بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب آثارزندگی نامه آیت الله فلسفی و شهید حنیف در انتظار چاپ

زندگی نامه آیت الله فلسفی و شهید حنیف در انتظار چاپ


به تقریب، از کشورمان درباره در دست چاپ خود به گفت: یکی از در از شهدای عرفه است که سال گذشته آن را اما و در از شدند. را از مطالبی نوشتم که در اختیارم قرار داده بودند. این 400 صفحه بود و در حال حاضر در حال و بر طبق های هستم. بعد از که نمی این چاپ می شود. در در آیت کرد: این 5-6 سال است که شده و به دست شده است. 2-3 سه بار آن را ولی چاپ است. آیت یکی از است. این 63 بود که آن و ها را جذب و نیز یکی از را که در بود به گرفتم. یکی دو سال است که را به قلم سپردم اما این چاپ است. این در "موج ها و های " خاطرنشان کرد: نگارش این که مشتمل بر چهار فصل دو سال پیش به اتمام رسید و سال قبل آذرماه به روز رونمایی شد. موج ها و های دو بخش دارد؛ بخش عرشه مربوط به جنگ های ارتش و در می شود که واقعی است. بخش دوم عمق نام که بر اساس نظریه ها و روایاتی است که در متون اسلامی وجود و پیش بینی که بین و یک سری درگیری ها در می شود و را از بیرون می کند. همچون " یک مشت خاک "، " راز عمارت متروک "، " لبخند تلخ "، " سیلاب " و " دستی بر آسمان " بیان کرد: امسال دهم اردیبهشت به روز ملی " و های " برگزیده شد و جایزه گرفت. در این به های به هنگام جنگ عراق پرداخته شده است. شرح های مختلف از جمله ماجرای پیکان، جوشن و سهند در این آمده است. در " و های " به مروارید هم اشاره شده عملیاتی که در سال 59 به همت دریادلان صورت گرفت. وی با انتقاد از روند چاپ کرد: در حق جفا می شود. برخی از سازمان ها می اما پولی به نمی دهند. در چاپ هرج و مرج زیاد شده است. ما هستیم، می خوانیم و می نویسیم اما مراکزی که می حق التالیف را باید پرداخت کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : 16 دقیقه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
نخستین جشنواره سراسری معماری «خشت فیروزه» فراخوان داد

نخستین جشنواره سراسری معماری «خشت فیروزه» فراخوان داد


به خبرگزاری تقریب، به نقل از ملی خشت با برگزار می شود. در متن این آمده است: بی شک از مهم ترین جلوه های که از رهبر بوده، شکل و سبک با و نیازهای امروز است. شکل این مسیر و در راستای و اسلامی- در شهر و معاصر با شان و آن در و و تاکید مقام رهبری مبنی بر حرکت به سوی و به کارگیری مبانی اندیشه و انقلابی در و شهرسازی، به الگوسازی و رشد و های از و هنرمندان است. در این ملی خشت با شد. جشنواره: و و های و فنی هنر و رشد و ها در و از و و با جریان های معارض با تفکر نقد و پیرامون به بوم و بسترسازی رشد و شکوفایی مبتنی بر معرفت و به های و به تجربیات و اقلیمی و سرزمین ایران. و به و بازآموزی از یاد رفته بخش های خشت فیروزه: الف: خشت ب: خشت خام ج: کهن خشت د: نقد خشت. الف: خشت فیروزه: می در این که شده باشند و سال یا (شامل تغییر کاربری) آن ها مربوط به چهل سال گذشته باشد. هیچ محدودیتی در و همه و های در های و می در این کنند. طرح های (مجاز در مسابقه): طرح است که ضمن حفظ و ای و یا ای و در بنا شده است. طرح های (غیر در مسابقه): طرح می شود که اثر یا ای شده و بر و آن ها حفظ شده است. های خشت فیروزه: های (اسلامی): از های در ملی و (ایرانی): و از و ملی های فرهنگی: از در شکل روح بنا (تجلی در بنا و و عدم به و......) و (معمارانه): از و با غیر (فرم و هندسه) و خلق اصیل. ب: ی خشت خام: در این هدف سال در و به است. در این بخش در می شود. خانه هنر است. همه اقشار اعم از حرفه ای و دانشجوی است که با محدودیت سنی زیر 40 سال اجرا می شود (متولدین 22بهمن1357 به بعد). صرفا می در افراد در کنند. در کارهای گروهی نماینده ای از به سرگروه جهت در مشخص شود. ج: کهن خشت: در این بخش هدف و تجلیل از و با تجربه و پیش به است. د: نقد خشت: در این بخش به منظور ارتقای و نقد و حاکم بر معاصر، منتقدان می بناها و های موجود در سطح کشور را به نقد بگذارند. داوران: و اعضای شورای سیاست گذاری از مجموعه دانشگاه، و پژوهشگران و و به مخاطبان خشت خواهند شد. جوایز: الف: خشت نفر اول: لوح و 120/000/000ریال نفر دوم: لوح و 80/000/000 نفر سوم: لوح و 50/000/000 نفرات چهارم و پنجم هر بخش لوح تقدیر نکته: هر می در چند مختلف را به خود اختصاص دهد. به مثال یک می در هر چهار به نفر اول شود. این می در کمترین 3 و در بیشترین 12 واجد داشته باشد. ب: خشت خام نفر (معمار سال): لوح و 100/000/000ریال هفت نفر کاندیدای دیگر: لوح و 30/000/000ریال ج: کهن خشت پنج پیش کسوت: لوح و 30/000/000ریال د: نقد خشت نفر اول: لوح و 40/000/000ریال نفر دوم: لوح و 30/000/000ریال نفر سوم: لوح و 20/000/000ریال تقویم : فراخوان: ماه 97 کارگاه های توجیهی و آموزشی: و مهر و آبان 97 مهلت آثار: 12 آذر ماه97 داوری نهایی آثار: اول تا 12 دی ماه 97 اختتامیه و : 19 تا 26 دی ماه 97 عمومی اثر: ثبت نام، تکمیل فرم و کد رهگیری می به سایت مراجعه کنند. رسیده توسط هیـئتـی متشکل از کارشنـاسان، و صاحب نظران ارزیـابـی شده و انتخابـی در عرضه شد. است از ارسالی امور نمایشگاهی، تبلیغاتی و انتشاراتی خود استفاده کند. به هنرمندانی که آثارشان به راه یابد، گواهی اهدا شد. حضور برگزیدگان در مراسم پایانی الزامی است و عدم به منزله انصراف تلقی می شود. اثر: الف: خشت اثر شده باشد. اتمام یا بعد از پیروزی باشد. طرح ها در 7 شیت 50 *70 با JPG و با 300DPI شود. (یک شیت طراحی- سه شیت فنی- دو شیت تصاویر داخلی و بیرونی پروژه- یک شیت اختیاری) نام یا شرکت، محل اجرای و سال در شیت ها شود. ب: خشت خام در های در می کنند. سن یا طراحان 40سال باشد. طرح شده در سه شیت 50*70 با JPG و با 300DPI شود. ج: نقد خشت نگارش نقد در یا نقد و کنکاش در مرتبط با مباحث شود. تعداد کلمات نوشته تا شش هزار کلمه باشد. آدرس : در می خود را به صورت حضوری یا از پست به نشانی: سمیه، نرسیده به حافظ، طبقه منفی یک، جنب تالار سوره، مرکزی سپهر سوره کنند. پاسخ به سوالات تخصصی:*****1 جشنواره: 5*****1 تلگرام، ایتا و سروش: @irac_ir اینستاگرام: @
تاریخ باز نشر :
زمان : 16 دقیقه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​میچکا با 13 عنوان کتاب به فرانکفورت می‌رود

​میچکا با 13 عنوان کتاب به فرانکفورت می‌رود


در گفت وگو با خبرگزاری (ایبنا) با بیان 13 از را در بین می گفت: 9 از این ها به و این نشر (میچکا) است و 4 آن، به شده این نشر دارد. و درباره های صورت با داد: پس از های با ایم 20 در که از آن ها کیا شده است. هدف از در این بین را کرد: از شش سال پیش که به کپی و با و بین کرد یم، در این فکر که خود را نیز در کنیم. از سال و با و به طور جدی های شد؛ به که های در به شده و پس از خلاقانه و ارزشمند، سعی با و همفکری با مؤلفان، و تصویرگران مناسب، هایی در حد و اندازه استانداردهای بین کند. وی افزود: با توجه به شکل این مراودات حرفه ای و همینطور های تألیفی باکیفیت در یک سال اخیر، تصمیم گرفتیم برای نخستین بار به طور رسمی در بین یافته و به 9 اثر تالیفی خود بپردازیم. امیدواریم که علاوه بر بهره از تبعات فرهنگی آن، به فروش یا تبادل کپی با بزرگ دنیا شویم. طهرانی، سه جلدی وقتی ما نیستیم رئیس ، آتشفشان و اژدهای ؛ مشاهیر خندان ابوعلی سینا و فردوسی و های کارآگاه پادی در جنگل بلوط ، مهمان های وقت خواب و من نبودم را ازجمله این برشمرد. لازم به ذکر است های (واحد و مبتکران) فعالیت خود را از سال 1385 و با انتشار آثاری همچون شبlrm;بخیر ماه و شازدهlrm;غوک شاخدار آغاز کرده است. اغلب به چاپ رسیده این نشر در فهرست کودک، لاک پشت پرنده و کتابنامه رشد جای و از آن ها به دریافت جایزه و لوح تقدیر از جشنواره های گشته اند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
اخلاص همراه با صداقت؛ عامل موفقیت در دفاع مقدس

اخلاص همراه با صداقت؛ عامل موفقیت در دفاع مقدس


گروه ـ حفظ و نشر فارس گفت: اخلاص توام با صداقت و راستی مردم از عوامل موفقیت در جنگ بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
بازبینی نمایش‌های خیابانی و محیطی جشنواره تئاتر مقاومت پایان یافت

بازبینی نمایش‌های خیابانی و محیطی جشنواره تئاتر مقاومت پایان یافت


به خبرگزاری بین با نصیربیگی به همت فتح در شد و از با است. از فرانسه، آلمان، سوریه، لبنان و افغانستان دراین خواهند داشت. بخش خیابانی و در سه روز در و با ها شد و پیش به رسید. این 34 اثر به است. های این دو بخش آرش و هستند. و و است و از سال 1371 به با های چون ساز تو، و دم شیر و عطا شد هم ایشان در سمت های چون و عضو شورای مرکزی بسیج و داور چندین از نیز است. آرش بازیگر، و نیز چون صفر مرزی، چیزی شبیه توهم، عضو داوران نهمین خیابانی، مدیر واحد حوزه هنری و اجرایی سومین همایش بین مردمی پیاده روی اربعین خوزستان نیز است. صادق حسنی نویسنده، و متعدد از جمله زندگی و جنگ، آفرینش از نوعی دیگر، دعای آفتاب، از میرزا تا جنگ ووو است و عضو رئیسه لاهیجان نیز است. در نهایت و چون مرگ انجلها، خوشه برنج، کاش می شد منم بیام، روف چال شهر زنان و و پژوهشگر چون در از آغاز تا امروز، در خارگ و و خوانی در است یکی از شناخته شده ترین چهره های تئاتری است است. مطابق جدول زمان دهه اول مهر ماه اعلام شده بود و به نصیر بیگی باهمت انقلاب و دفاع مقدس فرهنگی فتح آذرماه سال جاری در می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​فرصت‌سوزی در بیان حقایق جنگ/ ضرورت ثبت‌نام شهدا در میراث فرهنگی

​فرصت‌سوزی در بیان حقایق جنگ/ ضرورت ثبت‌نام شهدا در میراث فرهنگی


به تقریب، سعید بکتاش، با به این موضوع که یکی از های غنی در فرهنگی، گفت: در این ها به می کما ما های ای در که به با ارزشمندانه به اسلام پا به میدان و جانشان را فدای اعتقادات کردند. وی افزود: طی این سال ها از قبل از و حرم شد تا این را ضبط و در به ثبت برسانیم. کرد: این ها را نسل و تا نسل که چه های در این که چشم جان شان را در کف دست و حفظ و داشتند. وی کرد: در و های و حتی با انقلاب اسلامی و و ایثارگران، ستاد راهیان نور، حفظ و نشر های می شود تا این ها جمع آوری و آن را به ثبت و ضبط برسانیم. بکتاش اظهار کرد: از حقایق جنگ گفته نشده است و این مسأله مربوط به کم و بی به های والای است. ما سعی حمایت را در این زمینه دهیم اما پس از سال ها جنگ اقدامات در این بحث محقق می و به سراغ سرداران و خانواده های می رفتیم تا بیشترین حقیقت های جنگ را به ثبت برسانیم. حتی می وصیت نامه را تحلیل و بخش های آن را بررسی کنیم. ویبا با نسل با استعداد و باهوش هستند و را به این نسل معرفی کنیم، افزود: اما بی مدیران به این ها سبب شد تا فرصت سوزی باشیم که جبران آن کمی سخت است. کرد: دستگاه های وحدت رویه ای را در انتقال و های داشته باشند. حفظ و نشر های به همراه و ایثارگران و نهادها و سازمان های متولی دست به دست هم دهند تا ها و گرانبها را تحت سامانه ای ارزشمند به ثبت برساند. وی در پایان یادآور شد: به ثبت رساندن از یادمان های در هستیم که کار ارزشمندی است اما ای کاش این اتفاق در مورد هم رخ می داد و می نام شاخصی همچون همت را به ثبت می رساندیم تا همه که ما چه داشتند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​روایت‌ سینمای‌ایران از جنگ‌تحمیلی تا مدافعان حرم

​روایت‌ سینمای‌ایران از جنگ‌تحمیلی تا مدافعان حرم


به گزارش از سال 1360 به طور به کار کرد و این بود تا از بعد از به آیند.در همان سال های اولیه، دو به نام "مرز" در سال 1360 و ها" در سال 1361 شدند. مرز یکی از در بود. ها به نیز از های در راه بود. در روز 22 1357 گروهی مجرم عادی از زندان می گریزند. که قصد دارند از کشور خارج شوند، در ای با به نام سید آشنا می که می کوشد با اعمال و را از باز دارد. های سید را به می اما به پس از به خاک تحت سید و می و از می و جان خود را از دست می دهند. در جنگ از را با جنگ و که در جنگ شده و را با و را در بطن جنگ می زند که می به های (رسول پور 1363)، غیب (سعید 1363)، در شب (رسول پور 1365)، و (مجتبی 1368) در عشق (کمال 1370) کرد. در طرف جنگ به مدد های می ولی و آن است. به سوی (رسول پور 1364)، (سیف داد 1367)، ها (ساموئل 1364) و افق (رسول پور 1367) های این نوع سبک ها در جنگ هستند. در طول جنگ های روی های ذوم و اگر هم به پشت می جنگ را دهد. در فقط در حد یک جنگ است و در جنگ ای از و از و این از است که فقط در با شکل و آن را از جنگ است. در بعد از جنگ خاتمه جنگ ای را برای های و رقم زد. به که در این می می گفت که به توانسته اند هم به و هم به پشت بپردازند یعنی در جنگ را در پشت خاکریزها هم داده اند، که می به های: دیده بان (ابراهیم کیا 1368)، دندان مار (مسعود کیمیایی 1368)، مهاجر (ابراهیم کیا 1368)، در کوچه های عشق (خسرو سینایی 1369)، بازی بزرگان (کامبوزیا پرتوی 1369)، هور در آتش (عزیز حمیدنژاد 1370)، عملیات کرکوک (جمال شورجه 1370)، از کرخه تا راین (ابراهیم کیا 1371)، جنگ نفت کش ها (محمد نیا 1372)، آخرین شناسایی (علی شاه 1372)، حمله به اچ3 (شهریار بحرانی 1373)، سفر به (رسول پور 1374)، بوی پیراهن یوسف (ابراهیم کیا 1374)، لیلی با من است (کمال 1374)، دکل (عبدالحسن برزیده 1374)، سفر به (رسول پور 1374)، شبیه باران (سعید سهیلی 1375)، آژانس شیشه ای (ابراهیم کیا 1376)، روبان قرمز (ابراهیم کیا 1377) و متولد ماه مهر (احمدرضا 1378) کرد. از دهه 80 تا به حال با های تری است، گرچه اصل در ها دنبال می شود.از دهه 80 و ساخت های با افت است اما از این دهه به آثارها با پختگی شده است. دوئل (احمدرضا 1382)، طبل زیر پای چپ (کاظم معصومی 1383)، شب بخیر فرمانده (انسیه شاه حسینی 1384)، اتوبوس شب (کیومرث پوراحمد 1385)، پاداش سکوت (مازیار 1385)، روز سوم (محمدحسین لطیفی 1385)، نفوذی (احمد کاوری فیوضی 1387)، بدرود بغداد (مهدی نادری 1388)، سیزده 59 (سامان سالور 1390) و ملکه (محمد علی باشه آهنگر 1391) از ترین های از دهه هشتاد تا به حال محسوب می شوند. ایران، اما در دهه 90 با رشد شدیدی کار را شروع کرد و توانست قدرت سالیان گذشته را بازپس گیرد. با این نقطه مثبت و در تغییر در نگرش و جریان فکری بود. هرچند میزان تولیدات چندان قابل مقایسه با آن سالها نبود اما درخشش عظیمی را در این ایجاد کردند. شیار 143، اروند، آباجان، ضد گلوله، چ، بادیگارد از جمله آثاری بودند که به صورت و غیر با مفهوم و جزو به یادماندنی بعد از سال 90 شدند. سینمایی که حالا با نگرشی و با حضور جوانان فیلمساز اتفاقات بسیار روشنی "ایستاده در غبار" و "ماجرای نیمروز" را در خود دارد. در این بین از حرم و اوضاع منطقه از چشم تیزبین فیلمسازان دور نمانده و شاهد "جشن تولد" در این زمینه هستیم. همچنین به تازگی کیا پروژه "به وقت شام" را به رسانده است. این به طور به مدافعان حرم می پردازد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
مهلت ارسال اثر به سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال تمدید شد

مهلت ارسال اثر به سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال تمدید شد


به (ایبنا) سی سال در ماه و با دهه مبارکه فجر برگزار می شود؛ براین اساس سال از و با ثبت نام در ، یا های خود را به سال کنند. به سی و سال بار در سال 1396 شده و جزو های کمک و نباشند. بر باشد. های و و نقد (تالیف)، شعر و و به دلیل همپوشانی با جلال آل احمد و شعر فجر در سال و نمی شود. تنها آثاری در این و می شوند که پدیدآورنده یا ناشر کتاب، کاربرگ ثبت نام را در تکمیل و به همراه دو نسخه از کند. همچنین لوح فشرده متن اصلی ترجمه شده الزامی است و دریافت شده بازگردانده نخواهند شد. گفتنی است، مهلت تا 20 مهرماه 1397تمدید و و صاحبان های خود را به آدرس تهران، انقلاب اسلامی، برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، 2، طبقه دوم، سال ایران، کدپستی***** و برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 66966219- 66966138 تماس بگیرند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
کنفرانس بین‌المللی «رئالیسم و دیدگاه‌های فلسفی» برگزار می‌شود

کنفرانس بین‌المللی «رئالیسم و دیدگاه‌های فلسفی» برگزار می‌شود


به گزارش ایران(ایبنا) بیست و یکمین بین و های در 30 و 31 2019 در می شود. این چون شناختی، قانونی، اعتدالی، نسبی تاریخی، علمی، در فیزیک، زیبایی، اکسپرسیونیسم در مورد اخلاق، معنایی، اشکال ضد و ... است. علاقه مندان به موضوعات فوق می توانند با چکیده خود به 019/01/dubai/ICRPP?step=2 در این مشارکت کنند. مهلت تا پایان روز 28 سپتامبر 2018 است. برای کسب اطلاعات به 019/01/dubai/ICRPP مراجعه شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
بازدید رایگان از کتابخانه و موزه ملی ملک در روز جهانی جهانگردی

بازدید رایگان از کتابخانه و موزه ملی ملک در روز جهانی جهانگردی


به ایران(ایبنا) به نقل از روابط و ملی قدس روز روی به ها در جایگاه تماشاگه و تمدن انسان بر کره خاکی به می آید. و ملی ملک در این روز به می نشیند. وقفی-خصوصی در ای از های خطی و چاپ سنگی و سربی و های چاپی، ای از و ارزشمند را در گوناگون خود جای است. سکه های از پیش از (از سده ششم پیش از میلاد) را است. در و که در ای از و است. و بخش ملی ملک است که ای از خوش و و های خطی را گیرد. هنر ها، قاب ها و بخش است که در و جای است. یکی از بخش های ملی اهدایی بانو عزت ملک دختر حاج آقا ملک این است که ای از قاجاری، های خطی، قلمدان، سرقلیان و لاکی را در خود دارد. سالن تک اثر، بخشی در ملی ملک است که در هر فصل یک اثر از نادیده موجود در مخازن موزه، با تابلوها، توضیحات و نماهنگ های جذاب، در آن عرضه می شود. نمایشگاه دایمی حاج آقا از بخش های متفاوت و ملی ملک است به در قالب ای، به معرفی بیش تر می پردازد. در این سالن، آثار، دست نوشته ها، تصویرها و وسایل شخصی حاج آقا ملک به نمایش درآمده است. سه نوبنیاد تمبر ، هزارداستان و هنر و زندگی نیز که در تابستان 1396 گشایش یافته اند، تصویری نو از آثاری تازه در زمینه تمبر، های خطی و تزیینی به فناوری های روزآمد پیش روی می گذارند. و ملی ملک به مناسبت فرارسیدن روز در روز پنج 5 مهر 1397 از به می کند. و ملی وقفی- و یکی از شش کشور در حوزه های خطی به می آید که در محوطه باغ ملی تهران به نشانی امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد (میدان مشق) جای است. بازدید از ای و نیز مخاطبان بخش بهره گیری از خدمات فرهنگی این در نیمه دوم می توانند هر روز به جز روزهای تعطیل از 8:30 تا 16:15(پنج ها تا 15:15) به این مراجعه کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
سیاری: جواب تروریست‌ها را قاطعانه می‌دهیم

سیاری: جواب تروریست‌ها را قاطعانه می‌دهیم


به خبرگزاری تقریب، رونمایی از 6 جلد صبح در با روح نعمتی جانشین فرمانده در شد. * حسینیان: در ها را نسل های بعد حجت با تسلیت محرم و عده ای از مان به دست های تکفیری گفت:از خدا می خواهم این مرز و بوم را هر چه زودتر خوار و ذلیل بگرداند. وی در به نقش در کرد و گفت: در این و گیرد. از بدو پیدایش تا همواره بشریت بوده است. با در قبل از مناسبات بین المللی که بر بود یک رقابت بین شرق و غرب را کرد. آنهم شرق به و غرب با آمریکا، را تقسیم بوند و شان این بود را و در شود. افزود: اما بود که و غرب با همه و که در اما بر سر نظر داشتند. هر دو می به نرسد. کرد: اما بر غرب بود و در شرق بود بود، یک مشترک به نام که داعیه دار آن بود. وی در بخش از با در از همه متحد اما وقتی به رسید هم ها استمرار داشت، گفت: و خارجی هر دو های شکل گرفت. از های که موجب تجزیه طلبی شد از سوی می گرفت. ترکمن ها در شمال برخی کردها در غرب و الاحوازیه درجنوب ابتدا به و پشتیبانی شکل گرفت. ها ای را به نام حسین علیه شکل که 8 سال این جنگ داشت. به های و داشت: 100 فروند میراژ F100 فرانسه در گرماگرم جنگ به شد. ها، های T72 و های از سوی ها در از در او بود و ها چون های در اما در آن با به بود اما در یک یک جنگ را کند و را از های کند. به وی، 8 سال با و از های و کرد و را با کمک حفظ کرد. این در بخش از با این بیش از صد و گفت: در این هیچ شکی اما این در است و آن را به نسل های آتی کند. چه هستند. که در جنگ و به چشم ها را و را با لمس کردند. وی با و که خون به نسل های پس از خود به گفت: اگر (س) در می و چه گفت که و که کار هستند. وی در ضمن در گفت: 50 جلد از شده و دهیم. من از می کنم به و هم ثبت گردد. ما جنگ اگر ما کسی این راه را دهد یا نه. * سیاری: به ها می شود با داشت: در به تعدادی از در عزای عمومی اعلام شده است. ما نیز این ترور کور را محکوم و به ها می شود. ضمن به جنگ کرد: این مطلب که را درک نکرده اند ضروری است. بدانید جنگ اول از و بود. در بهمن 57 که شد از بین رفت اما در پی برقراری این هژمونی بود که با ترفندهای مختلف در پی از بودند. ترورهایی که رخ داد بود. چرا که به نتیجه نرسیده و جنگ را پیش بینی بودند. وی افزود: اما جز هم داشت. مثل تسلط بر اروند، خوزستان، آبادان و ... این تعیین شده بود جنگ را آغاز تا دوباره برقرار شود. با بر همه در از آموزش، انسانی، و ... اما باز هم موفق نبود، گفت: یک پیوند نامبارک کمک به ما شد وانواع را در دادند. مثل که از از کشورها در بود. به علاوه منابع مالی، اما فرمودند به او کمک نکنید چون بعد ازما به سراغ شما می آید. طور هم شد و بلافاصله به کویت کرد. به وضعیت کرد و گفت: به شده بود. مستشارانی رفته و تصمیمات غلطی هم بعضا می شد. مثل متخصصین و ... که در داخل بود درگیر بود. آمادگی لازم هم و در هم بارها شده که سیم هم به ما نمی اما به هر حال شروع شد. اما چه کسی جنگ است. هنوز بسیج و سپاهی تشکیل نشده بود و مستقر بود اما دیدیم چگونه را حفظ کرد. تمامیت ارضی و اقتدار نظامی را به نمایش گذاشت. وی ابراز داشت: فرزندان در و به آماده شدند تا در برابر بایستند هر چند در آن از سیاسیون ترسیده اما اگر اول جنگ نمی شد به آزادی رسیده بود. چند در این میان مهم شمرده می شود. اول روز 31 شهریور 14 بود که فرودگاه های ما را کرد اما چند بعد هواپیماهای را کردند. این چیزی جز غیرت، اعتقاد و گری ما 140 فروندی را هم بودیم. با همه هاییکه بود و باوجود در مقابل ها در حال مبارزه بود اش را در جنگ داد و آن از بود تا پیشتر نیاید و در کند و او را به بیرون براند. افزود: اگر اینگونه عمل نمی کرد را می در مقدس، قهرمانانه جنگید. وی در بخشی از به و مروارید هم کرد و با اگر این کارها را نمی ما نمی شدیم، گفت: این ایثار، عشق، بودن و علم و دانش بود که پای کار آمد وطی چند ماه ابتدایی راهبرد را با مواجه کرد. قدر این ها را بدانیم. با بر ما شدیم و رژیمی که تا این حد مجهز بود دادیم، گفت: آن بعث الان آن آن لشگر و قبیله و عشیره اثری از جز بدنامی و وضع کشورشان را ببینید. ما امکاناتی حتی سیم هم اما در بحث اول را داریم. در بحث تجهیزات، تاکتیک، رزمایش، اراده و ... مهمی در داریم. درمنطقه ای می شویم و در جایگاهی که کسی بدون قادر به تصمیم گیری نیست. وی در سخنان خود به در بحث کرد و با بر کنید اگر از ما هراس نداشت مثل همسایگان چپ و راست به ما می کرد، گفت: از نقش تعهد همه و مردم، اعتقاد، همدلی، انسجام، پا در رکاب بودن، جهادی فکر و... داشتن تخصص و مهارت در همچون ارتش، صحبت کرد. ما بر و های بر آن مقطع را به نسل فعلی و آینده کنیم. که در آن و جنگ را در آن صحنه درک و ایستادند، گنج می شود. پیشکسوتان ما نیز گنج های ارزشمند ما و نباید به فراموشی سپرده شود و از خاطراتشان بهره برداری شود و ما می توانیم کتاب بنویسیم، شعر بگوییم و هنر داشته باشیم. ما خیلی از را و روی انتقال کار و بپذیریم که جا کار است. در این ازنویسندگان از جلد 45 تا 50 تقدیر شد. امیرسعیدپور داراب، نبی کریمی و فرهاد بهروزی نویسندگان این بود. براساس این گزارش، جلد 48 از با "دروغ بزرگ"، به مردادماه 1363 می و نمونه های بی شمار نقض قوانین بین المللی، عهدشکنی و دروغ گویی بعث و متحدان و عربی اش را در دوران جنگ روایت می کند. شهریورماه 1363 در جلد 49 با "امتحان بزرگ" واکاوی می و جلد 50 از این نیز با "میمک، عاشورایی دیگر"، با استفاده از اسناد، های روزانه مصاحبه ها و ... به و رخدادهای مهر سال 63 می پردازد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
گروه سرودی که با میانگین سنی 13 سال به خط مقدم جبهه رفتند

گروه سرودی که با میانگین سنی 13 سال به خط مقدم جبهه رفتند


به تقریب، علیرضا سپهوند: سال های شکل که نقش محوری در پیش برد داشت. از و تا ها، ها، های و قرآن. همه این ها در و از مرد به این چنینی به وقوع پیوست. بستر این ها و مراکز های و بود. از اشعار و ترانه های اعتراضی و انقلابی تا پوسترها، دیوارنوشته ها، نمایش نامه ها، تئاترها، مستندها، عکس ها و... همه و همه ابزاری در دست و هنرمندان تا به و عمق و رسانند. همه این از و را کرد: و هنر . بعد از و به خاص آن در های و نیز شد و ای خاص از دهه 60 را کرد. خرم از دل این آمد. که آن طی جنگ با جنگ جنگ تا خود هر به تا خط پیش رفتند و ندای سر دادند. مسعود پورحمزه یکی از آن است که حالا در شغل معلمی در اواسط دهه چهارم زندگی خود به سر می برد. او در آن سال ها نوجوانی دوازده ـ سیزده بود که به رفت. ای با او از روزهای جنگ و و نوجوانانی که تا خط پیش رفتند، که در ادامه می خوانید: چه سالی و چطور شکل و آن چه کسانی بودند؟ موزیک و خرم در ابتدای 1364 با به کارگیری عیسی سپه ونی راه اندازی شد٬ و آن چند نفر از بچه که سال قبل در (یادواره شهیدان رجایی و باهنر _ شیراز ) یافته بودند. این بچه ها سید موسوی، مهرداد مرادی، حجت فتاحی، نورخدا فتاحی و رسول بودند. در جنگ شور و به به سن و سال به ما در را نمی که در چون و می به شد. چه سال به در 1364 بعد از از 6 ماه از به و و و پس از آن تا جنگ به و غرب شدیم. در و چند در سطح 100 محمد(ص) نیز یافتیم. که من در چند و یک شما عرض می کنم سال ها از جنگ و شوق و و و و شوق و ست که کم و بیش پیش می آمد. چند نفر بود و شان چه بود. آیا فقط می یا ساز هم می و یا کم و عده ای یک دهه با اما 30 تا 40 نفر و از بین می هم ساز می و هم می و در از تا دهه فجر و و جشن های ها، ها، ها که بود و و مهم ما در و یا با و جنگ بود. آیا که در ها به سر می یا پیش که در که تا خط و رخ می داد در یکی از در که با و و به سمت و ما را و بعد از و عقب ما را دو و به شهر و صحیح و سالم انتقال دادند. جایی دیگر در گیلان غرب در حال عزیمت به سمت مقر فرماندهی در نزدیکی خط که به راننده ما خبر که باید برگردیم و با سرعت زیاد از راه خود و چند کیلومتری که دور شد فهمیدیم که عراقی ها زده بودند. حتی وضعیت طوری بود که چون در آن تلفن در دسترس همه نبود و ما در یک مشخص و ثابت هم نبودیم، خبر به هایمان بود که همگی ما در این به شهادت ایم و ها به محل ما در امام حسین خرم کسب خبر که این شایعه پس از فقط چند با خبر سلامتی ما به خوشحالی ها منجر شد. در بهبوحه جنگ آیا با سرداران نامدار یا مقامات سرشناس آن هم داشتید و برایشان کردید؟ بله، با رهبر معظم در ریاست جمهوری در و تغییر آموزشی کردیم٬ که این یکی از ماندگارترین و باافتخارترین دیدارهایی است که در خاطراتمان از آن یاد می کنیم. آیت الله هاشمی رفسنجانی، رضایی٬ سید احمد خمینی را در جماران، و مسولین استانی و فرماندهان های غرب و جنوب، و و پور را دیده بودیم. سال 66 بود که بعد از به در راه بازگشت به شهرمان خرم در شهر اهواز شام که این هم بسیار بیادماندنی و لذت بخش بود. در شهید حبیب فلاح نژاد هم با پور و در فضایی صمیمی ها با مصاحبت کردیم. آیا از این به یا تک یا کار تولیدی ملی خلق شده از تولید اما در از ملی از اجراهای پخش می شد. سال 65 که به عملیاتی غرب حدود دو هم در یکی از مقرهای پاسداران کرمانشاه (باختران آن زمان) که دو از ما ضبط و در پکیجی به ما هدیه و تیراژی هم از آن تکثیر شد که اطلاع دقیقی از کم و کیف آن ندارم. ولی شاید الان چون چند دهه از آن گذشته و نسل امروز ما را نشناسند در آن چون ما در ها تقریبا همه مارا می شناختند و با های بخشمان آشنایی داشتند. بسیجیان ما هم از های ما می گرفتند هم از سن و سال کم ما که به آمده که در گروهمان عضو 11 هم و میانگینمان 13 سال بود. از حال و هوای بچه ها و شوق شان در بگویید. با به شرایط سنی اردو سر از پا نمی شناختیم، اگر به بود، و اگر کسی از بچه ها با به محدود بودن نمی شد جزو تلخ او محسوب می شد . چون در کلی که تعریف و احساس می در این از مملکت ما نیز دِین خود را ادا ایم. هرگاه که از باز می گشتیم با حالتی از غرور و در کوچه و محله مان قدم برمی و خود را تلقی می و ازین به خود می بالیدیم و نسبت به همسالانمان این شانس به ما رو بود که برویم و جنگ و را از نزدیک ببینیم و تجربه کنیم. گویا در در جبهه، منتشر شده است، مختصری در این توضیح دهید. بله با نام جنگ جنگ تا به قلم توانای در در 95 چاپ شده که به بچه ها از تا جنگ و پذیرش قطعنامه می پردازد، که با تصاویری انگیز از آن است. تحلیلی شناسانه بر شیوه مربیگری و سپه ونی که میتواند راهنمای خوبی معلمان و مربیان در سطح باشد. آیا تا کنون رسمی تجلیلی از این نه بجز رونمایی از که به همت و صاحب الامر شد، مراسمی برگزار است. یک موسیقی باز هم به همت با نام سپه ونی و یک یادبود توسط نیز در همین دهه که جا از و فرشاد سیفی که در برگزاری این دو تلاش تقدیر و تشکر کنم. مخاطبانی که این را می خوانند احتمالا تمایل دارند که از این اطلاعاتی داشته باشند، در امکان از برخی از این بویژه که احیاناً در های علمی، و تر بوده اند بفرمایید. بله بچه های امروزه از و باعث و در مسولیت ها و شغل های خود موفقی که به عنوان نمونه می به سید موسوی پیشین فارس و فعلی ای آستان قدس رضوی، ساسان والی زاده اسبق ایسنا و موزه تهران، سلیمانی رییس فرهنگسرای ارسباران و عادلی و نخبه در علم شیمی و نانو تکنولوژی و برلین، کرد که که هرکدام در های و و اجرایی به هستن و بنده از فرصت نشد نام را یادآوری کنم عذرخواهی می کنم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
همکاری قطب فلسفه دین با عتبه حسینی/هم افزایی نخبگان اسلام در مسیر تمدن سازی

همکاری قطب فلسفه دین با عتبه حسینی/هم افزایی نخبگان اسلام در مسیر تمدن سازی


حجت با قطب دین با گفت: این از دوره‌های دانش‌افزایی و سمینارهای علمی و به منظور پاسخ به شبهات و کمک به ساخت و صدور تمدن اسلامی انجام می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
​برپایی نمایشگاهی از آثار چهره‌های ماندگار تجسمی ایران

​برپایی نمایشگاهی از آثار چهره‌های ماندگار تجسمی ایران


به به نقل از قاب آن گفت: هدف از این تداوم حرکت و جریان اصیل و در است. در دو دهه شد تا های سبک در به و این است تا این به شود تا همه به با شود. وی داد: در این که های و می آثاری از فرشچیان، احصایی، غلامحسین امیرخانی، نصرالله افجه ای، جلیل رسولی، یدالله کابلی، کیخسرو خروش، محمدحسین حلیمی، سلحشور، عباس اخوین، علی اکبر صادقی، حبیب آیت اللهی، عبدالصمد حاج صمدی٬ امیر احمد فلسفی٬ علی شیرازی٬ا سرافیل شیرچی٬ جواد بختیاری و عین صادق زاده در گالری ممیز در معرض دید مخاطبان می شود. آیین افتتاحیه های جمعه ششم مهرماه ساعت 16 با حضور جمعی از های نام آشنا و در سالن شهناز می شود. های با قاب تا 15 مهر میزبان علاقه مندان خواهد بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
تکمیل پارک موزه دفاع مقدس نیازمند حمایت شهرداری ساری/12جلدکتاب با موضوع نقش مازنی ها در پیروزی انقلاب تالیف می شود

تکمیل پارک موزه دفاع مقدس نیازمند حمایت شهرداری ساری/12جلدکتاب با موضوع نقش مازنی ها در پیروزی انقلاب تالیف می شود


کل حفظ و نشر به موزه اشاره کرد و گفت: تکمیل این نیازمند حمایت شهرداری ساری است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
باید فاتحه موسیقی دفاع مقدس را بخوانیم

باید فاتحه موسیقی دفاع مقدس را بخوانیم


مدیرکل با به مرتبط با موضوع دفاع مقدس از کم‌توجهی تعدادی از نهادهای دولتی در این زمینه انتقاد کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
رشادت‌های رزمندگان دفاع مقدس با زبان هنر ماندگار شد

رشادت‌های رزمندگان دفاع مقدس با زبان هنر ماندگار شد


گروه فرهنگی- حفظ و نشر گفت: و با هنر ماندگار شد، چراکه هنر قدرتمندی دارد و شاعر حماسه سرای دینی با هر شعری که می‌گوید تیری به قلب دشمن می‌زند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
​شگفتا بی سرو سامانی عشق/ به روی نیزه سرگردانی عشق

​شگفتا بی سرو سامانی عشق/ به روی نیزه سرگردانی عشقتاریخ باز نشر :
زمان : حدود 19 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​ ادبیات دفاع مقدس دچار فرار مغزها شده است/ متولیان فرهنگی در خواب عمیق

​ ادبیات دفاع مقدس دچار فرار مغزها شده است/ متولیان فرهنگی در خواب عمیقتاریخ باز نشر :
زمان : حدود 21 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
نمایشگاه «گنج جنگ» حاصل نگاه‌های جدید به فرهنگ عاشوراست

نمایشگاه «گنج جنگ» حاصل نگاه‌های جدید به فرهنگ عاشوراستتاریخ باز نشر :
زمان : حدود 24 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
آیا تورم کتاب به من بوکر نیز می‌رسد ؟

آیا تورم کتاب به من بوکر نیز می‌رسد ؟تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
زندگینامه و خاطرات جهادگران در سالروز عملیات ثامن‌الائمه رونمایی می‌شود

زندگینامه و خاطرات جهادگران در سالروز عملیات ثامن‌الائمه رونمایی می‌شودتاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
نقدوبررسی دو اثر داستانی در حلقه داستان کرمان

نقدوبررسی دو اثر داستانی در حلقه داستان کرمانتاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
باز هم جیمز پترسون در صدر پرفروش‌ها

باز هم جیمز پترسون در صدر پرفروش‌هاتاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی,سرگرمی,فیلم و سریال
نمایشگاه «صلح در قاب نقاشی» در فرهنگسرای شفق گشایش یافت

نمایشگاه «صلح در قاب نقاشی» در فرهنگسرای شفق گشایش یافت


تهران-ایرنا-نمایشگاه در قاب از و نوجوانان به مناسبت روز جهانی صلح در نگارخانه فرهنگسرای شفق گشایش یافت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
نیروهای مسلح با عاملان جنایت اهواز برخورد قاطعی خواهند داشت

نیروهای مسلح با عاملان جنایت اهواز برخورد قاطعی خواهند داشت


تهران- ایرنا- حفظ و نشر در به از در کرد: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه حمایت مردمی با عاملان این جنایت پلید برخورد قاطع و کوبنده‌ای خواهند داشت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
تلفیق ادبیات و میراث فرهنگی لازمه‌ هویت‌سازی است

تلفیق ادبیات و میراث فرهنگی لازمه‌ هویت‌سازی است


به خبرگزاری (ایبنا) یکی از های در ملی امسال که با شعار را شد به با است و روز 15 مهر 1397 نیز با و نام شده است. به این شاه گر و به و و نقش آن در نسل های است. (مجموعه فکر ایرانی) با اشاره به این که بشر دنیای و فهم محیطی که در آن می کند دست به می است ها بشر از اند. به شاه از این جهت نقش ها و های و به نسل ها به می آید. او در این می گوید: از در به است و است که می با کمک آن های را و کرد. این گر است و و به های و است. او هم است که با است و در عین این که می از را به و نیز می این و جذب بچه ها به شود. شاه در این با از های می گوید: ما با های غلط را از دل زده می و آن ها را به این می که چیزی جز حرف های قدیمی و تکراری نیست و همین مواجهه را با هم داریم. خالق آثاری چون لالایی دختر مرده و هیچ کس جرئتش را ندارد می کند که در نتیجه این برخورد ما مفهوم یک بنای قدیمی، یک سازه باستانی و تنفس زیر یک سقف کهن را درک نمی کنند و ارتباط حسی لازم را با ندارند. بااین حال این پژوهشگر است که ما می توانیم با های درست و تغییر نگرش نسبت به این مفاهیم بچه ها را با و آشتی دهیم. او مثال به از داستانی در کلاس های درس نام می برد و است نسل های در گرو به روزرسانی این است. شاه در ادامه با این که بازنویسی کهن در شاخه های مانند ساده نویسی، خلاصه نویسی و از بن مایه های نهفته در خلق جدید می گروه های باشد، می گوید: انتخاب هر کدام از این به تمرکز بر اسناد تاریخی، نوع علاقه اش، نیازی های روز و هم سلیقه ی بستگی دارد. ی مقاله ی در غیاب کودکی؛ تلاشی در کودکی در دوره قاجار در پایان تاکید می کند که در هر صورت به کهن در های به نسل های و به آن ها بسیار موثر است. بر اساس خبر اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل کانون، ویژه برنامه های ملی از 14 تا 20 مهر 1397 در تهران به میزبانی مرکز آفرینش های کانون فکری و نوجوانان واقع در خیابان حجاب و همچنین مراکز سراسر کشور شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
دومین جشنواره ملی داستان کوتاه پرراس فراخوان داد

دومین جشنواره ملی داستان کوتاه پرراس فراخوان داد


به گزارش خبرگزاری (ایبنا)، ملی می شود. ملی با در می شود. آثار: هر فقط می یک خود را جهت در نماید. آزاد است. ارسالی نباید از 1000 کمتر و از 4000 باشد. به نفرات اول تا دهم این لوح تندیس، لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق می گیرد. مهلت تا آخر مهرماه 1397 است. مراسم پایانی و معرفی برگزیدگان در آذر 1397 خواهد بود. علاقه مندان می توانند برای اطلاعات با شماره*****1 تماس حاصل کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
برگزاری ششمین همایش ملی شعر «اصحاب الحسین(ع)»

برگزاری ششمین همایش ملی شعر «اصحاب الحسین(ع)»


به تقریب، ملی شعر ویژه جون، سیدالشهدا(ع) با و 8 بعد از و عشا در هشتم(ع) می شود. تا دوم می خود با جون بن ابی از ثبت اثر در شعر به کنند. از سه اثر در این شد. جون بن ابی مالک، بنده سیاه چرده ابوذر غفاری بود که حسین(ع) را تنها نگذاشت و در دشت شجاعانه به جنگ با دشمن پرداخت و پس از هلاکت تعدادی از سپاهیان یزید شهید شد. یادآور می شود، این با همکاری مؤسسه آفرینش های هنری قدس رضوی، معاونت تبلیغات اسلامی قدس رضوی و (مجمع و مداحان مشهد مقدس)، در راستای تبیین ابعاد شخصیتی حسین(ع) و معرفی بیشتر این دلاوران به مردم برگزار می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
غلبه فروش آثار کمدی بر اجتماعی با اختلاف 65 میلیارد تومانی

غلبه فروش آثار کمدی بر اجتماعی با اختلاف 65 میلیارد تومانی


تهران- ایرنا- استقبال از در به حدی که در 6 ماه با کمتر اکران شده نسبت به اجتماعی، سینمای طنز همچنان 65 میلیارد تومان بیشتر از اجتماعی فروخته است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir blogblog.ir blogblog.ir اهنگ مایا عثمان نوروزف اهنگ ترکمنی گل یارم گل ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ عثمان نوروزف سوی منی یارم خواندن رمان ماه مه الود از پرستو.س دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ تنها موندم مجتبی الاله آهنگ مایسا جان ترکمنی عثمان نوروزف چلچله اهنگ امینه ترکمنی دانلود اهنگ امینه ترکمنی اهنگ امینه ترکمنی اهنگ امینه ترکمنی دانلود آهنگ ترکمنی امینه اهنگ مایسا جان از عثمان نوروزوف دانلود آهنگ ترکمنی امینه آهنگ ترکمنی مایسا جان