بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب بردهچرا امام مهدی(عج) «ربیع الأنام» است؟

چرا امام مهدی(عج) «ربیع الأنام» است؟


خبرگزاری شبستان: او چون پیامبر(ص) عمل می پیامبر(ص) قبل را از بین را ساخته و را بنا نهاد، او نیز گذشته را و پس از ریشه کن ساختن بدعت ها، را از نو پیاده می کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
نام محمد قاضی بر جلد هر کتاب، پشتوانه‌ای برای فروش آن بود

نام محمد قاضی بر جلد هر کتاب، پشتوانه‌ای برای فروش آن بود


به (ایبنا)، به بی از های یاد پس از حدود 40سال و بیستمین سالگرد خاموشی وی، شبی از شب های به از این با دو نسل از چون نژاد، و بعد از ظهر با نشر در فردوسی اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. در ابتدای این علی که را برعهده به معرفی از و سپس و از و هم های به این را کرد که به شرح زیر است. ای در ما هم به چون نمی را و مان را به گوش برسانیم. این نقل به خوش سیما، شوخ طبع و سرد و گرم چشیده ما هنگامی که دکتر به او گفت اش را بردارند. در و چند سال مان این روحیه و شوخ طبعی را حفظ کرد. من با از سال 1350 و به واسطه یاد آغاز شد. قبل از آن در دهه 40 ما شازده کوچولو را از ولی در آن ایام من محصل دبیرستان و در اوقات فراغت به مدرسه می رفتم و فقط یک بار او را که دیدار به بود. در سال 1350 که به به مرا و از که کرد. چاپ نان و را که سال ها پیش بود به ما کند. از من کرد و به این ما پا گرفت. که چاپ نان و شد، از طرح جلد و چاپ و آن آمد که چاپ های را هم که می از به ما سپرد: ها، و چند دیگر. اما نان و را می که است و از آن تر بود و این را می که به می دهد. اما که متصرفین این را ضاله و از چاپ آن خودداری کردند. از سال 1352 که من و را به تولد 60 سالگی اش رفت و آمد خانوادگی ما شد. در آن بود که مسحور دلی او شدم. تقریبا در مدت دو دستماله هِلپِرِکَه کرد و را به تبعیت از خود واداشت. می گفت من هستم، با رنج ها، عشق ها و سربلندی ها. هر بار که نان و چاپ می شد، یکی دو بار، یک می داد و من و را هم می کرد. به های هم درِ اش به روی ما و باز بود و از مهربانی های همسرش کشورخانم نازنین هم یاد کنم که در پذیرایی از ما به سنگ می گذاشت. اما افسوس که جفای ما را از هم دور همچنان که خانواده ها را از هم پاشاند و به و کنار جهان تاراند. که نشر نو به کار هم یکی از دوستانی بود که چاپ کتابشان را به ما سپردند. با موافقت عظیمی، و نیل، دن را هم که چند نایاب چاپ کردیم و با رو شد. اما به درگیری های عظیمی با شرکاء اش موفق به چاپ آن نشدیم. یک روز در نشر نو در خیابان فلسطین نشسته که با گشاده رویی همیشگی دست حلقه سوم را برایمان آورد. این هم مثل بقیه های او با رو شد، اما چاپ آن مصادف شد با تعطیل کار نشر نو به نگرفتن پروانه نشر! به این بود که به محاق نشر نو و گرفتاری های منف رفته بین ما فاصله انداخت. جعفری از پرکارترین بود و قریب هفتاد اروپا و آمریکای لاتین را کرد. نام او روی جلد هر پشتوانه ای فروش آن بود. آرزویش این بود که شمار را به یکصد برساند که مرگ نداد. یاد می گفت دلم می یک را تا که و قوی چه؟ و اگر کسی ادم می در راه او شود و از و باشد. که سال و دو ماه از مرگ او می خدا را شکر می کنم که این به من شد تا در این چند ای او سخن بگویم. در این به و گفت: پیش تر به های به می از یاد و ام. می راز و این در چیست. با و و بر تخت او به در جنگ در و آن دهه 20 و 30 به باز شد و های وقت بر نداشتند. در این پا که و شان حزب بود و از های که در به آن و را با به آن می کرد و در چون نجف و ای در حزب و های یافتند. در این با در که از است. داد: دو تن نیز که به حزب هر دو اهل و با سنی یک رضا و توکل. هم که به این ها پیوست. انگلیسی. می که در ما و و است و لا غیر و به اول که را صرف اند و حتی های را که به این روس و و را می کنیم. اما در این بین نام است که هم به های اش را چون می برند. اول پیش تر از همه این ها به بود و با به نام می شود که همه آن ها به بعد از سال های 1300 به اند. در که در 1292 شد و در و به رسید. 16 سال و رضا و 12-13 سال از و ... تا که جست وجو کم از است که در 1319 شد و پس از آن، او کار و کرد. در ای است که بیش از 70 است. با یک بیش از 40 این ها و است و تان جالب که نصفش از دوم شده پرآوازه او دن که اصلش را به نوشته، یا نیکوس که اصل آن است و از فرانسوی یا جک لندن و و گدا مارک توین، هر دو آمریکایی یا نیه توچکا ، داستایفسکی، روسی و ... این این گونه داد: در آن از نام با استثناهایی چون نجفی، از دوم اند و کسی آن را غریب نمی و طبعا بی دسترسی به مدرن امروزی، اینترنت، گاهی اسامی ضبط نشده و طور رواج یافته. از نام خود دن و شجره نسب او و نام پهلولنان که فعلا از ان می گذریم. با به و هر یک از نامبردگان، به این می رسیم که تعداد هاشان معمولا از 40 است و از این عناوین نیستند. پس اول، پیوستگی و تداوم در کار و تعدد شده است. به نحوی که من مند به رمان، دست کم و چند از های را خوانده ام. دوم: اغلب نامبرده اند که کهن از نظم ونثر در آن خاصی و چون ارتباطی امروز، از و ماهواره و و ... وجود نداشته، حتی تفنن از برکردن و به شعر و نثر گلستان سعدی و چهار مقاله نظامی عروضی و... بوده. می گویند و گویا هم که بیت شعر از بر بوده. نداریم که افسانه است و واقعیت. به هر حال با شعر و نثر در کارش خود را به نشان است. مترجمانی چون او اگر هم در درک اصل مشکلی یا لنگشی اند، با به و آن نقص را پوشانده اند و شیرین، روان و خواندنی به دست اند که را جذب می کند. از دن ، او را نقل می کنم: ای یار غدار ناپایدار و ای دلبر جفاکار مکار، من از دست سبک سری و بی خبری تو، همسفر دربه دری و همبستر خون جگری شده ام که زلازل به ارکان مُدرکاتم افتاده و هلاهل به کام فراخ حیاتم ریخته. که به حق و بی طعن و دق شکایت از جور بی نهایت تو را ورق به ورق بگشایم و فریاد ناشکیبایی از غربت و تنهایی و از بیداد و بی وفایی تو به گوش فلک مینا برآورم. نثر موزون به از این و های دیگر، از مند و پرحوصله را به وجد می آورد، که چون من دلش می بارها محض انبساط این ها را بخواند. همه به این نثر و با این صلابت و استواری و چه بسا در اصل نیز چنین است. پس شیرین زبانی و احاطه و به نثر و و با حوصله آن و آفرینش گری با ظرافت و شد اصل دوم. کافکا در کرانه سوم را توضیح داد: سوم: دقت به و فضا و در آن می گذرد. در بازترجمه وحش جک لندن، که 57 سال پیش، آن را به ای برخوردم که ذکر آن در بی لطف نیست. جا که از همه آن که نام بردم، ها آموختم و اگر ایرادها را این شاگرد متذکر می کم اهمیتی کار آن که بزرگش نخوانند اهل خرد/ که نام به زشتی برد . باری، من بنا به ضرورتی که احساس سه از های را مجددا که جهت جلوگیری از اطاله جزئیاتش را می گذارم مجالی دیگر. و اما در وحش که سگی است که از اهلیت به سوی وحشی گری و بدویت می رود، در اواخر سگ مورد بحث به نام باک در با ده گرگ درمی افتد و لت و پارشان می کند. از خود می پرسد چگونه سگی، هرچند به وزن 70 و ورزیده، حریف ده گرگ می شود؟ در این ها گرگ نیستند، جانوری که از ان ها به اسم (wolve rine) نام برده. در مراجعه به معادل و عکس و مشخصات این را و خرس سان نسبتا است به وزن 27 به نام دلّه . خوب منطق به دست می آید. شگفت انگیز در در سال ها احتمالا از دوم این نام را معنا به ناشر از من خواست را هم کنم، نکردم. دلایل هم از در های که بار از ها چشم می پوشم. من که اینان هستم بتوانم مکالمات را امروزی تر کنم. اما تردید در های و در آفرینشگری به به پای برسم. چهارم: در های خود تاکید است که شعر نو یا شعر یا نیمایی را و به زعم شعر با پروین اعتصامی و ملک الشعرای بهار خاتمه است. این هم نظری است و من در ان بحث ندارم. ای که می تان را به آن جلب کنم این است که به بینش کنم. با این های کلاسیک با ساختار محکم و های و و از با نو امثال ناتالی ساروت، مارگاریت دوراس، سیمون و .... سر و کله بزند و سراغشان برودف پرهیز و حتی آنان را به زعم خویش، نمی دانسته. اینجاست که خود و کلنجار با که دوستش داریم، مطرح می شود. در جایی ام ما شمالی ها ضرب المثلی داریم به این مضمون که زورش را می سنجد و به می زند پس هر را ندارد. به خود را و های توصیفی، و و به خوبی از عهده برآمده است. ها در آثارش است. از دن تا ها تا و و و و گدا و.... سخنان خود را به برد: اما که او هم در از ها و استادانه و حتی رشک برانگیز ولی به نسبت خطاهای کلان و شلختگی و بی دقتی در کار واحد از او می شود. به این را نداشته که حوزه کار خود را به بشناسد. به خصوص های دو خیزابها به زعم و موج ها به زعم من و دالوی از ویرجینیا وولف ناقص و دور از فهم از آب درآمده. جای به تفصیل و با های متعد می نویسم و را به جا ختم می کنم. را یک بی و یک بی حزب در این از و پشت رفت و گفت: من در سفر و قصد نداشتم به این زودی ها برگردم، اما یراقچی به من خبر که بی بعد از گذشت سال ها به لطف خدا درآمد و از سنگ های موانع بندگان خدا گذشت، با پای شوق سفر و بازگشتم. سفر نه نشر بی ریشه، سفر ادای دین به یک مرد بزرگ، به قاضی. وی ضمن خاطره و خود با در و نوجوانان، کرد: من ابا و امتناع که در زندگان و ترحیم مردگان سخن بگویم، از رسا و ثنا و ... بیزارم چون معتقدم این قبیل افعال کار را به تملق و تمجید می رساند که از من به دور است اما به قول گارسیا مارکز چیزی جز که به یاد می آوریم و آن را روایت می کنیم. در به نامه و و گفت: از شگفتی های است که در نه سالگی، در یک ده در مهاباد معلمی را کرد و را آموخت. ما را با می شناسیم. هم شاعر و هم بزرگی بود ولی به هر صورت شهرت مترجمی او بر جنبه های هنر او افزون بود. کار به گمان من این بود که پلی از نور بود از به حال و آینده و از های به فارسی و ، که می سنجید مثل یک فرمول ریاضی بود. در ها طنز، تاریخ، و همه را با یک لحن می کنند، اما هنر این بود که که می که می آمد را برمی گزید نه کار سفارشی را و سبک ها را رعایت می کرد. چیزهای دیگری هم که به آن می اگر قصه یا به آگاهی کمک نمی کرد را نمی کرد. او به رشد کمک می کرد. وی در از خود با در موج و نوشتن بی ، او در و ماجرای سرطان او کرد و گفت: قهرمان قصه نان و با یک مسیحی بی کلیسا و یک بی حزب است. را هم من یک بی و یک بی حزب که به عدالت باور داشت. در می را با نجف کرد از این بود که به علی شعر پشت و گفت: از موهبت های شب های این است که آدم خود را در می کند. امشب من در این شریف عزیزم، کورش کاکوان را به یمن عزیزش که او را گرامی می بازیافتم. وی در از خود با زمانی که در ملی کار می و مسئول های فرهنگی سخن به و گفت: نه مرد زباندان، ادیب، شوخ طبع و تیزهوشی و خوش محضری بود. در می توانم او را با خودمان، نجف که عمرش دراز باد، کنم. نجف با بود و در عالم همدیگر را درک می کردند، و را کاملا می دانستند. کسی که از بود و می گفت از دن به است. که این است که های عامیانه مثل سمک عیار را و در قالب آن اثر ایتالیایی را منطبق که یک جور بازآفرینی در کار و به یک در است. فی الواقع آدم شوخ اهل و پر از شور، حرکت و نشاط بود. از نجف در کار و شخصی به شعرهایی که هم کرد و در شعری که بود را کرد. در مراسم، سیف الله گلکار و همراه در و دست را خواند. این با دو بخش از خاطرات دو او توسط پخش فیلمی از های خود به رسید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
و من دوستت داشتم

و من دوستت داشتم


به ایران(ایبنا)، و من از است که در نشر با شده است. جلد است: شب است و پدر و بعد از چند سال را می بینند. پدر می تا دیر را کند که که چند آن طرف تر روی تخت حرف می زند حقایقی را هم خودش فاش می کند: موفقیت هایش در کسب وکار، اشتباهاتش در مقام یک پدر، ندامت های گذشته اش و امیدهایش به آینده. در شب به پدر فرصتی می تا فوق دهد و را که نمی دهد اما قبل از در کل اش، اش چه و فقط می این را بدهد. از متن کتاب: در خوردم. یک پدر به درس دهد اما تو کردی. روز بهم زنگ زدی. چهل شده بودم. تو بود. توی کار ای، کل را جا و به آن طرف تا های جا باز شود. لغت را با به چون ما دو نفر با هم فرق داریم. تو به می دهی و من را می تو و این به نظر من ضعف است: می بهت می بهت بار کار اما تو می توی آن هم در که حتی نسل که های فرو می ریخت. مثل ها ازت چون من که و تو دادی: بدک بابا. بدک نیست. چون می از این دارم. تو که می با همه چیز خوشحال شود. نمی دانی این چه موهبتی است. شاید مجبورت بود به من زنگ بزنی؛ فکر کنم شک مریضم، اما تو دعوتم به بار. توی کافه اسموربرود سِرو می کنند؛ یادت بود کوچک که و روزهای با می رفتیم دانمارک، از آن غذا می خوردم. سرم غر زده بود که برنامه ای خاص با تو بگذارم، حداقل سالی یک بار، فکر می کنم خودت این موضوع را بدانی: نمی آرام سر جایم بنشینم و حرف بزنم، به جایی سفر می کردم اما تو حالت توی ماشین بد می شد، به همین خاطر هر دو از سفر به خوشمان می آمد. من از رفتنش خوشم می آمد و تو برگشت را داشتی. من همه چیز را پشت سر بگذارم اما تو روی عرشه بایستی و هلسینگبورگ را تماشا کنی که در افق پدیدار می شود. راه خانه را، سایه را که می شناختی. عاشقش بودی. در سال 1981 در استکلهم متولد شد. وی تحصیلات اش را در رشته فقه مسیحی نیمه کاره رها کرد و به راننده کامیون و شاگرد گارسون و کارگر در رستوران ها و انبارها شروع به کار کرد. در سال 2007 به نگار آزاد در ای نه چندان مهم در استکهلم دوره ای از اش را آغاز کرد و به زودی به یک وبلاگ نویس به شهرت رسید. در سال 2012 نخستین رمانش به نام اوه را کرد.این که از قلمرو های سرگرم کننده می آید، 600 به فروش رفت و به 25 شد. در سال 2016 نیز فیلمی بر اساس این به کارگردانی "هنس هولمُ" فیلم ساز سوئدی ساخته شد و به نمایش درآمد. "مردی به نام اوه" رمانی ساده و داشتنی است. تنها و خودخواه و در عین حال عمل گرا. اُوه نماینده انسان هایی است که به را از دست داده اند. ندارد که بخواهد و به آن راهی را به جلو بگشاید. تقدیر، زنی ایرانی به نام "پروانه" را به او می آورد، پیوندی که اوه با اکراه بدان تن در می دهد. پروانه با رفتار و برخوردهای خود روشنائی، و شور را به اوه باز می گرداند و اوه به تدریج شخصیتی نو، اجتماعی و پبدا می کند. در سال 2013 به موفق ترین نویسنده سوئد شناخته شد. و من با در نشر در 1000 و با قیمت 11 تومان شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir blogblog.ir