بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب تازههفت سین نوروز به سبک سانگ یانگ

هفت سین نوروز به سبک سانگ یانگ


گروه نیز در فرا می تا به رسم این سنت کهن های ای را خلق کند. از رو سانگ یانگ که در آمیخته با کیفیت و کارآمدی است می تواند هر یک نماد ویژه قلمداد شود و هفت سین خودرویی را رقم بزند. به [#8230;]
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری جوان خودرو
موضوع : کل اخبار
بحران های سه گانه سوریه و توانایی دمشق در حل آن ها

بحران های سه گانه سوریه و توانایی دمشق در حل آن ها


در که وارد سال خود می و این این مراحل حساسی را طی می کند. که از دو پیش شده به پیش می رود و حلقه ها به جیش در شهر & دوما& شده است. در به رغم مخالفت دمشق، های خود علیه کردها در را می دهد. نیز که از ها در دست به ای زده است. در این حال نهم در سطح سه و در شد تا به آتش بس در تنش در بپردازد. کلی در فعلی، از تغییر معادلات به نفع و های پی درپی ضدسوری است؛ وضعیتی که نویدبخش از می باشد. در کنونی که در فروپاشیده می توان سه امنیتی مهم در این مشاهده کرد که در پی حل و است: 1- در از سوی و دارد. در ای کرد: این 70 از تحت های و در را اند. به (سانا)، این کرد که امن غیر شده و در با از این ها خود را از های که از آن ها به سپر می دهند. های در این جیش (جبهه النصره) و که به نوعی با یکدیگر ائتلاف اند، اما تشدید اختلافاتی این ها شده مثال قصد جدایی از را دارد. هایی نیز از مسلحانه های دارد. طبق های میدانی، شهر در به تکفیری جیش به است. همچنین از شهر در خبر داده است. کنار یک جاده واقع شده است که شهر در را به شهر در غرب متصل می کند. البته جیش شده است که ارتباط و با نقاط دیگر قطع نشده است. فشار سنگین بر ها شده تا جیش با میانجیگری ملل مجروح از این با به توافق برسد. اعضای شورای امنیت ملل 24 فوریه 2018 (5 اسفند 96) به اتفاق آرا ای تصویب کردند که به آن در سراسر دستکم 30 روز آتش بس برقرار می شد. این با هدف ارسال کمک های بشر دوستانه و خدمات بهداشتی به صادر شده است. با این حال های در مانع از حل در این شده و قوانین آتش بس را نقض می کنند. جنجال بر سر مسایل و بمباران های و نیز کماکان و رسانه های غربی و عربی از دوزخ سخن می گویند. کلی در از قریب الوقوع و متحدانش است. در بزرگترین ها از زمان نبرد حلب در سال 2016 محسوب می چرا که امید آن ها از و به کلی قطع می شود. 2- به از 20 ژانویه (30 دی ماه 1396) با تجاوز آشکار به خاک و با همراهی موسوم به سوریه، عملیاتی را به نام غصن الزیتون (شاخه زیتون) در در است. با اشغالگری خواندن این اقدام ترکیه، خواستار این از خاک خود شده است. است که هدفش از این عملیات، نابودی حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، حزب اتحاد دموکراتیک (پ.ی.د)، یگان های مدافع خلق (ی.پ.گ) و در است. این در است که هیچ نیرویی در ندارد. مقام های که به کامل این و نیز شبه و مردم غیرنظامی این شهر حملات و توپخانه ای و نیز کشیده شدن به داخل شهر هستند. مقامات اند و منبج و در مجموع، غرب فرات را از کردهای پاک خواهند کرد. تأکید است که ممکن است تا مر
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
جمعیت فداییان‌اسلام و نهضت ملی‌شدن صنعت‌نفت

جمعیت فداییان‌اسلام و نهضت ملی‌شدن صنعت‌نفت


یکی از بحرانی های بین سال های 1320 تا 1332ه.ش. بوده است که می از این به پیامدهای جنگ قیام 30 تیر1331ه.ش، ملی شدن نفت و 28 1332ه.ش. کرد. در این و بروز ها، ها و های و مقطعی بسیار چشم گیر بود که آن ها به طول و یکی از آن ها & اسلام& است که به در چون و ها، و ملی شدن نفت و های در طی به در قرن این است که هر آرمان ها و هدف های رنگ و قالب داشته، توانسته به عمیق سطوح رخنه و از قشر و محدود روشنفکران شده و ملت را با خود و بود. ملی نفت پس از جنگ دست به غنی از به با یک پرداختند. در سال 1942 (1321ه.ش.) با هدف از در به در & نفتی& را داد که این و و بین به نفع ذی نفع شد. به ها در تکاپو تا را به طور به این اعطا نمایند، هواداران سعی بر خنثی نمودن های روس ها داشتند. سوم نیز با & نخبگان& تلاش هموار سازی با نقاب آزادی خواهی می و آخرین گروه، افرادی که با قوا با نفوذ هر به و ستیز برخاسته و جزو آخر بود که با رهبری & سیدمجتبی صفوی& و همراهی یاران صدیق خود توانست هم به با و مقام های وابسته به آن بپردازد و هم به بازوی اجرایی ملی شدن نفت نقش مؤثری ایفا کند. ماده ی 29 مهر 1326ه.ش. که در یکی از آن را بود به به نفت های را ی بیش تر با هدف ملی شدن نفت و بر در با & گس – گلشاییان& در ملی افزود. با های خود به های و هنر در نفت در ی ملی و دفع & گلشاییان& ی و از سوی با و در با با و به آن ها در این از به یک ملی شد و پای به این شد. & آیت کاشانی& که ی در آن به می رفت در ملی شدن نفت با و خود و و که در عید فطر در & دولاب& از کار & هژیر& و کرد و که: & ملت تا قطع و و ملت از نفت به ی ی خود و در راه به این هدف و ملی از هیچ کرد& و یا در ی 1327ه.ش. نفت و لغو به شد. پس از & پهلوی& در 15 1327ه.ش. هیچ آیت را و به کرد ولی در نیز به خود در داد و از خواست: & نشوند نفت را که باید عمده اصلاح بیچارگی این ملت لخت و گرسنه شود به رایگان به نفع اجنبی شود و نفت علاوه بر آنچه از است و می پایمال کند، سعی اراضی نفت خیز را که جزو امتیازش نیست در گس – جزو امتیازاتش نماید.& روند و در ی ملی در شانزدهمین یانتخابات ملی و اولین ی سنا، به علت عدم درگیری با در مسأله ی نفت و افزایش وابستگی وی به کم کم پشتیبانی خود را از دست داد و شاه گرفتن در رأس مخروط حکومت، همه ی تدابیر را به کار بست و حفظ خود & منوچهر اقبال& را مأمور نمود تا کرسی های را فقط از نظر شاه پرکند تا هیچ کدام از مخالفین نتوانند به ملی راه یابند و همین امر موجب و مبارزین ملی – گردید. در شرایطی، به یمبارزه های در این تحولات را به ای رقم زد و آن ها با وارد یسیاسی و شدند. هنگامی که دربار تا با ترفند و تقلب در انتخابات، نامزدهای انتخابی و آیت و پذیرش را از لیست کند و را مطابق میل خاتمه در با تأسیس شده، را و را باطل کرد و این که عقب نشینی و در روز 19 آبان ابطال مرکزی شود. رهبر آیت را یک روحانی مبارز و خادم به می دانست و با مبنی بر در امر یشانزدهم و در زمینه یموفقیت آیت که عبارت از: & علی ابوالحسن حائری زاده، محمدصادق طباطبایی، جواد مسعودی و مکی& از هیچ اقدامی فروگذاری نکرد و با سایر اعضای یحفاظت شبانه روزی از صندوق های رأی گیری را بر عهده و سرانجام در 22 فروردین 1329ه.ش. نظارت بر آقایان: & آیت علی مکی، اللهیار صالح، کریم سنجابی و کاظم حسیبی& ملی – را با آرا به فرستاد. در این برهه، & منصور& با نیات دوگانه، از یک سو آیت را از با هدف جلب حمایت به ملی و دعوت کرد و از سوی با ارایه یقرارداد & گس – ساعد& به مجلس، در پی خوش خدمتی به اربابان یخود بود. بازگشت آیت و هماهنگی با و و نیز استقبال پرشور از وی که بیانگر و اتکای به روحانیون و بود، را نگران تر از همیشه بود. یپیشنهادی به ملی با ملی و نفت رو گردید. هم آیت در با این در پیامی به ملی کرد: & اکنون نیز به تکلیف دینی و ملی و ی اجتماعی بار به وسیله ی ملی عقاید ملت را در چند به سمع و نظر عالمیان می رسانم، اولاً نفت متعلق به ملت است به هر ترتیبی که بخواهند به آن رفتار می کنند و غیرقانونی که با اکراه و اجبار تحمیل شود هیچ نوع ارزش قضایی ندارد و نمی تواند ملت را از مسلم خود محروم کند.& در نتیجه با این پیام و شعله ور فکر ملی شدن نفت در آحاد چاره ای جز استعفا نماند. علی رزم آرا پس از منصور، با نظر های و آمریکا، علی رزم آرا را به نخست و رییس در 15 تیر 1329ه.ش. به ملی معرفی کرد و علی رغم های آیت و در 13 تیر ماه، رأی گرفت. در ینخست وزیری رزم آرا، و آیت در یفعالیت خود با هدف ملی نفت و با رزم آرا با صدور اعلامیه، به تعطیلی بازار و برپایی نمودند و در پی یآیت در مقابل به منظور جلوگیری از رزم آرا تجمع ولی قوای نظامی را متفرق کرد اما با این وجود رزم آرا خروج از ملی در بهارستان با رو شد حتی خودروی وی از سوی حمله و عده ای از نیز نیروهای پلیس بازداشت شدند. رزم آرا در ابتدای امر رویه یبی نظری و دفع را در برخورد با یگس – در پیش گرفته بود ولی در پاسخ به راجع به دلایل مسامحه یدولت در حل ینفت با صراحت از ی یاد شده دفاع کرد. در پی این واکنش، ملی در 27 مهر 1329ه.ش. به رأی سکوت دادند و پس از صریح رزم آرا در یگس – گلشاییان، نفت به اتفاق آرا که & ساعد- گس ملت کافی نیست؛ از این رو، خود را با آن اظهار می دارد& و ملی نفت را به اطلاع رسانید. پس از این نظر، رزم آرا اندیشه شدن نفت را با این بیان که & ایرانی لیاقت لولهنگ ساختن را ندارد، چگونه می صنایع نفت خود را اداره کند& به باد استهزا گرفت. پس
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
بازدید روزانه 1400 نفر از آثار موزه لوور در ایران/ استقبال از مجسمه‌ «ابوالهول» و نقاشی «رامبراند»

بازدید روزانه 1400 نفر از آثار موزه لوور در ایران/ استقبال از مجسمه‌ «ابوالهول» و نقاشی «رامبراند»


خبرگزاری فارس ـ کلهر: & در تهران& با سفر امور خارجه به در ملی شد. در این 50 اثر در و تحت عنوان & شکوه های جهان& در 5 به مدت ماه به در است. یک هم به عکس های از که طی سال های 1375 تا 1391 شده است. در این دو اثر از به در یکی & بر دوش دو گاو نر& به دوم پیش از است که در سال 1893 به تملک در آمد و یکی از لرستان است که وارد یک عمومی شد. از این شیء در سال 1967 لوگوی رسمی بازار شده است. اثر این & تبر به نام (اونتاش ناپیریشا)& است که آن به سال های 1300 تا 1340 پیش از باز می و در (در 40 شوش) کشف شده است. بر آن کشف شده در در بین و شد. * از این خود را به ملی در سی و پس از از گیت به سمت چپ و از های 5 از را کنید. سپس را و به در طرف کنید. در دو یکی از عکس های در سمت چپ و از در سمت که ما از را می چون نفس و از این بخش بر است. روی بر و آن و شده است: & در این شما را به کشف تشکیل لوور، از شاهان تا تحولات آن در ما، دعوت می کنیم.& پس از ورود به نخست، اولین شیء که به چشم می خورد، & پیاله با نقش ترنج& ترکیه به قرن 15 است. پس از آن سردیس & ایزدبانو& معروف به نیوبه که به قرن اول یا دوم در ایتالیاست. تابلوی رنگ روغن & طبیعت بی جان& محصول 1687 می کند و کمی آنسوتر نقش برجسته & تسلط بر جهان& به 1550 به چشم می خورد. این از جنس سنگ و تمثیلی از گذرگاه است؛ & مرگ& در عقب آن و & زمان& بر بلندای & گیتی& نشسته و ساعت شنی در دست دارد. & سرنوشت& هم در جلوی بادبان را در دست گرفته است. & تک چهره پسر نوجوان با چشمان آبی& اثر آلمانی & لوکاس کراناخ پدر& در 1510 است. در وسط هم & فرشته آرامگاه& که زینت بخش قلب فرانسه، فرانسوای دوم در کلیسای جامع اورلئان باشد. این سنگ مرمر، بر طرح ایتالیایی پریماتیچو است که سال های 1563 تا 1565 در خلق شده است. سمت چپ تالار، نقاشی بزرگی از پرتره & ویکتور ریکتی& (ادیب و افسر سابق ارتش) در سال 1743 دیده می شود که اثر ژوزف آوِد است. مینرو مشهور به اورسه (ایزدبانوی جنگ و خردمندی) هم یکی از دیدنی است. این هنر ها در سال های 150 تا 200 است که از سنگ رخام، عقیق، و سنگ سماق شده و برداشت از اثر یونانی اواخر قرن پنجم پیش از با موضوع عشق است. * پرطرفدار کدام است؟ در کناری، نیم تنه & مارکوس اورلیوس& (امپراتور رم) که آن به سال 170 باز می و در سال 1674 در نزدیکی رم کشف شده است. کمی آنسوتر، مردی به نام & نشور& که مرزبان و رئیس گمرک در مصر است. این که در سال های 570 تا 589 پیش از ساخته شده، در قرن اول یا دوم توسط ها از مصر منتقل و در قرن هفدهم در شمال رم کشف شد. در وسط سالن، زیبای & ابوالهول& با نام فرعون هاکور می کند. این که از سنگ گرانودیوریت است، قرن پیش از مسیح تراشیده شده و احتمالا خاستگاه آن در ممفیس (پایتخت مصر پایین) است. یا اسفینکس در کسوت حافظ نظم با دستار انحصاری شاهی به سر و مار
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فرهنگی
عید، کتاب گوش بدهیم!

عید، کتاب گوش بدهیم!


گروه فرهنگی- یک یا از یک با یک چای کار و گرفتاری‌های روزمره، در این هوای زیبا و آرامش‌بخش بهاری، واقعاً شورآفرین است. مگر زندگی از این فرصت‌ها را در اختیار ما قرار می‌دهد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
آغاز ثبت‌نام اکران دانشگاهی «به وقت شام»

آغاز ثبت‌نام اکران دانشگاهی «به وقت شام»


ثبت نام «به وقت ترین ساخته ابراهیم حاتمی کیا آغاز شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فرهنگی
ماجرای پسربچه‌ای که به مهد کودک آلبرکامو می‌رود!

ماجرای پسربچه‌ای که به مهد کودک آلبرکامو می‌رود!


به گزارش خبرگزاری ایران(ایبنا) اثر با از سوی بخش و نشر و ذکر شده است. این به گفت: ، است که از لابر، های های و و شده با هدف و با شده است. وی افزود: که اثرش برنده بهترین انجمن کتابخانه آمریکا شد، که یک پرفصل می نویسد که میانگین صد حجم و 10 فصل دارند، تقریبا در هر شان تصویری هست و با ضرب بی میل به را جذب خود می کنند. به این با طنز و خاص هم در می شوم شده و ها را و که به اند. اما هم هم و هم و همه شده که او در این به اش در و برود. وی افزود: در ، یک پسر است که کم با و حتی از آن اما به اد، را می کند که به می و بعد اد سکه ای می کند که شده است که هم به تر است و هم به مشهور آلبر کامو، ، دارد. سکه قدرتی و می شود عجایب و غرائب در اد فراوان شوند: جملات قصاری که اد ازشان استفاده می کند افتادن اتفاقاتی می که تجسم در واقعی هستند، قصه که اد شب ها خواباندن خواهر کوچکترش می خواند روز بعد جان می گیرند و کار به جایی می رسد که اد، اسم محیط را بگذارد. در ادامه بیان کرد: داستان می که دیگر نباشد تا بلکه او در آن نباشد، اما بعد به فکر می کند که هرچند بوده اما را به جای بهتری ها آدم مثل و پیکاسو. او اهمیت را در می یابد و کم کم به سکه، که زیر نور ماه کامل (نیرویی که در اساطیر و افسانه های تمدن های مختلف جهان ها را ماه زده و می کند، و به یاد داشته باشیم که به قول ارسطو در هر نابغه ای ردی از دیوانگی هست) می شود، تسلط می کند و به آقای غریبه می شود. به این مترجم، با هایش با ایهام و ابهام و جناس و های بینامتنی اش، از ای ست که را ندارد، اما گویا عطرش را شنیده و حالا می به آن در کودکانی که سهمی از آن برده اند تلنگر بزند و دیگران را حدقل به فکر و تامل وادارد. مخاطب ، در سال های بعدی اش، به نام ها و مضمون برمی خورد که قبلا در با آشنا شده است. این همه بچه ها شده اما بی تردید بچه که خلاق ترند بیشتر از آن بهره می گیرند، و بچه که کتابخوان می همیشه آن را به خاطر خواهند آورد. نشر و ذکر، با های و ، شکلات و گرما ، دردسر دایناسور و وحشت در تئاتر را با شمارگان و 100 نسخه و قیمت 50 ریال هرجلد است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
​«هنر موسیقی» ویژه اسفندماه خواندنی شد/ موسیقی در آثار سایه

​«هنر موسیقی» ویژه اسفندماه خواندنی شد/ موسیقی در آثار سایه


به گزارش (ایبنا) و اجتماعی هنر ویژه اسفندماه 1396 با محوریت قرار و در ای به 90 در 92 به چاپ رسیده است. این از با سرمقاله با در و می شود و سپس ای به 90 و شده است. در این ها و از و به چشم می خورد. در این ای از به قلم به قلم دژی و در شعر از شده است. در بخش به از به حسن علی و ... به چشم می خورد. از در شعر و پر به قلم نقد به به قلم آروین صداقت کیش، نقدی بر آلبوم داستانی نه اثر نگار بوبان نوشته سیدی نژاد، آیا آموختن ردیف آوازخوان شدن کفایت می کند؛ تلاشی یافتن پاسخ یک پرسش دیرینه به قلم علی شیرازی، نگاهی گذرا به رویدادهای در سال 1396 با تمرکز بر مستقل ها از سیامک قلی زاده، یادداشتی به یازدهمین سال یاحقی به قلم بختیاری و اهمیت مقوله تاریخ ضبط در به انتشار سه مجموعه گردآوری شده اواخر قاجار و پهلوی به قلم پویا نکویی از مطالب این از هنر است. یادنامه ای به نخستین سالگرد شامل گفت وگوی منتشر نشده با به قلم ناصحی، روانشناسانه ترانه و شعر می گفت به قلم زرین، تو جامعه ما بود به قلم امیرحسین مساح، دررثای به قلم حسن علیشیری، گفت وگو با فردین خلعتبری به قلم ناصحی و میراث به قلم یغما گلرویی نیز از دیگر است که در این به چشم می خورد. یکصد و هفتادمین ماهانه هنر به صاحب امتیازی، مدیر مسئولی و سردبیری در 92 با قیمت 15 هزار تومان در کیوسک های مطبوعاتی و فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی و در دسترس علاقه مندان است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
اوراق قرضه دلاری چین به کمترین میزان در 6 ماه گذشته رسید

اوراق قرضه دلاری چین به کمترین میزان در 6 ماه گذشته رسید


پکن - ایرنا - می دهد با چین و آمریکا اوراق قرضه دلاری چین به کمترین در 6 ماه گذشته رسیده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
آمریکا، سعودی و همدستی برای آشوب

آمریکا، سعودی و همدستی برای آشوب


تهران- ایرنا- ضد و از از پافشاری محور سعودی- آمریکایی بر اجرای نقشه آشوب از طریق ضربه زدن به استوانه ثبات در خاورمیانه دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : بین الملل
نمایشگاه کتاب پاریس 2018، کوچک ولی پرشور / تمام کتاب‌های مطرح دنیا به زبان فرانسه ترجمه می‌شوند

نمایشگاه کتاب پاریس 2018، کوچک ولی پرشور / تمام کتاب‌های مطرح دنیا به زبان فرانسه ترجمه می‌شوند


در گفت وگو با (ایبنا)، ی علت خود در بین گفت: من به طرح و ی ، به ام. یک تأسیس و جدید است که در ابتدای راه خود قدم های محکمی برداشته است. سرپرست و ویراستار های ی ی گفت: ما در این در حال فقط در ی می و قصد تا که کپی های مهم را که در دو ماه کپی چند از را ایم و در این هم با یکی دو و که تر در این کار کنیم. ی کم از در شد: از که به با یک توسط شمع و مه به انگلیسی شده، این هم در این هم در رایزنی فرهنگی در نشست و مراسم خوانی خواهم داشت. این در این توزیع و فروخته می شود. مترجم زندگی شهری نوشته ی دونالد بارتلمی ی گفت: به بعدازظهرها بسیار شلوغ است، تا که ساعت هایی از بعدازظهر راه رفتن به دلیل ازدحام جمعیت در مشکل می شود. استقبال عالی است. البته از فرانکفورت تر است. حتی از چین هم تر ولی پرشور است؛ به در زمینه ی های کودک و نوجوان. درمورد مبادله کپی بین ایرانی و خارجی در غرفه ایران. همراه به دکتر دهقانکار ی دود مقدس در پایان خاطرنشان کرد: نکته ی جالب و منحصربفرد ی این این است که ناشرانی که در آن شرکت کرده اند، از هر کشوری که باشند، به فرانسوی و چاپ شده است. بزرگ و مطرح جهانی مهم است که به فرانسه شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
اولین دوره جایزه شعر جم برگزیدگانش را شناخت

اولین دوره جایزه شعر جم برگزیدگانش را شناخت


به (ایبنا)، اختتامیه شعر جم، عصر (23 اسفندماه) با و قلم شد و این شدند. در شعر جم، و این از و اهداف و چشم انداز آن ارایه کرد. اجرایی با بیان اینکه شعر جم تا حرکتی جدید و گامی جدی در های شعر باشد، گفت: این صدایی مستقل در ادبیات است و در با ی ای، چشم تری پیش روی گرفت. عضو شعر جم، علی و به این را کرد و پس از آن از نمودند. در بخش از این ی شعر جم شد که در از این متن است: های و به شده نوع با و حتی دچار تحول و دشواری شود. از این رو این بهترین شیوه برای حرکت های و آفرینش های نو را زا بودن بافتارها و ساختارها، اتصال به و بویژه به به زبان است. شعر جم ضمن تاکید بر لزوم به وجوهی چون مایه و انگاره های محتوایی، این دو گزاره را صرفا در پیوند با فرم و ساختار نهایی اثر واجد ارزش می داند و در خود این تعادل و تناسب را مد نظر داشته و از جمله معیارهای خود داده است. در پایان این این از ی شعر جم در بخش های مختلف شدند. در بخش سال، دواران مجموعه های شعر خورشید گرفتگی این ماه مصطفا فخرایی و "معشوقه در کشو" اثر حسین باقری را به سال شعر جم اعلام کردند. در بخش شعر کلاسیک، با از عابد اسماعیلی، این به به اول تا سوم شد: نخست: مهدی بیات نسب دوم: صالح دروند و عزت خلیفه زاده سوم: سیده محبوبه بصری و بهنام مومنی شعر جم در بخش غیرکلاسیک با از سمیرا چراغ پور و نجمه زارعی، این را به بعنوان اول تا سوم کرد: نخست: فراز بهزادی دوم: ابراهیم شاکری مطلق سوم: پژمان قانون شایان ذکر است قبل از اختتامیه، کارگاه شعری با محمدعلی و شد؛ در این حاضر در آخرین های خود را که و نقد و بررسی و پیرامون ویژگی بحث و گفتگو شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
پیکرهای پاک دو شهید گمنام در اردوگاه شهید کلهر اندیمشک به خاک سپرده شد

پیکرهای پاک دو شهید گمنام در اردوگاه شهید کلهر اندیمشک به خاک سپرده شد


پیکرهای دو با مولایی فرمانده سپاه استان البرز در اردوگاه کلهر اندیمشک به خاک سپرده شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
تقاضای 8 سال زندان برای ستاره سابق رئال و بایرن

تقاضای 8 سال زندان برای ستاره سابق رئال و بایرن


ژابی شده اسپانیایی با شکایت مالیاتی سنگینی مواجه شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری ورزش سه
موضوع : ورزشی
«زیرِ خالِ سیاه» نخستین رمان بابک بیات منتشر شد

«زیرِ خالِ سیاه» نخستین رمان بابک بیات منتشر شد


به ایران(ایبنا)، نخستین شد. این دو از و است. دو اندیشیدن و دو نتیجه از آن را در برابر خواننده ی خود می گذارد. ـ از و یک و به یی و حال رمان. زیر خال و که آن، با نیم به سنت های دهه چهل راه های ای در فرم و به خرج است. زیر خال در سال از ، در است. در نوشته پشت جلد آمده است: دومین اوست. او یعنی در نشر چشمه شد و بازتاب های گوناگون داشت. چند سال کار که درش یک جاده ای گره می خورد با تکه از شهر. قصه مردی است که در جست وجوست، جست وجوی کسی که های خانوادگی اش را او به جا گذاشته و حالا او می خواهد این آدم را بیابد. از منظری این قصه ای از رفت و برگشت های زمانی. چندان خلاصه پذیر نیست؛ تصویری است و پُرقصه و ماجرا و در نهایت مخاطب می تواند خود را حین خواندنش در فضایی ببیند در عینِ حرکت از نقطه های ساکن. قهرمان خود را به گشتن وامی دارد و عبور، به درکِ های هر چند کم اهمیت از که می توانند راه بلدِ او شوند. نثری پُرکلمه و موجز بدنه را ساخته است. کرده ایجاد کند که به ناگاه خود را نشان می دهند، های روح آدمی که سعی می کند خونسرد باشد ولی جهان مقابلش ایستاده است. توسط نشر چشمه، در 700 نسخه و 159 صفحه شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
دور جدید تمرینات تیم‌ملی از امروز در آزادی

دور جدید تمرینات تیم‌ملی از امروز در آزادی


ملی‌پوشان شده به تیم امروز اولین تمرین خود را به انجام می‌رسانند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری ورزش سه
موضوع : کل اخبار
زخم‌های «سیداحمد» در «حریم امام» سر باز کرد

زخم‌های «سیداحمد» در «حریم امام» سر باز کرد


گروه ــ در خود به هجمه‌های اخیر علیه حجت‌الاسلام سید احمد خمینی پاسخ داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
واکاوی ابعاد اختلافات مصدق و آیت‌الله کاشانی

واکاوی ابعاد اختلافات مصدق و آیت‌الله کاشانی


& ملی را که از سال 1329 و از خلع ید شد به مرحوم آیت دانست. این یک حقیقتی است در باب ملی در سال های 29، 30 و 31 که ملی که منتهی به شد و 2 یا 3 سال یک فصل و مهمی در ی ما به این یک و بود. این یک است که در همه ی که از ملی می شود مسکوت و نخواستند از او اسم به بیاورند.& [1] در اول این به به دو خط بر ملی نفت در ملی با و به زعامت آیت کاشانی.در مقدمه سعی شد تا با ارایه ی شناسنامه ای از خصوصیات و عقاید این دو شخصیت، تفاهم و آن ها را ذکر که مهم آن ها هم نظر بودن در دشمنی مشترک و استعماری به نام و حذف آن بود. از طرف در و هدف با به و این دو از آن ها شد.حال با به ذکر شد، در دوم این به و به نوع با پرداخت. به نظر درک است حیات را به دو بخش تقسیم و در هر بخش با مشخص شاخصه های آن به نقد ی ملی و و نقش هر کدام در این بپردازیم. بخش اول: و ملی نفت از نگاران و اساتید از این (1302 تا 1330) با شکوفایی یاد اند. چرا که در این به یک ی و با تمایل های دموکراتیک با نطق ها و طرح های خود در کنار هم و با شخص آیت به با پرداخت. هر چند در هم عمل می کرد و هر وقت به راه نمی یا را نمی به می کرد. لغو با به و از مهم در این اگر چه بر پا این را به کلی کرد. که در به ی اول ملی بود که ی و شده بود ولی شود.[2] از 1302 تا 1304 ی شد. با ی و به از مهم اوست. نه به با با از که او با این که کرده، توانایی دارد که اگر لباس پادشاهی بر تن این مملکت از خدمات وی محروم شد.[3] 1305تا 1307 ی ششم بود. با به عدلیه، ی عطف این است. در این با & مدرس& بود ولی از وی چندانی نکرد و در جایی که می توانست مؤثر شود در مقابل و اعدام سکوت کرد. به هفتم راه نیافت، این آغاز عزلت و کناره از سیاست است تا چهاردهم یعنی 1322 تا 1324 که به ی می باشد. در با به وسیع از می باشد. آیت در این ایام در زندان ها به سر می برد اما با ها را به با مزدوران استعمارگر می کرد. با و هم فکرانش طرح تحریم نفت در آذر 1323 به که در این در نفت به خارجی ها ممنوع شد. این طرح در لغو با & کافتارادزه& سفیر کسب نفت شمال شد، می شود این طرح به سیدضیا، رقیب بوده[4] اما با جلب نظر و اجازه از آن را که ی و ی است. که یک روز بعد & رحیمیان& ی چپ طرح جهت لغو (انگلستان) کرد که از آن کرد به ی این که نمی داد را یک کرد.[5] با ها و & قوام& ، در ی نشد به راه یابد. آیت نیز که را به درک بود و از او به به با وی و به جهت شد و یک سال در به سر برد. بعد از نیز به علت به & هژیر& یکی از و لغو نفت به او و به ی در شاه (بهمن 1327) به شد. او در نیز از که در مى و در به ملت و را به مى داد. در این در به بود و حتی با ی ملی به و با & گس- گلشاییان& نشد.[6] با با شد. به عده ای در که بی ماند. آیت نیز با از را به با فرا می خواند. & سید امامی& عضو که به یکی از مهم های ی ملی با است. به & صفوی& با و به به کمک آمد و در پی ی آن ها در حذف در 1328 شد که ی اول شد و به راه یافت. بی شک و از ی ملی به این نقش بود.[7] پس از & الملک& ، وقت با از آیت کرد و وى به شد و او در روز 20 1329 به بازگشت. بعد از به ای کرد که که در شده بود در صحن شد. طرح & نفت به ملت ایران& در این بود که ای شد ور شدن به نام ملی شدن نفت.[8] بعد از & رزم آرا& به و توسعه ی نفت جنوب (قرارداد گس- گلشاییان) در 5 تیر 1329 به مقام رسید. روحانى که هدف روى کار رزم آرا را دریافته با به برخاست و و را از نقشه ی شوم دشمن کرد. به وى با رزم آرا، به حال تعطیل درآمد و هزاران نفر در تا از او به کنند. در 11 1329 نیز نیز با & سازمان مسلمانان مجاهد& ارگان به آیت به & شمس قنات آبادی& در از ملی نفت و با رزم آرا عظیمی را در شاه فراهم کردند.[9] رزم آرا ملی شدن نفت را خیانت می دانست. های او ی گس-گلشاییان و ی انجمن های ایالتی و ولایتی تجزیه ی بود که با گردید. های او و طرفدارانش در کار را بر و پیشبرد سخت بود. در نهایت ی ملی از آیت و کرد تا رزم آرا را به اصلی در راه ملی شدن نفت حذف کنند.[10] سرانجام بعد از کسب تکلیف از و به شرط اجرای احکام ی ملی، & طهماسبی& در 16 رزم آرا را به هلاکت رساند و را از برد. وی را منجی ملت لقب داد و قتل رزم آرا را واجب و وی شد. به روایت تاریخی از سر راه برداشتن رزم آرا و با ی عطف نفت است که رزم آرا از ابتدا تقابل با بود. فردای آن روز، 17 اسفند، کمیسیون نفت پیشنهاد ملی شدن نفت را در سراسر و طرح آن را تقدیم کرد. یک روز بعد تسریع در این طرح و از نفوذ اجانب و هم انزجار از را به در کرد. پس از رزم آرا هیچ کس جرأت مقاومت در ملى شدن نفت را نداشت. در فاصله ای کوتاه با به بر و و با عده ای از در 24 1339، طرح ملى شدن نفت در شوراى ملى به و در 29 سال از سنا نیز گذشت و به این در اثر و فداکارى به رهبرى آیت یکى از آرزوهاى ملت ستم دیده ی به ثمر نشست. آن قدر در حفظ این آرمان جدی بود که حتی و خودش را نیز در این مصون نمی و بود: & اگر آقای هم از ملی شدن نفت حاصل پشتیبانی را به کلی از دست می دهد و ممکن است دچار سرنوشت رزم آرا شود و حتی خود من...& [11] طور که از نظر به در این دوره، دوش به دوش ملی با به آوردن به با پرداختند. در که های ملی به ویژه در صحن و مطبوعات در کوچه و هیچ چشم داشتی و با سلاح ایمان، به خود در حساس لحظه ها می و جان خود را در این راه به خطر می انداختند. بخش دوم: و طلبی & علاء& که پس از رزم آرا به رسیده بیش از 2 ماه دوام نیاورد. بعد از استعفاى علاء، در اردیبهشت 1330، با استفاده از ملی شدن نفت و های بی دریغ در این راه مشورت با وی، را پذیرفت. آیت در از او که دست وى را در وزیران باز و هیچ گونه دخالتى در این باره نخواهد کرد. یکی از نکات توجه، از است. که نظر به & باقر کاظمی& از ی ملی داشت، اما 14 روز بعد از & نواب& را کرد.[12] به که نزد وی گفت: & اگر از در امور پرهیز کند و به و محراب خود بازگردد، شد.& که این اظهار نظر نشانگر نگاه واقعی به حضور روحانیت در عرصه ی است. پشتیبانى از در کار شکنى ها و تهدیدهاى را به در فراخواند و طى پیامى که کنندگان فرستاد، را به هاى و هم دستى با وى، کرد.[13] زمانی که تأمین کمبود بودجه ی به فروختن ی عمومی از تا به ی ملی کنند. آیت در به آن ها را به تشویق کرد و گفت: & امروز است آن روزی که جهاد شما با بذل مال به عمل آید. خریداری بر ذمه ی آحاد ملت است.& [14] هم آیت به بازاریانی که از سال 1325 مالیات نکرده بودند کرد جهت کمک به به آن کنند.[15] این های مالی و از در بود که طور که ذکر شد، مدتی بعد منع مسکرات به ی کسب سود اجرا نشد که این امر نیز یکی از با بود.[16] پس از از سوى مبنى بر نظامى و گسیل داشتن 4 هزار چتر باز و حرکت ناوهاى جنگى به طرف سواحل روحانی سخن به آورد و گفت اگر ها به خاک تجاوز کنند، خوزستان را آن ها به جهنم تبدیل مى کند. ی عطف زندگی و وی با را می در 30 تیر 1331 جست وجو کرد. در 25 تیر 1331 به در گرفتن جنگ (که به دست شاه بود) با شاه پیدا کرد و به آن این که یا کسى را در دهد، داد. شاه به & قوام& را به معرفى کرد. کنترل به دست زد تا را در برگرداندن منافع از دست اش یارى دهد. که به از این توطئه با خبر شده بود به مخالف با و و با نامه ای به ادامه ی شد. & علی امینی& را جلب نظرش راجع به خود نزد فرستاد که پاسخ می دهد: & به بگو تا هست کسی نمی تواند شود.& این در مقابله با و و می گوید: & اگر کار سخت شود، حاضرم کفن بپوشم.& آیت ضمن به راهپیمایی در روز 30 تیر طی بیانیه ای کرد که اگر شود کفن پوش راه می افتد. او در به شاه گفت: & به اعلی حضرت بگویید اگر بی درنگ بر سر کار بر نگردد شخصاً به خیابان رفت و دهانه ی تیز را با جلوداری شخص مستقیماً متوجه کرد.& [17] به انتشار این اعلامیه، به آمدند و در شب 29 تیره ماه 1331 حکم دستگیرى را کرد اما که مأمورین دولتی آیت به منزل وی رفتند، با انبوه جمعیت مبارز که به از رهبرشان آمده بودند، شدند. طی مصاحبه ای روی کار را کار ها و کرد او تا 48 دهد. پس از این مصاحبه، با هجوم یکپارچه و جانفشانى بسیار، در کم تر از 20 را ساقط و اش 4 روز بیش تر طول نکشید. به این بعد از 5 روز نشینى و انزوا، به رسید. یکی از اختلافات با ی تسامح در تنبیه متجاوزین به در قیام 30 تیر بود که آیت قول مجازات عاملان آن را به داده بود. اشخاصی مانند کوپال، علوی مقدم و... در محکوم شد اما به ی نسبی که با به وی را به اش بازگرداندند و محافظ گذاشتند.[18] 25 آبان 1330 در مدت نبودن و سفر وی به دفاع از حقوق عده ای از مخالفان با راهنمایی با تشنج و ناآرامی سعی در برهم زدن را داشتند که باز هم با درک به موقع این توطئه، به از و خنثی این حرکات ملی از خواست از کنند.[19] بعد از رسیدن به با اشخاص دار و بد پست های مهم و تعجب همگان حتی هم در ی ملی را برانگیخت. از هرگونه و در مسیر با از کرد دست وی را در همکارانش باز گذاشت. اما جنجالی وی، & دفتری& داماد و برادر زاده اش بود که متهم به جاسوسی آلمان ها و ها بود و آن نیز در ی & سدان& شده بود. در عین های خود بارها به گوش زد بود که نباید را که ی بد دارند، مصدر کارها نمود.[20] در سفر خود به آمریکا، را نیز به خود برده بود که به شدت اعتراض و گرفت که با ای را به آرامش و دعا پیروزی کرد ی مهم تر بود.[21] اما بی اعتنا به این اخطارها هم چنان را در های خود لحاظ می که امر به خصوص اعتماد بیش از حد به چون یکی از مهم در کودتای 28 مرداد 1332 شد. به نظر مهم عامل شکاف بین و و حتی مردم، ی معروف به ی بود. که با شعا
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
استهبان در صدای باد و خاک گم بود

استهبان در صدای باد و خاک گم بود


به ایران(ایبنا)، در اثر در آخرین سال جاری روانه بازار شده است. در باد و خاک گم بود است. نام نیز از اول شده و ها هم به نام های تو می جنگ راه ، چه کسی به در می و یه دل هستند. این سه هریک دو دارد که مباحثی مثل پدر و و سنت و را در دارند. به ها در باد و خاک گم بود است. با و خاص این فضا. در یک می و یک است که در در خاک شده اند. این یک شب آن که در می گذرد. های ها و ها جان این است. این تنها این است که ها نام مشخصی دارند. تو می جنگ راه طور که از نامش پیداست جنگ را بررسی کرده و جنگ را از دو منظر و کشورها با هم پیش برده است. در این زن و را می بینیم که در این جنگ مشغول مبارزه روزمره خود هستند. ای که توام است با فشارهای روحی و روانی، آلودگی هوا و های فردی و اجتماعی. چه کسی به در می در حقیقت یک برگرفته از شعر شمس لنگرودی است. این شعر با همین جمله چه کسی به در می آغاز می شود و پدر و پسری را می کند که از ابتدا پدرکشی و فرزندکشی را در قالب بین سنت و مرور می کنند. و اما یه دل نیز زن و را می کند که بر سر داشتن یا نداشتن بچه با یکدیگر وارد جدال می و ماجراهای بامزه ای هم آن ها اتفاق می افتد. این در اسفند ماه سال 1396 توسط نشر هونار و در هزار نسخه و 119 صفحه شده است. از بهاءالدین پیش تر های ماهی که توت فرنگی ها سرخ می ، رویای این پاریسی دیوانه ، مراثی یک ساده و پنج از معجزه شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
پذیرش «بی‌توجهی دانشگاه به ادبیات معاصر» آسان نیست

پذیرش «بی‌توجهی دانشگاه به ادبیات معاصر» آسان نیست


(ایبنا)- مطهره میرشکاری: به در ها و نیافتن نیروی در نقد از جمله مسائلی است که اهالی آن را می و به خود سعی بر حل این دارد. فارغ التحصیل تهران در زبان و است و سابقه در های و را دارد. او نقد و نقد را در نیز در دارد. او معتقد است طرح بی به در ها قابل و در ده سال گذشته های گرفته است. اطلاع از در ها و اهمیت آن با دکتر ، سبک و بلاغت در مشهد گفت وگو کره ایم که در می خوانید: بر این باورند که و آن در ها و شده و از هم نسل هم به و مند اما به در ها کم آیا این را نظر شما در این من را در این بحث نمی فهمم. این ها است کلی که نه کسی در این داده و نه و ارقام در دست ماست. گزاره یک ذهنیت و و که سال نقل محافل است. نمی توانم بگویم است یا نادرست، چون نداریم که دهد چند از کار است و چند ادب معاصر. واقعاً نمی دانم از شدگی در ادب در حال حاضر در ها به چه آیا به قبل به آن اختصاص به ده سال پیش در است. در ها (مثلاً شیراز) از به است. در ها در بیش از است که در نیز به و می پردازد. هم و است. از سه دهۀ پیش در شش و نثر تا را می کنند. ، پس سهم در آن طور هم که می کم نیست. جزو و در روزمره خود در شعرخوانی و خوانی و در های نقد و شعر و و نقد کتاب، پیوسته با آن سر و کار دارند. های در کم نیست. نباید مثل دبیرستان که یک سراسر شود. و یک در بر مدار های می چرخد. اگر در یک - یک استادیار یا دانشیار و یا در عهده دار آن - آن وقت می شود گفت با به روش حرفه ای می پردازد. و گرنه به روش دبیرستانی ndash; که کسی برود به روش دو درس بدهد ndash; کار نیست. حال اگر نیمی از هم از پیش نمی رود. به کار تخصصی، بله با شما موافقم که در به نیست. شناخته شده و معروف در کم داریم. عده ای از در علت تخصیص کم به در دانشگاه، بر این عقیده اند که حدود یا صد سال از یک اثر بگذرد و تبدیل به شود تا آن به وجود آید؟ شما این مسئله را دارید و علت کم به در ها را چه می دانید؟ ببیند خود پر چالشی است. از کی تا کی چه کسی با چه کسی آیا شما الان با حجازی و مسعود معاصرید؟ آیا با پور ما بنا بر از صبا تا ، یکصد و سال را می دانیم. یا در صد سال نویسی میرعابدینی صد و بیست سال را می نامیم. نمی کنم کسی که تحولات و قرن را خوب می شناسد، بتواند این ها را خود یا هم بداند. از نداریم، را با به می آوریم، در حالی که از تا تا پنج مشخص می گذرد. مصدق حتی جنگ و عراق و ادبیاتش است. به دلیل میل کلی نگری ما، معاصرمان است با کشورهایی مثل استرالیا، یا کانادا که از تا بیش از 160 سال نمی اول کنیم. است که سر می با یا نه های ما با چه اگر را بحث داشت. از یا کنیم. با این نمی و صد سال یا سال حتی سی سال پیش را ذیل دهیم. ملل مثل ده سال را می را؛ سی سال را می شمارد. به من اگر را بحث این تا ای حل می شود. آن این می شود که به چه روش و آیا به را یا یکی دو دهه صبر کند تا از بگذرند. (بهویژه که از می کند) را بر به می سنجید. اگر شعر چون و این دست از را به نظر شما علت کم به آن در ها نه با شما که به این که نام کم می کند. اگر شما کم از های خاص از باشد. اما شعر این نمی نماید. ها در سال های به شعر به بی است. از تا 17 سال می و از تا به به هفت قرن. ها را به بسنجید. چرا بحث را می متن و متن آن است. هر چه متن از نظر و تر می شود. متن در گذار به می آید و می شود. متن های خودشان می و می آفرینند و سازه هویتی یک ملت می متن هایی، انباشت تفسیری و افق های می شود. این افق های متکثر، زمینه ها، تأملات و تحقیقات را می آورد. که هنوز از آن نگذشته و در مواجهه با ادوار نگرفته این سرمایۀ را درس و تحقیق ندارد. به جهت کارش را بر دانش دهد، می رود که کند؛ دانشی که یک است مثل یا خاقانی از است که پژوهشگر به متن پر مجادلۀ بگراید تا به متن امروزی. البته با همۀ سال به سال متن های بیشتربه بحث های می آیند. های دکتری و پایان نامه های فوق در شعر شده و می شود. اثبات این مدعا، فقط به منتشر شده و می کنم:جستجوگر اطلاعات جهاد (SID)این را (از مقالاتی فقط نام در عنوان آمده) به ما می دهد: کلاسیک: بیدل دهلوی 54 انوری ابیوردی 18 16 ؛ حکیم 5 المعانی، کمال الدین اسماعیل 4 به شما معرفی می کند. معاصران: یوشیج 92 احمد 59 55 پور 53 سهم پور به اندازۀ بیدل، و ده هرکدام سرآمد عصر و سبک خود اند. شاهکارهای نثر کلاسیک: 66 و 56 ویک شب 25 اسرار التوحید 10 فرج بعد از شدت 2 مقاله. نثر معاصر:صادق 62 آبادی44 (29 با نام نویسنده+ 10 جای خالی سلوچ + 10کلیدر)، 37 زویا پیرزاد 11 منیرو روانی پور 11 معروفی 10 مقاله. سهم به و از و است. به از و یک شب است. این فقط به در یک جسته است. های تحصیلی و همایش ها و سخنرانی های هم بسیارند که به پرداخته اند. که می گویند به بی است یا از واقعیت حاکم بر درون بی خبرند یا هدفی خاص را دنبال می کنند. بی به آسان نیست. در های دنیا یک سری ورک شاپ ها می شود و رویارویی و که نداشته اند شده و انتقال تجربه می گیرد. حال اگر ما بخواهیم بین و بدون و پیوند برقرار چه کرد؟ اجازه بدهید سؤال شما را دقیق تر بازگویی کنیم: این گونه ارتباط ها چه کسی چه دهد؟ من، شما، خود نویسنده، دانشجویان، گروه های و استادان، یا وزارتخانه؟ یک کار عملیاتی است. در نهادهای مختلفی که کارشان اجرای این هاست. یکی های که اند و مرتب از این دست می کنند. و را می و می کنند. از این ها در که من هستم، زیاد می شود و های با حمایت های این کارها را می دهند. شکل کار به این است که خود ها از کسی در این می کنند. که یا برون می است. یا روش های تجربی خود در و سرودن را به می آموزند. موفق، مهارت های خود را طرح می کند و هم در ها می کنند؛ اما اگر یا های خود را در بیان کند یا به روش صحبت کنند، در کنفرانس ها و سمینارهای کند. در رابطه با نقد دو نقد که در نقد و نقد کارگاهی، که با در ها نقد، شده اند، به نظر شما با نقد به رفت؟ ضمن احترام به شما (نقد نقد کارگاهی)، من در نقد دارم و می گویم ما دو نوع نقد داریم: نقد و نقد یا مطبوعاتی. این دو نوع نقد دو سرشت و دو نقش دارند. نقد کاملا استدلالی- برهانی، بر روش های است اما نقد ژورنالیسی بر های مرامی، و اجتماعی- است. هر از این دو نوع نقد نقش خود را در برعهده دارند، یک به می آید، نقد به سرعت به آن می دهد و در کوتاه ترین مدت و قرائتش آن را می کند. این اجتماعی، یا است. این عمل یک ضرورت است و هم این به هنگام و با کنونی را دارد. رمانی شد، منتقدان بلافاصله آن حرف بزنند و بنویسند. این نقد طبعا زودهنگام، به و با درک و دریافت عام است. احساسی، مرامی یا بر باورها، عقاید و های یا از عصبیت و موضعگیری که است. خلاق، به مثابه یک عمل و است. مطبوعات به نیاز دارند. خوانندگان هم به این های و سخت محتاجند. اما نقد است که بر معیارها و استانداردهای و بی طرف یا حتی خنثی از این رو با تاخیر به نقد به می آید. در نقد ذوق و دخالت به نقد است. این دو نوع نقد را اگردارای نقش و وظیفۀ بدانیم، می پذیریم که هر روش، ارزش و نقش دارند؛ اگر چه هر دو رویاروی هم و در نزاع با هم هستند، ولی من معتقدم هر کار خود را کند و در پی ایفای نقش خودش باشد. شما نقد را در مقابل نقد دادید، نمی این دوگانه را پذیرفت؛ چرا که است دریک نقد روش های نقد و در روش نقد مطبوعاتی. در معمولا با یک نوشتار هستید ولی یا بر پایه خلاقیت استوارند؛ ها، باورها و حتی ذوق را بازتاب می دهند. به نظر شما می از نظریات نقد غربی در نقد کنیم؟ تعبیر از نگرشی ابزاری و مکانیکی به است. ابزار نیست، بلکه یک پدیده بخش است و شخص به همراه می آورد. خواننده یا مخاطب از ای حاصل خود به خود، یا قرائتی از متن داد. شما های از ناخودآگاه پیدا کردید، این برایتان می آید که خوانشی بر آراء شکل دهید. یا با ملاصدرا در بارۀ خیال صدوری و حرکت جوهری آشنا شوید، قطعا در پرتو اندیشه های صدرا می توانید شعر را به وجه بخوانید و بفهمید. پس این که از چه می کرد یا تا کجا هست، وجهی ندارد. می و سبب جدید می شود و است آزاد و حتی رهایی بخش. مرزهای آن محدود و بسته نیست. به میزانی که شخص نظری غنی و داشته به همان هم و تحلیل او از متن بود. ها عمدتا شکلی از که در با متن باب فهم متن را می گشایند و از متن را شکل می دهند. هر گاه فلسفۀ کرده، های در پی آن پدید اند. با ساختارگرایی پدیدار شد. ایعاد ما را و کرد، متن هم که بخشی از وجودی و انسان ساختگرایانه می شود. دید که یک به و را و را دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
80 درصد کتاب‌های روانشناسی حاوی اطلاعات غلط هستند

80 درصد کتاب‌های روانشناسی حاوی اطلاعات غلط هستند


به ایران(ایبنا) به نقل از - اوتا ولی که در های می بینند. به تازگی اعلام کرده که تقریبا 80 درصد از مهم های یک در هوش را دارند. این است: که این ها را می در های است که این نوع به به این های راه باشد. او به از 29 از مهم کتب در هوش را اند تا به این چه می شود و چه و یا در این ها شده است. آن ها داد که در این ها، به تست های هوش که ضد ها شده و فقط است و به کلی است. راسل وارن، دانشیار این گفت: بیشتر دانشجویانی که های را می گذرانند در های پیشرفته شرکت نمی کنند تا نادرستی این آن ها در مقاطع بالاتر آشکار شود و به سرعت هم می دریافت که آن چه محققین جدید اعتقاد با باور متفاوت است. جسیکار هیل در این باره که ممکن است این آسان کردن تست های هوش در این ها آمده و عامدانه نبوده و نمی نویسنده های این ها را متهم کرد. با این همه این به اتفاق اذعان که درستی که آن ها اند به اندازه کافی هستند تا به راحتی قابل تشخیص باشند و خیلی هم جنجال برانگیز نیستند؛ اما این نگرانی وجود دارد که در تحصیلات تکمیلی از شود. این پس از انتشار مخالفت های زیادی را در محافل بر انگیخت اما نویسندگان این ها و روانشناسان اظهار امیدواری تا با کمک تیم تحقیقاتی این مشکل برطرف شود. این همچنین است تا مطالعه دیگری انجام دهند تا نظر را درباره هوش جویا شوند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
نقی سلیمانی: برادرم می‌خواست در ایران هزاران نویسنده خلاق وجود داشته باشد

نقی سلیمانی: برادرم می‌خواست در ایران هزاران نویسنده خلاق وجود داشته باشد


به گزارش خبرگزاری ایران(ایبنا) در روز عضو انجمن، با و و آن مرحوم عصر دوشنبه 21 اسفندماه در محل برگزار شد. در این نشست که پلی به نام داشت و نقی و نقش در و و را بحث دادند. عشق به را در سرم نقی در این با به برادرش، انسان خودساخته ای بود و در کودکی به درس را فرا می گرفت، گفت: در دهه چهل و پنجاه، که انتشار در اوج بود و حتی های ارزان و در تیراژ وسیع می شد و هم کم و بیش آن ها را می خواندند. از همه می و عشق و به را، قبل از به مدرسه در سرم و پول های تو مان را روی هم می و می کرد و من می کرد یا می خواند. این در کرد: از بود که حتی نمی داد یک از تلف شود و که دید یکی از اش می و این ای قوی شد که او به و بعد هم در و گرفت. در یکی از بود. در که یک از رفت. از نظر آن سخت بود. ما اما به تنهایی چرخ را می چرخاند. می گفت یک روز با درد دل می کردم که چگونه از پس خرج تحصیل برادران کوچک ترت حسن و حسین برایم، سخت است و بود نگران نباش من هستم . وی افزود: درواقع یکی از های این بود که و پشتیبان بود و این او فقط مخصوص اش نبود. در سال های بعد هم دست ها را گرفت. چند وقت پیش یکی از هم دانشکده ایش که اکنون مترجم گرانقدری در صحنه است گفت: من و می شدم اما هیچ وقت نشد و من از محصولات پیگیری بودم. و می شدم ولی او مرا به کار تشویق می کرد امیدوارم شاگرد خوبی او بوده باشم . بود گفت: هرگز خودنما و بود. بقدری بود که به قول قدیمی ها اگر کمکی یا حمایتی می کرد این از آن خبردار نمی شد و همه را در لابه لای شوخ اش قایم می کرد. در بین و محبوب و دوست و شوخ بود و به لب ها می نشاند. اما از شوخ در را گم می کرد و است در کار را می کرد. او بود. فقط 30 سال روی ما کار کرد و رنج و 70 کرد. وی در شد: ای و بود. که در دور را کرد از در به خود می دادند. اما این بود که و حتی این بود که متن های تا را فراگیرند. در ه های هم از این درس ها نیست. اگر رشد است اش را خوب یاد بگیرد. این با قصه سال و کار نیست. افزود: در شد. ما در دو جور یکی که می دهد و دوم های و به کار و کاربردی. همه بود که در ما در چیز نداشت. آن چند هم چه داشتند. در ای که بر چاپ در باب در سال 87 می نویسد: ما، کتب را یا اند به این که آن ها را و نیز که در پی به اند . گفت: که در این کرد: در باب در اش بود که به همه و دید همه را داد. هنر این بود که را به و بود و همه و بود. این یک در های در بود و چاپ شد. وی این داد: این ها را به دو بخش و می کند. می شود تا ما را به طور و اما می شود تا ما را از عمق و ببخشد. بعد این را در دل همه که در فصل های ما نشان می دهد در طرح داستان، در در و در دید در احساس و طنز و ... در های زیبا باهوش قدرتمند است و همه چیزهای خوب را یکجا که در هم می که این طور نیست. در کرد: در طول این سال ها من از از می شنوم که می این درجه اول و راهگشاست و هم بهترین در است. به طور داوود غفارزادگان که یکی از مطرح ماست، این را به من می گفت. با این سی سال از عمر خود را پای گذاشت که به نسل و فردای ما می دهد. می در همان اوایل کار به تحصیلی ام تلاش داشتم به عطش و میل [گروه در حوزه اندیشه و هنر] آموختن و نیز پاسخی در خود بدهم به هم دائم به فکر و نگارش که این هم . این را در سال 1387 می 25 سال بعد که از سال 62 های مهم می کند مثل مهم درس نویسی. وی به ارائه مثالی در این و گفت: فرض در کشوری می خواهند سدی بسازند. اگر این سد را در جای بدی و اگر با برنامه ریزی و نقشه دقیق و نگری این کار را نکنند، سیستم آب وهوایی را به هم می ریزند. فرض سد را جایی بزنند که به جای آب شیرین، آب شور تحویل دهد و و یک جور ایجاد کند، اگر نویسان ما هم قصه بنویسند، بدون را خوب یاد فاجعه به پا می شود. چون پایه هنرهای هم هست. هم در فیلم و هم در نمایشنامه ما می گوییم. فقط در و کوتاه که نیست. اگر در همه این قالب ها به شکل ضعیفی بگویند شما مثلا می بینید، ها مرتب فیل ترکیه ای یا هالیودی می بینند. و چرخ سینما و تلویزیون در واقعا لنگ می زند در عالم هم رمانی که 100 تا چاپ شود تا چاپ می شود (در پرانتز بگویم که فعلاً به مشکلات پخش و توزیع یا سانسور یا عدم تبلیغ و ناشران ناوارد از و فقط از دارم به موضوع نگاه می کنم. مهدی حجوانی-شهرام اقبال زاده-محمود برآبادی وی با اهمیت حیاتی این سدسازی را خوب درک کرد، افزود: او شروع کرد به و در و رمان. در کنار کلاسیک البته. در یک به همه جانبه از کشورمان، خود را به کلی فراموش کرد. ایثار به روحیه گر و بودن همیشگی اوست او سعی خود را کرد تا راه و هموار شود. درخشان بنویسد، که مثل دور بدرخشد. اما روح اش را فدای کرد تا را خوب فرا و بنویسند. آیا را قربانی کرد؟ نه، طبع بلند و مهم او حمایتگری بود. روح یک این است. او می خواست به جای یک صدها و هزاران باشد. به های است به زمان بگذرد قدر شناخته خواهد شد چون آثارش به ما در های است و چنانکه همه می ایرانیان اصیل مانند نان شب جریان سازی در است که این استاد فرهیخته، این بزرگوار دنبال کرد. ما مثل آسمان پرستاره در بیابان است که دست دراز کنیم می توانیم ستاره بچینیم. منظورم بی دروغ و بی نقاب است نه زرد. وی افزود: برادر و چشم و و بخصوص مسلمان و دکتر روح های و خاموش و و کسی بود که از هر شکست و خاموشی یک پیروزی و ما هدیه می آورد. در به اوج کار در دهه آخر و گفت: در 10 سال آخر پی برد که هیچ روش مند، اصول طنز را به خیل عظیم و نمی آموزد. در واقع طنز و طنز در فارسی هیچ نداشتیم. فعلا به جزئیات و نمی خواهم از تلنگری که را به این سو کشاند، حرف بزنم. آن روزها طنز پرداز گرانقدر، از رفته بود. به هرحال ده سال آخر عمر صرف پژوهش های گسترده در طنز و طنز شد. وی افزود: را از گردآورد و تعدادی اثر طنز را بررسی کرد که حاصلش دو است 1ـ اسرار و ابزار طنز که این را به تقدیم است. 2ـ دوم که به نظر من بسیار پخته تر و نابتر است نامش را گذاشته: به . هنر این این است که یک و در طنز و و است. در فلسفه طنز بحث نمی کند. یک کاملا به و کار است. تیتر دوم این این است: علل خلا و و طنزنویسی. اما این یک خشک نیست. کاملاً شاد و مفرح است. تقریباً یک سوم طنز است. به این ای، های طنز را می دهد: نوشتن طنز ـ استندآپ کمدی یا طنز حضور، طنز تلویزیون، ساز، انواع طنز، ساختار ها و غیره. از این هم مهم تر اگر در طنز می این یا ها شان که هم خوب مطلب را درک کنند. شوخ طبع این ای را با یک سوم از طنزها و های و جهانی پُرکرده. یک سوم طنز که اگر کسی نخواهد هم بیاموزد می تواند این را بخواند و بخندد. از همه طنز پردازان و سخن می و از طنزهای دارشان را می آورد، هم می دهد هم می خنداند. کرد: جالب تر از این، آن است که این تألیفی را طوری مثل یک با دید من راوی اول شخصی و خودمان ـ انگار او روبه روی نشسته و آرام و صمیمی با سخن می گوید. سخن می و را فهم می کند. هم می دهد. چه خوشبخت اند نسل که را در اختیار و حال آنکه نسل گذشته هیچ طنز و افتان و خیزان از روی های طنز حدس می زد که روش چیست و سال ها می گذشت و چیزی در این باره نمی دانست یا یادنگرفته بود و عبوس می نوشت. همه با های و ها طنز همراه است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
جمهوری آذربایجان از نظر واردات تجهیزات نظامی در رتبه 27 جهان قرا دارد

جمهوری آذربایجان از نظر واردات تجهیزات نظامی در رتبه 27 جهان قرا دارد


بین صلح (SİRPİ) ،در خود کرد ، جمهوری آذربایجان از لحاظ واردات تجهیزات نظامی در رده 27 جهان قرار دارد .
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : بین الملل
تلاش واشنگتن برای جلوگیری از تکرار سرنوشت حلب برای غوطه شرقی

تلاش واشنگتن برای جلوگیری از تکرار سرنوشت حلب برای غوطه شرقی


تهران- ایرنا- بر به های و از سلاح های شیمیایی در غوطه شرقی، جدی ترین تلاش برای جلوگیری از تکمیل پیروزی های دولت بر گروه های مسلح تکفیری است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
وزارت فرهنگ و گردشگری چین ادغام می‌شود

وزارت فرهنگ و گردشگری چین ادغام می‌شود


مقامات چین در خود و را با ادغام کرده و وزارت «فرهنگ و گردشگری ملی» ایجاد کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : علمی
عادت‌های نوشتن جعفر ابراهیمی/دوست داشتم لحاف‌دوز شوم!

عادت‌های نوشتن جعفر ابراهیمی/دوست داشتم لحاف‌دوز شوم!


خبرگزاری (ایبنا)-ملیسا معمار: صبح زود که طبق معمول هرروز از تا محل کار پر از دود است اما شدم دود ای که رغبت نفس را از می گیرد. ناخودآگاه از اول را با زمزمه ای روستایی/ چه شاد خرم چه باصفایی/ در شهر ما جز دود و ماشین/ دلم از آن و از این و به یاد ابراهیمی(شاهد)، این افتادم، که در دل همه دهه شصتی ها هست و بود. از و و است که 66 سال از عمرش می گذرد و 40 سال از آن را صرف و سرودن و و بیش از 150 در کارنامه اش دارد. به این بهانه عصر یک روز پردود زمستانی با او هماهنگ و به اش رفتم، ای و صمیمی در غرب تهران. زنگ در را که زدم مردی میانسال با موهای جوگندمی، بر چشم و مرا به که یک آن سرتا سر باکتابخانه ای پر از پر شده بود. روی برگه که بود به نوه است شده بود و یک طرف دو و یک میز کار که های آن با چسب پوشانده شده بود تا تیزی آن ها شود، می کرد. بود که بچه ها به آن رفت و آمد و او با نوه و هم در می کرد. بعد از گپ و گفتی خودمانی با او از ها گفتیم، که بار با شعر و قصه شده، خاطراتش از پدرش، عمه و چه شد به روی و شد که در می خوانید. شما با شعر و قصه و در چه من سال 1330، در حور روز و صبح زود به آمدم. را در قرآن آن روز عاشورا یا تاسوعا بود. نقش مهمی در من داشت. عمه ام نیز که زنی و در شکل گیری ام داشت. او هم جسماً و هم روحاً بود و معصوم بود. اما در اثر ای کمردرد شدیدی و در پی آن فلج شد و فرزندش را نیز از دست داد بعد از آن او را داد و این سبب شد عمه به ما و جزء ما شود. بعد از عمه معلم من بود. او قرآنی و قصه ها و بلد بود اما که می گفت به زبان ترکی بود. در با خر سفیدی که قاطر بود به کربلا بود و این سفر 6 ماه طول کشیده بود. او در طول این 6 ماه قصه ها و از همسفرانش یاد بود و در شب های طولانی زمستان اهالی که دور هم جمع می شعر می و قصه می گفت. ما در آن ها به شده بود. می اکثر سقف ها چکه می و در ما جمع می و شان قصه می خواند. عمه همه این قصه ها را حفظ بود و بعد از در 6 ام فوت کرد این قصه ها را من می کرد. با عمه که بود. کمک هم چون او از فلج شده بود و نمی کند. او هم قصه و شعر می و هم به من یاد می داد و ای داشت. سه سال بعد که 9 عمه فوت کرد و در مرگ عمه به من شد. در آن با مرگ به طور جدی شدم. مدت ها و گیر دلم می می عمه و می کردم. حتی با سال ها از مرگ عمه هم به او فکر می کنم و عمه را ام. مرگ عمه از من ساخت. که فکر را به من یاد داد. در لای بوته ها در باغ پنهان می شدم و ها به مرگ و فکر می کردم. عمه از می کرد و می گفت که یکساله بودی دچار شدی و درمانت سر بزی را بریدند خونش را در تشتی ریختند و پوستش را تنت تا ات از بین برود. عمه این را بود که فکر می این را ام. هم به هر زنی را می که شباهتی به عمه به او می کردم، زنی که در سینما و شباهت به عمه پوری بنایی بود. ما در منطقه ای بود که به طور شاعرپرور بود و در حال حاضر نیز در دارند، هم از مسن و هم از جوا ن ترها. به یاد که می از شوم و به بیایم به ای که در روستایمان داشت، رفتم. این بود که هوا سرد آب آن گرم است به ای که بخار از آن می شود و که هوا گرم است آب به سرد می شود که نمی توان مدت در آب ماند. خم شدم تا از با دهانم آب بخورم را در آب دیدم، که از خداحافظی کنم و او مرا می بوسید. و این شد که در 10 به آمدم. چرا به مهاجرت آیا به اعضای تان آمدید؟ بعد از گل تاج که فوت بود من بودم. در ما بچه ها فقط می توانستند تا چهارم درس بخوانند و بعد از آن ترک تحصیل می کردند. که در آن به رفت وآمد می کرد مرا با به تا درس و مادر، خواهر و برادرانم در ماندند. دو سال که گذشت، نمی دوری را تحمل کنم و از را به بیاورد و آن ها هم آمدند. که خواندید چه سال 1342 بود. به بود. یک روز تندی می و سیل در ها جاری شده بود. در راه از که در آب افتاده، این را از غرق شدن دهم، به در جوی آب می دویدم تا به دریچه ای رسیدم، خم شدم که را ولی در جوی آب افتادم. اما را بگیرم. پیرزنی مرا داد و از آب آورد. به و را خشک و بی سروته است؛ چند صفحه اول و آخرش را آب برده بود. نه اسم معلوم بود نه و نه مترجمش. را شدم از یک روسی است و قصه ای حسن کچل به نام که به می کرد به می به او کمک می کنند. این روی من و به مند شدم و جست وجو تا را کنم ولی نشدم. اما شد که به مند شوم. از که در پیش از ما می کرد که در آن های کرد کور و شعر داشت. او هر شب را باز می کرد می و در را می بست. من که مند این ها را یک روز که بود را که قفل کند به و به ها کردم. که من به شده بود به من داد ها را بخوانم. در این هم از و بود که از آن ها آمد و دلم می که این مال باشد. به یاد از این مرگ من فرا در بهاری از امواج نور که از همه را و به اسم چاپ به ای فرستادم. هم که از در چاپ می شد را می خریدم اسم را با تیغ پاک می و اسم را با حروف چاپی می و زیر می گذاشتم و به در می دادم، آن ها هم گول می خوردند و می کردند. شدم به شعر ام که این را ام. از چیزهایی می نوشتم. به آمدید آیا به هم می رفتید؟ در سال 1348 عضو پارکشهر شدم چون یکی از 18 سال به بالا بود. 17 بود های به بود و من به های داشتم. اما در های زیر 18 سال سن داشتی و من نمی عضو شوم به را به این ها درآورده ام. او می و من هم می خواندم. از که به شهر می ها را کنم و بخوانم. تا قبل از آن در ها و هر به می می خواندم. در طول دو هفته، سه می خواندم. آن جا که اگر کسی در طول سه سال های به امانت بگیرد و آن ها را به برگرداند و تمیز نگه به او می و من و پسرعمه ام تلاش عضو و شدیم. این مزایایی پول نمی دادیم، تا آخر عمرمان کارتمان اعتبار و می توانستیم در های که داشتند شب شعر کنیم. مطلبی که از شما چاپ شد، چه شعر بود یا داستان؟ در آن به نام دشت ها که در و پسران چاپ شد و این بود که از من در چاپ شد. این شعر را به یاد زادگاهم بود و به این شکل می شد. من دشت ها را می دارم/ دشت های از رنگ و ریا را می دارم/ در آسمان دگر دارد/ در و آهنگی دگر از من به شعر داشتم. این به دم خور با در من ایجاد شد. من همه در آن 14 و معلمان و نمی که من این را باشم. تان چه عکس العملی به چاپ شعرتان دادند؟ آیا آن ها مشوق شما بودند؟ به یاد که شعرم دشت ها چاپ شد خوشحال شدم و کسی می که این شعر را به او دهم. را و را به او او هم نگاهی به شعر من انداخت و گفت آیا بابت این شعر یک نان بربری به تو می دهند؟ نه بعد گفت پس به هیچ دردی نمی خورد! و این برخورد بود. بعد که بزرگتر شدم به نام است و آن را به تقدیم کردم. این شعر را لذت برد و از آن به بعد مرا می کرد. خواهری که از من کوچکتر می می او هم مرا می کرد. هم که از مشوقان من بود ولی ناقد هر می می گفت شاهکار هم و هم بدی هایی. هم با او و در یکی از نیز به نام در محاصره کارآگاهان را ام. در این کارآگاهی به نام جی جی ناناک که آن را از اسم دوستم فرهاد جیناک بودم. هم که به و با هم را که به می رد و بدل می کردیم. هیچ در ها نداشتیم. که به می پلیسی بود. پیش می آمد که ها را یک شبه می و می دادم. در آن همه در یک می کردیم، شب ها که خاموش می شد به بالکن و با از نور برق که با ما هم بخوانم. با من می کرد که چرا اینقدر می خوانی. مشمایی هم که پر از بود که پاکنویس بودم. هم از این ها می کرد. به چرا در آن مرا سرزنش می کردی و هیچ وقت نمی کردی؟ او به من گفت نمی تو در این هاست . همه مخاطبان، شما را با می شناسند، چه و به چه این را من این را در پانزده کردم. که به می دو دخترانه و دو پسرانه بود و دو نفر به نام هم در ما بودند. در ای که درس می به دانش آموزان بود چندنفر از مرا و به نیز در آن بود آن ها مرا نپذیرفتند و به قبلی بازگرداندند. به در آن بود یکی از کرد که من هم شهریار کنم. من هم را باز و این شعر آمد: آن که مویی و میانی دارد/ بنده طلعت آن باش که آنی در آن و شعر را خوب نفهمیدم اما که چه بیت است. به معنای شهادت دهنده و شهید و ساقی و معشوق است. از به آنی می کند اگر و یا ای آن را نمی شود و این شد که شدم. بعد از آن را که می به نام چاپ می شد. و این شد که من این را ام. در آن به جز که به می نشریات و هم می خواندید؟ یکی از اقبال های من این بود که عمه ام در می کرد. از های درجه یک که دربار می کرد و سر مشتریان گرم شود می و در می گذاشتند. در آن را چاپ می کرد که هر می و که شان بود را به من می و آن ها را می که در دوخواهر بود و های آن در نقش است. در عین حال سپید و سیاه ، روشنفکر و فردوسی را که شوهر عمه ام می را نیز می از خوش اقبالی من همسایه مان که همکلاسی بود به و از ها را که می به من هم می داد که بخوانم. دو سال از تان را در با گذرانده از با یکی از که در می فروید بود و با عقده ادیپ هم داشتم. خوب و دوستانه ای با و با او مخالف بودم. این بد و مخالفتم هم چون از تا 9 را به و او را بودم. فقط از او بودم. در و به حزب بود و بود که از این حزب جدا شد. او در می کرد و ها به ما سری می زد. سال های ها می می و می نی بوس می تا اما هم نمی آمد. چون از هم دور نداشتیم. ای بین ما بود و من با ای تا که در 10 با به آمدم. در طول دو که با هم در هم شد و از کردم. او یک بار قضا شود. تا یکی از به او داد به برود. با فقط دو ماه به رفت ولی و را یاد و و را هم به یاد داد. من در آن دو سال با عمو و می و های و در آن سال ها در نقش که پر از های ناب است. من صبح با می رفتند. من هم در می تا ظهر شود و به بروم. عصر هم که به چای می کرم و می ماندم. هم به محل می مشق را می می و به می رفتم. من در در سی و که تلخ از آن در است که آن ها را بنویسم. که را در 14 و 15 و در هم چاپ شد، و که در چه که دشت ها بود و هم که بود. این تا مدت ها می و آن ها هم لذت می اما نیز در آن و بود که را که به او مند شده بود به او نمی دادند. در را می و در رها می و در ساز و دهل می آید که است. ای داشت. بود که در که می به من می داد و می نوشتم. به یاد که بچه در ما ای ای بود که و ما دو پول می و می کردیم. در آن که هر از پخش می شد. بود که به دست می شود و یکی از او را می دهد. من تحت این که آن را در ای و چاپ به اسم ای پست و بعد این شود. اما هر را می که است. این بود که روی این فقط یک و در پست و فکر می با یک را پست می در آن ما بودیم. بر حس در من هم به داشتم. اما زود مرا می کرد و به می اما من به شعر و بود. ای از ام به یاد می و می شود نوشتن. که در ضرب بود و می گفت هم من از این ضرب المثل و در 45 به نام که استقبال گرفت. که از شما شد در چه بود و چه نام من در جنگ بود به نام کبوتر که در سال 1361 شد. و بعد از آن گل باغ از سوی سوره شد که هر دو در بودند. که از من چاپ شد های شعر بود که از سوی امیرکبیر شد. اما که به طور جدی کار ام بود که آن را چاپ به و بود شود اما چاپ آن 13 سال طول کشید و من در این 13 سال 35 چاپ و شد 36 امین کتابم. گرافیک از خوشش آمد و گفت می خواهم تصویرگری آن را کار کنم ولی نتوانست کار کند و بعد از 8 سال به من گفت می توانی ای کنی و من سخت است و که نمی تواند کار را دهد. بعد از 10سال را از او و به نقاش سپردم. بعد از تحصیلاتتان را در به رساندید، یا بازار کار شدید؟ بعد از دیپلم به و رفتم. 6 ماه آموزشی و بعد کمک پزشک می شدیم. من و استعداد در این بخش داشتم. 6 ماه دکتر حکم که من مریض ها را ویزیت کنم و من در این 6 ماه های اندوختم و شدم. در آن از هر استانی یک می شد و از آن ها آزمونی می و برگزیدگان را به می کردند. می کنکور شود و یا در یکی از های معتبر شود و من چون سپاه را می اما خانوادگی من به ای بود که من نمی 7 سال و انصراف و در ای شوم. به در انصرافم به دارم، مرا به و هنر فرستادند. بعد از به و هنر به جای دهم مرا به زیرزمینی که پر از بود و از من خواستند که سلامت این ها را از نظر بهداشتی کنترل کنم. نزدیک ظهر که شد از که در بهارستان شده بود شدم و برنگشتم. چند روز بعد و را در در و از بین و 500 نفر، هفتم شدم. ای را در می دیدیم و بعد به در این به کار می شدیم. که به نداشتم، نشدم. بعد از آن شرکتی به نام ایز را در و در و شدم. بود ببینیم و بعد کار بعد از تحقیق شدم که محل در آبیک قزوین است و بعد منصرف شدم در نیز ثبت نام که شدم. که مرا در در ورودی شخصی دوتا و آن ها را به که در صف ایستاده قرض می داد. من هم از او کراواتی و زدم و در شدم. شما در سال 60 از اقتصاد و به و این جابجایی چه من باری که را به آن و در کار کنم. کشش اما که های شکل من 18 شده و نمی به های درآیم. به به که را در سه عضو در که لازم در سه عضو باشیم و این به بیش از من به بود. هرطور شده در کار کنم و به ها دسترسی چون در آن های غنی بود و را می خرید. ولی نیست، شد های را پاکسازی و در کنارش نتوانستند را کنند. تا ها بود و فقط از های در داشت. تا کم کم چاپ شد و های شد. دو سال و نیم در کار که به یاد شعر و قصه و و در سال 1359 شوم در به مأمور به و اما را از می بعد از یک سال در سال 1360تصمیم که انتقال قطعی مرا صادر کنند. در آن مهدی ارگانی که بود و وحید نیکخواه به من که به بروم. من هم بعد از مدت ها موافقت را و به بروم. شدم به از بخش به یک از سوابق ام را کم کردند، که از صفر و سابقه ام از بین رفت. در بود ای به نام توحید کنم که من از نمی آمد و بر این شد که به نام توکا شود که بعد از آن هم نشری با نام تاسیس کرد در آن نیز در و من مدیرداخلی این شدم. بعد از آن شد رشد در شود و با و در مدارس توزیع شود. اما بعد از آن اتفاقاتی که من شدم یک ماه به برگردم تا انتقالی ام را کنم. برگشتم که بین مدیران شده و ها اند و شده رشد هم از سوی و شود. بعد از به من هم که به و و سردبیری رشد را برعهده و شد سه روز در و سه روز در و پرورش. اما چون را و با رشد و در شماره های آن دارم. در آن رشد بو و من در آفرینش های هم و ای به نام جنگ آیش که و بچه ها را چاپ می کردیم. ای بود و را نقد می این اواخر به ای که مجوز انتشار ماهانه دریافت کند و بعد از آن تعطیل شد. در این مسئولیت ها شما شعر نیز در این باره توضیح دهید. از به تا که بازنشست شدم شعر و درواقع به بنیانگذار شعر هستم. چون در که من شدم شعر نداشت. شما در سال 80 بنا به از و که در سال 60 بنا به به این عدم تمایل با که و هنر و است چه من در اتاق، میز و ثابت و مشخصی که متعلق به آخرین روزها به شکلی شده بود که 4 نفر را در جای و من پشت میز میز را به جلو بعد و بعد میز را به عقب تا در شود. از این و آزرده شدم و ام را مدیریت وقت فرستادم، فکر نمی اما تر از آنچه که کار من شد و این بود که من در با سرعت برق شد. بعد از از پشیمان نشدید که چرا به کارتان در قطعا اگر آن از می شدم به نفعم بود زیرا من با 25 روز شدم و بعد از آن آمد که هرکس با 25 سال می شد 30 روز را می کردند. از در و و که در با چون از که از شناخته شده و در آن در اند و قلم می زده اند. شدم یکی از خوبم به سیروس است که 12 سال هم و اصرار که من به نروم چون من کم به می آمدم، هم ما سبب می شد که او وقت ها باشد. از که در بود بود که او هم من با 25 سال را کرد. هم در بود. به جز مشرف و محمد قاضی، مترجم معروف هم به می آمدند. و هم به می کردند. تلخ و در است اما من می شود به 10 سال اولی که شدم. در این 10 سال تر هم و هم شعر کانون. شب و را می گذاشتیم. و هر روز به اداره و تا 7 بعدازظهر بمانم. اما کار و به می می نشستیم در و با می کشیدیم. یک روز که از شده بود به من گفت از این به بعد به جای پیپ بکشیم. او پیپ و هم من بود. یک بار که پیپ که دودی از زیر میز می آید بعد شدم که یک را هم در زیر میز و یک پوک به می زند و یک پوک به پیپ! خندیدم و تو می خواستی را ترک کنی و پیپ کش هم شده ای. ای هم در اتاقمان که را در نگهداری می کرد و هم به اش اهمیت می داد. و که در من به نیابت از او از مواظبت می کردم. چند کار مشترک هم با و دادیم. سال شعر و های که در آن از لندن به بود و طی قراردادی که شد همه های را در کنیم. بعد از آن هم بار به آمد، با هم داشتیم. که از به دست می و به بپردازم. هم از پری قبل از به نام بچه های راه آهن که سینمایی آن هم از پخش شد در شد که از است که از همسر شده است. از که به می می بعد از آن هم که شهر و به آگاهانه به تان پرداختید، در آن به چه و شاعرانی در آن عادتی که این را و آن هم افسردگی بود. بعد از مرگ عمه و پوچ گرایی را داشتم. های بودم. حال 13 بار بوف کور را ام. همه را ام و همه نویسندگانی که با هم راستا چه و چه خارجی، همه را و به می رفتم. بیگانه از آلبر کامو و تهوع ژان پل سارتر. هسه را نیز و هم و با اشتیاق می و نیز توماس مان را هم حتی آثارش کوهستان جادو را بار ام و با روحیات من سازگار است و در اوج کافکا را داشتم. کلا در این دایره می و بعد از آن به شد و در این کشف و که تر بود را داشتم. مباحث یک 18 است تا حدی سنگین و باشد، پیش می آمد که از شوید؟ من از را لذت و تا که لذت و سرگرم شدن نخوانیم کتابخوانی در کشورمان جا نمی افتد. این بد در ما جا که محتوا و را می خوانیم می خواهیم از آن یاد بگیریم. به است که من از لذت می برم و به محیطی که و بخوانم. جدیدا گزیده به رسیده به نام صحبت شیطان .تنها که او 10 الی 15 را و آن ها ای است. رمانی را می هرچقدر هم اش خوب آن را با اکراه می خوانم، یا نمی خوانم. ولی این است که از همه های خواندنی تر است و یک است. است که در این به امروزی و از آن ها است و در که از همه ها و بشری سخن و پیشنهاداتش را کرده، است که را حل می توانیم به که روی زمین خلق شده ایم بازگردیم، با یک معمایی عالی روی یک راحت در نیمه تاریک چمباتمه بزنیم وسائل این کار را همانطور که خواهید دید فراهم ایم . من به این شکل در و فکر می کنم را دوچندان می کند و را سهل و ممتنع می کند و از در نظرش کوچک می شود و می فهمیم نباید حرص خورد. وظیفه هم است. ها فکر می با شعر و که می می را عوض اما با شعر و که می که پذیرفتنی تر چون که عوض نمی شود. چه و را خود می دانید و در آثارتان به از آن الگو طور که به هسه از نظر سبک نگارشی و دنیایی که در می سازد. می کنم در به از او ام. چون من در های دیگرم که خاص است و آن ها را و آن ها را و خواننده . که در این خاص است و اکثرا حال و و است که به آن ها مندم. از بین هم به غلامحسین ساعدی، و در تا حدی تاثیرگذار است. من او را با از می طور که از او تاثیرگرفته باشم. من های کوتاه را از دارم. در عین حال که دست به می زند از لوازم این است که بخواند، هم که می همه های که او به می آیند. مستقیما آن ها را و با آن ها برخوردی که من ام اما ایده به من و از های من را به است. که تحت همه این می توانسته ام باشم. حال چه اثر از شما شده به شمارش اما فکر می کنم حال بیش از 150 اثر مستقل دارم. که با احتساب های غیرمستقل به 200 می رسد. از بین این به اثرتان در بین ها به دارم. در ها به قصه های هفت اورنگ که از سوی نشر پیدایش شده است. در هم به بوی کال یاس که در شده است که 12 و 12 شعر است که هر ای سیر تکوینی آن شده است. که که می خواهند است. شما در و و خردسال است و به اید؛ هیچ وقت به این نتیجه نرسیدید که به بپردازید با به در ما به و نمی شود؟ به سئوال کردید. یکی از بدشانسی های من این بود که به مصادف شد با انقلاب. چون با انقلاب، را به رشد رساند و به آن و هویت داد ولی از از هم این میان از بین رفت. ما از بد به اینجا پناه ایم. که در دهه 60 را تصادفی است. اگر نمی شد من به سوی نمی چون جایگاه در نداشت. را دل و شد این امیدواری را که به و توانایی می رسم و می دل دهم ولی درگیر شدم و در مصائب غرق شدم که همه به وظایفم و سفارشی گذشت. و فرصتی تا و بزرگسالان بنویسم. گرایش من به طور در این است. ذهن من سرشار از بکر و تاپ است. ولی فرصت که و را و همه آن ها را به موکول کردم. و امیدوارم در این چندسالی که از عمرم این را دهم و بعد از مرگم این شوند. هم مثل من که شان را از دست دادند. باندبازی ای که قبل از در ما بعد از هم یافت. کیانوش، یک سال قبل از به از بود و می گفت فضای در را ندارم. در ما در رأس اند که به خواری و بازی و نمی دموکراسی را که در شعار می به اجرا برسانند. به از از بین می رود و در حاشیه می ماند. در فعلی کار شده که کسی از راه و بتواند کند و می کنم به جوانان مند به این که را که من ام، ندهند. است به فکر یک شغل و و بعد به شان بروند. شما به شعر به حالت ای که در اول در بین کودکان، و ها شدید. فکر می چه ویژگی در این شعر که سبب شدنش در سطح شد؟ من ای به این شعر ولی بنا به دلایلی این شعر را دارم. در آن سوال بود که بچه ها داشتن این شعر چه می چون از این شعر بدم می آمد. این شعر بار در یک چاپ شد و حتی آن را چاپ به هیچ ای چون به یک شعر قبولش نداشتم. اما به ای که در شعر یا به که در آن هست است. اما در این شعر نهفته است و از که این شعر را در اند که این شعر چاپ می شد. چون به شدت با هوا مواجه و از شهرها فرار و به برویم. هم که در این شعر مهم و مضمون شعر این که فطرت است که به آن برگردد. در که من این چنین در نبوده است. چرا این شعر را از حذف کردند؟ در آن در از این شعر و از چاپ آن در که بالاخره آن را از درسی برداشتند و به جای آن شعر از کردند. در که من این بود که این شعر را بردارند و شعر از من کنند. که در این شعر به کار رفته، در آن و وزنی که در آن بچه ها جذابیت و سبب ماندگاری این شعر شده است. شما هم در می چه شد که به صدا و رفتید و از تان را در این با به فکری، در صدا و را نیز و به مدت 12 سال این کار را دادم. یک خردسالان می یک و یک هم نوجوانان. کار بود چون من هر بار فی البداهه هر قصه و می و از این ها از آب آمد و در چاپ می شد. تمرین هم من چون من در سال 60 ننوشته و این کار به من کمک می کرد که بنویسم. این را تا سال 1372 و بعد از آن کم کم این کمرنگ تر شد تا که به رسید. چون کار روتین سخت است و سروقت ها را می و به به مشکل می خورد. از نظر هم کمک من بود چون به یک ماه در من داشت. شما بر تان در شعر و و و در نیز اید و جنگ آیش اید و داور چند دبیر جشنواره چه شد که به در یکی از شانس های من این بود که در سال 1347 عضو مان بودم. کار نمی فقط می کشیدم. دیواری ما در سطح مقام دوم را به دست آورد. و من به این با و وقت عکس و افتخاری من بود. بعد از آن که به به فعالیتم در دادم. در آن هرکاری که در می شد مادرش و مجلاتی بچه ها، رشد و که وسطشان چندصفحه را به بود. و هم کم بود و به هم این به ما می کردند. در آن از ناشرانی که جزء ابرناشران می اثر از این به بچه ها می آمدند. از جهاتی نه ما حال و و ما حال و مطبوعاتی. که من بچه ها می هدف من یک کار می را و خلق کنم. و چون انعکاس نداشتیم، بچه ها می نوشتیم. از چون بچه ها بود رنگ و بویی از ژورنالیستی هم به بدهیم. از این نظر ملغمه ای می شد که نه این بود و نه آن. که عواملی دست به دست هم داد تا شما اگر این نمی به چه می سال 60 به و نیا مان را دادیم. مجری از ما پرسید بچه که بودید به چه داشتید، از ما را من دوز شوم. گفت کیسه کش حمام شوم و نیا گفت گدای شوم. بعد از ما پرسیدند که چرا این شغل ها را اید و از ما دلیلمان را گفتیم. من که پنجم و از مان به بودم. آب وهوای سردی و مسیری که می راسته دوزان بود. آن ها را می که در شان نشسته و لحافی روی پایشان پهن بود و دوخت و دوز و می خوش به حال که سردشان نمی شود. و خوشبختند و این شغل است. اما نمی که که می شود آفتاب شان را گرم می کند و می کشند. در آن به فکر نمی اما من اگر و نمی شدم به که به می شدم. از که در و مثل جادویی مرا به سمت خود جذب می پیانوی مرتضی محجوبی و سه تار احمد عبادی. اگر مسلما به سمت می و شاخصی می شدم. اما چون در آن اشرافی نمی به سوی این شغل ها برود. من را گوش نمی می نوشیدم بچه ادای رهبر ارکستر را نیز آوردم و با روحم عجین بود و اگر را کنم به سمت می روم. اگر بخواهید 24 را به بکشید روزتان را می صبح ها 6 صبح از می می و بعد می خوابم. ولی اگر صبح زود از نشوم 9 می شوم می خورم، سیگاری می کشم و به ام فکر می کنم تا که را کنم. ها را ورق می زنم. می کشم تا 11 عقب ام را می دهم. می کنم. بخش اعظمی از من است. های که نخوانده ام از ها را نیز بار می خوانم. که ام و با حال و می خوانم. از های خوب به من می دهد. هم ارزش چندبار را ندارد. بعد از ناهار می می کنم این هم کار می شود چون به ام فکر می کنم که بعد از 60 آن ها را واضح به یاد می آورم. چه از وقتتان را به می دهید؟ فقط شب ها کار می 10 به بعد. اما اخیرا بعد از هم کار می کنم و می کنم صبح ها است چون ذهن شفاف تر و تر است. اما این کار را در نکردم. من هم به و از در طول است و که به را می کنم هستی و هایدگر. در هم دارید؟ در گوش می کنم. اگر نباشد نمی بنویسم. یک سنگ و یک را با سه تار نوشتم. این را گوش می خود به خود به می آمد حتی را می گذارم و کنم می شوم. بازخوانی و هم می یا این کار را به بعد از اتمام کار واگذار می و پرزحمت و سخت بخش کار است. لذت می برد اما بعد از آن که می ای را عوض یا کند کار است. من کار و اصلاح را با نمی دهم. بعد از این کار را می دهم. به یاد 17 که بود ای به عباس شریف، بچه ها او هم با به من بود. من او که من در درس و او بود که ریاضیات و شعر به هم نزدیکند و از من خواسته بود را بفرستم و من سه کوتاهم را فرستادم. بعد از آن ارتباطم با بچه ها قطع شد و پیگیری نکردم. ای هم در 17 و بعد از آن به رفتم. ام شد به رسید. بعد از آن شد و بچه ها عوض شد و هم چاپ نشد. سال ها بعد از آن که شده امیرحسین فردی به من گفت بیا و آثارت را بگیر. است که 15 سال پیش به شریف بودم. که در بود. یکی از آن ها که به کردم. ها و موضوعاتی که در به آن ها می پردازید، به می رسد، از آن ها و و که به ذهن فعالی دارند. بچه هم که از می حتی هم ذهن خلاقی و از می و این به طور در ما داشت. اما بچه ها می نویسید می شوید به یک مربی به جهان کنید. از الهام اولیه می گیرم و با های به آن ها پروبال می دهم. از ای که ام و ام و که مال دیگران یا فیلمی که ام و در رسوب می کنم. هنگام ها پشت سرهم می و خود خبر که چه اتفاقی است چارچوبی از قصه در ولی چارچوب به هم می و در حال دستش در هم دخالت و فقط و می دهد که راه را عوض می کند. به هرحال چون ما و می نویسم سنی را می در مجبوریم با به آن سنی و مسئله، ما را پیش می برد. ای که های می و به که در و یتان نقش یا خیالی اند؟ از می کنم که به با آن ها ام. که با بدی ام روی های منفی و که با آن ها در ام روی های خوب می گذارم، به نظر من اسم ها در ها تاثیردارد. در دوجلدی علمی و تخیلی جادوگران سرزمین بی سایه که گرفت، اسم ها را از میوه ها و چیزهای ام و آن ها را وارونه ام. خیار را رایخ ام و آن را ام و یا پیاز را زایپ ام یا ورامین را به نیمارو ام. هم اسم های و غریب می کنم، اسم که است و ساختگی است مثل اسم دشی که و های یکی از های مرا می سازد. است در ده کوره ای این اسم ها باشد. به یاد در که در آن می پسری به نام در دهی به نام می کرد. به درمانگاه بود از او را پرسیدم گفت جمعه. از کجا آمدی گفت از شنبه. اول بعد شدم. در هم دو به نام و می کردند. که در کار می کرد پولی به آن ها بود که به بدهند و آن ها و در آن ها می رفتیم خواهرشان در را باز می کرد و می هست می گفت نه تبریز. می هست می گفت نه تهران. این دو هم در ما می کنند. هم در از اسم ها می کند. چه و آیا این تاثیری در شما در در سال 1356 کردم. ما سنتی بود و پدرانمان با هم پسرعمو بودند. و در این نداشت. در ام چون من اهل از و اجرایی نیستم و از و چرخ زندگیمان را می چرخاند. ما 4 که آن ها هیچ مرا نکردند با ای که ما عقل ایجاب می کند که این کار را ندهند. با می شد کرد اما نمی شود از این کرد. از شعر سخت است و پول به نمی به نسبت و که باز پول به آن ها می دهند. اما را به فرزندانم سفارش می کنم و آن ها هم به مندند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
کار نویسنده فقط انعکاس واقعیت بیرونی نیست

کار نویسنده فقط انعکاس واقعیت بیرونی نیست


به ایران(ایبنا)، دوشنبه بیست و یکم اسفندماه، ساعت شش در نقد و با تلخ شد. این که و در سال بود با از و به شد. در ابتدای را است را کرد. بعد از آن به اول های خود را کردند. با به نقد، ای است که من به آن نیستم و خودم را منتقد نمی دانم و از دید یک نویس بحث می شوم افزودند: من کار را با کار قبلیش اگر زنبق می کنم. اگر آن را می شود گفت این چند قدم است. طور که از می رود. افزود: ها نیز اگر با شود تر و تر است. در ها نیز عمل است. یکی از های کار است. این کار یک حسن و یک عیب. این است به دور از است و آن است که در شکل نمی گیرد. داد: در با تلخ دو که در آن از اش گرفته و های بلندی و اجازه است که ها و فضا و خودشان را نشان بدهند. آن دو ذکر می دهد و در پنج است. با تلخ به اول در فرم نیز تر عمل است. ای که در نیز و شاید و این است که ها در می افتند. های ها هستند. که شان عدم است. چه با که است چه با و چه حتی با سگ که می و یا که به می آید. در هر حال این عدم است. این است که این زن ها با می و می اما هستند. این با ندارد. به نظر می رسد از زن و به زن ای عمل کرد. شنی در با به ذکر می دهد و از کرد: کار فقط نیست. از های شده بگذرد. در های خود را این کرد: به نظر من نیز این به قبل چند قدم رو به جلوست. کار در دو است که دارد. اول که در زن که بر نگر است که فقط را می کند و و یک نوع زرد در های ندارد. های با تلخ از این دارند. بعد از بود که به غلط های نام و به زعم و که آن داشت. اش بود. به نظر من های در این به رغم کوتاهی شان مال نیست. چرا که در ها، حتی ترینشان توجه به داستانِ و راوی دوست حرف بزند و شرح بدهد. که در آثار غایب است. هزارتوی تاریکی کرد: که در اکثر ها به جز یه سر جاش برجسته است یک زن است. یک زن در محور است و در مواجهه با مرد یا مردهایی دارد. به نظر من که مرد در آن ها شکنجه گر معرفی شده مثل ذکر می دهد و داستانی که مرد در آن زن را درک می کند مثل خسته می شوی ، های ضعیفی هستد. در مقابل های را است و تو طور که من از برخوردارند و های جذابی هستند. با ها کم و بیش قصه گو و به اهمیت می دهند گاهی حفره در می که پرشدنی نیست. نشانه ها به مقدار کافی در آورده نشده است. در فضاهایی نامأنوس می سازد که هم غیرواقعی نیست. این موضوع های موفقی را ارائه است. نظیر به خیالش سگی سیاه و خاکستری آب کشیده و تو طور که من . در کرد: به می رسد در ها از با نقد گفتمان مردسالارانه طرف باشیم با نقد روبه رو هستیم. این بعد از سخنان منتقدان و با بر کاربردی بودن آن ها بیان کرد:همان طور که فرمودند با تلاشی که می اند به این که انتخاب گر و گیرنده نیستند و کنش گر فعال به حساب نمی آیند. اما در های ذکر می دهد و در پنج و قیچی ها مرد که مشخصا بر سر روابط بین زن و مرد است خود می گیرند و ناخوشاید خود را ترک می کنند. ولی مثلا در می خندم مسخره ام می زن فقط به همین اکتفا می کند که با در ایستگاه نشود. کاری انجام می دهد اما است. چرا؟ چون به این فکر می کند که جوابی منطقی و قابل قبول نشدنش به بدهد. با تلخ با تشکر از کرد: بسیار ممنونم که هایم را نمی دانید. سال هاست که تصور این است که هرچه شود مال است و شما در این به درباره اش کردید. در کرد که در ایرانی به واسطه نابرابری که در توزیع قدرت و های اجتماعی نتوانسته اند باشند که به گفته اگر از مردانشان بی اعتنایی دیدند به راحتی گذر کنند. کرد: شواهد بسیاری از نظریه تکاملی داروین و مبحث کهن الگوها و ناهوشیار در یونگ که ما را متقاعد می کند از چیزهایی که به ارث برده ایم و در حافظه مان مانده است به این سادگی ها نیست. بنابراین غریب اگر زن در خود همزمان زنی را یدک بکشد. در فرحناز عباسی کرد: من ها را دو ماه پیش مطالعه کردم. مشخص است که را می شناسد قصه را بلد است. فقط زن های و مشکلاتشان شبیه به هم است. پروین پورجوادی به شهر پریان کرد: به گذار از سنت به مدرنیته و به بینشی که مد نظرش است می بایست به های در کرد. عماد امید پور کرد: در ها ما های مرد را نمی شناسیم. نحوه تربیت و شکل شان را نمی بینیم. نمی دانیم این چطور به نقش که حالا در ایفا می دست یافتند. عدالتی در پرداخت جنسیتی ها نیست. یوسف نیز کرد: می توان از زوایای مختلفی هنر را کرد. هر هنرمندی دید به خصوص خود را و من اعتقاد دارم هایش امضاء خودش را دارد. در نیما تقوی مدیریت