بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب تازهانفجار انتحاری در کابل 15 سرباز ارتش افغانستان را به کام مرگ کشاند

انفجار انتحاری در کابل 15 سرباز ارتش افغانستان را به کام مرگ کشاند


پانزده به شده در افغانستان روز شنبه در پی انفجار انتحاری در کابل کشته شدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری میزان
موضوع : کل اخبار
اکثر مردم انگلیس نسبت به روند مذاکرات برگزیت ناراضی هستند

اکثر مردم انگلیس نسبت به روند مذاکرات برگزیت ناراضی هستند


- - «بی.جی.ام» که بر این باور هستند که مذاکرات خروج کشورشان از اتحادیه اروپا روند مطلوبی را طی نمی‌کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
کنگره سالانه انجمن پزشکی هسته ای اروپا در وین

کنگره سالانه انجمن پزشکی هسته ای اروپا در وین


وین - - سی ای (EANM) از در وین شد و به مدت پنج روز تحولات ای را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. شرکت 'پارس ایزوتوپ' ایران در نمایشگاه حاشیه ای این حضور دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
هنوز اول راهیم

هنوز اول راهیم


خبرگزاری ایران(ایبنا)_ مقانلو: شهر است با برج و سر به کشیده که بانک و دفاتر مالیshy;اتی هستند که پشت پنجرهshy; های شود, با مدل که در نه شهر ویراژ می shy;دهند, و بالاخره با یک و که مایه ی فخر شهر و حتی است, که گرچه مثل عجیب جای فروش اما دو روز آخر از ها و شان و فضا و از های دست و به که به توی فیر" جدی را به تو یاد و روی از ته حلق ادا "بوخ با تو تا این را با نام ادا کنی, که سال به رقم و 70 سال رسید. من تیم و بینshy; المللی "شمع و مه" و با حمایت این نشر در حاضر بودم, و دلگرم و هیجان زده از گروهی از و که shy;هاشان وزنهshy; های ایران, در های اند. مان, در استندهای کنار هم, در ی فیروزهshy;ا ی رنگ و ملی جمع بودیم, و یا فعالیتshy; های مان در و عقد قراداد را کردیم و یا در نشستshy; های شده از سوی ی های ndash; و این ndash; داشتیم. 2017 ای بی شک گرم و بود که شرح و های روز به را در های اند و به ی نیست. مثل هر و هم بود که شدن شان آتی را اما به در ی های و و های و ای بود که شک های و ای در منش و آرا و حر ف خود و با و یshy; های هم از و روبرویند, اما هم با صرف های نه سفر و با نیت و به شده بودند, چه که سال ی این کار اند و چه این مسیر. که در ی کوه حضوریم, کش مانده, قله که دور, شدن را یاد گیریم, راه دور و است, ما هم دور ایم, شود به گفت ی کجاست. این و مثل هر که دهیم, های و هم و حرف در این به کرد, اما با در اول و نام و ارج به و هنر ای است که از راه شده باشد. حس بخش های و کتاب, که در این کنیم, در که و های را شود, منِ ی در شهر فوق با ان همه و جدی و محکم, خوب است. که ی بین آید و به نشر کند که چرا کپی را و طبق شود, خوب است. تا به آدم برنخورد, روش دهد. من و کپی در ی هستم, شود در و در این را کرد اما در ی به اگر پول را و اگر و به به و را, در لاجرم آینده نخواهند داشت. در سفر, باز هم, با و صحبتshy; درگرفت که کاش وزارت ارشاد که این اواخر حرکتshy; های مثبت و نسبت به قبل داشته, قانونی بگذارد تا اگر توانست کپی را بگیرد (و بنگاهshy; های هم به راحتی و به هر اولین پیشنهاد فروشند) به ی با و مترجم را اجازهshy; ی انتشار ندهند تا هم وضع از این آشفتگی درآید و هم خجالت کمتری ممکن باشد. ما با از هم بودیم. روسیه و ترکیه و اروپای شرقی نزدیک ترینshy; ها و به از نظر آرایی و هم سطح و همجا گروهshy; ناشرانشان فضای داشتند. عربی فرانسویshy; ها - مهمانان ویژهshy; ی امسال ndash; طبقه shy;ی بالا و بریز و بپاش نمایشی هم بود. زبان ndash; آمریکائی و - هم در مستقر شده بودند. فیزیک بیرونی و آرائی هم اصل مهمی بود. هر کاری ویترین چشمگیری باشد, در شان و مناسب. روس به عکس و شان را در به بالای دیوارها آویخته و آمریکائیshy; ها عکس جلدهای های شان را به شکل برجسته و سه و نئونی در دیوارshy;ها نمایش دادند. های کوچک هم هر کدام تزئینی احوال داشتند. این تنوع و جلوهshy; گری ظاهری نه فقط در های که در ظاهر کنندهshy; ها هم بود: طبق هر ساله, دو روز آخر به مبدل پوشان اختصاص داشت, جوانانی که های معرف ها و انیمهshy; ها و مانگاها و و سریالshy; های محبوب را با ظریفshy; و دقیقshy; پوششی و آرایشی به تن و در حیاطshy; ها و چرخیدند و چنان محیط فانتزیی و تخیلیshy; ای خلق که هر طرف سر چرخاندی حس کردی یک یا شده ای؛ کارشان را هم جدی و در مقابل تقاضاهای عکاسی با دقیق ژست پایهshy; ی هر را اجرا و صبر کردند تا عکاس بهترین زاویه را کند. این اهمیت جایگاه کاراکترهای خیالی ndash; کاراکترهایی که همگی از خطوط ها و فیلمنامهshy; ها آیند- و جدی وارد شده اند, shy;انگیز بود. به شود را با اصول اخلاقی و عرفی که مان واردیم, در هم داشت؛ بعد از این که به مکان درست و ثابت و درخوری برسیم و بحث فروشگاه بودنش هم حل شود, و بشینیم حساب چند کاراکتر مشهور و ماندنی از کتابshy;ها و فیلمshy; های که بچه هایشان را بپوشند و ...رویایش ولی است. حرف دیدنیshy; ها شد. در ی ها دوطرف رود مسحورکننده و پرشکوه ماین است: چه بخواهید در پیادهshy; روهای خلوت مشرف به رود قدم بزنید, چه روی چمنshy; های اطرافش لم بدهید, چه سوار قایقshy; های تفریحی سیاحتش کنید و چه در کافهshy; ها و رستورانshy; های کوچهshy; های اطراف چیزی بخورید. اکتبر اینshy;ها فصل سردی است ndash; سرد حتی خودشان, چه رسد به ذائقهshy; ی پوست ما ایرانیshy; ها- اما انگار قدم ما سبک بود و به قول خود اهالی "اکتبر طلائی" بعد از چند سال برگشته و هوا غیرمنتظره گرم و دلچسب و قدمshy; زدنی شده بود. و که یکی از اصلیshy; سرزدنیshy; که لابلای وقت تنگ و برنامه های فشردهshy; ی رفتم, خانه/ موزهshy; ی بود. آن اتفاق ادبی که امروز, در سال 2017, و با این ابهت در رخ دهد, ریشه در خانهshy; ها و تاریخ shy;هایی دارد: هم تاریخِ زیست یک و هم و تواضعی که نثار آن و زیستنش می شود. این که پایتخت اروپاست, و این که مردمش جدی و پول دهند و بلیط خرند و به آیند, ادامهshy; ی تفکر و سنتی است که بیش از 200 سال پیش پرورشshy; دهنده shy;ی شاعر و ی گرانقدری به نام یوهان ولفگانگ بوده و هم نام و یاد و زندگیش را با حفظ میshy;کند. این ndash; که تناه بخشی از عمرش را در آن سپری کرده- یک عمارت اربابی و باشکوه چهارطبقه بود با اتاقshy; های که هریک با رنگ و دکوری متفاوت, و ساده و پرروح, تزئین شده بودند. آنجا شد راحت به آشپزخانهshy; اش سرک کشید و قابلمهshy; ها و شیرجوشshy; های مسی براق را دید, یا در اتاق مخصوص تئاتر عروسکی چرخید, یا پشت پیانو و تخته نرد و شطرنج گرانبهایش ایستاد و تحسین شان کرد, یا ظرافت و شکوه پردهshy; های اطلس و مخمل و مبلshy; های متعدد آبنوسی را ستود, جلوی کتابخانهshy; ی معظم و های قطور و مندرسش از نفس افتاد, سرویس ظریف چایخوری را با بانوی پشتشان مجسم کرد, تابلوهای و را سیر کرد و از پنجره ها برگshy; های حیاط دست تکان داد, و حتی در نهایت مثل من اختیار نگه اشک را از دست داد و تومان از شوق و گریست که این ملت چطور قدر شان را دانسته اند و با چنگ و دندان زنده نگهش اند. بله, بیش از 200 سال قدمت دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
برای تعامل با نشر جهان، اول باید از حقوق داخلی‌مان حفاظت شود

برای تعامل با نشر جهان، اول باید از حقوق داخلی‌مان حفاظت شود


در گفت وگو با خبرگزاری (ایبنا)، درباره در و های گفت: در های به شکل ملی، ای است اما در حد نیز که به سال های چه در های و چه در های چه است. این و با های دقیق تری دنبال شود. وی ملی شدن را اتفاقی مثبت خواند داد: من 20 سال پیش در داشتم و ملی بودم. آن موقع با که بود در این و بود نیز ملی شود که به هر حال این و رشد و نشر هستیم. افزود: را و ما در این شده ایم. هم ما که آن ها، و در است. وی داد: در ما با و هر است و کند. به من این خوش را ندارم که های رو به جلویی در ما را به انباشت تجربه و سوق دهد. همچنین به موانعی که بر سر شدن نشر اشاره کرد و گفت: ما در های مثل فرانکفورت، لندن، کرواسی، تورنتو، توکیو ... شرکت کرده ایم و همیشه سعی مان تعاملات بوده است اما نشر ما دچار زیربنایی است که آن ها عدم عضویت در معاهده برن و رعایت نکردن قانون کپی رایت به شمار می آید. وی داد: ما زمانی می در های نشر موفق که از حمایت باشیم. به عبارت دیگر ما نمی خودمان را کنترل و جلوی قاچاقچیان را بگیریم، چطور می انتظارات ناشران را برآورده و از آن ها انتظار به ما اعتماد کنند؟ اظهار داشت: از طرف دیگر، یک ناشر با تمام مصائب و دشواری ها، ریسک می کند و به های نشر پا می گذارد، از حفظ شدن حقوقش در خودش اطمینان باشد؛ اطمینانی که در واقع ندارد. وی نشان کرد: به نظر من ترین وظیفه ای که وزارت و اسلامی دارد، مساله؛ یعنی نظم و انضباط در و هنر داخل است. آن ها بتوانند ریل گذاری درست و قانونی ای های از جمله نشر باشند و مانع از متضرر شدن فعالان این ها شوند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 13 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
 8 توصیه آیت الله العظمی سیستانی به زائران اربعین

8 توصیه آیت الله العظمی سیستانی به زائران اربعین


حوزه/ های آیت سیستانی خطاب به زائران اربعین، منتشر شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 13 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری حوزه
موضوع : کل اخبار
مورچه‌ها نوزاد دختر را زنده زنده خوردند! +تصاویر

مورچه‌ها نوزاد دختر را زنده زنده خوردند! +تصاویر


یکی از شهروندان ها شده شد ، تر که رفت دید از پوست و گوشت نوزاد خورده شد است ؛ مورچه ها زنده او را خوراک خود کرده بودند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 15 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
می گفتند فوتبال من در 26 سالگی تمام شده است/ ابراهیم صالحی: رمز موفقیت پارس تنها یک شعار است

می گفتند فوتبال من در 26 سالگی تمام شده است/ ابراهیم صالحی: رمز موفقیت پارس تنها یک شعار است


مهمان لیگ به و خود در صدر جدول ادامه می دهد و در این مسیر بازیکنان بومی نقش به سزایی داشته اند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 16 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری ورزش سه
موضوع : کل اخبار
آبشار زیبا و دیدنی روستای «تازه‌کند علیا» + فیلم

آبشار زیبا و دیدنی روستای «تازه‌کند علیا» + فیلم


آبشار و علیا چشم هر بیننده‌ای را به خود خیره می‌کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 16 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
گفت و گو با زهرا عبدی نویسنده و شاعر درباره زندگی و زمانه اش

گفت و گو با زهرا عبدی نویسنده و شاعر درباره زندگی و زمانه اش


ایران(ایبنا)_رضا هزاوه: و نیز ادیان و عرفان از دارد.این خود را در در رشته ی علامه طباطبایی ادامه می دهد. شعر " تو با خرس سنگین تر از کوه رقصیده ای " را در سال 1387 نشر قو چاپ می کند. پنج سال بعد، " " را نشر می کند. " " را در سال 1395 ( نشر ) چاپ می کند که از این شده است. روز" و شعر از در دست این و ی است. به چاپ سوم " " با ایم که می : ***مروری روی وبلاگ تان ( نقد و نظر ) . های تان در نقد و بررسی آثاری مثل و مولانا، غزل بهبهانی، سه اثر جلال آل احمد، شیخ عطار، به کی سلام کنم دانشور، فیلم دعوت حاتمی کیا...را خواندم. های تان همگی بر پایه و نه است. نقد تان بر بچه ی است. تان در هم از روح و شماست. از می گوئید. از به همه و گله وار. حتی که ی و اید هم از با تان دارد. متن اید ی با ی و دارد. در و هم بحث و است. صنعان. حتی شما در شعر هم در این هستید. " منم که ی به عشق ..." این های شما در به و برایم جالب است. به اخوان "منِ فردی" شما با "منِ جمعی" تان شده است. شما به اتکای به خویشتن چه ضرورتی تاریخی ؟ این را چرا نقد کرد ؟ شما بر و باطل های آیا راه ؟ شما فراوانی دارد. من در ی آخرین جملهshy;ی شما ای را بگویم. و راه آن را، پیش هر کس، روبرویش یا ساخت. هر فکری، سیاسی، هنری، و... با به مبانی و در راه خود را دارند. اگر و شما دو اگر شما بام تا شام هم من از راه که می راه تا که آن ها را از در در من هیچ داشت. محل ریل عوض است. همه چیز از می شود و میshy;کند. در از نظر من راه به های و... است و در هیچ راه نوع بشر ندارد. من از و های این همه به ذهن او شده و هر از باشد. در و از چه و میshy;کنیدو... اما شدن به با و کار. به ندارند. چون به ذهن حتا نمیshy;شوند. من سعی به به شما بپردازم. چرا را نقد ما از خطر و شنیدهshy;ایم. از و از هر چیز به سر است. هر چه به سمت امر پیش این و زدن و به میshy;شود. را در و و ... میshy;بینیم. در که انسان، ادعای امر خلق و آفرینش را این است. سلیقهshy;ها به سرعت سازی میshy;شوند. حتا میزان ترشح آدرنالین و سایر غدد درونshy;ریز هم در شهربازیshy;ها و بانجی جامپینگshy;ها و... کنترل میshy;شود. هنگامی که این امور که قطعیتی در آن نیست، حرف میshy;زنم، سعی از کلماتی که سرریز دارند، خودداری کنم ولی اجازه میshy;خواهم تا از کلمهshy;ی فاجعه این برنامهshy;ی فردیت کُشی و کنم. چرا و هنرمند از این بترسد و دهد؟ ترسناک است چون ما دیدهshy;ایم از هر کسی که شبیه ما نباشد، انتقام سختی بگیریم! چون چارچوبshy;ها شده است و از گریهshy;ی اول تا شیون پایان، ما را در جای و اگر کسی از این قاب به یقین گمراه است و کار ما فراخواندن او به قاب است و وای به روزی که او به برنگردد و بر واجب است که به هر و با هر ابزاری! که می تواند، به فرد از قاب افتاده، بفهماند که آن بودن، هزینه دارد.در که در یک دامداریِ صنعتی گوشت، گوساله را بلافاصله بعد از از مادرش جدا و در قفسی تنگ، به اندازهshy;ی بدنش، نگه میshy;دارند. گوسالهshy;ی نر که است ماه بعد کشته شود، مدت عمرش را در قفس سر میshy;کند. نمیshy;تواند جُم بخورد. او هیچ سرخوشی حیوانی گاوگونهshy;ای را کرد زیرا باری که او را از قفس درمیshy;آورند و او فرصت سربچرخاند تا چه بوده، در به سمت مسلخ میshy;رود. او نخورد تا تارهای پروتئینی عضلاتش نازک و او در آینده به نرم و زودپختی بدل شود. گاو ماده هم به دیگر. او هم عمر پنج سالهshy;ی پیش از سلاخی را یا است یا در حال لقاح مصنوعی یا شیر میshy;کند. این را گاوداریshy;ها خواندم، ناگهان ته دلم تلخ شد. مثل شیر فاسد و ترشیده جوشید. آنshy;چه در تئوری بودم، و میshy;شود. در دلم زهر شد. که این یک و است. یکی از ده است! این است. این بلا را سر هر چیز و هر کسی که سر است و هم در سر دارد. ذهن ما هم است نشود. است نرم باشد. و در که جنگ و و و و... از شدن شوند. بر و فرم است. و بی هیچ می درند. ذهن شود. سفر کند و ببیند. به نظر من یکی از در و هر امر در این فرم و و و تن به ظرف است. در روز یک به دارد. چون را در و خبر مرگ را به میshy;کردی. بعد از سی به و زار زار می کند. در هم با و به را بر و و تنگ تا و از باشد. او در شده و در و تا در نان باشد. این در و صدق میshy;کند. هم همینطور. زن و زن هر دو طبق از پیش شده و تا حق که از هدف شدن! نشود. ***تحصیلکرده ی و با راز و و به من کهن در و نه هویداست. محل که شما رو به جلو مکث دارد. می تا ای را و مزه ی را حس کنیم. این مکث با که در و و است. از نظر ها که نقد اند در تکه از اید اما به من اثر شما از حیث فنی در کهن و تو در توست. یک جور موزائیکی. مثل اندیشی. سهم کهن در خلق است ؟ چه و چه رگ و من است. از یاد که در که را از بام تا شمس را بلند میshy;خواندم. بود و از و در که از میshy;سرودم. همه ی که با دار هم می که آن چه می باشد. من بود. را بار کشف که از هر که از نو به بیایند. با من شکل گرفت. من در و شده که به من بود که و با چه متن شوم. این است که یک در حق یک ذهن بکند. تا فرد از این که را در آن جا کند. این در سرت هر را از آن و فقط می شود آن در ذهن. این کار ِ و آن را، با بهم در کرد. هم در و را بگوید. به را و من اگر به این که راز است که به خب از کجاست. هم از این ذهن است که ما را بعد از این همه سال و از و بشنویم. که زده ای چون: خیر و شر و و را در به هم و از نو و از همه این که های را بخشیدند. های را در یاد گرفتم. با در یک ی و در را در شکل داد. هر یک بود در سفر زندگی. من رگه های و را در و آموختم. از جا شدم. که در به حد از و رسید. چون و و از دو شهر" دره" و "چرم از "جود و"به دور از از و و از "آنا از از مهم من بودند. ***همیشه و به های زن می شود. تهمینه. و مهم تر از آن در شاهنامه. این هستند. در عصر ما می که این که عشق شان را به مرد می کنند. مرد را کند. مرد است. بر امروز. چرا تا به حال در و تک ؟ ما به چند ؟ این تک و چند هم از های البته. تکshy;صدایی؛ حاصل تفکرِغالب و قالبی است. که وجه ندارد. تک است و تک میshy;پروراند. متونی که تک در آن نوعِ تفکر، و است. ندارد. در این یا سکوت تحمیل شده و یا اگر هم هست، فقط غالب و است. میل به در متن دیده نمیshy;شود. هم ایستا است. ذات سرد و بیshy;روح این تکshy;صداست. هم کند. در این نوع اصولا و تغییر، قالبshy;شکن است پس گناه است و بخششshy;ناپذیر. ما به چندصدایی، اول از همه نهادینه شده در تک تک ماست. ما، سرکوبگر است و و ایستاست که برنیانگیزد و چونی و چرایی را به نکشاند. ما را دوست ندارد. چون چارچوبshy;پذیر نیست. میل به دارد. از بیزار است و این چون لازمهshy;اش است از با دارد. آن بهم بریزد و بسیط، ساکنانِ پس مخالفت میshy;کنند. جهانِ چندصدا، از خودمان شروع کنیم. شجاعت مواجهه با دیکتاتوری و درونمان را باشیم. در برابرش بایستیم و ماشین را به درآوریم. از واقعی و نه و نمایشی، میshy;افتد. از باشیم، آنگاه آثارمان چندصدایی و دیالوگ ها شکل می گیرد و ورزی افتاد. در است که روابط رفت و برگشتی و چرخه ای تصور است و را از بین می برد. می آورد و انتقاد. با است و با باز. به این جهت متن بینshy;المللی است که چندصدا و دموکرات است. از آنجایی که هر شما حداقل دو سه است! به که در دل شما بود، برمیshy;گردم و موضوع زن در را پاسخ میshy;دهم. در زن در هم این از تا کارکرد خود را باشد. زن و کنشshy;های او همواره در تقابلی از پیش شده با مرد میshy;گیرد. از سعی کردهshy;ام بر این امر آگاه باشم که بین دال و قراردادی است و ساختارهای فرد بر قراردادها و پیشshy;انگاشتshy;ها، دلالت را در بخشِ ذهن او رهبری و منجر به برداشت و نتیجهshy;گیری از پیش شده، میshy;شوند. بر پیش انگاشتshy;ها، زن در حماسی، پیشنهاد دهنده و فاعل است و و قهرمان. در که بین دال و نطفه میshy;بندد، تا شخصیتshy;های نقشshy;های بپذیرند و در ذهن به بار بنشیند. نقد شما بر غزل " منم که به عشق ...". در این غزل از ها حرف می زنید. "رنجیدن در با . که رنجیدن، از آن ِ است و حقیر روزمره، از آن ِ زاهد ریاکار." در این را در" ناتمامی" نمی ؟ بین و صور اسرافیل ؟ تا ، است این دارد. نهایت این جدال ؟ آدم ِ وابسته با عمومی به این و تضاد فکر نمی کند. شما می تلنگر بزنید. می خفته را کنید. می دانید وجه تمایز مهم شما با بسیاری از نویسندگان به در است. که بار بر دوش خود و خود قائل هستید. به به قدرت پیشگویی شما از یک مورخ هم بالاتر است. آیا ، یکه و می این مسوولیت را بر عهده ؟ من حرف شما را دارم. من از آن نیستم که میshy;گویند، هنر و وظیفهshy;ای در و و در پی به هدفی نیست. در این دسته، من همه چیز در ذهن است. به نظر من همه چیزِ محکوم به فناست به جز ذهنش. ذهن با آفریدن اندیشه، آن بود و زندگیshy;ها و دمshy;ها و بازدمshy;ها آفرید. از بشر است که مرگ را پس زد. از به نظر من، تمامِ یک حالت است و میshy;نویسیم و میshy;خوانیم و باورش یا نفیshy;اش میshy;کنیم به نسبتی که در ذهن ما اعتبار معتبر است. ذهن من بشری است. پس در همانطور که شما گفتید من در میshy;کنم. من، هدایت کسی به نیست. خط نیست. ترساندن و وعده و حتا نیست. من رساندن به است که ممکن است حتا نباشد. مهم ذهن به قدر وسع است. من سعیshy;ام را که را نگه که بویناک نشود. عمارتی از معناهایی که به آن رسیدهshy;ام، بسازم. هر کس دلش خواست به آن بیاید و ذهن من حتا اگر من نباشم، آن اگر شده داشت. من ذهن به به مخصوص خود و یگانهshy;ای است که به من است. دوباره حرف از است. بله حرف از بود. میshy;گویید؛ ناتمامی، تقابلshy;ها را روبروی هم به صف است و که ته صف هم ناتمام مانده است. در یکی از میshy;گوید: صوراسرافیلی که اعدامش و دهخدایی که بماند و لغتنامه اش را بنویسد. این بی بروبرگردِ دنیاست. همه قبولش کنند. از است. است و شانس این را باشی که تو رفیقت مسمط مرثیه ی "یاد آر زشمع یاد آر"، بسرایی. خیلی است به قول قدما این دم را غنیمت بشماری و حالش را ببری تا این که به نواختن صور و بمیری. این یکی از تقابلshy;هاست. ماندن یا رفتن؟ تسلیم یا مقاومت؟ این در باز هم خود را در : پناه و اشراق، سولماز و لیان، پدر و سولماز، و شمسایی و از همه انکیدو و گیلگمش. در ی به مدرنیزم پرداخته اید. و شاملو و سپهری. هر سه ساختارشکن. اید ، هاست. و ، بازتاب این است. می دانم جایگاه شما دارد. بهبهانی. به قول : " موی را اگر به شانه وا کنم / بسا خسته را زحلقه ها رها کنم" شعر هم نیست. این " نو شدن " نمی تبعاتی هم دارد؟ از پیله در آمدن رنج هم دارد. تا نداشته است آیا می توان او را رها کرد ؟ که نباشند، خروسی را که به بانگ برآورد ، سر می برند . نمونهshy;اش هم در آمده؛ صوراسرافیل. در قفسِ صادق چوبک هم مضمون است. دستی و تصادفی یکی را و به کشتارگاه میshy;برد. تا در قفس همه به این امر نیابند، آن دست و میshy;برد. امر تلخی است. زهر روزگارت را. در حمام رگ دستت را خواهند زد. اگر زودتر بدانی و بگویی، فرخی یزدیshy;وار درد دوختن لبانت را تحمل کنی. به آن که در قفس را در سرنگی تزریق کرد، را خرید. او قفس را کند. رنج باشد. فقط در قفس نوا سرداد و به و همshy;نوایی داشت. در ای اید دو جور در شعرهای تان است: آنی و ، تحلیلی و به زمان. اشعاری که صوری باشند، مخاطب، آنی لذت می برد. و اید سعی می پیوندی بین این دو نوع برقرار کنید. به توانایی این را که را به آنی سوق دهید. اما به عمد این کار را نمی و یا به می اندازید. در گویا اثر را سعی می تا آرام در ذهن ته نشین شود. مثل مثال کوه یخ ارنست همینگوی. این را اگر می شود توضیح به این ادراک اید ؟ پشتوانه مطالعاتی اید و یا غریزی فهمیده اید که گذاشتن، را فریب داد. در "عوارف المعارف" است " هر که دیدارش در تو اثر نکند گفتارش هم اثر کرد". به کاراکترهایی که در خلق هستند. دیدارشان است که گفتار ( و شان هم ) گذار هستند. این کاریزماست. کاریزمایی که در خالق اثر هم دارد. و بین و شدگی ی دارد. حرفتان را دارم. که " درشتی و نرمی به هم در به است" ، و در لایهshy;ها نشاندنِ و کردنش در کنار هم زیباست. بعد از متن لذت بصری را دریابد ولی لذت عمیق را در لایهshy;های زیرینshy;تر بگنجانی تا در به بار و کمshy;کم اثر کند. یکی از دوستانم ژانر بود. به من داد تا بخوانم و نظر بدهم. من از متن مهیج و پرتعلیقش لذت بردم. نام فامیلِ یکی از بود. شب در به او ای رفیق جان، به نام فامیلی داستانیshy;ات را در یک که قتلshy;ها در آن رخ داده، بگذاری چون رمانی قربانی به ذهن و در اختلال به میshy;آید. از شدم و حیرت کردم. این به ذهن من نیامده بود. اولیهshy;ی خوداگاه را فراگرفته بود و در رفته بود به ناخودآگاه. هم به این برخورده بود! واقعیت این است که شما میshy;فرمایید و بین و شدگی، حتما و که قلمرو است. نقدهایی بر شما شده است. یکی از موارد مهم، بحث و است. در ما با اساطیر، موقعیت های جغرافیایی، مشروطه و....مواجه می شویم. در نقدی که این درونی نشده است و مستتر در ، گل درشت به نظر می رسد. من معتقدم حجم در غبطه برانگیز است. می کند با ای واگویه ی روبرو نیست. این مقایسه بی جا اما در ی تبلیغات هم ما با این هستیم. که هر چه به شود و حجم کم امکان گذاری بیشتری بود. و بر عکس هر چه حجم از حجم ؛ روی است. آدم های کاریزماتیک الزاما آدم های با دانشی نیستند اما اگر آدمی " مطلع " ولی را " به موقع" خرج کند به جاذبه دارد. در تارو پود شما شده است با رویداد، که جزء لاینفک است. ولی من این است که این ؟ ؟ ؟ ؟ و قبل از و یا در حین ؟ به نظر من اثبات ای این است که ی به سینمایی ها ، منشی صحنه است. راکوردها ( تداوم روایتی ) حفظ شده است. می خواهم از دو نفر تشکر کنم. از که با آنها سهم این دو عزیز ارزشمند است. دکتر لیلا سید قاسم و ناهید مصرقانی . در مانند که چند نظارت و هشیاری و تمرکز بالایی حفظ و تمپو و حدِّ دلshy;انگیزِ تعلیق و باورپذیری ماجراها و خلق شخصیتِ و کلا با همدیگر می طلبد. خلق که از مهم و تاثیرگذارترین نمی صرفاً بر مبنای و و یا ی زیسته باشد. من داستانم پرونده میshy;کنم. هر کدامشان را با به و جزئیshy;نگاریshy;های را نیز همزمان با پیش میshy;برم. اینها از متن نزنند که با دقت به خورد قصه بروند. به این من معتقد به هستم و از بدون برنامه و طراحی، پرهیز میshy;کنم. راستش پراکندگی و اصطلاحا مدلِ دلshy;نوشته و ... با ذهن من ندارد. من از به این میshy;کنم. با این که به جهت کارم، با جنوب شهر داشتم، اما و لوکیشنshy;ها را با دقت و جزییات را ثبت کردم. پرینت مصاحبهshy;ی من با کار و معلمان و کارکنان مراکز کار، پانصد صفحهshy;ی آ. بود. اما ناشیانهshy;ترین کار آن است که به دست را خام و نپرداخته بریزی توی داستان. پردازش و با اندیشهshy;ی مرکزی هماهنگ است و به کار میshy;خورد شود و بعد از همه آن که با همراه شده و تبدیل به قصه شود. که با موتورهای فراوان همه جا است و این ظرفیت قصهshy;سازی است که را خواندنی و پرکشش میshy;کند. به مثل بافندهshy;ی بعد از و به روی دار، به امر مهم برسی. که قالی و که نقش میshy;شود. فقط نقش آخر را ببیند، اینکه به این طرح است و چه مراحلی را پشت سر گذاشته، است که را جان به لب رسانده و اگر وسوسه را و سعی کند این فرایند را به چشم بنشاند و به او دهد که چه مرارتی کشیده، از متن میshy;زند و این است که بازنده بود. وسوسهshy;ی مظلوم نمایی را در و به لبخند بزند و آه و را فقط نگه دارد. بیshy;رحمshy;تر از آن است که دلش به حالِ مرارتِ بسوزد. پرسیدهshy;اید: این فرآیند قبل از است یا بعد از آن؟ هم قبل و هم در حین نگارش و هم بعد از اتمام و هم هنگام بازنویسی. است که از نظر من بگویی کارم با آن شده است! فقط یک را و نخshy;های اتصال به دار را میshy;بُری و و چون از نظر من، وسواسِ پرداخت، تمامی ندارد! را و لولهshy;اش و به ناشر تحویل که به بارگاه مخاطب. تا چه افتد و چه در نظر آید. رنگ تان فوق العاده است. رنگ - قبل از شناخت - به بینی و گسترده می طلبد. نویس مبتدی کند با رجوع به لغت بشود این چیدمان را کند. اما رنگ در هستی شناسی و درک کلی دارد. در این چه توصیه ای به های جوان ؟ هر اما به رنگ خاصِ خود، و در متن بگیرد، رنگshy;ها به طیف. که رنگ بنفش، طیفی از رنگshy;هاست. هم در دو رنگ است. یکی که اول به چشم و در دلش. رنگshy;هایی که او حامل آنهاست و در اثر آن رنگshy;ها، به این است. آن طیف رنگ جهانبینی است و جاست که به مرحلهshy;ی سرریزِ انباشت است. اگرچه را میshy;نمایاند اما بداند، می داند چه آبیshy;ها چه دریاها و چه آسمانshy;ها در دلِ این است. شما دقیقا میshy;گویید، رنگshy;آمیزی در هستیshy;شناسی و درک و دریچهshy;ی به فردی که به گشوده است و این است که طیف رنگ را هیچ زرد و نارنجی که از سرخ ِ غروب و طلوع خورشید، بهره نبرده، باشد. این نگرش و جهابینی است که در متن طیف را و به معنای رنگارنگی میshy;کند. به همنوایی ِ طیفshy;ها، خواند و دید و نوشت تا به و آن را پیش از دیکته به کسی، اول زیستش کنی. هم در راستای به درک ای از ؟ از پس چهره ی و شرقی تان، روح و مکاشفه گر و عصیانگر نهفته است. می کنم اگر نبودید ، چریک می شدید! تصحیح که من و من نرفتهshy;ام. این من فرصتی بود تا تجربهshy;ی زیستهshy;ی جهانshy;بینیshy;های را از ببینم و انبان خویش را از این گذر، پر کنم. کهن الگوی من است؛ زنی جنگجو، هدفگرای مطلق، پیshy;گیر، رقابتshy;جو، کلهshy;شق، آرمانshy;خواه و به او لقب خدای المپ را دادهshy;اند. بنا براین ویژگیshy;های برافکن! در تایید حرف شما که خدا را شکر که در خانوادهshy;ی چگوارا نیامدم! چون در رقابت با او بر سر فداکردنِ خود و تراژیکshy;تر و سریعshy;تر و چریکshy;وارانهshy;تر مُردن، چند بار از او بودم! که بر این دارم، که الان، کمان و قلم، را زمین گذاشته و را چسبیده است!
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 17 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
راز تفاوتها در خلقت

راز تفاوتها در خلقت


چکیده یکی از چالش انگیز در تفاوتهای تکوینی در است که از دیر باز، دیدگاههای متفاوتی در مورد آن شده است. علل این در از نظر اهل بیت: حل این در ای دارد. متن که بر درس های مرحوم محمدحسین عصار تهیه شده، درصدد تبیین این است. مقدمه در عدل1[3]گفته می شود: & و عطا به هر ذی حق، حق او را& . ظلم را نیز & پایمال و تجاوز و در دیگران& می دانند. در بحث ها در و از و به یا را نیز از می دانند. این بحث از این است که اگر در یا یا همه به متعال، فیاض علی الاطلاق است. مثل این که شما همه ظرفها را در یک بدهید، همه پر شوند و هست و آب هم فراوان، ولی ظرف از این جا ندارد. به گوییم: چرا خدا می گویند: بخاطر به هر کسی به هر داشته، است. سؤال می شود: چرا ظرفیتش این می گویند: اگر بود، خدا می داد. ما این را مصادره به مطلوب می دانیم. می پرسیم خدا که یا بخیل چرا کم یا می می گویند: این است که این باشد. & جهان& را دو می کرد: یکی خدا را به این در است. ولی یک وقت می گوییم: این طور در ندارد. یک می گوییم: خوب و است و چون این کار را می کنید. هست شما و این و شما هم نمی آن را عوض کنید. عدل از اهل بیت: از مهم و از این است که در کار نیست. در می خوانیم: "یا قبل استحقاقها." اگر به به هر کس است. اگر به طلب هیچ کس حقی بر خدا ندارد. این را می دهد و را تا این حد می دهد و به کسی هم آن می دهد. و بشارت های قرآن این است: "تعز من و تذل من (آل 27) "یضل من و یهدی من یشاء" (نحل، 93) این آن است که در کار نیست. اگر در کار "تعز من و تذل من ندارد. "و ترزق من بغیر حساب" (آل 27) یهب لمن اناثاً و یهب لمن الذکور (شوری، 49) هر کس را عقیم می هر که را پسر یا دختر می دهد. اگر معنا که هر کس را و هر که را نخواهد، ندهد. پیام آیاتی که ما را به و کار خیر می این است که: باشید، اگر خواستم به تو می دهم و اگر نخواستم از تو می گیرم. از خدا نداری. اگر خدا می دهد به فضل اوست، باش که اگر تخطی کنی، از تو می گیرم. اگر می خواهی، بیا کن، به تو می دهم: و قل رب زدنی علما (طه، 114) به پیامبری که بی می گوید: کن، بگو علمم را کن. بر این است و ما هم در دعا و درخواست، این است که می توانیم بهتری از این باشیم. چه را می بینیم که می گویند: فلانی حیف شد، استعدادش از بین رفت، پدرش درگذشت و مجبور شد برود بازار کار در که اگر درس می خواند قابلی می شد. از این نمونه ها است که هر کسی می کند که می از این باشد. ما را بر وجدانیات می می گوید: ببین! من جوان با را به حکمتی ویژه، در سنّ جوانی جانش را می گیرم. و گاه می شود که فلان که هیچ نداشت، در اثر و من به او و این قدر کرد. اگر خوف و رجا از بین می رود. بر اگر من شدن خدا می کند. اما اگر خدا هم نمی دهد. در ما و بر "یا قبل است. اگر شکر خدا ندارد. حسین(ع) در به می دارد: تو با من این کار را نمی من داشتم. من صبح می در که عده من در هستم. پس شکر! که من در که من هم می شد شوم. من که در هستم. من در روز را می کنم که فکر و حال و من هم می شد جزء باشم. شکر! به من لطف که جزء نیستم. این که ما و از آن همه به لطف نه به ما. را می تا به ما دهد و ببین! را نمی و شکر نمی کردی. یک روز از تو می تا شوی. می عجب و را نمی دانستیم. اگر می به یک علم و تا او حرف بزند. لذا نیست. به امر خدا به می دهد. ها به نه از که فیض است که از می ای که و هر ظرف به پر می شود. ما می را پس از است. به است که می ولی هر و پس از خدا و به است که می شود. به که شده و به خدا شده است. به خدا در اول این و باز است که اگر این را و از بین یا به آن بدهد. که هر و و آن آن ذات است و شی و و به است. آن هیچ ندارد. خدا به آن این از را است و که در سال 1338 از نسل به و اسم او را می و این را به او می دهم. در جا، اگر دلش می را صد می کرد یا می کرد. که نیز می در آن و آن را کم یا کند و این به دست خدا است. فِی فِی مَن (آل 27) به هر کس به هر می دهد. و تُمیت. کُن (بقره، 117) رسول(ص) به علی(ع) فرمودند: در "بسم این را ادا کند: "من قال عند ثلاثا: ما و ما فقد صلی الف (بحارالانوار ج 84، ص 178، باب 9، النوم) هر کس این را سه بار و دارد. خدا هر را می کند. اول اما اگر می این طرح را ده شکل عوض می کرد و نداشت. اگر می در ای به که غنی یا باشند. می از ای که از باشد. یا از او را به آورد. شکر ما از خدا به جهت است. تو که من در ای به و اگر از نسل یک به می مگر می مگر من تو که من را در این و در این و در این دادی. بر بگوییم: خدا. می فرماید: از من من - )، بحث و ندارد. ما به فقر بی نهایت. هر چه به ما باز هم و هیچ جا فقر ما نمی شود. پیامبر(ص) که و از است. مثل این که یک نفر و گرفتاری او به ولی کسی ده گرفتاریش از نوع است. اگر کسی مسئول پنجاه نفر احتیاج بیشتری و به تضرّع کند. از وحیانی ندارد. در می کند که چون شب می خوانید خدا به شما بدهد. در پاسخ این کلام گفت که خواندن هم به لطف اوست. چه کسی سلامتی به چه کسی به عقل و بینش چه کسی به او نورانیت که گفتند شب زود می پذیرد؟ ما به نصیحت می و هیچ فایده ندارد. اما به یک نفر یک می گویید، با گوش جان می پذیرد. به ای که خداوند، گوش قلب او را گشوده است. در روایت هم آمده که هر کس خیری گوش قلب او را می گشاید و او از به آن عمل می کند. تا می اول وقت، بلند می شود و نمازش را اول وقت می خواند، به آن که گوش قلب او باز شده است. نزد مسیح(ع) می رود و می گوید: تو هستی، مرده زنده می کنی و .... می گویند: نه. خدا کرد. می کوشد که به کند که تو در خدا کسی هستی. ولی چون او به عصمت خدا معصوم متوجّه می شود. ما نباید بابت هیچ عملی خود را از خدا طلبکار بداند. گفت: کردم، پس جزایم را بده. ما در هیچ گمان نکنیم که داریم، همه از فضل و لذا منّان بر ما منت دارد. از پیامبر(ص) کسی بالاتر هست؟ رحیم به او می فرماید: کن تا به تو بدهم. ناله های انبیاء و اولیا چه بود؟ آن که هر کسی در می بیند که می از این و فضل و عنایت حق متعال بی به اوست. از او که به اش از به من یا را که نگیرد. می که این را از من مگیر، با من به کار خلاف مستحق عذاب هستم. این بحث کلیدی جهت اهمیت که خوف و رجا در بندگان پدید می و را متذکر این نکته می کند که بالذات است و هیچ از خود ندارد، هر چه است که به فضلش به او و می دهد و تفویض نیست. لذا شکرگزار بود که این در اثر گناه و پرده دری به نعمتت بدل نشود و تنها وسیله در این باب، تضرع و استجاء به ذوالفضل است. ها یکم الف. های به تفضل نه انسان. 1. فَصَلِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ احْمِلْنِی التَّفَضُّلِ، وَ لَا تَحْمِلْنِی بِعَدْلِکَ الِاسْتِحْقَاقِ، فَمَا رَاغِبٍ رَغِبَ فَأَعْطَیْتَهُ وَ یَسْتَحِقُّ الْمَنْعَ، وَ لَا سَائِلٍ سَأَلَکَ فَأَفْضَلْتَ وَ یَسْتَوْجِبُ الْحِرْمَان. (صحیفه 13 ص 70) 2. یَا بَکَیْتُ تَسْقُطَ أَشْفَارُ عَیْنَیَّ، وَ انْتَحَبْتُ یَنْقَطِعَ صَوْتِی، وَ قُمْتُ تَتَنَشَّرَ قَدَمَایَ، وَ رَکَعْتُ یَنْخَلِعَ صُلْبِی، وَ سَجَدْتُ تَتَفَقَّأَ حَدَقَتَایَ، وَ أَکَلْتُ تُرَابَ الْأَرْضِ طُولَ عُمُرِی، وَ شَرِبْتُ مَاءَ الرَّمَادِ آخِرَ دَهْرِی، وَ ذَکَرْتُکَ فِی خِلَالِ یَکِلَّ لِسَانِی، ثُمَّ أَرْفَعْ طَرْفِی آفَاقِ السَّمَاءِ اسْتِحْیَاءً مَا اسْتَوْجَبْتُ بِذَلِکَ مَحْوَ سَیِّئَه وَاحِدَه سَیِّئَاتِی. (صحیفه 16 ص 82) 3. وَ کُنْتَ تَغْفِرُ لِی أَسْتَوْجِبُ مَغْفِرَتَکَ، وَ تَعْفُو أَسْتَحِقُّ عَفْوَکَ فَإِنَّ وَاجِبٍ لِی بِاسْتِحْقَاقٍ ، وَ لَا أَهْلٌ بِاسْتِیجَابٍ، إِذْ جَزَائِی فِی أَوَّلِ مَا عَصَیْتُکَ النَّارَ، فَإِنْ تُعَذِّبْنِی فَأَنْتَ ظَالِمٍ لِی. (صحیفه 16 ص 84) 4. إِنَّ أَحَداً لَا شُکْرِکَ غَایَه حَصَلَ إِحْسَانِکَ مَا یُلْزِمُهُ شُکْراً. وَ لَا مَبْلَغاً وَ إِنِ اجْتَهَدَ مُقَصِّراً دُونَ اسْتِحْقَاقِکَ بِفَضْلِکَ فَأَشْکَرُ عَاجِزٌ شُکْرِکَ، وَ أَعْبَدُهُمْ مُقَصِّرٌ لَا یَجِبُ لِأَحَدٍ تَغْفِرَ بِاسْتِحْقَاقِهِ، وَ لَا تَرْضَى بِاسْتِیجَابِهِ فَمَنْ غَفَرْتَ فَبِطَوْلِکَ، وَ رَضِیتَ فَبِفَضْلِک. (صحیفه 37 ص 162) 5. إِنَّکَ تَفْعَلْ ذَلِکَ- یَا إِلَهِی- تَفْعَلْهُ بِمَنْ لَا یَجْحَدُ اسْتِحْقَاقَ عُقُوبَتِکَ، وَ لَا یُبَرِّئُ نَفْسَهُ مِنِ اسْتِیجَابِ نَقِمَتِک. (صحیفه 39 ص 170) 6. وَ وَ غَذَّیْتَنِی غِذَائِی وَ بِفِعْلٍ وَ لِکَرَمِکَ وَ جُودِک. (کافی، ج 2 ص 595) 7. وَ وَ وَ بِعَمَلٍ وَ وَ جُودِکَ. (المزار، مفید، ص 157) 8. یَا مُبْتَدِئاً اسْتِحْقَاقِهَا. (دلائل الامامه، ص 552) 9. ابْتَدَأْتَ بِالْمِنَحِ فَاخْصُصْنِی بِتَوْفِیرِهَا وَ إِجْزَالِهَا. (مصباح و ج 1؛ ص137) 10. وَ قَدْ قَصَدْتُ بِطَلِبَتِی وَ تَوَجَّهْتُ بِحَاجَتِی وَ جَعَلْتُ بِکَ اسْتِغَاثَتِی وَ بِدُعَائِکَ تَوَسُّلِی لِاسْتِمَاعِکَ وَ لَا لِعَفْوِکَ لِثِقَتِی وَ سُکُونِی صِدْقِ وَعْدِکَ وَ لَجَئِی الْإِیمَانِ بِتَوْحِیدِکَ وَ ثِقَتِی بِمَعْرِفَتِکَ لَا لِی غَیْرُکَ وَ لَا إِلَهَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَک. (مصباح و ج 2؛ ص583) 11. یَا مَالِکِی وَ مُمَلِّکِی وَ مُعْتَمَدِی الْجِسَامِ اسْتِحْقَاق. (المزار الکبیر (لابن المشهدی)؛ ص177) 12. هَذِهِ اللَّیْلَه الْعَظِیمَه الْحَمْدُ عَصَمْتَنِی مَهَاوِی الْهَلَکَه وَ التَّمَسُّکِ بِحِبَالِ الظَّلَمَه وَ الْجُحُودِ لِطَاعَتِکَ وَ الرَّدِّ عَلَیْکَ وَ التَّوَجُّهِ وَ الزُّهْدِ عِنْدَکَ وَ الرَّغْبَه عِنْدَ مَنَنْتَ بِهِ وَ رَحْمَه رَحِمْتَنِی عَمَلٍ سَالِفٍ وَ لَا لِمَا صَنَعْتَ بِی وَ اسْتَوْجَبْتَ الْحَمْدَ الدَّلَالَه الْحَمْدِ وَ اتِّبَاعِ أَهْلِ وَ الْمَعْرِفَه وَ التَّبَصُّرِ بِأَبْوَابِ الْهُدَى وَ لَوْلَاکَ مَا اهْتَدَیْتُ وَ لَا عَرَفْتُ وَ لَا سَلَکْتُ سَبِیلَک. (إقبال ج 1؛ ص160) 13. أَجِبْ دُعَائِی وَ تَقَبَّلْهُ وَ لَا تَحْرِمْنِی الثَّوَابَ یَا مُنْعِمُ بَدَأْتَ وَ السُّؤَالِ فَکَذَلِکَ إِتْمَامُهَا بِالْکَمَالِ وَ الزِّیَادَه فَضْلِکَ یَا ذَا الْإِفْضَالِ [ذَا ] یَا مُفْضِلُ لَا فَضْلُکَ هَلَکْنَا تُقَصِّرْ عَنَّا فَضْلَکَ یَا مَنَّان. ( ج 1؛ ص524) 14. مَوْلَایَ الَّذِی جُدْتَ وَ أَهَّلْتَ بِتَطَوُّلِکَ غَیْرَ مُؤَهَّلِیهَا یُعَازَّکَ مَنْعٌ وَ لَا أَکْدَاکَ إِعْطَاءٌ وَ لَا أَنْفَدَ سِعَتَکَ سُؤَالُ مُلِحٍّ أَدْرَرْتَ أَرْزَاقَ وَ تَطَوُّلًا عَلَیْهِمْ وَ تَفَضُّلا. (جمال ص59) 15. یَا إِذِ ابْتَدَأْتَنِی وَ غَدَوْتَنِی بِنِعْمَتِکَ لَهَا وَ لَا مُهِینٍ لِی وَ تُکْرِمُنِی فَبِکَ أَعْتَزُّ فَأَعِزَّنِی وَ أَلُوذُ تُهِنِّی. (جمال ص75) 16. وَ کُلُّ مَا أَوْلَیْتَنِیهِ هُدًى وَ صَوَابٍ فَعَنْ وَ لَا وَ أَکُنْ لِشَیْءٍ مِنْهُ بِأَهْلٍ وَ إِنَّمَا طَوْلٍ وَ فَضْل. (المجتنى من الدعاء المجتبى؛ النص؛ ص31) 17. یَا بَدَأَ بِالنِّعْمَه وَ الْفَضِیلَه اسْتِیجَابِهَا. (مهج الدعوات و منهج العبادات؛ ص 179) 18.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 21 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
افشای برخی جزئیات طرح تشدید نظارت بر برجام در سنای آمریکا

افشای برخی جزئیات طرح تشدید نظارت بر برجام در سنای آمریکا


– ایرنا – از پیش طرح کورکر-کاتن بر در فاش کرد که حاکی از معیارهای جدید با محوریت موشکی و دائمی کردن محدودیت های هسته ایران بازگرداندن تحریم های برجامی است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : بین الملل
بایدها و نبایدهای ایران در برابر راهبرد ضد برجامی ترامپ

بایدها و نبایدهای ایران در برابر راهبرد ضد برجامی ترامپ


تهران- ایرنا- با از خود بر با و توافق هسته ای را بار دیگر آشکار ساخت. مساله ای که در این ارتباط مهم به نظر می رسد، بایسته های رفتاری در برابر سیاست های کاخ سفید است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : بین الملل
نمی‌توان با نوشتن به سبک گذشته بچه‌ها را جذب کرد/ جذابیت کتاب باید با بازی‌های رایانه‌ای برابر باشد

نمی‌توان با نوشتن به سبک گذشته بچه‌ها را جذب کرد/ جذابیت کتاب باید با بازی‌های رایانه‌ای برابر باشد


خبرگزاری (ایبنا)-رویا منوچهری: پدر و وقتی می هیچ به به غیر از های که هم از روی نمی دهد؛ با تأسف سری تکان می و می گویند به سن تو که بودم دست کم ای یک می خواندم. چه چرا کتاب- به های ایرانی- این قدر اگر از شود به که چه می آیا با آن را یا با چند اول شده و گوشی شان را به دست می گیرند و به این فکر می دفعۀ بعد یک اسباب بخرند که هم بتوانند با آن سرگرم شوند؟ کمی عقب تر برویم؛ که ها، گل کوچک و خاله بود و هیجان، رفتن به پارک و سرسره بازی. سی سال پیش، بینوایانی بودند که آرزوهای بزرگشان را در عجایب جست وجو می کردند و همسفر هاکلبری فین تا جزیرۀ گنج می رفتند و را در قصه های مجید می دیدند. اما نسل امروز، نسل جادوی نسل و چت و چه می که و را فقط در جست وجو می کند. و راه به را با هیچ چیز حتی غذا هم عوض نمی و های زیر های شان است. که پدر و هم آن قدر که ای یک را هم ورق نمی زنند. جذب این نسل به سخت و کار ها سخت تر شده است. با حتی به نوع که می است. نمی به نوشت. اگر می نسل را به شود که را کند. با شود و با های ای و باشد. به قول سیستانی: گشت و کهن شد اسکندر/ سخن نو آر که نو را دگر در این دست به قلم شده اند. راه حل می و به شده می تازند. که و ما به سمت های روی اند. که حتی را یدک می کشند. آیا به یک به این که با ما راه حل ای است و را می به جای فکر به به قلم کسی که را با هر و خود کند. اشتباه نکنید اینجا سخن از نیست. نه طرد های و نه از هیچ یک و پسندیده نیست. اما چه روی داده است که کهن و غنی ما، از ها و متل ها و لالایی ها تا و اندرزنامه ها و حکایت نامه ها و سفرنامه ها که گواهی پیشینه ای نزدیک به سه هزار سال دارد، در ادبیاتِ بسیار جوان تر غرب این چنین مهجور و ناتوان به نظر می رسد؟ شاید یک مقایسه بتواند از های ما را دهد. از نیمه دوم قرن نوزده، که نو در غرب شکل سه الگو آن تعریف شد: 1-پرورش 2-بافت زیبایی شناسانه ی اثر 3-گسترده دامنه و سامان دهی روانی پس از آن دانشمندان معطوف به زندگی و رفتارهای شد و تا در غرب آرام به سمت رشد و گام برداشت. اما در ایران، نو که از مشروطه شکل الگویی آشفته و پراکنده دارد. گسترش های و سیاسی به و رشد فرمایشی دو از این آشفتگی هاست. تا سا ل های طولانی به بسته بودن جامعه و سانسور و های متفاوت از نمادین، عنصری به نام آزاد در پا نگرفت. از این از انگاری از نگاه پدید آورندگانش دارد. به این ترتیب عدم وجود دقیق و درست و کورکورانه و بی بهرگی از خلاق سبب شد که چشمگیری نداشته باشد. خوشبختانه چند دهه ای است که با تشکیل شوراهای طرح و و نظارت بر و افق های ای پیش روی این حوزه شده است. ولی ارزشمند در این است. با سفر کوتاهی به فروشی های سطح شهر آنچه به چشم می آید یا شده ای که در جزئیات آن تغییراتی و صورت گرفته، یا های مشهور که تفاوت شان در اسامی مترجم روی جلد به طوری که تألیفی در میان احساس غربت می کنند. معمولاً های شده از گلستان و بوستان و شاهنامه و مثنوی و منطق الطیر و ... ها در اولویت دارد. اما ای که از این دست را است و او را مجذوب قصه های شیرین دیده بار دوم و سوم هم می تواند را مند به های ببیند؟ نسل جدید مخصوص خودش را و طبیعی است که در پذیرفتن کهن با دشواری روبه رو شود. اما و هم راه حل این مشکل نیست. کهن را داد. چرایی رویدادها و پیامدهای مطلوب و نامطلوب را ارزیابی کرد تا بتوان از های نسل معاصر را با آن داد. تعداد انگشت شماری از خوبمان که با به مخاطبشان، های کهن را به و بازآفرینی اند و با اقبال عمومی هم مواجه شده اند. عزیزمان به این های خوب دارد. با های و کشف و شهود در این شاهکارهای ادب فارسی، طرحی نو دراندازیم. خلق پیرنگ های امروزی تر و ماجراهایی که در کنونی می افتد، با حفظ جهان شگفت انگیز ها، به یقین تأثیر را در جذب مخاطب گذاشت. مخاطبی از هر دیار و با هر و رسوم که دوست داشتنی با فراز و فرودهای اش شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
شورای اتحادیه اروپا بر پایبندی خود به برجام تایید کرد

شورای اتحادیه اروپا بر پایبندی خود به برجام تایید کرد


شورای در خود با انتشار بیانیه ای، بر پایبندی این به برجام تاکید کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
عربستانی ها روی مهاجم پرسپولیس قیمت نجومی گذاشتند

عربستانی ها روی مهاجم پرسپولیس قیمت نجومی گذاشتند


گادوین این روز ها در صدر های و در ترین اقدام عربستانی ها ارزش او را به یورو اعلام کردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : ورزشی
سناپور:بسیاری از نویسندگان و ناشران مخالف ویرایش آثار داستانی هستند/حسینی:جریان نشر ما جریان حرفه‌ای نیست

سناپور:بسیاری از نویسندگان و ناشران مخالف ویرایش آثار داستانی هستند/حسینی:جریان نشر ما جریان حرفه‌ای نیست


به گزارش (ایبنا)، روز 28 مهر هم از هم های با سخنرانی و شد. مجری این و بود و از و مترجمان فرزانه طاهری، بلقیس سلیمانی، فرشته علی و... نیز داشتند. را به سوی سوق می دهد در ابتدای با طرح سوالاتی از سخنرانان نظر خود را و چگونگی و تعامل و کنند. این گفت: در ارتباط بین و است را به سمت در و از این به یک و سوق دهد که به متن و غنا و آن را به کند. این با به و داد: به مثال مکس پرکینز، افسانه ای امریکایی با کشف نویسندگانی مثل همینگوی، فیتزجرالد و توماس وولف نسل جدیدی از را به نشر و دنیا معرفی کرد. نقش رابرت در کشف و تبصره 22 جوزف هلر بر کسی پوشیده نیست. که از بزرگترین در دوم قرن بیستم از جان چیور، دوریس لسینگ و را و چند هم است. با به و ای در افزود: ها از آن است که و با و و خود را و را اند. همه ما و هوشنگ بر چند و مهم ایم. یا های که نقدها و پیشنهادهایشان در شکوفایی استعداد ولی کم و کیف این و پیشنهادها ما روشن نیست. رفته ها و های به جای جمع ها و های راهنمای شد. ظلمت در نیمروز آرتور کوستلر با بر این که بیش از دو دهه است که گروهی از اساتید و به در این ها مشغول اند و از تر اصول و را در چنین آموخته کرد: بتوان را که در این ها انجام می شود و یا دست کم سنگ بنای محسوب کرد. چند این ضرورت را اند که نخستین گام ها را ویژه به و بردارند و کارشناسانی را به طور ارزیابی، و به کار اند. ضرورت، شورای فنی را بر آن تا این را در کند. سخنران اول گفت: های فراز و فرود شکل گرفتن نشر در و از با بزرگان قلم خاطرات دارد. نام با نام گره است. او که اش با این نشر در سال 1342 شد. کار خود را با به شد و تا و پیش رفت. در در این بیش از 50 جلد را در های و کرد. از مهم چه یا زیر نظر او شده و در و نقش است. در کرد: بعد از در سال 1360 نشر نو را گذاشت. بود که نشر نو کرد و یک ده از آن رفت. از مهم در سال های نشر نو است که چاپ آن در سال 1376 به آمد و تا سه از آن را است. در را جلو در سخنانش خود با در نشر گفت: که در یکی از های نادر بود. به آن ایراداتی که و حتی با من قهر کردند. بعد از آن تا سال ها نداشتیم تا ابراهیم یونسی با من تماس و از من دوستش (احمد محمود) را بخوانم و ببینم چاپ هست یا نه. من آن را که ها بود و خواندم. به اصطلاح کار تمیزی بود. ده دوازده توی دست بردم. ساختارش که نقصی نداشت. از اینجا با آشنا شدم. این کرد: من با کرد تا و بعد هم که من نشر نو را راه انداختم، ای که پرسان آمد ما بود. را آورد. در آن یک شهر و ها را چاپ نمی کردند. از من من در نشر نو منتشرشان کنم. اینطور شد که ما با تا که نشر ما را تمدید نکردند و ممنوع القلم شد. نشر نو داد: یک بار هم شهرنوش پور به نشر آمدند. آن ما الفبا را هم می کردیم. من به ناشر، رابط بین و و از سگ و پور را بخواند. این را و کرد. پور هم کرد و این شد. در کرد: بعد از پیش من آمد. از قبلاً شراب خام را در بودیم. بعد جاوید را من فرستادند و چاپ کردم. در نشر نو در را آورد. اسم این اول پر کن پیاله را بود؛ با الهام از شعر فریدون مشیری. من را ndash; نه به به ndash; و یادداشت برایش نوشتم. یکی از انتقاداتم به این این بود که از فضا و حال و هوای جنگ زده مان در آن نگفته بود. این نشر کرد: من از خواستم را نکشد و در نگه دارد. هم کردند. بعد هم در را که آن را هم کردند. این را هم خواندند و پسندیدند. هم را تر دانستند. بعد از ها این را سمبلیک دانستند. را زن و شمردند در که این تا حدی به دست آوردن رضایت مشتریان بود. با به 62 گفت: این را به من اسم و من این نام را به دادم. من سعی می به نثر دست نزنم، جز در که می لحن از طبیعی آن خارج می شود. یکی دو صحنه از هم که همه را پذیرفتند. در کل کار با بود. نشر نو اش با رضا کرد: با هم و بعد از چه را به من سپردند. هم به که در یکی از ها از من با اسم الف.خوشبین کردند. در با به عدم به در و های کرد: در حال سعی می کنم از همه نوع از همه تا روشنفکر. یکی از که در این من را رنج می دهد های آنهاست. در که در را جلو ببرد. به کار غلط های و نیز یکی از از جهل یا بی در این دانست. عقل ها و های را می در بخش با به گفت: های می دهد که حتی ما خود را و نظر یا به می سپردند. من فکر می کنم علت این این است که از و ما هستند. در اول نشر ما ای شود. این ای به داد. این کم کم می افتد. اگر وضع رود و و نشر ما به سمت ای شدن رفت. داد: که از دو سه دهه پیش نشر و که در آن های کم بود. از پیش که این ها رو به از و با می کردند. این ها شده ولی هست و ها این که فرد نظر و شخص باشد. این این را به ها و گفت: در سنت ما یک کار و می شده. این تا حدی به ما و ای که این هم در به مقدس. ما این است که به وحی می شد و فقط و حمل آن اند. در نمی و به شکل به پیروان آن دین عرضه می شوند. آداب خداحافظی با به این در شعر کرد: چون در ما تکیه بر شعر ای طولانی این بین هم دیده می شود. من به یاد نمی آورم شاعری شعرش باشد. شعر به شکل و در کشف و شهود به ذهن برسد و او هم بی کم و کاست آن را به کاغذ کند. در در سنت شعری ما هم به این نشده که می شود روی شعر کار آن را کرد. این نوع عقل است. به نظرم و منتقدانی که این های و آموزشی را دارند. هر نوع دخالتی در این عامل بیگانه است. دود کرد: ای از و که با دخل و تصرف فرد در نسبت بر متن او تقدم قائل اند. است این از و به کشف و ماهیت هم اعتقادی و بگویند شعر هم می طی فرآیندی شود و و شود. ولی بر این باور که فرد در شدن می در آن اثر دچار ناخالصی می شود؛ را که به خود است از دست می دهد و با آن اثر مواجه می نمی توانیم مطمئن که به آن است. ویران می آیی با در این ردپای آن یا استاد در آن اثر می ماند و را که در متن جست وجو می نمی کرد: مسلماً این خلوص را نکند، رد پای های آن در اثر را هم نمی یابد. ها ترجیح می متن شان ضعف و کمبود ولی مال باشد. من فکر می کنم حق این طور فکر ولی ما می خواهیم قضاوت که چرا را و شدن شان می پذیرند، این مسأله ساز شد. در کرد: اگر به متن معتقد آن که مخاطب با آن سر و کار متن است نه نویسنده. اگر ای هم هست در متن هست. در این این ها شود و بپذیریم که می از و نظر کند که را کند. فکر می کنم این دو تا حدی تعدیل شده اند. چون ما هرچه به سمت عقل محوری می رویم و های نشانه تغییر است. ما به فن و در هر به می و می پذیریم که به آن در یک کار منطقی و عقلانی و تمامش را نکنیم به های کشف و شهودی. لب بر تیغ در های اش کرد: من پانزده شانزده سال است می کنم. این ها متعدد و متنوع اند. به های و آزمون و خطا و گاهی در شکل این کلاسها ام. آن چیزهایی که یاد ام و آنچه بعدها سعی در ها به شاگردهایم یاد بدهم از و که با ام. خود هم بخش ای را از جنگ اصفهان و زیر نظر به دست آورد. در یک از همکارانش و به از یاد تا بعد هم تا که می توانست و بود را به من و امثال من کند. او داد: در این ها مثل ها و آنا کارنینا را و می کردم. ولی کارم متمرکز شد روی کوتاه. طور که در های هربار یکی از بچه ها کوتاهی می خواند، نظر می و در آخر کارشناسی را می شنیدیم. همه اینها به ها بود. در های آموزشی، هر بار یک را در می و خط به خط از نظر فنی اش می کرد. خود به خود درونمایه و از های آشکار می شد. با گارد باز افزود: کم کم را بندی های و غیر رئالیستی. بعد نمونه را سر می خواندیم. هیچ وقت به ما نمی داد. من سر می دهم. اگر سر یک از بچه های می یک بعد بنویسند. انتظار هم که بنویسند، ولی که به نوع و فکر مفید است. در شاگردانم بنابر ظرفیت و ها را یاد می گیرند تا در کنند. با به خراب وضع نشر در یک و دیر به رسیدن گفت: در این من به این رسیدم که های کنم. ما سر های هیچ وقت کار نکرده بودیم. خودم یک سری بحث ها به را تدوین که در یک شد. با این در های با بچه ها کار کردم. قبل از بچه ها این های شان می از این نظر که نسبتاً در (چه رمان، چه کوتاه) باشند، در غیر این به دردشان نمی خورد. این این کرد: بعد از بچه ها، در یک شش هفت ای فقط روی شان کار می کنیم. با نگاهی که من دارم، بداند داستانش چیست، به چه ها چه کسانی و بعد کند به رمان. به خاطر از بچه ها می قبل از این حداقل دو سه ای از طرح شان را باشند. این طرح ها را سر می خوانیم و به های می زنیم تا ایرادهای طرحش را رفع کند و طوری عناصر را بسط دهد که خط اصلی روایت پررنگ تر شود. در این یک به دست می آید تا در های بعد رمانش را بنویسد. در کرد: این با آن نوع که کتابش را پیش می برد به آن نیاز می متفاوت چون از قدم های ابتدایی با اثرش گفت وگو می معمولاً عقل از ها و های را می و می را به گوشزد کند. در هم می شود که به دست می رسد می نمره قبولی کسب کند. در این شکل از ویرایش، اثر نه فقط بعد از شدن، ضمن شدن می شود. معقول فروتن را می در با بر این که کم و بیش هرآنچه در این می گوید بر مشاهدات و کرد: قاعدتاً را می نویسد و در می به او کمک کند که اثر کند. نهایتاً می 20 تا 25 به اثر کمک کند و این طور که فکر را می کند. در مصاحبه های از ام که در غرب هم خبره و کاربلد به می ولی تصمیم گیرنده نهایی اثر است که آن را بپذیرد یا نه. آبی تر از گناه در در سه دهه کرد: در دهه 60 به چاپ می شد، آن هم از چند اسم شناخته شده و راهی و کار نداشت. جزو های دردسرساز بود و دردسر نمی گشتند. این تا اواخر دهه 70 داشت. به طور مشخص تا یکی دو سال بعد از در سال کمی می شد، آن هم از که شهرتی از پیش و ها همچنان راه بسته بود و چاپ شبیه رویا بود. من جزو نسل بودم. هیچ به ما روی خوش نمی داد. نیا مینا با به پر های خوانی در این دوره، افزود: در این سال ها های کم بود ولی این دورهمی ها زیاد بودند. در آن متنی در دو آدینه و دنیای سخن چاپ می شد همه اهالی آن را می دیدند؛ ما 50،60 نفر همه از طریق این ها همدیگر را می شناختیم. را و هم می و متن را می کردیم. وظیفه خودمان می دانستیم که مان را ها هم بخوانیم. من متاسفانه هیچ وقت شاگرد نبودم ولی را هر طور شده به گلشیری، و بزرگترهای می رساندم و از نظراتشان می کردم. یکی از ماریا با نشر یک اقتصادی کرد: تلخ و تاسف انگیز و را در نظر و نمی کردند. با گذشتن از سازندگی و پایین چاپ بخش فعال شد و کم کم های ما چاپ شد. هم با این جشنواره های هم شکل گرفتند. فکر می کنم سال 78 مهم بخش پکا (پخش ایران) شد و برگزیده این شد. این شدن یک در نشر بود. این با بر راوی اول شخص و اتفاقی است که در این افتاد، گفت: کم کم نشرهای به ها می دادند. این ها اکثراً های کم خطر مثل گلستان سعدی و حافظ و چگونه خوشبخت و مبلغ گزافی هم این ها پرداخت می کردند. اما فردای روزی که این را شد، 20 طلب ndash; که تنها که ndash;یکی دو این همراه با عکس و آرم مطلب کار کردند. کرد: این روی ذهن ما اثر گذاشت. به این که می شود چاپ تبلیغش کرد و به فروخت.آن موقع اعتبار که در عرض یکی دو یک آن شد. به این ترتیب های و من هم توانستند در های نشر صاحب کارهای دائمی شوند. این با به خود و فعالیتش در نشر ققنوس افزود: با مثل بهرام معلمی، فصیحی و مسعود اولیا از که به من در کرد. به طور کلی یک متن به انتشاراتی می رسد سه تا گزینه پیش روی آن متن قرار می گیرد: یا بی قید و شرط می یا رد می شود یا به طور می شود. که بی قید و شرط می شود یک جزئی شده و نشر قواعد رسم الخطی آن نشر را اجرا می کند. که ما نیستیم تصریح کرد: بر من از کل آثاری که به یک - که دارای است و میل اثر را با بهتری کند ndash; می رسد، 95 نمی شوند. از پنج باقیمانده، 30 اما و اگر می و باقی می شوند. در حالتی که اثر قلمداد می شود یا نشر با می گذارند و اگر مشکلات را در با برطرف کنند، در آن نشر می شود. بدیهی است می این شروط را رد کند و کار خود را به نشر بسپارد. من به دیدم اگر با سعه صدر، فروتنی و ادب و احترام، معقولی به هر ای بدهد، آن را با روی باز می پذیرد. و آن در و نوجوان در کرد: کسی است که کسی از وجودش خبر ندارد. در این سال که من کار ام ده لطف اند و اسم مرا آورده اند که اثر مثبتی روی کتابشان ام. اسم مرا هم نشنیده بودند؛ طور که هم از دوستان زحمت می کشند و ما اسم را نمی شنویم. کار در از نظر معنوی به و از نظر مادی به است. این وسط فقط وقت و سوادش را صرف شهرت و ثروت می کند. او کرد: در ای که با ها اثرشان می تا کیفیتش را های چاپ شد. وقفه ای که از سال 78 تا های دهه 80 کار به این را داد که را بخوانند و شد که درخشیدند. اگر بخواهیم های بعد از را نام ببریم، بخش قابل توجهی از به این است. این ها از نکات فنی و را رعایت و استقبال خوانندگان هم شدند. به در سال های در نشر کرد: این این گونه تا که شد. این چند تا دلیل داشت. نشر ما ای نیست. 14000 در و های صادر می شود. این در است که از 2000 کتابفروشی بخش در دارد. این آمار می دهد که بخشی از این چرخه معیوب است. از راه افتادن و بعضاً بی و گلایه کرد و گفت:این امر سبب شد معتبر لطمه بخورد. غیر متخصص به یکی از منجر به این بود. آزار که را در های می هم یکی از این بود. در های که بخش ای شان قصه نویس نبودند، ولی حرف و حدیث پیش آوردیم که صفدر تقی زاده و حسن میرعابدینی را نپذیرفتند. به فردوسی داد: بازی دست خود ما. من بودم، چون اگر این کار را نمی نمی شد. ولی به نفسه در این فساد دارد. درست است آن که من می یا کتابم را ام، ولی من در میدان قصه هستم و حتی اگر سالم هم باشم ضمیر ناخودآگاه من حواسش به این است. این خطا است و ظاهراً هم از آن نیست. با به نقش مخرب انبوه های بی متذکر شد: ای که ریاضت و کافی در این این بی را می و با فکر می کند می مثل آن را بنویسد. یکی از آن 14000 که هم این را چاپ می کند. یک که به این می دهد و این تکرار می شود. و زبان دزدی را یکی از آسیب های این و گفت: که اول یک را با کمک و به شکلی و تاثیرگذار کرده، خود در نشر می شود تا آن با ناچیزی حق التحریر اش را به آن همکار بسپارد. رقابت ناسالم بین ناشرها، تعریف و تمجید از سر نان قرض ها و دولتی که از همه بدتر بود. در جمع محدودی در فضاهای کوچک که داوران، و و خانواده و دوستانش چه اعتباری می باشد؟ علل جهانی نشدن های گفت: آمارهای دروغی که می هم به این کمک می کند. در عرض دو سه می گویند بی به چاپ چندم رسیده. این از اعتماد مخاطبان می کاهد. این کرد: تردید که های خوب می ولی به قدری های بد می شود و به دروغ این های بد تبلیغ می که همه های را از دست دادند. به تمایل و که قبل از با کمک بگیرد، چون در هر حال نمی رود. آبادی به درستی گفت که این فضا از نوک پا تا فرق سر فاسد است. می کنم در این فضا چشم انداز ندارد. در به و کرد: می کنم هیچ وقت کسی را نکنید. به او و بکنید ولی به این که شود و او بنویسد. مشکل ما آدم که جایگاهی که صلاحیتش را اند. با این کار است فردی به شود که موضع گیری های عجیب و غریبی بکند، در که سند بودنش هم است و نمی شود به آن حرف زد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
«دانشنامه گلستان» بعد از 10 سال رونمایی شد

«دانشنامه گلستان» بعد از 10 سال رونمایی شد


به گزارش ایران (ایبنا) به نقل از های رحمت الله رجایی، در مراسم معرفی گفت: و نو و از های چرا که با های در این اما هیچ کدام به است. این داد: یک خاص که اصلی ترین آن حروف الفبا است. این با مقدمه ای در می شود و در هر جایی که عکس درج شده است. ضمن این به به شده تا با این و است در به ها نیز شود. افزود: این در بیش از 300 شده و این در است که یک می دهد در که به به یکی از اعضای در باید اظهار کنم این اتفاق یک در و تجربه ای در این در و است در مقالات جدید شاهد افزایش تجربیات کتابی بهتر باشیم. دکتر مزدک نیز در این گفت: یک است چراکه به یک تعریف پرداخته است. از سال 85 شده و پس از 10 سال رونمایی شد و در های است. به این های در بسیار بالا است و از آن ها خاص هستند به طوری که بیش از 30 که در جهان فقط در این یافت می شود. 150 در جدا شده بود که از این عناوین ناتمام ماند و در نهایت 89 در در این چاپ شد که این از طریق همکاری 21 نفر از استادان امکان پذیر شد. داد: یکی از های انتشار عکس های رنگی است که از این عکس ها نخستین بار شده است و یک سند تاریخی محسوب می شود. قرار بود کل شود اما با توجه زمان بر این تنها به شناسه ها مبادرت شده است. محمود اخوان مهدوی نیز در این گفت: و هر محدود به محیط جغرافیایی قیاس با های نیست و پیش از این های زیادی شده اما به دلیل متفاوت نوع کار با ها مقایسه نیستند. به این تفاوت با ها در این است که همین سه جلدی 85 نفر به مستقیم به در تخصص خود می کردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
حمایت از ایجاد زیرساخت معادن و منطقه ویژه اقتصادی استان، طرح توسعه کشت گردوهای پیوندی

حمایت از ایجاد زیرساخت معادن و منطقه ویژه اقتصادی استان، طرح توسعه کشت گردوهای پیوندی


تازه با حمایت از طرح زیر ساخت های مورد نیاز معادن و منطقه ویژه اقتصادی استان و همچنین طرح توسعه کشت گردوهای پیوندی برگزار شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری برنا
موضوع : کل اخبار
مصرف این ماده غذایی درمان‌ سرطان را سخت‌تر می‌کند

مصرف این ماده غذایی درمان‌ سرطان را سخت‌تر می‌کند


محققان در خود نه قند و شکر رشد و پیشرفت سلول‌های سرطانی می‌شود، بلکه روند درمان را هم سخت‌تر می‌کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری برنا
موضوع : کل اخبار
دونالدترامپ اشک همسر سرباز کشته شده آمریکایی را درآورد

دونالدترامپ اشک همسر سرباز کشته شده آمریکایی را درآورد


این بار بر سر او با شده در نیجر صورت گرفته است؛ تماسی که طبق گزارش‌ها گریه همسر این نظامی را در پی داشت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری برنا
موضوع : کل اخبار
پیشتازی بانک ملی ایران در چند شاخص بانکداری الکترونیک

پیشتازی بانک ملی ایران در چند شاخص بانکداری الکترونیک


تازه شده از سوی (شبکه کارت) می دهد در ماه سال جاری، بانک ملی ایران بیشترین سهم از تعداد های بانکی دارای حداقل یک تراکنش را از آن خود کرده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
3 راهبرد جدید مقابل دشمنی آمریکا و اروپا اتخاذ کنید

3 راهبرد جدید مقابل دشمنی آمریکا و اروپا اتخاذ کنید


برخلاف در از که نقش خود در موضع‌گیری‌های برجامی را پاک کند و سفره برنامه موشکی و حضور منطقه‌ای ایران را بیش از این، پیش روی ترامپ نگسترد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فضای مجازی
سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی و مولکولی در اردبیل آغاز بکار کرد

سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی و مولکولی در اردبیل آغاز بکار کرد


- - ملی های و با ، و جهره های ماندگار کشوری روز چهارشنبه در تالار دانشگاه آزاد اسلامی آغاز بکار کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : فرهنگی
اشتغال زایی 100 هزار تایی بسیج در سال های متمادی

اشتغال زایی 100 هزار تایی بسیج در سال های متمادی


کفایتی گفت: با و در نفس به کشور دمید . این از جمله مواردی بود که توسط لشکر مخلص خدا انجام داده شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
قیمت فروش زنجبیل تازه دستچین در بازار

قیمت فروش زنجبیل تازه دستچین در بازار


زنجبیل در و تره بار با قیمت 7 هزار و 900 تومان بفروش می رسد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
آخرین خبرها از عرضه آیفون اس ای X + عکس

آخرین خبرها از عرضه آیفون اس ای X + عکس


اپل در خود از کرد که می‌رود در سال آینده این در ابعاد دیگری نیز صورت بگیرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری میزان
موضوع : کل اخبار
محمد سرور رجایی از انتشار فراخوان نهمین جشنواره ادبی «قند پارسی» خبر داد

محمد سرور رجایی از انتشار فراخوان نهمین جشنواره ادبی «قند پارسی» خبر داد


خانه را با هدف در شعر و به همراه نکوداشت «محمدشریف سعیدی»، شاعر و پژوهشگر معاصر و پاسداشت فرهنگی و تمدنی «بلخ باستانی» برگزار می‌کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری میزان
موضوع : کل اخبار
حذف تدریجی گوشت قرمز از سبد پروتئین خانوار/ مرغ جای گوشت قرمز را می‌گیرد؟

حذف تدریجی گوشت قرمز از سبد پروتئین خانوار/ مرغ جای گوشت قرمز را می‌گیرد؟


گزارش‌های از سطح که هر بین 42 تا 60 هزار تومان به فروش تا حدی که به نظر این کالای اساسی در سبد خانوار به ویژه قشر متوسط به پایین در حال حذف شدن است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اقتصادی
راهکاری برای پیشگیری از نرمی استخوان در نوزادان

راهکاری برای پیشگیری از نرمی استخوان در نوزادان


محققان در با با از از حد D می‌توان جلوی راشیتیسم یا نرمی استخوان را در نوزادان نارس و پیش از موعد مقرر به دنیا آمده گرفت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار

copyright © 2017 by blogblog
دانلود آهنگ i will always love you با کیفیت 320 دانلود آهنگ i will always love you با کیفیت 320 دانلود آهنگ i will always love you با کیفیت 320 دانلود آهنگ i will always love you با کیفیت 320 دانلود اهنگ چال چاله از عثمان اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان عنصرالیاژی مهم فولادجدول دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف blogblog.ir دکترتغذیه مرادی درکرمان دانلود اهنگ چال چاله از عثمان دانلود آهنگ ریمیکس محلی پروانه پرستش جدولانه362 دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ چال چاله از عثمان نوروزف اهنگ چال چاله. دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ های بلوچ برزخ وشعیب دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ مایسا جان عثمان نوروزف اغنیه هاها-ابراهیم البغدادی دانلود اهنگ ترکمنی مایسا دانلود آهنگ چال چاله از عثمان نوروزف دانلود آهنگ چال چاله از عثمان نوروزف اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود ریمیکس amor solidance دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله تحمیل اغنیه ابراهیم بغدادی - هاهاها دانلود آهنگ ترکمنی مایسا جان بهترین ترکیب آرسنال در pes 2015 دانلود اهنگ ترکمنی چال چالی دانلود اهنگ چال چاله از عثمان guturnewspaper  تیجان اسماء بنویسد خواص بشمخ کاغذ اسماء تیجان گردن بیاویزد دانلودآهنگ ترکمنى چال چاله عثمان نوروزف صمد ممد : نزول خور mp4 ریوارکسابان دانلودآهنگ چال چاله دانلودآهنگ چال چاله عثمان نوروزف دانلود آهنگ عثمان نوروزف آوادان دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود ریمیکس جدید gon haziri blogblog.ir دانلود آهنگ عثمان نوروزف دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله زندگینامه وبیوگرافی ورونیکااولو دانلود اهنگ ترکمنی مایسا جان اهنگ ترکمنی چال چاله