بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب سوالاتنوشتن از زمان حال پیچیده‌تر و سخت‌تر از نوشتن درباره گذشته است

نوشتن از زمان حال پیچیده‌تر و سخت‌تر از نوشتن درباره گذشته است


به گزارش (ایبنا)، داستانی در با و شد. این با و شهرکتاب در شد. در این علی اصغر محمدخانی، معاون شهرکتاب، مرتضوی، و مترجم، حسن صفرخانی، رایزن در ادب و (کیباتک)، در و به داشتند. در سه از که امسال بازار شده است، توضیحاتی داد و گفت: همیشه دوست دارم با به چیزها کنم. به اشیا، و حتا رابطه بین آدم ها. در این سعی ام از اصلی بگیرم و آن ها را از به خواننده کنم. به این طرز هم چیز و اگر دقت می که در هم که از آدم های مان به دست می از است که مان می و به این است. راز آن به ها داد و گفت: سه نفر کار ای بود و از من گرفت. هر سه را از که به آن دهه شصت یا تا به و حال و شان باشم. هم حال دهه نود است. در مات کن از مرگ رنگ را و آن در ترک گرفت. سپس این و کل با در جمع به بحث وگو پرداخت. در این بحث مانند های با روابط و سبک سنتی در دهه های قبل، نیاز زن در امروزی و زن در نسبت به شد و به سوالاتی از این دست داد. مرگ رنگ در به سوال یکی از زن ترک و خود گفت: من نسل و را می نویسم. به بهتر است از بنویسد که به آن ها کافی دارد و به نحوی آن ها را تجربه است. از حال بسیار تر و سخت تر از است چون فعلی، ی ای است. اگر هر ای خود را بر و رویداد های مهم نسل خود بگذارد بعد از مدتی گنجینه ای مستند از قصه های نسل های مختلف خواهیم داشت و من به یک نسل پنجمی نوشتنم با است. در بحثی که توسط صورت حساب شد، زن در به بیان نقطه نظرات خود و تجربیات زیستی که در خود به کارشان آمده بود سخن گفتند. در راستای موضوع شده، یکی از ترک در از حال را مورد انتقاد داد و کرد: از حال آسیب سختی به می کند و آن فراموش کردن است. با این اسطوره ها و مفاخر هر ملت کم کم به ورطه نابودی می روند و این در درازمدت ملت چون و که دارای تمدن انسانی و درخشانی هستند، مطلوب نخواهد بود. در از و به موازات همدیگر در به راهکاری حفظ یاد کرد و استفاده از مفاهیم بینامتنیت را در حفظ همگام با دانستن حال چاره کار دانست. همچنین در این کودک و نوجوان و لزوم حمایت از این در تمامی ملت ها به زیرساختی فاخر مباحثی شد. در بخشی از مقاله خود را زن در ارائه کرد و ایرانی که ادبی ترک با آن ها آشنایی پرسش را کرد. اکثریت از فروغ فرخزاد، صادق هدایت و سهراب سپهری نام بردند و میرزایی به فریبا وفی اشاره کرد. سپس سه از از به یکی از تاثیرگذار زن یاد کرد که با نارضایتی و مخالفت ترک در رو به رو شد. یکی از زن ترک به این واکنش نشان داد و گفت: شاید خوب و صاحب سبکی باشد اما ما او را متعلق به ملت نمی دانیم چون به ملی اش وفادار و آثارش از دیگری به می شود. این به نمی نویسد که چیز خوشایندی نیست. در انتهای به ترک کار جدیدی که در دست داد و گفت: در تازه ام برخلاف سه از داستانم تنها جنبه اجتماعی ندارد و در یک بستر سورئالیستی اتفاق می افتد. این در روز جمعه 17 آذر 1396 مصادف با 8 دسامبر 2017 ساعت 14 تا 17 در در شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
نوشتن از زمان حال پیچیده‌تر از نوشتن درباره گذشته است

نوشتن از زمان حال پیچیده‌تر از نوشتن درباره گذشته است


به گزارش (ایبنا)، داستانی در با و شد. این با و شهرکتاب در شد. در این علی اصغر محمدخانی، معاون شهرکتاب، مرتضوی، و مترجم، حسن صفرخانی، رایزن در ادب و (کیباتک)، در و به داشتند. در سه از که امسال بازار شده است، توضیحاتی داد و گفت: همیشه دوست دارم با به چیزها کنم. به اشیا، و حتا رابطه بین آدم ها. در این سعی ام از اصلی بگیرم و آن ها را از به خواننده کنم. به این طرز هم چیز و اگر دقت می که در هم که از آدم های مان به دست می از است که مان می و به این است. راز آن به ها داد و گفت: سه نفر کار ای بود و از من گرفت. هر سه را از که به آن دهه شصت یا تا به و حال و شان باشم. هم حال دهه نود است. در مات کن از مرگ رنگ را و آن در ترک گرفت. سپس این و کل با در جمع به بحث وگو پرداخت. در این بحث مانند های با روابط و سبک سنتی در دهه های قبل، نیاز زن در امروزی و زن در نسبت به شد و به سوالاتی از این دست داد. مرگ رنگ در به سوال یکی از زن ترک و خود گفت: من نسل و را می نویسم. به بهتر است از بنویسد که به آن ها کافی دارد و به نحوی آن ها را تجربه است. از حال بسیار تر و سخت تر از است چون فعلی، ی ای است. اگر هر ای خود را بر و رویداد های مهم نسل خود بگذارد بعد از مدتی گنجینه ای مستند از قصه های نسل های مختلف خواهیم داشت و من به یک نسل پنجمی نوشتنم با است. در بحثی که توسط صورت حساب شد، زن در به بیان نقطه نظرات خود و تجربیات زیستی که در خود به کارشان آمده بود سخن گفتند. در راستای موضوع شده، یکی از ترک در از حال را مورد انتقاد داد و کرد: از حال آسیب سختی به می کند و آن فراموش کردن است. با این اسطوره ها و مفاخر هر ملت کم کم به ورطه نابودی می روند و این در درازمدت ملت چون و که دارای تمدن انسانی و درخشانی هستند، مطلوب نخواهد بود. در از و به موازات همدیگر در به راهکاری حفظ یاد کرد و استفاده از مفاهیم بینامتنیت را در حفظ همگام با دانستن حال چاره کار دانست. همچنین در این کودک و نوجوان و لزوم حمایت از این در تمامی ملت ها به زیرساختی فاخر مباحثی شد. در بخشی از مقاله خود را زن در ارائه کرد و ایرانی که ادبی ترک با آن ها آشنایی پرسش را کرد. اکثریت از فروغ فرخزاد، صادق هدایت و سهراب سپهری نام بردند و میرزایی به فریبا وفی اشاره کرد. سپس سه از از به یکی از تاثیرگذار زن یاد کرد که با نارضایتی و مخالفت ترک در رو به رو شد. یکی از زن ترک به این واکنش نشان داد و گفت: شاید خوب و صاحب سبکی باشد اما ما او را متعلق به ملت نمی دانیم چون به ملی اش وفادار و آثارش از دیگری به می شود. این به نمی نویسد که چیز خوشایندی نیست. در انتهای به ترک کار جدیدی که در دست داد و گفت: در تازه ام برخلاف سه از داستانم تنها جنبه اجتماعی ندارد و در یک بستر سورئالیستی اتفاق می افتد. این در روز جمعه 17 آذر 1396 مصادف با 8 دسامبر 2017 ساعت 14 تا 17 در در شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
اعلام سوالات مسابقه قرآنی «ربیع تا ربیع» در کردستان

اعلام سوالات مسابقه قرآنی «ربیع تا ربیع» در کردستان


گروه قرآنی: کل گفت: گانه مسابقه بزرگ اینترنتی ویژه ماه ربیع بر روی بخش مسابقات سایت تبیان کردستان، قرار گرفت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
کیفیت زندگی مشترک‌تان را با این فاکتور‌ها ارزیابی کنید

کیفیت زندگی مشترک‌تان را با این فاکتور‌ها ارزیابی کنید


برای این که مطمئن یک و خوب بد از خود و تان را ارزیابی و تغییرات و اصلاحاتی که می خواهید در دوره جدید انجام دهید برنامه ریزی کنید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
امکان جدید گوگل؛ افراد مشهور به صورت ویدئویی به سوالات شما پاسخ می‌دهند

امکان جدید گوگل؛ افراد مشهور به صورت ویدئویی به سوالات شما پاسخ می‌دهند


شرکت از بخش است که خود را از می‌پرسند و آنها با انتشار یک ویدئوی کوتاه سلفی به این پاسخ می‌دهند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار

copyright © 2017 by blogblog
دانلود آهنگ i will always love you با کیفیت 320 دانلود آهنگ i will always love you با کیفیت 320 دانلود آهنگ i will always love you با کیفیت 320 دانلود آهنگ i will always love you با کیفیت 320 دانلود اهنگ چال چاله از عثمان اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان عنصرالیاژی مهم فولادجدول دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف blogblog.ir دکترتغذیه مرادی درکرمان دانلود اهنگ چال چاله از عثمان دانلود آهنگ ریمیکس محلی پروانه پرستش جدولانه362 دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ چال چاله از عثمان نوروزف اهنگ چال چاله. دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ های بلوچ برزخ وشعیب دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ مایسا جان عثمان نوروزف اغنیه هاها-ابراهیم البغدادی دانلود اهنگ ترکمنی مایسا دانلود آهنگ چال چاله از عثمان نوروزف دانلود آهنگ چال چاله از عثمان نوروزف اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود ریمیکس amor solidance دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله تحمیل اغنیه ابراهیم بغدادی - هاهاها دانلود آهنگ ترکمنی مایسا جان بهترین ترکیب آرسنال در pes 2015 دانلود اهنگ ترکمنی چال چالی دانلود اهنگ چال چاله از عثمان guturnewspaper  تیجان اسماء بنویسد خواص بشمخ کاغذ اسماء تیجان گردن بیاویزد دانلودآهنگ ترکمنى چال چاله عثمان نوروزف صمد ممد : نزول خور mp4 ریوارکسابان دانلودآهنگ چال چاله دانلودآهنگ چال چاله عثمان نوروزف دانلود آهنگ عثمان نوروزف آوادان دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود ریمیکس جدید gon haziri blogblog.ir دانلود آهنگ عثمان نوروزف دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله زندگینامه وبیوگرافی ورونیکااولو دانلود اهنگ ترکمنی مایسا جان اهنگ ترکمنی چال چاله متعنی مشایه دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ شمشاد جان نوروزف عثمان نوروزوف انگ ماناگا ماناگا دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله سرود در باره13ابان با اهنگ هنگ چال چاله عثمان نوروزوف انشایی باشیوه ی به کارگیری واژه های مترادف انشایی باشیوه ی به کارگیری واژه های مترادف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان نوروزف blogblog.ir انشاهشتم درمورد انچه درمسیرخانه تامدرسه می بینید فصل پاییز اخبارفغان @guturnews اهنگ چال چاله از عثمان نوروزوف مجید بیجار زهی دانلود اهنگ چالچاله عثمان نوروزوف آوودون آوودون ترانه اهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود اهنگ ترکمنی مایسا جان دانلود آهنگهای عثمان نوروزف اهنگ عثمان نوروز شمشاد جان blogblog.ir