بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب دنیامکن ای صبح طلوع

مکن ای صبح طلوع


شب عاشورا در ماتم جانکاه در روز بعد از آن است و این به اهل بیت و امروز نیز (عج) در این شب و روز بر سینه اش سنگینی می کند که بیان شده صدقه این داغ سلامتی زمان(عج) باید داد
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
امام حسین وسیله خوبی برای غفلت ذهن از غیرخدا است

امام حسین وسیله خوبی برای غفلت ذهن از غیرخدا است


حجت گفت: یکی از ذهن آن از امام حسین(ع) وسیله خوبی برای غفلت ذهن و فکر انسان از و غیرخدا است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
بسیج؛ انرژی‌ نهفته‌ نظام‌ برای حل مشکلات ملی

بسیج؛ انرژی‌ نهفته‌ نظام‌ برای حل مشکلات ملی


خبرگزاری تقریب- نهادهایی که در یک شکل می با و آن است و در دقیقاً بر همین به که هم این و هم آن، هر دو و است و متکی به است و چون است پس یک است و چون است که نیز در آن شکل بگیرد. به این از آن است. این است که به بها می دهد و چون پس نیز هست. در و که مضاعف و در خدا و که خدا به می و به شان می و این با که به خود و می به بها دهند. به هر ما پس نیز هست. اما که به و به چه این یکی به غایت و هدف است و یکی نیز به است. هدف رسیدن به کمال و خدایی شدن است (که مظهر اسمأ و صفات او شوند) و نیز و به آن هدف است. از آن جا که می به هدف خود او و می دهد و این که این هدف در و دهند. از این دین خدا و گردد. این می کند که و فوق است. از این که او دین این کند و هدف نیز و نیل به هدف و این هدف همه ها گردد. از این که می این از های است و از آن می گیرد. که از این بحث می است که و شده و به خود بر طبل می و القا می که به بها نمی دهد، را استیفا نمی کند، کرامت نمی شود و...! به ای وانمود می که چون است و بر بودنِ آن می پس به ها کم توجهی می شود. در می پندارند که و به مثابه کفه های یک ترازوست که اگر بر های از کاسته شده است! در حالی که این دو مفهوم در اسلام، در یک تمثیل، و آن است. هرچه به سلامت، اقتدار، عظمت و مراقبت از این بیشتر شود و به ریشه آن رسیدگی بدیهی است که های آن نیز بیشتر، رسیده تر و گواراتر شد و به یک معنا، به اصل عیناً به آن است. * در آن چه گفتیم، در ، یک حرکت و ضروری می شود از دل است که نهاد می جوشد. بعد از تبیین حقیقتی که متذکر شدیم، اکنون هدف های عمده چیست. این را می که ما به از می کنیم. که به این است از های و... بنگریم. الف: 1- در و اگر یک شد، بر آن و (در ایران)، و و در آن، را نیز یکی از دهیم. در و (کشوری که در سطح و به ای با آن هستند) و جدی است. هشت سال بر این است که ما را از ذکر هر بی می گرداند. به این می بخشد. آن را می کند و در جهت از و آن را در می سازد. در حفظ و در یک به خود بود. 2- و در به و آن نیز شد. در و به که به سبب و می شود. و آن، به آمد. به های نیز مهم در اما این ها از یک و شرط های قوی و در از و غیر آن، به عدم و عدم ذره ای ترس در نمی کند و از به نمی آید و ما از از ما ندارند. و است که در را به و را از می بخشد. 3- و از هدف از و از است. در در همه آن به می رود. تنها، نیروی زمینی نیست که از به منبعی تغذیه کننده می نیز یگان خویش نیازمند و نیز در این بعد به خوبی به یاری شتافته است. ب: 1- و ملی نفس این را در درون خود که و ملی را در به و و به و در سطح ملی است. در شایسته تر این است که این ثمره را تحت ملی تعریف کنیم؛ این رودخانه مواج و پرخروش، مبدای جز خود نمی پیدا کرد و هم که ندارند! در این نقش هسته مرکزی را که افزونی و تر شدن را و دایره های هم مرکز و تری از را دهد. این و ظرفیت ترجمه از همان ملی است. اعتقادات پاک و زلال ایران، مهم و مناسبی و ملی به می رود و این هدف و لزوماً به اعضای نمی پذیرد، اما است که بستر و ای به آمدن موجی به ملت و اتحاد و درقبال آرمان های است. 2- کمک به غیرنظامی و مقابله با حوادث وبلایای و غیرطبیعی ما شیرینی را تنها در بعد و جبهه و جنگ، نچشیده بلکه میدان های پیش است که حلاوت در آنها، کام را شیرین است. سازندگی، آموزش، بهداشت و های را از این به آورد. خدمات در این عرصه در کارنامه درخشان خود به ثبت رسانده است. خدمت های ارزشمند سازندگی در نقاط دورافتاده و شهرها و روستاهای کشور، کمک به روستاییان، درختکاری در متعدد، اجرای طرح های ملی واکسیناسیون علیه بیماریهای مختلف، کمک به زلزله زده بم و کرمانشاه و ...، طرح سرشماری، شهری، خود نمونه از این قبیل به می آید. به طور کلی (بجز نظامی)، مشکل در سطح ملی، انرژی نهفته ای است که در مواقع مقتضی دست به سوی آن دراز می کند و نیز در از به موفقیت های و درخشانی نایل است. ج: اگر را برآمده از بدانیم، و را در در راستای تثبیت، و نشر و کنیم. نیرویی است که به منظور حفظ و بقای دستاوردهای به است و چون تحول شکل گرفته، پس اذعان کرد که حافظ و نگاهبان ناب است و جز بنیه و انقلاب، و ماموریت ندارد. خمینی(ره) خود، در توصیف از ها و ویژگی های بلندی نام می برد که های ناب را می دهند. را شجره طیبه و تناور و پرثمری می داند که شکوفه های آن بوی بهار وصل، طراوت یقین و حدیث عشق می دهد. را مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان وصف می کند که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سر داده اند. بسیجیان، را میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاک معرفی است که یافتگان آن، نام و نشان در و بی نشانی گرفته اند. در نظر لشکر مخلص خداست که مجاهدان از اول تا آخر، دفتر آن را امضا اند.... همه، های اخلاقی، های انسانی و شاکله یک و ساز، آن هم در این دنیایی است که ها و ها در ظلم و مادیت و پول و تجاوز با گذاشته اند! از آن دم می زند که هیچ ای نمی یک ملت متصف به های را به زانو درآورد، و در غیر این صورت هر روز ای که است تا یک را از پای درآورد. در این فرموده است: شکستن امواج توفان ها و فتنه ها و جلوگیری از سیل آفت ها به پولادین صبر و مسلح شویم. که در خط ناب محمدی(ص) و مخالف با استکبار و پول و تحجرگرایی و نمایی همه افرادش و فنون و را بدانند؛ چرا که در هنگامه خطر، سربلند و جاوید است که اکثریت آن های رزمی را داشته باشند. خلاصه کلام، اگر بر نوای دلنشین طنین انداز شد، چشم طمع و جهانخواران از آن دور گردید، هر لحظه ماند. (پیام 2/9/67) عزیز در نهایت، نتیجه می که ملت باشد، اما ها و مایه های آن را صبر و و با پول و تحجر می داند؛ اگر به معنوی و و خودساخته بود، می در بعد بدرخشد و اجازه به هیچ دشمنی را ندهد داشتن ای آن سان، در این بعد نیز موفق بود. در است؛ تفکری که ناب را در همه زندگی فرد و می دهد و به می بخشد. ای که و دارای شد، تحرک هم داشت؛ درایت و تعقل را نیز دارا به بها داد و به و سیاست و رشد و پیشرفت هم اندیشید؛ همه نشانه های یک واحد اگر کسی یا ای نبود، با او هر کاری، از به بردگی کشیدن، می انجام داد. در پایان گفت حفظ و در یک به خود بود و در به و و به و در سطح ملی است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​تازه‌ مسلمانان از مغناطیس امام حسین(ع) می‌گویند + عکس

​تازه‌ مسلمانان از مغناطیس امام حسین(ع) می‌گویند + عکس


به گزارش تقریب، یکی از ویژگی های بعد و ناب که سال ها و دهه ها می و نام حسین(ع) و حسین(ع) ماندگارتر می شود. چرا که هر سال در بازخوانی تاریخ و ها و گری های عاشورایی آموزه های کشف می شود که آن بر کمک می کند. به یک با به و این دیدگاه تحت یا ارائه ها و تأثیرات بین حسین(ع) شد. این راه هم با و به و شد که بود در پنج می کرد و این شد تا یک بار به شبک یک برگردد. با است که در جای جای به دین و گرویدند. حمیدرضا به خبرنگار فرهنگی تسنیم، گفت: رئیس یک نمی یک کار سطحی شود به مأموریت بعد بین حسین(ع) را کنیم. از این رو نام محرمی یک شد. چرا که هدف ما در این بعد جهانی شخصیت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است و از آنجایی که ما همگی هستند، چگونگی جذب آن ها به و از حسین(ع) و می شود. وی کرد: است و در هر یک یا دو نفر در داشت. تحت به دین شدند. در پی و این به حسین(ع) و عاشوراست. نام هم از است که فرمودند: در روز است. را از می کند و به می این است که هم با قرن های در دل من و شماست. با به در فصل اول با شده ها افزود: در نام که ولی به حسین(ع) هم اما به جهت شد در فصل اول از کنیم. از مهم بود که به در می کند به کند اما به ضبط و از های به به از که به می یا با می شدند. وی به گفت: علاوه بر حرفه ای و تخصصی در های گفتگومحور و نوستالژی که مخاطبان با او دارند، خصلت متمایزی که در او دیده ام این است تا جایی که امکانش کار را رد نمی کند و نه نمی آورد. زمانی که با تماس گرفتیم راهی می شد ولی ترجیح داد سفرش را بدهد تا این ضبط شود. در به این که چرا این موثر و 12 شب روی می رود، کرد: می دانید که فصل اول 15 قسمتی است و از روز اول حوالی 23:15 شد و عصر فردا 16:30 می شود. اما به مرور یک در خصوص این کرد و به 12 شب موکول شد. چرا که این نکته را هم درنظر علاقه این را ببینند و آن در هیئت هستند؛ از این جهت با تأخیری 45 دقیقه این را روی می برد و مناسبی است. وی خاطرنشان کرد: میهمانانی از کشورهای مختلفی همچون آلمان، آرژانتین، کلمبیا، سالوادور و... به می آیند نظر این آدم ها با منبر و مجالس روضه فاصله ولی در رابطه با حسین(ع) های جذاب، ساده و صادقانه ای می دهند. دو آلمانی داشتیم که در بعد عاطفی و احساسی طراز پایینی و به شدت هستند. در این و فارغ از احساسات، حسین(ع) را می کنند. خانم سوخی(مکزیک) می گفت چرا آقایی که می کودکان آب بیاورد و هم از این آب نخورد دستش را قطع کردند؟ اما در عین حال خارج از احساسات مرسوم، را می کنند. با بیان هیچ گاه نبوده ایم و می خواهیم با یک فضاسازی در گفتمان حرف خاص را و تأثیرگذار کنیم، افزود: این هستیم که اروپایی، آسیایی و آمریکایی های را کند و حتی وله ها و میان ها را هم خلاصه و طراحی کرده ایم تا نشود. جالب است بدانید در جریان با حرف های خاص از ابتدا نیستیم و دوست داریم گل بیندازد و حرف خاص را در انتهای به دستاورد کند. وی در به این که از چه طریقی شدند، کرد: و آنان بسیار کار بود. چرا که حساسیت ویژه ای به دارد، چون بایستی از عقبه اش آگاهی داشته و حرف و حدیثی بوجود نیاید. با ها تا انجمن اسلامی ادواردو آنیلی و مجموعه ره یافتگان به سرپرستی آقای طاهری که سال هاست کار می ما را در این راه یاری دادند و گزینه های خوبی را معرفی که در این امکان شان نبود. مصداق آن از محافظ شیخ زکزاکی که شب تاسوعا گفتگوی را می بینید و همچنین نقاش آرژانتینی شب شده است که تابلوی عصر هم بحث می کند. این ها سوژه های خاصی که دارند. در پایان از ساخت فصل های بعدی خبر داد و گفت: در ایام و صفر هم ادامه کند. حتی شده از های برون مرزی رسانه ملی هم این شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
ساموئل جانسون 309 ساله شد

ساموئل جانسون 309 ساله شد


به (ایبنا)، به دکتر منتقد، و در 18 سپتامبر سال 1709 در لیچrlm;فیلد به دنیا آمد و در 13 دسامبر 1784 در درگذشت. او از در به و مند شد. در با سبب شد تا به مطالعه در های بپردازد. در 28 سالگی به مهاجرت کرد و در این شهر برای گذران به مقالات سیاسی و نقد و تهیه پارلمانی اقدام کرد و اشعار هجوآمیز خود را انتشار داد. بر این او به یک در شد. این از سال 1747 طرح فرهنگrlm;نامه و خود را کرد و با هفت سال کار را در دو جلد کرد. هدف از کار بر این و از و آن از نظر صرف و نحو بود. هم در و به به می آید. او ای با نام را و است. همه این ها و سبب شده است که قرن از قرن 18 با قرن یاد کنند. با هشت بر (نمایشنامه نامور انگلیسی)، مهارت، دانش و استادی خود را در نقد بر همگان آشکار کرد. در دوران، او تنها خود را با نام راسلاس: کرد. این بلافاصله به ها و باعث بسیار در کشورها شد. راسلاس: در کنار بازتاب دهنده دیدگاه های هستند. داستان، قهرمان به معنای متداول در تئوری های قصه ندارد و بیشتر، گفت وگوی با خود است. زمان نیز مبهم و آن، هرچند نام های واقعی را بر خود دارد، اما ساخته تخیل است. ریچارد سویج و توماس براون دو اثر در زمینه اند. غیر از بر نظرات تراژدی مکبث نیز اثر در نقد است. شاعران است که در آن، شرح حال 52 شاعر از سده های 17 و 18 مورد نقد و بررسی گرفته است. به باور از منتقدان، این یک سند استثنایى تاریخ اندیشهrlm;ها، ذوق، سلیقه و یک عصر به شمار میrlm;رود. در ایران، با دو و شده است. راسلاس: شاهزاده سعادت جوی با مهناز صادقی نخستین بار در سال 1382 در سه نسخه و و 500 از سوی انتشارات پرسمان روانه ها شد. این در سال 1383 نیز با تعداد و از سوی نشر پریمان بازنشر شد. این با نام راسلاس، حبشه نیز با مهبد ایرانی طلب در سال 1387 با و 100 نسخه، 192 صفحه و سه از سوی نشر قطره در مخاطبان و مندان ها و های گرفت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
همه چیز درباره رئالیسم جادویی

همه چیز درباره رئالیسم جادویی


به (ایبنا)، در و از سوی شد. این در 9 فصل شده است و هر فصل به بخش های متفاوتی می شود. در نیز در مکتب ها و ملل است. این به و شده است. در فصل اول این در بخش ششم به شده است. در ابتدای این بخش می خوانیم: روبرتو گونزالس را از خود به دو دسته کلی می کند: و شناسانه. است که آن و است که در یک به آن ها و از آن ها می کنند... در خلق اش از می که از آن یا حتا خود نیستند. در فصل سوم این به از می شود. آنخل آستوریاس، یاشار کمال، گابریل گارسیا ایزابل آلنده، تونی موریسون، گونتر گراس، آلخو کارپانتیه و هاروکی موراکامی از هستند که در این مدخل به آن ها شده است. در بخش مارکز می خوانیم: صد سال تنهایی در دن در سنت اروپاست... از است که به نظر می آید و آن و مثل ها، شدن و و به وزن بدن. از سوی که ها از و چون آهن یخ، و گرامافون. در فصل و به در و علت می شود. در این بخش می خوانیم: به علت نیز با این شدند. هم که شد، جزو های این بود. هیچ گاه با از این و آن را درک نکردند. از مهم این اند و اگر هم شده اند به قدر اند در که پس از این می آید این به در و از سبک و سیاق آن ها را شرح می دهد. در این بخش به چون رضا براهنی، شهرنوش پارسی محمود دولت آبادی، منیرو روانی صادقی، هوشنگ گلشیری و... شده است. در بخش مربوط به درباره بلند می خوانیم: زبان و لحن وی در واکنش دوستان آقای اولین نکته ای است که به چشم می آید....نمود یعنی ورود موجودی غیرطبیعی و فراواقعی به بدن بدون تعجب روایت شده است اما در ادامه معلوم می شود که در حقیقت به سرطان معده و روده مبتلا شده است. با این حال تا انتها های دیگری از ارائه می دهد...صادقی با خود را توصیف می کند که هر چند دقیقا به محل جغرافیایی آن نمی شود، اما یک نمونه از را می دهد که می تواند در هر جای دنیا اتفاق بیفتد، که هر چند از طریق جن زدگی به پیوند پیدا می کند اما غرض نیست، او می خواهد فلسفه را از شخصیت های دهد و در خاتمه بگوید مرگ هر لحظه ممکن است در انتظار یکی از ها باشد، پس بهتر است به و اصل آن شود. در فصل سوم این به نام های و وجود دارد که به تاثیر در شکل گیری در است. در این بخش به نقش و های در نیز شده است. در میانه این بخش می خوانیم: نوروزخوان ها، آتش افروزها، غول بیابانی ها، عروسی گولی ها، میرنوروزی ها، کوسه ها، آنوروزها(عمو نورزها)، و رابرچره ها یا رابچرک ها تنها اسامی آیینی ملی و اند که معمولا در ماه یا هفته اخر سال برگزار می شود. به از این ها و استفاده به جا از این ویژگی منحصربه فردی به صحنه های می بخشد. یکی از بخش های مهم این آسیب شناسی است. در این به نکاتی که مدنظر داشته تا در بکارگیری المان های خطا نشود، شده است. در قسمتی از این بخش است: مراقب که انتقاد از وضعیت حال حاضر یک قومیت، نژاد یا ملیت حس نوستالژی کوکورانه نسبت به آن جامعه نشود. تمایل به بازخوانی یک ملت نباید به ساختن بت واره ای از یک شخص یا حکومت شود. هدف تناقض های و بینانه کردن به یک ملت است. در بخش ضمائم این و است. در اول کرامات صوفیه و عادت در دوم های ساختاری و در سوم های عرفانی و صوفیانه، و چهارم مهم ترین قصه های عامیانه فارسی و غنی را می کند. در نوشته و در 442 صفحه در شمارگان 1000 نسخه به 23000 تومان در سال 1397 از سوی شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
صوت/ تلاوت سوره مبارکه مؤمنون با صدای «منصور محمد بدار»

صوت/ تلاوت سوره مبارکه مؤمنون با صدای «منصور محمد بدار»


گروه ــ 1 تا 36 با صوت شده از است که در سال 1884 می‌شود. از به السلطان یاد و به الثوره نیز ملقب است چرا که در ابتدا و انتهای مجالس «سعد زغلول» از رهبران انقلاب می‌کرده. اختصاصی عبدالحمید دوم عثمانی نیز بوده است. مصطفی اسماعیل در اوایل تلاوتش از تقلید می‌کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
پاک ترین و ارزان ترین انرژی دنیا در سیستان هدر می رود

پاک ترین و ارزان ترین انرژی دنیا در سیستان هدر می رود


زاهدان- ایرنا- پاک در در به جای و ارز به برای مردم سیستان تبدیل شده بطوریکه از ابتدای امسال تاکنون سه هزار و 252 نفر را راهی بیمارستان ها و مراکز درمانی کرده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : استانی
توهم خوشحال‌کننده‌«درحال توسعه» بودن/یخ‌زدگی سرمایه در شمال تهران

توهم خوشحال‌کننده‌«درحال توسعه» بودن/یخ‌زدگی سرمایه در شمال تهران


به گزارش خبرگزاری تقریب؛ قطعاً و تبیین شکل بیمارگون در بر مباحث طرح شده در پذیر نیست؛ این ها است ولی نه کافی! به در خوانش و فهم آن بر پروبلماتیکای حول اروس و هستیم؛ خوانشی به مهم که در عین حال به از های و نزدیک شدن به آن ما است. از و کالایی شدن فراگیر به سخن می گوییم، در یک چارچوب های و هم با آن و ما را و با می یکی از این در است که فهم آن، فهم در ضروری است. طرح این به سراغ علی نجات رفتیم تا از منظری پدیدارشناسانه هم و در را برایمان هم تحلیلش از و را بشنویم. غلامی، مترجم و مدرس فلسفه و از پژوهشگر پدیدارشناسی است. ما در ای می که آن به امر است و در ایم که خام می فروشیم و می خریم و می کنیم. فهم و این و عوارض و و های آن از کجا شدن این از ساز و کار دهم. ما به اسم ؛ که در حال در آن می بر و است و های ساخت است. معیار و ماهیت در شکل مدرنش، که ما در آن و ما را شکل می دهد، بر تفوق امر در این که در "میانه" است و یک توفقی در و همچنین در های و می کند. به به ها و ها است. این می یک فرد که را از کیلویی 20 می خرد و به به 120 می فروشد! خب این و خام است. اما سطح بالاتر این است که آن را می گیرد، فراوری می کند و آن را به رب یا سس می کند و با یک خاص به می فروشد. در یک کار و می شود که را تحت می دهد و از می کند. به در ری یا است. این را به و دهیم. یک هست که خام را از می را در و طی چند این را به می کند و این را هر چه در رسماً تر محسوب می شود. یک مهم این است که نه تر هم دارد! چون در از ایستاده که اگر بخواهند به این دست بزنند، کل آن از هم می و به همه اعضای آن خود را ملزم می دانند که آن را حفظ کنند! از ژاپن، ندارند، ولی امن هستند. یا در در ای خاص این وجه را دارند، کانادا که شاهرگ حیاتی و در هم خود و هم علم دارو. این در میانه ی جای حساسی و از این جهت بالایی هم و نیازی به نیروهای مرزی هم ندارند. چون شما اگر به یک که در می دست بزنید، با هم طرف حساب خواهید شد! ارسطو یک در کتاب خطابه می به دو نمی شود حمله یکی که اش از شما قوی تر است و که با آن مبادلات مهم دارید! این شان را از گرفتن در جایگاهی مهم در به دست می آورند. که و هر چه می هر چه خام از می و به می فروشند، قوی تر و قدرتمندتر میlrm;شوند. اما در سمت که این نقش و را خام می و از حیث و و تا به باشد. در نظم (commodity) که آن بر مدت کار شده می شود. یک با به یا می نفت (precommodity) است و آن و با پول آن از هر حیث به از بین و است.بنابراین ما با و می سه را در نظر یکی وجه و وجه است و هم آن است. از حیث این است که به کم کم کل و را در از بین می چون شما نمی خام و می به تولیدکننده. در نظم (commodity) که آن بر مدت کار شده می شود. یک با به یا می نفت (precommodity) است و آن و با پول آن از هر حیث به از بین و است. از سوی خود برساخته شدن و که مدت معینی از کار شده یک می کند که حتی خود هم به آن توجه نکرده بود. شدن یک است و اگر شما این را بردارید و به جای آن خام بفروشید، صرف نظر از های این جامعه، شما ای که در گذاری، ها، تفاخرها، پرستیژها و پز خلأ عظیمی می شود و می این را با چیزهای پر با . چون پرونده ی ما بر متمرکز مایلیم بر این کنیم. به حلقه پیوند امر با به توضیح پیوندی برقرار می در کلیت این که به آن کردیم، همه از اعم از ، ها ، ها ، ها و...، در خودشان، می ndash; (دقت نمی می می می شوند). خود آن بازتولید، یک است و در یک بده و بستانی، را شکل می دهد. هر کدام از این به می دهد و را وام می و این تعاملات، را شکل می دهد و ها، ها، شخصیت ها، منش ها و... را می کند. های فردی، موفقیت، پیشرفت های فردی و جمعی، ها و نقش ها و و در و در این مقام می کنند. حتی پز و انواع و اقسام پرستیژسازی ها هم از و می کند. فرض در در یک می آید یک نوع را روی میز می و پز می دهد و به جمع مهمانان می این از عمو جان است! ما می پز بدیهم می آییم روی میز می و می این یا است! این دو نوع پز فرق با هم دارند. آن و و پز شخص در یک (Culture of production) یا است بگوییم (Culture of reproduction) شکل ولی آن و پز یا ما بر مصرف(consutionCulture of) است. آن که در یک با پر می شود در ای ما، با رنگ و لعاب و تنوع در پر می طور ما می آید خامش را می و را که گرفت با آن را می گوشی های تلفن همراه، و با این کالاهای به آن تشبه می جوید! فکر می کند اش در حالی که در این بستر، آن است که ما فاقد آنیم؛ به با شدن آن (Culture of re production) می یابد، نه با شدن (consution Culture of). در ای آن خلأ را این طور پر می و از را می کنند. در پس این جایگزینی همه ها و ها و ها و... در های می و و و در ما جای های بر و خلاقیت را می گیرد. فرض در در یک می آید یک نوع را روی میز می و پز می دهد و می این از عمو جان است! ما می پز بدیهم، روی میز می و می این یا است! این دو نوع پز فرق با هم دارند. آن و و پز در یک (Culture of production) شکل ولی این و پز یا ما بر مصرف(consutionCulture of) است.با این شیوه، ما به سمت شکل دهی به یک طبقه تن آسای می که کار برایش عار است و عملاً آرام بی و کم می شود. این یک سوی ماجراست، در سوی ماجرا این است که ما به شکل می و در یک محیط به سر می بریم و بتوانیم از خاممان حفاظت این خود را کنیم. چون بر آن ارسطو، ما است که کسی با آن شاهرگی هایشان یک بر خام و است. اما در این خام هم یک را گوشزد این خامی که همه های ما حول آن شکل گرفته، ویژه ای با یک می که که آن ای این خام به ما می از نظر است با که آن را در می کنند! اگر 100 که نفت به ما می را با 100 که در می می با هم است که هر دو 100 است ولی با هم نیستند! چون اگر این (نفت) به آن در ته از 10 ضرر کند ولی نیست. این یک ی ی است. اگر در ته ی 100 ضرر به های نمی رسد! بر این این نفت به یک است ولی شما آن را می و در آن می کنید! به که این خام را می این است که در و و حکم را اگر آن 100 را صرف یک و های نفت را در آن و را شکل و کل آن که در روی هوا می رود! اما در نفت ما را که در این می و با آن می و را به ما می و را هم نفت به ما از چنگ ما در می آورند! بله. حتی ی ای که آن به نحو ndash; نه بنا به یک - سعی می کند آن را که نفت به سوم کند که با از آن یاد می به هر آن تا خام را به بدل کل می بیند. حال این با می یکی از آن 100 به است که پیش نفت از آن است. به این آن و که می را به دست جوی از می کند و هر چه پول نفت است را با می کند. اما و هم و از همه هم تر این دارد. چون روح این نمی آید که افق ی خام ndash; که نیز هست - به هم و یا های را به شما تا از آن، نفت را به کیف و کفش و و و را به سمت بچرخاند! می کنم هم این که یک هوش فوق یا یک و ای و ما می ریزد؛ اینطور خود "منطق" درونی این همینگونه است و اصلاً اسمش است و بر پیش می رود. پس با می با جنگید، می با این راهکارهای رفت از آن را دریافت. از این مهم تر، چون و دزدی و جنگ و خواری و... معمولا یک بار اتفاق می و معمولاً تکرار آن هوشمندانه کار این است که آن تعمیق شود و که خام هستند، بمانند و تا ابد "در حال بمانند، این خوشحال ی "درحال یک "گام" در صعودی که اقتصاددانان ما بدان دلخوش اند، این یک لوپ و دور ابدی است که از آن گریخت. ما دو حالت نداریم یا نیافته یا یافته. به این نظم، به جای بیاید یک یا نهایتاً چند بار به خاورمیانه های دفاعی بیهوده و از رده خارج" یا های منسوخ متعلق به دقیقه های قبلی از قدرت" را از عمق بخشیدن به در به طور مداوم را تضمین می کند. آن هم که می کند این است که توهمی از در سوم و مواد می کند و ما نمونه آن را در به وضوح می که حتی کارشناسان ارشد ما می پشت تریبون رسمی می هر حق یک بای باشد! این چه؟ ما بای می چه کار؟ بر توهم است که شما می در هر عناصر حاشیه ای و جزئیاتی که هرگز نمی شود و حتی به است که عدد قابلمه باشیم و گرنه "عیب" است! این و شما می توانید این را با صنعتی و در ما با ایم و تولید! که مد نظر هم بود. اما ما با وضعیتی در ایم که تری از مد نظر داشت را می دهد: ! یا غیر از های ده هامیلیاردی در که این به من، یخ از رده شدن از مسیر سرمایه. آقای خود من سوال که چرا ما در محصولات خارجی را می نه نمی یا را حتی ها یا ابزارهایی که در سطوح پایین تر مورد را هم نمی کنیم؛ که ما به طور هیجان زده عاشق کردنشان خود است! چرا به جای نمی و خودمان در به بپردازیم؟! در موارد ساختارها و بوروکراتیک ما به این می من از یک شنیدم ما تنظیم شده است که آسان ولی به دشوار است و کلی داستان دارد! یک آنقدر امضا بگیرید و نامه نگاری و این در و آن در بزنید و غیره که خود شما بی خیال می و احتمالا به راحتی می روید به جایش می کنید. این می دهد که دست در کار است و این وسط که اجازه آن ابزارها و ها را نمی دهند. شما بروید تلاشی که زدن کفش تبریز شد را مشخصاً پیگیری احتمالاً با کمی تحقیق اصل شد که جز این که به هرحال آن کارگاه ها به بازاری از می شود و سودش به جیب آن یا می رود. به طور کلی در سیاست ها و ساز و کارهای ما هیچ انگیزه و ای حل بنیادی ندارد. من حتی شدن به چین هم در نهایی، با نفت ما و خام ربط چرا؟ چون ما از دست رفت، آن شد، اما به جای به طور همه جانبه این را حل حکم یا تلاش را از به یک کنیم. را در حد توصیه که خاص ما بود از به جای کردیم. درحالی که یک ی رادیکال است و حل آن کار گیرد. با تاکیدی که بر که در و داشتید، به نظر می رسد این وسط که گریزناپذیر است و خود را در قالب یک جذابیت از یا ظاهر است. اگر این را با جزئیات چه را مد نظر داشت؟ می توانم بگویم که در از چند بعد و نخست ما که تا حدی به این کردم؛ از بعد و در حول می چرخد و به این هم اشاراتی کردم. اما یک بعد که از آن غفلت می شود و در ما لذت است. و ای ارضاء شدن و کسب لذت است و ما این فکری می که نکردیم. که بر آن شخص می یک با جنس اما در در این راه می افتد! شخص می می در همه های می کند و چیز دیگر. حتی می وقت ها صرف می شود و های می و ها و های شکل می تا این آدم به آن دختر/پسر برسد.مسئله این است که ما با نظر به گزاره های فقاهتی و باورهای دینی، که تأثیرات آن ها در ساحت نشدیم و خود ما را به طور تری در و مصرفگرایی فرو برد. به فرض مثال اگر شما فکر می که در و پسر چقدر ضرر به زده و تا چه حد ما را در فرو برده است؟ من با خوب یا بد این ها قصدم است. است کسی بگوید چه ربطی دارد؟ یا چه ضرری می توانسته بزند؟ ولی این طور که شما آمدید و پسر و را کردید، از تفریحات را کردید و یک شد، پر شدن این و و آن، حجم که شد و را واقعاً سرسام آور است. می کنم که من با بد یا خوب بودن ها و ها و ساختارهایی گشت ارشاد و... این است که آن کار را می قهراً آن است. و پسر زیاد شد، شدند، فضاسازی بکنند که دور از ها و های شده باشد؛ در این راستا فضاهای لوکس و لاکچری و شاپ و های آن و مدل و... می کند تا ناپذیر و خلایی که آن ها شده را کنند. شما همه و حجم را برآورد و چه و پول صرف شده است. به به طور جدی بر این تمرکز کنیم. شما معتقدید بین در شهرهای ما و گمان من این است که این بخشی از و تظاهر از است که توریستین وبلن مد نظر داشت، اما می این را لزوما دارای و تلقی سارتر یک نمایشنامه ای نوشت با عنوان که فیلمی از آن شد. در آخر آن فیلم از می پرسند که تو معتقدی می اگر از هم می پاشد! او می کند که منظور من از مباحثی که طرح می کنم، نیست. می گفت که نظر این است که راه شود. در هر شهری و راه که در آن به کند. هر ای بتواند جای این را کند و محل و ظهورش را بیابد. در جوامع این راه در ادبیات، هنر و سینما و... می شود و به سعی می آن را دهی کنند. این است که اگر این راه نشود، این در و انسجام به یک پروبلماتیکا می شود و است نتایج وخیمی باشد. تمدن اسلامی در دوران قدیم در چندین حرکت می تفقه، عرفان، تصوف، کلام، شعر، منطق، اصول و... . این ها با هم مماس می شدند و یک نظم را می کردند. اما فقط تفقه را که به طور یکسویه را می کند و می چیز حلال است یا چیز است و... . در این فضا شما می گوئید با جنس مخالف نمی دانید که از نظر و چه متن و ای می شود. از که آن آن قدر پروبلماتیزه می شود که یک جدال و را پیش می آورد. فقها می است و دولت هم در این یک پلیسی می این است را از هم بپاشاند! چون اگر این بوده، مال زمانی که شخص در 17 می اما الان در این با این و و افراد در سن 35 هم نمی کنند. این به طور خاص با امر در ما که در ما را است. به شیوه ای است که شهروند ما، به طور خاص در تهران، را بدواً به ابزاری می بیند، به در جوانان که کنندگان شهر هستند. چون اساسا شما را می و آن را از دور نگه می دارید، و زیادی حول آن شکل می گیرد. این و بازار، می کنند. به در پس این ها و می شود که حول آن ها کالاسازی و شکل می گیرد. که بر آن شخص می یک با جنس اما در در این راه می افتد! شخص می می در همه های می کند و چیز دیگر. حتی می وقت ها صرف می شود و های می و ها و های شکل می تا این آدم به آن دختر/پسر برسد. آن دور نگه یک را شکل می دهد که در دل آن همه این ها به و می شود. در ما با یک گپ که حول آن، ای شکل خود این های ای را هم است. در و و فشن و و... . این نوع خاص از و به شکل فشن و در گپ که ما ست، شده است. در این گپ زمان، مکان، بدن مندی و... به شدت و به نحو متورم شونده ای ساز می و به طور ها و لحظه های را شکل می دهند. در ما با یک گپ که حول آن، ای شکل خود این های ای را هم است. در و و فشن و و... . این نوع خاص از و به شکل فشن و در گپ که ما ست، شده است. از طرف از این به قول استراتژی-تاکتیک بودند. به این که سعی می کند با در های بایستد و را کند. ریش را اصلاح می کند که دار یا مانتوی طراحی می شود که مقاوتی و... . در مقابل هم جریان خاص را می کند. این دوگانه استراتژی- در و نهادینه در سطح که روشنفکر چپ سبیل و بسیجی ریش بگذارد، یا دکمه یقه اش را ببندد و پیراهن را روی شلوار ماند. اما مهم این است که برخلاف نظر در ی ما استراتژی-تاکتیک ها پیشپایش در دل و در شکل کنش کردند، در دل واکنش درو زدن خطوط قرمز عمل می که سراز بیابان درآوردند. در راک برهم زدن نظم موجود در ساختار نمی شد، در بازی و می شد. آن خصیصه تاکتیکی و خود را در از دست دادند. تصورم این است که هنوز که این چگونه ای از را رقم می زند! خود که چیز و غریبی یک طبیعی است و مثل غذا خوردن و آب نوشیدن می ماند. فرض من می گذارم که همه فقط می توانند آب را هر 6 یک بار آن را کمی از دور می کنم. فکر می چه اتفاقی می افتد؟ برپا می شود! نه یک مقاومت شکل بگیرد، یا عده ای انقلاب نه! اما می نظم های رقابتی طرح می که در آن نظم ها، بر سر این است که چه کسی آب بخورد! ، چه کسی آب را بدزدد! ، چه کسی از دیگران آب یواشکی خورد! و حتماً مهران مدیری هم یک "تیکه ی سنگین" به درخصوص کمبود آب در مناطق رأس ششمین می اندازد، و یوسف اباذری هم در مشابه در دنیای غرب که به مراتب بدتر است سخن خواهند گفت. زیباکلام نیز از نقد این ضمن حفظ و کمال آن سخن می گوید. در ما هم شکلی پس کشیده شد و و ظهور عقلانی آن می با ها و در ها می شود! در کلاس درس تبلور می به شب شعرها راه می و... و همه با از و عینی می یابد. این است که همه این ها حول آن امر دورشده شکل می و ها پول خرج می شود و ابزارهای و غریب می شود و بی شماری شکل می تا آن تمایزخواهی پاسخ شود. از سوی این و اینگونه ها هم به یک ذهنیت می زند که با مقوله در آن هم اتوپیاسازی های ذهنی از خارجی، نسل جوان است. به این که یا شد، اعم از هر تفریح یا در عمومی و رسانه ها و مجازی و ماهواره ها ایماژسازی می و را به اتوپیا می و میلیاردها هم به سرزمین موعود در از می شود. است که به پدیده های نشین می که پدران مسئول خود را به می تا به بروند و در نمایشlrm; های ها مشارکت کنند. های آن سوار و تقریحات آنچنانی و در واقع میدانی از را که پیوندش با است. ما می که در به طور کلی می شود. حتی ما دار هم فقط داریم! با دار فرق می دار کسی که ولی کسی که است که را می برد.بدین ما می که در به طور کلی می شود. حتی ما دار هم فقط داریم! با دار فرق می دار کسی که ولی کسی که است که را می برد. در اپلیکشین های و مستغلات و... می که در که 90 تومان خورده است! یکی دو تا هم نیستند، اندازه یک محله باشند. یک 500 متری با 90 تومان؟! این این فریزشده یا یخ است که شدن به را ندارد. به خاطر من در به دفاع از دار! بزنیم و به طور موقت در دار و از یک عده آدم خواهش که دار شوند! چون دار با پول و اش کار می کند و به رشد می زند، به طورِ میانگین منِ کارگر را 10 یا 25 استثمار می هر چه از این ثروتمندانی که های یخ را اند بهترند! به هر حال حرف آن فرد که اش را بدل به یک دامداری تکنولوژیک بود و خود و پسرش شبانه روز دام ها به کار مشغول بودند، من تأمل ماند: من در این است تا به این برسم که که غیراخلاقی است ثروت است . ما در شرایطی که حتی به سطح و بلایای آن هم نرسیده یک چیز پایه ای تر از آن ما را از بین می برد. تریلیون ها پول صرف خانه، و اشیاء زینتی در و جاهای شده این است که می شد با آن کویر لوت را آباد کرد! این شوخی نیست. این فریزشدگی و خوابیدن ها و از شدن، یکی از دلایل سقوط ما و رشد فزاینده در اینجاست.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
ایران مهد ملودی های مذهبی است

ایران مهد ملودی های مذهبی است


به گزارش خبرگزاری ، و تحقیق در لابه لای برگ های هر از آن دست است که عشق و می خواهد. از سوی برگزیده شدن به نام و به یاد، در سایه استمرار در هدف و خواسته، می شود و این مهم به منزل رسید جز نه از خود که از ها و و خود را به های و برگ های کند. خطاب کردن و نامیدن #39;مهدی فروغی#39; نمی به سمت های او به رئیس مطالعات هنر و یا عضو بنیاد دعبل خزاعی اتکا کرد؛ حتی نمی او را در پس و پیش صفت چون موسیقیدان، و... داد و به از آن گذشت. به قول و و را در کند و کاو کرد و که سه دهه از عمر او ورق ها و ها و و شده است. هنر در 12 چهل گزیده ای از میراث عرب ؛ شمس و چهار قمر ، کتیبه ، شعر و در های ، محتشم نامه ، فیض روح القدس ، چهارباغ ، و ستایشگری و درای ، بخشی از کارنامه در قامت یک عاشوراپژوه و است. در این شعر و در های وی که مختص ها و مفتخر به کسب سال در سال 1393 در شاخه های شده است. به بهانه این دهه نخست ماه محرم و فصل عاشقی و شیدایی در رثای سوگ سوم حسین(ع)، در دیداری گرم و صمیمی میهمان مهدی بودم و با و سیر و در درازنای سرزمینم با او به گفت و گو نشستم. هر چند جای این گفت وگو در شوق و در سیر هنر در و گاه ، آه او از که این در و این اما آن هنر به و و به از لطف نیست. در این گفت و گو را می خوانیم: ایرنا: از بیش از 20 شما در و شعر و در های در سال 1393 به سال شد. با به این که بر های که در این در به می این گفت و گو را طرح کنم که از به است به شکل و ای بحث و فن و به به شکل دلی با در باشند. و سپس ها، می فرمایید که به چه معناست؟ فروغی: و روان شدن بحث می توانم که ، نت است که در من مولف، ها، ضرب ها و در مجموع مد نظر را - چه با چه بی -، به خط نت و به درآوردم. در یک آوانگار، لحن و را به یا نت ها ثبت می چرا که نت به مثابه یک خط بین است و هر در هر جای جهان قابل استفاده است. به یاد دارم 30 سال قبل، دوستی من کتابی که در آن های کلیسا و مناجات های مسیحیان بود و با شگفتی که نت شده است. از به فکر فرو رفتم که چرا ما که دریایی از های در نوحه، روضه، مرثیه، و شکل های گوناگون نباید را به خط بین در بیاوریم و در معرض دید جهانیان دهیم. ما که در مهد در قومی، محلی و است. ها و های سوگی که در انبوهی از اشکال در های را هستیم. با خود گفتم را به معرفی کنیم. این بود که بر آن شدم و ها را جمع آوری و تصحیح کنم و را به خطی که هر فردی در هر کجای شناخته شده بنویسم و در بدهیم. در شعر و در های اثری است که با این شده است. ایرنا:آیا امکان نت ها و آواهای به در یا خیر؟ فروغی: اجرای در های سوگ یک کار دو سویه یا به قول ضرب المثل معروف خودمان که می گوید: مستمع سخن را بر سر ذوق ، بی در و در های نیز است که آن بِدهِ بستان و آوایی است که در اثر را خلق می اما اگر بخواهم به این قسمت از شما که به بخش نت در های و و مربوط می شود پاسخ بدهم، که نمی همه آن و ریزه ها را به خط نت درآورد. ما در چارچوب کار را می نویسیم. آیا مگر می شود آن که در و ها می اعم از که با آن را می و دَن و و به او را ثبت بی گفت نمی شود! حتی با هم این کار است!. با این که ما می اما شما به یک یک را می به هیچ وجه آن با آن ای که شما در را داشت. چه ضبط های - و چه نت را ثبت ندارد. ایرنا:ممکن است و و در دهید. در در سیر و و در مان را بر دهه ها و سده های یا به های که در در بر سر فروغی:به و اباعبدالله(ع) می دهد از بدو شد. به من که با پیش از بود. همه می آوا بر است. من از نه و نه به آن است. من از که ما به آن می آواز! بر این در آهی که از دلی غم زده در پس از در آن آه و و پس از آن شعر. در که (س)، بدن و خواند. وا محمدا! هذا ریح و هذا من و حتی حتی مضی... ؛ و بود که و کار خود را کرد و به راه خود داد. و که این را و بودند. در ذکر شده که در به سمت و در های با و می کردند. همه در ثبت و ضبط شده است. این و در عرب کار خود را اما در از قرن حسین(ع) کار خود را کرد. در که در دوم قرن که آل بر و را به بار در دهه و شد. منع و شده است. اما در در دست که در آل به چه شکل و این شده است. پس از آل در و در ها به اما در در عهد ؛ و از به نام ملا در با و های حسین(ع) از به رفت که آن به گرانسنگ ختم شد.این شرح مصائب و السلام است. این به زودی مورد همگان گرفت تا که به نثر شیوایی که بر منبر، خطبا این را باز می و از رو می خواندند. کم کم به اعتبار نام این ای به نام ها کردند. افرادی که می که در آن که به مشهور شد. که از خوش بهره مند و فنون و ظرایف را می دانستند، مطالب این را حفظ و با در آمیخته و در می و این کار تا پیش رفت که آرام سنت از رو منسوخ شد و همه ها با از بر داشتن الشهدا، به آن می پرداختند. پس از عهد در صفویه، بر سنت ، ما با شکل از توأم با رو به رو که به آن می گویند. در این ها مطابق سنت ها و سنوات پیشین و کار خود را می دادند؛ اما در عصر شد. های با شکل های خاص در شهر می و مستشرقینی مثل پیترو دُلاواله در خود به این پرداخته و و ها را در اصفهان به تفصیل است. در در زندیه و بنا به بر و گردانی، شکل از به آمد که این شکل تر با داشت. این سنت جدید شبیه یا ای است که ما آن را می شناسیم. ویلیام فرانکلین خاورپژوه جهانی، در خود می نویسد: بار در عهد شیراز شدم که نمایشی سوم می شود و در آن پررنگی دارد. و این را به شکل کامل است. پس از عهد در قاجاریه، به با یک عیار از های و در این که با گونه این را هستیم. به گفت که ها و ما به ای است که اگر را از این بگیریم، به از خاتمه ایم. در بقای آن های سوگ نقش حیاتی دارد؛ به این معنا که شما اگر از خوانی، و ریتم را بگیرید، باقی نمی و در اصل، نفس و آن مرتفع می شود. باز هم به در عصر به های در عهد ناصری، و بویژه آن را شکل یک پارچه پوشیده از می بینید. بر سخنم چیست؟ اتفاق و رخدادی است که در بی همتاست! شاه بار تصمیم می گیرد که - - نمادی کند، به چه می اندیشد؟ آیا برجی یا ساختمان بلندی را می کند؟ خیر! او یک را می دهد، ای به نام . امر این است که در آن عصر و به در بین که را یک می دهند. در روزگاری که های شهر یک هستند، در سه می شود به طوری که از های شهر می شود. دوستعلی خان معیرالممالک به متصدی در گزارشی که می که: جمعیت در آن عصر 35 نفر بود و 30 نفر است. این حرف به مبالغه می ماند! چرا که تقریبا ظرفیت و به اندازه شهروندان است! و مجال واسعی بحث و گفت و گو می طلبد. اقوال این شهر که در عصر شد دارد. عده ای می که بر الگوی سالن آلبرت هال لندن الگو شد اما بعضی از روایات بر این ادعا استوارند که پیش از سفر شاه به اروپا، طرح ریخته شده است. در بود. در که این داشت، هر متعلق به یکی از ولایات و شهرستان ها بود و آن مناطق، را در و که در در نواحی را می در دید که به دست مناطق مخالف و در های خاص و پیاده اند. ها، ها و... همه یک از هنرها؛ و در نیز ها مثل السلطان ، میرزا رحیم و نظایر این بزرگان در اجراها و ها و های حسین(ع) در آن ثابت، هنرنمایی می کردند. به تر، هر می شد خود را به چشم می دید که اوج این هنرها، با ها و ها بود. *تکیه خراب شد چون به فساد دربار آغشته شد ایرنا:با به این عظمتی که شما فرمودید و در و های هم به آن شده پس چرا این در عصر پادشاه بعدی شاه و نه حتی از دیگر، رو به و نابودی گذاشت؟ فروغی:در است که چرا در عصر شاه برداشته شدن یک از این و درحالی که به اول نرسیده ایم هستیم؟! در شما و را در های می تا کم کم مشروطه به می پیوندد و بطن این اتفاقات و حوادث آن دامنگیر ها و می شود و آرام در عهد اول حسین(ع) با ممنوعیت می شود. اما با همت و که به شکل و ناگسستنی ای با معصومین به سوم و دارند، این به مخفیانه، راه خود را می تا در دوم دوباره ما با و بروز این ها هستیم. ایرنا:با رشد و در عهد که شما به آن فرمودید؛ اما طبق اسناد متعدد ما در ایام به های تام و به شاه در امر تعزیه، های متعددی، هم از سوی او و هم اطرافیانش بودیم. در نسخه های از آن که به خود شاه با هدف افزودن ابیاتی در راستای ستایش او و به رشته تحریر درآمده و یا در متون و نسخ آن هستیم. حال از یک سو، با به این ها که به راحتی هم نمی از آن و از سوی عشق و ارادت مرم به و فاجعه و کربلا و آیا که ما در آن را می شنویم و توسط گروه های در اقصی نقاط می درحال تبعیت از طلایی عصر یا در این سیر و تحول، این شکل از هم دچار و شده است؟ فروغی:به و درستی کردید. بی شک در اثر گذر تغییر پیدا است. در و های وقت با ورودشان به کارهای مردمی، ها، ها و فعالیت های را دستخوش اند. گاه به ظاهر می که در رواج این کوشیدند ولی در باعث دراز در با های شوند. لازم به ذکر است که در بر خاطراتی که از رجال این شده به فضاهای و در بین درباریان بود که فضاها آرام به ریاکاری، چشم و همچشمی و افراط های کشنده شده تا که این ها در شرح زندگانی من؛ اجتماعی و اداری قاجاری به قلم مستوفی شده است و او از این بدعت ها با تلخکامی سخن به آورده است. اما چه در این چه قبل و های بعد از این کنندگان انواع و اقسام مراسمی که با معنویات سر و کار دارد. شما به مخاطب به عصر و ما نکنید؛ ای چشمان خود را ببندید و به صد سال قبل سفر کنید، که کتابخانه ای رسانه ای ندارد!... حال در یک مرد روستایی، یک کاسب گرد کجا با مملکت خود آشنا می شد. اگر می خواست خط ها و آثار خوشنویسان را ببیند کجا می رفت؟ در آن موزه و نگارخانه ای ندارد. اما ها را می در قهوه ها و آوازها و ها را در و مذهبی، خاصه های می به نظاره بنشید. اما ها می و به این دست از ها جهت می دهند، مسلم است که این ها که به شکل و با همت می شد با می شود که بحث مفصلی و در مقال این گفت و گو نمی گنجد و فرصت پرداختن به آن نیست. ایرنا: شما به های موجود در های به سبب کردید؛ اما حائز اهمیت آن است که به سبب های در های ها و ها، ما ها و خوانندگان در و مساجد در و هستیم. آیا این به خاستگاه های و به حسین(ع) در ما باز نمی گردد؟ فروغی:بی هیچ شکی است! در که جالب است به است که در و مذهب شیعه، به وضوح شاهدیم که در عصر و از عصر به بزرگترین موسیقیدانان ما در کسوت ها متجلی و متبلور می شوند. های این و های به با هم نزدیک که می آوازخوان های مانند آذر ، سید طاهرزاده ، تاج اصفهانی ، عارف قزوینی ، ادیب خوانساری ، غلامحسین بنان و دیگران، یا خود در ابتدای کار و یا شاگرد و خوان! این تا فراگیر شدن در بودیم. بعد از تاسیس یک افتراق اهل منبر و ها با که خوانندگی در می دادند شد. در سیاست های دولتمردان در عصر دوم را از هم جدا تا که در اواخر دوم شما می دیدید که که اهل با سر و کار ندارند و که اهل از بی اطلاع هستند؛ در حالی که ما با مطالعه های می که جا به جا رد پای و نام شخصیت های در های - ما ثبت و ضبط شده است. راک یا بیات درویش حسن و شکل های که این با ما را می دهند. هنرها را به سپرد و نهادها و نقش کننده و بسترها را فراهم کنند تا بی دغدغه به کار بپردازند. در شرایطی است که به مطلق جریان ساز و ساز آن هستیم؛ نه به دولتمرد و حامی هنرمندان، سیر و جهت خود را بر و آثارشان تحمیل کنیم. ایرنا: به پایانی اگر شناسه به دقیقا و در عصر حاضر - شهریور ماه 1397 خورشیدی - که ما به نواها، مویه ها و در نهایت در هر دو شکلش چه و - چه آن که به پاپ عرضه می آیا است که از سبقه و سابقه این هنر در ما انتظار می یا کوتاهی ایم و با نقطه ایده آل فاصله داریم؟ و یا در حال در جا زدن فروغی:بی هنر هر عصر آینه ایست که در آن می شود تحولات آن را به تماشا نشست. اگر عاشورای در نظر نظران این است که فرهنگی ما است. اگر نه، کاستی و را آن می بینیم، آن است که ما کم ایم یا به تر و هنر را در نیافتیم. منتقدان نقدهایی و این نقدها به ما در از عرض می کنم چه نواحی، چه ردیفی، چه ارکسترال و چه که ذاکران و مداحان می خوانند، این هم جزو و است. برخی از این ها های جدی شان است در مداحی و ذاکری. همینطور در و افتراقی که بین که متولی این امور و صاحبنظران آن شده است. در از ما این که مهجور شده، ترانه نامطلوب، فیلمی که با تناسب را برمی و شعر روی آن می گذارند و در ها می خوانند. این در حالیست که ما کم ندارد، می کار و را که می خواهیم از آن استخراج کنیم. در یک اگر بیشتری نداشته های جدی در ما بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
سیامک گلشیری: کتاب خوب، بدون مخاطب نمی‌ماند

سیامک گلشیری: کتاب خوب، بدون مخاطب نمی‌ماند


به خبرگزاری (ایبنا) یک شنبه های با هدف آشنایی بیشتر با و آن، با مطرح کشور، هر هفته در خانه های 8 می شود. جلسه از این در فصل تابستان به و با شد. در خود ضمن به خود گفت: در سال 1373، کوتاه من به چاپ رسید. آن موقع بود که برد داشت و افراد آن را می خواندند. یکی از آن ها بود که به جایش خالی است. من در به چاپ رسید. بعد از آن تا سال 1377، های را چاپ و سپس در من شد و پس از آن، هر سال یک را داشتم. من در سال 1387 شد. هست که نشر در من گفت که است آن را در بخش و کنیم و اتفاق هم رخ داد. پس از این اتفاق، دیگر وارد بخش و شدم و خود را در این نوشتم. وی اثر خود که نیز به چاپ رسیده گفت: اسم ناشرهای می شود که کار پخش شده و موثرتر شود. اگر چند نشر را نام ببرم، به نشر مرکز، چشمه، مروارید، نگاه، ققنوس و ... کنم. بر نیز از اهمیت برخوردار بودند که کم رنگ شده اند. هست که یک به من می گفت که یک را در می 700 از آن به می رسید. در سال ها، و نقش بر بیش تر شدن یک داشتند. فکر می کنم که بار آن و ها را بر دوش است و از این نظر هم خوب است. می شود که ما کم اما من این فکر نمی کنم. به اگر که یک خوب است و به در می رود و آن می شود. تلخ در بخش از خود ضمن به نقش در شدن یک گفت: به نقش اما فکر می کنم که عصر جدی در ما فرا است. آن هم این است که ها است. یک چاپ می از کجا بفهمد که چنین دارد؟ بالاخره او هم کند و شرایط را بگذراند. او راز موفقیت خود گفت: به اهتمام به مهم است. من هر روز 8 صبح پشت میز کار خود هستم و تا 11 ظهر می نویسم. هست که به یکی از شاگردانم گفتم که موفقیت، کافی است تا هر روز یک بنویسید تا در پایان سال بتوانید یک را به چاپ برسانید. که از ها، به چندین بار بازنویسی دارد. مثال، یک 150 صفحه ای 6-7 ماه کار دارد. که از کار نویسندگی به صورت صرف، نمی توان گذران کرد و از جمله تدریس و ... را داد. در پاسخ به سوالی مبنی بر توصیه خود به جوان، بیان کرد: به نظرمن، این که مند به هستند، در ابتدا های را بگذرانند و یا های خود را کسانی که تخصص این کار را دارند، بخوانند تا اشکالات کارشان مشخص شود. بر معلمین های را به دانش آموزان خود می تا دهند. این ها را به دهند. وی افزود: در استعداد و به تنهایی کمک نیست و اصول به فراگرفته شود. یکی از که کمک های کلاسیک و خوب گذشته است. این این است که بر یادگری نکات آکادمیک این ها شهرزاد را در کسی که می بنویسد، به می آورد. این ها، ماهیت و کسی که آن ها را بخواند، خوب می بنویسد. این و به تعریف خود از شناسی کرد و گفت: اول از همه بدانیم که با بزرگسال فرق دارد. اگر ساده بگویم، ویژگی این است که یکی از شخصیت های تا با او هم کند. بر خود را به ای که بتواند آن را بخواند. قصه نقش عمده ای در و بیش از هر چیز به آن کند. از های خارجی به این اقبال می که آن ویژه است و به می با آن هم کند و شاید بتوان گفت که بعضا با او می کند. براساس خبر روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری 8 و گلستان، خون آشام ها گفت: هر داستان، با یک جدل و شکل می گیرد. در دو عنصر در تقابل با هم می گیرند و این بیرونی، منجر به ایجاد می شود. جالب است که این حتی می بین انسان و طبیعت نیز باشد. مثال پیرمرد و دریا نمونه ای از است. هر چه قدر این قوی تر باشد، شده قوی تر بود. از که نمی به است چرا که واقعی در شکل نگرفته است. به این کنم که مدرن، خود را در قالب تصویر ارائه می و ما می توانیم از کنش ها و واکنش های را ببینیم. این کشش به می شود و تا لحظه نمی آن را رها کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
اگر اینستاگرام همکاری نکند به سرنوشت تلگرام دچار می‌شود/ وزارت ارتباطات فیلترینگ را شُل کرده است

اگر اینستاگرام همکاری نکند به سرنوشت تلگرام دچار می‌شود/ وزارت ارتباطات فیلترینگ را شُل کرده است


به خبرگزاری تقریب، گفت وگو محور 10:10 دقیقه با سیدابوالحسن فیروزآبادی، و ملی با و مسائل موجود در و های منتشر شد. در گفتگویی با را می خوانید. چند نیستم/ به است *** شما ظاهراً جزو چند ها می شوید چون شما را که در اینترنت می بود ملی قائم کار و و عضو صندق اجتماعی؛ آیا به این همه شغل می رسیدگی کنید؟ فیروزآبادی: تا که من می یک شغل و آن هم و ملی است که یک شغل می شود. در ملی است. در با کار و مدت ها است هیچ مسئولیتی در ندارم. *** در صندوق فیروزآبادی: در امنا هم یک در ماه شد و گفت شغل نمی شود در ریش سفیدهایی که دور هم جمع می و من هم از دادم، ولی فعلا چون و جایگزینی معرفی در کنم. *** آیا ملی نمی خود را در فیروزآبادی: این کجا *** در پدیا. فیروزآبادی: به و تا که ما می به است ولی تذکر شما به جاست و شد. بودم/شأن را از نمی *** شما در بودید، با شما در این شده فیروزآبادی: بله شخصاً از دعوت که بنویسم و که به ای شود ولی ظرف 24 ساعت به داوطلبان ها از ها شد شود. *** فیروزآبادی: کسی که این را بدهد. *** شما تا به حال به نخورده فیروزآبادی: خیر؛ به هر حال سابقه کار در را و مخابرات در ابتدای دوران و مرتبطی نیز داشتند. *** شما هم مرتبط فیروزآبادی: بله طور است و به هر حال در انتخاباتی تر به تر و این حق که کنند. *** در در با این با شما شد؟ فیروزآبادی: خیر در نشد اما من شأن را از نمی دانم. همه که به ضرر است/ رییس داد از خارچ شود *** بعد از طرح اسم شما زیاد در و ای شد. خب و در این را می شناختند ولی به واسطه بحث که داغ شد، اسم شما بر سر زبان ها افتاد. بـه سؤال برویم سراغ این که چرا به شد؟ فیروزآبادی: از دو سال قبل بحث شدن میان مسئولان، نخبگان، طبقات جامعه، روحانیت و به طور کلی اقشار بود که در له و علیه بحث می شد و فشارهایی نیز در درون بود. به هر حال در قوه و در نیز به شد که در به ها و شد ما ها را در ثبت و و که ثبت می در به اتوماتیک به شود و بر یک سری از مشخصات و که تعریف کردیم، مثل و غیره، به های اعطا شود. های شرطی را قائل که اگر های کاربرانشان از یک حدی شود در که تعهد کند در ذخیره سازی در مقابل ما نیز به آن سان داد و می از مزایای یک که درآمد از محل تبلیغات در مجاز به از آن باشد. در تصمیمی که شد یک سری شد که در آن راهی تدوین شد و در نهایت با 6 مناسب از مجموع بیش از 13 در کشور، شد را و و کمک که با های کنند. *** در نسبت به مضر نظر داشتند؟ فیروزآبادی: همه در که به ضرر است. ***حتی جمهور؟ فیروزآبادی: بله حتی که اقداماتی به عمل آید که از شود. که می ظرفیت در های به سازمانهای که در بودند. و می و این به به و بردار از بودجه های و و طبق یک آمدند. اگر خاطرتان به همراه محترم و سایر مثل جهانگیری، اول جمهور، از آمدند. و نظر که از شود. ها در می شود *** از های مثل از های به از اند. فیروزآبادی: ما در این که به چه است. ***چرا نام ببریم. فیروزآبادی: بفرمایید. *** که بخش و زیر نظر خود شماست. فیروزآبادی: بله اگر اند. ***شما که با این می اما نکردید. فیروزآبادی: ما برخوردکننده و دهنده هستیم. ***اکنون شما این را دادید. فیروزآبادی: حتما است. *** می دانستید فیروزآبادی: من به شخصه نمی دانستم ولی به هر حال داریم، کارگروه که در رأس آن قوه است. ***در حال که این شدید آیا ای، ای یا مثلا ابلاغی به قوه یا هر که است با این کند از شما دید؟ فیروزآبادی: قوه بایستی در این کند. *** آیا شما با نگاری خواهید فیروزآبادی: ها در می شود و در با آن شود و نیازی به بود. ***بد ای را می دهد اما زیرمجموعه آن را نمی (با خنده): این بدی در ما نه فقط در این در همه ها می آن را دید. ***جواب های کوتاهی می دهید. فیروزآبادی: شما های را دارید. ***جواب های را ما هم جوابی که قانع شان کند و هم از این سر در بیارند. فیروزآبادی: در با بحث این کار و در شد و به آمیزی این افتاد. من مواردی که شما می فرمایید از که از می از انگشتان دو دست تجاوز نمی کند. پس از فیلترینگ، 30درصد از ***با به تمهیداتی که شد، به نظر شما در حدی که مد نظر شما از شد؟ فیروزآبادی: هدف ایده آل ما در خروج از بود و خوشبختانه تا این هدف محقق شده است. ***چقدر؟ فیروزآبادی: این را در یک بستر ببینیم. اگر بحث و 50 در این امر شده ولی اگر تا آخر امیدواریم یک 90 باشیم. *** چه طور این چون از می فیروزآبادی: همه طبق که به 30 از شده اند و بازدید هم 25 است. *** شما و را جزو نمی فیروزآبادی: با احتساب آن خدمتتان عرض می کنم؛ بدون و 7 الی 8 است و اگر شما با 43 مقایسه مشاهده می که ما در این امر ایم. من با فرض طلاگرام و که 27 یا 28 یا 30 30 با این 7 الی 8 مشترک دارد. جمعش 38 نمی شود و جمع آن 30 از 43 می شود. در با نظر ***در بحث نظر داشت؟ فیروزآبادی: اگر بخواهم در با نظری نداشت. *** چه می کردند؟ فیروزآبادی: از همه طیف ها داشتند. *** می گذری نام ببرید؟ فیروزآبادی: نباشند حدس من است که نیستند. که مخالف باشند، با توجیهات می کردند، گروهی می یا است. اما همه در این که از القول ها در نحوه و ها در آن داشتند. و با کار می کنند/ نظر خرم در دور زدن یک نظر است *** می آن طور که آمیز و دلیلش را هم عملکرد نهادهای گیر و می و از حرف می زنند که به قانونی در مخاطبان بود. می و را نام برد که شما در هایتان گفتید. شما از این دو ابزار را دور زدن و به عبارتی دور زدن نمی فیروزآبادی: در این را نمی و یک نفر است که این را می کند که و است و آن شخص خرم هستند. فنی در اصطلاح فنی به اینجور نرم افزار، نرم افزارهای کلاینت می و اگر به زبانی که همه آن این است که در صنعت، مونتاژ و مونتاژها در حد کامپوننت می و وقت ها نیز از قطعات می شود. ما سال ها در این اما آن از پژو می شد و آن را پژویی می نامیدیم ولی را پژو نمی دانستیم. و را نمی ما این ها را می که از می کنند. *** از بعد فنی حق با شماست؛ اما به دقیق در مطلبی شد با این که دسترسی به محتوای مذکور (تلگرام) پذیر اما و رسماً این را فراهم می کنند. فیروزآبادی: تفسیر این متن با قوه است و و با کار می کنند. *** پس چرا خرم این را می فیروزآبادی: خرم به یک شخص این حرف را می نه به یک قضایی. به که آن را در خود است. که است که از به آن ولی در به می شود که را دهم و من آن را دهم. تا که من است. و با و حتی شده که تا 15 با و حتی و در که ایم به و نیز این بود که این کار بگیرد. ما قبل از به 15 ای با که کار بگیرد. این دو نرم و کار و این ها داد که در جهت می شود و در است که پژو و باشد. ولی به نرخ ارز و حتی از سخت که به ارز آن و که مثل نرخ و و به هر حال که در شد، شد با یک کار شود که قطعا این قبل از سال است. *** تا دی ماه؟ فیروزآبادی: این قطعی است طبق برآوردهایی که ایم تا قبل از دی ماه می شود. *** آیا این می فیروزآبادی: شرایط را دید که به چه است. من که نشود. *** آیا با یا با قاضی مربوطه؟ فیروزآبادی: کارگروهی در قوه این کار را می دهد. *** را تا می فیروزآبادی: دید را می کنیم؛ در سال مطلق بود و در و آن یک تابو بود. یک از نیازهای را یک کلاینتی که 30 و صدهزار کسب را سازماندهی کند و را در پرداخت دهد که کسب و اشتغال در به سخره می شد. امروز ما بدهکاریم چرا که به منتقل نشد اما این تحول، تحول است و قدر بدانیم. ما این کار شکست خورده، کار نباشد. در با از و ندارم/وزارت بیش از هم می به های کمک کند *** در هر را نمی یا اگر بود از اپ استورهای که در ها سخت می شد. در هم با های محدودی می شد ولی می با هر شد. اوایل بود ولی کم کم می بینیم که این نمی افتد. بعدی که بحث از را می اگر از های که به آن شده را همه گله مندند که مخاطب هایشان روز به روز می کند. آن فیروزآبادی: ما از که بر سه است که به اختصار به آن ها می پردازیم؛ عضویت در ها، خبرها و خبرهای آپلود شده در های ما هستند. این سه منحنی در مراکز مثل رصد می شود و طبق آمارهای بدست آمده، شیب و من تأیید می کنم سیستم شده و که در به خاص این کار را می دهند. *** منظور شما فیروزآبادی: و که این کار را بر به که می و به ما هم گفتند، را کردند. اما با همه این مباحث، با آن سه شاخصی که عرض کردم، در کاربری آن شیب را هستیم. در با های ما در با یک موج مواجه و نیز برآورد را و حتی نگران که یکباره 40 نفر به سروش ملحق ولی علی رغم مخالفان بستن می به حرف شما از شد یا حریم در به خطر می یا اعتماد به ندارند، ما در ملی این تحلیل را که را به های و این رخ داد و ما روزانه 2 نفر از به های می کنند. هم می که های های در حد و این تشبیه را می که اگر بنز های هستند؛ در های را برطرف می اما به قول و User friendly (کاربرپسند) در آنطور که در از لذت می بردند و به راحتی می را کپی یا از هر جای به جای را ارسال در از های حسی ندارند. ***آیا فکر نمی که از یا از های نشد. فیروزآبادی: من در با از و ندارم. اگر در این زمین گرفته، بگویید تا من هم مطلع شوم. حرف در این می شود اما در عمل است. این است که از به های و کمی این فروکش اما به نظرم این شیب به قبل برمی گردد، به شرط این که ان شاءالله های را که در است به دست بیاورند. ***چه کسی به کمک فیروزآبادی: چون بازیگر است به کمک کند. *** بخش از دولت؟ فیروزآبادی: دقیقاً مشخص شود که بخش کمک کند چون در بخش های در این دارد؛ و که این در حد مقدورات خود کمک کند. من که بیش از هم می کمک کند اما در حد مقدوراتی که ما در ملی می با به توافق و لطمه به کار نخورد لیستی از مزایا و را که در های گرفت. در این هم از سوی اعتراض گرفتیم که شما به چه حقی وام کم 5 تومانی به اید اما این است که این مبلغ یک کمک نمادین است به یک که است جایگزین شود اما مقدار کم هم مخالفینی در . می به چه دلیلی مبلغی به می شود به هر حال در شود که من فکر می کنم که این تا حدی شده است. چون است انبوه از ها به نیست، را تر از قبل می کند ***دلایل شدن فیروزآبادی: از ها ما مضر است چراکه می شود ناسالمی در . ها با چه اهدافی ساخته می شوند؟ دو هدف یا یک قصد به ضربه بزند و با سرمایه و به خودش که در 200 گیگابیت بر ثانیه است و از نظر رقم بالایی می این دسته از ها آمریکا می شود که چند است که می شناسند اما سری دوم که کمتری و با اهداف خاصی از می کنند. ها به نوعی ویروس چرا که کسی به خدا در نمی گذارد را می کند تا یک برداری از که از می کند دهد. روی نصب می شود در این ها فرد ثالثی می گیرند که این فرد ثالث معلوم با چه هدف اقتصادی، سیاسی، یا و این را در گذاشته است. نظرشان این است و به یک نوع می و معتقدند که تا حد فعلی ما این را نداریم و در حال با در این تا یک شود و آمار از ها کند. *** می شود و به فیروزآبادی: البینه علی المدعی ، هر کسی که ادعایی مستندات آن را کند. من در این ندارم. *** می شود و به است و از آن می فیروزآبادی: و از آن بودند. در راه اندازی این با های و است طور که این از صدها می کند و وام های با پایین در می دهد و در پارک ساختمانی در می دهد و امثالهم . این کمک ها به یک و به و است. و طلایی، تا سال یا می شود یا به طور شد ***آیا قصد های را به طور مسدودسازی فیروزآبادی: است و شما باشید ما سال را به نخواهیم رساند مگر و موتورشان شود یا شد؛ در که همه ها 40 یا 100 هزاران ولی فقط 20 تای 100 دارند. در هم فقط یک باشد. ما حتی محدود از یک را هم می و کرد در یک 40 ، 5، 6 یا 10 3 الی 10 کاربردهای خاص . ما در ملی در تلاشیم . به در حال که سلامت الکترونیک روی گپ شود یا به بانکی روی بله متمرکز شود. در ما به این که توزیع شود به هیچ وجه به چون در هر حتی انحصارهای خدایی نکرده است در کور شود یا خطر single point of failure که در های خطر می یک نقطه است که اگر اشکال کل می شود. ما به این که و 40 و در قطع شدن این 2 نرم 40 و هیچ باشد. بقیه ها هم و با هم و بازار را از و بربایند و در بین خود و تنوع و سرویس در ها باشد. *** چند وقت پیش اگر در ها شود این که رفع شود منظورتان از این حرف چه فیروزآبادی: من و هر در دارد. اگر به به این مطلب شود می بینید که به شده و است. از من که این و من هم بله آن اما مدونی در این ندارد. ***من اگر جای شما را جزو های هم می دادم چون خوب می دهید. فیروزآبادی: از من که از ها آیا باز می یا نمی عده ای اند که است باز شود. من در به او رفع از آن ها یک امر است که شدن یک امر بود و این طبق قوانین است. بعد گفت که اگر شود آیا باز شدن بله دارد. اگر ما با و خود را در یک و جمع و چه خطری ما می را رفع هم بکنیم. در زمانی خطر که به طور در کند و زندگی روی اما که ما یک و یک خدمت قوی تر از بهتر است که می و در از از که در به در چون و نیز اما اگر در یک می به نظام را بر روی آن . اما نمی آن را بر روی چون در ما نیست. اما در با هیچ خطر و نگرانی در این و من که در آن حتی یک ها هم به رفت اما در هر من آن را به یک کردم. *** جنس را چرا را رفع کنیم؟ فیروزآبادی: روال عادی در است که شما خودتان و آن را می اما از به خود جلوگیری نمی و می و را نیز می چون می شود یک قیمتی و کیفیتی در شود. *** اما در آن یک در نظر می شود و در نمی شود به یک صنعتی به آن فیروزآبادی: که عرض ما را در این در آن آمده است که که می در کند رسمی پذیری و هر وقت بود هویت را به ما اعلام کند و را از ما و ما تعهداتی را ایم. هم اگر به می شود/ تا ای با ما است *** در حال و پاسخگویی را به ما فیروزآبادی: اند و به شد. *** فیروزآبادی: هم اگر به می و همه چیز در آن می شود. در حالی که در های پرایوت چت و های کوچک که اما در همه چیز می شود و جنبه بولتنی اما به هر حال هم است و آن که در به آن در هم صدق می کند. *** است فیروزآبادی: است در عدم شود. ***در آن شده فیروزآبادی: که عرض به یک تقاضا شده است. پا به پای ،گروهی در که را دارند. *** این تا به حال چطور فیروزآبادی: است اما تا به ای با ما اند. *** این که فرمودید ها و های ما آن که در حال نمی کند؛ نه سروری در و نه ای. پس چرا رفع را فیروزآبادی: این یک حق است و می رفع آن را باشند. *** فقط ما از رتبه هم تقاضایی دارند. فیروزآبادی: یک شهروند را نمی شما انتظار مسئول را بگیریم ؟ با و با خوب پیش رفته است *** هم و بین دستگاه های یکی از وظایف و ملی است اما در ماجرای و های که این هم و این ناهماهنگی ها موجب بروز علنی بین شد چرا ملی و به ایفای نقش نکردند؟ فیروزآبادی: هیچ بندی نمی گوید که من ترش است و من هم دفاع می کنم از این که ملی در این نقش برجسته ای است. ***شما بند هستید دکتر. (باخـــــنده): این را به بگذارید. ***حالا یک سری از می کنند. فیروزآبادی: ولی حقیقتش من فکر می کنم سطح از داشت. که عرض با بزرگی، طبیعی است که به دادستان در وب خود کند یا به جمع آوری امضاء باز شدن اقدام کند و کارهایی از این در آن شود. در با آنچه که به برون های من می کنم اولین بار بود که به صداوسیما به رایگان های تبلیغ کرد. به داد و از را یک سوم فضا کرد و وام داد. و هم که مدارس از نکنند. هم داد که همه ها از بیایند و پیروی و از در دادند. من فکر می کنم حداقلِ قیل و قال است و اگر تحریم نبود و و می به تعهدات خود عمل ما می در 15 یک 100 درصدی طبق کسب چون ما این بود که در 15 به طور از قطع به که در های شوند. من فکر می کنم تا با و با خوب بین بازیگران است. من هم این را که چرا برگزار نمی شود *** در این می شود که به طور نمی شود و چندانی به آن نمی دهند؟ فیروزآبادی: در من هم این را دارم. ما و رهبری هم هست که دو شود و هم در این ابراز که دو بار شود اما به هر حال در عمل این نمی گیرد. *** پس چرا این نمی فیروزآبادی: و گرفتاری های مانع می شود که اما به هر حال ما هم در این را داریم. ما معتقدیم حجم تحولات در و ضرورت که رفع اشکالات به این فضا در اتخاذ شود به و وقت و ما که بیشتری در این گیرد. است از خود *** چند وقت پیش ضرغامی که مثل من است از حتی نمی خود یک آیا شما این را فیروزآبادی: این به دو می یک سری حقیقی که از این شده اند که می خود کنند. دوم که 6 و مقاماتی از و رؤسای 3 قوه در بین هستند. از خود والله اعلم، از ولی محتمل هست که کنند. ***خب آیا است که یک عضو نتواند خود فیروزآبادی: این چند ای من فکر می کنم این حرف حرف که معیار و ما در باشد. اگر بسازند، خوب است. ***بالاخره این شناخت ها از است. فیروزآبادی: نه؛ فرض و به یکی از می در ICT و های به چه و در و در صیانت خانواده با این که الحمدلله هست. ***ایشان این است. فیروزآبادی: بله شبیه تد را راه انداخته و کارهای را این اواخر در و است ولی می و پرورشی که قبلی ها بعضاً و فرض نمی هم کنند. بله این نقص و عیب است ولی نمی نمی شود که از حضورشان به محروم شویم. در که ملی را بر باشد/ و در جست است *** با به رهبر بر ملی توضیح که این و جستجوگر در چه وضعی هستند؟ فیروزآبادی: ما چهار جست وجو، ایمیل، ابری و ها را به اولویت های ملی که بومی و ملی اما مشکلی که در این این در که این کار را در به باشد. اما در این اقدامات ما در حال است و مدیریت آن را هم می اما آن به که در این ما اصرار این شود و این تا را نیز است و مبالغی را نیز است. دو جست یوز و جو در این منتخب در روی هم در حال این کار و در هم مشغول کار و این است که به جاری در حال است اما به نظر من کافی نیست. از گرفتند جست وجویشان مستقل از روسیه، چین و کره جنوبی؛ این در این اند به اگر جست بایدو در چین قوی عمل آن شده است و در حال به یک کمپانی چند ده دلاری تبدیل شده است یا جست یاندکس در روسیه در 100 دلار آن کرد. من این را از یکی از آن که در با او شنیدم . اما در ما رقم نیافته است. این در است که ما این است به های استقلالی که و توجهی که به فرهنگ داریم. اصلاً ما یک است پیش از آن که یک و تکنولوژیکال باشد. اما در این است. ما در با سرعت در حال که این دو جست شوند. من در این فرصت را غنیمت می شمارم و چون شما پربیننده است توصیه می کنم که به یک وظیفه ملی از جست یوز و جو چون "ترین" (train) شدن این جست وجوگرها و بهبود کیفیت می شود. ابزارهایی ، یاهو و بینگ مایکروسافت با از جست وجوهایی که در می خود را به روز، چالاک و خوب می ما هم که به ها کمک می در کنارش صدقه و کمکی هم به ابزارهای کنیم. ***شما یک موبایل خریداری می به طور پیش فرض بر روی آن نصب است و ما می با یکی از ها در این توافقی که جست وجوی یوز را به طور پیش فرض روی نصب پاسخ: ما با های کره ای که در و مذاکراتی و شد به طور پیش فرض این ابزارها را اما چون خرید نفت را از ما متوقف من فکر می کنم تجارت ما با هم تا شود. در ما به این و که شما و به حق است ما به این که وارداتی پیش فرض های های را باشند. ***اگر ای در بفرمایید. فیروزآبادی:در با مصاحبه، من مایل فقط منحصر به یا یک خاص یا وقت اعظمی از به آن نیابد. من می کنم های مهمی از مغفول مانده هم در قانون و هم در و علی رغم تذکرات و سخنرانی های که هم در و هم در داشتم و اظهار علاقه ای که هم و هم داشتند، پرداختن به مسائلی اقتصاد دیجیتال ، آینده ها، روندهای ها و از عرصه های بین و حکمرانی بین در مباحث جدی امروزه و در است که اگر بود کنم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
از رانندگی در انگلیس تا پیاده‌روی در کربلا

از رانندگی در انگلیس تا پیاده‌روی در کربلا


به گزارش خبرگزاری تقریب، ، است از دوردست سیدالشهدا؛ که از به ی رهسپار شده اند. که را نه در و نجف و قم و مشهد و...، بلکه در قلب یافته و اند که عشق حسین(ع) و و نمی و چه و چه گیر شد. فقط خود را به این تا به رسید. دانشگر، در این در است با به کشیدن عشق حسین(ع)، روایتی از آنان فدا شدن در مسیر سیدالشهدا را کند. بر اساس این گزارش، در ادامه یکی از های این فرا روی می گیرد؛ امید احمدی، 27 ساله، تاکسی، مقیم می گوید: من از حسین(ع) بر می به که در آن کار می کرد. ما نسل در نسل و اهل ولی من به آمدم. بلد بود و توی یک کار می کرد. علم های چند ای که توی های روز می روی شان و به عشق حسین(ع)جلوی می روند. بود که از سر (ع) نان و نمک و شدیم. از ام هم یکی از مهم مان بود. ها می رفتیم. توی هم که عشق اول و آخر همۀ ها ولی ما نمی توانستیم. مان و بهمان نمی دادند. تا اینکه به خاطر وضعیت بد اقتصادی مان، شد شانزده هفده سالگی اروپا. خانوادۀ ام چند سال قبل شد من هم بروم جا؛ ولی چون پاسپورت قاچاقی می رفتم و پنج شش ماه توی راه بودم. بین راه زیاد بود. هرجا سخت می شد دعا می و به حسین(ع) می ما را به مقصدمان برسان. بر گردن گرفتم که اگر لندن، توی یک گوسفند قربانی کنم. درخواست پناهندگی و شروع به کار کردم. اش این بود که ها توی داشتند و هم حسین(ع) رهایمان نکرد. من چند سال اول با ام می کردم. توی محلۀ چتم . اهالی این محل و پاکستانی هم ایرانی. هم اند. از می چون های که ها هم که ولی می داد از و بگیرند. به پول جمع کنند. را و اش کردند. در آن ای یک روز به بچه های و یاد می دهند. را هم می کنند. چه چه و اهل بیت(ع). ختم را هم طور. اگر ما هم کمک می یا یا نمی کند. سال های که نداشتم. و بود. کار که توی یک بود. چند سال که کار و پول جمع یک و اما مهم این است که در همۀ این سال ها حسین(ع) من را رها و ام را حفظ کنم. آن سال که می از هم سن و سال به حال من می خوردند. می می روی و عشق و حال می کنی. فکر می است. و گشت و و همه چیز ولی من از تا کار می چون من به فقط نبوده. من ام که پول تا به ام هم کمک کنم. بعد هم آدم که می به و پی می برد. که می آدم های با و دین دار با آدم های بی دین و بی فرق می کنند. هم آدم که به و و من این است که این آدم های دین های توی شان دارند. آدم این آدم ها را که می خوش حال می شود. نه که من در این سال ها من در اوج سال های می کنم. ام چون بین ماها رسم است که با دخترانی مثل خودمان یعنی یا باشند یا ایرانی. این ها هم که توی کم بودند. از دخترهایی که آنجایند حجاب مناسبی ندارند. از های هم به اند و بچه اند. از یا افغانستان هم اگر بخواهم زن بگیرم، انتقالشان به سخت است: دو سال مالیات بدهی، یک پرونده درخواستت تشکیل بدهی که آن هم یک مقدار پول خرج کنی. قانون هم این است که اگر همسرت را بیاوری، حداقل یک یک خوابه باشی و درآمدت از سالی هزار پوند نباشد. آن توی چند دختر همکارم بودند. از من خواستند با هم به کلوب برویم. خوش گذرانی؛ ولی من قبول نمی کردم. هم که شده ام شده که نیمه شب دختران مست و پاتیل سوار ماشینم شده اند. از من خواسته اند همراهم یا من همراهشان بروم؛ ولی این جور وقت ها حسین(ع) کمکم به یاد خدا و قیامت افتاده ام، به یاد و ام را بگیرم. طول را شبانه روز کار می کنم تا شوم. اگر تعطیلی هم بوده با ام ام پارک، ام گیم نت، ام ایکس باکس بازی یا با جمع شده ایم؛ ولی که مشروب نباشد. حال به شراب لب نزده ام؛ چون دوست ندارم نفسم را کثیف کنم. من همیشه پیش فکر می کنم اگر کنم عذابم می کند. گاهی از می گویند این ها این قدر می پس چرا نمی شوند؟ به نظر من دلیلش این است که خدا ما را به یک چشم نگاه نمی کند. بالاخره یک بین ما که ایمان به با آن که توی شان اند خدا را بشناسند و اطاعت از را ندارند. ها فکر می فقط توی با فرق دارد. از قبله تا یک مناسب کلی داستان دارد. من چون روی ام و رئیس هستم مشکلم است. بین مسیرهایم یک می روم و می خوانم و دوباره می نشینم پشت فرمان. که ام با یکی دو مجرد یک مشترک ایم که هر کداممان تویش یک اتاق داریم. یکی شان لهستانی است. می به آن ها می روم کربلا. آن ها که تصور کربلا. عکس و از حال و نشانشان دادم. من حال نیامده اربعین. بعد از سقوط صدام که تر شد، فامیل هایمان زیارت. هرکسی می آمد تعریف می کرد و من یک شوق و ذوق ای می کردم. حسینیۀ محله مان که تکمیل شد، یکی دو نفر از بانیان آمدند و یک ریختند. اول این ها جمع می شدند، ثبت نام می و پول جمع می کردند. سال پیش سی نفر از اعضای با هم رفتند زیارت. چه تعریفی می برگشتند. امسال یکی از ها شماره تلفن مدیر این مجموعه را داد تا تماس و اقدام کنم ثبت نام. خدا قسمت کرد و اول کارهایم را و مدارکم را به آقای رجبی. یکی دو به اربعین، زنگ زدند و باش این تاریخ که پرواز داریم. آن یکی دو نمی شد. شور و هیجان عجیبی داشتم. هرچقدر عکس و از تماشا کردم؛ ولی عکس و کجا و این حال و بهشتی ها عصا به دست و به راه می آیند. ها روی ویلچرند. این راه طولانی است. رفتنش سخت است ولی هر جور که بشود می آید. من به عنوان یک می آیم خسته می شوم؛ نمی دانم کسانی که ویلچر چطوری می یا و پیرمردهای سن بالا و عصا به دست چه جوری می یک نیروی دیگری آدم ها را می کشاند. اگر آدم این راه را غیر از حسین(ع) بخواهد نمی حتی ده کیلومتر برود. می ماند؛ ولی این شوق و ذوقی است که همه چیز برایش می شود. عکس ها و ها را به نشان دادم. هاج و واج بودند. برایشان غیرقابل فهم بود. باور نمی این روزها و این شب ها این طور از پذیرایی می فقط به عشق (ع)؛ مخصوصاً می شنیدند حسین(ع) 1400 سال پیش شهید شده اند می پرسیدند شما کسی که 1400 سال قبل شده طوری می کنید که دیروز شده؟! آن ها این رابطۀ بین ما و را درک نمی کنند. چیزی که جالب است است که شناخت از و امامانش ندارند. مشکل در این است که کافی ندارند. اهل تسنن و وهابیت در گسترده ای دارند. پول خرج می کنند. از فرق بین و سنی را نمی دانند. فکر می این تروریست های وهابی عقایدشان مثل بقیۀ مسلمان هاست؛ ولی اگر این مراجع تبلیغ و به زبان خود ها در از این ها می شوند. من با چشم تأثیر عاشورای را دیده ام. هر سال همۀ عزادارهای از جاهای جمع می توی لندن. یک مسیری را می روند، می و می دهند: آب، شله زرد و چیزهای دیگر. از می بینند بهشان مجانی داده می شود تعجب می کنند. همراه ها یک کاغذ هست که توضیحات کوتاهی حسین(ع) دارد. متأثر می شوند. از این سرگردا ن اند. دلشان می به یک وصل شوند؛ ولی جای درستی را نمی شناسند. من به اطرافیانم حسین(ع) یکی از رهبران ما است که ما هر ساله به زیارتشان می رویم. مقداری از این راه را هم می تا در بخشی از مصیبت های آن حضرت شریک شویم. چه کسی می حال را درک کند که نوزادش را در آغوش و گریه کنان زمزمه می کند و راه می رود. چه؟ بیایی تا بفهمی.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
ناخودآگاه مارون؛ وقتی مناسبات قدرت تغییر می‌کند

ناخودآگاه مارون؛ وقتی مناسبات قدرت تغییر می‌کند


خبرگزاری (ایبنا) ـ سندی مومنی: در چهل فصل (دویست و یک صفحه) به نگارش درآمده است. نام است که های آن در می گیرند. و با می کند. را می ای در نظر که می شود. این همه قبول نیست. و عدم تغییرات، سرفصل ماجراهای است. سه دارد: نخست؛ که از کل شده است. است های از مختلف. این را کلی و فصل های و ضربآهنگ تند ماجراها تقویت می کند. دوم؛ ای از است و را که این شود. است که از ای (انقلاب) در جهت به و ها است. این است متنی را در با به از کل در نظر بگیرد. است پتانسیل در متن و کمال به به جهت آن که بیش و پیش از و ای است که در با نظام، ها و ضدارزش های ای را پیش روی خود می بینند. این از هر بر دارد. سوم؛ در نقش می اما است. است که به رغم عدم اشخاص، است را با کند. است با تعداد زیادی که در فصل های چهل گانه دارند. با به نوع شدن با است. این در از ها تر از هاست. به طور از هوس های بی خبر است. این که او از به در فصل اول می شود و در آغازی است بر از و و زلیخا، به شناسانده نمی شود. کمی از و یا فیض می دانستیم. کمی تر می شد. به طور در جریان بی خوابی می گرفتیم. با این همه طور که شد این (عدم