بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب تسهیلحمایت از مشاغل خانگی و روستایی محدودیت ندارد

حمایت از مشاغل خانگی و روستایی محدودیت ندارد


- - گفت:با به ایی دولت تدبیر، ایجاد مشاغل خانگی و اشتغال پایدار محدودیت ندارد .
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
ابلاغ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور

ابلاغ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور


به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل زا اطلاع به و سال 1397 کل را کرد. در جلسه 15 97 به 1810438 28 96 و و به اصل و سی و اساسی ایران، سال 1397 کل را به شرح زیر کرد: سال 1397 کل 1- در این اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند: الف- قانون: سال 1397 کل کشور. ب- (2): به از (2) - 1393- پ- برنامه: پنج ششم و ایران- 1395- ت - سازمان: و کشور. 2- های های ای، دارایی­های ای و خود را براساس بند (ی) (28) (2) و دستورالعمل های و با نمایند. تبصره– بند (ب) (23) (2) طرح های دارایی­های سرمایه‏ای در سال 1397 است. ماده3- در (35) و - 1351- های ملی و سال 1396 کل را که شد، به ارایه نمایند. 4- های به قرآنی، های مقاومت بسیج و های دینی، و ورزشی و بهبود و دانش و و ترویج و فرهنگ نماز از محل ای شده به (به فصول(1) و (6)) به نحوی که به های اصلی خدشه ای وارد نشود، در با تا سقف سال 1396 است. 5- در سال 1397 به به حق و یا به هر شکل کل و ها است. 6- است به کمک و های که های از هزینه‏ای کسر نماید. های به از قبیل کمک ازدواج، کمک فوت، حق عمر و حوادث های ذی ربط می شود. سهم حق کشوری، می شود. سهم شده حق پایه ایثارگران بازنشسته زمان اشتغال آنان می شود. 7- های با بند (ط) (12) و همچنین بند (ت) (7) و در سقف یافته به تکالیف با های اجتناب ناپذیر خود و از تعهد خودداری کنند. 8- دستگاه­های و نهادهای یک از در را به منظور استقرار (سیستم) سبز کنند. 9- به بند (ط) (12) به انسانی به هرشکل و عنـوان در مشاغل و های های (5)و - 1386- (از محل اعتبار) صرفاً با مجوز و با اخذ مبنی بر پیش­بینی بار در و با و از امکان پذیر است. 10- پلیس راهنمایی و است به (23) به - 1389- را با کل به محل و در سه ماه به کند. 11- در سال 1397 دستگاه­های می­توانند یک ماه و در را در در سقف تخصیص­یافته و با (7) این تصویب­نامه به نمایند. یک ماه به مدیره/ و های (اعم از های ذکر و نام)، بانک­ها و بیمه­های پس از یا است. 12- کمک های و با و بانک­ها، ها و شرکت­های در سقف سال 1396 است. کمک های و به (مشخص) و و (124) از محل شده و با مفاد موافقتنامه، است. 1- ایام تعطیل و نوبت کاری شب در های اعم از و قراردادی با بالاترین یا از طرف وی به های است. 2- کمک شصت و یک (000ر61) و که از سازمانی نمی در تهران یک میلیـون و دویسـت و شصت هـزار (000ر260ر1) و در شهـرهـای دارای پانصـد نفر جمعـیـت و بالاتر مــاهـانه هشـتصـد و چهل (000ر840) زنان کارمند های فاقد به ازای هر فرزند زیر شش سال، یک میلیون (000ر000ر1) است. 3- های مستقر در کلانشهرها و خود را به شکل نقدی نموده و یا بهره­برداری از به عقد با شرکت­های حمل و نقل شهری کنند. سقف می­تواند و پرداختی به در سال 1396 باشد. 13- فوق داخل به های این که به مأمور وظیفه موقت به از محل خود می شوند و ناچار به شبانه هستند، تا حداقل و در مورد مشمولین این به یک بیستم و به به یک پنجاهم در سقف است. فوق بند (ث) (39) استخدام و اصلاحات بعدی آن بود. 1- در عدم شبانه، تنها پنجاه (50%) از در بند است. 2- راه و شهرسازی که به سبب وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه­ها به مأموریت­های مداوم در از حریم شهر محل خود می­باشند، از قید "خارج از محل خدمت" و (1) این مستثنی و با به مأموریت، فوق­العاده به است. 14- کمک تلفن همراه تا سیصد (000ر300) در ماه به مدیران و که بنا به شرایط خاص باید به طور در دسترس باشند، به تشخیص یا از طرف وی است. ماده15- های اعم از های و به ثبت پیمانی، کار معین و و کارگری در اطلاعاتی و و دریافت مستخدم یا شناسه و صدور از و و مکاتبات این از این هستند. 16- وجه از هر محل تحت دادرسی، کارشناسی و مشابه آن طرح بین ها و در قضایی است و های زیرمجموعه ها یا دولتی، های و های ستادی به ترتیب از یا مؤسسه ذی ربط، استاندار و و با (8) (69) از - 1380 - و چگونگی رفع اختلاف بین های از سازوکارهای قوه مجریه، 212767/ت37550ک 27/12/1386 حل و فصل می شود. با متخلفین از این حکم و مستنکفین از تصمیمات در چارچوب به 1372 – رفتار می شود. 17- ها و بین که حق و از محل ردیف (3- 107000) با حق و کمک مخارج ملل متحد و های بین و می تا پایان خرداد 1397 به کمیته بررسی در ها و بین به رسید. های حق و ها و بین را که در نمی گیرند، از محل و مراتب را به دفتر دولت، و کنند. 18– در جزء (3) بند (ج) (20) کل مکلف است و رسمی و های اعم از های و و های نیروهای شاغل در و را به شیوه ای که تعیین می کند. 19– های که به و واحدهای ملی و به متمرکز از کل می را به به کل ارسال کنند. 20- از محل های ای و به های اجرایی، به مقرر در مربوط( از (55) برنامه) است. 21- به (75) محاسبات - 1366- های ملی ابلاغیه ای، های ای و از محل درآمد اختصاصی به های یا ملی را به و کل نمایند. 22- های مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (اعم از بسته ها، ها، طرح ها و پروژه ها) را در سال 1397 در های خود داده و لازم و آن ها را از محل خود شامل و و بانکی با و تأمین کنند. 23- است. های به تعداد خروج خودروهای با و در سقف بود. - استثنا پس از کمیسیون (2) لایحه نحوه از های و فروش های زاید - 1358- به رسید. 24- در چهارچوب سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم به واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1397 می شوند، سال 1396 بود. 25- در راستای دستیابی به بهره­ وری و زمینه‏ سازی رشد تولید ملی، های تا سه (3%) از ای خود را در قراردادهای و از با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه‏ های وری با ‏وری به پژوهش­های کاربردی در وری، اختصاص دهند. 26- اقساط دریافتی های از نهادها و پولی - در و از محل هر است. گذار
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سیاسی
نظام مدیریت و برنامه ریزی کشور باید پاسخگوی مهاجرت فارغ التحصیلان IT باشد

نظام مدیریت و برنامه ریزی کشور باید پاسخگوی مهاجرت فارغ التحصیلان IT باشد


تهران-ایرنا- و و به در های مثل آی.تی از چون و هند کشورهای اروپایی و آمریکا به دلیل قدرت اقتصادی آنها اشاره کرد و گفت: نظام مدیریت و برنامه ریزی کشور باید پاسخگوی این مساله باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : علمی
وام 6 درصدی احداث گلخانه درهرمزگان پرداخت می شود

وام 6 درصدی احداث گلخانه درهرمزگان پرداخت می شود


گفت: ارزان قیمت با سود 6 درصد به متقاضیان احداث گلخانه دراین استان پرداخت می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
پیام رسا‌ن‌های داخلی موظف به حفظ نام کانال های تلگرامی شدند/ نگهداری شامد کانال های دارای بیش از 5 هزار عضو برای مدت محدود

پیام رسا‌ن‌های داخلی موظف به حفظ نام کانال های تلگرامی شدند/ نگهداری شامد کانال های دارای بیش از 5 هزار عضو برای مدت محدود


طبق های تمامی کانال‌های تلگرامی بالای 5 هزار عضو دارای شامد را مدت محدودی حفظ کنند تا صاحبان فرصت انتقال را داشته باشند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اقتصادی
ممنوعیت ارز مجازی در کشور؛ تکلیف ارز دیجیتال داخلی چه می‌شود؟

ممنوعیت ارز مجازی در کشور؛ تکلیف ارز دیجیتال داخلی چه می‌شود؟


ارزهای از آن که بر به فرد و که مخاطراتی برای سیستم‌های پولی و امنیتی کشورها هم باشند؛ امری که در ادبیات مسئولان کشور هم خود را نشان داده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
افزایش تسهیلات مسکن روستایی به 25 میلیون تومان/ نرخ وام مسکن یکم در بافت فرسوده 6 درصد

افزایش تسهیلات مسکن روستایی به 25 میلیون تومان/ نرخ وام مسکن یکم در بافت فرسوده 6 درصد


بر مصوبه پول و به 25 میلیون تومان با نرخ 5 و نرخ وام شهری در بافت فرسوده از 8 به 6 کاهش یافت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اقتصادی
کاهش نرخ سود وام مسکن به 6 درصد در دست‌انداز شورای پول و اعتبار

کاهش نرخ سود وام مسکن به 6 درصد در دست‌انداز شورای پول و اعتبار


رئیس در بر نرخ سود در و راه و را مامور تصویب این برنامه کرده است که این اقدام همچنان در سرعت‌گیر شورای پول و اعتبار مانده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
کاهش نرخ سود مسکن به 6 درصد در دست‌انداز شورای پول و اعتبار

کاهش نرخ سود مسکن به 6 درصد در دست‌انداز شورای پول و اعتبار


رئیس در بر نرخ سود در و راه و را مامور تصویب این برنامه کرده است که این اقدام همچنان در سرعت‌گیر شورای پول و اعتبار مانده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اقتصادی
هرات افغانستان خواستار تقویت تجارت با ایران شد

هرات افغانستان خواستار تقویت تجارت با ایران شد


- - و در با در این از شده از سوی اسلامی برای فعالیت بازرگانان افغانستان قدردانی کرد و خواستار توسعه همکاری های تجاری با تجار و فعالان اقتصادی شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
سمن ها برای ایجاد اشتغال تسهیلات دریافت می کنند

سمن ها برای ایجاد اشتغال تسهیلات دریافت می کنند


- - و گفت: در یک ریالی با سود چهار درصد اختصاص یافته است تا بتوانند در اشتغال فعالیت مناسب داشته باشند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
تشریح فعالیت‌های رسانه‌ای و خبری نمایشگاه کتاب تهران

تشریح فعالیت‌های رسانه‌ای و خبری نمایشگاه کتاب تهران


به گزارش خبرگزاری (ایبنا)، به نقل از و ای سی و بین تهران، سید محمد طباطبایی ای سی و بین ضمن های ای در این از گفت: سعی می کنیم تا شرایط ها اعم از و در به های قبل شود. تا که کرد تا را در دسترس قرار دهیم. وی با به ایجاد تسهیلات های و در طول گفت: سال های که ای در گرفت. در این و هم با ای است. وی کرد: با های شده ای اعم از و در فقط با صادر شده از سوی مقدور بود. ای سی و بین درباره محل گفت: پرس سنتر گذشته در نظر گرفته شده که و بتوانند به و تنظیم خبر بپردازند. نشست روزانه شد و مدیران ها به عملکرد خود پرداخت. وی با به گفت: تاکنون نزدیک به 600 خبرنگار و فعال ای خواستار و در شده اند که در حال بررسی تقاضاها هستیم. در کنار این درخواست هم در روزهای طرح می شود که با صدور های موقت به آن ها پاسخ داد. طباطبائی تاکید کرد: در اولویت ای با تخصصی نشر، و ادبیات است. این به معنی عدم با سایر نیست و به طور طبیعی فضا و های دیگر نیز فراهم می شود. ای با به های و در گفت: هم دروه های قبل های و متعددی شد و رویدادهای را داد و به زودی فهرست آن ها اعلام می شود. این ها علاوه بر و گروه های و است که در است. گفتنی است، سی و بین با شعار نه به نخواندن از تاریخ 12 تا 22 اردیبهشت ماه در مصلای امام خمینی (ره) شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
فعالیت فرهنگی بدون پول هم امکان دارد

فعالیت فرهنگی بدون پول هم امکان دارد


به ایران (ایبنا) ریزی پیش از ظهر امروز سوم اردیبهشت ماه با علی و در و یزد و از روسای و و ها در ساختمان قمصر برگزار شد. در این های و و ها در گفت: ها و های چند در بخش های از های بر شده است و از برخوردارند. وی داد: های و در صرفا وابسته به دولتی و بر ازجمله ها، انجمن ها بر بخش های شده است. علاوه بر این در های به سرمایه ها و امکانات منطقه ای نیز شده به که و چه را خود و کمک کند و و در این است. با به بر سر راه افزود: به و نقش به و در امر و است. با به های و و هنر به نظر می رسد که در و به از نقش کند و هیچ نباشد که فعالیت جریان نداشته باشد. و در یادآور شد: بارها از سوی و مسئولان شده که هیچ ای در صنعت نمی شناسیم که با بی ارتباط باشند، پایدارترین میراث بشر است و اگر به همه جانبه هستیم به و کنیم. داد: همه ها می توانند یا غیرفرهنگی شوند، خوشبختانه تجربه چند از را به نمایش گذاشته است. این مقام مسئول با به در گفت: و در هشت کلان صورت بندی شده است و گفت وگو چتر پوششی همه های است. تقویت های مردمی و هنر و واگذاری اختیارات به استان ها، راه اندازی ها، خیابان ها و بازارهای و هنر از این طرح هاست. داد: نقش و و هنر و و هنر کشور در یزد با بخش و شد به عبارت و فقط تسهیلاتی را کسب و کار در این ها در اختیار قرار می دهد. دبیر طرح افزود: قطب های و هنر به یکی از طرح های و است که پیش بینی می شود عضو و هنر نیمه اول سالجاری به بهره برداری برسد. کرد: عمومی سازی دسترسی از های و است که ذیل آن های مختلفی شده و مهم ترین است. پرسش اصلی در این این است که چطور را دهیم. به مثال های سنتی به هتل در یزد و کاشان در قالب این می گنجد. نویسندگان و مشاهیر نیز شدن به دارند و این هدف نقش و با است. در این در پاسخ به سوالات برخی از روسا و ادارت و ها به لزوم فداکاری و جلب از بخش و ها در انجام های کرد. با این مطلب که بدون پول نیز می توان کار کرد بر گفت وگو و تعامل و توانایی رایزنی کرد. در این یزد با به مفاهیم و شهرها، گفت: مسائل در شهرهایی که به گفتمان های بسیار شهرهای محور در گروی به شالوده های اجتماعی و نوآوری هاست. وی افزود: یزد بیش از 400 سال پیش به شهر قنات، قنوت و قناعت و دارالعباد و دارالعلم شهره بوده است. یزد در طبیعت و تاریخ ریشه دارد به های شهر یزد در نظر تا های از و صنایع دستی را و در این زمینه گذر و هنر باعنوان مازاری ها اواخر سال گذشته با و افتتاح شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
سامانه نیما به تسهیل تجارت کمک می کند

سامانه نیما به تسهیل تجارت کمک می کند


سامانه با هدف ارز و و با کمک صنعت، معدن و طراحی و پیاده سازی شده و در آن، تمامی عرضه و تقاضای ارزی کشور ثبت می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
تحول دیپلماسی اقتصادی هند

تحول دیپلماسی اقتصادی هند


ج) در هند یا رشته شده است که گیرندگان یک با هدف نیل به که بر حسب ملی تعریف شده اند، در یا های بین به می (پوراحمدی، 1386: 152). یا انتخاب شده ، حتی می شامل به هیچ نیز (hudson, 2008: 12). هدف کشورها، ارتقای ملی، و از ابزارهای اجرای به به هدف نظر و بیانگر و در ای است که احتمال به اجبار دارد. که کارکرد آن جلوگیری از است. هدف به است و زمانی موضوعیت می که اختلاف نظر دارد. ترغیب، روش در و به معنای غلبه نقطه نظرات یک بر است (Bhattacharjee, 2016: 21). در با در - اند (سمیعی 1393: 132). به بیانی در پیچیده، و سیاسی، نظامی- تدوین شده به قدرتهای بزرگ، نقش جدی در شکل صحنه بین بر دولتها ایفا می کنند. در نیز، سمت و سوی متاثر از قلمرو است؛ به طوریکه از موازنه و ملی در شکل دهی و نقش (پوراحمدی، 1386: 152). در و و در به و ملی است (سمیعی 1393: 118-117). و به آن بخش از های در یک اطلاق می شود که بر شناسایی و های به در به های و نیز کسب سهمی از صادراتی (همان: 131). 1- هند قبل از سال 1991، هند در منحصر به و می شد که معلول و هند در با بود. بر این هند با سه گانه: صادرات، کالاهای و از بنگاه های بخش کمک های دوجانبه و در در چهارچوب گات نقش ای در کمک های و می شد (Bhattacharjee, 2016: 21). اما هند را در متقاعد در با های در حال خود داد. لذا در طول دهه1990 مشخصه هند بود از: جذب پس از و با با & آ. سه. آن& و در & هند های ای& [8] و & تایلند& [9] که به & چند فنی و اقتصادی& نام داد (Ibid). با این در هند ماند. و در قرن 21 به شدن به که با شدن از به نفس در شد. شدن راج و در به و غیر برگشت در اقتصاد، های دولت، و چشم انداز بخش های و گردید. به و در بخش شد، به که هند را به از متکی به به یک محور نمود. اولویت های هند تنوع بیشتری یافت؛ لذا در این های نو را می بر های ذیل نمود: - جذب خارجی[10] در طرح های دوستدار - در سهام - هند و در از با هدف سودآوری و به - حفظ و ارتقاء اقتصادی- در ترتیبات ای و - کسب و کار در هند با بر های اقتصادی- - شدن موضوعاتی انرژی، معنوی، و اقلیمی به های هند (Ibid). در سطح بین نیز از دهه 1980، دولت- ملت ها به طور در با به یافت. تا حدی که رشد در از رشد پیشی گرفت، و حتی ضریب به در از در حال بین سال های 1980 و 2008، تا دو داشت. این به نوبه با در سطوح دو و از حاکم بر تجارت، و کار شد. در پس ای از جهان، هند از اواسط 1991 شد. این در بردارنده و بین است. بخش در مقایسه با بخش های به با سهم بیش از 50 شد، و هند به یک قطب مهم و خدمات[11] بدل گردید. سهم به ناخاص از 2/7 در 1980-1981 به 3/13 در 1991-1990 و 9/38 در 2009-2008 یافت. هند به و اقتصادی- به یک گرفت. و سهم به از 9/1 در 2001-2000 به 2/9 در سال 2008-2007 یافت(Chakrapani,2014:2). با و شد. حتی در با به های و پیش ها از هند به نرخ رشد 6-5 بود. به و در رشد هند به که از را به مهم این در ای و بین می کنند(Baru, 2oo2: 2583). به با دهه 1990 که هند با شد. تحت این شدن و در ای، هند نیز شکل گرفت. هند در خود به بر بخش و و ملی که و بخش های ذی نفع بود. از این رو می شود که هند به طور ای به آن است. در پیش از آن با سوم می شد. با یاد هند ضمن های عمل یک دست به کار و های در سطح بین شد. 2- و با از بین است که های تر جهت تحت می گیرند. ای که از های به در بین است. از این رو هند با در (گروه های غیر و موقت) آی.بی.اس ای (هند، جنوبی)،[12] بریکس[13] (برزیل، جنوبی)، و بی.ای.اس.آی. سی[14] (برزیل، چین) به ای از به از های به & فزاینده& در جهت زنی خود در است. در این هند و آن در و طیف از و در و بین را می نمایند(Shahi, 2014: 11). در با آی.بی.اس.ای، (Daneil Flemes, 2009) به پنج نکته می کند: ایده ها و های به شکل می دهند. دوم، نرم[15] بر متوسط مدار، مفهومی تبیین در است. سوم، ابزار نهادی تعیین دستورکار و نرم می باشند. چهارم، سه از واگرایی به و محدود به با به ضعف مکمل در رنج می برد. اما با موانعی، به یک قدرتمند تحول، در است. و هر سه در جهت تدریجی به نفع خودشان با می نمایند. با این حال، هند با جنوب، هرگز به بر هم زدن با شمال، یا در بین نداشته است. اولا، هند جایگزین که ریشه در برتون وودز دارند، و از & اصلاحات& مطلوب نظر خود در موجود طرفداری می کند؛ دوما، هدف هند از مجامع (مانند بریکس، آی.بی.اس ای، بی.ای.اس.آی سی) هموار ارتباطی و تحت اصول و قاعده مجدد در آوردن در راستای قوا بین شمال و است. اما این واقعیت که هند هم عضو 20[16] و هم 77 می باشد، بروز تنش و تضاد در در است که ادعا می کند سخنگوی می باشد. در که هند به کدام تعلق (Shahi, 2014: 11). همانطور که جورج پرکوویچ در به هند آورده & این نمی به در موردشرایط ترجیحی پیروز شود& (George Perkovich, 2003: 129)؛ لذا کاربرد آی.بی.اس ای و عضو جی 3 هند در می یابد. هند در و به پیشروان در دور دوحه، خواستار عادلانه تر در است تا در حال بتوانند از های نسبی خود در بخش های و بهره مند شوند. اما جی3 به از صحبت نمی کند. از در در کانکون به عدم های خود به کافی، با جی3 های واردکننده را نمی کرد. کمتر ای به های در اروپا و ندارند، تا کنون مهمی در پائین داشتن قیمت و است. اما با اینکه به محتوا به سختی پیشرفت داشته، هند در به بهبود خود در سلسله مراتب بین است. در سال 2004 در ژنو به و استرالیا، به جمع دهنده 5 شدند. در سال 2007 هند و (در چین و مکزیک) رسمیت به با ثروتمندترین به سران جی8 در آلمان (Shahi, 2014). د) هند در به بازارمحور دهه 1990 و الگوی به طور کلی ای نیز در هند به و به رژیم مشاهده شد. از مذکور در شکل هند و این به بودند. هند یکی از اعضای اولیه گات و و متعهد به در بود. در نو چندانی به گات و با شک و تردید به آن می نگریست. از این رو نه را به خود جلب نمی چندان فعالی نیز در (Kumar, 2001: 209). اما هند به از دور اروگوئه شد. این تا دهه 1980 بر سنتی خود مبنی بر مقاومت در برگزاری دور تجاری، پافشاری می کرد. ولی پس از بحران 1991 مجبور به خود و پذیرفتن توصیه متخصصان فنی برداشتن محدودیت های کمی در با 19 از خود و تعرفه ها شد. در هند با خود نهایتا با موافقت کرد (Baru, 2008: 19). فاصله گرفتن از دریافت کمک و قرضه به پشتیبانی کننده تراز پرداخت ها و جایگزینی آن با و ﺗﺄمین ارزی، درک قابلیت های خود و شدن بخش [17]که جهش & نرم و سپاری& گذاران در بخش ضمن بخش به شدن و همگرایی هند را نیز داد. با های و سپس های دارویی، بخش های از درون و & بمبئی& به سمت جهت تر حرکت نمودند. های محدود، با گرایش های در نسل نوین های هندی، را به ای تهاجمی تر به فشار شدن تشویق کرد. & فدراسیون اتاق های و بازرگانی هند& [18] و & کنفدراسیون صنایع هند& [19] را بدل به بازیگرانی در هند ساخت(Baru a, 2008: 6 Baru b, 2009, 5). به این شاهد در هند پس از آزمایش های هسته ای 1998 بود که به تر را به مقابله با های از تحریم های ضروری می ساخت. لذا هند که طرفدار محتاطانه بود، با مختلف خود در خاص و به وعده های تحقق نیافته های گذشته، و که ها در با های معنوی[20] در پزشکی و بهداشت عمومی به جای حداکثری، اعلامیه سال 2001 را امضا کرد (Ray and Saha, 2008: 3). زنی نو نه در ابتدای امر در مراحل را می تا حدی به هزینه ها و مزایای قریب الوقوع داد. به رو به رشد، به در نرم و بخش های خدماتی، به بنفس هند در و کمک کرد. پس از ناموفق وزرا در سیاتل (1999)، دغدغه های هند به ورود و کار به مذاکرات، هم راستا با تعداد زیادی از در حال بود و اولین بار در این متحد (Chakravarti and Sengupta, 2005: 228). پس از (2001) و شدن و هند نیز در دور و بر حل وفصل موجود، در حال گرفت. از آن یک دو سویه در با خود به نمود. تا حدی یک بیان آسیا پی کرد. هند که پیوسته اشتیاق به ایفای نقشی دارد، همسایگانش حائز است. این از دهه 1990 در از ضمن تبادل نظر، با صدور بیانیه مشترک، موضعی واحد کرده اند. دوم آن که، هند به درک روشنی از امکان در خود با هم فکر نظیر و دست (Ibid). هند در همه مقاطع به خاطر شکنندگی که در کرده، با نبوده است، اما همواره سعی داشته چهارچوبی را به که ممکن است بر تداوم در باشند، نماید. به دور در جولای 2008 ژنو، در نبود اجماع و علی رغم نظر قوی، شکل یک اکثریت ضعیف، از مسیر را داشت. لذا عملا به عدم در های و کافی نبودن پیشنهادات به به این در بخش خدمات، و نارضایتی از مکانیزم های حمایتی[21] و خاص[22] شده آنها، با شد (Baru, 2008: 8). در این هند با از در حال به مانعی در راه به یک محسوب گردید. ناظران به می که رشد چشمگیر هند به به رشد با است. از موانع بروکراتیک، جمعیت دچار فقر، و که گاهی در تقابل با هنجارهای می و به شدت بر بخش در حال می گذارند. به های وقت از های نگران به دلایل می کنند. لذا به عقیده این ناظران، هند باید سعی تا انتخابی در قبال در (Baldwin Bonarriva, 2013: 1). وتوی بسته پیشنهادی در بالی- با انتقاد شد. شرط هند یک حل و فصل های اعضاء قبول بود. تضعیف بر مقرراتی می شود که همه تابع آن هستند. به پیش احتیاطی هند می به حفظ های باشد(Lee-Makiyama, 2014: 33) . در هند در به مانع تصویب تجارت[23] شدند. توافقی که به نظر تحلیلگران، یک تریلیون دلار عاید و 21 میلیون شغل (The wall street journal, 2014). هند نیست، اما قصد آن از بین بردن هم چتر های است. حذف این ها به کشاورزان هند کمک می کند تا حداقل 50 عایدی بدست آورند. از نظری این دو با هم مرتبط نیستند، اما به شگرد اولی را به گروگان در با دومی داشت. به نوعی اصطلاحا & اول هند& در گرایی. بدین ترتیب در دسامبر 2013 در بالی- وقتی شد مسئله تا (احتمالا سال 2017) حل و فصل شود، نجات پیدا کرد. در این کنفرانس، هند تحت وزیری مان موهان سینگ، هنگامی که با ترجیحات آزاد نظرکشورهای مرفه مخالفت عملاً از را برعهده گرفت. لذا اساساً در با خواسته های نارندرا مودی در ژنو چیز مطرح نشد. اما آنچه به نظر می رسد، مذاکره هند از سخت و انعطاف، عدم به محبوبیت از و میل به ملی در & فرآیند& و در & ماهیت& است (Chowdhury, 2014: 1). این در حالی است که اخیر با حمایت شد؛ تمایلی به قربانی در نرم شدن ای بخش نداشتند. به آن
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
سهم کتابفروشان از یارانه حمایتی اعلامی می شود

سهم کتابفروشان از یارانه حمایتی اعلامی می شود


به گزارش خبرگزاری ایران(ایبنا) به نقل از کتاب؛ هم اندیشی طرح با یک (دوم ماه) با عضو شهر حجت و وزیر و کل و استان قم، نادر قدیانی،مدیر انتشارات قدیانی، یراقچی؛رئیس کارگروه اتحادیه ناشران، مصطفی جوادی مقدم، رئیس اداره و در شد. در این گفت: در حال طرح های و هر این طرح ها می گیریم. طرح های بعد از شدت ها شد تا به باشد. در آن طرح مثل به ها را نیز و 40 وام نیز در است. پور داد: ما به یا یا نمی را در یک و در هم می کنیم. 20 که 12 آن اما ما با و 1000 داریم. این حل شود. او کرد: طرح به انجام شده است. این طرح ها معمولا چندین ماه طول می کشد و درست مثل توسط هیأت می برد. چرا که نیازمند تخصیص بودجه و اعتبارات است. از این به بعد میزان سهم هر از این یارانه اعلام می شود و ها هم در قبال آن احساس مسئولیت کنند. معیارهای این سهم بندی را نیز مشخص کنیم. رقیب بخش خصوصی رفیق او است. در ادامه،قاسم آئینی، مهرگان کردستان با اینکه در طرح به مستقیم به ها شد،گفت: امید با اجرای این طرح ها به مرور بحث های و بین کم رنگ شود؛ چرا که قدرت برنامه ریزی و مدیریت طرح های فوق العاده است. وی داد: در این طرح مردم، و نفع می برند اما با این طرح چه توجیهی برقراری های و بین است. فرشته سنگری؛ افرا در این گفت: تعدیل شود. اگر کاغذ نشود به باقی خواهد ماند. را به سمت نمایشگاهایی جلب می کنم که فروشگاه هستند. اگر مایلند های خود را پس نقش چه می شود. فریبا جمشیدی شهر اظهار کرد: در هفت طرح های شرکت کردیم. در این طرح ها به دست کتابخوان می رسد و کسی که اهل است می خرد. همچنین این طرح ها را پایبند به می کند. وی داد: این طرح ها های ارزان خوب است و به نظر می رسد اگر در طول سال به مدت دو و در رکود شود نتیجه بخش تر می شود. در ها دارند و به این موضوع فکر نمی که ها ویترین های هستند. حفظ های خودشان به ها کمک کنند. آرش بیدل، از دیگر حاضر در این کرد: حال خوب نیست؛ ها در حال تعطیل و حفظ بقای خود به روز شوند و در چیزهای دیگری هم تا بتوانند به کار خود دهند. از سی تک کرد: واقعا نیاز به داشت و من به قصد هزینه کردم، هر چند که آورده ای ندارم. کمک در شهرهایی که حتی هم در آن نمی شود، پا بگیرد. مشتری و بیشتر.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
مردم تامین کننده اصلی امنیت کشور هستند

مردم تامین کننده اصلی امنیت کشور هستند


گروه - بر با اقتصادی و پرهیز از اعمال غیر هوشمندانه که موجب نگرانی از سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود، تاکید کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
تسهیلات اشتغال فراگیر بیکاری دامغان را کاهش می دهد

تسهیلات اشتغال فراگیر بیکاری دامغان را کاهش می دهد


سمنان- ایرنا- و با 150 در اشتغال فراگیر درصدد کاهش آمار بیکاری در شهرستان دامغان از 13.9 به کمتر از 10 است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
بیش از 5700 شغل در سبزوار ایجاد شد

بیش از 5700 شغل در سبزوار ایجاد شد


سبزوار- ایرنا- گفت: با از مناسب بانکی در سال گذشته پنج هزار و 730 شغل جدید در این شهرستان ایجاد شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
پرداخت تسهیلات بدون وثیقه در مناطق محروم برای رفع فقر و بیکاری/ گردشگری دریایی در هرمزگان فعال شود

پرداخت تسهیلات بدون وثیقه در مناطق محروم برای رفع فقر و بیکاری/ گردشگری دریایی در هرمزگان فعال شود


معاون کار و از اخذ تا سقف 250 میلیون تومان در بخش و صندوق ضمانت برای اشتغال‌زایی و رفع فقر در مناطق محروم خبر داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : استانی
سهم استان خراسان‌جنوبی از تسهیلات صندوق توسعه ملی صفر است

سهم استان خراسان‌جنوبی از تسهیلات صندوق توسعه ملی صفر است


نماینده مردم و در به و اجرایی گفت: چند درصد از صندوق توسعه ملی در استان استفاده کردید و چرا سهم از این صفر است؟
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : استانی
پرداخت 3 میلیارد ریال تسهیلات توسط صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی هرمزگان

پرداخت 3 میلیارد ریال تسهیلات توسط صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی هرمزگان


مدیرکل و از 3 از استان به شرکت‌های سهام‌دار برای اجرای طرح‌های تولید نهال، پرواربندی دام در مراتع و درختکاری خبرداد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
نحوه محاسبه کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه

نحوه محاسبه کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه


گروه ــ کارمزد قرض‌الحسنه متفاوت از سود دیگر است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
ابلاغ سهم اعتبارات توسعه اشتغال روستایی کارآفرینی استان

ابلاغ سهم اعتبارات توسعه اشتغال روستایی کارآفرینی استان


مدیر سهم اعتبارات و به این و را بیش از 89 کرد و گفت: این به در مناطق روستایی، عشایری و شهر‌های زیر 10 هزار نفر که دارای طرح‌های گردشگری، کوچک، دستی، خدمات و فناوری اطلاعات، فرش دست بافت، کشاورزی و منابع طبیعی هستند پرداخت می‌شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
سهم تسهیلات اشتغالزایی پاوه 20 میلیارد تومان است

سهم تسهیلات اشتغالزایی پاوه 20 میلیارد تومان است


کرمانشاه - ایرنا - گفت: سهم در این 20 است که در صورت وجود متقاضی تا 30 قابل افزایش است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
بهسازی پل مرزی آستارا با جمهوری آذربایجان زمینه ساز تسهیل تردد مسافران است

بهسازی پل مرزی آستارا با جمهوری آذربایجان زمینه ساز تسهیل تردد مسافران است


- - از گفت: و بخش پل این با به تردد و رفاه حال مسافران داخلی و خارجی ضروری است و کارشناسان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، بر آن تاکید می کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
پرداخت تسهیلات اشتغال فراگیر به متقاضیان اشتغالزایی در بافق

پرداخت تسهیلات اشتغال فراگیر به متقاضیان اشتغالزایی در بافق


فرماندار از فراگیر به متقاضیان دراین شهرستان خبر داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : 2 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
تأثیر معناگرایی زایران بر ایجاد صلح و پرهیز از خشونت

تأثیر معناگرایی زایران بر ایجاد صلح و پرهیز از خشونت


و بر با بر یاد دست کم دو و با دگرگون شده است که در ذیل به آن ها می شود: الف. بر صلح و از در تحت خلجان های و از و ها خود و می و این حال با می کند. از منیّت های فردی در دعا، می خصلت جمع و با خود را به در سازد. دعاها مسلمان بعد بخش - - وقتی می خواند: & انت الهی و سیدی و مولای اغفر و کفّ عنا عن اذانا& (زیارت الله) و خود دعا نمی کند و همه به دعا می خود و در می آید. و خود را - - در & کبیره& می که جز و نمی باشد. از های از جدال و و رفتار و صلح آمیز است که در بلندمدت، در اثر کمّی و کیفی دو و از ها و این بخش کثیر از اتباع خود می شوند. ائمه اطهار:با و باورهایی همچون نذر (امین الدوله،1370، ص26)، تقرّب (کربلایی کرناتکی، 1386، ص39)، ثواب خواهی، بستن بیماران به پنجره فولادی، عریضه اندازی درحرم، تبرّک دادن جنازه در اطراف مطهر، خادم افتخاری شدن، و مجاور حرم شدن (علویه کرمانی، 1386، ص93) آمیختگی می کند که بر روح و می و از خشم و های می کاهد. - ها در و صلح و به در رده از هر می و با (نقیب 1392، ص7) این را که در صلح و در به که (Nasr, 2004; p.8) و آدم و بمب (ولدانی، 1387، ص86) و را و صلح را در در سازند. این به بین دو می و دو در به این و کمک می کند. ب. در با بر پس از در صدر ها و الزام های است و به کلانی نیاز دارد. در سال 2004 پیش می شد که 50-100 اعتبار است. این به معنای آن است که این امر بین و است. از ژانویه 2004 تا پایان جولای 2008، بیش از 118 صرف شد که 46/50 از این رقم را کرد. (خسروی،1390، ص39) در سال 2003 همایش & کمک به عراق& در مادرید اسپانیا با 73 و20 ( 1387، ص191) برگزار شد، و هر نحوه کمک خود را اعلام کرد. یا به بخشش بدهی های کردند و یا قطر و امارات متحده با کمک های توجه، را در رساندند. بر کمک های فنی، همّ خود را صرف نمود. بخش توجهی از طی دهه های فرسوده شده بود. بی اعتنایی به مطالبه های در دوران مانع و در شد، ولی با و بازنگری در به های در گرفت. اما فرومانده (یزدان فام،1390، ص260) قادر به های و نبود و و از این تجربه، در ای، اشتیاق خود را در (آیتی، 1389، ص144) با جدیّت آشکار ساخت. به به های سنگ خود را در حرم در یکی از های در داد. این بر به سبب های به یک اول ای را می نماید. از در و با در و و سفر است از: - پنج به شهر نجف در 1389 در حرم که بنا به گرفت. (اخبار سال 6، ش54، ص22) همه قلم زنی و مس زنی حسین(ع)، سنگ حرم حسین(ع) و ابوالفضل(ع) و طلا جواد(ع) و کاظم(ع) و حرم عسکریین(ع)در و نصب آن (اخبار ش56، 1389، ص32)، درب باب حرم حسین(ع) و از گل های شده ابوالفضل(ع) با و و در سال 1389 از کمک به به می رود. در متن خبر به از 108 طلا و بر 4 و و طلا با 5 آجر (خشت) در (اخبار سال 6، ش55، 1389، ص28)، از اما امر می بر در این که از نماید. به و های ( ) و دو در و نجف از سوی شده و دو بر نصب های خنک در بین بین و نجف در و های است. یکی از زیر های که به شدت و است. شده ای و این است. بمب در های و آن است که هر نوع مرزهاست. (جونز، 1388، ص154) این است را حمل و به کار گیرد. که را به سبب سال ها و بر پیش فنی و خط مشی و و آن است. امر بر و دو و در اثر می گذارد. را از به این امر است. هر نوع از ای چه سفر و دو و چه به رفع در و و امن در می و هم با در این مسیر، گامی جلو به می رود. آهنگ رشد ها به هم و دقیقاً این سنخ از های و آن به ابعاد بر و خوب دو است. های بالقوّه به طور اعم در است از: و های برق و تولید انرژی، شبکه های و آبی، پالایشگاه های نفت و پتروشیمی، و های سیمان (برزگر، 1386، ص96) که از این تا حدّی در و ای و به با برد؛ اما در این هم خود را مصروف بر است. مخارج سالانه در سطح بر 2000 است. در بسیاری از کشورها، به منبع کار درآمده و جمعیتی بر 100 نفر را در سطح به اشتغال واداشته است. (صدیق زراعتی، 1388، ص54). این در است که و - به ترتیب - مقام اول و دوم در را و این نرخ در به سبب مشکلات - نظامی بین2-5/1 درصد در نوسان است. عمده شکل بین این هم پاک است. های در در از دید این سفر به از خط مشی و هم هست و از حوزه این سنخ مرهون خط مشی مدبّرانه است تا در نهایت، دستاورد این و دو گردد. به نظر می رسد مهم های بر به عام و به طور اخص بر و است از: با به نفت: زیادی از افراد در و به طور غیرمستقیم در سطح کل دو خود را از طریق کسب می کنند. و هم فکری و اتخاذ نوسازی و کیفیت و بی واسطه ای بر و داشت. در هرحال، نبض حیات و ذیل در هر دو شیعه مذهب و مستقیماً به امر وابسته است: الف. مهندسان، معماران، فنی و دست اندرکار در ساخت، و حرم های در دو کشور؛ ب. حمل و نقل و به در و در منتهی به های زیارتی؛ صاحبان و دست اندرکاران هتل ها، مسافرخانه ها، زایرسراها، مهمان پذیرها، های اجاره ای و های اقامتی. ج. چاپ ها و ناشران ها و نشریات مذهبی، مداحان و مرثیه خوانان و فروشندگان های و ادعیه و سفر. د. مؤسسه های شیعی؛ & ارتباطات و غیرایرانی& ، & مجمع اهل البیت& . هـ . مسافرتی، های هواپیمایی، اتوبوس ها، قطارهای مسافربری و مشاغل مرتبط با مهیّا سفر و نقل و زایران. و. موزه داران، نمایشگاه داران و های و و و تفریحی جذب و جلب زایران. ز.اداره کنندگان اراضی و موضوعات وقف و مجاوران. ح. غذاخوری ها، ها، اغذیه فروشی ها، مواد خوراکی، فروشگاه ها، مجتمع های و دارها از مبدأ تا زیارتی. بازار دوم هر است و صنایع دستی و محلی (محمدی، 1387، ص36)، به تهیه سوغاتی که با نام شهر های عجین شده جانماز، تسبیح، مهر، انگشتر، پارچه و حتی کفن از ملزومات جدایی ناپذیر سفر تلقی می شود و در یا نجف به کفن می و آن را به متبرک می کنند. از آن، از در به به سوغات مقدّس، به کالاهایی - اگرچه نامرغوب - مثل و کیف و کفش از این شهرها می کنند، و چه کسی است که سودبخشی آن را بر از خرده فروشان و کسبه انکار نماید؟! در هر حال، اگر تعامل اندک نیز ساز پیوندهای پردامنه و مستحکم دو با ظرفیت های شود، این موضوع نیز از دید این پزوهش در رده ثمربخش سفر بر دو قلمداد شد. اما افزون بر درونی مذکور، به سبب رونق غربی کشورمان که دارای پایانه مرزی و نیز تشویق در تضعیف شده و نوپای در می شود وزمینه ساز در رده گردشگریبهواسطه در عرصه فرصتی و گردشگرپذیری می گردد. تربیت نیروی مجرّب در آموزشی تورگردانی و به با های در از است. (پیران، 1388، ص49) در و و ورشکسته (سیمپسون، 1388، ص162) را می با رقّت بار در سال ها قبل و پس از تهاجم نابخردانه به کویت در2 اوت 1990 دریافت که در پی آن، شورای ملل به اتفاق آراء، تحریم های الاجرایی را بر ضد وضع و تجارت و ذخایر آن را مسدود کرد. (منسفیلد، 1388، ص383) در آن زمان، ائتلاف بین به سردمداری آمریکا، تمامی رزمی به همراه زیر بنای آن را درهم شکستند (حاجی یوسفی، 1387، ص171) و به یک فاجعه را رقم زدند. در چنین وضعیتی، حتی یک به می توانست نقطه امیدی بر فروپاشیده این باشد. شد ضعف زیر های و مدنی که وآشوبگری (Ehteshami, 2003, p.115) آن را وخیم ترکرده بود، نظم و این را از هم بپاشد. بر آمار جهانی، پیش می شود بین تا2020 به بیش از 1/5 نفر برسد و امر حکایت از آن که نرخ جلب را اما به طور اعم و و به طور اخص، نه امیدوار ای ندارند که امر از رشد منفی در این دو مستعد است. در سال 1990 340 صرف و این در است که در سال 2003 این رقم به 4/190 رسیده؛ یعنی 12 برابر شده است؛ اما میزان صادرات از همپا با آن جلو نرفته و 500 ارزی از این راه جذب و در کسری 3/5 است. (رنجبریان، 1384، ص48) اما در از سال 2003 با وجود عضویت در (قربانی، 1387، ص36) و های فراوان شهر باستانی بابل، زیگات و اور و لحما، سارسنگ و دوکان در کردستان عملاً غیرفعّال شد، ولی در سال 2005 (قربانی، 1387، ص49) بار شد و از عوامل رشد در با روزانه 2500 به گردیدند. (خبرگزاری فارس، 2/7/1386) از های آماده اشکال & توریسم درمانی& (الخفاف،1391، ص17)، & ژئوتوریسم& و & اکوتوریسم& است. شیعی، اعم از و بحرینی، که به مشهد می روند، همه ساله از ییلاقی شاندیز، طرقبه، خواجه ربیع و کوه سنگی دیدار می که این امر بر های شغلی، به رشد نرخ در کمک می کند. تورگردانان هم می توانند را در که های دارد، درباره های تکرار کنند. اما از آن رو که رویکرد این بر پیامد سفر به بر دو داشت، به نتایج سفر به که البته اساساً هم با سفر به نیست، نپرداخته و فقط به نکات فوق است. از غیر مستقیم بر و می به که دو طرف آزاد و صنعتی در دو (دی ماه 1388) کرد. در نتیجه، این بر به سبب ترانزیتی، بر و بود. سخن پایانی نیز راهبرد ای خود را بر بنیاد و & خاورمیانه& ، اعتمادسازی و تصویری از یک احترام برانگیز خود پی ریزی نموده و از دینی، به راه ای مند شود. های این که خواستار تاثیر بر و بوده، آن است که سیاسی، فرهنگی، و ذیل را در و و با است: تبدیل جنگ به صلح، اجتناب از بازطرح اختلاف های و عراق؛ اتکای به نرم درعراق نوین؛ همگرایی و آرمان & اسلامی& و به بازتعریف و از معنوی؛ پرنفوذ بر و صلح در منطقه؛ در طرح با بر در در کربلا، نجف، و کاظمین؛ درآمدی با بر دینی؛ و به درٱمد نفت و رده در رشد گردشگری. به بیان دیگر، در این ارزش های نه بین دو بلکه مسلمانی که از کشورها به این های می آیند مبادله می شود و در حکم صلحی که با خود، بذر صلح و را می پراکنند و این امر در بلند مدت، به ترویج صلح و رساند. های این ازآن است که درآمدزایی این هم راستا با مقاصد است. مهندسی از امر زیارت، های دو صدور روادید با مکانیزه ترانزیت و مبادی و خروج و تنوّع به راه های سفر رزرواسیون پیش رفته، سریع و مطمئن و حمل و نقل و و های بین و بر میترانی بر جبر کارکردی در است و از های مدیریت می در سطحی تر، به هسته به یکی از قطب های در& منظومه قدرت& نظر باری بوزان ببرد. به اعتبار، که تحقق تلاش است در سال های اخیر، از در و اسلامی، که به یکی از اصول پابرجای تعریف ببرد؛ از های و حیاتی، است که گستره جغرافیایی آن از تقسیمات اداری و قلمرو اقتدار قومی فراتر می رود و به منزله از و به چشم می آید. درصنعت روند و فراملّی را، که از پیش & درخاورمیانه& شتاب می و با اهداف در ای و تخفیف هم جهت است. از های این با در با تلفیق های شده در این نوشتار، که چارچوب نظری بحث را شکل می و به با تأکید بر دانیل می گفت: از مهم پیش شرط ها و معیارها را ای شدن را داراست؛ چنان که در موقعیت با پیش شرط های شده از سوی نگاه تجدیدنظرطلبانه در پس از انقلاب، که مبتنی بر بر و آن در قانون اساسی ناظر بر دارا بودن پیش شرط های اولیه تدوین دعوی و در با نظر مشروعیت به که به سامان دهی به و مواضع این به شمارمی آید. در با لزوم پیش شرط از ابزار در خارجی، اعطای کمک به و به و از روزنه علاقه این پژوهش، فضیلت و کمک به ساز آوردن یکی از پیش شرط های ای است و - فی نفسه - شیوه مناسبی در و در تثبیت و با این با به در عرب، ساز ای بود. در همخوانی با آخرین یا پیش شرط منظور فلیمز بر نقش دو
تاریخ باز نشر :
زمان : 6 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
تحلیل فیلم «باباجون» نخستین فیلم فارسی‌زبان سینمای رژیم صهیونیستی از منظر جنگ رسانه‌ای

تحلیل فیلم «باباجون» نخستین فیلم فارسی‌زبان سینمای رژیم صهیونیستی از منظر جنگ رسانه‌ای


طبق جامع جنگ ای، & به کارگیری ها به جهت بر احساس و ادراک و مسئولان ی مدنظر خویش از خود و ی به وسیله ی و و و خط مشی و های و با هدف بر و در چارچوب نظام ارزشی و هنجاری حق یا باطل& را جنگ ای گویند.[1] در ای بین دو ی و ی استکبار، سینما به یکی از های می نماید. در طول سال های بعد از های از سوی دو ی این شده است. از این را می به در ی جنگ ای و از این داد. یکی از این & باباجون& ، شده در سال 2015، به است که به خاطر ماهیت آن، از دیدگاه جنگ ای قابل و است. لذا این به دنبال & باباجون& از جنگ ای است. آشنایی با & باباجون& 1- فیلم & جون& که به و در برخی شده یک ی را به می کشد که سال ها پیش از و در ای می کنند. پدر این که تند و خشن به شدت می کند تا & موتی& تک و ی که است را اما پسر به این راه ای ندارد. & باباجون& نام که می نوه اش نیز ترش ی راه او باشد. در است تا از و پدر به پسر شود. که به و فردی خوش پوش، جذاب، و خوش بعد از سال ها به دیدار و از عدم ی به شغل شان می کند. به نسل درواقع دو در پیش روی خود می بیند: ای ی پدرش که علی رغم میل باطنی اش راه را یا ای ی عمویش که راه را گذاشته… در انتهای در لانه را باز می کند و ها را فراری می دهد. با عصبانیت یک به پدر می دهد و از او می تا فرزندش را تربیت کند! پدر را نزد می رود اما زانو زده و در حالی که اشک در حلقه زده، از عذرخواهی و به شکست خود اعتراف می کند. 2- نویسنده و & جون& اثر داستانی یووال است که پیش ازاین تجربه یک مستند را در کارنامه دارد. این 43 ساله اظهار که را بر تجربیات خود زمانی که در کودکی به نوشته است. او دراین باره می گوید: & راستش را بخواهید، پسری که در & باباجون& می بینید هستم، این من خواستم که در به هم را ساختم. من بود و بر این شکل گرفت.& [2] او در اش پس از که بن شکل این است به می گوید: & پدر و در و قبل از 57 به کردند. بعد از 57 به کردند. و پدر من یک سال قبل از 57 باز به سفر کردند.& [3] 3- & جون& دو ی دارد: Metro & کامینیکیشن& یک در (تل آویو) است و با & فیلمز& دارد. این در ی ی و و در سال 1999 ی و خود را می کند. [4] United King Films این که به دو با نام و به یک کسب در و و ی -از های دی وی دی، و طیف ای از در می شود. این ی و در است.[5] 4- فیلم[6]، & باباجون& با زیر شده است: و (Israel of Culture and Sport) (The Israel Film Council) های هنری-سینمایی (The for the Arts – Cinema Project) (Leon Foundation) چند & گاشر& (Gesher Film Fund) (United King Films) (Y S Family Foundation) (Ima Foundation) (Israel Fund for Film Production) 5- از و نقش پدر از به است. او این به می گوید: & را که چند بار اشک از شده. او شده بود و می گفت این من است.[7] دو مشهور & دیان& و & نگهبان& هستند که هر دو در & ثریا& نقش بازی اند. است که در سال 2008 شد تا از یک زن به سوژه ای علیه مجازات کند. تبار این که ازجمله کارهای اخیر وی & آمریکن اسنایپر& (تیرانداز آمریکائی& ، کلینت ایستوود، & دِ استونینگ آو اِم& (سنگسار ثریا)، سیروس نو راسته، و & هوملند& (زادگاه)، مانند & ابونظیر& (یکی از فرماندهان تروریست های القاعده)، & اِمی& ، می باشد. او در های & دِ منتالیست& ، & 24& ، & لاو اند اوردر& ، & سی اس آی& ، و ها، نقش میهمان را به عهده است. 6- جوایز درمجموع نامزد 4 و ی 5 از دو ی شده است[8]: این به بخش غیر 2017 شد که این ی های و جلب به آن دارد. و این به بخش غیر 2017 شد که این ی های و جلب به آن دارد. در قسمت و تحلیل، نکات ی در گوناگون آن شده است تا جایگاه این اثر از جنگ ای تبیین گردد. ادعای می به که هم گرفتن نام و در او می کند آگاه اما & باباجون& را اثری به شمار می آورد.[9] او می گوید: & گرفتم این را بسازم به گفتم که می سازم، را نساختم، با کسی رقابتی ندارم؛ این را ساختم. شنیدم که است از طرف در کنم خیلی خوشحال شدم، چون می دانستم این باعث اکران در از می شود و عده بیشتری می این را تماشا و با من آشنا شوند؛ این ای است که کردم.& [10] نیز به تارنمای وای. نت است با این مخالف است؛ این ادعا که & اسرائیل& بوده، یا اینکه & امسال شده& او را ناخشنود می کند زیرا شائبه را القاء می کند. به این برچسب زدن ها به روح پاک و بشردوستانه آن لطمه می زند.[11] علی رغم اظهارنظر سازان این چنینی که مدعی و بودن آثارشان هستند، نهادهای از به صراحت می که اختصاص بودجه ی بلاعوض این نمی بدون هدف آن باشد. چنان که خود ساز است: & در هست که از سینماگران می کند و کمک های مالی در اختیار آن ها می دهد. سناریوی را یکی از این ها فرستادم و آن ها نیمی از لازم را در اختیارم گذاشتند، نیم با کمک در لس آنجلس تأمین شد.& [12] به فهرست و و… -که در بخش های قبلی این ذکر شد- به خوبی می دهد که این اثر نه صرفاً بلکه یک هدفمند و برنامه ریزی شده است. به تناسب طور که در جنگ ای ذکر شد، یکی از مهم کارکردهای جنگ ای، & از خود و دیگران& در قلب و ذهن است. بنابراین به سؤال در پرسید که این سازندگان و این درصددند از ی نسل آتی یک ی چه تصویری در نگاه و خارجی دهند؟ چند دسته است که به تناظر هر دسته، اهدافی را می در نظر گرفت: مقیم غیر کشور و سایر جهان 1٫ بر تخمین ها بیش از 350 هزار در می که عمدتاً در سال های پیش از و یا در آستانه اند.[13] این است که نسل را به تبعیت از سنت ها و سبک پیش از اجبار کرد؛ به صریح تر نسل نسل های قبل از خود، دل بستگی ای به گذشته و دنیای جدید خود را بسازد. این جدال دو نسل یا به دقیق تر دو طرز فکر است و اگرچه نام & باباجون& -پدربزرگ موتی- به نسل قدیم حامی سنت است اما طبق و تصریح خود کارگردان، قهرمان پسر گریزان از سنت های است. در این درحالی که تمامی نسل اول و دوم یعنی پدربزرگ، پدر، مادر، عمو و همسایه ها به سخن می و به نوه ی خود شعر & دلم می خواد به اصفهان برگردم…& را یاد تنها که نسل ی است به صحبت می کند که این نیز می دهد که نسل های آتی تمایلی به حفظ پدری خود ندارند و را خود بدانند. با به اجتماعی ساکنین و شناخت & بحران هویت& در این منطقه می پنهان تر را بهتر درک کرد. به های و معکوس، دو جدی و برانگیز مسئولین است. عامل در اهمیت مهاجرین، ها در مقابل فلسطینی هاست. یکی از که با آن ناکامی در تکمیل فرآیند دولت- ملت بقا است. در پایان سال 2017 فلسطینیان در های در عدد 6٫3 میلیون با کل برابر می شود. [14] طبق آمار منتشرشده از سوی آژانس صهیونیستی، به های در سال 2016 با کاهش است. غلبه بر این چالش، جذب و را است. این به های اشغالی، ویژه ای مهاجران و مشمولان از دولتی در نظر است. به طور مثال، مهاجرین تا دو سال می از حقوق و مزایای شهروندی بهره مند شده و از پرداخت های معیشتی، سکونتی، آموزشی و… معاف خواهند بود. این خانه جذب مهاجر اقدام به صندوقی (Absorption Basket) است و امکانات اقامتی، آموزش و … را انجام می دهد.[15] از های این & مقبولیت& است. در نظرسنجی & دموکراسی اسرائیل& از جامعه در خصوص کلی پرسیده شده است که نتایج جالبی به دست است. های سنی جوان، سال و 55 سال به بالا، به میزان مشترکی از وضع کنونی وجود اما هر چه به سنی پایین تر نزدیک می شویم، متوسط از شرایط، چشم می یابد. این امر می ی عدم اطمینان یا عدم ثبات جوانان باشد.(جدول زیر) [16]
تاریخ باز نشر :
زمان : 10 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir blogblog.ir blogblog.ir اهنگ مایا عثمان نوروزف اهنگ ترکمنی گل یارم گل ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ عثمان نوروزف سوی منی یارم