بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب مجازیطرح جایگزینی پیک‌ نوروزی زیر ساخت لازم را ندارد

طرح جایگزینی پیک‌ نوروزی زیر ساخت لازم را ندارد


خبرگزاری (ایبنا)_علی محمدپور: خبر و با پیک های در ما شنیدی و مسرت بخش بود. ولی به نظر می رسد این طرح و زیر را ندارد. پیک های که سال بخش جدایی ناپذیر ایام عید به چند کرد. 1- پیک ها از سودبخش بود. چون هر پیک دویست تا نبوده و آن را در تیراژ بالا به می فروختند و حتی در ابتدای سال پولش را می گرفتند. (با قیمت و تا دو و حتی بیشتر) پس پیک ها و داشت. می کنند. حتی از زده اند که ما از قبل پیک ها را ایم و نمی که خمیر کنیم. 2- پیک ها در این سال ها شکل بود که با پایینی پیک ها در می شد. این تا جایی که بیش از 60 درصد کل به هیچ عنوان به ندارند. 3- اجتماعی این طور شده بود که این پیک ها هستند. ها پیک را از درس بچه هایشان می دانستند و این در جامعه در چند نسل شده که پیک ها باشند. پس از بین بردن این نمی شود به راحتی پیک ها که داشتند تعریف کرد. از آنجایی که پیک ها قرار است های و خود باز هم به چند کرد. 1- به ندارد. عدم به و عدم های و که این طرح را می کند که بچه ها به سمت شوند. که مدت در شده است. 2- پیک ها و پول خرج اند اما ی دارد. از نظر به و ندارند. است که در عدد کمی است. ها خرج نمی با ی هم ندارند. پس و غیر در ذهن ها با شکل بگیرد. این و نیست. 3- طبق معمول پیک ها، هم به سمت توصیه ای شدن آن برویم باز خطای بزرگ تری را مرتکب شده ایم. و یاد به جای پیک، چاپ کند. در این موضوع رانت ها و روابط پیچیده دیگری شکل گرفت. که ها به ملاک های خود را تدوین و به مجوزهایی که از سوی وزارت و ارشاد می شود قناعت نکرده است. شخصاً با شناختی که از فضای موجود دارم، فکر می کنم طرح به جای پیک شکست خورد. چرا که در طول این چند دهه در ها شکل و پیک ها هم با همه ضعف و ناکارآمدی شان اند. پیک ها و سنجش و در حالی که چهارچوبی و اتفاقاً ضد است. نظام به شدن گرا است. و در هر موضوعی که چهار چوب نداشته است و اجازه به را نداده است. سال های سال در غیر به است. و حتی بعدها شروع به طراحی های و نسبت به های نظر خودش تأییدیه است. راه حل درست و به مدارس، دار آن به است. مثال در طول سال بچه ها 10 تا یا را و این از فرایند و تحصیلی آن ها شود. های خاصی انتخاب شود. خود نفس و اش از می بشود. و این با موضوعات و می همسو باشد. مثلاً اگر زیست هست بچه ها یک زیستی را و و ارائه و حتی دوستانشان در جمع بخوانند. یا اگر فضا هست، یک تخیلی را و یا هم داستانی از بنویسند. یعنی غیر مکمل های شود و بتواند را کند و از طرف دیگر را حوزه یادگیری و آموختن را لذت بخش نماید. در بخش خلاقانه ی را کند. نه چون بار در سنگین است بار و فان و سرگرمی را هم در قالب با پیک ها نمایند. پیک ها کارکرد را از دست اند دلیل کافی و با آن ها بلکه روش اش از های و غیر بهتر و افزایش در است. این روشی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته انجام اند و حتی از های اطلاعاتی و اینترنتی هم ها به غیر اند. کودکانی که به فروشی و های با هزاران اند که ها و به های می کنند. و جالب تر این به کمک و مجوز معلم و می افتد. در که به خرید آن را می خرند و باعث نشر مشور می و آن ها هم که به کمک های به های می کنند. شک چنین طرحی در هم بخواهد بیفتد را کودکان به داشت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
مردم و عشائر نجف هم به بن سلمان نه گفتند

مردم و عشائر نجف هم به بن سلمان نه گفتند


- - ای و با سفر قریب الوقوع محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به عراق، مردم و عشائر نجف نیز خود را با این سفر اعلام کردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : بین الملل
تجربه گردش نوروزی با نرم‎افزار راهنمای سفر+ دانلود

تجربه گردش نوروزی با نرم‎افزار راهنمای سفر+ دانلود


گروه ــ « یک و است که شما را مسیرها، مکان‌های دیدنی، هتل و امثال آنها در شهرهای مختلف کشور یاری می‌کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
آئین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها ابلاغ شد

آئین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها ابلاغ شد


به خبرگزاری به نقل از کل روابط قوه متن کامل این به شرح ذیل است: و در 2 655 ، و آنها، به شرح آتی است. در این در زیر به کار می رود: مرکز: آمار و قوه کل: کل شورا: دفتر/ دفاتر: دفتر/ کانون: دفتر: که به نام او شده است. فصل اول: حقیقی یا جهت طرح و دعاوی و شکایات و از & قضایی& یا & قضایی& و با از های و می نمایند. طرح و مراجعان در می و می توانند از میان یا غیر آن برگزیده یا شوند. ماده4ـ که در این به اختصار & درگاه& می شود، مدخلی شروع و در است که می شود. ماده5ـ در روش از یا یا یا خود را به به سند و پس از و آن، کد را اخذ و با اصل مستندات، به مراجعه می نماید. پس از تائید شده با از سوی متقاضی، آن را از به ذی ربط می نماید. ماده6 ـ در روش از یا یا یا خود را به آن به می دهد. پس از احراز هویت و از و آن، یادشده را به سند کرده و به رؤیت متقاضی می رساند و پس از تایید شده با از سوی وی، آن را از به ذی ربط می نماید. ماده7 ـ گیرنده اسناد، پس از اخذ و یا و ثبت در ثنا، به را به تأییدیه به وی می و به او کتباً می کند که اطلاع رسانی راجع به طبق قوانین تا از طرق شد. یا می شود در یا خود را با به ثبت نماید. وقت و از و آن به و عنه و و به ذی از یا می پذیرد. از این های و ها و و با و ها و را پس از ثبت نام و اخذ کد از به نمایند. در و پس از و و به به ثبت و در و آن به ذی و و از نمایند. ماده11ـ در در که به ممکن نباشد، پس از به غیرالکترونیکی به یا مقامات و فوری، و لوایح دفاعی و و مدارک استنادی طرفین و به ادامه یافت. ماده12ـ رؤسای واحدهای ذیربط، مسئول مفاد این در تحت مدیریت خود می و مرکز، متولی تأمین امنیت و سطوح دسترسی به و تمهیدات جهت این و نظارت بر حُسن آن و ارائه مستمر از میزان پیشرفت به قوه می باشد. ماده13ـ موظف است با هماهنگی و شوراهای حل اختلاف و ذیربط امکانات را ارایه فراهم آورد. فصل دوم: تشکیلات و کارکنان ماده14ـ با کل و موافقت می گردد. صدور با می باشد. ماده15ـ هر بر که باید به تمام وقت در حضور داشته باشد، یک و یک و دو کارمند دفتری بود. ـ در که حجم وسعت پیدا کند کل، را مکلف به افزایش منابع انسانی کرد. ماده16ـ حقوقی، و به شرح ذیل است: 1ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛ 2ـ به اساسی و ولایت فقیه؛ 3ـ تدین به دین مبین اسلام و به احکام و اخلاق اسلامی؛ 4ـ عدم اعتیاد به مخدر؛ 5 ـ عدم سوء پیشینه کیفری؛ 6 ـ کارت پایان یا معافیت از نظام وظیفه داوطلبان مرد؛ 7 ـ توانایی جسمی و روحی لازم. ماده17 ـ به شرح ذیل است: 1ـ یا در های با فقه و از ها و یا سطح دو یا از های و پنج سال سن؛ 3 ـ پنج سال سابقه کار مرتبط؛ 4ـ و کار با کل این سمت. ـ بر و فوق، افرادی که سوابق خدمتی شده به تشخیص کل، در اولویت دارند. ماده18 ـ به شرح ذیل است: 1ـ یا در های با فقه و از ها و یا سطح دو یا از های و پنج سال سن؛ 3ـ و کار با کل این سمت. ماده19ـ به شرح ذیل است: 1ـ یا در های با و از ها و عالی؛ 2ـ و پنج سال سن؛ 3ـ و کار با کل این سمت. ماده20 ـ به شرح ذیل است: 1ـ یا ؛ 2ـ و پنج سال سن؛ 3ـ و کار با کل. ماده21 ـ دریافت و اشتغال در افراد ذیل ممنوع می باشد: 1ـ و مشاوران موضوع 187 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دادگستری؛ 2ـ قضات و سردفترانی که به انفصال محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است؛ 3ـ شاغلان به امر تجارت طبق تعریف 2 تجارت؛ 4ـ و مستخدمان دولت و غیردولتی. فصل سوم: کل و ماده22ـ کل در می و بر وظایف ذیل، مسئولیت حسن این را بر عهده دارد. الف ـ برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان و بررسی و صلاحیت آنان؛ ب ـ اظهارنظر به در تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو و تعلیق و جابجایی و جایگزینی و اعلام آن به ریاست مرکز؛ ج ـ اظهار نظر به پیشن
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 21 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اجتماعی
فضای مجازی فرهنگ صله رحم واقعی را تهدید می‌کند

فضای مجازی فرهنگ صله رحم واقعی را تهدید می‌کند


گروه فرهنگی- گفت: از یک سو را اما از تهدیدی جدی برای فرهنگ صله رحم واقعی باشد، چرا که می‌بینیم گسترش روز به‌روز گسست پیوندهای خانوادگی را عمیق‌تر کرده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
راهبردهای ورود به دهه پنجم انقلاب/ 17 اولویت 97/ پارادوکس عثمانی در سوریه

راهبردهای ورود به دهه پنجم انقلاب/ 17 اولویت 97/ پارادوکس عثمانی در سوریه


گروه ــ به کام به دهه حال خوب غرب از رفع حصر 97، جذب 1.9 سرمایه‌گذاری خارجی در دولت دوازدهم، سال چی بود؟!، 17 اولویت 97، 15 شیعه عربستانی در آستانه اعدام از سوی رژیم آل‌سعود، پارادوکس عثمانی در سوریه و پلمب خانه‌های اجاره‌ای ساعتی از جمله عناوین روزنامه‌های صبح امروز است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
7 تحول مهم اقتصادی جهان در سال 96/جهان به کدام سو می‌رود؟

7 تحول مهم اقتصادی جهان در سال 96/جهان به کدام سو می‌رود؟


نوسان و جدی به قطر از سوی و گمرکی فولاد و آلومینیوم وارداتی توسط آمریکا از جمله مهمترین اتفاقات اقتصادی سال گذشته بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اقتصادی
سوء استفاده از اکانت های 50 میلیون کاربر فیسبوکی /آیا ترامپ با زوکربرگ تبانی کرده است؟!

سوء استفاده از اکانت های 50 میلیون کاربر فیسبوکی /آیا ترامپ با زوکربرگ تبانی کرده است؟!


بر که در بیش از 50 میلیون کاربر فیسبوکی به طور ناخواسته وارد جریان سوء استفاده ترامپ شده اند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری اهل بیت
موضوع : کل اخبار
ارز مجازی پدیده‌ای چند وجهی و سریع است

ارز مجازی پدیده‌ای چند وجهی و سریع است


به احزاب در & سایه& بررسی ارزهای (بیت کوین) با و از و شد. در این عضو و عضو و داشتند. در این گفت: باید در برابر های جدیدی که شکل می گیرد بتواند حالت پیشگام داشته باشد و عقب نماند. وی افزود: بعضاً ای آمده و خودش را تحمیل کرده و بعد به فکر چاره اندیشی برای آن بوده ایم و به دلیل تأخیری که در شناسایی ابعاد آن داشتیم نتوانستیم آن طور که لازم است با آن مواجه شویم. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: بیش از 100 سال پیش سیدجمال الدین اسدآبادی گفت: & البانک و ما ادراک ماالبانک& و الان هنوز برخی مسئولین جمله را تکرار می کنند! شاید اگر همان موقع ای مثل & بانک& را خوب می فهمیدیم، زودتر می توانستیم به آن مسلط و متناسب با شرایطی که داریم از آن استفاده کنیم. خاطرنشان کرد: در راستا، یکی از موضوعاتی که به نظر می رسد از جنس باشد، & ارز مجازی& است. وی افزود: چنین ای که مدتی است در بر
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سیاسی
تأکید نمایندگان مجلس بر لزوم فهم یکسان قوای سه‌گانه درباره فضای مجازی

تأکید نمایندگان مجلس بر لزوم فهم یکسان قوای سه‌گانه درباره فضای مجازی


عضو گفت: ضمن بر فهم در عنوان داشتند که پلتفورم ایرانی باید مرجعیت داشته و برای مردم اطمینان‌آور باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
اعتیاد به اینترنت در کمین دختران نوجوان/ خطر شبکه اجتماعی تلگرام بیشتر از سایت‌های غیراخلاقی

اعتیاد به اینترنت در کمین دختران نوجوان/ خطر شبکه اجتماعی تلگرام بیشتر از سایت‌های غیراخلاقی


گروه - عضو با به و کرد: گاه مشاهده می‌شود که افراد یا دختران ما چنان در اتاق‌های گفتگو غرق می‌شوند که حتی زمان صرف ناهار یا شام را فراموش می‌کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
دومین مجمع عالی بسیج میانه برگزار شد

دومین مجمع عالی بسیج میانه برگزار شد


دومین با نقش در خانواده ها برگزار و با مشارکت اعضای مجمع، راهکارهای مقابله با این معضل ارائه شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
روحانیون برای تشریح مسائل فرهنگی با جدیت تلاش کنند

روحانیون برای تشریح مسائل فرهنگی با جدیت تلاش کنند


کانون نبأ ــ با و در قصد ذهن را به که خود می‌خواهند سوق دهند. لذا، روحانیون برای تبیین افکار عمومی و تشریح مسائل فرهنگی با جدیت تلاش کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
نادیده گرفتن فداکاری مردم روستای دورک‌اناری در حادثه سقوط هواپیما

نادیده گرفتن فداکاری مردم روستای دورک‌اناری در حادثه سقوط هواپیما


نماینده ولی در و گفت: جای است که و از دورک اناری شهرستان کیار عبور می‌کنند و آن را به‌عنوان دست آورد عظیم اسلام عزیز و انقلاب اسلامی طرح نمی‌کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : استانی
نمی‌دانیم در فضای مجازی چه چیز را در باب دین ارائه دهیم

نمی‌دانیم در فضای مجازی چه چیز را در باب دین ارائه دهیم


گروه فرهنگی- سابق دفتر نشر آثار سید گفت: ما این که در برای دین چه کنیم، ما نشناختن نیست، ما این است که آن که به‌عنوان دین در ذهنمان است چیست و چه را کنیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
تریبون داران باید امید و شادابی را به جامعه تزریق کنند

تریبون داران باید امید و شادابی را به جامعه تزریق کنند


- - و گفت: همه و با موقعیت‌شناسی و زمان‌شناسی، امید، شادابی و خودباوری و در کنار آن فرهنگ شهیدان و آرمان گرایی آنان را به جامعه تزریق کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
دشمن به دنبال هدایت جوانان به سمت جبهه مقابل نظام اسلامی است

دشمن به دنبال هدایت جوانان به سمت جبهه مقابل نظام اسلامی است


نماینده ولی در گفت: با از به دنبال هدایت جوانان به سمت جبهه مقابل نظام اسلامی است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : استانی
سپاه مراقب فضای مجازی باشد/ رسانه‌ها نباید مردم را به سفرهای نوروزی دعوت کنند

سپاه مراقب فضای مجازی باشد/ رسانه‌ها نباید مردم را به سفرهای نوروزی دعوت کنند


یکی از با بر از گفت: بسیاری از دستاوردهای نظام اسلامی را تضعیف می‌کند چراکه دشمن با استفاده از این ابزار به دنبال تاثیرگذاری بر خانواده‌هاست.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : استانی
ابزارهای نوین در مدیریت فعالیت‌های کانون‌های مساجد استفاده شود

ابزارهای نوین در مدیریت فعالیت‌های کانون‌های مساجد استفاده شود


شبستان: وی افزود: از و تولید علم در مدیریت فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی هنری و مساجد استفاده شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
مسئله امروز ما فیلترینگ نیست/انسان مجازی در بیشترین حد خود در ایران ظهور کرده است!

مسئله امروز ما فیلترینگ نیست/انسان مجازی در بیشترین حد خود در ایران ظهور کرده است!


شبستان: و این فضا و سبک و را ما تغییر می‌دهد. مسئله امروز ما فیلترینگ نیست، انسان است که در ایران در بیشترین حد خود ظهور کرده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : فرهنگی
فضای مجازی نویسندگان و مخاطبان آثار ادبی را افزایش می دهد

فضای مجازی نویسندگان و مخاطبان آثار ادبی را افزایش می دهد


حسینی نیک گفت: نه جای های را های را هم ایجاد کرده و این مسئله بسیار خوب است و در آینده هم نویسندگان و مخاطبان بیشتری پیدا خواهد کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
خانواده ها در هیاهوی فضای مجازی و شبهه افکنی ها مراقب فرزندان باشند

خانواده ها در هیاهوی فضای مجازی و شبهه افکنی ها مراقب فرزندان باشند


حوزه/ با بر این که ها در و ها گفت: افراد جامعه بدون اطلاع کافی از معایب دچار آسیب می شوند که مواظبت از اعتقادات نوجوانان در این هیاهو ضروری است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری حوزه
موضوع : کل اخبار
محیط زیست شهرستان ری خبر کشف گوشت خرس در جنوب تهران را تکذیب شد

محیط زیست شهرستان ری خبر کشف گوشت خرس در جنوب تهران را تکذیب شد


- ایرنا -رئیس ری با شده در طی بر کشف 450 کیلوگرم خرس،گراز وحشی و الاغ از مغازه های جنوب تهران گفت: موضوع کشف های آلوده و یک تخته پوست خرس مربوط به آبان ماه سال بوده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : 3 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
ما فقر فضای رسانه در کشور داریم / هیچ نهادی مسئولیت ساماندهی به سواد رسانه را برعهده نمی گیرد

ما فقر فضای رسانه در کشور داریم / هیچ نهادی مسئولیت ساماندهی به سواد رسانه را برعهده نمی گیرد


حجت ذکریا با در و از های و بر گفت . وی تاکید داشت که باید قبل از آنکه عمق فاجعه خبررسانی های بیشتر از این شود نهاد یا ارگانی مسئولیت آموزش سواد ای را برعهده گیرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : 5 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری برنا
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir blogblog.ir