بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب اسلامیعجز دولت در تصمیم گیری؛ رکود طرح ها و افزایش بیکاری

عجز دولت در تصمیم گیری؛ رکود طرح ها و افزایش بیکاری


عضو مجلس گفت: عجز در کنونی است و این ناتوانی قدرت در در بین همه یازدهم و دوازدهم در سطح ملی مشهود بوده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
چگونگی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در عین هضم نشدن در اقتصاد جهانی

چگونگی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در عین هضم نشدن در اقتصاد جهانی


در علم عقلانیت پیگیری در یک که به فرو رفتن در و پیوند تنگاتنگ با سلطۀ های نیز می شود . در یکی از راه های در بسیاری از صنایع، جذب های در قالب های گوناگون است که می علاوه بر سرمایه، ورود های پیشرفته را به که از آن ها نماید. نیز با کار و از های جذب های است و می بین باشد. این همواره از سوی مسئولان نیز بوده اما مهم در این حوزه، این است که با هضم شدن در به باوجود بر هضم نشدن در می به جذب پرداخت؟ در در این نوشتار، در یک بخش بندی ذیل محورهایی مجزا سعی بر آن است که به این سؤالات پاسخ شود که: 1- هضم شدن در به چه معناست و چه نسبتی با و جلوگیری از ی بر که در 2- با به و بین آیا هضم شدن در ملی این 3- و جذب 4-مؤلفه های این ها به سود چه و به ضرر چه 5-آیا جذب اگر چه هضم شدن در و آن با هضم شدن در حل شدن در شدن به آن و از آن، به ای که به هضم شدن در شود. در سبک به سمت های به های و رو به بی کم به های در و خام در نفت و به آن، از هضم شدن در است. این در است که با درک که یک با جمع صفر و یک ای یک به سود یک و گر و به را به این دست که راه و و و تازه به رسیده ی نه در سازش با ها و تسلیم شدن محض به سیاست ها و برنامه های مستقیم و غیرمستقیم ایشان، بلکه در اتکا به و های بومی و از که را در جذب هرچه بیشتر بدون به های آن که همانا فضای و کسب وکار و شفافیت در عرصه ی و مجموعه های متبوعه ی است، می داند، است که: 1-همچون داری قائل است که می بایست فعالیت داران و بانکداران در و در عوض فقیر و بیکار، به اعطای وام و مستمری و یارانه اکتفا نمود، 2-تفکری است که معتقد است به جای کار و و اشتغال و هزاران کار پرریسک و پرهزینه چرا خام نکنیم که بیایند و با اشتیاق نیازهایمان را کنند، این در یک کلمه وادادگی و وابستگی است . از اصول در به داخلی، جلوگیر از خام و کامل به های است. رعایت این نکات در کنار از کشورها می مشکلات راهگشا باشد. هضم شدن در و ملی معتقدند که اقتصادها در یک و آزادسازی تجارت، رقابت بین تولیدی را می دهد، به تجارت آزاد می شود که بنگاه هایی که کاراتر می باشند را با هزینه ی تر می کنند و در به مزیت مطلق یا نسبی دارند، بتوانند در بازار دوام آورند. این بسیار مطلوب است اما در نقطه مقابل، در دارای کم آن ها را تبدیل به بازاری کرد. و و دول دار را و و دولت های نیافته را کاهش می دهد. این مقوله در کشورها، به تعطیلی به دلیل رقابتی و در بی کاری انجامیده است. در این این و ابعاد است که حرف اول را می زند و ملی را تعریف می کند، در واقع ملی همان ای است و شدن ملی با شدن یکسان می شود. از رو، تا زمانی که اقتصاد، پویا و پرقدرت نشود و در بازارهای حرفی گفتن نداشته باشد، پیوستن به و باز درهای به روی آور و فاجعه بار بود. و جذب جذب اصولی می فعال شدن کشور، کمی و کیفی محصولات، صادرات، اشتغال، از های خالی، و سلامتی و شادابی و اجتماعی گردد. روابط بین الملل، نگرش مثبت بین به حضور در صحنه مبادلات بین الملل و از فن آوری های نوین و با بازارها و فرصت های و از امتیازات و تسهیلات و معافیت ها از نتایج حاصله از است. اما هر خارجی،
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
بازنگری و بازنگاری تاریخ مشروطه و نقش آیت‌الله لنکرانی در آن

بازنگری و بازنگاری تاریخ مشروطه و نقش آیت‌الله لنکرانی در آن


با تشکر از ما را از شما در آیت با و نقش که در از تا مطلع شویم. من آیت شیخ را تنها در حد یک شخص نمی به به یک می کنم. اگر نقش را به در دو به بحث بپردازیم. یکی نقش است که در گذار از & مشروطه& به & اسلامی& در از راه استعمارستیزی و استبدادزدایی می کند و است که در با و & در معاصر& ، به دارد. عصر تا و در حکم & سیاهِ& می شود. در آیت است که با عمر صد عصر را به ما می زند و با که از های به بعد به یاری می آید و آموزگار دین و می شود. آیت چگونه، را بین عصر و برقرار کردند؟ در پاسخ، ای عرض می کنم. در ما، دو بیشترین نقش را در سیر های و اصلاحی و عمیق، استراتژیک و ماندگاری در خط به های می کنند. یکی & شیخ فضل نوری& است و & سید روح خمینی& علیهما. های که به از تا در ما سر و پیش به شیخ فضل را بر دارند. شیخ & اصل دوم مشروطه& ، بر و از اول بر این را کرد که اگر و پای و ندارند. این ساز های بعد از شیخ شد. اول به یکی از اول در شد و گام در گذاشت. بعد از آن مثل حاج در و بعد حاج آقا و عدم اصل دوم بود که و که بود را زیر می برد. در بود آیت را به جرم حکم & رزم آرا& را اما بعد از آیت به اصل دوم و خون آیت شد. خمینی(ره) هم را در قصه های & و ولایتی& کرد و پیش را به برسانند. هم و است و طبق اصل در حق & وِتو& و مانع شدند. حتی بعد از انقلاب، امام(ره) بارها با اصل دوم در برابر احتجاج کردند و در آن قضایا خطاب به ملی نماها فرمودند: اگر شما این و را هم قبول ندارید، اصل دوم اساسیِ را کنید که طبق آن تمام شاه بی است؛ چون به تنفیذ نرسیده لذا هم سلطنت، هم مجالس شورا و سنا و هم قوانینی که فاقد است. پس چنانکه می بینید، خونِ قیامِ شیخ، در رگ رگِ های بعدی، جاری و ساری است و خمینی(ره) به نحوی میراث دار این سرمایه می شود که با گام را فراتر می نهد و به اصطلاح قله را فتح می کند. با این سراغ زندگی و کارنامه آیت می آییم، می بینیم که این بزرگوار در طول یک قرن، هم شیخ فضل و هم خمینی(ره) را درک می کند و در این پرفراز و نشیب تاریخی مخصوصاً از کودتای تا حلقه وصلی است که های زدا و ستیز را به هم می دهد و در قامت شخصیتی با رهبران های معاصر، را رقم می زند. از یک سو عصر و شیخ فضل را می بیند و از نظر فکری تحت مکتب شیخ می گیرد؛ بعد با همسنگر می شود و در مبارزه با انگلیس، مقابله با شخص و و فسخ قرارداد وثوق الدوله می کند. از سوی دیگر با حاج آقا نورالله بر ضد هم صدا می گردد. بعد با وجود اختلاف سلیقه هایی که گاه با آیت و دکتر مصدق در مسیر ملی شدن صنعت نفت با آنان می کند. تقویت آیت حاج آقا قمی و آیت از پا نمی نشیند. علاوه بر این، منزلش ملجأ و پایگاهی صفوی و او می شود؛ حتی کوشش می کند تا را تحصیل به نجف اشرف سوق دهد، چون معتقد بود که با استعداد شایانی که اگر در آینده مرجع شود بسیار پخته تر عمل می کند. و نهایتاً و در گمشده خود را در خمینی(ره) می یابد و در سلک باوفا و قدیمىِ در می آید. در چه سنی شدند؟ از 12 سالگی مبارزات می شود و بعداً با آیت و به پس از شهریور 1320 تا حدود 1340 یکّه تاز است. بعد از تألیف کتاب & کشف اسرار& ، امام(ره) را به مذهبی- خود معرفی می کند و بعدها از و در ترویج می کند؛ لذا معتقدم به لحاظ قدمت سن و سابقه، از همه در سوابق کهنه کارتر است. خلاصه دلداده شیخ است و یار امام(ره). مبدأ شکل گیریِ و حرکت در پرتو آشنایی با سیره شیخ فضل شکل می گیرد اما مُنتهای تکاپوی او همراهی با رهبر کبیر در و است. ما در این پرونده علمی که آیت در نشریه معارف بازکرده ایم و شاید اولین کار مدّون در شناسایی این مجهول القدر و رونمایی از چهره او باشد، غالباً جنبه ساز را بحث داده ایم اما دوست داریم از تاثیرات بر و بازنگاری و نقش در تغییر مورخان به شیخ فضل بیشتر بشنویم. به این نکته اشاره کنم که متأسفانه را فاتحان آن دوره نوشته اند؛ آن هم با منطقِ & زنده باد غالب& و & وای بر مغلوب& ! جناح سکولاری که خودش سرنوشت را رقم زد و بعد مخالفان
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
برگزاری 650 فعالیت فرهنگی و مذهبی در اردکان

برگزاری 650 فعالیت فرهنگی و مذهبی در اردکان


گروه اجتماعی: از انجام 650 فعالیت فرهنگی، مذهبی و قرآنی ویژه ماه محرم در این خبر داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
اهدای عضو نشانه نوع دوستی انسانها است

اهدای عضو نشانه نوع دوستی انسانها است


رئیس رشت گفت: عضو روح بزرگ و نوع دوستی انسانهایی است که به این کار خداپسندانه اقدام می کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری برنا
موضوع : کل اخبار
لاریجانی: آمریکا می‌خواهد با جوسازی علیه برجام برای خود امتیاز بگیرد

لاریجانی: آمریکا می‌خواهد با جوسازی علیه برجام برای خود امتیاز بگیرد


رئیس با به گفت: سعی تا با علیه هسته‌ای، برای خود امتیاز بگیرد اما عکس‌العمل کشورها نشان داد که این نوع عملکرد فقط به زیان خواهد بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
نماینده مجلس: دولت گام های خوبی برای حل مشکلات صنعت و تولید برداشته است

نماینده مجلس: دولت گام های خوبی برای حل مشکلات صنعت و تولید برداشته است


ملایر- - در گفت: و ناشی از فراکشوری و بخشی به دلیل سوء مدیریت ها و برنامه ریزی ها در گذشته بود که با همت دولت گام های خوبی برای حل این برداشته شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
دلیل اهمیت انعقاد پیمان پولی با شرکای عمده تجاری

دلیل اهمیت انعقاد پیمان پولی با شرکای عمده تجاری


تهران- ایرنا- گفت: پولی دوجانبه با عراق و ترکیه با توجه به حجم تجارتی که با این کشورها داریم از اولویت‌های کشور است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
برگزاری جلسه دفاعیات مسؤولان صندوق ذخیره فرهنگیان، سه‌شنبه هفته جاری

برگزاری جلسه دفاعیات مسؤولان صندوق ذخیره فرهنگیان، سه‌شنبه هفته جاری


عضو گفت: روز جاری جلسه دفاعیات مسؤولان صندوق ذخیره فرهنگیان برگزار خواهد شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : استانی
دریادار سیاری: مواضع ایران وچگونگی مبارزه با تروریسم برای همه کشورها مهم است

دریادار سیاری: مواضع ایران وچگونگی مبارزه با تروریسم برای همه کشورها مهم است


رم - - پس از همایش 'قدرت منطقه ای' در شهر ونیز ایتالیا اظهار داشت: اعلام مواضع جهانی و چگونگی مقابله با تروریسم برای همه کشورها مهم است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : بین الملل
برگزاری چهارمین دوره اعطای جایزه گنجینه پژوهشی ایرج افشار

برگزاری چهارمین دوره اعطای جایزه گنجینه پژوهشی ایرج افشار


به خبرگزاری ایران(ایبنا)، چهارمین سی ام مهر می شود. هدف از نیت های در حفظ و علم و شده است. در سه سال گذشته و با روز آن در در به های به رأی شده است. که لوح و چهل در به کتابداری دانشگاه فردوسی مشهد رساله شناسایی و تحلیل ابعاد ساختاری و مفهومی سرعنوان های فارسی در مقایسه با سر های کنگره ، در دوم به فریبا افکاری با موضوع روش شناسی نگاری نسخ خطی و در سوم به طور مشترک به سپیده فهیمی فر و سعیده اکبری داریان با کارکرد پذیری ریشه های مستند مارک در اهدا شد. سیدمصطفی محقق داماد، سیدکاظم موسوی بجنوردی، محمد افشین وفایی و میلاد عظیمی از سخنرانان این هستند. این امسال سی ام مهرماه ساعت 15 در دایره می شود و ورود عموم آزاد است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
امیرعبداللهیان: اروپا در دام اظهارات نادرست ترامپ گرفتار نشود

امیرعبداللهیان: اروپا در دام اظهارات نادرست ترامپ گرفتار نشود


- - در بین گفت: های - بالایی را به جامعه جهانی تحمیل کرده و اروپا باید با هوشیاری مراقب باشد که در دام اظهارات و رفتار نادرست ترامپ گرفتار نشود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : سیاسی
در کنار قرار گرفتن بر سکوهای قهرمانی، مدال اخلاق را نیز کسب کنیم

در کنار قرار گرفتن بر سکوهای قهرمانی، مدال اخلاق را نیز کسب کنیم


حوزه گفت: ما در و بر و را به احتزاز در می‌آورند، مایه مباهات و خوشحالی است اما باید توجه داشته که در کنار گرفتن بر قهرمانی، مدال اخلاق را نیز کسب کنیم تا در قیامت نیز سربلند باشیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری حوزه
موضوع : کل اخبار
خسروپناه: دانشگاه در زمینه علوم انسانی تولید نداشته است/ زیباکلام: حوزه چه کار کرده است؟/ گلشنی: در زمینه شایسته سالاری کم کاری کرده ایم

خسروپناه: دانشگاه در زمینه علوم انسانی تولید نداشته است/ زیباکلام: حوزه چه کار کرده است؟/ گلشنی: در زمینه شایسته سالاری کم کاری کرده ایم


حوزه/ انسانی با حفظ اش نه است نه و نه است. اگر کسی بگوید ما می خواهیم اجتماعی گیدنز و هابرماس را کنیم این و و نیست ...
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری حوزه
موضوع : کل اخبار
جلسه شورای عالی پژوهشگاه مطالعات تقریبی برگزار شد

جلسه شورای عالی پژوهشگاه مطالعات تقریبی برگزار شد


به گزارش تقریب(تنا)، پیش از بحث در ، حجت و به از که با از های به های در . دراین که با حضور شورای عالی برگزار شد حجت ابوالحسینی با اشاره به برگزاری اظهار داشت : در این ضمن بررسی دو موضوع اصلی به تصویب رسید 1 _ فعلی ها از چهار به سه کاهش یابد . 2_ در ذیل ها ، گروه هایی طراحی گردد که جنبه کاربردی و میدانی آنها بیشتر نمود داشته باشد .
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
استکبار آشوب های منطقه را به خاطر مقابله با انقلاب اسلامی پدید آورده است/ ایران اسلامی قدرت فرامنطقه ای است

استکبار آشوب های منطقه را به خاطر مقابله با انقلاب اسلامی پدید آورده است/ ایران اسلامی قدرت فرامنطقه ای است


دستیار و مشاور کل قوا در قم گفت: و های را جهانی به خاطر مقابله با انقلاب به وجود آورده قدرت ایران فرامنطقه ای است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مهم‌ترین پیام جشنواره فرهنگی بازی‌دراز است

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مهم‌ترین پیام جشنواره فرهنگی بازی‌دراز است


نماینده و در با به ارزش‌های دفاع مقدس است، گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مهم‌ترین پیام جشنواره فرهنگی و ادبی بازی‌دراز است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : استانی
آقای وزیر چرا سازمان حج و زیارت گران‌فروشی می‌کند؟

آقای وزیر چرا سازمان حج و زیارت گران‌فروشی می‌کند؟


نماینده و در با به نرخ دلار در سامانه سماح گفت: آقای وزیر چرا سازمان حج و زیارت گران‌فروشی می‌کند؟
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : استانی
نماینده مجلس: نقطه کوری برای توسعه شهرستان دنا وجود ندارد

نماینده مجلس: نقطه کوری برای توسعه شهرستان دنا وجود ندارد


یاسوج- ایرنا- های و دنا در گفت: هیچ نقطه کوری برای پرظرفیت دنا و اجرای انواع طرح های ای در آن وجود ندارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
سپاه همواره دژی مستحکم در برابر استکبار ایستاده است

سپاه همواره دژی مستحکم در برابر استکبار ایستاده است


فرمانده در جمع این گفت: به دژ دفاعی در مقابل استکبارجهانی ایستاده است و این عزت و سربلندی نشات گرفته از عمل توام با اخلاص و تقواست.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
نگاه منصفانه علت ارتقای جایگاه ایرنا بین مردم و مسئولان است

نگاه منصفانه علت ارتقای جایگاه ایرنا بین مردم و مسئولان است


شیراز-ایرنا- و گفت: به و بازتاب واقعیت های جامعه باعث ارتقای جایگاه خبرگزاری جمهوری (ایرنا) بین مردم و مسئولان شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
خدادی: خبرگزاری‌های رسمی ایران و ارمنستان، کاستی‌های اطلاع‌رسانی میان دو کشور را جبران کنند

خدادی: خبرگزاری‌های رسمی ایران و ارمنستان، کاستی‌های اطلاع‌رسانی میان دو کشور را جبران کنند


در با گفت: و آرمن‌پرس باید بتوانند با اطلاع‌رسانیِ صحیح و جامع، به عنوان پل ارتباطی میان دو کشور نقش ایفا کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
جمهوری اسلامی صدقه جاریه امام راحل بود

جمهوری اسلامی صدقه جاریه امام راحل بود


نماینده ولی‌فقیه در سپاه با به هیچ بهتر از برای آخرت نیست، گفت: جمهوری امام راحل بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : استانی
واکنش توئیتری وزیر ارشاد به اکران فیلم سینمایی «قهرمانان کوچک»

واکنش توئیتری وزیر ارشاد به اکران فیلم سینمایی «قهرمانان کوچک»


- - و در در به سینمایی «قهرمانان کوچک» نوشت: «سینمای کودک موضوع نوی را تجربه می کند: خرید کالای ایرانی».
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : فرهنگی
آیت‌الله نوری همدانی: مسلمانان باید با یکدیگر وحدت، اتحاد و همدلی داشته باشند

آیت‌الله نوری همدانی: مسلمانان باید با یکدیگر وحدت، اتحاد و همدلی داشته باشند


«آیت‌الله در از و شرق داشتند: و به وحدت، بهره‌گیری از حکومت اسلامی و دوری شدید از تولی کفار بر از پایه‌ها و اصول عزت در اسلام به شمار می‌رود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری اهل بیت
موضوع : کل اخبار
روحانی وزرای پیشنهادی وزارتخانه‌های نیرو و علوم را به مجلس معرفی کرد

روحانی وزرای پیشنهادی وزارتخانه‌های نیرو و علوم را به مجلس معرفی کرد


رئیس در نامه‌ای به رضا و را اخذ رأی اعتماد به ترتیب وزارتخانه های نیرو و علوم، تحقیقات و فناوری به معرفی کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 12 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سیاسی
مسلمانان قرآن را محور وحدت قرار دهند

مسلمانان قرآن را محور وحدت قرار دهند


در با در ارومیه داشت: در به امت و در قالب نظام در برابر بایستند. وی افزود: مسلمانان برای رفع اختلافات به قرآن رجوع و آن را محور وحدت دهند. با از عرب از کرد: و بی از او از است. عضو اهل سنت با جمهوری ایران دفاع از مظلوم بوده و هست، اضافه کرد: مسبب جنگ و جدال و کشت و کشتار در و رژیم صهیونیستی است و سیاست های این کشورها از ظالم است. و را به وجود آورندگان اصلی داعش و گروه های عنوان و کرد: واقعی و صهیونیست و به همیاری و پشتیبانی در گسترش و های در دارند. وی با اشاره به بعضی از با همکاری سعی را در تضعیف کنند، گفت: استکبار جهانی درصدد مردم را از دین دلسرد و را دین خشونت و متجاوز معرفی کنند. به گفته عضو اهل سنت، وظیفه حاکمان است جلوی را بگیرند و را در کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 12 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
آیت‌الله هاشمی شاهرودی: نقش ایران در عراق به ارتقای امنیت محدود نشود

آیت‌الله هاشمی شاهرودی: نقش ایران در عراق به ارتقای امنیت محدود نشود


آیت‌الله با این که به حل کند، افزود: در کنار مسئله‌ی امنیت، از مقوله‌ی اقتصاد و همکاری‌های دو کشور ایران و در این زمینه غفلت کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 12 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری اهل بیت
موضوع : کل اخبار
تروریست‌پرورها حق نداند فرزند این ملت ر تروریست بنامند

تروریست‌پرورها حق نداند فرزند این ملت ر تروریست بنامند


رئیس اصل نود گفت: اگر به را به هیچ قید و پایبند نبود و تمام قطعنامه های بین المللی را زیر پا می گذاشت، بیش از 40 سال است که به را تکرار می کند و جرات اقدام عملی را ندارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 12 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
بانک مرکزی دعوت به همکاری کرد

بانک مرکزی دعوت به همکاری کرد


با صدور اطلاعیه ای دعوت به همکاری کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 12 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری برنا
موضوع : کل اخبار

copyright © 2017 by blogblog
دانلود آهنگ i will always love you با کیفیت 320 دانلود آهنگ i will always love you با کیفیت 320 دانلود آهنگ i will always love you با کیفیت 320 دانلود آهنگ i will always love you با کیفیت 320 دانلود اهنگ چال چاله از عثمان اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان عنصرالیاژی مهم فولادجدول دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف blogblog.ir دکترتغذیه مرادی درکرمان دانلود اهنگ چال چاله از عثمان دانلود آهنگ ریمیکس محلی پروانه پرستش جدولانه362 دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ چال چاله از عثمان نوروزف اهنگ چال چاله. دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ های بلوچ برزخ وشعیب دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ مایسا جان عثمان نوروزف اغنیه هاها-ابراهیم البغدادی دانلود اهنگ ترکمنی مایسا دانلود آهنگ چال چاله از عثمان نوروزف دانلود آهنگ چال چاله از عثمان نوروزف اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود ریمیکس amor solidance دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله تحمیل اغنیه ابراهیم بغدادی - هاهاها دانلود آهنگ ترکمنی مایسا جان بهترین ترکیب آرسنال در pes 2015 دانلود اهنگ ترکمنی چال چالی دانلود اهنگ چال چاله از عثمان guturnewspaper  تیجان اسماء بنویسد خواص بشمخ کاغذ اسماء تیجان گردن بیاویزد دانلودآهنگ ترکمنى چال چاله عثمان نوروزف صمد ممد : نزول خور mp4 ریوارکسابان دانلودآهنگ چال چاله دانلودآهنگ چال چاله عثمان نوروزف دانلود آهنگ عثمان نوروزف آوادان دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود ریمیکس جدید gon haziri blogblog.ir دانلود آهنگ عثمان نوروزف دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله زندگینامه وبیوگرافی ورونیکااولو دانلود اهنگ ترکمنی مایسا جان اهنگ ترکمنی چال چاله