بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب مقدماتیبررسی جنایات دولت میانمار علیه مسلمانان روهینگیا آغاز شد

بررسی جنایات دولت میانمار علیه مسلمانان روهینگیا آغاز شد


تهران- ایرنا- بین ای های دولت میانمار علیه مسلمانان روهینگیا و آواره کردن آنان گشود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
مجلس روضه پل ارتباطی است میان شاعر با امام حسین(ع)/ اخلاق‌گرایی؛ مقصد نهایی نوحه‌های امروز

مجلس روضه پل ارتباطی است میان شاعر با امام حسین(ع)/ اخلاق‌گرایی؛ مقصد نهایی نوحه‌های امروز


به تقریب، هنر متعالی در طول ای انتقال مفاهیم و اندیشه های ناب است و در شعر در رسالت را در این زمینه بر دوش است. گواه آن هم می ابیاتی که ای را در دل زنده می دارند و با ترسیم حقیقت، حق و را می کنند. که شعر را می از خود در به نحو و آثاری خلق که بجا و تأثیرگذار باشد. نمونه ای از این دست از در خیل کاروان شعر و ادب این سرزمین کم نبوده و نیستند؛ که صداقت و را به ثمن بخس معاوضه نکردند. غلامرضا اهل بیت(ع)، از این است. که روشی سنتی در شعر دارد، با تأسی به منابع حدیثی و تاریخی، پرداختن به موارد واهی و یا مجعول در سنت و آیین، به مدح اهل بیت(ع) می پردازد. از ویژگی های در شعر فاطمی، رعایت و پرهیز از بیان مسائلی است که مذاهب اسلامی را نشانه است. او و پای است و این امر او را بار است. با دهه با او راه های کسب از حسین(ع) به گفت وگو پرداخت. در این گفت وگو به امر به و نهی از و را سه در این راه و کرد که اگر این سه ای نیز شد. در بخش صحبت های خود بر تأمل به حسین(ع) در ذکر اهل بیت(ع) می کند و می گوید: اگر ما از این و فقط کن فقط ایم. این کار ما این است که را به پیش خود و فقط می کنیم. از این ناب نکردیم. مشروح گفت وگوی با این حسینی به شرح ذیل است: به اعتقاد بسیاری از و کارشناسان دینی، وسیله ای است که می توان به مدد آن روح را صیقل داد و کسب کرد. یکی از ارکان هیئت، از تا شعر است. به نظر شما سطح و عیار که در می شود تا به کمک کند؟ خود حسین(ع) فرموده اند که این راه را می دهد؛ که من نکردم مگر امر به و نهی از منکر. ما از این را بگیریم. بر اهل بیت(ع) به جای ارزشمند که در آن نباشد هیچ چیز این اشک ها آبی است که به های نخل می شود. امر به و نهی از این که آدم فقط را هم به این حسین(ع) نیز کردند. به الحسین(ع) هم امر به و نهی از بدی ها و ها. بدی ها و خوب که امر به و نهی از در آن که در آن با ظلم می به کمک کند تا رشد کند و ببالد. که از می در این شده که دلم می و دلم تنگ شده و ... این ها خوب اما و در این از شده است. اگر می از بر اهل بیت(ع) به حسین(ع) ها عوض شود. نیز در بر این اند که چه بسا در از می اما از نظر و دست هستند. این و است. شان به این است که شما که می و شعر می که از دوا کند و را بگوید. اصلاً شما ببینید ما چرا حسین(ع) می و او را می همه به امام(ع) این از است. مهم این است که این بماند. اگر ما از این و فقط کن فقط ایم. این کار ما این است که را به پیش خود و فقط می کنیم. از این ناب نکردیم. به سمت پیش رود کردید که این هستیم که در از ها تجدید نظر کنیم. لطفاً در این باره بیشتر توضیح دهید. ها به سمت پیش رود. اگر از می در به های و و مقتل، به محتوا هم کند و فقط تحریک احساسات نباشد؛ ها به گونه ای که کند. در ها به همه این وجوه اند. یکی از های مشهور که در مسلم(ع) می خواندند، شامل این ابیات بود: این شهر مردگان است دست اجانب در است زیر فشار این و آن است هیهات منا الذله یا در اوج گیری مبارزات با رژیم پهلوی، در مدرسه که طلاب را ضرب و شتم دادند، مرحوم شاه گفت: قم گشته قتلگاه شد موسم یاری مولانا الخمینی که حسین(ع) اشک می ریزد، به روز بی ها با پیش رود؛ و به کند و این را وارد ها کنند. مسئله مهم با استکبار است. که اهل بیت(ع) سینه می زند و می کند، این را ذکر کند. شما در مصاحبه ای پیش تر بودید که اهل بیت(ع) باشد. آیا به ای در نظر آداب و قوانین خاصی بفهمد چه می و و را دهد. یار صادق(ع) بود. ما در ها به روز کنیم. در و در است. فردی به نزد امیرالمؤمنین، علی(ع) آمد و گفت که یا امام(ع)، شما از می گویید و نیز از می شما می خوانید، هم می خواند؛ ما از کجا راه را و بفهمیم که کدامیک از این دو، راستگوست و در ادعایش صادق؟ امام(ع) که زمانی که حق را شناختی، می توانی حق و را دهی، پس اول به وجود حق یافت و بعد آن را داد. که پیامبر(ص) می فرماید که علی مع و مع العلی، حق شده است. حق را در انقلاب، روش و کارهایمان شناختیم، بتوانیم و حق را از هم دهیم. چرا حسین(ع) می کنیم؟ گاه مواقعی پیش می آید که فضا غبارآلود است و تمیز و حق و دشوار؛ در این شرایط فرد با با افراد مطلع و آگاه در تماس و به قرآن و اهل بیت(ع) تمسک بجوید. بحث این است که ما چرا حسین(ع) می و او را می همه به امام(ع) این از است. مهم این است که این بماند. پل است با حسین(ع) با حسین(ع) و تأثیری که از قبل آن بر خود می گذارد، یک است که البته شروطی هم دارد. سخن هر به اندازه اش با اهل بیت(ع) روی تأثیر می گذارد. این یک به پل است که از آن طرف حسین(ع) به ما کرامت می کند و از این طرف ما با امام(ع) ارتباط می گیریم. اهل بیت(ع) شدن، مقام بالایی است. یک چطور می به این درجه برسد؟ آیا به این صرفاً با خود اهل بیت(ع) و خدا محقق می یا در نظر بله، اولاً لطف و الهی باشد؛ اما این نیست. اهل بیت(ع) دیوان شعرا را کند و در مجالس ادبی شرکت کند. به ها و سبک ها و و بعد از اینکه سرود، آن را به و اساتید فن دهد. هیچ کس یک شبه اهل بیت(ع) نمی شود. ممارست و دو رکن به اهل بیت(ع) است. ممکن است طبع اما دانستن و نمی باشد. شدن دارد, حماسه با سیره اهل بیت(ع) و از مقدمات این امر است. شما سال که در این می کنید. تاکنون مختلفی اهل بیت(ع) یا اید. آیا در این اشعار، ای که به صورت مکرر کنید؟ یکی از شعرهایی که در طاغوت گفتم، از است که مکرراً می کنم: تا نهضت خون و شرف برپا کنم برنامه ام را اجرا کنم تا بین ساز و سوز را داوری در سرخ عاشورا کنم با روی سیلی خورده اطفال خویش سرخ رو را چون لاله حمرا کنم ای کش، فضیلت کش، شرافت کش، من کی از مزدورهای پست تو پروا کنم من در این بازار جانبازی قدم بگذاشتم تا که خون پاک خود را با خدا سودا کنم خاطره ای هم از این شعر به یاد دارم؛ یکی از مبارزان انقلابی می گفت که 15 روز من را شکنجه دادند که این شعر کیست، او هم حرفی نزده و مقاومت بود. این شعر را در آن در می خواندیم. یا گفته بودم: شما که به دل شراب خور بستید شما که عهد خدا و رسول بشکستید به ای که شما غرق ذلت اید در آن به ای که در آن از شرف نمانده نفس کشیدن در خاک آن سیه روزی است آزاده مرگ پیروزی است سه مهم به و این شعر هم در سال های پیش از در می شد، در این دوره نیز به و مضامین را در اهل بیت(ع) ذکر کند. به این موضوعات بی و منفعل باشد. شما به عنوان اهل بیت(ع) به و که در می کنند، چیست؟ سه در گیرد؛ اول دوم امر به و نهی از و دیگری، افزایی. همان ذکر اهل بیت(ع) و شرح است. امر به و نهی از هم شد، را در دستگاه حسین(ع) با حسین(ع) کردن. سومین نیز کمک به و است. ما از اول اعلام می که ان شاء الله بگیرم، اگر این سه ای نیز شد. از سوی دیگر، به به پیشنهاد می کنم که از سبک های کنند. گاه در این سال ها ها با سبک می شود که یادآور و سبک های غیر و ترانه های آن طرف آبی است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir blogblog.ir blogblog.ir اهنگ مایا عثمان نوروزف اهنگ ترکمنی گل یارم گل ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ عثمان نوروزف سوی منی یارم خواندن رمان ماه مه الود از پرستو.س دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ تنها موندم مجتبی الاله آهنگ مایسا جان ترکمنی عثمان نوروزف چلچله اهنگ امینه ترکمنی دانلود اهنگ امینه ترکمنی اهنگ امینه ترکمنی اهنگ امینه ترکمنی دانلود آهنگ ترکمنی امینه اهنگ مایسا جان از عثمان نوروزوف دانلود آهنگ ترکمنی امینه آهنگ ترکمنی مایسا جان