بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب رسیدتلاش سربازان گمنام در مقابله با نفوذ ستودنی است

تلاش سربازان گمنام در مقابله با نفوذ ستودنی است


- - نماینده ولی فقیه در و با به فرا نیمه شعبان، 'روز زمان عج' گفت: تلاش این در مقابله با جریان نفوذ دشمن ستودنی است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
جوایز ادبی؛ عاملی برای کشف استعدادهای جوان

جوایز ادبی؛ عاملی برای کشف استعدادهای جوان


(ایبنا) ndash; مائده مرتضوی: سال متوالی در دو بخش و عکس با می شود. هدف این به آن کشف و و ترویج فرهنگ و شده است. به منظور بحث این و گفت وگو دستاوردهای احتمالی آن میزگردی با از آثار، و این در (ایبنا) شد. در این نشست، و حسن از این و داشتند. در این از عوامل بر افزایش یک تاثیر یک بر محبوبیت و مقبولیت یک و نقشی که یک می در هر شد. در این که در این از و پیش کرد و سپس و آن با به بحث و تبادل نظر پرداختند. موسوی: از است که در به تقویم خود است و در مدت سه ای که در تاریخ مشخصی و اختتامیه آن هم به رسم در خردادماه می شود. این به اختلافاتی که با پیش آمد، با خود از در این داد و را راه کردند. در حل شد و از من این کرد. با این تیم و در دو بخش عکس و شد. در از قبل هم بخش عکس و و نیست. است که گذاری این است. این به مفهوم وقایع دهه شصت و بمباران و حس هراس و هشدار و هر چیز که از این دریافت را شامل می شود. از تا به حال که چند روزی هم به پایان این مانده اثر به و های شده است. تا به حال حدود 200 اثر به و پیش بینی می شود که در باشیم. این می شود و سپس انتخابی می شود تا و شوند. از ده کتابی با گردآوری و می شود. در این ضمیمه ای هم از داشت. این عکس ها 30 عدد بود. در رابطه با این هم سعی شده که به تِم بمانیم. از دل یک به است و در حال و به نظر من می کرد که شده است که به و است. و طباطبایی: از های به در های مند شده اند و در حال شکل است که از بحث است. از را در حال به می بینم. از طرف و های هم در های از تا شده است. در این ها ثبت نام می که آن بود. حال این است که پیگیر کار یا زود آن را رها و کنار بگذارند. این ها یا نه نمی شود بحث کرد و به موجی است که راه و به هم خوب است که اهل به این مشتاق کمک اما این ها و ها معایب و محاسنی هم دارد. از محاسن آن می به و درسی که می اشاره کرد. اما معایبی هم دارد. به این با در این ها با و وعیدهایی رو می که است نشود، از چاپ و و کلا که جلب مشتری است. در این هنرجویان بعد از عملی این ها می شوند. فکری شود که در این ها می و به نحوی جلوی های به را گرفت. به نظر من مثل می عاملی کشف و آن ها به و این کار به درستی بگیرد این در آینده را داد و آن را بالا برد. حسن محمودی: به این ها را می بستری هر کرد و این پتانسیل در آن ها دارد. در این نقش چون و ... بود. اما در حال جای این گونه احساس می شود و هم چندان که به آن باشند. اگر هر ای به این سمت می تا حدی جای را پر کرد. از حال که در و و ... چاپ شده و با آن ها به شده اند که آن، است. نسل خود می به هدف شود. مقانلو: دو کلی و بعد به کنم. اول این که به نظر من خطا یا در های و که اسم و اند, است و هم در باشم, به که در های می شوند. چون در از های چاپ می تا داوری, و به هیچ وجه های به یا نام شده در را نمی خوانند, اول با می شود و بین رخ می دهد که آن چند را اند. این رای شدن یک کتاب, از هم بود. اگر ای با خوب یا ناشرش, را به دست ده و و هم از ده به او فقط پنج بدهند, باز اش از یک قوی که شده و فقط از سه 8 گفته, می شود. یکی از راه های این مشکل, روی باشد. و این است که وقت و حق و کل ها را بخوانند. به یکی از جوایز, کشف و به که خب های شده به ای مثل این و را که همه با دقت و می شوند. دوم. یکی از فعلی ، با است. حتی ناشران یا معتقدند که تا ndash; آن هم از نوع قطور!- ننویسی یک نیستی! که خب نگاهی و عامیانه است. پس کوتاه, و ارج نهادن به نویسندگان, می تا حدی با این نظر مقابله کند. اما به از کوتاهی که این سال ها شده مربوط به زیرمجموعه های بخش های یا نهایتا مشارکت بخش و اند و خروجی آن ها ndash; های ndash; حتی اگر به شکل یک مستقل چاپ هم بشوند اما توزیع شان محدود است و به یک کالای بازار نمی و صدایشان به مرکز نمی رسد. پس یک ای این میان دارد, شکافی بین ای که آثارش در این و شده و بعد می کتابش را به ناشری بدهد اما شرایط برایش مهیا نیست. حسن محمودی: با که در حوزه می این است که متولی و آن یک است. و از این منظر این را مهم دانست. در واقع این واسطه ای است که می بین و باشد. شهر به تنهایی می موثری در و باشد. اگر ظرفیت ها را در نظر بگیریم و با های می گفت که از از این برخوردار شد. از های در شدن یک اثر حرف می زنیم، فراموش نکنیم که ها نقش دارند. با تبلیغ می در تجدید چاپ یک عمل کند و این به زنجیره ای در جاهایی ها برقرار بشود، مهم است. از سوی ما در های ها و کارشناسان را هم دخیل کنیم. در فرشته، هنوز در و پیشنهاد می کنم در های حتما یک هم شود. مقانلو: من هم این است که چرا لزوما از این چنینی نمی شود و که از این می هم مورد نمی گیرند؟ طباطبایی: از این ها می شود که جایزه، این کار و به این کار اشراف دارند. و جانبداری خاصی، را می مهم است. من فکر می کنم در این چیزها رعایت می شود شد و که نزد و اهل قلم دارد، موید این من است. بحث مهم که این است که موفق تر از عمل می و این به سبب اطمینانی که نسبت به برگزارکنندگان می کند. شیوامقانلو و موسوی: چرا ها به حال خود رها می شوند، است به آن پرداخته شود. در راستای هدف ورک شاپی سه نفر اول خواهیم کرد که سعی این کارگاه با قیمت مناسب و اساتیدی متشکل از که این داستا ن ها را باشد. تصمیم که این ورک شاپ ها را از مرداد تا شهریورماه کنیم. از تسهیلات و تشویق که این در نظر این از است که در این در چهارم می افتد. چاپ و این به با انتشارات شمع ومه به افشین شحنه تبار توافق ایم که بعد از چاپ فارسی، هم شود. و برنامه به زبان های نیز داریم. کار که نمایشگاه عکس در است که می توانیم را هم در آنجا و است نوعی تور ایرانگردی است و ایشان می توانند خود را در رشت، اهواز، اصفهان و شیراز نیز کنند. در دهه های و کار در و با حال چه تفاوتی و رویه به نظرتان تر است؟ طباطبایی: در و که آغاز به کردم، که می نوشتند، شان را به و می دادند. به کار من در سخن چاپ شد. قبل از آن هم هفته و جمعه ، سخن ، بخارا و ... بود و ورود به جهان از طریق بود. هرچه بود، امید هم موفقیت اش می شد و پس از چندین به فکر چاپ و داستانش می و بود که با واکنش های رو می شود و این هم می افتاد. اما در حال امکانی در و از فرصت چاپ های خود را در این به گزینشی عمل کردن این و در به فکر چاپ این ها به می افتند و می به ناشرانی که کار اول چاپ نمی و می شوند. مگر تا کار خود را به سرانجام برساند. حسن محمودی: از استفاده می که پیشینه و اند و شناخت از و به هر حال از هم در برخوردارند. در از علی خدایی، بلقیس سلیمانی و دارند. هر از این نام ها از و خاطرجمع که از خود در نام های حمایت می کنند. خود به شخصه در مسابقه ای و به می کنم، با آن می گیرم و در اش در حد توانم کمک می کنم. شده که در نویسی، ام را جلب و گشته ام تا اش را کنم و اش را هم به ناشر کنم. گاه آدم را ام با 10سال که برایم نبوده اند.! مولفه های مختلفی باعث شده که مانع شدن این شده است. این بارها در های است و نویسانی که لایق و را به نشرها و محافل اند. این اتفاقی است که در دهه های قبل بود. در دهه چهل و پنجاه در این اند. بعد از نیز مثل مفید، زاینده رود، کلک و در اند. از وضعیت در مجله چاپ شد و این توانست را در آن به خود جلب کند تا جایی که محمود دولت آبادی در جلسه خوانی خود در آلمان ان را خواند. چاپ چند در از او را به یکی از مشهور تبدیل کرد. های را در این می زد. اما متاسفانه در دهه اخیر با که باشند، رو ایم. و های جایگزین شده اند و نقش تاملی در نفس اند. حسن این توسط نهاد یک این است که این مکان حتا با به تغییر هم همیشه سرجای خود هست. چه راهکارهایی می یک کرد تا شدن ای در فلان آن فرد به و به پشتوانه ای چاپ اثرش به شمار بیاید؟ حسن محمودی: ای چاپ آن محسوب می شود. این مدتی رخ داد و خوشبختانه محدودیت درج آن نیز برطرف شده است و با این رویکرد هم می شود هم نام آن جایزه. مقانلو: من دو شرط تداوم و چینش را دو مهم در می دانم که در جلب اعتماد مهم به استقلال و بی طرفی داوران. گاهی پیش که شدن رد دوستی ها و در ساز شده است. در گرچه یک توجیه تا حدی سوی ماجرا می این که دوست و از قضا هم نوشته و حق و شایستگی شدن داشته، اما در کل مشکوک به کارها را با دقت نخوانند یا رفاقتی عمل می در سرنوشت و ادامه یک و مراقب و حواس جمع بود. طباطبایی: ای که در نظر امر ای است. یا هر کس نتایج شده با نظرش نباشد است به آن اعتراض کند. به هر حال نیز وحی منزل و ای این امر را به تفهیم کرد تا در و گمان نکند دنیا او به آخر است. هر ای را نباید منتسب به کرد و به برچسب زد. طبعا هر مبتنی بر است که در کار می جوید و همچنین سال ها و مطالعه او. در آخرین در این نظرها و ها با هم رو می ، می و که تر به نظر آمد حرف آخر را می زند. حسن محمودی: است که رد اغلب چهره های را می گیریم، متوجه می شویم که در ای جزو برندگان و این اند. و هم به هر را می کند که از آن دفاع کند. موسوی: فاکتورهایی را می اجرای ضریب خطای کرد و آن تقسیم به دو و است که این امر در شده است. در این ارسالی می شود. در چون در فرم های ارزیابی به آن ها امتیازدهی می با این محاسبات می نقش را نیز داد. طباطبایی: در اثر دوباره بحث می شود و در های تلگرامی بحث و اختلاف بین اثر است. مقانلو: یک هم این است که چرا هیچ از آنقدر که من اگر چاپ شده هم باشم، دلم بخواهد در آن کنم و شدن در آن هم به من بیفزاید؟ در مثل مناقشه و هیچ بخش ادبیاتمان را نمی شود کرد، ولی چاپ در نیویورکر هر ای هم افتخار است. یا اُ.هنری که کادر خودشان های زبانی را که در آمریکا و کانادا به چاپ دقیقا می و سی منتخب را در سالانه می و به سه نفر اول هم می دهند. خب هیچ ای که نخواهد در این لیست یا بگوید کار مرا در نکنید. یک اطمینان و است که طی سال ها و با کار و اصولی و ای حاصل شده است. حسن محمودی: اینجا دو است؛ یکی بعد از چاپ کتاب، به صاحب اثر انتقاداتی دال بر چرایی در می شود و به این کرد که هدف داستانی، کشف است. اما در ایم که به بالای آن اشخاصی مصطفی مستور و احمد آرام هم در آن اند. در انتهای این اعضای و پیشنهادات خود را بهبود این به دادند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 13 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
سیلویا پلات را بیشتر بشناسید/10 نکته در مورد زندگی خالق «حباب شیشه»

سیلویا پلات را بیشتر بشناسید/10 نکته در مورد زندگی خالق «حباب شیشه»


به گزارش خبرگزاری ایران(ایبنا) به نقل از باستل- و است که اش آمیخته با رنج و بود. با همه ها و و های که در با آن رو به رو بود، همچنان به داد و آثار با ارزشی را که سرشار از عواطف و بود از خود به جای گذاشت. با این همه او را به مرگ که در اثر با گاز بود می و کمی او و اش که بر و اش از و مستقیم داشته می دانند. چیزهایی که از می دانیم از طریق های بر جای مانده از او و مطالب ها است که به طرق گوناگونی و در مجموعه های متنوعی شده است. در این مطلب به 10 نکته جالب و از این و سرشناس که دانستنش خالی از لطف نیست اشاره می کنیم. - شعرش را وقتی که هشت سال به چاپ شعر 8 شعر نام که در سال 1941 در به چاپ رسید. این شعر و و با بود که او در سال های اش سرود. در از این شعر را می خوانیم: ها را در های می به محض این که می کنند... - و دست بود پیش از در در یک هنر در می کرد. او در از ها تا های و طرح های اش، و را به روش های به به کار می برد. از های او به در هنر ملی به و می تا 22 ماه می سال از آن کنند. - در سن 12 160 بود هر ای از 140 به یا می شود .حتی اگر از او بی خبر از که بود. او در اش یک می شد که و های را، از به کرد. -مرگ پدر که او 8 سال نداشت عمیقی بر او و اتو پدر به طور غیر منتظره در پی قطع شدن پایش در اثر ابتلا به دیابت درگذشت. رابطه عاطفی قوی ای با پدرش و مرگ او بر او و الهام بخش او سرودن اشعارش به ویژه یکی از مشهورترین آن ها با پدر شد. -او برنده فولبرایت شد پس از این معتبر، به نیوهام در رفت و تحت نظارت دورثیا کروک، استاد مشهور، به پرداخت. او که در درس می خواند به نیز داد و در تابستان سال به دور اروپا سفر کرد. - به روز 16 ماه جون را ازدواجش تعیین کرد در یک میهمانی در نخستین بار همسر آینده اش تدهیوز، که او نیز بود را ملاقات کرد. در روز 16 جون سال 1956 آن دو با یکدیگر کردند؛ به روزی که وقایع سترگ در آن شکل گرفت. شوربختانه آن دو پر از و و سختی های پی در پی بود و های اخیرا شده فاش می کند که تد هیوز با او بد رفتاری می است. - از سوی ناشران رد شد تنها است که برمبنای و کشمکش هایش با شده است. هارپر و راو کمک هزینه ای این به داد؛ اما او که نسخه ای از آن را تحویل داد، از انتشارش سر باز زدند. یک ویراستار در انتشاراتی را ناامیدکننده، بچه گانه و پیش پا افتاده توصیف کرد. این نهایتا در به چاپ اما شخصا نتوانست آن کند. - را بار با نام ویکتوریا لوکاس به چاپ شبه مجددا در سال 1966 و سه سال پس از مرگ او در با نام به چاپ رسید. با این همه جنجال های زیادی حول این که می با نام شود یا نه. طبق گفته یکی از دوستان نزدیک او، بار این را با نام چاپ کرد چون دلش نمی مادرش و یا هر فرد دیگری که در را آورده، ناراحت کند. در مقابل، و مدعی شد که شواهدی ندارد که تمایل نداشته پس از مرگش روی کتابش باشد. با این همه مادر او تا سال 1971 از ترس اینکه افرادی که او را می شناختند خودشان را در شناسایی مانع از انتشار آن در شده بود. - او اش شوک می کرد اگر نگوییم همه آنچه در آمده با واقعی او تطابق دارد، اما از خیلی از تجربه های خود این استفاده بود. همانند شخصیت ایستر در این رمان، نیز خود تحت شوک درمانی قرار و چندین بار نیز در بستری می شود. او بار در سن بیست سالی و پس از تلاش نافرجامش در مک لین در ماساچوست شوک کرد. - او در می کرد که قبلا محل باتلر ییتس بود به نظر می رسد میراث ادبی موضوعی مهم و اساسی در باشد. آخرین که او در آن و در جا نیز در سال 1963 دست به زد، محل باتر ییتس، و نمایشنامه نویس بزرگ ایرلندی بود. این آپارتمان هم اکنون در در خیابان فیتزروی( fitzroy ) لندن واقع است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 13 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
حسین(ع)، مظهر و مفسر حریت و آزادگی

حسین(ع)، مظهر و مفسر حریت و آزادگی


ج- ، این که مکمل است و در سال 1916 شد، و در حقیقت درس به می و می خواهد که هم به و قوی و می که ملت هم به فرد می و همچنان که در جلب نفع و دفع ضرر و و عشق و خود را می داد، طور هم ملل و اقوام از این احساسات برخوردار است و تربیت و آن کرد و ملی به و در قلب ملت است . در این ، از فرد با ملت و و و را می ستاید و می که آن که خود را و رشد ، در ملت و ذوب شود و سبب ملت گردد و & & است که هر قومی در آن جذب و از خود بی خود شده، یک ملت واحد و و قوی بسازد. (مقتدری، 1326ش، ص 49) این از لفظ و به شده و از و ی و و است که با ها و ، و در را پیش چشم می کند. در بی به و را می کند و می که می در ضمن و را به که به شود. به وی، فقط است که می را فرا راه ی دهد. به این جهت است که از ، های و در ی را تبلیغ می کند و از تک روی و تفرقه به شدت انتقاد می نماید. وطن را وطن می و محور اساسی را و متابعت از محمد(ص) را نیل به سعادت فریضه می شمارد. از & & ای را اراده می کند که این در تا حدودی مهجور است . او نگران بود که مبادا بر & خود& فردیت را پیش کشد و به انگیزش در فرد جدا شدن و بریدن از نظام گردد؛ به روی & بی & را سرود و یک بار ای را بر دوش ی & بی & نهاد (برنی، 1364ش، صص 37-36). جالب این که خود در انتخاب & بی & مثنویش به پیر روم تأسی کرده، آنجا که می فرماید: جهد کن در بی خود را بیاب زودتر و اعلم بالصّواب (اقبال، ص 55) در این است که پرده از به و با دو عشق و عقل و آن در ، را و به درس و تا بن علی(رض) با خون خود و باشند. و سرّ در در در باب & و سرّ کربلا& این ی است : & جان در و او در ای است از عشق و و است به همه ی حق و & . سپس این نغز و خود را می سراید: هر که با بست از هر رست از عشق است و عشق از است عشق را ما است عقل است و او تر پاک تر تر بی باک تر عقل در و علل عشق باز عمل عشق صید از زور عقل است و می زند عقل را از بیم و شک است عشق را عزم و لا است آن کند تا کند این کند که کند عقل چون باد است در عشق و او عقل از چون و چند عشق از چون و چند عقل می که خود را پیش کن عشق کن عقل با غیر از عشق از فضل است و با خود در عقل شاد شو شو عشق شو شو عشق را جان است اش را است (همان، ص 74) با این که جنگ عقل و عشق را می را حسین(رض) می کند و عشق را در عقل می نهد: آن که عشق با عقل هوس چه کرد آن سرو ز بای بسم پدر & & آمد پسر بهر آن خیر دوش & نعم & سرخ رو عشق از خون او این از اوج در حرف & قل هو & در و و و این دو از آید حق از است آخر داغ است چون از را زهر کام آن چون در قدم بر و رفت در ها و رفت تا قطع کرد موج خون او چمن کرد بهر حق در خاک و خون است پس & & است اگر خود با سفر چون ریگ & لا تعد& دوستان او به یزدان هم عدد سرّ و بود آن اجمال را تفصیل بود عزم او چون کوهساران استوار پایدار و تند سیر و کامگار تیغ بهر عزّت و دینست و بس مقصد او حفظ است و بس ماسوالله را مسلمان پیش فرعونی سرش افکنده خون او این کرد را کرد تیغ & لا& چون از از رگ خون نقش بر سطر ما رمز از آموختیم ز آتش او ها اندوختیم شوکت شام و فر رفت سطوت هم از یاد رفت تار ما از زخمه اش لرزان از تکبیر او ای صبا ای پیک دور افتادگان اشک ما بر خاک پاک او رسان (همان، صص 74-75) این حقایقی بود که فکر و درباره ی & سرّ کربلا& را گزارش نمود. اینک می بینیم چقدر & عشق و عقل & و & منطق و اشراق & را است ، و تناقضی که گذشتگان عرفان نیز بدان توجه خاصی اند و همواره & جنگ & عشق و عقل را مطرح و بالاخره به پیروزی & عشق & بر & عقل & نوید اند. شیخ احمد ، فخرالدین عراقی ، عزیز نسفی ، شاه نعمت ولی، عبدالرحمان جامی، نجم الدین دایه و ، پیر و مرشد جزو کسانی اند که در زمینه & عشق و عقل & ها و ها ساختند و پرداختند. البته تأثیر بر در خصوص & عشق & بسیار بیش از سایر است . & عشق & & خود& در مرکز فلسفه جای دارد. عشق از نظر -گونه که در عارفانه ی وی مشاهده شد، مفهومی کاملاً متفاوت از سنتی عشق در ادبیات فارسی- هندی دارد. در نظر او، ی عشق متضمن خلاقیت ، تمایل به و کوششی بی انقطاع حصول به است . عشق به و می بخشد، ترین مدارج عشق ، خلق ها و ها و کوشش بخشیدن به آن هاست : عشق است امتزاج سالمات است در این نیز با تأثیرپذیری از به های منفی عقل و آن را در به اهداف کارساز نمی و بر & دنیوی بودن & و غلبه & مصلحت گرایی & آن اعتراف می مگر اکسیر عشق مدد رساند و وی را از این همه نواقص که خود بر شمرد دهد. خود حقایق است و بنابراین نیازی به نیست، هر چند مجال شرح و گسترده نیز فراهم نمی باشد. بند اول سخنانش را با این بیت خاتمه می دهد: عشق را جان حُریّت است اش را است (همان، 74) چیست و مصداق آن چه کسی می باشد؟ تعاریف گوناگونی از& & به دست اند؛ از گفته اند: & الحُریّه : اشاره الی نهایه التَّحقُّق بالعبودیّه للّه & الهی را می دانند. جنید بغدادی گوید: & آخِرُ مَقام العارف & مقام و مرتبه عارف، به & حرّیت & است . (سرّاج طوسی، 1960م، ص 450) می گوید: & والحریه اِقامه فتکون عَبْداً و عِنْدَ غیرِه حُرَّاً& برپای داشتن است، که انسان ی خدا و از قید غیر او، باشد. (غزّالی، 1347ق، ص 65) ابن عربی در & اصطلاحات & خود در می نویسد: & الحریه اقامه فهو حُرٌّ عَن ماسِوَی & . که را القاء می کند. (ابن عربی، 1948م، ص 11) عزالدین کاشانی نیز در & شرح منازل السائرین & می نویسد: & هِی الانطلاق عَن رِق الاغیار& . شدن از قید اغیار (جز خدا). (کاشانی، 1845م، ص 36) با این مقدمات، در جنگ بین عشق و عقل و حسین(رض) و به موضوع اصلی و مبانی آن می پردازد: آن که عشق با عقل هوس چه کرد آن پور بتول سرو ز (اقبال، ص 74) تا آخرین به گشادن اهتمام می ورزد و با مطلعی حسین(رض) را با بی عشق با عقل هوس می بیند و پسر زهرا(رض) را & & الی می نامد و است ترانه & عشق & از شهادت حسین(رض) پرمعنی و دلاویز و گیرا شده است : سرخ رو عشق از خون او این از او (همان، ص 74) بر این باور است طور که سوره اخلاص، و است ، حسین(رض) نیز و امّت محمدی(ص) است و می دهد هنگامی که ی خود را از خدا کریم گسیخت و تبدیل به ملوکیّت شد، ناگزیر حسین(رض) کرد و خود را فدا و سمبل و نماد جاودانه & & شد. از این رو، حسین(رض) رحمت بر و با خون خود، آن را آبیاری کرد و و را و از این راه، گلستانی در دل مؤمنان آورد تا همیشه قطع کنند و به تعبیری زیباتر، (رض) چمن زاری درست کرد تا در آن، هیچ استبدادی رشد و نمو نکند و لذا فرهنگ جلوی رشد را می گیرد: تا قطع کرد موج خون او چمن کرد (همان، ص 75) سپس آن گاه حسین(رض) را سرّ ابراهیم(ع) و اسماعیل(ع) می داند؛ که ابراهیم(ع) در راه اجرای حق خواست فرزند خود را قربانی ولی حسین(رض) خود و فرزندان و برادران و نزدیکترین کسانش را فدای حق و احیای کرد. نکته نغز و دیدگاه این است که برخلاف مشهور است که حسین(رض)، وی شدند نه این که حسین(رض) آنان و با این تعبیر پارادوکس را نشانه می رود: خون او این کرد را کرد تیغ & لا& چون از از رگ خون (همان) و سپس نتیجه گیری می کند که با نابودی : نقش بر سطرِ ما (همان) در می را حسین(رض) به ما آموخت و آتش نهضت های انقلابی را او ور ساخت و با آن که جاه و جلال و قدرت های دمشق و و از یاد رفت، ولی فریاد و عظمت و مبارزه به گوش می رسد. د. حسین(رض)، مظهر و مفسر و در و عاشورا بر و تکیه می کند. روشنگر رسای (رض) است که فرمود: & آفریده شده ای پس باش و آزاده .& و ، بی آن در است که به حقیقت، از حوادث کم نظیر تاریخ است . می که هر کس با خدا بسته ، از بند هر رسته : هر که با بست از بند هر رست از عشق است و عشق از است عشق را نا ما است عشق را جان است اش را
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 15 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
سالارنسب: بیشترین تحقیقات روی نحو ودستور زبان سعدی است/ حمیدیان: معشوق سعدی تنها وجهه مادی و انسانی ندارد

سالارنسب: بیشترین تحقیقات روی نحو ودستور زبان سعدی است/ حمیدیان: معشوق سعدی تنها وجهه مادی و انسانی ندارد


به (ایبنا)، و در روز دوم خود سروستانی، فرح و بود. در روز دوم این سخنرانان از وجه تشابه و های و به که بر و اندیشمندان بعد از خود گذاشت، و غزلواره های را با های مقایسه کرد. این به عهده علی و بود. در و از فرح کرد. سخنان خود را با این غزل کرد: هر که دلارام دید از دلش آرام رفت چشم خلاص هر که در این دام رفت یاد تو می رفت و ما و بیدل بدیم پرده برانداختی کار به اتمام رفت ... این در گفت: من از ادب آن و آن در است. که می شود تا این نوع در ملت کند چه های نیز دارا تا در ملل نیز خواهان باشد. شرط یک نوع این است که و با کند و نیز در اثر او تا تشخص و فردیت خود را حفظ و به آن بدهد. از بین انواع شاید نوع در میان ملل است و این می به این که ادب در دارد. و به یک قوم و به می آن است. آن ادب است. چون از است و همه ها از هر قوم و با آن درگیرند. آن عام است و یک به نمی شود و هر به می با آن کند. که کارکردی است و نیاز را تامین می کند. این نوعی است که برمی گزیند و این توام با فکری در هم موج می زند و این دو را هم ارز می کند. فرزندان خود اما از موضوعات فاصله زمانی و مکانی را می شکنند و از بین می برند. و و در پیشبرد این هدف موثر است. وی افزود: عمومی که می در و های ذکر کرد این است که؛ با عاطفه سروکار و این اتفاق در های هم می افتد. هر دو با به رو می شوند و با هوشمندی خود این را به مردم و می دهند. وقتی غزلی از می خوانیم راحت می توانیم را جای کاراکتر آن غزل بگذاریم و حرف های نگفته را در می و حس می کنیم. علی و فرح نیازکار در شعر بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم ... را و داد: مهم این است که در خود است که بوستان و را ماگفته است و با آرمان و خود در غزلیاتش می کند و در حکایات هم و اش را بر روی کاغذ آورده است. از عملی و نظری ما است و این را در و غزل می کند و ما را به وامی و این کاری است که هم می دهد و عشق خود را به می کند. اومانیستی(انسان گرایی) و این ها را در های خود نیز می کند و این دو به این است که آن ها هستند. این راز آن ها در های است. این است که از به ارث و نیز وام دار پیش از خود است. از سخن می رهد و به غزل می رسد. از و به می و به که و است می رسد. که گون و از به ارث در او می کند و به درک و لمس می شود. روی به و است که در و این در و عقل و و در عشق رخ می دهد. علی کرد و سپس از کرد. نسب در امر از در جهت کرد و و که روی شده به را کرد. وی گفت: بر روی هر دارد. به خود آن و های هم کرد. به محل و پس از آن گر می شود. بین و بین اهل مدرسه و خوانده می شده است و سخن او را به دو حیث کلی سوی و و می مطالعه کرد؛ در بخش سوری به مفردات؛ نحو زبان، از حیث معانی، مجازها و صورخیال، داستان گویی، که هم به خود شخص بازمی گردد و که در اثرش به آن ها است. در نهایت به تاثیرپذیری و پرداخته می شود. در باب روایت به بحث شده است. در مطالعاتی که شده بیشترین روی نحو ودستور است و را که در دستور حذف عفل در می بینیم. و سیاسی در آثارش پیوسته بود و از این با همشهری خود شیرازی دارد. در خود حرف های فلسفی می زند و از این حیث با دارد. سالارنسب طرحی به نام تلحلیلی کرد و از تحقیقی در این باره خبر داد. بعدی دانشیار دانشکده و علوم بود. وی در کرد و گفت: نوشتن مطابق با رنسانس و ای است که به آن می گویند. هدف اصلی من از شعر است و آن را به شعر پیوند می دهم. به سبک اش اهمیت است و ایجاد یک می شود. از برجسته وی این است که وامدار سنت است و وام دار شعر است که متعلق به وسطی است و سکولار محسوب می شود. در این شعر ما همیشه با یک شوالیه رو هستیم و که معمولا زنی متاهل است و همواره فراتر از است که توصیف می شود. در شعر از رنج و تعالی می شود که زیادی از آن است. شعر شعر مسحیت است. که برخوردی با او می شودکه او را ما می کند. در مسیحیت پرستش یک معبود را تعارضات جسمانی خود را زیر پا می گذارد. در هر دو پرستیدن و رنج و را و دوگانگی از است که او را سبک می کند. از یکسو و از سویی دیگر، معنوی. وی افزود: انگلیسی هم از ایتالیایی تقلید اند و در اوایل قرن 16 انگلیس کمی از خود خلاقیت نشان می دهند. در که در پساپترارکیسم با این رو می شویم. از نوع نیستند اما روح را حفظ می کنند. اولین نوآوری است. این یک نمونه از است که در جسم بازتولید می شود. قبل از کسی را نمی که از کند. در غزل های میانی شعر می بینیم. جسم فراموش می شود و به زیبایی درونی می رسد و آن را در شعر سعی که کند. در در نقاشی می شود و در هنرپیشه ای که نقش خود را ندارد، می شود و را می کند وبازتولید جسم، جای را به می دهد. و احمدزاده در گفت: در غزل های که تا می کند، به می رسد و وسوسه گونه با برخورد می کند. از مِموری یا می شود. او از بازمانده عشق می کند و سعی در نگه داشتن آن دارد. چالشی که در این است مهم است و است که آن را از شعر متمایز می کند. قرن را تزلزل می و در قرن هفدهم تخریب می شود. من در از واژه می کنم که در اواخر قرن رخ می دهد و بعد از آن کاپیتولیسم می شویم. در و دیواید نمی شود. اما ای که در یک منقسم است. بین و یک جور است. در کاملا ویژوال و است. بعد از کلامی به می آید و که در نیز از این نوع است.حرکت در نشانگر رسیدن ا زبازنمایی و گذر از به غیر از آن است که منطبق با نظریه لاکان هم هست. در و گزارشی از خود به نام پژوهشی تطبیقی در باب عناصر سازنده سنت های غزل و سنت های سونت ارائه داد و به وار مختصری آن نکاتی را داد. وی همچنین از حمایت استادان راهنمای خود اولیایی نیا و کیایی کرد. گفت: عشق که در تروبادورها نیز می شود و جمال دنیوی با به بعد است که در و نیز به چشم می خورد. این دیدگاه جدید هم نیست و پیشتر توسط ویلیام جونز، خاورشناس، شده بود. سپس وی به وار به خود کرد ودر بخش سنت های به به آداب های عشق ورزی این دو شاعر، های و خوی و تحلیل و با پرداخت. سپس در بخش سنت های به عاشق، از های و خوی و تعامل و با کرد و در انتها به بخش سنت های به عشق و موضوعاتی یک سویه عشق و فراق و وصال را در و قیاس کرد. آخرین و پترارک، حمیدیان، گروه و ا دبیات علامه طباطبایی بود. وی از تا به مانده نارضایتی کرد و گفت: در قرن ما متاسفانه تا به قرن که چهره اول شعر و ادب ما بود، افتاده است و بعد از شاعرانی گرفته است. من تا به حال کمال غزل سرایی را به هیچ شاعری نداده ام. سبکی که در سُرایش غزل مبتنی بر وحدت مضمونی در کل غزل است. که هشتاد تا نود از نوع است که بر متکی است. من با این نظر چندان موافق نیستم. غزل تک و حول یک است و که هم که به آن در کم و کیف آن بحث بسیاری است. حمیدیان از محمدعلی انتقاد کرد و با این که ماهیت به شدت مخالفت کرد. وی این را ده از و داد: وجهه مادی و و نشانه غزل های را حداقل در 47 غزل ام و می با آن ها گرایش به عرفان را در تایید کرد. سخنانی را که در باب روابط غیرمعمول بیان می کنند، مزخرفات و هایش را با مثال هایی از داد. در انتهای این نشست، علی شناسان را از جمله ارج نهاد و این را متذکر شد که هر محققی بخشی از را مورد است و این کارها در جای خود ارزشمند است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
سپاه پاسداران؛ نهادی معتمد، مردمی و برخاسته از آرمان های حق طلبانه

سپاه پاسداران؛ نهادی معتمد، مردمی و برخاسته از آرمان های حق طلبانه


فرمانده با فرا انقلاب اسلامی و روز پاسدار را به کل سپاه، آحاد فرماندهان و کارکنان این نیرو تبریک گفت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اجتماعی
لزوم جابه‌جایی 142 میلیون تن بار برای جبران زیان حوزه مسافری/ سهم ریل از درآمد نفت‌‌‌‌و‌گاز محقق نشد

لزوم جابه‌جایی 142 میلیون تن بار برای جبران زیان حوزه مسافری/ سهم ریل از درآمد نفت‌‌‌‌و‌گاز محقق نشد


عضو راه‌آهن با به 46 تن بار در سال 96 گفت: به بار ریلی نیازمند 77 تن بار هستیم و اگر بنا باشد زیان حوزه مسافری را هم جبران باید سالانه 142 تن بار جابه‌جا کنیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اقتصادی
سعدی‌پژوهی در ایتالیا: نگاهی به چند ترجمه از گلستان

سعدی‌پژوهی در ایتالیا: نگاهی به چند ترجمه از گلستان


به خبرگزاری ایران(ایبنا) در و پترارک که در موسسه شهر برگزار شد به ای با در ایتالیا: به چند از پرداخت. متن این به شرح زیر است: این است مقدماتی در گزارشی از های به ایتالیائی و از این ها. ـ به یک قرن و نیم از گام در از می گذرد. که و ایتالیائی، د Gerardo de vincentis به سخن است. این که در سال 1873 به چاپ است و دیباچه، و حکایتی از باب سوم را در گیرد. در ای کوتاه از سخن به سخن یاد می کند و بر این که این پیش از این به های شده و وقت آن است که هم از این در و ادب بی نمانند. وی در این می شود که در او، و فرم شعر و نثر کم و کاست و تا سرحد امکان، در رعایت تا و و زیبایی به شود. در های این می گفت که به نحوی گسترده و از ها، و در رمز و راز نثر و و به سود است. در شرح و که بر از می می و وی را با و و گری او ستود. این از نقد و یک یک و های در و با شعر دارد. متن به شعر، و نثر نیز، به سیاق نثر رایج در قرن نوزدهم، است. د از و پربار است و علمی و ها و های پس از او به شمار می آید. جای تاسف است که این تنها به بخش کوچکی از اثر می و ای از متن سخن وی، به پنج دهه در انتظار بمانند. ـ در 1917 به وسیله و ادیب ایتالو پیتزی Italo Pizzi در دو جلد به چاپ می رسد. پس از پیشگفتاری نه چندان در شرح حال و تجارب و تالیفات و و عصر و و وی، در طول سال ادب می شود. این از به دست می و آن، یکی از عصر و متن به نیز کرد که در با د که پیش یاد شد، و است. در این متن به متن و شرح و از و این در نمی دهد. ها و به و به ها و های متن می کنند. در از و شعر قرن می و این در حفظ و و تا حدی است. به جهت سعی در در و در با متن از ها و است. در این و همه باب های به بخش های با شده است. و به از راه که در است سهل تر می گیرید. ـ در سال 1965 به پیو Pio Ronconi می شود. در و به شرح در و و این ها در وی می با بر این که و و گرا، به نظم و نثر و بزرگ ایرانی بخشیده است. می گوید: در روایت این ها، در روان و موجز، به و فلسفه حیات می شود. اثر وی ای از اخلاقیات و طنز است که انعطاف پذیر از هویت در مقابل ذهنیت ارتجاعی خویش می دهد. مجموعه ای است از حکایات و حکمی، که جابه جا، و حتی غنایی از آن سرک می کشند. مفهوم ناپایداری و گذرایی هستی را به تصویر می کشد که بیانگر در غیر عرب است . پس از به های متن می و می که غیرقابل است و پیچیده نثر او، که شامل موازنه قوافی، معماری جملات و مسجع، هماهنگی تصاویر، و سخن و یک پارچه در خدمت درک و متن به کار شده اند و در نهایت به کمال معنا و لفظ است. با از دست دادن نمادین زبان، که ما را به رهنمون می شود نیمی از بار از دست می رود. حتی می گفت که گاه سهل و بودن در به و نامفهومی شده را سردرگمی می کند و گاه این مشکل به ابتدایی و کم می انجامد. جامع، و روشنگر نکات، در خوانش و محسوب می شود. در تطبیقی به متن این در دو گفت که این بار از نوتر و تر به ذهن دهه شصت است. نثر، فهم و از لغات فصیح قرن نوزدهمی است و در به متن سعی در های روایات دارد. ـ در سال 1976 از در علاقه مندان است. این نیز متونی که پیش از این ذکر شده در پیشگفتار، به معرفی آثار، شرح حیات، سخن می و میراثی را که این شیرین سخن ادب به جای می ستاید. در از های به های داده، مثبت و منفی این ها را مورد می دهد و در به این نکته اعتراف می کند که تاکنون، به دلایل گوناگون، هیچ غلط و حذف و تحریفی از به های نگرفته و از بر گردان ها و نارسایی های دارند. در اغلب موارد به علت ارجاع به از پیش این اشتباهات و تحریف هاتکرار شده است. از محمدعلی فروغی به سال 1936 و روسی آن به روس علی اف که در سال 1956 در مسکو به چاپ رسیده، استفاده است. با به کمبودهای می گوید: بر خلاف شهرتی که در و سهولت فهم دارد، این مملو از است. به علت نزدیکی به ما و خاص به در و رساندن به خواننده، این متن از مدرن و دور از تکلف است. از و که در نکاتی در توضیح های و عرفانی در طول متن نمی دهد و از ها و حواشی درون است. این در سخن است اما از زیبا شناسی نثر ای اندک دارد. ـ آخرین از به خاورشناس، اسلام و کروبینو ماریو گوتزتتی Cherubino Mari Guzzetti در 1991 است. این که از محمد جواد مشکور گرفته، از متن با کتابشناسی از مرتبط، به های و چند مرجع معتبر در پژوهی، همراه است. علاوه بر شرح حال شاعر، کاملی از قرآن و اعلام به متن افزوده شده و ها توضیحات مربوط به های دشوار و اشارات و تلمیحات را در گیرد. در و در با های گفت که دقیقت تر و تر اتخاذ است. در آزاد و شده و به اقتضای و از بازسازی های در پرهیز می کند. اما شد که این گزینه به کمک می کند ولی از که سخن به لطائف و های نثر مسجع و اینگونه از انعکاس چنین جدا سر باز می زند. در مجموع می گفت که آنچه در تحلیلی، ها و ها کمک بسزایی به و ارزشمند در می کند و این را در حیطه می دهد. همان طور که در این بخش در کشور از تا امروز به و تفسیر اختصاص یافته است و جای بوستان و وی در همچنان خالیست. با هم چیدن ها می گفت که سخت و در راه و شناساندن سخت دلنشین و والای نمونه های و ارزشمندی در و ادب داده است. شعر و نثر در نخست ساده تر از عارفان انگاشته می شود ولی مترجمان سخن وی همه بر این عقیده اند که این سهل و به دیگر، بی شک به کارزار می طلبد. های به نحوی، از ژرفا و بینی دینی / فلسفی، و زیباشناختی ناب شیخ شیراز را به می کند اما کانون آن ها است. آن جا که در شعر و نثر تقلیل بکار رفته، متن از فاصله می و که نوشتاری و فهم برگزیده شده های زیبای با و لطائفش، نامحسوس و بیرون از متن باقی می مانند. امید بر این است که بتوان، با آموختن از های پژوهشگران با شناسایی و تعدیل ها، و به ویژه، با توجهی بیشتر به در سخن از این میراث جاودان ادبیات داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
توجه به مناطق محروم از اولویتهای مهم دولت است

توجه به مناطق محروم از اولویتهای مهم دولت است


- - خاش و گفت: به و یافته که در گذشته مورد غفلت واقع شده اند از اولویت های نخست دولت تدبیر و امید است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اجتماعی
بیانیه سپاه حضرت عباس (ع) به مناسبت روز پاسدار و جانباز

بیانیه سپاه حضرت عباس (ع) به مناسبت روز پاسدار و جانباز


سپاه (ع) با فرا سوم (ع) روز پاسدار و چهارم ابوالفضل العباس (ع) روز جانباز و تشکیل پاسداران انقلاب اسلامی ایران را گرامی داشت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
غفلت؛ تکیه‌گاه دنیا پرستان

غفلت؛ تکیه‌گاه دنیا پرستان


گروه معارف-نکوهش و به این که فرد راه به و را در و ترک و آن در خانواده، لذت بردن از لذایذ حلال و مشروع را به انسان توصیه می‌نماید و آن چه مورد مذمت می‌گیرد، دلبستگی به دنیاست تا جایی که لذت دنیوی هدف گرفته و او را از معنویات و یاد خدا غافل کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
تقلای امارات برای نفوذ در شاخ آفریقا و بحران‌های ایجاد شده

تقلای امارات برای نفوذ در شاخ آفریقا و بحران‌های ایجاد شده


به گزارش گروه بین در با «نفوذ تهدید شده در شاخ آفریقا» آورده است: نبرد در شاخ به و که است آن هم بعد از آن که و را به دلیل نقض خاکشان، اخراج کنند و حتی از قطع همکاری خود با خبر داد. در پی روبرو شدن با بحران‌های متوالی مجبور شد به آفریقایی نزدیک به شاخ پناه ببرد، به منظور خود را تا حدی با در دست به نقض ملل زده و در خود را نقض کرد. شاخ شرق و سرخ و عدن و باب از از رو و به طور کلی ملت و به که نفت از این می‌کند. در شاخ به بیش از 10 سال پیش که نقش در این به طور که در در شد و به و گرفت. رمز در این بود که از آن را تحت خود که 17 از را به خود می‌داد و حق به اکثر بندر شاخ در و اریتره را خود تامین بود. در طول زمان کرد تا قوی در یمن و باب ایجاد کند. در نهایت، هدف این بود که خود را در شاخ کند، به طوری که بنادری که به آن داشت به پایگاه‌هایی راه اندازی عملیات هوایی در جنگ بین ائتلاف به فرماندهی و حوثی ها در یمن مبدل شد. میل به چیرگی تمایل عربی متحده به کردن ژئوپلیتیک در شبه بخشی از دیدگاه است که با بر و اراضی شاخ و بین یمن و باب استفاده کرد و یمن  را به همسایگانی فعال و امن خود تبدیل کند.  در موفق به آن شد، بخش مربوط به شاخ و حتی سقطرای یمن که صدها کیلومتر تا این فاصله کاملا تحت خود و در صدد بر یمن است تا خود در این را کامل کند. عدن را به مهمترین مرکز قدرت نیروهای خود در یمن دست و به ناظران تحرکات نشان می‌دهد که این در مدت اخیر  به وضوح فعالیت‌های خود را در اطراف باب متمرکز است. شیخ «محمد بن زاید»، ولی‌عهد و مرد قوی در عربی، چندین سال پیش در دیدار با رهبران ارشد ارتش از قصد خود تقویت نقش در حفاظت از خبر داد و این موضوع در راستای نقشه کشورش گسترش در هرمز، باب و حتی شاخ است. عدن و عرب را تحت خود داشته باشد که از سقطرا در تا در و شرق تا در باب و تا شاخ و در غرب را شامل می‌شود. بن به در این است به گونه‌ای که طی توافق با آمریکا و مصر نقش مستقیمی ایفا کند حتی اگر پا را از نیرویی عربستان هم فراتر گذاشته باشد  بخصوص که به منابعی که سایت تاکتیکال ریپورت منتشر کرده، بن است شناخته شده از امارا
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : بین الملل
راز موفقیت کتابی در تیراژ 40 هزار نسخه/ تأثیر خصوصیات ویژه شهید جاویدی در استقبال از کتاب

راز موفقیت کتابی در تیراژ 40 هزار نسخه/ تأثیر خصوصیات ویژه شهید جاویدی در استقبال از کتاب


نویسنده و راز با به از این و به چاپ سیزدهم گفت: راز موفقیت این کتاب، خصوصیات ویژه زندگی شهید مرتضی بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : استانی
لیورپول چگونه به یک تیم مدعی تبدیل شد؟

لیورپول چگونه به یک تیم مدعی تبدیل شد؟


برد 3 بر صفر لیورپول در روز این به نظر اما به این رقم که از نظر تعهد کاری و اخلاقی که نسبت به تیم و سرمربی‌شان یورگن احساس می‌کردند، تحسین‌برانگیز ظاهر شدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری ورزش سه
موضوع : کل اخبار
اونای امری:/ PSG هنوز قابل مقایسه با بزرگان اروپا نیست

اونای امری:/ PSG هنوز قابل مقایسه با بزرگان اروپا نیست


سرمربی پی اس جی است که ها به سطح اول هنوز به زمان و تجربه بیشتری نیازمندند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری ورزش سه
موضوع : کل اخبار
زمزمه‎های مناجات شعبانیه در حرم مطهر رضوی طنین‌انداز می‎شود

زمزمه‎های مناجات شعبانیه در حرم مطهر رضوی طنین‌انداز می‎شود


همزمان با فرا ماه ماه و ادعیه و مناجات شعبانیه در حرم مطهر علی بن موسی الرضا(ع) طنین انداز می‎شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری اهل بیت
موضوع : کل اخبار
فرار یکی از متهمان پرونده محیط زیست به خارج از کشور/ صدور 350 فقره کیفرخواست آشوبگران خیابان پاسداران

فرار یکی از متهمان پرونده محیط زیست به خارج از کشور/ صدور 350 فقره کیفرخواست آشوبگران خیابان پاسداران


به به نقل از پایگاه اطلاع رسانی و تهرانجعفری و در جمع - که به این صورت گرفت، کرد بازدیدهای سرزده از دادسراهای مختلف یافت. به - با به - و با به نقش آن در مقابله با با و بانکی، خاطر نشان کرد که اگر این به مرجعی انبار ها شود مثل آبی بودکه است آتش را خاموش کند ولی خودش به تنش می شود و از هدف اصل این دور شد؛ طور که با به بحران آبی آبی که است با گره و آب، و تنش های آبی ذره ذره نقش آب را از یک نقش به یک تنش می کند. به این کرد: اجازه داد این به توقف های مهم شود و اگر این اتفاق افتاد، یعنی به وضعیت سابق برگشته ایم؛ لذا آقای به نحوی ریزی کند تا این بتواند به خود عمل کند. با بر این که - مهار این شده افزود: این شده تا هایی که های با را به ارسال می نمایند، نقش بیشتری در این ایفا نمایند. با به مشکلاتی که در شکل می گیرد، داشت: ها نمی و موسسات غیرمجاز رشد می کند و در نهایت آن به در منجر می مشکلات از یک به دیگر می گردد. وی با این که از ما می که به بیت گفت: این است که های تا ای و اگر به هر شد، به گیرد. با این که عمل در مثل - افزود: این با که مال خود را از دست اند و فرد مال خود را از دست می و عمل و لذا این به به های مهم اگر به را تحت و ها را به دید. با به - به کرد: در این پیش شده و در این به وقت شد که با ها تا آن ها های به شده و با به این ها را جدی بگیرند. با طرح این که چرا به عدم مسؤولین اموال بیت به غارت شود و بعد ورود کند؛ طور که در اختلاس سال از شرکت عملیات اکتشاف نفت ایران شاهد این بودیم، مکرر با ها را تأثیرگذار و اثربخش و کرد که ها و به خصوص های دولتی در این ارائه دهند و ها را تشدید کنند. تسریع در به های کلان وقت به ها را به اولین مطالبه از این کرد و افزود: ها مهلت معقول شود و از اطاله دادرسی به نیروی انسانی از جمله قاضی بر می گردد؛ اما صرفاً به تعداد ها و به است. این که شد با - هزار و دویست میلیارد تومان به بیت بازگشته و هم آمار کیفرخواست های صادره، از است که دفاع از را می سازد. از با به اهمیت یکی از های را عدم جرات گذاران و با به تهدیدهای موجود در این یادآور شد: یکی از تهدیدها این است که به محض این که می و نهادها به سراغ آن ها رفته و کرده که شما پول و رانت دارید و این ها را از کجا آورده اید؛ این در حالی است که قوه به یک مؤثر در ایفای نقش کند. وی مختومه را در که از و های مملکتی خارج نشده، قابل توجیه و داشت: است های اجرایی، امنیتی یا انتظامی خواستار این و رسیدن به اهداف خود قوه را نیز ابزار کنند، ولی ملاک و اگر کسی در و و های می با او شود؛ و چنان چه غیر از این انگیزه در تضعیف شد. با به از کالای ایرانی که از سوی رهبرمعظم به سال 97 انتخاب شد، بر از های کرد و با این که از به معنای از و فاسد نیست، افزود: این که میدانی یک اصل مهم ولی اوقات تا گام اول را بر می دارد، از سوی مرجع احضار می شود که نتیجه آن دیدن و رویکردی موجب می شود که به با متهم شود. قوه از کسانی که سالم و دارند می کند تا آن ها بی نگردد. با به این که مصداق های فراوانی از از و افزود: در های مفتوح در تهران، بر این که با متهم، کارخانه های تحت مدیریت وی نشود؛ چرا که در همه موارد متوقف ندارد. با بر قوه بر از گذارانی که در و و های می در راستای تأمین تداوم با در سال جاری را نیز از های و افزود: این اولویت اول و قوه در با اهل تعارف با هیچ کس و قاطعانه با در تمام عرصه ها می کند. وی با انتقاد از این که در سال های استفاده از سپرده های نگرفت و همین امر باعث بی اعتمادی شده گفت: در با از سوی که از آن مربوط به تعزیرات و در رویکرد حمایتی که تاثیرگذار نیز بود، دارد؛ که حل م
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اجتماعی
غفلت از آخرت انسان را از منشاء اصلی دور می سازد

غفلت از آخرت انسان را از منشاء اصلی دور می سازد


حوزه/ گفت: یکی از به از می چرا که عقاید خرافی و عدم ثبات در اعتقادات از دیگر موانعی است که انسان را از منشاء اصلی دور می سازد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری حوزه
موضوع : کل اخبار
«سه نور تابناک آسمانی» در خانه فرهنگ صدف

«سه نور تابناک آسمانی» در خانه فرهنگ صدف


کانون نبأ ــ صدف با فرا ماه و حسین(ع)، حضرت ابوالفضل(ع) و سجاد(ع) برنامه «سه نور تابناک آسمانی» را برگزار می‌کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
وجه تشابه سعدی و پترارک بازتاب زبان رایج زمان به صورت فاخر است

وجه تشابه سعدی و پترارک بازتاب زبان رایج زمان به صورت فاخر است


به (ایبنا)، روز از و ، با از استادان ادبیات، و روز (سه 28فروردین) در شهر در بهشتی شد. این به همت شهر شناسی، رایزنی جمهوری اسلامی در رم و در و می شود. در این علی محمدخانی(معاون شهر کتاب)، کنچاتوری(سفیر در ایران)، رافائل موریللو (نویسنده و عضو دانشکده و های خارجی علامه طباطبایی)، کورش کمالی سروستانی( و رئیس بنیاد سعدی)، میرجلال الدین کزازی(پژوهشگر، و دانشگاه)، (استاد و در بولنیا)، ملک (عضو الزهرا)، (استاد تهران)، و (پژوهشگر و دانشگاه) به و پرداختند. علی در این با ای به در روز او گفت: شهر با و و چند از سال 1391 در روز در و و جهان، است و در سال های آتی نیز داشت. ما هر سال در روز همایشی تطبیقی با یکی از در باب و یکی از شاعران یا که با می و تاکنون و پوشکین، در و روسیه، و یونس امره، در و ترکیه، و سروانتس، در و اسپانیا، و متنبی، در و عرب، و کنفوسیوس، در و چین، و ویکتور هوگو را در تهران، شیراز، پاریس و بزانسون ایم. ما به و اختصاص و سال هم و شیلر را با آلمان داشت. وی دلیل و این اظهار کرد: در و غرب مشهور هستند که از اسپانیا آمده اند. به رغم جفا و از با بی کم و در عشق و و بر این می کنند. و بر و غرب اند در غرب بحث شده است. نوع که با اند را در می که و در دل به بدل می یا و ای و می که از یا برخوردارند. در و گذاشتند. مهم ای که از می این است که عشق و است. شهر در افزود: عشق در و به عشق در و به است. که می کند به دیر و عشق به از این نوع است. بود که را به او که در و همه با آن دارند. به غیر از که در شعر هم این حکم را و هم و هم و اند و در این عشق یک نوع بین و را می بینیم. در نزد و و و این عشق هم است. از در است که در دارد. در غزل در ادب است. کرد: مهم و عشق و است که آن شد. غزل را از این جهت که غزل همه ها و و عشق و را می به دانست. غزل های شورانگیز سال هاست که با دل و جان ما ها و کشورها بازی می کند و پس از قرن ها ما را به عوالم می برد. هم با سیصد و اندی غزلی که است. های به یکی از مهم و ارزشمندترین شعر در کل غرب است. او یک غزل سرای بسیارچیره دست و هنرمند، مردی فیلسوف و متفکری انسان گرا و اخلاق گراست. را منشاء اومانیسم در غرب می دانند که بر دیگران هم است. عشق او و مصائب آن در عالم عشق، داستانی است که همه خواننده ها با آن خوانندگان که با ها و شعرهای دارند. و هر دو در خود از طنز و هجوگویی هم که این هم یکی از نکات و های این دو است. وی در گفت: در چندین دارد. شش از گلستان بعضی غزل های او شده و بوستان هم در حال است. در و طی این صد سال؛ یک از غزل های ندارد. شناخت او برخلاف در کم است و امیدواریم هم با شوند و در مقام مقایسه با ها و جلوه ای که این دو در غزل اند را دریابند و مطالعه کنند. کنچاتوری، در هم که حضوری در داشت، ضمن قدردانی از مسولان همایش، گفت: من باعث افتخار است که در آئین گشایش این با ارزش شرکت کنم و از مجموعه شهر مخصوصا آقای فیروزان تشکر می کنم. این باری نیست که شهر ارتقای در با سفارت می کند. ما مجددا در جریان نمایشگاه بین که طی هفته های در می از شهر برخوردار شد. می توانم بگویم که هم که این شده و هم اساتید و پژوهشگرانی که این است تقدیر است و فکر می کنم این دو روزه که وجه این دو شخصیت و بزرگ و ایتالیاست، با یک مهمی که امور و های بین در و همچنین خاورمیانه با ها- 2018 می کند، همخوانی فراوانی دارد. وی داد: فکر می کنم قصد این که یکسری ابتکار عمل را با خود به همراه این است که پیوندها و متقابلی که و سایر روی هم را تحلیل کند. ما می یک چند بین این و این سابقه و با فراز و نشیب و پستی و بلندی های روبه رو است. همه ما به می که از نظر جغرافیایی در اما من به اصرار کردم که را هم جزو این دهند. شاید ما به این فکر نمی اما این خوب است که گاهی به یاد بیاوریم که و روحیه و نوع رویکرد و که به طی قرن ها روی گداشته و به به آن ها غنا بخشیده است. در می که مدت زیادی، چه از نظر کشف و شهود روحانی و و چه از نظر علوم و فنون مختلف، این دانش ها از طرف شرق به غرب اند که در این می گفت که یک عطف و یک هسته مرکزی و هم یک مقصد بود. مدت به یک آزمایشگاه و محل تجانس و پردازش آن اطلاعات و علومی بود که از سمت شرق به غرب می رسید، که می گفت در طی این و پروسه، و نقش اساسی و مهم در ایفا می کردند، چون به واسطه های و به سنت های چند و باستانی و آن وطنی که هر دو داشتند، هر دو کمک کردند که این گفتمان با خودشان و با در این برقرار شود. در در افزود: قطعا و سخنرانان برجسته دیگری که امروز در اینجا بهتر از من می فقط می خواهم این را کنم که آن متون و و اندیشه که از یونان و رم به او رسید و را در دورانی که تازه از قرون وسطی خارج می شد، یک بار کرد و این مفاهیم را بازیافت جامعه آن شناخته شده و اکثرا هم نسخ و رونوشت که از شرق و مشرق زمین به دست بودند. در می آن وافری که به می داد و احترامی که قائل بود که در او هم مشاهده است و این احترام و را در اروپای آن بود که در آن رایج بود. این که به گذشتگان و که به هم در ها و او به لاتین مشهود است در اروپایی بود که در حال گذار از به مدرنیته و جدید بود. اما آن چیزی که در ذهن عامه مردم از مانده، او بلکه در ذهن آن ها مانده که خود از آن ها به جزئی تر و سطح پایین تر یاد می کرد و آن هم است که به ولگار شده است. در پایان کرد: همه مادر طول مدت تحصیل با یکی از شاهکارهای شده ایم و آن را خوانده ایم که این شاهکار یا همان اشعاری است که از آن، آن که در شبه جزیره رواج را به صورت و متعالی در ها و اشعار بازتاب و فکر می کنم این هم یک وجه و باشد؛ چون فکر می کنم هم در همین نقش را داشت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
برای رسیدن به قله های بلند و فهم درست از حکومت نیازمند تربیت طلاب با ایمان هستیم

برای رسیدن به قله های بلند و فهم درست از حکومت نیازمند تربیت طلاب با ایمان هستیم


حوزه/ به قله های و افق های به های با نیاز است و این تلاش تنها از ساختار انقلابی میسر است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری حوزه
موضوع : کل اخبار
80 درصد آثار فرهیختگان حوزوی خارج از محدوده علوم سنتی حوزه است

80 درصد آثار فرهیختگان حوزوی خارج از محدوده علوم سنتی حوزه است


(ایبنا)- حقانی: حجت سال و رئیس پژوهشکده دانشنامه و حجت مهدی نیکبخت، سال و و یادگار سال عصر 27 ماه در از با و انتشار در بخش های این مجموعه آشنا شدند. در حاشیه این با در اتاق گفت وگوی ایبنا، ضمن و سال و بیان تاریخچه ای در ، از نشر و از ضعف سخن گفت. سال در چه می شود و آیا این به دین و های یکی از این این است که صاحبان باشند. طرحی در معاونت نوشته شده که سال دین را کند که شامل های دین شوند. این به های و با دین از این رو در سال 16 داریم. در ذهن در دین جای نگیرد و دین را محدودتر تصور ولی در سال فعالیتی که در این چند دهه به های پرداخته شده است. پس از انقلاب، و نهادهای مختلفی در گوناگون کرد و ده ها که می را در آن بگذرانند. حتی در سال های در عرصه فقه فقه تربیت و فقه هنر است. 80 تولیدی در این و 20 در های فقه و و می شوند. 80 هم که به سال می و به های با دین است. از این ها در سطح در شهر قم شده و در این ها دارد. حتی در ای آیت و در همه ها از را به و کانادا، آمریکا فرستادند. قم در یکی دو دهه از های است. حتی روحانیونی به به پزشکی در این اند. در سال چگونه در و هر طرح در یک جمع کارشناسی پنج شود. ها پیش از نگارش را طی و در یک و بعد به چاپ می رسند. در مراکزی آموزشی امام خمینی (ره)، و دانشگاه، و دفتر تبلیغات مدرسین قم و المصطفی، تا یک را هفت نفر نکنند، نمی شود. اگر اثری از این شود دغدغه ای از جهت و اعتبار ندارد. سال های فعال و را تحت می دهد. بعد از ها در و شد، دوباره در سال این را طی می کنند. سه اِجمالی، دو تفصیلی و یک سه و در چهارم یک هفت ها را و می کنند. هر را حداقل 12 نفر و بررسی می دهند. که در سال این را طی کند از یک حلقه دوم عبور است. در مجموع در های در هر دوره، 50 اثر در رده های می شوند. می این را کرد، چراکه در هر اثر در یک خاص جذاب باشد. در قم که در های ذکر شده تخصص و می به داور در سال کنند. در هر از را می کنند. ها به و می شود. در 16 از هر داریم. - نیز با سال در سال 1396 شد. از بین یک ای که در ها شد، 130 به دوم و در 10 به شدند. در این سال ها 20 به طرح جذب و قلم است. در چون به است و این یکی از ضعف لذا نوع قلم و با است. تر و شدن این چه ای سال به می شود. با به و نیز ماه سال بود. یکی از ضعف های ما این است که با ها و نداریم. در یکی از ما از بود. بخش بین در شده و هم از آن گرفت. در بین به پنج از و به طور داشتیم. اما ما در از ضعیف است. از کشورهای که تمایل است تا کشورها. به که گرفت، ولی به نداشتیم و در بیستم بناست این کار شود. در ای که داشتیم، بنا شد سال در جهانی سال هم بگیرد و تدابیری بیاندیشیم که سال به های شود. همچنین مقرر شد ای با لوگوی سال در شود تا مندان از این طریق آخرین و و آرشیو های را مشاهده کنند. دارید که در یک سال چه و با آن در به چاپ می رسد؟ در حال حاضر نداریم. در ای که با نیکنام حسینی پور، این را ارائه که در کتاب، در بخش فیپا، و جدیدی هم با باز شود که می از که در این در می شود در ما دهد. علاوه بر که ذکر ده ها ناشر و کوچک نیز در بخش خصوصی فعالیت می لذا از های مطلع نیستیم. سالیانه بین تا و 200 فقط از حوزویان به می رسد، ولی گمان می کنم یا پنچ که سال می در های با می شود. مطمئنا در سطح خیلی بیش از این هاست. چون و می دانند در سال معمولا های در سطح می لذا خاص و را می کنند. اگر یادشده در سال 100 20 را و در سال می کنند. هم یک یا دوبار و آثارشان نشد لذا نمی به این از شده در ندارد. مالی در چه حد های سال از مادی چندان بالایی ندارند. حداکثر زیر 10 میلیون تومان اما چون در سال از تقلید و داریم، سطح بالاست. این در نمی گیرد و تشویق نویسندگان و دلگرمی و حمایت از برگزارکنندگان این می شود. ولی در هر دو تن از و پیشکسوتان که در قید حیات یا به دیار باقی شتافته به ای که سال ها تلاش می شوند. در این راستا در از سید حائری و مرحوم سید مجتبی موسوی لاری به عمل آمد. این ها از بین و یا های و و می شوند. در هر نیز اهدای و سخنرانی با یکی از است. حتی به برگزیدگان عراقی که در خودتان در مراسمی را اهدا ولی اصرار داشتند که اینجا و در این خود را کنند. حتی بدون هماهنگی، پنج و شبکه از را دادند. در نیز آیت آقا سید حائری، از نجف اشرف از مهمانان ما و ایشان در نسبت به مقلدان دارد. ملاک های ویژه، است نه ایرانی بودن. در سال چه نظری در سنت قدیمی سابقه دیرینه ندارند، ولی به این است. پیش از این ار خانواده های روحانیون درس می خواندند و اهل فضل و علم می ولی جایی عرضه این علم نداشتند، اما پس از انقلاب های شکل گرفت. اکنون در سراسر های 600 مدرسه دارند. در سال های در سطحی معادل و نهایتا فوق ولی به تقاضای در سطوح عالی، موجب شد و که مقطع را به رسانده فوق شد. هنوز در همه گرایش های نشده، ولی 13 از در های مهدویت، خانواده، و دایر است. در سال گذشته، فراخانواده را در سطح و یا در فقه چند شد. لذا با به سخت سال که پس از 20 سال بخواهند دست به قلم و که در گیرد، کمی می برد. در در سال رعایت عدالت، پنج نمره می شود. آقایان اگر بالای 80 کسب در یک و دو می گیرند و با 75 به این می رسند. هرچه می گذرد که عالیه کسب می و دست به قلم می افزایش می کنند. الزهرا، دنبال سال است که در ای مستقل و در رقابتی باشند. ضعف یکی از چالش های مهم های به است. اوضاع در های مولفان به چه این در سال هم در ها می شود. در های و از در ها یا اقتصاد هیچ ای نداشت. در که 30 اثر شده دو ولی که بیشترین میزان ارسالی را داشت، و رتبه ای را از آن خود نکرد. در سال های قبل به انباشت و خوب حوزوی، سطح انتظارات رفت و نتیجه این شد در یک که 137 اثر را در حتی یک اثر و شایسته تقدیر نشد. اما یکی از سال این است که که در هر فقط یک اثر به اول کنیم، بلکه ما شاخصه محور هستیم و ها به رقابت می پردازند. اگر سه خوب بودند، هر سه را به اول می کنیم. چون امتیازمحور هستیم، لذا هیچ مانع از شدن نمی شود. بنابراین ممکن است در یک سه باشیم و در هیچ ای نشود. آیا افت شمارگان در های هم می شود؟ ها در پیشینه خود شفاهی بودند. و بخشی از کار به شاگردپروری است و در که باشند. در دانشگاه ها به ارتقای نوعی و این مراتب به و می شود اما در پاسخ اجتهادی به مسائل روز در اولویت است. یک در یک روز، آنچه که به و سنت و قرآن نزدیک است آن نظر دهد. مجتهد آن مسئولیتی که برعهده اوست، اهمیت دارد. با این حال، های هم به تبع بازار نشر با این معظل روبه روست. با دیجیتال و با به در بخش نرم افزاری پیشرفته و از دانشگاهی جلوتر است و از ها و پژوهشگران تحقیق و به این سمت متمایل شده اند. کامپیوتری نور شده ولی به و در قالب نرم افزار موجود است. در یک لوح فشرده با قیمتی مناسب، بیش از هفت می شود. کتابخانه اهل بیت (ع) در ها از فقه و و و تاریخ و شیعه و اهل سنت دارد. وقتی پژوهشگر می با بهایی اندک که گاهی در نمایشگاه ها تخفیف هم می خورد چنین منبعی را به یکجا در باشد، کمتر نشر می رود. جدید هم، کمی از های نوشتن نامه و بنا به نیاز این می روند. ولی در سطح کلی با به گسترش فضای به کلی در همه ها پایین آمده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
افزایش 12.5درصدی کرایه تاکسی و اتوبوس

افزایش 12.5درصدی کرایه تاکسی و اتوبوس


رئیس حمل و نقل و شهر گفت: در به که نرخ تاکسی،‌ون، اتوبوس و مینی‌بوس متوسط 12 و نیم درصد افزایش یابد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اجتماعی
هر سه دقیقه یک طلاق؛ برای این فاجعه چه کسی پاسخگوست؟!

هر سه دقیقه یک طلاق؛ برای این فاجعه چه کسی پاسخگوست؟!


نسبت به ثبت شده در یک سال به 29 که در ثبت از سال 1344 است و می‌شود. از نوع نامطلوب که نشان می‌دهد، در هر (به طور دقیق تر، هر 51 ثانیه) یک ازدواج در کشورمان به ثبت می‌رسد و به ازای آن، هر سه یک زندگی مشترک با طلاق پایان می‌یابد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
حمله سعودی به غرب یمن، 6 شهید برجای گذاشت

حمله سعودی به غرب یمن، 6 شهید برجای گذاشت


به (تنا) که هدف گرفت، درمنطقه از حیس است. در این دست کم شش عضو یک به رسیدند. حیس در 363 غرب یمن دارد. های به در هفت در را کردند. این است که و های یمن، نیروگاه برق شهر نجران در غرب را هدف داد. ضمن با برخی کشورهای منطقه از ششم فروردین 94 گسترده علیه یمن را کلید زد تا از این طریق بتواند "عبدربه منصور هادی" رئیس جمهوری مستعفی و فراری یمن را به قدرت بازگرداند که این به جز ویرانی یمن و کشتار هزاران انسان بی گناه نتیجه ای برای رژیم نداشته است. از ابتدای و و آن به یمن در مارس 2015 تاکنون بیش از 36 هزار غیرنظامی یمنی شهید و زخمی شدهlrm;اند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
تداوم مدل «جمهوری اسلامی» و پایبندی مسئولین به آرمان‌های انقلاب راه‌ رفع مشکلات است

تداوم مدل «جمهوری اسلامی» و پایبندی مسئولین به آرمان‌های انقلاب راه‌ رفع مشکلات است


به گزارش خبرنگار گروه بیش از 3000 نفر از و فعالین سابق و های و در 40 طی ای ضمن و ضعف طی 40 را و در به دهه از خود کردند. متن این به شرح زیر است: & بسم الله الرحمن الرحیم شریف و ایران؛ امت و ظهور نهایی؛ امت! در 40 است ی این که در راه و افت و و های ما، در و های ما در مسیری سخت و طاقت فرسا پیش ایم و که سر راه ما و ما به تر از هر روز شده و خود است این که ما پیش رفتیم! ما قوی شدیم! اگر ضعیف بودیم، اگر در یا از این ها و دست و پا زدن های بین و جنگ نمی این حجم از جنگ و بر & شما ما نمی توانید!& نمی شد؛ این های که همه دور تا دور و با های و در حال نمی گرفت! اگر شده بودیم اساسا نیازی به این همه گذاری روی ملت _ از منافقین و ها تا اپوزسیون _ در لباس های نبود! و این همه، خود بهترین است که این و برآمده از این مردم، هم را درست اند و هم آن­چنان ­مند اند که بدخواهان را در چنته رو کرده­اند. قوت و ضعف مجموعه­ای از شاخص­ ها را گردآوری کرد: جهت سنجش دستاوردهای یک اسلامیِ مردمی، میزان توفیق در رشد، و پروری است: یک) مردم: در 30 سال جنگ سست این از در جناح­های خود را در در سبک در و و در می­دیده و در بخش _ ها، ها و _ کرده­ اند. اما به می رشد در فهم و از های در و از به سمت دین را دید. این ها بی اثر هم و که در های و... آن­چنان که بود پیش نرفتیم. به در عقبه­های مردمی- غرب گرا این عقب ها و ضعف ها با است و عطش این خاص فرهنگ­های است. که این و عقب­ماندگی­های در سیاست­باز است. اگر با و شاخص­های را و این را با در هر هر یا حتی هر کرد که در 40سالگی عمق و پختگی یافتند که در انتخابات یا هر با و نقش­آفرینی در نصابی کم تعیین خود را به واگذار نکرده، توانایی رصد دشمنی های ظریف را و ضعف ها و رنج های تحمیلی آن را از امت - امامت تفکیک و علی رغم گله­مندی­ها نمی گذارند آشوب مثل دی ماه 96 جولانگاه طمع ها، پشیمان ها و بشود. منسجم و به هم آمیخته ­اند که در هر فاجعه ملی مثل زلزله کرمانشاه و ... یک خودجوش، بی­نظیر و شکوه­مند را التیام زخم­های رقم می­ زنند. رشدی در ­اند که اعجاب آورشان در میدان­ های معنوی و نمادهای زبانزد خاص و عام شده است. از پیاده روی اربعین تا تشییع شهدای غواص، از سنگ گذاشتن شهید تا در اعتکاف ها و هیئت مذهبی، از کم­ در راهپیمایی 22 بهمن، 9 دی و روز قدس تا هم­دلی و در میدان­های به و مستضعفین. به سطح بالایی از خودباوری و است. ما به معنای کلمه از شرق و غرب گسسته ایم، ما به رفتارها و گفتارهایی که بوی وابستگی بدهد حساس اند و های ما، با به نفس، سودای ظلم و بی را در سطوح و آن در سر می پرورند، ها و باورهایشان دست به اقدامات عینی و زده اند و فتح قله های علم، و را & ممکن& و & در دسترس& می انگارند. چه­ بسا ریشۀ گله ­مندی از را بتوان در آن­ها به و دانست. چه ما را به این طراز از رشدیافتگی چه و و و و را این در ما چه -حتی بخش خودش- را این و اگر این رشد و است چرا جای از اگر این ته­مانده­های یک ملت از 40 سال پیش است چرا با این همه این شاخص­ تر از پیش از می­ بی شک نمی ­توان از نقش بی­بدیل در این رشد گذشت. آن­جا که با عدم در روی گفت و گوی و با و تا همه ما با بر نظر و با کسب و اشتباه­­های ملی جلو برویم. دو) نسل در انسان­مدار از یک 40 نسل آن در آن است. نسل تر، با ­تر از و آرمان­های ریشه­ای­تر از و تر و تر از نسل­های حل و است. به حق فتح است. که مثل جوان­های جو زده­ یک و از های هر نمی­کند؛ روی پای فهم و است را و را از دست های و نسل های دهد. که از و های چپ، و های از این ها، عدم پاسخ­گویی و به آن ها، ها و ها و سعی ها و دارد. نسل که قصد در خود روی های پر بیم و شود و قد به کند. نسل شده­های در عرصه­های شده و کم­نظیری است. در های از و بی در بی از های ها و های و که با ­ای رقم زده ­اند. در به یک تنه این همه را سد های و ساز را به خود را و با به های و بزرگند. در راه های و از جلو و در پشت و با در اند. در خط این ایرانی­اند که دار دانشند. در های نو نسل که را پیش و به افق های فکر می کنند. پیشرفت­ در و که به دست رقم نشان­دهنده این نسل است. در و ها و خیل که تا به چشم و در میدان­گردانی می و... در و حرکت­های و شکل که در شهر و خود را رفع و به می­دانند. در و حرکت­های و در از سوی جمع­های و است. می شود را کور و یأس را در چشم عده­ای و تنگ نظر محو می­کند؟ بنگریم. در آتش پر حجم های و در کم­کاری­ها، ضعف­ها و خیانت­های از و نسل و به حل حتی بخش نسل که تحت اثر و یأس ها و دست به قلم می­برند را کجا و چه و شناسانه، صبورانه کرد و کرد که با جسارت از حرف نوی خود و مخالفت و موافقت خود با روندهای بر سخن بگویند؟ های بسیارند و و شما کوتاه! ناگزیریم از صرفاً گذرا بر های موقف ما. تفصیلی را به های گفتگوی با و امت شان موکول می­کنیم: ما، پیش از ما، عبارت بود از نامشروع و ضدمردمی؛ وابسته و ناکارآمد، در اکثر های و رفاهی که از و اساسیِ خود محروم، دستشان از در خود و در و تحقیرشده بودند. ظلم، بی و فساد ساختاری و سازمان از یک سو و فقدان به نفس از سوی دیگر، سبب شده بود تا ی مستکبرین به جای و مسلمان، حرف اول و آخر را در ادارۀ بزند. ما علیه نظم ظالمانۀ تا و های متعالی خویش را به دست سازیم. ما & انقلاب& کردند، طاغوتِ در چتر حمایتیِ جهانیِ را سرنگون و را وکیل خود تا دست منحوس و شوروی را از سر کند و استقلال، و را ملت به ارمغان آورد. شعارهای ما بود که همه را در سایه آن سازی جستجو می کردیم: آزادی: چهره ها و از با خود راه انداخته و از طرف حصاری آهنین در نقد از خود یا حیطه مسئولیت­شان می­کنند؛ که از قوا، دستگاه­ها و جریان­ها در را درنیافته­اند و معادله­ی آزادی، قانون، و مصلحت را خودمحورانه حل می ­کنند، اما بنگریم: در این سال­ها نمونه های بسیاری را می­توان فهرست وار برشمرد که سخت ترین نقدها و فحاشی ها به اصل شخص اول و اهل سعه صدر کوچکترین هزینه­ای شده و می شود. این را با پیش از که نقض یک رویه بوده است کنید! حتی اگر و را واکاوی حتما به این هم گواهی داد و چند از سر بازی یا رفتارهای ­ای را به پای این 40 نخواهیم نوشت. عدالت: در شاخص­های و و از مطلوب جدی داریم، اما بعنوان مثال در از شاخصه­های مثل و از آن مهم­تر در خودآگاهی و قطعیِ به خویش، به نحوی با گذشته، پیش ایم. ما برابری و در و را & حق& ِ خود می داند، اشرافی گری و مندی های ناعادلانه را خیانتِ بخشش می دانند و را به کوتاهی در مفاسدی، به مؤاخذه می کند. کوچک­ترین و کم­ترین محرومیت های و ولی هم لکه سیاه بر دامن محسوب می­شود اما دو سوی مهم این سیاهی ها را هم کنیم: اول این­که بنا بر همه شاخصه­های و حتی بین­المللی پیش آمده­یم، کم و کم شدت و که عقب­مانده­ایم؛ دوم این­که منشأ و مسبّب این پیش نیامدن­ها چه بوده؟ آن­ها که سالها را به های درد ساز خود را به­ درمان جا بزنند! نگاه های غلط له کنندۀ و یا به بیرون از را دهیم. با استکبار: چه بوقچی­ ها بخواهند و چه نکنند، ما با دست توانستیم دست را، نه فقط از جغرافیایی و خودمان کنیم، عمق و تسلط بر غرب آسیا را، که روزگاری حیاط خلوت و صهیونیسم شمرده می شد، محدود ساخته و را روز به روز از منطقه عقب و عقب تر رانده ایم. های مصر و تونس بمانند و نماندند، کند و ما خواستیم که بماند؛ بود نشد و بود شد به نصرت الهی. معنویِ مسلمان سبب شده تا یک جبهۀ به گستردگی کل غرب آسیا، از بحرین و یمن تا عراق و و از افغانستان و پاکستان تا لبنان و فلسطین، در صف آرایی کند، اهداف او را ناممکن و اذناب و مزدورانش را زمین­گیر نماید. و علی­رغم هجمه­های تبلیغی،امنیتی و نظامی در بین­الملل به سال­های جلوتر بوده، از مرحله علاقمندانی به به تثبیت و پیش­رونده جبهه درهم­تنیده رسیده­ایم. استقلال: در ایستادگی و بر و کم­نظیر و در مقوله همۀ آرمان­خواهان تردیدی نیست. را در مستقل­تر از می­شناسید؟ و این­چنین بر سر خود و غرب و شرق را از خود عصبانی اما عده­ای و مایوس با تصویب گویی در جدی کردند. چه بود و از کجا شد و الان در چه موقفی هستیم؟ سال­هاست که پای خود ایستاده­ و بذل مال و جان کرده­اند. اما غلط در قبل به بهانه & گرگ و گرگ به جای گرگ و میش& عملا به و به حاشیه رفتنِ و شد؛ و دولت­­مردان نیز با تصویر دنیایی که & کدخدای آن و زیستن در آن ندارد و آب خوردن ما هم بند با آمریکاست.& را و در و به هم ریختگی کردند. نتیجه­ی خطاها و خیانت­های وقت و این می­توانست هزینه­های و جبران ناپذیری و بیافریند. اما و امامی که به مردمش و نشاندن بار به دوش امتش مطمئن است و صادقانه را دین و پدرانه به آمد و داد تا در برجام، طعم تلخ به و های آن را چشیده اما آینده درس های بگیرند. این­جا هم آن­ها که با معادلات و از منظر آشنا آن­ها که می­دهند اما حاضر به تن دادن به قواعد آن­ها که با ادعای صدای درخواست رهبری با تقلب نورس و منتخب را کناری نهاده و رشد را بگیرد، پس از مقداری روشن­گری و چیستی ماهیت در بین و با نیافتن فرجام عملی­ مطلوبشان و به دلیل درک نکردن اصلاحیِ این امت، به در اصل این در صداقت و رهبرش. و به تدریج از خود و نماندن سخن گفتند. و این شد سرآغاز عده ای از دوستداران به دنیای یأس و حیرت و پشیمانی. و سرسپردگی محض به یک شخص منجی نما! از دستان نظام! در ضرورت و 40ساله سخن گفته شد. اما در این مسئلۀ حائز اهمیت آن است که یک صحیح، مستلزم درک صحیح از واقعیت، با ابعاد و و آن است. نکته مهم آن است که مهم­ترین مؤلفه در یا پیروزی، & شکست& یا & پیروزی& است. اگرچه از رویارویی و متوقف ساختن اند، اما در این & احساس& در و مسئولین، به در سال های و خطرناک شده اند. این و نمود رسانه­ای آن، به یک خطر مهلکِ تغییر است. زمانی بغرنج می شود که و از نسل سوم و چهارم و خاصه، مؤمن را نیز متأثر سازد. ها و که در طول عمر 40 سالۀ از سوی افراد و و شده است که تقریر بی پرده آن­ها این است که در عمل از اش و تا به در براندازی و تهاجمات و توطئه های کرده؛ اما نسلیِ پیشِ رو، را تعیّن خواهد بخشید. یک عقب گرد آشکار! اتمام و اعلام ولو آنکه این در شکل نوعی تحولِ نرمِ ارزشی- ایدئولوژیک و هویتی بروز کند که رفته در های خرد و و خود را دهد. می فوق را، با اندکی تسامح، قدر مشترک های جریاناتی که در این چهل سال به انحاء از همراهی با بالندۀ اند. از های محافظه کار غرب­گرا تا چپ­های انحصارطلب متظاهر به خط امام، و از لیبرال­های تکنوکرات تا روشنفکرهای دین ستیز؛ و چه جای تعجب که از زبان دوستان دیروز و بریدگانِ و ناامید بازگو شود! گذرای تاریخ نشانگر این است که اینان نخستین گروهی نیستند که سخن از بن بست و انسداد و قریب الوقوع به می آورند و سال بعد را آخرین سال می­نامند. از دیدن این تلخ و عبرت­آموز آموخت و مراقب بود تا پیچیدگی واقعی، به عدم تشخیص از فرعی و در یک کلام & خطای محاسبه& گردد. خطا و اشتباه، مادام که به اغراض فردمحورانه و فرقه گرایانه و تمنای آلوده نگردد، است؛ اما اصرار بر محاسبه، لاجرم به در می انجامد و گسست از ملت است! ای که قسم خوردۀ و ایران، روی آن حساب باز است. که ما همچنان در به بزرگتر بیاندیشیم و ضعف­های جدی و کژکارکردهای نظامات سالاری را کنیم. ما در های و و و _ همان­طور که به از اشاره شد_ بیماری های مزمن، و فسادهای جاخوش در عمق ساختارها هستیم. این کهنه و به بازبینی در داریم. که سال­هاست گرفتار یک ضعف جدی و مزمن است با یک و منطبق بر به قوی شده تا طمع که از این طریق بر ملت فشار کند. قوۀ قصاییه، از این بروکراسی بزرگ و ناکارای کند. این­گونه که در احقاق حق خود توسط قضایی باشند. ایضا قاطع، فوری و متقن با مفسدین سرعتی دوچندان و از هرگونه شائبه جناح­بازی بگیرد. بتواند و محوری خود را در حاکمیت را بیش از پیش بخشد و از کم ها و کم عمقی ها و بیگانگی ها با بگیرد. و قوه مجریه که بار اجرایی و علی الخصوص و را بر اصلاحات جدی در خود رقم تا کم ها و عقب افتادگی­های در و رسیدگی به و تأمین معاش و توزیع عادلانه و اشتغال ذیل سایۀ پویا در رقم زند. اگر نگوییم که از دستگاه­های و خلاف فلسفۀ وجودی خود عمل می­ کرد که آن­ها جدی در خود هستند. این دستگاه­ها به باز بر پایۀ تفکر و مردم­سالارانۀ امام(ره) دارند. به روز به روز در همۀ ها گسترش یابد. چراکه زمینۀ و نظارت در بخش های حکومت است. سازوکارهایی پاسخ­گو نگه­داشتن همه­ی و کرد. در از مسئولیت­ها هیچ از افراد، دستگاه­ها و باشد. با قانون­گذاری شفاف و با خطاکارها زمینه­ای کرد تا که بنای دستگاه­های انتظامی یا در حریم خصوصی آحاد و یا اعمال سلیقه­های شخصی هستند. مجازی تقریبا یله و رها شده و در خوبی است. اگر اراده­ی حمایت از در این شکل شکی که راه با بسیار، سد و بستن راه پیچیده­ای که در حال است باز می­شود. متصل به در این با زیادی توسعه و عمق­بخشی به و ست. سازوکارهای طوری که کسی نتواند با گیری از سرمایه­های و ابزارهای پروپاگاندا و به دست یابد. ساختار به پیش رود که هر که بازیگر بهتری رأی آوری بالاتری را باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سیاسی
سهیل کریمی: چارت فرهنگی‌رسانه‌ای نداریم/ بواسطه شهید همدانی به دل نبرد سوریه رفتم/ درباره مقاومت لبنان رودربایستی داریم

سهیل کریمی: چارت فرهنگی‌رسانه‌ای نداریم/ بواسطه شهید همدانی به دل نبرد سوریه رفتم/ درباره مقاومت لبنان رودربایستی داریم


خبرگزاری وثوق‌کیا: بیش از 6 سال از مستشاری در کمک به و با گروهک‌های تکفیری تروریستی می‌گذرد. در 6 سال در و 2000 اما نفس این در و که با این حال آن به موقع و به‌هنگام را در این از خود نشان است. در مثل خوب و قوی است. در صف به و حرم هستند. در و شده است. در و این حرکت بوده‌اند و تعداد از در و آثار مناسبی کرده‌اند. عکاسان نیز از این سهم بی‌نصیب نمانده‌اند و با تصاویرشان خود را کرده‌اند. در این میان فیلمسازان سهم کمتری داشته‌اند. سینمایی شده که «به وقت شام» بود که در به درآمد. در نیز است. حال که در بعد از ما چه شد و ما 6 سال را کنیم. در چه و بعد از جنگ به خدا رها و و شد و فرهنگی. با با با را در حرم به رفتیم. وی روزنامه‌نگار و است که از اولین‌ روزهای بحران در این است و مدت‌های در این داشت. حتی وی در مناطق نیز یافته است که سخنان وی در این شنیدنی است. از ایجاد محدودیت در مسئله انتقاد کرد و معتقد است که به دلیل از آثارش تاکنونی خروجی در قضیه نداشته است.  با را بخوانید. * در را از دست شما جزء که حدود 6 سال قبل در آغاز ماجرای به این رفتید. چه انگیزه‌­ای شما را به کشاند و چرا رفتید؟ پایه و اساس این است که در ذهنِ خبرنگار و روزنامه‌­نگار سوالاتی شکل که آن شَمّ برود. ما در یکی از داریم. یکی از هم بود. ما در همۀ که این در آن با بود ولی در نبود. ما در از دست آن یک از دست می‌­شد. *وزارت داد چند روز بعد من در در سال 90 من شدم که و با کردم. یک است و یک هتل ولی کار شما به غیر از و هتل و را پس ما که کفِ و است. به یک و داشتیم. به من بود یک از تو به او سوریه. گفت طرح را من از تو می‌­کنم. من به و از را فکس و بود در با باشم؛ ولی گوشی حاج بود و او را پیدا نکردم. نکونام که کاردار در آلمان گفت شما را و شما را خبر می‌کنیم، کِی؟ من بیایم؟ گفت نه! می‌­رود دو سه ماه دیگر. و و یکی دو روز بعدش هم داشتیم. هیچ رفتی سوریه؟ حکومتی نداشتیم. در و همسرم هر پول بود با یک دستیار و مترجم که در اصل هماهنگ‌کننده من بود و با داشتیم. یک گروهِ رسانه­‌ایِ قوی جمع شده و در قبال که هر چه می‌­­خواستم در من می‌­گذاشتند. یک ماه بعد بود فهمید من که زنگ زد و من را به ناهار دعوت کرد و استقبالِ گرمی از من کرد. جالب اینجاست گفت یکی دو روز قبل‌ از ما نامه که است که بیاید که رسانه­‌ای ­ما یک ماه است که کار می‌­کند!   به من را شما هم کار خودتان را بکنید. من هم از شما نمی­‌خواهم. به مقداری مشکل داشتیم؛ چون تجهیزاتِ حرفه‌­ایِ فیلمسازی را با راننده در ما گذاشت و ما را آن طرف مرز. این لطف را در حق ما ولی من نمی­‌خواستم و پیشنهاد بود. علی‌­ایحال شَمِّ و حس و حال در میدان من را واداشت که سراغِ موضوعی که من سوال چه در سوریه‌­ای که هم­پیمان بوده؟ و اسلامی‌­ای که مدعی بود منطقه پس چه می‌­گویند؟ اگر این و مردمش طرفدار در معنی نمی‌­دهد که بعد قصه دیگری است. قصه چه چون آن من را می­‌کرد. آن طرف و آن و به می‌­دادند. همۀ این را هم و همه در بودند. شما آن چه من با و و با اسد و داشتیم. را از اسد شنیدم. بود که را اسد راه از در چه آیا به و را آیا به سمت که و قطر از‌ گفت که ما را حزب و حتی ما که به و را هم این کار بدهیم. کتک ولی کسی به ما از شد که در و حمص به سمت و کشیدند. در این ما اسد آمد و شد، چند که اسد به ما داد. بعد گفت ما با که ما از این به بعد با چه کسی بعد از آن طرف هم که چه کسی که حمد و ملک و و که را از ما بگیرند. از به بعد اگر بنا ما از به بعد باز در اصل آب به حمد و و و این است. شده بود شده بود. من با و قصه چه گفت یک عده آدم و از بین برود. من یکی از حزب بعث بود. با این که گفت شهر در آتش است و جزء از آن را آتش گفت نه یک عده آدم و این کار را کردند. ما که از شده باشد. و و در در مرز شده از که شده که ما یک در می­‌دیدیم. که ما در عمل شده ما یک عده در و حمص و حلب کردند. ما چه ما را راه ولی بین این دو تا نوع و ما ما ما را یا را و این شد قصه شود. *قرار من را با شما با هم من با بگذارم. بود با من که در نود حدس ما در این شده و را زدند. من با حسن اسد که از بود و از پر بود ولی و همه که به می­‌کردند. شما جنگ سال 92 و 96 هم باز و شما و هستید. شما شما ـ به 20 تا و به شکل یا به شکل که در است. *به شکل را از جزء نمی­‌شود! به چون است. من به شکل را گفتم. بعد از سال 91 این همه که با هیچ از این همه که من در و را به دست با که کنند، از روسای خانوادگی من من با خانواده‌­ام می­رفتم و هم می‌­آمدند ما. کسی می­‌تواند با امیل لحود رئیس‌­جمهور سابق من ساعت‌­ها با ماهر حمود، دکتر احمد....، الحَجری دروزی­‌ها..   این قصه من جدی شده بود بعد و در به زنگ زدم، گفت کجایی؟! بیروت، گفت چه می‌­کنی؟! تو به من گفتی بیا، بعد من را قال گذاشتی و گوشی­‌ات بود ، من دیر یکی دو ماه است هستم و کار می‌شود. اگر می‌­توانید مبلغی را من بفرستید من گفت علی‌­الحساب 3، 4 تو می‌­فرستم تا تعطیلات شود،که بنا به مسائلی این مبلغ به دست ما نرسید. دو به من کمک کرد بعد که شماره من لورفت فداکار به من زنگ زد گفت مطلع شده شما کار در می­‌سازید، من را نمایندۀ تا را کنم، گفت آدرس می­‌دهم برو ضاحیه سه دلاربگیر. من 3 هزاردلار را و مشغول کار شدم. در یک هم 4هزار به ما کمک کرد. بعد تقریباً مفیدی به دست نمی­‌آید؛ اِلا در جنگ باشم. امکانِ به جنگ چون من نمی‌­خواستم در جنگِ سوری­‌ها و دستگیرم نمی­شد. من مشتاق در بروم. تا حدودی اطلاع ایرانی­‌ها در حد مشاوره در ولی حزب­الله می­جنگید ولی سروصدایی و هیچ کس واقعاً نمی­دانست چه در می­‌افتد. من نتوانست چون ممنوع بود. من نیست و برگشتم ایران. من همه چیز امن و است دقیقاً مقابل من شورای امنیت ملی بود که نه ساقط من هر چه می­گفتم آقا من در بین این زندگی حرف نمی‌شد. شما فیلمساز و قاعدتاً یک می­‌ساختید، ساختید؟ گفت یک طرح ما شما را می‌­کنیم. من طرح که است حتماً جبهه­‌ها، این فازِ و است و ما نمی­‌توانیم بکنیم، در ریحانلی ترکیه که اردوگاهِ بود که بروم، می‌خواستم در پاریس با عبدالحلیم خدام، جمعی از قدیمی و اسد در استانبول و آنکارا کنم و برآوردی به و ما می­‌کنیم. چه کسی این را گفت؟ ارشاد. من در این فعالیت‌ها در به واسطۀ و اعتمادی که و فرهنگ به من با مختلف و من از این رانت به می­‌گفتم شما به من آرشیوی که حتی فیلم‌­های سوتی­‌های را به من می­‌دادند. وعده‌­ای که بود من را قُرص و کرد که ادامۀ قصه. یک روز در پیامکی وقت شما پشت من آمدید و برو من به هر سمتی می‌­روم با درِ بسته مواجه می­شوم و این من ناامیدکننده است. با آن اشتیاقی که من این کار را که هیچ کس آن را بدهد، اینطوری من شدم. شخص به من زنگ زد گفت مگر دست تو را نگرفتند؟ تا یک کمک بقیه‌­اش را رها و دلیلی هم نمی‌­آورند که چرا قطع شده است. گفت من فکر کار می‌شود! گفت سریع را بنویس و برایم کن، را او کردم. *از به دل نبرد در از که می­‌توانی یک تیم با خودت بیاوری. من جنگ را نگرفته بودم. یک گروه سه نفره من و و محمد تاجیک (عکاس).  پاسپورت­مان را دادیم و سال 92 ما را به شکلِ ویژه‌­ای دمشق، از روز اول در جبهه‌­های ریف و من هیجان­‌انگیز بود چون که بیش از یکسال آرزویش را راحت در دسترسم بود. من به در خط و با پیش­قراول و خط­شکن جلو می‌رفتم. من خوب بود حتی اگر یک روز در خط یک روز را هم می­‌گرفتم. حاج ایران، در 10 که و در از با شرکت می­‌کردم. حاج برگشت گفت تو چه می‌­خواهی؟ یک نامه‌­ای حاج که اگر شما به من امکان می­خواهم ناشدنی­‌ترین را در بسازم، شما می­‌سازم که تا سی سال بعد جرات نکنید آن را افشا کنید. شود. گفت و با ما را فرستادند لاذقیه. من آن که در فرستادم که من منتظر شما که شویم و هستم، اگر آن آماده بود بگویید من را بفرستم تا را و ما مسیر را ادامه بدهیم. * ناگهان من رسید در روحانی رئیس­‌جمهور شد و همه چیز کرد. از برگشتیم بود و دست من به هیچ و من به عواملم بدهکار شد. که ادعا در که ما ما را صادر با با حاج فرمانده سپاه بودیم، می‌­آمدیم شما از طرف حفاظت. و شما هم می­‌شود. در که من حلب دو بار حاج آمد حلب و دیدن من بود و این را جزء افتخارات می‌­دانم. گفت کنم چند یک آب و هوا عوض و خستگی­ دَر مدت است هستید. گفتم: کارها روی زمین مانده، آمد پیشانی‌­ام را بوسید گفت دمت گرم! پس بمان تا زمانی که کردی نیازی به ماندن نداری برگرد. این دیداری چشم به چشم من و حاج بود. بعد از چند روز گلرو قائم­‌مقام زنگ زد و گفت اگر خواستی بروی بزرگی است همۀ موافق هستند. اگر هم آمدی من که اردوگاه­‌های در جنوب هم بروید. با که یک موشک‌سازی بود که شهر دستِ بود ولی دست ارتش بدی هم داشت. شدیم. غروبِ یکی از آمد ـ را بار است رسانه‌­ای تا امروز فکر ـ به من گفت آقا دستوری به من و مجبورم نسبت به شما اِعمال کنم. شما را بگذاریم در و را هم کنیم. به چه مناسبت؟ گفت نمی­دانم به من دادند. خیر باشد، پس من یک به حاج بزنم، گفت مشکلی ندارد ولی بیایی بالای تپه که در تیررس تک‌تیراندازها بود! را به کانتینر رساندم و، از ما به حاج زدم و حاج من را گفت چه؟! گفت چه کسی این را کار حفاظت، بعد قاطی کرد عصبانی شد گفت تو نگران نباش من درستش می­‌کنم. از تپه پایین، برایتان جوجه‌­کباب بیاوریم یا چنجه؟ زنگ زده بود و ورق عوض شده بود. قبل از ظهر آمد ما و بعد در حزب­‌الله با اسکورت ما. صبحش ما را به ورزشگاه نادی الباسل که یک عظیم و بود و ما سه روز بین و سیر تا پیاز قصه را گرفتیم از ترکمان‌­ها و عرب‌­ها و از اهل سنت و شیعه و علوی و از همه طیف بودند. شده است به دستیارم و در هم باز کلی ما را تحویل زنگ زدم به حاج و اگر من می­‌خواهم برگردم. سه روز دارید، بعد از سه