بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب مشکلیمصدومیت شجاع خلیل زاده برطرف شد

مصدومیت شجاع خلیل زاده برطرف شد


مدافع تیمش برابر السد قطر نخواهد داشت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری ورزش سه
موضوع : کل اخبار
سرزخمی پرسپولیس راهی بیمارستان شد

سرزخمی پرسپولیس راهی بیمارستان شد


مدافع پس از که او در شد پس از به صدا درآمدن سوت پایان راهی بیمارستان شد تا قسمت شکافته شده سر خود را بخیه بزند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری ورزش سه
موضوع : کل اخبار
اگر مساعدت مالی نشود، تعطیل می‌شویم

اگر مساعدت مالی نشود، تعطیل می‌شویم


ایرانی، در گفت وگو با خبرگزاری (ایبنا)، این کرد: جزو است که از و کمک می کند و طبق قراردادی که هرساله با بخش و می شود به ما می شود. به این که های به به می و هیچ ردیف مستقل و مشخصی در و یا سازمان و ما است. وی داد: ما به 20 تا 30 که آن به می کند که به به ما می شود که 50 از های را می دهد. این نوع به پنج سال است که می شود و پیش از این هر سه ماه طبق به می شد. هم از سوی بازرس و هم یک شرکت حسابرسی و مورد تأئید وزارتخانه، تمام ها و ها به طور و جزئی با اهداف و اساسنامه تطبیق می شود. گفت: سال هاست که با و این صحبت می کنم و آن اینکه میزان ها و ها به کمک همه به یک نمی کنند. که نمی یا های آن ها از نظر کل و ولی مع خود را می کنند. با دقت های از نظر های ای، کمک که به ما می شده است. افزود: سال 96 که و هم آن یک و 300 است که با این بیش از 100 به شود که 50 یا 60 از آن به ما می و با این در حال 550 داریم. اگر در قبل در ای این به ما می تا آن را کنیم. از را خود با می کند که در ها است. وی کرد: یک کار در سطح ملی و پیش شود. ما جزو در که با ها و از و در این ها، های دانشمندان مطرح خارجی را و های و برگزار می کنیم. اگر بخواهند و شهرت امتیاز بدهند، نمره ممتاز بود. در هیچ ایرانشناسی ندارد که را نشناسد. همه های ما در کتابخانه کنگره آمریکا دارد. آیا دیگر ناشران و چنین ارتباط و اعتباری در سطح بین دارند؟ گفت: فرهنگی، کهن و تمدنی و شیعه مربوط به در مراکز شده است. انتظار رده بالای فرهنگی این تفاوت ها را بین کمک بگیر بگیرند. در سایت هر روز چندعنوان از شاخص ترین متون کهن می شود. سه ـ در حوزه کهن و علم که بی نظیر و در آن ها مقالاتی از مستشرقان و علم شناسان سراسر می شوند که انتشار این مجلات بالایی دارد. با این درجه از در حقوق کارمندان، حق التألیف ها و مقالات و حتی ساختمان خود درمانده و این کم کم باعث یأس در پژوهشگران و کارمندان خواهند شد. محققی را می شناسم که با شرایطی مشابه به ناچار در اسنپ می کند. مکتوب، پیگیری مطالبات از و نیز افزود: قول های مساعدی از سوی و شده و احتمالا تا پیش از سال از معوقات به ما شد. اگر این امر نگیرد، با باری از تعهدات به سال می رویم. این اگر تداوم داشته باشد، به سمت انحلال و تعطیلی پیش رفت. 25 سال سرمایه معنوی ای که توانست را آبرومندانه در جهان حفظ و کند، در معرض خطر و در حال از بین رفتن است. وی با اشاره به های این در مدت 25 سال از زمان تاسیس، کرد: چاپ 380 جلد 250 شماره و صدها مقاله برگزاری 105 و تخصصی، 10 همایش بین و چندین کارگاه و تربیت هزاران دانشجو و پژوهشگر از جمله اقداماتی است که از سوی شده است. نهضت که از سوی این در شد، نباید نادیده شود و نخبگانی که با دارند، دغدغه مالی و از دست شغل خود را دارند. اخیراً بستند تا دو واحدی که سال ها در اختیار از ما و این های معوقه هم ممکن است موجب از دست مکانی باشد که در آن سال ها به پژوهش و نشر مواریث مشغول و منجر به مضاعف شدن دشواری های شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
اگر مساعدت مالی نشود، به سمت انحلال و تعطیلی پیش می‌رویم

اگر مساعدت مالی نشود، به سمت انحلال و تعطیلی پیش می‌رویم


ایرانی، در گفت وگو با خبرگزاری (ایبنا)، این کرد: جزو است که از و کمک می کند و طبق قراردادی که هرساله با بخش و می شود به ما می شود. به این که های به به می و هیچ ردیف مستقل و مشخصی در و یا سازمان و ما است. وی داد: ما به 20 تا 30 که آن به می کند که به به ما می شود که 50 از های را می دهد. این نوع به پنج سال است که می شود و پیش از این هر سه ماه طبق به می شد. هم از سوی بازرس و هم یک شرکت حسابرسی و مورد تأئید وزارتخانه، تمام ها و ها به طور و جزئی با اهداف و اساسنامه تطبیق می شود. گفت: سال هاست که با و این صحبت می کنم و آن اینکه میزان ها و ها به کمک همه به یک نمی کنند. که نمی یا های آن ها از نظر کل و ولی مع خود را می کنند. با دقت های از نظر های ای، کمک که به ما می شده است. افزود: سال 96 که و هم آن یک و 300 است که با این بیش از 100 به شود که 50 یا 60 از آن به ما می و با این در حال 550 داریم. اگر در قبل در ای این به ما می تا آن را کنیم. از را خود با می کند که در ها است. وی کرد: یک کار در سطح ملی و پیش شود. ما جزو در که با ها و از و در این ها، های دانشمندان مطرح خارجی را و های و برگزار می کنیم. اگر بخواهند و شهرت امتیاز بدهند، نمره ممتاز بود. در هیچ ایرانشناسی ندارد که را نشناسد. همه های ما در کتابخانه کنگره آمریکا دارد. آیا دیگر ناشران و چنین ارتباط و اعتباری در سطح بین دارند؟ گفت: فرهنگی، کهن و تمدنی و شیعه مربوط به در مراکز شده است. انتظار رده بالای فرهنگی این تفاوت ها را بین کمک بگیر بگیرند. در سایت هر روز چندعنوان از شاخص ترین متون کهن می شود. سه ـ در حوزه کهن و علم که بی نظیر و در آن ها مقالاتی از مستشرقان و علم شناسان سراسر می شوند که انتشار این مجلات بالایی دارد. با این درجه از در حقوق کارمندان، حق التألیف ها و مقالات و حتی ساختمان خود درمانده و این کم کم باعث یأس در پژوهشگران و کارمندان خواهند شد. محققی را می شناسم که با شرایطی مشابه به ناچار در اسنپ می کند. مکتوب، پیگیری مطالبات از و نیز افزود: قول های مساعدی از سوی و شده و احتمالا تا پیش از سال از معوقات به ما شد. اگر این امر نگیرد، با باری از تعهدات به سال می رویم. این اگر تداوم داشته باشد، به سمت انحلال و تعطیلی پیش رفت. 25 سال سرمایه معنوی ای که توانست را آبرومندانه در جهان حفظ و کند، در معرض خطر و در حال از بین رفتن است. وی با اشاره به های این در مدت 25 سال از زمان تاسیس، کرد: چاپ 380 جلد 250 شماره و صدها مقاله برگزاری 105 و تخصصی، 10 همایش بین و چندین کارگاه و تربیت هزاران دانشجو و پژوهشگر از جمله اقداماتی است که از سوی شده است. نهضت که از سوی این در شد، نباید نادیده شود و نخبگانی که با دارند، دغدغه مالی و از دست شغل خود را دارند. اخیراً بستند تا دو واحدی که سال ها در اختیار از ما و این های معوقه هم ممکن است موجب از دست مکانی باشد که در آن سال ها به پژوهش و نشر مواریث مشغول و منجر به مضاعف شدن دشواری های شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
مشکلی در تامین و توزیع کالا ایام عید وجود ندارد/ بازرسی فعلی از بازار ساختار کاملی ندارد

مشکلی در تامین و توزیع کالا ایام عید وجود ندارد/ بازرسی فعلی از بازار ساختار کاملی ندارد


رئیس با در و عید هیچ نباید شاهد کم فروشی یا گرانفروشی باشیم گفت: بازرسی فعلی از بازار ساختار کاملی ندارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری میزان
موضوع : اقتصادی
لاریجانی: ملت ایران اجازه دخالت در امور کشور را به هیچکس نمی دهند

لاریجانی: ملت ایران اجازه دخالت در امور کشور را به هیچکس نمی دهند


تهران-ایرنا- گفت: ملت در را به نمی و اگر و داشته باشند در خانواده بزرگ و پرظرفیت با اراده ملت، آن را حل خواهند کرد چرا که آمریکایی ها بی آبروتر از آن هستند که برای ملت غمگساری شیادانه کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
سیدجلال مشکلی برای بازی مقابل نسف ندارد

سیدجلال مشکلی برای بازی مقابل نسف ندارد


کاپیتان که در شده برای حضور در جدال برابر نسف قارشی نخواهد داشت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری ورزش سه
موضوع : کل اخبار
برخی «سوپر انقلابی‌‌ها» وقتی به قدرت نمی‌رسند پشیمان می‌شوند/اگر انقلاب فرانسه «کبیر» باشد، انقلاب اسلامی «اکبر» است

برخی «سوپر انقلابی‌‌ها» وقتی به قدرت نمی‌رسند پشیمان می‌شوند/اگر انقلاب فرانسه «کبیر» باشد، انقلاب اسلامی «اکبر» است


گروه فارس- امین و صمیمی: به قول سید آوینی تردید که در هم که اقتضائات تمدن اروپایی که را یکسره در تسخیر باشند. و تا را اند که از & بشری& جز این که هست، ندارد. (ره)، پیامبر تازه ای اما از یادآوران بود که عهد فطری مردمان با خداوند را به کرد و چونان از و تا (ص) ای از را و عصر از دین را کرد. هم 15 سال 42 را ملت که بی بر ثقل امپریالیسم بین تاخت و درراه رسیدن به این آرمان زندانی و تبعید شد اما این ندا را در ماندگار کرد که & حسین (ع)& و & اسرائیل& دو ای است که ملازمان و روح را تا قیامت از هم جدا کرد. نهضتش را بنیان که پابرهنگان نوای مراد خود را از زبان یک روح خدایی شنیدند و لبیک گویان بر دورش حلقه زدند؛ که رنگ خون اما عقب نشینی تا نوید آن سراسر را در برگرفت. و این بود که وعده الهی که است & إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم& ، (خدا وضع و حال هیچ قومی را عوض نخواهد کرد مگر ها به وضع و حال را دهند.) و 2500 شد. در به سی و ای با & های یک انقلاب& را است. در این را به و می تا از پسِ این به قوت و 39 مان و ضعف و های بپردازیم. بخوانید: (1) عزت شاهی: هیچ گاه نمی شاه در ما کند (2) عبدخدایی: ژن سالاری؛ یکی از تهدیدهای (3) چمران: سهم خواهی ها از پس از بهمن 57 شد (4) فارسی: به روحیه ضدآمریکایی قهرمان ملت بود از ابتدای های ولی با ها، مقالات و شاگردانش شناخته می شود. نظیر & در آزمون& ، & در با های و روسیه& ، & بازتاب اسلامی& ، & تحلیلی بر اسلامی& ، & اسلامی؛ ها و پیامدها& و... که هرکدام بیانگر ژرف او به و تحولات در های گوناگون است. که خود نظر در بین از که در دهه های گذشته در افتاده را نمی داند و بر این است که را با فقط می به 6 در کشورها اطلاق کرد. این به نفوذ، ها و ها نیز و در این خاطراتی از نوع مواجهه خود با عناصر در سال های ابتدایی دهه شصت بیان می کند. & سوپرانقلابی& کلیدواژه است که آن دسته از انقلابیون دهه های اول به کار می برد که چون به شان نرسیده اند، اظهار می کنند. خبرنگاران در این شماره از پرونده & های یک انقلاب& نزد کارشناس و بین اند تا ابعاد از را تشریح کنند. متن مشروح این مصاحبه دوساعته در از نگاهتان می گذرد. *نظریه & تر& ، ساز صدور حق وتو فارس: به سوال یکی از شبهاتی که پس از & برجام& و & مذاکرات& بیش ازپیش علت & آمریکا& با & ایران& است که این از سوی به & ایران& با & آمریکا& تعبیر می شود. در این که و علت این محمدی: به و در است و خود ها هم این را و بر این دارند. بعد از جنگ & روزولت& می ما حق که را و & تر& می شود. ها که کل یک است که آدم و و پدر و این می پدر به تر می رسد. آن ها که به در این حق و که را و اگر تر از ها & تنبیه& می شوند. حق وتو 5 شد. این که 3 از این 5 به ها کردند. چین کرد و از شد و و هم که از کنند. یک بر این شد که قطب و لذا بر شکل و به این شد که تر زیر چتر یا بروند. است که (John Foster Dulles) و & استالین& بعد از جنگ می که های یا با ما و یا ما و هیچ بی طرف و قطب ثالثی نبود. حتی غیر به آمدند، نگفتند از های نمی ازنظر در جایگاهی که به های & آتلانتیک یا در 4 آوریل 1949 میلادی (15 فروردین 1328) با هدف جمعی در واشینگتن دی.سی. گذاری شد و هم 29 عضو دارد.& و & یا دوستی، همکاری، و کمک متقابل نام یک است که از سال 1955 تا 1991 بود. این در 14 مه سال 1955(23 اردیبهشت 1334) به امضای هشت آلبانی، شرقی، بلغارستان، چکسلواکی، شوروی، رومانی، لهستان و مجارستان و در جنگ سرد رقیب محسوب می گردید.& بپیوندیم. از رو اردن و عربستان هم در بین غیر هر که قبل از (ره) در رخ می داد، یا تحت غرب و یا تحت شرق بود. چین و با و حتی چون و ملی شدن نفت هم طور بودند. است که از دیگ پلوی سفارت آمد و یا جبهه ملی با نفت را ملی کند. خود را کرد، به زد و این ضربات در بیاناتشان نیز هویداست. فارس: می و یا مستقیمی هم محمدی: به (ره) می & از و از پلیدتر لیکن سروکار ما با آمریکاست& . ما طور که با سرمایه مخالفیم، با هم مخالف هستیم. ای نو بود و اینجاست که دو شرق و غرب مقابله با این اختلافات خود را و به متحد این شدند. *بزرگ هدف از بود فارس: قطب سوم؟ محمدی: نمی از در آن به قطب یادکرد ولی یک نه اتمی و نه ولی بود که شد. این دو ما مبارزه بی امان شده و در 15 قبل و پس از کار می کردند. درجریان جنگ این همبستگی و به می به های سام و اگزوست شیمیایی های اروپا، هلی هواپیماهای سوپراتان دار شده است. این یک تهاجمی تک موتوره با بال جمع شونده است. این در جنگ های و و جنگ فالکلند است. نیروی هوایی بین سال های 1983 تا 1985 پنج فروند را اجاره کرد. عراقی ها در آن منتظر دریافت میراژهای اف1 مجهز به اگزوسه که به کارخانه سفارش شده بود. سوپراتانداردها در 8 سال حمله به کشتی های ایرانی شدند. و ... که بر سر ما آتش می ریختند کینم. آن ها احساس می که به این و ماندگاری خود را در که جلوی ها ایستاده، می دیدند؛ اما علیرغم همه جانبه ایران، آن ها خوردند. هدف شاه نبود، و از هدف بود. هدفی را آیات قرآن این برخوردها است. (ره) با بدیلی را در این 2 قطبی قراردادند. می که شرق و غرب، یک تصنعی و کسب است. هم به می و هیچ گاه این دو قطب به جنگ نشد. از تقسیمات با همکاری این دو شد. کره را که مستقل و و کره در شرق و کره در غرب گرفت. به شکل ویتنام و جنوبی، و و یمن و کردند. این دو قطب همه جا می کردند. و تعارض و مستکبرین است که این با طرح این حتی این ها را در دار کردند. می & ملت هم همه ملت ها هستند& ؛ می که ما با ملت ها نداریم. هدف (ره) و و است و هدف نیز در و هست. *علت شدن شرق بود و علت این شدن شرق بود. این جنگ و تا که خود را کند و و هیچ و با نیست. *تنها در 10 سال اول 17 در رخ داد فارس: که از 15 سال قبل های این دو قطب بر ملت بود. در به از این یک سیر کنید. محمدی: من در به نام & در اسلامی& های را ام و به این جمع ام که در 10 سال اول 17 در 5 قوی راه 3 که و 2 آن بود. 4 & فرقان& ، & منافقین& ، & پیکار& و & هاشمی& را و 2 & خلق مسلمان& و & رهبری& را بر کردند. راه 2 جنگ & طبس& ـ که خود ها و شد ـ و & 8 سال جنگ تحمیلی& از های شده بود. های این است ولی هیچ گاه شود. من این 40 سال را به 3 کردم. جنگ سخت بود که با سعی با سخت ما را کنند. 20 جنگ نرم بود که از تا 88 و که در 88 می شوند. در & در آزمون& در 800 این را ام و به این ام که همه این ها در های فکر & آمریکا& و & انگلیس& می شد. سوم نیز بود که بعد از 88 و پس از در 9 دی شکل و هم آن ها خود را در می و هم دم و شد که در ای ما از بودند. آن ها با های و و در و اند ولی و جنگ در این دارد. *در به فارس: به کردید. و شده اگر به یک سیر در این به چه ای می محمدی: در هر ای با می شود. در هدف این بود که و که با آن ها هم نظر هستند. که آمد و شد، گفت & ما با به شدیم& . لذا به یک خط و به و و آن ها را کرد. در می داد که چون و... که در از و مهم و شد کُد داشتند. در بعد سعی که بنی صدر را و هم آمد که حتی از CIA می گرفت. از خلق (منافقین) در بود و چون و به که هم کشمیری را بود. آن امنیتی خاصی در به یک رخ داد و ما آمادگی آن را که را با افرادی کنیم؛ از آن شد و ولی پس از با اسنادی که ازآنجا شد، سختی خوردند. حتی پیش از و در ماجرای ملی شدن نفت هم رد پای را می بینیم و در جنگ هم نقش ها که طراحی نفوذهایی از پای درآوردن و بودند. *حضور ساده ای در مصر و مرسی را از کاخ به زندان فرستاد و السیسی را به رساند ولی در ما که به است. می که از و حتی شد به و گفت از که و از روحانیتی که را بر ممنونیم ولی به خانه و به حوزه، مدرسه و و بگذارند ما تکنوکرات ها را کنیم. فارس: مثل مشروطه. محمدی: بله در هم طور بود و امثال شیخ فضل نوری و راه انداختند ولی میرزا ملکم خان ها را در دست گرفتند. * بعد از شاه به بود فارس: هم تمایلی به و می خواستند ضمن زمام امور را در دست بگیرند. محمدی: یکی دو ماه قبل از محمدرضا و را نزد خود دعوت و در این خصوص با آن ها گفت وگو کرد که & اگر را بگیرید، من هم را به شرطی به شما می دهم که در مسند بمانم ولی دخالتی در نداشته باشم& . هردو (بازرگان و سنجابی) به رفتند و من اتفاقاً بودم. خدمت ولی نشد هیچ کدام را بپذیرد، مگر و بر ایدئولوژی است. زود به رأی کرد ولی می کرد که دهد شاه بماند و کند نه حکومت. نظر این بود که از به برسند. از که تضمین می دهی شاه برگزاری انتخابات را بدهد؟ گفت هیچ تضمینی نمی دهم؛ ولی خطاب به می کرد که شما 15 سال در نبودید و شاه خطرناک با شدت و خون راه می اندازد. در جواب & شاه برود& . لذا نشد کند. این زیادی در این اما از دستشان نبود. آن ها سعی حالا که شاه و شده و بعد از شاه را و ملی مذهبی که هم نشدند و به می گفت آن ها به رفتن شاه نداشتند. فارس: گفت وگو به و اگر موقتی ها پیرامون و مجلسس موسسان هم قطعا خوانندگان جذابیت دارد. محمدی: در این چند بود که اولینِ آن است. که & اسلامی& را به کار و حتی از & اسلامی& می که با عکس العمل شدید مواجه و & من به اسلامی، نه یک کم و نه یک رأی می دهم& . (ره) این خود را هم کرد و که اگر را اضافه نه اش و نه اش است و چرا از غرب که هم است به این که است و هم اش در این ناکام شدند. کار که اجرایش این بود که مؤسسان را با قبلی ارتباط دهند؛ بر مجموع نمایندگان شورا و سنا که حدود 320 نفر می گرفتند. این را هم نقص و عنوانش & اساسی& ، تعدادش 75 نفر و اعضایش متشکل از چون می خواهیم یک آدم لائیک می در این موردنظر دهد؟ بااین وجود، از آن ها اعم از ساعد مراغه ای، بنی صدر و سحابی انتخاب شدند. پیش نویس بود که به این فرستادند. بود که در این پیش نویس، به نام ولی از نوعی بود که درآن همه اختیارات بر شده بود. اصل فقیه، را تصویب کرد. این را هم و را به راه انداخت. مدتی که به فرجه دوماهه بهانه این بود که نتوانستند خود را و بحث از را کردند. هیئت وزیرآن هم شد ولی چون جرأت نمی این را نزد رفت و کرد. هم به شدت کرد و & شما بیخود و چه کاره هستید که تصمیمی گرفته اید& ؟ و این گونه بود که مانع شدند. *دولت بود که ما است بود. به شدت اعتقاد که ما است و تکیه بر آن نمی پل های بین خود و را دوباره مرمت و با ها در بایستیم؛ این کار را به هم می که آن نیز پس از شد. است که می دهد چه اهدافی را می کرد و به جای اصل نه نه غربی، موازنه منفی مصدق را می کردند. * تا آخر بود که است فارس: به تعامل و بازسازی با کردید. بعد از (ره) در سال های اخیر، ادعاهایی مبنی بر مجدد با شده است. این را با واقعیات منطبق می دانید؟ محمدی: و نمی یک هم که نسبت به نظر مثبت باشند. این بود که تا آدم نمی با او کرد. آدم هم به این معنی است که از و خوی استکباری خود دست بردارد. گورباچف لگد به زد، با او صحبت کرد و گفت مواظب باش که به سمت کاپیتالیسم نروی؛ تا آخر بود که است و هرچه فریاد بر سر و به با نداشت. این بود که خود را با پس از قطع کرد و گفت اگر کارتر یک کار خوب قطع با است. *عده ای که شاه را تا به بنشینیم درمجموع می گفت (ره) هیچ گاه و در هیچ شرایطی نظر مساعدی به نداشت، ولی همچون رفسنجانی که اطراف سعی در داشتند. می گفت مان را با کنیم. این حرف ها براثر و است که در به آمده و از یک است. در مقاله ای بانام & ما ایم که کنیم& به طور تفصیلی به این و ام که در ما چپ، راست، اصلاح طلب و اصولگرا ندارد؛ و در حال ما 2 که یکی از آن ها که این ساز آقا (عج) است و جنگ ما با تا آن داشت. گروهی نیز برعکس، که به و و شاه را و به بنشینیم؛ محدود و دنیوی است. این بخواهد کند با راه بیاید و حتی که روحانی چندی پیش در به طور علنی گفت که ما که به و رسیدیم؛ نباید به عقب برگردیم. *عده ای خود را می علت از نخبگان، و مداران اول به اند این است که خود را می و حق خود و خود می بینند که در باقی بمانند. فارس: علل ها و ها بگوئید، از شما در ایم و یا ریزش؟ محمدی: را یک دوی ماراتن ببینیم. دوی ماراتن، دوی استقامت است و انتها ندارد. توقع و نیز در این عده ای خسته می می بُرند و جزء های می شوند. هم این ها بین نخبگان است نه عادی. اما های ما در جوانان و توده های است که هیچ تعهد و قیدی به در یا نمانند در آن ها چون منافعی ندارند. ولی زندگی بهتری را خود و بار سنگین تر می شود و مثل حججی ها که از همه آلاف و الوف این دل کنده باشیم. که در خود را ذینفع می بینند، جزء ها می و به می که حتی را هم انکار می کنند. که & انقلابی& می که کردیم. این است و در صدر اسلام هم است و در هم بود. * نفسانیت & ها& فارس: این ها از تندروی های خود شده اند و یا از اصل اند؟ محمدی: ذات گرایی است که که می پس از این به تفریط می رسند. این آقایان مبانی درستی و فقط احساسات رفتار می کردند. چون گنجی که به & پونز& بود با کراواتی ها می کرد و به پیشانی می زد. این و از این دست چون تحت و در شکل می گیرد. ها به و نمی می شوند. منتظری 5 جلد در نوشت ولی عزل شد و دید که نمی به فقیهی برسد، کرد من از 30 سال مبارزات خود هستم؛ چون هم به این و هایش تأمین بود. در به آمدن این دارد. جای با این می شود و چون ندارند، از کل می شوند؛ یا پیداکرده و رویشان اثر می گذارند. نمی شود گفت که فقط یک در این مؤثر است چون که جداگانه شود. *انقلاب، و نوع است فارس: به علل شکل در & انقلاب& بود یا & براندازی& ؟ یک با های مثل محمدی: را کنیم. متأسفانه علی رغم ای هر و اجتماعی را می که ما 6 نوع که کودتا، رفرم، شورش، ضد و تجزیه طلبانه و این 6 نوع را می شود. و نوع است که اگر بخواهیم در این شاید بتوانیم با مقداری در 6 را نام ببریم. روسیه، چین، و نیکاراگوئه این 6 را می شود. حتی مشروطه، و هم نیستند. یک رفُرم مستبدی به شد که خود مظفرالدین شاه هم آن را امضاء کرد. یا از سوی بود و در فرهنگ را با می شود حس کرد. یکی از دلایل این است که ما بود. *دلیل آن است/ اگر را را & اکبر& است به بورژواها می طبقه 20 درصدی یا به کارگران و سربازان می و یا چین را کشاورزان می نامند. را چریک ها می دانند، اما است که آن ندارد. علت همه مشکلات را حل کند بود و از هم مکتبش با قدمتی 1400 در رگ و خون دوانده بود. از من چون اگر آن را را & اکبر& نامید. *انقلاب بود و را به & تدا پول& پرداز مربوط به ها، نظر جالبی دارد. او قبل از می & ها می آیند، نمی شوند& و طبق این بر این است که های می به خود می و اگر نشوند هیچ وقت رخ نمی دهد. پول را مشاهده می می & من در چون این نیامد، شد و آن هم با خون هزاران شهید& . می & است& . همه را به و داد که این از هر نظر و اندیشمندان است. * صدر به به رفت فارس: به بین رسیدم، باتوجه به شاخه های نهضت، شما از مبارزاتی صدر محمدی: آنچه ما از صدر می دانیم این است که به به رفت تا نه محروم شیعه در این را احیا کند بین های و فرق شیعه، سنی، مسیحی و دروزی کند و از محرومان نخستین بود چراکه در آن و در خوبی نداشتند. فارس: صدر درچه ای بود؟ محمدی: های صدر بود و شکل حزب - که امروزه می به در عمل کند - ناشی از تعالیم صدر جنبش امل که یک رویکرد و اعلای از اقدامات بی صدر در است که علاوه بر جلوگیری از بروز جنگ های داخلی باعث با اهل سنت و مسیحیان در شد می گفت که صدر نقش بسیار مهمی را بر داشت. *امام (ره) پدر فارس: با این تعاریف شما می صدر را پدر محمدی: تردیدی که صدر در پیش قراول بود و واقعاً در نقش پدری اما (ره) را پدر این پس از در شد و با نگاهی آن را مولود دانست. فارس: شما ربایش دارید؟ محمدی: صدر تقریباً 4 ماه قبل از در سفر به ناپدید و خبری از نیست. فارس: آیا می شدن را طرح صهیونیست ها محمدی: این را نمی دانم اما شدن به دیوانگی معمر که صدر میهمان بود او را سر به کرد و اخباری که از می شود صد درصد و کامل که چرا و این پیش آمد و ازاین رو امیدی به بازگشت و اگر بود بعد از آثاری از صدر می شد، لذا می این احتمال را داد که صدر به به وسیله خود کشته شده است. فارس: آیا این که می ملت در را که به تحقق شد را بدانیم محمدی: هدف هر ولی این در به علت ضعفی است که در دارد. هدف نیز بود ولی شاه به نماینده و هدف بود و در این همه به کمک آمدند. از مرداد 1357، CIA و DIA که شاه تا 10 سال سرپا است و نه قبل از وقوع یک نیز بر ولی چند ماه بعد، کرد. *امام هر را رد می کرد در 15 1342، هر را رد کردند. عده ای از افسران ارتش ما می ولی رد کردند. عده ای ما می شاه را و باز رد کرد. خلق هم بود می جنگ مسلحانه راه بی اندازیم که باز ضمن رد این & که می بکنید، این است که را و اگر خواهند کرد چون به نمی رسد& . می شاه را با و عمومی کند و طور هم شد؛ نه با و نه با کار به که شاه در گفت من صدای را شنیدم ولی دیر شده است. *اگر از نمی فارس: به داشتید. که ما با ازجمله و به عقیده کارشناسان در از این ها مطلوبی که به دنبالش را به دست نیاورده ایم، شما در این محمدی: اگر ما از در نمی خوریم. نکته دوم این است که در بین المللی، مافوق بین که بتواند توافقات را اجرایی و به حسن اجرای آن ناظر باشد. فارس: محمدی: در ما نخوردیم و که در و در در چه بود. ما جز 52 چیز و آن ها هم چون جنگ شده در ضعف بودند. از هم و دارایی های ما را در و به فشار جنگ، نیاز به قطعه های خود داشتیم. هر ای ضرورتاً به کمال و ایده آل یک طرف منتهی نمی شود و به بینابین رسید. است که نتوانستیم شاه را برگردانیم و از قطعات خود را باز پس گیریم ولی توانستیم حداقل بیش از 10 پول های نقد و کالاهای غیرنظامی خود را ولی تکنیک عدم به هم عمل کردیم؛ دقیقاً که این 52 در فرودگاه مهرآباد و بود شده و به کشورشان بروند، آزاد مگر پول ها به های ما شود. که پول ها به ترخیص به آن ها دادیم. جیسون رضاییان نیز به شکل بود و تا که یک و 700 پول نقد را به ما ندادند، اش را ندادیم. در متاسفانه از ضعف و انفعال کردیم. قبل از می وضع ما ازآنچه فکر می بدتر یا می همه آب وهوای ما به رفع ها دارد، یا ظریف می می با یک بمب ما را نابود ای از این نمی شود گرفت. هر قراردادی از عدم انعقاد قرارداد است و این به این است که دست بسته سراغ برویم. بعد همه چیز را و به رهبر که پایاپای توجه نکردند. راکتور اراک به آن دچار شد و سانتریفیوژها را از 20 هزار به 300 عدد کاهش دادند. پس ازاینکه به تعهدات خود عمل به می به تعهداتت عمل کنی؛ هم طبعاً می شما که همه چیز را اید! من در چه ها را بردارم؟ * با هم می شود کرد ولی با دست پر و با درواقع اصل غلط و با هم می شود کرد ولی اولاً با دست پر و با قدرت. شدن چند در مذاکرات، از فشل تیم است. فارس: عده ای این را می که در رأس دیپلماتیک ما و بر این که عدم به بین انجامید. به نظر شما خروج از بین است یا مؤلفه های هم می تأثیرگذار باشد؟ محمدی: به که از آن بترسیم، ولی به شَرطِها و شٌروطِها. از قدرت، عدم به و از های در به منظور ضمانت سه است که در هر ای به کار ببندیم. *اگر از کار می با ما می آمد از من شده که اگر تو به می رفتی چه کار می کردی؟ جوابم این است که یا های می و یا های طرف را از کار می انداختم. اهرمی که در و هرروز به کار می گیرد، & تحریم& است. اگر این ها را به فرصت و اقتصاد مقاومتی را به اجرا درآوریم به خود این از کار می افتد و آن خواهید دید خود می دهد که ها را برمی و با شما می آیم. های ما شجاع، و باشند. بین مراحلی و به بین مسئولین دولتی می رسد که قبلاً های رده 2 تا از ای نه او حرف خود و ما هم حرف خود را و را نگیریم. فارس: بعد از 40 سال از ما مدل بومی که مذاکراتمان در زمین شده طرف نباشد؟ و آیا دستگاه دیپلماسی ما مدلی را تدوین محمدی: بله؛ من خودم در دفتر خدمات یا که معاون بودم، با ها ولی این توأم با ضعف این و ظرفیت ها و خودمان بود. در قراردادهای قبل از داشتیم، ولی ای می کردیم. ضعف طرف را می و می تا ضعف خود را هم شناسایی و سپس رفع کنم؛ نه آن باشم. ثالثاً این را می که کجا می فصل مشترک و باشیم. را به شمشیر داموکلس بالای سر ها می که اگر نکنند، شان طرح و هم بودم. چرتکه می که اگر سر این مبلغ از این است که صبر تا 10 سال در نصیب ما ای باشد. در همه که با ها و ها داشتم، شد. فارس: ای می از این ذکر محمدی: در شیر با و هلی بِل با ها و از آن ها پول که را گرفتم. طی مذاکراتی، قطعاتی ها و این ناو خارک که هم موجود است که من داشتم. که می خواستم به شیر شوم، ها مدعی که 30 طلبکارند ولی شدم و اثبات که نه 30 طلبکار صدها بدهکارند. رقم به 300 که این بود که ولی من از آن رفتم. بعداً به رفتیم و در طرح کردیم. در م
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سیاسی

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir