بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب بروزگردو خاک پروازهای آبادان تهران و به عکس را لغو کرد

گردو خاک پروازهای آبادان تهران و به عکس را لغو کرد


بروز گرد و خاک و مسیر آبادان تهران و به عکس را لغو کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 12 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : استانی
هفته نامه مهرمیهن: ورزش مانع بروز افسردگی است

هفته نامه مهرمیهن: ورزش مانع بروز افسردگی است


از های پنج است که به قلم محمد مهرافشان درباره اثرات غیرقابل انکار در کاهش انزواطلبی و منتشر کرده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 13 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : فرهنگی
یازدهمین جمعه خشم پس از تصمیم ترامپ / درگیری بین جوانان فلسطینی و اشغالگران در کرانه باختری

یازدهمین جمعه خشم پس از تصمیم ترامپ / درگیری بین جوانان فلسطینی و اشغالگران در کرانه باختری


به گزارش تقریب(تنا)، امروز در خشم و از بین خشمگین و صهیونیستی بود. در این ها اسرائیلی 12 جوان را به اتهام پرتاب سنگ و کوکتل مولوتوف به سمت گشتی های این در کرانه باختری بازداشت کردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : فرهنگی
مصوباتی برای بازسازی کرمان باتوجه به زلزله های اخیر

مصوباتی برای بازسازی کرمان باتوجه به زلزله های اخیر


نماینده و در گفت: با به های در استان کرمان، مصوباتی در سطح دولت داشته ایم که مجموعه ای از منابع را برای بازسازی شهر ایجاد کرده است .
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
سرطان روده بزرگ از سرطان معده در مردان ایرانی پیشی می گیرد

سرطان روده بزرگ از سرطان معده در مردان ایرانی پیشی می گیرد


تهران- ایرنا- با در حال از و مرگ ومیر در مردان ایرانی رتبه اول را دارد، افزود: با این حال با توجه به افزایش ابتلا به روده بزرگ (کولون و رکتوم)، این بیماری در حال پیشی گرفتن از است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : علمی
کاهش آثار ناشی از بروز ریزگردها و خاموشی در شبکه برق اهواز

کاهش آثار ناشی از بروز ریزگردها و خاموشی در شبکه برق اهواز


مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع با به از در برق گفت: از ابتدای امسال تاکنون 255 گازی، 205 جداساز و 2487 عدد اسپیسر در برق نصب شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اقتصادی
زمینه‌های پیدایش داعش

زمینه‌های پیدایش داعش


چکیده به بهار و پیامدهای آن در و در را دستخوش تغییر است. نقش های و چون و در بویژه در جنگ و سیمای را به کلی دگرگون است. در مقابله با ها و کنشگران در این و و رشد و این در و ورای آن به بحث شده است. با های و اما موج در در از به چشمگیری دچار و شده است. که اکنون قوی و می سبک و شیوه در و های از خود به است. بخش های از و و جذب ده ها از از این دارد. در این شده تا با های و که و آن اند، مقایسه موردی این و گیرد و تفاوتهای و قرار داد. کلیدواژه ها خشونت، دهه های 1960 و 1970 را دانست. های (به 1974)، و از در جنگ شش و حتی این در جنگ 1973 دست به دست هم تا در عربی- از های پان و ملی شوند. در 1979، نقطه عطفی در رشد و بالندگی نهضت های در به رود؛ هم زمان، شوروی و بسیج با این تحدی، درنهایت به در منجرشد؛ گروهی که بعدها به یکی از های و حتی در با شد. و هیمنه طالبان و در با در سال 2001 یافت اما این در هنوز هم پس از گذشت سال از و در و این به پس از و پای های و با در این که است. القاعده[1] در شده از است که الزرقاوی[2] در سال 20033 شد. خاص و و آن، خود را کرد. (تاکتیک های) و از طی این در در و حتی از سنی به طور سبک و در از در و در می کند. یکی از های به ای از است که حتی گذاران این حرکت، در موارد، نکوهش مستندهای به دست آمده از این ها در و یکی از سران این دو در و به استفاده از (Jamestown, 2015). سال 2011 را سال آغاز های در قلمداد های در را خودنمایی این (که جلوتر در متن نیز اشاره خواهد شد که اوضاع زده هستند)، آماده کرد. جنگ و عدم مناسب بعث با اعتراض های روی و های خارجی، وضعیتی را به وجودآورد که منتفعان آن، های و داعش[3]، و شام و جبهه النصره بودند. را به های و ریزی در قالبی از های و را می جهشی بنیادین در سیر های در دانست. در این مقاله، نگارندگان کوشیده اند تا زوایا و فکری، و را و تحلیل کرده، تمایزهایی را که این با های به دارد، رو، در این ما به این پرسش ها که & علل در و چه و چرا این تا این سطح از را و چه و و وجوددارد؟& . بر این اصل است که رشد و در چند سال به (نارضایتی سنی و از های مرکزی)، اجتماعی- (بروز تنش و و ا ی در این دو سنی ها و شیعیان) و های در و علت رشد (داعشیسم)، در & و خاص آن& ، و آن به البغدادی[4] دارد. الف - در های و های رشد این نوع و ها، را در رو، درک با به سیاسی- و های و آن، در آن را می کنیم. علل رشد و های را در چند مهم کرد که این به از هم هستند. - اجتماعی: به طور یکی از که به شدت در این ها و ها می های در و است که در طول & و این کشورها. عدم و به های (اصلاحات حق رأی و و گرایی)، اجتماعی- (عدم در و های های در این جوامع) و در این کشورها& به و در بی و و می شود. - های بحران: اجتماعی- که این ها در آن شکل می و (از های به شدت تا های رو)، بر این های شش هستند: 1- 2- 3- و 4- 5- ضعف 6- فرهنگ. در این ها، های با به خاص و خلأ های به در این هستند. در به های که این ها به در آن های به پنج به حل یا دست کم، جذب (دکمیجان، 1390: 26) که اند از: - و که و ای و یکی از مهم در دست این بر و است که به از رخت بر است. - به منجی. که این است که از و کُهن و غلط پاک خواهندشد. - شخصیت که تحت تأثیر و های شکل است. - ها و طبقات مستعد پاسخگویی به درخواست از جهت گیرهای فرهنگی- روانی و مواضع خاص اجتماعی- اقتصادی. - شکل گیری ها و های که تحت و معنوی، انقلابی و هستند. در این تحرک ها، عکس العمل ها به بار های & سرکوب، سازش یا همکاری های متقابل& رو، یا سقوط های در به های حکومت، تحریک های و کیفیت و این و ها بستگی (دکمیجان، 1390: 27 و 28). بر اساس می گفت که احیا و در ماهیت های یا را بَرایندی از مجموعه که در اسلامی- طی چندین دهه این بی علاوه براین، فرامنطقه ی در تقسیم به بلوک که به دو قطب در پس از جنگ جهانی دوم و جنگ سرد، به شدت وابستگی داشتند، های ارضی و و بر سر مسئله فلسطین، به و و همچنین های ناشی از های مردمی به در همه و همه دست به دست هم تا آتش زیر به یک در سال 2010 زبانه کشد؛ در این شرایط، به ضعف های اشاره، به ضعف های و عدم توسعه یافتگی و نبود های غیردولتی، قادر نبودند سازنده ای با این ها باشند؛ در این وضعیت بود که های و توانستند با به ساختارها و های خود در این و جو را به سمت خود جلب کنند. دیگر، می را که و رشد های گرای افراطی هستند، در سه داد: - های با (تئوری تمدنی): این خواهان این است که یا تقابل به هر نوع آن، های و یا ... ، رشد های و می در این & تمدنی& [5] را که ساموئل هانتینگتون[6]، پرداز معروف شد، می مثال زد. - بحران: این تبین های این رشد با به های و به این معنا که به در این ها می شود (بحران های دهه های 1960 و 1970 در الجزایر، مصر، اردن و ایران، به ا ی رشد شد). - دوگانگی فرهنگی: طبق این نظریه، در شرایطی که دولتمردان و حُکام، حاضر نباشند، را در شریک یا اینکه ایجاد قوانینی از حوزه شریعت باشند، با گرایان، مواجه (Knudsen, 2003:17-19). در این سعی شده تا با روشی تحلیلی- توصیفی و تکیه بر آمار و مستندها به علل رشد، و در بر بخش های ای از و پرداخته وجه این با های قرارگیرد. ب- های بی گمان، به دین و خدا در صور و اشکال آن به اندازه قدمت و ها به رنج و ترس از مرگ، به نیرو و قدرتی ماوراءالطبیعه، متوسل می اما ا ی متأخر و این که کم وبیش، را فراگرفته، روش راستین حیات و اصلاح & انحراف& و می خواند، است. به یک اجتماعی- در اوایل قرن میلادی، به عرصه شد. و قرن است که در دهه 1920 نهاده شد و به سبب های و روی در سرزمین های در دهه های قرن به اوج خود رسید (Choueiri, 2015: 741). کاربرد واژه به دهه های نخست سده که های آمریکایی به جدی با تجدد رو شدند؛ در این رویارویی، و موضع شماری از ها این بود که در کتاب مقدس آمده، جملگی است و به بازخوانی، تعدیل یا حتی مسکوت گذاشتن ندارد؛ در این از های محافظه کار و سرسخت، & بنیادگرا& [7] نامیده شدند (گُل محمدی، 13922: 1777)؛ اما در این پژوهش بر است. گرچه نخستین بار در ای مسیحی شکل گرفت، شدت، تنوع و گستردگی آن در و پیچیده تر است. ای است که در اخوان المسلمین مصر در 1928 آن، حسن البناء و مهم چهره شناخته شده آن، سید قطب است (Encyclopedia of Politics, 2005: 659). در تجلی معاصرش، دهنده وحی، سنت و ا ی است که به محمد (ص) و تعالیم او گردد. های آ ن اند که موجودیت خود را از وظایف مقرر و سوابق تاریخی در شکل دادن به آینده، گذشته را در کنونی بازسازی (دکمیجان، 1388: 75). به و سرنگونی صدام حسین، مرحله ا ی در سیاسی- می از این زمان بود که گمانه زنی درباره و آرایش نیروها در این شد. ناکارآمدی در هدایت و به سرانجام رساندن جنگ در این های همسایه افزایش خود در این و های و قومی عمیقی که متوالی، همچون آتش زیر چندان نمودنیافته به یک خود را داد به طوری که در سال گذشته، طبق آمارهای های بین المللی، به ثابت جزو دو اول در و قرارداشته است (IED, 2015). داعش[8] و پیش تر به تنهایی مسئولیت به طور 255 درصد از کل را در این برعهده اند. به پس از به ویتنام، ترین، پرهزینه و در می اولین جنگ هم بعد از جنگ سرد به رود که به به اشغالگر نگریسته نه آزادی بخش که به تأمین امنیت و رفاه در است (Lieberfeld, 2005: 1). به کشوری پس از یازدهم سپتامبر به برج های دوقلو و پیش تر به این ذهنیت را در و مسلمانان کرد که آمریکا، به جنگی دار و با اسلام، شده است. به و به بهانه با تروریسم و گرایی، موجی از احساسات را در و به خود داشت که خروجی آن، نه تضعیف را نداشت که و ترشدن این ها را سبب شد؛ اما تحولی جالب که در چند سال گرفته، یا در و منسجم این ها است. هرچند از لحاظ (تئوریک) و جنبشی متحد نیست، در سطح روبنا و زیربنا اشتراک بسیار، انواع جوددارد؛ & برتری به مثابه بنیادی راهبردی، و حیاتی، تفوق شریعت، ضرورت و موضوع های مهم دیگر& (اسپوزیتو، 1391: 242)؛ یکی از پیش قراولان این در دهه های و به نمونه ای فرارادیکال در دو سال اخیر، زیربنایی به طور مشابه در جهت نیل به (خلافت) مدنظر خود در زیر، از این های این ها بیان شده است اما در این بر تمایزها و راهبردهایی است که این دو را از هم متمایزمی کند. پیش از پرداختن به سیر تکاملی ابتدا از های و های و را تا بتوان سیمایی دقیق از معرفی در اینجا نُه مهم این ها را به این ترتیب می برشمرد: - در برابر به حاشیه رانده شدن مذهب: درحقیقت، هدف و اولیه مذهبی، دفاع از دین و دینی است. درصورت هجوم یا به کشیده شدن این اعمال، این ها از خواهندداد. - حسن یا به گزینی: های در وهله اول خود مفاهیم و را و تجویز و این ها عمل می این ها وجه این ها از هاست. - دوگانه: واقعیت در ها خلاصه شده است: خوب و بد، تاریک و روشن و و غلط. - استبداد و بی غلطی: خود را پاک و از غلط و می دانند؛ قرآن، تورات و انجیل، همه کُتب آسمانی و پس از این معناست که این مصونیت از و خطا در این ظرفیت را به پیروان است تا خود را برحق دانسته، و ها را منحرف قلمدادکنند؛ درنتیجه و دست به اهداف مدنظر، به عقلی، کمتر می شود. - هزاره و مهدویت: تاریخ، قدسی و معجزه وار دارد. در (قیامت)، همه ادیان به و فریاد رس باوردارند. پیروزی از آن مؤمنان و از آن کافران و بی دینان خواهدبود. - اعضا شده و هستند: در این ها خود را و جدا از می دانند. - و عملی مشخص: یا با یا از دایره اند؛ به طور حد وسط وجودندارد. - و اقتدارگرایانه دارند: این ها و ها حول شخصیتی شکل می گیرند. - های رفتاری: به و خاص های خاصی در این نوع ها رعایت شود. از و آداب در از طرز لباس پوشیدن تا حتی مسائل جنسی، دستورها و روش خاص وجوددارند (Emerson Hartman, 2006:134). رو، و شام، را در سال های 2002 تا 2006 و در دو & و جهاد& و & عراق& جستجوکرد. به کشته شدن در ژوئن 2006، در این را که ائتلافی از در دوباره و با نام & عراق& احیاکردند. هر دو رهبر خود (ابوعمر و ابوحمزه المهاجر) را در سال 2010 در هواپیماهای بدون سرنشین ازدست داد؛ این سبب شد که
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
مصرف دخانیات موجب بروز 14 نوع سرطان می‌شود/ ایران هیچ مالیات ویژه‌ای را برای دخانیات اعمال نمی‌کند

مصرف دخانیات موجب بروز 14 نوع سرطان می‌شود/ ایران هیچ مالیات ویژه‌ای را برای دخانیات اعمال نمی‌کند


جنیدی گفت: 14 نوع می‌شود و بیش از 90 درصد موارد ریه در افراد کننده رخ می‌دهد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
امکان بروز و ظهور را به هنرمند بدهیم، گلخانه‌ای رفتار نکنیم

امکان بروز و ظهور را به هنرمند بدهیم، گلخانه‌ای رفتار نکنیم


حبیب‌الله از گفت: و را به بدهیم، یعنی نباید رفتار گلخانه‌ای داشته باشیم، به اجازه خلق بدهیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فرهنگی
گرد و خاک مدارس پایتخت عربستان را هم تعطیل کرد

گرد و خاک مدارس پایتخت عربستان را هم تعطیل کرد


- - گرد و خاک ریاض پایتخت عربستان و شهرهای اطراف آن در روز چهارشنبه شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
پیشگیری از ورشکستگی بانک ها

پیشگیری از ورشکستگی بانک ها


بروز در چند دهه را با این نوع از نشان داده است و قانونگذاران در سراسر جهان در پی وضع قواعد خاص جهت کاستن اثرات نامطلوب آن برآمده‌اند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
بروز پدیده ریزگردها در لرستان/ آلودگی هوای پلدختر 60 برابر حد مجاز

بروز پدیده ریزگردها در لرستان/ آلودگی هوای پلدختر 60 برابر حد مجاز


خرم - - با به در این استان گفت: هم اکنون هوای شهرستان پلدختر در شرایط بسیار خطرناک و 60 برابر حد مجاز است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
شیعه و سنی در جمهوری اسلامی در دشوارترین میدان‌ها کنار یکدیگرند

شیعه و سنی در جمهوری اسلامی در دشوارترین میدان‌ها کنار یکدیگرند


به تقریب(تنا) به نقل از رسانی مقام آیت ای در این با به خود به و بلوچستان، بلوچ را گرم، صمیمی، با صفا و با استعداد، و را از لحاظ گذشته تاریخی در بین همه اقوام ایرانی، کم و و کردند: با این در و به و بی می شد و شد که نکند. شده در این در پس از را و و با به شده از در این افزودند: آب کن و خط آهن را از به طور جدی و با بخش از منابع صندوق توسعه ملی نیز امکان پذیر خواهد شد. رهبر اسلامی، وبلوچستان را استانهای کردستان و گلستان و الگوی همکاری و زندگی برادرانه و برای دنیا و با تأکید بر هوشیاری در تفرقه افکنی دشمن گفتند: یک نوجوان در مقدس و یا یک مولوی اهل سنت به علت از به دست ضدانقلاب، نشان می دهد برادران و سنی در در دشوارترین ها در کنار یکدیگر حاضرند و با کارهای و هنری این حقایق و واقعی را مجسم و نمایان کرد. آیت ای، ایستادگی در جاهلیت مدرن با تحریم و همه توطئه های نظامی و دشمنان را مرهون قدرت و فداکاری خواندند و گفتند: کامل راسخ در زنجیره ی بسیار مهم و مقاومت، شهیدان و ایثارگران هستند، بنابراین به تعظیم و تکریم شهدا نیازمند است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
افزایش نشاط اجتماعی با غنی سازی اوقات فراغت

افزایش نشاط اجتماعی با غنی سازی اوقات فراغت


تهران- ایرنا- غنی یکی از در و است که به ها و استعدادهای افراد منجر می شود، از این رو فرهنگ به منظور استفاده بهینه از این ضمن ارتقای بهره وری در کشور به افزایش نشاط شهروندان کمک می کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
تقویت اتحاد اسلامی، نتیجه انسجام آمریکا و اسرائیل

تقویت اتحاد اسلامی، نتیجه انسجام آمریکا و اسرائیل


آذر سال جاری بود که عملی از سر زد که بر تقریبا اثری روانی داشت؛ در با و صد سال (دومین کهن شهر پس از دمشق) که مساحت دو آن ndash; و قدس ndash; به قدر یک ششم و جمعیت آن یک است. این کنش که ای بود که و دو سال پیش به تایید صد و دهمین رسید (دوره متحده، صد و پانزدهم است) و با خصم علیه مسلمین در عمل در چند آسیب، های پرشماری شد که در این می شود به آن ها شود و در با هم که مطرح می ای منطقی (علت و معلولی) گردد. است که این شش و ترتیب مطالب از (بخش کنونی)، بیت و و آن، ترامپی، و است. بیت و تاریخ یک سده آن بیت المُقَدَّس یا به صحیح تر بیت المَقدَس نام نام و نام است که (اسلام، و یهودیت) که (برابر از کره زمین) مهم شهر به می رود؛ محل تولد و آورنده آیین بودن، و پیامبران یهودی، مهم این شهر است. بیت (سومین شهر مهم و در پس از مکه و مدینه) به این سبب است که در آن در یا که در حدود هکتار در الاقصی، اول قبه الصخره، که از نمادهای معماری و هنری تمدن است و در دل خود در مقدسه با ابعاد سیزده در پنج در دو متر است و گرانقدر از همان جا بود که بر به آسمان عروج کرد. می برند یا به ساخته اند که حقیقی و تخت واقعی پادشاهی در زیر است که الاقصی و قبه الصخره در آن اند و در راه کند و های شده اند. بیت که مهم و شهر می از این است که به نام در کوه است. بر این باغ است که در شبی که او را به ها به شام آخر را به صرف کرد. ضمن آن که نیز در باغ به خاک شده است. می شود به یا راه رنج و درد کرد که است که می شود در زجر و آن را طی و به که به نام گور می رنج و درد و یاد شده محل عبادی یک در هر سال در سالیان است. هر یک از سه شاخه کاتولیک، ارتودوکس های و ارامنه از مقبره را در و دعا و نیایش خود را در ساعت های مختلف روز و شب می کنند. پرستشگاه اورشلیم، مقدسه، و ندبه (که در اندیشه به آن می شود و می شود که در شب معراج اسب خود را به این بسته بود) از وجوه بیت است. سه نفر گردشگرانی است که در 2017 از بیت دیدن و پیش بینی می شود گردشگران این شهر در 2018 از این تعداد، یک از این تعداد از هستند. بیت که در ارتفاعات رشته کوه الخلیل تا هفتاد سال پیش به طور کامل در تحت قیمومیت بود و آن گاه با نبردی که ها دادند از آن را توانستند در و را تحت خود درآورد؛ دو (عمدتا و عرب نشین) و (عمدتا و کمی هم نسیحی نشین). در اثر شش روزه در نیم قرن پیش ها را هم تحت خود در آوردند و در آن از آن هنگام تا کنون در حال شهرک یا به و ستیزی هستند. تابستان چهل سال پیش بود که که عبارت از وضعیتی تک مجلسی و ساکن در بیت کرد که طبق آن، یا بیت ها می شود و می بر آن از تل به بیت شوند. ndash; به آیپاک، و چند لابی و غیر تا پانزده سال بعد نیز طرح به بیت به و به بیت را کند؛ ای که بیل کلینتون، جرج هربرت بوش و باراک اوباما از اجرای آن سر باز زدند اما در دوم آذر گذشته، دستور داد به در آید. و و آن فارغ از این که دست آوردها چگونه به دست اند: از نظر و و علم و این ها است که به و می و و آن طبق این قوی در به می رود. به سبب دور از در یک سده را از دو در که ها خود را صرف و می سعی در وری کرد که یکی از آن را می از و و هر آن که می از جنگ و از از دست جان در دانست. های را در جنگ های این و رشد دید که در 1865 تا 1900 از آن مند بود. آن است که از های های دور و به تا جنگ های آمریکا-اسپانیا، این ای از به خود ندید. اما پیش از این خود ای از در و است. در حتی از که می شد این در ای پرت از شده بود. به که در در حال رخ نه به که ذکر می شود (مانند وقت این و یا از سوی آلمان) که به از و به و نیز دو شدن در رخ داد. در 1914 که جنگ اول شد، به هیچ و به قصد او به در این هم محل بود. به از سخت این نرم و که از راه جلب نرم است. از راه های نرم می به ند یا ملی کرد. ملی یک نرم است که در 1983 شد. این از در بین در می کند. این آن از می آید. این در خود در یک دهه دست به های ای به نام آی که در آن که در آپ، کسب و را راه اند را می کند اما در در پس این سعی در تغییرات نرم در که با درایت امنیتی و طلاعاتی، این طرح آن ها بی ماند. این ها ای کوتاه از و میل آن بر است و در این محل سخن و صحبت و ناگفته ها وجود دارد. که می دهد و و بنا بر مستندات در کسب بیشتر، تر، و به عالم، سبک و رفتاری از راه از مبادلات و و در این تضمین آرمان های است. می شود نفوذ یهودیrlm;های در اقتصاد، فرهنگ و آن چنان است که هیچ مرد یا نمایندهrlm;ای به خود جرأت نمیrlm;دهد خارج از که است روزی امپراطوری در آن شکل بگیرد، منحرف شود. ترور کندی و گذاشته شدن کارتر و بوش پدر پس از یک نشان میrlm;دهد که اگر نتواند، را کند، را ترک کند. یکی از جلب نظر ها، و دو صد و دهم بود که چهل و به در می آید. این که از نوع و با آراء 93 در 5 در سنا و 374 در 37 در مجلس به رسید، در 8 نوامبر 1995 بیل کلینتون بدل به گشت. با این فرمان، که از پنجاه و دو سال پیش در تل (در پلاک 71 ساحلی و مشهور هایارکن) خود را دایر از ابتدای 2019 می اش در بیت شروع به کار کند. است که هم اکنون ای در دارد، این یکی از دو در سرتاسر است (مورد در شهر جزیره ای هنگ کنگ ای خودمختار در جنوب چین که بیش از یک سده و نیم بر آن تا 1997 شده به ای از لحاظ مغلوب غرب بدل شود که یکی از نشانه های آن، انگلیسی به زبان است). از خصائص آن است که مستقیما با واشنگتن در ارتباط است به نوعی که واسطه آن و نمی باشد. با یاد شده، به می شود و آن به تل آویو. این اما ماجرا و آن چه نمی از این رخداد جدا اعتراضات در به این کنش بوده؛ اعترضات از طیف وسیعی از سراسر بین و و و گروه ها و نهضت ها دست به بردند که گاهی با اند. ترامپی بسیاری ازکشورها وسازمان های ازجمله ضمن مخالفت با طرح بیت به وانتقال به این شهر، به تبعات این درافزایش درفلسطین و هشدارداده اند. به منظور مستند این نوشتار و این که بتوان شفاف تری از ها در زیر ارائه می شوند: از های مخالف با طرح بیت که به و سرزمینی و می عرب و است. این در است که هیچ از طرح نکرده است. از کشورهایی که شدیدی به طرح ترکیه: بیت خط سرخ است. اگر گیرد ظرف چند روز با سران عضو در داد. این مسئله حتی می قطع ما با شد. امانوئل ماکرون فرانسه از یک در قدس به است. او در تماس با ضمن از طرح کرد که بیت فقط با گفتگو و صلح طرف فلسطینی و اسرائلی میسر شد. پاپ فرانسیس، رهبر روحانی کاتولیک های نیز از طرح بیت به کرد. وی گفت: نگران بیت هستم. در تحولات و های از آن نمیتوانم ساکت باشم. از همگان می خواهم بر های ملل به بیت احترام بگذارند. اروپا: یا یک در بیت سبب های و جدی می شود. فدریکا موگرینی مسئول طی بیانیه ای داشت: در تیلفونی با ایمن الصفدی، احتمال بیت به از سوی تبادل نظر کردیم؛ می کند که یا یک در بیت سبب های و جدی در شد. تمرکز بر صلح اسرائیل- فسطین هستیم. قدس به از سوی بر صلح تأثیر گذاشت. به خود مجدد صلح ادامه داد. محمد ششم، مراکش با پیامی به به اخبار بر قدس به کرد و با به این که این به صلح بین و صدمه زد، داشت: این پیام را به بیت که 57 با جمعیتی افزون بر یک نفر عضو آن هستند، می کنم ؛ بیت با هویت و دینی خود به و رواداری، با صلح باشد. بایستی سیاسی قدس در بین حفظ شود. حیدر العبادی، نخست عراق، به بیت با به ممکن است این امر بدی به بیت را قبول نداریم. این امر نیزهشدارمیدهیم. ملک عبدالله، نیز که با خطرات از اخذ به غیر از راه حلی گسترده تاسیس به بیت شرقی، داد: بیت کلید صلح و ثبات در و است. تصمیمی داشت، این و را و از سرگیری صلح در را تضعیف کرد. تونس نیز بر حفظ و بیت کرد. عربستان سعودی با مقامات این را با پیگیری می کنند، داد می به برخورد بی طرفانه این آسیب زده و یک طرفداری انگیزه بود. این بازتاب های در پی داشت. بلژیک: می و شدن صلح شود. دیدیه ریندرز، در به بیت به را تاسف خوانده و بر ایفای نقش موثرتر در صلح در خاور کرد؛ این میتواند و صلح شده و راه حل این مشکل ایجاد مذاکره و است. به بزرگترین شریک تجاری و یکی از مهم حامیان نقش موثرتری ایفا و برقراری مستقیم طرفین وارد عمل شود. در به در به بیت به با اطلاعیه ای در وبسایت دفتر افغانستان: ضمن درک و تشویش و خود را در این رابطه پیش از این از مجراهای به رهبری آن کردیم. این جریحه دار شدن شده و صلح در خاورمیانه را به مخاطره می اندازد، از این جهت هر یک در این اشتراک و راه حل مستقل، به نتیجۀ و راه حل دایمی منتهی شد. ملی و این با حقه یک مستقل هستند. بیت اولین که نیز است و آن بر بین المللی، مصوبات ملل و ها تثبیت شود. ملی صلح پایدار و عادلانه در در با و جامعۀ در چهارچوب و ملل از این پروسه به متداوم می کند. استرالیا: به بیت ، در ده ها جولی بیشاپ این از در به بیت به کرد: خود را از تل اویو به بیت داد؛ از نمی کند و آن را یک در ده ها می داند؛ ما از راه حل دو حل و می کنیم. اما در دو بودند که بیش از سایرین از و فورا دست به کار شده و جلساتی شدند. هر دو در خود طرح بر بر به بیت به به گذاشتند؛ در روسا و مجالس در سیزدهمین بین المجالس بر بیت کردند. در آنکارا و نیز به فوریت همه اعضاء را گرد هم آورد و ای بر بر مطلق بیت داشت. جان 73 و اصالتا آلمانی، کارشناسی که پیش از این سابقه حضور در و سخت را نداشته، بیش از یک سال است که عالی سمت را در در دست دارد. او که با اعمال خود مرزهای حزبی را در نوردیده و مشخص که به هیچ پایبند نیست اما در از های ثابت قدم و به شیوه ای هدف مند، حامی و گر بود. او اما در خود دچار خطا می در داخلی، شده و حتی کسانی که به او رای اند، هم از او و هم از حزب محافظه کار فاصله و بیشتری بگیرند. یکی از شواهد این امر، ساختار شکنی و شالوده افکنی حتی در ارزش های تندروها در کشورش در مهاجران غیر قانونی. در هم او مرتکب خطاهای سخت جبرانی شده است که یکی از آن ها، نوع مواجهه اش با مسلم خاورمیانه، و او در نقض عهدنامه بین که یک سوی آن است و سوی آن، های جهانی. مرتبط با آن چه که این است را می از زیر کرد: یاد شده بر از تل به بیت زنده تر و فعال تر جنبش های ضد در درون شده است. آن که که مدت ها بود ای صمیمانه نشستی برپا شد که همگی به دور هم گرد آمدند و پیمان بستند که همچون همیشه، جروزالم را بدانند؛ در این نقش های و زدنی بود. آن که خطاکاری های و و بی توجهی آن دو به بین و های مجمع و حتی شورای ملل یک بار بر همه عیان و نمایان شد. این گشت یک بار بیت و بگیرد. به مثابه موج دیگری بهار عربی و بیداری و شد تجدید نظرطلبان و آزادی شده و با توانی مضاعف به خود بپردازند. "UNGA resolution: 128 countries, including India, vote to reject US decision on Jerusalem". "UN General rejects move". vestnikkavkaza.net. "UN resolution: How each country voted". . Gladstone, Rick; Landler, Mark (2017-12-21). "Defying Trump, U.N. General Condemns U.S. Decree on Jerusalem". The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved 2017-12-23. "Trump issues threat over vote". 20 2017 ndash; via . Landler, Mark (20 2017). "Trump Threatens to End American Aid: #39;We#39;re Watching Those Votes#39; at the U.N" ndash; via NYTimes.com. Beaumont, Peter (21 2017). "UN votes resoundingly to reject of as ndash; via . Press, Associated. "UPDATE: Iran calls UN vote on Israel #39;global no#39; to US". UN General votes to reject of as Israel#39;s capital". 21 2017.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
پروژه توسعه خط 4 مترو از سر گرفته می‌شود

پروژه توسعه خط 4 مترو از سر گرفته می‌شود


پروزه خط 4 که از پیش به شده به از سر گرفته خواهد شد تا شهروندان تهرانی و به خصوص اهالی منطقه 5 از این امکان حمل و نقلی بیشتر بهره مند شوند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اجتماعی

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir