بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب سوالاتسرمربی الجزایر به خاطر ترس از خبرنگاران نشست خبری پیش از دیدار با ایران را لغو کرد!

سرمربی الجزایر به خاطر ترس از خبرنگاران نشست خبری پیش از دیدار با ایران را لغو کرد!


سرمربی تیم ملی در به ترس از خبرنگاران نشست خبری پیش از دیدار دوستانه با ایران و تانزانیا را لغو کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 23 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : ورزشی
برای فرار از سانسور در معماری، به ادبیات پناه آوردم

برای فرار از سانسور در معماری، به ادبیات پناه آوردم


خبرگزاری ایران (ایبنا)، یکی از که در ها و ارزیابی بحث در شغل در کشور ما شغل محسوب نمی شود؛ از این رو با شغل های به این روی می آورند. 12 نت اثر یکی از این نویسندگان است. است و این را به شکل جدی می اما او به او را به این سمت کشاند. اثر با نام 12 نت است به از سوی انتشارات نشر شود. در این راستا گفت وگویی را با این جوان ایم که در ادامه می خوانید. 12 نت اثر شماست، طبیعی است که بسیاری از مندان به و ایرانی نامی غیرآشنا کمی از ما بگویید. طور که شما این اثر من است که است در بین از سوی نشر نشر شود. این است که من و را به شکل جدی می کنم. سال که به این در می پردازم. همه این ها را می که است که در همه این سال ها من به ام؛ اما به با هنر و وجه که می را نزدیک به هم دانست. این دو چه ارتباطی با هم دارند؟ اگر بخواهیم از شباهت های این دو بگوییم به کنم؛ هر دو هستند. تفاوت با ساختما ن در نوع است که می افتد. یک مثل یک مقاله از های اما جایی که واژه ها ترتیب شان و نوع شان از یک ذهنیت آگاهانه نشأت بگیرد، ما می که آفرینش افتاده است و هرجا که فضاها توالی و شان رخ است. هر دو یکی که به خلق می و می نام آن را و نیز به شکل است و همه فکر می که ما در جسم می ما به می پردازیم. در به شغل اما هیچ وقت چه شد که فکر می به من در همه این سال ها شعر و است اما شده تا به دست به نزنم. این را نیز با و که از ام به دست چاپ ام. که در سن تر می و خطا این طبع می که همه ما داد ه ایم و چند شغل را ایم. اما از یک ای به بعد شما می که شما چیست. این من نیز من خاص را دارد. چه در بود که در که شد تا من از به و است که ما در آن هستیم. آن که فکر می و می که ما در با یک روبه رو و آن کارفرما و گذار است. به آن صورت که یک آرتیستی است که اثر اش را به ذات نمی تواند تولید چون این اثر با شخص ساخته شود و آن شخصی که را پرداخت می دوست تا اثر به سلیقه باشد. این تضادی است که در تاریخ است و نیست. مثال ما تاریخی فیلیپ جانسون را که ما به دانشجویان به یک کار موفق معرفی می اما کارفرمای این اثر حاضر به سکونت در آن نشد و از شکایت کرد. این دقیقا است که در می و من به از آن به محدودی که در هست، پناه آوردم. به نظر من در یک لذتی نهفته و آن تنهایی قدم برداشتن است که من به آن دارم. کمی از این ما دهید. 12 نت یک بهم است که نوع روایتش اول شخص است و از زبان یک افغان که در یک زندگی می می شود. تصویر مینی مالیستی این که خیلی از ما عصرها می بینیم که های تعطیل شده و به یک های و ابهام می من در این به آن پرابهام پرداخته ام و این 12 داستان، اتفاقاتی است که در فعالیت های در آن رخ می دهد. در قصد تا به این کنم که انسان که ما به نیروکار از کمک می گیریم و صرفا انتظار که یک را ما بسازند، هرکدام شان قصه های خاص خودشان را دارند. چرا در جدی خود به سمت بهم رفتید؟ با سختی های این کار آشنا بودید؟ به نظر من به هم سخت ترین فرم در بحث است. یکی از دشواری های بیان این نوع این است که در بادقت کار در هر تکراری نباید بدهیم و حواسمان جمع که در این زنجیره را جا نندازیم و در هر وجه ای از را که در این زمین در حال بازی کردن را بازتعریف و دهیم. من مند بودم که این بهم مزه و شیرینی یک را با عوض نمی کنم. به اعتقاد من آن ایجاز و ضربه نهایی که در لذتبخش تر از است. با همه این تفاسیر قصد که این ها یک ساختار کلی باشند. از طرفی ها را 12 در نظر گرفتم تا بتوانم یک نوع لوپ ایجاد کنم. مثل 12 ساعت، 12 ماه سال و ... . آیا این به نیز کمک می کند؟ من قصد به این که همه این در جانکاه و عجیب شان همواره در حال افتادن هستند؛ یک است. آدم که به فقر تن به هر کاری بدهند. آدم که به شرایط سیاسی یا اجتماعی کشورشان به می شوند. در این کار است. چه عزیزانی که از کشوری مانند افغانستان می و چه که از روستاها و به و پایتخت آمده اند و این یا کانکس به تبعیدگاهی این آدم ها شده است. ها توسط یک نفر می شود؟ بله. شیراحمد اول که در 12 دارد، یک مهاجر افغانستانی است که در یکی از قصه ها ام که چرا به شده است. با توجه به توضیحاتی که شما دادید تا حدودی انتخاب این نام این شد اما درباره این نام می دهید؟ 12 نت از 12 شده است و به این بازتولید شونده دارد. در عین حال این 12 فریاد که در هم یک تر را تشکیل اند که این ظلمی که در جامعه ما تحت تاثیر می افتد، به گمان من به فراگیر است که جز در برابر آن پاسخ نمی داشت. سخن پایانی... همه ما وظیفه که از تولیدات در نهایت از بین این به از بین فرهنگ ما منجر می شود. متاسفانه ما در این دنیای محدود به جای از هم، یک سری که این می شود که مخاطب ما از این کوچ کند. فکر می کنم که همه خود را به خواندن دعوت کنیم. به نظر من بهتر است های زیستی ما به جای آنکه در بیفتد تا ما تنبیه شویم، در بستر هیچ ای شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir blogblog.ir