & هِی الانطلاق عَن رِق الاغیار& . شدن از قید اغیار (جز خدا). (کاشانی، 1845م، ص 36) با این مقدمات، در جنگ بین عشق و عقل و حسین(رض) و به موضوع اصلی و مبانی آن می پردازد: آن که عشق با عقل هوس چه کرد آن پور بتول سرو ز (اقبال، ص 74) تا آخرین به گشادن اهتمام می ورزد و با مطلعی حسین(رض) را با بی عشق با عقل هوس می بیند و پسر زهرا(رض) را & & الی می نامد و است ترانه & عشق & از شهادت حسین(رض) پرمعنی و دلاویز و گیرا شده است : سرخ رو عشق از خون او این از او (همان، ص 74) بر این باور است طور که سوره اخلاص، و است ، حسین(رض) نیز و امّت محمدی(ص) است و می دهد هنگامی که ی خود را از خدا کریم گسیخت و تبدیل به ملوکیّت شد، ناگزیر حسین(رض) کرد و خود را فدا و سمبل و نماد جاودانه & & شد. از این رو، حسین(رض) رحمت بر و با خون خود، آن را آبیاری کرد و و را و از این راه، گلستانی در دل مؤمنان آورد تا همیشه قطع کنند و به تعبیری زیباتر، (رض) چمن زاری درست کرد تا در آن، هیچ استبدادی رشد و نمو نکند و لذا فرهنگ جلوی رشد را می گیرد: تا قطع کرد موج خون او چمن کرد (همان، ص 75) سپس آن گاه حسین(رض) را سرّ ابراهیم(ع) و اسماعیل(ع) می داند؛ که ابراهیم(ع) در راه اجرای حق خواست فرزند خود را قربانی ولی حسین(رض) خود و فرزندان و برادران و نزدیکترین کسانش را فدای حق و احیای کرد. نکته نغز و دیدگاه این است که برخلاف مشهور است که حسین(رض)، وی شدند نه این که حسین(رض) آنان و با این تعبیر پارادوکس را نشانه می رود: خون او این کرد را کرد تیغ & لا& چون از از رگ خون (همان) و سپس نتیجه گیری می کند که با نابودی : نقش بر سطرِ ما (همان) در می را حسین(رض) به ما آموخت و آتش نهضت های انقلابی را او ور ساخت و با آن که جاه و جلال و قدرت های دمشق و و از یاد رفت، ولی فریاد و عظمت و مبارزه به گوش می رسد. د. حسین(رض)، مظهر و مفسر و در و عاشورا بر و تکیه می کند. روشنگر رسای (رض) است که فرمود: & آفریده شده ای پس باش و آزاده .& و ، بی آن در است که به حقیقت، از حوادث کم نظیر تاریخ است . می که هر کس با خدا بسته ، از بند هر رسته : هر که با بست از بند هر رست از عشق است و عشق از است عشق را نا ما است عشق را جان است اش را
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 15 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
جاده پارس آباد - سربند چهار بانده می شود

جاده پارس آباد - سربند چهار بانده می شود


- ایرنا- گفت: از محل اعتبارات استانی برای پروژه چهاربانده کردن مسیر به سربند پیش بینی شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
اجرای طرح تکاپو باعث تولید شغل و درآمد پایدار می شود

اجرای طرح تکاپو باعث تولید شغل و درآمد پایدار می شود


- - از طرح در این خبر داد و گفت: این طرح تولید و ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای مردم می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
یک هزار و 700 راس دام از شادگان صادر شد

یک هزار و 700 راس دام از شادگان صادر شد


- - گفت:در ماه یکهزار و 700 راس دام از بندر تجاری به کشورهای عراق،کویت و قطر صادر شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
حمله قاچاقچیان چوب به محیط بان سفید کوهی

حمله قاچاقچیان چوب به محیط بان سفید کوهی


قاچاقچیان چوب در خرم به یکی از سفید کوه حمله کرده و وی را مجروح کردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اجتماعی
سیاست هسته ای آمریکا ، امنیت جهان را تهدید می کند

سیاست هسته ای آمریکا ، امنیت جهان را تهدید می کند


- - در ملل گفت : های ای ایالات متحده (NPR) پیامدهای نگران کننده ای برای امنیت جهان و منطقه دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : بین الملل
اقدام تروریستی داعش در پیشاور پاکستان خنثی شد

اقدام تروریستی داعش در پیشاور پاکستان خنثی شد


- - شهر در خبری اعلام کرد که نیروهای پلیس، یک طرح بزرگ تروریستی داعش را در این شهر خنثی کرده اند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
مراسم چهلمین روز ارتحال آیت الله شاه آبادی در قم

مراسم چهلمین روز ارتحال آیت الله شاه آبادی در قم


مراسم روز آیت نصر شاه شب 29 با از آیات عظام، علما، مردم، شاگردان و فرزندان مرحوم شاه آبادی در مسجد اعظم قم برگزار گردید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
آخرین بازی خانگی تراکتور در سکوت یادگار

آخرین بازی خانگی تراکتور در سکوت یادگار


دیدار و نفت تماشاگران در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز برگزار می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری ورزش سه
موضوع : کل اخبار
ایستگاه پمپاژ آب روستای سرنجه زیودار پلدختر بهره برداری شد

ایستگاه پمپاژ آب روستای سرنجه زیودار پلدختر بهره برداری شد


خرم - - از آب زیودار پلدختر روز پنجشنبه با حضور سید موسی خادمی استاندار لرستان آغاز شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
66 طرح مدرسه سازی در لرستان در دست اجرا است

66 طرح مدرسه سازی در لرستان در دست اجرا است


خرم - - و گفت: 66 طرح سازی با 320 کلاس درس در این استان در دست اجرا است که 55 درصد آن توسط خیرین ساخته می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
عملیات اجرایی سالن ورزشی روستای افرینه پلدختر آغاز شد

عملیات اجرایی سالن ورزشی روستای افرینه پلدختر آغاز شد


خرم - - چند پلدختر روز پنجشنبه در آیینی با حضور سید موسی خادمی استاندار لرستان آغاز شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : ورزشی
برداشت سیب زمینی از زمین های حاجی آباد آغاز شد

برداشت سیب زمینی از زمین های حاجی آباد آغاز شد


- - گفت: سیب زمینی از 420 هکتار از زمین های کشاورزان این شهرستان آغاز شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
سپاه تمام‌قد به دنبال حل معضلات دهستان‌ها است

سپاه تمام‌قد به دنبال حل معضلات دهستان‌ها است


فرمانده و (ع) گفت: به حل معضلات دهستان‌های مذکور بوده و می‌توان تعداد زیادی شغل با برنامه‌ریزی مناسب ایجاد کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
صندوق آبادی چهره برتر خوشنویسی کشور تجلیل شد

صندوق آبادی چهره برتر خوشنویسی کشور تجلیل شد


_ _ از علی از های و استان عصر چهارشنبه در آیینی با شکوه در مجتمع بزرگ فرهنگی، هنری ارشاد اسلامی برگزار شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
ایران در رقابتهای سوپرلیگ کبدی پاکستان شرکت می کند

ایران در رقابتهای سوپرلیگ کبدی پاکستان شرکت می کند


- - تیم ایران در رقابت های بین المللی سوپر لیگ پاکستان با عنوان (SKL) شرکت می کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : ورزشی
آباد کردن روستاها کار مقدسی است/ بنیاد مسکن باید نهاد انقلابی باقی بماند

آباد کردن روستاها کار مقدسی است/ بنیاد مسکن باید نهاد انقلابی باقی بماند


استاندار با یک کار و گفت: در زیباسازی بصری روستاها و ایجاد اشتغال از طریق توسعه بوم‌گردی و گردشگری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
ارتش جمهوری اسلامی با اقتدارآماده دفاع از خاک وطن است

ارتش جمهوری اسلامی با اقتدارآماده دفاع از خاک وطن است


خبرگزاری شبستان: خرم گفت: ایران با اقتدار و توان نظامی از خاک وطن، مردم و انقلاب دفاع می کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
مجمع جوانان لرستان در حوزه اشتغال فعال شود

مجمع جوانان لرستان در حوزه اشتغال فعال شود


خرم - - گفت: در باید فعال شود و با فکر جدید در حوزه اشتغال روستاییان ، لازم برای کسب و کار را فراهم کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اجتماعی
نوزاد پلدختری در داخل آمبولانس به دنیا آمد

نوزاد پلدختری در داخل آمبولانس به دنیا آمد


خرم - - های پلدخترگفت: با تکنسین های اورژانس ، نوزاد پلدختری در داخل آمبولانس به دنیا آمد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اجتماعی
فرار یکی از متهمان پرونده محیط زیست به خارج از کشور/ صدور 350 فقره کیفرخواست آشوبگران خیابان پاسداران

فرار یکی از متهمان پرونده محیط زیست به خارج از کشور/ صدور 350 فقره کیفرخواست آشوبگران خیابان پاسداران


به به نقل از پایگاه اطلاع رسانی و تهرانجعفری و در جمع - که به این صورت گرفت، کرد بازدیدهای سرزده از دادسراهای مختلف یافت. به - با به - و با به نقش آن در مقابله با با و بانکی، خاطر نشان کرد که اگر این به مرجعی انبار ها شود مثل آبی بودکه است آتش را خاموش کند ولی خودش به تنش می شود و از هدف اصل این دور شد؛ طور که با به بحران آبی آبی که است با گره و آب، و تنش های آبی ذره ذره نقش آب را از یک نقش به یک تنش می کند. به این کرد: اجازه داد این به توقف های مهم شود و اگر این اتفاق افتاد، یعنی به وضعیت سابق برگشته ایم؛ لذا آقای به نحوی ریزی کند تا این بتواند به خود عمل کند. با بر این که - مهار این شده افزود: این شده تا هایی که های با را به ارسال می نمایند، نقش بیشتری در این ایفا نمایند. با به مشکلاتی که در شکل می گیرد، داشت: ها نمی و موسسات غیرمجاز رشد می کند و در نهایت آن به در منجر می مشکلات از یک به دیگر می گردد. وی با این که از ما می که به بیت گفت: این است که های تا ای و اگر به هر شد، به گیرد. با این که عمل در مثل - افزود: این با که مال خود را از دست اند و فرد مال خود را از دست می و عمل و لذا این به به های مهم اگر به را تحت و ها را به دید. با به - به کرد: در این پیش شده و در این به وقت شد که با ها تا آن ها های به شده و با به این ها را جدی بگیرند. با طرح این که چرا به عدم مسؤولین اموال بیت به غارت شود و بعد ورود کند؛ طور که در اختلاس سال از شرکت عملیات اکتشاف نفت ایران شاهد این بودیم، مکرر با ها را تأثیرگذار و اثربخش و کرد که ها و به خصوص های دولتی در این ارائه دهند و ها را تشدید کنند. تسریع در به های کلان وقت به ها را به اولین مطالبه از این کرد و افزود: ها مهلت معقول شود و از اطاله دادرسی به نیروی انسانی از جمله قاضی بر می گردد؛ اما صرفاً به تعداد ها و به است. این که شد با - هزار و دویست میلیارد تومان به بیت بازگشته و هم آمار کیفرخواست های صادره، از است که دفاع از را می سازد. از با به اهمیت یکی از های را عدم جرات گذاران و با به تهدیدهای موجود در این یادآور شد: یکی از تهدیدها این است که به محض این که می و نهادها به سراغ آن ها رفته و کرده که شما پول و رانت دارید و این ها را از کجا آورده اید؛ این در حالی است که قوه به یک مؤثر در ایفای نقش کند. وی مختومه را در که از و های مملکتی خارج نشده، قابل توجیه و داشت: است های اجرایی، امنیتی یا انتظامی خواستار این و رسیدن به اهداف خود قوه را نیز ابزار کنند، ولی ملاک و اگر کسی در و و های می با او شود؛ و چنان چه غیر از این انگیزه در تضعیف شد. با به از کالای ایرانی که از سوی رهبرمعظم به سال 97 انتخاب شد، بر از های کرد و با این که از به معنای از و فاسد نیست، افزود: این که میدانی یک اصل مهم ولی اوقات تا گام اول را بر می دارد، از سوی مرجع احضار می شود که نتیجه آن دیدن و رویکردی موجب می شود که به با متهم شود. قوه از کسانی که سالم و دارند می کند تا آن ها بی نگردد. با به این که مصداق های فراوانی از از و افزود: در های مفتوح در تهران، بر این که با متهم، کارخانه های تحت مدیریت وی نشود؛ چرا که در همه موارد متوقف ندارد. با بر قوه بر از گذارانی که در و و های می در راستای تأمین تداوم با در سال جاری را نیز از های و افزود: این اولویت اول و قوه در با اهل تعارف با هیچ کس و قاطعانه با در تمام عرصه ها می کند. وی با انتقاد از این که در سال های استفاده از سپرده های نگرفت و همین امر باعث بی اعتمادی شده گفت: در با از سوی که از آن مربوط به تعزیرات و در رویکرد حمایتی که تاثیرگذار نیز بود، دارد؛ که حل م
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اجتماعی
کتاب‌فروشی 54 ساله اغذیه فروشی شد/کوفته به جای کتاب!

کتاب‌فروشی 54 ساله اغذیه فروشی شد/کوفته به جای کتاب!


ایران(ایبنا)- سعدی(مخبرالدوله سابق) را که به سمت رد کنیم: به ای که از پشت آن و یخچال های بزرگ مخصوص نوشیدنی به وضوح نمایان است؛ رستورانی که می و می شود از چند هم های گرد و را داد. اما بیش از هر چیز به بود که در کرد: ! شکم به جای ذهن که تا چند به و محل رفت و آمد قلم به ای شده بود که مشتریانش دغدغه شکم داشتند؛ نه مطالعه؛ افرادی که به جای و کشک بادمجان و... سفارش می دهند. دیدن چنین اتفاقی، بدون شک خاطر هر اهل قلم یا اهل کتابی را آزرده می کند که چرا یک کتابفروش به جای پر فکر و ذهن به فکر پر شکم آنان می افتد و غداهای را جایگزین کالایی می کند؟ اما واقعیت این است که این اتفاق، به نشر و هم دور از در ای با از های نیز شویم. در هر غم نان از هر مهم تر است! و که نمی و غول های ها و که شده هر می که یک و شدن آن به یا هر که داغ را کند. شاه و هیچ... از و در این می که تا جای کار هم خوب است. از های شاه از که از و به این محل نقل کردند. این و بخش توجهی از ها و انتشاراتی های شاه به انقلاب(مقابل دانشگاه تهران) نقل و باقی ماجراها... نکته آن است که حتی آن که کسب و کار کتابفروشان در شاه کساد شده از پا نیفتاد و قوت خود را داشت. حتی خفقان های سیاسی در دوره پهلوی هم این را از پا درنیاورد و حالا بعد از گذشت به چهاردهه از اسلامی، فشارهای میراث دار این نشر و را به صرافت انداخته است. محمود را از سال 1339 در آغاز کرد. مرحوم شعبه دوم این را در سال 1343 در جمهوری(شاه سابق) بنا نهاد و در حال مدیریت آن را برعهده دارد. این با مدیرمسئول این گفت و گو کردیم: واگذاری یک 54 ساله عطایی؛ مسئول شان به خبرنگار گفت: تا قبل از اینکه به شود، به مشارکتی اداره می شد اما با به نظر شریکم که از سهم داشت، بنا شد که به شود. این نشر و شدن آن به را و نداشتن سود کافی در امر عنوان کرد و در توضیح این موضوع گفت: برایمان نداشت و در نهایت آن را به شریک خود کردم و او هم تصمیم به گرفت. وی این افزود: یکی دو ای می شود که این از سوی شده و است. به علت است که انتشارت این نکرده. ضمن به کرد: بعد از اسلامی تغییراتی در نشر کشور شد و مدتی امکان و اجازه انتشار را نداشتیم. اما به خود دادیم. وی گفت: در حال هم با فروشی، و نشر دایر است. ها و سایر محصولات موجود در را هم به مرکزی انتقال ایم. به ندارند با به معضلات نشر و دشواری که سرانجام می یک قدیمی را متوقف کرد: فراوان های و ترجمه های همزمانی که آثار پر دارد، از دلایل عدم است. با انتقاد به فرهنگ و خوانی در جامعه گفت: در میان آنچنان که باید جا نیافتاده است. سیاست گذاری های اشتباه و هم شده تا کالای و افراد به نشان ندهند. داد: وقتی فردی بتواند به راحتی به غیرمجاز الکترونیکی دسترسی داشته و یا چاپی آن را با پایین تری تهیه طبیعتا چشمگیری پیدا می کند. وی داد: سرگرم شدن با فضای مجازی یکی از عوامل از سوی آن هاست. در حال خریدن منحصر به های درسی و یا ها اشعار حافظ و شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
آمادگی ارتش در پاسخگویی به هرگونه شرارت و امداد زلزله‌زدگان

آمادگی ارتش در پاسخگویی به هرگونه شرارت و امداد زلزله‌زدگان


گروه ـ ٨٤ با در دو است، اظهارکرد: با توان رزمی و دفاعی بالا آمادگی پاسخگویی به هرگونه شرارت و کمک‌رسانى به مناطق آسیب‌دیده را دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
تردد دیپلمات های پاکستانی در آمریکا محدود می شود

تردد دیپلمات های پاکستانی در آمریکا محدود می شود


- - خود را بر دیپلمات های پاکستانی مقیم در واشنگتن و دیگر شهرهای ایالات متحده را تایید کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : بین الملل
توجه به اهداف توسعه پایدار، شرط اصلی واگذاری اراضی ملی است

توجه به اهداف توسعه پایدار، شرط اصلی واگذاری اراضی ملی است


خرم - - و گفت:علاوه بر اهلیت فنی و اعتباری متقاضیان، شرط اصلی ملی توجه به اهداف پایدار و بلندمدت است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
توجه به اهداف توسعه پایدار، شرط اصلی واگذاری اراضی ملی است

توجه به اهداف توسعه پایدار، شرط اصلی واگذاری اراضی ملی است


خرم - - کل و گفت:علاوه بر اهلیت فنی و اعتباری متقاضیان، شرط اصلی ملی توجه به اهداف پایدار و بلندمدت است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
قرارگاه آبادانی سپاه در پلدختر مستقر می شود

قرارگاه آبادانی سپاه در پلدختر مستقر می شود


خرم - - گفت: ابوالفضل (ع) استان لرستان در منطقه میانکوه غربی مستقر می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
خدمات‌رسانی و محرومیت‎زدایی سه منطقه محروم بروجرد توسط سپاه

خدمات‌رسانی و محرومیت‎زدایی سه منطقه محروم بروجرد توسط سپاه


فرمانده از سه و و دشت 30 متری انقلاب و اسدآبادی و دره قریب و خدمات‎رسانی در حوزه‎های زیرساختی، فرهنگی، آموزشی و محرومیت‎زدایی به ساکنان این مناطق خبر داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
پاکستان/حضور غرفه ایران در نمایشگاه «راول اکسپو»

پاکستان/حضور غرفه ایران در نمایشگاه «راول اکسپو»


-اسلام -همزمان با بین در شهر نیز با معرفی صنایع دستی، جاذبه های گردشگری، فرهنگ و آداب و رسوم ایرانیان در این حضور دارد. عکس از ذیشان علی * 6 *
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir blogblog.ir blogblog.ir اهنگ مایا عثمان نوروزف اهنگ ترکمنی گل یارم گل ترجمه آهنگ anla meni