بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب ارزشی95 درصد بانوان جامعه به حجاب و عفاف اعتقاد دارند

95 درصد بانوان جامعه به حجاب و عفاف اعتقاد دارند


قائم در گفت: طبق بیش از 95 بانوان جامعه به حجاب و عفاف اعتقاد دارند و این جزء باورهای آنان است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : سیاسی
جایگاه ارزشی زن در قرآن کریم و بررسی شبهات پیرامون آن

جایگاه ارزشی زن در قرآن کریم و بررسی شبهات پیرامون آن


مقاله ضمن به زن در و و و دیدگاه‌های متفاوت در این زمینه، آن را از منظر قرآن کریم مورد مطالعه قرار داده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
فراخوان ثبت نام پنجمین دوره مسابقه علمی کوثر اعلام شد

فراخوان ثبت نام پنجمین دوره مسابقه علمی کوثر اعلام شد


حوزه/ و جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) از پنجمین دوره مسابقه علمی کوثر ویژه طلاب ایرانی و بین الملل سطح دو خبر داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری حوزه
موضوع : کل اخبار
برنامه تعطیلی سالن‌های تئاتر اعلام شد

برنامه تعطیلی سالن‌های تئاتر اعلام شد


شورای و بر ضمن حضرت زهرا (س) برنامه تعطیلی اجراهای تئاتر در این مناسبت را اعلام کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فرهنگی
تعطیلی تئاترها به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)؛

تعطیلی تئاترها به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)؛


تهران- - و بر ضمن شهادت حضرت زهرا (س) برنامه تعطیلی اجراهای تئاتر در این مناسبت را اعلام کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
وفاداری به حقیقت

وفاداری به حقیقت


خبرگزاری ایران(ایبنا)_آنژیلا عطایی: است که او را با اش با های باز ، از چند حرف به پس و به شناسیم. سومین مجموعهshy; شعر او که به تازگی از سوی شده است در دو پنج به شد و مثل از مثل ای از تنظیم شده است. فصل اول ما را با رو کند به بیان آن که راوی- آن را با هم در که در به آن به را پر زخم است و این که شعر رخ است. در این به آلن و به هنر نظر کند. به است و است که در یک دیگر، فرهنگ توسط افرادی پذیرفته شود. این را و در این دهد که شعرش در گیرد. علاوه بر این دهد که وفادار به رخدادهای پیش است و چنین قادر بود که حقیقی بیافریند. بهترین نمونه، شعر وطن است که از درخشانshy; این است و از که ای است حس و این شعر از فرم و است. ای از است با که بر و با ای که با خون شده است آن خون که کمی از در های من و کمی از در های تو وطن مرز به ی که شود در آن نام را با هر بر یا یک است که مرا به تو کرد مرز ای از ات که بوی خاک وطن به نه از است در ما را با رو کند که از وار است در عین این که از در و گیرد. به شکل است و به هیچ وجه های شعر است. او از که شعر است با ندارد. های و بی هدف در شعر شود. به به نظر تر آیند. او است و را کند اما شعر با ندارد. از اگر این را از بعد با رو که به شدت است در که در در شعر یا و یا است. سخت دریافتن این نکته که حتی از شاعران مشهور شعرهایی شدهshy; اند که بار عاطفی فراوانی دارند و موفق است که بتواند آن لبریز از بسازد که همراه با ای عمیق، بالاتر از اندیشه، و ایدئولوژی بایستد. به که های زبانی معمول و یا گرفتارشدن در حصار ساختار، آن رویه از هنر که و ضمن این که تلاشی ماندگاری نکرده و ادعای آوانگاردیسم ندارد، مند سراید به رسد که سهل و ممتنع است: بودیم گلوی هم کردیم خون یک تصنیف بود که از پیراهنshy;مان رفت البته غلبهshy; و درونshy; گرایی باعث شده است حتی در سطرهای شعرش، کاملا از درونش دستور و مقید به رعایت امروز در شعر اتقاق نیست. از نشانه شناختی، کاربرد کلمات با آن ویژگی از شعر مربوط است که از دیدگاه نمایانshy; گر باشد. بسامد بالای کلماتی مثل زخم، تاریخ، وطن، حنجره، خون، حتی استخوان که در عنوان به است از این دستهshy; اند. از ایماژها در شعر بهرهshy; فراوان بردهshy; یکی از نمونهshy; های آن را در شعر زیر خوانیم: سهم دیوار از تنت کبودی جای قاب عکسshy; هاست فصل دوم عموما عاشقانه را دربرمیshy; اما به نظر رسد نه سعی است تا از فردی حواسش هست شعر از و تاریخ و بگوید، تجربه های او و مردم، یک اجتماعی را رقم زده اند. رسید که تنم بایستی و به ماهیانی که حروف را لابهshy; لای هایم گردانند کنی در موفقshy; تر از عمل است. او از همshy; نشینی عناصری مثل ایماژ، توصیف، فضاسازی و ایجاز مناسب و آگاهانه است. نمونه اش را در شعر زیر خوانیم: پنجره را باز کنم اسبی بر درخت رو است سوار بر قایقshy; ها از گذرند تو از جرعهshy; ی شرابی کهنه را در دهانت گردانی در این شعر کوتاه، توانسته است روایت را با از تخیلی اثرshy;گذار به خوبی پیش برده و به جای تغییر در زبانی، از هنجارشکنی در لایهshy; های درونی و معنایی شعر بهره بگیرد. اما به نظر رسد در تصاویر موازی از پیکرهshy; شعر حذف شدند تا شعر به محکمshy; تر و منسجمshy; تری برسد. دانیم که هریک از رویکردهای نقد ادبی چیزهایی دربارهshy; متن بگوید اما حرف آخر را خود متن زند. تاکید بر مسئلهshy; و بحران در شعر مدرن، از مهمshy; مضامین کم نظیر شعر از مایکل هامبورگر است. دادهshy; است که از دید او نه شعر شعر و در ذات خود ارزشمند او را آفرینندهshy; ای و معناshy;گرا که را در اطرافش اتفاق از یاد نبرد، با این حال او با به اینshy;که به از یک گانه نوید مشاهدهshy; رویکردی نو در آثار بعدیshy; اش را دهد. منابع: روزبه: 1396، به هایت، روزبه: 1394، از چند حرف به پس دادند، روزبه: 1393، با های باز، نصیرا آلن: 1395، و رخداد، علی فردوسی، نشر دیبایه تسلیمی، علی: 1388، نقد ادبی، نشر آمه تئودور: 1384، نظریه زیباشناختی، امید مهرگان، گام نو
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
و من دوستت داشتم

و من دوستت داشتم


به ایران(ایبنا)، و من از است که در نشر با شده است. جلد است: شب است و پدر و بعد از چند سال را می بینند. پدر می تا دیر را کند که که چند آن طرف تر روی تخت حرف می زند حقایقی را هم خودش فاش می کند: موفقیت هایش در کسب وکار، اشتباهاتش در مقام یک پدر، ندامت های گذشته اش و امیدهایش به آینده. در شب به پدر فرصتی می تا فوق دهد و را که نمی دهد اما قبل از در کل اش، اش چه و فقط می این را بدهد. از متن کتاب: در خوردم. یک پدر به درس دهد اما تو کردی. روز بهم زنگ زدی. چهل شده بودم. تو بود. توی کار ای، کل را جا و به آن طرف تا های جا باز شود. لغت را با به چون ما دو نفر با هم فرق داریم. تو به می دهی و من را می تو و این به نظر من ضعف است: می بهت می بهت بار کار اما تو می توی آن هم در که حتی نسل که های فرو می ریخت. مثل ها ازت چون من که و تو دادی: بدک بابا. بدک نیست. چون می از این دارم. تو که می با همه چیز خوشحال شود. نمی دانی این چه موهبتی است. شاید مجبورت بود به من زنگ بزنی؛ فکر کنم شک مریضم، اما تو دعوتم به بار. توی کافه اسموربرود سِرو می کنند؛ یادت بود کوچک که و روزهای با می رفتیم دانمارک، از آن غذا می خوردم. سرم غر زده بود که برنامه ای خاص با تو بگذارم، حداقل سالی یک بار، فکر می کنم خودت این موضوع را بدانی: نمی آرام سر جایم بنشینم و حرف بزنم، به جایی سفر می کردم اما تو حالت توی ماشین بد می شد، به همین خاطر هر دو از سفر به خوشمان می آمد. من از رفتنش خوشم می آمد و تو برگشت را داشتی. من همه چیز را پشت سر بگذارم اما تو روی عرشه بایستی و هلسینگبورگ را تماشا کنی که در افق پدیدار می شود. راه خانه را، سایه را که می شناختی. عاشقش بودی. در سال 1981 در استکلهم متولد شد. وی تحصیلات اش را در رشته فقه مسیحی نیمه کاره رها کرد و به راننده کامیون و شاگرد گارسون و کارگر در رستوران ها و انبارها شروع به کار کرد. در سال 2007 به نگار آزاد در ای نه چندان مهم در استکهلم دوره ای از اش را آغاز کرد و به زودی به یک وبلاگ نویس به شهرت رسید. در سال 2012 نخستین رمانش به نام اوه را کرد.این که از قلمرو های سرگرم کننده می آید، 600 به فروش رفت و به 25 شد. در سال 2016 نیز فیلمی بر اساس این به کارگردانی "هنس هولمُ" فیلم ساز سوئدی ساخته شد و به نمایش درآمد. "مردی به نام اوه" رمانی ساده و داشتنی است. تنها و خودخواه و در عین حال عمل گرا. اُوه نماینده انسان هایی است که به را از دست داده اند. ندارد که بخواهد و به آن راهی را به جلو بگشاید. تقدیر، زنی ایرانی به نام "پروانه" را به او می آورد، پیوندی که اوه با اکراه بدان تن در می دهد. پروانه با رفتار و برخوردهای خود روشنائی، و شور را به اوه باز می گرداند و اوه به تدریج شخصیتی نو، اجتماعی و پبدا می کند. در سال 2013 به موفق ترین نویسنده سوئد شناخته شد. و من با در نشر در 1000 و با قیمت 11 تومان شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir