بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب است؛حافظ حافظه تاریخی ایرانیان است

حافظ حافظه تاریخی ایرانیان است


گروه ادب ــ در گفت: از شگفت نیست که دیوانش بعد از قرآن کریم، پرفروش‌ترین و پرخواننده‌ترین کتاب در ایران باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
سنایی طراح بوطیقای غزل عرفانی است

سنایی طراح بوطیقای غزل عرفانی است


به گزارش ایران(ایبنا)، چهل ودومین از درس با تحلیل و محمدتقی در و و رونمایی از با یاحقی، و علی اصغر روز چهارشنبه (25 مهرماه) در مرکز شهر برگزار شد. نقش مهم در دو و در ابتدای علی اصغرمحمدخانی ضمن گرامی داشتن یاد دبیرسیاقی و به به از به و گفت: اثر دارد. کسی است که در روزگار ما را و در یک سری کار هم نصیرالدین طوسی نقش در دو و به مخاطبان و و و دارد. معاون و بین الملل موسسه شهرکتاب ضمن به تصحیحاتی که از در فاصله در سال 1328 تا تصحیحی که این هفته از کرد: کار و در و 5 از است. به 80 صفحه به در این اند و بحثی عطف شعر است و به مهم اثر شده و نگاهی هم به زندگی، و سویه های شعر دارد. او داد: که در تضادهای مفهومی است. و دو مفهوم کلیدی زهد و معرفت در از مسائلی است که در به آن شده است. به اخلاق و بلاغت در و چرا ذهن پردازی شده است. بحث که هم مهم در بعد از که چه در فیلسوفان و چه در گسترده و از آن طرف هم این شده که چه قبل از بر او اثر اند. در مجموع این ها موضوعاتی است که در از به آن شده است. در های خود گفت: در این یک سال که مطالعه و بحث می کردیم، با درس را یک سال دادیم، باز احساس می کنم که ده سال را تا او را بشناسیم. و او در ادب جای بحث دارد. که به را در های خود گفت: بحث در مهم به که به نظر ما در است و در شعر و نقش است. او همیشه اهل ادب و یکی از مهمترین کتابهای و نظم و شعر که خاص خود را در و اندیشه ما که تأثیرش هم بر عطار، هم بر و هم بر مشهود است. فراوان به در لغت او داد: در لغت استشهادهای بر به طور عام و به طور خاص شده است. از و و از به آثاری که به نظر می رسد تحت است. در کشف zwj;الاسرار میبدی که هم با از آمده یا هم همزمان با اما ردپای در دیده می شود. را واپسین اثر که سال های آخر عمر با آن درگیر و افزود: طبق روایات موجود، تا لحظات عمر خود را است و به جهت ها بر این باورند که ناتمام است و اگر وقت و حیاتش اجازه می داد، می توانست آن را دهد و تکمیل کند. اگر این فرض طبیعی است که این در یا به عبارت آن به تأیید نرسیده است. و بن علی بن است عضو هیئت به و بعد از مرگ کرد و گفت: به طور مشخص، شخصی به نام بن علی بن رفاع، که از دوستان و از بوده، را و به سلطان غزنوی عرضه می کند. در و بن علی بن است. تنوع ها و اختلافاتی که در های خطی هست هم ناشی از تغییر و تبدیل است که در آن ها و خود در آخر عمر، از کار ارائه کند. به نظر می رسد که تحریرهای از و و ما های و با و و حتی یا شده از رو هستیم. به های با هم دارند. مهم در به که کرد و افزود: او یکی از مهم و به به است. در این به های آن ، چاپ های آن، و آن خوب کار شده و که در این مهم است. در از هم به از و کنیم. در به که به که جمع و کرد و گفت: ما همه های را جمع و از بین آن ها، 7 را و در این کردیم. در امر چاپ و نشر های است وی به چاپ های هم کرد و افزود: قبل از این چاپ که در آن در هند چاپ شده است. به نظر من در امر چاپ و نشر های است و از های ما بار در چاپ شده است. که ها به هند با نسخ خطی شده اند و یکی از که ها، آن قدر به و ای بود که در از نسخ می و از این نسخ را به و در کردند. چاپ مهم در است در به چاپ های در و کرد: در چاپ مهم چاپ است که در سال 1328 شده و مدت ها در و محققان است. این در سال 1359 دوباره به چاپ که در آن از کمبودهای اثر بود که به علت ضعف بینایی و ... موفق به رفع آن ضعف ها دغدغه ای که داشت، سبب شد که فکر از نظر او هم این کامل نبوده و نیاز به تجدید نظر در امر ما را گستاخ تر کرد که قدم در این راه بگذاریم و این کار را دهیم که حاصل کار را سخن چاپ است. اگر ایم جای پای است در به برخی از مدرسlrm;رضوی کرد و گفت: سر تعظیم فرود می آورم بر آستان بزرگ که سنگ بنای را گذاشت؛ هم و هم نصیرشناس بود و زیادی را در تربیت کرد که همه مدیون او هستند. روانش شاد که راه درستی را و ما اگر ایم جای پای اوست و هیچ کار تازه ای به کار او نکرده ایم. از مصححان سخنان خود را با ادای به ساحت پروفسوردوبروین و شفیعی کدکنی که در اند، کرد و گفت: به نظر ما دو یک و یک و هر کدام از این ها خانواده ای از دارند. 5 بیت است که مریم حسینیان آن را چاپ و 11 بیت است که ما به آن ایم. اما جالب است که حتی در هیچ دو ای را نکردیم که نظم ابواب آن مثل هم باشد. حال است های از نظر نظم به که در عصر دو قاضیان و کرد و گفت: کاملا حال بودن در جامعه، خودآگاه یا ناخودآگاه را متوجه این که حاکم بر را از نوع با وعظ کند و باز به است که در های که نیازمند بحث های را نمی بینید. که در آن و مثل در آن دارد. غالب نه و حکایت، که در و بعد از آن در می کنیم. می گفت علت این گرایی هم به این است که با وعظ است و منبری می توانند از این اثر بیشترین را ببرند. او داد: در پژوهشی که در او شده هم این می شود که آن که بیت های را از است که با وعظ است. یک یا نویسنده، آن جا که می وعظ کند به متصل می شود؛ می توانیم بگوییم اثری است که با وعظ و شده و جالبی کار این است که این هیچ صدمه ای به ماهیت و هویت معنایی متن نمی اگر هم در های را می بینیم، این است که در آن می سراید. است که به او می در و کرد: و بحث که ورود آن با است. است که به او می و به نظر می رسد به است تا عارف. در با کمال تعجب مدخل ها و فصل های می که در هیچ اثر به این شکل نمی بینید. های و در باب دارو آن ها که این باب ها می شوید، اصلاً ندارد. در به نجوم اختصاص و هم خواب که به کلی به مربوط نمی شود. او داد: که لقب را با که را با می کند و که در اثر به موضوعات را هم می گذاریم، به می رسیم که قصد یک المعارف از دانش که و در او رایج در بیاورد، المعارفی است و اثر منظوم هم هست که این را دارد. به این ترتیب من را در در اول یک نمی بینم، او یک است. در یک ای عضو هیات گفت: به است و به ویژگی های را درونی که به هیچ و گفتمان خاصی تن نمی دهد و تسلیم هیچکدام نمی شود. بر فراز همه ها حرکت می کند و از همه آن ها می برد، لذا در هم ابن سینا را می شنوید و هم غزالی. به یکی از استادان، در یک ای کاملاً را به نمایش و اصلا را سانسور نمی عظمت و به این است که هیچ او را در زندانی کند. غزل در جبار گفت: در متکلمان را می کنیم. اگر کسی خواست تصویر عارفان را در ببیند، غزل های او برود، چرا که در غزل عارفانه شده است. ما دوران ساز یک تعارف و تعریف نیست، چرا که واقعاً غزل است و به راحتی می دید که پایه ای که در غزل گذاشت، در و گسترش یافت و در حافظ به اوج رسید. در غزل هایش غزل را می کند و واقعا فوق هم می کند. وی ضمن توضیحاتی گفت: که این است که ما نباید نقش و عمل لهجه یا گویش را در نادیده بگیریم. یکی از خوش اقبالی که ما داشتیم، این بود که در از مواقعی که به دکتر در حال بودیم، دانشجویان دکتری افغانستانی ما هم همراهمان بودند و از گره های متن را حل کردند. در که به زود سخنران بود که ضمن خواندن از و را فرزند جدیدی که به هدیه اند و در اهمیت گفت: است که از بدو پیدایش و ما در که به زود باشد. حتی بر جوان تر از خود مثل موثر که در سوانح بیتی از است. در یکی از های و هم و را می بینیم؛ در و که کلاسیک و معتبرترین متن از نه یک بیت که یک و از این می میزان را گرفت. او در به در متون و غیرادبی در ادوار تا جامی و عصر معاصر کرد و گفت: نظر و غریب به را در افلاکی می که داستانی می کند و در آن می که تصور اصحاب این است که عصاره و چکیده قرآن است. در شمس تبریزی است که در خود 18 بار از یاد می کند که چهار بار آن را می آوردف ولی که نگاه شمس مثل سرسپردگی محض و دارای طیف است. در دو بیت از خاقانی را از کل و دیوان می داند. فوق مهم و ضمن قرائت که در شمس به اظهارنظر به یکی از معاصران کرد و افزود: معتقد است که در منتهای زیبایی و معناست و در ظریفی که می گوید تاکسی بار را که در و شرح نخواند و تامل ننماید، بر حقیقت مطلع نشود. اگر کسی می را بفهمد از شود بعد برود و در نهایت به برسد. وی ضمن نمونه های از نظر شاعرانی چون سعدی کرد: همه این اظهارات، ما را به اینجا می رساند که در چه موافق و چه مخالف آن باشیم، فوق مهم و است. که به می آید، مخزن الاسرار نظامی و بعد اسرارنامه برانگاره به می آیند. درواقع آن، آنقدر زیاد است که می در این نوشت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
اتحاد صفوف مسلمانان یکی از کارکرد‌های مهم اربعین است

اتحاد صفوف مسلمانان یکی از کارکرد‌های مهم اربعین است


به خبرگزاری تقریب، در گردهمایی در (ع) با به بودن و در گفت: که ما پای در این چه هدفی از این تر که ما در نورانی آستین همت را بالا زده اند. وی را ای مهم دانست و افزود: بحمدالله شاهد حضور گسترده در ولی در این و در این مهم است. آیت با به در از که به سمت می کرد: (ع) یکی از و های ما از آن است که را و و که باز می با که به سفر باشند. وی اظهارکرد: یکی از های مهم این است که را متحد می کند؛ بدون اینکه تبلیغات و دعوتی صورت گیرد این عظیم در کنار هم قرار می گیرند؛ این وحدت و را زنده می کنند؛ دعوت ائمه (ع) به این تنها در باب ثواب نیست، بلکه یک بحث سیاسی هم در میان اگر این زیارات صحبتی از هم نبود. این مرجع تقلید با به اهمیت یادآورشد: دوم این است که سبب و عامل مهم دیگر آن است که در این فضای آموزشی مناسبی مبانی پیدا می شود. وی گفت: در این اقدام به برگزاری های مفصل کرد، زیرا در این ها به شکل خلاصه و مفید باشد که به تزکیه بپردازد؛ چند لحظه پیش به وزیر و گفتم که نام اولیه این وزارت، معارف بود و سپس به فرهنگ مبدل شد و سپس به و تغییر نام یافت؛ این رسالت مهمی است. یادآور شد: در ذخیره دنیا و آخرت و مایه خرسندی زمان (عج) است و این را نیز جدی و خدمت رسانی به (ع) از تمام تلاش خود بهره بگیرید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : فرهنگی
​ساخت فیلم «سلمان فارسی» توسط آستان حضرت عباس(ع) + تصاویر

​ساخت فیلم «سلمان فارسی» توسط آستان حضرت عباس(ع) + تصاویر


به جعفر این به خبرنگار گفت: به عباس(ع) با شده و اجرای آن در انجام شده است. وی داد: 6 ماه قبل این از سوی عباس(ع) به ما شد و علت این در و است. طرح کرد: که از است و در عباس(ع) نیز را در ما داد و ما نیز بلافاصله بعد از دریافت فیلمنامه، اقدام به بازنویسی آن کردیم. اظهار داشت: 5 ماه قبل ما پیش این را با سینماگران شهر قم و تهیه کنندگی سید مجتبی طباطبایی آغاز کردیم. وی افزود: سکانس های مکه و مدینه را در شهرک نور (لوکیشن فیلم محمد رسول الله(ص) مجید مجیدی) جلوی دوربین بردیم. به گفته طرح ، فیلمبرداری این که 20 روز به طول انجامید، روز گذشته (سه شنبه 24 مهر) به اتمام رسید و کار تدوین و صداگذاری آن نیزی تا یک ماه آینده به پایان می رسد. گفت: این به عربی شده چرا که دهنده آن عباس(ع) اما است این به صورت رایگان در های هم بگیرد، بنابراین به هم دوبله خواهد شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
تنبیه برای برداشت 148 هزار میلیاردی

تنبیه برای برداشت 148 هزار میلیاردی


به خبرگزاری تقریب، شبکه می دهد ها به یافته به طوری که در به 148 و 800 رسیده که این رقم در با 34.8 و به 12.7 دارد. ها به از سه های و می شود که سهم های از هر چند که از رشد آن تا حدی شده است. در حال حاضر های بیش از 98 و 600 به و این رشد در با به 94 می رسد و به اسفند 22.8 دارد. این در است که در سال در برخی موارد های تا بیش از 200 هم رشد داشت اما به مرور از رشد آن کم شد. 45 و 900 رقمی است که های به و به دوره های قبل کاهشی شده به ای که در با سال قبل 3.7 و به 2.6 دارد. در این های سهم به را و شده و در با 64 که 7500 این هاست. ها به سال که به یکی از های شده است و به از اثر بر و به آن شده است. ضمن بهم ها است. این در است که که پیش به خود به های ها از را و آن را از ها که ویرانی را فراهم می کند، دانست. رئیس کل اخیرا نیز در نامه ای به ها ضمن تاکید بر الزام به از حساب جاری نزد این بانک، تذکر داد که به دلیل در تضاد بودن این با اهداف اقتصاد کلان و گذاری پولی، جلوگیری از آن می تواند منجر به برخورد با مورد نظر شود. به ها کرد که اعطا، هر تسهیلات، تعهدات (به استثنای قرض الحسنه موضوع تکالیف و مقررات ابلاغی) یا شده در هر شکلی که به منزله است و این وجاهت ندارد و ضروری است ها و موسسات که دارند، پیش از هر به و پس از آن به تخصیص در قالب و تعهد کنند. گرچه از خود حرکت ها در مسیر نظم سخن گفته که از های خود موجود ها و حذف عواملی که ها می شود تاکنون رونمایی نکرده است. این در است که مدیران و کارشناسان در کنار بی ها، وجود تکلیفی و همچنین تعهداتی که انجام پروژه های مختلف بر عهده آن هم در زمانی که با کمبود نقدینگی مواجهند، در این موثر می دانند. گفتنی است که در سال و در نرخ سود بانکی، ای ها در دستور کار قرار داد که طبق آن ها به خط شده و با نرخ سود بین 16 تا 18 شود، آن هم در شرایطی که در حالت عادی این باید با نرخ سود 34 به برگردد. با این حال هیچ گاه گزارشی درباره نتیجه این از سوی نشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​انتقاد حجت الاسلام والمسلمین رفیعی از خیانت برخی نویسندگان| بازسازی هجمه ها علیه اهل بیت در شبکه های ماهواره ای

​انتقاد حجت الاسلام والمسلمین رفیعی از خیانت برخی نویسندگان| بازسازی هجمه ها علیه اهل بیت در شبکه های ماهواره ای


به گزارش خبرگزاری حجت ناصر در عزاداری شهادت حسن مجتبی(ع) که پیش از ظهر در اطهار(ع) شد، با به این که حسن مجتبی(ع) در بودند، گفت: نیز این ها بازسازی شده و اهل بیت(ع) در شبکه های ماهواره ای بی پایه و سند را درباره ایشان می کنند. قم داد: یکی از این آن است که می حسن(ع) در سال 30 در جنگ و اند ؛ اهل بیت(ع) با این قصد تا و اهل بیت(ع) بیاندازند. وی با این که هیچ یک از ناک را نقل حسن(ع) در جنگ و را کذب و کرد: اهل سنت این را نقل اند که همه این نقل ها به که وی نیز از به نام علی بن از بنی این را نقل علی بن طبق به جعل و است. حجت با انتقاد از خائن و غیر متعهد خاطرنشان کرد: با نوشته های بی مبنا اتهامات همانند ازدواج های عدیده را به حسن(ع) نسبت می دهند که این کار ناپسند و زشتی است. قم تأکید کرد: همه ما وظیفه داریم زندگانی معصومان(ع) را به صورت شفاف برای مردم تبیین تا توان دفاع از سیره معصومان(ع) در سیل در جامعه تقویت شود. وی با به این که با بکارگیری تعابیر نادرست سبب تخریب اهل بیت(ع) می شوند، کرد: حلم و بردباری حسن(ع) زبانزد خاص و عام اما متأسفانه گاهی مشاهده می شود افراد این دو صفت شایسته را مقابل می دهند؛ بر اساس روایاتی که شیخ مفید در ارشاد نقل حسن(ع) داشتند و یک تنه در دستگاه حکومت معاویه ایستادگی می کردند، بنابراین با سخنان بی مبنا، چهره نورانی حسن(ع) را مبهم و مخدوش جلوه داد. حجت با این که حق و همه باشد، گفت: ما اشخاص را دهیم، بلکه همواره خود را حق و داده، از حق تبعیت و از پرهیز کنیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​آیت الله جنتی:ملاک شورای نگهبان درباره FATF شرع مقدس و قانون است

​آیت الله جنتی:ملاک شورای نگهبان درباره FATF شرع مقدس و قانون است


به به نقل از کل آیت در بعد از عرض امام مجتبی (ع) به نقل از شیخ مفید گفت: نامگذاری به روز در سّر نبی اکرم(ص) و علی (ع) بودند. با به ثمر گفت: همه خود را به کار بست تا شدن و شود ولی به خدا و به نفع رقم خورد. آیت به مصوبه مجلس اسلامی درباره اف ای تی اف (FATF) و خاطرنشان کرد: معیار و ملاک شرع مقدس و قانون است و که عملکرد ما به نفع و انقلاب و تضمین کننده عزت باشد. در ادامه به برگزاری مراسم اربعین حسینی به نماد خیر و سیاسی و اجتماعی کرد و گفت: حضور زوار اباعبدالله حسین در این نمایش عظیم که از اقصی نقاط عالم عاشقانه راهی این مسیر پرخیر و می شوند قطعا به نفع امت و به ویژه خواهد بود و با توجه به افزایش قیمت ارز مسئولان و خیران در این امر خداپسندانه مساعدت کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
دوست دارم مرتب به ایران بیایم

دوست دارم مرتب به ایران بیایم


به گزارش ایران(ایبنا)، هر سال در آخر مهرماه، با می در و با های می در شهر در این هفته، میزبان بود و هفتگی شهر در روز سه شنبه 24 مهر با می با هوتشنیگ، اتریشی، علی و علی و با و علی در شهر شد. و 400 است علی اصغرمحمدخانی ضمن خوش آمدگویی به و از او به در این نشست، گفت: سال 2018، سال دوستی و است. شش سال است که انجمن در تاسیس شده و در سال های یکی از فعال مراکز کشورهای در بوده است. و همیشه ارتباطات خوب و اند و و و 400 است و به اوایل قرن 16 میلادی، در و در گردد. او داد: در که در سال 1873 شد، یکی از های در به می رود. بین و نیز به گردد. در آن از در و عده از ها در و به در داشتند. چهل که به لاتین و سال 1678 در وین به چاپ رسیده، از نخستین سفرنامه هایی است که مقدمه آن در به شده و از های نادر موجود در ملی وین است. جالب است که در ملی وین، به 200 خطی از و دانشمندان ایرانی دارد. به ایرانشناسان و ادبای که از 200 سال پیش را به اند، کرد و افزود: هامر پورگشتال و فریدریش از شناسان اروپا و جهان که در در و نقش مهمی اند. پورکشتال در پیشتاز است و حافظ او منبع الهام گوته در سرودن شرقی-غربی است. خسرو و شیرین نظامی، گلشن راز، تذکره الشعرای دولتشاه سمرقندی و تاریخ وصاف به از او است. هم اشعار حافظ، و را به است. او داد: نیز در سه دهه به شده است و و به شده است. هشت سال هم هست که ما در ماه ای را با و به نام سه در یک که و این سه گرد هم می و این سه و بحث و گفت وگو می شود که طی این هشت سال به 30 و در اند. شهر ضمن در سال و در و شد، کرد: سال هم که در شهر می یک به نام روت بود که او به شد. که می است در ضمن علی گفت: در یکی از های به محل می کند. که دو سال پیش روی های شهر و بیش تر به مرگ و آدم ها با به نقد می نویسد. با به که با او با چند است و هم که می است. کرد: و مهم یکی از است که را یاد و و جنگ می اندازد. به است که در حال او است طور که و از های این نقد ای که اند است. از های این است که چندین برده است. های او هم است که از قرار معلوم یکی از وی محمود حسینی زاد در حال به و به زودی یک اثر از او به خواهیم داشت. علی از دست چون به ضمن از از حاضران در جلسه گفت: که این را می نوشتم فکر نمی کردم این و من را به بکشاند و به به بیاید. به این ترتیب من از دست چون به بیایم. در این بار، حالا از خود به نام این بچه ها را نمی کند و در پاسخ به سوال نام او که این چه خیالی است که بچه ها را نمی کند و در چه می بگوید گفت: این عنوان، تیتر و غیر از کتابی است که از آن را خواندم. در آن این است که در یک خانواده معمولی از طبقه متوسط، مشکلی پیش که یا به آن حرف نمی یا اگر حرف می تصاویر مختلفی از آن به دست می ولی بچه ها حس می در است که دقیقات نمی شود. و پدر و مادر بچه ها توضیح می که فهم این کوچک و که بزرگ شده فهمید یا توضیحاتی می که ندارد ولی بچه ها در ذهنیت کودکانه خودشان کاملا حس می که در است ولی به طور دقیق به نمی شود. در مثل یک می کنم وی در رواج در و ریشه آن گفت: جمله ای هست که می گوید ما به می و که دقیقا به نمی آورم از چه کسی است ولی به نظر من هم ما به می و بنابراین می به جست از کجا آمده ایم، به کجا می رویم و احیانا با چه کسی آشنا می شویم. احساس نیست که فقط در و منحصر به آن باشد. در تمام دارد. به نظر من یکی از وظایف این است که این جست و چطور آن را که نباشیم را به ما نشان دهد. در مثل یک می کنم این در گفت: در ها به های می شود که دید به و متوجه مرگ و چیزهای تا مثبت، چون ما یا مرگ، و می نویسیم گمان می کنم که همه شما زیگموند فروید و آرتویش نیسلر که او هم بود و هردو به و جست اند. من به شخصه وظیفه و نوشتنم را این می دانم که در اجتماعی که در آن می یک شرح و تجویز کنم ولی هنوز مسئول این نیستم که بگویم انسان و محکوم به مرگ است مثل یک سعی می کنم یک حدس بزنم و با این حدس جست وجو را یافتن راه حل کنم و در دارویی این و کنم. حال های می شود به مالی در کرد و گفت: در این که از هنر به طور عام، موسیقی، تئاتر و به می کند و این حال های می شود که این به صور می گیرد. یکی از ها به این است که در شهرداری های مختلف، یک را دعوت می و در قبال 6ماه یا یک سال امکانات رایگان در آن شهر و حقوق ماهیانه به او می از او می که در بعدی که می نویسد، را در آن شهر یا پرورش بدهد و ماجرا در آن شهر اتفاق بیفتد. به هیچ وجه در این که چه چیزی و چگونه بنویسد، دخالت نمی کند. وی این بچه ها را نمی کند هم گفت: من به دو جلد سخت و به و یک ناشر چاپ شده که از این که از آن را خواندیم 10 هزار جلد به چاپ رسیده و از های جلد سخت 12 درصد و از های هم کمتر از آن، سهم من است. من به دوازده شده، علاوه بر این از برخی از هایم یک رادیویی و یک متن تئاتری استفاده شده که هر کدام هم هزینه جداگانه ای پرداخت شده است. در پایان با اهدای هدیه ای به رسم یادبود به از او و شد. لازم به ذکر است که در سال 1959 در شهر برگ در دراوتال به آمد و به آزاد هم اکنون در شهر اینسبروک می کند. در سال 1989 داستانی خاتمه را نوشت که برایش را به ارمغان آورد. در سال 1990 نوعی از شد. وی در سال 1992 در مسابقه اینگه بورگ باخمن را در شهر کلاگن فورت به خود اختصاص داد و در سال دستان لئونارد را ارائه کرد. در سال 1994 بخشایش وی در شهر وین به اجرا در آمد. در سال 2000 او به بازار عرضه شد. در سال 2002 برنده ایتالو سوه وو شد و در سال 2008 اریش فرید و در سال 2011 گرت یونکه را دریافت کرد. در سال 2006 بچه ها آرام نمی گیرند و در پاییز 2009 در حال می شود بهتر فرار کرد از او شد. از این به های انگلیسی، فرانسوی، سوئدی، اسلوونیایی، کرواتی و ترکی شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
پیشنهاد یک کارشناس برای دور زدن تحریم‌های نفتی

پیشنهاد یک کارشناس برای دور زدن تحریم‌های نفتی


با شدن با طی بین و که هرچند تاکنون جزئیات آن اعلام نشده اما به اعتقاد کارشناسان به‌نظر نتیجه‌بخش است و آینده نفت آن‌طور که آمریکا آرزو می‌کرد، سیاه نخواهد شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : ورزشی
مهریه های بی مهر

مهریه های بی مهر


به جدی شده نه فقط که که از به خصوص درنهاد قانون‌گذاری فارغ از نبود حمایت‌های قانونی از در زندگی مشترک حمایت از قد علم کرده اند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
بن سلمان انتظار چنین واکنش شدیدی را در خصوص موضوع خاشقجی نداشت

بن سلمان انتظار چنین واکنش شدیدی را در خصوص موضوع خاشقجی نداشت


به خبرگزاری خبر شدن نویسنده و منتقد سرشناس بعد از به در و بعد از آن خبر وی رژیم آل سعود موجی از ها را در قبال های سرکوب گرانه بن به که هیچ را بر نمی و به شکل به می دهد. آی چاپ انگلیس در مقاله ای تحت اشتباه محاسباتی ها درباره نوشت: توطئه کشتن نگار مخالف عربستانی و وحشیانه ای است که ریاض ساکت افراد جدا شده از نظام این و ترساندن تمام در پیش است. هدف از این این است که دهد نقد حتی به غیر را به داشت. این های یک است که در آن نمی شود. در این مهر با پل بخش (سیا) که در می آید. از جرج است و های را بر که از آن ها می به های سیا در شرق و کرد. در ملی را به یکی از آن نیز دارد. *با به غرب و به با چرا در نقض بشر به بحث های از یک سو و نفت از سوی این از سوی و چشم در رکن این ها بوده است. ولی در قضیه این متفاوت است. آن در واقع به نظر می رسد، بین اینکه پرونده بررسی و نقض بشر رسیدگی تفاوت وجود دارد. یکی از دلایل می تواند برجستگی نسبی در باشد، جایی که او اقامت و به طور منظم با یک مهم در همکاری می کرد. عامل تکان ای است که شامل ماهیت جرایم ادعایی، با امکان وقوع قتل و مثله درون یک مکان دیپلماتیک می شود. *برخی معتقد هستند از آنجایی که قیمت نفت را بنا به درخواست پایین نیاورد، از طریق درصدد به است. نظر شما است که به این مسائل فکر کند. نزدیک با سعودی، کانون در خاورمیانه است. مسئله خاشقجی، نه به یک ابزار بلکه یک تحول ناخوشایند آن است. *برخی های از آمریکا، را تهدید به اند. در نیز سخن از مقتضی در سخن رانده است. به نظر شما تقابل با در تا کجا پیش رفت؟ های در پاسخ به مجموعه ای از ها به کمتر تحت می گیرند. اما - به با به ارتباط با - یک بازیگر کلیدی محسوب می شود. هیاهو این را مجبور می کند اقدامی دهد، اما وی در اقداماتی بیشتر از حداقل ضرورت کرد، نمی کلی خود با را آشفته کند. به احتمال زیاد از ها مقامات که ترکیه به مشارکت کننده در قتل شناخته شده، شد. اما در برابر سرزنش همه جانبه به مقام بن کرد. *موضوع چه آثاری بر آینده بن گذاشت؟ او در معرض انتقادات داخلی بیشتری در خانواده سلطنتی گرفت. او قادر به پیش بینی شدید در غرب به چنین اقدام ظالمانه ای نبود. اما او در حال حاضر خود را تا حد زیادی مستحکم است به طوریکه این است که منجر به سقوط او یا شکست وی در جانشینی پدرش به پادشاه شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​«تکه پاره‌های من» در ایران/ترجمه رمان نامزد بوکر عربی

​«تکه پاره‌های من» در ایران/ترجمه رمان نامزد بوکر عربی


به خبرگزاری تکه های من کجه جی را با روانه کرد. این یک زن، و است. چند شده که در که در که در و جدید که به آن تعلق داشته باشند. ای چند شده. از جنگ و در جهان. کجه جی در این به حال و روز از سه نسل می که در و در طول چند دهه در و از هستند. این در سال 2014 و در سال 2016 نیز شد. کجه جی است که این شده است. در خود بر این می نویسد: این نوه آمریکایی(دیگر این نویسنده) به ها در است. بخش در این که تا ای که در آن درس کار عشق و است. او به در این اثر از و ثبت که کسی و که پس از او می به جای می گذارد. این در فصل خود می شود: پس کاخ این است. و را در دید که پر از و عابر پیاه بود. نه نظامیانی با تفنگ و مسلسل و سبیل های پرپشت و نگاه که شرارت از می بارد، وجود داشت و نه کسی جلوی عابران را می گرفت و را به سمت پیاده رو مقابل تا چند دورتر می راند؛ نه ای سبز، نه ای قرمز و نه ای پرتقالی. چیزهای زیادی پیش رویش بود که قبل از اینکه به دیدن عاد کند، موجب نعجب و ترسش می شد. در چوبی ساده و بود که چهارتاق باز بود و به حیاطی سنگفرش شده منتهی می شد. روبروی آن عکاسانی با دوربین که روی شانه هایشان سنگینی می کند و میهمانانی خوش پوش که در دست های خود کارت های دعوت دارند، جمع شده اند. در میان جمع دو یا سه پلیس که تقریبا چشم را از دیگران تشخیص نمی داد. این مکان به جز شکوه تاریخی و هیاهوی نام های زبانزدش جاه و جلالی ندارد. راننده توقف کرد که از چندان دور نبود؛ سپس ویلچرش را از صندوق عقب بیرون آورد؛ در را برایش باز کردو پایین آمدن کمکش کرد. وسط ایستاد و نمی دانست این زن را که از ساختمان پناهندگان در حومه شهر آورده و از او خواسته که زن را به شماره 55 سنت اونوره در پاریس برساند، کجا ببرد. نفهمید چرا زن پیری او صبح به این زودی باید به کاخ ریاست جمهوری برود.... این را نشر با قیمت 32 هزار تومان منتشر کرده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
رقابت پنهان برای قیمت‌گذاری خودرو

رقابت پنهان برای قیمت‌گذاری خودرو


بحث یا به در زیر 45 تومانی با نرخ ارز به شده این بیش از پیش قوت است. در این روز یک به گفت که پیش صمت طی به رقابت، به نوعی از این خواسته تا موضوع را فراموش کند؛ چراکه از این پس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به تعین قیمت خواهد پرداخت و این باید کلیه فعالیت‌های خود را در این معلق کند. استدلالی که صنعت در این نامه به آن پرداخته، مربوط به مصوبه نشست سران سه قوه در عالی هماهنگی اقتصادی در اوایل شهریور‌ماه است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : ورزشی
احکام زیارت اربعین در فتاوای رهبر انقلاب؛ از خرید ارز از صرافی‌های غیر مجاز تا کار در روز اربعین

احکام زیارت اربعین در فتاوای رهبر انقلاب؛ از خرید ارز از صرافی‌های غیر مجاز تا کار در روز اربعین


به گزارش تقریب، پایگاه مقام معظم رهبری تازه ترین استفتائات در مورد را منتشر کرد که در ادامه می خوانید: حکم س1. با به آیا در این برهه از ج. است. س2. حکم اخذ روادید ج. در هر و است. از س3. است و موجود آیا می با برادرم با او به بروم؟ آیا به این منع ج. در هر و و تخلّف از آن نیست. ارز از های غیر س4. دیده شده در یا غیر آن، زائرین ارز از های غیر اقدام به ارز می کنند، آیا از های غیر حرام ج. است. در س5. آیا سفر و در ج. و است. س6. با به سفر و آیا به می به که قصد به دارند بدهم یا نه؟ ج. است. سفر در فرض س7. 1) با به سفارشات_ائمه (علیهم السلام) و مادر 65 این مند به سفر است. اما از آنجا که اخیراً بیمار بوده اند به علت ضعف_جسمی و به علت عود و سخت تر شدن در عود آن، اطبا را از این سفر منع اند. حکم سفر 2) همچنین مادر_بزرگ این نیز مند ولی زانو_درد دارد. آیا در عقلایی درد پا، این سفر ج1و2) اگر ضرر قابل نیست. سفر پدر س8. من دانشجوی ترم آخر دانشگاهم. دوست دارم عازم شوم؛ مطمئناً پدرم به شلوغ بودن در حین و نمی دهد. آیا می شود خانواده و در حین سفر به دهم؟ ج. اگر سفر شما والدین شود و در که پدر به جهت از به سفر نهی می کنید. سفر شخص س9. که به و یا آیا می به ج. اگر قرض و یا قرض به او قرض و در که آن و خود را و هم اول قرض خود را نماید. و اگر به قصد ترک مثل که وقت است به سفر اما اگر این قصد سفر می ترک می است. به نذر پخت غذا در و سفر س10. هر روز نذر پخت غذا قصد روی و روز در و ج. نذر عمل به نذر ولی اگر نذر با مراعات گونه که نذر عمل کند؛ و تخلف از آن نیست. نذر س11. آیا می شود کسی که روز آن را روز قبل دهد؟ ج. اگر ـ نذر را که در رساله های عملیه ذکر شده است ـ ، عمل به آن و می دهد ولی اگر با لفظ شده، و به روزهای معینی بوده، بر طبق آن عمل کند. گذاری س12. من با چند نفر از پولی را جمع ایم که از آن و تا بلا و فقط به شرط از جمع شده 1- آیا می شود این پول را به در گذاشت، و از سود حاصل از آن سال کرد؟ 2- در حال حاضر در حساب قرض آیا قرض ج.1) اگر با صاحبان پول و سود تحت یکی از عقود اسلامی دریافت ندارد. 2) قرض ندارد. در غیر آن س13. پول لیوان ،چای ، قند و ... توسط مردم جهت شده که کمی از آن است. آیا می شود مقدار را جهت ابی عبدالله (علیه السلام) در بقیه طول سال یا نگهداشته و جهت سال آینده گردد؟ ج. است. وضو با آب س14. آیا وضو با آب که زوار نذر شده و نشده که خوردن است یا کار دیگر، و نذر عام زوّار می ج. در فرض نیست، مگر این که بداند مالک آب دارد. مخارج ها س15. در در هایی که در نجف، و برپا می تعدادی از به به ثابت در این ها جهت خدمت می کنند و از طرفی زائر نیز می شوند؛ داران این است که آیا می توان اعزام نیروهای بابت تهیه ویزا، هزینه رفت و برگشت را از که در می گردد، تأمین ج. نیت اهداء است و اگر قصد آنان مطلق مشکلی ندارد. روز در س16. در آیا روز در داشت، یا این که روز قبل یا بعد نیز را ج. سید الشهداء(علیه السلام) در هر و دارای عظیم است اما ـ خاص، مختص به در خاص البته قبل یا بعد از آن موقع به رجاء آن مخصوص، مانعی ندارد. و قبل از س17. هستم، نجف تا را طی می کنیم و قبل از وارد می شویم. آیا ماندن در روز ضروری یا این که به در می شود قبل از داد، و روانه ایران شد؟ ج. شرعاً ندارد، مگر عقدی بین مسئولین و افراد بسته شده باشد که روز در باشند. از حرم س18. در به علت شدید، ورود به حرم و بین الحرمین بسیار دشوار و ناممکن و اذیت دیگران می شود. در این آیا خواندن از حرم ج. در فرض مذکور کفایت می کند. در س19. تشرف به مشاهد مشرفه در چه حکمی ج. بنابر احتیاط حائض در حرم حضرات معصومین(علیهم السلام) یعنی زیر گنبد و رواقی که ضریح مطهر در آن واقع شده ولی در رواق ها و قسمت های متّصل به حرم اگر مسجد نباشد، ندارد. تا س20. آیا تا ؟(کراهت دارد؟) ج. در عزاداری خاندان عصمت و طهارت(علیهم السلام) به منظور تعظیم شعائر و اظهار حزن و اندوه ترتب است. کار در روز س21. کار کردن در روز ؟ ج. فی ندارد. کشی در س22. آیا کشی در یا نوعی بی احترامی می ج. فی ندارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​«سرخ باد» منتشر شد

​«سرخ باد» منتشر شد


به خبرگزاری تقریب، به نقل از سرخ باد روایتی از و در سال های قبل از است که در آن ایی وقت می شوند. این در 21 فصل شده است و آن است. در از متن همه اهل در فکر و ور که آن و و دور از پیش آمد. بود توی خاک و های وسط و زار می زد که و را بود روی سرش. که چه شده؟ مگر چکار بودیم! چهره مأمور برافروخته بود. مادربزرگ که سینه اش خس خس صدا می داد، به گریه افتاده و به سرش کوبید. فقط می دانستم که بابام تقصیری ندارد و همه ماجرا، از آن چایخانه لعنتی آغاز شده است. رمان سرخ باد اثر سیدمحمد میرموسوی را در 176 صفحه و قیمت 16000 تومان روانه بازار است. تهیه این علاوه بر به فروشی های معتبر سراسر کشور، می توانید خرید اینترنتی به نشانی الکترونیکی نشر قدیانی کنید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​استقبال انگلیسی‌زبان‌ها از «انسان 250 ساله»/ روایتی نو از زندگی سیاسی ائمه اطهار(ع)

​استقبال انگلیسی‌زبان‌ها از «انسان 250 ساله»/ روایتی نو از زندگی سیاسی ائمه اطهار(ع)


به گزارش حجت محمد سالار، بین اهل بیت(ع)، در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران پویا، با به برنامه های برای 250 گفت: این اثر به سه و هوسایی(آفریقایی) و در شده است. با به این اثر، در نظر دارد تا را به ها از روسی، اردو و اسپانیولی نیز کند. تلاش داریم تا هم در مکتوب و هم در دیجیتال شود. وی با در حال به کار به در حال افزود: این اثر در از و به اطهار(ع) است. بین اهل بیت(ع) به از های غیر به 250 و کرد: این اثر بیش از های شده به که در به چاپ دوم است. از سوی نیز از آثار دریافت کرده ایم. به گفته از مخاطبان؛ جدید و کاربردی و همچنین مستند و متقن بودن منابع در تدوین این اثر از ویژگی های مثبت 250 شده است. 250 سخنرانی ها و مطالب دستنویس ـ ائمه(ع)، از پیش از انقلاب تا سال 1389 است. عیناً برگرفته از کلام منور است و بیانگر نوع به ائمه(ع) است. علت این نامگذاری بر روی ائمه(ع)، در مقدمه به از آورده شده است. این 17 فصل است که نحوه چینش عناوین فصل ها، به صورت ترتیب ائمه(ع)، از دوران پیامبر اعظم(ص) تا جواد، هادی و عسکری(ع) است که این سه بزرگوار در یک فصل شده است. این به انتقال مفهومی متعالی از مسیر و مجاهدانه ائمه(ع) است و از این رو بیش از آنکه یک تاریخیِ صِرف باشد، یک فراتحلیل که به جای شرح و وقایع نگاهی کل گرا به هر یک از معصومین با به بستر مربوطه و در راستای مقصود واحدی که همه این بزرگواران می کردند، می دهد. لذا آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان محترم با تاریخ تنفس در فضای 250 را دلنشین تر می کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
پیروزی‌های سوریه و عراق در برابر تروریسم مشترک است/ میدان نبرد در دو کشور یکی است

پیروزی‌های سوریه و عراق در برابر تروریسم مشترک است/ میدان نبرد در دو کشور یکی است


به خبرگزاری تقریب، دوشنبه در به اسد رفت. اسد در این کرد که و در (نبرد) در دو یکی است. وی همچنین که خون قهرمانان [ارتشهای و عراق] که این پیروزیها را در هر دو رقم زدند، در این با هم درآمیخته شده است . به در سفر سه این شد. با کرد و پس از آن کردند. در این کرد که در از و پس از در و و را در این لمس است. با بر از را پشت سر و در کرد که هیچ کس نمی را از نقش اش در دور کند . وی با و به شرایط استثنائی برخاسته از بوده که به زودی این گذرگاهها باز شد و هیچ توجیهی توقف این کار وجود ندارد . نیز کرد که همه کشورهای و جهان از و در بهره مند خواهند شد. وی درباره نیز گفت که این بین ولادیمیر پوتین و رجب طیب رؤسای روسیه حاصل شده و مسئولیت ایجاد عاری از سلاح را بر عهده گرفته است. وی با در صورت عدم اجرای تعهدات موجود در ادلب، گزینه های دارد، اعلام کرد که مانند هر در یقینا تحت حاکمیت قرار گرفت . تصریح کرد که در با هر چیزی جز مبارزه می کند؛ [گروهی] که از آن برخوردار است و به روی آن سرمایه گذاری می کند... [عناصر] باقی مانده در شرق فرات از برخوردارند، شاید انتقال آنان به مکانی دیگر .
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : سیاسی
داستان، داستان است همچنان که پودینگ، پودینگ است

داستان، داستان است همچنان که پودینگ، پودینگ است


خبرگزاری (ایبنا)-عبدالعلی دستغیب: من امیراسلان قصه است خیالات و اوهامی که نه و کوشا... دارد. اصل است و های بی پیرایه به نظر می آید، با استخوان بندی (plot) و مسطح. آدم های پنچ قصه: (کارمند و همکارش و )، (ببرازخان) مرد و او، که هم در به سر می برد و هم در ایل ... نیز های ای و گاه خود را به طرز و پیش پا ای می دهند. هیچ یک از این تا این حد پیش نمی رود که با فداکردن خود در پای هدف یا سببی تن به خطر بدهد. عشق ناگهانی به غزال(با یک نظر ایل می شود)، و گاه در آن سادگی و بی دست وپایی خود را به طوری نمایش می دهد که می رود قصه شوخی و استهزا نه قصه واقعی. در که به شور می این است که زیر آب این قسم عشق و ها را ولی با همه این ها و طنز قوی و که او را و به بسازد. و در اند که می کند به دست به آب رساندن. هم عشق پشت سر او راه می که است. می گوید: منم هستم.... حرف تو اینقدر مهمه که نمی تونی پنج دقیقه صبر کنی .... عشق تو سرت بخوره، شاشت نگرفته که عشق از یادت بره (57و58) و این طنز نیست. قصه از قصد گردش تفریحی و کبک سه در روز تعطیلی آغاز می شود. هر سه نفر آدم هایی معمولی و ناسازگار با یکدیگر. خان داماد و آدمی خل و بی دست وپاست. و کبک زنی او می دهد که این اهل تیر و و نیستند و درواقع ادای این کار را آورند. کما در چند روز در ایل به و تیروتیراندازی نمی روند، هیچ قانع و عذری غیبت اداری، در ایل می و در کنگر می خورند و لنگر می اندازند. فقط بین سه همکار، می قامت در ایل ای و آن ماجرای عشق یکجانبه به غزال. اما جزء در کنش یا نمی دهد و از عشق آتشین! نیز بی خبراست. (ببرازخان) نیز یا و و نمی رود (خانی) پس از و دهه های در باشد. او و به حرف های او و نا بر شخص و به این را یافت. در ایل (ببرازخان) از و نیست. حتی در های او نمی شود و با های ایل از می شود. ( ) فقط یک که با کار می کند و با آن را می شنود. او چند و نیز که در ای می با این همه این فرد که بحث می یک آدم سخن می پردازد: ما می فکر می هند را از بده. که توی سفر به دوک پشم را تو پشم می کرد (56). این خان که و سنت های را و سن اش و آن اوست. در این خبر شک می کند: است (ببرازخان ) با این سن و ولی خان با می و عمر می کنند. (شاید از بی بی بی بی سی بوده) ها در راه می شود (ترکیدن عقب لندرور) و آن ها در می و سپس (ببرازخان ) وضع و حال آن ها می به به کمک آن ها می شتابند. خان به تن خود از آن ها می را به در می و می دهد در پیش پای آن ها چاق ای سر به آن ها، ساز و دهل و و بزم کنند. از پدر وی را می او می سال مرده! می شود و در حال می دهد ِ سوگ عزا بسرایند. هیچ یک نمی یا نمی را که اش را با پدر یکی به وی از سوی از متن و از های آید که در کار و درست همان که پسر دوستش را داده. پدر ببر از او را از خدمت نظام وظیفه که دردسری به خان دره، نزد پدر می فرستند و او بیش از شش ماه در خانه این مرد می و او که مردی دلیر پیه خطر دادن به ببراز را به تن خود می مالد. به رغم همه دشواری ها و فاصله های طبقاتی با و به رغم ناآشنایی با محیط و عواطف این دختر، وی می شود و به وصل وی تلاش می امّا به نمی رسد و آخرسرهم سر از بازداشت و زندان آورد. این بخش از که به شیوه ای می خواندنی و گرایانه (رئالیستی) است. او پس از چند روز در یورت، به و دخترهای دانشجو در می رود. او (وحید) که شماره و جایگاه او را بیابد، به وی می خیلی محتاط و با خان در پس های اطراف قرارومدار بگذارد؛ چراد که همه جا دارد. با دست وپاچلفتی با با حرف می زند، خود را معرفی می کند و بر این می افزاید که این لقب را پدر به وی است و از جان گذشته و خود را به خطر انداخته تا وی راببیند: اون روز که شما را زیر درخت دیدم، نه یکدل بلکه صددل و دلباخته شما شدم. بعد شما را از خواستگاری کردم؛ اولش مخالفت کرد و می خواست مرا بکشد، ولی بعد وقتی شد با وجود شما هستم، به من لقب داد. از سه شرط دوتاش رو دادم، طبق قول او قراره ما به ایل برگردیم و با هم کنیم..... غزال: محترم! من نه وقت و نه می خوام به این حرف ها گوش کنم. راوی: پدر شما به من قول دادن، شما بزنید زیر حرف پدرتون -پدر من پدر منه، من منم. دیگه هیچ صحبتی با شما ندارم... بیشتر از این هم جایز ما باشیم. ممکنه هر آن سربرسه . -من رو (مرا) ازحراست می ترسونید؟ از هیچی نمی ترسه. من چند بار به خاطر عشق شما تا پای مرگ رفتم. (150) حاصل سماجت معلوم است. شمار زیادی از مردم دورش جمع می شوند. که او آن می شود این است که دو نفر محکم بازوانش را گرفتنه اند و تقلاهای او رهایی به نمی رسد. طولی نمی کشد که دستبند به دست و در پلیس است. در را تجربه می کند. از متن و طرح کلی و آن پیداست که او استعداد و خوبی دارد. مفرح است و گفت موثر و جاندار. در بخشی از که شعری در ستایش از زیبایی و عشق خود نسبت به او سروده، در اجازه می شعر را بخواند. خواندن شعر که به قضیه پی می برد و نعره اش به گوش می رسد. تفنگ... را بدید به من تا یک حروم این نامرد چیش سفید کنم (تفنگ را دارد) و به سمت نشانه می کند. و خان می کوشند مانع او شوند. چند نفر را زیر مشت و لگد می گیرند. در این بلبشو پای به یکی از بالشت ها گیر می کند و با پشت به می افتد، ناغافل دستش به ماشه می و صدای در می پیچد؛ تیر رها شده و به تیرک وسط اصابت می کند و روی سر آن ها می شود.(72) ازجمله شگردهای نقل سخن برون متنی و با است که اولی خوب از آب درآمده و است. این که با حرف می زند و آن ها را در اواخر قصه متن یا از آن خارج می حکایت از نظر او و داستان. او که واقعیت، یا آنچه ما می نامیم، و در مجادله با به می رسد که بپرسد اش خوب است یابد؟ که های پیشین او به قدرت اش ولی می دهد همه این ها کلمات نه واقعی. می نیز جز نیست، و اگر را از بگیرید، نمی ماند: قبول کنی که این هم جزئی از است و تاثیر را داراست. حرف این است که نظرگاه خود را چرا که اوست. نویس ها و نقادان در این زمینه سخنان و می گویند. در مثل هانری جیمز دربند احساس راحتی بخش و خوش طبعی بود- است که پودینگ، پودینگ است- و مشغله ما آن است که آن را بخوریم. کار هنری و و ظرفیت خاص آن در مقام فرم به اکتشاف دارد. من امیرارسلان.... نیز زمانی از خود منحرف می شود که به وصف پهلوانی که فرزند ملکشاه رومی و سپاهیان پترس شاه فرنگ را کشته اند، می پردازد. از سوی سفر خواجه نعمان مصری را به روم شرح می دهد که با بیوه ی زیبا روی ملک شاه می کند و در جای متن با و یا با خان عشق و روال قصه نویسی به گفت وگو می نشیند. از جمله درخور توجه متن سه ای است که به بگذراند تا به وصل در و کشتی باپهلوان ایل موفق می شود و در سوارکاری شکست می خورد: فکر می کسی به کمک ام و دهنه اسب را نگه اما مثل اسب ماموریت مرا به بکوبد و کوبید. در این لحظه دعا می که درمیان جمعیت نباشد.(112) سه به دخترمطلوب، درجوامع بدوی و دربین. و ها تا چندی پیش رواج داشت. در ادبیات معاصرفارسی هم تا که به یاد اینچنین در (آیینه) محمد حجازی شده است. نهایت در حجازی، مطلوب دو خواهان و به روی خوش می دهد این مشکلی در ایجادکرده است پس با دخالت مالک و ریش سفیدهای قرار می شود گاوهای جوان خواستگار با سرشاخ در نتیجه کار به که گاوبرنده، بشود. در گفت بین وراوی(آقای کلانتری) گیرد،حاکی از این که سرنوشت بدی خود رقم زده و به جای بدی رسیده و این است که هرچه تا به وصل و نشده. هرکارکرده تا از او خوشش به موفقیت دست نیافته ودر این راه حتی تا پای جان رفته نیز نمی را فراموش کند ولی به ناچار است به دهد. در ما می توانیم بگوییم عجب ولی حالاکه کار به رسید در دنباله این جلد هم فراهم کنی و به به برسی و می با این حالی که می ترسد در آن سر از تیمارستان درآورد و باهمین به می رسد؟
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
​پیشنهاد گشایش کمک های مردمی به مراسم اربعین/ هزینه ها شفاف است

​پیشنهاد گشایش کمک های مردمی به مراسم اربعین/ هزینه ها شفاف است


به و شهر در از سوی جذب کمک های در به رسید. در این گفت: در این شده که است به جذب کمک های که از سوی در می شود، نسبت به مستقلی اقدام کند. وی در توضیح این کرد: در بندهای این شده است که مجاز است از امکانات تبلیغاتی خود کمک به این نماید. و کرد: است کمک و به فوق را از محل و نماید. پس از است از جمع شده در فوق و کرد آن را به منتشر نماید. گفت: از این رو است با اعلام فراخوان عمومی، از ظرفیت های مذهبی، نهادهای خیریه و افراد علاقمند در مالی، کمک های غیر نقدی و یا نیروی انسانی مورد وظایف محوله از سوی مرکزی نماید. ولی نیز در جریان کمک به گفت: فرصتی طلایی راز و با و است. و است که این کار بخش های با های می شود اما به و می با با از این را داد. وی با ما که به و و گفت: در در شده و کار به که بخش این می شود و ندارد. این امر با به برضرورت ایرانیزه نکردن شده است. به گفته ولی بخشی بزرگی از کار نیز و جمعیتی که از میدان امام حسین تا حرم عبدالعظیم حسنی در روز می می شود. آیینی در سطح مناطق 22 گانه و اجتماعی می شود. وی با اشاره به کمک به بسیاری داده شده که البته حق شوراست اما تقدیمی شهر نیست گفت: به این نکته باشیم که در چهارمین دوره ابتدا پنج و بعدا 10 به اما در عمل میلیاردها از سقف شده شد این در حالیست که خوشبختانه سال گذشته با ویژه ای که شهر اعمال شد همت شده از سقف شده کمتر بود. وی کرد: متدین به است و تلاش می کند که ها در و شده باشد. محمد رییس عمران و حمل و نقل شهر هم گفت: آقای از یک طرف می کرد از اعتبارات در اختیار شهردار است و از طرف لزوم پرداخت دیون را مطرح می و می به داد برسید. وی داد: در راستای شفافیت است چرا که ما در سال های قبل گزاراش داریم که نشان میدهد در به نام 10 یا 5 100 می شده است. هم اکنون این شده و تمام راه های ممکن صرفه جویی است. گفت: آنچه که برخی نگرانند جو سازی است که له و علیه این پیرامون شکل خواهد گرفت. این موضوعی است که در می شود و لذا نباید خود را از کنار بکشد. در نظر سه مشترک به رای گذاشته شد و با 9 نظر به نرسید. سپس کلیات به رسید. در جلسه به جزئیات پرداختند. در نخستین اصلاحی فعالیت های تخصصی در (ع) شد که با رایزنی اعضا، این این عضو شهر پس شد. در متن بر بر نقش ریاست وزارت و در برگزاری شد که با 8 رای موافق و 2 رای به رسید. صدراعظم نوری دهنده در این بود که داشت: عبارت به گونه ای شود که به سمت جلب مشارکت های مردمی، خیرین و و در مواجه شدن با از این مجوز کند. سید حسن اما در این خصوص داشت: نهادی فاقد اعتبار به شما می آید و اگر این پیام صادر شود که از طلب دارند در جلوی آن صف می کشند. از این روی خوب است در مصوبات آورده شود که با واقعیت جامعه تطابق باشد. بهاره آروین در موافقت با این داشت: گر و اگر در جایی وجود بتواند آن را کند. وی کرد: اگر سلبریتی ها می توانند کمک های را جمع به طور حتم نیز می تواند با به کارگیری سازوکاری این اعتماد را در ایجاد کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : فرهنگی
​صفر تا صد آنچه درباره

​صفر تا صد آنچه درباره "زیارت و پیاده‌روی اربعین" نیاز دارید + پاسخ به سؤالات


به با هشتم ماه است و ثبت نام از کنند. اما در روی است ثبت ها، حمل و نقل تا مرز و در خاک و .... یا ابهامتی را به این و به سفر در پیش رو سعی به این و کنیم. ثبت نام ثبت نام از به با به این و با تیک زدن "با ثبت نام در صفحه نخست این و کلیلک بر روی عبارت "شروع ثبت نام" مراحل ثبت نام خود را تا کد رهگیری و وجه ثبت نام کنند. ثبت نام با 6 ماه به 2 عکس عکس ثبت نام است. و آن به چه است شده روادید(ویزا) 234 و 875 است و این به در ثبت نام در از اخذ می شود و در به یا و هیچ ای از نمی شود. آیا از سوی می شود پس از از 387 به 234 شده به شود؛ به محض مشخص شدن مکانیزم و بازپرداخت، این مبالغ به می شود. مدت چقدر است با به صدور در سال جاری، از ثبت نام در و به مدنظر، ظرف مدت 24 تا 72 متقاضی و از همان که به اخذ کرده، می شود. از چه مرزهایی به خاک 3 مرز در در در در نظر شده است و که به قصد به از های سطح به دو نجف و با به عدم طرف از مرز در تا به از این مرز نیست. آیا از هم که از به به خاک می هیچ از از اخذ نمی شود اما که به قصد سفر را 110 از بپردازند. آیا در به خاک ای به که از به می ای به از اخذ نمی شود اما که به نجف یا می 10 کنند. ثبت نام و است با و ها، در با به و در محل خود به فرم های کنند. با به به کد ملی و کد سخا را و از خود را ثبت و پس از تأیید معافیت تحصیلی مربوطه، 100 را به ودیعه به و کد سخا را که از قرارگاه شده نیز ثبت کند و در نهایت ظرف 24 کاری، از شد. دانشجویانی که به مندی از و دانشگا هها را ندارند، طبق روال گذشته با کد ملی و کد سخا در به ثبت از و با 3 میلیون به از از مند شوند. دارندگان برگ به خدمت در صورتیکه بازگشت به آنها، یک ماه قبل از به خدمتشان می از ثبت از کنند. ثبت نام است های می با به مراکز مدیریت استانها و های علمیه، به وثیقه، از کنند. وضعیت و غائب اخذ افرادی که در قانون غایب ثبت نام کرده اند در نیمی از می تمامی سفرهای و سیاحتی با کامل، از با گواهی اشتغال به به محل سکونت خود کنند. آیا در با به می از خود به سمت به در و های در نظر شده است. از به است در حال از مرز در می از آن از که قصد از مرز را نیز می با خود را به و تا مرز را با یا طی کنند. آیا پیش است پیش از روز 7 مهر ماه شده است و به از می به خود کنند. آیا در یا با به نرخ در ماه های و است پیش از به به به طول سفر خود به از های و از های نیز است. روی چه است 80 نجف به روی است که ظرف 3 روز این 1452 را طی می و در طول این روی و های و در این هستند. آیا در طول سفر در ای را و های در نظر در یک ماه به و چند روز پس از در عراق(کربلا، کاظمین) و روی های و به و و به می از این رو هیچ ای نمی کنند. از با است در به می و به محض به به می شود و بر نرخ و می شود. آیا سیم سفر است در سال های در اند خوب و به خود در لذا سیم در با غیر است. آیا در ها در های به در به حد وسع و خود به از در خود می دقت که که به در خود به می طبق دو شب حسین(ع) تا از در شود لذا خود این رسم ها را و از از دو شب در های ها کنند. آیا وجه نقد از ها در با های در و وجه نقد در است در های حرم از در نجف و از در با به به های عضو می که این را از های دهند. سفر چه است با به روی و سبک تر حمل در طول روی تر یک دست کفش وی، زا و کم حجم و و و عسل این سفر است. آیا سفر در خود را اما با به در به ندارند. آیا فقط حال است که روز در کسب و فیض در روز خود را به و این حال می شود که در به به قصد خود را به اگر چند به خود را به و قبل از روز به جمعیت و با نیت شدن از این شهر خارج شود یا در روز خود را مثلا به نجف نیز مصداق بود ان شاءالله. چه را در روز بخوانیم در روز روز از صادق(ع) نقل شده است که در یا در می آن را بخوانند؛ متن این شریف در آمده است: وَلِىِّ وَحَبیبِهِ خَلیلِ بر ولى خدا و او بر خلیل خدا وَنَجیبِهِ صَفِىِّ وَابْنِ صَفِیِّهِ عَلىَ الْحُسَیْنِ و نجیب او بر خدا و اش بر الْمَظْلُومِ الشَّهیدِ على اَسیرِ الْکُرُباتِ وَقَتیلِ الْعَبَراتِ مظلوم و بر آن بزرگوارى که به گرفتاری ها اسیر بود و کشته اشکِ گردید اَنَّهُ وَلِیُّکَ وَلِیِّکَ وَصَفِیُّکَ صَفِیِّکَ الْفاَّئِزُ من به دهم که آن (و نماینده) تو و تو بود و ات و ات بود که کامیاب شد. بِکَرامَتِکَ اَکْرَمْتَهُ بِالشَّهادَهِ وَحَبَوْتَهُ بِالسَّعادَهِ وَاَجْتَبَیْتَهُ بِطیبِ به بزرگداشت تو، گرامی اش به وسیله شهادت و مخصوصش داشتى به و برگزیدى او را به پاکزادى الْوِلادَهِ سَیِّداً السّادَهِ وَ قآئِداً الْقادَهِ وَذآئِداً و یکى از آقایان (بزرگ ) و از رهروان پیشرو و یکى از که از حق دفاع الْذادَهِ وَاَعْطَیْتَهُ مَواریثَ الانْبِیاَّءِ حُجَّهً خَلْقِکَ الاْوْصِیاَّءِ و میراث های پیمبران را به او و از اوصیائى که حجت تو بر خلقت او نیز فَاَعْذَرَ فىِ الدُّعآءِ وَمَنَحَ النُّصْحَ وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ در جاى عذر و بهانه ای (براى کسى ) نگذارد و بی دریغ خیرخواهى کرد و جان خود را در راه تو داد لِیَسْتَنْقِذَ عِبادَکَ الْجَهالَهِ وَحَیْرَهِ الضَّلالَهِ وَقَدْ تَوازَرَ عَلَیْهِ تا برهاند را از (گرداب ) جهالت و نادانى و سرگردانى (در وادى ) گمراهى و شد که بر علیه آن همدست شدند غَرَّتْهُ وَباعَ حَظَّهُ بِالارْذَلِ الاّدْنى وَشَرى آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ که فریبشان داد و فروختند (کامل و خود را) به بهاى پست ناچیزى و بداد آخرتش را در مقابل بهایی الاَوْکَسِ وَتَغَطْرَسَ وَتَرَدّى فى هَواهُ وَاَسْخَطَکَ وَاَسْخَطَ نَبِیَّکَ اندک و بی و بزرگى و خود را در چاه هوا و هوس سرنگون کردند، و تو و پیامبرت را به خشم آوردند وَاَطاعَ عِبادِکَ اَهْلَ الشِّقاقِ وَالنِّفاقِ وَحَمَلَهَ الاّوْزارِ الْمُسْتَوْجِبینَ النّارَ از میان آنانى را که اهل دو دستگى و نفاق و را که بارهاى سنگین گناه بدوش می کشیدند و بدین جهت مستوجب دوزخ فَجاهَدَهُمْ صابِراً مُحْتَسِباً سُفِکَ فى طاعَتِکَ دَمُهُ وَاسْتُبیحَ حَریمُهُ آن (که دید) با شکیبایی و پاداش جویی با کرد تا خونش در راه تو ریخت و حریم مقدسش شکسته شد فَالْعَنْهُمْ لَعْناً وَبیلاً وَعَذِّبْهُمْ عَذاباً اَلیماً آنان را کن به لعنتى وبال دار وعذابشان کن به عذابى دردناک یَا یَا سَیِّدِ الاَوْصِیاَّءِ اَمینُ اَمینِهِ بر تو اى خدا بر تو اى آقاى اوصیاء دهم که به تو دار خدا و دار اویی عِشْتَ سَعیداً وَمَضَیْتَ حَمیداً وَمُتَّ فَقیداً مَظْلُوماً شَهیداً اللَّهَ مُنْجِزٌ ما وَعَدَکَ سعادتمند زیستى و ستوده از رفتى و گم و ستمدیده و درگذشتى و نیز دهم که خدا به وفا کند ای که به تو وَمُهْلِکٌ خَذَلَکَ وَمُعَذِّبٌ وَفَیْتَ بِعَهْدِ و به هلاکت هرکه را که دست از یاری ات برداشت و عذاب کند کسى که تو را کشت و گواهم دهم که تو به خوبی وفا وَجاهَدْتَ فى سَبیلِهِ اَتیکَ الْیَقینُ فَلَعَنَ به عهد خدا و در راه او تا مرگت فرا رسید خدا کند کسى که تو را کشت و خدا کند ظَلَمَکَ اُمَّهً سَمِعَتْ بِذلِکَ فَرَضِیَتْ بِهِ کسى که به تو ستم کرد و خدا کند مردمى که شنیدند جریان کشتن و ستم تو را و راضى من تو را اُشْهِدُکَ وَلِىُّ والاهُ وَعَدُوُّ عاداهُ بِاَبى اَنْتَ وَاُمّى یَا گواه می گیرم که من هر که او را و دشمنم با هر که او را دشمن پدرم و مادرم به فدایت اى کُنْتَ نُوراً فىِالاصْلابِ الشّامِخَهِ وَالاْرْحامِ الْمُطَهَّرَهِ خدا دهم که تو به نورى بودى در پشت پدرانى بلند مرتبه و رحم لَمْ تُنَجِّسْکَ الْجاهِلِیَّهُ بِاَنْجاسِها وَلَمْ تُلْبِسْکَ الْمُدْلَهِمّاتُ ثِیابِها که آلوده ات اوضاع جاهلیت به آلودگی هایش و در برت از های چرکینش دَعاَّئِمِ الدّینِ وَاَرْکانِ الْمُسْلِمینَ وَمَعْقِلِ الْمُؤْمِنینَ و دهم که به تو از پایه های دین و ستون های مسلمانان و پناهگاه مردمان با ایمانى الاّمامُ الْبَرُّ التَّقِىُّ الرَّضِىُّ الزَّکِىُّ الْهادِى الْمَهْدِىُّ و دهم که تو به پیشواى نیکوکار با تقوا و پسندیده و و راهنماى راه یافته اى الاّئِمَّهَ وُلْدِکَ کَلِمَهُ التَّقْوى وَاَعْلامُ الْهُدى و دهم که همانا امامان از فرزندانت روح و حقیقت تقوى و نشانه هاى هدایت وَالْعُرْوَهُ الْوُثْقى وَالْحُجَّهُ على اَهْلِ بِکُمْ مُؤْمِنٌ و رشته هاى (حق و فضیلت ) و حجت بر و دهم که من به شما ایمان وَبِاِیابِکُمْ مُوقِنٌ بِشَرایِعِ دینى وَخَواتیمِ عَمَلى وَقَلْبى لِقَلْبِکُمْ سِلْمٌ و به بازگشتتان یقین با قوانین دینم و عواقب کردارم و دلم تسلیم دل شما است وَاَمْرى لاِمْرِکُمْ مُتَّبِعٌ وَنُصْرَتى مُعَدَّهٌ یَاْذَنَ و کارم پیرو کار شما است و یاریم برایتان است تا آنکه خدا در ظهورتان اجازه دهد فَمَعَکُمْ مَعَکُمْ لامَعَ عَدُوِّکُمْ صَلَواتُ عَلَیْکُمْ وَعلى اَرْواحِکُمْ پس با شمایم نه با دشمنان شما درودهاى خدا بر شما و بر هاى شما وَاَجْسادِکُمْ وَشاهِدِکُمْ وَغاَّئِبِکُمْ وَظاهِرِکُمْ وَباطِنِکُمْ آمینَ رَبَّ الْعالَمینَ و پیکرهایتان و حاضرتان و غائبتان و آشکارتان و نهانتان آمین اى پروردگار جهانیان پس دو رکعت صبح به جای آورد و تعجیل در فرج زمان(عج) و حوائج مسلمین دعا کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
​ضرورتِ برآورده شدنِ سهم دولت در حمایت از تئاتر خصوصی

​ضرورتِ برآورده شدنِ سهم دولت در حمایت از تئاتر خصوصی


به گزارش خبرگزاری درگیر و شده است. این با چند تماشاخانه نیز دنبال شده است. این بسیاری را شده است که بر است. در در ای از است. این که در در در سال های به است و می دال بر نادیده شدن و تبعات که این روزها آن را متحمل شده است. این به شرح زیر است: پر واضح است که نامطلوبِ بر همه ی ارکان جامعه و از این مرز و بوم اثر گذاشته و به بخش را که به شدت آسیب پذیر به نظر می رسد، می کند. است تا به این رشد و شود و الا به با فرو تک تک این ها به و دور که سال های نمی ی را لمس و را ها و های ی و شد. بی از و دست را با کرد. به و های در حال کار و و یا با به ی است. این خود را و کمک در وام و... نمی و چون بخش پیش می های به و می رود و هیچ آن مگر سهم خود را در این و ها بپردازد. که حتی بخش در خود نیز از را دارد. بی که های مختلف در حکمفرمایی می و نه بخشنامه و ها! اگر به دلیلِ های متفاوت و به در های از بخش تئاتر، هدف اول و آخر به کارگیری و های در بخش می شود، دیگر نمی صرفاً های از متولیان و دارانی که در این بخش فعال هستند. بانیانِ آزاد، نخست به دنبالِ نفع شان و نه دادن! اصلا وقتی تمایلی به ندارد و انقلابِ اش هزینه ی و نمی کند، چه انتظاری از اموال شخصی دارد؟ متاسفانه سهم و رابطه خود با را به فراموشی سپرده است و فقط در حدِّ ناظر و اجرا کننده بالادستی ظاهر می شود و به همین دلیل است که نمی ی ساخت و سازهای بخش گذاری، کف و سقف درآمدهای حاصل از و... اظهار نظر کند. نمی شود را در همه حال و از تامین بودجه های مورد نیازش به حال خود رها کرد؛ اما از آن ها مطابق (که هنوز ندارند!) رفتار نمایند. به شدت نیازمندِ است و است تا دولت، سهم خود را در قبالِ این تئاترها به لحاظ مشخص نماید که در غیر این صورت، این گونه ی تئاتری و بالطبع جریان حاکم بر با بحران های متعددی شد. حقیقت این است که در یک قیاس نسبی، وضعیتِ کیفی تولیدات در از بهتر است و همچنین شمارِ بیشتری از را در دلِ خود جای اما بنابر مشاهدات شده ی ِ های ها، قیمتِ ی تالارها، دستمزدِ عواملِ هنری و فنی ها و در یک کلام سرانه ی تولید یک اثر نمایشی، است تا تنظیم و متعادل کردنِ موجود و یا به قولِ محترم و ارشاد اسلامی "مردمی نگه داشتنِ" این هنر، با کمک ها و های و لجستیگی خود، کمک حالِ تالارها و موسسه های تک منظوره ی باشد. نمی فقط با شعار دادن، را مطلوب کرد! گذاران با ضرر کردن و یا با دیدن خطرِ از دست رفتنِ و یا های یک طرفه که فقط منفعتِ و اهدافش را نشانه به از این فضا خارج شد و آن وقت تلاش ها ایجادِ بخشِ از بین رفت و نامطلوب و تگناهای دوچندانِِ دهه های قبل تکرار شد. تعریفِ ها و نیز تبیینِ پیش گیری از انحرافات و خطاها در حوزه ی دو عملکردِ عمده ای است که شایسته است همزمان پذیرند تا هم ناظران و هم بانیان احساس رضایت داشته باشند. امروز هم دیر بخشیدن به اقدامات است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​ تهمینه میلانی دچار

​ تهمینه میلانی دچار "توهم نامداران" شد


به تقریب، بحث کپی با رشد های ارتباطی که اطلاع را کردند درسال های همواره داغ بوده است. اگر 10 سال را به صحت این پی برد. بارها در خصوص کپی برخی از در و یا حراج ها داشته است. که گاه به ها راه پیدا و گاه در گفت شده اما از این ها در حد یک هیچ گاه این است. در ماه با های و تعطیلی این به خاطر کپی آثار، بحث کپی در ها شد و سیدمجتبی وزیر فرهنگ و اسلامی در ای به هادی مظفری مدیرکل ساز و کاری از کپی و به این را صادر کرد. در این نوشته است: با رشد و توسعه کمی و کیفی و پی آیند آن، رونق نسبی این عرصه به اهتمام فعالان، همچنین به است که به کپی و یا و دست شده است. با به به و از می رود با ساز و کار و با از از را و های به فرمایید. و به کپی در به گفت: با که باز هم به کمک های به و شد، بر سر این شدت است. این به خود خوب اما را در نظر که این ها و را به کار نه فقط داغ چند و گذرا. یا بر این ای را امر و افزود: این کار مثل این است که را از کنیم. هر نظارتی تابع ساز و کار و ای است که به نظر من نفس های با ذات اثر مغایرت دارد. وی خاطرنشان کرد: تجربه های پیشین ثابت که بروکراسی و در گالری ها دولتی وقت گیر، بی نتیجه و ناآشنا به امور انجام می شده است. من فکر می کنم با صحیح می به آنچه که مد نظر این پرسشنامه است رسید. همین در نیز مرهون افزایش و گروهی از بود. این و تا جایی داده و ورزیده شود که هر شخص پیش از به اصطلاح مچ خود را و از آثاری که به عمد یا به سهو، ردپای دیگران در می شود پرهیز کند. ورود قوه قضاییه پس از احراز کپی اثر یا واقعاً ضروری است. حقوق ضایع شده مولف یا مولفان اولیه و توبیخ و ای متخلف، می موثر باشد. با اشاره به ضرورت با قضایی گفت: این به متناوب تغییر کنند و از های همان استفاده شود. بی شک کارشناس نگارگری نمی در گرافیک اعمال نظر کند. این نگاه به های بیش از پیش به کیفیت و قضاوت ها کمک کرد. تعریف درست یا متر و میزانی حداقل کپی تا کپی تام کار دشواری نیست اما عملی است. ذاتاً ساز هستند. های فکری و و اگر این تسلسل را از ذات هنر دریغ بخشی از رسالت آنرا ایم. در روند این جریانات، بارقه هایی از های متکثر می شود که به اشکال بازاجرایی می شود یا متناسب با آن دوره یا آن جغرافیای خاص، مفاهیم متفاوتی می پذیرد. این اتفاق ممکن است کاملاً ناآگاهانه و یا توارد ذهنی باشد. اما اجرای نعل به نعل یک از خاص در فضایی و به طور قطع نه از نظر ای و مایه مضحکه شد، بلکه مورد مجازات های قانونی و دقیق قرار بگیرد. وی ادامه داد: مشکل دیگری که ساز شد را می توهم نامگذاری کرد. از این دست های بی ارزش که سینما یا ورزش که در وارد شده کم تعداد نبوده اما در زمان خود به نامحسوسی شدند. تاکید می کنم که من به هیچ عنوان با و سپردن صحت و سقم پلیسی موافق نیستم. اصرار بر و دارم. دامنه این از فراتر رود. به طوری که یک دانش آموز هم بتواند اصالت اثر را دهد و نسبت به گر باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​دولت دنبال ترمیم کابینه نیست/ مجلس به وظیفه خود عمل کند

​دولت دنبال ترمیم کابینه نیست/ مجلس به وظیفه خود عمل کند


به گزارش خبرگزاری صمت با به های و گفت: شرط اول در و تحولات این است که در شود، تا مشخص شود که چه و وی و آن است. وی از و می به ها و از بدی های نمره کم می کنیم تا در نهایت به برسیم که اصول قانون اساسی را مبتنی بر محقق کند. که را پس از می دهد و یا از می گذارد. اگر این و کار عکس می افتد. به این که با از به در راس و می شوند. که روی است و آن را همه حس اند. صمت در در شده صمت و به و یا یکی از به راس این که به نظر است و این خود به راحتی برای سمت های موازی و یا کاندیدا شده اند؛ که نشان می دهد کلا مبحث را جدی نگرفته ایم. سپس با به نگرشی که در 5 سال گذشته به وجود است، گفت: اگر با بهتر هم جایگزین شوند، اما در تغییری روی ندهد باز هم اتفاقی نخواهد افتاد و تغییر؛ به محدود شده و خروجی متفاوتی را نخواهیم بود. عجیب است که نه درباره نگرش خود وارد بحث های با کارشناسان و منتقدان دلسوز می شود و نه خود را فنی می کند. گویی تنها به تقسیم سمت ها بین عده ای بخصوص هستند که تحت هر شرایطی در راس هرم حضور باشند. وی گفت: در دنیا با وزیر؛ در سیستم روی می دهد و قرار نیست با فقط چند اسم کند و بدتر از همه جای در کند. تاکید کرد، غلط حاکم بر صمت اند و به رفاه مردودی و پرآسیب خود را نکرده و نوعی دهن کجی به خواست های خود می دانند. این کارشناس اقتصادی در با به نقش را خوب نمی و درصورتی که در این مرحله هم را به سطحی که می کند بپذیرد و نقش خود را ایفا نکند، در انتخابات آینده از طرف جریمه خواهد شد. نمایندگان فکر نکنند که می توانند با مخفی شدن پشت حاشیه سازی ها و اظهارات بی ربطی که دغدغه نیست، خود را بپوشانند. وی در پایان کم نیستند کسانی که در از استیضاح و به عنوان تعقیب منافع شخصی استفاده می کنند، و مطمئن که کاسبی با آرایشان را می بینند و نمی کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : فرهنگی
جوانان پرچم مبارزه با واردات بی رویه را در کشور به اهتزاز در ‌آورند

جوانان پرچم مبارزه با واردات بی رویه را در کشور به اهتزاز در ‌آورند


و با به نفت از جوانان و دانشجویان درخواست کرد تا امروز به جای این کار پرچم دفاع از تولید ملی و مبارزه با واردات بی رویه را در کشور به اهتزار درآورند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
در جهان روایت با چه چیزی مواجه هستیم؟

در جهان روایت با چه چیزی مواجه هستیم؟


ایران(ایبنا)-ساجده سلیمی: یکی از موضوعات مهم و در بحث نقد است. به کلامی است اما این به هیچ وجه کافی نیست، متفکران و پژوهشگران و به خصوص فلسفه، از آن اند که در جای خود تامل و است و واکاوی عمیق تر و تر جزئیات و کم آن با باشد. به یکی از های مهم در با نام به قلم اچ.پورتر و و نیما م.اشرفی از سوی نشر شده است. متولد 1968 و از تورنتو و کالیفرنیا در سانتاباربارای ایالات آمریکاست. از جامعیت در مبحث یکی از های مهم است و آن در می به و نویسان درخصوص کم و و های آن کمک کند. به این با حضور و و دانشیار در فارسی، و در فرانسه، و و و (یکی از کتاب) در گفت شد. این را در می خوانید. در پشت جلد این شده که این است و به کار بستن هرآنچه از در می دانیم، در که تصور بر این است که در بحث و آن دارد. منظور از در شعیری: به چند از جدا نیست؛ در طول و در حرکتش از روز از که صبح می شود و می کند تا شب و ای دارد. این پلان، است و دارد. هیچ نیست. ما اگر در خود تا شب فرآیندی را طی و در این که از چه ای به چه ای در هر و چه را به و این کنش چه ای را می در یک هستیم. ساز است. فاز و کنش دارد. در چند است که در نیز هست. و دارد. در اش به طور ای و فازی می کند و در خود توسعه می کند. پس ما در نیز این را داریم. خود یک کنش می کنش تا پیش برود. ما نیز کنش دارد. اگر ما و از یک ای به جا این که به هدفی برسیم یا یک کار را کنش ها همدیگر را می کنند. کنش شدن و جا شدن در مکان این است که کنش را دهیم. حال کنش می یا یا یک عمل تا بتوانیم کنش را دهیم. دارد. کنش که ما می به دو شکل می گیرد؛ خود کنشگر، کنش خود را می ذهن ما ذهن گر است. بی شک هر عملی که می از قبل به آن فکر ایم، پس از نیز به آن فکر می کنیم. از قبل که به آن فکر می است کنش. که بعد از و خاتمه کنش به آن فکر می قضاوتش می خوب و بد، انجام، موثر و را در ذهن خود می و خود می کند. و در و در دارد. بین و این است که ها در خود و می نداریم. از حرف می جا شدن انرژی. اگر ها جا شکل نمی یک از این به یک آن سطح را از خود دهد و این آن را کند یا آن را در راستای به در یا علیه آن موضع بگیرد، آن را و از سد آن کند تا بعدی. به این شکل جلو می رود. نیز طور است. ما می به می و با فکر و را از سر راه تا بعدی. در اصل شبیه به ورزش دو استقامت یا دو با را رد می سر راه است. از موانع و سد ها را برداشتن و ها را شکستن است. نیروی به آن سطح و از آن سطح به سطح است. اگر این را حال این جا شدن به نیرو، برنامه، فکر، و دارد. ها ساز هستند. اگر شما قصه روز خود را بنویسید و چند کنش معمول در آن باز هم است. شما از فروشگاه رابطه، که شما می و بعد است چانه بزنید و گفت وگو با فروشنده و است با مشتری بعد است و یا و یا بعد سرتان کلاه و موفق نبوده. در طول روز می کند. این و است. بسته به نوع که ساطع می شود و نوع که سر راه ما نوع ها می کند. به ها شده و بعد شده است. اتفاقی که در می این است که و و که در با آن ها به ها شده است. از این نیست. و زیستی ها است. منتها است مصداق هزار سال قبل و چیز مصداقش دیروز باشد. ولی است. خدایار: فکر می کنم اگر را از به زندگیrlm;اش بخشیدهrlm;اید. خلقت را نیز اگر با قصۀ به اوج خود می رسد. خداوند همه را خلق می کند و به می رسد به آفرین می گوید: فتبارک احسن الخالقین . اش این است که است که به طور آگاهانه می در دخل و تصرف کند و آن را به نفع یا به ضرر خود و به پیش یا آن کند. من یک نوع اینrlm;همانی را با در می بینیم؛ اگر شما اینrlm;همانی را از او را رقم زدهrlm;اید. فکر می کنم سال rlm;ها پیش در نظریهrlm;های والاس مارتین اینrlm;همانی با را در متن و و دارد. با که در پشت ذهن و که ما می می های از و هم را قصه ای که مهم قصۀ ما باشد. که در است. در نقد بحث میrlm;شود؛ و این چه در در ما و در پای به میrlm;آید. در نیز نقد با و و نیز با از این دست میrlm;کنند. که در از تا به نیز بود. در های هم پای به آمد تا همۀ را خود کرد. این است که دخالت می کند و به می دهد یا نه، آزاد گذاشته میrlm;شود تا هرکسی های متن پیش روی خود را پر من مهم نقطۀ عطف را با اینrlm;همانی می دانم. رضا شعیری: این که خوب شود می به های کرد. را از اند. می شود. ما است و آن که این می شود اش تحت می گیرد. در من را تحت کنترل و را هم نیمدهم. وگرنه های می و حیات دارد. صادقی: مغز ساز است و این مغز است که منجر به می شود. چگونگی های عصبی و اتصالات ها به یکدیگر از بیولوژیکی به شکلی است که ی حاوی و طرح های قصه ها را می سازد. های کوچکی که بر طرح های اولیه و از ی رویارویی با پیرامون در ذهن می شود و بشر های دیگرش را از وقایع طرح ها شکل می دهد. طرح و افتاد یا کرد یا بالا رفت که طرح ها توپ پرتاب شد، حسن توپ گشت، او توپ را نکرد و غیره می شود. پس به مغز و نیز ذهن از که را قادر به درک می کند. را به واسطه ی که می سازد، می فهمد و کار قصه های نیز است. به مارک ترنر، و به گردد، به مغزی و فیزیکی مغز که بر ذهن می گذارد و می شود را به ای کند که خود کند. رابطه ی و نیز با بخش می شود. از که از را شکل می پس از و در های نقشی درغیر این صورت، آن با و سرشت خود است. ی نیز رویکردی اما این را نه با اصطلاحات به نامحسوس در تعبیر خود از چراکه اش عام تر است. مستقیم به این ولی در سطر سطر به ذهن و که به ذهن و سازه مربوط ظریفی است. پورآذر: ما در نشر کمی عقب تر ایستادیم و مان به این جلب شد که طورکه پردازان می در زمانه ای به سر می بریم که دور، دور است. در یکی از های که نوبت نام به اهمیت و مفهوم در های و های می پردازیم. این مهمی است که چرا شما غیر از که به طور انتظارش را و غیر از نقد که خاستگاه اسم را در می شنوید. می بینید که بحث در های غیر هم است. و سیاسی، و تجربی، و حقوق، و و کسب و کار، همه جا بحث راه یافته و این می شود که چیست. این است که قصه در همه جا هست. با این قصه ها که لوازم می و مان می شود. اما در ذهن بشر به ای است که که از به آن می رسد را تا به یک نکند نمی از آن کند. حتی اطلاعاتی که از حس های پنج گانه به مغز می رسد، تا که به شکل یک دست کم یک طرح درنیایند، هضم و درک نیست. حتی به یک می با مصداقی از پریشی روبه رو چون نمی این شخص ندارد. هر نوع با این آدم از راه های جسته وگریخته، به ظاهر بی و از هم پاشیده ای که ذهن سرگردان ما می شود. به این جا می که می گوییم و دین، و اخلاق، و و مهندسی، و شهرسازی، و معماری، وعلوم کامپیوتر و و بازی های کامپیوتری چه و است که ی از این ها ده ها و صدها شده، خصوصا در و پژوهی. فقط این که با قصه های خود پلی می سازیم برقراری ارتباط. شکل از تجربی داشتن یک نیست. کما این که و و مداوای بیماری متکی به یا های محتملی است که در خلال معاینات پزشکی و تعامل و شکل اند. استراتژی نشر این است که دست کم یک در های پژوهشی که نقش را در آن می کند. قصه گو است در ی و کسب وکار پیش تر به شده. های هم آرام با کمک خدا شد تا به در های به معتبر دسترسی باشند. خدایار: اگر بدهند، چند کنم و را با پاسخگویی به این سؤالات به پیش ببریم. اول: چرا این با این چاپ شده ما چه به این نوع ها دارد؟. دوم: چالشrlm;برانگیزی در از میrlm;شود. چرا این از اما ما از دو نمیrlm; بینیم؟. من حق یا با که می آن یا چه به متن برود. سوم: چرا در از میrlm;کنم. که را آن جست وجو و شدم نام است. نام آن را می این کرد: بر یا بر کمبریج. نجف را سالrlm;ها پیش از ویل (1884-1949م)، و با نام و همه کس یا ( The Decline and Fall of 1950م) با به نام (ترجمۀ 1349ش) بود. وی در را به ظنز بود: است همۀ که این خود را در وضع که در این نه اصل در را زیر پا می گفت که به هیچ است ]...[ در شده نیز و از قلم و به جای آن ها، حتی در و شده است]...[ در ضبط و هیچ جز و نیز در پای ]...[ از همه این ها اسم را هم و شده است اسم روی که با فرق ]...[ به این خود را و و و است و چه او را از . و جز را rlm;اند (با خنده). ما قصد این را به سمت و سوی اما با به که است به و شده از سوی دهند. پورآذر: از که می مثل از متن است. اما این مسأله با اثر فرق دارد. طبق قواعد که می مستقل از در هر رفتار کند است. چون در به کرد. در یک خاص به ای است که پاسخگو نیست. دلیلی که نام این اثر بود، این است که اگر شما در گوگل یک جستجوی عادی می ده ها با یا نود این ها ی پی رنگ و این طور چیزهاست. به قدری شما را به عقب می برد که فکر می کند این نیز است که می ها را از نو کند و از ب بسم بگوید. ما می این ذهنیت در عین حال می که ب بسم همینجاست. این ما جدی بود؛ مدت طولانی روی اسم تمرکز کردیم، جلسه گذاشتیم و خط زدیم. در از از که کار و پذیرفته ای شده است هیچ نداشتیم. کما این که قبل از انقلاب The Sound of Music را اشک ها و کردند. در ما اگر آوای موسیقی بگذارند هم خوب و با آن برقرار کند. ولی پدر و من که از نسل دهه ی ده و بیست اشک ها و معنی و آن ها را به سالن سینما می کشاند. بر یا ای بر آن گیشه ذهن از ما را به این سمت می که این ما از کنش و پیرنگ و آن ها می کند. ما به گشتیم. از توجیه و نمایانگر کار بود. این و آستانه است و در عین حال درآمد، و چیزهای در آن نیست. قطعا نظرات که به جای است. اما ما تر بود و این کار غیرعلمی نیست. ازکار ما در و تالیف است. تمرکزمان هم فعلاً روی است. مثل ی جستار که یکی از است یا سفرنامه ها. اما بخش مهم های نشر بخش های است و برایمان مهم بود. یک سال هیچ ی نکردیم، و که تا آن در شده بود را جمع آوری و قصدمان این بود که تا جای چه است یا اگر چرا یا چرا نگرفته. به این شکل که این فرد بد و ما خوب است و این را بخوانید. از ها هم خوب اما به نظر می آید مناسبی ها و از ها به و توضیحات پیش دارد. ما با مثل جیمز فلن هم مشورت و نهایتا این را کردیم. با این که در سال 2008 شده است به نظر ما در آمد چون از و در عین حال را به جدید رسانده است. هم شیرینی است. که آورده است که و فقط نرفته. را بیشتری می بینند، از که در های اند در شده اند و اگر می خواست را از بزند، را از دست می داد. خدایار: من فکر شما فرار از و سرزنش که این ها به رفتهrlm;اند، را دادهrlm;اید؟ رضا شعیری: این هوشمندانه است خسته کننده شده است. صادقی: که در آن ها به کار می رود، تداعی گر بافت است. اما این الزاما نیستند، این که کسی با خواندنش نقد یا فکر می کنم خود هم آن اسم را می کرد. پورآذر: نداشته با این ذهنش را کند. کما این که در حال این در مقاطع و ارشد های در آمریکا تدریس می شود. به هر حال در ی های در حال ما حکم منبعی را که در می به های و دقیقش ارجاع دهیم. در شکل های هم مثل نشرهای معتبری که در سعی ما بر این است که هر در ی شود و علت انتخابش باشد. خدایار: پس ببینید ظاهراً ما از نظر دستrlm;یابی به و آستانۀ آن در با دارد! رضا شعیری: من با و آن را پسندیدم. از است. بحث کلیشه ای و نمی کند! این است به واقعیتِ محتوایی مضمونی متن نزدیک است. ما را با به شکل مقدماتی می کند. از های این این است که و نیست. کارکرد ندارد. سوم این به هیچ وجه به ما روش نمی دهد این را می خوانیم هیچ یا روش از آن بیاید و با این و روش ما می ده را کنیم. این نمی این ضعف نیست. این است. یک هم می این را و آن را بفهمد. استیل دارد. شده است. کوتاه است. راحت می شود. می شود. ها و ها زیاد است. های بزرگ و پیچیده نیز ندارد. این ها های خوب است که و هم می این را بخوانند اما آن ها بر فهم خود از آن می کنند. خوب است قبل از ورود به های و کسی اگر می در کار کند با این کند یک جمع بندی، اجماع و کلیتی ساده، و از به ما می دهد که ما بفهمیم در با چه سر و کار داریم. این به ما می چه و در با چه هستیم. یا غیر و چه واکنش چه ها و خلاهایی دارد. چه را پر یا چه را می کند. چه از ما تخلیه می شود یا در ما پر می شود. می کند. به خوانش ها، کانون مندی، زاویه دید، راوی، ارجاعات، واقعیت، تفسیر، وامگیری و دگردیسی می کند. اما و حد به اندازه است. شکافته و باز منابع اش شود و از آن مطالعاتی دربیاید. پس است و اگر این را بخوانیم به ما یک با می دهد که این همه جانبه به ما کلید می دهد که با این کلیدواژه ها می شویم. حال اگر این را باز های و بروم. پس این است و این کاملی است. این خوب است و ای که من اگر بود خوب بود این است که کاش های که به کار اند در پاورقی می آمد. خدایار: کسی که را کتابش می rlm;کند، به آن و در اقدام است. به می شود شما می اگر اسم را بگذارید با هجوم می شوید. ایوان زوهر در سال 1976 را جوامع رواج طرح می کند و می که سه رونق در یک می شود. در که در نخستین تکوین است که را حاشیه ای، ضعیف یا هردو می دانند. که عطف، یا خلأ باشد. که به شده می در ما در که این ترس در ما شده که این (تغییر عنوان) رخ بدهد. ما با در من فکر می کنم ما در های نقد و از یک در داریم. من نمیrlm; که و ما و ما میrlm; با و فاصلۀ خود را با از این پر کنیم. من این دهندۀ تکاپوی عمومی ما پی فهم از از و از است. در حقیقت ما می یک بازخوانی از به ابزارهایی که می این ابزارها را می در اختیار ما بگذارد. من نام این را می گذارم. از این من این را از نوع تکاپوها پی فهم و فهم در و نقد می دانم. با به که من از خانم از سال 1387 با تخیل مکالمه ای از دارم، این اثر را نیز با روان، خوش دست، چابک و به دور از و یکدست یافتم. اچ.پورتر است با به شده به این بپردازیم که آیا ما در تالیفات آیا به این ایم یا خیر. رضا شعیری: با نظر ولی فکر می کنم ما در یک نیز داریم. این چرا ما در رفت و هستیم. به در سال 1370 یا 1380 یک در می شود که الگو، روش، شیوه، نقد و می دهد که است. ما عباسی و پدیدارشناسی معین را داریم. خود بنده در به ای است. این ها های که با الگوهای شده اند. اما باز به به و را می کنیم. این رفت و اشکال اما حس می کنم که به جلو و باز می گردیم. را به سمت جلو نمی دهیم. از و حال به جلو برویم. شناگری که در اقیانوس شنا می ولی همچنان به جلو نیز نمی رویم. کمی به جلو می ولی باز موج ما را به عقب پرت می کند. نمی این تا چند سال می برد. یک می زنم، در این از که می موشکافی می کند. عقده یا چه سطوحی و ما را به چه گرداند؛ از یک طرف میل جنسی از یک طرف از یک طرف درگیری با پدر از یک طرف خونخواهی از یک طرف میل به و... ما در داریم. ما با پسر کشی جلو رفت و آن ها با پدرکشی. در بین آن ها پسر پدر را کشت و بر مسند پدر نشست، بعد پشیمان شد و شد. می شود که او چشم خود را در می آورد. از نمی شود که پدر را کشت و با همبستر شد. ما در خود داریم. رستم سهراب را کشت، نادر پسر خود را کشت. در را می در یک قدرت و یک وجه است ولی در وجه است. می ها ها را یک شکل نمی سازند. در ما جلو و عقب می و در آخر است. می هم می پس جای ما در این آن که من را اذیت می کند این است که بالاخره را بر بنویسیم. یک روز به این که ما در با غرب است. از نه از الگو. روش ها یکی باشند، همه چالش، کش مکش ولی و آن که در زیر نشسته و از آن جان می گیرد. غرب و شرق یکسان اند و خود را نساخته اند. این گم است و می این در جاست. به جلو و عقب می و می عموم می نویسیم ولی به و آن ایم. صادقی: در این بخش کمتر با شما که این به این که کسی می و را عام به خوبی که باشد. های قوی و از سوی به آن را به دهد که در غرب نیز این کار را می کنند. این است که در غرب شان است که در یک قوی و که می مطالعه پی می بعد روی های مستحکم، ساختمان محکم می ولی ما این کار را نمی و را در روساخت می دهیم. در چندان ندارد. رضاشعیری: در غرب در پر و اشباع شده است. هنوز هم کار می کنند. به جلو می روند اما در جا نمی زنند. شما1920 را در نظر که ولادیمیر پراپ های کار را کرد و بعد از آن را در نظر که در کار اند و بعد از آن دوران پسا ساختاری در فرانسه شد و بعد جلو رفت نشد. در جلو و در دهه 2000 در و به بحث پرداختیم که در دهه 60 بودند. منظورم این است که در جلو آمدیم. در ما این در اینجاست که نه آن را پر نه این را؛ به علت به زیربنای نکردیم. یا به غرب یا به نوعی بازگو و در بازگویی قوی تر بودیم. صادقی: فکر می کنم این دو به موازی اما در این بخش با شما که ما به که محصولش یک تک است به این جا ایم و غرب به که از بین تک و تکثیر چند است به ما دارد. قاعدتا در سیستمی که بنیان های حمایت زیرساختی نمی شود نمی توقع که در یک ای تا هرجا که می پیش بروند. شما می دانید که در غرب سرمایه های عظیمی اختصاص می شود. که در این کار می بی ی سیاسی یا مالی و با پشتوانه ای دور از هر غرض و جهت خاص و به یک تحقیقی خود را دهند. به می علت است ولی در ما که جدی می دهخدا و غیره، عاشقند و به خاطر میل و ای که به ی کار خود می و چاپ می و می آورند. این به با دوم که فکر می کنم می