بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب البتهروایت شاهد دست اول از مصدق و دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت

روایت شاهد دست اول از مصدق و دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت


خبرگزاری ایران(ایبنا)- مریم منصوری: و حزب یکی از مهم و دست اول، و نقش حزب در آن است. انتشار متن کامل این سند مهم در به و نیز می تا با شناختی دقیق، به دور از غرض و پیشداوری بتوانند با بخشی از گذشته مبارزات ضد استعماری و ضد استبدادی آشنا شوند. 1309-1373، خود از موثر حزب در آن و و است. این بار به یاد در با و گاه شد. این در نشر شده و است که با درج نام شده است. با بخش نشر و حزب و ها و گفت ایم که در پی می آید: کمی نویسنده توضیح دهید؟ متولد 1309 در سلماس است. به این که پدرش از امرای ارتش بود در شهرهای زندگی کرد. در حزب در سال 1320، 12 ساله بود و در 28 مرداد، 24 سال داشت. در در سال های حزب از بعد از جنگ دوم تا 28 1332، او در حال گذراندن دوازده تا بیست و چهار سالگی اش است. او هیچ وقت، از سران حزب نبود. بلکه عضو بود که به استعدادش توانست در این رشد کند. در حوزه های سیاسی، استعداد چطور تعریف می شود؟ که در آن، اش را و هم به که حزب را به فرا های را خوب داد و در کرد. او به که حزب بود و طور اول حزب است. که 28 می در در داشت. بعد از های به و در نمی ماند. آن هم در که حزب شده بود و از حتی از شدند. اما او به و به می پردازد. تا سال 1333 که می شود. ما او را نمی دانیم. اما به هر که به می از حزب می شود و بعد از ای به نمی آید. چه ای از را می او در سال های ملی شدن از سال 1328 تا 1330، در سال های و که در با دست از ملی شدن نفت به می رود و هم به دارد. چرا که در ملی شدن هم است. این چه شده آن طور که در هم را پیش از چاپ است. در سال 1343 به کرد. این در چند شد که به هم را و که را در هم می کند. به طور حزب به حزب تا 30 تیر 1331 به و ملی و معتقد بود که به شده است. فکر می که در مقابل می به شود و حزب می این است. تا 30 تیر 1331 که در آن تاریخ، شاه فرمان عزل از را صادر می کند و حکم را به قوام السلطنه می دهد. تهران به از مصدق، تظاهرات می و به خیابان ها می آیند. حزب از همان از می کند تا 28 1332. اما قبل از آن نمی و انتقاد به او و این سیاست تا 28 1332 که با طرفداران شاه و سی آی ای و از قدرت خلع شد. شاید بشود گفت که حزب تا پیش از 30 تیر 1331، نگاه سیاه و سفیدی و در آن روز، متوجه خود می شود. در آن شرایط، ملی شدن وامدار شخص است، وابسته به های و نمایندگان مجلس؟ پس از قرارداد دارسی، با نفت و با شرایطی که کاملا به ضرر آن هم در کشوری که درآمدش از نفت زمزمه های ملی شدن نفت شد و این که چرا، درآمد حاصل از فروش نفت به جیب دیگران می رود و ما در این زمینه، به ثروت کویت نمی رسد؟ چرا نمی توانند از این سرمایه ملی بهره مند شوند؟ حتی حالا هم، بعد سال ها، هنوز نفت در خاورمیانه، مهم است. این مسائل از زمان مطرح چون خفقان شدید و وجود نداشته و فضای جامعه به متکلم وحده بوده، رضاخان از می شخصیت های که شان، کنسل شده فرصت بروز دوباره پیدا که یکی از هم بود که در سال های 1301 تا 1304، در موسسان یا پنجم مخالفت را از تغییر قاجار به پهلوی بود. به مخالفت، در دوره مغضوب بود. تا سال 1320 که رضا شاه را متفقین از می کنند. بعد از او، به می و هم به راه می افتند؛ حزب ایران، حزب زحمتکشان، حزب توده. از راست تا چپ. در هم فراکسیون ملی به رهبری در اکثریت و ملی شدن پیگیرانه می کند و از پس همه این تلاش ها، روز 20 اسفند 1329، لایحه ملی شدن نفت به تصویب می رسد و بدین ترتیب، به لحاظ قانونی ملی می شود. اما در این فرآیند، هم نقش افرادی مثل مهم است و هم نقش احزابی که ملی ایرانت را بودند. آیا پیش از ملی شدن در مناطق جنوبی که هم در کنار محلی مشغول به کار بودند، شکل بود که بر شدت مردمی ملی شدن نفت تاکید باشد؟ ها در صنایع نفت خوزستان، مسلحانه و قهرآمیز نبود. اعتراض در متحدین مرکزی، در جاهای و به ویژه پالایشگاه آبادان. این ها به های بود و نه به های سیاسی. کارفرما که نفت ایران- بود را مورد حمله می داد. این ها بیشتر کارگردی بود. نقش شخص در ملی شدن نفت چه این ها همه از حس و از ملی است. این سیاستی بود که از جوانی تا موقع مرگ پی که از از و در برابر آزمندی بیگانگان. مهم ویژگی و حزب که باعث شد، یک بار در نشر تجدید چاپ چیست؟ این یک بار پیش از به محدود، در حدود 300 نسخه، شد. آن هم در حالی که با ماشین خانگی، شده بود و با دستگاه استنسیل، شده بود و در واقع، از جمله های ممنوعه بود. بعد از آن در ایتالیا، در سال 1354، اقدام به چاپ این می کند و سپس نسخه از آن را به می فرستند. این را هم در نظر باشید که این ها، هیچ کدام نام ندارد. فقط روی جلد نوشته؛ یکی از حزب و با اسم مستعار پارسا یمگانی هم در می شود و چاپ نمی شود. به خاطر، این تا قبل از انتشارش توسط نشر نامشخص بود. حتی بعد از هم که در سال 1358 در می نام نامعلوم است. در چاپ اولین بار نام روی جلد آمده است. یکی از دوستان به نام مرتضی ثاقب فر، یک بار چاپ را به آورد و این را و ارزش چاپ مجدد را دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : سیاسی
تشابه پیشنهادات غرب در ملی شدن صنعت نفت با مذاکرات هسته‌ای

تشابه پیشنهادات غرب در ملی شدن صنعت نفت با مذاکرات هسته‌ای


اشاره: ملی شدن نفت یکی از مهم و است. در این تاکنون در گوناگون، اعم از یادداشت، مقاله و اما به نظر می رسد به و در این شده است. به از سؤالات در این به نزد یکی از استادان رفتیم و را از جویا شدیم. در گفت وگو با & حقانی& ، ی از ملی شدن نفت را ایم. به ای از و در این از این گفت وگوست. در گفت با را بخوانید. با به و اوضاع و داخلی و بین المللی زمان ملی شدن نفت و خصوصاً ملی گرایی و در آن شکل بود، آیا ملی شدن نفت ای نظام مند و شده بوده یا شعاری و در واکنش به موجود آن محسوب می شد؟ به طور قطع می گفت که ملی شدن نفت بود یک ملی و یک که در ملی شکل گرفت. اگر از این به که آیا در این ی ملی نفت و در آن همه ی در نظر شده بود یا گفت خیر. ای که همه ی و مگر که در می گرفت. اما این بدان معنا نیست که این در فضایی به دور از و و در احساسی و بالتبع شور و این شده باشد. از ابتدای در به این داشتند و این نخبگان به خوبی به منتقل می شد. بیش از صد سال قبل از ملی شدن ماجرای علیه رویتر شد. در آن قرارداد، هم زیرزمینی و هم روی زمینی به مدت هفتاد سال به یک تبعه ی خارجی شد. که معلوم شد نفت هم دارد، تازه فهمیدند که نفت هم می شده است. در آن زمان، کنی با از و ی ی نفی به آیه ی & لن علی سبیلا& حفظ و در این کرد. هم که رژی شد، در آن، به (اعلی مقامه) گرفت. لذا به و است. حتی اگر با هم به نیز این نوع را نمی پذیرد. در با می که فقط که نفس می نکردند! این حرف را هر که به وطن و به طور می کند این را لغو کند. ما ای مدت در با داریم. این هم از و شور و و و و ملی پشت آن داشت. در ملی شدن گفت که از به یکی از جدی این بود که می با و آن، شود. در های که معمولاً با ملاعبدالله مازندرانی به طور مشترک صادر می شد نیز این را می بینید. همه ی آن ها تأکید بر این دارند که با و حاکمیت و ایجاد بستر مناسب مشارکت در سیاسی، که به تأسیس و انتخابات شد، می خواهند را قوی به طوری که از ممانعت گیرد. حتی که جریانات در مشروطه، زمام امور را به دست می گیرند و مشروطیت را از مسیر خودش خارج می کنند، باز دغدغه ی این است که اغتشاش و ناامنی شود تا بهانه نکند که به حمله کند. خراسانی خطاب به گروه های می گوید: & در اصل، عساکر (لشکرهای) و روس شما هستید.& شما که را های آن ها فراهم می کنید. در اینجا هم سد است. مجدداً این در قبال اجنبی را شاهدیم. ملی شدن نفت است مبتنی بر ی تاریخی و از و ملی. با کشف نفت و تر شدن های استعماری در یکی از خواسته های حفظ و به در های و نفت بود. تا 1320، در ی دیکتاتوری رضاخانی، به هیچ ی این نوع تفکرات نمی شد. اساساً رضاخان تضمین غارت نفت انگلیسی ها روی کار آمده بود و آن نمایشی هم که از 1311 شروع شد و به تمدید دارسی شد، در راستا بود. بعد از 1320 و در پی های غالب در جنگ و به شوروی، با دادن امتیاز جدید و ملی نفت به طور جدی در شورای ذیل ملت از نفت جنوب، می شود. زمانی که آیت در خرداد 1329 از تبعید برمی گردند، پس از ورود به تهران، در فرودگاه، طی ای مطبوعاتی، به دو می که نشان دهنده ی ی قوی و و ملی در و ملی است. اولین ی & ما نمی دهیم نفت از حلقوم پایین برود.& ی دوم، است که آیت می گوید: & ما به نمی توانیم بی تفاوت باشیم و به کمک می کنیم.& این مقارن با اعلام موجودیت صهیونیستی و به رسمیت شناخته شدنش ساعد و پهلوی است. این حکایت از عمق و پیشینه ی و دارد. طی که میان و آیت ملت در ی نفت می و از آیت مطمئن می شود، ای از سوی آیت به می برد و قرائت می کند و ملی شدن نفت را می کند. پیگیری های آن ها ادامه می یابد تا ملی شدن نفت در به تصویب می رسد. در جمله بندی بگویم ها خود در های نفتی و سد داشتند؛ اما از این جهت که آیا آن ها همه ی و را بودند، گفت زیرا این قابل پیش نبود. به غیر از آیت و فداییان اسلام، و به ملی شدن نفت چگونه می نگریست؟ ما در مختلف، از ملی شدن نفت را می بینیم. اصولاً در همه ی های در و چهره های شاخص را می شاهد بود. این ها ی & نفی سبیل& و قواعدی که برگرفته از است می و حاکی از ی و در مبارزه ی است. به نمونه، آیت بروجردی و آیت خوانساری از این و ملی شدن نفت کردند. اخیراً اسنادی منتشر شده مبنی بر ها می خواستند نظر را به و ملی شدن نفت تغییر دهند، اما این القائات را نمی پذیرند و از این می کنند. از سوی دیگر، همدان و شیراز، آقاسید نورالدین شیرازی، به طور از این حرکت ملی می کنند. گفتنی است که از آن ها در اعتماد و خوش به آمریکا، با وی مشکل می کنند؛ چراکه این تحلیل که می خواهد جای آمریکا را با عوض کند. از این حیث نگرانی اما به طور کلی با انتقاداتی که از کردند. در مشهد یک پرشور را می که از ملی شدن کرد. لذا گفت در هر که در داشت، و مرجعیت نقش اساسی است. در همه ی و نمی شد و نمی کرد. ضمن نیازی هم به این کار نبود. به طور کلی، و در این خواست و اراده ی نه تنها منفی بلکه تأیید و نیز می کرد. اما این طور که آیت در شوند. عمدتاً ها در از آیت و ظهور می وقتی از آیت می کرد، به این معنی بود که هم در کلیات و هم در جزئیات، مشی در مل
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
لحظه سال تحویل منزوی برای‌مان شعر می‌خواند/ اجازه نمی‌دهم شاعران جوان غربت شعر را احساس کنند

لحظه سال تحویل منزوی برای‌مان شعر می‌خواند/ اجازه نمی‌دهم شاعران جوان غربت شعر را احساس کنند


به خبرگزاری ایران (ایبنا)، سال 1396 با همه خوب و بد آن در شعر بسته شد و حال موقعیت است که به ضعف و شعر در این سال بپردازیم تا سال 97، سال و پربارتری باشد. در گفت با که در می خوانید. از دیدگاه سال 96 چگونه گذشت؟ نمی فرقی سال ها گذاشت و به نظر من شعر را در سطح تجزیه و تحلیل ما در این سال در ایم اما اگر این در سطح ها رخ ما خوب و ایم. به طور کلی شعر در هر و کشوری یک پیش باشد، رخ نمی دهد. ما نباید به روزانه دلخوش و به بهانه ها شعر و که رخ است. اگر هم ملاک خوب و بد بودن که برگزار شد که رخ است. ما چه و چه و که با ذات شعر همخوانی ندارد. ذات شعر یک ناگهانی است که در آن فرصت شعر به سراغ می آید. پس از هر زاویه ای را که سال 96 به نمی رسیم. ای به ها داشتید. آیا در وقت ها که به ها می کنم تا در بهت زده می شوم که یک شهر چه خوب و می باشد. این را می می شوم که در این یا دارد. همه این ها به آن است که مسخ چه ها نیستند و مسخ آنچه شعر از می هستند. با همه این تفاسیر اختلاف با ها محسوس است. این بااستعداد در می شود؟ نه. متاسفانه این نمی شود و همانطور که گفتم، تفاوت تهران و ها به است که ناراحتی این می شود. در تکمیل نخست شما که شعر را نمی در حال کرد؛ بعد از گذشت سال ها درباره یک دوره می شود و به نظر من آیندگان که می قضاوت که آیا ما کار ایم یا خیر. پس شما سایر به حاشیه شعر نیستید؟ به نظر من دوستانی که شعر و هستند، ذات شعر و را نمی شناسند. شما شعر را عده که چاپ و همه جا از این من از شما این است که آیا از چند نفر از این ها را ما نگه شک ما چند ایم اما آیا بیش از چند نام ما به اند که هر در به شعر می های این هم نمی شعر و در صبر کرد. هر وقت کسی فکر کرد که شد، کند که تا 100 سال پیش چه نام های در شعر اند که حتی کسی اسم شان را هم نمی شناسد. از و سال 96 مان بگویید. در سال رخ که ما و به اما شک سال رقم که را دست که ما در سال 95 را از دست و سال را با کردیم. این بخش جزو های حذف هر سال در هر سال از مان را از دست می دهیم. از این و بحث که شکل می بیش از همه من را می کند. این ها دارد. شما دقت که که است ما یک که به آن در هر ای عده ای دور هم جمع شده اند و عده ای قهر اند و عده ای آن را ندارند. نمی افتد. من حتی اگر هم در ها می کنم اما از و می می که هیچ رخ است و اگر در آن می بود. این را است و هیچ از این ها را و حتی را می و شده تا ما باشیم. معنا می کند که همه در هم باشند؛ نه اسم را می آوریم، از آن فرار و حتی نخواهند اسم شان در شعرخوانان آن باشد. چرا جزو این دسته ها و گروه ها نرفته من از به شکل و اهل در گروهی نبودم؛ به در این نکته را که آیا کار این درست است یا کار من. به این کرد و من اشتباه می کنم. به هر حال من به این شکل آفریده شده ام و هیچ چیز را هم نمی به بدهم. فکر می کنم از استعدادها حمایت کرد و به رابطه ام با اکثر خوب است. من استعدادی را در یک نفر می بینم حتی اگر او نخواهد، سعی می کنم به او نزدیک شوم؛ من به شخصه های را ام و سعی می کنم که با در اختیار قراردادن هایم به این کنم که این بچه ها مثل من این ها را نکنند. من این کارها را دلخوشی کسی نمی دهم؛ بلکه هدفم این است که از راضی باشم؛ به حتی به ها می روم از بچه ها می کنم که شهرتان کجاست و از خواهش می کنم که من را پیش او ببرند و حتی اگر بچه ها نتوانند کمکم منزل آن می شوم. وقت ها جوان تر انتقاد از شما که به می دهید. این چند وقت پیش گلرویی انتقاداتی از شما اما شما واکنشی ندادید. هرکسی است تا تفکراتش را در کند. من مخالف نیستم. او شعر خوب می نویسد و دارد؛ اما من به این توجه که الفبای را به او یاد ام، پس می توانم از او شوم و دهم. یادم هست که سال ها پیش او به کتابفروش در فروشگاه مشغول به کار بود و من در آن سر چند پروژه با همکاری داشتم و به آنجا می رفتم. در او پیش من آمد و ای را و من نیز دیدم که اثرش از کار از سرایان آن بود؛ از وارد این شود، شعر بگوید، ترجمه کند و من به این کار تشویقش کردم. نمی در ادعا کنم که سرمشق او بودم اما این را که او را تشویق می تا با انگیزه از استعداد هایش استفاده کند. در حال هم از او نیستم؛ انسان ها می به شکل های دست به معرفی بزنند و این هم راهش را یاد گرفته و فکر می کند که از این راه می در شود. در کل دلگیر نمی شوم و دوستش اولین بار در شعر و به او شیر دادم. در در هر ای آدم که راه را اند و از راه دست به کردن خود می زنند تا را متفاوت تر جلوه دهند و مناسب تر راه این است که ما می بینیم. به اصلی برگردیم. در تمامی ما شب یلدا، لحظه سال، شب های اقوام، شعر عضو آن ها است. این مفهوم شعر را از زوایایی می به داد. از در هنر تعریفی داریم که می گوید به طور کلی و کاتبان شعر و شعر است که را مجبور به نوشتن می کند. حال ما در معکوس این حالت را داریم؛ در عین حال که عده ای از در جمع ما حضور و این را درک اند، عده ای هم که شعر می سازند. در علاوه بر امتیازهای شعری، را می دانستند و کسی را صدا می به آن بود که معتقد است. همه این ها دلایلی است که ما می شعر و بخش سنتی ما است و در سفره هفت سین سال نو نیز دیوان شعر در قرآن کریم می آید. در شاعرانی مثل و صلاحی از شب های در لحظات سال نو شده است. از آن شب ها و ما بگویید. در و پیش از انقلاب بسیاری از شب های سال نو را در جمع شاعرانه بودیم. از شب های قبل از سال نو شب ها می شد و در از مواقع شب های عید را در هم و به شعر خوانی می پرداختیم. است اما به خاطر که جمع آن سال های ما شامل منزوی، عمران صلاحی، جلال سرفراز و چند دیگر بود. فکر می کنم سال های 42، 43 بود که سال در هم بودیم. ها مرتبط با شعر های نوروز بود و کار را با می کردیم. در آن ها کسی شعر می که حنجره بهتری و همه از شعر خواندنش لذت می بردند. شعر می خواند؛ موسیقی درون کلمه را می شناخت و به شکل ممکن آن را می کرد، به نخستین کسی که شعر می خواند، بود. آیا امکان برگزاری این در حال نیز در حال به درگیر که تلاش می تا به هر شکلی را سال نو فراهم به وقت آنکه به این ها کم است. سال نو چه کتابی را به علاقه مند شعر پیشنهاد می دهید؟ در سال های شده است که من از هستم. از این می به های محمد سلمانی، علیرضا بدیع و امید صباغ نو کرد. در مجموع ها و اگر من از چند نفر اسم بردم به این بود که این آثار در انتهای سال شده است. در سال شعر و یک کنید. می کنم که مشکلات شعر و در سال و این بتوانند با ذهنی به شعر و بپردازند. اگر مایل هستید این گفت وگو را با یک شعر به پایان ببریم و شما یک شعر به مخاطبان هدیه دهید. با کمال افتخار. ها رسیده برایم سبد سبد/ گل نه گلایه های از چه بد تبریک های گم شده از سال های پیش/ که عطر وعده های شما را نمی دهد ماخولیای ذهن شلوغی که مدّعی ست/ از یک هزار و سیصد و بشمار تا ابد آیینه ای ندیده ام و بی نیست/ دلم تنگ می شود دیشب کسی به خواب من آمد من/ از آینه حرکات مرا بلد تا صبح در من هی قدم زد و/ تا صبح در من هی قدم نزد بر خواستم مصاحب بیمار خود شوم/ تختم بود به تابوت بی جسد امسال هم حواس خبرهای مستند/ پرت است و شهر پر شده از شایعات خوب!
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
حاج احمدآقا درحضور دوستان درباره اجتهاد رهبری قسم یاد کرد

حاج احمدآقا درحضور دوستان درباره اجتهاد رهبری قسم یاد کرد


به گزارش و هایی که در پی می آید، از فعالان دیرپای به و از حجت حاج سید است. حجت سید پس از نیز تا ، با او و داشت.آنچه او در با شمه ای از وی از یادگارگرامی است که در ادامه می آید: به عنوان آغازین سؤال، لطفا بفرمایید که ازچه با حجت حاج سید خمینی شدید و چه ویژگیهایی را در شخصیت و منش برجسته دیدید؟ بسم الرحمن الرحیم. حاج آقا می که با شدم. می در دو شدند. اول در 15 بود که و سپس در حصر و پس از از به قم شدند. دوم پس از به بود. در پی این و و را و سپس به و کرد. پس از از اول در قم جشن شد. من آن در به آیت درس می خواندم. ما هم جشن بودیم. رسم این بود که در این یا خود یا یکی از یا از و از جشن می کردند. در ما حاج ــ که آن یک بود ــ کرد و ما هم به به به می این و به هم بود. حاج کم و بود. پس از به ای شد که در قم به کردم. در به حاج در قم دادند: & ای و ات تا من تو ولی روی پای که می می کنی ولی من نمی های تو را به اگر شوی، من حجت دارم که های تو را پرداخت کنم، حاج آقا با مطالعاتی که پذیرفت که بشود و مثل همه طلاب در حوزه قم شهریه می و درس می و هم کمک می کرد. اما این حرفها را می شنیدیم و حقیقتا مشی و شیوه را تحسین می که خود را مجبور به کاری نمی کنند و محبت پدرـ فرزندی هم سبب نمی شود که اصول و مالی و روحانی را رعایت نکنند و هیچ نوع فرقی بین خود و دیگران نمی گذارد. بعدها شنیدم که حاج به انتسابش به خوب درس می و اساتید و هم مباحثه ایهای را هم کرده ساواک هم چون می دانست که رابط بین و گروههای مختلف او را سخت زیر نظر اما حاج با هوشیاری و دقت بهانه به دست نمی داد. هم در عین حال که به این امر یقین چون سند و مدرکی نداشتند، یک بار در کوچه ای را محاصره و حسابی کتک زدند! اما سریع خودش را جمع و جور کرد تا روحیه بقیه مبارزان تضعیف نشود، حاج ورزشکار بود و بدن ورزیده ای داشت، چون در کاپیتان و ستاره تیم قم بود. در نجف هم که بود مسابقات را از تماشا کند که در بیوت مراجع نبود. علاوه براین عالی شنا می کرد و جوان توانمندی بود. در قم هم که به کمک آیت قائمی در آبادان، قاچاقی به نجف می آمد و اطلاعات را داخل کشور به ما می داد. از چه در نجف ماندگار شدند؟ در یکی از سفرهایی که همراه همسر و پسر نوزادش، حاج حسن آقا به نجف آمد، مسافرتش مصادف با حاج آقا مصطفی شد و از آن به بعد سرنوشت عوض شد، حضور به سازماندهی هوشمندانه مبارزات، مفید بود اما با حاج آقا نقش با نیز به قرار که آثار پربرکت آن را مشاهده که چگونه بارسنگین مساعدت به پدر را با تمام به دوش گرفت. پس از حاج آقا حاج آقا احساس کرد او در کنار پدر، امانتداری مسئولانه او امر و منویات پدر بود. حاج آقا شیفته و واله پدر و ذوب در او در برابر او از خود اراده ای نداشت و اگر اظهار نظر شخصی می این کار را محتاطانه می داد و تأکید که این نظر من است و نه نظر و همواره سعی از پدر نکند، بلکه خود را برای پدر کند. از دیدگاه جنابعالی خطیرترین ای که حاج را چه بود؟ فکر می کنم یکی از این موقعیت ها، فوق العاده دشوار مرز و کویت در شکننده ای که همگی نگران بودیم، حاج آقا با فراست و هوشمندی مراقبت از پدر را به و بعد هم در حرکت به سوی پاریس و شروع یک مخاطره آمیز، انصافا به وظایف خود را داد و نقش تعیین کننده ای و اطاعت محض او از پدر و به شکل کامل، سبب شد که مشکلی پیش نیاید. درباره
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 24 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سیاسی
استقبال از کتاب‌های دینی در طرح «عیدانه کتاب»

استقبال از کتاب‌های دینی در طرح «عیدانه کتاب»


ما در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری (ایبنا)، با به 5 این مرکز نشر در طرح ، کرد: ما، دین با سه در قم، یک در و یک در مشهد در دارد. وی داد: طرح های (عیدانه، و پاییزه) جزو های طرح های است که با و و ها به در ها می شود. این طرح به و گفت: به های در این و چند روز از این طرح به دو طرح است. بین در ماه نیز مزید بر علت شود. ما ، افزود: در طرح های و معمولا اعتبار تخصیصی تا روزهای پنجم یا ششم به اتمام می رسد و پس از آن خود هایی را درنظر می گیرد. در این دوره نیز اعتبارات به ها براساس میزان و حجم فعالیت و در طرح های قبلی از یک میلیون به بالا است. وی همچنین اظهار کرد: های ما در های دینی از جمله کلام، معارف و اعتقادات است، یک در قم نیز به های اختصاص و از آنجا که کمتری های در طول سال وجود دارد، تا امروز از این ما، بیش از شعبه ها است. طرح با شعار عیدی دهیم با مشارکت 793 از 22 اسفندماه در های عضو طرح در 30 استان کشور و از 25 اسفند ماه در آغاز شد و تا 12 فروردین ماه سال 97 خواهد داشت. علاقه مندان می توانند با به های عضو طرح کتاب، های عمومی و کودک و نوجوان را با 20 درصد خریداری و اطلاع از اسامی های عضو طرح به سایت کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
مقصد پیچ تاریخی

مقصد پیچ تاریخی


مقام نظم بین را به اند. از نظر های در یک سلطه، ی غلط بین از ساختارهای معیوب، منسوخ، و شده است که است. در نظم بین در دهه های انواع شده است که همگی حاکی از ناراضی بودن اکثر بازیگران بین از وضع و نظم است. سال های در خاورمیانه و دنیای نیز از به نظم به دارد. های و با بشر و از ملت ها در پی هستند. این نشان می دهد که ی در حال شکل گیری است. بر و مؤثر در این ی است. چرایی برنتابیدن نظم از سوی و ها و در شکل به ی است. بر این این است که ضعف های نظم و ی نظر از چه 1. های نظم 1-1. لیبرالیسم: و به قرن و گردد. یکه تا بعد از جنگ اول اما پس از آن های (البته آن ها نیز و بودند) و شینتوئیسم(1) در قد علم نمودند. سه آخر در جنگ دوم از بین و کمونیسم و دو قطب فکری دنیا گردیدند. رقابت دو ایدئولوژی، سرانجام با فروپاشی شوروی یافت و به زعم بعضی نظریه پردازان، & تاریخ& گردید. به بسیاری، بی رقیب دنیاست که شکل دهنده ی های نظم در حال و است. 1-2. سکولاریسم: دین از یکی از محوری های است که تحت تأثیر تبلیغات، نمایی می شود. از که مدل ی و را در پیش گرفتند به این شدند. یکی از های نظم پس از تا است و دین و را و به آن ماندند. 1-3. لائیسم: ای است که در دین و می و در آن می نماید. به به حدی بها می دهد که را که در در دست و آدم های بود (مانند و قضاوت) نمی و در این را می دهد. 1-4. و به های دنیوی: پس از به در بشر بار قوت و به شد. این مهم به پس از جنگ اول که هم در ـ و هم در ـ بر کرد شد از آن های را و از آن تا بر آن شده است. 2. ی و 2-1. به خدا: بر یکی از ی به است. ى و این است از به و از و ى به وحی. (2) بشر که به علت از غرق در شده در خود خلأ را می نماید. ره بشر یا پوچ (Nihilism) های و است یا غرق در و ظاهری. اما در دهه که و بر به خدا به راه اند. در ی از ملت ها در پی به دین و هستند. اعتراضات و بیرونی به های های غربی، موج و استقلال و ملت بر حقوق خود ترس و واهمه از تهدیدها و غیره، بیانگر تغییر وضع در ی نزدیک است که و دینی به واقعی خود بازخواهد گشت. 2-2. به دین و مذهب: موج عربی را درنوردیده است و هر روز گستره ی آن افزایش می یابد. اگرچه سعی با و نفوذ، این موج را از مسیر اصلی خود نمایند، اما این واقعیتی است که و ی ملت ها را به راحتی نمی توان کرد. به همین علت، با حساسیت ای از پیچ سخن گفتند، به این امر واقف که اگر بتوانند ی تحول را آن که می جهت دهند، ی ملت ها آن که هست ماند و در غالب شد. ایشان به که: & یک پیچ جلو بشریت شد یعنی روند به سمت بود و یک پیچ به سمت داده شد" در به سمت پیش می رفت ولی یکی از برکات حضرت امام(ره)،انقلاب و شهدا این بود که نه دین را در جامعه برپا کردند را به سمت خدا پیش بردند.& . (3) 2-3. گرایی: & بیل مایرز& روزنامه­نگار و محقق آمریکایی طی ده متوالی که از شبکه تلویزیونی PBS پخش شد با ارائه نتایج تحقیقات خود در این اظهار داشت: & مردم در سراسر از مادی­گرایی و ماتریالیسم خسته شده­اند و به سرعت به سوی باز می­گردند و این چندی است که شده است& . بر بشری و در این به جد معتقدند که & این قرن، قرن است& .(4) های و الهی روندی است که پس از انقلاب شد. در سال های گذشته، گام های زیادی به بشر برداشته است. به این بخش مهمی از شاکله ی خارجی را نیز می دهد. وضعیت نگران کننده ی شهروندان این نیز مشخص شده است و آن ها را در پیش گرفته اند. 2-4. ها (داخلی و بین المللی): ی با ها، در دو ی و بین همراه شد. دیکتاتورهایی که زمام را در کشورهایشان در دست دارند، در پیچ کرد و در ی نوین، جایگاهی نخواهند داشت. علاوه بر های داخلی، در ی بین نیز شاهد های بین و نهادهایشان خواهیم بود. از منظر له، & نظم آرمانی، در نقطه ی که در قرن های اخیر، های گر و متجاوز آمریکا) مدعی و مبلّغ و پیش قراول آن اند و هستند.& (5) منظور از های بین زورگو، بین غیرمستقل و بین است. ایالات متحده در ی ابرقدرت ، کرد و چهره ی اتوپیایی خود را قطعاً از دست داد و سایر نیز مجبور شد در های خود تجدیدنظر کنند.(6) در ی به دلیل عدالت خواهی ملت ها و ها، بین قدیمی امنیت، مشروعیت خود را از دست می دهند. زمانی این موضوع دوچندان می شود که بدانیم با ملل متحد گره خورده است. لزوم در این امتیاز و کل از ملزومات ی کارآمد به حساب می‏آید که اهمیتی فوق العاده را نه سازمان، کل پدید آورده است. در اعلامیه ی هزاره و طبق پاراگراف 30 قطعنامه ی 2/55 مجمع عمومی، از کلیه ی دولت‏ها خواسته شده است با گذاردن اختلافات، تمام سعی خود را اصلاحات جامع در تمامی جوانب مبذول دارند. کوفی عنان سابق نیز به بود که هیچ اصلاحی در ملل در کامل نخواهد بود.(7) در ی اقتصاد بین و بین همچون بانک صندوق بین پول و تجارت که به & جری مندر& (رئیس همایش بین‏المللی شدن در 4 آوریل 2000) & تثلیث نامقدس& هستند، اند. های این به حدی یک و دیکتاتورگونه است که حتی از خود این را برانگیخته است. استیگلیتز(8) معتقد است: & این واقعاً فکر می‏کنند که به رشد و ی در حال کمک می‏کنند!& (9) در میان بین نیز، را دارد. نیز از ملل کرده اند و این مسئله را اند. خبرگزاری فرانسه نیز در این باره نوشت: & آیت الله خامنه ای، در سخنان آغازین نشست گروه نم در تهران، که بان کی مون، ملل، در آن حضور دارد، از "دیکتاتوری" ملل کرد و گفت که این از ساختاری و است.& (10) بنابراین در نظم آرمانی نظر های و بین در ملت های با مواجه شد و باید گردند. از مسائل بین طی سالیان زیاد، همچنان لاینحل مانده اند. بر این تیبریو گراتسیانی، مؤسسه ی عالی مطالعات ژئوپلیتیک ایتالیا، اظها
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
جمعیت فداییان‌اسلام و نهضت ملی‌شدن صنعت‌نفت

جمعیت فداییان‌اسلام و نهضت ملی‌شدن صنعت‌نفت


یکی از بحرانی های بین سال های 1320 تا 1332ه.ش. بوده است که می از این به پیامدهای جنگ قیام 30 تیر1331ه.ش، ملی شدن نفت و 28 1332ه.ش. کرد. در این و بروز ها، ها و های و مقطعی بسیار چشم گیر بود که آن ها به طول و یکی از آن ها & اسلام& است که به در چون و ها، و ملی شدن نفت و های در طی به در قرن این است که هر آرمان ها و هدف های رنگ و قالب داشته، توانسته به عمیق سطوح رخنه و از قشر و محدود روشنفکران شده و ملت را با خود و بود. ملی نفت پس از جنگ دست به غنی از به با یک پرداختند. در سال 1942 (1321ه.ش.) با هدف از در به در & نفتی& را داد که این و و بین به نفع ذی نفع شد. به ها در تکاپو تا را به طور به این اعطا نمایند، هواداران سعی بر خنثی نمودن های روس ها داشتند. سوم نیز با & نخبگان& تلاش هموار سازی با نقاب آزادی خواهی می و آخرین گروه، افرادی که با قوا با نفوذ هر به و ستیز برخاسته و جزو آخر بود که با رهبری & سیدمجتبی صفوی& و همراهی یاران صدیق خود توانست هم به با و مقام های وابسته به آن بپردازد و هم به بازوی اجرایی ملی شدن نفت نقش مؤثری ایفا کند. ماده ی 29 مهر 1326ه.ش. که در یکی از آن را بود به به نفت های را ی بیش تر با هدف ملی شدن نفت و بر در با & گس – گلشاییان& در ملی افزود. با های خود به های و هنر در نفت در ی ملی و دفع & گلشاییان& ی و از سوی با و در با با و به آن ها در این از به یک ملی شد و پای به این شد. & آیت کاشانی& که ی در آن به می رفت در ملی شدن نفت با و خود و و که در عید فطر در & دولاب& از کار & هژیر& و کرد و که: & ملت تا قطع و و ملت از نفت به ی ی خود و در راه به این هدف و ملی از هیچ کرد& و یا در ی 1327ه.ش. نفت و لغو به شد. پس از & پهلوی& در 15 1327ه.ش. هیچ آیت را و به کرد ولی در نیز به خود در داد و از خواست: & نشوند نفت را که باید عمده اصلاح بیچارگی این ملت لخت و گرسنه شود به رایگان به نفع اجنبی شود و نفت علاوه بر آنچه از است و می پایمال کند، سعی اراضی نفت خیز را که جزو امتیازش نیست در گس – جزو امتیازاتش نماید.& روند و در ی ملی در شانزدهمین یانتخابات ملی و اولین ی سنا، به علت عدم درگیری با در مسأله ی نفت و افزایش وابستگی وی به کم کم پشتیبانی خود را از دست داد و شاه گرفتن در رأس مخروط حکومت، همه ی تدابیر را به کار بست و حفظ خود & منوچهر اقبال& را مأمور نمود تا کرسی های را فقط از نظر شاه پرکند تا هیچ کدام از مخالفین نتوانند به ملی راه یابند و همین امر موجب و مبارزین ملی – گردید. در شرایطی، به یمبارزه های در این تحولات را به ای رقم زد و آن ها با وارد یسیاسی و شدند. هنگامی که دربار تا با ترفند و تقلب در انتخابات، نامزدهای انتخابی و آیت و پذیرش را از لیست کند و را مطابق میل خاتمه در با تأسیس شده، را و را باطل کرد و این که عقب نشینی و در روز 19 آبان ابطال مرکزی شود. رهبر آیت را یک روحانی مبارز و خادم به می دانست و با مبنی بر در امر یشانزدهم و در زمینه یموفقیت آیت که عبارت از: & علی ابوالحسن حائری زاده، محمدصادق طباطبایی، جواد مسعودی و مکی& از هیچ اقدامی فروگذاری نکرد و با سایر اعضای یحفاظت شبانه روزی از صندوق های رأی گیری را بر عهده و سرانجام در 22 فروردین 1329ه.ش. نظارت بر آقایان: & آیت علی مکی، اللهیار صالح، کریم سنجابی و کاظم حسیبی& ملی – را با آرا به فرستاد. در این برهه، & منصور& با نیات دوگانه، از یک سو آیت را از با هدف جلب حمایت به ملی و دعوت کرد و از سوی با ارایه یقرارداد & گس – ساعد& به مجلس، در پی خوش خدمتی به اربابان یخود بود. بازگشت آیت و هماهنگی با و و نیز استقبال پرشور از وی که بیانگر و اتکای به روحانیون و بود، را نگران تر از همیشه بود. یپیشنهادی به ملی با ملی و نفت رو گردید. هم آیت در با این در پیامی به ملی کرد: & اکنون نیز به تکلیف دینی و ملی و ی اجتماعی بار به وسیله ی ملی عقاید ملت را در چند به سمع و نظر عالمیان می رسانم، اولاً نفت متعلق به ملت است به هر ترتیبی که بخواهند به آن رفتار می کنند و غیرقانونی که با اکراه و اجبار تحمیل شود هیچ نوع ارزش قضایی ندارد و نمی تواند ملت را از مسلم خود محروم کند.& در نتیجه با این پیام و شعله ور فکر ملی شدن نفت در آحاد چاره ای جز استعفا نماند. علی رزم آرا پس از منصور، با نظر های و آمریکا، علی رزم آرا را به نخست و رییس در 15 تیر 1329ه.ش. به ملی معرفی کرد و علی رغم های آیت و در 13 تیر ماه، رأی گرفت. در ینخست وزیری رزم آرا، و آیت در یفعالیت خود با هدف ملی نفت و با رزم آرا با صدور اعلامیه، به تعطیلی بازار و برپایی نمودند و در پی یآیت در مقابل به منظور جلوگیری از رزم آرا تجمع ولی قوای نظامی را متفرق کرد اما با این وجود رزم آرا خروج از ملی در بهارستان با رو شد حتی خودروی وی از سوی حمله و عده ای از نیز نیروهای پلیس بازداشت شدند. رزم آرا در ابتدای امر رویه یبی نظری و دفع را در برخورد با یگس – در پیش گرفته بود ولی در پاسخ به راجع به دلایل مسامحه یدولت در حل ینفت با صراحت از ی یاد شده دفاع کرد. در پی این واکنش، ملی در 27 مهر 1329ه.ش. به رأی سکوت دادند و پس از صریح رزم آرا در یگس – گلشاییان، نفت به اتفاق آرا که & ساعد- گس ملت کافی نیست؛ از این رو، خود را با آن اظهار می دارد& و ملی نفت را به اطلاع رسانید. پس از این نظر، رزم آرا اندیشه شدن نفت را با این بیان که & ایرانی لیاقت لولهنگ ساختن را ندارد، چگونه می صنایع نفت خود را اداره کند& به باد استهزا گرفت. پس
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
آیا پس از «پروژه تنظیم خانواده» نوبت به «پروژه سلامت معنوی» رسیده است؟

آیا پس از «پروژه تنظیم خانواده» نوبت به «پروژه سلامت معنوی» رسیده است؟


به و فارس، چند سالی است که از می شود. مروری بر سیر وقایع در این سالیان، حقایق جالب و هشداردهنده ای را آشکار می کند. در سال 1389 حسین ملک –یکی از دو خانواده- بعد شده و در ملی می گوید: و دارد. (1) به –رئیس پزشکی- ی این در 06/10/1390، شورای عالی فرهنگی مورد بازنگری می و این نهاد، متولی امری با & معنوی& می شود. طبق جدید، موظف می شود که تقویت راهکار ارائه دهد، به رصد وضع در بپردازد و در این نظریه پردازی کند. بر این اساس در به می کند. در که در تیر ماه 1392 و در می گوید: بر روی کار خود می را هم از بعد و بعد آن، گر باشند. (2) در در نیز می ذیل & و مدارس& . که هیچ با و از بدو از ملل است. این بر است که عضو و دینی. (3) پس از به دو سال می تا را کند. پیش از این در 04/09/1392، با می بینند. در این ضمن از این که به و متذکر می شوند که: ما خیلی روشن که کار چیست. سپس دو از را مطرح می کنند. این که از طریق آنچه موسوم به امید و روحیه ایجاد شود و نهایتا هدف که جسم محقق شود. دیگر آن که مقصود نهایی از معنوی؛ روحی، فکری و قلب باشد. دوم را کارویژه ی علمای دین و روحانیون می که پیشبرد آن حتماً به های علمیه مراجعه کرد. تصریح می که اگر رویکرد نیز مدنظر و هدف، تنها رسیدن به جسم از مجرای باشد، باز به سراغ دین رفت. در ی خود، می خواهند که کند چه رویکردی را به چه هدفی خواهد کرد؟ (این در متن خبر این که حذف شده است!) دومین ی به نیز این است که به کارهای ها در زمینه های اعتماد و اعتنا نکنند؛ چرا که ها از و روحیات و معنویاتش چیزی نمی دانند و هرجا که پای دین به بیاید، با تعصب با آن می کنند. (4) به یک ماه بعد از این دیدار، ای پیرامون در می شود که در آن نمایندگان (WHO)، با جرم و مواد مخدر ملل (UNODC) و نماینده ی صندوق جمعیت ملل (UNFPA) دارند. به واقع نهادهای بین المللی که تحت مدیریت و سلطه دفاع آمریکا هستند (5)، چه کمکی به بکنند؟ در این هیچ عالم ندارد. از جمله افراد دیگری که در این احمد است. (6) & مدیر کل پیشین دایره ی حفظ و ارتقاء در منطقه مدیترانه شرقی& و عضو & مذهب، و روانپزشکی& (SRSP) در انجمن است. وی نویسنده بخشی به نام & اسلام لیبرال& در کتاب & و ذهن سالم& است که انتشارات دانشگاه آکسفورد در سال 2005 کرده است. در زمستان 1393 مهمترین پژوهش ضمن مقاله ای با & طراحی جامع سنجش در ایرانی& می شود. در این پرسشنامه، نام هیچ فرد دین شناسی به چشم نمی خورد. فریدون عزیزی –رئیس معنوی- که فوق تخصص غدد یکی از این است. (7) در مرداد 1394، مدیرکل وقت جمع
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فرهنگی
نقش شورای نگهبان در جبران عقب‌ماندگی نظام در اجرای عدالت

نقش شورای نگهبان در جبران عقب‌ماندگی نظام در اجرای عدالت


گروه ــ با به در و این را گفت: است بوده که موجب بی‌عدالتی شده و هم به دلایلی نتوانسته کاری کند و قصوری اما عموما اعضای با محوریت در بحث تطبیق مصوبات یا تأیید صلاحیت‌ها عمل کرده‌اند تا بتوانند به اجرای در حوزه‌های محتلف (حقوقی، و ...) کمک کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
سرودن شعر کوتاه چالش با زبان است

سرودن شعر کوتاه چالش با زبان است


به گزارش (ایبنا)، شعر اند ، اثر طی از سوی نشر شد. در این گفت وگویی را با این نویسنده، و روزنامه نگار انجام که در می خوانید. این شعر شعر اند شعر من است که در ماه (1396) در نشر چاپ و شده است. این سه با نام های روی در ، های و های است که 105 شعر را در بر می گیرد. کلی و که در عناصرِ و کشف برجسته تر است و به محتوا ، مضامینی چون عشق، تنهایی، انسان، آزادی و برابری با طبیعت و رویکردی فلسفی، پارادوکسیکال، غیر و هستند. با ذکر این که در این ما به و و به مند و مند است. شد؟ از نام یک شعر شده است و با در آن شعر و این است. از این خشن این امر ؟ در در و ما دارد. از آن کنش و های مثل و .. بخش آن به در و است. بخش و به شکل گر می شود و جبر مثل جبر و... در آن اند و هم از نیست. به در و بی که اول و به شدت است و مهم است. من با در شعر با شدم یا شعر با من شد. از این را تا به شکل تری به آن شود. آیا این و به نظر من ( این طور فکر می کنم ) شعر چند و است و به بی های و ( به قول به وجود) و غیر است. چون ، و کشف مهم را شکل می دهند. و از مهم این هاست. است که شعر در استفاده از خست به خرج دهد. او به کمانداری می ماند که کمی تیر در و سعی کند با همین معدود به هدف بزند. مشکل شعر های این است که انرژی از شعر که بیشترین و آن است زیر دست و پای خرواری از و مضامین غیر و های نفس گیر خفه و گم می شود. از طرفی مطول و اطاله غیر ضروری در شعر از حوصله و خارج است. با حجم عظیم اطلاعاتی که از در و دیوار دهکده جهانی با حضور رسانه های مختلف دیداری، شنیداری، نوشتاری و شبکه های اجتماعی چون رودی خروشان به سمت مخاطبان سرازیر است به صورت و فارغ استثنائات - که همیشه دارند- زمانه منظومه ها و شعر های بلند به سرآمده و شعر با ذائقه سازگارتر است. این امر است و قابل تعمیم به شعر و در همان طور که گفته شد؛ متکثر و چند بعدی است و نمی آن را به یک یا چند عنصر خاص تقلیل داد. در دست به می زنید و در کل می گفت که در در حال کردن هستید. این هم دهید. اگر مصادیقی از شعر های این این یا مورد نظرتان ذکر کرده بودید؛ دقیق تر می توانستم به این پاسخ دهم. شعر های این روایی اند و سعی می کنند با بخش از را قاب بگیرند و از زاویه ای متفاوت به نشان بدهند. گاهی در از شعر ها فعل های دیده می شود ولی این امر، است و نصیحتی به معنای عام در آن به خصوص که ناصح و واعظ معمولا باورمندی به در حالی که نقطه عزیمت شعر های این - و به طور کلی و انسان امروز- تردید، و عدم قطعیت است. به باور من غالب شعر های این زبانی که به مثابه تاریک روشنای هستی را دچار سوء تفاهم می کنند؛ مثل گلوله ای که می ترسد به سینه پرنده ای بخورد یا پشت گرمی آدم برفی به زمستان و ... ایجاد سوءتفاهم از کارکردهای مهم شعر است. سرودن شعر در چالش با است و همواره در سرایش آن، خطر افتادن در ورطه نوشتن گزین گویه، کاریکلماتور، قصار و جملات حکیمانه دارد. در پایان شعر را چطور ارزیابی می کنید؟ در شعر امروز، شعر در حاشیه شبه ها و های ناشاعران قرار و در حقیقت آن چه مغفول و مظلوم شده، خودِ شعر است. دعواهایی چون ساده و دشوار نویسی، های وارداتی که اکثرا بد ترجمه و فهمیده شده اند و سنخیتی با شعر ما ندارند به باند بازی ها، روابط مرید و مرادی، نوچه پروری، مافیای نشر و پخش، توطئه سکوت، تک صدایی و فاشیسم ادبی از مهم های شعر هستند. جدا از های مذکور جریان طبیعی و اصیل شعر فارسی به دور از هیاهوهای محفلی و مقطعی با پشتوانه درخشان هزار ساله شعر کلاسیک و قریب به یک قرن شعر به حیات خود داده و به سوی فردایی در حرکت است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
آسیموف یا اَزیموف، مسأله این است!

آسیموف یا اَزیموف، مسأله این است!


خبرگزاری ایران(ایبنا)_ سیمرغ: اواخر سال 1343 (1965 میلادی) بنگاه و نشر از سری خود را کرد. آن از های یک آمریکایی روس تبار بود که پنج سال پیش از آن در شده و مقدر بود که آن به یکی از پرکارترین شود و های شده از او در از های همه (چه و چه خارجی) باشد. آن رود نام و آن کسی نبود جز آسیموف! تا به که بیش از 52 سال از آن می گذرد تعداد های شده به از 140 گذشته و حتی های او را سه یا چهار در دفعات کرده اند. در همه این ها، روش نام است. نام در (که روی جلد ها شده) به این است: Isaac Asimov. های خود از نام او، را به های و و نام او را به های آسموف و عاصم زاده(!) اند. و ایزاک از همه بالا شده و انگشت شمارند. حال پرسش این است که روش است؟ پر واضح است که در نام همانی است به آن شکل ادا می شود. مثلاً نام George که در اروپایی و متداول است به جُرج می شود و آن به گئورگ است. از طرفی این نام در کشور های به ژُرژ می شود و هنگام دید که شخصی که این نام را برخود است یا خیر. اما در نام Isaac Asimov راهی این که آن نام می شود نداشتند. آن نام ای روی جلد بود و خود هم ای به سفر تا در را کند. هم از های که با از آن ها می شد با نام شد، اما پخش آن ها به شدت بود و در آن هم که را هر به دید. در حدس و های خود که خاص خود را نام را به های نوشتند. تا این که با آن به در همه و می شد که در آن ها نام به Aizak Azimof (آیزاک اَزیموف) می شود. به می به و بیل کنید. این که این شکل به شود را در نام جست. باز هم در عدم به دارد. Azim که of به آن به و از نام های با اوف در های است. است روش نام با فارسی، عظیموف باشد. اما این هم فقط گمانه زنی است و چه بسا که باشد. در این هیچ کس به نمی تواند راهنما جز خود که اتفاقاً در زندگینامه اش به دقت به تشریح این موضوع پرداخته است: آن طور که پدرم است، جودا (پدر پدربزرگ نویسنده) همراه با و فرزندانش، فروشندگان که در محل ما در در فصل پاییز کاشته می شد. دانه ها در فصل در زیر یک لایه عمیق از برف، گرم نگه داشته می و به این نوع از خلِب می شد که فکر می کنم آن Winter Grain (بذر زمستانی) باشد. ... پس از آنکه به پذیرش نام شدند، گرایشی به انتخاب نام های زیبا و پرطمطراق به آمد... از سوی دیگر، نام های را از شغل افراد می گرفتند. چیزی در همه جا اتفاق می افتند. در نام اسمیت (آهنگر) و میلر (آسیابان) های روشنی هستند. به این ترتیب، جودای اولیه را به خاطر بذرهایی که می فروخت، می نامیدند که به به بود. فکر می کنم این نام خانوادگی، کمابیش wintering در باشد. کمی پس از آن یکی از اعضای احساس کرد که نام غیرروسی است و به گیرایی ندارد. به اُف در انتهای آن گرفت. (مثل ایوانوف جانسون و پتروف پیترسون است و ...) در نام به شد که آن، وینترسون است. ...زمانی که پدر من به آمد، دستانش دچار شده بود و پرکردن فرم های مهاجرت، بود را به هجی و اگرچه در سرزمین مادری اش به خوبی با سیریلیک و عبری اما لاتین، که با آن می شود او بیگانه بود. او شد به خاطراتش در و های روی کالاهای وارداتی مراجعه کند و در اشتباهی کرد. یکی از کالاهایی که در خانه های بود، چرخ های و چرخ های از ایالات متحده وارد می شدند. آن ها در واقع چرخ های (نامی که از مریت شده که یکی از تأسیس کنندگان کارخانه تولید چرخ بود.) که با حرف بی S شروع می شود در ندارد. اما با این زینگر در هم است و این، ای با معنیست. مخصوصاً این که در آلمانی، حرف S حرف Z در می شود و اگر یک فرد از طبقه پایین یا متوسط با آن در ارتباط با آلمانی بود. ... پدر من کاملاً مطمئن بود که حرف S روش به ز است. نام او می شد که با حرف Z ادا می شود، اما با حرف S می شود. ... در و به ییدیش، این نام می شود که تأکید روی بخش دوم است و A در ابتدای اسم آ در آب ادا می شود... ... با این در لهجه کمی در بخش نخست تغییر پیدا می کند و این نام به می شود. پس از می شود که نام به هیچ ارتباطی و شده از یک واژ است. اگر این شود که از یک شده یا اصلاً شبیه به واژگان به نظر برسد، نیست. روش نام با به این است: اَزیموف. و پایانی این که در این بیش از یکصد و چهل کتابی که رسماً در شده، هیچ نام و را ننوشته اند. دو به این شده اند. منظومه شمسی و بالعکس نام را به و رمز وراثت نام او را به است. مهرداد تویسرکانی، من، آسیموف: خاطرات در مقدمه این به نام و نام شاره می اما از آنجا که این را با نام می شناسند، از درج نام روی جلد خودداری نموده است. این موردی است که به نام و در یک رسمی در شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
آن‌ها که زیر سایه مرگ هستند بیشتر زندگی می‌کنند

آن‌ها که زیر سایه مرگ هستند بیشتر زندگی می‌کنند


به ایران(ایبنا)- سحر حسابی: آن ها که زیر سایه مرگ هستند عمر می و این است. شناس، استاد کمبریج، و بریتانیایی روز چهارشنبه (23 اسفند) درگذشت. او نیم قرن بیش از پیش عمر کرد و در طول این سال را در علم به و در کسب کرد. اما چه شد که را سال 1982 بود که سال ها را در در بیاورد. خود بود: در پی این به نشان دهم تا کجا را درک ایم و بشر تا حدودی به درک کامل جهان شده است. نداشت بنویسد که فقط محققین و متخصصین آن را بفهمند. داشته باشد. در سال 2013 به وال استریت ژورنال بود: امیدوار بنویسم که حتی در کتابفروشی های نیز شود. اما او را و بود: این و اما شد. پس از در سال 1988 چاپ شد و همه پیش ها را کرد. چاپ در چند روز اول در به 147 در های و در بی 237 در های و به نیز راه یافت. ده از به رفت و به های نیز شد. اما چند نفر را و از نظر خود اگر فکر همه که را اند با دقت دار است. بحث مهم تر این است که آیا که را چه می یا نه! را به در کرد. او که در شده بود این بار به و یکی از های شد. اما چه چیز سبب شد که و این کمی است. بی شک دانستن درباره سیاه چاله های همه اما در خلاصه کردن سخت در موجب شد خوانندگانی که از شدن به درسی مانند هراس داشتند، آن را بخوانند و بهتر درکش کنند. پس از نوشت: کوچک و جذابی که مربوط به را با هر کسی که دارد به اشتراک می گذارد. کمی بعد گاردین نیز به تمجید از پرداخت و نوشت: این اعتماد به نفس یک دانشمند با شهامتی زدنی و شوخ را با خواننده در می گذرد. موجز، سرگرم کننده و درک همه! در وبسایت گودریدز به ساده، شوخ و به طور کلی سادگی اش نمره بالایی دادند و به آنها این را داد که هنوز یاد وقت دارند؛ حتی یادگیری چیزهایی که فکر می استعدادی در آن ندارند. یکی از بود: که آدم با نسبت به قبل می کند تر و در عین حال خنگ تر است! مخالفینی نیز داشت. چارلز کارتامر از روزنامه واشنگتن پست پس از بود؛ دو بار را و با اینکه در هاروارد پزشکی خوانده، برایش درک نبوده است. در مقابل همه این نظرات سکوت کرد اما او و دوستانش معتقد این را اند تا در دید به نظر بیایند و هیچ وقت زحمت خواندنش را به خود نداده اند. او باور بود که است که از همه شده اما کمتر از همه شده است. در طول حیاتش جوایز از آلبرت انیشتین ، وُلف ، کوپلی و را از دست باراک اوباما دریافت کرد. شاید اگر کمی زنده می ماند در گام بعدی به نوبل هم می رسید. منجمین تأسف خود را از مرگ اعلام و ترزا می در بیانیهlrm;ای نوشت: شهامت، شوخ و اراده این مرد در بهره از سال های عمرش منبع الهامی بزرگ است. اش را در غیردانشگاهی نیز معروف کرد اما راز ماندگاری او این نبود. مرم را داشتند زیرا او نماد هایی بود که ثابت کرد جسم ناتوان و بیمار سدّی و ذهن نیست. از رفت اما با زندگی پر از مشقت اش به دانشمندان، صاحب نظران و عادی آموخت تلاش ذهن نشانه ضعف و می تواند را به طور دچار کند. میراثی که به اندازه یافته های ارزشمند و ماندگار است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
احمدک فیلسوف و مادام افاده

احمدک فیلسوف و مادام افاده


ایران(ایبنا)_محسن آزموده:کتابی در ما به شرط آنکه این قشر و هر روز رو به افزایش، دل و دماغی و از آن مهم تر در این آهی در شان تا با آن بخرند. آلن که هیچ به فقط نیستند. در آن قید شده است که و هر کس شبیه زیر عنوان مشهور فردریش نیچه، گفت زرتشت: همه کس و هیچ کس . فرحناز عطاریان مترجم آن را ترجمه است: های و همه . به طور همه یا تر همه سر و ول معطل. نشر هم را در است: که همه که از سن و جنس و و از . و به به های چپ گرا و با های آلن و و و را نیز می شناسند. ذوق و در دارد. او به سنت دار و نزد چون و با خلق و های و و را تر از اش به بکشد. که با و شده و و را به می . های یا روی که در و و آدم های و ، به نام به می شد و بود به نظم مستقر. و به کار در طرح های نیز یکی از های لابد یکی از همان خیل عظیم بیکارانی که در حاشیه شهرهای شیک و پیشرفته در بیغوله ها روزگار می گذراند، در معرض انواع و اقسام اتهام است و هر کاری می کند نمی تواند برخوردهای نژادپرستانه و تحقیرآمیز شهروندان درجه یک را نبیند. او چهارنمایشنامه است: زیرک، فیلسوف، عصبانی می شود و کدوتنبل ها. های دیگری نیز چون تصادف در انطاکیه: تراژدی در سه است. الجزایری تباری باهوش و زیرک است که با و مردم کوچه و بازار از تندوتیزترین به ها و بلاهت های همه اقشار ابایی و برایش فرقی که مخاطبش نژادپرستی احمق است به نام سبیلو یا نماینده مجلسی بورژوا به اسم افاده یا روشنفکری لاف زن و خودنما به نام یا کامیل جوان ولگردی که در طرح های است یا سیاه پوستی به اسم فندا. آنچه را حقیقت می داند، بی و صریح با ایشان در میان می و مثل سقراط، خرمگس آتن، از ریشخند عقاید جزمی، بدون دلیل، بی مبنا و خودپسندانه نمیlrm;ترسد؛ یادآور این سخن ژیل دلوز، همزبان و هم عصر که گفته بود: تحقیر است. های و بعضا دو- سه صفحهlrm;ای ، مفاهیم است: هیچ، زبان، مکان، زمان، علت و معلول، کثرت، تصادف، اخلاقیات، هدفمندی، طبیعت، تصمیم، تکرار، تضاد و... اما بر خلاف این عناوین مجرد و زمخت، در متن خبری از lrm;پردازی های پیچیده و رایج در نیست. ها ای از گفت وگوهای روزمره و عادی مسائل جاری. مضامین لابلای و با گوشه و کنایه می شود، با لحنی شوخ و شنگ و گاه گزنده. کم سن و سال ترها تماشای اجرای تر است. خواننده سن و سال دارتر اما اصلا لازم نگران که با آشنا نیست. هدف در این ها آموزش با چهرهlrm; عبوس و سختگیر یک معلم بداخلاق نیست. در فصل خواندنی و که اتفاقا کلاس درسی است با چیست؟ شاگردانش، سیبیلو، افاده، و را توبیخ می کند، زیرا معتقد است که در لذت و نشاط کافی در کار نبود و به می گوید: در اندیشیدن نشاطی هست، شادی ای و لذتی. به نقل از روزنامه اعتماد
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
از مشکلات مردم مطلعیم اما هیچ مشکل حل‌نشدنی در کشور وجود ندارد

از مشکلات مردم مطلعیم اما هیچ مشکل حل‌نشدنی در کشور وجود ندارد


به تقریب(تنا) به نقل از پایگاه رهبری، با یادآوری حساسیت سیاسی و فوق افزودند: این در عین ای و در آمیختگی دین و سیاست است. آیت ای با به سخت و جنگ دشوار اقتصادی، و با همه به این وضع و فکر می این جنگ را اما این است چرا که نفس و و و از توحید، عدالت با ظلم و از مظلوم، دین را به جنگ و می کشاند به استناد قرآن، حق در تمام طول همواره در معرض تهاجم بوده است. نکته مهم در رویارویی مستمر حق و راوعده حتمی بر حق و افزودند: این به اهل به نیت همت و است که با این این جزو و است. و بر و و از حق را بخش و از و افزودند: و با به و به آن، این را در به در و نیز ما این و بودیم. آیت ای، صبر و را از و و کردند: که در و و و و به صدا و با و به خود در و عمل کنند. و توفیقات در مقابله با عظیم مالی، نظامی، و امریکا و صهیونیزم را ناشی از برکت و تقوا در قشر از و دانستند و افزودند: فداکاریهای مردم، های و امثال حججی ها، تا حد زیادی عنایت و را جلب است که توسعه دایره ی و خداوند، ایمانی را ارتقا داد. در عین عمل و علما از نمایندگان را دارای تأثیری از تبلیغ زبانی و خاطرنشان کردند: پرهیز از دنیاپرستی و اشرافی گری و کار و تلاش سخت و حتی اگر جلوی چشم نباشد، جلب و تأثیرگذاری در می شود و نیز هنگامی که در حرف و عمل ما تناقض نبینند ایمانشان قوی تر شد و با اطمینان در صراط مستقیم خواهند کرد. عامل بودن و هدایت عملی را از علل موفقیت معجزه آسای خمینی(ره) و کردند: این نکات و کریم شد و وقتی از برخوردار شدیم با قدرتهای زورگو نیز شجاعانه و در عین حال هوشمندانه و کارآمد برخورد خواهیم کرد. آیت ای با خرسندیِ مبتنی بر اطلاعات دقیق از حضور های و نسل جوان و در همه عرصه ها افزودند: مجموعه از مؤمن و فعال که و را هم ندیده اند با استحکام و عمیق را پیگیری می کنند. افزودند: یک جوانانه و پرتلاش و پرنشاط در که بنده به ای به مراتب بهتر از امروز را ایران، مستحکم تر از همیشه است. آیت ای افزودند: از و داریم اما معتقدیم هیچ مشکل حل نشدنی در ندارد که ان شاءالله در چند روز در این زمینه ها با صحبت خواهم کرد. با تشکر از و از ورز در جلسه اخیر خرسندی کردند. با گرامی داشت یاد آیت شاه آبادی نماینده تهران در که اخیراً دار فانی را وداع گفت، آن عالم جلیل القدر علوّ درجات را مسئلت کردند. آیت ای با به نزدیک شدن ماه پرفیض رجب، این ماه را فرصتی تضرع، توسل و نزدیکی به برشمردند. پیش از سخنان اسلامی، آیت جنتی در از فعالیت های این مجلس، با به ورز، گفت: ورز با هدف رصد و دیده بانی پیشرفت ها و و ارزیابی کلان و نیز با هدف گفتمان سازی و تبیین اهداف، ایجاد شده است. آیت هاشمی شاهرودی در از اجلاسیه گفت: در این اجلاس، مسائل و از مهمترین محورهای نطق های اعضای بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : سیاسی
واکاوی ابعاد اختلافات مصدق و آیت‌الله کاشانی

واکاوی ابعاد اختلافات مصدق و آیت‌الله کاشانی


& ملی را که از سال 1329 و از خلع ید شد به مرحوم آیت دانست. این یک حقیقتی است در باب ملی در سال های 29، 30 و 31 که ملی که منتهی به شد و 2 یا 3 سال یک فصل و مهمی در ی ما به این یک و بود. این یک است که در همه ی که از ملی می شود مسکوت و نخواستند از او اسم به بیاورند.& [1] در اول این به به دو خط بر ملی نفت در ملی با و به زعامت آیت کاشانی.در مقدمه سعی شد تا با ارایه ی شناسنامه ای از خصوصیات و عقاید این دو شخصیت، تفاهم و آن ها را ذکر که مهم آن ها هم نظر بودن در دشمنی مشترک و استعماری به نام و حذف آن بود. از طرف در و هدف با به و این دو از آن ها شد.حال با به ذکر شد، در دوم این به و به نوع با پرداخت. به نظر درک است حیات را به دو بخش تقسیم و در هر بخش با مشخص شاخصه های آن به نقد ی ملی و و نقش هر کدام در این بپردازیم. بخش اول: و ملی نفت از نگاران و اساتید از این (1302 تا 1330) با شکوفایی یاد اند. چرا که در این به یک ی و با تمایل های دموکراتیک با نطق ها و طرح های خود در کنار هم و با شخص آیت به با پرداخت. هر چند در هم عمل می کرد و هر وقت به راه نمی یا را نمی به می کرد. لغو با به و از مهم در این اگر چه بر پا این را به کلی کرد. که در به ی اول ملی بود که ی و شده بود ولی شود.[2] از 1302 تا 1304 ی شد. با ی و به از مهم اوست. نه به با با از که او با این که کرده، توانایی دارد که اگر لباس پادشاهی بر تن این مملکت از خدمات وی محروم شد.[3] 1305تا 1307 ی ششم بود. با به عدلیه، ی عطف این است. در این با & مدرس& بود ولی از وی چندانی نکرد و در جایی که می توانست مؤثر شود در مقابل و اعدام سکوت کرد. به هفتم راه نیافت، این آغاز عزلت و کناره از سیاست است تا چهاردهم یعنی 1322 تا 1324 که به ی می باشد. در با به وسیع از می باشد. آیت در این ایام در زندان ها به سر می برد اما با ها را به با مزدوران استعمارگر می کرد. با و هم فکرانش طرح تحریم نفت در آذر 1323 به که در این در نفت به خارجی ها ممنوع شد. این طرح در لغو با & کافتارادزه& سفیر کسب نفت شمال شد، می شود این طرح به سیدضیا، رقیب بوده[4] اما با جلب نظر و اجازه از آن را که ی و ی است. که یک روز بعد & رحیمیان& ی چپ طرح جهت لغو (انگلستان) کرد که از آن کرد به ی این که نمی داد را یک کرد.[5] با ها و & قوام& ، در ی نشد به راه یابد. آیت نیز که را به درک بود و از او به به با وی و به جهت شد و یک سال در به سر برد. بعد از نیز به علت به & هژیر& یکی از و لغو نفت به او و به ی در شاه (بهمن 1327) به شد. او در نیز از که در مى و در به ملت و را به مى داد. در این در به بود و حتی با ی ملی به و با & گس- گلشاییان& نشد.[6] با با شد. به عده ای در که بی ماند. آیت نیز با از را به با فرا می خواند. & سید امامی& عضو که به یکی از مهم های ی ملی با است. به & صفوی& با و به به کمک آمد و در پی ی آن ها در حذف در 1328 شد که ی اول شد و به راه یافت. بی شک و از ی ملی به این نقش بود.[7] پس از & الملک& ، وقت با از آیت کرد و وى به شد و او در روز 20 1329 به بازگشت. بعد از به ای کرد که که در شده بود در صحن شد. طرح & نفت به ملت ایران& در این بود که ای شد ور شدن به نام ملی شدن نفت.[8] بعد از & رزم آرا& به و توسعه ی نفت جنوب (قرارداد گس- گلشاییان) در 5 تیر 1329 به مقام رسید. روحانى که هدف روى کار رزم آرا را دریافته با به برخاست و و را از نقشه ی شوم دشمن کرد. به وى با رزم آرا، به حال تعطیل درآمد و هزاران نفر در تا از او به کنند. در 11 1329 نیز نیز با & سازمان مسلمانان مجاهد& ارگان به آیت به & شمس قنات آبادی& در از ملی نفت و با رزم آرا عظیمی را در شاه فراهم کردند.[9] رزم آرا ملی شدن نفت را خیانت می دانست. های او ی گس-گلشاییان و ی انجمن های ایالتی و ولایتی تجزیه ی بود که با گردید. های او و طرفدارانش در کار را بر و پیشبرد سخت بود. در نهایت ی ملی از آیت و کرد تا رزم آرا را به اصلی در راه ملی شدن نفت حذف کنند.[10] سرانجام بعد از کسب تکلیف از و به شرط اجرای احکام ی ملی، & طهماسبی& در 16 رزم آرا را به هلاکت رساند و را از برد. وی را منجی ملت لقب داد و قتل رزم آرا را واجب و وی شد. به روایت تاریخی از سر راه برداشتن رزم آرا و با ی عطف نفت است که رزم آرا از ابتدا تقابل با بود. فردای آن روز، 17 اسفند، کمیسیون نفت پیشنهاد ملی شدن نفت را در سراسر و طرح آن را تقدیم کرد. یک روز بعد تسریع در این طرح و از نفوذ اجانب و هم انزجار از را به در کرد. پس از رزم آرا هیچ کس جرأت مقاومت در ملى شدن نفت را نداشت. در فاصله ای کوتاه با به بر و و با عده ای از در 24 1339، طرح ملى شدن نفت در شوراى ملى به و در 29 سال از سنا نیز گذشت و به این در اثر و فداکارى به رهبرى آیت یکى از آرزوهاى ملت ستم دیده ی به ثمر نشست. آن قدر در حفظ این آرمان جدی بود که حتی و خودش را نیز در این مصون نمی و بود: & اگر آقای هم از ملی شدن نفت حاصل پشتیبانی را به کلی از دست می دهد و ممکن است دچار سرنوشت رزم آرا شود و حتی خود من...& [11] طور که از نظر به در این دوره، دوش به دوش ملی با به آوردن به با پرداختند. در که های ملی به ویژه در صحن و مطبوعات در کوچه و هیچ چشم داشتی و با سلاح ایمان، به خود در حساس لحظه ها می و جان خود را در این راه به خطر می انداختند. بخش دوم: و طلبی & علاء& که پس از رزم آرا به رسیده بیش از 2 ماه دوام نیاورد. بعد از استعفاى علاء، در اردیبهشت 1330، با استفاده از ملی شدن نفت و های بی دریغ در این راه مشورت با وی، را پذیرفت. آیت در از او که دست وى را در وزیران باز و هیچ گونه دخالتى در این باره نخواهد کرد. یکی از نکات توجه، از است. که نظر به & باقر کاظمی& از ی ملی داشت، اما 14 روز بعد از & نواب& را کرد.[12] به که نزد وی گفت: & اگر از در امور پرهیز کند و به و محراب خود بازگردد، شد.& که این اظهار نظر نشانگر نگاه واقعی به حضور روحانیت در عرصه ی است. پشتیبانى از در کار شکنى ها و تهدیدهاى را به در فراخواند و طى پیامى که کنندگان فرستاد، را به هاى و هم دستى با وى، کرد.[13] زمانی که تأمین کمبود بودجه ی به فروختن ی عمومی از تا به ی ملی کنند. آیت در به آن ها را به تشویق کرد و گفت: & امروز است آن روزی که جهاد شما با بذل مال به عمل آید. خریداری بر ذمه ی آحاد ملت است.& [14] هم آیت به بازاریانی که از سال 1325 مالیات نکرده بودند کرد جهت کمک به به آن کنند.[15] این های مالی و از در بود که طور که ذکر شد، مدتی بعد منع مسکرات به ی کسب سود اجرا نشد که این امر نیز یکی از با بود.[16] پس از از سوى مبنى بر نظامى و گسیل داشتن 4 هزار چتر باز و حرکت ناوهاى جنگى به طرف سواحل روحانی سخن به آورد و گفت اگر ها به خاک تجاوز کنند، خوزستان را آن ها به جهنم تبدیل مى کند. ی عطف زندگی و وی با را می در 30 تیر 1331 جست وجو کرد. در 25 تیر 1331 به در گرفتن جنگ (که به دست شاه بود) با شاه پیدا کرد و به آن این که یا کسى را در دهد، داد. شاه به & قوام& را به معرفى کرد. کنترل به دست زد تا را در برگرداندن منافع از دست اش یارى دهد. که به از این توطئه با خبر شده بود به مخالف با و و با نامه ای به ادامه ی شد. & علی امینی& را جلب نظرش راجع به خود نزد فرستاد که پاسخ می دهد: & به بگو تا هست کسی نمی تواند شود.& این در مقابله با و و می گوید: & اگر کار سخت شود، حاضرم کفن بپوشم.& آیت ضمن به راهپیمایی در روز 30 تیر طی بیانیه ای کرد که اگر شود کفن پوش راه می افتد. او در به شاه گفت: & به اعلی حضرت بگویید اگر بی درنگ بر سر کار بر نگردد شخصاً به خیابان رفت و دهانه ی تیز را با جلوداری شخص مستقیماً متوجه کرد.& [17] به انتشار این اعلامیه، به آمدند و در شب 29 تیره ماه 1331 حکم دستگیرى را کرد اما که مأمورین دولتی آیت به منزل وی رفتند، با انبوه جمعیت مبارز که به از رهبرشان آمده بودند، شدند. طی مصاحبه ای روی کار را کار ها و کرد او تا 48 دهد. پس از این مصاحبه، با هجوم یکپارچه و جانفشانى بسیار، در کم تر از 20 را ساقط و اش 4 روز بیش تر طول نکشید. به این بعد از 5 روز نشینى و انزوا، به رسید. یکی از اختلافات با ی تسامح در تنبیه متجاوزین به در قیام 30 تیر بود که آیت قول مجازات عاملان آن را به داده بود. اشخاصی مانند کوپال، علوی مقدم و... در محکوم شد اما به ی نسبی که با به وی را به اش بازگرداندند و محافظ گذاشتند.[18] 25 آبان 1330 در مدت نبودن و سفر وی به دفاع از حقوق عده ای از مخالفان با راهنمایی با تشنج و ناآرامی سعی در برهم زدن را داشتند که باز هم با درک به موقع این توطئه، به از و خنثی این حرکات ملی از خواست از کنند.[19] بعد از رسیدن به با اشخاص دار و بد پست های مهم و تعجب همگان حتی هم در ی ملی را برانگیخت. از هرگونه و در مسیر با از کرد دست وی را در همکارانش باز گذاشت. اما جنجالی وی، & دفتری& داماد و برادر زاده اش بود که متهم به جاسوسی آلمان ها و ها بود و آن نیز در ی & سدان& شده بود. در عین های خود بارها به گوش زد بود که نباید را که ی بد دارند، مصدر کارها نمود.[20] در سفر خود به آمریکا، را نیز به خود برده بود که به شدت اعتراض و گرفت که با ای را به آرامش و دعا پیروزی کرد ی مهم تر بود.[21] اما بی اعتنا به این اخطارها هم چنان را در های خود لحاظ می که امر به خصوص اعتماد بیش از حد به چون یکی از مهم در کودتای 28 مرداد 1332 شد. به نظر مهم عامل شکاف بین و و حتی مردم، ی معروف به ی بود. که با شعا
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
گزارشی از همایش بین المللی میلاد

گزارشی از همایش بین المللی میلاد "فاطمه، بانوی مهر – ام ابیها (سلام الله علیها)" و جشنواره تخصصی فرهنگ مد اسلامی


در این در کارگاههای دو روزه 16 و 17 به به و پرداختند. و در روز پایانی لؤلؤ المکنون از محصولات تولید شده و هنرهای تجسمی هنرمندان شد. در این بین مهر ndash; ام (سلام علیها)" با در 18 1396 10 صبح در رضا (ع) نفت شد. آیت و در این به پرداختند. از مادران و مدافع حرم و مقاومت از و و از در های نیز از های این بود. آیت اراکی: به یکی شدن با بین مهر ndash; ام (سلام علیهما)" با در 18 1396 در نفت شد. آیت در این به پرداخت. آیت گفت اگر در مثل زهرا(س) می شود راه و این هم شده است. زهرا(س) است و در بین و الگوگیرنده باشد. چرا که براساس احادیث شریف (شیعننا خلقوا من فاضل طیننا) (سلمان منا اهل البیت) و آیه مبارکه (و من تبعنی فأنه منی)؛ در می یابیم که نیز طوری نفوذ می که عقیده بین و الگوگیران می آید. وی در واقع و یکی شدن با به می که در روز که و آل محمد(ص) که از می و با می یابند. رنج های علی ابن ابی و شده تا که از زهرا(س) می گیرند- با زهرا(س) یکی می که با می و این است (تعالوا و و و.....) با به نقش اهل بیت گفت یک زن در به می علی ابن ابی نفس الله(ص) است و این به از اکرم(ص)است. فقط در علی(ع) نمی شود در که از می کند. وی ضمن به این که از محمد(ص) گفت و به و لذا در که همه روز است. همه یک می یکی شدن می و عشق می در این و آل می شود تا کند. اهل و (سوره احزاب/33 ) این بیت به ای که پدر پسر و همه و پاک یاد کرد و گفت ای که متعال پاک نگاه و این پاک پاک است و این می شود که پاک می آید. وی دلیل بودن این را خواست دانسته و ضمن به آیه (لقد کان لکم فی اسوه حسنه) این از را به از این دانستند چرا که این (علی منی و انا من علی) و نیز (فاطمه بعضه منی) و همچنین (حسین منی و انا من حسین) و ایست به که بین این واحده دارد. آیت امت را دانست که هر فرد آن در رفتار، اخلاق و ارزش ها می تواند محمد(ص) شود. و این وحدت نه اعتباری یا لفظی و نه قانونی یا رسمی. آن گاه محقق می شود که با و محمد(ص)، او نیز و می . خبر داد: مد در در بین فاطمه، مهر ndash; ام (سلام علیها) در گفت: این گامی است در راستای مد در و امیداورم مرکز تخصصی و نقوش در به زودی هنرجو بپذیرد. 18 در بین مد در اهواز، با به ضرورت بازخوانی دوباره در ارتباطات و ها اظهارداشت: واژه ام در های لغت به اصل، سرچشمه، ریشه، مقتدا، مراد و جمال است؛ از این رو به نام دو عالم سالانه 14 در داخل و 14 در خارج کشور در سالروز زهرا(س) برپا می کند. با آیت موسوی جزایری در برابر پیشنهاد برگزاری مهر در استقبال فوق العاده ای از خود نشان داد، افزود: جوانان ما در هم ها از جمله مد و لباس و الگوهایشان را از غرب می و است که به ترکیه طفیلی غرب به بانی مدجهان داده شود. با زن در برهه و معاصر و نحوه ایفای مذکور هدف اصلی اظهار داشت: امروز و پیش تر به دو اصل مهم واقف است یکی بی و بی ولی ندارد و دیگر آنکه ساده ترین شیوه تعلیم و الگوسازی است. وی ابراز داشت: با الگوبرداری شتاب مضاعفی می کند از این رو استکبار گسست ایمان و عمل ها و عقل و فکر و قلب ها با حواس ها کرده است تا در ورای آنچه می بیند، اندیشه ای نداشته از این رو آموختگان مکتب امروزی غرب مصداق عبارت هر چه دیده بیند دل کند یاد هستند. گفت: روانشناسان و شناسان برآنند که با تهیه فیلم های سینمایی و صرف هزینه های بی ورزشکاران و بازیگران را سازند؛ دنیایی که به نام اصل و عقل است اکنون تهی از هرگونه حکمت شد. اما ما نباید اجازه دهیم آداب پوشش و حتی غذا خوردن تحت تأثیر غرب گیرد. با آمریکا با ساخت داعش از علیه استفاده کرد، افزود: چگونگی معاصرسازی چهره ها و دینی در بسیار ضروری است و راهکارهایی در این یافت. وی نازنین زهرا(س) و چشم طمع داشتن به بیگانگان را غیرقابل پذیرش کرد و گفت: به جای عمل بیشتر سخن گفتیم، با صادق، صمیمی، یکدل و مهربان نبودیم و اعتماد به نکردیم، حرف و عمل مان همخوانی نداشت و فرزندان را آبرو و فخر خود انتخاب کردیم نه آبروی زهرا(س) و اهل بیت(ع) باشند. اصولی و ارزشمند بزرگان دین و گفت و گو به زبان جوانی را خواستار شد و گفت: زندگانی زهرا(س) حیات اجتماعی بشریت، مادرداری آن نسل ها جهانیان، شوهرداری آن زندگی زناشویی و خطبه فدک آن آزادگان است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
لاجوردی برای من «امام» بود/ بعد از لاجوردی منافقین در زندان جان گرفتند/ پدرم من را لو داد

لاجوردی برای من «امام» بود/ بعد از لاجوردی منافقین در زندان جان گرفتند/ پدرم من را لو داد


گروه خبرگزاری فارس- & انقلاب& /هاجر تذری و مهدی بختیاری: با توابین خلق کار نیست. طرف پیش از این، به هم باشد. چندین بار پیگیری کردیم تا از طریقی موفق را بگذاریم. شنیده که های با & سید لاجوردی& و همه او را به شدت دوست دارند؛ آنهایی که شان را به سابق مدیون اند. بهترین که می توانند ما را با ابعاد از و دارند که هیچکدام از دوستان، همکاران و نزدیکان هم از آن برخوردار نیستند. آنچه در زیر می خوانید، گفتگویی است تفصیلی با یکی از ها. او در پیروزی به خلق درآمد و سپس به تیم های این گروهک پیوست که وظیفه & ترور& بود. او بعد از و به شد غافل از تقدیر، سرنوشت رقم زده بود. به ذکر است که بنا بر مصالحی، از ذکر نام، و تصویر شونده خودداری ایم. بخوانید: - چوب فروشی که & مرد پولادین& شد - استعفا نمی دهم؛ برکنارم - با مثل فرزندانش بود - توّابین فرقان در پروژه های موشکی - این & حکم& مرگ خود را از خدا خواست - خبرنگار آلمانی گفت من گلستانی به نام شدم - من اگر مثل عمل نمی - از بر خطر می کنم - خوب است ها - فرد متدینی مثل کار - موسوی تبریزی: گفت بماند - نمی توانم مهره بی اراده کسی - از جنجالی تروریستی دهه 60 سید ** بخش های مهم مصاحبه: - مان آن [اوایل دهه60] باز و ولی و مان بود و هم ما چون هم هم و هم کرده. ما هیچ هیچ نداشتیم. - ما در فاز پخش و بود. در مثل یا در شهر که هم پیش می آمد و من در یکی از این ها هم خوردم. - یک بار که در ما آمد و گفت شما از جزو تیم های هستید. و را هم و ما. - یک جدا می رفت و که می شد را می مثل و و حتی که با آن رفت و آمد می کرد. بعد این را به می داد و آن را می زدند. - از من دار شدم و که چرا او از کند که ما را در این کار گذاشتیم. این دار را تیم ما شده بود و را در که از می ذکر بود. کمی بعد به من تو در باشی. - هیچ گاه نه من شدم و نه کسی را باشند. را ناز نمی و هیچ هم در هیچ جای نمی کند. است یک چک هم و یا را ببرند. هم فقط با حکم شرع و فقط به کف پا آن هم به تا کند. - پشت سر [لاجوردی] حرف بود و من هم فکر می که یک در دست و از اول می کند به که این طور نبود. ها را نمی و از که پش سرش را اما او من & امام& بود. به من گفت که می بگو و من قول می دهم در بگیرم. هم شد. - در به من حکم دادند. اسم من را صدا هیچ چیز نشدم. ما را به یک که ها هم بودند. 15 تا 20 نفر. من به شدت تب و هیچ نمی شدم. قبل از آن مان را هم نوشتیم. - در به یکی از آمد و به من گفت چرا من را جدا کرد و به یک برد. وسط تیر آمد و شدند. دو، سه طول تا [لاجوردی] آمد. من را به در برد. یک و گفت را و من خواندم. بعد گفت برو را و یک پتو روی پهن کرد و گفت بعد از را بیا و کن. - من چند سال با و از ها او را می هیچ گاه از او ندیدم. قدر که اگر در 10 نفر (هرچند است و من نشناسم)، وضع ما این نبود. - از ما هم که با ولی به نمی گویند. یکی از ما که به از در با خود ما این را گفت. او صد با اما می من در هیچ جز ندیدم. - من اگر در دست را می چون های را کردند. - [لاجوردی] چند در نظر که بود که مثل در و یا را می دادند. یک هم کرد و در آن چرخ بود. از ها در که از پس از را دادند. - بعد از از دادستانی، از منافقینی که سر جان گرفتند. نماینده های منتظری به اطمینان می که هیچ مشکلی نخواهند و این را جری بود. *** ** مشروح گفتگو: * شما از چه سالی و به خلق درآمدید؟ من یک پسر دایی که پیش از عضو بود که & ای امام& را و این آن ضبط و بعد از آمد پخش شد. من یک که من در از او به وصل شدم. * آن چند سال تان 18-17 بود و با ام هم سن بودیم. به شدت و بود و کار در این سال ها چیز نبود. *چه چیز شما را جذب می مان آن باز و ولی و مان بود و هم ما چون هم هم و هم کرده. ما هیچ هیچ نداشتیم. * تان از این خبر نه! از این خبر و اگر می فهمیدند، شدیداً مخالفت می کرد. پدر من عضو و سپاه بود و اتفاقاً خود او من را لو داد. بعدا کمی به این پی که من با ولی نمی که عضو شده ام، فکر می هوادار هستم و فقط کتاب هایشان را می خوانم. * شما عضو که هنوز نشده بود و خلق به اصطلاح در فاز داشت. شما در این چه می کار تشکیلات به این بود که می شد و در این ها مسئولمان را معرفی می و ما هم یکی از شناخته شده و مشهور بود که در سال های اخیر شد. این بود که که می دادیم را می گفت. ما در فاز پخش و بود. در مثل یا در شهر که هم پیش می آمد و من در یکی از این ها هم خوردم. فقط نبود، همه ها در این تجمعات داشتند. فضا هم احساسی بود و حتی در رده های هم تحت تأثیر جو می و می گفت قبول می کردند. * شما هم را از نه * از چه کمی قبل از نخست وزیری که شهیدان رجایی و باهنر به شهادت رسیدند. ما از آن شدیم. * در 30 خرداد 60 که فاز شما کجا روز 30 خرداد، ابتدا و از تقاطع طالقانی و ولی عصر شد، که مرکزی هم داشت. ما هم پخش پلاکاردها و در داشتیم. 3،4 روز بعد، از خبر که به یکی از های بروم و تا به من اطلاع بدهند. از این تاریخ 2،3ماه به خودمان هم نرفتم. * چند نفر در این 5 یا 6 نفر. * شما یا از مثل حزب خبر نه، ولی یکی از مسئولین تیم مان به من گفت که به زودی اتفاق مهمی خواهد افتاد، ولی نگفت چه چیزی. * تیم های کمی قبل از ورود به فاز مسلحانه، تیم های هم به تدریج شکل گرفتند. یک بار که در ما آمد و گفت شما از جزو تیم های هستید. و را هم و ما. در تیم هم راحت نبود. قشنگ را بررسی می و که و دل و جرأت را انتخاب می کردند. ماهم خب بچه جنوب شهر و نمی ترسیدیم. آن به ترس را هم ولی این جربزه را در ما دیده و تیم های انتخابمان کردند. مان هم و عدم آگاهی، سرمنشأ همه انحرافات شد. * کار سوژه زدن را هم می دادید؟ نه. یک جدا می رفت و که می شد را می مثل و و حتی که با آن رفت و آمد می کرد. بعد این را به می داد و آن را می زدند. * شما در چند 3 یا 4 تا. من بودم. یک بار هم ما را با یک پر از ولی من توانستم با سازی، را بی گناه نشان بدهم و از مهلکه کنم. * تیم تان چند سه نفره. یک نفر یک نفر جلو و یک نفر هم عقب می نشست. * از چه ای می کلاش، ژ3 و یوزی کلت هم داشتیم. * باری که در شرکت کردید، هدف چه کسی تیم ما و تنها کسی که و ما بود او را کنیم، یکی از در یکی از های شمال شهر بود. همانطور که گفتم، هرچقدر هم که شما باشید، به بار دست به می زنید، کمی ترس خواهید داشت. این در ما هم صدق می کرد. ما فرد را در اختیار ولی به تیم های نمی که فرد هدف چه کاره است و چه دارد. فقط عکس و یا مشخصاتش را می دادند. عامل هم اگر از پیاده می شد، جلو می اول اسم طرف را بلند صدا می کرد و مطمئن می شد، او را می زد. * آن فرد شد؟ نه. هیچ کدام از ترورهایی که ما منجر به شدن نشد، والا من زنده نبودم. * ترورهای تان چه یکی از در شهر بود که یکی از پایگاه های را زدیم. هم در غرب بود که یک مراسم بازهم متعلق به بود. سال ها بعد سر یکی از ما را خواستند. تقریبا همزمان با ما، یک هم در همانجا شده بود که در آن، یک نفر شد. چون شاکی خصوصی داشت، پیگری و ما را هم احضار ولی توضیح دادیم، که آن کار ما نبوده است. * شما چه مهر سال 60. من از دار شدم. * که چرا او از کند که ما را در این کار گذاشتیم. این دار را تیم ما شده بود و را در که از می ذکر بود. این را من در به پنهانی دیدم. کمی بعد به من تو در باشی. ام را هم و برو از بازار سیگار بخر، سر کوچه بفروش و مواظب باش. من هم بیرون آمدم و مستقیم رفتم پیش ام که تولیدی داشت. او هم را به خبر داده هم من را به داد و در یکی از ها من را گرفتند. سیانور هم همراه اما نکردم. * در که مثل حزب رخ داد و علیه شعار می چرا در آن شما نشدید؟ ما در نمی گرفتیم و سعی می کرد تا که می تواند ما را از جدا کند، که هم بدتر از آن را می دهند. * بعد از به کجا منتقل اول به بردند، یک یا دو شب بودم، ولی نتوانستند حرفی از من دربیاورند. بعد از آن من را به فرستادند. * پدرتان هم شما را دید؟ ولی نمی که من چه جرمی دارم. دو، سه ماه هم از ما بی خبر بود. می من طرفدار هستم، اما خبر که من جدی است. * بود و طول اول به روز نکشید، اول در 4 شد. را سریع می تا اطلاعاتش از بین نرود. بازجوهای 4 با فرق داشتند. از زیر چشم بند نگاه گردم و به نظرم آمد بازجویم آدم خوبی است. * کتک هم نه. فقط یک بار شدم. * بله. با مجوز شرع، جند کف پایم و من در ششم یا هفتم، همه چیز را کردم. * این معنی نداشت؟ را دارد. هیچ گاه نه من شدم و نه کسی را باشند. را ناز نمی و هیچ هم در هیچ جای نمی کند. است یک چک هم و یا را ببرند. هم فقط با حکم شرع و فقط به کف پا آن هم به تا کند. * چه می پرسیدند؟ ها حول این موارد بود که تان کجاست؟ چه کسی مسئولتان است؟ با چه و ... یک کاغذ من گذاشتند و می بنویس. من هم آدرس را که در آن دادم. * را بار کی ابتدای کردم، (لاجوردی) را صدا و آمد. بار او را دیدم. * چه ذهنیتی از او پشت سر حرف بود و من هم فکر می که یک در دست و از اول می کند به که این طور نبود. ها را نمی و از که پشت سرش را اما او من & امام& بود. به من گفت که می بگو و من قول می دهم در بگیرم. هم شد. * پس به به جرم ما هم جرم کمی نبود. * دادگاهتان کی شد؟ های من 4-3 ماه طول که طبیعی بود. در آن پر از بود و های می شد که رسیدگی به همه بر بود. بعد از 6-5 ماه شد و در به ما حکم در نگفتند که حکم ما چیست، فقط آخرین دفاعیات ما را و بروید. * یادتان هست قاضی چه کسی آیت مبشری. بعد از آن ما را به بند و ماندیم. * که به هستید؟ اعلام نمی کردند. می در بند و می فلانی با همه وسایلت بیا. این جمله اعدام! اسم من را صدا هیچ چیز نشدم. ما را به یک که ها هم بودند. 15 تا 20 نفر. من تب و هیچ نمی شدم. قبل از آن مان را هم نوشتیم. * در چه نوشتید؟ اولاً نوشتم که از گذشته پشیمانم و به ام حتی اگر من هم شدم، دست از برندارید و در راه او و یک سری مسائل از این جنس. یک ساعتی در آن بودیم. هم همچنان سر و خاص را داشتند. یک بعد ما را به ردیف به سمت اعدام. در به یکی از آمد و به من گفت چرا من را جدا کرد و به یک برد. ما یک طول که فکر می کنم در هم یک بار پخش شد. وسط تیر آمد و شدند. بعد از مصاحبه، یکی از آقایان را که او من را می شناخت و در هم داشت. از من پرسید چه می ماجرا را کردم. او هم با تماس گرفت و هم گفت دست نگه دارید. بعد به من اجازه که با ام کنم. به مادرم زنگ زدم. گفت شب قبل جمکران اند، من هم به او که حالم خوب است و از این حرف ها. * نمی که شما است شوید؟ نه، نمی خواستم که به بگویم، به شما هم اگر را جای من بگذارید، آیا حاضرید به تان بگویید که چه فکر می این طور بعد از همه چیز را می فهمیدند. * بعد که آمد، چه شد؟ دو، سه طول تا آمد. من را به در برد. یک و گفت را و من خواندم. بعد گفت برو را و یک پتو روی پهن کرد و گفت بعد از را بیا و کن. هم رفت. * شما را با از جدا بودند؟ دقیق نمی دانم. آن که اصلا همچین به ذهنم هم خطور نمی کرد. فکر می طبیعتا را معطل من نمی کنند. بعدها که گویا من را خوانده و به این که من واقعاً شدم. کمی بعد من را به بند تا در محاکمه شوم. * کی 2 سال بعد. این بار رئیس آیت نیری بود که حکم من لغو و 8 سال صادر شد. بعداً عفو و نهایتاً در سال 66 از آزاد شدم. * شما از با داشتید و او بودید. در های می شود. او را و می نامند و خشونت او را تکذیب می کنند. شما را من چندسال با و از ها او را می هیچ گاه از او ندیدم. که می خواستیم برایمان می داد. من قدر که اگر در 10 نفر (هرچند است و من نشناسم)، وضع ما بود. * پس به شخصی از اصطلاحاتی مثل و می کنند؟ حرف پشت سر است. در خصوص بیشتر، چون به او یک قاطع و به نظر من یک واقعی بود. این حرف ها را پشت سر او می زنند و از می کنند، دروغ محض و از سر عناد است. من نه شدم و نه که کسی را باشند. به طوری که اتفاقی در آن بیفتد و ما باخبر نشویم. من یک به شما بگویم. از ما هم که با ولی به نمی گویند. یکی از ما که به از در با خود ما این را گفت. او صد با اما می من در هیچ جز ندیدم. * ولی به نسبت به رده سخت و محکم می کرد. چرا نکند؟ من اگر در دست را می چون های را کردند. حساب که -چه از و چه عادی- جدا، نیروهای را هم از بین بردند. یکی از به نام حاتمی در به پوچی رسید و فهمید همه را هیچ نابود کرده، نتوانست با بیاید. را از دیوار پرت کرد و خودکشی کرد. از این دست کم نداشتیم. این جزو کثیف بود که می شود تصور کرد. * شما در که در بود عضو بله. چند در نظر که بود که مثل در و یا را می و خود هم پابه پای بچه ها کار می کرد. شب و روز در ما بود. این هم آن بود که هم روحیه حفظ شود و هم بتوانند شرایط سخت را تحمل کنند. یک هم کرد و در آن چرخ بود. از ها در که از پس از را دادند. * ها سختگیری می شد؟ ها می شد اما گاهاً محدودیت وجود چون به آن (اوایل دهه 60) هم التهاب و بحران بود و هم تعداد ها بود بعد از که به سمت آرامش بیشتری رفت و کم شد و هم ضعیف تر شده فضا بازتر شد و ها هم افزایش یافت. در زندان، ها می و با ها می کردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سیاسی
نقی سلیمانی: برادرم می‌خواست در ایران هزاران نویسنده خلاق وجود داشته باشد

نقی سلیمانی: برادرم می‌خواست در ایران هزاران نویسنده خلاق وجود داشته باشد


به گزارش خبرگزاری ایران(ایبنا) در روز عضو انجمن، با و و آن مرحوم عصر دوشنبه 21 اسفندماه در محل برگزار شد. در این نشست که پلی به نام داشت و نقی و نقش در و و را بحث دادند. عشق به را در سرم نقی در این با به برادرش، انسان خودساخته ای بود و در کودکی به درس را فرا می گرفت، گفت: در دهه چهل و پنجاه، که انتشار در اوج بود و حتی های ارزان و در تیراژ وسیع می شد و هم کم و بیش آن ها را می خواندند. از همه می و عشق و به را، قبل از به مدرسه در سرم و پول های تو مان را روی هم می و می کرد و من می کرد یا می خواند. این در کرد: از بود که حتی نمی داد یک از تلف شود و که دید یکی از اش می و این ای قوی شد که او به و بعد هم در و گرفت. در یکی از بود. در که یک از رفت. از نظر آن سخت بود. ما اما به تنهایی چرخ را می چرخاند. می گفت یک روز با درد دل می کردم که چگونه از پس خرج تحصیل برادران کوچک ترت حسن و حسین برایم، سخت است و بود نگران نباش من هستم . وی افزود: درواقع یکی از های این بود که و پشتیبان بود و این او فقط مخصوص اش نبود. در سال های بعد هم دست ها را گرفت. چند وقت پیش یکی از هم دانشکده ایش که اکنون مترجم گرانقدری در صحنه است گفت: من و می شدم اما هیچ وقت نشد و من از محصولات پیگیری بودم. و می شدم ولی او مرا به کار تشویق می کرد امیدوارم شاگرد خوبی او بوده باشم . بود گفت: هرگز خودنما و بود. بقدری بود که به قول قدیمی ها اگر کمکی یا حمایتی می کرد این از آن خبردار نمی شد و همه را در لابه لای شوخ اش قایم می کرد. در بین و محبوب و دوست و شوخ بود و به لب ها می نشاند. اما از شوخ در را گم می کرد و است در کار را می کرد. او بود. فقط 30 سال روی ما کار کرد و رنج و 70 کرد. وی در شد: ای و بود. که در دور را کرد از در به خود می دادند. اما این بود که و حتی این بود که متن های تا را فراگیرند. در ه های هم از این درس ها نیست. اگر رشد است اش را خوب یاد بگیرد. این با قصه سال و کار نیست. افزود: در شد. ما در دو جور یکی که می دهد و دوم های و به کار و کاربردی. همه بود که در ما در چیز نداشت. آن چند هم چه داشتند. در ای که بر چاپ در باب در سال 87 می نویسد: ما، کتب را یا اند به این که آن ها را و نیز که در پی به اند . گفت: که در این کرد: در باب در اش بود که به همه و دید همه را داد. هنر این بود که را به و بود و همه و بود. این یک در های در بود و چاپ شد. وی این داد: این ها را به دو بخش و می کند. می شود تا ما را به طور و اما می شود تا ما را از عمق و ببخشد. بعد این را در دل همه که در فصل های ما نشان می دهد در طرح داستان، در در و در دید در احساس و طنز و ... در های زیبا باهوش قدرتمند است و همه چیزهای خوب را یکجا که در هم می که این طور نیست. در کرد: در طول این سال ها من از از می شنوم که می این درجه اول و راهگشاست و هم بهترین در است. به طور داوود غفارزادگان که یکی از مطرح ماست، این را به من می گفت. با این سی سال از عمر خود را پای گذاشت که به نسل و فردای ما می دهد. می در همان اوایل کار به تحصیلی ام تلاش داشتم به عطش و میل [گروه در حوزه اندیشه و هنر] آموختن و نیز پاسخی در خود بدهم به هم دائم به فکر و نگارش که این هم . این را در سال 1387 می 25 سال بعد که از سال 62 های مهم می کند مثل مهم درس نویسی. وی به ارائه مثالی در این و گفت: فرض در کشوری می خواهند سدی بسازند. اگر این سد را در جای بدی و اگر با برنامه ریزی و نقشه دقیق و نگری این کار را نکنند، سیستم آب وهوایی را به هم می ریزند. فرض سد را جایی بزنند که به جای آب شیرین، آب شور تحویل دهد و و یک جور ایجاد کند، اگر نویسان ما هم قصه بنویسند، بدون را خوب یاد فاجعه به پا می شود. چون پایه هنرهای هم هست. هم در فیلم و هم در نمایشنامه ما می گوییم. فقط در و کوتاه که نیست. اگر در همه این قالب ها به شکل ضعیفی بگویند شما مثلا می بینید، ها مرتب فیل ترکیه ای یا هالیودی می بینند. و چرخ سینما و تلویزیون در واقعا لنگ می زند در عالم هم رمانی که 100 تا چاپ شود تا چاپ می شود (در پرانتز بگویم که فعلاً به مشکلات پخش و توزیع یا سانسور یا عدم تبلیغ و ناشران ناوارد از و فقط از دارم به موضوع نگاه می کنم. مهدی حجوانی-شهرام اقبال زاده-محمود برآبادی وی با اهمیت حیاتی این سدسازی را خوب درک کرد، افزود: او شروع کرد به و در و رمان. در کنار کلاسیک البته. در یک به همه جانبه از کشورمان، خود را به کلی فراموش کرد. ایثار به روحیه گر و بودن همیشگی اوست او سعی خود را کرد تا راه و هموار شود. درخشان بنویسد، که مثل دور بدرخشد. اما روح اش را فدای کرد تا را خوب فرا و بنویسند. آیا را قربانی کرد؟ نه، طبع بلند و مهم او حمایتگری بود. روح یک این است. او می خواست به جای یک صدها و هزاران باشد. به های است به زمان بگذرد قدر شناخته خواهد شد چون آثارش به ما در های است و چنانکه همه می ایرانیان اصیل مانند نان شب جریان سازی در است که این استاد فرهیخته، این بزرگوار دنبال کرد. ما مثل آسمان پرستاره در بیابان است که دست دراز کنیم می توانیم ستاره بچینیم. منظورم بی دروغ و بی نقاب است نه زرد. وی افزود: برادر و چشم و و بخصوص مسلمان و دکتر روح های و خاموش و و کسی بود که از هر شکست و خاموشی یک پیروزی و ما هدیه می آورد. در به اوج کار در دهه آخر و گفت: در 10 سال آخر پی برد که هیچ روش مند، اصول طنز را به خیل عظیم و نمی آموزد. در واقع طنز و طنز در فارسی هیچ نداشتیم. فعلا به جزئیات و نمی خواهم از تلنگری که را به این سو کشاند، حرف بزنم. آن روزها طنز پرداز گرانقدر، از رفته بود. به هرحال ده سال آخر عمر صرف پژوهش های گسترده در طنز و طنز شد. وی افزود: را از گردآورد و تعدادی اثر طنز را بررسی کرد که حاصلش دو است 1ـ اسرار و ابزار طنز که این را به تقدیم است. 2ـ دوم که به نظر من بسیار پخته تر و نابتر است نامش را گذاشته: به . هنر این این است که یک و در طنز و و است. در فلسفه طنز بحث نمی کند. یک کاملا به و کار است. تیتر دوم این این است: علل خلا و و طنزنویسی. اما این یک خشک نیست. کاملاً شاد و مفرح است. تقریباً یک سوم طنز است. به این ای، های طنز را می دهد: نوشتن طنز ـ استندآپ کمدی یا طنز حضور، طنز تلویزیون، ساز، انواع طنز، ساختار ها و غیره. از این هم مهم تر اگر در طنز می این یا ها شان که هم خوب مطلب را درک کنند. شوخ طبع این ای را با یک سوم از طنزها و های و جهانی پُرکرده. یک سوم طنز که اگر کسی نخواهد هم بیاموزد می تواند این را بخواند و بخندد. از همه طنز پردازان و سخن می و از طنزهای دارشان را می آورد، هم می دهد هم می خنداند. کرد: جالب تر از این، آن است که این تألیفی را طوری مثل یک با دید من راوی اول شخصی و خودمان ـ انگار او روبه روی نشسته و آرام و صمیمی با سخن می گوید. سخن می و را فهم می کند. هم می دهد. چه خوشبخت اند نسل که را در اختیار و حال آنکه نسل گذشته هیچ طنز و افتان و خیزان از روی های طنز حدس می زد که روش چیست و سال ها می گذشت و چیزی در این باره نمی دانست یا یادنگرفته بود و عبوس می نوشت. همه با های و ها طنز همراه است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
آتش، انسان را از پلیدی‌ها و بیماری‌ها پاک می‌کند

آتش، انسان را از پلیدی‌ها و بیماری‌ها پاک می‌کند


به گزارش (ایبنا)، که با نام جشن سال نیز می شود، یکی از جشن های است که در شب واپسین سال (از غروب سه شنبه) می شود و جشن از جشن ها و های است. در بزم ای در که کهن این جشن است. مربوط به این جشن ملی، از دیرباز در مردمان زنده نگاه شده است. کتایون مزداپور، نویسنده و پژوهشگر، ارتباط با می نویسد: جشن ها و های به همه و دارند. از آن ها به پیش از به این و از آن ها مثل سوری. با گفت ایم که در پی می آید. کمی از مثل از ها و به قبل از و آن به گردد. های در می که هم یکی از است. در را یک بار می و به آخر سال را جشن می گیرند. اما در و بر این در 4 آخر سال می شد. در هم این رسم شده است. اما در به می شود. کهن به چه در صبح اول وقت، از سر چشمه آب می آوردند. این آب متبرک بود. آن را به احشام و حیوانات شان می پاشیدند و اول صبح از آن می خوردند. اعتقاد داشتند کسی که از آن بخورد تا آخر سال بعد، مریض نمی شود. از سوی در آن، هر بار با بر یکی از طبیعی؛ آب، باد، خاک، آتش می شد. مثلا در خاک به این بود که باد گرم ملایمی می وزید، برف آب می شد و خاک پیدا می شد. این را هم در نظر باشید که به لحاظ آب و هوایی هم اول اسفند با آخر سال، تفاوت دارد. چرا بر آن شده است؟ عدد در از ها و ادیان، مانند عدد هفت و چهل است. عدد در از های پیش از و بعد از هم در این آیین، را حفظ کرده است. با عدد در پیش از بعد از هم تقدسش را با ارجاع به خلیفه اول مسلمانان حفظ کرد. قبل از به اربعه داشت. هر چند که این را هم با احتیاط می توان مطرح کرد. بر آتش در به خاطر چیست؟ آتش پیش از بود. چون گرمای زمین از آتش بود و انسان، بعد از