بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب روزماهی قرمز سال نو

ماهی قرمز سال نو


یکی از هفت سین قرمزبوده که به از است. هر در ماه به در هفت سین می شود و تا عید دارد. به عقیده بسیاری، جدا از زیبایی و و حال و هوای نوروزی‌ای که با خود می‌آورد، فلسفه حضور آن در هفت سین به رنگ سرخش برمی‌گردد. رنگ سرخ به معنی مهر، پیروزی، شادی ، و برکت است./عکس علی تقی پور
تاریخ باز نشر :
زمان : 20 دقیقه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
تمرین  تیم ملی با حضور ستاره های اروپایی

تمرین  تیم ملی با حضور ستاره های اروپایی


تیم ملی به تا آماده سازی را در این کشور آفریقایی انجام دهد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری ورزش سه
موضوع : کل اخبار
پیشنهاد نوروزی داستان نویس

پیشنهاد نوروزی داستان نویس


ایران_ آرش آذرپناه: به من تا که اثر کورش را نخوانده اید، ندارد. است و عید کمی اما بی اش را و می کند تا حدی که را با یک ناب می زند. در می شود از کاج ها نام برد که و است از در دهه شصت و نمی شود و چند را نداشت. را هم می دهم به منش که به است. می شود آن را باتگیت تلقی کرد. ای است جسورانه و پرکشش که مناسب عید می تواند باشد. در میان های ، آثار کلاسیک با حجم زیاد و جذابیت روایی همیشه گزینه های من در تعطیلات کشدار نوروزند. به بچه های کارگاه نویسی ام امسال ویلت شارلوت برونته را با پاکیزه رضا رضایی کردم تا شخصیت پردازی دقیق و مقتدر را فرابگیرند از قرن نوزدهمی. اما در معاصر نمی شود به سادگی از گذشت. یعنی نمی شود در سالی که دو تازه از درآمده و ما نخوانیم. نخست گنج نامه با احمد اخوت و دوم اثر مهم به نام رکوییم یک راهبه که نشر نیلوفر با درخشان شاپور بهیان منتشرش کرده. و انتشار این بی اتفاقی مهم است و قطعا عطش دوستداران را از شگفتی چند لایه اش سیراب خواهد کرد
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
چرا پوتین محبوب روس‌ها شد؟

چرا پوتین محبوب روس‌ها شد؟


پوتین بر تن و در حال در و غیرنزدیک خود است. او بعد از ضمیمه کردن کریمه، حال به سمت غرب آسیا است. در این راه از های ای مثل و های بین مثل شده است، ولی سؤال این است که در پی این های چه منطقی وجود دارد؟ چرا معادلات واقع گرایانه ی معمای را تعقیب نمی کند؟ چرا این به جای پی دست به پی عزت و زده این ها است که می و گیرد. بعد از جنگ سرد از سال 1944 و بعد از جنگ دوم بود که ی بین به سرد بین و شد. در این بین تحت قیمومت کاپیتالیسم و سوسیالیسم بود. دو در تمام های نظامی، تبلیغاتی، فرهنگی و هم در سرد با یکدیگر زیست می و هم در رأس های بین در هریک از این ها داشتند. اوج نیز به کوبا که بیم آن می رفت تا به یک رویارویی مستقیم اتمی بین دو شود. اما با ها و تغییرات و در و اصطلاحاً فروپاشی & اتحاد جماهیر شوروی& ، چهاردهه ای بین جای خود را به تک (و به قرائتی تک چندقطبی) بعد از 1991 داد. نه بین نبود، که حتی در در ی یک ای می گرفت. آن نیز بود. های خلأ های و ی ای و بین سبب شد تا بین نباشد. این سبب شد به که در قرن در آن بود. روس ها از یک دهه و از که روس ها بیش از سه دهه از آن سبب شد روس ها در سال 2000 به سمت سوق که می این را و از آن ها را کند و آن کسی جز پوتین. وی در 7 1952 در شهر شده است. او در سن روس ها را به خود جلب کرد و آن ها را به ی ساخت. روس های از پشت لنز ها و از ها در حال ی کسی که را در آن ها می کرد. بی که & در این سال ها بیش از به ی ها و ها بود و روس ها های را در شنا و اش، های که در در کاگ ب از او یک می دیدند. کسی که هم از ای شدن بدش نمی آمد. کسی که به ی شده بود.& 1 روس ها را کنند. به وی را به به کرد، در کمتر از یک هفته رأی اعتمادش را به وزیر از پارلمان اخذ کرد و در 31 دسامبر به کفیل برگزیده شد و در انتخابات می 2000 روس ها او را به برگزیدند و این گونه همه چیز دست به دست هم داد تا شخصیت روس ها شود. روس ها به بین منجی آن ها شد اما روس ها طور که اشاره شد، بیش از آنکه نگران خود باشند، به فردی می گشتند که بین آن ها را دهد. روس ها از ی بعد از جنگ سرد کم وبیش درصدد حل های بین اما به طور خاص از سال 2000 به بعد تلاش این نقش حلال مشکل خود را گسترش دهند. با روی کار در سال2000 ، تحولاتی به خود می بیند. او هم در ی وزیری اش و هم ی ریاست جمهوری اش، به اجرای بنیادین به مطلوب در بین پرداخت. روی کار در آستانه ی سال 2000، را تداعی کرد که می غرور ی آنان را به شهروندان یک ابرقدرت پیشین در ی بازگرداند و رأی به او که عضو کاگ ب (منفورترین سازمان روس) در ده سال پیش نشان از به داشت.2 در ی خارجی، بعد از حوادث 11 سپتامبر، بین را ای مناسب دست یافتن به یک مبتنی بر می داند. در هایی که از سال 2000 تا 2010 در قالب ملی طرح ریزی شد، به نوع نگاه به آشکار است. زمانی که مربوط به ملی، و دکترین نظامی در آغاز سال 2000 منتشر شد، مفاد آن ها به بیان کننده ی یک در مسکو به بود. در این اسناد، بر به محکم و آبرومندانه در جامعه ی شده است؛ به طوری که با به یک و یکی از دارای نفوذ، همخوانی کامل باشد. این ساختار تک تحت سلطه ی را یکی از خطرات قلمداد می کند، اولویت را تضمین قابل اتکای کشور، و محافظت از سرزمینی می و به یک و یکی از مهم نفوذ در جهان، بر لزوم رشد فکری و معنوی می نماید.3 همچنین این در بُعد و امنیتی، مخالفت قاطع با دفاع و بر مشارکت با اروپا و جهت یک را از جهت های می کند. به یک مدار اوراسیاگرا، ناظر بر نقش و ای و بود. بااین حال، اساس با بهره از دو دیدگاه لیبرال ها و ملی گرایان محافظه کار طراحی گردید. از این نگاه، ی و می بین را بی ثبات کند و باعث تنش، مسابقه ی تسلیحاتی و کشمکش میان دولت ها گردد. ازاین رو، بر و پیگیری مستقل و سازنده براساس ژئوپلیتیکی به یکی از های اوراسیا شده است.4 اصول ی از ابتدای به رسیدن، سه اصل نوسازی به برجسته در فرایندهای رقابت و به را مبنای خود داد.5 طور که مشاهده می شود، دو اصل از سه اصل به ارتقای بین این در سطح بین گردد. غرب و ژانوس دوچهره ی پوتین در راستای سه اصل مخالف گرایی آمریکایی ها اما ملاحظه ی شرایط و سبب شد تا در ی اول حکومتش نارضایتی نامحسوس به این موضوع و از ا
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
تشابه پیشنهادات غرب در ملی شدن صنعت نفت با مذاکرات هسته‌ای

تشابه پیشنهادات غرب در ملی شدن صنعت نفت با مذاکرات هسته‌ای


اشاره: ملی شدن نفت یکی از مهم و است. در این تاکنون در گوناگون، اعم از یادداشت، مقاله و اما به نظر می رسد به و در این شده است. به از سؤالات در این به نزد یکی از استادان رفتیم و را از جویا شدیم. در گفت وگو با & حقانی& ، ی از ملی شدن نفت را ایم. به ای از و در این از این گفت وگوست. در گفت با را بخوانید. با به و اوضاع و داخلی و بین المللی زمان ملی شدن نفت و خصوصاً ملی گرایی و در آن شکل بود، آیا ملی شدن نفت ای نظام مند و شده بوده یا شعاری و در واکنش به موجود آن محسوب می شد؟ به طور قطع می گفت که ملی شدن نفت بود یک ملی و یک که در ملی شکل گرفت. اگر از این به که آیا در این ی ملی نفت و در آن همه ی در نظر شده بود یا گفت خیر. ای که همه ی و مگر که در می گرفت. اما این بدان معنا نیست که این در فضایی به دور از و و در احساسی و بالتبع شور و این شده باشد. از ابتدای در به این داشتند و این نخبگان به خوبی به منتقل می شد. بیش از صد سال قبل از ملی شدن ماجرای علیه رویتر شد. در آن قرارداد، هم زیرزمینی و هم روی زمینی به مدت هفتاد سال به یک تبعه ی خارجی شد. که معلوم شد نفت هم دارد، تازه فهمیدند که نفت هم می شده است. در آن زمان، کنی با از و ی ی نفی به آیه ی & لن علی سبیلا& حفظ و در این کرد. هم که رژی شد، در آن، به (اعلی مقامه) گرفت. لذا به و است. حتی اگر با هم به نیز این نوع را نمی پذیرد. در با می که فقط که نفس می نکردند! این حرف را هر که به وطن و به طور می کند این را لغو کند. ما ای مدت در با داریم. این هم از و شور و و و و ملی پشت آن داشت. در ملی شدن گفت که از به یکی از جدی این بود که می با و آن، شود. در های که معمولاً با ملاعبدالله مازندرانی به طور مشترک صادر می شد نیز این را می بینید. همه ی آن ها تأکید بر این دارند که با و حاکمیت و ایجاد بستر مناسب مشارکت در سیاسی، که به تأسیس و انتخابات شد، می خواهند را قوی به طوری که از ممانعت گیرد. حتی که جریانات در مشروطه، زمام امور را به دست می گیرند و مشروطیت را از مسیر خودش خارج می کنند، باز دغدغه ی این است که اغتشاش و ناامنی شود تا بهانه نکند که به حمله کند. خراسانی خطاب به گروه های می گوید: & در اصل، عساکر (لشکرهای) و روس شما هستید.& شما که را های آن ها فراهم می کنید. در اینجا هم سد است. مجدداً این در قبال اجنبی را شاهدیم. ملی شدن نفت است مبتنی بر ی تاریخی و از و ملی. با کشف نفت و تر شدن های استعماری در یکی از خواسته های حفظ و به در های و نفت بود. تا 1320، در ی دیکتاتوری رضاخانی، به هیچ ی این نوع تفکرات نمی شد. اساساً رضاخان تضمین غارت نفت انگلیسی ها روی کار آمده بود و آن نمایشی هم که از 1311 شروع شد و به تمدید دارسی شد، در راستا بود. بعد از 1320 و در پی های غالب در جنگ و به شوروی، با دادن امتیاز جدید و ملی نفت به طور جدی در شورای ذیل ملت از نفت جنوب، می شود. زمانی که آیت در خرداد 1329 از تبعید برمی گردند، پس از ورود به تهران، در فرودگاه، طی ای مطبوعاتی، به دو می که نشان دهنده ی ی قوی و و ملی در و ملی است. اولین ی & ما نمی دهیم نفت از حلقوم پایین برود.& ی دوم، است که آیت می گوید: & ما به نمی توانیم بی تفاوت باشیم و به کمک می کنیم.& این مقارن با اعلام موجودیت صهیونیستی و به رسمیت شناخته شدنش ساعد و پهلوی است. این حکایت از عمق و پیشینه ی و دارد. طی که میان و آیت ملت در ی نفت می و از آیت مطمئن می شود، ای از سوی آیت به می برد و قرائت می کند و ملی شدن نفت را می کند. پیگیری های آن ها ادامه می یابد تا ملی شدن نفت در به تصویب می رسد. در جمله بندی بگویم ها خود در های نفتی و سد داشتند؛ اما از این جهت که آیا آن ها همه ی و را بودند، گفت زیرا این قابل پیش نبود. به غیر از آیت و فداییان اسلام، و به ملی شدن نفت چگونه می نگریست؟ ما در مختلف، از ملی شدن نفت را می بینیم. اصولاً در همه ی های در و چهره های شاخص را می شاهد بود. این ها ی & نفی سبیل& و قواعدی که برگرفته از است می و حاکی از ی و در مبارزه ی است. به نمونه، آیت بروجردی و آیت خوانساری از این و ملی شدن نفت کردند. اخیراً اسنادی منتشر شده مبنی بر ها می خواستند نظر را به و ملی شدن نفت تغییر دهند، اما این القائات را نمی پذیرند و از این می کنند. از سوی دیگر، همدان و شیراز، آقاسید نورالدین شیرازی، به طور از این حرکت ملی می کنند. گفتنی است که از آن ها در اعتماد و خوش به آمریکا، با وی مشکل می کنند؛ چراکه این تحلیل که می خواهد جای آمریکا را با عوض کند. از این حیث نگرانی اما به طور کلی با انتقاداتی که از کردند. در مشهد یک پرشور را می که از ملی شدن کرد. لذا گفت در هر که در داشت، و مرجعیت نقش اساسی است. در همه ی و نمی شد و نمی کرد. ضمن نیازی هم به این کار نبود. به طور کلی، و در این خواست و اراده ی نه تنها منفی بلکه تأیید و نیز می کرد. اما این طور که آیت در شوند. عمدتاً ها در از آیت و ظهور می وقتی از آیت می کرد، به این معنی بود که هم در کلیات و هم در جزئیات، مشی در مل
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
رمان هزار و یک جشن برای ایام جشن نوروز

رمان هزار و یک جشن برای ایام جشن نوروز


خبرگزاری ایران(ایبنا)_اکبر صحرایی: درونمایه و یک جشن به محل روستایی ست به نام و آن در سال 1329 که رضا شاه است با کند. در آن با جشن پر زرق و برق در همراه می شد. جشن که درواقع هزینه آنه از جیب می رفت. محمودی نورآبادی این جشن در که توسط به مثل و خان و و... از و و در آن که نیز در از جشن ها دارد. در را به که از آن جشن به یاد و با این فرض های خود را از و ها که در جشن اند را به و با آن با آن به و از های که در آن و و به می کشد. و یک جشن, و روایتی خوش خوان که از دیدگاه اول شخص مفرد، از که خود نیز این جشن شده نقل می شود. از یک هفته قبل از جشن در 23 بهمن 1329 می شود. وقتی برگزار کنندگان جشن از شرکت در این مراسم وعده می گیرند، می گردد. که رعیت زاده ای بیش نیست (!) به مذاق برخی از با نفوذ به ویژه خوش نمی آید؛ به خصوص به یک آموزگار به الگوی بچه ها و والدین تبدیل شده. اما این همه ماجرا نیست، خود دلباخته دختر کدخداست که در ادامه رازش از پرده برون می افتد. پابه پای این جشن، اش و حواشی آن و با در آن با روستا، تصویری ملموس از تلخی ها و شیرینی های ارائه می کند. مهم تر از همه فقر بر آن ها را در قیاس با ریخت و پاش های آن جشن و به شکلی نمادین از و احوال بر آن روزگار سخن می گوید. گزیده آنچه که روز قبل در محوطه قلعه ی دیده بودم، نبود؛ حالا معنا و مفهوم پیدا بود. هر چه رقاص ها منظم تر می رقصیدند، آوای دهل بلندتر می شد. جمعیتی که بر لبه های طویله ها ایستاده بودند، شده بودند دو تا ث و فقط نگاه می کردند. روح در کالبدشان نبود. انگار همان جا خشکشان زده بود. و یک جشن برگزیده پنجمین جشنواره انقلاب و ناشر آن شهرستان ادب است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
لحظه سال تحویل منزوی برای‌مان شعر می‌خواند/ اجازه نمی‌دهم شاعران جوان غربت شعر را احساس کنند

لحظه سال تحویل منزوی برای‌مان شعر می‌خواند/ اجازه نمی‌دهم شاعران جوان غربت شعر را احساس کنند


به خبرگزاری ایران (ایبنا)، سال 1396 با همه خوب و بد آن در شعر بسته شد و حال موقعیت است که به ضعف و شعر در این سال بپردازیم تا سال 97، سال و پربارتری باشد. در گفت با که در می خوانید. از دیدگاه سال 96 چگونه گذشت؟ نمی فرقی سال ها گذاشت و به نظر من شعر را در سطح تجزیه و تحلیل ما در این سال در ایم اما اگر این در سطح ها رخ ما خوب و ایم. به طور کلی شعر در هر و کشوری یک پیش باشد، رخ نمی دهد. ما نباید به روزانه دلخوش و به بهانه ها شعر و که رخ است. اگر هم ملاک خوب و بد بودن که برگزار شد که رخ است. ما چه و چه و که با ذات شعر همخوانی ندارد. ذات شعر یک ناگهانی است که در آن فرصت شعر به سراغ می آید. پس از هر زاویه ای را که سال 96 به نمی رسیم. ای به ها داشتید. آیا در وقت ها که به ها می کنم تا در بهت زده می شوم که یک شهر چه خوب و می باشد. این را می می شوم که در این یا دارد. همه این ها به آن است که مسخ چه ها نیستند و مسخ آنچه شعر از می هستند. با همه این تفاسیر اختلاف با ها محسوس است. این بااستعداد در می شود؟ نه. متاسفانه این نمی شود و همانطور که گفتم، تفاوت تهران و ها به است که ناراحتی این می شود. در تکمیل نخست شما که شعر را نمی در حال کرد؛ بعد از گذشت سال ها درباره یک دوره می شود و به نظر من آیندگان که می قضاوت که آیا ما کار ایم یا خیر. پس شما سایر به حاشیه شعر نیستید؟ به نظر من دوستانی که شعر و هستند، ذات شعر و را نمی شناسند. شما شعر را عده که چاپ و همه جا از این من از شما این است که آیا از چند نفر از این ها را ما نگه شک ما چند ایم اما آیا بیش از چند نام ما به اند که هر در به شعر می های این هم نمی شعر و در صبر کرد. هر وقت کسی فکر کرد که شد، کند که تا 100 سال پیش چه نام های در شعر اند که حتی کسی اسم شان را هم نمی شناسد. از و سال 96 مان بگویید. در سال رخ که ما و به اما شک سال رقم که را دست که ما در سال 95 را از دست و سال را با کردیم. این بخش جزو های حذف هر سال در هر سال از مان را از دست می دهیم. از این و بحث که شکل می بیش از همه من را می کند. این ها دارد. شما دقت که که است ما یک که به آن در هر ای عده ای دور هم جمع شده اند و عده ای قهر اند و عده ای آن را ندارند. نمی افتد. من حتی اگر هم در ها می کنم اما از و می می که هیچ رخ است و اگر در آن می بود. این را است و هیچ از این ها را و حتی را می و شده تا ما باشیم. معنا می کند که همه در هم باشند؛ نه اسم را می آوریم، از آن فرار و حتی نخواهند اسم شان در شعرخوانان آن باشد. چرا جزو این دسته ها و گروه ها نرفته من از به شکل و اهل در گروهی نبودم؛ به در این نکته را که آیا کار این درست است یا کار من. به این کرد و من اشتباه می کنم. به هر حال من به این شکل آفریده شده ام و هیچ چیز را هم نمی به بدهم. فکر می کنم از استعدادها حمایت کرد و به رابطه ام با اکثر خوب است. من استعدادی را در یک نفر می بینم حتی اگر او نخواهد، سعی می کنم به او نزدیک شوم؛ من به شخصه های را ام و سعی می کنم که با در اختیار قراردادن هایم به این کنم که این بچه ها مثل من این ها را نکنند. من این کارها را دلخوشی کسی نمی دهم؛ بلکه هدفم این است که از راضی باشم؛ به حتی به ها می روم از بچه ها می کنم که شهرتان کجاست و از خواهش می کنم که من را پیش او ببرند و حتی اگر بچه ها نتوانند کمکم منزل آن می شوم. وقت ها جوان تر انتقاد از شما که به می دهید. این چند وقت پیش گلرویی انتقاداتی از شما اما شما واکنشی ندادید. هرکسی است تا تفکراتش را در کند. من مخالف نیستم. او شعر خوب می نویسد و دارد؛ اما من به این توجه که الفبای را به او یاد ام، پس می توانم از او شوم و دهم. یادم هست که سال ها پیش او به کتابفروش در فروشگاه مشغول به کار بود و من در آن سر چند پروژه با همکاری داشتم و به آنجا می رفتم. در او پیش من آمد و ای را و من نیز دیدم که اثرش از کار از سرایان آن بود؛ از وارد این شود، شعر بگوید، ترجمه کند و من به این کار تشویقش کردم. نمی در ادعا کنم که سرمشق او بودم اما این را که او را تشویق می تا با انگیزه از استعداد هایش استفاده کند. در حال هم از او نیستم؛ انسان ها می به شکل های دست به معرفی بزنند و این هم راهش را یاد گرفته و فکر می کند که از این راه می در شود. در کل دلگیر نمی شوم و دوستش اولین بار در شعر و به او شیر دادم. در در هر ای آدم که راه را اند و از راه دست به کردن خود می زنند تا را متفاوت تر جلوه دهند و مناسب تر راه این است که ما می بینیم. به اصلی برگردیم. در تمامی ما شب یلدا، لحظه سال، شب های اقوام، شعر عضو آن ها است. این مفهوم شعر را از زوایایی می به داد. از در هنر تعریفی داریم که می گوید به طور کلی و کاتبان شعر و شعر است که را مجبور به نوشتن می کند. حال ما در معکوس این حالت را داریم؛ در عین حال که عده ای از در جمع ما حضور و این را درک اند، عده ای هم که شعر می سازند. در علاوه بر امتیازهای شعری، را می دانستند و کسی را صدا می به آن بود که معتقد است. همه این ها دلایلی است که ما می شعر و بخش سنتی ما است و در سفره هفت سین سال نو نیز دیوان شعر در قرآن کریم می آید. در شاعرانی مثل و صلاحی از شب های در لحظات سال نو شده است. از آن شب ها و ما بگویید. در و پیش از انقلاب بسیاری از شب های سال نو را در جمع شاعرانه بودیم. از شب های قبل از سال نو شب ها می شد و در از مواقع شب های عید را در هم و به شعر خوانی می پرداختیم. است اما به خاطر که جمع آن سال های ما شامل منزوی، عمران صلاحی، جلال سرفراز و چند دیگر بود. فکر می کنم سال های 42، 43 بود که سال در هم بودیم. ها مرتبط با شعر های نوروز بود و کار را با می کردیم. در آن ها کسی شعر می که حنجره بهتری و همه از شعر خواندنش لذت می بردند. شعر می خواند؛ موسیقی درون کلمه را می شناخت و به شکل ممکن آن را می کرد، به نخستین کسی که شعر می خواند، بود. آیا امکان برگزاری این در حال نیز در حال به درگیر که تلاش می تا به هر شکلی را سال نو فراهم به وقت آنکه به این ها کم است. سال نو چه کتابی را به علاقه مند شعر پیشنهاد می دهید؟ در سال های شده است که من از هستم. از این می به های محمد سلمانی، علیرضا بدیع و امید صباغ نو کرد. در مجموع ها و اگر من از چند نفر اسم بردم به این بود که این آثار در انتهای سال شده است. در سال شعر و یک کنید. می کنم که مشکلات شعر و در سال و این بتوانند با ذهنی به شعر و بپردازند. اگر مایل هستید این گفت وگو را با یک شعر به پایان ببریم و شما یک شعر به مخاطبان هدیه دهید. با کمال افتخار. ها رسیده برایم سبد سبد/ گل نه گلایه های از چه بد تبریک های گم شده از سال های پیش/ که عطر وعده های شما را نمی دهد ماخولیای ذهن شلوغی که مدّعی ست/ از یک هزار و سیصد و بشمار تا ابد آیینه ای ندیده ام و بی نیست/ دلم تنگ می شود دیشب کسی به خواب من آمد من/ از آینه حرکات مرا بلد تا صبح در من هی قدم زد و/ تا صبح در من هی قدم نزد بر خواستم مصاحب بیمار خود شوم/ تختم بود به تابوت بی جسد امسال هم حواس خبرهای مستند/ پرت است و شهر پر شده از شایعات خوب!
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
چهار فیلم در پردیس سینمایی بهمن سنندج اکران نوروزی می شود

چهار فیلم در پردیس سینمایی بهمن سنندج اکران نوروزی می شود


- - گفت: در 97، سینمایی بهمن باز است و چهار فیلم در سانس های مختلف در این اکران نوروزی می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
رسوم نوروزی استان مرکزی نماد مهرورزی و پویایی زندگی

رسوم نوروزی استان مرکزی نماد مهرورزی و پویایی زندگی


- - جشن ملی با های کهن در های است که هر در خود ای از هویت فرهنگی مردم را جای داده و معرف مهرورزی، نشاط و آموزه های پسندیده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
رسوم نوروزی استان مرکزی نماد مهرورزی وپویایی زندگی

رسوم نوروزی استان مرکزی نماد مهرورزی وپویایی زندگی


- - جشن ملی با های کهن در های است که هر در خود ای از هویت فرهنگی مردم را جای داده و معرف مهرورزی، نشاط و آموزه های پسندیده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
مسافران نوروزی تابلوی حفاظت از طبیعت را خوب نقاشی کنند

مسافران نوروزی تابلوی حفاظت از طبیعت را خوب نقاشی کنند


سمنان- ایرنا- های در از گردشگران نوروزی است که با نریختن زباله بهترین تابلوی حفاظت از طبیعت در این مدت نقاشی می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
رئیس جمهوری سالروز استقلال ملی تونس را تبریک گفت

رئیس جمهوری سالروز استقلال ملی تونس را تبریک گفت


- - در با فرا و روز ملی کرد در دو کشور، همکاری‌ها و مناسبات دوستانه و برادرانه فیمابین در عرصه‌های مختلف و در راستای منافع و مصالح عالیه مشترک،بیش از پیش توسعه خواهد یافت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
10 هزار مترمربع از معابر خاکی شهر اسدیه درمیان آسفالت شد

10 هزار مترمربع از معابر خاکی شهر اسدیه درمیان آسفالت شد


- - گفت: در 97، 10 متر از خاکی شهر مرکز شهرستان درمیان با اعتبار 4 میلیارد و 200 میلیون ریال انجام شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
مروری بر دستاوردهای 25 سال روابط دیپلماتیک ایران و بلاروس

مروری بر دستاوردهای 25 سال روابط دیپلماتیک ایران و بلاروس


- 18 (27 اسفندماه) با و بین و ایران بود، دو کشوری که تلاش کرده اند خود را در حوزه های سیاسی (پارلمانی و دولتی)، قضایی، اقتصادی و تجاری بیش از پیش گسترش دهند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
زیارت نماینده ولی فقیه سپاه کربلا از دو شهید گمنام علقمه

زیارت نماینده ولی فقیه سپاه کربلا از دو شهید گمنام علقمه


ظهر حجه ولی ضمن یادمانهای دفاع مقدس در نهرخین و شلمچه به زیارت دو شهید گمنام علقمه پرداختند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
نمایشگاه نقاشی #39; نوروز پیام آور صلح و دوستی #39; در باکو برگزار شد

نمایشگاه نقاشی #39; نوروز پیام آور صلح و دوستی #39; در باکو برگزار شد


' آور صلح و ' در سالن اجتماعات رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در برگزار شد .
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 13 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
برپایی 125 خیمه‌ معرفت آرامش بهاری در بقاع متبرکه مازندران

برپایی 125 خیمه‌ معرفت آرامش بهاری در بقاع متبرکه مازندران


گروه - این در که مسافران نوروزی می‌باشد، طرح آرامش بهاری و برنامه خیمه‌های معرفت نیز در در حال برگزاری است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 15 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
استاندار تهران از ستاد سفرهای نوروزی در عوارضی تهران ـ قم بازدید کرد

استاندار تهران از ستاد سفرهای نوروزی در عوارضی تهران ـ قم بازدید کرد


ـ ـ عصر (دوشنبه) از بخش های مستقر در عوارضی ـ قم و میزان آمادگی و نحوه خدمت رسانی آنان بازدید کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 15 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : فرهنگی
تهران پیش پای بهار

تهران پیش پای بهار


تهران- ایرنا- آخر پر است از و شوق به نوروز. در روز سال هر آنچه کم و کسری دارند با شور و شوق خاصی در بازار و مراکز خرید در تکاپو هستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 16 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
ماهی قرمز مهمان همیشگی سفره های هفت سین

ماهی قرمز مهمان همیشگی سفره های هفت سین


- - های روز قبل از فرا عید به و جدا سفره های هفت سین وارد بازار استان کردستان شده و در گوشه و کنار خیابان ها و مراکز خرید خودنمایی می کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 17 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
یک تروریست انتحاری خود را میان نیروهای امنیتی تونسی منفجر کرد

یک تروریست انتحاری خود را میان نیروهای امنیتی تونسی منفجر کرد


الجزیره-ایرنا- کرد یک پس از آنکه نیروهای امنیتی او را در شهر«بن قردان » به محاصره در آوردند، خود را میان آن ها منفجر کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 17 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
آماده سازی 900 هزار صندلی ناوگان حمل و نقل جاده ای برای نوروز

آماده سازی 900 هزار صندلی ناوگان حمل و نقل جاده ای برای نوروز


تهران- ایرنا- و حمل و نقل ای گفت: در 97، 900 صندلی در 70 خودرو ناوگان حمل و نقل عمومی ای برای خدمات دهی به هموطنان آماده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 18 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
امکان جابجایی روزانه 3.5 میلیون نفر با ناوگان جاده ای در نوروز امسال

امکان جابجایی روزانه 3.5 میلیون نفر با ناوگان جاده ای در نوروز امسال


تهران- ایرنا- راه و گفت: به طور سه و 500 نفر می توانند در ایام نوروز با ناوگان حمل و نقل جاده ای عمومی سفر کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 18 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
نُقل ارومیه زینت بخش دیرینه سفره های نوروزی

نُقل ارومیه زینت بخش دیرینه سفره های نوروزی


ارومیه- ایرنا- این سال های دور نقل به یکی از و بخش های پررونقی دارد؛ تحفه ای که در سایه نوآوری تولیدکنندگانش و در ترکیب با بیدمشک و سایر افزودنی های معطر و خوش طعم شهرت ملی یافته است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 18 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
حال و هوای بازار قدیم بیرجند در آستانه نوروز 97

حال و هوای بازار قدیم بیرجند در آستانه نوروز 97


- - در سال نو، به قلب و این حضور تعداد زیادی از مردم است که به دنبال تامین نیاز های عید نوروز خود و خانواده هستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 18 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
پلیس پیشگیری: در نقاط قابل نفوذ ساختمان مسکونی نرده نصب کنید

پلیس پیشگیری: در نقاط قابل نفوذ ساختمان مسکونی نرده نصب کنید


تهران-ایرنا- اجرایی در به از در گفت: بیشتر، بر روی دیوارها، پنجره ها ونقاط قابل نفوذ مانند نورگیر، پاسیو مقاوم نصب و پشت بام خود را در اسرع وقت به نرده ای و قفل آویز مجهز کنید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 19 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
روزانه بین 6 تا هفت هزار زائر از مرز شلمچه تردد می کنند

روزانه بین 6 تا هفت هزار زائر از مرز شلمچه تردد می کنند


- - گفت: بین 6 تا هفت هزار زائر ایرانی و خارجی از مرز تردد می کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 19 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
اوکراین خواستار تحریم صدراعظم پیشین آلمان توسط اتحادیه اروپا شد

اوکراین خواستار تحریم صدراعظم پیشین آلمان توسط اتحادیه اروپا شد


– ای یو (دوشنبه) داد: را تحت داده تا گرهارد شرودر صدراعظم پیشین آلمان را به دلیل لابی گری به نفع روسیه، تحریم کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 19 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
نوروز باستانی در آستان مطهر رضوی، تبلور فرهنگ ایرانی – اسلامی

نوروز باستانی در آستان مطهر رضوی، تبلور فرهنگ ایرانی – اسلامی


از سنت های کهن است و که این را در شریف حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع) پاس داشته و سال نو شمسی خود را با بانگ نقاره های حرم آغاز می کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 19 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : فرهنگی
کشته شدن 36 تروریست در حملات ارتش مصر در سیناء

کشته شدن 36 تروریست در حملات ارتش مصر در سیناء


ارتش مصر در از شدن 36 و یک و سه سرباز مصری در عملیات موسوم به «سیناء 2018» خبر داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 20 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : بین الملل

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir blogblog.ir