بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب براساسقهرمانی را به بازیکنان تبریک می‌گویم/ برانکو: ما دوست داریم در زمین قهرمان شویم

قهرمانی را به بازیکنان تبریک می‌گویم/ برانکو: ما دوست داریم در زمین قهرمان شویم


بازی جام در نشد که لیگ به دلیل انصراف باشگاه استقلال قهرمان سوپرجام خواهد بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : 20 دقیقه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری ورزش سه
موضوع : کل اخبار
مدارس موظف به ثبت‌نام بی‌قید و شرط دانش‌آموزان هستند

مدارس موظف به ثبت‌نام بی‌قید و شرط دانش‌آموزان هستند


به خبرگزاری تقریب(تنا)، علیرضا با به فصل ثبت نام کرد: بر 4 به نماینده و حسن های آموزشی، پرورشی، و است و در و است با برنامهریزی و از و و و با از و های داخل و خارج از جهت تحقق اهداف دوره تحصیلی کند.وی افزود: 5 است با بهینه از و با از و کمک های و را کند. با به 8 و سال 1372 کرد: این و از به اشکالی ندارد اما طبق 4 مبنای های باید دید علی رغم آنکه و ها جلب های را دانسته، چگونه به مجریان اصلی و کنندگان ها و ها و همسو با سیاست های و عمل کنند. وی اعتماد به وپرورش را بزرگترین سرمایه اجتماعی دانست و کرد: و و از و و در ها و ها می به ای ، بین جلب و اخذ وجه در فصل ثبت نام در و های لذا نه خود را نمی و را می و را در امر و کنند. کل و به شکایات،گفت: اصل بر ثبت نام بی قید و شرط به یک حق است نه جلب حتی داوطلبانه. که سبب شدن و میشود. وی با به کرد: اگر ها با شد، اما فراموش نکنیم محدودیت به فصل ثبت نام باز میگردد، و نگران الزام و اجبار در برخی جلب و ایجاد حس در است چرا که تنش در دو نهاد مهم تربیتی و جامعه سودمند و نظام تعلیم و تربیت را دچاراخلال می کند و به ما فرصت را به سال موکول کردهایم تا با فراغتی بیشتر از تبیین ها و اقناع خانوادهها، از نیازهای را در قالب کمک های و از مظان اتهام دریافت اجباری وجه دور بمانند.کمرئی کرد: بر این باوریم که ارزش و برکت مشارکتی که از روی اختیار و میل و رغبت حتی اگر نسبت به گذشته به عدد و رقم کاهش یافته ارزشمندتر از مقادیری است که به پرداخت شده است بر در فصل ثبت نام عادی دولتی، هیات امنایی و نمونه به موجب نیست.وی با به در غیر گفت: غیر مطابق با الگوی شده و نیز به مقادیر معلوم شده تحت حق و طبق ضوابط شده به جلب ها بابت از هزینه کلاس های فوق هستند، این می توانند در فرآیندی شفاف به مقرر و نه بیشتر، حتی در فصل ثبت نام کنند. کل و به آموز ش و داد: مبلغ وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی و فوق در قبلا در درستورالعمل 46106 سال خرداد 97 شده حق در بند 6 و 7 همان معین شده و رقم غیر نیز کاملاً روشن است.وی افزود: آنچه را مجاب به مراعات دستورالعملها می کند مداری و اعتقادی است که به دارند. تا کنون هم این اراده است که علی رغم اقتصادی و دشواری های متعدد، را با قبولی اند، و تضمین و تأمین و خواهد بود.به مرکز اطلاع رسانی و عمومی وپرورش، ستاد بر و در زمینه و و های کرد: امروزه یکپارچه در سراسر کشور این امکان را بوجود آورده تا در سطوح مختلف مدیریتی راه های و ورودی های را هر نوع رخداد در رصد و پیگیری است لذا ما مشکلی در تشخیص و نقض به راحتی می توانیم و را رسیدگی و صحت و سقم را کنیم. وی داد: تیم های متعددی را پیش بینی ایم تا به صورت میدانی را بازرسی و و چنانچه با تخلفی شدند با آن برخورد کرد. تمایل هیچ مدیری را به ای که و آن متخلف از بشناسیم، اما و بویژه در ضروری تر و مهمتر است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
برداشت بی رویه از چاه های گلستان متوقف می شود

برداشت بی رویه از چاه های گلستان متوقف می شود


- ایرنا- و گفت: آب ای 20 چاه در وجود دارد ومهمترین مشکل این بخش برداشت بی رویه آب بوده که باید با توجه به مشکلات خشکسالی ،این روند متوقف شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
هوای گرم ادامه دارد

هوای گرم ادامه دارد


- - کل گفت: و نقشه های پیش یابی در 24 ساعت تغییرات دما محسوس نخواهد بود اما کماکان گرمای هوا ادامه خواهد داشت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
جنبش ترجمه و توسعه‌ درون‌زا در صنعت نشر ایران

جنبش ترجمه و توسعه‌ درون‌زا در صنعت نشر ایران


خبرگزاری (ایبنا)، نیایش نشر باد با یادداشتی به و نقش آن در زای نشر را است که در می خوانید. با نگاهی به فصلنامه های و های شده نشر به که در با این مهم و در کار و شده است. اندک های این که پژوهشگران نسل شده اند به سیر و این نظر و چون و در نشر اند. یکی از مهم ترین علل عقب ماندگی نشر ایران، ضعف پشتوانه های تئوریک و به کار نبستن نشر است. بر این اقتصادی و فناورانه در نشر است حل بی نشر ایران. های نشر و و وضع های و بر های شده در نشر می به در این بیانجامد. نشر در های از های و است و که و شان در نشر شده است های ای در این اند. تطبیقی نشر با همسایه و منطقه از یک سو و خاور دور از سوی به بهتر وضع موجودمان یاری می رساند. گزاف که بگوییم سیاست گذاران خود نیز آنچنان که ها، و شخصیت نشر را نمی شناسند و فقدان جامع سبب شده که هر مدیری به فراخور و اطلاعات شخصی خود راه حلی گذر از دهد. طبیعی است که همچون از های اقتصادی، نشر در مقایسه با اندازه کوچکی دارد. در های این حرفی گفتن نداریم و بهره گیری مان از حتا با تأخیر دهه ای همراه است و های نوظهور با زمانی تاملی در نشر ما جای می گیرند. در شده از در سال 2017 که همه نشر و در با و بین بوک (نمایشگاه امریکا) نشر می را می کنم: در سال 2016 هری و نحس اثر جی کی 5/4 کپی در به رفت. [با به 323 4/1 از در سال اول این را اند. اگر فرض که در یک پر 20000 به رود 0/25 از آن را اند. این ما را با در و می سازد] در سال 2016 به 5/3 است که از آن به آمریکاست. [کل نشر در 430 زده می شود.] های Over Drive بین به و تا این های بیش از 200 بار در به شده shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;اند. Barnes Noble در جزو 500 است. این که 132 سال پیش شده است های در و های و است. در 15 سال 2017، این 633 در 50 را می کند. با از می که را کنند. سبب کسب و در نشر شدهshy;shy;shy;shy;shy;shy;shy; است. در بازاری که در آن و KDP نشر مستقیم کیندل) آن را تسخیر اند، نه قادر به نشر بلکه توانا به تبلیغ و نظارت بر خود همانند یک ماهر هستند. این امکانات را تشویق تا ها و سبک های داستان پردازی را آزمون و اجتماعات خوانی و خرید متمرکز بر یک راه اندازی کنند. های اجتماعی و توانایی مخاطبان در برقراری پیوسته از طریق های آنلاین فرصتی مناسب های جدید فراهم آورده است. که با این سازوکار و در آن متبحر شده اند قادرند تا از تیم های بازاریابی حرفه ای هم سبقت گیرند. در حالی که های در پیروزی در مبارزات قانونی بازیابی کنترل استانداردهای گذاری های در سایه اکوسیستم کاملاً آزادی ایجاد کرد که از مشکلاتی که درگیر آن مبرا باشد. [اسمش ورد در سال 2008 در کالیفرنیا تأسیس شد. کار اصلی این به است که میshy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;خواهند خود باشند. در این از آمادهshy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;سازی تا رایگان میshy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;shy;شود، در برابر از محل 10 تا 15 پشت جلد سهم دارد. ورد تا سال 2013 به 60000 و 220 هزار است همچنان که با کنندگان بزرگی چون: آمازون، اپل، بارنز و نوبل همکاری دارد.] در انگلستان در سال 2016، پنج ده پوندی [صد و پنج و ششصد و هفتاد تومانی] داشتند. جهان، پیرسون (Pearson) ـ واقع در لندن- با 5 است. تجاری، رندم هوس (Penguin Random House) که انشعابی از برتلزمن (Bertelsmann) در آلمان- که خود پنجمین برتر است ـ با بازگشت 3/3 در سال است. از ده دنیا، چهار در بخش (پینگوین رندوم هوس، هچت، و گروپو پلنتا) سه در بخش (پیرسون، سوت و مک گرو هیل) و سه تای در بخش و (تامسون رویترز، ار ای ال ایکس و ولترز کلور) دارند. گرچه در موارد ها باهم تداخل نیز به طور مثال در هچت و که علاوه بر در نیز فعالیت دارند؛ از سوی سوت در نیز دست دارد. نهمین که هر یک از اعضای آن به تنهایی مقام بر 6/13 در سال 2015 (20 ٪ از 2013). در مقایسه، هشتمین درآمدی بر 3/14 (12 ٪ از 2013). این آگاهی ها از نشر در را پیش رویمان می گذارد که بی گمان تصادفی پیش آمد نکرده اند. یعنی وقتی مولفه های نشر در عالم را کنیم، رابطه منطقی و دوسویه ای درونی و آن می یابیم. البته این بر اقتصادهای نشر است و از حال و روز نشر در قاره ها و از آن خاورمیانه می دهد. به تازگی تیم و تازه تاسیسی از جوان تشکیل شده است و جای خالی این مهم را در نشر به سهم خود پر کند. یکی از نخستین کوشش های این تیم و انتشار 2017 بود. کردن کارگزاران نشر و همکاران با و های نشر که در این دست ها به آید از اهداف این شمرده شده است. این گونه ها نشر در کشورها و که در در IPA (اتحادیه ناشران) یونسکو می شود، می گام کوچک اما موثری با آنچه در نشر در بیرون از مرزهای ما رخ می دهد، باشد. از این روست که باور دارم ما به یک مقالات، ها و های شده در این نیازمندیم. امری که با حمایت وزارت و ارشاد اسلامی محقق شود. تعاملات نمایشگاهی ما در سطح گسترده تجربیات را جذب کند. سرزمین های رونق کتابخوانی چه را اند و آیا می بر آن ها، های شده را در و از تکرار روش های ناآزموده در نشر پرهیز کرد. آن 165 کشوری که عضو برن شده اند خود را با آن تطبیق اند را می از دل این یافت و راه های پیوستن کشورمان به این ها را بررسی و پیگیری کرد. اگر امروز در مشکل داریم یقیناً این مسئله پیشتر در جایی از دنیای شده است. چرا چرخ را از نو اختراع کنیم! برون رفت از این بحران ها خیلی سخت اگر بدانیم که در بقیه به ویژه جای که اشتراکات فرهنگی با ما چه اتفاقی افتاده و در حال وقوع است. دید که نشر با نفوذ چاره ناپذیر های برخورد است و راه حل های را بررسی، بومی و کنیم. از این رو در نشر گامی است مهم زای آن.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
تعداد کاربران اینترنت در جهان

تعداد کاربران اینترنت در جهان


براساس یک در حال بیش از 4 کاربر اینترنت در سطح جهان وجود دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
ناشران قیمت کتاب را کاهش دهند تا از بحران عبور کنیم

ناشران قیمت کتاب را کاهش دهند تا از بحران عبور کنیم


علیرضا در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری ایران (ایبنا) های کرد: با به نشر و به هر را 90 به 100 ای 9 شده است. که می ها را داد. اما هر چقدر هزینه ها کاسته شود و سال جاری را با سود به پایان برسانیم می توانیم دوام بیاوریم. وی با بر از سوی ادامه داد: است که ها را تا از و به برسیم. افزود: از به حفظ خود در دارد. فکر می کنم از خود را حفظ کنند. سال فعالان حوزه نشر بهتری ایجاد شود و پایین تر بیاید. وی با بر به از گفت: کاغذی که با و 200 و یا سه و 200 وارد کشور شده، با قیمتی بالا می شود و دلال ها در حال سوءاستفاده از نشر هستند. مدیر با اشاره به رویکرد دولتی در دادن به کالای اساسی کرد: دولت همواره تا با مناسبی ارائه شود اما بر و فروش نظارتی وجود ندارد. با به مخاطب و شمارگان به 300 و 500 نسخه طبیعی است که در این میزان خواهد شد. دیدگاه برخی از در تمام شده افزود: در قراردادهای ما، نویسنده دخالتی در ندارد. بند داد همکاری با آمده که قیمت، قطع و با نظر می شود. شناخته شده با مذاکره نمی کنند. محاسبه تعداد گفت: به چه روش دیگری می فکر کرد؟ لیتوگراف زینک دچار مشکل است علاوه براین در حالی که دو گران تر شده اما مقوا شده و دو و نیم می شود. به ناچار، را به ملاک داده ایم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
افزایش قیمت کالاها بیش از 10 درصد ممنوع است

افزایش قیمت کالاها بیش از 10 درصد ممنوع است


قزوین-ایرنا-رئیس و گفت: وزارت متبوع، افزایش قیمت کالاها نباید بیش از 10 درصد باشد و در این خصوص کسب مجوز نیز ضروری است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
افزایش چشمگیر مصرف بنزین از سال 92/ مصرف بنزین امسال به 90 میلیون لیتر در روز می‌رسد+نمودار

افزایش چشمگیر مصرف بنزین از سال 92/ مصرف بنزین امسال به 90 میلیون لیتر در روز می‌رسد+نمودار


براساس رشد از سال 92 تاکنون شده است که این روند نشان می‌دهد در سال 1400 از رقم 100 میلیون لیتر نیز عبور خواهد کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
گزارش اقدامات یک ساله ارتش، آبان ماه تشریح می شود

گزارش اقدامات یک ساله ارتش، آبان ماه تشریح می شود


تهران- ایرنا- کل با حکم از سوی کل و تعالی معنوی و بصیرتی، رفع نیازهای معیشتی کارکنان و هم‌افزایی با سایر نیروهای مسلح را بر عهده دارد، از ارائه گزارش اقدامات انجام شده در اوایل آبان ماه امسال خبر داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : سیاسی
زلزله ثلاث باباجانی به واحدهای مسکونی آسیب زد

زلزله ثلاث باباجانی به واحدهای مسکونی آسیب زد


- - (یکشنبه 24 تیر) در این تعدادی از منازل شهری و روستایی را تخریب و به برخی از ساختمان ها خسارت وارد کرده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اجتماعی
تیم گچساران حریفان خود را در لیگ برتر هندبال بانوان شناخت

تیم گچساران حریفان خود را در لیگ برتر هندبال بانوان شناخت


- - تیم نفت و گاز گفت: کشی تیم نفت و گاز این شهرستان حریفان خود در لیگ برتر بانوان کشور را شناخت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : ورزشی
آغاز ارزیابی آثار بیستمین همایش کتاب سال حوزه

آغاز ارزیابی آثار بیستمین همایش کتاب سال حوزه


به (ایبنا)، در سال بیش از یک اثر و های سطح 4 (دکتری) که تلاش و و به شده است. در سال های در 20 و های در های را می دهند. که در این از به کسب ضمن راه به دوم ها، از سوی که از میان اساتید و صاحب نظران و دانشگاهی رشته های مربوط هستند، تفصیلی می گیرند. پیش بینی می شود اولیه تا تیرماه 1397 ادامه داشته باشد. در های بیست گانه تفسیر و قرآن، حدیث و درایه و رجال، فلسفه، کلام، اخلاق و عرفان، تاریخ و سیره و تراجم، فقه و اصول، کتب مرجع، ادبیات و هنر، اجتماعی، اقتصاد، مدیریت، حقوق، سیاسی، تربیتی، روان شناسی، تصحیح و تحقیق و تکنولوژی آموزشی و انقلاب اسلامی، می شوند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : مذهبی
گازرسانی به هشت واحد صنعتی در کردستان انجام شد

گازرسانی به هشت واحد صنعتی در کردستان انجام شد


- - گاز با که سه سال از استفاده کرده باشند می توانند گاز را جایگزین این کنند، گفت: امسال گازرسانی به هشت واحد استان انجام شده و این واحدها از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
تئاتر در دوران اجرا سالاری است

تئاتر در دوران اجرا سالاری است


به خبرگزاری ایران(ایبنا) محمدرضا و که پیش از این در و داشت، به تازگی ای به نام که این در سال روی رفت. به گفت با او دادیم که در ادامه می خوانیم. شمار را با و چه شد بنویسید و آن را روی ببرید؟ تحصیلی من در با به ای که به و این چون نه آن و نه یا خلاقه در ها نداشتیم و نداریم. من با و بچه های است و اکثر دوستانم در می کنند. ایلناز قصد داشت کارکند و چند ماه بود که با می ولی نداشتند. و سرپرست علی به من این را و گفتند: می این متن را جمع کنی و که و و پشت را و در حین هم از و و گرفتم. ها بر نبود. در واقع متن از مطرح را که همه زن بودند. در عین حال مطمئن نبودند که در متن را کرد. تمام خود یک ای را به من داد که متن را کنم. ازکدام می کردند؟ در از های شنیده می شد. خودتان این ها را از با من بود. متن را که حرف های کار و از می شد باشد. در که شد و با آن به کار کردند. در بخش هم چیز به آن شد. از مانند: ها ژان سه زن و ها در و را به در آن و زن سرخ پوش را به آن افزودم. چون زن سرخ پوش نه عشق که به است و تم در های هم بود. های به می شود و در هر زن به نسیان زنِ می شوند. این نمایشنامهshy;ها چه که آنshy;ها را کرد؟ های شده، در و نقش های زن دارند. و گروهش را که نقش زنان دارد. امکانات گروهی و شخصی را هم در نظر داشتند. در عین حال طور که بین این اشتراکاتی دارد. چه از حیث و و چه انتظار. همه در دیگری که راهی باز کند تا نظم و نسقی به امورشان بدهد. انتظاری که گاه به می شود و در کل خود را گم می کند. چه می نوشتید؟ با چه هایی؟ از ابتدا "باید" در کار نبود. دواقع این را که از آن چه در اختیار را کنم. در عین حال می که با و متن های این منطبق شود. که شخصیتی در رخ می داد با آن لحظه درامی که در ها در بود هماهنگ باشد. این عوامل راهکاری برایم شد تا بتوانم یک این بسازم. آن ها را به های خود کردم، با نام خودشان. ای که یک کلاژ از متن است که آن ها می کردند. همانطور که از چند هم بهره بردم: و ای به ، چون این به در که آن ها را کند. مثل که و را دهد. ای به باغ و به نام هوس می شود. از این ها به و بود. حتی به چون و هم شده بود که ها با بود. این را از و متن یک از این ها فضا این در می و یک است که در آن می و تا به این ها بدهد. در از متن و های آن چند به کار شده. به های ها و ها در . کمی این ها ای از بگویید. ها در دو زن است که شان را اند و اند در خود باشند. ای که نقش که اند و شان می کنند. ها دو است که زنی به نام هستند. آن دو نقش هستند. این است که از و با نقش او به و می کنند. این متن ها و حرف اول را می زند و و نقش به نقش شدن حرف اول را در آن ها می ِ زند. فکر کنم کار تا در مدت به حد از شوند. را از گرفتم. این را می کند که خود است تا شب و به که شده برود. می کند و که است به دست او برسد. اما شب همه چیز شده که به به کجا بوده. فقط می که می خوش بگذراند. های هم می شوند. آن ها آن ها را کند ولی کم کم به می شود. ای به است که گاه را خود می و شان می شود که کم کم آن را می کنند. می رود چه و چه دهند. فکر می کنم به شکل و این است. شما است یا در ها نیز می چرا را نکردید؟ من در و و هر دو کار می کنم. سالی یک می نویسم. اما هیچ وقت آن ها را چاپ نکرده ام. فکر می کنم است تمرکزم را روی و که می و را کنم. هیچ وقت چاپ یا مجموعه اشعار نشدم. می دانم قابلیت نشر دارند. آنطور که از چاپشان واهمه باشم. از امسال انتشارشان وقت بگذارم. گفتید شعر و shy;هم میshy;نویسید و نمی کنید. چه شد آثارتان را چاپ نکنید؟ در و کارهایش می شود. خصوصا شما در تعریف شوید به سادگی در کار پذیرش نمی گیرید. لااقل این که پرسش و گاه انکار می گیرید. نه این که من و کارم که هیچ چیز کار ما نمی شود جز خودمان. اما از دوستان شاعر، از معدودی از آنها، می شنوم که می گویند: مگر تو هم شعر می گویی؟ انگار اگر من شعر جای او را تنگ ام. شما فقط نگاهی به وضعیت کتب شعرهای موجود در بیندازید تا ببینید چه عرصه بی در و پیکری است. دادم حضور فیزیکی نداشته باشم. من چاپ های بزرگسالم را قبل از های و نوجوانم کردم. یادم است را که و بودم چاپ به انتشارات یکی از شاعران مهم و به من گفت: شما که در ی کار می چرا بچه ها و می در پاسخ به ایشان گفتم: من مستند هم می سازم، می توانم را دهم چرا از آن طفره بروم؟ این ها و این ها دارد، یکی از دلایل عدم انتشار بود. اما مهمتر نشدن بوده. فکر میshy;کنید در امروز چه سوژهshy;ای نامه مناسب تر متن که های مهم را زیر ذره بین بگذارند هستند. چه در چه در هر جای دنیا. باقی که می گذرند. گیرم کلی شعار و های مستقیم و غیرمستقیم به مشکلات روز و سیاست و ... بکنند. به مثال: یک موقعیت می کند. این هیچ وقت کهنه نمی شود و در حال شدن است؛ نه متن کار شود بلکه می توان این متن را به اشکال مختلف درآورد. یا آن زن را به مرد کرد. مردی که همه ی زندگی اش رفتن و خیابان گردی است و کارش به و روان پریشی می کشد. یعنی آنقدر که همه چیز او از معنا افتاده بی شده است. هم با بی می آید. فکر می کنم این جور سوژه ها باشند. چه ماندگاری یک اثر میshy;شود؟ معتقدم ها و می که و مسئله ای از بشر که همیشگی است کنند. نه فرهنگی خاص یا یک سیاسی خاصی که مربوط به یک خاص است. این متن ها متن نیستند که باشند، به مثال: متن که در دهه 40 قابل نمی در دهه80 یا 90 هم و همانقدر پویا و با هم کنند. اما امروزه و شکل حرف اول را در ارائه متن می زند. من از سوفوکل ام، اما یکی از آن ها در ذهن من شد. که حدود سال پیش حامد محمد طاهری از روی برد. بعدها تعزیه این را هم ولی اثرگذاری کار محمدطاهری را نداشت. در آن به متن از منظر ای بود. می خواهم تغییری نکرده؛ خواهری می جنازه برادرش را که روی زمین مانده دفن کند و برایش سوگواری کند ولی حکومت این اجازه را نمی دهد و... اما آن من شد. هر را از متن دارد. مهم شکل و زیبایی شناسی است که اثری از یک متن خلق می کند. است متن با همراه باشد. چه نوع روی با استقبال روبه رو می شود؟ فارغ از که گاهی آدم را گیج می کند و متنها و اجراهایی می که تو سوال می شود چرا؟ فکر می کنم متنهایی که بخشی از های روز را در دل خود می شانس باشند. بسته به به و تعمق او در شکل برخوردش با این می یا با گذرا از یاد بروند. متن که به روز باشند. اگر می و روی ببرند، حتی متن های معروف و شناخته شده ی تاریخ که همه می شناسیم مانند: ، در آن بیفتد که آن را به مسائل روز کند. یا آن مقطع باشد. که بتواند این همانی و های روز و شخص احساس بکند. فکر می کنم این متن ها، می موفقیت روی باشند. به فکر می کنم بین و تری باشد. شما تجربه و را دارید. فکر می این دو در یک راحت تر که در خلوت می شود با که است روی و به روز شود دارد. با که است شود پیوند باشد. در به این فکر کرد که این الان شده است چند سال چاپ شود و چند سال بعد شود. در با تاسف که پانزده سال از نوشتنشان می و در وزارت ارشاد خاک می خورند. این است که زیاد نمی ا فتد. فقط شش بار پیش آمده! در این طور مواقع کار سخت تر می شود چون مدت لازم است تا را ثابت کند؛ درحالی که کمتری می و به خود است. فکر می کنم کرد تا مدت و تداوم کند. های پاپ که اکثراً 5 سال دارند، حال فکر اگر یک 10 سال کار بزرگی است. اگر فقط بخواهد به خیلی ای است و زود می شود. به نظر شما در تألیفی می شود یا ترجمه؟ فکر می کنم های شده بر می گیرند. یک دلیلش خارجی متن و شهره آن و دیگرش باز دست در این به تالیفی است. چه از حیث و و چه از نظر پرداخت آنها. در عین حال که به روز و های روز مردم هم هستند. این در تالیف و هر دو صدق می کند. کلی این است که حاضر اجراسالاری در است و حرف اول را می زند. به می گویم. منظورتان از به این که شما به و در کنار آن دراماتورژ ای یک متن باشید. با این های است که دو از می تفاوتی ماهوی از نظر ریخت و ساختمان و به خوانش از یک اثر و متن و فکر پشت متن را مطابق پسند به روز کنند. ممکن است تغییراتی در متن ایجاد و به و از متن که به اسانداردها و خواسته ها روز باشد. کار به روزی که با کند. آیا و هم می دوست ها بنویسم. سنین نوجوانی تا جوانی که اوج احساسات است. چون اگر است های قبل می دهم ننویسم. بسیاری از با پیش های فکری که از و داریم شده. بخش مهمی از تالفی ما، چه چه یا شده یا بزرگسالان. در این طیف سنی بین سیزده چهارده سال تا هجده و نوزده و سال شده اند. طیفی که اتفاقا به و جدی مولف به خود و احساساتش نیاز دارد. و گاه و دیدن های آبکی می روند که در فراوان و از تلویزیون اینجا و آنجا پخش می شوند. ما با های به می رویم. که شده این طبقه سنی را نمایندگی نمی کند. این سن های خاص و عجیب خود را دارد. از کودکی خود جدا می شود وارد جهان می شود اما نگاهش ته مایه های را دارد. سرش به آسمان می ساید و فکر می کند است را دگرگون کند، این موارد جذاب است. پرداختن به این چه در و چه در سخت است. سخت تر از آن، آوردن این سنی به سالن و ترغیب آن ها به است. سخت اما شدنی است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
پنج هزار مددجوی کردستانی آموزش فنی و مهارتی فرا می گیرند

پنج هزار مددجوی کردستانی آموزش فنی و مهارتی فرا می گیرند


سنندج- ایرنا- و خمینی(ره)کردستان گفت: ریزی های انجام شده امسال پنج هزار نفر از مددجویان زیرپوشش این نهاد بصورت رایگان آموزش های فنی و مهارتی می بینند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
تعلیق پست ریاست اقلیم کردستان عراق

تعلیق پست ریاست اقلیم کردستان عراق


به تقریب(تنا)، این برای پست شد. این پست به های که در سال 2017 می یابد و دیوان نیز صرفا امور مالی کارمندان این حوزه را تحت نظارت هیات انجام داد. این قانون دوره پنجم را موظف کرده است که در دو سال اول فعالیت خود سرنوشت این پست را در روشن کند. پارلمانی اعلام در سی ام سپتامبر (8 مهرماه)سال جاری در شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : فرهنگی
20 درصد از سهمیه اشتغال کلاله محقق شد

20 درصد از سهمیه اشتغال کلاله محقق شد


گنبدکاووس – با های اجرایی این شهرستان،امسال به مقدار یک هزار و 510 نفرتعهد دارند، گفت: تاکنون 20درصد از سهم این شهرستان محقق شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
تغییر ساعت کاری شعب بانک سپه تهران از 6 و نیم صبح تا 13 و 30 دقیقه بعدازظهر

تغییر ساعت کاری شعب بانک سپه تهران از 6 و نیم صبح تا 13 و 30 دقیقه بعدازظهر


براساس بخشنامه و به در شعب بانک سپه استان برای مشتریان تا پایان تیرماه به غیر از پنجشنبه از 6 و 30 صبح الی 13 و 30 بعدازظهر خواهد بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
جهش 10 پله‌ای ایران در رتبه‌بندی شاخص جهانی نوآوری

جهش 10 پله‌ای ایران در رتبه‌بندی شاخص جهانی نوآوری


براساس (WIPO) در شاخص نوآوری، جمهوری اسلامی ایران در سال جدید میلادی، جهش 10 پله‌ای داشته است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
دعوت برای اعتراف و ضعف بجای دعوت به آزادگی

دعوت برای اعتراف و ضعف بجای دعوت به آزادگی


به گزارش خبرگزاری ایران(ایبنا)، نقد و وقت کفاش، از سلسله های سه های ، عصر سه 19 تیرماه با و و قبادی؛ و و منصورنژاد؛ و در سالن فرماندهان برگزار شد. که به در این گفت: در که خلق اثر هم داده، کار ولی نقد اثر آسان است. وی داد: متن ها را می با دو رویکرد و دید کرد. با به بودن، یک نقد است که من به این ولی به از که را هم و هم با و و با به ام (جامعه سیاسی)، این را در سه کلی بحث می دهم. این در کرد: نخستین این است که واقع نمایی این متن و چقدر است؟ دوم این است که آیا با های متعدد، انسجام یا نه؟ و آیا متن به گونه ای است که از شود یا آنچنان به مشتاق شود که تا را نکرده، آن را پایین نگذارد؟ سومین هم این است که آیا در نمادپردازی یا نه؟ آیا وجوه تمثیلی دارد؟ آیا را به سمت اتفاقات و می آیا این و با های روز و می ذهن را شکل این کمک می کند به عصر و ای که در آن شکل نشود. گفت: در وقت می شود و است. با بخش از نیز کنم. چند را می کند که است و به من از پس آن به طور است. می تِم هم ولی هی کار است. سه در این وجود که زدن آن ها کار است. می بر محور حجت پیدا کند ولی او در میان به فؤاد تا حد گم شده است. بار و جدی نقد و وقت ، کرد: به نظر می رسد که از جهت بصری، می نقش آفرینان را در مستطیلی که رکن آن شازده، و هستند، ترسیم کرد و های که در این عناصر ایفای نقش می و با به کنش گر در ارتباطند. حتی مثل حجت و نیز ظرفیت این را داشتند تا از ارکان باشند، ولی در برجسته نشدند. وی افزود: از جهت زمانی و مکانی به مقطع کنونی و پس از (عمدتا مشهد، قم و تهران) می پردازد که مثل درصدد احیای عصر قاجارند. نقد اگر در مدرن آن منظور متون را با یکی از نظریه های مشهور می سنجند و آن به ارزیابی می نشینند، اما فارغ از این های آکادمیک و از این رو نقد به تمییز عیب از امتیاز است. این و در با به امتیازات این گفت: در نام از مفاهیم قرآنی استفاده شده و دیگری نیز را در بیش از یک دهه است. (کتاب وقت معلوم: زمان: سال چاپ 1378، اثر فرد). با حرف زدن و در و با های را یک حسن و است. داد: شده ای این را که پخش و اثر است. از ها و حتی های در در و از ها تا حد است. ای در کار است که (که از یا بودن) بر در دور می زند و این سبب می شود تا دال باشد. این است که با ولی نه در حدی که به های شود که نقد می طلبد. در ها بر این اثر است و به جهت به شدن می را در این به نقد کشید. وی کرد: نثر تا حد (جز بخش آغازین) می با کند. که گاه از سوم شخص (غایب) می شود (نوعی فواد) و گاه و خود است (نوعی اتوبیوگرافی) نیز اثر را از می و می دهد. گاه در شدن و از حال به و نیز را تر و تر می کند. در ها از های اما این اثر در ها تا حد عمل می کند و از این جهت به آن ها شده است. را می برد و گفت اگر تِم ای به (عماد- شازده) نمی شد، از به شدت می شد. تا حد هم در شده و و ها نگه می شود. و علی (ع) در با به گفت: از جهت 117 ، 124 ، 208 و به ص 142 که رخ است (رطل، به جای رطب آمده). ضمن گاه در است که از جهت (مثلا خُب در پشت جلد). طرح جلد می و (20 تومان سال 95) با کاغذ نیمه کاهی، می ارزانتر هم باشد. شایسته تر آن بود که در و یا انتها یا در گوشه ای از طرح جلد، می شد. افزود: تا آن حد است که گفت به جد اثر نه حسن مطلعی ندارد، سوء مطلع دارد. در 10 و 11 (تنها دو آن هم در پاراگراف های آغازین) که علی القاعده به و و محیط است از هفت نفر نام می شود: آقا اسماعیل، یزدی، نیلوفر، امیر، شهربانو که از آنها هیچ شناختی و ذهنی با مشکل می حال می هریک از این در در حین آرام شوند. وی کرد: چون درس خارج بود دقیق تری از و مسایل و باشد. در 13 که می گوید صرف می خوانند، ولی او صرف میر اما عکس یاد شده است. در شیعی، صرف میر به قبول، قرن ها رایج است و صرف پیشنهادی دهه های اخیر است. در نوشتار نیز شده، نیست، کسی که طبق قبلی به سنتی وفادار است (امثله به جای صرف ساده) نباید به جای مُغنی، مبادی العربیه بخواند، عکس آن عمل کند. حلقات سه گانه اصول صدر را نیز در نمی به جای معالم، حلقه اول را می خوانند. به حسب می بایست بار و جدی و به خطرات شیطانی قشر (که نقش اول را دارد) می پرداخت. این داد: از در طول و ساختار را شکننده می کند. در از 255 به بعد شده است که فرزندش که به راه افتاده به جهت ماه پدرش را ندیده، بابا را بکار نمی برد! و یا که به همراه از خود را به آب و آتش زده و حتی شناسنامه اش را تغییر می را در کند! شدن به این همه تحمل مشقات نیازی نداشت و این کار (تسلیم شدن) می به سهولت در بیفتد (بدون تعقیب و گریز!) و یا خانمش که می داند که به او خیانت و می بچه را از او برباید، روال و عادی یک زن، اربعین می گیرد تا را ببیند! و نجاتش دهد و عجیب آن است که نسخه ای که به نفع است را مخفیانه، عملیاتی می کند. گفت: به نظرم مهمترین ضعف و بار منفی آن است که را به جای به آزادگی و آزادی، و و ضعف می کند. کلیدی در سه فراز از زندگیش اسرار مگویش را دیگران فاش می کند؛ یک: به که می رسد را آن دختر کاملا رو می کند. دو: پیش اسرارش را می ریزد، با به قول در آن مرحله به کسی اعتماد و از دست بستگان طراز اولش فرار حال یار غار همانهاست. سه: در روزهای اول حتی کسی از او بخواهد، مفصل از می نویسد و خود را ربایندگانش بداند کیانند، افشا می کند. این و با گاه در حین اثر به ذهنم می گذشت که نام می و یا این در راستای های رسمی، را پذیر می در نقد افزود: های سیاسی- امنیتی، می توانند از کسانی که بر اشراف شود که را حقیر شمرده و دست کم می گیرند و یا برعکس می از مبارزی شود که در انفرادی نه چند روز و حداکثر ماه، که سال و زندانبان، بازجو و قاضی را به ستوه آورده و حتی در حامیش در نقش هدایت و راهبری ایفا می کند. این خواسته یا نخواسته از اول به درآمده و از این جهت، تاثیرِ پایدار و سازنده ای بر نمی گذارد، آثاری که بخواهند از دوم و صبر، و آزادی خواهی را به کنند. وی در سخنانش کرد: می ختام زیباتری به جای به داستانی و در تصویر، کنش و با خلق اتفاقات، را از ابهامات آگاه سازد، کارش را به بهانه (نیلوفر) به او، سبک و سهل و همه حرف را با یاداشتی به سرانجام رساند و در اصل به در های نپرداخته است. این سرانجامش، همانند سرآغازش (و به آغازش) جای بازپرداخت و جدی دارد. حق در بخش های را نداریم زاده نیز در این با به در سال 54 با یک پدیده مواجه شدیم که پس از 40 سال آنطور که به آن نشده گفت: از نظر های داستانی، وقت سانس های عاشق موراکامی را می کند و آنجایی که فضاهای گنگ و کرختی ها می مسخ کافکا بود. هم همچون کوری ساراماگو را می کند. وی با در کشف و خوب عمل افزود: به پردازی، بسیاری (فواد و و تاحدی اسماعیل) و نیز به قهرمانان داستانش ظلم است (نیلوفر و کاترین). در نقش از مادر ناصرالدین شاه تا دربار خوب عمل ولی ضعیف عمل و عامدانه از همه قضایا گذاشته شده و خیلی از حذف شده و انتهای یک دفعه نقش یک قهرمان را بازی می کند. این و اشکالات که به این کرد: وقتی رمانی یک واقعه می نویسیم، حق در بخش های را نداریم؛ مانند تنباکو و میرزای بهبهانی که در است. در بخشی از (صفحه 220) به در 5 در دوران شده که این حکایت به 4 است! به طرز عجیبی بخش از و قاجار را تطهیر و اصلاح می کند. و در گفت: شروع فوق العاده ولی در مکرر تا حدود 100 و کمی پس از آن، تا حدی را پس می زند و از 120 به بعد دوباره به برمی گردد. پیچ و خم ها و رفت و برگشت ها به بخشیده است. به دید کمی سخت بود نیز با کلی از و سیر آن، کرد: بُن مایه زندگی حجت و اتفاقاتی است که از سال 1354 رخ و کمتر به آن شده است. با به ماجرا و به های و قاجار، پژوهش را شناخت بهتر به این دو دادم. تالیف این سال صرف شد. چند سال اولیه و به طول انجامید و سال نیز به تحقیقاتی در کتابخانه ها و حتی خرم دره، و قم پرداختم. وی داد: این دید ای را می و به دید کمی سخت بود. امیدوارم این باشد. این با به نقدهای شده وقت در این گفت: منتقدان تاحدودی به سلیقه بازمی گردد. من مورخ نیستم و هم بگویم. نقد شده ناآشنایی من با و ایراداتی که در این به شده که به این حوزه و دستی نیز بر آتش دارم. لذا مطالبی که در در آمده، با و مطالعه است. به هر در این است. افزود: به ژانر معمایی علاقه و ردپای این در نیز می شود. همه تلاشم، لذت کشف و به است. وقت با خودم را انقلابی با تعریف های سال 1357 می دانم، کرد: در این تلاش قصه ای خلق کنم که انسان با همه ها و خطاهایش در آن شود و در یک بستر انسانی بیافتد. وی در با به ایراد شده به وقایع گفت: لو که منجر به 4 شد و من در 5 ذکر کردم، به من در بود، چون لو این و آن قبول نیست.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : مقاومت
گلف بازان اعزامی به ایرلند پایان خرداد معرفی می شوند

گلف بازان اعزامی به ایرلند پایان خرداد معرفی می شوند


تهران- ایرنا- گلف گفت: تیم های ملی گلف و 20 تا 25 در می شود تا 6 تن از برترین گلف بازان کشور تا پایان ماه جاری برای شرکت در مسابقات جهانی ایرلند انتخاب و معرفی شوند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
ارتقای هتلینگ مراکز درمانی با کمترین هزینه منجر به افزایش کیفیت خدمات دهی شده است

ارتقای هتلینگ مراکز درمانی با کمترین هزینه منجر به افزایش کیفیت خدمات دهی شده است


تهران- ایرنا- گفت: های برنامه راهبردی حوزه درمان با کمترین هزینه به اجرا درآمده و منجر به افزایش قابل توجه کیفیت خدمات دهی شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : 5 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
العبادی: جنگ با همان اراده و قدرت علیه داعش ادامه خواهد یافت

العبادی: جنگ با همان اراده و قدرت علیه داعش ادامه خواهد یافت


به در هماهنگی های گفت: سازی تلعفر، و غرب را با و داد.در در این شده است که بر ها در جنگ و آن را است.در ها درباره تفویض اختیارات به ها بحث و تبادل نظر شد و که این پروژه باید بصورت درست ، شفاف و با اجرای دستورالعمل های حکومتی اجرا شود. این گزارش، با آزادی شهر در دهم جولای سال جاری میلادی، تنها شهرهای بزرگ تحت اشغال داعش، در جنوب کرکوک، درغرب و القائم در غرب است که منابع امنیتی، نیروهای برای آزادسازی شهر ترکمن نشین آماده شده اند. خاورم*4*1770*
تاریخ باز نشر :
زمان : 12 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : بین الملل
مروری بر تاریخچه و گرایشات فکری سلفیه در شبه قاره هند

مروری بر تاریخچه و گرایشات فکری سلفیه در شبه قاره هند


به (ایبنا)، شبه هند علی رغم آنکه مهد بت پرستی و ادیان غیر اما در قرن اول با بخش شد و پس از آن به یک در این عمل و در سیاسی و اجتماعی این نقش بسیار موثری داشته است و مدت های زیادی نیز سلاطین مسلمان بر آن حاکمیت و در جهت گسترش اسلام، پشتیبان بودند؛ عمده اندیشمندان این یا بر و یا بر بودند. پس از در در بین نیز به و سلف آمد و نیز به را کردند. پس از این دو مهم در آمد: و . این دو هر چند در با و هر دو می اما به به و سیر و با دارند. در در شب هند گری و و و و با در شبه هند را در سه بخش با های ، در شبه هند و های و در شبه است. نویسنده در 43 را این گونه معرفی است: در واقع کسانی هستند که به صورت محض در افکار از محمد بن تبعیت می کنند. ابن از ابن در پیروی می کند و ابن را به سه قسم: و اسماء و صفات می کند. از دیدگاه وهابیت، عبادت شکل می گیرد، نه ربوبیت، زیراکه مشرکان به اعتقاد ولی در مشرک بوده اند. چنین نگرشی، این گروه غالب مسلمانانی که به انبیاء و بندگان صالح متوسل شده و ایشان را شفیع و کمک کار خود در پیشگاه و به زیارت قبور آنها بروند، کافر دانسته، بیرون از دایره مسلمانی می دانند. در 350 نیز درباره های تبلیغ می خوانیم: امروزه هند و پاکستان و بنگلادش، های اند، تا جایی که این در به نام جنبش شبه شناخته شده است. بزرگ ترین اجتماعات سالانه نیز در سه برگزار می شود. اغلب های از سه به دیگر کشورهای می روند و در آن کشورها نیز هسته های را اتباع مهاجر سه تشکیل می دهند.: نخستین چاپ در شب هند در 371 با شمارگان یک نسخه به بهای 20 تومان از سوی انتشارات پرتوک به بازار نشر عرضه شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : مذهبی

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir blogblog.ir blogblog.ir اهنگ مایا عثمان نوروزف اهنگ ترکمنی گل یارم گل ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ عثمان نوروزف سوی منی یارم خواندن رمان ماه مه الود از پرستو.س دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ تنها موندم مجتبی الاله آهنگ مایسا جان ترکمنی