بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب برآورد نکاتی زیبا و شنیدنی درباره یک اصل مهم اسلامی

نکاتی زیبا و شنیدنی درباره یک اصل مهم اسلامی


حوزه/ کسی که یکی از های خود را در روز قیامت صد هزار او را بر می‎آورد که نخستین آنها بهشت است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری حوزه
موضوع : کل اخبار
از بانکداری اسلامی تا اقتصاد مقاومتی

از بانکداری اسلامی تا اقتصاد مقاومتی


به گزارش خبرگزاری تقریب، حجت علی خوش از و طی در نوشت: ریل به چند سالی است که از سوی و دانشگاهی در حال است. می از چرخش کرد و می از داده های یک غیر کرد. این مهم با به در ها و تر دارد. شک بر های و بومی استوار خواهد شد و در این میل به بود. و از و از بحث و است بسیاری از و اهل سنت به آن اند و مالزی یا پاکستان ادعای یک ربا را دارند. ایده از آن رو دارای است که مسلمانان به دلیل به شرع در رفتار و کردار، تمایلی چندانی به در های و از آن رو که ربا در شده است و در هم نهی شده در است که این در و است. طی دو دهه های ربا در از جهت کمی و به که در و حتی در از های ربا می کنند. این ها از جهت حذف ربا از اما از جهت و و روش های با هستند. از سخن که از قضا غرب نیز و را بر و می و آن را محال می دانند، عده ای از به و اند تا با نگاهی گرایانه، گزاره های عینی را با دهند و حداقل از زوایه نداشتن منع شرعی، سیستمی تعریف کنند. در این نگاه یک دستگاه بر فکری نمی شود می شود از و ساختار و آنچه مطابق دین و شریعت است اخذ شده و که با فقه معاملات نمی سازد و که با قواعد عمومی قراردادهای ندارد، حذف یا تعدیل می شود. صدر در نوع آراء به مدل دوم رجوع است و روش نخست که ساختاری بنیان شود را به دلایل نبودن مقدمات، نمی داند.2 ربا از است وهاب قلیچ کارشناس امور با تفکیک میان ربا و می گوید: یکی از اشتباهات رایج در بین و عامه آن است که ربا را معادل می پندارند؛ حال ربا مهم از است و نه همه آن. به تفاوت و ربا پی ببریم به این مهم که و در و به حذف ربا و از این را می شود. به که هدف ربا به دور از ربا می در که در و به طور این نوع نیز در است. با این و کنی و در و نیز حتی های رشد و و به و از می رود. از که های نیز از می که بر های های در و بین بخش ها و نرخ های سود و ها با به و به و ها، و و حفظ و از و و و و در بین بر و های به از از با دهی به های پاک و های های از و و شوک های و از ملی به به و در و از این می یابد. می که ربا یکی از گام های است و جهت شدن بخش های از خود دهد.3 از سال 57 که و است 63 با های قبل کار می کردند. سال 1363 ربا و شد که را می کند. در 1358 از طرف ملی شد و در 1362 ربا در 27 و به شدن بر در به و 2 روز بعد آن را کرد و سپس در مدت کوتاهی به هیات وزیران و پول و اعتبار و از یکم فروردین 1363 هجری های موظف شدند تا ربا را به درآورند. دهم شهریور، سالروز ربا از طرف نگهبان، در تقویم به روز نامگذاری شد تا همگان به این امر در پی ببرند و در راه آن کنند. بعد از این تا کنون بارها دیده ایم که انتقاداتی متعددی به داشتند که نارسایی را از محتوا و می و ناکارآمدی را محصول متصدیان می دانند. دکترحسین عیوضلو، عضو هیأت امام صادق(ع) قائل است: بر این سال 1362 با محوریت حذف ربا نگارش شده و و های آن به جامع نگرفته اند و می قراردادها را از لحاظ انطباق با بازبینی داد. حال به آن با نفی نفی غرر، نفی غبن، منع ضرر، منع اسراف و به طور کلی ی و شناخته می شود. و ی و در با تازه و نهادهای مرتبط در کنونی تأکید جدی است. حجت و المسلمین سید عباس موسویان، دان است: تردید و ربا با فاصله اندکی از و حذف ربا از موفقیت بزرگی طرِاحان و وقت به حساب می آید، لکن این به پایان کار و رسیدن به و بی نقص نیست، این نیز همانند همه بشری و و مستمر است. وی می گوید: حال که بیش از بیست و پنج سال از می گذرد، است با از تجربیات و های ربا را نقد و و به و آن اقدام کنیم. این ای گسترده روی انتقادهایی که از از سوی محققان و صاحب نظران مطرح شده بود که اشکالات و انتقادهای را می در موارد زیر طبقه کرد. 1- عدم ارائه تعریفی و کاربردی از و تبیین قلمرو شمول قانون. 2- متاثر شدن از اول به از دولتی بودن ها. 3-عدم قابلیت با انواع ها و غیر بانکی. 4- عدم و به و های گذاران. 5-عدم و به و های متقاضیان تسهیلات. 6-عدم و شده در قانون. 7-فقدان با مطالبات معوقه. 8-فقدان ارتباطی ها و غیر با های ربا و دنیا. 9-فقدان و کنترل ها و غیر 10- و ربا.4 ربا در عمل نشد اما در سوی دیگر، از اعتقاد که این صرف نظر از در نوع خود خوب و کاملی است که اگر این به می شد قطعاً ربا از حذف می ولی شیوه آن ها به شدت جای بحث و تامل دارد.دکتر حسین صمصامی عضو هیئت بهشتی و سرپرست سابق وزارت اقتصاد، در این باره می گوید: بیش از 27 سال از ربا می گذرد اگر این به در می شد می توانست برکات مهمی در ولی متاسفانه این در عمل نشد. ما این را و کردیم اما سازوکار و این را نکردیم؛ در واقع ما این را سپردیم به کند که قبلا بلد بود پول بگیرد و پول قرضی را دهد در که این غیر از های قرض الحسنه رد و بدل شدن کالاست نه پول. وی است: اصلا این ها های نیست؛ از که اصلاً تخصص ندارد خواستیم که بیاید این کار را دهد و ها نیز آمدند همین که در آمده است را به و لذا که در ها می شود است و ها نیز عمدتاً و حتی مشارکت ها به قرض رخ می دهد. همچنین های که تحت فروش اقساطی می شود به ظاهری قرارداد درست اما در عمل حالت دیگری است که کانّه گویا مشتری را قرض می و کالایی رد و بدل نمی شود.5 دانش به شاخه پول و به سرعت در حال و گسترش است بطوری که هر ساله شاهد به کار انواعی از نوین و هستیم، یک پویا راهکارهای و را در درون خود تا فعالان در تنگنای فرایند طولانی مدت گرفتار نگردند. پس است که اقتصاددان هایی که را در می بینند، دوز در را شدید تر می و نافی و و و در نیستند، امری که اقتضائات آن را می کند. فعلی ربا از خصیصه ای خالی است و هر نوع و تحولی نیاز به در خود است. بستری به نظر می رسد به شریان حیانی در عرصه با ضوابط را تا علاوه بر اخد مجوزهای از های قانوگذاری در بتواند اطمینان قلبی را متدین ایجاد تا با دلی قرص های خود را راهی کنند.بر اصول، یک فعال و مقاوم با تعاملی است که شده از ظرفیت های محیطی استقرار آن شود. بر های ساز شود. به باور کارشناسان، مناسبی است که صحیح آن الزامات و ساز و کارهای خاص خود را که هنوز بعد از گذشت بیش از سی سال از ربا با های جدی در و است که برون رفت ابتدا موانع و ها را بر طرف کرد تا نقش متمایز آن در را راستای احیا گردد. این روزها بیش از پیش به دنبال جمع و باشند. امروز ما این است که به های دینی در حذف ربا کافی را دهد و به حذف جریمه دیرکرد که به اجمالی خلاف فقه است، اقدامی عاجل دهد و یا های حل این مساله را به واضح و بر فتاوای با بر پژوهش های و آشنا به حل نماید. با هر چه مشکلات را حل کند و و به نصایح مشفقانه معظم را باشند. شک مراجعات مردمی به عظام و اشرافشان به مسائل و آگاهی تاریخی به سیر در غنیمت شمرده شود و اگر در بازار قطعا از این معلمان دین بود. در این راستا به نظر می رسد که هرچه تصمیم مرکزی را دقیق تر و تر به برساند. سخن آخر بر بنیادین و بر پایه که در متبلور شده است هر چه و و و ناظران آگاه رصد و مدوام گیرد. شک حرکت در های بالادستی، ساختارها، آئین نامه ها و فرعی و آموزش کارمندانی که را خوب بدانند و خوبتر کنند، و مقدور بود. و پانوشت ها: 1-حرمت ربا به خدا و سنت یعنى کلمات معصومین علیهم السلام و اجماع مسلمین ثابت شده ، بعید که از ضروریات دین و رباخوارى از گناهان کبیره است که در عزیز و اخبار بسیارى در امر آن شده است. (تحریر الوسیله جلد سوم، البیع، مترجم :سیّد محمّد موسوى همدانى) 2-آیت الله سید محمد صدر، اقتصادنا، دار التعارف، بیروت 3-مقاله منتشر شده در پژوهشکده و 4-htt p://banki.ir/ads/2793-bank-dari 5- بخش از سخنان در ثریا
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
مهریه حضرت زهرا (س) چقدر بود؟

مهریه حضرت زهرا (س) چقدر بود؟


به خبرگزاری تقریب، بار ها در و ها ایم که آب را بر روی پسر (س) بستند، در حالی که مهر مادرش است. و (ع) در به این می نویسد: در است که آب را جزء (س) می کند؛ چنان که براساس روایت جابر جعفی از باقر (ع)، خداوند (س) را در زمین، نهر که یکی از آن ها است. (سه نهر دیگر نیل، دجله و رود بلخ هستند) اگر از نقد سندی و محتوایی این به نظر می رسد از مهر یا نهر (س) و آن است که با و آن است که (س) بود که علی (ع) در پرداخت. که علی (ع) به قصد (س) به (ص) (ص) به ام فرمود: و در را که این است که خدا و او را دارند. ام در را باز کرد و علی - السلام- شد. علی (ع) در حجب و حیا و بود که -صلی و سلم- فرمود: علی جان که تو شود. علی (ع) نیز قصد خود را گفت و از (س) کرد. (ص) فرمود: چه که (س) علی (ع) عرض کرد: ای خدا! تو خود که من به جز و شتر و از مال نیست. -صلی و آله و سلم- فرمود: ای علی و شتر اما زره ات را و با آن با (س) را کن. (1). اما آن زره را چه و آن را (س) داد از نظر و روایی در آن اختلاف وجود و آن است از، 400 480 یا 500 درهم. (2) قدر مسلم این است که آن از 500 و کمتر از 400 است، و این -پانصد درهم- از ای است که خدا (ص) تمام زنان و کرده و از آن تعبیر به مهر السنه هم می شود. (3) و این سیره گرفت. گرچه در آن های سنگین از طرف دختران می شد، زیرا وقتی (ص) فاطمه، را به عقد علی (ع) در آورد، عده ای از قریش به خدمت ایشان رسیدند و گفتند چرا علی (ع) را با کم و ناچیز داماد کردی؟ (4) (س) بیش از 500 - نقره- است؛ این از طرف اکرم (ص) دخترش، ای متوسط - نه بسیار کم و نه زیاد - در آن است که به عنوان سنت، گرفت. در از (ع) که در صفحه 214 کتاب معانی الأخبار نقل شده، آمده است: پیغمبر خدا (ص) هیچ یک از همسران خود و همچنین هیچ یک از را بیش از دوازده و نشّ نکرده؛ 40 و نشّ 20 است. با توجه به نورانی (ع)، (س) حداکثر 500 (نقره) است. در پیدایش اسلام هر 10 یک (طلا) ارزش داشته، 50 می شود. جهت مطالعه بیشتر: 1. فرشته زمینی، روح حسینیان. 2. زهرا، توفیق ابوعلم، ترجمه علی اکبر صادقی. پی نوشت ها: 1. مجلسی، بحارالانوار، بیروت، الوفا، چاپ دوم، 1403 هzwj; ق، ج. 43، ص. 120، 140. 2. ابن شهر آشوب، مناقب، انتشارات علامه، بی تا، ج. 3، ص. 350، 351، و متقی هندی، فاضل، کنزالعمال، الرساله، ج. 13، ص. 680. 3. حر عاملی، وسائل الشیعه، قم، آل البیت، چاپ اول، 1412 هzwj;، ج. 21، ص. 246، 249؛ و کلینی، کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1375، ج. 5، ص. 376. 4. صدوق، من لایحضره الفقیه، دارالصعب، ج. 3، ص. 253.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
مفهوم توسعه پایدار گردشگری و لزوم توجه به آن در صنعت گردشگری ایران

مفهوم توسعه پایدار گردشگری و لزوم توجه به آن در صنعت گردشگری ایران


ایران(ایبنا)- بهزادی راد، کارشناس ارشد گردشگری: بیش از پیش به خود شده و ها و به این و آن در سیاسی و اقتصادی پی برده اند به ای که می این را جزو 5 اول و مهم و برشمرد. بر پیش های تا سال 2020 به بیش از 6/1 نفر و و در جذب و بحث در را نمایان می سازد. لغت متشکل از دو بخش "تور" و "ایسم" است که تور به سفر یا گردش است و ریشه در لغت لاتین Turns به دور زدن، رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد و چرخش که از یونانی به اسپانیا، فرانسه و در به انگلیس راه یافته است. ایسم به معنی اندیشه یا مکتب شده است. پس می را مکتبی بیان نمود که آن سفر است. در لغت به رشد در جهت و حتی است. پایدار: ملل در سال 1984 و را داد که این ای با ما" (Our Common Future) کرد که کرد: ای که نسل را کند آن که نسل های آتی را در شان به اندازد". ی با بر سه اصل و بنا شده و بین این سه رکن که در سه راس هرم به می شود. بر این با بر می که به ای شود که را بر و باشد. چرا که با در حال و شدن است و این از بر و از جنبه های مختلف آن است. کشور با داشتن جاذبه های و و اقلیم چهار فصل، آثار تاریخی و هنری و مذهبی و معماری فراوان والایی در جذب دارد. به دلیل موقعیت نسبی و دسترسی از دو سمت به دریا و طبیعتی متنوع شامل کوهستان و دره و غار و رود و دریاچه و جنگل و... ایده آلی انواع زیرمجموعه های به خصوص و را دارد. این یا گردی در جای خوبی در میان گرد پیدا و با های در این از می تورهای تخصصی فراوانی را و ارزآوری مناسبی به همراه داشت. نیز از دل برخواسته و این رشته از را مجذوب خود است. چرا که (Adventure tourism) دارای زیرشاخه های متعددی است که بر تخلیه هیجانات درونی با نظارت و آگاهانه در دل انجام می گیرد و خود نیز باعث شده و این علاقه مندان به سوی خود جذب است. باتوجه به مطالب شده می گفت در بر بستر های و...، بحث نحوه از بر ویژه ای دارد. این ها در جهت حفظ و بهره برداری از و و ای منجر به و در در شد. ردپای و در ایران: از زیر های به حساب می آید و در تساوی حقوق بین نسل ها حائز است به طوری که نسل حاضر اطمینان که نسل های آتی حفظ شده و یا ارتقا یابد. در مقیاس شاهد آن هستیم که از کره زمین بیش از برد آن می و این امر خود برد را پایین می آورد. زمانی که بیش از حد از یا فیزیکی و حتی ای کنند به حدی که به آن آسیب وارد شود، می بینیم که تحمل این ها دچار خلل شده و سهم از و خارج می شود. نتیجه گیری: با دارا بودن و بسترهای در بحث نیاز به زیرساختی در امر که با رعایت این در جهت حفظ و اعتلای موجود گام شود. حفظ و حراست از در امکان رشد و تحقق را مهیا می کند و با بین سه ساختار و اجتماعی بیش از پیش به سوی محقق شدن در گام های بزرگی شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
خبرنگاری که بن‌بست‌شکن بود/روایتی از زندگی نابغه اطلاعاتی دفاع مقدس+ عکس

خبرنگاری که بن‌بست‌شکن بود/روایتی از زندگی نابغه اطلاعاتی دفاع مقدس+ عکس


به حسن (غلامحسین افشردی) است. این بود که به در جنگ شد. به روز خبرنگار مروری داریم بر زندگی نامه این شهید. حسن در 25 1334، با سوم حسین(ع) در به آمد و در 9 1361 در سن 26 در ی فکه به رسید و قطعه ی 24 گلزار بهشت زهرای ابدی او شد. وی تحصیلات ابتدایی و را در و بعد شد. بعد از به در های نقش داشت. در سال خود را در و کرد و بود که به شد. پس از آن بنا به از طرف این سفر 15 ای به و داد و طی این از اوضاع نابه سامان مسلمانان در آن کرد. با خروج از در خردادماه سال 1358، دیپلم ادبی و در امتحان ورودی ها شرکت کرد و با ی 104 در ی شد. نام او غلام بود که با فعالیتش در سپاه،نام مستعار حسن را خود برگزید. وظیفه او در گروهک ها بود. با شروع جنگ تحمیلی عراق، در روز اول مهرماه1359، راهی های در شد و با استفاده از همه ی به جمع ها و های و و این را به های کرد. در گلف و از به به و و های را کرد. های او در این با و آن ها، به در شد. 24 ی ی با از و بر ی جنگ و از آن بر و های با در نبض هشت را به دست به ی و جنگ و آن گاه نیز با بر ی و و به ی آن، در شکل و ی طرح و و کرد. وی با ای جنگ و راه های با جنگ را دهد و با بر و درک و نیز راه را بازیابد. او بر به ی جنگ به گام های انجامید. حسن جنگ را فرصتی مغتنم رشد می دانست. چندان که خود نیز در این چنین نگاشته است: این جنگ های طلایی را جهت رشد به ما داده است. ما با به بعد ای که دارند و چشم و گوش بسته تابع قانون های از آمده نیستند، می توانند از قالب های پیش ساخته شوند و با فکر سازنده ی خویش، روش را ابداع کنندکه نخواهد به سادگی به در مقابل آن ها برخیزد. او پرداز نظامی بود که در ی توازن قوا را به سود دهد؛ آن چنان که بعثی نیز خود به این حقیقت اعتراف کرده و گفته است: ایران(حسن باقری) در حملات خود و دقیقی در یگان های ما اعم از خطوط حد، فرماندهان، شکاف ها، نقاط آسیب پذیر، محل استقرار ها و مواضع توپخانه و حتی اداری در اختیار داشته و از این توانسته است طرح های کند و آن ها را به دقت به اجرا درآورد. با این همه، حسن بیش از جنگی، بر ایمان و متکی بود. وی خود در این باره نوشته است: چیزی که دشمنان و امریکایی ها را به تنگ می آورد، این است که ما در فکر کردن به بن بست نمی رسیم و این باعث می شود در عمل نیز به بن بست نرسیم. حسن بر آن بود که عمل را از و به او نداد. او معتقد بود که هدف ما و در ها و ها را دور بزنیم تا آن ها سالم به دست رزمندگان بیفتد و از سوی دیگر، سربازان ارتش بعث را به اسارت درآوریم تا اطراف صدام از این نیروها خالی شود و این افراد بتوانند در آینده ی مؤثر کنند. او در سطح جنگ در های محدود در دزفول، شوش، سوسنگرد، حمیدیه، اهواز، دارخوین، ماهشهر، آبادان و خرمشهر در سمت مسئول و در دارخوین در ثامن الائمه (ع)، معاونت القدس، نصر در فتح المبین، بیت المقدس، کربلا، جانشین کل در های نقش مؤثرش را کند. پس از در شرایطی که طرح از ی به ی غرب منتقل شده بود، با مسلم بن عقیل(ع)، حسن در کربلا با و پی مستمر، محرم را طرح کرد و با کسب موافقت، نسبت به آن عمل شد. با به کسب تجربیات و نتایج حاصله از موفقیت های و ساختار شکل و بر اثر لیاقت و شایستگی قابل و در خور تحسین حسن در خاتم الانبیاء نقش در و کند. حسن معروف به سقای بسیجیان ، ترین جنگ در جنگ بود. جنگ حسن را از ی می دانستند و از او به بن بست شکن در این عرصه نام می بردند. وی پایه رزم بود. او بنیان تفکر جنگ بود که به جای بر بر ایمان، فرهنگ علوی و عاشورایی کرد و فکر و را مبنای بن بست های جنگ داد. حسن ادبیات جنگ را داد و با اتکا برآموزه های قرآنی طرح را نوشت که به شد. او بعد انسانی جنگ را کار خود داد،به نحوی که گفت هدف ما از جنگ و به دنبال در هستیم. طرح های او به از انجامید. براساس یادداشت های روزانه آن جوان، وی به در هر 24 18 می کرد و طی شب ها بیدار می ماند تا را به هدایت و کند. خمینی(ره) پس از حسن بر روی عکس وی نوشتند: خداوند شب زنده دار ما را با صدر محشور فرماید. اگر چه نمی توان با اندک به روی کاغذ، معرف شخصیت حسن به یک نخبه، میراث معنوی و سرمایه ی ملی بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : فرهنگی
فضائل و اعمال شب و روز دحوالارض

فضائل و اعمال شب و روز دحوالارض


به خبرگزاری روز 25 ذی روز است. در این روز و غسل است و که شصت سال است. و این روز بیست و پنجم ذی است که و به این روز و شبش از و لیالی شریفه است که خود را در این روز و شب شامل حال بندگانش می کند و بر به و در آن اجر و می گیرد. و روز یکی از است که در سال به است. از به بسط و است.[1] و دحو و کشیدن و نیز به چیزی که و همچنین شود (دحو الشیء) می شود. شد.[2] آیه که می فرماید: و بعد ذلک دحها[3] به این دارد. و را بعد از آن (برای بشر و مخلوقات) . و در علی ـ ـ شده است: بسط و و دهنده.[4] به این که را از و محل آن و روز که به روز 25 ذی می به این است که در بعد از را ظاهر و آشکار کرد به از این کرد و به خاطر، می شود روز و بسط به در احادیث و و متون به این مسئله شده است. چنان چه شیخ طوسی می گوید: به روز 25 ذی اطلاق می شود که در را از زیر گسترش داد.[5] و در و غسل است و که شصت سال است. در از رضا ـ ـ نقل شده است که روز 25 ذی روز که در را از داد و نیز در ابراهیم و عیسی ـ علیهما ـ متولد شدند.[6] البته این با است و با ندارد. بر آیه 96 آل که می فرماید: وَ لِّلْعَالَمِینَ[7] اول ای که خلق بنا شد است که در آن و است. بین و در که به از می شود. 1. می که در زیر آب غرق در های و ها سر و شد و اول ای که سر بر محل بود و از آن به می شود.[8] 2. و نیز شده در به ها و های تند و غیر بود و های به می بارید. را می شست و در دره ها جمع می کرد و های و و کشت و زرع به آمد.[9] 3. از ـ ـ نیز قول نقل شده است که فرمودند: می را خلق را داد تا به شکم آب و آب را به موج در در اثر کف همه یک جا جمع شد، که محل به آمد. آن را به از کف را از زیر (دامنه) آن کوه و آیه ان اول بیت وضع و هدی سخن از دارد.[10] پس ای که خدا از خلق بود و از و به این امر دحو می شود. پس در و محل را خلق کرد که آن بیت در عرش است و در به سان ها در روی دور آن می و بعد از خلق محل از و شد.[11] در از ـ ـ نقل شده است که فرمودند: 25 ذی محل بیت را وضع (خلق) کرد و آن بود که بر روی کرد.[12] طور که ذکر شده در این از سوی ـ ـ نقل شده است که به ذکر شده دارند. دحو به بسط و است و نیز به است و علت این است که چون بعد از خلق محل از به و نمود. و این امر در مثل 25 ذی که به و غسل آن شده است. شب و روز : روز از است که در سال به است و در است که rlm;اش مثل سال و در سال است و هر که این روز را و شبش را به بسر از او صد سال و هر چه در و کسی که در این روز روزهrlm;دار می کنند. و این است که خدا در آن و از و به ذکر خدا در این روز اجر است و از این روز به غیر از و و ذکر خدا و غسل دو عمل است . : که در کتب شده . و آن دو است در وقت چاشت( اول روز ) در هر بعد از حمد پنج و و بعد از لا وَ لا پس دعا کند و یا یا یا وَ وَ وَ مَا یا ذَا وَ . دعا : این دعا است که شیخ در است آن: دَاحِی الْکَعْبَهِ وَ فَالِقَ الْحَبَّهِ وَ صَارِفَ اللَّزْبَهِ وَ کَاشِفَ کُرْبَهٍ أَسْأَلُکَ فِی الْیوْمِ أَیامِکَ الَّتِی أَعْظَمْتَ حَقَّهَا وَ أَقْدَمْتَ سَبْقَهَا وَ جَعَلْتَهَا الْمُؤْمِنِینَ وَدِیعَهً وَ إِلَیکَ ذَرِیعَهً وَ بِرَحْمَتِکَ الْوَسِیعَهِ أَنْ تُصَلِّی عَبْدِکَ الْمُنْتَجَبِ فِی الْمِیثَاقِ الْقَرِیبِ التَّلاقِ فَاتِقِ رَتْقٍ وَ دَاعٍ حَقٍّ وَ بَیتِهِ الْأَطْهَارِ الْهُدَاهِ الْمَنَارِ دَعَائِمِ الْجَبَّارِ وَ وُلاهِ الْجَنَّهِ وَ النَّارِ وَ أَعْطِنَا فِی یوْمِنَا عَطَائِکَ الْمَخْزُونِ غَیرَ مَقْطُوعٍ وَ لا مَمْنُوعٍ [مَمْنُونٍrlm;] تَجْمَعُ لَنَا التَّوْبَهَ وَ الْأَوْبَهِ یا مَدْعُوٍّ وَ أَکْرَمَ مَرْجُوٍّ یا کَفِی یا وَفِی یا مَنْ لُطْفُهُ خَفِی الْطُفْ لِی بِلُطْفِکَ وَ أَسْعِدْنِی بِعَفْوِکَ وَ أَیدْنِی بِنَصْرِکَ وَ لا تُنْسِنِی کَرِیمَ ذِکْرِکَ بِوُلاهِ أَمْرِکَ وَ حَفَظَهِ سِرِّکَ وَ احْفَظْنِی شَوَائِبِ الدَّهْرِ یوْمِ الْحَشْرِ وَ النَّشْرِ وَ أَشْهِدْنِی أَوْلِیاءَکَ خُرُوجِ نَفْسِی وَ رَمْسِی وَ انْقِطَاعِ عَمَلِی وَ انْقِضَاءِ أَجَلِی وَ اذْکُرْنِی طُولِ الْبِلَى إِذَا حَلَلْتُ بَینَ أَطْبَاقِ الثَّرَى وَ نَسِینِی النَّاسُونَ الْوَرَى وَ أَحْلِلْنِی دَارَ الْمُقَامَهِ وَ بَوِّئْنِی مَنْزِلَ الْکَرَامَهِ وَ اجْعَلْنِی مُرَافِقِی وَ اجْتِبَائِکَ وَ اصْطِفَائِکَ وَ بَارِکْ لِی فِی لِقَائِکَ وَ ارْزُقْنِی الْعَمَلِ قَبْلَ الْأَجَلِ بَرِیئا الزَّلَلِ وَ سُوءِ الْخَطَلِ وَ أَوْرِدْنِی حَوْضَ نَبِیکَ صَلَّى اللَّهُ وَ آلِهِ وَ اسْقِنِی مِنْهُ مَشْرَبا رَوِیا سَائِغا هَنِیئا لا أَظْمَأُ بَعْدَهُ وَ لا أُحَلَّأُ وِرْدَهُ وَ لا عَنْهُ أُذَادُ وَ لِی زَادٍ وَ أَوْفَى مِیعَادٍ یقُومُ الْأَشْهَادُ وَ جَبَابِرَهَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ وَ بِحُقُوقِ [لِحُقُوقِrlm;] الْمُسْتَأْثِرِینَ وَ اقْصِمْ دَعَائِمَهُمْ وَ أَهْلِکْ أَشْیاعَهُمْ وَ عَامِلَهُمْ وَ مَهَالِکَهُمْ وَ اسْلُبْهُمْ مَمَالِکَهُمْ وَ ضَیقْ مَسَالِکَهُمْ وَ مُسَاهِمَهُمْ وَ مُشَارِکَهُمْ وَ فَرَجَ وَ مَظَالِمَهُمْ وَ أَظْهِرْ بِالْحَقِّ قَائِمَهُمْ وَ لِدِینِکَ مُنْتَصِرا وَ بِأَمْرِکَ فِی أَعْدَائِکَ مُؤْتَمِرا احْفُفْهُ بِمَلائِکَهِ النَّصْرِ وَ بِمَا أَلْقَیتَ إِلَیهِ الْأَمْرِ فِی لَیلَهِ الْقَدْرِ مُنْتَقِما لَکَ تَرْضَى وَ یعُودَ دِینُکَ وَ یدَیهِ جَدِیدا غَضّا وَ یمْحَضَ الْحَقَّ مَحْضا وَ یرْفِضَ الْبَاطِلَ رَفْضا وَ جَمِیعِ آبَائِهِ وَ اجْعَلْنَا صَحْبِهِ وَ أُسْرَتِهِ وَ ابْعَثْنَا فِی کَرَّتِهِ نَکُونَ فِی زَمَانِهِ أَعْوَانِهِ أَدْرِکْ بِنَا قِیامَهُ وَ أَشْهِدْنَا أَیامَهُ وَ [عَلَى مُحَمَّدٍ] وَ إِلَینَا سَلامَهُ وَ السَّلامُ [عَلَیهِمْrlm;] وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ. پانوشت: [1]. زبیدی، مرتضی، تاج العروس، بیروت: مکتبه الحیاه، (بی تا)، ج2، ص304 [2]. فخرالدین، مجمع البحرین، نشر ثقافه اسلامی، 1408ق، ج2، ص14 [3]. نازعات / 30 [4]. ابن منظور، لسان العرب، نشر ادب الحوزه، 1405ق، ج14، ص251 و نهج البلاغه، خطبه 72 [5]. شیخ طوسی، مبسوط، حیدری، (بی تا)، ج1، ص282 [6]. عاملی، سید محمد، مدارک الاحکام، قم، مهر، 1410ق، ج6، ص265 [7]. آل / 96 [8]. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامی، 1371ش، ج27، ص43 [9]. ج27، ص43 [10]. ج2، ص15 [11]. خوانساری، محقق، مشارق الشموس، قم، آل البیت، (بی تا)، ج2، ص 455 [12].
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir blogblog.ir blogblog.ir اهنگ مایا عثمان نوروزف اهنگ ترکمنی گل یارم گل ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ عثمان نوروزف سوی منی یارم خواندن رمان ماه مه الود از پرستو.س دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ تنها موندم مجتبی الاله آهنگ مایسا جان ترکمنی عثمان نوروزف چلچله اهنگ امینه ترکمنی دانلود اهنگ امینه ترکمنی اهنگ امینه ترکمنی اهنگ امینه ترکمنی