بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب جلوتشابه پیشنهادات غرب در ملی شدن صنعت نفت با مذاکرات هسته‌ای

تشابه پیشنهادات غرب در ملی شدن صنعت نفت با مذاکرات هسته‌ای


اشاره: ملی شدن نفت یکی از مهم و است. در این تاکنون در گوناگون، اعم از یادداشت، مقاله و اما به نظر می رسد به و در این شده است. به از سؤالات در این به نزد یکی از استادان رفتیم و را از جویا شدیم. در گفت وگو با & حقانی& ، ی از ملی شدن نفت را ایم. به ای از و در این از این گفت وگوست. در گفت با را بخوانید. با به و اوضاع و داخلی و بین المللی زمان ملی شدن نفت و خصوصاً ملی گرایی و در آن شکل بود، آیا ملی شدن نفت ای نظام مند و شده بوده یا شعاری و در واکنش به موجود آن محسوب می شد؟ به طور قطع می گفت که ملی شدن نفت بود یک ملی و یک که در ملی شکل گرفت. اگر از این به که آیا در این ی ملی نفت و در آن همه ی در نظر شده بود یا گفت خیر. ای که همه ی و مگر که در می گرفت. اما این بدان معنا نیست که این در فضایی به دور از و و در احساسی و بالتبع شور و این شده باشد. از ابتدای در به این داشتند و این نخبگان به خوبی به منتقل می شد. بیش از صد سال قبل از ملی شدن ماجرای علیه رویتر شد. در آن قرارداد، هم زیرزمینی و هم روی زمینی به مدت هفتاد سال به یک تبعه ی خارجی شد. که معلوم شد نفت هم دارد، تازه فهمیدند که نفت هم می شده است. در آن زمان، کنی با از و ی ی نفی به آیه ی & لن علی سبیلا& حفظ و در این کرد. هم که رژی شد، در آن، به (اعلی مقامه) گرفت. لذا به و است. حتی اگر با هم به نیز این نوع را نمی پذیرد. در با می که فقط که نفس می نکردند! این حرف را هر که به وطن و به طور می کند این را لغو کند. ما ای مدت در با داریم. این هم از و شور و و و و ملی پشت آن داشت. در ملی شدن گفت که از به یکی از جدی این بود که می با و آن، شود. در های که معمولاً با ملاعبدالله مازندرانی به طور مشترک صادر می شد نیز این را می بینید. همه ی آن ها تأکید بر این دارند که با و حاکمیت و ایجاد بستر مناسب مشارکت در سیاسی، که به تأسیس و انتخابات شد، می خواهند را قوی به طوری که از ممانعت گیرد. حتی که جریانات در مشروطه، زمام امور را به دست می گیرند و مشروطیت را از مسیر خودش خارج می کنند، باز دغدغه ی این است که اغتشاش و ناامنی شود تا بهانه نکند که به حمله کند. خراسانی خطاب به گروه های می گوید: & در اصل، عساکر (لشکرهای) و روس شما هستید.& شما که را های آن ها فراهم می کنید. در اینجا هم سد است. مجدداً این در قبال اجنبی را شاهدیم. ملی شدن نفت است مبتنی بر ی تاریخی و از و ملی. با کشف نفت و تر شدن های استعماری در یکی از خواسته های حفظ و به در های و نفت بود. تا 1320، در ی دیکتاتوری رضاخانی، به هیچ ی این نوع تفکرات نمی شد. اساساً رضاخان تضمین غارت نفت انگلیسی ها روی کار آمده بود و آن نمایشی هم که از 1311 شروع شد و به تمدید دارسی شد، در راستا بود. بعد از 1320 و در پی های غالب در جنگ و به شوروی، با دادن امتیاز جدید و ملی نفت به طور جدی در شورای ذیل ملت از نفت جنوب، می شود. زمانی که آیت در خرداد 1329 از تبعید برمی گردند، پس از ورود به تهران، در فرودگاه، طی ای مطبوعاتی، به دو می که نشان دهنده ی ی قوی و و ملی در و ملی است. اولین ی & ما نمی دهیم نفت از حلقوم پایین برود.& ی دوم، است که آیت می گوید: & ما به نمی توانیم بی تفاوت باشیم و به کمک می کنیم.& این مقارن با اعلام موجودیت صهیونیستی و به رسمیت شناخته شدنش ساعد و پهلوی است. این حکایت از عمق و پیشینه ی و دارد. طی که میان و آیت ملت در ی نفت می و از آیت مطمئن می شود، ای از سوی آیت به می برد و قرائت می کند و ملی شدن نفت را می کند. پیگیری های آن ها ادامه می یابد تا ملی شدن نفت در به تصویب می رسد. در جمله بندی بگویم ها خود در های نفتی و سد داشتند؛ اما از این جهت که آیا آن ها همه ی و را بودند، گفت زیرا این قابل پیش نبود. به غیر از آیت و فداییان اسلام، و به ملی شدن نفت چگونه می نگریست؟ ما در مختلف، از ملی شدن نفت را می بینیم. اصولاً در همه ی های در و چهره های شاخص را می شاهد بود. این ها ی & نفی سبیل& و قواعدی که برگرفته از است می و حاکی از ی و در مبارزه ی است. به نمونه، آیت بروجردی و آیت خوانساری از این و ملی شدن نفت کردند. اخیراً اسنادی منتشر شده مبنی بر ها می خواستند نظر را به و ملی شدن نفت تغییر دهند، اما این القائات را نمی پذیرند و از این می کنند. از سوی دیگر، همدان و شیراز، آقاسید نورالدین شیرازی، به طور از این حرکت ملی می کنند. گفتنی است که از آن ها در اعتماد و خوش به آمریکا، با وی مشکل می کنند؛ چراکه این تحلیل که می خواهد جای آمریکا را با عوض کند. از این حیث نگرانی اما به طور کلی با انتقاداتی که از کردند. در مشهد یک پرشور را می که از ملی شدن کرد. لذا گفت در هر که در داشت، و مرجعیت نقش اساسی است. در همه ی و نمی شد و نمی کرد. ضمن نیازی هم به این کار نبود. به طور کلی، و در این خواست و اراده ی نه تنها منفی بلکه تأیید و نیز می کرد. اما این طور که آیت در شوند. عمدتاً ها در از آیت و ظهور می وقتی از آیت می کرد، به این معنی بود که هم در کلیات و هم در جزئیات، مشی در مل
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
نوروز؛ پیام آور مهرورزی و انسجام ملی است

نوروز؛ پیام آور مهرورزی و انسجام ملی است


تهران- ایرنا- دار است و به ای با از بی را می کند. نوروز، آیینی زیبا از تمدن ایران به شمار می رود که در آن ایرانیان آغاز دوباره و رویش زندگی را جشن می گیرند و پیام عشق و مهرورزی خود را به همگان می رسانند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 21 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
امام جمعه شهرکرد:ولنگاری با جامعه دینی در تضاد است

امام جمعه شهرکرد:ولنگاری با جامعه دینی در تضاد است


شهرکرد- ایرنا- ولی و و گفت: ای و به جای صواب از سوی برخی از ها، با جامعه اسلامی و دینی در تضاد است و مبارزه با گناه،در دین مبین اسلام تحجر به حساب نمی آید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
سرودن شعر کوتاه چالش با زبان است

سرودن شعر کوتاه چالش با زبان است


به گزارش (ایبنا)، شعر اند ، اثر طی از سوی نشر شد. در این گفت وگویی را با این نویسنده، و روزنامه نگار انجام که در می خوانید. این شعر شعر اند شعر من است که در ماه (1396) در نشر چاپ و شده است. این سه با نام های روی در ، های و های است که 105 شعر را در بر می گیرد. کلی و که در عناصرِ و کشف برجسته تر است و به محتوا ، مضامینی چون عشق، تنهایی، انسان، آزادی و برابری با طبیعت و رویکردی فلسفی، پارادوکسیکال، غیر و هستند. با ذکر این که در این ما به و و به مند و مند است. شد؟ از نام یک شعر شده است و با در آن شعر و این است. از این خشن این امر ؟ در در و ما دارد. از آن کنش و های مثل و .. بخش آن به در و است. بخش و به شکل گر می شود و جبر مثل جبر و... در آن اند و هم از نیست. به در و بی که اول و به شدت است و مهم است. من با در شعر با شدم یا شعر با من شد. از این را تا به شکل تری به آن شود. آیا این و به نظر من ( این طور فکر می کنم ) شعر چند و است و به بی های و ( به قول به وجود) و غیر است. چون ، و کشف مهم را شکل می دهند. و از مهم این هاست. است که شعر در استفاده از خست به خرج دهد. او به کمانداری می ماند که کمی تیر در و سعی کند با همین معدود به هدف بزند. مشکل شعر های این است که انرژی از شعر که بیشترین و آن است زیر دست و پای خرواری از و مضامین غیر و های نفس گیر خفه و گم می شود. از طرفی مطول و اطاله غیر ضروری در شعر از حوصله و خارج است. با حجم عظیم اطلاعاتی که از در و دیوار دهکده جهانی با حضور رسانه های مختلف دیداری، شنیداری، نوشتاری و شبکه های اجتماعی چون رودی خروشان به سمت مخاطبان سرازیر است به صورت و فارغ استثنائات - که همیشه دارند- زمانه منظومه ها و شعر های بلند به سرآمده و شعر با ذائقه سازگارتر است. این امر است و قابل تعمیم به شعر و در همان طور که گفته شد؛ متکثر و چند بعدی است و نمی آن را به یک یا چند عنصر خاص تقلیل داد. در دست به می زنید و در کل می گفت که در در حال کردن هستید. این هم دهید. اگر مصادیقی از شعر های این این یا مورد نظرتان ذکر کرده بودید؛ دقیق تر می توانستم به این پاسخ دهم. شعر های این روایی اند و سعی می کنند با بخش از را قاب بگیرند و از زاویه ای متفاوت به نشان بدهند. گاهی در از شعر ها فعل های دیده می شود ولی این امر، است و نصیحتی به معنای عام در آن به خصوص که ناصح و واعظ معمولا باورمندی به در حالی که نقطه عزیمت شعر های این - و به طور کلی و انسان امروز- تردید، و عدم قطعیت است. به باور من غالب شعر های این زبانی که به مثابه تاریک روشنای هستی را دچار سوء تفاهم می کنند؛ مثل گلوله ای که می ترسد به سینه پرنده ای بخورد یا پشت گرمی آدم برفی به زمستان و ... ایجاد سوءتفاهم از کارکردهای مهم شعر است. سرودن شعر در چالش با است و همواره در سرایش آن، خطر افتادن در ورطه نوشتن گزین گویه، کاریکلماتور، قصار و جملات حکیمانه دارد. در پایان شعر را چطور ارزیابی می کنید؟ در شعر امروز، شعر در حاشیه شبه ها و های ناشاعران قرار و در حقیقت آن چه مغفول و مظلوم شده، خودِ شعر است. دعواهایی چون ساده و دشوار نویسی، های وارداتی که اکثرا بد ترجمه و فهمیده شده اند و سنخیتی با شعر ما ندارند به باند بازی ها، روابط مرید و مرادی، نوچه پروری، مافیای نشر و پخش، توطئه سکوت، تک صدایی و فاشیسم ادبی از مهم های شعر هستند. جدا از های مذکور جریان طبیعی و اصیل شعر فارسی به دور از هیاهوهای محفلی و مقطعی با پشتوانه درخشان هزار ساله شعر کلاسیک و قریب به یک قرن شعر به حیات خود داده و به سوی فردایی در حرکت است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
طرح ساماندهی فاضلاب ورودی به دریا در بوشهر فوری عملیاتی شود

طرح ساماندهی فاضلاب ورودی به دریا در بوشهر فوری عملیاتی شود


بوشهر- ایرنا- گفت: از مهم و ضروری است که در این ارتباط باید ورودی‌های فاضلاب به در این استان فوری ساماندهی شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اجتماعی
ادبیات جنگ مرام خودش را دارد/ ادیبات جنگ باید تکلیف مفهوم «ضد جنگ» را روشن کند

ادبیات جنگ مرام خودش را دارد/ ادیبات جنگ باید تکلیف مفهوم «ضد جنگ» را روشن کند


ایران (ایبنا)_نصرت محمودزاده: در در جنگ و نیز که از های برجسته به عمل آوردم، به که فقط در می که تا و می کند. آلن پو است ژرف به ذهن می و می دهد مرز بین عقل و چه باریک است. های آدم در زیر آتش و یا سم سیانور در خلوت پس از جنگ، این ذهن را به عین تبدیل می کنند. من حتی با این ها در و یا های شده کردم. شان می گفت بمیریم،- کما از این قشر در جمع ما نیستند- اما جنگ را و که در با تلخ به شوک کرد. این به شدن این و در به است که کسب و کار از "پول به "آدم می کنند. آدم که با به شهر و ها هستند. من به عمد را از دل دو تلخ و لو و تا های پس از جنگ شان در و کم و یک دست نوع نثر با از های و از در شکل گیرد. اگر به حجم اما تر از حرف نزند. که در دود و شکل و پس از جنگ جنگ را کشیدند. صرف نظر از این شش ، و ذات شده آن لذا به و ذات به ها و های جنگ و آن که از به از آن تا را مرد پرداختم. ادیبات جنگ تکلیف مفهوم ضد جنگ را روشن کند. "باور بفرمایید، من قاتل پسرتان نیستم" در این از همین جنس است که در خانواده اهل قلم رخ می دهد. لذا، دستمایه های آدم به خواننده می دهد جنگ را خاکستری ببیند. یک هنرمند میناتور در شرایط و حساس جنگ در هر منحصر به است، فرماندهی او در خط مقدم از همه تکرارها می کند تا به مراد برسد. و این ژانری است که را دعوت به نوآوری می کند. من در طول دو سالی که با این شش دست و پنجه نرم می کردم، در طرح با شروعی جذاب، خیزنده، اوج و نهایتاً بازگشت، از یافته در شب های تا شکل و محتوا آشتی پذیر شود. اینجاست که هراسی از بین دو دو جامعه، دو فضا و حتی جنگ فرد با طبیعت، با احساسات نداری و بی پروا زشت و زیبا را درهم می آمیزی تا جوهر درام باورپذیر شود. این در زیر آتش و محاصره دشمن از شکلی اکشن خارج و تو را وصل به عرفان عملی می کند. پردازی در آدم محور تحولات درونی و است. رفتارها ناشی از انگیزه است که تنت را می لرزاند. و این کلید پیوند است که زمینه ایجاز را فراهم می آورد. پس، آدم را کنید که روی لحظات ناب باز شود؛ آنجا که یک جانباز به همسرش می دهد خوشبختی خود را زین پس در فراغ کند. و یا به فرزندش دهد دنیایی گردد که فریاد شبانه پدر در اثر شیمیایی آینده خود را بسازد تا شوم جنگ به نسل بعد منتقل نشده و در پرونده مردان جنگ بایگانی شود. و این یک نوع آدم تلخی است که قطعه ای را بر حادثه ای واحد تا مسیر طلوع تا غروب را همواره منطقی طی کنیم. در واقع می خواهیم تخیل را به سرچشمه ببریم و تر برش گردانیم. تنها در این صورت است که های این شدن، نسل بعد می شود. خودت بشوی هر چه می توانی در عالم خیال کن. همینگوی در نوشتن "برف های کلیمانجارو" شاهد پرندگان و به زمین نشستن آن ها بود. از او پرسیدند، چه می کنی؟ گفت:"دارم طرز پروازشان را به دقت بررسی می کنم که در نوشته کنم." بهتر است در روند و جنگ به معنا گرایی روی آوریم. من در تدوین آدم خیلی تلاش داستانم از این دست شود. سابقه نویسی در حوزه جنگ بسیار است و در حال باروری است. پس نشود که من به ماندگاری را از نوع امید و نشاط هستم؛ نشاطی درپس رنج جنگ.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
دریاچه ارومیه چشم انتظار عیادت گردشگران

دریاچه ارومیه چشم انتظار عیادت گردشگران


ارومیه- ایرنا- نام به و های چشم گره و را طی چند سال از آبی به این منطقه کشانده است؛ سفری که در نوروز پیش رو با وجود افزایش تراز دریاچه، بخشی از نگرانی ها را در خصوص وضعیت احیا آن التیام می بخشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : فرهنگی
دریاچه ارومیه چشم انتظار عیادت گردشگران

دریاچه ارومیه چشم انتظار عیادت گردشگران


ارومیه- ایرنا- نام به و های چشم گره و را طی چند سال از آبی به این منطقه کشانده است؛ سفری که در نوروز پیش رو با وجود افزایش تراز دریاچه، بخشی از نگرانی ها را در خصوص وضعیت احیا آن التیام می بخشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
شکوفه‌های بهاری در تبریز

شکوفه‌های بهاری در تبریز


با شدن به فصل شهر و آن به شهری بخشیده و نوید آمدن فصل رویش و تازه شدن را به ارمغان می آورند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : استانی
«به وقت شام» جلوه‌های مهمی از رزمندگان در جبهه‌های دفاع از اسلام واقعی را نمایش داد

«به وقت شام» جلوه‌های مهمی از رزمندگان در جبهه‌های دفاع از اسلام واقعی را نمایش داد


رئیس کل گفت: در «به وقت از که در این دوران خاص با کمال ایثار در جبهه‌های دفاع از واقعی حضور پیدا کردند، نمایش داده شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سیاسی
روایت شاهد جلسه جبهه ملی و فداییان اسلام/قولی که جبهه ملی به فداییان داد

روایت شاهد جلسه جبهه ملی و فداییان اسلام/قولی که جبهه ملی به فداییان داد


خبرگزاری فارس ـ تاریخ: کرباسچیان از فعالان دوران ملی و پایه گذاران به می رفت. وی از و این و نیز که شمه ای از آن را در گفت پیش روی است. می که این اثر مندان را مفید و مقبول آید. *جنابعالی از چه و فعالیتهای سیاسی پس از فرار از که سال ها شده نفس اما در عین حال هرج و مرج و هم شد و چون شدند. من آن در قم که گری ــ که پر از به به صادق(ع) بود ــ شد. من به و با عده ای از را که به شد. بعد هم که شکل با در بودم. *چگونه با را بار کار به می که در سید عده جمع شده اند. که با و روی سکو و مردم را به رویارویی با پلید دعوت می کند. صدای اذان که بلند شد، حرفش را قطع کرد و داخل رفت. من روی کنجکاوی و شور و حال جوانی شدم، می خواست وضو بگیرد و دنبال جایی می گشت که عبایش را بگذارد. من جلو و سلام و گفتم: & آقا! بدهید به من!& لبخند زیبایی زد و جواب سلامم را داد. به قدری چهره جذابی که دلم لرزید. بعد او و خواندم. بعد از به یک غذاخوری در و من به او که: در که از قم به آمده ام، چه کارهایی ام. من در ام زندگی می کردم. به من گفتند که: منزلشان همان نزدیکی است. در طول راه با هم صحبت و به این ترتیب من با شدم. * درچه و شکل گرفت؟ پس از در مرحله اول سعی کرد را از بین ببرد، اما فقط موفق شد او را زخمی کند، را دستگیر کردند. ما و عده ای از دوستان که با صمیمیت پیدا بودیم، عصرها به مرحوم ــ که از وکلای دادگستری بودند ــ می رفتیم. عده مان زیاد نبود، چون می ترسیدیم لو برویم! * چه کسانی بودند؟ سیدحسین سیدعلی سلطان محمد فریدنی، سجادی، فخر قنات آبادی ــ که پس از از ما جدا شد ــ و بنده. هنگامی که از زندان بیرون آمد، با کمک این چند تن، اولیه را شکل داد. شد اسلام، مسلحانه را با هدف اجرای احکام و و قطع دست اجانب و بیگانگان شروع کند. علاوه بر این شد کل لو نرود، فقط چند مهره شناخته شوند و سمپاتها و اعضا ناشناخته باقی بمانند. بعد هم همه به خاطر جذابیت شخصیت نواب، به این نتیجه رسیدند که رهبر باشد. در آن روزنامه & خدنگ& را می و شد دبیر باشم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فرهنگی
قدرت منطقه‌ای یا منطقه‌ای قدرتمند

قدرت منطقه‌ای یا منطقه‌ای قدرتمند


به توحید محمد زاده فعال دانشجویی و از اعضای طی نوشت: با و نرم خود می غرب ضمن آنکه شواهد این امر در نظم سازی، در هنجار و در های و اش است و این امر تا حد شده است و با می در با از و ای با خود دهد. متن این یادداشت در آمده است: & از تحلیل گران بر این باورند که شدن به قوی ترین در نباید به هدف اول شود و ما در غرب نیاز به ای قوی داریم و نه یک پرقدرت. منتقدین به های بین و در غرب را وقت تلف کردن می و که با ای می از حضور های در و به شدن به ندارد. به و حسن باشد. که شدن به یک ای ساز است و های آن را ندارد. ای در در سطح یک است. ای چه است و شدن به ای است یا خیر را در این می کنیم. به ای اول را با ملی (خصوصا ی عمق راهبردی)، در و ملی می دانند. از ها در به بر ای می شود. این از آن جهت است که ای بر بر و بین نیز دارد. که در سطح را از ها و باشند. در این نوشتار که یک در صورت بودن آن ها می به ای مطرح شود، بحث قرار می گیرد. های ای: 1. (قدرت و معنوی): عبارت است از علمی، جمعیتی و که هر بر حسب توانایی خود در این حوزه ها دسته بندی می شود. منظور از (نرم)، هنجارها و های حاکم بر است که به تعبیر ایدئولوژی نام دارد. از نظریه پردازان تمامی های سخت را با هم در نظر می گیرند اما دیگر، به بیشتر بها می دهند. در این نقشی ویژه و مهم دارد. هرچه های رشد و قوی تر باشد، پشتوانه محکم تری بود. تقویت و پذیرتر ساختن اقتصاد، بخش صنعت به رشد قبولی رسیده باشد. طبیعتا با اقتصاد قوی و یافته، مناسب تری فراهم امنیتی و در رأس آن امکانات ایجاد شد. و نرم نیز از های ها به شمار می آید.مولفه های نرم، ها و هنجارهایی می که ها مروج آن هستند. است این ها با های پذیرفته شده در سطح بین الملل متفاوت اما به نفوذ در ها و ملت ها از باشد. که در پی بر است، به خود مشروعیت دهد. جلب مشروعیت، صرف کافی نیست، بلکه چنین حاوی مضامین اخلاقی و جذاب باشد. به اطمینان داده شود که نظمی که به آن هستیم، عادلانه و بر همگانی است. ها و هنجارهای به گونه ای معرفی که قبول و معتبر تلقی شوند.به نظر می رسد هر دو منبع با در غرب منطبق باشد. از و شرایطی است که از کشورها متمایز است.مهمترین های مادی، & و علمی& می که در هر سه مورد، توانمندی را می باشد. معمولا تعیین یک کشور، همچون تعداد نیروهای سلاح، انواع هواپیمای های جنگی، موشک های کوتاه برد، برد و بالستیک، پهبادها و اندازه گیری می شود. تئوری فکری بر این اصل است که دین می زندگی ا
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : علمی
پروین شعر فارسی

پروین شعر فارسی


ایران(ایبنا)، حدادی: را به غلط ثبت دخت و تبریزی. پنج که از 4 او مطلعیم. ابراهیم، نمیدانیم چندمین است و به در و در سن کودکی از رفته است و و بودند. و یا است و در این میزان عمر (تولد یکشنبه 25 اسفندماه 1285 ـ فوت شنبه 15 فروردین 1320 شمسی) سی و سال و 20 روز را در اعضای اش و بعد از او فقط 58 سال (1316 ـ 1258) و دردناک در نیمه اول 1320، آسمان ادب را خالی از کرد. نمی به چه علت در از ها و ها، نام او را به ثبت اند. فقط در یک ذکر شده و تحت و اش علی که با و بود در را صدا می و به رغم آن که شده در نام و در حرف پ، شرح او را ثبت و ضبط از تا علی او را اند و در که او نیز بار (اظهارنامه ولادت) در و شده این غلط را اند. در 1290 به جای در شورای ملی، به عنوان نماینده انتخاب شد به آمد. به حدس و گمان می توانیم بگوییم در آستانه به سن 5 سالگی پا به نهاد. به و دوپسرش ـ و ـ و تنها دخترش، به آمد و از آن پس مسیر با به پایتخت کرد. تهرانِ و 20 سال ـ 1304 ـ 1285ـ اول در این نظام رو به طی شد، اما در کالج امریکایی ها و اخذ دیپلم، و سپس تدریس در مدرسه، هوش سرشار دختری است که در تاریک ترین از معاصر به درس و مشغول شده است. پس از در آبان ماه 1304 و حکومت نیز ورق خود. را و در آن بود و به به می آمد. ابوالقاسم. در عصر اول و دوم در بود و در اول تا حد در پیش رفت. او در آن با علی می کرد و بعد از از بود. و های را به فرا بود و ـ بود و بر سر در داشت. از در شده بود و به و بود و چند از او به و در دست است. در عصر پر از و در که پر از و بود. پس از شاه در 11 سال 1275، به مدت سی سال 1304 ـ 1275 ـ روی از و را که به آن را و 10 سال شاه به و ملی ختم شد و پس از فوت در دی ماه 1285 بود و نیز می داد در از به سیر و و و با سوم سال 1299 و ای به نام ورق و و نیز از این شد. اول دست به زد و در فرق با داشت. و راه ها، های در ثبت و و و نیز و با کشف در 17 دی ماه 1314، شد و از بود که به این اول داد و می این رشد و شد. در که ای در و خود و و مرد او را رقم می زد، در به نام در سال 1303، به اخذ در که و به تام و بر در و ظلم به سرود: شعر در و ظلم به ای خوش زی که بار ای بی باد گل بی ای تو را، سال است زین کز هر را ای شاخ و برگ بیخ و سعی و علم این از ای خرم آن که وقت ارمغانی از تو برد برگ دولت، زاد هستی، توش کار ای ای زین ما را زیب دست و است همتی ای خواهران، تا فرصت کوشیدن است پستی از بی دانشی است مرد یا زن، برتری ورتبت از دانستن است زین چراغ معرفت کامروز اندر دست ماست شاهراه سعی و اقلیم سعادت روشن است به که هر بداند قدر علم آموختن تا نگوید کس پسر هشیار و کودن است زن ز هنر شد شهره در هر کشوری برنکرد از ما کسی زین خواب بی دردی سری از چه از حقوق خویشتن بی بهره اند نام این قوم از چه، دورافتاده از هر دفتری مادر، نخست کودک است طفل دانشور، کجا پرورده نادان مادری با درماندگی، از ماه و بگذریم گر که ما را باشد از فضل و ادب بال و پری پدر در دی ماه سال 1316، روحی سختی به او کرد و این در بود که مدت کمی در حباله نکاح پسرعموی فضل الله (همایون فال) بود و 19 تیر 1313 از او جدا شد و از شهر کرمانشاه که شویش آن دیار را به و خانه پدری روانه گشت. افسانه پردازی طلاق بسیار صورت و از یک سو - و ـ بحث اعتیاد و خوی نظامی گری او شده و از سوی طامات بافی های دخالت و و دستور به آرتا، با شده است. صادقانه به می نویسد که شوهرش به موادمخدر است و او از این امر نداشته و در که پدر و در اجتماع آن روز حضوری فعال، با آگاهی داشته این امر عجیب می کند. آیا و دو پسرش و نتوانسته دریابند ـ به رغم خویشی با ـ او است و به درد همسری بانوی نازک خیالی نمی خورد؟ در سال بالا ـ صد البته در آن ـ کرد و اختلاف سن او با همسرش 13 تا 15 بوده است. و امر تا حدی این دو را نامتناسب گر می سازد و آن هرچه بود ـ نخستین به روح حساس این شاعره گرانقدر بود و بعد از فوت پدر، خجول و شرمگین در مجامع، بیش از پیش در خود فرو رفت و با اندک آن روزگار، از و فخری ارغون ـ مادر بانو سیمین بهبهانی ـ در ارتباط بود و به جز چند ماه کار در دانش سرای عالی در سال 1315 چندانی از کار و پس از تا وفاتش نداریم. و گرا قزوینی، محمدتقی ملک الشعرا بهار، و یزدی، از هم عصر هستند و او، و گرا می باشند، اما جنس شعر علیرغم نقاط مشترک با این هم مسلکان خود تفاوتی دارد. نه مثل تند و بی پرواست ، نه مثل قزوینی بیزار و عاشق و شیدای است،نه تندزبان و تملق گو نسبت به است و نه چون سرکش و بی پروا. فراز و فرود عارف، او را به کنج عزلت در همدان کشید ـ فکر می کرد با رفتن و آمدن خاصی می افتد، اما شب تند زود عرق کرد و به مخالفت با جمهوری خواهی پرداخت و جان بر سر آن داد. عاقل تر از آن بود که درنیابد قاجارها رفتنی اند و آمدنی و به رغم آن با شاه جدید بعضا سرشاخ شده بود و سابقه او را در 1304 ـ 1299 و مخالف خوانی اش به می دانست، جان از مهلکه به در برد و با بحر طویل های مردمی اش، سرانجامی جز در دارالمجانین پیدا و در 29 اسفندسال 1313 جان به جان آفرین داد و در عین تنگدستی و عسرت از رفت و نیز پس از سال ها گرفت و گیر، در زندان قصر، با آمپول هوای پزشک احمدی خاموش شد. اما نبود و نشد، چرا؟ او راه ستیز و پرخاش پیشه و در دردمندان ماند، و یار و یاور خود بود و حتی در کانون بانوان ـ که به دو اول ـ شمس و اشرف ـ شده عضویت و می کرد و در ستایش از عملکرد پهلوی، ماجرای کشف حجاب، شعر سرود. هیچ و در مرگ فقط براثر یک غفلت افتاد و ابتلای او به که از طریق تماس با به او منتقل شده از دار رفت و هیچ و در مرگ و ذهن های خیال باف، آن را داده اند و در این راه متأسفانه به مقصر دادن عبدالله احمدیه، آن هم 36 سال پس از فوت در سال 1356، به این توهم زده است و این در است که خود معترف است به فوت نموده و هیچ امر دیگری درخود دخیل نبوده است. با جهل و خرافه پرستی و بین و بی سوادی، تنگدستی، فقر، ظلم به حیوانات، دشنام و ناسزاگویی، حسادت و تخریب به دو دوزه و پشت هم اندازی، مقدس مآبی و دین و ایمان را به گرفتن، قدرتمند بی و بی تقوا، و ده ها صفت مذموم را نکوهش می کرد و به دنبال انسانیت انسان بود. مدار، که می تواند را بسازد. عقل نه مثل خود، معمولی، اما با افکاری متفاوت بود و اش، از معدود آثار نثرش پیداست و های او بر شخصیت والای اوست. در هیاهوی نوپرستی اوایل قرن حاضر گم نشد و بر سنت شعر پارسی باقی ماند و امر یکی از دلایل مانایی اوست. عقل نه احساس. منطق صحیح نه بی پروایی و تندروی و سپس ندامت و در کام کشیدن اعتدال است و با شعرش، همگان را مورد خطاب قرار می دهد و در عین حال زبانی پاک، بی آلایش و به دور از تهمت و اتهام دارد. شعر پارسی، قبل و بعد و مثل خودش است. به دلیل سنگ محک خود اوست، نه مرد قبل و بعد از او و نه شاعر، چه سنتی، و چه نوگرا، است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
واکاوی ابعاد اختلافات مصدق و آیت‌الله کاشانی

واکاوی ابعاد اختلافات مصدق و آیت‌الله کاشانی


& ملی را که از سال 1329 و از خلع ید شد به مرحوم آیت دانست. این یک حقیقتی است در باب ملی در سال های 29، 30 و 31 که ملی که منتهی به شد و 2 یا 3 سال یک فصل و مهمی در ی ما به این یک و بود. این یک است که در همه ی که از ملی می شود مسکوت و نخواستند از او اسم به بیاورند.& [1] در اول این به به دو خط بر ملی نفت در ملی با و به زعامت آیت کاشانی.در مقدمه سعی شد تا با ارایه ی شناسنامه ای از خصوصیات و عقاید این دو شخصیت، تفاهم و آن ها را ذکر که مهم آن ها هم نظر بودن در دشمنی مشترک و استعماری به نام و حذف آن بود. از طرف در و هدف با به و این دو از آن ها شد.حال با به ذکر شد، در دوم این به و به نوع با پرداخت. به نظر درک است حیات را به دو بخش تقسیم و در هر بخش با مشخص شاخصه های آن به نقد ی ملی و و نقش هر کدام در این بپردازیم. بخش اول: و ملی نفت از نگاران و اساتید از این (1302 تا 1330) با شکوفایی یاد اند. چرا که در این به یک ی و با تمایل های دموکراتیک با نطق ها و طرح های خود در کنار هم و با شخص آیت به با پرداخت. هر چند در هم عمل می کرد و هر وقت به راه نمی یا را نمی به می کرد. لغو با به و از مهم در این اگر چه بر پا این را به کلی کرد. که در به ی اول ملی بود که ی و شده بود ولی شود.[2] از 1302 تا 1304 ی شد. با ی و به از مهم اوست. نه به با با از که او با این که کرده، توانایی دارد که اگر لباس پادشاهی بر تن این مملکت از خدمات وی محروم شد.[3] 1305تا 1307 ی ششم بود. با به عدلیه، ی عطف این است. در این با & مدرس& بود ولی از وی چندانی نکرد و در جایی که می توانست مؤثر شود در مقابل و اعدام سکوت کرد. به هفتم راه نیافت، این آغاز عزلت و کناره از سیاست است تا چهاردهم یعنی 1322 تا 1324 که به ی می باشد. در با به وسیع از می باشد. آیت در این ایام در زندان ها به سر می برد اما با ها را به با مزدوران استعمارگر می کرد. با و هم فکرانش طرح تحریم نفت در آذر 1323 به که در این در نفت به خارجی ها ممنوع شد. این طرح در لغو با & کافتارادزه& سفیر کسب نفت شمال شد، می شود این طرح به سیدضیا، رقیب بوده[4] اما با جلب نظر و اجازه از آن را که ی و ی است. که یک روز بعد & رحیمیان& ی چپ طرح جهت لغو (انگلستان) کرد که از آن کرد به ی این که نمی داد را یک کرد.[5] با ها و & قوام& ، در ی نشد به راه یابد. آیت نیز که را به درک بود و از او به به با وی و به جهت شد و یک سال در به سر برد. بعد از نیز به علت به & هژیر& یکی از و لغو نفت به او و به ی در شاه (بهمن 1327) به شد. او در نیز از که در مى و در به ملت و را به مى داد. در این در به بود و حتی با ی ملی به و با & گس- گلشاییان& نشد.[6] با با شد. به عده ای در که بی ماند. آیت نیز با از را به با فرا می خواند. & سید امامی& عضو که به یکی از مهم های ی ملی با است. به & صفوی& با و به به کمک آمد و در پی ی آن ها در حذف در 1328 شد که ی اول شد و به راه یافت. بی شک و از ی ملی به این نقش بود.[7] پس از & الملک& ، وقت با از آیت کرد و وى به شد و او در روز 20 1329 به بازگشت. بعد از به ای کرد که که در شده بود در صحن شد. طرح & نفت به ملت ایران& در این بود که ای شد ور شدن به نام ملی شدن نفت.[8] بعد از & رزم آرا& به و توسعه ی نفت جنوب (قرارداد گس- گلشاییان) در 5 تیر 1329 به مقام رسید. روحانى که هدف روى کار رزم آرا را دریافته با به برخاست و و را از نقشه ی شوم دشمن کرد. به وى با رزم آرا، به حال تعطیل درآمد و هزاران نفر در تا از او به کنند. در 11 1329 نیز نیز با & سازمان مسلمانان مجاهد& ارگان به آیت به & شمس قنات آبادی& در از ملی نفت و با رزم آرا عظیمی را در شاه فراهم کردند.[9] رزم آرا ملی شدن نفت را خیانت می دانست. های او ی گس-گلشاییان و ی انجمن های ایالتی و ولایتی تجزیه ی بود که با گردید. های او و طرفدارانش در کار را بر و پیشبرد سخت بود. در نهایت ی ملی از آیت و کرد تا رزم آرا را به اصلی در راه ملی شدن نفت حذف کنند.[10] سرانجام بعد از کسب تکلیف از و به شرط اجرای احکام ی ملی، & طهماسبی& در 16 رزم آرا را به هلاکت رساند و را از برد. وی را منجی ملت لقب داد و قتل رزم آرا را واجب و وی شد. به روایت تاریخی از سر راه برداشتن رزم آرا و با ی عطف نفت است که رزم آرا از ابتدا تقابل با بود. فردای آن روز، 17 اسفند، کمیسیون نفت پیشنهاد ملی شدن نفت را در سراسر و طرح آن را تقدیم کرد. یک روز بعد تسریع در این طرح و از نفوذ اجانب و هم انزجار از را به در کرد. پس از رزم آرا هیچ کس جرأت مقاومت در ملى شدن نفت را نداشت. در فاصله ای کوتاه با به بر و و با عده ای از در 24 1339، طرح ملى شدن نفت در شوراى ملى به و در 29 سال از سنا نیز گذشت و به این در اثر و فداکارى به رهبرى آیت یکى از آرزوهاى ملت ستم دیده ی به ثمر نشست. آن قدر در حفظ این آرمان جدی بود که حتی و خودش را نیز در این مصون نمی و بود: & اگر آقای هم از ملی شدن نفت حاصل پشتیبانی را به کلی از دست می دهد و ممکن است دچار سرنوشت رزم آرا شود و حتی خود من...& [11] طور که از نظر به در این دوره، دوش به دوش ملی با به آوردن به با پرداختند. در که های ملی به ویژه در صحن و مطبوعات در کوچه و هیچ چشم داشتی و با سلاح ایمان، به خود در حساس لحظه ها می و جان خود را در این راه به خطر می انداختند. بخش دوم: و طلبی & علاء& که پس از رزم آرا به رسیده بیش از 2 ماه دوام نیاورد. بعد از استعفاى علاء، در اردیبهشت 1330، با استفاده از ملی شدن نفت و های بی دریغ در این راه مشورت با وی، را پذیرفت. آیت در از او که دست وى را در وزیران باز و هیچ گونه دخالتى در این باره نخواهد کرد. یکی از نکات توجه، از است. که نظر به & باقر کاظمی& از ی ملی داشت، اما 14 روز بعد از & نواب& را کرد.[12] به که نزد وی گفت: & اگر از در امور پرهیز کند و به و محراب خود بازگردد، شد.& که این اظهار نظر نشانگر نگاه واقعی به حضور روحانیت در عرصه ی است. پشتیبانى از در کار شکنى ها و تهدیدهاى را به در فراخواند و طى پیامى که کنندگان فرستاد، را به هاى و هم دستى با وى، کرد.[13] زمانی که تأمین کمبود بودجه ی به فروختن ی عمومی از تا به ی ملی کنند. آیت در به آن ها را به تشویق کرد و گفت: & امروز است آن روزی که جهاد شما با بذل مال به عمل آید. خریداری بر ذمه ی آحاد ملت است.& [14] هم آیت به بازاریانی که از سال 1325 مالیات نکرده بودند کرد جهت کمک به به آن کنند.[15] این های مالی و از در بود که طور که ذکر شد، مدتی بعد منع مسکرات به ی کسب سود اجرا نشد که این امر نیز یکی از با بود.[16] پس از از سوى مبنى بر نظامى و گسیل داشتن 4 هزار چتر باز و حرکت ناوهاى جنگى به طرف سواحل روحانی سخن به آورد و گفت اگر ها به خاک تجاوز کنند، خوزستان را آن ها به جهنم تبدیل مى کند. ی عطف زندگی و وی با را می در 30 تیر 1331 جست وجو کرد. در 25 تیر 1331 به در گرفتن جنگ (که به دست شاه بود) با شاه پیدا کرد و به آن این که یا کسى را در دهد، داد. شاه به & قوام& را به معرفى کرد. کنترل به دست زد تا را در برگرداندن منافع از دست اش یارى دهد. که به از این توطئه با خبر شده بود به مخالف با و و با نامه ای به ادامه ی شد. & علی امینی& را جلب نظرش راجع به خود نزد فرستاد که پاسخ می دهد: & به بگو تا هست کسی نمی تواند شود.& این در مقابله با و و می گوید: & اگر کار سخت شود، حاضرم کفن بپوشم.& آیت ضمن به راهپیمایی در روز 30 تیر طی بیانیه ای کرد که اگر شود کفن پوش راه می افتد. او در به شاه گفت: & به اعلی حضرت بگویید اگر بی درنگ بر سر کار بر نگردد شخصاً به خیابان رفت و دهانه ی تیز را با جلوداری شخص مستقیماً متوجه کرد.& [17] به انتشار این اعلامیه، به آمدند و در شب 29 تیره ماه 1331 حکم دستگیرى را کرد اما که مأمورین دولتی آیت به منزل وی رفتند، با انبوه جمعیت مبارز که به از رهبرشان آمده بودند، شدند. طی مصاحبه ای روی کار را کار ها و کرد او تا 48 دهد. پس از این مصاحبه، با هجوم یکپارچه و جانفشانى بسیار، در کم تر از 20 را ساقط و اش 4 روز بیش تر طول نکشید. به این بعد از 5 روز نشینى و انزوا، به رسید. یکی از اختلافات با ی تسامح در تنبیه متجاوزین به در قیام 30 تیر بود که آیت قول مجازات عاملان آن را به داده بود. اشخاصی مانند کوپال، علوی مقدم و... در محکوم شد اما به ی نسبی که با به وی را به اش بازگرداندند و محافظ گذاشتند.[18] 25 آبان 1330 در مدت نبودن و سفر وی به دفاع از حقوق عده ای از مخالفان با راهنمایی با تشنج و ناآرامی سعی در برهم زدن را داشتند که باز هم با درک به موقع این توطئه، به از و خنثی این حرکات ملی از خواست از کنند.[19] بعد از رسیدن به با اشخاص دار و بد پست های مهم و تعجب همگان حتی هم در ی ملی را برانگیخت. از هرگونه و در مسیر با از کرد دست وی را در همکارانش باز گذاشت. اما جنجالی وی، & دفتری& داماد و برادر زاده اش بود که متهم به جاسوسی آلمان ها و ها بود و آن نیز در ی & سدان& شده بود. در عین های خود بارها به گوش زد بود که نباید را که ی بد دارند، مصدر کارها نمود.[20] در سفر خود به آمریکا، را نیز به خود برده بود که به شدت اعتراض و گرفت که با ای را به آرامش و دعا پیروزی کرد ی مهم تر بود.[21] اما بی اعتنا به این اخطارها هم چنان را در های خود لحاظ می که امر به خصوص اعتماد بیش از حد به چون یکی از مهم در کودتای 28 مرداد 1332 شد. به نظر مهم عامل شکاف بین و و حتی مردم، ی معروف به ی بود. که با شعا
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
لاجوردی برای من «امام» بود/ بعد از لاجوردی منافقین در زندان جان گرفتند/ پدرم من را لو داد

لاجوردی برای من «امام» بود/ بعد از لاجوردی منافقین در زندان جان گرفتند/ پدرم من را لو داد


گروه خبرگزاری فارس- & انقلاب& /هاجر تذری و مهدی بختیاری: با توابین خلق کار نیست. طرف پیش از این، به هم باشد. چندین بار پیگیری کردیم تا از طریقی موفق را بگذاریم. شنیده که های با & سید لاجوردی& و همه او را به شدت دوست دارند؛ آنهایی که شان را به سابق مدیون اند. بهترین که می توانند ما را با ابعاد از و دارند که هیچکدام از دوستان، همکاران و نزدیکان هم از آن برخوردار نیستند. آنچه در زیر می خوانید، گفتگویی است تفصیلی با یکی از ها. او در پیروزی به خلق درآمد و سپس به تیم های این گروهک پیوست که وظیفه & ترور& بود. او بعد از و به شد غافل از تقدیر، سرنوشت رقم زده بود. به ذکر است که بنا بر مصالحی، از ذکر نام، و تصویر شونده خودداری ایم. بخوانید: - چوب فروشی که & مرد پولادین& شد - استعفا نمی دهم؛ برکنارم - با مثل فرزندانش بود - توّابین فرقان در پروژه های موشکی - این & حکم& مرگ خود را از خدا خواست - خبرنگار آلمانی گفت من گلستانی به نام شدم - من اگر مثل عمل نمی - از بر خطر می کنم - خوب است ها - فرد متدینی مثل کار - موسوی تبریزی: گفت بماند - نمی توانم مهره بی اراده کسی - از جنجالی تروریستی دهه 60 سید ** بخش های مهم مصاحبه: - مان آن [اوایل دهه60] باز و ولی و مان بود و هم ما چون هم هم و هم کرده. ما هیچ هیچ نداشتیم. - ما در فاز پخش و بود. در مثل یا در شهر که هم پیش می آمد و من در یکی از این ها هم خوردم. - یک بار که در ما آمد و گفت شما از جزو تیم های هستید. و را هم و ما. - یک جدا می رفت و که می شد را می مثل و و حتی که با آن رفت و آمد می کرد. بعد این را به می داد و آن را می زدند. - از من دار شدم و که چرا او از کند که ما را در این کار گذاشتیم. این دار را تیم ما شده بود و را در که از می ذکر بود. کمی بعد به من تو در باشی. - هیچ گاه نه من شدم و نه کسی را باشند. را ناز نمی و هیچ هم در هیچ جای نمی کند. است یک چک هم و یا را ببرند. هم فقط با حکم شرع و فقط به کف پا آن هم به تا کند. - پشت سر [لاجوردی] حرف بود و من هم فکر می که یک در دست و از اول می کند به که این طور نبود. ها را نمی و از که پش سرش را اما او من & امام& بود. به من گفت که می بگو و من قول می دهم در بگیرم. هم شد. - در به من حکم دادند. اسم من را صدا هیچ چیز نشدم. ما را به یک که ها هم بودند. 15 تا 20 نفر. من به شدت تب و هیچ نمی شدم. قبل از آن مان را هم نوشتیم. - در به یکی از آمد و به من گفت چرا من را جدا کرد و به یک برد. وسط تیر آمد و شدند. دو، سه طول تا [لاجوردی] آمد. من را به در برد. یک و گفت را و من خواندم. بعد گفت برو را و یک پتو روی پهن کرد و گفت بعد از را بیا و کن. - من چند سال با و از ها او را می هیچ گاه از او ندیدم. قدر که اگر در 10 نفر (هرچند است و من نشناسم)، وضع ما این نبود. - از ما هم که با ولی به نمی گویند. یکی از ما که به از در با خود ما این را گفت. او صد با اما می من در هیچ جز ندیدم. - من اگر در دست را می چون های را کردند. - [لاجوردی] چند در نظر که بود که مثل در و یا را می دادند. یک هم کرد و در آن چرخ بود. از ها در که از پس از را دادند. - بعد از از دادستانی، از منافقینی که سر جان گرفتند. نماینده های منتظری به اطمینان می که هیچ مشکلی نخواهند و این را جری بود. *** ** مشروح گفتگو: * شما از چه سالی و به خلق درآمدید؟ من یک پسر دایی که پیش از عضو بود که & ای امام& را و این آن ضبط و بعد از آمد پخش شد. من یک که من در از او به وصل شدم. * آن چند سال تان 18-17 بود و با ام هم سن بودیم. به شدت و بود و کار در این سال ها چیز نبود. *چه چیز شما را جذب می مان آن باز و ولی و مان بود و هم ما چون هم هم و هم کرده. ما هیچ هیچ نداشتیم. * تان از این خبر نه! از این خبر و اگر می فهمیدند، شدیداً مخالفت می کرد. پدر من عضو و سپاه بود و اتفاقاً خود او من را لو داد. بعدا کمی به این پی که من با ولی نمی که عضو شده ام، فکر می هوادار هستم و فقط کتاب هایشان را می خوانم. * شما عضو که هنوز نشده بود و خلق به اصطلاح در فاز داشت. شما در این چه می کار تشکیلات به این بود که می شد و در این ها مسئولمان را معرفی می و ما هم یکی از شناخته شده و مشهور بود که در سال های اخیر شد. این بود که که می دادیم را می گفت. ما در فاز پخش و بود. در مثل یا در شهر که هم پیش می آمد و من در یکی از این ها هم خوردم. فقط نبود، همه ها در این تجمعات داشتند. فضا هم احساسی بود و حتی در رده های هم تحت تأثیر جو می و می گفت قبول می کردند. * شما هم را از نه * از چه کمی قبل از نخست وزیری که شهیدان رجایی و باهنر به شهادت رسیدند. ما از آن شدیم. * در 30 خرداد 60 که فاز شما کجا روز 30 خرداد، ابتدا و از تقاطع طالقانی و ولی عصر شد، که مرکزی هم داشت. ما هم پخش پلاکاردها و در داشتیم. 3،4 روز بعد، از خبر که به یکی از های بروم و تا به من اطلاع بدهند. از این تاریخ 2،3ماه به خودمان هم نرفتم. * چند نفر در این 5 یا 6 نفر. * شما یا از مثل حزب خبر نه، ولی یکی از مسئولین تیم مان به من گفت که به زودی اتفاق مهمی خواهد افتاد، ولی نگفت چه چیزی. * تیم های کمی قبل از ورود به فاز مسلحانه، تیم های هم به تدریج شکل گرفتند. یک بار که در ما آمد و گفت شما از جزو تیم های هستید. و را هم و ما. در تیم هم راحت نبود. قشنگ را بررسی می و که و دل و جرأت را انتخاب می کردند. ماهم خب بچه جنوب شهر و نمی ترسیدیم. آن به ترس را هم ولی این جربزه را در ما دیده و تیم های انتخابمان کردند. مان هم و عدم آگاهی، سرمنشأ همه انحرافات شد. * کار سوژه زدن را هم می دادید؟ نه. یک جدا می رفت و که می شد را می مثل و و حتی که با آن رفت و آمد می کرد. بعد این را به می داد و آن را می زدند. * شما در چند 3 یا 4 تا. من بودم. یک بار هم ما را با یک پر از ولی من توانستم با سازی، را بی گناه نشان بدهم و از مهلکه کنم. * تیم تان چند سه نفره. یک نفر یک نفر جلو و یک نفر هم عقب می نشست. * از چه ای می کلاش، ژ3 و یوزی کلت هم داشتیم. * باری که در شرکت کردید، هدف چه کسی تیم ما و تنها کسی که و ما بود او را کنیم، یکی از در یکی از های شمال شهر بود. همانطور که گفتم، هرچقدر هم که شما باشید، به بار دست به می زنید، کمی ترس خواهید داشت. این در ما هم صدق می کرد. ما فرد را در اختیار ولی به تیم های نمی که فرد هدف چه کاره است و چه دارد. فقط عکس و یا مشخصاتش را می دادند. عامل هم اگر از پیاده می شد، جلو می اول اسم طرف را بلند صدا می کرد و مطمئن می شد، او را می زد. * آن فرد شد؟ نه. هیچ کدام از ترورهایی که ما منجر به شدن نشد، والا من زنده نبودم. * ترورهای تان چه یکی از در شهر بود که یکی از پایگاه های را زدیم. هم در غرب بود که یک مراسم بازهم متعلق به بود. سال ها بعد سر یکی از ما را خواستند. تقریبا همزمان با ما، یک هم در همانجا شده بود که در آن، یک نفر شد. چون شاکی خصوصی داشت، پیگری و ما را هم احضار ولی توضیح دادیم، که آن کار ما نبوده است. * شما چه مهر سال 60. من از دار شدم. * که چرا او از کند که ما را در این کار گذاشتیم. این دار را تیم ما شده بود و را در که از می ذکر بود. این را من در به پنهانی دیدم. کمی بعد به من تو در باشی. ام را هم و برو از بازار سیگار بخر، سر کوچه بفروش و مواظب باش. من هم بیرون آمدم و مستقیم رفتم پیش ام که تولیدی داشت. او هم را به خبر داده هم من را به داد و در یکی از ها من را گرفتند. سیانور هم همراه اما نکردم. * در که مثل حزب رخ داد و علیه شعار می چرا در آن شما نشدید؟ ما در نمی گرفتیم و سعی می کرد تا که می تواند ما را از جدا کند، که هم بدتر از آن را می دهند. * بعد از به کجا منتقل اول به بردند، یک یا دو شب بودم، ولی نتوانستند حرفی از من دربیاورند. بعد از آن من را به فرستادند. * پدرتان هم شما را دید؟ ولی نمی که من چه جرمی دارم. دو، سه ماه هم از ما بی خبر بود. می من طرفدار هستم، اما خبر که من جدی است. * بود و طول اول به روز نکشید، اول در 4 شد. را سریع می تا اطلاعاتش از بین نرود. بازجوهای 4 با فرق داشتند. از زیر چشم بند نگاه گردم و به نظرم آمد بازجویم آدم خوبی است. * کتک هم نه. فقط یک بار شدم. * بله. با مجوز شرع، جند کف پایم و من در ششم یا هفتم، همه چیز را کردم. * این معنی نداشت؟ را دارد. هیچ گاه نه من شدم و نه کسی را باشند. را ناز نمی و هیچ هم در هیچ جای نمی کند. است یک چک هم و یا را ببرند. هم فقط با حکم شرع و فقط به کف پا آن هم به تا کند. * چه می پرسیدند؟ ها حول این موارد بود که تان کجاست؟ چه کسی مسئولتان است؟ با چه و ... یک کاغذ من گذاشتند و می بنویس. من هم آدرس را که در آن دادم. * را بار کی ابتدای کردم، (لاجوردی) را صدا و آمد. بار او را دیدم. * چه ذهنیتی از او پشت سر حرف بود و من هم فکر می که یک در دست و از اول می کند به که این طور نبود. ها را نمی و از که پشت سرش را اما او من & امام& بود. به من گفت که می بگو و من قول می دهم در بگیرم. هم شد. * پس به به جرم ما هم جرم کمی نبود. * دادگاهتان کی شد؟ های من 4-3 ماه طول که طبیعی بود. در آن پر از بود و های می شد که رسیدگی به همه بر بود. بعد از 6-5 ماه شد و در به ما حکم در نگفتند که حکم ما چیست، فقط آخرین دفاعیات ما را و بروید. * یادتان هست قاضی چه کسی آیت مبشری. بعد از آن ما را به بند و ماندیم. * که به هستید؟ اعلام نمی کردند. می در بند و می فلانی با همه وسایلت بیا. این جمله اعدام! اسم من را صدا هیچ چیز نشدم. ما را به یک که ها هم بودند. 15 تا 20 نفر. من تب و هیچ نمی شدم. قبل از آن مان را هم نوشتیم. * در چه نوشتید؟ اولاً نوشتم که از گذشته پشیمانم و به ام حتی اگر من هم شدم، دست از برندارید و در راه او و یک سری مسائل از این جنس. یک ساعتی در آن بودیم. هم همچنان سر و خاص را داشتند. یک بعد ما را به ردیف به سمت اعدام. در به یکی از آمد و به من گفت چرا من را جدا کرد و به یک برد. ما یک طول که فکر می کنم در هم یک بار پخش شد. وسط تیر آمد و شدند. بعد از مصاحبه، یکی از آقایان را که او من را می شناخت و در هم داشت. از من پرسید چه می ماجرا را کردم. او هم با تماس گرفت و هم گفت دست نگه دارید. بعد به من اجازه که با ام کنم. به مادرم زنگ زدم. گفت شب قبل جمکران اند، من هم به او که حالم خوب است و از این حرف ها. * نمی که شما است شوید؟ نه، نمی خواستم که به بگویم، به شما هم اگر را جای من بگذارید، آیا حاضرید به تان بگویید که چه فکر می این طور بعد از همه چیز را می فهمیدند. * بعد که آمد، چه شد؟ دو، سه طول تا آمد. من را به در برد. یک و گفت را و من خواندم. بعد گفت برو را و یک پتو روی پهن کرد و گفت بعد از را بیا و کن. هم رفت. * شما را با از جدا بودند؟ دقیق نمی دانم. آن که اصلا همچین به ذهنم هم خطور نمی کرد. فکر می طبیعتا را معطل من نمی کنند. بعدها که گویا من را خوانده و به این که من واقعاً شدم. کمی بعد من را به بند تا در محاکمه شوم. * کی 2 سال بعد. این بار رئیس آیت نیری بود که حکم من لغو و 8 سال صادر شد. بعداً عفو و نهایتاً در سال 66 از آزاد شدم. * شما از با داشتید و او بودید. در های می شود. او را و می نامند و خشونت او را تکذیب می کنند. شما را من چندسال با و از ها او را می هیچ گاه از او ندیدم. که می خواستیم برایمان می داد. من قدر که اگر در 10 نفر (هرچند است و من نشناسم)، وضع ما بود. * پس به شخصی از اصطلاحاتی مثل و می کنند؟ حرف پشت سر است. در خصوص بیشتر، چون به او یک قاطع و به نظر من یک واقعی بود. این حرف ها را پشت سر او می زنند و از می کنند، دروغ محض و از سر عناد است. من نه شدم و نه که کسی را باشند. به طوری که اتفاقی در آن بیفتد و ما باخبر نشویم. من یک به شما بگویم. از ما هم که با ولی به نمی گویند. یکی از ما که به از در با خود ما این را گفت. او صد با اما می من در هیچ جز ندیدم. * ولی به نسبت به رده سخت و محکم می کرد. چرا نکند؟ من اگر در دست را می چون های را کردند. حساب که -چه از و چه عادی- جدا، نیروهای را هم از بین بردند. یکی از به نام حاتمی در به پوچی رسید و فهمید همه را هیچ نابود کرده، نتوانست با بیاید. را از دیوار پرت کرد و خودکشی کرد. از این دست کم نداشتیم. این جزو کثیف بود که می شود تصور کرد. * شما در که در بود عضو بله. چند در نظر که بود که مثل در و یا را می و خود هم پابه پای بچه ها کار می کرد. شب و روز در ما بود. این هم آن بود که هم روحیه حفظ شود و هم بتوانند شرایط سخت را تحمل کنند. یک هم کرد و در آن چرخ بود. از ها در که از پس از را دادند. * ها سختگیری می شد؟ ها می شد اما گاهاً محدودیت وجود چون به آن (اوایل دهه 60) هم التهاب و بحران بود و هم تعداد ها بود بعد از که به سمت آرامش بیشتری رفت و کم شد و هم ضعیف تر شده فضا بازتر شد و ها هم افزایش یافت. در زندان، ها می و با ها می کردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سیاسی
خانواده ها از وقوع هر نوع حوادث ناگوار جلوگیری کنند

خانواده ها از وقوع هر نوع حوادث ناگوار جلوگیری کنند


دادستان با به آخر سال با به نقش در از جرم و یا در این ها از مردم خواست در صورت مشاهده هر نوع اخلال در نظم و آرامش جامعه، موضوع را به نیروی انتظامی اعلام کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
تعدادی از غیر نظامیان از غوطه شرقی خارج شدند

تعدادی از غیر نظامیان از غوطه شرقی خارج شدند


به تقریب(تنا)، های کردند: که از این غیر هستند که وضعیت جسمانی مناسبی نداشتند. های در را از جان خود به اند. #39;اسپوتنیک#39; روسیه نیز کرد که دو از از دیروز تاکنون از شده اند. اسپوتنیک ادامه داد: 35 نفر از از جمله 20 نفر زن و کودک از طربق الوافدین از این شدند. های مستقر در در به رغم تعیین امن توسط ارتش این کشور از این ناحیه، از 15 روز قبل با حملات خمپاره ای از کردند. 14 روز پیش آتش بس موقت پنج ساعته از ساعت 9 صبح تا 14 به وقت محلی در برقرار شد، اما تروریست ها از سوری از این .
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
حالات دست و بدن در مناسک دینی اقوام گوناگون نقشی نمادین داشته‌اند

حالات دست و بدن در مناسک دینی اقوام گوناگون نقشی نمادین داشته‌اند


به (ایبنا)، دست و بدن در و پنجمین از هنر شرق است که در متن می شود. این به به این شرح است: فیل در های و ، مار در و ، پرنده های در و و ایزدان آب و آبزیان . دست و بدن از دیرباز در و اند. های خاص و در های که ساختاری و... در ساختار خود حرکاتی دارند. این در ابراهیمی نیز برجسته را ایفا می کنند. یهودیان به دعا و بدن را به پیش و پس می دهند. در سنت در کف دست ها در و نقش در بدن به در از به می رود. نیز در به جای نیز به و های دهند. اما دست و بدن در شرق به و به چشم می خورد. این به و شده تر هستند. در دست و بدن در و با به نام هر یک از این و به شرح و و تا فهم در این سنن پیش روی دهد. از سه فصل و شده است. در فصل با دست پس از ای کلی درباب مفهوم به هشت سنت نگاری است. عناوین این هشت به این شرح است: بی ترسی (ابهایا مودرا)، احسان (وارادا مودرا)، تمرکز (دهیانا مودرا)، چرخ قانون (دهارما چاکرا مودرا)، موعظه (ویتارکا مودرا)، الماس (واجرا مودرا)، شهادت زمین (بهومی سپارشا مودرا) و (انجالی مودرا). در فصل دوم با مودراهای فرعی طیف وسیع تری از مودراها در دو سنت و و شاخه های منشعب از آن را و تحلیل است. فصل سوم نیز بدن در و های و را مورد بررسی داده است. این فصل به در درک آثاری که بودا را در های نشسته، ایستاده، آرمیده و حتی به صورت های چندسر، تجسم و یا به کشیده اند، مهم است. همچنین از هر و نیز تصویری طراحی شده که در فهم درج شده است. تعدادی رنگی نیز از تجسمی اعم از و سازی که از های تاریخی گذشته باقی مانده، نیز در به کار برده شده اند. دانشجویان رشته های مختلف هنر و علاقه مندان در منابع هنر با تصاویر ها و مربوط به و تمدن خواهند شد که از آن پیکره ها بدن و دست ها در شرایط است. این رمزآلودگی در های سنتی شبه قاره هند بویژه نمایش کاتاکالی غیرمرتبط با آن را درگیر خود می کند. مطالعه دست و بدن در و ضمن رمزگشایی از آن حرکات، بینش زیباشناختی را در با و میراث بجای مانده از هنر شرق، غنی می کند. بدون شناخت این بسیاری از ها بی معنی باشد. دست و بدن در و ذکرگو با شمارگان نسخه، 278 صفحه و بهای 29 تومان از سوی تالیف، ترجمه و نشر هنری (متن) فرهنگستان هنر روانه کتابفروشی ها شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
کار نویسنده فقط انعکاس واقعیت بیرونی نیست

کار نویسنده فقط انعکاس واقعیت بیرونی نیست


به ایران(ایبنا)، دوشنبه بیست و یکم اسفندماه، ساعت شش در نقد و با تلخ شد. این که و در سال بود با از و به شد. در ابتدای را است را کرد. بعد از آن به اول های خود را کردند. با به نقد، ای است که من به آن نیستم و خودم را منتقد نمی دانم و از دید یک نویس بحث می شوم افزودند: من کار را با کار قبلیش اگر زنبق می کنم. اگر آن را می شود گفت این چند قدم است. طور که از می رود. افزود: ها نیز اگر با شود تر و تر است. در ها نیز عمل است. یکی از های کار است. این کار یک حسن و یک عیب. این است به دور از است و آن است که در شکل نمی گیرد. داد: در با تلخ دو که در آن از اش گرفته و های بلندی و اجازه است که ها و فضا و خودشان را نشان بدهند. آن دو ذکر می دهد و در پنج است. با تلخ به اول در فرم نیز تر عمل است. ای که در نیز و شاید و این است که ها در می افتند. های ها هستند. که شان عدم است. چه با که است چه با و چه حتی با سگ که می و یا که به می آید. در هر حال این عدم است. این است که این زن ها با می و می اما هستند. این با ندارد. به نظر می رسد از زن و به زن ای عمل کرد. شنی در با به ذکر می دهد و از کرد: کار فقط نیست. از های شده بگذرد. در های خود را این کرد: به نظر من نیز این به قبل چند قدم رو به جلوست. کار در دو است که دارد. اول که در زن که بر نگر است که فقط را می کند و و یک نوع زرد در های ندارد. های با تلخ از این دارند. بعد از بود که به غلط های نام و به زعم و که آن داشت. اش بود. به نظر من های در این به رغم کوتاهی شان مال نیست. چرا که در ها، حتی ترینشان توجه به داستانِ و راوی دوست حرف بزند و شرح بدهد. که در آثار غایب است. هزارتوی تاریکی کرد: که در اکثر ها به جز یه سر جاش برجسته است یک زن است. یک زن در محور است و در مواجهه با مرد یا مردهایی دارد. به نظر من که مرد در آن ها شکنجه گر معرفی شده مثل ذکر می دهد و داستانی که مرد در آن زن را درک می کند مثل خسته می شوی ، های ضعیفی هستد. در مقابل های را است و تو طور که من از برخوردارند و های جذابی هستند. با ها کم و بیش قصه گو و به اهمیت می دهند گاهی حفره در می که پرشدنی نیست. نشانه ها به مقدار کافی در آورده نشده است. در فضاهایی نامأنوس می سازد که هم غیرواقعی نیست. این موضوع های موفقی را ارائه است. نظیر به خیالش سگی سیاه و خاکستری آب کشیده و تو طور که من . در کرد: به می رسد در ها از با نقد گفتمان مردسالارانه طرف باشیم با نقد روبه رو هستیم. این بعد از سخنان منتقدان و با بر کاربردی بودن آن ها بیان کرد:همان طور که فرمودند با تلاشی که می اند به این که انتخاب گر و گیرنده نیستند و کنش گر فعال به حساب نمی آیند. اما در های ذکر می دهد و در پنج و قیچی ها مرد که مشخصا بر سر روابط بین زن و مرد است خود می گیرند و ناخوشاید خود را ترک می کنند. ولی مثلا در می خندم مسخره ام می زن فقط به همین اکتفا می کند که با در ایستگاه نشود. کاری انجام می دهد اما است. چرا؟ چون به این فکر می کند که جوابی منطقی و قابل قبول نشدنش به بدهد. با تلخ با تشکر از کرد: بسیار ممنونم که هایم را نمی دانید. سال هاست که تصور این است که هرچه شود مال است و شما در این به درباره اش کردید. در کرد که در ایرانی به واسطه نابرابری که در توزیع قدرت و های اجتماعی نتوانسته اند باشند که به گفته اگر از مردانشان بی اعتنایی دیدند به راحتی گذر کنند. کرد: شواهد بسیاری از نظریه تکاملی داروین و مبحث کهن الگوها و ناهوشیار در یونگ که ما را متقاعد می کند از چیزهایی که به ارث برده ایم و در حافظه مان مانده است به این سادگی ها نیست. بنابراین غریب اگر زن در خود همزمان زنی را یدک بکشد. در فرحناز عباسی کرد: من ها را دو ماه پیش مطالعه کردم. مشخص است که را می شناسد قصه را بلد است. فقط زن های و مشکلاتشان شبیه به هم است. پروین پورجوادی به شهر پریان کرد: به گذار از سنت به مدرنیته و به بینشی که مد نظرش است می بایست به های در کرد. عماد امید پور کرد: در ها ما های مرد را نمی شناسیم. نحوه تربیت و شکل شان را نمی بینیم. نمی دانیم این چطور به نقش که حالا در ایفا می دست یافتند. عدالتی در پرداخت جنسیتی ها نیست. یوسف نیز کرد: می توان از زوایای مختلفی هنر را کرد. هر هنرمندی دید به خصوص خود را و من اعتقاد دارم هایش امضاء خودش را دارد. در نیما تقوی مدیریت اعلام کرد که در سال جدید با برنامه های و متنوعی در خدمت به خواهیم بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
ایران در کنار ملت سوریه جلوی گسترش تفکر تند وهابیت ایستاد

ایران در کنار ملت سوریه جلوی گسترش تفکر تند وهابیت ایستاد


دمشق-ایرنا-وزیر گفت که در ملت خطر تند که دست پرورده آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای عرب منطقه بود ایستاد و امروز شاهد شکست توطئه آنان هستیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : بین الملل
سیستم نوبت دهی اینترنتی در شوراهای حل اختلاف اصفهان راه اندازی شد

سیستم نوبت دهی اینترنتی در شوراهای حل اختلاف اصفهان راه اندازی شد


به گزارش ایرنا، حل روز سه به نقل از ' '، هدف از راه این را و به بار از و وقت به حل کرد.وی کرد: از دهی کل و یا از محل نظر خود را و پس از کد در روز شده به محل نظر خود در حل کنند.رستگاری افزود: از این پس به و 750 نفر از دهی به اجرای احکام حل داده می شود.وی یادآور شد: پیش از این باتوجه به بار ترافیکی بالا، بسیاری از مجبور بودند از صبح زود به حل و در این افراد کننده زمان زیادی را از دست می دادند. وی ادامه داد: با راه این سامانه از در حل کاسته و از وقت می شود.معاون رییس کل افزود: این روش نوبت‌دهی اولین بار در حل با همت و تلاش مدیر آمار و انفورماتیک حل و بصورت آزمایشی اجرا شده و امید است که شاهد بهبود کار و رضایتمندی در حل باشیم.هدف از تأسیس و راه حل حجم پرونده ها به محاکم و رفع ها بر مبنای صلح و سازش است.در 310 شعبه شورای حل فعال است.ت/6994 / 2093 ** خبرنگار: آرزو فلاح ** انتشاردهنده: اصغر دواتگر
تاریخ باز نشر :
زمان : 8 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 232

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir blogblog.ir