بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب براساسجانشینان ونگر در آرسنال به روایت عکس

جانشینان ونگر در آرسنال به روایت عکس


براساس 6 به جانشینان ونگر در آرسنال محسوب می‌شوند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : ورزشی
جوایز ادبی؛ عاملی برای کشف استعدادهای جوان

جوایز ادبی؛ عاملی برای کشف استعدادهای جوان


(ایبنا) ndash; مائده مرتضوی: سال متوالی در دو بخش و عکس با می شود. هدف این به آن کشف و و ترویج فرهنگ و شده است. به منظور بحث این و گفت وگو دستاوردهای احتمالی آن میزگردی با از آثار، و این در (ایبنا) شد. در این نشست، و حسن از این و داشتند. در این از عوامل بر افزایش یک تاثیر یک بر محبوبیت و مقبولیت یک و نقشی که یک می در هر شد. در این که در این از و پیش کرد و سپس و آن با به بحث و تبادل نظر پرداختند. موسوی: از است که در به تقویم خود است و در مدت سه ای که در تاریخ مشخصی و اختتامیه آن هم به رسم در خردادماه می شود. این به اختلافاتی که با پیش آمد، با خود از در این داد و را راه کردند. در حل شد و از من این کرد. با این تیم و در دو بخش عکس و شد. در از قبل هم بخش عکس و و نیست. است که گذاری این است. این به مفهوم وقایع دهه شصت و بمباران و حس هراس و هشدار و هر چیز که از این دریافت را شامل می شود. از تا به حال که چند روزی هم به پایان این مانده اثر به و های شده است. تا به حال حدود 200 اثر به و پیش بینی می شود که در باشیم. این می شود و سپس انتخابی می شود تا و شوند. از ده کتابی با گردآوری و می شود. در این ضمیمه ای هم از داشت. این عکس ها 30 عدد بود. در رابطه با این هم سعی شده که به تِم بمانیم. از دل یک به است و در حال و به نظر من می کرد که شده است که به و است. و طباطبایی: از های به در های مند شده اند و در حال شکل است که از بحث است. از را در حال به می بینم. از طرف و های هم در های از تا شده است. در این ها ثبت نام می که آن بود. حال این است که پیگیر کار یا زود آن را رها و کنار بگذارند. این ها یا نه نمی شود بحث کرد و به موجی است که راه و به هم خوب است که اهل به این مشتاق کمک اما این ها و ها معایب و محاسنی هم دارد. از محاسن آن می به و درسی که می اشاره کرد. اما معایبی هم دارد. به این با در این ها با و وعیدهایی رو می که است نشود، از چاپ و و کلا که جلب مشتری است. در این هنرجویان بعد از عملی این ها می شوند. فکری شود که در این ها می و به نحوی جلوی های به را گرفت. به نظر من مثل می عاملی کشف و آن ها به و این کار به درستی بگیرد این در آینده را داد و آن را بالا برد. حسن محمودی: به این ها را می بستری هر کرد و این پتانسیل در آن ها دارد. در این نقش چون و ... بود. اما در حال جای این گونه احساس می شود و هم چندان که به آن باشند. اگر هر ای به این سمت می تا حدی جای را پر کرد. از حال که در و و ... چاپ شده و با آن ها به شده اند که آن، است. نسل خود می به هدف شود. مقانلو: دو کلی و بعد به کنم. اول این که به نظر من خطا یا در های و که اسم و اند, است و هم در باشم, به که در های می شوند. چون در از های چاپ می تا داوری, و به هیچ وجه های به یا نام شده در را نمی خوانند, اول با می شود و بین رخ می دهد که آن چند را اند. این رای شدن یک کتاب, از هم بود. اگر ای با خوب یا ناشرش, را به دست ده و و هم از ده به او فقط پنج بدهند, باز اش از یک قوی که شده و فقط از سه 8 گفته, می شود. یکی از راه های این مشکل, روی باشد. و این است که وقت و حق و کل ها را بخوانند. به یکی از جوایز, کشف و به که خب های شده به ای مثل این و را که همه با دقت و می شوند. دوم. یکی از فعلی ، با است. حتی ناشران یا معتقدند که تا ndash; آن هم از نوع قطور!- ننویسی یک نیستی! که خب نگاهی و عامیانه است. پس کوتاه, و ارج نهادن به نویسندگان, می تا حدی با این نظر مقابله کند. اما به از کوتاهی که این سال ها شده مربوط به زیرمجموعه های بخش های یا نهایتا مشارکت بخش و اند و خروجی آن ها ndash; های ndash; حتی اگر به شکل یک مستقل چاپ هم بشوند اما توزیع شان محدود است و به یک کالای بازار نمی و صدایشان به مرکز نمی رسد. پس یک ای این میان دارد, شکافی بین ای که آثارش در این و شده و بعد می کتابش را به ناشری بدهد اما شرایط برایش مهیا نیست. حسن محمودی: با که در حوزه می این است که متولی و آن یک است. و از این منظر این را مهم دانست. در واقع این واسطه ای است که می بین و باشد. شهر به تنهایی می موثری در و باشد. اگر ظرفیت ها را در نظر بگیریم و با های می گفت که از از این برخوردار شد. از های در شدن یک اثر حرف می زنیم، فراموش نکنیم که ها نقش دارند. با تبلیغ می در تجدید چاپ یک عمل کند و این به زنجیره ای در جاهایی ها برقرار بشود، مهم است. از سوی ما در های ها و کارشناسان را هم دخیل کنیم. در فرشته، هنوز در و پیشنهاد می کنم در های حتما یک هم شود. مقانلو: من هم این است که چرا لزوما از این چنینی نمی شود و که از این می هم مورد نمی گیرند؟ طباطبایی: از این ها می شود که جایزه، این کار و به این کار اشراف دارند. و جانبداری خاصی، را می مهم است. من فکر می کنم در این چیزها رعایت می شود شد و که نزد و اهل قلم دارد، موید این من است. بحث مهم که این است که موفق تر از عمل می و این به سبب اطمینانی که نسبت به برگزارکنندگان می کند. شیوامقانلو و موسوی: چرا ها به حال خود رها می شوند، است به آن پرداخته شود. در راستای هدف ورک شاپی سه نفر اول خواهیم کرد که سعی این کارگاه با قیمت مناسب و اساتیدی متشکل از که این داستا ن ها را باشد. تصمیم که این ورک شاپ ها را از مرداد تا شهریورماه کنیم. از تسهیلات و تشویق که این در نظر این از است که در این در چهارم می افتد. چاپ و این به با انتشارات شمع ومه به افشین شحنه تبار توافق ایم که بعد از چاپ فارسی، هم شود. و برنامه به زبان های نیز داریم. کار که نمایشگاه عکس در است که می توانیم را هم در آنجا و است نوعی تور ایرانگردی است و ایشان می توانند خود را در رشت، اهواز، اصفهان و شیراز نیز کنند. در دهه های و کار در و با حال چه تفاوتی و رویه به نظرتان تر است؟ طباطبایی: در و که آغاز به کردم، که می نوشتند، شان را به و می دادند. به کار من در سخن چاپ شد. قبل از آن هم هفته و جمعه ، سخن ، بخارا و ... بود و ورود به جهان از طریق بود. هرچه بود، امید هم موفقیت اش می شد و پس از چندین به فکر چاپ و داستانش می و بود که با واکنش های رو می شود و این هم می افتاد. اما در حال امکانی در و از فرصت چاپ های خود را در این به گزینشی عمل کردن این و در به فکر چاپ این ها به می افتند و می به ناشرانی که کار اول چاپ نمی و می شوند. مگر تا کار خود را به سرانجام برساند. حسن محمودی: از استفاده می که پیشینه و اند و شناخت از و به هر حال از هم در برخوردارند. در از علی خدایی، بلقیس سلیمانی و دارند. هر از این نام ها از و خاطرجمع که از خود در نام های حمایت می کنند. خود به شخصه در مسابقه ای و به می کنم، با آن می گیرم و در اش در حد توانم کمک می کنم. شده که در نویسی، ام را جلب و گشته ام تا اش را کنم و اش را هم به ناشر کنم. گاه آدم را ام با 10سال که برایم نبوده اند.! مولفه های مختلفی باعث شده که مانع شدن این شده است. این بارها در های است و نویسانی که لایق و را به نشرها و محافل اند. این اتفاقی است که در دهه های قبل بود. در دهه چهل و پنجاه در این اند. بعد از نیز مثل مفید، زاینده رود، کلک و در اند. از وضعیت در مجله چاپ شد و این توانست را در آن به خود جلب کند تا جایی که محمود دولت آبادی در جلسه خوانی خود در آلمان ان را خواند. چاپ چند در از او را به یکی از مشهور تبدیل کرد. های را در این می زد. اما متاسفانه در دهه اخیر با که باشند، رو ایم. و های جایگزین شده اند و نقش تاملی در نفس اند. حسن این توسط نهاد یک این است که این مکان حتا با به تغییر هم همیشه سرجای خود هست. چه راهکارهایی می یک کرد تا شدن ای در فلان آن فرد به و به پشتوانه ای چاپ اثرش به شمار بیاید؟ حسن محمودی: ای چاپ آن محسوب می شود. این مدتی رخ داد و خوشبختانه محدودیت درج آن نیز برطرف شده است و با این رویکرد هم می شود هم نام آن جایزه. مقانلو: من دو شرط تداوم و چینش را دو مهم در می دانم که در جلب اعتماد مهم به استقلال و بی طرفی داوران. گاهی پیش که شدن رد دوستی ها و در ساز شده است. در گرچه یک توجیه تا حدی سوی ماجرا می این که دوست و از قضا هم نوشته و حق و شایستگی شدن داشته، اما در کل مشکوک به کارها را با دقت نخوانند یا رفاقتی عمل می در سرنوشت و ادامه یک و مراقب و حواس جمع بود. طباطبایی: ای که در نظر امر ای است. یا هر کس نتایج شده با نظرش نباشد است به آن اعتراض کند. به هر حال نیز وحی منزل و ای این امر را به تفهیم کرد تا در و گمان نکند دنیا او به آخر است. هر ای را نباید منتسب به کرد و به برچسب زد. طبعا هر مبتنی بر است که در کار می جوید و همچنین سال ها و مطالعه او. در آخرین در این نظرها و ها با هم رو می ، می و که تر به نظر آمد حرف آخر را می زند. حسن محمودی: است که رد اغلب چهره های را می گیریم، متوجه می شویم که در ای جزو برندگان و این اند. و هم به هر را می کند که از آن دفاع کند. موسوی: فاکتورهایی را می اجرای ضریب خطای کرد و آن تقسیم به دو و است که این امر در شده است. در این ارسالی می شود. در چون در فرم های ارزیابی به آن ها امتیازدهی می با این محاسبات می نقش را نیز داد. طباطبایی: در اثر دوباره بحث می شود و در های تلگرامی بحث و اختلاف بین اثر است. مقانلو: یک هم این است که چرا هیچ از آنقدر که من اگر چاپ شده هم باشم، دلم بخواهد در آن کنم و شدن در آن هم به من بیفزاید؟ در مثل مناقشه و هیچ بخش ادبیاتمان را نمی شود کرد، ولی چاپ در نیویورکر هر ای هم افتخار است. یا اُ.هنری که کادر خودشان های زبانی را که در آمریکا و کانادا به چاپ دقیقا می و سی منتخب را در سالانه می و به سه نفر اول هم می دهند. خب هیچ ای که نخواهد در این لیست یا بگوید کار مرا در نکنید. یک اطمینان و است که طی سال ها و با کار و اصولی و ای حاصل شده است. حسن محمودی: اینجا دو است؛ یکی بعد از چاپ کتاب، به صاحب اثر انتقاداتی دال بر چرایی در می شود و به این کرد که هدف داستانی، کشف است. اما در ایم که به بالای آن اشخاصی مصطفی مستور و احمد آرام هم در آن اند. در انتهای این اعضای و پیشنهادات خود را بهبود این به دادند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 13 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
ظریف: آمریکا منطقه ما را به سمت بسیار خطرناکی می کشاند

ظریف: آمریکا منطقه ما را به سمت بسیار خطرناکی می کشاند


به گزارش تقریب(تنا)، وزیر امور پس از به به در عالی رتبه صلح و همچنین سخنرانی در شورای روابط خارجی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این که اگر از شود چه کرد: عمل می در و از های ای و که کرد و که بین المللی به حرکت داشت، آمریکایی ها بسیار ناخوشایند است. سفرش به هم گفت: در ای که بحث صلح در ترتیب داده به آمدم. وی افزود: این فرصتی فراهم می کند که دیدگاه های به پیشنهادهایی که گفت وگو و در خلیج فارس و در همسایگی کردیم و ایده قوی که دولت آقای روحانی پایداری، و آرامش در است را در و با سایر اعضای نیز در این زمینه مشورت کنیم. وی افزود: فردا با گفت وگو کرد و با بعضی از اعضایی که در حضور خواهند داشت نیز دیدار و گفت وگو کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 14 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​امام حسین (ع) در آیینه‌‌ کتاب

​امام حسین (ع) در آیینه‌‌ کتاب


ایران (ایبنا)- و دین: به این که در طول گذشته و حال، ها و فراوانی (ع) و از سوی و سنی و حتی و شده است. که این ها، یک سان اما وجه همه آن ها، و گرا بن علی (ع) و به ارادت و دوستی نسبت به آن است و بسیاری از آن ها نیز دار اهمیت، چرایی، تأثیرات و نتایج واقعه عاشورا هستند. انبوهی کارهای نگارشی در این چنان است که های گوناگونی نیز مربوط به و و و آن است. حتی از این ها هم و و چاپ شده است. ای در (ع) به یک جلد و شده تا سال 1380 و از این را و است. و حتی در این لذا به این را به (شماره 76 و 77) و به می کنم و در این جا، به چند در این می پردازم: از آن جا که به و سبک و نیز (ع) از ای به (ع) می کنم: این الامام است که به همت گروه حدیث پژوهشکده باقر العلوم در قم، تألیف شده و علی مؤیدی آن را به پارسی برگردانده است. (شرکت چاپ و نشر بین الملل) ناشر این در سال 1381 است که چاپ هشتم آن در تابستان 1392 در اختیار من دارد. بخش زمان را دربردارد که در چهار فصل شده است. بخش دوم دار پرداختن به (ع) موضوع بوده که در پنج فصل فراهم آمده است. با فهرست اعلام و منابع و مآخذ جمعاً در 959 ارائه شده و اثری جالب و قابل استفاده را پدید آورده است. و امّا چند اثر از صاحب این قلم: نخستین مستقل من (ع) و کربلا در بهار سال 1373 از سوی مرکز چاپ و نشر با سرخ به چاپ رسیده است. عناوین مطالب این عبارتند از: مقدمه ناشر، برگ اول: شکوفه سرخ، بلندای آفتاب، باران سبز، نخل واژه های سپید، منشوری از آینه، خورشیدی در خون، برآیند و و های عزادار. در سرخ ، به و روش زندگی (ع) در قالب داستان ام، به شعرهایی که شاعران ان اند، ام و با مورد دادن ها و دلایل و به برآیندها و های آن، با ادبی، را به پایان رسانده ام. دیگرم در این قصه های (از مجموعه جلدی معصوم السلام) است که به نشر (انتشارات قدس رضوی) در سال 1395 به آن است. این که دربردارنده قصه های برجسته و مهم اباعبدالله (ع) در 96 جیبی در 10 فصل و بخش نامه است. به جز این دو اثر مستقل، در بخش از ها یا قصه های پنچ گوهر (از بنیاد پژوهش های قدس رضوی) و قصه از (از اسلامی) نیز به گوشه از ـ که درود خدا و ما بر ایشان باد ـ اشاراتی ام. بر این آرزویم که خداوند توفیق شناخت و معرفت (علیهم السلام) و پیمودن راه آنان را به همگان عنایت فرماید و همه ما را از رهروان آن بزرگواران دهد. بمنّه و کرمه.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 24 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
هیچ کتاب آسمانی به اندازه قرآن درباره علم و تفکر سخن نگفته است

هیچ کتاب آسمانی به اندازه قرآن درباره علم و تفکر سخن نگفته است


به گزارش (ایبنا)، سی و پنجمین بین عصر (پنجشنبه 30 ماه) با حجت علی محمدی، نماینده ولی فقیه و و آیت عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان علی ولایتی، بین الملل اژه ای، اول قوه علی صدا و و و در و از و در (ره)، شد. حجت در این گفت: این با حافظان و پژوهانی از 84 از قاره های از 30 تا 6 اردیبهشت می شود. 370 مهمان از با گویش ها و نژادهای گوناگون، زیر پرچم با و در کنارهم گرفته اند. وی داد: همزمان با بزرگسالان آقایان، طلاب در های حفظ، قرائت، تفسیر و خطابه قرآنی در حوزه علمیه قم، دانشجویان در های حفظ و در در حفظ و در های حفظ و در می شود. و کرد: به به همه ما دهد با یک یک امت در و قدم برداریم. به ما است و خلف نیز و منش را دارند. قسم به و قلم در علی نیز در بخش از بین و گفت: هیچ که به و سخن باشد. در 80 بار علم و آن، بیش از 10 بار خرد و علم و خرد و و است. به (ص)، در علم و دارد. در علم و علم در جهل است. در به قلم و قسم یاد شده است. وی افزود: از علم هم و هر علم هم است. در از اوج و یک به آن ها یاد می شود. در یک جلد در شرح و و ولی در سال 1942 که امیر شکست خورد و به مراکش رفت، آن یک بود. های متعددی در طول در شد که های آن ها به چند ده جلد می رسد. در گذشته مقایسه بین ها، تعدا علما و دانشمندان و که می شد. در بین کرد: منابع معتبر، در صفویه بیش از یک شاعر داشتند. یکی از محققان روس اخیرا کتابی که در آن یک و یک ریاضی دان را شناسایی که نیز بودند. تعداد 14 پزشکی از دوران بجا مانده که قانون ابن سینا در رأس آن هاست که 600 سال در دانشگاه های شرق و غرب عالم، مطرح و مرجع بود. گفت: که استعمار بر حاکم شد، ضعف های موجب ضعف گردید. در سلطه غرب، در تصور می شد که با تمسک بر غربی می توان رشد کرد، ولی این نتیجه ای نداشت و هیچ را نمی شناسیم که با تقلید از غرب رشد باشد. هر امت توسعه و به بومی خود توسل جوید. وی افزود: در ترکیه از سال 1923 حروف لاتین شد و ملتشان از سال محروم ماندند. در حالی که چینی ها بیش از چهار علامت و زبان آن ها سدی در بیگانه است. ژاپن هم با 700 شکل الفبایی توانسته هویت خود را حفظ و کند. بالاخره ها به این رسیدند که از غرب چیزی نمی شود و لذا جرقه های زده شد و پیدا کرد. این است که می بینیم به رجعت اند. در بین داد: هدف ما اتحاد و بین اعم از شیعه و سنی است. ما با ها است علی صدا و سیما نیز در این در سخنانی ، کرد: خدا را شاکریم که جمهوری و ملت ما، ملتی است و بقای و مسلمانان، است. وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ قُوَّهٍ وَ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ وَ عَدُوَّکُمْ وَ آخَرِینَ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ وَ ما تُنْفِقُوا شَیْ ءٍ فِی سَبِیلِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَ أَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ و بنا بر این آیه، همواره قوی تا دشمنان به سمت آن ها حرکت نکنند و در امنیت و آرامش باشند. وی افزود: این روزها هستیم که پر از ها است و تا که را می شناسم، اعتقاد دارم در این برهه بیش از هر تخریب و انسانیت و فاصله انداختن انسان ها از دین، رسوخ و آنهم به دلیل تکنولوژی ها که بدست دشمن است. همه مسمانان و مؤمنان با اتکا به و جلوی این های شیطانی و به را بگیرند؛ ما با ها است. ملی گفت: بنا بر روایات، ها ابرهای سیاه ما را فرا گرفت، به مواجهه با ها برویم و بتوانیم در آن ها سدی و کنیم. ای است که هر کس در معرض انوار الهی آن باشد، تحت تأثیر می گیرد، همه ما قرآنیان و آن که با زیست می خود باشند، هر فردی که اهل است، اهل و آگاه کننده باشد. علی عسکری کرد: با و نیروی بتوانند در استکبار و صهیونیسم ایستادگی و هر روز باشیم. در روان ما نور شعله ور و هر روز رونق بیش از پیش در جامعه و خانواده باشیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
5 سرباز ارتش ترکیه در کردستان عراق کشته شدند

5 سرباز ارتش ترکیه در کردستان عراق کشته شدند


به گزارش (تنا) این بیانیه پ.ک.ک در در به سه حمله و با . این که از سوی در کرد 3 را است. این است که در دو ماه در عمق 20 خاک در و به زدن و است. کردستان تاکنون در خصوص درگیریهای اخیر این با وموضع گیری نکرده است به خلاف مرکزی که به حملات به سنجار شدید نشان داد و نخست وزیر حیدر العبادی داشت که هر گونه دخالت در کشورش را محکوم می کند و مسئولیت برخورد با هر را در را وظیفه خود می داند. آنکارا به بهانه دفع تهدیدات شبه کُرد، خود را برای مقابله به آن ها وارد مناطق شمالی دو کشور و سوریه است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
تولید تحت لیسانس نشانۀ خودباختگی است

تولید تحت لیسانس نشانۀ خودباختگی است


اشاره یکی از حاد که از بدو به دچار آن بوده، خام چه در که این خام ابریشم و را می شد و چه که نفت مهم است که می کنیم. در کل این دوران، کارویژۀ ما در چندانی است. اصل این کارکرد عزت ما را دار می کند. خام در ما را تا با شاه به گفت وگو بنشینیم. وی از جرج و است. به و خام نفت و این تا چه حد روی نفس ملی ما تأثیرگذار به نظرم بهتر است بحث خام را از اینجا آغاز که یک سری از اقتصادها در چارچوب بین المللی طوری شده اند که به یک کننده شوند. وقتی به این می و و به تبع آن و در عرف بین به تک هستند. از این این است که آن ها یکی از های را به کنند. از و به جزء این هستند. اگر صد قلم در از و تا نفت و سنگ های را در نظر می این که به تک محصولی، یکی از های یا طبیعی خود را می فروشند و به داشتن آن و هستند. از بولیوی و ونزوئلا در تا آسیا این وضعیت دارد. از سوی دیگر، آمریکا به که ادعای را دارد، 24 دنیا را و تعیین است و می گوید این کشورها، که اروپای و با رویکردهای لیبرالیستی خود به رهبر میانی می شوند، می در های مختلف در فناوری های نو کار کنند. بعد از این 24 کشور، 144 را و را در نظر است. از این فقط گندم، فقط و عده ای فقط در حق دارند. در یک شده است که این فقط را و این که پیش و می کنند. یک نوع است و سعی می شود این به هم تا سود و در به هم نخورد. بعد از دو شده و WTO است که و را می کند. اگر از و آن ها به شکل می چون در و این ندارد. امر این است که این به خام و تک خود دست بزنند. این یک طرف است. طرف خود این که از آن ها به سوم یاد می شود. این بعد از دوم به زدن و و راه را که ها شده ملی و در نیز یک سری از را در دست گرفتند. 109 سال بعد از و بار در به به نام نفت برسیم. از روز اول ها به نفت و می نفت اما نفت ما یک بود که هم می تا این را چون این به روی و از بین ما می شدند. بعدها هم کنسرسیوم و بعد از آن یکجانبه گرایی قراردادهای نفتی حتی بعد از ملی شدن صنعت نفت تا زمان انقلاب، جوری روی نفت دست گذاشته که ما نفت را با خود آن ها می و بخش عمده ای از نفت را که یک سوم نفت به هزینۀ به آن ها برمی گرداندیم. با نازلی این نفت را سوار بر های این می و به پالایشگاه های آن ها می فرستادیم. آن ها هم بعد از فراوری نفت، شصت قلم می ساختند و با بالا به ما می فروختند. در مابه التفاوت که از درآمدهای نفت داشتیم، از ما پس می گرفتند. در این ماجرا، را ما داده بودیم و را هم ما به آورده بودیم، پول هم از محل گردش های عمومی و ملی ما تأمین شده اما این فن سالاران و ها که توانستند با تفکر لیبرالی خود، و ما را تصاحب و سود و خود را دهند. اگرچه با گذشت زمان، شکل این اتفاقات در روبنا کمی کرده، اما اتفاق است که از آن به استعمار یاد می شود. مثل ما به جز نفت به 24 است که هرکدام از این 24 پدیده می یک را اداره کنند. اگر بتوانیم قلم از را فرآوری بازهم دست به خام خواهیم زد، به خاطر ما خودش را نگه و تلاشی جهش است. ما از سنگ آهن را با تا چهل به ازای هر تن می و با به بندرهای چین می فرستیم. با توجه به های بارگیری و ترانزیت، این سنگ آهن به 120 در تن می رسد. این است که ما آن را درآمد می دانیم. است که در کنار این صادرات، می کنیم. فولادی که رسیدن به مسیر طولانی را طی می کند. ضمن و را هم از ما خریداری اند. این است که در از که هیچ ای رفت وآمد و حمل ونقل آن نشده و در می ارزان تر است. به نظر می رسد بعد از دوم که از آن با مونتاژ و با شدن در از اقلام و داخلی همراه ما هیچ اصراری به جدید شدن و به دنبال آن وری از ملی و عوامل ایم. لذا وری در ما به شدت کاهش پیدا است و حاضر نیستیم واقعیت های ملی مان را باور کنیم. می توانیم در 24 ملی به های حساب و آن ها را پرورش دهیم. خروجی این می شود که پول می و در عوض، آمریکایی، یا حتی ویتنامی می کنیم. در چند روز با یکی از دوستان دربارۀ تفاوت های الکترونیکی صحبت می کردیم. وی با نشان دادن دستگاهی به من گفت این چون خارجی و بالاتری دارد. دیدم آن با اش هیچ تفاوتی و فقط زیر با حروف نوشته شده بود: ویتنام. کار از تایوان، سنگاپور و چین است. سؤال من این است که واقعاً دستاوردهای علمی و در یک صد سال چه بوده است که فلان ساخت این بهتری نسبت به باشد؟ به نظر می رسد از و هم دیگران می خواهند که تک و خام بمانند و از زیرساخت های استفاده نکنند. یکی از ما زیاد است. این چه به قانونی و چه قاچاق، از ما را می بلعد. به چه راهکارهایی سامان دهی دارد؟ در ابتدا بدانیم همیشه بد نیست. ما خیلی از مواقع ارزیابی و سیاست درستی نداریم. هم جزء این موارد است. من یک بار عرض کردم که ما الآن ده سال است که می گوییم به میلیارد دلار کشورمان می شود. با حجم ما در طی ده سال بیش از دوبرابر ولی به مانده است. در طی پانزده سال گذشته، هیچ گاه سعی ایم را کم کنیم. حال اگر فرض مضر یکی از مهم های مؤثر این این است که واردات، ای را شناسایی و با راهبری خودمان و ایجاد و تسهیلات ای، این را در بگیریم. مثلاً در موجود، توان و کشش داریم که عراق، افغانستان و از عربی را در باشیم. اصلاً ندارد. این فقط تعداد محدودی کارخانه در الکترونیک و یک آزاد به نام جبل علی. کل اندازۀ بندرعباس و مجموعۀ هرمزگان ما نیست، اما آن ها کالاهایی و سپس می کنند؛ را به رسمی به ترانزیت کشورشان می و بعد را به ثالث می و جزء که روابط تجاری گسترده ای با دارند. صرف نظر از جزء معاند و مرتجع خلیج فارس هم محسوب اما در بحث فهمیده اند که می چینی، اروپایی و فرامنطقه ای را به و انبارداری و با مجدد، این را تری کنند. در مورد ترکیه نیز طور است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
خانه انجمن‌های ادبی مثل خانه سینما و خانه موسیقی می‌شود

خانه انجمن‌های ادبی مثل خانه سینما و خانه موسیقی می‌شود


به خبرگزاری کتاب (ایبنا)، های صبح (29 ماه) با قزلی، شعر و و در شعر و شد. در این گفت: در سال های وظیفه های با شعر و است اما این در سال شکلی نو به خود می گیرد و با ابلاغ و بار است که های در شوند. وی داد: در این کار مثل های هنری شده اما اتفاقی های رخ نداده بود. از سال هاست که های مشغول و در نشر، در اِن.جی.اُ ها و در گروه های دورهمی به می پرداختند و را از یک یا می کردند. شعر و در این کار گفت: ما است که در این طرح و بر این های را و این به آن که می به های های کند و آن ها را هدف از این کار این است که ما از ها تا و منابع را به شکل معقول تری تقسیم بندی کنیم. وی افزود: در این از الفاظی است و است که ها و این ها مهم فاکتور است. از هفته پیش که کار ثبت نام شده است تا به 180 ثبت نام اند. در و پس از اتمام ثبت نام ها این کارها شود و بند 8 کارگروهی رسیدگی به این شود که این در شعر و شکل و آن طبق با شعر و بود. در در های گفت: بر شعر و های در و سه نفر از این به یک که های می شود تا کار را کنند. با به از های کرد: و در که همه ها را دهد اما که این های بین و باشد. است که ما به فکر این طرح باشیم. وی داد: ها شد که در را های در نظر بگیرند. اما که اسم در است و می که از این سر پل می کرد و در سال های را داد. با به های گفت: در حال شده 800 است که این رقم طنز است اما از یک شروع کرد و همه می که اگر کارهای خوب و قبول شود تبدیل 800 به 8 میلیارد کار سختی نیست. جشنواره شعر فجر با به ضرورت های کرد: های ای شد مثل سینما و موسیقی. از پیشکسوتان و ریش وسط بیایند و این کار را کنند؛ به دلیل خصوصی این ما در آن دخالت نمی مگر آنکه ریش از ما بخواهند تا در این باشیم. وی افزود: ما طرح راه ها را داده ایم و تا که می اما همه این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که ها مایل به راه ای باشند. شک اگر آن ها تمایلی به این کار نداشته هرچقدر هم که ما خاصی رخ نخواهد داد. با به روند های های گفت: شک من با سیاسی کاری و ابزاری از های مخالفم اما این تاثیرگذار هم و خودی نشان دهد. از هیچ وقت از سیاست جدا نبوده است و نمی این را محدود کرد. با به نحوه شکل گفت: 15 عمیق داشتیم که در این ها با سرشناسی آقای ابوتراب خسروی، فاطمه راکعی، راضیه تجار، فریدون عموزاده خلیلی، در شهرهای مختلف دادیم و نظرات این را جمع آوری کردیم تا از دل این گفت وگوها را کنیم. در نیز از این انشاالله در این کرد تا سنگ بنای های را بگذاریم تا از طریق آن مطالبات را کنند. وی داد: جزئیات های در ذکر شده است مثال کف تعداد اعضا 10نفر و های هر سه ماه یکبار جلسه ای را و اداره شهر یا سه نفر از شناخته شده منطقه خود را باشند. ما به عنوان مجری ابلاغیه علاقه ای نداریم که ها از حالت عادی خودشان یعنی مردمی خارج و نمی هم مجوزی به مجوزهای اضافه این آن است که ما تر شود و های حمایتی این ها باشیم. ثبت در را الزام نمی داند و در این رابطه گفت: هیچ اجباری گرفتن و ثبت در وجود ندارد اما که نکنند طبیعتاً از های مادی و معنوی بهره مند نخواهند بود و اگر در شهرستانی سالنی در اختیار و دارد اولویت است که اند. به نظر من کمترین مثبت این رخداد این است که یا سازمانی نمی تواند هویت را زیرسئوال ببرد و به زبان تر پشتیبانی هویتی کار ماست. وی افزود: یکی از فواید این تشکل توجه به پراکندگی جغرافیایی است؛ اگر این شکل نمی شاید هیچ وقت به فکر آن نبودیم که در شهر نقده در حال است و ما از آن کنیم. مسئول های با به گفت: طبق روزهای (سه روز پیش) 538 در شدند که 116 ثبت نام اند. بیشترین ثبت از های تهران، اصفهان و خوزستان است و های کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد و کرمان جنوبی که از آن ها ثبت است و نسبت به بافت جمعیت همدان و گلستان پرانجمن های هستند. در پایان، طبق سه روز 88 شهر از 25 تا به ثبت نام اند. در با به کرد: دومین را در اردیبهشت ماه کرد و من فکر می کنم که تا آن روز کار ها به برسد و رأی را ها باشیم. سال در کنار توانستیم از های مختلفی که در این شرکت بودند و خوشبختانه بالغ بر 50 شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
تغییرات هوانیروز از زبان فرمانده نیروی زمینی/ افزایش سه برابری برد موشک بالگردها

تغییرات هوانیروز از زبان فرمانده نیروی زمینی/ افزایش سه برابری برد موشک بالگردها


خبرگزاری شبستان: از رهبر انقلاب در خبر داد و گفت: سه برابری برد موشک بالگردها و سرعت اورهال ازجمله هوا نیروز است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
مردم با کار متفاوتی روبه‌رو خواهند شد/ نخواستم در این اثر جایگزین افشین یداللهی باشم

مردم با کار متفاوتی روبه‌رو خواهند شد/ نخواستم در این اثر جایگزین افشین یداللهی باشم


به (ایبنا)، عصر روز (27 ماه) ای و به منظور تهیه سرود تیم ملی در جام جهانی امضاء شد. یکی از این کارها با و و از است. این اثر در گفت وگو با این گفت: قبل از سال 97 را از (آهنگساز) که از من دعوت بود تا در صورت توافق بتوانیم همکاری باشیم. با او تماس گرفتم و بعد از این گفت وگو، صحبتی را نیز با داشتم و وی نیز نکات و که بود در کار را کرد و من که یک روز وقت کار را کردم. وی داد: را این کار اما شدن از من از مدت ها پیش این را می با این حال را این و که شعر من این اثر شد؛ زیرا این یک کار ملی است و با سایر آثاری که از من منتشر شده متفاوت است. این و سرا در تایید اثرش گفت: مورد من است و همانطور که گفتم ام را این اثر گذاشتم. بعد از اتمام اثر به دلم نشست و ته دلم می که کار شد. به هرحال به احتمال زیاد کار در 26 اردیبهشت ماه به رهبری شهرداد روحانی و ارکستر سمفونیک ملی در بازیکنان و کادر فنی تیم ملی و مندان شد. در به این سوال که متن این شعر چقدر به تفکراتش داد: به آنکه لجوجانه با شعرم برخورد می پذیرش این نکته که بپذیرم سخت است اما در های تر از این هم، در تا را به کنم و در به آن و به کار به که این که کار را بر یک ام. وی افزود: ها که من را به به اما با به ملی ملی و ملی را می کردم. شعر است اما من و را آن و نیست. شعر در از این اثر گفت: با به این اثر یک کار ملی است و یک آن را می کند و ای من نمی و من به تری می رفتم. این جنس های خاص را و حفظ بین این و و آن با های یک مثل کار را می کند. وی داد: شک اگر من در این اثر به ای می کار به شدت من تر می شد. به من سعی تا ملی را با کنم و از های این تا از آن طرف آسیبی به کار وارد نشود. با این حال فکر می کنم که مخاطب با کار متفاوتی روبه رو و از اثر لذت ببرد. شعر دندان های سینه احسانم با به به و یاد کرد: شک در سال های گذشته یکی از قوی ترین های و یاد بوده است و به مثلثی که یکی از ضلع های خوب را از دست داده، کار چندان آسانی نیست. وی داد: من تا به این فکر نکنم؛ اگر می خواستم ذهنم را درگیر این به این فکر می که جانشین و این کار را سخت می کرد. من ضمن احترام بسیار زیادی که دکتر قائل هستم اما به گفته شده را در جایگاه یک جایگزین ندیدم و سعی کار را دهم. به نظر من در موزیک هر صدایی رنگ و بوی را و مردم با آن جنس کلمات خاطراه و برقرار می کنند، من تا آن ها کارم را دهم. در های کارهای و کرد: من های آثار چنین نسخه ای را نوشتم؛ در این هم سعی و سعی می کنم از تاملات عقب نشینی نکنم، کار کمی شبیه بندبازی می ماند و حس کمی دشوار است. این و سرا که این روزها آماده یکی از نمایشنامه در تالار حافظ در این اثر نیز گفت: ما کنسرت به اسم شط رنج را از (29 ماه) روی صحنه می بریم که جدیدی دارد. این را اولین بار علی کرد و من 6 ماه تا فکری را کنم و نهایتا این به یک اثر منظوم رسید. ما در این یک پارت غیرمنظوم هم داریم. با به های متن این کرد: من این بودم که در این اثر روایتی را از کنم و آن را یک تمثیلی دهم تا دست به گرایی بزنم؛ در تمثیل فراوانی به وجود می آید تا یک بتواند دیدگاه های را به ارائه دهد. داستان به این شکل است که یک سربازی در یک و اگر در آخر به وزیر هم بشود فرق چندانی نمی کند. هویت آن مشخص می شود که در با ای باشد. وی داد: حال که در با کسی در این دراماتیک می کند تا کنکاش کند و را با های فلسفی و تاریخی می کند. او با فکر می کند که ما در داخل بودیم، اصلا نمی دانستیم که سفید هستیم یا سیاه و مشکلات درست از شد که ما از خارج شدیم. من در اینجا با یک انتقادی به ها ام و دست به انتقاد از وظایف و عملکرد آنها می زنم. شعر از کتیبه تا کوبلن در بخش های این گفت: بخش یک زن و مرد است که دچار فقدان یک کامل و در زندگی با های بی همدیگر را فرسایش می دهند. این دو یک بهانه است که از طریق آن به عقده های شخصی خود بپردازند. بخش نیز دلباختگی یک به مادیان حریف است که اسب از عشق باخبر می شود به او هشدار می دهد که نشود؛ اگر مجبور می او را از بین ببرد. با به نتیجه آمدن این تصاویر در هم کرد: این تصویرها در هم کلاژهای به هم پیوسته ای که در یک ساختاری می گیرند، تازه معانی خودشان را افشا می کنند. در این علی به و صاحب من به و نویسنده سارا رسول زاده و به بازیگر و علی ساسانی نژاد و نیز به کارگردان دارند. این در بخش پایانی صحبت و با به ویژه این اثر و گفت: نخستین این اثر از 29 ماه می شود که مختص و است. اطلاعات دقیقی ندارم اما پیش بینی می کنم که با به شرایط، این کار یک ماه باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
80 درصد آثار فرهیختگان حوزوی خارج از محدوده علوم سنتی حوزه است

80 درصد آثار فرهیختگان حوزوی خارج از محدوده علوم سنتی حوزه است


(ایبنا)- حقانی: حجت سال و رئیس پژوهشکده دانشنامه و حجت مهدی نیکبخت، سال و و یادگار سال عصر 27 ماه در از با و انتشار در بخش های این مجموعه آشنا شدند. در حاشیه این با در اتاق گفت وگوی ایبنا، ضمن و سال و بیان تاریخچه ای در ، از نشر و از ضعف سخن گفت. سال در چه می شود و آیا این به دین و های یکی از این این است که صاحبان باشند. طرحی در معاونت نوشته شده که سال دین را کند که شامل های دین شوند. این به های و با دین از این رو در سال 16 داریم. در ذهن در دین جای نگیرد و دین را محدودتر تصور ولی در سال فعالیتی که در این چند دهه به های پرداخته شده است. پس از انقلاب، و نهادهای مختلفی در گوناگون کرد و ده ها که می را در آن بگذرانند. حتی در سال های در عرصه فقه فقه تربیت و فقه هنر است. 80 تولیدی در این و 20 در های فقه و و می شوند. 80 هم که به سال می و به های با دین است. از این ها در سطح در شهر قم شده و در این ها دارد. حتی در ای آیت و در همه ها از را به و کانادا، آمریکا فرستادند. قم در یکی دو دهه از های است. حتی روحانیونی به به پزشکی در این اند. در سال چگونه در و هر طرح در یک جمع کارشناسی پنج شود. ها پیش از نگارش را طی و در یک و بعد به چاپ می رسند. در مراکزی آموزشی امام خمینی (ره)، و دانشگاه، و دفتر تبلیغات مدرسین قم و المصطفی، تا یک را هفت نفر نکنند، نمی شود. اگر اثری از این شود دغدغه ای از جهت و اعتبار ندارد. سال های فعال و را تحت می دهد. بعد از ها در و شد، دوباره در سال این را طی می کنند. سه اِجمالی، دو تفصیلی و یک سه و در چهارم یک هفت ها را و می کنند. هر را حداقل 12 نفر و بررسی می دهند. که در سال این را طی کند از یک حلقه دوم عبور است. در مجموع در های در هر دوره، 50 اثر در رده های می شوند. می این را کرد، چراکه در هر اثر در یک خاص جذاب باشد. در قم که در های ذکر شده تخصص و می به داور در سال کنند. در هر از را می کنند. ها به و می شود. در 16 از هر داریم. - نیز با سال در سال 1396 شد. از بین یک ای که در ها شد، 130 به دوم و در 10 به شدند. در این سال ها 20 به طرح جذب و قلم است. در چون به است و این یکی از ضعف لذا نوع قلم و با است. تر و شدن این چه ای سال به می شود. با به و نیز ماه سال بود. یکی از ضعف های ما این است که با ها و نداریم. در یکی از ما از بود. بخش بین در شده و هم از آن گرفت. در بین به پنج از و به طور داشتیم. اما ما در از ضعیف است. از کشورهای که تمایل است تا کشورها. به که گرفت، ولی به نداشتیم و در بیستم بناست این کار شود. در ای که داشتیم، بنا شد سال در جهانی سال هم بگیرد و تدابیری بیاندیشیم که سال به های شود. همچنین مقرر شد ای با لوگوی سال در شود تا مندان از این طریق آخرین و و آرشیو های را مشاهده کنند. دارید که در یک سال چه و با آن در به چاپ می رسد؟ در حال حاضر نداریم. در ای که با نیکنام حسینی پور، این را ارائه که در کتاب، در بخش فیپا، و جدیدی هم با باز شود که می از که در این در می شود در ما دهد. علاوه بر که ذکر ده ها ناشر و کوچک نیز در بخش خصوصی فعالیت می لذا از های مطلع نیستیم. سالیانه بین تا و 200 فقط از حوزویان به می رسد، ولی گمان می کنم یا پنچ که سال می در های با می شود. مطمئنا در سطح خیلی بیش از این هاست. چون و می دانند در سال معمولا های در سطح می لذا خاص و را می کنند. اگر یادشده در سال 100 20 را و در سال می کنند. هم یک یا دوبار و آثارشان نشد لذا نمی به این از شده در ندارد. مالی در چه حد های سال از مادی چندان بالایی ندارند. حداکثر زیر 10 میلیون تومان اما چون در سال از تقلید و داریم، سطح بالاست. این در نمی گیرد و تشویق نویسندگان و دلگرمی و حمایت از برگزارکنندگان این می شود. ولی در هر دو تن از و پیشکسوتان که در قید حیات یا به دیار باقی شتافته به ای که سال ها تلاش می شوند. در این راستا در از سید حائری و مرحوم سید مجتبی موسوی لاری به عمل آمد. این ها از بین و یا های و و می شوند. در هر نیز اهدای و سخنرانی با یکی از است. حتی به برگزیدگان عراقی که در خودتان در مراسمی را اهدا ولی اصرار داشتند که اینجا و در این خود را کنند. حتی بدون هماهنگی، پنج و شبکه از را دادند. در نیز آیت آقا سید حائری، از نجف اشرف از مهمانان ما و ایشان در نسبت به مقلدان دارد. ملاک های ویژه، است نه ایرانی بودن. در سال چه نظری در سنت قدیمی سابقه دیرینه ندارند، ولی به این است. پیش از این ار خانواده های روحانیون درس می خواندند و اهل فضل و علم می ولی جایی عرضه این علم نداشتند، اما پس از انقلاب های شکل گرفت. اکنون در سراسر های 600 مدرسه دارند. در سال های در سطحی معادل و نهایتا فوق ولی به تقاضای در سطوح عالی، موجب شد و که مقطع را به رسانده فوق شد. هنوز در همه گرایش های نشده، ولی 13 از در های مهدویت، خانواده، و دایر است. در سال گذشته، فراخانواده را در سطح و یا در فقه چند شد. لذا با به سخت سال که پس از 20 سال بخواهند دست به قلم و که در گیرد، کمی می برد. در در سال رعایت عدالت، پنج نمره می شود. آقایان اگر بالای 80 کسب در یک و دو می گیرند و با 75 به این می رسند. هرچه می گذرد که عالیه کسب می و دست به قلم می افزایش می کنند. الزهرا، دنبال سال است که در ای مستقل و در رقابتی باشند. ضعف یکی از چالش های مهم های به است. اوضاع در های مولفان به چه این در سال هم در ها می شود. در های و از در ها یا اقتصاد هیچ ای نداشت. در که 30 اثر شده دو ولی که بیشترین میزان ارسالی را داشت، و رتبه ای را از آن خود نکرد. در سال های قبل به انباشت و خوب حوزوی، سطح انتظارات رفت و نتیجه این شد در یک که 137 اثر را در حتی یک اثر و شایسته تقدیر نشد. اما یکی از سال این است که که در هر فقط یک اثر به اول کنیم، بلکه ما شاخصه محور هستیم و ها به رقابت می پردازند. اگر سه خوب بودند، هر سه را به اول می کنیم. چون امتیازمحور هستیم، لذا هیچ مانع از شدن نمی شود. بنابراین ممکن است در یک سه باشیم و در هیچ ای نشود. آیا افت شمارگان در های هم می شود؟ ها در پیشینه خود شفاهی بودند. و بخشی از کار به شاگردپروری است و در که باشند. در دانشگاه ها به ارتقای نوعی و این مراتب به و می شود اما در پاسخ اجتهادی به مسائل روز در اولویت است. یک در یک روز، آنچه که به و سنت و قرآن نزدیک است آن نظر دهد. مجتهد آن مسئولیتی که برعهده اوست، اهمیت دارد. با این حال، های هم به تبع بازار نشر با این معظل روبه روست. با دیجیتال و با به در بخش نرم افزاری پیشرفته و از دانشگاهی جلوتر است و از ها و پژوهشگران تحقیق و به این سمت متمایل شده اند. کامپیوتری نور شده ولی به و در قالب نرم افزار موجود است. در یک لوح فشرده با قیمتی مناسب، بیش از هفت می شود. کتابخانه اهل بیت (ع) در ها از فقه و و و تاریخ و شیعه و اهل سنت دارد. وقتی پژوهشگر می با بهایی اندک که گاهی در نمایشگاه ها تخفیف هم می خورد چنین منبعی را به یکجا در باشد، کمتر نشر می رود. جدید هم، کمی از های نوشتن نامه و بنا به نیاز این می روند. ولی در سطح کلی با به گسترش فضای به کلی در همه ها پایین آمده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
بی‌میلی مردم آمریکا برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی

بی‌میلی مردم آمریکا برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی


براساس که به شده 5 از مردم آمریکا از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اجتماعی
مسکن مهر به مددجویان کمیته امداد قزوین واگذار می شود

مسکن مهر به مددجویان کمیته امداد قزوین واگذار می شود


قزوین-ایرنا-سرپرست و کل راه و گفت: نامه های صورت گرفته 425 واحد مهر به مددجویان کمیته امداد در سال جاری واگذار می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
مصائب یک الگو

مصائب یک الگو


توسعۀ زا ای از به است و به دنبال است که های را از و اخذ کند و به در حال نماید. این به روند در همۀ دارند. این و جهت داشته و الگویی است تقلیدی از یافته. در این به و اوضاع نمی شود و با در جهت رسیدن به گام برداشته می شود.[1] در زمینه های نیز با کلاسیک اقتصادی، که بر و عملکرد آن در جهت نیل به به با گام دارد. از این ، غرب است و با بر زا، آن را در & گرایی& می دهد. در این هدف به و آن است و با به ای و فناورانۀ غرب، ناچار به با غرب هستند. این نوشتار است تا با نگاهی به این رویکرد بپردازد و آن را در چالش نظری و اسیر نماید. زا از سوی متعددی نقد است. این انتقادات به و عمودی به را نمی پذیرد و یکی زبان در غرب و متعدد را تعمیمی تقلیل گرا می داند. مهم ترین محورهای به زا شرح است: بر به جای در این از به بر می شود. حتی زا، و را در می کنند. بر این و و از نظر از این و به زا شده اند. در این و می تا بر می شود. در این هر ملی به با بین و از این بر & متقابل& است و در آن، یک به می آید. می شود از ولی گره های در به طور به هم گردد.[2] بر در فرایند ایجاد شکلی از با نام وابسته می شود. دوس سانتوس در این باره می آورد: هنگامی که از طریق انگیزش های خود درحالی که فقط در سایۀ مسلط، بین دو یا چند یا بین چنین کشورهایی، را مبدل به می و این امر ممکن است بر آن ها تأثیر مثبت یا منفی بگذارد.[3] و عدم نهادگرایان با انتقاد به در جهت بر این که در موضوع و وجود شکل باثبات، اشتباه کرده اند. از نظر نهادگرایان، باید به بازسازی مقوم و اساسی بپردازند؛ نهادهایی مثل حقوق مالکیت که بدون شکل و سازگاری آن ها نمی پیشرفت کرد.بدین ترتیب مشخص است که این است رشد پایدار و البته با درجاتی از بومی سازی را شناسایی و راه نیل بدان را تعبیه کند. متفکران نهادگرا تئوری لیبرال را موجود، سؤال می دهند. به گمان آن ها، برقراری پیامدهای و آزاد، صرف نظر از هرگز اتفاق نیفتاده، نهایتاً در مدت، آن هم تحت خاص معتبر ولی درازمدت آن می که پیشرفته تر یابد؛ در عین امکان آن دست از کشورهایی که دیرتر قدم در راه صنعتی شدن گذاشته به شدت محدود می شود یا می یابد. بنابراین این گروه بر آن است که مادامی که فرض همگن همۀ صحت هر کشوری بایستی با به ویژگی های تاریخی، اجتماعی و ارزشی خود عمل و با اتخاذ تدابیر مناسب و حمایت های اصولی از رشته که در مدت فاقد توانایی های بوده و به نسبت عقب افتاده آن ها را هم سطح رقیب و آسیب پذیری های از در را به حداقل برساند.[4] برگرفتۀ زا، ضمن دور شدن مستمر از جاری و استلزامات به دلیل تعارض با مبادلۀ که خود از مرکز و پیرامون از و بین المللی از سوی در نابودی یا نابرابری، ضعیف عمل می کند و به تشدید فقر و محرومیت منجر می شود. از تثبیت جایگاه فرادستی و فرودستی قدرت، هم در و هم در سطوح می و روابط با های بزرگ را شکل می دهد.[5]افزون بر این، عمدتاً بر تجارب مطالعاتی در از در حال است و اغلب با تصور گذار از وضعیت انطباق دارد، اما درعین حال تا باتعمیم واقعیت های جزئی، ارائه دهندۀ تصویر نوع به سایر باشد. از پرداز
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
ترافیک راه‌ها 14 درصد کاهش یافت

ترافیک راه‌ها 14 درصد کاهش یافت


براساس‌ اطلاعات 2162 ‌کل در نسبت به روز قبل 13.9 درصد کاهش نشان می‌دهد؛ در همین مدت بیشترین بین 17 تا 18 و کمترین بین 3 تا 4 ثبت شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
تکریم اهل قلم تهران با همکاری موسسه خانه کتاب/ایجاد بلوک شهری با محوریت کتاب در پایتخت

تکریم اهل قلم تهران با همکاری موسسه خانه کتاب/ایجاد بلوک شهری با محوریت کتاب در پایتخت


نصراله 11 در گفت و گو با ایران(ایبنا) های به چهل سالگی کرد: 11 در به در به می آید، بنابراین می طلبد تا وظایف اقداماتی پیش بینی شود. وی داد: یکی از طرح و طرح است. های با و با به در قالب طرح های و با تعیین جغرافیایی مشخص، می چشم توجهی را ترسیم کرد. اگر چنین هایی در دیده نشوند خود به خود نباید به چشم وار باشیم. گذر در با به طرح شهر طی سال گفت: با به طرح شهر طی سال به چند با چشم 10 هستیم. به 11 که از است و های و ـ گذر از های 11 است. 11 افزود: 11 شهر باید های خود را تا تیر ماه تصویب به شهر تقدیم کند. 11 در چارچوب و در نظر دارد تا حد فاصل میدان تا چهار راه کالج، بلوک شهری با موضوع و نشر و بسیاری از سرانه های با مطالعه در این جغرافیا را کند. از هزینه این از محل سرمایه گذاری با نشر و مابقی نیز با خدمات تامین می شود. رفع شب یا طرح به گفته آبادیان، با به ایده 11 حفظ جلوه بعد از تاریکی هوا کرد: با به تعطیلی کتابفروشی ها بعد از ساعت 9 شب و شکل گیری نوعی شب در در نظر طرح را با انجام دهیم. تحقق این هدف به جلب صاحبان کتابخانه های خانگی، ناشران، انجمن های علمی دانشجویی و و اتحادیه ناشران و کتابفروشان هستیم. این افزود: طرح در مرحله انتخاب است. تصمیم با تشکیل راهبردی به خط و مشی و واریم ساز و کار این طرح سال 1398 شود. خوش بین بتوانیم به طرح مقدماتی این طرح، از را همین امسال و بهتر این طرح از تجارب شرکت نیز استفاده می کنیم. ای یک روز در را به 11 با به 640 هزار کیلومتر مربعی شهر داد: با به می به های متعدد فکر کرد. عملی شدن این هدف نیازمند همکاری و مشاوره ذی نفعان و صاحب نظران نشر و هستیم. علاوه بر این می ای یک روز را در به داد. اهل قلم با با این مطلب که پیشنهاد اهل قلم 11 بسیار است، گفت: پروتکل طرح اهل قلم 11 را تنظیم تا مقدمه ای تسری این فرهنگ در 20 باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
شهردار تهران 23 اردیبهشت انتخاب می شود

شهردار تهران 23 اردیبهشت انتخاب می شود


تهران- ایرنا- شهر گفت: تصمیم اعضای شهر، روز یکشنبه 23 اردیبهشت ماه انتخاب و معرفی خواهد شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اجتماعی
جزئیات پرداخت هزینه عائله‌مندی و بیمه بازنشستگان کشوری اعلام شد

جزئیات پرداخت هزینه عائله‌مندی و بیمه بازنشستگان کشوری اعلام شد


سازمان و کل کرد: سال 1397 کل کشور، باید نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اقدام کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اجتماعی
ادبیت و معنویت؛ شاخصه‌های آثار جشنواره «خاتم»/ داستان کودک در مسیر رشد

ادبیت و معنویت؛ شاخصه‌های آثار جشنواره «خاتم»/ داستان کودک در مسیر رشد


گروه ادب ــ نظر و از مهم در بخش بزرگسال بوده و داستان کودک نیز در مسیر رشد و بالندگی قرار دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
سیف: دلار 4200 تومانی بیش از 5 یا 6 درصد نوسان نمی‌کند

سیف: دلار 4200 تومانی بیش از 5 یا 6 درصد نوسان نمی‌کند


رییس کل با نرخ 4 و 200 بود و مدیریت شناور شده با متغیرهای اقتصادی تغییر کرد گفت: البته این تغییرات زیاد نبوده و در حد 5 یا 6 درصد بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
جاری شدن روان آب در سیستان و بلوچستان محتمل است

جاری شدن روان آب در سیستان و بلوچستان محتمل است


زاهدان- - جوی کل و های جوی به شکل و با تگرگ تا اواخر هفته برای استان پیش بینی می شود به طوری که سیلابی شدن موقتی مسیل ها و شدن روان آب محتمل است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اجتماعی
عملکرد 20 بانک بورسی در شاخص کفایت سرمایه؛ فقط 4 بانک استاندارد هستند+ جدول

عملکرد 20 بانک بورسی در شاخص کفایت سرمایه؛ فقط 4 بانک استاندارد هستند+ جدول


براساس صورت‌های سال 95، از 20 و در فقط 4 پارسیان، کارآفرین، سینا و خاورمیانه نرخ کفایت بالاتر از 8 درصد دارند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اقتصادی
شیوع اختلالات روانپزشکی در تهران ٣٠ و در کشور 23 درصد است

شیوع اختلالات روانپزشکی در تهران ٣٠ و در کشور 23 درصد است


تهران - - و گفت: به دست میزان شیوع اختلالات روانپزشکی در تهران2 / ٣٠ است اما این اختلال در کشور 4 / 23 از کل جمعیت بالغان است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اجتماعی
« تقصیر آستینم بود» کتاب شد

« تقصیر آستینم بود» کتاب شد


به خبرگزاری (ایبنا) به نقل از فنی ایران(کتاب های نردبان)، این به می آموزد که چرا مهم است و چه در پی دارد. این است که او است. او در را می دهد تا خود را حفظ کند و از در بماند. این که در ای تحت من شده است تا های و را به بیاموزد. شیوه طراحی و تقصیر آستینم بود به گونه ای است که امکان گفت وگوی مربی یا والدین با کودک را فراهم می کند. این مخاطبان پس از مطالعه می توانند درباره موضوع آن بحث کرده وتمرین هایی را انجام دهند. این را دسیدریا گوئیچاردینی برعهده داشته و مناسب گروه سنی 6 تا 9 سال است. گفتنی است دیگر های این نیز که هرکدام مستقلی دارند به زودی وارد بازار نشر خواهد شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
افت رشد اقتصادی در پائیز 96 / رشد کارگاه های بزرگ صنعتی 3.7 و سرمایه‌گذاری ساختمان 10.6 درصد شد

افت رشد اقتصادی در پائیز 96 / رشد کارگاه های بزرگ صنعتی 3.7 و سرمایه‌گذاری ساختمان 10.6 درصد شد


براساس نماگرهای پاییز 96، شاخص 3.7 و حجم سرمایه‌گذاری از جواز تاسیس 31.8 و از پروانه بهره‌برداری 97.6 است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اقتصادی
استقلال تئاتر از ادبیات بر اساس سنت فلسفه تحلیلی

استقلال تئاتر از ادبیات بر اساس سنت فلسفه تحلیلی


علی به (ایبنا) گفت: تازه ترین من با هنر آر از سوی شد. هنر به زعم من نخستین کتابی است که بر سنت را و قرار می دهد. وی افزود: آر در این را به یک می کند که برخلاف بسیاری از دیدگاه های به و آن از متن تا یا هستند. داد: پس از و خود در بخش اول بحث می رود و می که اگر یک از آن گاه را به که شده به بشناسیم. هنر به نویسنده به چگونگی درک مخاطب از نیز کرد و گفت: نحوه درک توسط تماشاگر نیز یکی از مباحث مهم طرح شده در این است. در این بخش این ادعا می شود که حتی تماشاگرانی ناهمگون نیز یک همگرایی را در توصیف آن چه در اجرا رخ داده نشان می دهند. در بخش پایانی نیز بحث ارزیابی می شود. در پایان سخنانش آر و پیشینه کاری او نیز کرد و افزود: عضو دپارتمان دانشگاه کانزاس است و عمده پژوهش ها و های او به زیبایی شناسی مربوط می شود. هنر آر. و علی در 322 صفحه و بهای 27 هزار تومان از سوی روانه کتابفروشی ها شده است. علی و حوزه است. چشم عمومی و گوش خصوصی شفر، درست و نادرست: بدعت و عقل سلیم ممت، میان دو سکوت: گفت وگو با بروک اثر دیل مافیت، و هدف: راهکارهایی عملی عبور از بن بست های بازیگری دکلان دونلن، تمهیدات تئاتر: هفت مقاله هنر و آن بوگارت، اطلس ابر استیون میچل و صید ماهی بزرگ لینچ، عناوین شماری از های شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
ماحوزی:بوستان سعدی دایره‌المعارف ادب و تربیت فارسی است

ماحوزی:بوستان سعدی دایره‌المعارف ادب و تربیت فارسی است


به گزارش کتاب (ایبنا) و شعر او سهم در و و معرفی آن به غرب و است. در ملی یک روز نام شده در روز این سخنور و آشنایی با و شعر او گفت با و از ایم که در می خوانید. به نظر شما مهم به عنوان یک چیست؟ در عرض کنم که این ادب در شعر پارسی و از نثر است. می گفت که به و است. این کاخ ادب که بنا شده به و های ای که خود را دارد. طور که همه ملت می گفت و که در غزل، قصیده، قطعه، مثنوی، رباعی و ... اند. از نظر هم در ما چه در مدیریت، چه در و چه در نکته سنجی های ادب غنایی است. در می گوید: گرت آراسته / مده کار معظم به نوخاسته / به خردان مفرمای کار درشت / که سندان نشاید شکستن به مشت . این سخن نشان دهنده این است که بر این است که کار را به آدم های بسپارند و افراد کوچک را در راس کارها نگمارند. ها از و ها و ولی عده ای هم بر این اند که است. به نظر شما از های شدن و شدن او شده طور که هم در نثر و هم در نثر است. که نثر و یک نوع نثر فنی و هشت باب که در این هشت باب عشق و ضعف و و شده است و در آن از های است آن هشت را به شکل که هم نیست. حتی و هم که به از است. در غزل ها هم گفت که غزل نزد همه کس . در غزل های عشق را به است. غزل و است. زشت و خار است ما در غزل کسی را نمی و در غزل و به طور در رده های که دارد. هم از نظر این که از آن است و هم از نظر آن و فهم است. در هم کم است. در آن کم است و هر کسی با هر به می مگر در دو سه جا که است. چرا به سهل و می گویند؟ به چه باعث شده که سهل و شود؟ آیا بعد از هم شاعری ایم که بتوان این را بر او اطلاق کرد؟ سهل و شما می خوانید: منّت خدای را عز و جل که طاعتش قربتست و به شکر اندرش مزید نعمت... این هم با آیات قرآن، هم با شعر و هم با جمله های ادب همراه است همه می دانند اگر کسی فکر کند که چون و فهم من هم می توانم از آن کنم، اشتباه است. در عین از آن مشکل و به فکر می می شود از شعر کرد، لیکن وقتی به مرحله عمل می شود، امکان پذیر نیست. گفت که این و این سهل و به می برازد و بس؛ بزرگی از جهاتی هم بر رجحان اما او، عاشقی و است. به طور هم مثل نیست. حتی در هم در شمس که در نوع شعر ناب نیست. به نظر شما پژوهش که شناسی و شعر او صورت گرفته، خوب شده است یا خیر؟ آیا هم جای کار در این یا به کار شده آقای دکتر در این زمینه کار و بهترین تصحیح از دیوان متعلق به این بزرگوار است. ها کار ولی هیچ کس به با آن مقدمه شیوایی که بر نوشته، کار نکرده است که هرکسی از مطالعه این اثر بی نیاز نیست. بعد از آن نویسندگان در در کار اند و خود من هم مقاله دارم که در مجلات کار شده است. این نیست، چرا که این ها بی اند. این ها بی است و هر دم هر کسی که آن را می خواند احساس جدیدی به او دست می دهد. ما ادبی ادب غنایی، ادب عرفانی، ادب حماسی و... داریم که ادب ممکن است تعلیمی هم باشد. سرتاسر ادب چرا که را به شکل و با سهل و که هم نیست. خود دایره المعارف ادب و است. ده باب که در این ده باب راجع به مسائل بحث است. بسیاری که و مقبره بر اساس شعر او که از هر بیت آن می متفاوتی داشت، ساخته شده است. آیا هم برگرفته و های شعری او و او از خیر. در یک شعر خوب از علی اصغر حکمت در یک تابلو نقش بسته که گویای ارادت او به مقام و مرتبت است ولی آن نمادی که شما انتظار دارید که از شعر گرفته و آن بنا شده باشد، نیست. ولی آنقدر معمار این دقیق النظر که در حقیقت آدم یک نوع در آن می بیند و نماینده شعر است که می گوید: به هر طرف که برفتم رهی به داشت / از آن سپس من و و وضع بی خبری حرف یا سخن پایانی هم دارید، بفرمایید. امیدوارم که نسل جوان با همه گرایشی که به ادب ما این را بداند که ادب بدون تکیه به ادب پهناور باستان و گذشته درخشان ما هیچ وقت اعتبار نمی کند. هر دو محترم اند ولی ما سعی کنند با حفظ ارزش ها، از شعر آن ها بگیرند و به خودشان با بدیع معاصر، بتوانند آور نسل آینده باشند. مثل مشیری. چون می دانید که خروش را گفته است که هر کس می خواند، موی بر اندامش راست می شود. یا حمیدی شیرازی، یکی از شاعران است که نشده است. من به عزیز و فرزندان نوظهورمان این است که قدر ادب را بدانند که سرمایه فرهنگی ما است و اگر تاکنون احترامی قائل است به خاطر همین گسترده و بی آن در است. می گویم بی نظیر، با می گویم، چون شما نه در فرانسه، نه در انگلستان، نه در روسیه و نه در هیچ دیگری نمی توانید ادبیاتی آور کنید که تا مغز استخوان ها اثر بگذارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
آمریکا، فرانسه و انگلیس منشور سازمان ملل متحد را نقض کرده‌اند

آمریکا، فرانسه و انگلیس منشور سازمان ملل متحد را نقض کرده‌اند


به تقریب(تنا)، ، به وقت در نشست اضطراری شورای امنیت که به به 3 به شد، کرد که با این ملل را نقض اند. او گفت که تیم یاب منع کار خود را در به ادعاهای بی اساس کردند. به وصول این تیم به اشاره کرد و گفت که دلایل این هنوز مشخص نیست. به رغم اینکه این تیم از دیروز در بیروت بود ولی تا به برسد یک روز طول کشید گویا به این تیم گفته شد بود صبر کنید تا انجام شود! او گفت که به تحقیقات برزه در در حالی صورت گرفت که تیم مزبور سال گذشته در بازرسی این رسما و کتبا که در هیچ گونه شواهدی دال بر وجود مواد پیدا نکرده اند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
سال جدید و یک شروع علمی/ عرضه فناوری داخلی در مسابقات ربوکاپ

سال جدید و یک شروع علمی/ عرضه فناوری داخلی در مسابقات ربوکاپ


به خبرنگار خبرگزاری فارس، در نخستین روزهای سالی که به نام از تولید داخلی& نامگذاری شده، سیزدهمین بین 2018 شد تا را در و خارجی به نمایش بگذارد. این با و ریاست جمهوری، اسلامی، کمیته ملی و واحد قزوین از 16 در نمایشگاه بین شد و در حالیکه تیم از کشورهای ایران، ترکیه، آلمان، و کره در آن در روز 18 ماه با تیم های به رسید. * از های صمیمی شورای فرماندهی و ها و با و شد. حسین در این ضمن گزارشی از اقدامات های و ها و عالی، خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر درحوزه های مختلفی از جذب و سازماندهی و و در تراز کارآمدی و شایسته تر، برگزاری های تخصصی، بصیرتی، دفاعی و امنیتی، راه های و از میان نخبگان و های قرارگاه تاکتیکی مقابله با جنگ نرم نقش برجسته و موثری است. و ها و کرد: به دور از های و در و شدن ها و ای(مدظله العالی) است و با را خود است. به کرد: با به و روز و های در و ما هم که در و و در می کنیم. این در این پس از گفت: شما را ارج می و و در های می کنیم. تأکید کرد: من خودم راه بو علی سینا همدان بودم و همواره از ام. وی کرد: ارتباطش را با کند و این ها در های گردد تا های فی ما بین یافته و منجر به ارتقا سطح در مجموعه . در این با به کمبودها و آسیب های پیش روی در های نقطه نظرات خود را کرد. * فوق های سطح یک شد فوق های سطح یک به میزبانی شد، در این که با مسئولان و فناوری، های سطح یک و تنی چند از ه ها شد، چند از مشترک ها و ها گرفت. در ابتدای این محمود نیلی احمدآبادی، رئیس تهران، ضمن خوشامدگویی به مهمانان گفت: & خوشحالیم که از خوب های سطح یک و ها در این موضوعات مهم را دهیم& . سپس عبدالرضا باقری، و در این با اجلاس های سطح یک گفت: & ما از این رفع مشکلاتی که در دارد، و از در این های کمک بگیریم و قبل از این ها در سطح کلان طرح با و نظر در چنین جلساتی را پخته تر و آماده تر کنیم& . وی با اشاره به اولین موضوعی که با در این شد اصلاحیه بازنشستگی هیأت بود، افزود: & این تجربه خوبی بود و قبل از به ها ابلاغ شود در این و بحث و نظر گرفت. در اشتغال در جامعه ما هم نسبت به سهم خود هستیم. در همین اصلاح می تواند های جدیدی فارغ التحصیلان کند و کلیات این یک خوب است& . با عنوان دو مهم امروز در دستور کار این گفت: & در دهه برخی از ها شکل پیدا اند، اگر چه ما از ها دانشجوی ارشد و دکترا کنیم، اما نباید درگیر مسائل آموزشی، اداری یا خدماتی شوند. چون نه اینها در ها و نه ضرورت ایجاب می کند که بخواهند کار ها را دهند& . و ادامه داد: & در دولت یازدهم هم بود که در این باره فکر و راه بگیرد و بر این اساس با ها و ها پیش نویس ای را تهیه کردند که قبل از نهایی شدن در این جلسه و نظر خواهد گرفت، به که بازگشت به ماموریت گیرد که هر یک از این دهند& . به گفته وی ها از تحصیلات تکمیلی های خود و در عین حال مدرک ها صادر شود. کرد: & طبیعتاً این امر به و زمینه های مناسب در دانشگا ه ها و های که مقدمات آن تا ما در سال آینده این ها باشیم& . مجتبی شریعی نیاسر، معاون و نیز دراین با این که در حدود یکسال این بحث شد، که چرا ه ها مستقیم و این درستی نیست، گفت: & در این ها توجیح خود را داشتند که به دلیل تأمین منابع انسانی، و دارند که بگیرند و این به پتانسیل نیروی انسانی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : علمی
ارتقای هتلینگ مراکز درمانی با کمترین هزینه منجر به افزایش کیفیت خدمات دهی شده است

ارتقای هتلینگ مراکز درمانی با کمترین هزینه منجر به افزایش کیفیت خدمات دهی شده است


تهران- ایرنا- گفت: های برنامه راهبردی حوزه درمان با کمترین هزینه به اجرا درآمده و منجر به افزایش قابل توجه کیفیت خدمات دهی شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : 3 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir blogblog.ir blogblog.ir اهنگ مایا عثمان نوروزف اهنگ ترکمنی گل یارم گل ترجمه آهنگ anla meni