بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب سوالاتهدیه پدر؛ معجزه مسلمانی ژوان کورسل

هدیه پدر؛ معجزه مسلمانی ژوان کورسل


گروه فرهنگی: پدر شهید کرد: بود که به و او را برانگیخت که با ذره‌بین به مطالعه آن می‌پرداخت و زیادی برایش به وجود می‌آمد که برای رسیدن به پاسخ آن به هر طریقی تلاش می‌کرد و امر نیز باعث شد در سن 15 سالگی مسلمان شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 20 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
سوالات و کلید آزمون ای پی تی دانشگاه آزاد منتشر شد

سوالات و کلید آزمون ای پی تی دانشگاه آزاد منتشر شد


سوالات و ای پی تی ماه 96دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری میزان
موضوع : کل اخبار
پرسش‌هایی درباره سند ملی راهبردی نشر علمی

پرسش‌هایی درباره سند ملی راهبردی نشر علمی


(ایبنا)ـ سید ابراهیم و نائب و کشور: 3/4/1396 یکی از ها سند ملی نشر را و پیش آمد که در متن این آن را باشم و را در با این سند های من با به است و آن گونه که گفته شده، سند در حال است و امیدوارم که عتف قبل از تصویب، سند را به نظر از صاحبنظران بیرون از دایره کنندگان نیز که به با های نکند. من نشر است که سند چه از نشر آیا نشر با اینکه این اول من است ولی این است که ابتدا مسایل را در دو بعُد و طرح کنم. از گذاری: مطالبی که در مطرح می شود ابعاد وسیعی از های و در های (احتمالا نهادی)، و با بین به محققان و غیره را دربر می گیرد، و آن هم از و نه اجرا، و هدف را و نشر بر می شمرند. هایی که در این به آن می شود با های شده علم و دارد. و که در 26 خرداد 1387 و با ابلاغ و به کار حاصل تقاضایی بیست ساله از سوی بود که پس از فراز و فرودهای بسیار نهایتا شد و وظایفش و نظارت بر اجرای مصوبات در ها بود. تا که می دانم، این بازنگری و سطح در عتف در به سر می برد و در حال ملی (سند ملی نشر) در دست است که از بعد است را با این که آن علم و است و های و را هم در بر و در سه از دست به زده و و است. با و و وابسته به و و در جهت هماهنگ های علم و شده بود و و ها و در (ازجمله نشر) و بکار کرد. اعضای این (رئیس) کل پژوهشی، (دبیر)، ای و شیراز، ملی و پژوهش های و صنعتی به دو نفر از معاونین های به بودند و پنج نفر هم عضو حقیقی از رسانی، و در ترکیب داشتند. بوده که این با درست از های عتف کند و با روبه رو شده که زیادی با دارد. به و در فرموده اند این است از و موثر بین کنشگران نهاد علم و برداران آن، چرا که و و با طرف تقاضا در کنونی چندان ور نیست. ولی را کرد که بدانیم می خواهند این را و آن را ور کنند. قبل از اجازه بدهید معترضه ای بنویسم که در مفهوم عام از می کنیم، از کلمه نشر مرسوم نیست، و اثری در یک خاص است و می از آن به نشر که ای از ها را در یک عموم در پس به نشر نظر تا آن که هر کس می به یاد به نام می که را در غیراتفاعی) را به یا می کنند. حتم در این از نشر است. از بعد ای: از نیز این در ولی به من می که این سند نا را طرح می کند. که در این سند (منظور است) طرح شده ای و های در ها و و ها را هم من می کنم. این در نشر شده نمی دانم. ولی از و در های (ایرانداک) که سال خود شده و های را در خود و این کار را از سال 1347 و بعدی) آن را می دهد. هم که را در سال 1389 در که را در خود (و تا خود در عتف این اش است)، حفظ و ها را این است. از در دو (تولید نرم یاب ) و ای در این ها است و در بی های از و در سال های 1394 و 1395 را در و از بین نیز در بی ها و نشدن مولف و مالکیت فکری در نیز مستقیما این چرا که را و همه و بین را مسئول از هایشان در می دانند. عتف: در این و در بند به در ها نظیر و کتب (سمت) و پژوهشگاه و (ایرانداک) و نشر می کند که در بعضی موارد دارند، و در موسسات، نام ای و را از قلم انداخته اند. و طور اند که ضروریات موفقیت نشر است. من از عتف این است که قصد و نیت واقعی شما از نشر شکایت به عتف چالش های نشر که در از سوی کاربران است یا از سوی درون عتف؟ آیا دارید و ماموریتی قدیمی را نظم می دهید؟ یا مشکل از جای خدمت عتف عرض کنم بار در های سال های 1363 و 1364 طرح شد و در جائی که هیچ عکس العملی حری و همکاران و با همکاری دفتر تبلیغات علمیه قم دیدند و این سال ها تعقیب شده بود و متولد 1387 هم سخنش بود و و یکی دو هم و در های عتف رها شده و می کنیم. و از کجا که این ملی نشر هم رها نشود؟ و باز آتی، که گوشه ای از و نشر را دربرگیرد؟ من در این این مگر سالی که ای از گذشت نداشت؟ ای مجوز و را گرفت؟ اش را ای می که شده و نه ایران. نام که بی ای نشد، است را سامان بدهد ولی را که دارد. مگر نشر و مگر سَمت اسمش و کتب های خوب، سمت و ولی بدهند نشر کند. خوب چه اتفاقی می افتد؟ با هر ای در به دست و پا بیفتد که آقایان لطف مرا و با این همه می بینیم سازمانی که ماموریتش چیز است می آید و ایحاد می کند. تاسیس نشر و های آن را به یاد و های را با پوست و گوشت و استخوان در آن سال های لمس ام. نشر با فرهنگی زاده شد. تعطیل شد، نبود قطع شود و شد هر یک کتابی تالیف یا ترجمه و نشر هم در کارش این ها را چاپ کرد و موفق بود و به پندار من، نشر در آن حتی تا دهه سودآور بود. ولی حدس می زنم که با کسادی بازار که آن به حدود 500 نزول کرده، بنگاه سوددهی و مخارج را هم نکند. از سوی به ها کرد که چاپ خود را به بسپرند و فقط به موقع و با شده صفحه شده خود را در بگذارند که عتف آن ها را چاپ و باز نشر و ای هر یک از این را گرفتند که با ها را در 500 تا 1000 که با آشنایی که با نشر دارم، این هم با رایگان و دسترسی آزاد آن ها در شبکه زیاد است و 50 و با چاپ دیجیتال آرشیوهای و ملی کافی باشد. و با این همه هم داریم. از دهه به چکیده های ها بود و این در های است ولی این کار ای است و به رقیبی در بخش هم به نام سیویلیکا که های ایشان را مشترک و می کنند. اگر شود که بخش عمل می که این را به و در یک مدت به این بخش منتقل کنند. جهاد SID از نیمه دهه را کرد و در یک طولانی و به توانست این ها را کند و الآن ما دو در داریم، که این هم است. با های و با به نام سند ملی نشر حق که حدس بزنم این سند نشر می بیند؟ و اگر چنین است از هم فکر و که ها و های از قبل دیده شود. استانداردها: را در ها عرض کردم، را بگویم که هر یک از این ها، استانداردهای کارهای خود هستند. نشر خود را نشر و ها هریک های خود را و علم و هم و عرض کنم که های که نگارنده، آن را تا در کمیسیون، کار شده است. در هم هر ای که پایگاهی را خود را با استانداردهایی که می کند و در نرم افزارهایی که می دهد. عرض کنم از که در سال های قبل از دانشجو بودم کلاس خودم را در گذراندم و هم بخش دستی ترین در بین و های که ابزارهای اصطلاحنامه های و فنون را که این از عهده هر ای ساخته نیست. به یک کارشناس با چهل و اندی سال تجربه خدمتتان می گویم، در از کردید، لازم است اصلاحنامه ها تحقیق کنید. به این آن کارکرد نخواهد داشت. نشر: در نشر نیز این مطلبی و در در مبهمی به نشر روز دنیا می کند ولی از این نتوانستم اقتصادی ملی نشر را در فعلی نشر در بفهمم، به های با احتیاط به زبان است که باز به می رسد من نشر تداعی نمی شود و است که با های چند سال گذشته، توسعه تحصیلات تکمیلی و نیاز به فارغ التحصیل آن ها پا به عرصه اند و به درستی شده که به آن ها کمتر می شود و یا نمی شود. از این سند نمی توانید بفهمید که چرا فرهنگ دهی در نداریم؟ و از این و چرا چاپ می ولی نمی در از این برداری کنم. در این رابطه که راهکار عملی و تا حدودی که به نظر می رسد، امتیاز و به بر است و در حال حاضر با همه مشکلاتش، معیار تا حدی مقبول محسوب می شود. ای که طی سه سال هیچ را پشتیبانی نکنیم، چرا اینقدر تعارف می کنیم؟ این چرا شود؟ و این شاخص ها دارند. آیا ارزشیابی و آن ها در نشر گیرد؟ و این در می گنجد و نه نشر. و اما اولم که در آخر می پرسیدم: نشر چه؟ قبلا و در علم و فناوری، روی ها بحث و می شد تا ثبتی نگهداری و هر از بر امکانات داوطلب و به نام آن شود. هر از داشت، پایا ن و رساله، طور به های با محدود کار به که از درجه علمی- و علمی-ترویجی گرفته اند شد و طور به های ها رسید. به رسیدیم نتوانستیم مشخصی از پیدا (همان به این فکر افتادم که پس نشر هم به علت نشر است نه نشر علمی)، چون و کمی و غیر کار مشکلی است. آیا که گاهی های هم می در این می گنجند، یا حتی ناشرانی که فقط های درسی می موظف می شوند این را بخش است و منافع خود را خوب که سر پا مانده و از های دولتی هم است. این چرا نشر را به کار می بریم و باز حدس من تقویت می شود که خوب ما نشر را که با در نشر ندارد و می خواهیم از این حالت درش بیاوریم، آیا به نشر شده است نشر علمی؟ واقعا نمی دانم. ولی به آگاهی می رسانم که در فکر می کنم این بیشترین را گرفت و با حضور برجستگانی چون شادروان حری، استاد بی بدیل این نیز به نرسیدیم و حتی در دوره هم که به نشر های / رسیدیم، شد که روی نشر کار که دانشجوی دکتری پیشنهادهایی به آوردند با طرح و گزارشی هم در آخرین در بهار 1393 ارائه دادند و پس از آن در آئین خود، فعالیتش متوقف شده است. کمیسیونی که کل و را پوشش می داد و آن و رفع مشکلاتش و از تجربیات آن و در دستور کار در عتف شده است. ای کاش عتف، عطف فرمایند که باز را بر های از کار افتاده سابق و فقط به یک که را گم تا باز کجا مدیری برسد و این را هم بفرستد نزد های قبلی.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
گفت‌وگو با عامل جنایت هولناک خیابان شیخ‌بهایی

گفت‌وگو با عامل جنایت هولناک خیابان شیخ‌بهایی


حالا این 75 همه شیخ است. همه این به ختم می‌شود. کسی که هیچ اما و عروس معتادش او را به سرحد جنون رساند تا او دست به چنین جنایتی بزند. او نه از رفتارش پشیمان است و نه تقاضای عفو دارد، اعدام تنها درخواست او برای پایان‌دادن به سرهای بریده آ.‌اس.پ است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری برنا
موضوع : کل اخبار
توضیحات دانشگاه علوم پزشکی زنجان در خصوص امتحانات جامع شهریور ماه

توضیحات دانشگاه علوم پزشکی زنجان در خصوص امتحانات جامع شهریور ماه


پیرو نشست دبیران طبق به عمل شد باشد و دانشگاه‌ها در صورت نیاز و به از بانک سایر امایشی که آمادگی در قرار دادن را دارند استفاده کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری میزان
موضوع : کل اخبار
سوالات خود در زمینه «ارتوپدی و جراحی ستون فقرات» را اینجا مطرح کنید

سوالات خود در زمینه «ارتوپدی و جراحی ستون فقرات» را اینجا مطرح کنید


از خود را در و فقرات را از ما بپرسید تا پاسخ آن را از متخصصان جویا شویم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
شاکله و روش «فرهنگ موضوعی فارسی» متفاوت است

شاکله و روش «فرهنگ موضوعی فارسی» متفاوت است


به (ایبنا) نقد و بررسی با حضور محمد حسن و اثر امروز چهارشنبه (25 مردادماه) در سرای اهل قلم برگزار شد. منش در بخشی از این نقل قولی از جانسون کرد و گفت: او می گوید نویسنده ای کتابی را می از اما که او را می کند. نیز در این سخن را به نظم است. کسی که دست به می زند را می دهد. این دکترای و ادبیات با به آشنایی خود با گفت: من از سال 1375 را می شناسم و بگویم او طی فعالیت کاری خود همواره شرافت ادبی اش را حفظ و در سال نیز 4 وی که زحماتش شده است. منش ارتباط و کار در نیز سخن گفت و افزود: ما اهل کار نیستیم و کمتر کار در کشورمان نتیجه می دهد و متاسفانه کار در جامعه ما از است که به دست یک فرد به می رسد. وی در بخش از را این اثر کرد و افزود: به های پیش از خود کند اما این به جا و شده در بخش از با این این بی و بی در است که به این است. وی با در به گفت: به فی است که در این شده جمع ها و به است و یک به در آن می شود. منش به از چون ها و های کرد و گفت: این با از نظر و اش است چرا که این و علاوه بر گردآوری درستی در است. با سعی این اثر به روز باز هم جای کار در این حوزه فراوان است. در از به تولد متفکران و دانشمندان شده که لزومی و می اصلاح شود. وی با به ای که در این به کار کرد: نوشتن به در روزگار ما گسترش یافته و هم در این تکاپوی زیادی و در های قبلی خود نیز چنین رویکردی را است. تا راه حلی را پیشنهاد کند که اگرچه از سوی منتقدانش تاخت و تاز گرفته اما بازهم به دلیل رفع مشکل قابل تقدیر است. به گفته این محقق، که در این شده نیز و می تلفظ کلمات در این به نیاز و می تغییراتی در آن بگیرد با این اگر یک اثر می توان جزییات آن سخن گفت و از نظر من این است علی رغم از تعاریف در بخش های تخصصی خطاست. منش در پایان گفت: از نظر طراحی بسیار نفیس است اما با توجه به حجیم بودن ناشر می توانست از کاغذ بهتری سبک تر شدن آن کند. این یک است نیز با به تالیفات مفیدی که از سوی طی سال به ثمر رسیده به از ویژگی های شخصیت علمی او کرد و گفت: در مدتی که از انتشار ایشان می گذرد متعددی پیرامون این مطرح است به طور این اثر یک معمولی است یا گنج واژه؟ اگر در آن شده چرا شبیه معین و اگر است چرا دارد؟ وی در به این کرد: می تلفیقی از چند و این یک است. یا گنج نوع خاصی از نگار است که ساختار کلان آن طی طرح طبقه بندی روی واژگان می شود می کند. وی در بخش های از سخنان خود انواع ها از مترادف قیاسی و ... سخن گفت. و به در این توضیحاتی را اثر خود کرد و گفت: ها عموما هستند و می خواهید از آن ای را در جایگاه و معنی آن را جستجو اما اگر ای را مفهومی که در ذهن تان از کنید. اگر به طور فهرستی از تمام رنگ ها باشید مراجعه به ها اما کار را شما راحت می کند. وی با به را به می آورد گفت: ما اکنون در این به روز و مناسبی نداریم و این که ده ساله من است تلاشی در این راه است. سعی کردم ها و اصطلاحات را در بگنجانم و از این منظر این اثر جزء منابع روزآمد است. به طور های پهباد و راستی آزمایی که از های امروزی است در این به کار است. بخش پایانی این به پرسش و اختصاص داشت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : سیاسی
پاسخ به سوالات ثبت‌نامی شما برای سال تحصیلی جدید

پاسخ به سوالات ثبت‌نامی شما برای سال تحصیلی جدید


باقری و به شما در روند ثبت‌نام دانش آموزان، آماده سازی مدارس و ... پاسخگو خواهد بود
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
آسیب ها و پیامدهای حقوقی و عرفی حذف

آسیب ها و پیامدهای حقوقی و عرفی حذف " طلاق" از شناسنامه ها


یک با بیان طرح حذف نمی نظر و کرد:حداقل جدی در این که با گاه موقت و گاه بطور دائمی بین اشخاص ایجاد می شود که با رعایت اینگونه موارد از احتمال ورود به حریم های توجه شارع مقدس اسلام اجتناب می شود؛مثل ازدواج بین محارم که دقت خاص ضوابط اسلامی است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : سایر موضوعات
پاسخ جدیدی به افزایش تذکرات در آخرین جلسات شورا

پاسخ جدیدی به افزایش تذکرات در آخرین جلسات شورا


جدیدی در شهر به افزایش تذکرات باتوجه به جلسات پایانی شهر پاسخ داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اجتماعی

copyright © 2017 by blogblog
دانلود زمزمه لالایی سریال در چشم باد اهنگ چال چاله دانلودآهنگ چال چاله دانلودآهنگ چال چاله دانلود اهنگ چال چاله دانلود اهنگهاى عٽمان نوروزف دانلود اهنگ گوزلیمن گوزلاری اووادان اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود آهنگ آوادن از عثمان نوروز اوف لینک مستقیم دانلود آهنگ آنلا منی از سویل ترجمه Anla meni آهنگ عثمان چال چاله نوروزف چال چاله نوروزف چال چاله دانلود فول آلبوم عثمان نوروزوف دانلود آهنگ لالایی تاجیکی مجموعه در چشم باد MOHSEN DJ sedmix part 32 دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله البوم عثمان نوروزوف دانلود آهنگ ترکی بلاگسین بلاگسین دانلود آهنگ ساغرم شکست ای ساقی حامد بهداد کنکور95 از گنجینه دانش دانلوداهنگ چالچاله عثمان نوروز لالایی تاجیکی در چشم باد دانلود اهنگ آلبانیایی gon haziri دانلود لالایی سریال در چشم باد دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود اهنگ شب شب رقصه یالا یالا دانلود اهنگ شب شب رقصه یالا یالا اهنگ سریال 8.5دیقه دانلودمستقیم آهنگ دومان کانال آهنگ های جدید عثمان نوروزاف درتلگرام دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود اهنک چال چاله دانلود اهنگ ترکمنی مایسا جان دانلود آهنگ french montana unforgettable اهنگ عثمان نوروزدانلود دانلود اهنگ عثمان نوروزف شمشادجان دانلود اهنگ امین جیکو و واریا بارون دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود اهنگ عماد طالب زاده برای داشتنت دل به دریا زدم لینک دانلود مستقیم آهنگ هاى عثمان نوروزوف دانلود آهنگ xina afet fermanqizi دانلود اهنگ مایسا جان ترکمنی دانلود اهنگ عاشقم از ارمین و باران دانلود زمزمه لالایی سریال در چشم باد دانلود اهنگ کای ضد به نام زمونه نیشم زدتیشه به ریشم زد دانلود اهنگ عماد طالب زاده برای داشتنت دل به دریا زدم دانلود اهنگ آذری اوادن دانلودسریال زندگی باعشق زیباست fox دانلود انگ چال چاله از عثمان آهنگهای عثمان نوروزف الر چارپ چارپ یک مشت گدازاده+سیمین دانشور دانلرد آهنگ عماد طالب زاده برای داشتنت دل به دریا زدم دانلود زمزمه لالایی سریال در چشم باد دانلود آهنگ برای داشتنت دل به دریا زدم طالب زاده اخرین اخبارهفدهمین جشن حافظ دانلود آهنگ.شمشاد.عثمان دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف اهنگ ترکمنی عثمان نوروزف دانلود آهنگ برای داشتنت دل به دریا زدم از عماد طالب زاده دانلود زمزمه لالایی سریال در چشم باد ریوارکسابان ریمیکس چتر خیس سولی دنس