بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب احیای90 درصد معابر بافت فرسوده دوگنبدان بازگشایی شد

90 درصد معابر بافت فرسوده دوگنبدان بازگشایی شد


- - گفت:90 از معابر خیابان کیامرثی (رینگ) معادل یکهزار و 450 متر تاکنون بازگشایی شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
تحریم‌ها فرصت مناسبی برای احیای مسائل علمی کشور است

تحریم‌ها فرصت مناسبی برای احیای مسائل علمی کشور است


گروه اجتماعی - بر است، گفت: اگر برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم، از نظر عقب‌ماندگی می‌توانیم را به‌خوبی احیا کنیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
​مضمون شعر دفاع مقدس در قامت جهانی است

​مضمون شعر دفاع مقدس در قامت جهانی است


مضمون شعر در است به تقریب، چهل با 40 سال شعر و و با از و در و شد. در این با به های شکل شعر گفت: شعر ها و های شکل شعرانقلاب از سال های پیش از است. همزمان با روی کار آمدن پهلوی دوم، و هنر به رو به اما طرح های های چون و علی ساز سنت ها و ملی شد و در های مثل سینما ، تئاتر و موسیقی طبل به هویت جمعی به آرامی نواخته شد و در چنین شرایطی شعر و بستری بوجود آمد که بعضی از در آن شعر متعهد یاد می . این افزود: این و که در دهه 40 و 50 شد چپ و که به شرق و های و و که به وضع چون ، شرق ، دریا و که خاصی را در شعر رفته می کرد ساز جنبش شد که به سال 57 رسید . او با این که یکی از های شعر به های داشت: به شعر را به های به عنوان در تکنیک شعر دعوت کرد. در های یک که وجه ممیز از بود. گاهی عمدی و از سر عناد شعر را مقایسه می و آن را یک می خوانند و آن را تحقیر می کنند. در شعر در به های به درآمد و نو شده و تجدید حیات یافته پس از نیما در هوشنگ ابتهاج ، منوچهر نیستانی ، حسین منزوی و سیمین بهبهانی کم کم شکل متعدلی از ممزوج و در های و این را کرد و داد. داشت: که و بعد از و غزل را به طرز ای در ها بودند. را در های و آن را و به یک و کردند. شعر نو با بود. اما دوم که می گفت از نظر است بود . به دین و ، و از و و ، و های از شعر ما و به نیم به بخش شعر را می دادند. که این و با جنگ و شعر ما شد به و این بود که بیش از در شعر در شعر ما رخ است . شعر با به این را به گرفت. او کرد: و شعر پیش از بچه های شود و در هم در شعر ها و ها شکل بود. شعر به وجه به خود عمل کرد و های را داد. و و گرفتن مفاهیم از سپهر واژگان بود که به آن دهه شصت اتلاق می شود. نوحه ها و شعر ها و ها چنان اثر بر در دهه شصت گذاشت که در وصیت نامه ها ماندگار شد و در حافظه شکل گرفت. ما در قد و قواره هشت سال شعر گفتیم. این افزود: بپذیریم همه های یک و یک دارند. این مسئله مهمی است که من فکر می کنم ما بپذیرند با قطور های جنگ و برگزاری جشنواره ها و نمی مانع یک شد. نمی داد. را طبیعت به آن شکل می دهد . سرودی معنای واقعی که حتی اگر را نشناسد کلامش روی لبش جاری باشد، بارها بخواند و نفهمد که که می خواند چه کسی خوانده است یا آهنگسازش که بوده است. در دل اتفاقات شکل می گیرد تکلیف می شود و بخشنامه می شود نیست. او ادامه داد: به جای و ادبیاتی که باعث افتخار و و معنوی است به حدی در تداوم وتکرارش به های و سطحی رسیدیم که های اسباب جنگ شده است . محققی از دانشگاه هاروارد که فارسی است با توسل به یکی از این ها که آن شعرها بیست و یکی دو ساله به شعر ها و نگاهشان به جنگ بود وآن ها را و بی معنایی در مقابل دهه چهل دانسته بود. گفت: اجباری جنگ به های بعد به جایی رسیده است که در سبک غزل پست مدرن و غزل فرم در کنگره های شعر جنگ، شعر می شود و با کلمه و قداست و بازی می کند و بیش از در اثر غرق بشود این روح را آزار می دهند.آوردن شعر به و خارج آن از پروسه به نظر من خیانت به مقدسی است که در لباس خودش به شکل ممکن شده است. و علمی این است کم نظیر در دنیا است. این و را جزو واقعیت جنگ دانست و گفت: ما از این فراز های می گریزند. اگر بخواهیم تعریف و از توامان سوگ و حماسه است و شعر و به تمامی گوی بود. او با به های مکاتب افزود: های شعر آنقدر زیاد و نبود که ما قائل به باشیم .یک هم و هم فوق العاده ای و شاخص ها و های فراوانی که شعر دارای این که از آن به عنان یاد کنیم. این امر چیزی از ارزش های شعر کم نمی کند چون به رسالت خود با بهره از در های پیش از خود عمل کرده است. داشت: شعر دنیای های متناسب با نسل های شده است . نمی گفت نسل از جنگ بگوید به جنگ اما با شود. نسل از منظری که نسل جنگ را دید جنگ را ببیند. به قول عبدالحسین زرین کوب اگر گذشتگان ما غول باشند و ما کوتوله باشم؛ ما بر دوش سوار شدیم و هم دیده اند می بینیم و هم از آن ها . این نسل بر خلاف القا می شودکه تنها آن جنگ را می فهمند که در جنگ داشته اند و امکان دیدنش به جنگ بیش از ماست . بدهیم این نسل قضاوت کند و با پتک این که تو نبودی و حق نداری حرف بزنی و چون ما در آن فضای هیجانی که تعقل کمتری هم بودیم، می توانیم بگوییم. ما بدهند با حفظ حرمت ها های خود را از جنگ ارائه دهند. او با این که سه از شعر وجود خاطر نشان کرد: یکی است و مولدین و که توسط رخ است که در آن دوران داشتند و قرائتی است که از اصل ماجرا می شود. این با حذف، اضافه وگزینش به شد و فقط به حماسی و تهییج و تحریک آن می و آن مهم و این دوم است که درپوستر ها می نویسد که در این موضوعات شعر گفت و سوم نسلی است که جنگ را مطالعه می کند، نقد و نظر ها را می شنود و آن را می کند. احترام است و در و حفظ شود. به سوم که نسل های بعد از جنگ شود است و این گیرند. کیفیت و اعتباری نخواهد و به دو لطمه می کند. های چهل که به همت و و با سرامدان هنر و می شود به چهل سال هنر و و می پردازد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
حمام تاریخی طالقان مزیتی برای صنعت توریسم این منطقه است

حمام تاریخی طالقان مزیتی برای صنعت توریسم این منطقه است


کرج - ایرنا- بر و شهر با توجه به نقش موثر این اثر در گردشگری و میراث فرهنگی تاکید کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
دشت شهرکرد احیا می شود

دشت شهرکرد احیا می شود


شهرکرد- ایرنا- گفت: به های شهر هرچه سریعتر این دشت ممنوعه بحرانی ، چندین طرح اجرا خواهد شد تا این دشت دوباره احیا شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
اظهارات متناقض بهارستانی‌ها درباره بنزین

اظهارات متناقض بهارستانی‌ها درباره بنزین


به خبرگزاری ماجرای نرخ در سال سر از که سال 1397 به و در آن به شد نرخ را دهد، ضد و نرخ شده است؛ تا این که اواسط مردادماه کرد هیچ ای تغییر یا آن ندارد. این خبر شد به نرخ یا یک ماه تا این که شدن ظرف در کشور، در کنار میزان که از تفاوت فاحش نرخ در با کشورهای همسایه به دلیل نرخ دلار در ناشی می شد، شد پرونده دوباره روی میز گرفته و گزینه های و بازخوانی شوند. قدم های از سال با ملی و پخش های شد و سال ملی و پخش های کرد طبق از بار شد. ضمن این خبر شد که به از به اخذ کنند. نرخ در این بین هیچ نظر است. فقط - نفت - در خود گفت: نمی اما احیا شود. ازسوی برخی ها حاکی از آن بود که و درحال به چرخه هستند و آن چند پیشنهاد در دست است. به عبارت مشخص با سوخت، دونرخی می شود یا خیر اما این که این ها تا ماه به و طرح مجدد از از مهرماه اجرا شود، دارد. از سوی ابلاغیه ای در این راستا صادر است. ضد و درحالی که پیگیری های ایسنا نرخ از مسوولان دولتی بی مانده متفاوتی دارند. 17 محمدرضا پورابراهیمی - رئیس - با این که به مردم در دستور کار گفت: با توجه به محاسبات انجام شده، است شدن و حداکثر تا یک ماه شود. اندکی بعد از این اظهارنظر و در تاریخ 22 علی بختیار - عضو ناظر در عالی - گفت: ای از سوی به اما در این دارد. دقیقا در همان روز سیدکاظم دلخوش - عضو - نیز با این که طبق مجوز را دارد، گفت که در حال حاضر به دنبال است و در این جهت ریزی کند. یک روز بعد از مذکور، بهروز نعمتی - سخنگوی هیات رئیسه - با این که تصمیمی و ندارد، گفت که فعلا بحث و ساماندهی مطرح است. در مجموع آنچه که مسلم است این که نرخ در واقعی و با این که در سال 1389 نهم، رسما آغاز هدفمندی ها و ارائه حامل های با اصلاح شده از 28 آذرماه را کرد، در این پیش بینی شده بود که به صورت سالانه و طی پنج سال ٢٠ پیدا کند تا به ٩٠ بین المللی یا فوب خلیج فارس برسد. این اتفاق رخ نداده و هم چنان سرسام آور بر دوش سنگینی می کند. از سوی طبق سال 1397 نرخ را و از کارشناسان بر این باورند که یکی از راه های کنترل و است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​حجت‌الاسلام خاموشی به‌زودی رئیس سازمان اوقاف می‌شود

​حجت‌الاسلام خاموشی به‌زودی رئیس سازمان اوقاف می‌شود


به تقریب، حجت سید مهدی به با از سوی سید وزیر و ارشاد به و می شود. سیدمهدی 56 متولد 1341، تهران و هم عضو این است. وی دارای مدرک تحصیلی دکترای فقه و حقوق جزا از است و سابقه 15 سال خارج فقه و اصول و تحصیلات حوزوی از سال 1360 از های او است. سال 1380 طی از سوی به شد و تا سال 1397 به مدت 17 سال دار این بود. در در در قم، طرح های علوم و معارف اسلامی، در علمی دانشگاه و از جمله های حجت است. از سال 1388 تا هم حجت علی محمدی سیرت، ریاست این را دارد و طی 9 سال در این سازمان، تلاش های زیادی در راستای موقوفات، ترویج وقف و و داشت. به فارس، و موقوفات فاقد و یا موقوفاتی است که از سوی واقف آن این قرار داده شده است. پرداختن به و عام المنفعه و مؤسسات وابسته به این از های و است. رسیدگی به و و فیزیکی و محتوایی سراسر از های و است. برگزاری کریم در سطوح شهرستان، استان، و بین از های است که همه با ریزی منظمی انجام می شود، نمایندگان کشورمان در بین های مختلف توسط و اعزام و حمایت می شوند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 13 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
اختتامیه جشنواره تالاب دوخان در منطقه آزاد انزلی برگزار می شود

اختتامیه جشنواره تالاب دوخان در منطقه آزاد انزلی برگزار می شود


انزلی-ایرنا-آیین با هدف عزم ملی بین المللی به همت بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان و با همکاری منطقه آزاد پنجشنبه 17 اسفند برگزار می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : 8 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
‎طرح جداگانه مجلس برای احیای سازمان ملی جوانان

‎طرح جداگانه مجلس برای احیای سازمان ملی جوانان


- - رئیس شورای با تفکیک وزارتخانه ورزش و و ملی در در حال بررسی است، گفت: این این طرح جداگانه ای تنظیم کرده است تا این تحت تاثیر آن قرار نگیرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : 9 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اجتماعی

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir blogblog.ir blogblog.ir اهنگ مایا عثمان نوروزف اهنگ ترکمنی گل یارم گل ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ عثمان نوروزف سوی منی یارم خواندن رمان ماه مه الود از پرستو.س دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ تنها موندم مجتبی الاله آهنگ مایسا جان ترکمنی عثمان نوروزف چلچله اهنگ امینه ترکمنی دانلود اهنگ امینه ترکمنی اهنگ امینه ترکمنی اهنگ امینه ترکمنی دانلود آهنگ ترکمنی امینه اهنگ مایسا جان از عثمان نوروزوف دانلود آهنگ ترکمنی امینه آهنگ ترکمنی مایسا جان