بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب حالیاستقلال و پرسپولیس؛ بهترین میزبان و میهمان های لیگ

استقلال و پرسپولیس؛ بهترین میزبان و میهمان های لیگ


سرخابی ها در در لیگ و لیگ را به دست آوردند که تیم های نفت تهران و سپیدرود موفق به کسب برد خارج از خانه نشدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری ورزش سه
موضوع : کل اخبار
کنفرانس بروکسل با تردیدهای سیاسی به پایان رسید

کنفرانس بروکسل با تردیدهای سیاسی به پایان رسید


وین - - در روز به که از کمک مالی برای حمایت از آوارگان سوری خودداری کرد و در نبود نمایندگان دولت ، اعتبار سیاسی این نیز با تردید رو به رو شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : بین الملل
اسرار تجاری قلمداد کردن اطلاعات مالی

اسرار تجاری قلمداد کردن اطلاعات مالی


نقش در شکوفایی و رشد و چون و می باشد.با این یکی از های مهم در این این است چرا که با آن،قانون می تواند تمهیدات و را از پیش بینی کند.در این اطلاعات،چهار دارد. بر نخست، یکی از است و به ی می بر دوم،اطلاعات است که هر سوء از به و می گردد،بر سوم، که بر روی سه ی و اثر می است و بر که می شود. از بین موصوف،احتمال با منطق سازگارتر است چرا که با تمام های مال پذیراست. واژگان کلیدی: مال،ارزش داشتن،اسرار تجاری،اطلاعات مالی. مقدمه با آن که اما به و است.این از این که این به که آیا در این به سان سیاسی،اقتصادی و وصف است یا این که این مسامحتا استعمال شده و از آن ،اطلاعات است؟ با در به نظر می رسد به نام ندارد.قانون در قوانین مختلف در یک از و آن ی 65قانون است. در این یکی از شده اند.با در های در ذیل به نظر می رسد، مال را به این تسری و آن ها را به مال است به این شده اند نه محل بحث یا شدن است.همان طور که و مال یا را اند. از که مال است که باشد[1].گروهی مال را دانسته اند که داد و ستد می شود و در آن پول کنند[2].عده ای از مال آن است که نزد مطلوب و به ای که نیازهای را بر و ای از مال آن است که و باشد[3]. در مال ویژه ی عادی بود ولی پیشرفت های زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنای و ابتدایی ساخت؛چندان که به عناصر دارایی اعم از عینی یا اعتباری مال می شود. در مال،مطلق بود آن که از دید نوع و بود اما جدیدی اند که این امر را می و آن چه راکه در ی بین دو طرف باشد،مال می ؛با این از مال و این ی در فوق به قوت است و مرز مال و است به که آیا نیز در طی ی به و سپس به این و در می شود. نخست: یک و چند است که می در آن ساخت. این است که این یک است که به های و ی و شده است.احتمال دوم این است که این ی و شده ای و که و جزو این است ؛به که سوء از به و شود،ذیل این از می گیرد. سوم این است که هر چند این در ما اما با درپاره ای از که به معرفی شده اند همانند می فهمید که هر که بر روی و اثر می شود و این که به نام در ما به رسمیت و هر با هر در می شود به آن چه از این به ذهن متبادر می است.در ادامه به از این و ارزیابی با به ظرفیت های شده است بند نخست: کردن این است که در در ی هستند.قانون در ی 65 الکترونیک، را به یکی از بر شمرده است. در این از آمده: & الکترونیکی، پیامی است که فرمول ها، الگوها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزارها، تکنیک ها و فرایندها، تالیفات نشده، روش های و ستد ، فنون، نقشه ها و فراگردها و امثال اینهاست که به طور و در و تلاش های معقولی حفظ و حراست از شده است. طبق این ی این از سه و شدن با از تشکیل می شوند.اسرار به هستند.این به مثابه ی ای که نقش در سوددهی ها و بنگاه های می و اند در پول کنند.این & مستقلا ارزش& هستند.در این دو :برداشت این است که این مال می و فی و حاضراند در پول کنند[4]. دوم این است که این فی این است که می شود زیرا به شخص اجازه می دهد تا به طور موثر در آن صنعت و یا با سایرین کند[5].این استدلال از بند ب 3(1839)قانون ی 1996 شده است.در این بند آمده: & که به یا از آن جهت که اند هستند& [6]. در دوم می گفت که اگر در یا در یا ای که به کار می شده آن به است[7]. است از سری چند شخص و با این حال در آن به آن شده می که به در یا در نزد ای خاص شده بر ی این نیز به آن این که ی این و جهت حفظ این باشد. بر این به که ی است حفظ شود.از این رو در یک وب که هر در می آن را از می سازد.این در می و به می کنند.ماده ی (3)1839 ی 1996 نیز در ، و را صرف نظر از یا سر با این حال یک و آن این که در این این نیست. به هر چند در این به یک وصف و به یکی از شده اما که از قید در این اگر سر را به می یا این که بر این این در ی نیز ؟ در کتب در این ها، و سود را در که اند و از اند.با در این به نظر می رسد این با ؛با این حال این بود که خود در به این می و نه این که صرفاً ای را جهت دهد چرا که وقتی در این از این اسراربه سخن به می آورد همه ی دارند، پس ضرورتی به به یکی از این نداشت؛ در این از در بستر مبادلات بحث شده و این در فضای است و در این که در این را که در ی یا اند اما را به که آیا این نمی یا سر این از این نمی دهد. بند دوم: که از به می شود دوم این است که که هر سوء از به یا به اعم از یا می شودبه ی این از جنس است.این از ی 16 و آزاد به نشات است.در این آمده:& در که موسسات این با مستندات محرز که در درخواست شده، جان یا سلامت را به مخاطره می اندازد یا متضمن یا از در امتناع کنند& .بنابراین بر این تفکیکی و غیر و نوع زیانی که در اثر سوء از پدید می آید، به هر چنداطلاعات به عزل شدن هیات مدیره ی یک شرکت، خبر غیر است اما در که یا آن یا به سازد، این خبر نیز در ی و می گیرد. به این نیز از چند جهت خدشه است:نخست این که ی شده است. به درستی که آیا ضرر در عالم محقق شود یا این که ضرر و نیز در اثر کفایت می کند؟به آیا ضرر مسلم، موجودو قطعی یا ضرر نیز ذیل این می گیرد؟ثمره ی پاسخ به این پرسش این است که اگر ضرر را در ی ضرر به آوریم ، می شود و اگر نه، این ضیق و می شود. این است که ضرر و به در این که اگر در اثر و اندکی پدیدآید آیا این نیز می یا کلی و هنگفت باشد؟ در حتی ی را نیز است و به طور ضمنی آن را به قضایی[8] که این امر می شود این حتی شایعات و را نیز و این را بخشند کما این که در در بند 7 ی 1 دستورالعمل افشای های ثبت شده نزد سازمان 1386 نیز به نظربوده است. در این آمده:& اخباری حاکی از است که به طور غیر رسمی شده و ناشر تایید و تاکید است و می رود بر قیمت اوراق بهادارناشر تاثیر با باشد& .ایراد این که در این به توجهی در که اوقات از های نیز جنبه ی و حتی شدید تر از هستندبه لطمه به شهرت یک در است و به به ی می کند که نگرفته است [9]و در این که نیز نیست. به آیا ازآن، سودهایی است که فرد در اثر از یا که فرد از خود دفع نیز می شود؟با این ایرادات به نظر می رسد این نیز از و است. به جای این معیاردر این به می نمود و لا اقل هر که بازرگانی وتجاری را می کرد نه این که به در معنی مطلق کلمه بسنده کند. بند سوم: که بر دارائی، و اثر سوم این است که که بر روی سه ی ها، ها و اثر بگذارد. ها، اموال و به هر است که به پول و آتی می باشد. در این از اموال، های مشهود و لمس و رویت پذیر موجودی نقد، ملزومات، اثاثیه، ساختمان و و از ها مطالبات از و (حساب های اسناد حق اختراع و غیره) می باشد. ها نیز مبالغی که بازپرداخت در های بر عهده ی است.از می به های دریافتی کرد. نیز است از یا به ی مذکور. در که ها را از ها کسر نمائیم، مانده را می نامند و یا به آن چه که پس از ها و تعهدات از ها می ماند به یا است[10]. به نظر می رسد بر این از بین که در بر این سه به این که به و با پول هستند. از جمله این می به ، سود و و سهم کرد.ترازنامه یا بیلان است از که وضع یک را در یک می دهد.در ارقام به از طرف بر سه ی پیش و با طبقه بندی جزئیات نمایش می شود.صورت سود و زیان، است که وضعیت فعالیت های یک و نتیجه ی آن را طی یک ی می دهد و نیزیکی از های است که به ی آن در انتهای ی محاسبه می گردد[11]. با در شده به نظر می رسد این نیز یک اساسی است و آن این است که به شده؛در که شاید تری ای که یک از آن به رود ؛به نمی به این نظر گردید که ی بین و تساوی است به نظر می رسد ی بین این دو و من وجه است ، هستندو از به ورشکستگی، محافظه کاری، تقارن اقلام تعهدی، مسئولیت و هر چند ماهیتا به ی مال نمی اما جزو و به تبع به دلیل اثر گذاری بر سه ی پیش (هزینه، درآمد، سهم) به می روند، ی شده در این نیز از است و ی نیست. بند چهارم: که است دیگری که در این این است که به نام در ادبیات وتنها در که مال در را از این رو در وهله ی به مال و های آن و سپس آن را به بخشید. متعددی از مال اند به امام خمینی در البیع مال را این است:& مال است که و تقاضای آنان است و را در آن می پردازند& [12]و یا می به آیت الله خویی در مصباح الفقاهه کرد: & در عرف امری است که از به آن که ذاتا میل می و وقت می گردند و در آن و در مقابل آن اشیای علاقه ی خود چون پول و غیر آن را می پردازند، می گردد& [13]. خراسانی در ی المکاسب مال را می داند که طبع انسانی به آن گرایش داشته، نفع بر آن مترتب و احتیاج باشد[14].غروی اصفهانی نیزدر ی مکاسب مال را به هر که عرف است در آن بپردازد[15] .ازمجموع این این بر می آید که از میل و به می شود. مال است و در آن می کنند.نکته ی مهم این که ، از عین خارجی نمی و در کلام فقیهان هیچ قیدی از این حیث مشاهده نمی گردد. در نیز از مال و آن به عرف شده است. از بین حقوقدانان نیز هرکس به ای به مال است مثلا مال را بر داشتن[16] و بر این نفع را به دو قسم و تقسیم اند. از نفع است که یکی از های جسمی و فیزیکی آدمی را مرتفع و از نفع است که یکی از های روحی و را نمایدو آن را بر اند[17]. اما مبنای بودن، انتقاد شده چرا که از در عالم، که جسم و روح ما مفیدند و در عین حال مال مثل خون که ما است ولی تا که در بدن ما جریان مال نمی شود. اشیائی دریا، هوا، نور خورشید و نسیم صبحگاهی و و را می ولی مال به نمی آیند. از این رو جهت ی جامع و مانع که مال نه یک شرعیه و نه یک است [18]بلکه عرفیه است هر عرف آن را مال مال است. از دید عرف هر آن چه دو و نفع و مال است.منظور از این است که آن شی ءنیازی از شخص را بر و او در عین حال، مستقیما از را تا باشند؛ و واسطه می تا کننده ی از شود نیز مال می گیرد. از نیز آن است که در آن پول آن شی ء را ستد قراردهند. یک شیء نظرات شده است.برخی که ی یک شیء، به همراه امضای اگر عقلاء یک چیز شود و از سوی مقدس نیز ردع و در آن آن شیء دارد.آنها که که در آن شیء و تا به آن مال کرد مشروبات الکلی و تریاک مال نیستند[19] و خرید و فروش نیز باطل و حرام است[20]به و به تفکیک شده بدین نحو که را می که لیکن در زاید بر قید محلله را نیز اضافه اند[21] بر این اعتفادند که است شیء نظر و به دیگر، به وفور نبوده و آن شیء ازکمیابی و اگر چنان فراوان شود که هرگاه اراده شود بدون هیچ رنج و زحمتی آن را آورد، آن شیء ندارد[22] این این است که، هر چه مطلوبیت و مرغوبیت در بین و در آن از همدیگر پیشی جویند، مال می شود. که یک چیز به خاصیت و است که شیء متصف به آن است پس اگر آن شیء می یابد جدا از این که اصلش یا غیر باشد[23].این که شیء به ی به آن شیء می شود حتی اگر شی ء نظر نزد جماعتی بازهم آن را می کنند. این از را می و معتقدندکه تا شیء خاصی به طور و از دید تا مال شود در که شیء عده ای خاص را کند به ای که این از مال می شود؛ آن که شخص به مرضی مبتلا و درمان وی در که دیگران به آن رغبتی ندارند ولی آن فرد باشدبا مبلغ بالایی آن چیز را خریداری کند[24].ملاک از شخص در این جا است که از عقل به که عرف پس از از وی و نقشی که آن شیء در رفع آن شخص می به آن اذعان کند[25] .این که نسبی و به کارگیری آن بر حسب و مکان متفاوت می شود[26]. این واژه از مجزا است ولی با یکدیگر هستند.عدم شیء به فرد یا خاص آن چیز را از مال نمی کند خوک و خمر گرچه به ملکیت در نمی اما مال می شوند. به این ترتیب می گفت مال به عرف شده است؛ که بسته به موقعیت های متفاوتی که در ما پذیرفته شده است. با به مال در آثار فقهی و عدم تقید آن به عین، حق یا و (شخص و معقول)در و مال و مالیت، هیچ در به مال به چنانچه و در آن پول کنند، مال شده و از بین شده در فوق به نظر می رسد
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 14 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
بررسی ساختارِ جمله حالیه در ترجمه‌های فارسی قرآن

بررسی ساختارِ جمله حالیه در ترجمه‌های فارسی قرآن


چکیده به را به خود جلب است و سعی در ای و و در عین حال و با اند که گاه اند و گاه نیز چندانی به دست نیاورده اند. این بحث با رویکردی تحلیلی ـ تطبیقی را در ای، و و با و و آن ها بر نحو و و و هر در هر به این دست که هر از این ها و در با و و گاه در تشیخص حال ها و به تبع آن در آن ها، اشتباه شده اند که این امر به شدن و آن در و نظر شده است. کلیدواژه ها حالیه، ای، مقدمه در قرن در حوزه نگرشی شکل است و در کشورهای غربی های در زمینه یافت و را از جدال همیشگی بین لفظی یا معنوی، علم کرد و ای چون و اون و و (گنتزلر، 1380، صص26-34) با خود در این علم و به تبع آن از خود مند و و شد. پیش از آن هنر می شد؛ ولی در قرن و بعد از آن روش بر نظری از تحقیقات تجربی بنیان نهاده شد و با تأکید بر دو محور & و است؟& (حقانی، 1386، ص172) ای خاص در و متن فرا روی خود قرارداد. بارها قرآن، مسلمانان، را به برگردانده با به و این به سبب های لفظی، وزنی و معنایی، حساسیت و دقت بالایی در و می به های و خاصی که از آن ها در گاه و گاه با است (آذرتاش، 1382، ج1، صص28-29). شده است تا و آن & و شبه جمله& را و با بر & ای، و انصاریان& در جزء 28 این ها و و های ای را با های در و به در این ها، چه از و و چه از و است. علت این این است که ای و به & در قرن است& (عادل، 1386، ص84)، و های و به شکل ای و این در های و می که از آن در متن است. نیز بر فراوان با ای، نیز به شمار می آید، و یک با سه شده است. تحقیق در صدد پاسخ سؤال های زیر است: - آیا آشنایی با اند و در های بین دو را مدّ نظر اند؟ -آیا های توانسته است های در را دهد؟ -آیا در و - آیا را نموده یا آن را در با پیشینه پژوهش، می به پایان نامه کارشناسی ارشد & معناشناسی حال در کریم& مجتبی خوشرنگ کرد که به طور مفصل را که حال به های در به کاررفته و مواضع اختلافی را است. به & کریم& حیدر قلی زاده می کرد که در آن در پاره ای ازحالات و روش های آن، تمیز و روش های آن و حال و آن، شده اما این به طور و ای و روشمند به ها و جزئیات های حال نپرداخته، بحث او کلی و وضع قاعده و عملی و به خود نگرفته است. و & تا قرن ظاهراً گرفتار مسئله ای بود که پژوهشگران آن را بحثی & بی ثمر& دربارۀ مدل سه گانه یعنی: & تحت اللفظی& ، & معنایی& یا & آزاد& ، می دانند، & قدمت تمایزگذاری بین به و به به سیسرو و سنت جروم برمی گردد، در غرب جایی که جایگاه نویسندگان کلاسیکیونان و روم باستان شاخص این تمایز، شالوده ای را های کلیدی در باب به مدت دو هزار سال شکل داد& (ماندی، 1394، ص33). به به مثابه یک علم نگاه می شود و متن شده اصل & موجودیت& است: & فرآیندی است از جایگزین کردنِ یک متن در یک با در زبانِ متن اول متن و است ولی متن دوم به ای شده از متن می یابد& (هاوس،1388، ص36). به مهم که او داد این بود که های از تحت و و را و دو جهت را کرد: 1- 2- پویا. از نظر به است چه به و چه به شخص این را مد نظر که در تا حد به در باشد. اما بر است که آن را اصل می که در آن، و ای که متن و باشد.& (ماندی، 1394، صص81-82). به شدت بود و اش را تا حد کرد. او به & به شدت به هدف است تا و در او به نظر به و می شود& (گنتزلر، 1380، ص70). از که اصل & مشترک& کار ای و خود هم آن & و ساختاری& که با و گره این را جلب هدف و مهم در را این می که: & را کم و و و در و که درک آن و با آن و را درک کند& (قانعی 1384، ص91). این هدف در های -دست کم در ادعا- می شود. بر این اند که در و را لفظ و لذا در به و است که همه در صدد آنند: & هدف در این نوع و متن به و و های آن ها، به است& (جواهری، 1389، ص54). در از نظر & هلبِک& او این را می و در این می گوید: & [برای این کار] از به است& (هلبک، نقل در 1375، ص94). این به می دهد تا های را و در را کند (قهرمانی، 1393، ص8). که درباره اصلا نیست. های با به تنوع و های در آن ها در دشوار آگاهی از و نقش تعیین ای در و می تواند بر یک متن و ساختارمند سایه افکند. در از و و سبک خاص است و به این ها و به کارگرفتن آن ها در از ابتکار، خلاقیت و توانایی او دارد. را در متن شده با مواجه می شود و به بافتی می این ممکن است قادر به غرض که کنندۀ خاص نباشد، گاه نیز این سبب و همانندی آن با می شود که این عمل & تغییریا جایگزینی& می شود که شامل شکل دستور به است& (نیومارک، 1386، ص109). این در زمانی رخ می دهد که تحت از پذیر باشد؛ ولی با معمول در مطابقت نکند. در واقع میدان است که به قول دریدا، می دهد چه به عبور از مرز باقی می ماند و چه می گریزد. به نظر او است را، پدیده ای به حساب آوریم که دریچه ای تازه به روی باز می کند و با & فرا رفتن از مرزهای مقصد، و متن، را گسترش می دهد و رشد و نمو آن ها فرصت را فراهم می کند& (غینتسلر، 2009، ص383). به به آن روساختی گفته می شود و هریک از حاصل از این & سازه& نام دارد. (مشکوه الدینی، 1386، ص191). ساخت های تشکیل به در وهله اول این های را رمزگشایی و سپس مفاهیم به دست را، چه از و چه از به کند. های در تر و پیچیده تر از است و آن ها نیز هم از و هم از و یابی، ساز است و & از شکل های آن در نظیر ندارد& (آذرتاش، 1381، ج1، ص28). حال در حال & اضافی خود& (عید، (بیتا)، ص454) و در دانشنامه عرب است: & حال ثابت، دربردارنده & فی& و خود است& (بدیع، 1986، ص336). حال به سه دسته کلی: و شبه تقسیم می شود و آن در به هر سه به حال که با & و& می شود که آن را & واو& می نامند. در به ای است که در ترتیب و بر فاعل یا (ر.ک: 1389، ص13)، همچنان که در این آمد، به غرابت و ساختارگریزی می شود که در بار فرهنگی و لایه های دلالتی مجازی آن ها در نمی به در مواقعی که با ربطییکسان در نظر می شوند. در سطوح به حال و و شبه و آن ها به در که ها می پردازیم. حال حال با و ایجازی که در به کار می رود، آن با مهارت والایی می و گاه است. در با مشکلی روبرو اند و در رویارویی با آن، ساز و کارهای در پیش اند. قیدهای و صفت های قیدی همیشه و ناچار می شویم کاملی را مقابل آن دهیم، و& با که می که کار را تر می اما فصیح نیست& . (خوشرنگ، 1389، ص9)و بر سلیقه خود آن در نظر می گیرند. در به و نقد این ها و ها می و به و آن ها می کنیم. 1. & ... تَجری مِن تَحتِها الأنهارُ خالِدِینَ فیها& (مجادله: 22). آیتی: & ...که در آن است در در باشند& (آیتی، 1374، ص545). انصاریان: & وآنان را به بهشتهایی که زیر {درختان} آن است در می در اند& (انصاریان، 1383، ص545). ای: & زیر است و در آن متنعمند& (قمشه ص545). بروجردی: & زیر جاریست، در آن جاودانند& (بروجردی،1366، ص590). در هر می شود که به حال به های متفاوتی شده است: الف. در و به ای بریده وجداگانه شده که رایحه ای از در آن نمی شود. ب. در ای، بر & واو& عطف و به & متنعم& که خود ای شده و تبدیل به شده است. ج) در نیز به کار رفته، افزون بر قید & پیوسته& نیز با آن شده است. اما هیچکدام از سه نتوانسته اند آن و قصدی را که در کنند؛ در عوض، سعی در حفظ و چینش های آن که حفظ به گسستگی و نامأنوسی آن و کاهش بار آن در شده است. و این در نظر که & خالدین& ضمیر & هم& به ورود به بهشت است. این آیه شریفه را به های می کرد که به هم ریختن حال و نیز در آن شده مانند: & با سرشتی .. را بهشتی می کند که ...& . 2. & إذا جاءَکم مُهاجِراتٍ& (ممتحنه: 10). آیتی: & چو مؤمن که به نزدتان آیند& (آیتی، 1374، ص550). حال در به و می نماید که به جای سپس نزد (ص) بازگشته که از ای برداشت نمی شود. ای: & که به و اند و به سوی شما آیند& (قمشه ای، 1380، ص550) را به بر آن نیز در می شود و عطف را نیز به ای که نظر، کمی دورتر از و هیچ ردی از قید در نمی شود. نیز تا حد ای است: & که به و از خود اند و نزد شما آیند& (بروجردی، 1366، ص1000) که به آن شد. انصاریان: & هنگامی که با ایمان(با جدا شدن از همسرانشان) کنان (از کفر) به سوی شما آیند& (انصاریان، 1383، ص550) از حال که و به از داخل پرانتز نیز بهره است که آن در لزومی و ضعف در مقصود به سبک موجز و خلاصه است. در نظر این موضوع، هم از و هم از برابری و لفظ، با خود و همپایی و در های نیز در آن کم رنگ تر است. 3. & إنّی رَسولُ اللهِ مُصدِّقاً لما بینَیدیَّ مِنَ التَّوراه ومُبشِّراً بِرَسُولٍ ...& (صف: 6). آیتی: & ... توراتی که پیش از من می کنم ... بشارتتان می دهم& (آیتی، 1374، ص552). سه نیز با اندکی اختلاف به & می کنم و مژده می دهم& اند. حال در این به آن را به سبک می و تا حدی ای می نماید؛ به در هر سه به فعلی، ولی شده این جملاتی با حفظ را می دهد. هر چند در این می با از حرف متمم، روان تری نیز داد، مانند:& من با توراتِ پیش از خود و با به بعد از خودم ... فرستاده خدا به سوی شما هستم& . این که گویای آن است که عیسی در لحظه بعثت خود و است زیرا یکی از دلایل درستی او و اعجاز سخنانش تورات و پیشگویی آمدن بعد از او بوده، نه این که مبعوث شده است و پس از آن در حین دعوت به اموری اقرار باشد. و این ظرافتی است که در ولی های چهارگانه به آن نپرداخته اند. حال & واو& در & واو& متعددی از آن جمله: & واو عطف جمع بین کلمات، واو زائده، واو قسم، واو و واو اعتراض است& (جاسم سلمان، 2003، ص244). از آن ها با & واو& حال دارند و میتوانند در به با & واو& حال یکسان در نظر شوند؛ درنتیجه نیز به تبع آن می کند. هرکدام از این & واو& ها شرایط، ها وساختارهای خاص خود هستند. تشابه از این و نکردن به این سبب بروز در امر که در این مبحث پرداخته می شود. به در & واو& (ابتداء)، که در & واو& ی ندارد، و آن را به & واو& عطف می کنند. 1.& أحصاه اللهُ ونَسوهُ& (مجادله:6). ای: & ... وآنها اند& (قمشه ص542). بروجردی: & ... و ایشان اند& (بروجردی،1366، ص986). & ... که آنان، آن را اند& (انصاریان، 1383، ص542). در دو اول & واو& که در & واو& می شود و هیچ در آن به واو عطف شده و این اشتباهی است که بسیاری از می دهند. و در سوم به تحت & درحالیکه& شده که در و نیست(ر.ک آذرنوش، 1382، ج1، صص28-29؛ 1389، ص9). آیتی: & ... هر چند خود از یاد اند& (آیتی، 1374، ص542). به & هر چند& شده که هم را در خود و هم & واو& در آن ندارد. 2. & یُریدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِه وَلَو کَرِهَ الکافِرونَ& (صف: 8) بروجردی: & و خدا نور خود را تمام و داشت& (بروجردی،1366: 1004). ای: & و خدا نور خود را، هر چند خوش ندارند، و داشت& (قمشه ص552). در دو و ای، & واو& به عطف شده است که با و بین عطف و حال در آن نادیده شده است. انصاریان: & در که خدا نور خود است& (انصاریان، 1383، ص552). به & که& شده و به لفظ به لفظ است. است:& ولی خدا نور خویش است& (آیتی، 1374، ص552)، که آن را به & ولی& آورده و با تأملی در آیه می فهمید که این که در نور در با ای است که عزم در خاموش نور دارند، و & ولی& هم حال را، هم بین دو را می دهد و تر می کند. 3. & تحسَبُهُم جَمیعاً وقُلوبُهُم شَتّی& (حشر: 14). در این آیه، حال & وقلوبهم شتّی& و به تبع آن، دانستن & واو& خصومت برانگیزاست، بعضی(نحاس، ج4، ص264) & واو& را حرف و بعد از آن را متسأنفه دانسته و برخی(درویش، 1415، ج10، ص 51) آن را اما در های در هر فقط به شده است. آیتی: & تو می پنداریشان وحال آنکه دلهایشان از هم جداست& (آیتی، 1374، ص547). انصاریان: & آن ها را متحد و دوست می در که پراکنده است& (انصاریان، 1383، ص547). در این دو با عبارت & که& ، حال مقدر در & واو& به لفظ شده ولی ای با سلیس و نیست. ای: & شما آن ها را جمع و می پندارید در صورتیکه سخت است& (قمشه ص547)، در ای با کلمۀ & در صورتی که& تا حدی این به تر و دو است. بروجردی: & و شما گمان می کنید آن ها با هم ولی حقیقت این است& (بروجردی، 1366، ص 995). در این با متفاوت، به سازی دو & همدستی& و & پراکندگی& با ربطی & ولی و بلکه& ، دلالتییک گروه در دو به وجه شده؛ ولی با طولانی و از دو به جاییک و حفظ است. که در می شود عبارتند از: 1- تطابق دو 2- در دو 3- و جمله. در حفظ و و یا به قیدی، به از منجرشده، که این نیز به نوبه خود در و آفرین است. اما اگر در این در نظر فعلییا اسمی بخواهیم برگردانی کنیم، قدرت بازیابی ها وحفظ درونی و موسیقی و موزون متن می های زیر را به کار برد، که های را نیز منظور باشند: & را که نابسامانند، پنداری& .& آن ها را با قلب های گونه شان، پنداری& یا & را اما گونه است& . حال فعلی به ای است که در نظر نقش و منقطع پنداشتن آن، و نیز به وصفیه آن را می کنند، که این مطابق با و مدّ نظر در نیست. 1.& إذا جاءک یُبایعنکَ علی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 15 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
آمریکا قدرت تهدیدش را از دست داده است/ پوسترهای ضداسرائیلی که تی‌-شرت شد!

آمریکا قدرت تهدیدش را از دست داده است/ پوسترهای ضداسرائیلی که تی‌-شرت شد!


پس از روبرتو در گفت وگویی با دکتر سید حامد موسوی فارغ از و عضو شده است. در این گفت وگو نکاتی درباره یا همان بی.دی.اس،تفاوت ها و ها در و جنگ و شده ای دارد. با در بین یک بله و به این این است که عدالت طلب در دنیا، که در زندگی می دچار یک نوع نا یا کم نسبت به های بین المللی و حتی های رسمی شده اند. در بحث بی دی اس[1]، علت که ها به این سمت این بود که در واقع مذاکرات و اقدامات به هیچ نرسید. ها و آن به این که دهند. این ها به و به های .البته هر دو هم است و جای را نمی گیرند. با های و می یکی از ها در این زمینه کار اند. بزرگترین حامی صهیونیزم به چهره شخصی است به نام آلن درشویتز، ایشان در سن 28 سالگی استاد رشته حقوق هاروارد می شود. کتاب های به نفع نوشته است و در نیز را کمک می کند. جبهه ضد استعمار نیز از ابزارهای کند و به این سمت برود که اگر می کند به غزه، از بیاورد. بحث در از جمله می ابزار خوب و مهمی باشد. ها در هر کشوری که به و مهم اند، در وکلای تاپ و امروز در دست ها است. ما نیز حواسمان جمع و از این و تاثیر نباشیم. بی.دی.اس چه ما ؟ بی دی اس یک سری قوت و ضعف این است که و خود جوش است در و هر یک می کند. ضعف در بحث های و این ها را می کنند. قوت بی دی اس این است که به را خوب می که تا پیش می که از طرف ها می شود کند. که تی -شرت شد! این ها در ما هر سال یک می و عکس می و می و...، ها هم می آید. سال 2010 یک بچه بود که یک خرس در دست و یک به طرف او بود. ما که گفت: حق را بچسبانید. این ها به گفت هر کس می که را به تی شرت و همه در پوشیدند. بعد هم را که به بود در ها پخش کردند. اگر یکی از بی دی اس ها را به بی دی اس می رسد یا به به می رسد. این هم قوت آن که راه با آن ها یک یک با راه حل سخت است. چرا های به در ها این که در نقش و را کنند. نفت نمی اش اش است. بحث نفت بحث نیست. که را چون نفت است این ولی یک بخش است. اصل این است که، هر کسی را کند به طور می آید. به تا که بخواهد را رها نخواهد کرد. نکته در خاورمیانه، بحث شکل گیری به متحد در است که یک سری دغدغه ها را به می آورد. بعلاوه دیگری در که به حفظ این و را تأمین می کنند. ستون های در امثال عربستان و قطر و هستند. چرا تا این حد خود را به به زحمت انداخت؟ در قلب یک جای استراتژیک، با مرز با سوریه مرز با مرز دارد. ضمن بحث نفت و هم هست. حسین هم تا یک از مهره های توجه بود. های از عمده اش در نیمه دوم جنگ و بود است. هر چه جنگ و جلوتر رفت های می شد در صورتی که اوایل جنگ و خوب نبود. اما در اواخر جنگ عملیات می یا عکس های ماهواره ای به می دادند. جنگ اول فارس؛ عظف در در عین که یک خوش خدمتی می کرد غیر قابل بود. این که جنگ اول را امریکایی ها می خواستند راه بیندازند یا نه، نمی توانم قطعی بگویم. سفیر می گوید: ما در عربی دخالت نمی کنیم. این را به چراغ سبز تلقی می و به کویت می کند. در هر صورت جنگ اول، به شدت به نفع بود. به اولا زود توانستند جمعش کنند. فضای آن موقع، فضایی بود که شوروی در از بین بود و دنیای تک قطبی به آمده بود. عنوانی که آن موقع در بوق می نظم نوین بود. این جنگ در این که در این همه کاره بود. نکتۀ دوم تعداد نیرو و تجهیزات در جنگ اول مستقر کرد. جنگ که شد این ها را نبرد، اصلش از جنگ اول شد. این که چه اتفاقی می افتد که می کشد عقب و اجازه می دهد بماند یکی از که می شود این است که می اگر را حذف می کرد قدرتمندتر می شد. پس از 11 سپتامبر: به جای به کنیم! سرنگونی زودتر از 11 واسنادآن هم موجود است. ریچارد کلارک مشاور ضد تروریزم بوش در کتابش می نویسد؛11 که اتفاق شورای عالی امنیت ملی که بوش می دهد، بلافاصله بحث می شود که و بن لادن و را می گوید: را یکی از اعضای می گوید: چه ربطی به دارد؟ که در است! می گوید: هدف های در بهتر است. بخشی از جریان بوش به شدت به بودند. به نظرم بحث به هم از دید مرحله اول اگر در این قدم پیروز می شدند، نمی خواهم قطعا، اما به احتمال قوی، و لبنان هم جزء های بعدی بودند. ضد از گرانی می هیچ جنگی را نکرده مگر اش را است. در جنگ این گونه بلی، روزی که به کرد 20 مارچ 2003 براساس نظرسنجی های شصت و خورده ای درصد از مردم موافق جنگ یک کار حساب شده ای که آمریکایی ها را بکنند به کنند. ملل قبلا وجه ی صلح آمیزی داشته، می خواهد به بگیرد، ملل این را نمی دهد. اما می یک ائتلافی در ملل دهد و یک مجموعه بزرگی را کند. امروزه مثل جنگ دوم نیست، یک سری تصمیم بگیرند و اجرا بحث همه جا مهم است. در بحث برجام، بحث است.برای هم های مثل بی دی اس، مهم است این ها تأثیرات را می گذارد. اگر تأثیر نمی گذاشت هیچ وقت طرف نشان نمی داد. ها بی دی اس تلاش های سنگینی دارند و واقعا این ها با هم می کنند. چرا بیل کلینتون جمهور وقت جلوی آماده سازی به را نگرفت؟ ها مخالف این یا نه؟ راجع به های در هیچ نمی کند که ها سرکار یا ها، هم اصول محدودی می کند. عمدتا در تاکتیک است نه هدف، این بحث که مهم است و ما را کنیم، بین ها حتی چپ ترین ها، با نومحافظه کاران نیست. در است و ما را زمین بزنیم هیچ نیست. بحث بین ها و خواهان این است که از چه روشی که به نحو احسن و با بتوانیم این کار را بدهیم. عده ای معتقدند اتفاقاتی که در بهترین حالت بود. نظر شما در این چیست؟ اگر بخواهم فقط از زاویه دید ببینیم نمی شود این را داد در عین که در فایده ضررهایی هم دارد. را ناامن می قیمت های را بالا می برد و کنترلش است. اما بیشترین نفع را می برد. بطور دوست که اطرافش هست تجزیه شده و ضعیف باشند. اما در ذی نفع کل جریانات هست. جنگ هم جانی، هم داشت. استادهای بین می که بعد از جنگ افت و تهدیدش را از دست داده است. خود غربی ها می بعد از جنگ تهاجمی و چالشی شده است. در می یکی از دلائلش این که به نمی بگوید گزینه روی میز است. [1] کمپین انزوا، عدم سرمایه گذاری و (Boycott, Divestment and Sanctions BDS) جنبشی است که هدف آن تحت قرار دادن با اهرم های اقتصادی جهت پایان اشغال سرزمین فلسطین، رفع تبعیض و به رسمیت شناختن حق بازگشت میلیون ها آواره است
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 16 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : سیاسی
​اختصاصی؛ تداوم تظاهرات مردم ابوجا در اعتراض به ادامه بازداشت غیرقانونی شیخ زکزاکی / خشونت پلیس نیجریه علیه تظاهرکنندگان + عکس

​اختصاصی؛ تداوم تظاهرات مردم ابوجا در اعتراض به ادامه بازداشت غیرقانونی شیخ زکزاکی / خشونت پلیس نیجریه علیه تظاهرکنندگان + عکس


"ابوحامد" از در گفت و گو با از شهر به شیخ زکزاکی" این خبر داد. این عضو کرد: و و از های مذهبی برای یکصد و هفتمین روز پیاپی با حضور در خیابان های اصلی شهر ابوجا به و کردند. وی کرد: و بی قید و شرط و شدند. کرد: نیز به به سوی و با های و گاز اشک آور را هدف دادند. به این عضو در های نیز چند ای شدند. در شد که علیه تظاهرکنندگان در دو شهید و چندین برجای گذاشته است. موج سرکوب در از آذر سال 94 با یورش این به حسینیۀ شهر در ایالت کادونا آغاز شد که در آن شیخ زکزاکی به همراه خود شده و بیش از یک سال است که بدون تفهیم اتهام و محاکمه در به zwj; سر می برند. در حملۀ به در 12 و 14 دسامبر 2015 (21 و 23 آذر 1394) در شهر حدود 350 نفر، از جمله سه فرزند شیخ به شهادت رسیدند. بسیاری از های بین این را محکوم اند. عفو بین اوایل اردیبهشت 1395 ارتش را به شیعیان، دفن آنها در و نابود مستندات مرتبط با این جنایت متهم بود. این بین تصاویری ماهواره ای به گزارش خود ضمیمه بود که محل در را نشان میlrm;داد. سال گذشته نیز عفو بین اعلام کرد که مقام های باید مطابق حکم دادگاه شیخ ابراهیم این و همسرش را فوراً از آزاد کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 19 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
برخی در داخل کار دشمن را در تخریب دستگاه قضایی انجام می‌دهند/ چه مقدار انسان باید چشمش را بر واقعیت‌ها ببندد که این همه تلاش در مبارزه با مفاسد اقتصادی را نبیند

برخی در داخل کار دشمن را در تخریب دستگاه قضایی انجام می‌دهند/ چه مقدار انسان باید چشمش را بر واقعیت‌ها ببندد که این همه تلاش در مبارزه با مفاسد اقتصادی را نبیند


به آیت قوه صبح در کل ها و های با تبریک و تهنیت ماه و این ماه بشریت حضرت بقیه الاعظم (عج) از خداوند متعال خواست که قلوب همه را به انوار معرفت محبت اهل بیت هر روز بیش از پیش منور گرداند. وی ضمن قدردانی از حضار و دست اندرکاران این به نکاتی پرداخت و این را و کرد: که این همه و باشد. آیت کرد: فصل آن و مانند اصل شصت ویکم می دهد که قوه ها، و موثری دارد. وی در این اصل یکصدوپنجاه و ششم را داد و گفت: بند های اصل 156 صراحتاً و ها و ای را بر قوه که بحث فصل خصومات و به شکایات و تعدیات فقط از این است. قوه با مهم نیز بر شدن این دو و را داد و گفت: فهم و کار چون از از به و و هم را که این در طی ها و نامه ها می وقت ها خلا ءهایی را در این می که این ها ترمیم شود. وی به بحث کرد و با این که اولین یک عزم است داشت: در و این و مهم و در سطح را می که این یک عزم باشد. قضا با به این که تمام دشمنان و در آنسوی مرزها در این که قوه را از وظایفش بازدارند کرد: گر چه آن ها نظر فراتری و با کل دارند، ولی می می که های آن ها بسیار تر از جای است. وی در با های آن ها یک گفت: از بحث بشر تا که در ها می شود و که در می نظر آن هاست. می در در می شود و به می گردد. آیت داد: در هم این کار را می دهند. یک در شد و حدی حدی که شد بر حسب بود. اما و چند و را قطع می اما آن که ها می برد هیچ در که هر دو طرف است. نه آن کسی که فقط این با استفساری که ام، شروری در که از ناامن و های متعدد از طرف نیز آیا واقعاً و نرفته وی با این که چه انسان چشمش را بر واقعیت ها ببندد که این همه و را که در این هدف اند نبیند، کرد: های در قضا در بحث 3 میلیاردی و امثال آن و ده ها و صد ها نظیر آن که شده و یا در حال است. آیا قضا با درنیفتاده آیت افزود: در آن است که ها را بشکند و آن را تضعیف نماید که این جا مومن "کالجبل الراسخ" باشد. و قوه محکم بایستند؛ هدف را و در راه این هدف کنند. قوه با با یک مردانه در این ها اقتدار داد،خاطر کرد: معنای ایستادن از قانونمند و ضابطه مند عمل و بر حق باشیم. وی با یادآوری این که در در به ها چه غوغایی بپا داد: کیفرخواستی را که در دادسرای تهران شد، زیرسوال بردند؛ رای اول تجدید نظر رفتند و یک جوری که شما آدم هستید و می و بعد دیدند که نتیجه حاصل شده نظرشان نیست، این نیز است. این آرا را اگر در دانان بگذارند، همه به آن می خندند. این آرا را در همه گذاشتند؛ هم کیفرخواست و هم رای را، تا نقادی کنند. پس بر حرف حق و وظایفمان و این گونه نباشد که ها بلرزد. قضا با در هم کار دشمن را می گفت: ها را با لعاب و می گویند می خواهیم اما آیا شدن به این است که کل با حرف های کذب شوند؟ پس مهم ترین داشتن عزم وظایف، و اهداف است که در است. وی از همه مسائل را عزم کار کرد و داشت: حجم های وارده و وسعت کار امروز، چون با و شده یک کار است تا در قوه بر نماند. قوه داد: از ما از کار می و از ای که ها را می دهند. در و از وقت به کار می و هم اما ای و این را که در و در مرز ها نیست. کار را و به یک هر های را قضا نیز را از کار است.آملی گفت: یک که که شما چند و که در بخش های و را به شما که عرض ده ها و صد ها که این کار را می دهند. و های آن ها نیز دارد. قوه با جدی کرد: هم کل بر زیر و هم ها بر ها با است. وی با به و کل داشت: یک است. در این در کار های می شود و کل هم بر ها و ها است که در به آن هم از جهت این را به کل بودم. در نص نیز آمد و را در کل اند. آیت با به قوه داد: این از حیث همه های است. قوه با در را جدی به کل، کل ها و ها کرد که ها را جدی بگیرند. وی داد: ها را به من می و می کنم. کل می که شب به آن ها زنگ می که یک ای از زیر دست شما شما در و به خرج و من این را از کل و ها می که به خرج و اگر می در شان ای می شود که می و ای هیچ می پس به خرج اگر است اگر به های شود به آن و کسی کند که اگر کند یا یکی است. آیت جدی با که و را از تحت تاثیرقرار می دهد داد و گفت: دارای شعبی است که یکی از آن ها بحث کالاست؛ چرا که وضعیت را به هم ریخته و سالهاست که این کار می شود. اگر چه این کار عمدتا بر های و با و ارز و انتظامی ولی از های کند. یک 25 دلار در داریم. آیا این پذیرش است که از آنطرف های تولیدی ما یکی بعد از در حال شدن باشد؟ وی داد: به دادند که مُهر و تسبیح از چین می آید؛ آیا این در قوا 3، 4 سال پیش گفتند: لیست که بناست از بیاورند را اید؟ بعد ایشان آن ها را قرائت کرد. از آن ها از عجایب بود که ما این ها را از کنیم؛ و کفش بهترین های آن ها بود. گاز و نفت را - اگر باشد- قره قوروت کنیم؟ آن وقت های و کفش ما و ده ها و صد ها ما در حال تقلیل هایشان که این یک فاجعه است و همه ما مسئولیم. آیت با اصل قضیه بر های کرد: قوه از های خود در این کند و کل بیشتری نسبت به این کرده. خود نیز مفصلی در این باره گذاشته ام و باز هم این ها را تکرار کرد؛ ولی های در که در جا که در آنجا مستقر هستند، یک عمده در این و مثل واقع می شود، به خرج دهند. قوه گفت: مقدماتی را کل به من اند، اما تفصیل آن را مطالعه نکرده ام و را داد که ببینیم آیا این از این است یا خیر؛ اما شده از ها به خرج نمی دهند؛ نمی دانم این صحت ولی شود و اگر غیر است. وی با ما دردستگاه قضا در خط این و کرد: از از چیز های عجیبی نقل می شود کل که این مبتلابِه است اند که با چه زد و بند که اند کالای را اند که این ها می خواهد. آیت با بر فقط برخوردی و علمی هم داد: قاچاقچیان، بحث ارز و های در ارز را محاسبه و اگر صرف نمی کنند. این ارز اثر بود که این را از منظر های بررسی کرد. با اشرار که اجتماعی را بر هم می زنند، بود که قضا در به آن کرد. وی با بر جدی شدن این در کرد: با این با قاطعیت کرد و اگر در می کسی با ابزار و به حمله می کند مصداق است و شما مجازات که است را عملی تا بفهمند و با کسانی که با به جان می افتند شوخی ندارد. آیت با به مصداقی در این و انتقاد از های در با حکم داشت: در یک با و حکم شد؛ آنوقت چه بازی درآوردند که و قوه عفو اند؛ در که نه عفو و نه اختیاری را داشتم. داشتند عدم می کردند. نمی گویم که شریف و ما ملاحظاتی در رأی باشند. است کسی مستحق تخفیف و قاضیِ به پرونده، این را بهتر می داند؛ ولی رأی قاطعی شد و خلاف نیز نبود، پای آن ایستاد و از این جو سازی ها نیز هراسی نداشت. به محور قوه در کل و های بود. وی با دو بال که تأمین و با مفاسد درباره بُعد اول این گفت: کل و ها به این و حل کمک کنند. آیت کرد: هم یک گذار، بیگناه است مرتکب شده و حقی را ضایع و بستن او حسب اشکالی نیز ندارد؛ ولی ما می یک می شود 5 4 نفر و یا پانصد بیکار می شوند. حال اگر در این بستر، هم گیرد و هم راهی که نخوابد، عقلایی است. قوه با طرح این که چرا صاحب ای را که تشخیص می فردی که با این همه به از فرار ممنوع الخروج می داد: وقت ها این کار را نمی دهد وزارت دارایی مستقیم این کار را می دهد؛ چرا که در حیطه اختیاراتش در میدان داری کند. وی کرد: به ای با 5 در یک در را بخواهد و راه حل کند تا بحث کار و و در نخوابد. این یک فکر دائم و به موقع است پس از گذارانی که کارشان کار سالمی است حمایت کرد. آیت در تامین سالم، با را داد و افزود: است بخواهند از فضایی که باز می شود و حمایتی دولت، و قوه سوءاستفاده و کار های ویژه خواری و که با این ها کرد. قوه کند که بستر را کار و در فراهم کند. وی با به بحث گفت: عزم راسخی و حقوقی در کل به آمده است و اقتضاء می کند به انباشت احکامی که نشده و شدن آن است مثل که در با مهریه و بدهی گرفته، استمرار از کل می در مضاعفی و نگذارند که ها در بماند. آیت تکریم ارباب رجوع را به ای که در به است داد و گفت: این دستورالعملی سال ها پیش نوشتیم که اگر همه در آن می اثر باشد. قوه کرد: در این همه تلاشی که می و ایثاری که می دهند، به یکباره می بینیم که یک قاضی و یا یک کارمند با رفتار نامناسب چهره قضا را مخدوش می کند که این از مختلفی کار نادرست و قبیحی است و فرهنگی قوه دراین اند که تشکر است و این کند. وی به ابعاد را داد و افزود: دخالت بحث اخلاق در هم به شخص هم به در کل تاثیرش است. بنابر این بر یک است که به آن شود. آیت در با بخش دوم خود به سهم و کرد و گفت: بخش از و ها این است که و را بدانند و ذیل آن ها را بشناسند. قوه با از ما تنقیح ناشده داشت: از این متوجه قوه در آموزش های ضمن است و نیز این است که خود عزیزان کنند. و های آن است. وی با بر به های که در است کرد، گفت: به در با بحث از جرم کار شده با از جرم سابقه 70، 80 ساله اما در این در ابتدای راه هستیم. دراوایل که می خواستیم در این بحث عده ای که از جرم چیز خاصی جزءِ های است. است که ها با آراء قاطع، اما به دعاوی و تعقیب مجرم را در یک بند و از جرم را در بند قرارداده است. پس نمی شود که یکی باشد. آیت گفت: دوم نیز است که در است؛چون عطف است که در صحیح در ها و این را است. آیت در سخنان خود در کل و های با قوه مسئول اصلی از است اظهارکرد: های و نیز برحسب در این مسئولند؛ اما است که از است. وی با به های مغفول مانده کرد: یکی از این ها است که این در کل و بویژه در بحث پررنگ شده است. قضا با ذکر از گفت:اصل 156 بر همچنین در اصل 61 این نیز بر حفظ عمومی شده علاوه بر اینها ماده 22 بر حفظ این موارد های است که بهره برداری از آنها جهت حفظ و پیش روی ما دارد. آیت با به معنایی بر خاصه است افزود: در طول سالهای ما ایم که کند که در گوشت های آلوده شاهد بودیم یا در موردی که در ای از خوزستان در با یک سد پل و آن بود و ظاهرا در این صدمه جانی نیز به یکی از اهالی آن شد و ما در آن مقطع به محسنی اژه ای که آنموقع کل بودند، ماموریت دادیم که چرا به سد پل سهولت و و این شد. وی با ظرفیتی است که روی آن کار کرد تا بتوانیم و ثغورش را گفت: پیش از به بحث در از های می که این مانع از شما به مباحث مرتبط با نشود. آیت در با ذکر در باب ها به بحث گفت: در بحث ها در کلان شهرها که یک سَمّ از مدتها پیش های موظف کاهش ها در هوا اقداماتی را دهند. در مقاطع می شود که رفع هوا منتظر وزیدن باد خب آیا با این تمهیدات می توان به رفع آلایندگی هوا پرداخت؟ مقدمات این از سوی مسئولان تمهید در این در مقطعی در با یکی از های خودروسازی کرد. وی داد: هوا به سبب غلظت ها یکی از آن مظاهر است که می در باب آن کند. قضا با کل به یا بحث و حفظ گفت: چنانچه بخواهیم از های یک عام مُنَقّح تا ابهام در باب رفع گردد. آیت کرد: در این باب اگر به دولت می رود و است تا تصویب به دست برسد زمان زیادی صرف از این رو به نظر ما اگر در باب شود مناسب تر در این در نیز بار مالی ایجاد می شود که شاید بتوان با ردیف هایی، این را حل کرد. بنابراین کل ای را این کند تا به تدوین ای (چه چه طرح) پیرامون و حفظ مبادرت ورزد. وی در با به بند 2 اصل 156 بر عامه، عدل و آزادی های گفت: یکی از آن موضوعات مهم است که هم در صدر اصل 156 و هم در مقدمه این بدان شده بحث و قضا نظر متعددی است. قوه با عدل در از صدور توسط گفت: من ف
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اجتماعی
سه امتیازهایی که قطره قطره جمع شد/ گزارش‌ویژه؛ رکوردداران پیروزی در تاریخ لیگ برتر

سه امتیازهایی که قطره قطره جمع شد/ گزارش‌ویژه؛ رکوردداران پیروزی در تاریخ لیگ برتر


هفته لیگ در شد که در یک فصل تکان نخواهد خورد. رکوردی که از بازی های لیگ برتر تاکنون در اختیار تیم پرسپولیس است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری ورزش سه
موضوع : کل اخبار
مرادی: بخش عمده اندیشه عربی بازتاب اندیشه غربی و اروپایی است شریعتمداری: بدون ایرانی‌ها‌ تقریباً چیزی برای دانش‌های اسلامی نمی‌ماند

مرادی: بخش عمده اندیشه عربی بازتاب اندیشه غربی و اروپایی است شریعتمداری: بدون ایرانی‌ها‌ تقریباً چیزی برای دانش‌های اسلامی نمی‌ماند


به خبرگزاری (ایبنا) نقد و عرب با و قم و علی شهر ظهر سه فروردین ماه در شهر شهید بهشتی برگزار شد. علی در ابتدای این ضمن اعلام بر نامه های آتی مرکز شهر گفت: از عرب به شده و بحث را هم اما از عرب به فارسی است. که سال ها در لبنان اند و با و عرب آشنا عرب را است. وی ادمه داد: این 33 نفر از عرب را که آن ها از شمال آفریقا و می دهد عرب در آن است. چند در این هست و که آن بحث شود تا چه با و در دارد. یکی ای است که به های و که در آثارشان می این است که علت عقب جوامع و راه رهایی از آن چیست؟ تطبیقی با های و تحولاتی که داشته، که در مدرنیته است و یکی هم بازسازی و باز و تفکر است. بعضی از آن ها به های مثل پدیدارشناسی، آراء و شرق هم که نقد این هم است. عرب ضمن از به گفت: سید در و است. من در هیچ که به عرب و این کار یک و از مهم است که عرب در صد سال اند. های هر یک و که را نام و از را هم ذکر که از این جهت کار بی است. که می در هر یک از این به یک در یا نگاشته شود. داد: می خواهم یک از عرب در صد سال باشم که چگونه از 140 سال پیش با ناپلئون به مصر یخ ها آب شد، چشم ها بیدار و ذهن ها و کم کم عرب و عمدتاً به این رسید که در غرب است. که می توان شاگردی یا از آن تقلید کرد. علی وی در با آوردن مثال از که به و تحت تأثیر و فرهنگ کرد: این ها همیشه کارساز است و در حقیقت می شود گفت که با کسی که از ما جلوتر است موجب حرکت و می شود. فقط نبود که چشم ما را باز و ما را به موضوع عقب چون ما مسلمان ها های بزرگی داشتیم و هشت بار در جنگ های صلیبی بودیم. قدم که طهطاوی، عباس میرزا، خیرالدین تونسی و بعدها امیرکبیر که دارالفنون را راه می اندازد، برمی دارند؛ آگاهی ای بود که فراتر از حد بود و آن این بود که در غرب یک نظم، تنظیم، سازمان، تشکیلات و که آن سبب و عقب ما شده است. در گفت: عرب و که به غرب به عقب پی بردند. حال اول این بود که چرا ما عقب ایم و چرا غرب این قدر یا و بود. این غرب و از غرب به یک 70 سال به طول انجامید. به هم چون و و بعد یک در قلب است. های در آن به شد و این ها شد که عرب ها و فکر و است. نه که های و در است و از این به بعد است که یا در می شود. داد: از دهه سوم یا قرن با که این عقب و عقب است که غرب عقب است. نه که ما عقب غرب را عقب می و است که غرب هر هم که به به و عقب است. این با جنگ اول و دوم می شود و عرب فکر می که غرب از در حال است و به این می که ها به و عقب هستند. در آن را آن هم که می می دانند. این که غرب و ما عقب است و این و چند ما را می کند و بعد به ی خشونت، تکفیر و جاهلیت کل و حتی می شویم. سخنران ضمن این کرد: بعد از جنگ اول و دوم که های مارکسیست و کمونیستی به می آیند، عده ای از عرب هم به این ها روی می آورند و به آن می پیوندند. در این میان که و زیتون و این طور به رانده می شود. مثل نه مواجهه، نه تقلید، و اقتباس از غرب پاسخی نداشت. نه اهل رزم و نه اهل بزم بود. نه می از غرب الگو بگیرد و نه می به مقابله با موج و که از غرب آمده بود برخیزد. درنتیجه عملاً این خودبه خود به رفت؛ و با هم به این بردند، آن را به راندند و از اعتبار کردند. بعد دعوا بین و احیاگرایان شروع شد. چون دست در صدایشان بلندتر، آن ها ساده تر و عناصر گفتمانی شان توده ها فهم تر بود. گرفتند، اما که به رسیدند، دیدند که است. به هرحال این ها تا رسیدن از این ذخیره ایدئولوژیک را بردند. دکترمجید در به به عرب و گفت: به نظر من یک اشتباهی که مرتکب شده این است که در به اعتنا و نواندیشان را است. در که به اعتقاد من، نو اندیشان در به است. که در عرصه یا روشنفکری کار فهم است که نقیض شان بیاید. از اخوانیه هیچ چیز در نیامده، در صورتی که اهمیت دارد. مثلاً سید قطب در عرض پنج یا شش دهه را به است. او داد: کنم جریانی که در رادیکال یا بنیادگرا شکل گرفت، از بود. آن قدر شعار و را مصادره و از آن اند که حتی متولیان رسمی عقب ماندند و ماند. از دست شیخ شد و نمایندگان که در های علمیه درس نخوانده و را نمی شناختند. در به که در به از نام در و چگونگی شکل گیری های آنان و گفت: بخش بازتاب و است. که آنجا اتفاق می افتد، در اجرا می شود و حنفی، آرگون، جابری و ... پیرو فلاسفه آلمان، فرانسه و بودند. کاملا مشخص است که مکاتب پدیدارشناسی و واکاوی و امثال اینها یک مشابه در غرب ولی من معتقدم که اگر و عرب رابطه خود را نزدیک می می توانستند خود را در برابر غرب دهند و حرفی گفتن باشند. در از ها با عرب و قم، ضمن برگزاری این گفت: ما نیازمند آشنایی با میراث عرب ها، به خصوص در بخش نو و داریم. اتفاقات که در در دو قرن که و های که در از ها، با آنچه که ما از سر گذرانده ایم و با نوع که ما و در عین حال اگر این دو و تلاش در کنار هم می گرفتند هم افزایی می گرفت به بهتری می رسیدیم. او داد: ما با عرب ها، هم قبل از و هم بعد از مشترکی داریم. ما و دست بالا را اما به هر حال اختلاط و و دین هم شده است. به هر حال اگر ما را پذیرفتیم که عرب ها آور آن دین در ما که با رغبت، میل و خواست خود این دین و را و به همه جا رساندیم. اگر ها را از و دانش های حذف یا سانسور کنید، تقریباً دانشهای نمی ماند؛ در همه علوم این دارد. با نقش مهم ایرانیان در و آن، همه و های مذهبی، به بین و عرب از تاریخی مذهبی سیاسی و ابعاد عینی و افزود: در هم ما تاثیرات را در دنیای عرب ایم. از آن طرف عرب ها هم امروزه زیادی به و ما اند و در مختلف، افراد حرفه ای پیدا شده اند که را به کردند. به هر حال یک شکل ولی این و ضعیف و کمرنگ است و جاری تر شود، به سود ما است. چون عرب ها که ما از آن برخوردار نیستیم و بالعکس ما هم که ندارند. وی در به عرب و تصریح کرد: در دهه توجهی در نقل و انتقال عرب به و آن و افکار به ولی کارها ناتمام است. در خود هم تا دهه های چندان درخوری نداشتیم. از دهه دوم انقلاب خوبی به در عرب شده و آرایی از عرب بازخوانی و ولی همچنان فاقد آثاری که به طور و یک جا همه این محصولات و دستاوردها را منعکس کند. و در گفت: کاری که به با کار آلبرت حورانی دیده شود. من با عرب که روی گذاشته، نیستم، چون این حال را داده، در که از سخن می گوییم، حداقل یک قرن و نیم تا دو قرن را پوشش دهیم. این کار بیش از کاملی از یک دهد از هر می دهد. این است که خود در ابتدا گفته است که قصد تفصیل شناسی به معنای آن را و هر متفکری فقط به آن می کند. دچار کاستی شده است. بهتر و تر این بود که ای از ها را به دست می داد که مخاطب جمع کند. او افزود: به هر حال این دنبال این است که های را کند. به گری هم است و به از که واقعا داشتند و حتی بیرون از کشور خود اثرگذار است. دو اشکال دارد. یکی این که گری و هم که صحبت از مطالب را نیاورده و محدود به آن ها است . ولی در عین حال در خود عربی، این به یک امتیاز شده است و کسی این را می خواند، می کند یک فیلسوف و مورخ است که به اشراف دارد. عرب یک نوع است در به در که در آن اعتراض کرد و گفت: این یک نوع است. چون به هر حال این نمی تواند شود. بنابر این آن کمی نمایانه و عدم انطباق وی به چند در کار و لغات کرد و افزود: دلیل در نیاوردن تصاویر و خوب و را در آن نمی دانم. جا که با تعلیقات باشد. به نظر من دو کار از طرف لازم یکی یک تفصیلی اثر بنویسد و یکی هم در افزوده های به اثر می داشت. درپایان اثر اشکالات را داد و را هم پذیرفت و قول تصحیح در چاپ های بعدی را داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
کار دشوار تنیس روی میز ایران در «هالمستاد»

کار دشوار تنیس روی میز ایران در «هالمستاد»


تهران- ایرنا- روی میز در در است از روز نهم ماه شود که تیم ملی مردان ایران صعود به اول و بانوان نیز باقی ماندن در دوم، کار دشواری پیش رو دارند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
رابطه به جای تخصص، رفاقت به جای توانمندی/ کوچ مدیران استانداری و میراث فرهنگی به ورزش

رابطه به جای تخصص، رفاقت به جای توانمندی/ کوچ مدیران استانداری و میراث فرهنگی به ورزش


در که از در و 6 ماه این گسترده و بی سابقه ای شده است، تغییراتی که در پی آن بسیاری از مدیران بیگانه با فضای ورزش، به ورزش تزریق شده اند!
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : ورزشی
اختصاصی؛ تداوم تظاهرات مردم ابوجا در اعتراض به ادامه بازداشت غیرقانونی شیخ زکزاکی + عکس

اختصاصی؛ تداوم تظاهرات مردم ابوجا در اعتراض به ادامه بازداشت غیرقانونی شیخ زکزاکی + عکس


"ابوحامد" از اعضای در گفت و گو با از شهر به شیخ "ابراهیم زکزاکی" این خبر داد. این عضو کرد: و و از شخصیت های مذهبی نیز با حضور در خیابان های اصلی شهر ابوجا به استمرار و کردند. وی کرد: یک صد و روز دست به زده و و بی قید و شرط و شدند. کرد: نیز به به سوی و با های و گاز اشک آور را هدف دادند. در شد که تظاهرکنندگان در دو شهید و چندین زخمی برجای گذاشته است. موج سرکوب در از آذر سال 94 با یورش این به حسینیۀ شهر در ایالت کادونا آغاز شد که در آن شیخ زکزاکی به همراه خود شده و بیش از یک سال است که بدون تفهیم اتهام و محاکمه در به zwj; سر می برند. در حملۀ به در 12 و 14 دسامبر 2015 (21 و 23 آذر 1394) در شهر حدود 350 نفر، از جمله سه فرزند شیخ به شهادت رسیدند. بسیاری از های بین این را محکوم اند. عفو بین اوایل اردیبهشت 1395 ارتش را به شیعیان، دفن آنها در و نابود مستندات مرتبط با این جنایت متهم بود. این بین تصاویری ماهواره ای به گزارش خود ضمیمه بود که محل در را نشان میlrm;داد. سال نیز عفو بین اعلام کرد که مقام های باید مطابق حکم دادگاه شیخ ابراهیم این و همسرش را فوراً از آزاد کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
عربستان: قطر باید هزینه نظامی آمریکا در سوریه را بپردازد

عربستان: قطر باید هزینه نظامی آمریکا در سوریه را بپردازد


- - در که از بود در 4 پرداخت کند، عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی سه شنبه شب گفت : قطر باید هزینه حضور نظامیان آمریکا را بپردازد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
فیلم/ خوشحالی ستارگان بارسا پس از قهرمانی کوپا از نگاه فیلمبردار

فیلم/ خوشحالی ستارگان بارسا پس از قهرمانی کوپا از نگاه فیلمبردار


خوشحالی در باشگاه پس از قهرمانی در کوپادل‌ری را مشاهده کنید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : ورزشی
هزینه آموزش رانندگی فریاد زنان عربستان را درآورد

هزینه آموزش رانندگی فریاد زنان عربستان را درآورد


– ایرنا – در که از اول ماه (11 خرداد) به طور رانندگی در این را خواهند داشت هزینه آموزش رانندگی، فریاد این را در آورده است .
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : بین الملل
رقابت آلمان و ترکیه برای کسب میزبانی یورو 2024

رقابت آلمان و ترکیه برای کسب میزبانی یورو 2024


تهران- ایرنا- و در کسب جام ملت های (یورو 2024) رقابت دارند که با توجه به موفقیت آمیز جام جهانی فوتبال 2006 بخت مسلم برگزاری این است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : ورزشی
کاهش نرخ سود وام مسکن به 6 درصد در دست‌انداز شورای پول و اعتبار

کاهش نرخ سود وام مسکن به 6 درصد در دست‌انداز شورای پول و اعتبار


رئیس در بر نرخ سود در و راه و را مامور تصویب این برنامه کرده است که این اقدام همچنان در سرعت‌گیر شورای پول و اعتبار مانده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
حق و حقوق مشتریان فروشگاه‌های آنلاین چیست؟

حق و حقوق مشتریان فروشگاه‌های آنلاین چیست؟


در که با در از است در از یک و است که شرکت‌های اصلی برندها می‌توانند برای مشتریان خود قائل شوند، این است که در بازار، خود را متوقف نکرده و با افزایش تدریجی قیمت و حفظ عرضه‌ی کالا، را به نقطه تعادل خود بازگردانند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
میزبانی از کشورهای اسلامی در تبریز با حضور روحانی

میزبانی از کشورهای اسلامی در تبریز با حضور روحانی


شبستان: در شده که از سال 2018 به پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی به بهانه حضور رییس جمهور تا 4 ماه به تاخیر افتاده بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : سیاسی
سکوهایی که بسیار مهمان‌نوازند/ همه مقابل قانون برابراند، برخی‌ها برابرتر!

سکوهایی که بسیار مهمان‌نوازند/ همه مقابل قانون برابراند، برخی‌ها برابرتر!


تیم در یک قهرمان لیگ بود که باز هم غریبانه در فولادشهر بود و سهم سکوهایی که به هواداران تیم پرسپولیس رسید بیشتر از سهم بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : استانی
کاهش نرخ سود مسکن به 6 درصد در دست‌انداز شورای پول و اعتبار

کاهش نرخ سود مسکن به 6 درصد در دست‌انداز شورای پول و اعتبار


رئیس در بر نرخ سود در و راه و را مامور تصویب این برنامه کرده است که این اقدام همچنان در سرعت‌گیر شورای پول و اعتبار مانده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اقتصادی
شاخص‌های مبهمی که شرایط را برای زنان بهتر نمی‌کند/ جای خالی اسناد بالادستی در تصویب شاخص‌‌های عدالت جنسیتی

شاخص‌های مبهمی که شرایط را برای زنان بهتر نمی‌کند/ جای خالی اسناد بالادستی در تصویب شاخص‌‌های عدالت جنسیتی


یک گفت: در شده است که از در آن و ردپایی از اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی خانواده در نگارش این شاخص‌ها از ایرادات جدی آن محسوب می‌شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اجتماعی
عددها در عملکرد اقتصادی گمراه‌ کننده‌اند/ دستاورد دولت حبس 1460هزار میلیارد تومان نقدینگی در بانک‌ها است

عددها در عملکرد اقتصادی گمراه‌ کننده‌اند/ دستاورد دولت حبس 1460هزار میلیارد تومان نقدینگی در بانک‌ها است


به خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، در و در دانشگاه علم و صنعت گفت: ها بر رشد و از آن به دورانی طلایی یاد شود، به آنچه که در واقعیت دارد، متناقض است. رشد 12.5 GDP در سال 95 مساوی با نیست و چنین متعلق به قرن گذشته که می رشد به کشورهاست. وی افزود: با های در رشد و رشد ای و اما و است. نرخ رشد در حال در بیش از است که براساس این منطق باید در حال باشد. به وی، در نفت و درآمد از آن، ممکن است نرخ رشد ایجاد شود و یا یابد و یا اگر مقابله با بزهکاری در این که رشد خواهد رفت که این هیچ گاه نمی ملاک رشد و و کشور باشد. * وضع فقرا با رشد نشد این پژوهشگر با با 10 نرخ رشد، ثروت ثروتمندان در می تأثیر زیادی بر روی رشد باشد، کرد: این در است که فقیر در تغییر خود نمی توانند تأثیری بر روی نرخ رشد باشند. وی افزود: استراتژی روحانی و هدفگذاری آن، بر روی عدد نرخ رشد و بارها به دنبال نشان دادن آن این در است که با شاخص ها و همچون عدالت، شکاف طبقاتی و مقایسه دهک های اول و دهم درآمدی مشخص می شود. به وی، نرخ رشد یک عدد است که در و انرژی و سایر متغیرها نوسان می کند، به طوری که با نفت و از آن نرخ رشد نیز می در که مهم نحوه این اعداد در اقتصاد است. با
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اقتصادی
نگاه محدود نویسنده نسبت به کاربردهای واقعیت افزوده نقطه ضعف آن است

نگاه محدود نویسنده نسبت به کاربردهای واقعیت افزوده نقطه ضعف آن است


به خبرگزاری (ایبنا) از های نقد (ناک) عصر دوشنبه (3 اردیبهشت ماه) که به همت گروه فناورانه و با می به نقد و فهم افزوده: و کاربردها آلن کریگ داشت که با حضور پرستو علیخانی، راضیه شاهوردی، مرتضی و شد. در این با سه ای و به دارد، گفت: این به دارد. نیز حاوی ویژگی های و است که می آن سخن گفت. به طور یکی از عوامل با جذابیت چندرسانه ای بودن آن است به که نکاتی را که به متن به درک آن در در شده است. وی داد: در این به و اما در هر فصل نمی شود و این می شود. از سوی با را به شرح می دهد اما به در فصل های و ادغام آن ها در یک فصل است. به این تجربه عملی و دانشی قوی ای به و به که با برجسته این مانند میلگرام، آزوما و ... است. با در پاسخ به تقاضای و در کتابی با کار تهیه شده کرد: از آنجایی که های و موازی با یکدیگر می و فهم هریک از این دو به فهم نیازمند است تسلط به هر دو مزیت است و بر غنی تر شدن آن است. این پژوهشگر با به به آن را یکی از نکات کرد و افزود: را صرفاً یک یا در نظر نمی بلکه آن را رسانه ای ارتقای و می داند. وی با عام نیز این اثر را داد: با که در اول شده اما آن به ای شرح و بسط شده که عام می از آن کند. بر این در از که سخت و نرم با این را می کند های را در می و و آن را شرح می دهد. در بخش از به کرد و گفت: با به می رفت که را به طور به در را نیز به های این دهد. به این و به از ضعف است به ای که این را به های و می داند. در این را کرد و گفت: پوشش دیجیتال در یا را می آورد این می شنوایی، بویایی، چشایی و یا لامسه باشد. از بار که با مفهوم این روبه رو می به اشتباه از مکان یاب جغرافیایی یاد می کنند. این در است که این در کمک به می گیرد. وی داد: در به دنبال این است که ادبیات را شرح و چشم اندازی از آن در فصل های کند. در فصل سوم اثر نرم نیاز سخن می شود و به یکی از مهم ترین این می گیرند. با طرح این سئوال که کار می کرد: حسگرها یکی از عناصر این که در تشخیص موقعیت می و مختص ردیابی، به گردآوری محیطی و به جمع آوری ورودی است که از کاربرد به دست می آید. به این ها نیز یکی از اجزای است که به و پردازش که از طریق حس گرها می شود می گیرند. به طور کلی جزء محسوب می شود که را از حس گر می کند. دستورالعمل روی اجرا می کند و در نهایت با ارسال سیگنال های محرک اصلی نمایشگر به حساب می آید. وی با به نیز کرد: این به تصور و درکی از و می شود. بنابراین در نرم و سخت مختلفی می گیرد. تلفن های همراه می بستر بهره برداری از باشد. با به به فصل داد: در این فصل نرم موردنیاز معرفی شده و برخی نرم که محتوای را شکل می دهند می شوند. بحث محتوا به این مهم است که اگر به درستی انتخاب نشود و هدفمند نباشد این نرم خواهد بود. به این در فصل ششم نیز در می در این و را و کاربر می با سایر به به و از راه دور ارتباط باشد. وی با به موبایل و در فصل هفتم می شود کرد: در فصل هشتم و نرم این به ویژه چون آموزش، پزشکی و تبلیغات سخن می شود. در فصل نهم نیز آینده صحبت شده و می شود که حتی مردم هم به ساختن و از این هستند. در بخش با در چشم انداز خود به سوی لنزهای تعاملی روی چشم می گفت: این می کسانی که ناتوانی در آموزشی مثبتی به طور در با از این می نرم افزاری را نابینایان کرد. وحیدی، عضو هیئت دانشگاه نیز در این با را می از آثار جذاب در دانست گفت: با این نمی بحث ها، بازی ها و نرم این را به کند و انتظارات را برآورده سازد. این نرم های جدی را می کنند. وی یادآور شد: از این نظر تا رسیدن به مطلوب داریم. اما امید بخش این است که طی سال های اخیر پیشرفت های گرفته و ها و نرم تولید می شود که کم هزینه و های کمتری دارد. با این بیشتری بین صاحبنظران کامپیوتر و به بیاید تا ها پیدا کند. نیز در بخش با اگر از های روز بگیریم عقب ماندگی خودمان است گفت: سعی فعالیت های ای را تقویت کنیم. وی با به وارده به گفت: در بخشی از به آمده است و می کند که به از این انتقاد در که خود هم نقدهایی و ما چشممان را کورکورانه رو به این ببندیم به طور در ایمنی و امنیت زیادی به وارد است. وی با بر همواره منفعتی علم را در نظر باشیم افزود: به مبانی نظری اکتفا این جذابی است و حتی نیز می توانند را بسازند. اما این خودش را در دام نظریات محصور کرده و بهتر بود نحوه ساخت را نیز شرح می داد. در پایان گفت: دانشجویان در نقش خود را در نرم جدی بگیرند اغلب نرم که در ساخته می شود به طور نرم های درسی ابتدایی بر مبنای اصول تعلیم و تربیت نیست.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : سیاسی
آغاز نشست علنی امروز مجلس با 93 صندلی خالی در صحن

آغاز نشست علنی امروز مجلس با 93 صندلی خالی در صحن


نشست در آغاز شد که 93 نفر از وکلای ملت در صحن حضور نداشتند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سیاسی
مسابقات قرآن طلاب و برند «بین‌المللی»/ بازخوانی دستاوردهای ملموس مسابقات

مسابقات قرآن طلاب و برند «بین‌المللی»/ بازخوانی دستاوردهای ملموس مسابقات


گروه ــ از در به که تلاش‌های مسئولان در کمیته فنی برای بالا بردن سطح اما ضعف‌هایی در بُعد اطلا‌ع‌رسانی و محل برگزاری در چشم کارشناسان و داوران خودنمایی می‌کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
پایان دور مقدماتی مسابقات قرآن بانوان/ اجرای خوب نماینده کشورمان در میان اجراهای امروز

پایان دور مقدماتی مسابقات قرآن بانوان/ اجرای خوب نماینده کشورمان در میان اجراهای امروز


گروه ــ در پایان یافت که «حکیمه نصیری» نماینده کشورمان با اقتدار به ارائه محفوظاتش پرداخت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
خیز قایقرانان همدانی برای حضور پرقدرت در رقابت های آسیایی

خیز قایقرانان همدانی برای حضور پرقدرت در رقابت های آسیایی


- - در هم خود را در تیم های ملی کشور آغاز کرده اند که حضور موفق در بازی های آسیایی مهمترین هدف آنها است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
تدارک بایرن مونیخ برای فینال لیگ قهرمانان

تدارک بایرن مونیخ برای فینال لیگ قهرمانان


تهران- ایرنا- در خود را خود می که بایرن مونیخ قهرمان زود هنگام رقابت های بوندسلیگا با اعتماد به نفسی مثال زدنی خود را از همین حالا در 'کی یف' می بیند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
خانه سینما از قوه قضائیه خواست حکم خود درباره جعفر پناهی را بشکند

خانه سینما از قوه قضائیه خواست حکم خود درباره جعفر پناهی را بشکند


خانه در به قوه و پناهی را تقاضا کرده است که هنوز نیمی از دوران محرومیت این فیلمساز نگذشته است!
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فرهنگی

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir blogblog.ir blogblog.ir اهنگ مایا عثمان نوروزف اهنگ ترکمنی گل یارم گل ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ عثمان نوروزف سوی منی یارم