بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب حرفهسه خبر از شهرستان های ابرکوه، یزد و اردکان

سه خبر از شهرستان های ابرکوه، یزد و اردکان


یزد - - مهم در ای موتورسیکلت در یزد دستگیر شدند و فعالیت کارکنان بهزیستی خداپسندانه است از جمله خبرهای روز سه شنبه استان یزد است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
21 نخبه همدانی در رقابت های ملی مهارت حضور یافتند

21 نخبه همدانی در رقابت های ملی مهارت حضور یافتند


همدان- ایرنا- مدیرکل فنی و ای گفت: 21 تن از ملی از 19 رشته آموزشی در هجدهمین کشوری حضور یافتند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
مهارت آموزان سیستان و بلوچستان در رقابت کشوری حضور یافتند

مهارت آموزان سیستان و بلوچستان در رقابت کشوری حضور یافتند


- ایرنا - کل فنی و ای و گفت: 12 نفر از آموزان این استان هم اینک در هجدهمین دوره رقابت های ملی بسر می برند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
سرمربیان حلقات صالحین در هدایت جوانان به مراکز فنی و حرفه‌ای مشارکت کنند

سرمربیان حلقات صالحین در هدایت جوانان به مراکز فنی و حرفه‌ای مشارکت کنند


فرمانده حضرت عصر(عج) با به فنی و گفت: منطقه حلقات صالحین هدایت جوانان به مراکز فنی و یادگیری حرفه کمک لازم را داشته باشند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
داورزنی: هیچ کس حق ندارد برای ورزش کشور حاشیه درست کند/ موضع‌گیری تند معاون وزیر علیه کی‌روش، سردار و گوچی!

داورزنی: هیچ کس حق ندارد برای ورزش کشور حاشیه درست کند/ موضع‌گیری تند معاون وزیر علیه کی‌روش، سردار و گوچی!


معاون و ای و یک بازیکن ملی هزینه زیادی شده و خداحافظی بی موقع ملی پوشان رشته های مختلف ما را از سرمایه های ملی محروم می کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری ورزش سه
موضوع : ورزشی
بازتولید مناسبات قدرت در دانشگاه

بازتولید مناسبات قدرت در دانشگاه


ایران(ایبنا)_آرش روحی:در طول نیم قرن به پس از مه 68، در متن مبارزات و در های داشت. در در و اقلیت های دیده می اما ساختارهای درون خود چگونه عمل می کنند. پیر و در به این می پردازد. در سال 1984 در شد که در اثر مهم و به می آید. در این سازوکارهای را با ارائه ریز آمارهایی به مثابه یک می کند. او هدف خود را از از می داند: در را در تور خود او به دام . (ص15) او را از های که بدل به شده اند از می گیرد. به که در نیز با مواجهیم. خود را این به می از نظر او در گرو بی نقد از های است. در پیش گفتار جامعی که بر چاپ انگلیسی نوشته خود را محصول تأمل انتقادی روی می که در کسوت یک جوان منطقه زادبوم خود را و است. او در ابتدای می این پروژه کمیک به نظر برسد، دون ژوانی است که خود اغفال گشته یا خسیسی که اموالش را بالا کشیده اند و البته اساتیدی نیز که به احساس خطر و تهدیدی که در آن می یابند، ترجیح دهند آن را به تراژدی شبیه بدانند. مثال، از قهرمانان فکری دهه های شصت و چون و نام می که در آن های ای در و ها را ها نمی کردند. (شاید از این گفت با نیز می شود). او در با در های می نویسد: که از های و اند و به افت اند که با به عقل و علم به را می . (ص36) او خود را از از می داند: شک با که به یأس و حس می یأس که و که به آن و خود را وقف آن پیش چشم شان و می شود . (ص37) در خود را بر می داند. می و های را ها امر را و از انس و با های و که او و می - چون و اند - تا آن را و گرداند. در هدف و اوج که از و به دست این است که و خود را بشناسد. های در از چون و لوی است که هیچ از شکل های و کند در اند. پس از این در فصل اول با یکی از گیر را به کین و به ای از و می داند. او در این می نویسد: این که به کمک های پا می و از قوت می به به می که از درک پنهان و کارکردهای عاجز است . (ص43) در در جایگاه موعظه گر نگیرد اما نقد او به ها که هر دیگری عرصه نبردی بدل شده است در است. او به پیشنهاد می کار او فقط با ایستادگی در هر گرایشی به از علم یا آثار و نتایج علم دستیابی به نفع ظفر در به چنگ می آید. (ص61) در فصل دوم با تضاد دانشکده ها به تعارض و هنرمندان و نویسندگان در می پردازد. در فصل، او با ذکر و به پیگیری موروثی ها می پردازد. در این می نویسد: بورژواها از دیرباز فرزندان خود را به سوی تحصیلات خصوصی فرستاده اند که پشتیبان نظم اخلاقی، و به های و بالا، شرف و افتخار آنها، اخلاقیات و بنابراین نیک هستند. دکترها یا که خود نیز دکتر و می و قدرشناس و خشنود در پی ارثیه . (ص109) او در را گرچه می اما معتقد است این منطق خاص خود را نیز دارد. فصل سوم با انواع سرمایه و شکل های با شکل های و در آغاز می شود. بر رده های پایین این مراتب در رسیدن به بالاترین نهادها هستند. به طورکلی، انباشت های تحت شرط مبادله خدمات قدرتمندان است که آنان را قادر به داشتن و حفظ ارباب رجوع شان می کند . (ص 159) ذکر می در دغل بازترین شاگردان محبوب ها نیز هستند. او در یکی از آکادمی را توانایی آن در منتظرگذاشتن افراد می داند. او در این رابطه توضیح می پاگرفتن اقتدار و وابستگی بنا می و خودخواهانه هدفی در آینده، که رفتار شخص موردنظر را به طولانی در تمام که او می کشد تحت می دهد. فصل چهارم با دفاع از ابواب جمعی و تعادل ها رخدادهایی چون مه 68 است که نظم ازپیش موجود در فضاهای را ترک خوردگی می کنند. از این کشمکش ها و دگرگونی ها بر کل ها می گذارد، به از رهگذر تغییرات ریخت شناختی، که مهم افزایش شایان توجه از است. او پیش از این رخدادها را این گونه می کند: در مرحله پیشین خود با تولیدکردن معلمانی که ویژگی های و به و متجانسی که می توانستند جای یکدیگر را پر خود را می کرد . (ص 228) فصل پنجم و نهایی با برهه است که در خلال آن فرومی پاشد، از این چالشی همه است و نه فقط روشنفکرانی که خواندن معنای است. او در به ضعف در ها می پردازد، از نظر او از عقب ماندگی اجتماعی، که همواره در معرض تهدید رجعت به قطعات ادبی است همان ایراد قدیمی است که پژوهشگر فقط پس نمایش می سالن چراغ ها خاموش و صحنه برچیده شده است و اجرائی را تماشا می کند که جذابیت های ناشی از را از دست داده است . از این نظر، فرصتی بروکراسی های است. او می نویسد: شک که وضعیت واژگونی نمایندگان و سخن گویان، سیاسی، بسی مساعدتر از نظم است. در اصل، هرقدر فنون مقابله با های غیرحرفه ای نیرومند باشد، این ها که با گردهم آمدن قریحه های و هم سنخ تقویت و حفظ می می از برداشته شدن تابوها و ممنوعیت ها مشارکت در انقلاب سود جوید . (ص 295) در پی نوشت با های نیز به سنجش می پردازد. او می نویسد: در عموما کاملی از پراکنده بنا می شود که هرگز روشن، رتبه شده یا مند نیستند . او در از فراوانی های شخصی و باب روز در ها انتقاد می رایج های متون کلاسیک (باغ اپیکوری) ممکن است تا چه حد فضایل باغبان های شهرستانی و تفسیرهای و فوق از هایدگر تا چه حد زهد گرایی اشرافی است . (ص 234) در می توان گفت تحقیق جامع و دقیقی است از شکل های نفوذ در دانشگاه. می امیدوار که خود را از بی نقد به چنگ آورد. این نشان دهد که نه فقط های که آگاهانه یا ناآگاهانه به کار می همه جفت واژه های متضادی که مشخصه برساخت همچنین مفاهیم اش که بیش از تصورات عقل سلیمی که به غیرانتقادی و نیندیشیده گفتمان و پژوهشی شده اند (مانند مفهوم که در این به تلویحی رد شده است) یا مسایلی که برمی گزیند، که به وفور جز روایت از آخرین مسائل روز که به صورتی کم وبیش ماهرانه تغییر یافته همگی سرچشمه و تکوین دارند. های در هرچند از فرانسوی است اما های ساختاری شده در در عصر ما نیز است. منبع: روزنامه شرق
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
تست قوتو از سوی عادل فردوسی پور برای مدیران سیما

تست قوتو از سوی عادل فردوسی پور برای مدیران سیما


شب 24 های جام بود و حداقل چند میلیون نفر پای به بین و فرانسه و حال بدانید از پشت های 2018 جایی که پور اش را به می بود. روز 19 11 در می شویم. شلوغ است و 2018 انرژی یک ماهه خود را جمع اند تا شب را به برسانند. علی سه، و چند تن از نیز به پشت آمده اند تا در ها با پور گپی زده باشند و خداقوت بگویند. در پشت با پیش از است و پور در این را می کند. و سه در پشت روی ها تا در که روی های می رود پور با باشد. قبل از روی جام است و پور به روی می ما مهمانانی که الان می توانیم مجوز پخش را بگیریم جام است و مشکلی لبخندی می و با لبخند می اشکالی که صدایش را شنوندگان نمی شنوند. را مزدک میرزایی از پخش می کند که با این فاصله دارد. که می شود های توقفی به خود می دهند و پور با به پشت می آید. در جملاتی به او می و از یک ماه تلاش او می کند. به آمار مخاطبان می کند و بعد گفتگوی میان و و پور دقایقی بدون کسی می کند. پور اهل است و اش به را همه می و بار هم در از این حرف زده است. حین این گپ زدن ها به از این می پرسد. این در در است که می و بعد را با می کند: از را در و بعد یک را در کند. تست با هم به را تست می و بعد را می کند. همه می این چه و حین ضبط به می و به آن می زنند. جمع پشت 2018 که نود شاد و هستند. چند هم در این تیم که پور و به دست های او معروفند. های این از یک به خود او است اهل ولی را ولی با می و جزییاتی از ای که بین تیم 2018 حاکم است تا ها و های تیم در این یکی دو ماه. بخش عمده تیم اهل مثلا وقتی ساسان نجات پور پور تک تک در پشت مانیتورها، و... را معرفی می کند خودشان با می و های شب را با طنز سر می کنند. وسط ها از با عنوان غول بهترین تصویربردار، موفق ترین... و صفت هایی از این دست هم استفاده می کنند. تیمی که 75 نفر و در بخش های مختلفی چون رژی و مستقرند و چند هم در طول یک روز تولید و پخش دایم بین این ها در رفت و آمد هستند. سعید یکی از دو کارگردان تلویزیونی است که با به تصویربرداری می کند: تیم 2018 همه ای هستند، ما پنج تصویربردار که همه تصویربرداران های و های ورزشی هستند. باقی این تیم نیز ای هستند. هر روز از دو یا سه عصر به می و تا شب هم بودیموی همچنین به های کار می کند و می گوید: ما در این مدت هر روز از دو یا سه عصر به می و تا شب هم بودیم و حتی یک میز مونتاژ گذاشته شد تا بسیاری از های ای را کنند. در نود که بعد از روی رود، توضیح می دهد: جمعه 29 تیر ای پخش پشت 2018 و بعد از آن مشخص نیست که دوشنبه یک یا 2 با نود بازگردیم. شماره 11 از چند بخش تشکیل شده است و سه در سه طرف دارد. یک بخش از تونلی است که به تونل افتخار است و ملی پوش ها از داخل آن به می شوند. این بر امیرحسین است که مناظره های نامزدهای ریاست را نیز بر است. در از می گوید: من را از ماه قبل کردم و نیز یک ماه قبل از کار شد. پور روی کیفیت کار حساسیت و نمی خواست دکورهای مشابهی و به این موارد توجه می داشتیم. دوم می شود. پروژکتورها است و هرکسی در گوشه ای از در حال است. اکثر روبه روی که در بک گراند پور دارد، نشسته، ها را برگردانده و را تماشا می کنند. برخی هنگام گل ها از هم می کشند و درکل چند ساعتی که در هستید همیشه و داد و زیرصدای و حرف ها و هاست. خود پور امروز چندان خاصی ندارد. بیشتر سرش در تبلت و گوشی های موبایل سرگرم است و گویی مواردی را چک می کند هر از گاهی هم دستیارانش را صدا می کند، نکته ای می و یا ها و پلی بک ها مسایلی را با هم بررسی می کنند. می شود و را آماده می کنند. صفحه روی و اهدای جام است. در رژی نحوه صحبت می و پور در بماند یا خیر. ماندن در رژِی خبرنگاران ممنوع است اما خیلی لذتبخش تر از خود چراکه از و ها با پور، تصمیم گیری های و حتی و چانه زنی ها جا رقم می خورد. حتی از بیشتری و تند تند با هم هر از حرف می و را آنالیز می کنند. سه چند باری دست به تلفن می شود. نقطه ای است که بابت پخش از ها انجام می شود. مانیتور وجود که از جمله پخش ها و پخش ها از اسلامی است که با هفت ثانیه اختلاف، ها را روی می برد. پخش ها عده ای از سه پخش تصاویری که در جریان روی رفت می کنند. خود پور نیز روی می گوید، دیدیم که پخش شد و اتفاقی هم نیفتاد. او به کولیندا کیتاروویچ رییس جمهور است که با بازیکنان خوش و بش می کند. از 10 می گذرد همه به می گویند و را یک ربع به بخش خبر واگذار می کنند. می شود. پور از خود برمی خیزد می کنیم و از های یک ماه حضورش در می اما باز هم تمایلی به رسانه ای شدن حرف هایش و درحالیکه تیم 10 و نیم شب تازه صرف شام می من هم را ترک می کنم. منبع: خبرگزاری مهر
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
13 جوان از گیلان به مسابقه های ملی مهارت اعزام شدند

13 جوان از گیلان به مسابقه های ملی مهارت اعزام شدند


رشت - ایرنا- فنی و ای گفت: 13 نفر از از این استان به هجدهمین دوره رقابت های کشوری اعزام شدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : فرهنگی
رعایت نکردن کپی‌رایت باعث شده به کشور ما به‌عنوان راهزن فرهنگی نگاه شود

رعایت نکردن کپی‌رایت باعث شده به کشور ما به‌عنوان راهزن فرهنگی نگاه شود


به خبرگزاری (ایبنا) به نقل از ستاد خبری حق ها و ها ، با به به نکردن کپی رایت، به ما به یک می گفت: مهم را به اندکی جدا از شکل که در سطح به نیز می زند. های ما از این که با های بیرون می آیند، پُرمی شود و فضا را هم صنفان من کوچک و کوچکتر می کند. این افزود: معمولا از های عبور می کند، ازجمله جوایز و بین المللی. درنهایت ما با حدود هزار ای از که حق و به یا با های به می آید. این است که بدی از به می و از طرف با این پیش فرض به می که فکر را و به می روند. گفت: من این است که ما است و با از مهم را دارد. است در ای اما یکی از ها و های در طول بود ه ایم. ولی که ما تر و قوی تر کسی که اثر قوی تر را می آن را و راه دسترسی آسان به کالاها نیست. عضو هیات مدیره در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نشر میان و پرداخت و ادامه داد: در بخش حداقلی اما این نقص دارند و آنچه امروز در نشر کفه اش به نفع سنگین زیرا اتحادیه سال هاست که تشکیل شده و آن ها را بنگاه اقتصادی می دانند و به طور طبیعی اند، درحالی که ما تازه دارای یک شده ایم و کنار هم نشستن و همفکری را مشق می کنیم. این با به نقاط گنگ این گفت: نشر روشنی ندارند، تیراژ ها در آن ذکر نمی شود و در واقع همه چیز در است. در بند آخر همه این هم ماده ای آمده است که اگر اختلافی در این پیش آمد هر طرف یک داور مُرضی الطرفین معرفی کند و نظر او حکم قطعی است. یک بند کل را از جنبه خارج می کند و شما نمی توانید آن را در محاکم مطرح کنید. یا در هیچکدام از ذکر که وقتی کتابی در تمام شد طی چه مدتی دوباره چاپ شود. به انبوهی از های مهم سال های سال است که در و چاپ و هیچ کاری نمی تواند بکند. وی بین کرد: در تلاش است که قراردادی را به تیپ ارائه کند که هر دو طرف و را دربربگیرد، در اساسنامه بر حمایت از حقوق تاکید شده و حق فکری و معنوی جزو اولین اقداماتی است که ما در این در پیش گرفته ایم. گفت: اگر ما به جهانی کپی رایت بپیوندیم، خواه ناخواه بحث ممیزی هم حل بشود، هیچ ای در هیچ کجای به این را بدهد که هرکجای را که خواست حذف کند. به همه این دلایل با همه توان خود پیوستن به کنوانسیون برن است و قصد در از مخالفان این هم دعوت تا حرف های خود را بزنند و همه اشکالات سر راه مورد بررسی قرار بگیرد. دو روزه حق ها و ها از سوی استان و با همکاری وزارت و ارشاد اسلامی شهریور ماه امسال در برگزار می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
راه یابی 4 هنرجوی کردستانی به مرحله نهایی نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی

راه یابی 4 هنرجوی کردستانی به مرحله نهایی نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی


و از راه 4 نفر از های فنی و ای استان به مرحله نهایی نوزدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی شاخه فنی و ای خبر داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
بازیگر معروف قدیمی با یک سریال باز می گردد

بازیگر معروف قدیمی با یک سریال باز می گردد


هیچ بر به و تا با و برای مخاطب، از مافیای پشت پرده‌ای که در تلاش است تا جامعه ما را تبدیل به بازار مصرف کند، سخن بگوید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
داستان‌ها تاریخ را می‌سازند

داستان‌ها تاریخ را می‌سازند


ایران(ایبنا)-مُنا خان نژاد: آرش آذر پناه (متولد 1359، اهواز)، از نویس های که از در هنر و یکی از قطب های مهم و و هست. آرش را گیرد، که های بزرگی از آن خطه سربرآورده اند: ناصر تقوایی، محمود، اسدی، ایوبی، عدنان غریفی، قاضی و نام های دیگر.. خود را می داند. از دهه با جای را کرد اما با کسی ها را آب نمی دهد در سال 1384 خود را به ای دار کرد و با دو که در سال 95 شد، گام های محکم تری در برداشت: جرم ساز (نشر چشمه)، و نشر نیماژ. آرش دکترای و و در کنار در دانشگاه، به پژوهشی، نقدنویسی و نیز مشغول است، که این امر در اش های پشت (تمثیل در معاصر) دارد. می گفت است با او به اش با به های اش. شما در از بر کسی که حتی یک از شما نیست. در با به این گنج ای اید. در های اید به را از که نمی شود. شما هم از این است که در رسم می که تنه را در و جز شده بر تنه از رو نمی شود. این شما در های است. با خلق یک خارق العاده، تلاش اید روایتی ماکسیمالیستی بیافرینید که را سر حوصله و به شکلی قطره چکانی و در از تردید و حتی وهم های به منتقل کند. با این حال این خصیصه در جرم ساز به چشم می خورد. در این ها در زجرآوری گرفتارند و چاره ای جز پذیرش سرنوشت محتوم خود ندارند و بیش از آن، و به کمک تصادف و را روی هم می دهد تا همه چیز به رغم گذشتن در هول و اضطرار، ابتر بماند. در حقیقت هول کارکرد موثری را که در های ایفا می کند در جرم ساز به سرانجام نمی رساند. جرم ساز من یک تجربی و من قامت از آن دفاع نمی کنم اما یادمان که های با یک فرق می کنند. ما سعی کنیم که های نیافرینند. در من ها مانده اند کوران که سرعتشان از کنش است و این وضعیت را خلع سلاح کرده. شما از آدم های آن دو، سه سالی که در تقویم من آمده ببینید چه در آن سال ها دامنگیر و روشنفکران بوده. سرعت قدرت و را سلب بود. به آن به و های و پی می برند. اگر کی است که می رو به جلو می شود ولی رو به عقب درک می شود. جرم ساز است که از عقب سر اش را می کند و من آن آدم ها را در ام. حال من از یک نسل حرف می زند. از و جنگ می پس های یک اند. چرا کسی این را از یا وفی نمی آیا در ها را من می کنم و یا زن در من ؟ در این یک و زن بی و خود را حتی ذیل یا آن به ای زن می کند. می شود و می شود. در است که به شود ولی آن را نمی شود فی دانست. این تا پر است از آدم خنثی. اما را به ای بخش کنی و کنش را از خود آن وقت است که کار ای. این است که می دهد یا من ها را می کنم در داده. در آخر به این می رسد که بی و است و آن را زن به ای بخش اما من می این عمر و عشق های پس با آن را نقد می کند. های شما در است. آیا این به این که شما یک و و با به و ما در به این اجتماعی-نظیر در می بینیم-می و طول اثر را تر طور است. ذیل و آن را حتی متر و خوب از می دهد. از را و پیش و حتی را حدس بزند. این هم نمی شود. های ما که در های به شکل های شده اند. فتح را یا دوم را. این سال 1354 چاپ شده اما می شود کلی از پس از آن را در اش کرد. یا در فتح را پنج سال را حتی دیده. من می پا را و این را حتی از یک هم به می ای را بپرورد که در سال های بعد در یک با یک واقعه از یک هم تطبیق پیدا کند. مثالش سلمانی رینگ لاردنر است که در آن قلدر محله به دست یک فرد عقب افتاده کشته می شود و می عصر لمپنیسم و پهلوان پنبه ها در آمریکا را بدهد. قصد یا تشبیه این که شصت، هفتاد سال پیش در ینگه شده در ده سال اخیر آیا در ها خبرهای مشابه اش را نخوانده ایم یا در خیابان ایم؟ چند سال پیش قوی مرد را یک نوجوان احتمالا نه قوی از پا درآورد. یک را بر و بر منطبق می کند. را بر تحمیل می کند. درواقع این که می ها را می سازند. یک خوب که روشنگری می کند و راه را نور می اندازد و حتی می سازد. ها می توانند را عوض کنند. را که زدید باعث پدیدآمدن سازمان انتقال خون شد که یکی از مهم نهادهای و حیاتی است. ش با های به اصطلاح شهری که پسر و دختری باهم می روند پاساژگردی. اگر با آن بنویسی تو را هم به دهه چهلی می کنند. نمی شود از و اجتماع پرید و یکباره بر موج اتمسفر فقط سوار شد. ما بر شانه های ایم. بارِ بر ما هم افزوده شده است. اینهاست که من را مصمم می کند که نه تنها در بی را و میرا و هرز تلقی کنم. در های آرام کردن در از مردد، دست آخر خواننده را به لذت مکاشفه سوق می دهد. به مایه های ملموس و پررنگ شدن در مثل به هیچ باختن یا های مورد من، ، در و قدم زدن در است. در یک واقعی از زوایه ای که به ذهن کسی می رسد می شود و در قدم زدن در تقابل مفاهیمی مثل میهن، عاطفه و مهاجرت به صبورانه شکل ممکن می شود. آیا این چیدمان و ها و ویژه هر را می شود به دانش آکادمیک شما و در مرتبط ارتباط که سبب می شود کتابی مثل های پشت شود؟ یا آن را اشراف به و سال ها و مطالعه کار به نظرم گمانه دوم به واقعیت نزدیک تر باشد. فروتنانه و به ضرس قاطع من را از یاد ام. از آن، این را که هر با به ماهیت و مضمونش روایی مختص به را هم از ام. هر مثل یک است که هم مستحکم و هم زیبا. این صبر در را من از فراگرفته ام. منصفانه اگر در در به من نداده است. و متون کهن را خب در دانشگاه با بهانه های بیشتری می خواندیم اما راه یادگرفتن ودرمان بی از های بی شمار می گذرد. حال از که اسم بردید های و در نماینده سبک و اندیشه من در اند اما قدم زدن در متفاوتی است. به این جنس ها می کوتاهِ بلندِ خاطره وار که یک از روی دست های کانادایی در شد و هم تین ایجری بودند های اش. خب می خواستم می شود نوشت و مضمونی عمیق تر از عشق های دانشجویی و گردش های دختروپسری داشت. در این به گمانم خاورمیانه با های فردی آدم ها گره می و این من مهمی بود. شما را به تبع خودش، نهنگ آب خرد دانسته اید. حتی به من رد قلم نسل اول نویسان های یا معروف پنجشنبه ها را می شود در های شما دید. هم در اکثر شما و بحث پیرامون های در جریان است. پس با به خودتان این آگاهانه باشد. آیا این تاثیر را از شاگردان او یا نسل دوم یا سومی که در او می کردند هم پذیرفته اید؟ خود ام و می که از هیچ ای نمی شود بیش از او یاد گرفت. بی غول خودِ اوست. متاسفانه من را هرگز و هم از نخواندم. از رفت من جوان و اولم چاپ نشده بود. در هم پس از درگذشت او شد. اما از با هاشان مراوده ام و حتی بود ه ام. اما مطمئنا تاثیری ام، حتی اگر بابت شاعرانه شیرها از از پور شده باشم. می این صداها از گوشه وکنارها به گوشم می رسد. ولی فکر نمی کنم باشد؛ اما خب از درس های زیادی ام. نمی شود را که در اسفار کاتبان کرد یا اعجاز در کوچه ابرهای را ندید. از اطرافیان با هیچ کس به اندازه نبودم. را قبل از چاپ می خواندم. بود و نکته های غریبی را می دید. به نظر رمانش در لبه شاهکار است و اینها را هیچ کدام نباید جدا از درنظرگرفت. حال اگر می خواهید از تلمذ من در ای نویسی من در دفتر کلید خورد. چاپ در سبب شد که در های محمدعلی و بعد در های امیرحسن کنم. بعد که از برگشتم را می خواندم. بعد هربار که می ها را می و چهلتن. حتی شیراز و را و شهریار پور خواندم. هم این آدم ها را استادهای می وارد های شدم که در خود چاپ شده بود. و اما تان: های پشت . شما در این به بررسی و پردازی در اید و گویا این پژوهش شما در در مقطع دکتری و اولین اثر چاپ شده از شما بعد از دو و دو داستان. به نظر می رسد این بتواند علاوه بر دانشجویان و اساتید مندان حوزه را نیز جذب کند. بازخورد این صرفا به نظر شما در که به سرعّت به سمت نوعی عوام پسندی و ژورنالیسم می رود چگونه بود؟ آیا ترغیب شده اید که در دهید و دیگری را با به فقری که ما در ادبیاتمان در این داریم، در بدهید؟ اول من نوشتن کار را داد. تعجب اگر کار بعدی را ام و به رسیده و الان زیر چاپ به خاطر ملاحظات نمی توانم موضوعش را افشا کنم. با این حال اگر بخواهم واقع بینانه کنم امیدوار نیستم به بازتاب در مان. ما در هیچ جدی ای نیستیم. داستانمان هم مثل باقی قضایا. کار جدی طرفدار ندارد؛ مثل جدی که نمی شود. اما تا های می شود. مثل پائولو کوئلیو یا های عرفان شرق. را بخواهید من حتی موراکامی را هم متمایل به می دانم. این بازار حتی ناشران و مترجمان زبده ما را می برد به سمت و تبلیغ این دست کارها. جزء از کل را بزنم که ای آن را چاپ و مترجمی و خوش ذوق هم اش اما ته اش یک است طرح و درمان؛ که قیاسش کنی با فاکنر عیارش محک می خورد. بعضی از ها هم نمی شوند، فقط خریده می عکس گذاشتن در اینستاگرام و پز روشنفکری و امروزی بودن. حتی منتقدان ما هم بعضا از ساده و نه جدی در مطبوعات تعریف می کنند. در چنین ای انتظار ندارم جدی شوند. یک غیرجدی دشوار را چون برنمی تابد و تحمل نمی کند یا نمی فهمدشان پس سعی می کند شان بگیرد و یا وانمود می کند که آن را جدی است. منبع: آرمان
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
 نقش حمایتی داریم ولی دخالت نمی‌کنیم/ داورزنی: سرخابی‌ها را به یک چشم نگاه می‌کنیم

نقش حمایتی داریم ولی دخالت نمی‌کنیم/ داورزنی: سرخابی‌ها را به یک چشم نگاه می‌کنیم


معاون و ای و گفت: به هیچ در کار و استقلال و پرسپولیس را به یک چشم نگاه می‌کنیم و در قبال هر دوی این باشگاه ها به یک اندازه مسئولیت داریم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری ورزش سه
موضوع : ورزشی
وقتی جواز کتابفروش را اتحادیه میوه و تره‌بار می‌دهد

وقتی جواز کتابفروش را اتحادیه میوه و تره‌بار می‌دهد


محمود آموزگار؛ و در گفت وگو با خبرگزاری (ایبنا)، تحقیقات میدانی در نشر گفت: نگاهی به کنونی نشر ما می دهد که این مبرمی به و به در که در این رخ و رخدادهای نیز پیش رو است. وی افزود: به تعبیر می گفت آنچه که بیش از هرچیز به آن داریم، تئوریک و این به طوری که در از نشر و بعد و آن را با به امکانات و بضاعتی که در این مشخص کنیم. از کشورهای را در این موثر و گفت: با از و در کشورها می به راه حل برسیم که نشر را از سنت های و مدیریتی که طی سالیان بر این کنیم. بین ها با و با به در هر ای، کرد: یکی از که نشر با آن است اهالی نشر ها و خود را در سایه این و ظرفیتی تا به تحقق نشر و آمال و آرزوهای آن منجر شود. وی شد: در این و که با این برخورد می تصور بر این است که ملی و را در این قضایا درک می مثلا وقتی است وامی این به ذهن می آید که وام نقش کل شود. در بخش های خود و داد: با به شده بیش از 75 نشر در است و سهم 25 است و این را می در این به یک نشر استوار، متکی به خود و پیشرو است که این را دهیم. وی افزود: به نظر من در های مختلفی شود و کم این با یک که به کل یکسان دارد، می نقش در این باشد؛ یکی از تاثیرگذار در هر ای، در غیر این کماکان این پراکندگی و و این صدمات خود را به این می رساند. در و تره بار و به محدودیت های در کرد و گفت: در بحث ما را پیش رو که در این ملاک های ها بر اساس جمعیت است اگر شغل ها در یک شهر به برسد می های دهند. وی داد: که به نمی رسند دست اندرکاران آن نمی خود را و در پیش بینی شده است که این با و این در رخ می دهد. با در شهرهای به نمی رسد، داد: به حدی تا به یا حتی در به در شهر مثل به اند و بحث ای که و را است. به وی، این را در و قم که و یک اما در از که با صنف و یک اند و در که جلو می می که تحت و به های می پیوندند. وی با ذکر این گفت: به در شهر کسب یک را و تره بار می کند و این یک تحت و تره بار است که جای دارد. یک خوب به ای مشاغل را راهکاری جدی برون رفت از و گفت: همه این و خود را و ناگزیر هستیم که به ها باشیم، در این بدانیم که صنوف یک مقررات عمومی اما در عین حال هر پیشه ای یکسری ویژگی ها که به کار دارد. وی با های می نقش خود کرد: در این به نظر من یکی از که و های با آن این است که و هر را در عرصه بین الملل رصد و را به موقع از این مطلع و علاوه بر آموزش های لازم، آمادگی های را شدن با و کنند. افزود: به در ما که بحث نشر و شد که بود یک ای در این را به صنف منتقل کند و به دنبال راهکارهای رشد و ارتقای باشد. وی با تصمیم سازی ها فقط در شهر می شود و حتی های نمی از فرصت ها کنند، کرد: این است که و فعالیت ها فقط در است به به این که در هیات مدیره قبلی شدن را دادیم که در اجلاس شده است. در این داد: استدلال ما این است که نشر و های غیر از شهر توسط های غیرمرتبط دی می شود و تنها خدمت آن است و هم عملا هیچ دیگری را از آن نمی کنند. و با ذکر در این گفت: معافیت مالیاتی، مشکلی جدی و است که غیر از در است و در آنگونه که پیش نرفته است و این است که با آن ها در شهرهایشان فعال تا راهنمایی های را از امکانی که قانونگذار فعالان این فراهم است ارایه دهد. وی کرد: اگر هم مباحثی چون پژوهش، و شناسایی و یافتن راه حل های مناسب چیزی است که به سادگی به دست نمی آید در که اگر بزرگتری این اتفاق می بخش بزرگ تری را دهد. با به و فروشان، داد: اینجا است که شدن در کمیسیون و با آن می شود و علت این است که اگر همه تحت بیایند از و های کم می شود و به با موافقت نمی شود. وی با پیشنهاد ما یک نظر گفت: که در شده، بحث است به این معنی که ها را و که های آن ها به مربوط می با که این و خاص خود را به همراه دارد. را با نمی دکه و روزنامه را با و کرد، گفت: هر کدام از این ها خود را و این طریق کوچک با هدف در هزینه ها های و در می گره گشا و طبیعی است که می شود در هر شهر یک دفتر نمایندگی و شعبه تا امورات آن منطقه را تحت باشد. وی افزود: در اگر سراغ اشکال برویم، این می تا حد به رفع نشر کمک در سال های که بحث واگذاری به صنف شده است می در این بر این فائق بیاییم و آن را حل می دهد یک در نشر می بازوی اجرایی، مطالعاتی و مناسبی و در اجرای شود تا بار و فشار کاری روی را دهد. و با یکی از ثمرات این نشر کرد: در این می موجب رونق شود و در یارانه و کمک های فشارها را از روی دوش بردارد و به نظر من مهمترین بین و است. با به فواید سراسری، داد: اگر یک فرد در مجوز نشر یا بدهد عموما می این جوازها را از های کند اما اگر این جزئی از یک که پشتوانه آن دارای اندوخته تجربی، مطالعاتی، و است و قاعدتا می خیلی و از آن ها بهره مند شود. وی کرد: از سوی کارها می شود و توسعه روان تر رشد شد، می شود و این ها از به شمار می آید. و با به گفت: در ای که داشتم هیچ نوع اشکالی به وارد نمی دانستم و در عین حال فراوانی را بودم، اگرچه بحث این مدتی است که شده به خصوص در سال های که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در واسپاری آغاز است این شد و بحث گرفت. به آموزگار، اگر یک و شود انتخاب ندارد، بخش این است که در مصاحبه ها می بینم که بعضی ها به نظرها انتقاد می در که من فکر می کنم این منافع است و مهم است که بر روی کند و همه سعی و تلاشش بر این که از کم کند. وی شد: که شدنی است و اگر به مشورت و بحث ولی اگر یاد بگیریم که همه این را حول چه محوری و به چه ای بدهیم طبیعتا ما روشن تر می شود. با به اقداماتی که در این شده داد: پیش از این بودیم و در آذر ماه سال در حاشیه برگزاری شیراز، با حضور جمعی از از سراسر این بحث و انتقادات طرح شد، هم نظرات خود را کردند و نهایتا به این که به است. وی شد: در این ظرفیت قانونی این سنجیده شده و ممکن بودن آن شود. است به گردهمایی تا زوایای این را بحث و که امیدواریم به برگزار اما این است که به هرحال چه منفی و چه مثبت بحث آن است و طرح آن است و این امیدواری که از دل آن کل به دست آید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
18هزار نفرساعت آموزش فنی به سربازان در قزوین ارائه شد

18هزار نفرساعت آموزش فنی به سربازان در قزوین ارائه شد


قزوین-ایرنا-مدیر کل فنی و ای گفت: 18 و 676 های مهارتی در سال جاری در پادگان های به سربازان وظیفه عمومی ارائه شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
اعضای باند سارقان حرفه ای در ماهشهر دستگیر شدند

اعضای باند سارقان حرفه ای در ماهشهر دستگیر شدند


- - گفت: ای با کشف 26 فقره انواع سرقت از آنها، با تلاش ماموران در شهرستان بندرماهشهر دستگیر شدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
8 مرکز استان میزبان 8 «عصرانه داستان‌نویسان رضوی»

8 مرکز استان میزبان 8 «عصرانه داستان‌نویسان رضوی»


به گزارش (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی به نشر، حسین با این که بیش از 20 در نویسان در مرکزی این انتشارات در شده، گفت: همزمان با دهه است این ها که به و نقد با رضا (ع)، و در قم، و نیز شود. وی این ها با خاص در و ای که بین و ناشر باشد، در کشور کم و در بی دانست و کرد: سعید تشکری، از باتجربه مشهدی که به علمی از این ها به نشر بوده، در دهه نیز این مجموعه بود. مدیرعامل به نشر افزود: این ها در دهه از حرم حضرت معصومه (س) در شهر قم و با مجید ملامحمدی به و به حرم در ختم می lrm;شود که علیرضا مهرداد این در بود. با این که دفاتر نمایندگی آستان قدس و های به نشر در مذکور میزبان این ها بود، کرد: کرج با خسرو عباسی، یزد با مظفر سالاری، اصفهان با اسماعیل حاجی علیان، با مهدی زارع، تهران با صادق کامیار و با ثریا صدقی شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : مذهبی
شیرزادی فراجناحی و کاملا وفادار به ادبیات است

شیرزادی فراجناحی و کاملا وفادار به ادبیات است


به گزارش (ایبنا)، سال 1397 چهلمین سال به بار است که به با شده است. در این چهل سال جلویی به در نشر و در ها، نیز در این ایم که خلق از سوی بر این مدعاست. در این از به که با به نگارش درآمده اند و خالقان این آثار، چه آن ها که در قید حیات و چه آن که از دنیا رفته اند. محمد از نویسندگان و پژوهشگران شاخصی است که در این سال ها فعالیت و ارزشمندی است. وی در بوی خاک با علی است. به این در گفت وگو با به این که 73 سال از عمر وی می گذرد. علی های و سال است. از او می به و ، ، نشسته در غبار ، طبل آتش ، و می آیم و یک سکه در دو جیب اشاره کرد. علی را چطور می کنید؟ یک خودساخته که مثل یک گل نیلوفر از دل مرداب سرکشیده است. از آن دسته است که گذشته پرماجرایی و اینطور که گفته، فقیرانه در محله دروازه را و به بوکس و در مسابقات قهرمانی نیز همزمان با به و شعر نیز داشت. او یکی از ستون های چه از نظر و چه از نظر و شناخت از ها، سبک ها و است. فردی است که فروتنانه هم حریم پاکدامنی را پاس می دارد. با اینکه در تا از راه هر ولی او حتی در نقد و هم سخت گیر است و این و سخت می که با او کار می باشد. اگر یک در به یک اثر 70 از 100 30 یا 40 به نظر می رسد. او به و به به به در به می دهد. که کار می می یک دور را تا از و در شود. بر سبک ها، ها و در ها و حتی های وی به است. در با که به روز می شود (به در پست مدرن)، ولی در های و یا را است که از یک مرد با بیش از 70 سال سن می به روز است و های به روز دارد. حرف های او، حرف های روز است. اثر در بگویید. به و سن و چند است. به من، طبل آتش یک کار و فنی در و یک کار و فنی در است. یک که در این که را به و در جنگ به یکی از جنگ است. به جنگ و بر در هشت سال و آن را ولی او در ، یک بی طرف است. در این با رو که به خرج می دهند. در عین حال را می که از جنگ می و بار آن را تا به دوش می کشند. با می که عشق و را به نام وطن رها می کنند. در او حتی هم از بازاری ها که گمان می کردند با کمک های مادی و کالا می توانند دینشان را ادا و یا گاهی اهدافی در پس این کمک ها وجود داشته، دیده می شود و نه چندان خوشایندی به سوی آن ها نشانه می رود. ، قصه یونسی است که در سیاهی به انتظاری دردناک بنشیند، زیرا نتوانسته همرزمانش شریف و نامداری را برگزیند و یا سلحشور نیای زابلی اش که مرگ را شکست است. در با از چگونگی شکل آغاز می کند و در محفلی سرگشته و زار را می که ابتدا مشخص چرا ویران شده اما خواننده آرام از دل های داستانی، با درد جانگاه او آشنا می شود. در این اثر دشوارخوان، خود را به سال های و این حادثه عظیم با این حال، او را از این جنگ می که برخلاف اغلب آثاری که با این شده کلاسیک است و گاه ردی کمرنگ و ناپیدا از پست را نیز در خود بر جای اما در های کلاسیک، را به می رساند. به عبارتی به های شده در طول پاسخ می شود. هر کتابی یک نوع سؤال است. هم سؤالی است که به خاص در آن، نه به مخاطبش توهین نکرده که از فرط پیچیدگی فراتر از درک از مخاطبانش نیز قرار می گیرد. به مطمئنا از که از سر تفنن را به دست گرفته پس از خواندن اولین صفحه ها، را اند و از این نظر می گفت که علی در های مشکلی از نظر دید و طرح است. این سؤالات متعدد، فهم اش نیاز به تعقل دارد. به نخبه است. های های ذهنی، عاطفی و اخلاقی ا ست و از های جسمانی (که از خصوصیت های های عامه به شمار می رود)، خبری است. در یک کلام گفت که درون گرای متناسب با ذوق عوام است. در این کوشیده که به لایه های درونی ذهن هایش رسوخ کند. این با به در شده و در به فراواقعیت نیز است. عنصر فوق ای قائل است. او خوب می داند هر می در ای خاص، بار معنایی ای و مترادفش نمی این وظیفه را در دهد. او ایجاز را به حد اعلاء می رساند. هم چون کانون متنوع می یعنی بخش از با به راوی، تغییر می کند. به گفت وگونویسی نیز فوق ای به بخش های متقاطع از یکدیگر تمایزند. موقع توصیف خلبان آقایی، شاعرانه می در حالی که ابراهیم یارزاولی حرف می زند، عامیانه می شود. گفتید طبل آتش یک کار فنی و در است. این توضیح دهید. طبل آتش یک کار در است. تِم این مبارزه، مقاومت و کارگری و کسانی است که در راه مبارزه اند. با یک گرایی در انتهای رو که می دهد او چقدر نزدیک به های های جامعه است. این ها با و پشتکار به آنچه در می خواهند نمی رسند ولی از مرفه در صاحب چیزهایی می که نتیجه و حق زحمت که آن سخت و عرق ریخته اند. یک مبارز اهل است که به دختری عشق می ورزد که در خلبانی که نقص عضو نیز می عشق دختر را بدست می آورد. که در هم تکرار شده است. به کلی، شاخصه های و علی کدامند؟ در به سادگی که به مسائل می پردازد، در کارهای فراداستان و پست هم دستی بر آتش دارد. و به دکتر حسین پاینده، سیر را می دهد. نه از نظر اندوخته های ذهنی به روزی بلکه در خود هم توانسته این را انعکاس دهد. در های خود سبک های مختلفی را ولی از آن ها قاصرند و برعکس سبک های هستند، ولی از یک کوتاه هم عاجزند. این را که هم به یک و با فن تدریس کند، هم به یک قدرت تشخیص بالا و به یک نیز می به سبک های بنویسد. او به یکی از برگزیدگان 20 سال ایران، از جایگاه او دارد. با تواضع می گوید: های من خوش اقبال هستند. ولی های او به چاپ های چندم رسیده و هربار نیز با های تازه ای نقد می و از دل آن ها نکات جدیدی بیرون می آید. شیرزادی، یک دوست داشتنی، شریف، درستکار، بی ریا و در عین حال جدی و است. در این روزگار که عمومی کم شده، او ازجمله لذا اگر صحبتی هم در می کند و یا نقدی بر می نویسد ، از داشتن با اندیشه خاصی نیست. او یک فراجناحی و وفادار به است و به ها که خیلی ها فقط در حد شعار می در پایبند است. در این پرونده بخوانید ای توانا و متعهد به های و
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
نیازمند ایجاد ائتلاف ملی مهارت آموزی در کشور هستیم

نیازمند ایجاد ائتلاف ملی مهارت آموزی در کشور هستیم


کرج - ایرنا- رییس فنی و ای گفت جای های در محسوس است که برای حل این موضوع باید با پیگیری نمایندگان مجلس یک ائتلاف ملی پیرامون تشکیل شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
دوپینگ دشمن شرافت و جوانمردی

دوپینگ دشمن شرافت و جوانمردی


تهران- ایرنا- بر در ای، به است به می توان ادعا کرد غالب ورزشکاران آن را تجربه کرده اند؛ عملی که رذیلت اخلاقی محسوب می شود و به کم و زیاد آن هم بستگی ندارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
چه بر سر جماعت رجوی پس از 30 خرداد 60 آمد؟

چه بر سر جماعت رجوی پس از 30 خرداد 60 آمد؟


ایران(ایبنا)_سرگه بارسقیان: آن روز نمی و نمی کجاست و هدف از برگزاری آن چیست؟ چیزی در این باره به ما اما بعد ها که است. تاکنون توضیحی داده است که در به چه اقدامی مد نظر بود؟ دادن یا که می رفت را در آن به راه یک تا به آن و به آن اهداف. چنانچه به و جلوگیری از کودتای مرتجعین مد نظر آنگاه بایستی مسیر را در پیش می تا زود تر خود را به برساند نه آنکه به طالقانی برود و سپس به بازگردد. این سؤال از هواداران خلق با 37 سال از 30 1360 بی است. آیا آن ها در به 30 فکر اگر ما 30 و طور که می شود [hellip;]، شما چه کار می را تا در 30 و نمانیم. اما به فرخ اول خلق (اکثریت) بار بود که در 54 و تنش در بطن با آیت و از سوی دیگر، ناشی از ارزیابی نادرست از تناسب قوای در کشور، به ویژه نشناختن یا بها ندادن به فعال و آشکار به روحانیون بود. (خرداد 60؛ یک بار - بی بی سی فارسی) شاید به بود که در غروب 30 خرداد، کف چهارراه سعدی را پوشیده از های دید که در آن شده بود: آگاه و انقلابی در غیرقانونی شرکت نمی کنند. در 28 60 در شرایطی که دادستانی به اسدالله لاجوردی در جست وجوی محل اختفای و ـ 25 خلق شد: به دنبال یورش وحشیانه به پدری برادر مهدی ابریشمچی از این پس خلق با قوا در قبال این گونه تهاجمات کرد. این به فاز شد. به دو روز بعد با شد؛ در این ها: ها تو و تظاهرکنندگان: خلق کجایی. ، ما که آلت دست ، مرگ بر . عضو در بود که آن از و مغز و این را آیت می دانست. این می گفت پس از حذف بنی صدر شده و آیت است. پس با زدن این سر (آیت بهشتی) شد. (ورود خلق به فاز و آن - بی بی سی فارسی) روز ششم تیر 60 روی روی در با رنگ سرخ مرگ بر و روز 7 تیر از آن ها از در شدند. در و سه نفر به ، بنا به حزب در شدند. چند به جمع آن ها که و ای و داشت. او همه نبود. او با نام در بخش فنی شد. او کسی جز 7 تیر که اش نوشته: های من در او این است که در دار شد و حتی که از و در ولی به که در هفت تیر و به نا می کند. پس از که با نام علی در می شد که او با به یک برق کار سال ها و روز 24 آذر 1394 با تیر دو ای شده است. هم داشت: و سپس مرگ او در در در تیر 95. این را 30 سال پس از 30 60 در کرد: سی شصت یک و یک غلط بود. سه دهه بعد از در به دست همه چیز هشت است که را هیچ چیز در می گذراند. 30 که می و با مرگ یک بعد به خود و دو ماه بعد هم در پی آن داد طی سه الی شش ماه شد و چون نشد را این طور پس گرفت: این نه یک که یک بود. که این که خلق آن روز در چه ای در چه ای و مهم تر ؛ هم که اگر هدف 30 گام چه بود و چرا سر از به سبب ساز هراس و وحشتی بود که با 30 60 بر شد. آن روز مسالمت آمیز چند صد نفری به آغازگر به شد؛ روز به منافقین در برخورد با نظام و سرآغاز استحاله به و یا به . نام کتابی است که انتشارات سال 96 کرده؛ با هدف تبیین خلق در بعد از 57 ؛ اثری از زال که شرح می دهد چطور در 30 60 به می و به فاز در با از جمله ابریشم چی، داوری، و علی زرکش جلسه ای تشکیل می گردد. کسی که به به فاز تردید می کند داوری بقیه به سنگینی هزینه این مسئولیت آن را به واگذار می و وی با تاکید بر جبری بودن نبرد، به فاز را اتخاذ می کند. چه 25 با نام خلق صادر شد و نه جنبش ملی که به زال می توانست در گام های این جریان را به یک حزب کند. این با نام نشان از بازگشت به شکل قبلی و چریکی دارد. فرانسه و سپس روندی که از سال 61 با به شده بود در سال 65 به سرانجام منطقی خود می رسد و یکی از بزرگترین که بعث حسین در اختیار می دهد به نام می یابد؛ به یاد ربیعی همسر که در سال 60 شد. هرچند محل بدیع زادگان - به یاد یکی از بنیانگذاران - بود و در دائمی نداشت، اما به سمبل و بعد بخش می شود. بود و بعد از سقوط و منحل شدن بخش، تشکیلات حفظ این مکان نام آن را به شهر می دهد تا آمریکایی ها را قانع کند تا شهروندان این شهر را تخلیه نکنند. که بر خود نام بخش گذاشته در محصور می شود و از کمترین حد محروم. به فرماندهان سه ت تیغ و تبر و تپانچه را بر بالای سر آماده تا آن ها از کنترل خارج نشوند. حتی از سال 1373 تعدادی از در می شوند چون به وضعیت خود و یا مواضع شان اعتراض داشتند. ارتشی که ادعا می بخشد، اجازه خروج را نمی دهد؛ اندکی انتقاد با بازجویی و شکنجه می شود و پس از زدایی از است که با انتخاب نام و نام خانوادگی جدید به باز می گردد؛ از زندان به در پادگان. تلخ بی راهه رفتن است که در قالب و اعتقاد به خداگونگی مسخ جبر می شوند؛ مسخ حرف های که می گفت در قیامت فقط از شما می پرسند و شما اگر باشید با گفتن من از جماعت هستم ، می توانید به سلامت عبور کنید. آنانکه مدعی مجاهدت خلق هستند، مجبورند در جلساتی طولانی و نفسگیر به این برسند که همسرشان و از او بگیرند؛ چون از نظر حائل اصلی بین فرد و رهبری، میل به سکس است. ها آغازی است بر از سلطه افتادن مرد ها، چونانکه مرد به مهاجم سیطره اش را از روی بردارد و با حذف مرد ها از مناسبات، یک مرد قدرت همه آن ها را در خود جذب می کند و به تملک درمی آیند. همان 30 بعد ها گفت اگر رزمندگان زنانشان را در هم آغوشی ببینند لذت ببرند. از نظر که مفهوم امضای معصومیت را برایش به کار برد، در جایگاه معصوم می که از خطا مبراست و بگوید و بکند، عاری از خطا و هواهای نفسانی معصومی که دستور جدایی نوزادان از مادرانشان را می دهد و مهر مادری را نشانه عدم می داند. در یک با خوابگاهی و حتی فیلمی که در ایام فراغت تماشا می را نیز برایشان در نظر می گرفت؛ کارتون تام و جری، مستند حیات وحش و سینمایی در پنجشنبه شب ها با سرو شام البته سانسور شده که های و معاشقه از آن حذف شده اند. در اینترنت، تلویزیون، تلفن، روزنامه و همچون میوه ای ممنوعه تکان دهنده موبایل پدیده ای ناآشنا بود و حتی آن ها نمی دانستند سیم کارت چیست. زن و مرد در تابع تحمیلی نامحرم است اما نه و در مواجهه با دیگران. آواز خواندن زن و شنیدن صدای زن، بعد از پیوستن مرضیه، خواننده قدیمی به در سال 73 باب می شود و آن در عین ناباوری می شکند. بنی صدر، عموزاده ابوالحسن بنی صدر و از اعضای عجیبی در خاطرات یک شورشی نقل است: در نشستی برادری به جرم بر روی ای که و نشسته، هجوم می گیرد. از نظر وی به تعمد زود تر از سرد شدن روی تا گرمای آن خواهر را حس کند و از آن لذت ببرد. وضو گرفتن در مکانی که مجاز نیست حق ندارند در برابر چشمان جورابشان را درآورند. این رفتار از نظر می تواند تحریک خواهران شود. در تکانی پیش از عید نیز برادران شستن موکت ها با جوراب تا مبادا پایشان دیده شود. اشارات روابط زن و معراج با همخوابگی با بیرون رحم وhellip;کتاب تالیفی زال را به آلبوم تصاویر تلخ سرسپردگی در تاریکخانه است. آنان که تیرماه هر سال در پاریس، مهد دموکراسی اروپایی، دور هم جشن می گیرند و تقویم بازگشتشان به را می کنند، در مراودات درونی خود جمهور خودخوانده را مهر تابان می خوانند که نه به که به همه جهان نور می تاباند و روشنایی و رستگاری می شود و را تا مریمی نکردند مادینه مهرطلب و را می نامند. آن ها اما اصطلاحی که ترسیم کننده عینی دنیایشان است: خوانی به این معنی که هر در طول روز افراد را برمی و در های شبانه این ها را با می خواندند؛ مثلا های غسل رزمنده هر را به محض ایجاد در دفترچه کوچکی و آن را ثبت کند تا بعد این های ثبت شده در و در جمع ارائه گردد. *** (انسان خلق در بعد از 57) زال نشر چاپ اول، 1396 384 صفحه 32 تومان منبع:
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
سارق قوچانی با شلیک پلیس زمین‌گیر شد

سارق قوچانی با شلیک پلیس زمین‌گیر شد


گفت: یک در این که سرقت شناسایی‌ شده بود، پس از تعقیب و گریز با تیراندازی پلیس به دام افتاد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
​توسعه تدریس دین اسلام در مدارس آلمان

​توسعه تدریس دین اسلام در مدارس آلمان


به آموزش و در کرد: در نوردراین، به زبان آلمانی انجام شد و نظارت بر این امر این نیز و در های اند. از سال 2018-2019 شد و 20 و فنی ای در شهر این را می شود. ها از است و این در به که از کل جمعیت (18 نفر) 1.5 در این زندگی می کنند. از این رو شمار این ایالت، به 350 هزار آموز می رسد. ژپائر هدف از این را تجربه به منظور محافظت از در برابر افراط گرایی احتمالی عنوان کرد و گفت: این همچنین از برای حفظ هویت و ارزشهای اخلاقی حمایت می کند و موجب رشد اصول احترام به دیگران و فهم گفتگوی در میان شد. از سال 2012 ارائه این را به شکل آزمایشی در ابتدایی و بود و دولت این طرح مذکور را تا پایان سال 2019 تمدید کرد. گفتنی است در 9 دیگر برلین، هامبورگ، برمن، هِسن، ساکسونیا، باد وورتمبرگ، باواریا، سار و شلسویگ هولشتاین نیز می شود. ترجمه: فرشته صدیقی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
زبان دومی که بلدیم ما را مترجم نمی‌کند/اولویت من ترجمه آثار معاصر نیست

زبان دومی که بلدیم ما را مترجم نمی‌کند/اولویت من ترجمه آثار معاصر نیست


به خبرگزاری (ایبنا) علی است که از به . وی از و ... و یکی از فعال و برجسته است. به بهانه تقدیر از با علی های این اثر و سبک گفت ایم که در ادامه می خوانید. در بخش بهترین سال 1395 برگزیده شد. به این اثر کمی فضای روایت این اثر و سبک های دهید. است که 20 دارد. این اثر و سال 1862 است و را در سال های 1910 تا 1920 نگاشته. سه که هر سه آن ها است اما های که آن ها به 50 تا 60 می رسد. این های هم و قبل از من او را کنم در او را به نویس می شناختند. ای است که جنبه روانکاوانه دارد. او در به روانکاوی اهمیت می دهد. هم زیگموند فروید و نظریات مشابه او را در عرصه پیاده می کند. شما هستید که از اید. دورنمات، ریکله، فریش و ... سبک را به یک از که تا به حال از او آثاری شبیه می سبک نمی توان نکته ویژه ای را گفت. تفاوتی که او با باقی در است که انتخاب می کند. در او به نظیر فقر و مختلف می اما به و می کرد. بین که را به به سبک و یک اید و شما یک از آن ها که از یک ام به است. تا به حال هم از هیچ ای به ام و ای که او را به و به ام. با به شما به نظر می رسد که شما از و به است. چه و آیا در و ای تان نیز بله طور که من و روی است. اما اگر به اثر کنم و پیش این کار را می دهم. در حال که آن در قید است. من قبل از این هم از در قید ام. به از یکی از آن هاست. به طور کلی اگر ای که را بپسندم و اثر باارزشی از او خواهم کرد. از و ای می که از او به منتشر نشده باشد. شما و اگر به و ای مند باشید و ای از آن در باشد، باز هم آن اثر می روید یا خیر؟ بله این کار را می کنم.برخی از قبل از من هم شده بود و من بعدها به آن ها رفتم. اگر ای از اثری و آن از مناسبی برخوردار طوری که من نتوانم آن را از آنی که هست ، کنم، به آن نخواهم رفت. اما اگر که آن را دوست باشم و هم از آن در نباشد، آن را می کنم به خصوص اگر و آن ام باشند. در شرایط فعلی با ورود سیل از و کم تجربه به روبه رو و از که در موجودند حاصل کار این هستند. به که سال ها فعالیت کار این وارد را در چه حدی می متاسفانه خوب نیست. مترجمانی که کار خوب ارائه می دهند تعدادشان زیاد نیست. عدم کار باعث شده که از ها به روی بیاورند و فکر می کنم اگر امکانات اقتصادی مملکت شود، دنبال کار می و از کارشان هم پیداست که آنچنان ذوق و شوق هم ندارند. اما خوب به این معنا که و وارد، وجود ندارد. طور که هم اشاره کردید از به کمبود اشتغال و به آشنایی با دوم به روی آورده اند. شما به چه توانایی را به جز بر دوم این کار می به مادری. دومی که بلدیم ما را نمی کند. فن است و آموزش خود را می خواهد. اول آن شخص در تبحر باشد. وقتی دوم را می خوانیم منفعل اما برگرداندن به ما می و به باشیم تا جملات قابل قبولی کنیم. دانستن دوم شرط است اما کافی نیست. عشق و هم این مهم است. از بین تر که در قید نیستند به یک مندید؟ من در دوران نوجوانی و هنگامی که حدودا 16 یا 17 ساله بودم، ژان کریستف را با به .آذین خواندم و لذت بردم. اگر بخواهم از ام نام ببرم قطعا یکی از آن ها به .آذین بود وهمچنین های محمد قاضی. از مترجمین ذبیح الله منصوری که به متن و به گفته عدم به متن انتقاد دیگر قرار گرفته اند. نظر شما در این باره و در است، محض یا آن؟ من به متن وفادارم. قدمت را در اگر 70 تا 80 سال بدانیم، می بینیم که این اواخر شده است. از قبل به متن وفادارند و به نظرم نه به متن بلکه به سبک و لحن هم وفادار و خوشبختانه این مساله به جا افتاده و کمتر در متن دست می برد. چه اثر ای در دست دارید؟ است از یک که زنده است و با هم اثرش تعاملاتی هم داریم. این را در دست دارم و هنوز به پایان نرسیده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
مجوز حرفه‌ای باشگاه‌های فوتبال؛ از حرف تا عمل

مجوز حرفه‌ای باشگاه‌های فوتبال؛ از حرف تا عمل


- - در کسب ملی ای های لیگ و لیگ دسته اول های کشور اجباری شده که چالش هایی مهم و اساسی این موضوع وجود دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
سخت و زیان آور شدن صیادی و ملوانی نیازمند همکاری فرابخش است

سخت و زیان آور شدن صیادی و ملوانی نیازمند همکاری فرابخش است


بوشهر- ایرنا- گفت: هم سخت و آور شدن صیادی و ملوانی انجام شده اما تحقق این مهم نیازمند همکاری فرابخشی از جمله نیروی انتظامی و شیلات است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
مواد اولیه کارگاههای فنی و حرفه ای از همدان تهیه می شود

مواد اولیه کارگاههای فنی و حرفه ای از همدان تهیه می شود


همدان- ایرنا- فنی و ای گفت: به از و مواد اولیه مورد نیاز برای استفاده در کارگاههای فنی و ای از داخل استان تهیه می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
سارقان محتویات خودرو در اهواز دستگیر شدند

سارقان محتویات خودرو در اهواز دستگیر شدند


گفت: ای داخل خودرو با 19 فقره سرقت شناسایی و دستگیر شدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
فرار کیف قاپ های حرفه ای در آبادان

فرار کیف قاپ های حرفه ای در آبادان


دو کیف قاپ ای در دستگیر شدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : 12 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
تحلیل فیلم «باباجون» نخستین فیلم فارسی‌زبان سینمای رژیم صهیونیستی از منظر جنگ رسانه‌ای

تحلیل فیلم «باباجون» نخستین فیلم فارسی‌زبان سینمای رژیم صهیونیستی از منظر جنگ رسانه‌ای


طبق جامع جنگ ای، & به کارگیری ها به جهت بر احساس و ادراک و مسئولان ی مدنظر خویش از خود و ی به وسیله ی و و و خط مشی و های و با هدف بر و در چارچوب نظام ارزشی و هنجاری حق یا باطل& را جنگ ای گویند.[1] در ای بین دو ی و ی استکبار، سینما به یکی از های می نماید. در طول سال های بعد از های از سوی دو ی این شده است. از این را می به در ی جنگ ای و از این داد. یکی از این & باباجون& ، شده در سال 2015، به است که به خاطر ماهیت آن، از دیدگاه جنگ ای قابل و است. لذا این به دنبال & باباجون& از جنگ ای است. آشنایی با & باباجون& 1- فیلم & جون& که به و در برخی شده یک ی را به می کشد که سال ها پیش از و در ای می کنند. پدر این که تند و خشن به شدت می کند تا & موتی& تک و ی که است را اما پسر به این راه ای ندارد. & باباجون& نام که می نوه اش نیز ترش ی راه او باشد. در است تا از و پدر به پسر شود. که به و فردی خوش پوش، جذاب، و خوش بعد از سال ها به دیدار و از عدم ی به شغل شان می کند. به نسل درواقع دو در پیش روی خود می بیند: ای ی پدرش که علی رغم میل باطنی اش راه را یا ای ی عمویش که راه را گذاشته… در انتهای در لانه را باز می کند و ها را فراری می دهد. با عصبانیت یک به پدر می دهد و از او می تا فرزندش را تربیت کند! پدر را نزد می رود اما زانو زده و در حالی که اشک در حلقه زده، از عذرخواهی و به شکست خود اعتراف می کند. 2- نویسنده و & جون& اثر داستانی یووال است که پیش ازاین تجربه یک مستند را در کارنامه دارد. این 43 ساله اظهار که را بر تجربیات خود زمانی که در کودکی به نوشته است. او دراین باره می گوید: & راستش را بخواهید، پسری که در & باباجون& می بینید هستم، این من خواستم که در به هم را ساختم. من بود و بر این شکل گرفت.& [2] او در اش پس از که بن شکل این است به می گوید: & پدر و در و قبل از 57 به کردند. بعد از 57 به کردند. و پدر من یک سال قبل از 57 باز به سفر کردند.& [3] 3- & جون& دو ی دارد: Metro & کامینیکیشن& یک در (تل آویو) است و با & فیلمز& دارد. این در ی ی و و در سال 1999 ی و خود را می کند. [4] United King Films این که به دو با نام و به یک کسب در و و ی -از های دی وی دی، و طیف ای از در می شود. این ی و در است.[5] 4- فیلم[6]، & باباجون& با زیر شده است: و (Israel of Culture and Sport) (The Israel Film Council) های هنری-سینمایی (The for the Arts – Cinema Project) (Leon Foundation) چند & گاشر& (Gesher Film Fund) (United King Films) (Y S Family Foundation) (Ima Foundation) (Israel Fund for Film Production) 5- از و نقش پدر از به است. او این به می گوید: & را که چند بار اشک از شده. او شده بود و می گفت این من است.[7] دو مشهور & دیان& و & نگهبان& هستند که هر دو در & ثریا& نقش بازی اند. است که در سال 2008 شد تا از یک زن به سوژه ای علیه مجازات کند. تبار این که ازجمله کارهای اخیر وی & آمریکن اسنایپر& (تیرانداز آمریکائی& ، کلینت ایستوود، & دِ استونینگ آو اِم& (سنگسار ثریا)، سیروس نو راسته، و & هوملند& (زادگاه)، مانند & ابونظیر& (یکی از فرماندهان تروریست های القاعده)، & اِمی& ، می باشد. او در های & دِ منتالیست& ، & 24& ، & لاو اند اوردر& ، & سی اس آی& ، و ها، نقش میهمان را به عهده است. 6- جوایز درمجموع نامزد 4 و ی 5 از دو ی شده است[8]: این به بخش غیر 2017 شد که این ی های و جلب به آن دارد. و این به بخش غیر 2017 شد که این ی های و جلب به آن دارد. در قسمت و تحلیل، نکات ی در گوناگون آن شده است تا جایگاه این اثر از جنگ ای تبیین گردد. ادعای می به که هم گرفتن نام و در او می کند آگاه اما & باباجون& را اثری به شمار می آورد.[9] او می گوید: & گرفتم این را بسازم به گفتم که می سازم، را نساختم، با کسی رقابتی ندارم؛ این را ساختم. شنیدم که است از طرف در کنم خیلی خوشحال شدم، چون می دانستم این باعث اکران در از می شود و عده بیشتری می این را تماشا و با من آشنا شوند؛ این ای است که کردم.& [10] نیز به تارنمای وای. نت است با این مخالف است؛ این ادعا که & اسرائیل& بوده، یا اینکه & امسال شده& او را ناخشنود می کند زیرا شائبه را القاء می کند. به این برچسب زدن ها به روح پاک و بشردوستانه آن لطمه می زند.[11] علی رغم اظهارنظر سازان این چنینی که مدعی و بودن آثارشان هستند، نهادهای از به صراحت می که اختصاص بودجه ی بلاعوض این نمی بدون هدف آن باشد. چنان که خود ساز است: & در هست که از سینماگران می کند و کمک های مالی در اختیار آن ها می دهد. سناریوی را یکی از این ها فرستادم و آن ها نیمی از لازم را در اختیارم گذاشتند، نیم با کمک در لس آنجلس تأمین شد.& [12] به فهرست و و… -که در بخش های قبلی این ذکر شد- به خوبی می دهد که این اثر نه صرفاً بلکه یک هدفمند و برنامه ریزی شده است. به تناسب طور که در جنگ ای ذکر شد، یکی از مهم کارکردهای جنگ ای، & از خود و دیگران& در قلب و ذهن است. بنابراین به سؤال در پرسید که این سازندگان و این درصددند از ی نسل آتی یک ی چه تصویری در نگاه و خارجی دهند؟ چند دسته است که به تناظر هر دسته، اهدافی را می در نظر گرفت: مقیم غیر کشور و سایر جهان 1٫ بر تخمین ها بیش از 350 هزار در می که عمدتاً در سال های پیش از و یا در آستانه اند.[13] این است که نسل را به تبعیت از سنت ها و سبک پیش از اجبار کرد؛ به صریح تر نسل نسل های قبل از خود، دل بستگی ای به گذشته و دنیای جدید خود را بسازد. این جدال دو نسل یا به دقیق تر دو طرز فکر است و اگرچه نام & باباجون& -پدربزرگ موتی- به نسل قدیم حامی سنت است اما طبق و تصریح خود کارگردان، قهرمان پسر گریزان از سنت های است. در این درحالی که تمامی نسل اول و دوم یعنی پدربزرگ، پدر، مادر، عمو و همسایه ها به سخن می و به نوه ی خود شعر & دلم می خواد به اصفهان برگردم…& را یاد تنها که نسل ی است به صحبت می کند که این نیز می دهد که نسل های آتی تمایلی به حفظ پدری خود ندارند و را خود بدانند. با به اجتماعی ساکنین و شناخت & بحران هویت& در این منطقه می پنهان تر را بهتر درک کرد. به های و معکوس، دو جدی و برانگیز مسئولین است. عامل در اهمیت مهاجرین، ها در مقابل فلسطینی هاست. یکی از که با آن ناکامی در تکمیل فرآیند دولت- ملت بقا است. در پایان سال 2017 فلسطینیان در های در عدد 6٫3 میلیون با کل برابر می شود. [14] طبق آمار منتشرشده از سوی آژانس صهیونیستی، به های در سال 2016 با کاهش است. غلبه بر این چالش، جذب و را است. این به های اشغالی، ویژه ای مهاجران و مشمولان از دولتی در نظر است. به طور مثال، مهاجرین تا دو سال می از حقوق و مزایای شهروندی بهره مند شده و از پرداخت های معیشتی، سکونتی، آموزشی و… معاف خواهند بود. این خانه جذب مهاجر اقدام به صندوقی (Absorption Basket) است و امکانات اقامتی، آموزش و … را انجام می دهد.[15] از های این & مقبولیت& است. در نظرسنجی & دموکراسی اسرائیل& از جامعه در خصوص کلی پرسیده شده است که نتایج جالبی به دست است. های سنی جوان، سال و 55 سال به بالا، به میزان مشترکی از وضع کنونی وجود اما هر چه به سنی پایین تر نزدیک می شویم، متوسط از شرایط، چشم می یابد. این امر می ی عدم اطمینان یا عدم ثبات جوانان باشد.(جدول زیر) [16]
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir blogblog.ir blogblog.ir اهنگ مایا عثمان نوروزف اهنگ ترکمنی گل یارم گل ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ عثمان نوروزف سوی منی یارم خواندن رمان ماه مه الود از پرستو.س دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ تنها موندم مجتبی الاله آهنگ مایسا جان ترکمنی