بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب سوالاتفیلیپ راث به روایت نویسندگان و دوستان

فیلیپ راث به روایت نویسندگان و دوستان


به ایران (ایبنا) به نقل از - راث نویس بعد از جنگ بود. راث در 1933 در نیوجرسی از دار و که بود به آمد و و به آن از ملی اش در سال 1959 تا ارث ، در سال 1991 و در سال 1997 که پولیتزر شد. جاناتان سفرن فور، راث به اندازه هایی که همراه با ملویل و دیکنسون ساخت، بی نظیر و فوق العاده است. اگر نوه دار شوم امیدوارم آن ها هم او را بخوانند و شان با او شکل که من شکل گرفت. او من بود. راث تر از من بود. ما از در دهه 50 آمدیم. در دست کم و ادبیات. در عین حال و با یک ، راث همه این صفت ها را می کرد. او اما به لنی و هم می گذاشت. (در راث است: لنی از داشت.) اما این از یک بود. چون او یک فرد می شد که و را در هم مثل کن کند. ای را یک اما این جاییم. او ماند. هر که راث را به یاد آورم. سال 2004 که لی در روی ام زد و آیا با او به ا ش بروم. آن به ای شد که تا چند روز که یافت. به دلم تنگ شده. که را در ام بود ndash; ای خام و با در و ای که در آن می و که های آن نوع در خود داشت. این در پدر و من که من ای از minus; شده راث در سال را شده پشت چند یافتم. و آن و به shy;ای آشنا و شخصی، شگفت زده کرد. به آثارش دادم و عاشق خداحافط کلمبوس ، ی شبح و عملیات شایلاک شدم. و این همان ارتباط است، که با کتابshy; ها به وجود آید، که طی سالshy; ها تکامل یافته و رشد است. و امروز، این دوستی، آنی است که هرگز به پایان نمی رسد. جی پارینی، رمانshy; نویس، شاعر و عجیب است که اینجا در تعطیلات در جنوب ایتالیا و در حال - حداقل دهمین بار- ی شبح اثر راث shy;ام. این کتابی است که نمی توانم خواندنش را متوقف کنم. در نقش یک انرژی و الهامshy;پذیری در طول سالshy;ها به رمانshy;های راث بازگشتهshy; ا م. تند و تیز و قابل لمسش در طول پنجاه سال گذشته تاثیر به سزایی در های تخیلی داشته. هر چه را که لمس می shy;کرد به شعر تبدیل شد حتی در رکیکshy; ترین لحظاتش مرا با غنای زبانش محضوظ کرده. راث نترس بود و همه چیز را می که می خواست. او را مصرف کرد، کل را بلعید. فکر کنم این درست نیست که بر جنبه آن یهودی- متمرکز شویم. او در جهات یک بود و نسل من - نسلی که بعد از او بود - الان و همیشه، با تحسین و ناامیدی به او نگاه کرد. آن مارگارت دانیل، راث در رستوران پرتغالی محبوب خود که من وارد شدم؛ پشت تنها میز اشغالshy; شده آنجا. او ایستاد و لبخند زد و صندلی را من کشید و به مردی در سایه گفت: هی، جئو، خانم یک منو بیار. به مدت دو ساعت بعد از آن او و من و یک از تیم بیسshy;بال یانکیshy; ها از دهه بیست تا کنون، خوبی shy;های رزولت، دورانی که او در دانشگاه من نویسندگی و وخامت زمان حال کردیم. چشمانش عمیق و گرم و پر از افکار تیزبینانه بود و دستان بلندش را موقع می داد. تا آپارتمان او قدیم زدیم. دم در سه کارگر سیمان تازه را روی پیاده shy;رو صاف کردند. گفت: بیایید اسممان را و راث مشتاقانه موافقت کرد. کلیدهای مان را مقایسه تا ببینیم که کدام یک به ظاهر جان سخت shy;تر است و راث به یکی از کارگران گفت: ببخشید، ما خواهیم اسم مان را بنویسیم. و در انتظار پاسخ مکث کرد و پسر سرش را داد که: نه ، هنوز نه . سپس به راث سری داد، اما انگشت اشارهshy; اش را بالا و گفت: وقتی کارم شد. راث فریاد زد. این باید عنوان باشد. اسمshy; هایمان را نوشتیم و خداحافظی کردیم. در حقیقت، او آن را در ها، مقالهshy; ها و نقدهایش نوشت. هیچ دانشی بالاتر از او از کشورش نداشت و در گفتن آن صادق تر از او نبود. او شدیدا بی رحم، بامزه و خوب بود. هیچ کس حتا نزدیک به او و یا نخواهد بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
مارسلو: لیورپول فقط محمد صلاح نیست

مارسلو: لیورپول فقط محمد صلاح نیست


ستاره های پس از خبرنگاران متعدد حاضر در کمپ والدبباس شدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری ورزش سه
موضوع : کل اخبار
توجه «بدرالخان» به معناداربودن آموزش الکترونیکی برای بومیان دیجیتال

توجه «بدرالخان» به معناداربودن آموزش الکترونیکی برای بومیان دیجیتال


به گزارش خبرگزاری (ایبنا) نقد و در از با سخنرانی و عصر دوشنبه 31 اردیبهشت ماه در برگزار شد. در این را کرد و گفت: این در سال 2016 به همت و در زمینه نوشته شده است. وی داد: در سال 2012 وی را به استاد افتخاری انتخاب کردند. در این و در اثر می کند در از باعث شیوه های و پرورش می شود. افزود: خان وب سخن می گوید. او می کند که ما در این با می از چه کرد؟ این پرسش موجب شد که او وادار شود تا در به این خلاء اقدام کند. این دکترا در با او در سال 2004 چهارچوبی را کرد، گفت: این به طور رسمی در آن سال مورد گرفت و امروزه به شناخته می شود. به وی، هشت بعد را در بر می گیرد. این با دید بین المللی شده و بینشی که از می شود غنی است. در بخش از کرد: در تعریفی از می شود. می شود که در باز انعطاف پذیری خاصی دارد. روی این دارد. او با به می کند که این یک است که می همه شود. وی شد: با به هشت بعد به سه کلی می شود که و است و بر این شده است. با هدف این است که به ما کمک کند تا از به داد: می شود که است هم به آن هشت بعد شود. خان می هر به به فرد است. او می مهم ذی نفع را در داد و سپس هشت بعد را روی آن کرد. این در را کرد و افزود: این فصل یک تا هشت را در و را می کند. های بر بر رسانه و ... از مباحث این هستند. با به های موک این سوال را کرد که آیا با های موک نمی شود؟ وی در کرد که این ها نشده اما هویت جدیدی را پیدا است. خان می کند که حتی های موک را می در داد و هشت بعد را روی آن مشاهده کرد. به رحیمی، های موک های را کاربران به آورده است، با تجربه های خوبی را فراهم می کنند اما نیستند. خان در به این می کند که آیا با افزودن شبکه های اجتماعی به های موک می بر نبودن این ها غالب شد؟ در بخش از این با به کرد: این اثر حاوی مقالاتی است که نقطه انسجام است. در از نظر شده و از سوی جامع و چندبعدی و پرکاربرد تمام ذی نفعان. از های این است به این معنی که ذی در در نظر شده اند. وی داد: دسته بندی کردن طبقات از شواهد نظری و بر های کمی و کیفی از های این اثر است. برمبنای حدس و گمان به تشریح پیامدها نمی پردازد بلکه آن را های در موقعیت های نشان می دهد. به این دکترا، انتقادی بدون قضاوت ارزشی و به ملاحظات و تاکید و به معناداربودن بومیان دیجیتال از های ذکر این اثر است. در خود را کرد و گفت: می در فصل اول تعاریف را کند و سپس از فصل دوم مدل (ویژگی ها و کاربرد) را ذکر و در نهایت هر بعد یک فصل مجزا را اختصاص دهد. ها و هر فصل در آن می از اثر باشد. من نکاتی را نقد محتوای مقاله فصل سوم دارم که می به اثر کمک کند. مرتضی زاده، عضو هیات نیز در بخش از این با از ما را به سوی می برد، گفت: اگر از این زاویه به مدل کنیم ما می شود و از 8 بعد خان در می بهره برداری باشد. وی داد: شما در به اقتضائاتی را خود قائل هستید و با این فضا نیازها نیز متفاوت می شود. اینجاست که در از مدل ها اهداف، روش تدریس، ارزیابی و ... نیز کند. چرا که نمی با روش های قبلی از یک مدل جدید کرد. زاده گفت: یکی از این است که آن به هم ریخته و غیرمنسجم است و حتی در نقدی به پروفسور شده که این اعتبار او را زیر سئوال برده است. از سویی اگرچه در می دهد اما این ناقص است و به همین دلیل می بعد باشد. وی شد: در و هشت بعد فرهنگ محیطی و آن در آموزشی نادیده شده است. از سوی نیست که کدام نهاد وظیفه انجام دادن هشت بعد را به عهده بگیرند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir blogblog.ir blogblog.ir اهنگ مایا عثمان نوروزف اهنگ ترکمنی گل یارم گل ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ عثمان نوروزف سوی منی یارم خواندن رمان ماه مه الود از پرستو.س دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ تنها موندم مجتبی الاله