بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب باقر​هرمز علیپور: رویایی جنون کلمه و شعر دارد

​هرمز علیپور: رویایی جنون کلمه و شعر دارد


به گزارش ایران(ایبنا) به نقل در محمودی مختصری از پیشینه شعر حجم گفت و از به دار این نوع شعر یاد کرد. او، را از که به رغم از و از شعر و جدا است. در و از او نقل کرد. در از خود گفت که و شعر و اگر بود جای شخص او است. در بخش از و و او کرد. و علی در این به و و به پرداختند. در پایان، حنیف خورشیدی به گردآورنده از حرف ضمن تشکر از برگزاری عصر حجم در و انتشارات سیب سرخ چاپ کتاب، از حمایت معنوی گردآوری از حرف تقدیر کرد. از حرف مجموعه گفتگوهایی با است. رؤیایی متولد 17 اردیبهشت 1311 در دامغان، مطرح ترین و پرچم دار نحله شعر حجم است. مدتی بعد از کودتای 28 مرداد به افتاد و پس از خروج از اولین شعرهای خود را در 22 سالگی نوشت. او همزمان به تحصیل در رشته سیاسی در دانشگاه تهران تا درجه دکترای بین الملل پرداخت. پس از فراغت از تحصیل، در وزارت دارایی استخدام و به ذی حساب و سرپرست امور مالی در ادارات و دیگر مراکز دولتی مشغول به کار شد. از جمله های او می توان به هلاک عقل به وقت اندیشیدن، سکوی سرخ و چهره پنهان حرف اشاره کرد. هم اکنون ساکن پاریس است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
از بانکداری اسلامی تا اقتصاد مقاومتی

از بانکداری اسلامی تا اقتصاد مقاومتی


به گزارش خبرگزاری تقریب، حجت علی خوش از و طی در نوشت: ریل به چند سالی است که از سوی و دانشگاهی در حال است. می از چرخش کرد و می از داده های یک غیر کرد. این مهم با به در ها و تر دارد. شک بر های و بومی استوار خواهد شد و در این میل به بود. و از و از بحث و است بسیاری از و اهل سنت به آن اند و مالزی یا پاکستان ادعای یک ربا را دارند. ایده از آن رو دارای است که مسلمانان به دلیل به شرع در رفتار و کردار، تمایلی چندانی به در های و از آن رو که ربا در شده است و در هم نهی شده در است که این در و است. طی دو دهه های ربا در از جهت کمی و به که در و حتی در از های ربا می کنند. این ها از جهت حذف ربا از اما از جهت و و روش های با هستند. از سخن که از قضا غرب نیز و را بر و می و آن را محال می دانند، عده ای از به و اند تا با نگاهی گرایانه، گزاره های عینی را با دهند و حداقل از زوایه نداشتن منع شرعی، سیستمی تعریف کنند. در این نگاه یک دستگاه بر فکری نمی شود می شود از و ساختار و آنچه مطابق دین و شریعت است اخذ شده و که با فقه معاملات نمی سازد و که با قواعد عمومی قراردادهای ندارد، حذف یا تعدیل می شود. صدر در نوع آراء به مدل دوم رجوع است و روش نخست که ساختاری بنیان شود را به دلایل نبودن مقدمات، نمی داند.2 ربا از است وهاب قلیچ کارشناس امور با تفکیک میان ربا و می گوید: یکی از اشتباهات رایج در بین و عامه آن است که ربا را معادل می پندارند؛ حال ربا مهم از است و نه همه آن. به تفاوت و ربا پی ببریم به این مهم که و در و به حذف ربا و از این را می شود. به که هدف ربا به دور از ربا می در که در و به طور این نوع نیز در است. با این و کنی و در و نیز حتی های رشد و و به و از می رود. از که های نیز از می که بر های های در و بین بخش ها و نرخ های سود و ها با به و به و ها، و و حفظ و از و و و و در بین بر و های به از از با دهی به های پاک و های های از و و شوک های و از ملی به به و در و از این می یابد. می که ربا یکی از گام های است و جهت شدن بخش های از خود دهد.3 از سال 57 که و است 63 با های قبل کار می کردند. سال 1363 ربا و شد که را می کند. در 1358 از طرف ملی شد و در 1362 ربا در 27 و به شدن بر در به و 2 روز بعد آن را کرد و سپس در مدت کوتاهی به هیات وزیران و پول و اعتبار و از یکم فروردین 1363 هجری های موظف شدند تا ربا را به درآورند. دهم شهریور، سالروز ربا از طرف نگهبان، در تقویم به روز نامگذاری شد تا همگان به این امر در پی ببرند و در راه آن کنند. بعد از این تا کنون بارها دیده ایم که انتقاداتی متعددی به داشتند که نارسایی را از محتوا و می و ناکارآمدی را محصول متصدیان می دانند. دکترحسین عیوضلو، عضو هیأت امام صادق(ع) قائل است: بر این سال 1362 با محوریت حذف ربا نگارش شده و و های آن به جامع نگرفته اند و می قراردادها را از لحاظ انطباق با بازبینی داد. حال به آن با نفی نفی غرر، نفی غبن، منع ضرر، منع اسراف و به طور کلی ی و شناخته می شود. و ی و در با تازه و نهادهای مرتبط در کنونی تأکید جدی است. حجت و المسلمین سید عباس موسویان، دان است: تردید و ربا با فاصله اندکی از و حذف ربا از موفقیت بزرگی طرِاحان و وقت به حساب می آید، لکن این به پایان کار و رسیدن به و بی نقص نیست، این نیز همانند همه بشری و و مستمر است. وی می گوید: حال که بیش از بیست و پنج سال از می گذرد، است با از تجربیات و های ربا را نقد و و به و آن اقدام کنیم. این ای گسترده روی انتقادهایی که از از سوی محققان و صاحب نظران مطرح شده بود که اشکالات و انتقادهای را می در موارد زیر طبقه کرد. 1- عدم ارائه تعریفی و کاربردی از و تبیین قلمرو شمول قانون. 2- متاثر شدن از اول به از دولتی بودن ها. 3-عدم قابلیت با انواع ها و غیر بانکی. 4- عدم و به و های گذاران. 5-عدم و به و های متقاضیان تسهیلات. 6-عدم و شده در قانون. 7-فقدان با مطالبات معوقه. 8-فقدان ارتباطی ها و غیر با های ربا و دنیا. 9-فقدان و کنترل ها و غیر 10- و ربا.4 ربا در عمل نشد اما در سوی دیگر، از اعتقاد که این صرف نظر از در نوع خود خوب و کاملی است که اگر این به می شد قطعاً ربا از حذف می ولی شیوه آن ها به شدت جای بحث و تامل دارد.دکتر حسین صمصامی عضو هیئت بهشتی و سرپرست سابق وزارت اقتصاد، در این باره می گوید: بیش از 27 سال از ربا می گذرد اگر این به در می شد می توانست برکات مهمی در ولی متاسفانه این در عمل نشد. ما این را و کردیم اما سازوکار و این را نکردیم؛ در واقع ما این را سپردیم به کند که قبلا بلد بود پول بگیرد و پول قرضی را دهد در که این غیر از های قرض الحسنه رد و بدل شدن کالاست نه پول. وی است: اصلا این ها های نیست؛ از که اصلاً تخصص ندارد خواستیم که بیاید این کار را دهد و ها نیز آمدند همین که در آمده است را به و لذا که در ها می شود است و ها نیز عمدتاً و حتی مشارکت ها به قرض رخ می دهد. همچنین های که تحت فروش اقساطی می شود به ظاهری قرارداد درست اما در عمل حالت دیگری است که کانّه گویا مشتری را قرض می و کالایی رد و بدل نمی شود.5 دانش به شاخه پول و به سرعت در حال و گسترش است بطوری که هر ساله شاهد به کار انواعی از نوین و هستیم، یک پویا راهکارهای و را در درون خود تا فعالان در تنگنای فرایند طولانی مدت گرفتار نگردند. پس است که اقتصاددان هایی که را در می بینند، دوز در را شدید تر می و نافی و و و در نیستند، امری که اقتضائات آن را می کند. فعلی ربا از خصیصه ای خالی است و هر نوع و تحولی نیاز به در خود است. بستری به نظر می رسد به شریان حیانی در عرصه با ضوابط را تا علاوه بر اخد مجوزهای از های قانوگذاری در بتواند اطمینان قلبی را متدین ایجاد تا با دلی قرص های خود را راهی کنند.بر اصول، یک فعال و مقاوم با تعاملی است که شده از ظرفیت های محیطی استقرار آن شود. بر های ساز شود. به باور کارشناسان، مناسبی است که صحیح آن الزامات و ساز و کارهای خاص خود را که هنوز بعد از گذشت بیش از سی سال از ربا با های جدی در و است که برون رفت ابتدا موانع و ها را بر طرف کرد تا نقش متمایز آن در را راستای احیا گردد. این روزها بیش از پیش به دنبال جمع و باشند. امروز ما این است که به های دینی در حذف ربا کافی را دهد و به حذف جریمه دیرکرد که به اجمالی خلاف فقه است، اقدامی عاجل دهد و یا های حل این مساله را به واضح و بر فتاوای با بر پژوهش های و آشنا به حل نماید. با هر چه مشکلات را حل کند و و به نصایح مشفقانه معظم را باشند. شک مراجعات مردمی به عظام و اشرافشان به مسائل و آگاهی تاریخی به سیر در غنیمت شمرده شود و اگر در بازار قطعا از این معلمان دین بود. در این راستا به نظر می رسد که هرچه تصمیم مرکزی را دقیق تر و تر به برساند. سخن آخر بر بنیادین و بر پایه که در متبلور شده است هر چه و و و ناظران آگاه رصد و مدوام گیرد. شک حرکت در های بالادستی، ساختارها، آئین نامه ها و فرعی و آموزش کارمندانی که را خوب بدانند و خوبتر کنند، و مقدور بود. و پانوشت ها: 1-حرمت ربا به خدا و سنت یعنى کلمات معصومین علیهم السلام و اجماع مسلمین ثابت شده ، بعید که از ضروریات دین و رباخوارى از گناهان کبیره است که در عزیز و اخبار بسیارى در امر آن شده است. (تحریر الوسیله جلد سوم، البیع، مترجم :سیّد محمّد موسوى همدانى) 2-آیت الله سید محمد صدر، اقتصادنا، دار التعارف، بیروت 3-مقاله منتشر شده در پژوهشکده و 4-htt p://banki.ir/ads/2793-bank-dari 5- بخش از سخنان در ثریا
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
بازدید معاون رییس جمهوری از راه آهن مراغه- ارومیه

بازدید معاون رییس جمهوری از راه آهن مراغه- ارومیه


ارومیه- ایرنا- و و روز دوشنبه/22 مرداد/ در سفر یک روزه خود به از راه آهن مراغه- بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت این طرح قرار گرفت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
ازدواج به روایت نسخه‌های نفیس گنجینه آستان قدس

ازدواج به روایت نسخه‌های نفیس گنجینه آستان قدس


به (ایبنا)، به نقل از و امور بین الملل ها، ها و قدس حجت این با این که اول ذی علی (ع) و (س) کرد: ارزشمندی شامل بیش از یکصد خطی و چاپ با و که به طور به آن و در ها به طور به در های خطی قدس می شود که ها به و های خاص آن، از برخوردارند. وی افزود: در مهر بن در فقه به به 1022 و جامع المقاصد فی شرح القواعد در فقه جعفری از علامه حلی با شرح محقق کرکی به سال 955 که های در های خطی این است. ها، ها و قدس درباره های چاپ این نیز گفت: نظام به اردو، یا یا در فقه و زناشویی، بک آن میریج یعنی النکاح با و به اردو و های متعدد از وسائل الابتهاج فی حفظ صحت به فارسی با و بهداشت، ترجمه زین العابدین نایب الصدر شیرازی، از این ها است. حجت ادامه داد: ها ضمن مطالب در فقه و حقوق و اخلاق، به مبحث ازدواج، آداب و طلاق اند. نهج الحق و کشف الصدق ، من لایحضره الفقیه ، مصباح الانظار ، مشکاه المصابیح ، کیمیای سعادت ، حلیه المتقین ، کنز العرفان فی فقه القرآن ، زبده البیان ، جلاء العیون ، جواب مسائل ، الکافی ، دعائم الأسلام ، التعلیقه السجادیه و الإرشاد الأذهان الی الأیمان آثاری است که های متعددی از آن ها در قدس است که در این میان، هایی به قدمت قرن های هفتم و هشتم هم به چشم می خورد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
فضای مجازی شتاب‌دهنده مشکلات اخیر بود

فضای مجازی شتاب‌دهنده مشکلات اخیر بود


کانون نبأ ــ در به و نقش بخش‌های دولتی را مورد بررسی قرار داد و گفت: در کشور، فضای مجازی عامل نبود بلکه شتاب‌دهنده بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
آفرین بر زبان شیرینت

آفرین بر زبان شیرینت


(ایبنا)- میرشکاری: 18مردادماه، میزبان است و غیر از که فصل شان شده و آن ها را چند دور هم جمع است. و است که پس از به کار خود دهد. های شده در که به آرم مزین شده، نمایشگر که آن جلو پرچم های رنگارنگ که با نظم و ترتیب روی میز آبی گوشه مجلس های در حال نصب در لای ها و های به دست و در همه از این که است در شود. ها را از عمومی که دائم در حال جنب وجوش و رفت وآمد جویا می شوم. غیر و تعجب آور و کمی اما بخش این است و در گلویی تازه می کنند. کم کم سالن و های پر می شود. ردیف سوم یا چهارم، در از و از جای می تا که است در این باشم. دست در دست هم و در و پخش بخش است. اما و او شد که های این و به جای او را این قرائت کرد. حدادعادل در و در این را به آن ها تبریک و بود که با خاطرات خوشی از به کشورهایشان بازگردند اما جان مطلب و به این بود که همه ما دست در دست هم و در کنیم. در نماهنگی که بهانه همه حاضران در جمع پخش شد و بعد از آن رضامراد صحرایی، عضو هیات دانشگاه علامه طباطبایی و و پشت تریبون و گزارشی از که این در کرد. ضمن اشاره به های مختلفی که و کرده، اخیر را نخستین ای کرد که در است. به او پیش از این و طی پنج سالی که از تاسیس 55 اند اما این که در 6سالگی نقطه عطف و های است. 77 نفر از 14 در این آن طور که و می از در های اند که را از صفر اما در این حتی یک اند و همه اند. به او 137 از در این شد که به از شده و در از در این شده که 29 نفر از مرد و 47 نفر زن بودند. به طی 90 و در 11 شده و این با و از در که از های در شده که به به آن ولی را بر و اند. و به از دو نوع و به در و خبر داد و آن طور که از او در از شده و آن که و که فقط اند. بود که نفر اول تا که این را هر سه از جنگ زده که به با که هیچ گاه را اند. در از و به تا یا را کنند. همه شان را به یک لهجه و سخت ادا می و شان با شعری از شاعرانی چون حافظ و و بود. نکته این بود که تفاوت خوانش شعر کهن را با روزمره و امروزی می دانستند و خواندن اشعار، ضمن دادن احساس به لحنشان، کشیدگی خاصی هم به بیانشان اضافه می کردند که گاه به جا ولی از لطف هم و تلاششان شنونده را سر ذوق می آورد. بودیم آقای لگون از بار بود که به بود و در این او در محسوب می شد. ذوقی که در و صدایش تعریف از های و مردمش بود و هم غریب بود و هم کننده. یا شیخ موس اُرکین از در های کوتاهش از تشکر کرد و بود که آن ها این چند یک نهاد و خاص نبوده اند و در حقیقت اند. مهم خود به است حسین آذر، وزیر خارجه، از این نشست بود که در و در قسمتی از خود، را مهم ابزار در انتقال یک معرفی کرد و را مهم خود به توصیف کرد. او بود که کارهایی در جهان، زودتر از این و در سال های اول انقلاب اتفاق می افتاد، اما به مشکلات چون پدیدآمدن جنگ و مسائل بعد از آن، مشغله های مهم تر و اولویت های ضروری تر ایجاد شد و این امر مهم به تعویق افتاد. آذر که خود قبلا رایزن سفیر در بوده، از خارجه آنکه را در توان سفارتخانه های مان و به کار گیرند، سخن گفت و در بر لزوم سرمایه گذاری در تأکید کرد. از و خارجی، محمدحسین هاشمی، همکاری های و و بود که پس از آذر به خوانده شد و در خود یکی از وظایف مهم رایزنی های را بسط و با فرهیختگان حوزه و ادب دانست و کرد که و هم در این راستا موفق باشد و بتواند به وظیفه ذاتی خود به عمل کند. در ایوب دهقان کار، و اجرایی طرح گرنت که طرح حمایت از و انتشار های نویسندگان در و نمایشگاه های بین المللی از طرف و به این طرح که از پرداخت و طبق او سقف 3000 یورو را مترجمین در نظرگرفته که بر کیفیت به مترجم تعلق می گیرد. در این ها و تقدیر و تشکرها، چند کلیپ از سفرها، بازدیدها و ملاقات که این اند پخش شد که اغراق نباشد، اگر بگویم جذاب و مورد توجه بخش های هشتادو بود. عکس ها که ورق می خورد پچ پچ هم می شد. گاه به یک عکس که می رسیدن، به ناگاه همه با می خندیدند و این از یک شاد بین اساتیدی از 14 که زمینه ساختن آن شاد را ساخته بود. به یک که بار را می بیبنم، از دیدن حیرت می کنم. خوردن صبحانه شان در یک کاروانسرا در سمنان، یا ناهار خوردنشان در نمی کجا که شبیه به سیزده به در ما ها و جمع فامیلی است. یا عکس سلفی اوگاندایی با ازبکستانی، صربستانی، ای و... که روز این هم که فقط بود را بیاموزند و بروند. از ها و صمیمیت برداشت می شود که رنگ و بوی دارد. با خودم فکر می کنم چند تا از این استادها در هم همین رفتار را دارند. چند نفرشان حاضرند در در سفر بایستند، روی چمن ها حصیر بگسترانند و استانبولی پلو بخورند و کارهای که در ذهن من مختص ما هاست. به نگاه می کنم، های یک ماه قبل و دوستان حاضر. می کلی شماره و آدرس صفحات مجازی رد و بدل اند که شان یابد و است که فارسی، ها و چت های اینترنتی شان خواهد بود. به نظرم اگر کمی از خوش صحبتی ما ها را هم یاد باشند، فردا که به کشورشان برگشتند، تا ماه ها و حرف گفتن به خانواده ها و دوستانشان خواهند داشت. بر شیرینت/ همه شور در است. همه هدیه را اند و در پی گرفتن عکس های یادگاری اند. با اعلام یکی از عوامل پایین پله های جمع می شوند تا عکس دسته جمعی را هم باشند. چه پر جمعیتی پانزده را در خود جای با تقاضای لبخند می زنند. چشمم به نوشته های روی کاشی سر در که بالای سرشان می افتد: سعدیا خوش تر از حدیث تو نیست/ تحفه روزگار اهل شناخت بر شیرینت/ همه شور در
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
آخرین اخبار نقل و انتقالات لیگ برتر فوتبال ایران

آخرین اخبار نقل و انتقالات لیگ برتر فوتبال ایران


به با شدن به فصل نقل و تیم ها های خود را در لیگ می دهند. که های از به تیم نباشیم. در این از تیم ها هم با جذب و به کسب عنوان قهرمانی و حضور در رتبه های بالای جدول بوده و از باشگاه ها نیز با توجه به بودجه و امکانات خود سعی با جذب و نام را در لیگ فصل کنند. به نقل و لیگ در فصل هجدهم: نقل و گرو روح پور علی مهر آل علی آل شیخ رضا آقابابایی ،علی نقی فروزان، اهل شاخه طیبی شجاعی ،هری فورستر، یوسف سیدی، یوکیا سوگیتا، سبحان خاقانی ذوب آهن هادی محمدی، رضا حبیب زبیر نیک نفس ،گابریل هرناندز، ماریون سیلوا فرناندز، حقدوست، مقتدایی مسلمان، ابراهیم حسن غلامی سایپا رحیم زهیوی، ناصری، علی دشتی، محمدامین حاج ،معین عباسیان، سپاهان بختیار رحمانی، خالد شفیعی، شهباززاده ،سید پیام نیازمند ،شهاب عادلی، پوریان کیانی ،ولادیمیر کومان ،کی روش استنلی سپیدرود امین منوچهری ،رضا معقولی محمدرضا خرسندنیا ،میلاد شیخ سلیمانی، کوروش ملکی ،یعقوب رضا میرزایی، عارف آغاسی، لوسیانو پریرا، زبیدی ،میثم دورقی، ناصر سالاری، نگچی لوپز ،وینیسو تارتا، گسترش توحید غلامی، فرید بهزادی کریمی، یوسفی حسین کنعانی زادگان ،مکسی میلین فرانسیسکو نساجی مازندران ابوالفضل اعلایی ،امید سینگ، جورجی گولسیانی، حامد ،حامد لک، حمیدرضا دیوسالار، آشوری، شاهین مجیدی، فرجی، آقایی آبشک، محمدصادق بارانی نظری ،میرزازاد صنعت نفت آبادان پلاتینی ،احمد ،اکبر ایمانی، بهنام برزای ،سیروان قربانی، شهاب گردان ،عقیل کعبی، مصطفی وفا هخامنش نفت مسجدسلیمان حکیم نصاری، علیزاده، محمود قائد رحمتی ،موسی کولیبالی، آقایی، میلاد فراهانی ،یوسف وکیا
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​دعوت وزیر دفاع سوریه از سرلشکر باقری برای سفر به دمشق

​دعوت وزیر دفاع سوریه از سرلشکر باقری برای سفر به دمشق


به به نقل از کل و علی وزیر در و های پی در پی ها در گفت وگو کردند. در این گفت وگو با های در به و این کرد که این گام های آخر با ها را تر از و در خروج ها و دیگر اشغالگر و بیگانه از تنف و شرق فرات باشند. کل همچنین با بیان اینکه امیدواریم به زودی بازگشت مقاوم به شهرها و روستاهای خود باشیم، برلزوم بازسازی هرچه سریعتر آزاد شده و آغاز فعالیت های اقتصادی در این تاکید کرد. علی نیز در این گفت وگو، ضمن قدردانی از مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، دولت، ملت و در حمایت مستمر از در طولانی مدت با های تکفیری و موضع گیری های شجاعانه مسئولین ایران، از شرایط و روند پیروزمندانه در میادین اعلام رضایت کرد و از برای حضور در دعوت به عمل آورد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​زمان واریز یارانه نقدی مرداد ماه

​زمان واریز یارانه نقدی مرداد ماه


به 45500 در پنج شنبه 25 مرداد ماه با ورود به ایستگاه به شد، که طی این سال ها بر این است. با آغاز به کار یازدهم و وعده جهت غربالگری بگیران، امیدها قوت اما طی سال در این رخ و به یافت. با به کار می که با به در این صف بود. اما با یک سال از عمر نیز و حتی و در به و و اول بر حذف سه دهک درآمدی خانوارها به استثنای روستائیان و عشایر، طی توییتی اعلام کرد حذف دهک های پردرآمد طی 3 ماه امکان پذیر نیست. امنیت با سرکشی به های بانکی مخدوش می شود. به مهر، با به نسبت به چند سال و کاهش ارزش پایه پولی، 45500 نمی نقش چندانی در زندگی مردم داشته باشد، چه بسا که بسیاری از مشمولان نیز از همان ابتدا این ناچیزی به می آمد که این مساله نشان می دهد ها به صورت غیرهدفمند در حال توزیع و مشخص چگونه و چه زمانی بر اجرای صحیح و منطقی است. از سویی به اذعان وضع شهروندان نمی در ماهانه مشخصی خلاصه شود، بلکه امر باید با اقتصادی، امکانات جامعه را ببخشند و با هدفمندی، افرادی را در صف دهند که نیاز واقعی به کمک از سوی دارند. گفتنی است؛ طی حدود 8 سال هر مشمولی که بدون در صف است تاکنون رقمی بالغ بر 4 میلیون و 94 هزار کرده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
شهید باقری، خبرنگار جنگ

شهید باقری، خبرنگار جنگ


تهران- ایرنا- حسن ها در با ها کار را، فعالیت های اطلاعاتی در شناسایی دشمن می دانست و در این راه تجربیاتش در واحد اطلاعات سپاه پاسداران و روزنامه ‌نگاری به‌ ‌کمکش می آمد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
یارانه نقدی 25مرداد ماه در حساب سرپرستان خانوار است

یارانه نقدی 25مرداد ماه در حساب سرپرستان خانوار است


به 45500 تومانی در حالی پنج شنبه 25 مرداد ماه با به به شد، که طی این سال ها بر این است. با آغاز به کار یازدهم و وعده جهت غربالگری بگیران، امیدها قوت اما طی سال در این رخ و به یافت. با به کار می که با به در این صف بود. اما با یک سال از عمر نیز و حتی و در به و و اول بر حذف سه دهک درآمدی خانوارها به استثنای روستائیان و عشایر، طی توییتی اعلام کرد حذف دهک های پردرآمد طی 3 ماه امکان پذیر نیست. امنیت با سرکشی به های بانکی مخدوش می شود. با به نسبت به چند سال و کاهش ارزش پایه پولی، 45500 نمی نقش چندانی در زندگی مردم داشته باشد، چه بسا که بسیاری از مشمولان نیز از همان ابتدا این ناچیزی به می آمد که این مساله نشان می دهد ها به صورت غیرهدفمند در حال توزیع و مشخص چگونه و چه زمانی بر اجرای صحیح و منطقی است. از سویی به اذعان وضع شهروندان نمی در ماهانه مشخصی خلاصه شود، بلکه امر باید با اقتصادی، امکانات جامعه را ببخشند و با هدفمندی، افرادی را در صف دهند که نیاز واقعی به کمک از سوی دارند. گفتنی است؛ طی حدود 8 سال هر مشمولی که بدون در صف است تاکنون رقمی بالغ بر 4 میلیون و 94 هزار کرده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​تیام رمز خوشبختی استقلال! آخرین گزینه فاز تهاجمی استقلال از راه رسید!

​تیام رمز خوشبختی استقلال! آخرین گزینه فاز تهاجمی استقلال از راه رسید!


به گزارش تقریب، این در است که 2 خوب در فاز یعنی مرتضی را جذب که با گرو می لیگ را شکل دهند. شفر به اعلام که در به هدف کرد و در پست (احتمالا چپ) به و پیش می شود با گرو ، نیز به دوم کند. از سوی در این فصل غفوری نیز به راست کرد و در با ذوب آهن نیز نشان داد هرچه به دروازه نزدیک تر تر و گلزن تر است و با شدن او به جدید استقلال، شفر یک مربع کاملا در اختیار داشت. به این نفرات بازیکنانی مثل طارق همام و فرشید اسماعیلی را نیز کرد که می در دست شفر و باشند. در شدن گرو به جمع علی در این تیم و تیم کند. گرو 24 و اهل است. او در سال 13-2012 با تیم ملی زیر 20 سال در 15 کرد و شد 6 گل به ثمر برساند. او از سال 2010 تا 2016 در های با در 113 15 گل به ثمر برساند. این که در به 9 و اگر به شود به نظر می رسد با این کند. با گرو در این تیم به عدد 3 این در است که در فنی این تیم هم نام 4 می شود و یک بدنساز آلمانی هم است به این لیست شود تا با 8 به نوعی تیم لیگ هجدهم لقب بگیرد. در این اولین که مطرح می شود این است که چگونه لازم امضای قرارداد و دستمزدهای را است؛ که جواب آن چندان سخت نیست. از انتقال مجید به ترابزون اسپور 600 حق گرفته است. علاوه بر این، مسئولین روی 900 جام جهانی و همچنین 500 در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان ویژه ای باز اند تا با دریافت این بتوانند بوجه خود را کنند. با مامه هم یک دعوای حقوقی را آغاز و امیدوار است بتواند 500 صدور رضایت نامه از این سنگالی بگیرد. در پیروزی در پرونده ارزی به 2 میلیون و 500 می رسد و مسلما با این مشکلی پرداخت دستمزد مربیان و خود داشت. البته نکته قابل توجه اینجاست که به غیر از بخشی از حق به لیگ ترکیه بقیه یاد شده به دست ها و های فیفا و به ماه ها به طول بینجامد. به نوشته پارس، با این به نظر می رسد ها روی دلارهایی اند که به دستشان و تاخیر در پروسه این و های این تیم مشکل ساز شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
خبرنگاری که بن‌بست‌شکن بود/روایتی از زندگی نابغه اطلاعاتی دفاع مقدس+ عکس

خبرنگاری که بن‌بست‌شکن بود/روایتی از زندگی نابغه اطلاعاتی دفاع مقدس+ عکس


به حسن (غلامحسین افشردی) است. این بود که به در جنگ شد. به روز خبرنگار مروری داریم بر زندگی نامه این شهید. حسن در 25 1334، با سوم حسین(ع) در به آمد و در 9 1361 در سن 26 در ی فکه به رسید و قطعه ی 24 گلزار بهشت زهرای ابدی او شد. وی تحصیلات ابتدایی و را در و بعد شد. بعد از به در های نقش داشت. در سال خود را در و کرد و بود که به شد. پس از آن بنا به از طرف این سفر 15 ای به و داد و طی این از اوضاع نابه سامان مسلمانان در آن کرد. با خروج از در خردادماه سال 1358، دیپلم ادبی و در امتحان ورودی ها شرکت کرد و با ی 104 در ی شد. نام او غلام بود که با فعالیتش در سپاه،نام مستعار حسن را خود برگزید. وظیفه او در گروهک ها بود. با شروع جنگ تحمیلی عراق، در روز اول مهرماه1359، راهی های در شد و با استفاده از همه ی به جمع ها و های و و این را به های کرد. در گلف و از به به و و های را کرد. های او در این با و آن ها، به در شد. 24 ی ی با از و بر ی جنگ و از آن بر و های با در نبض هشت را به دست به ی و جنگ و آن گاه نیز با بر ی و و به ی آن، در شکل و ی طرح و و کرد. وی با ای جنگ و راه های با جنگ را دهد و با بر و درک و نیز راه را بازیابد. او بر به ی جنگ به گام های انجامید. حسن جنگ را فرصتی مغتنم رشد می دانست. چندان که خود نیز در این چنین نگاشته است: این جنگ های طلایی را جهت رشد به ما داده است. ما با به بعد ای که دارند و چشم و گوش بسته تابع قانون های از آمده نیستند، می توانند از قالب های پیش ساخته شوند و با فکر سازنده ی خویش، روش را ابداع کنندکه نخواهد به سادگی به در مقابل آن ها برخیزد. او پرداز نظامی بود که در ی توازن قوا را به سود دهد؛ آن چنان که بعثی نیز خود به این حقیقت اعتراف کرده و گفته است: ایران(حسن باقری) در حملات خود و دقیقی در یگان های ما اعم از خطوط حد، فرماندهان، شکاف ها، نقاط آسیب پذیر، محل استقرار ها و مواضع توپخانه و حتی اداری در اختیار داشته و از این توانسته است طرح های کند و آن ها را به دقت به اجرا درآورد. با این همه، حسن بیش از جنگی، بر ایمان و متکی بود. وی خود در این باره نوشته است: چیزی که دشمنان و امریکایی ها را به تنگ می آورد، این است که ما در فکر کردن به بن بست نمی رسیم و این باعث می شود در عمل نیز به بن بست نرسیم. حسن بر آن بود که عمل را از و به او نداد. او معتقد بود که هدف ما و در ها و ها را دور بزنیم تا آن ها سالم به دست رزمندگان بیفتد و از سوی دیگر، سربازان ارتش بعث را به اسارت درآوریم تا اطراف صدام از این نیروها خالی شود و این افراد بتوانند در آینده ی مؤثر کنند. او در سطح جنگ در های محدود در دزفول، شوش، سوسنگرد، حمیدیه، اهواز، دارخوین، ماهشهر، آبادان و خرمشهر در سمت مسئول و در دارخوین در ثامن الائمه (ع)، معاونت القدس، نصر در فتح المبین، بیت المقدس، کربلا، جانشین کل در های نقش مؤثرش را کند. پس از در شرایطی که طرح از ی به ی غرب منتقل شده بود، با مسلم بن عقیل(ع)، حسن در کربلا با و پی مستمر، محرم را طرح کرد و با کسب موافقت، نسبت به آن عمل شد. با به کسب تجربیات و نتایج حاصله از موفقیت های و ساختار شکل و بر اثر لیاقت و شایستگی قابل و در خور تحسین حسن در خاتم الانبیاء نقش در و کند. حسن معروف به سقای بسیجیان ، ترین جنگ در جنگ بود. جنگ حسن را از ی می دانستند و از او به بن بست شکن در این عرصه نام می بردند. وی پایه رزم بود. او بنیان تفکر جنگ بود که به جای بر بر ایمان، فرهنگ علوی و عاشورایی کرد و فکر و را مبنای بن بست های جنگ داد. حسن ادبیات جنگ را داد و با اتکا برآموزه های قرآنی طرح را نوشت که به شد. او بعد انسانی جنگ را کار خود داد،به نحوی که گفت هدف ما از جنگ و به دنبال در هستیم. طرح های او به از انجامید. براساس یادداشت های روزانه آن جوان، وی به در هر 24 18 می کرد و طی شب ها بیدار می ماند تا را به هدایت و کند. خمینی(ره) پس از حسن بر روی عکس وی نوشتند: خداوند شب زنده دار ما را با صدر محشور فرماید. اگر چه نمی توان با اندک به روی کاغذ، معرف شخصیت حسن به یک نخبه، میراث معنوی و سرمایه ی ملی بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : فرهنگی
برگزاری بزرگداشت مرحوم استاد محمدباقر الفت

برگزاری بزرگداشت مرحوم استاد محمدباقر الفت


را با علما، استادان، فرهیختگان و دوستداران علم و دانش برگزار می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
فضائل و اعمال شب و روز دحوالارض

فضائل و اعمال شب و روز دحوالارض


به خبرگزاری روز 25 ذی روز است. در این روز و غسل است و که شصت سال است. و این روز بیست و پنجم ذی است که و به این روز و شبش از و لیالی شریفه است که خود را در این روز و شب شامل حال بندگانش می کند و بر به و در آن اجر و می گیرد. و روز یکی از است که در سال به است. از به بسط و است.[1] و دحو و کشیدن و نیز به چیزی که و همچنین شود (دحو الشیء) می شود. شد.[2] آیه که می فرماید: و بعد ذلک دحها[3] به این دارد. و را بعد از آن (برای بشر و مخلوقات) . و در علی ـ ـ شده است: بسط و و دهنده.[4] به این که را از و محل آن و روز که به روز 25 ذی می به این است که در بعد از را ظاهر و آشکار کرد به از این کرد و به خاطر، می شود روز و بسط به در احادیث و و متون به این مسئله شده است. چنان چه شیخ طوسی می گوید: به روز 25 ذی اطلاق می شود که در را از زیر گسترش داد.[5] و در و غسل است و که شصت سال است. در از رضا ـ ـ نقل شده است که روز 25 ذی روز که در را از داد و نیز در ابراهیم و عیسی ـ علیهما ـ متولد شدند.[6] البته این با است و با ندارد. بر آیه 96 آل که می فرماید: وَ لِّلْعَالَمِینَ[7] اول ای که خلق بنا شد است که در آن و است. بین و در که به از می شود. 1. می که در زیر آب غرق در های و ها سر و شد و اول ای که سر بر محل بود و از آن به می شود.[8] 2. و نیز شده در به ها و های تند و غیر بود و های به می بارید. را می شست و در دره ها جمع می کرد و های و و کشت و زرع به آمد.[9] 3. از ـ ـ نیز قول نقل شده است که فرمودند: می را خلق را داد تا به شکم آب و آب را به موج در در اثر کف همه یک جا جمع شد، که محل به آمد. آن را به از کف را از زیر (دامنه) آن کوه و آیه ان اول بیت وضع و هدی سخن از دارد.[10] پس ای که خدا از خلق بود و از و به این امر دحو می شود. پس در و محل را خلق کرد که آن بیت در عرش است و در به سان ها در روی دور آن می و بعد از خلق محل از و شد.[11] در از ـ ـ نقل شده است که فرمودند: 25 ذی محل بیت را وضع (خلق) کرد و آن بود که بر روی کرد.[12] طور که ذکر شده در این از سوی ـ ـ نقل شده است که به ذکر شده دارند. دحو به بسط و است و نیز به است و علت این است که چون بعد از خلق محل از به و نمود. و این امر در مثل 25 ذی که به و غسل آن شده است. شب و روز : روز از است که در سال به است و در است که rlm;اش مثل سال و در سال است و هر که این روز را و شبش را به بسر از او صد سال و هر چه در و کسی که در این روز روزهrlm;دار می کنند. و این است که خدا در آن و از و به ذکر خدا در این روز اجر است و از این روز به غیر از و و ذکر خدا و غسل دو عمل است . : که در کتب شده . و آن دو است در وقت چاشت( اول روز ) در هر بعد از حمد پنج و و بعد از لا وَ لا پس دعا کند و یا یا یا وَ وَ وَ مَا یا ذَا وَ . دعا : این دعا است که شیخ در است آن: دَاحِی الْکَعْبَهِ وَ فَالِقَ الْحَبَّهِ وَ صَارِفَ اللَّزْبَهِ وَ کَاشِفَ کُرْبَهٍ أَسْأَلُکَ فِی الْیوْمِ أَیامِکَ الَّتِی أَعْظَمْتَ حَقَّهَا وَ أَقْدَمْتَ سَبْقَهَا وَ جَعَلْتَهَا الْمُؤْمِنِینَ وَدِیعَهً وَ إِلَیکَ ذَرِیعَهً وَ بِرَحْمَتِکَ الْوَسِیعَهِ أَنْ تُصَلِّی عَبْدِکَ الْمُنْتَجَبِ فِی الْمِیثَاقِ الْقَرِیبِ التَّلاقِ فَاتِقِ رَتْقٍ وَ دَاعٍ حَقٍّ وَ بَیتِهِ الْأَطْهَارِ الْهُدَاهِ الْمَنَارِ دَعَائِمِ الْجَبَّارِ وَ وُلاهِ الْجَنَّهِ وَ النَّارِ وَ أَعْطِنَا فِی یوْمِنَا عَطَائِکَ الْمَخْزُونِ غَیرَ مَقْطُوعٍ وَ لا مَمْنُوعٍ [مَمْنُونٍrlm;] تَجْمَعُ لَنَا التَّوْبَهَ وَ الْأَوْبَهِ یا مَدْعُوٍّ وَ أَکْرَمَ مَرْجُوٍّ یا کَفِی یا وَفِی یا مَنْ لُطْفُهُ خَفِی الْطُفْ لِی بِلُطْفِکَ وَ أَسْعِدْنِی بِعَفْوِکَ وَ أَیدْنِی بِنَصْرِکَ وَ لا تُنْسِنِی کَرِیمَ ذِکْرِکَ بِوُلاهِ أَمْرِکَ وَ حَفَظَهِ سِرِّکَ وَ احْفَظْنِی شَوَائِبِ الدَّهْرِ یوْمِ الْحَشْرِ وَ النَّشْرِ وَ أَشْهِدْنِی أَوْلِیاءَکَ خُرُوجِ نَفْسِی وَ رَمْسِی وَ انْقِطَاعِ عَمَلِی وَ انْقِضَاءِ أَجَلِی وَ اذْکُرْنِی طُولِ الْبِلَى إِذَا حَلَلْتُ بَینَ أَطْبَاقِ الثَّرَى وَ نَسِینِی النَّاسُونَ الْوَرَى وَ أَحْلِلْنِی دَارَ الْمُقَامَهِ وَ بَوِّئْنِی مَنْزِلَ الْکَرَامَهِ وَ اجْعَلْنِی مُرَافِقِی وَ اجْتِبَائِکَ وَ اصْطِفَائِکَ وَ بَارِکْ لِی فِی لِقَائِکَ وَ ارْزُقْنِی الْعَمَلِ قَبْلَ الْأَجَلِ بَرِیئا الزَّلَلِ وَ سُوءِ الْخَطَلِ وَ أَوْرِدْنِی حَوْضَ نَبِیکَ صَلَّى اللَّهُ وَ آلِهِ وَ اسْقِنِی مِنْهُ مَشْرَبا رَوِیا سَائِغا هَنِیئا لا أَظْمَأُ بَعْدَهُ وَ لا أُحَلَّأُ وِرْدَهُ وَ لا عَنْهُ أُذَادُ وَ لِی زَادٍ وَ أَوْفَى مِیعَادٍ یقُومُ الْأَشْهَادُ وَ جَبَابِرَهَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ وَ بِحُقُوقِ [لِحُقُوقِrlm;] الْمُسْتَأْثِرِینَ وَ اقْصِمْ دَعَائِمَهُمْ وَ أَهْلِکْ أَشْیاعَهُمْ وَ عَامِلَهُمْ وَ مَهَالِکَهُمْ وَ اسْلُبْهُمْ مَمَالِکَهُمْ وَ ضَیقْ مَسَالِکَهُمْ وَ مُسَاهِمَهُمْ وَ مُشَارِکَهُمْ وَ فَرَجَ وَ مَظَالِمَهُمْ وَ أَظْهِرْ بِالْحَقِّ قَائِمَهُمْ وَ لِدِینِکَ مُنْتَصِرا وَ بِأَمْرِکَ فِی أَعْدَائِکَ مُؤْتَمِرا احْفُفْهُ بِمَلائِکَهِ النَّصْرِ وَ بِمَا أَلْقَیتَ إِلَیهِ الْأَمْرِ فِی لَیلَهِ الْقَدْرِ مُنْتَقِما لَکَ تَرْضَى وَ یعُودَ دِینُکَ وَ یدَیهِ جَدِیدا غَضّا وَ یمْحَضَ الْحَقَّ مَحْضا وَ یرْفِضَ الْبَاطِلَ رَفْضا وَ جَمِیعِ آبَائِهِ وَ اجْعَلْنَا صَحْبِهِ وَ أُسْرَتِهِ وَ ابْعَثْنَا فِی کَرَّتِهِ نَکُونَ فِی زَمَانِهِ أَعْوَانِهِ أَدْرِکْ بِنَا قِیامَهُ وَ أَشْهِدْنَا أَیامَهُ وَ [عَلَى مُحَمَّدٍ] وَ إِلَینَا سَلامَهُ وَ السَّلامُ [عَلَیهِمْrlm;] وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ. پانوشت: [1]. زبیدی، مرتضی، تاج العروس، بیروت: مکتبه الحیاه، (بی تا)، ج2، ص304 [2]. فخرالدین، مجمع البحرین، نشر ثقافه اسلامی، 1408ق، ج2، ص14 [3]. نازعات / 30 [4]. ابن منظور، لسان العرب، نشر ادب الحوزه، 1405ق، ج14، ص251 و نهج البلاغه، خطبه 72 [5]. شیخ طوسی، مبسوط، حیدری، (بی تا)، ج1، ص282 [6]. عاملی، سید محمد، مدارک الاحکام، قم، مهر، 1410ق، ج6، ص265 [7]. آل / 96 [8]. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامی، 1371ش، ج27، ص43 [9]. ج27، ص43 [10]. ج2، ص15 [11]. خوانساری، محقق، مشارق الشموس، قم، آل البیت، (بی تا)، ج2، ص 455 [12].
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir blogblog.ir blogblog.ir اهنگ مایا عثمان نوروزف اهنگ ترکمنی گل یارم گل ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ عثمان نوروزف سوی منی یارم خواندن رمان ماه مه الود از پرستو.س دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ تنها موندم مجتبی الاله آهنگ مایسا جان ترکمنی عثمان نوروزف چلچله اهنگ امینه ترکمنی دانلود اهنگ امینه ترکمنی اهنگ امینه ترکمنی اهنگ امینه ترکمنی