بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب برداشتبلوچستان را تنگه «اُحد» نظام می‌دانستیم/اهل سنت همه‌جا کنارمان بودند

بلوچستان را تنگه «اُحد» نظام می‌دانستیم/اهل سنت همه‌جا کنارمان بودند


حسن از بچه های است که بعد از به از تهرانی به و می تا به این کنند. او در و بیش از پنج سال طول می کشد و او از آن سال ها و با آن جا خاطرات شنیدنی دارد. تعاملاتی که با سی سال از هم و ای که با کرده، هم با طراوت و شیرینی است. متن گفت وگوی تفصیلی با حسن در منتشر می شود. تسنیم: چطور شد که شما به و رفتید و در به شدید؟ سال 61 ما در بودیم. حاج عضو و به و بچه های صحبت کردند. گفتند: به منزلۀ تنگۀ احد است. اگر مان را آن جا را حفظ کنیم. ما در قلب پایتخت کار می کردیم. هم آب و هوا خوب بود و هم به خانواده داشتیم. این بحث را که مطرح تعدادی از بچه ها عاشقانه پذیرفتیم که به برویم. گفت را به با به و رسیدیم. از و نصب بود و روی آن بود. حاج آقا اول ما از گفتند. از و که به شده بود. شما می و را می که آب و نان شب ندارند. به شهر و ندارند. در فقر و می کنند. سپس روی را و را و هر شهر دادند. ما به انتخاب که به نیک شهر برویم. آن جا یکی از ترین نقاط بود. تسنیم: شما با و مشاهده محرومیت آن ها چگونه ما از که می به نیک شهر برویم، با حاج از بچه های قم شدیم. یک تویتای وانت دستش بود و بار جوانش را آورده بود که باهم به بروند. او و خانمش جلو نشستند و ما نفر از بچه هم که از عقب تویتا سوار و کردیم. آب ای پر از و جانوران دریایی بود را ظهر در خاش خوردیم. چون جاده ها ناامن بود تا قبل از به نیک شهر می سریع کردیم. سی کیلومتر که از خاش خارج وسط بیابان، ماشین جوش آورد و شد. وسط و آفتاب، حاج از شدت تشنه بود. آب هم خود نداشتیم. در دیدیم. با یکی از بچه ها به سمت تا آب بیاوریم. که آب می ای که را هم نمی با دست گفت که پشت آب هست. آن ها پشت آب هست. و آب نیست. آب نیست. آمد و ای را داد که آب بود. ما یک است و هم پر از آبی مثل بچه بود. سگ هم از آب می خورد. آب ما است. ما آب از آن و ریختیم. با دست مان و های آب را ریختیم. جدا و ما آب از آن و ریختیم. آن این ها را از این آب نمی خورد. آن جا تا این حد بودند. شهر خاش بود. در که وضع بود. تسنیم: شما در چه من در بودم. از کار که در آن جا می و بود که در ها میشد. می در اول را جمع می و می که بچه های شما درس بخوانند. بچه های شما و در این که درس بخوانند. می و ای می شد. ها ما را می می کردند! در آن ما بود را به آن ها کنیم. که را و به ما می قَجَر. ها به بچه های می قَجَر. که ما را می می کردند. آدم ای که به شان می شدیم. ما این بر بود که را کنیم. را با های آن ها می کردیم. یکی از ما این بود که به می و دم را جمع می و شان پخش می کردیم. پخش این ها هم ما کلی داشتیم. با این ها نمی که که و ببینند. می این ها اند را بدهند. تسنیم: با به در آن جا از شما با هدف و شما هم آشنایی نداشتند، برقراری با آن ها از چه روش استفاده می ما با ارتباطی که توانستیم با بزرگان و آن ها بگیریم، موفق آن ها را جلب کنیم. ما هیچ گاه به خودسر نمی شدیم. اول می کدخدای را می و ملای ده را می و تایید آن ها را می گرفتیم. این کار بود چون اگر بی به آن ها می شد، هم تابع آن ها بودند. از این کار را نمی کردند. می ما کار را می و کاری به بزرگ نداریم. این باعث می شد که موفقیت آنچنانی کسب نکنند. هیچوقت را بدون همراهی اهل سنت ندادیم صددرصد اهل سنت بودند. ما بچه های هیچ کارها به تنهایی نمی که بخواهند در مقابل ما جبهه بگیرند. در کنارمان بچه های اهل سنت که به ما کمک می کردند. ما می زبان آن ها را بلد نبودیم. تحویل مان نمی گرفتند. با آن ها می پیشرفت کارمان چندین برابر بود. این را هم من بگویم، اهل سنت بلوچستان، مردمان و اگر ببینند، با شما می شوند. برخوردهای و در است. انسان های هستند. بنابراین با اهل سنت آسان است. تسنیم: تجربه خود شما از این و که می گویید چه و آیا هم این و ها دارد؟ در نیک شهر ساعت 12 ظهر موتور برق شهر روشن می شد تا و استراحت وسیله سرمایشی داشته و بعد می شد تا شب. ما در آن جا در چنین شرایطی می کردیم. ها حاضر نمی شدند که به آن جا اما بچه های جهادی که آن جا عاشق کارشان بودند. این عشق به بچه ها را می دیدند، به آن ها می و بین بچه ها و صمیمیت ایجاد می شد. دو سه سال قبل بعد از مدت ها از خدمتم در نیک شهر به روستای مِتسنگِ نیک شهر رفته و بنا بود بعد از آن به بروم. فر نیک شهر از حضورم در آن مطلع شده بود و با من تماس گرفت و از من خواست که به نیک شهر بروم. من گفتم که به و او کرد که به نیک شهر بیایی. فر گفت که پس من در می ایستم تا شما را ببینم. به محل قرار رسیدم دیدم که فر به نفر از معتمدین نیک شهر در راه ایستاده اند. بعد از سلام و دیده بوسی، ما را به به اهل سنت نیک شهر بردند. دو سال قبل به نیک شهر رفتم، اهل سنت نیک شهر با 4 به استقبال فر گفت: حسن جان! بیا و ببین که ما برادران و خواهران درست ایم. که ما در نیک شهر هیچ ای و بعد از ما این را تاسیس و جدید را به ما نشان دهد. ما از دیدن و بعد به دفتر و مهمان شان شدیم. می خواهم بگویم که این چقدر است که شهر به بر سر راه من می ایستد، منی را که سی سال قبل ببیند. ارتباطات آنقدر تنگاتنگ است که بعد از سی سال است. این ناشی از عطوفت و است. تسنیم: این آن جا فقط با شما یا سایر شما که در نیک شهر اند، را با و نیک شهر دارند؟ نه، صرفاً من نیستم. همه بچه ها هم تلفنی و هم به رفت وآمد با نیک شهر دارند. مثال بچه که در پانزدهم رمضان هر سال نشستی و دور هم جمع می شویم. حاج توکلی که قبلا نیک شهر بود و بعد عضو و بعد شد، از اهل سنت این دعوت می کند. این افراد از کلی هزینۀ و مالی می می آیند در یک می کنتد و فردایش گردند. این برخوردها ارزشمند است. تسنیم: شما به عنوان بچه های که در جمع اهل سنت شده بودید چه الزاماتی را رعایت می ما به اهل سنت می رفتیم. حکم بود که در اهل سنت کنید. ما می با مهر می بردیم. خب این زشت بود و به آن ها خورد.کار وجهۀ خوبی و ممکن بود آن جا این کار ما را بی برداشت کنند. وقت ها سهل انگاری و اشتباه کردیم. بعد از این هم که به می آمدیم، آن نمازی را که خوانده سیاسی حساب می و را می کردیم. خدا آیت الله را بیامرزد، ولی در و عضو جامعه روحانیت مبارز بود. به آن جا بود. ما به اتفاق به رفتیم. جا گفت: هیچ کس نباید مهر با بیاورد، ما این جا باشیم. حصیر و سنگ هست، با می خوانیم . ولی فهمید نمازمان پشت اهل سنت را می گفت: شما عمل می کنید؛ این است ما این حرف ها را گوش اما به برگشتیم شروع به خواندن. حاج به شدت عصبانی شد و به ما بچه های تشر زد. گفت: شما (ره) عمل می کنید! چه کسی گفته است که شما را کنید؟ مگر در این و شما بچه های اهل سنت نیستند؟ این ها می بینند که شما می کنید. همه ما را به یکدلی، و صداقت فراخوانده و این کار شما با آنچه از ما خواسته است، تفاوت این عین جمله است: شما دم از می زنید؛ ولی در خلوت کار می کنید. این از ضعف های ما بود. حکم بود و ما از که ولایی تر نبودیم. سرباز و مقلد و می بایست گوش به فرمان عمل می کردیم. طور که حضرت (ره) در کلام و عمل عمل ما هم آفرین می بود. ما البته این موضوع کمی هم به ما گشت. بچه های ناپخته ای بودیم. موقعی که من به وبلوچستان رفتم 21 سالم بود. با تمام های ما آن عاطفه و محبتی که عرض کردم در برتری داشت. اگر شما با آن ها خوش خلق بودی و با آن ها خوب می کردی، با محبت با شما می کردند. خبرگزاری تقریب تنها اقدام به انتشار مطلب بالا نموده و نسبت به صحت و سقم آن هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 17 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
مرگ عجیب هوگو چاوز؛ آیا او ترور شد؟!

مرگ عجیب هوگو چاوز؛ آیا او ترور شد؟!


امروزه هم چون خود و از بین فرد افراد تاثیرگذار در مختلف، روی به روش نوینی در ترور، اند. در سال 2013 و پس از & چاوز& ، ونزوئلا، و پس از یک به سر ها افتاد. در این با & اوا گالینگر& در و می کنیم. اوا گالینگر: & چاوز& ، قوی را به مبارزه طلبید و به نبود. من که یک قوی این است که شده باشد. و به طور و غرب را به است. و آن یک می شد. اگر شده چه کسی می در او دست باشد؟! این دور از ذهن که در یکی از خود و او را از کند. آیا شما فکر می که به قتل و اگر به نظر شما چه در این اوا گالینگر: من که یک قوی است. ها و او در طول دارد. مهم این ها 11 آوریل 2002 که در آن به مدت 48 ساعت ربوده شد، اما با قیام بی سابقه مردم و وفادار، به بازگشت. من قادرم با استفاده از آزادی قانون (FOIA) انکارناپذیری از حمایت مالی، و سیا و های به که این بودند پیدا کنم. بعد از این نیز، های و او داشت. از در سال 2004 که ده ها تن از شبه چند روز پیش از این که بود به کاخ و را به قتل در یک در از - که به یکی از به نام & آلونسو& بود - دست گیر شدند. طرح های کم تر شده ای نیز در طول سفر او در ملل در ماه سال 2006 در شهر است. طبق به دست های از در که در یک روی آن شد. این به یک حمل - که از در خطر در مضر - کشف شد. در این شد و های داد که از در آن داشت؛ که می آسیب توجهی به بزند. های از این مراسم، می دهد عناصر در تدارکات این مراسم و نقش است. های متعدد در طول که های و به ضد جاسوسی کشف و خنثی شده اند. که رسانه ای شد، دست گیری & فرانسیسکو آبارکا& در ماه جولای سال 2010 و اعتراف وی به بود. وی با هم دستی & لوئیس پوسادا کاریلس& کوبایی، عامل بمب گذاری در یک هواپیمای این در سال 1976 و کشته شدن 73 مسافر آن بود. پنج ماه قبل از آن در فوریه 2010، زمانی که در مرز داشت، یک تک تیرانداز را در کم تر از نیم مایلی محل دست گیر کردند. در حالی این ها ساختگی می شود که فروان و واقعی در این زمینه دارد. در جایگاه کشوری با بزرگ ذخایر نفتی در این سیاره به مهم منتقد شده بود و به در برابر نشد. وی و به طور و غرب را به است. و آن یک می شد. اگر شده چه کسی می در او دست باشد؟! این دور از ذهن که در یکی از خود و او را از کند. در سال 2006، مدیریت و کوبا را در اداره ملی تشکیل داد. این اطلاعاتی، عملیات های مخفی را توسعه داد و های سری را در مرکزی مرکب از CIA-DEA-DIA در هدایت کرد. قطعه ای از این پازل را که می توان هم گذاشت، شناسایی چند نفر از به که در های طولانی مدت بدون مانع به او دست رسی داشتند و پس از مرگ از فرار و با همکاری اند. اگر از طریق گرفتن در از خطرناک یا آلوده شدن به یک ویروس سرطان زا شده طبیعتاً این کار باید کسی که دست رسی به او و اعتمادش انجام گرفته باشد. & سالازار& کیست و چگونه به های متصل شده است؟! & سالازار& حدود هفت سال یکی از مشاوران بود. او یک سرهنگ دوم در دریایی بود که در 2002 پرچم را به نشانی نجات از سقف پادگان در کاخ بر افراشت و از آن به ناجی شد. او نمادی از مسلح وفادار شد که به شکست کمک کرد و پاداش، او را به یکی از خود داد. هم و هم مسئول قهوه و وعده های غذایی به که در او می ایستاد و با او به جهان سفر می رفت و در رویدادهای بود. من می کنم او مدت با در تعامل است. او مهر و موم های یکی از های آشنا به بود. یکی از اعضای کلیدی دایره محافظان با دست رسی و اطلاع از رفت وآمد محرمانه، روزمره، برنامه و معاملات بود. پس از مارس 2013، به دلیل خدمات و وفاداری گسترده اش به بخش & دیوسدادو کابلو& (رئیس مجلس ملی ونزوئلا) منتقل شد؛ که پس از جمهور، مندترین و محسوب می شد. یکی از بود. در طول تا مرگ او باقی ماند و حتی از گروه به او تر بود. های تکان دهنده در دسامبر 2014، داد که که با خانواده خود تعطیلات به اسپانیا به طور مخفیانه به است. گفته می شود هواپیمایی که با آن به رفته، به DEA است. های اعلام اند که او به به در مقامات که در یک حلقه سطح از قاچاق مواد مخدر مرتبط اند می است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
آغاز برداشت انگور از تاکستان ها

آغاز برداشت انگور از تاکستان ها


برداشت از شش 210 های بارور استان اصفهان آغاز شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
حق صید ماهیان خاویاری برای تحقیقات و بازسازی ذخایر دریای خزر برای ایران

حق صید ماهیان خاویاری برای تحقیقات و بازسازی ذخایر دریای خزر برای ایرانتاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
محصول ذرت کشاورزان خرید تضمینی می شود

محصول ذرت کشاورزان خرید تضمینی می شود


محصول ذرت از به هر کیلوگرم 10 هزار و 600 ریال خرید تضمینی می‌شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
آسیب پول نفت در نگارش کتاب و ضرورت‌های نقد تألیفات قبل از چاپ

آسیب پول نفت در نگارش کتاب و ضرورت‌های نقد تألیفات قبل از چاپ


گروه دانشگاه: در در پس از شد: کاش پول نفت از پشت و شود و ارگان‌های خصوصی باشد، آنها برای هر چیزی حساب و کتاب دقیق دارند و این همه کاغذ و هزینه صرف نمی‌شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
برداشت غیرمجاز آب از رودخانه فیروزآباد + فیلم

برداشت غیرمجاز آب از رودخانه فیروزآباد + فیلم


شهروندخبرنگار ما با از آب از برای آبیاری زمین های کشاورزی،این فیلم را ثبت کرده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : سایر موضوعات
برداشت میوه در سطح باغات ملکشاهی

برداشت میوه در سطح باغات ملکشاهی


برداشت در سطح شهرستان ملکشاهی آغاز شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
آغاز برداشت 670 تن بادام از باغهای شهرستان خاتم

آغاز برداشت 670 تن بادام از باغهای شهرستان خاتم


کار 670 تن از شهرستان خاتم آغازشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
برداشت انار از باغات شهرستان ایذه آغاز شد

برداشت انار از باغات شهرستان ایذه آغاز شد


- ایرنا - مدیر جهاد با به انار از این گفت: پیش بینی می شود که در هر هکتار از این بیش از 20تن شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
آغاز برداشت بادام درختی در کاشان

آغاز برداشت بادام درختی در کاشان


برداشت در از عمده این محصول در استان اصفهان آغاز شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
تولید بیش از هزار تن بادام در بافت

تولید بیش از هزار تن بادام در بافت


مدیر گفت :برداشت ارقام مختلف محصول بادام در آغاز شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
پشت پرده خصومت بین کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بر سر ایران

پشت پرده خصومت بین کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بر سر ایران


خبرگزاری آریا - هک بن آل در از یک و داد که های زمینه را ضربه زدن به کشورهای به اصطلاح "دوست و برادر" آماده می کنند و کشوری مثل کویت تغییر مواضع خود نسبت به ایران تحت فشار قرار می گیرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری آریا
موضوع : بین الملل
پیش بینی افزایش 10 درصدی تولید عسل در گیلان طی سال جاری

پیش بینی افزایش 10 درصدی تولید عسل در گیلان طی سال جاری


- - گفت: با به یک از عسل هنوز انجام نشده، آمار دقیق عسل در سال جاری وجود ندارد ولی برآوردها نشان می دهد تولید عسل 10 درصد نسبت به سال قبل افزایش دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
 «واجب همیشگی» برداشت هایی کوتاه درباره نماز از آثار علامه شهید مرتضی مطهری

«واجب همیشگی» برداشت هایی کوتاه درباره نماز از آثار علامه شهید مرتضی مطهری


شبستان: از مرتضی مطهری نوشته «سعید فیاضی» را موسسه فرهنگی و انتشاراتی ستاد اقامه چاپ کرده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
فراخوان ششمین نقاشی دیواری شهرداری خوی منتشر شد

فراخوان ششمین نقاشی دیواری شهرداری خوی منتشر شد


علی چیت ساز گفت: و در و با از شیوه‌های اجرایی خلاق در ششمین دوره از دیواری شهری مورد نظر است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری ایلنا
موضوع : کل اخبار
برداشت 27 هزار تن زردآلو از باغ های آذربایجان غربی

برداشت 27 هزار تن زردآلو از باغ های آذربایجان غربی


امسال 27 و 333 تن از شد استان رتبه چهارم کشوری در تولید این محصول را به خود اختصاص داده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
آغاز برداشت زیتون از مزارع بافق

آغاز برداشت زیتون از مزارع بافق


کار از بافق آغاز شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
پیش بینی برداشت بیش از سه هزار تن انگور در برخوار

پیش بینی برداشت بیش از سه هزار تن انگور در برخوار


مسئول واحد برخوار گفت: پیش بینی می شود در فصل افزون بر سه هزار تن انگور از سطح باغ های این شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
فلسفه‌ وجودی گروهک‌ها تضعیف جهان اسلام است/ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی

فلسفه‌ وجودی گروهک‌ها تضعیف جهان اسلام است/ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی


به گزارش از ارومیه، علی در با موضوع با حضور جمعی از سران عشایر و و داشت: و بین در های و است. وی با های در و قدم هدف را کرد. به ای اند که و یکی ازسیاست های ثابت برای است . فرمانده سپاه اشنویه تصریح کرد: با توجه به ناکامی در مهار در طی جنگ های نظامی و اقتصادی و تغییر رویکرد آنان از جنگ سخت به جنگ نرم، و پیچیده ای و اند. وی با این که تمرکز ایران بر امت یک اصل خدشه ناپذیر است، گفت: حضرت (ره) و رهبرمعظم بر مذاهب اسلامی، امت و اتحاد میان مسلمانان تاکیدهای اساسی و جدی داشته و دارند. در پایان با به نقش مدبرانه و هوشمندانه خمینی(ره) و خامنه ای(مدظله العالی) در حفظ و مواجهه با ترفندهای مستکبران جهانی، حفظ و انسجام دینی و ملی را خواستار و به نقش پر رنگ در برملا کردن نقشه های شوم کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
225 هزار تن گندم از کشاورزان ایلامی خریداری شد

225 هزار تن گندم از کشاورزان ایلامی خریداری شد


- - مدیرعامل غله و گفت: 225 تن و با پایان یافتن فصل این محصول راهبردی در سال زراعی 96-95 از مزارع زارهای استان شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
برداشت 28 میلیارد تومان از حساب بانکی سازمان بازنشستگی/ شهردار توضیح دهد

برداشت 28 میلیارد تومان از حساب بانکی سازمان بازنشستگی/ شهردار توضیح دهد


عضو شهر از 28 از حساب سازمان بازنشستگی شهرداری خبر داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری ایلنا
موضوع : کل اخبار
آغاز برداشت گلابی در شهرستان خنداب

آغاز برداشت گلابی در شهرستان خنداب


باغداران پر کار میوه گلابی را از سطح باغات این آغاز کردند
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
باغداران پسته در کرمان به توصیه‌های پلیس عمل کنند

باغداران پسته در کرمان به توصیه‌های پلیس عمل کنند


گروه اجتماعی: گفت: با به فصل برای سرقت آغاز می‌شود که باغداران با هوشیاری کامل و به توصیه‌های پلیس می‌توانند این را ناکام بگذارند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار

copyright © 2017 by blogblog
دانلود زمزمه لالایی سریال در چشم باد اهنگ چال چاله دانلودآهنگ چال چاله دانلودآهنگ چال چاله دانلود اهنگ چال چاله دانلود اهنگهاى عٽمان نوروزف دانلود اهنگ گوزلیمن گوزلاری اووادان اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود آهنگ آوادن از عثمان نوروز اوف لینک مستقیم دانلود آهنگ آنلا منی از سویل ترجمه Anla meni آهنگ عثمان چال چاله نوروزف چال چاله نوروزف چال چاله دانلود فول آلبوم عثمان نوروزوف دانلود آهنگ لالایی تاجیکی مجموعه در چشم باد MOHSEN DJ sedmix part 32 دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله البوم عثمان نوروزوف دانلود آهنگ ترکی بلاگسین بلاگسین دانلود آهنگ ساغرم شکست ای ساقی حامد بهداد کنکور95 از گنجینه دانش دانلوداهنگ چالچاله عثمان نوروز لالایی تاجیکی در چشم باد دانلود اهنگ آلبانیایی gon haziri دانلود لالایی سریال در چشم باد دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود اهنگ شب شب رقصه یالا یالا دانلود اهنگ شب شب رقصه یالا یالا اهنگ سریال 8.5دیقه دانلودمستقیم آهنگ دومان کانال آهنگ های جدید عثمان نوروزاف درتلگرام دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود اهنک چال چاله دانلود اهنگ ترکمنی مایسا جان دانلود آهنگ french montana unforgettable اهنگ عثمان نوروزدانلود دانلود اهنگ عثمان نوروزف شمشادجان دانلود اهنگ امین جیکو و واریا بارون دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود اهنگ عماد طالب زاده برای داشتنت دل به دریا زدم لینک دانلود مستقیم آهنگ هاى عثمان نوروزوف دانلود آهنگ xina afet fermanqizi دانلود اهنگ مایسا جان ترکمنی دانلود اهنگ عاشقم از ارمین و باران دانلود زمزمه لالایی سریال در چشم باد دانلود اهنگ کای ضد به نام زمونه نیشم زدتیشه به ریشم زد دانلود اهنگ عماد طالب زاده برای داشتنت دل به دریا زدم دانلود اهنگ آذری اوادن دانلودسریال زندگی باعشق زیباست fox دانلود انگ چال چاله از عثمان آهنگهای عثمان نوروزف الر چارپ چارپ یک مشت گدازاده+سیمین دانشور دانلرد آهنگ عماد طالب زاده برای داشتنت دل به دریا زدم دانلود زمزمه لالایی سریال در چشم باد دانلود آهنگ برای داشتنت دل به دریا زدم طالب زاده اخرین اخبارهفدهمین جشن حافظ دانلود آهنگ.شمشاد.عثمان دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف اهنگ ترکمنی عثمان نوروزف دانلود آهنگ برای داشتنت دل به دریا زدم از عماد طالب زاده دانلود زمزمه لالایی سریال در چشم باد ریوارکسابان ریمیکس چتر خیس سولی دنس