بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب موزهتقدیر انسان دوره جدید سوگناک‌تر از هر دوره تاریخی است

تقدیر انسان دوره جدید سوگناک‌تر از هر دوره تاریخی است


به ایران(ایبنا)، و (تاملاتی در انسان) حکمت الله در سه بخش تنظیم شده است. در بخش یکم با نام و افق پیش رو، شرق و یا است. بخش دوم با عصر از معبد-موزه ها تا های مدرن، دوران جدید؛ و پیش روی، انقلاب سوم جهانی، تغییرات و تحولات و تمهیدگری برای شده است. بخش سوم با از حال تا نیز به و از قلم تا در عصر و و شده است. در است: و از امر و در و مند در روی سرد و و اش سخن ایم. و مند در و او از امر و و دارد. امر و و ذات امر و در ذات بر ما می شود. در افق می گشاید. این و و بر و و و شدن مند در و و و فهم او از از و های آن از و در به ژرف و و ساز چنانکه انکار آن نیز ساز و است. دست و پنجه نرم کردن با ها و های مهارگسیخته بر شانه در همیشه نه آنچنان که در دنیای متجدد؛ فشاری که همه ترازوها را شکسته است. آشفتگی و آنارشیسم و هرج و مرج در نوع خود بی سابقه و نفس گیر است. در ادبیات، در شعر و رمان و در هنرهای و در یک کلام در فکر و فلسفه و و زندگی هیچ ای، هیچ ای و هیچ تمدنی و های را آشکارتر و فراگیرتر از شاهد نبوده ایم. هیچ ای سنگدلانه و بی تر از جدید، هنرمندان و متفکرانش را در کام خود فرو نبرده است. تر از هر در است. از های مدرن بیش از گورستان های گذشته بوی مرگ و نیستی متصاعد می شود و به مشام می رسد. بودلر-شاعر و نویسنده فرانسوی- در از پای افکنده شد. نیچه در جستن و یافتن گریزگاه و مفری از پیچ لاخ های های سخت و در از سرافکنده شد و از پای درآمد. جنگ جهانی دوم آمیز، بی و خونبارترین همه جنگ ها در بشری است. اینک جعبه جادوی پاندورای های و اهریمنی و نیروهای شرور گشوده به روی همه ها و همه هاست. هیچ ای، هیچ ملتی، هیچ نظام اعتقادی و سنت معنوی و دینی در فضای وجودی در اقلیم و و مسیر خود ره نمی سپارد. همه مسافران قطارهای هستیم بی آنکه بدانیم به کدام سوی در حرکتیم و مقصد کجاست! به حال خفتگان! به حال خوابگردها! و در 174 صفحه و قیمت 12 هزار تومان از سوی موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو منتشر شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
جمع آوری جوایز سینماگران در موزه سینمای ایران کاری ارزشمند است

جمع آوری جوایز سینماگران در موزه سینمای ایران کاری ارزشمند است


- - عضو بخش بین سی و فجر گفت: کار سینمای ایران در جمع آوری اشیا، اسناد و جوایز سینماگران بسیار سخت و تحسین برانگیز است
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
مرادی: بخش عمده اندیشه عربی بازتاب اندیشه غربی و اروپایی است شریعتمداری: بدون ایرانی‌ها‌ تقریباً چیزی برای دانش‌های اسلامی نمی‌ماند

مرادی: بخش عمده اندیشه عربی بازتاب اندیشه غربی و اروپایی است شریعتمداری: بدون ایرانی‌ها‌ تقریباً چیزی برای دانش‌های اسلامی نمی‌ماند


به خبرگزاری (ایبنا) نقد و عرب با و قم و علی شهر ظهر سه فروردین ماه در شهر شهید بهشتی برگزار شد. علی در ابتدای این ضمن اعلام بر نامه های آتی مرکز شهر گفت: از عرب به شده و بحث را هم اما از عرب به فارسی است. که سال ها در لبنان اند و با و عرب آشنا عرب را است. وی ادمه داد: این 33 نفر از عرب را که آن ها از شمال آفریقا و می دهد عرب در آن است. چند در این هست و که آن بحث شود تا چه با و در دارد. یکی ای است که به های و که در آثارشان می این است که علت عقب جوامع و راه رهایی از آن چیست؟ تطبیقی با های و تحولاتی که داشته، که در مدرنیته است و یکی هم بازسازی و باز و تفکر است. بعضی از آن ها به های مثل پدیدارشناسی، آراء و شرق هم که نقد این هم است. عرب ضمن از به گفت: سید در و است. من در هیچ که به عرب و این کار یک و از مهم است که عرب در صد سال اند. های هر یک و که را نام و از را هم ذکر که از این جهت کار بی است. که می در هر یک از این به یک در یا نگاشته شود. داد: می خواهم یک از عرب در صد سال باشم که چگونه از 140 سال پیش با ناپلئون به مصر یخ ها آب شد، چشم ها بیدار و ذهن ها و کم کم عرب و عمدتاً به این رسید که در غرب است. که می توان شاگردی یا از آن تقلید کرد. علی وی در با آوردن مثال از که به و تحت تأثیر و فرهنگ کرد: این ها همیشه کارساز است و در حقیقت می شود گفت که با کسی که از ما جلوتر است موجب حرکت و می شود. فقط نبود که چشم ما را باز و ما را به موضوع عقب چون ما مسلمان ها های بزرگی داشتیم و هشت بار در جنگ های صلیبی بودیم. قدم که طهطاوی، عباس میرزا، خیرالدین تونسی و بعدها امیرکبیر که دارالفنون را راه می اندازد، برمی دارند؛ آگاهی ای بود که فراتر از حد بود و آن این بود که در غرب یک نظم، تنظیم، سازمان، تشکیلات و که آن سبب و عقب ما شده است. در گفت: عرب و که به غرب به عقب پی بردند. حال اول این بود که چرا ما عقب ایم و چرا غرب این قدر یا و بود. این غرب و از غرب به یک 70 سال به طول انجامید. به هم چون و و بعد یک در قلب است. های در آن به شد و این ها شد که عرب ها و فکر و است. نه که های و در است و از این به بعد است که یا در می شود. داد: از دهه سوم یا قرن با که این عقب و عقب است که غرب عقب است. نه که ما عقب غرب را عقب می و است که غرب هر هم که به به و عقب است. این با جنگ اول و دوم می شود و عرب فکر می که غرب از در حال است و به این می که ها به و عقب هستند. در آن را آن هم که می می دانند. این که غرب و ما عقب است و این و چند ما را می کند و بعد به ی خشونت، تکفیر و جاهلیت کل و حتی می شویم. سخنران ضمن این کرد: بعد از جنگ اول و دوم که های مارکسیست و کمونیستی به می آیند، عده ای از عرب هم به این ها روی می آورند و به آن می پیوندند. در این میان که و زیتون و این طور به رانده می شود. مثل نه مواجهه، نه تقلید، و اقتباس از غرب پاسخی نداشت. نه اهل رزم و نه اهل بزم بود. نه می از غرب الگو بگیرد و نه می به مقابله با موج و که از غرب آمده بود برخیزد. درنتیجه عملاً این خودبه خود به رفت؛ و با هم به این بردند، آن را به راندند و از اعتبار کردند. بعد دعوا بین و احیاگرایان شروع شد. چون دست در صدایشان بلندتر، آن ها ساده تر و عناصر گفتمانی شان توده ها فهم تر بود. گرفتند، اما که به رسیدند، دیدند که است. به هرحال این ها تا رسیدن از این ذخیره ایدئولوژیک را بردند. دکترمجید در به به عرب و گفت: به نظر من یک اشتباهی که مرتکب شده این است که در به اعتنا و نواندیشان را است. در که به اعتقاد من، نو اندیشان در به است. که در عرصه یا روشنفکری کار فهم است که نقیض شان بیاید. از اخوانیه هیچ چیز در نیامده، در صورتی که اهمیت دارد. مثلاً سید قطب در عرض پنج یا شش دهه را به است. او داد: کنم جریانی که در رادیکال یا بنیادگرا شکل گرفت، از بود. آن قدر شعار و را مصادره و از آن اند که حتی متولیان رسمی عقب ماندند و ماند. از دست شیخ شد و نمایندگان که در های علمیه درس نخوانده و را نمی شناختند. در به که در به از نام در و چگونگی شکل گیری های آنان و گفت: بخش بازتاب و است. که آنجا اتفاق می افتد، در اجرا می شود و حنفی، آرگون، جابری و ... پیرو فلاسفه آلمان، فرانسه و بودند. کاملا مشخص است که مکاتب پدیدارشناسی و واکاوی و امثال اینها یک مشابه در غرب ولی من معتقدم که اگر و عرب رابطه خود را نزدیک می می توانستند خود را در برابر غرب دهند و حرفی گفتن باشند. در از ها با عرب و قم، ضمن برگزاری این گفت: ما نیازمند آشنایی با میراث عرب ها، به خصوص در بخش نو و داریم. اتفاقات که در در دو قرن که و های که در از ها، با آنچه که ما از سر گذرانده ایم و با نوع که ما و در عین حال اگر این دو و تلاش در کنار هم می گرفتند هم افزایی می گرفت به بهتری می رسیدیم. او داد: ما با عرب ها، هم قبل از و هم بعد از مشترکی داریم. ما و دست بالا را اما به هر حال اختلاط و و دین هم شده است. به هر حال اگر ما را پذیرفتیم که عرب ها آور آن دین در ما که با رغبت، میل و خواست خود این دین و را و به همه جا رساندیم. اگر ها را از و دانش های حذف یا سانسور کنید، تقریباً دانشهای نمی ماند؛ در همه علوم این دارد. با نقش مهم ایرانیان در و آن، همه و های مذهبی، به بین و عرب از تاریخی مذهبی سیاسی و ابعاد عینی و افزود: در هم ما تاثیرات را در دنیای عرب ایم. از آن طرف عرب ها هم امروزه زیادی به و ما اند و در مختلف، افراد حرفه ای پیدا شده اند که را به کردند. به هر حال یک شکل ولی این و ضعیف و کمرنگ است و جاری تر شود، به سود ما است. چون عرب ها که ما از آن برخوردار نیستیم و بالعکس ما هم که ندارند. وی در به عرب و تصریح کرد: در دهه توجهی در نقل و انتقال عرب به و آن و افکار به ولی کارها ناتمام است. در خود هم تا دهه های چندان درخوری نداشتیم. از دهه دوم انقلاب خوبی به در عرب شده و آرایی از عرب بازخوانی و ولی همچنان فاقد آثاری که به طور و یک جا همه این محصولات و دستاوردها را منعکس کند. و در گفت: کاری که به با کار آلبرت حورانی دیده شود. من با عرب که روی گذاشته، نیستم، چون این حال را داده، در که از سخن می گوییم، حداقل یک قرن و نیم تا دو قرن را پوشش دهیم. این کار بیش از کاملی از یک دهد از هر می دهد. این است که خود در ابتدا گفته است که قصد تفصیل شناسی به معنای آن را و هر متفکری فقط به آن می کند. دچار کاستی شده است. بهتر و تر این بود که ای از ها را به دست می داد که مخاطب جمع کند. او افزود: به هر حال این دنبال این است که های را کند. به گری هم است و به از که واقعا داشتند و حتی بیرون از کشور خود اثرگذار است. دو اشکال دارد. یکی این که گری و هم که صحبت از مطالب را نیاورده و محدود به آن ها است . ولی در عین حال در خود عربی، این به یک امتیاز شده است و کسی این را می خواند، می کند یک فیلسوف و مورخ است که به اشراف دارد. عرب یک نوع است در به در که در آن اعتراض کرد و گفت: این یک نوع است. چون به هر حال این نمی تواند شود. بنابر این آن کمی نمایانه و عدم انطباق وی به چند در کار و لغات کرد و افزود: دلیل در نیاوردن تصاویر و خوب و را در آن نمی دانم. جا که با تعلیقات باشد. به نظر من دو کار از طرف لازم یکی یک تفصیلی اثر بنویسد و یکی هم در افزوده های به اثر می داشت. درپایان اثر اشکالات را داد و را هم پذیرفت و قول تصحیح در چاپ های بعدی را داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
بسیاری از آثار موزه‌های مهم کشورهای خارجی را آثاری از بزرگان اسلام تشکیل داده است

بسیاری از آثار موزه‌های مهم کشورهای خارجی را آثاری از بزرگان اسلام تشکیل داده است


آیت در دین و در گفتند: بسیاری از آثار موزه‌های مهم کشورهای خارجی را آثاری از بزرگان اسلام تشکیل داده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری اهل بیت
موضوع : کل اخبار
افتتاح نخستین موزه فلسطین در آمریکا

افتتاح نخستین موزه فلسطین در آمریکا


گروع ـ در آمریکا با حضور شماری از فلسطین‌های مقیم این کشور افتتاح شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
استاندار کرمان از پروژه های شهری بازدید کرد

استاندار کرمان از پروژه های شهری بازدید کرد


- - از های بام تله خشت مردم شناسی زرتشتیان و پنج واحد گردشگری و صنایع دستی این شهر بازدید و روند پیشرفت اجرایی این ها را بررسی کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اجتماعی
توقف ساخت موزه بین المللی شکست استکبار در صحرای طبس/ کمبود اعتبارات سد راه

توقف ساخت موزه بین المللی شکست استکبار در صحرای طبس/ کمبود اعتبارات سد راه


شبستان: بین در طبس و مقدس خراسان جنوبی به دلیل تزریق قطره چکانی اعتبارات سالهاست که در رکود و توقف به سر می برد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
نشست «حکمت و دبیرسیاقی» برگزار می‌شود

نشست «حکمت و دبیرسیاقی» برگزار می‌شود


به ایران(ایبنا)، و است که 6 به همت و ملی می شود. این به ره با همانپور و سخنرانی رضا یکرنگیان، و می شود. ره های علی است و به شده است. این از فرهنگی-سیاسی در و از های در عصر است. وی در ای و با از سال 1313 تا 1317 ش، را در به جای گذاشت. به در و این بود. در او و و و و و های و ای شد. شد و شد و ملی و بنیاد نهاده شد. وی همچنین بنیانگذار کنگره جهانی هزاره ابن سینا، هفتصدمین سال تصنیف گلستان و بوستان سعدی و بناهای یادبودی چون آرامگاه حافظ، سعدی، خیام و بابا طاهر می باشد. با کوشش های وی کشفیات شناسی نظم و قائده پیدا می کند و فرهنگستان زبان ایجاد می شود. دانشکده معقول و منقول را او کرد و در زمینه تالیف، ترجمه، تحقیق و شعر و تدریس در نیز همتی خستگی ناپذیر از خود نشان داد. تفسیر عظیم کشف الاسرار میبدی را تصحیح و چاپ کرد و بخش هایی از قرآن مجید را به شعر فارسی درآورد. علی گذشته از اینکه پنج سال در کابینه و رئیس بود، دو نوبت کشور، دو مرتبه امور خارجه، یک بار دادگستری، دو بار پیشه و هنر، دو بار بهداری، سه بار مشاور و یک بار سفیر کبیر بوده است. بدین صورت با به عهده گرفتن مناصب مختلف و سیاسی، توانست در عصر خود تاثیرگذار باشد. و 6 ساعت 17 در تالار اجتماعات مینوی خرد واقع در جنب سردر قاپو می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : سیاسی
تبارشناسی اندیشه سلفی معاصر

تبارشناسی اندیشه سلفی معاصر


چکیده های از جاوه تا و از تا عربی، شده نیز از و تأثیرها (و گاه آسیب) بی در ها و و و هوادار و به های کم و است. ضمن بر های به ها و علل رشد گری در می و با تشریح اشکال یادشده در این می کند دریابد که های در از چه چه را می و به های و در از خاک کجاست؟ فرضیه ای که در این و آزمون خواهدشد، این است: درعین حالی که های به در این تأثیرهایی را بر شدن برجاگذاشته نقش عوامل در این تر است. این و گری در به این دست می که تحت دو & و آفریقا& قراردارد و سه طیف سنت و در آن اند. طیف سنت گرا که به امر تبلیغ دین و در طرفدارانی داشته، مساجدی را در این دراختیاردارد؛ پوشش ای از آنِ است که گروهی کم شمارند ولی تر عمل می کنند. کلیدواژه ها با بیش از شش در در را در خاک خود جای این در و را خود را به و در می از نیز در ن های و دارند. ها، مردانی با شلوارهای کوتاه، عرق چین و ریش بدون شارب و زنانی از سر تا به قدم پوشیده با نقاب و برقع در خود را مصادیقی از های می ای کم شمار، ولی برانگیز که در ذهن و خاطر هر رهگذری (ناخودآگاه) اثرمی گذارد؛ اثری که بسته به موقعیت، باور و های مخاطب، است. در و در آن در ها و و های خرد (مانند سایت ها، وبلاگ ها، حساب های توئیتری و به پست های ویدئویی یوتیوب)، نیز است که های آن را در و جستجوکرد؛ و های نیز در مسائل مربوط به و فرایند جذب و حل های مهاجر، توجهی خاص را بر های متمرکزساخته، ای بیشتری به اختصاص می دهند و را نماینده و درحال رشد در و خطری و آن و قلمدادمی به و دو طیف و (به افراطی) شدن در و است که ها به & در یا و مسجد& به آن می و بر موج می و در آتش آن می دمند. و به و به و خطر که در یک به هم می رسند: در در و نو و با دو جهت متفاوت: یکی به و در و از آن و رفع از و به آن در به و با و های در عمومی. و های در است که با به های و که از جهت ها و از این ها در می که و ها و های شکل به عمل آید تا ها و و این ها را کرد. که این آنهاست، اند از اینکه & آیا گری به در به طور حضوردارد؟ در چقدر برآوردمی شود؟ گری به چه معناست؟ و در چه نمودهای مشخصی دارد؟ مراکز در کجا هستند؟ های های و به احتمال (احیاناً)، کدام وجهه و این نزد و چگونه آیا دهی خاصی (فراتر از مساجد و مدارس) دارند؟ این و با کلی در از (جریان در مصر و و به طور وهابیت) به این ها، نخست به به تاریخچه در موج های به در سال های پس از جنگ اول و دوم، و نقش بومی- مغربی در شکل مهاجر خواهدشد و شکل و برآمدن از آن و در رویدادهای سال های ضداستعماری و رهایی بخش و های ای در جنگ سرد و پس از آن خواهدشد؛ سپس به به و و گری مختصات در نمایندگان آن و ها یا شخصیت های برجسته آن پرداخت و اصناف گری در معرفی خواهندشد؛ در پایان به طور اجمالی، به در نگاهی انداخت تا از این طریق، شفاف از های به دست شود. الف- مطالعاتی در و به عام، و در غرب و به خاص شده این ها پس از 2001 به طوری چشمگیر رشدداشته های و در باب در کم شمارند؛ شاید این نقص با نظرداشت تداخل و گری چشم پوشی اما با به پیچیدگی های گرا در دهه اخیر و ها و های و این ها ضرورتی را می طلبد. مهم ترین در باب گری در کتابی با گری امروز: های گرا در غرب [1]به قلمسمیر امقر[2] این دکتری نویسنده در رشته است که زیر نظر اولیویه روا[3]مدیر در پاریس[4] گذرانده شده است. کتاب، حاصل است. در خلال نٌه سال (از 2002 تا 2011) با 87 نفر از (در محدوده سنی 19 تا 54 سال) در مناطق و نیز در بلژیک، انگلستان، کانادا و ایالات متحده مصاحبه است. وی همدلانه به های در اروپا و آمریکای شمالی واردشده، و به ای بر محبت و تنفر هم به پیداکرده ولی به فاصله خود را با حفظ است. در ادبیات مبحث مورد این همچنین می از دو گری چیست؟[5] اثر برنار روژیه،[6] و کتابسلفی گری از خلیج [فارس] تا حومه [پاریس]: گری شده[7] اثر محمدعلی ادراوی،[8] نیز یادکرد که در غنابخشیدن به های های اند. در با های شده در این های های در است که این ها را و (تئوریک)، و می داند. ب- گری 1- گری[9] (آنچنانکه این در و است) است به و آن این در در & سنت گرایی،[10] بنیادگرایی،[11]تعصب [12] یا خواهی[13] و گری[14] یا رادیکالیسم[15]& و در بطن تر & گرایی،[16]جهادگری[17] و گری[18]& می شود. به می شود که در یا به با و به (و به طور دینی) را می این با & دینی& ، به و های ندارد. در این های و وجه و سنت دارند. که بر از سنت بر حفظ آن (در گرایی[19]) می سنت (در نوگرایی[20]) نیز در عام به می شود که به و می ورزد. گری (در گرایی) به می شود که و و (رادیکال) و است و به رود. به می شود که به دین (اسلام) در و و و از روش های یا می کند. است که با به بر به و با (ضد کافران)، می شود. خاص شده در است که با جنگ و ای و بود. گرا و که می که به طور های نیز می و بر های یا و به یا به شوند. این را که هر به و هر هم، های در اهل به طور از های شده اند. و (تنزه طلب)، بیش از های به در های می شوند. 1-1 گری به بازگشت[21] گری به ای نو در و در ای از و عمل است که و و نو در است. بین در پس از 2001 و به برج های در به در سطح و ای این در خلأ روی در غرب و (به در می شود)، و است. را در & های بازگشت& و معناکرد. های و در به وضع و به و است که به جای در در ای، در و عدم می شود و ای از (در یا در های و اجتماع) در این است که کلی و آن را می کند: به خود (خویشتن خویش) در به سنت (به در ها، ها و روش ها با بحران) در سنت و به (مانند صدر یا یا حتی به رمز و دین و دنیا) در یا (در مثبت). اگر گری را به و روش در صدر (با به خود به سلف صالح) می های و آن را در دو شکل و یا و آن و پرسید: & یا در به چه شکل است؟& و با آن در هر که & چه به آن کمک اند؟& . از های گری یا در و اجتماعی- که در از آن به می این یا می یا و (در در سال 555 ه.ق. یا در سال 1922) یا با غرب (به کل) باشد. گری به به به یا است که در آن، سلف و برقرار می شود و به سلف و رمز به عصر و خروج از می شود .(Amghar, 2011:14-15) به متجدد و بیگانه با سنت (مدرن) در ساختار سنتی، که به ازمیان رفتن سنت و ناکارآمدی آن در گویی به نیازهای می انجامد. سازوکاری به و خودی و رسیدن به آرامش و امنیت و است. ای که در آن، خطر و ناامنی و ازدست میراث آشکار است و با بی و از نو از این منظر، گری (در سطح و فردی)، عدم اطمینان به و به نقطه اتکایی ماورایی گذر از (در سطح فردی، خانوادگی، و تاریخی) می شود. گری به را می با بر و تقابل آن با سنت نیز فهمید. در هرآنچه در سنت پیشینیان نشانی ندارد، بی و بدیع می شود و در هر ضلالتی، نهفته است و با کفر و ارتداد، است. نفی امر نو با به ها، سنت ها و بازسازی آن ها، یادآور نقش و در عشیره ای با مستحکم خانوادگی و قبیله ای نیز می تواندباشد. این را نیز از نظر که لزوما، ضد حتی برعکس، به مقولات کهن و مادی، برداشتی است یا درنهایت، به می که به سبب ابزارهای (با غفلت از تبعات آن)، سنت را از مادی آن جدا و نابودمی کند و به و موهوم بدل می سازد؛ کاری که (در و پوزیتیوستی)، با سنت می دهد و آن را از تهی می کند و (آن را) در و موزه ها محصورمیسازد؛ با این تفاوت که تنزیهی و توحیدی، با ترقی (در آن)، جایگزین شده است. با امر از آن با امر نو و روزآمد، پیچیده تر چالش هویتی است که در آن و خاص از دارد. با تقدس امر کهن (به نام شرک) می در تصویر بت های شرک آلود، بی تمثیل از را برمی کشد اما ازآن سو، در امر نو و آن، نرمشی می به ای که خود را به بر های تقلیل می به این که و صوری از و شرک و مصادیق آن، هندسه ای از مذهب، هنجارها و که در آن، اصل و اصل نفی سلطه، فنّاوری در خدمت های پذیرفته می در این شاخه ای از (یعنی جناح آن) درک و نواستعماری، و به است که سهم و را از این در حدوث و بقا برده و می برد؛ بازگشتی به سلف صالح، چنانچه با دواعی و بیامیزد و از و دنیوی مدرن، شود و ای بار و تنفرآمیز را از به عرضه کند، سرانجام به (پروژه ای) پیشبرد های مقطعی بدل می شود. های در افغانستان، بوسنی، عراق، لیبی، سوریه، یمن و نقاط در سه دهه گذشته، این امر را تأییدمی کند. 1-2 گری به گری بازخوانی نقش دین در تفسیری است که خود بر و شده است و در متلاطم و نوشونده به سلف و را پیش پای انسان در می گذارد. به در انحطاط و زوال ضعف را در مقابل در از های نبوی و سلف معنامی کند و به و و به شکل را راه در و آخرت می شمرد. اگر رستگاری، آن، است. از اصیل را به دلیل مطرح می سازد و بشر، به سلف یا به تعبیری، بازگرداندن صدر را طلب می کند. از بیرونی، و است که های کهن است و نه بر فهمی خاص از به روش و و سلف پای می فشرد، این فهم، نوعی رفتار منطبق با سبک صدر اول را به مسلمانی، پیش پای و پیرو قرارمی دهد و به ای بر اصالت و حقانیت فکر و زیستی خود باوردارد؛ که مرزهای عینی، ذهنی، و سلوکی را ترسیم می کند. شکل ای متشکل از که اندیشه، عقیده، عمل و شان سلف و روش و خاص برگرفته از و تابعین هدف غایی است. است. از این آموزه، به توسعه شرک انجامیده به این که نه در اعتقادی، به یگانگی و آن لحاظ شده التزام به نیز در بازتعریف آن، باریک بینانه (مداقه) مدنظر قرارگرفته بااین بیان، غیرمتدینان به ادیان آسمانی، مؤمنان به دیانت عیسوی و موسوی، و نیز که با به شهادتین (وحدانیت و رسالت نبی اسلام) به عقاید و مغایر (به سلفی) ملتزم اند یا حتی اگر فساد عقیده نداشته باشند، بر گناهان و کبیره اصرارمی ورزند، همگی در ردیف قرار می گیرند. سنت (در بدعت) در اصل را می کند. هر در سنت صدر و در و قرینه ای تأییدش وجودندارد، است و هر مایه و گمراهی و در حکم کفر و شرک است. که با هماهنگ و از مشرکانه (به سلفی)، دور ناب، و است که لب لباب دایره این شرک موسع (از سلفیانه)، بسیاری از های و را می گیرد و هنگامی که با داعیه تعهد و مسئولیت پاسداری از دین حنیف و می آمیزد، به صدور و قتل به نام با می انجامد. & گری جهادی& ، مضیق از و قتل عام افراد و های معارض خود (اعم از و تا شیعیان و غیرسلفی و معارضان و رقبای جهادی) را می کند و در این بر شماری از عالمان استنادمی در مواردی، شخص در میدان خود تشخیص و تطبیق حکم، مصداق و مجری آن است و پیشینی یا پسینی نقش تمهید یا امر را بازی می کند ج- اولیه های اهل سنت و جماعت، به اهل در قرن سوم بازمی گردد (که قرابت با اخباری در شیعی دارد). اهل در اهل رأی، در احکام بر کفایت نقل (کتاب و سنت) و عدم حجیت رأی و اجتهاد شخصی (و هرگونه عقلی نصی و قیاس) حکم می دادند: تفاوتی که اشاعره و معتزله و دو فقهی- روائی مدینه و کوفه نیز می شود. گمانی وجوددارد که این مکاتب، و از سر و به شکل در عصر عباسی و و حکمت به منظومه فکر در قرن سوم باشد. روش صحابه، و به های راهنمای در فهم و عمل به روشی که آن را یا سلف می نامند. گری در حنبلی (از مذاهب اربعه فقه اهل سنت و جماعت) و احمد بن حنبل(241-164 ه.ق.) پدیدآمد و با ابن تیمیه (728-661 ه.ق.) و شاگردش، ابن قیم الجوزی (751-691 ه.ق.) قوام و دوام یافت؛ اما آن در به و مرهون بن عبدالوهاب (1206-1115 ه.ق.) است. د- های سلفی گری در در وجه و و مالی، با در و های و در مصر (مانند المسلمین) گره خورده اما و و های آن، از و آن (مانند القاعده) رفت و با را واکاوید تا از تعمیم های ناکارآمد پرهیزکرد و درست از گری بحث و آن به دست داد. سه پیدایش و اند از: 1- در شبه هستند که در نهادهای رسمی کبار، نفوذدارند. در باب تسمیه وهابیان به تشکیک شده اما نظر به و و ها و اشتراک های آن با های از حقیقت، دور نیست. در آن، از های زیدی و نیز و غیروهابی در شبه جزیره، بن علی شوکانی (1250-1173 ه.ق) بود (فرمانیان،1388: 82). بدین ترتیب، در های های در کل شبه (مانند جامیه و سروریه) نیز از جایگاهی مهم مندند. 2- در شبه هند شاه ولی (1176 – 1114 ه.ق)، تحت ابن تیمیه، التوحید خود را نگاشت. در شبه قاره، در صوفی و غالی در و ضد کمپانی هند در پدیدآمد؛ که شاه عبدالعزیز (فرزند شاه ولی الله)، هند را کفار و کرد. تأسیس سلسله علمیه دیوبند (پس از 1283 ه.ق)، در (متمایل به وهابی) در شرق و و شبه (ازجمله در و شرق ایران)، است. به سبب های در دیوبندیه، انتقادهایی بر واردشده است (همان، 87). 3- در گری را در مصر از (1935-1865) اند (همان، 94)، اما در و در سودان را در قرن نوزدهم از نظر دورداشت. سنوسی، اصلاحی با بود که در در قیام کرد و پادشاهی را تا کودتای معمر قذافی در سال 1969 برعهده داشت. و دو تجدیدی و بر شانه های (خانقاه)های (با کارکردی تعالیم و خانه ای) بود. زوایای در با ایتالیا نقش را بردوش داشتند و عمرالمختار، خود از شیوخ بود. نیز ضد خدیوان مصر (عثمانی) و سپس انگلیس بود. های و و این را به سمت و سوق داد. و مهدیّه، با کارکرد که در پاره ای وجوه (مانند با بیگانگان و و تمسک به کهن) با داشتند؛ اما با پذیرش امر و از مسلمانان، به تنگ مبتلا نشدند. در مصر جمع و گری و (همانند دیوبندیه) در بر عقل و از ارتباط و رگه های جمالی در هند و مصر دارد؛ که بیش از رگه های در او نمایان است (السلمان،1988: 56). المنار، بود که با سید الدین اسدآبادی و شیخ عبده آغازشد و به رشیدرضا، به حسن البنا رسید و در شد. نقش سید را به عامل یا حامل احیای در هند، ایران، و مصر از یادبرد؛ بی در طرح (پروژه) & اتحاد اسلام& وی، (حتی با اسلامی)، از رگه های گری (در مقام عمل و نظر) وجودداشته باشد. که ایجابی در الگوهای از های کمونیستی، سوسیالیستی، ناسیونالیستی و قومی دهی و سازی بود و از و سازمانی از را های و پیش پای (و به طور مصر) می نهاد، حکومت، در بین و (به قضیه فلسطین در جنگ سرد)، را به سمت و سوی ورزی و (و سپس مسلحانه) با های گر سوق داد. به زاده و به سید قطب (1966-1906) در دهه 1960 بود. های راه[22] و تفسیر در سار قرآن[23] او، مبنای عمل را در اخوانیان در دهه های 50 و 60 میلادی می کردند. جاهلی، طاغوت و و تکفیر، در اجتماعی- اهمیت دارند. جاهلیت قرن بیستم[24] نخستین بار در نوشته ها و های سید قطب شد؛ تعبیری که او و زیر حاکمان جائر (ستمکار) به و های و شکل های را در و با خواندن (به سبب جهل و جور)، کرد. با اختلاف های امروزین های و اخوان، و وامدار سید قطب و او هستند؛ که های را & قطبیه& می نامند. شباب (به سریه با الایمان)، (به عبدالسلام فرج با الفریضه الغائبه و با مسلحانه)، جماعهالمسلمین یا التکفیر و الهجره (به شکری مصطفی و با و لزوم هجرت از آن و با به رهبر آن)، در زمره های مصری به شمارمی (فرمانیان،1388: 82) که با ابزار (به موردی سادات، یا به دامنه دار، اروپایی ضربه زدن به اقتصاد مصر و گیرکردن دولت، یا به ریزی شده، کشتار قبطیان مصر تطهیر و نژادی)، براندازی مصر و در آن برآمدند. پیش تر شد، و به & قطبیه& معروف اند. های به و از کار (مانند حزب النور)، به نام & حزبیه& شناخته می شوند. 4- گری در فهم گری در و جایگاه آن، به شناخت های در و در آن، نیازمند است. ژاک لوگوف[25] در مقدمه و در از میانه تا ما[26] می گوید، فهم متعارض و مستلزم فهم در و تعامل با و است. اموی در (حاکم نشین نربونه یا ناربون[27] امروزی)، هشتادساله اما درعمل، شارل مارتل[28] و در تولوز (721 م.) و پواتیه[29] (732 م.) شده است. سنگ بنای تمدنی و (سرزمین شش گوش فعلی)، است. پواتیه، گری نقاشانی مشهور بوده، قلعه های جنگجویان مهاجم،[30] در جغرافیای و معماری آن، تاکنون و دارند. که با ردیه نویسی های کلامی ضد (مانند لاتین توسط پی یر قدر[31] در صومعه کلونی[32]) و تشویه پیامبر (ص) رویه این خصمانه، به لوگوف، عشق پنهان به های تجربی و معارف انسانی یا پرورده شده در های است که به به انتقال به رساندند. دو پاپ وسطی، پیش تر در طلیطله،[33] عربی آموخته و به آن با و کلام آشنا شده بودند؛ همچنانکه بوعلی تا قرن هجدهم به متن درسی در پزشکی تدریس می شده است. گزارش از سفرنامه های به وجوددارند؛ اما جماعتی از ساکن (ورای های دیپلماتیک) تا قرن نوزدهم، ثابت نشده است. آشنایی با و مسلمان، از و در مؤسسات شرق (مانند السنه شرقی،[34]میان سال های 1700 تا 1726) شود که برآوردن مقاصد و ترجمانی است. با اکتشاف های ناپلئون در مصر (در سال 1801)، دو وجه و کشف شرق شناسانه و را در خود و با خود دارد. اشغال و الحاق آن به خاک (1830)، موقعیتی را پدید که می از آن به شدن و جمعیت در خاک (شامل الجزایر) تعبیرکرد. موقعیت در مقاطع در های (مانند قیمومیت بر سوریه و لبنان پس از تا و نیز تحت الحمایگی در تونس و مغرب) به این می رساند. 4-1-زمینه ها و علل رشد گری در با موج های به چشم اندازی از و و در به دست می آید. با به جمعیتی و تاریخی، می کرد که در با در آ
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
بررسی و نقد اندیشه انتخابِ خودمحور

بررسی و نقد اندیشه انتخابِ خودمحور


حاکمیت در دوره روشنگری و برانگیختگی در نو از های و با و های است. در این میان، وقتی های خودآیین، ناتوان از وضع مبنایی استوار در معنابخشی به و را در های و سست و به بر آن با به را کنند. از و با محوریت درباره اندیشیدند، و کیرکگور، گابریل مارسل و تیلیش با غیرمحور به این پرداختند. اما در این دو علاوه بر از ناصحیح و تهی بودنش از هر این دو طیف از در رصد را در این است. ها: اگزیستانسیالیسم. و است که در این قلم می کنند. به نظر می رسد در این و علل از آن، بیش از هر چیز و و و باشد. از مهم در می اما در سرگذشت ترسیم کننده ای کهن این است. در قرآنی، به گرفتن کرامت ذاتی: & وَ لَقَدْ کرَّمْنَا بَنی ءَادَمَ& [1] (اسراء: 70) و الهی: & وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَکمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ& [2] (انعام: 165) و درنتیجه غفلت و از دارایی های است. که قرآن کریم در نقل نمود روشنی از این در داستان آدم، می آنگاه که به رسید و به فرشتگان دستور سجده به آدم صادر شد: & وَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَه إِنِّی جاعِلٌ فِی خَلِیفَه ... وَ قُلْنا لِلْمَلائِکه اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِبْلیسَ أَبی وَاسْتَکبَرَ وَ کانَ الْکافِرینَ& [3] (بقره: 30-34) با وسوسه مَلَک و در بهشت، سراغ آدم (ع) آمد و او را از رتبه خلیفه اللهی[4] غافل کرد: & فَأَزَلَّهُمَا الشَّیطَانُ& [5] (بقره: 36) و آدم با به وعده از منیع شد: & فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّیطانُ لِیبْدِی لَهُما ما وُورِی عَنْهُما سَوْآتِهِما وَ ما نَهاکُما رَبُّکُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَه أَنْ مَلَکَینِ أَوْ الْخالِدِینَ& [6] (اعراف: 20). دومین مصداق راجع به آدم (ع) است: & وَاتلُ عَلَیهِمْ نَبَأَ به وَ ... الْخاسِرِینَ& [7] (مائده: 27 و 30). جاه و آدم (ع) شد او و اش به و عمل کند و با در از قرب که او شود و را به در سازد. اما & باخودبیگانگی& در به است که از و با بی از پس از مرگ و حتی به و با و جدی رو شد و با گردید. این بود که در شد و که تا آن خود را وحی و & شناخت& می و از به وی می به & شناخت& شد تا خود را بی از وحی و از و را در بجوید. با این و شد و از که از های (autonomy)، به و خود وضع کند با سست شدن های و شد. های و در غرب در به شد که از آن می به در قرن کرد که با شدن به به و به فهم و را به و به نو ببخشد. در قرن هگل و او فوئرباخ[8] و مارکس،[9] با را کردند. اما در و فرد را و هر یک به با به اصل و خود دادند. یا در این با دو & اصیل& و & غیراصیل& پی می شود. در authenticity & اصیل& یا & خودبودگی& است که از یونانی & آوستنس& است. آوستنس، کسی است که عملش را شخص نمی دهد و فاعل واقعی عمل است. این تعبیر، eigentlich به و است که از eigen و به & مال خود& است (Cooper, 1991: 109). مثلاً می گوییم: & mit eigen augen& & با چشمان خودش& . در اگزیستانسیالیستی، به برخورداربودن از و با سایر متفاوت است و که از ابتدای وجودشان با ماهیتشان و خود را بر و های شکل می دهد. اما مهم، & انتخاب& است که از این جهت، بین این تفاوت است. میل فرد را محور می و از رو هر به خواسته غیر را می دانند؛ و دیگر، را ای حرکت به سوی از خود می یا به دقیق تر را با می و را می دانند که شدن ماهیتش به متعالی است و دورشدن از این را علت شخص می کنند. هدف این نوشتار تبیین و ارزیابی این دو و نقدهای صائب در این زمینه است. الف. 1. فریدریش نیچه (1844-1900)، فیلسوف است. او هر و را خود می و با به هر امر و مابعدالطبیعی، ها را به خود منتهی می کند تا با به ضمن خلق های جدید، به خود دست و از خود بسازد؛ و اگر این فرصت را غنیمت نشمارد و به از های از پیش شده مندرج در سنتی روی آورد، یا بی اصالتی می که از آن به & بردگان& به شدت آن را نقد می کند: & در این نوع سودمندی، جماعت ناتوان، ضعیف و بی زور است و که صفاتی چون همدردی، مهربانی و فروتنی را می شمارند& (نیچه، 1387: 211-214). در جایی این انحراف را این فکر می و می گوید: & پیروی از واعظان به خاطر است& (نیچه، 1382: 33). در واقع، به نیچه: & ترین مانع در جهت مردان والا است& (کاپلستون، 1371: 176). از نگاه وی، درمان لازم است به های را متحول خود کند: به نیروی محرک همه های ما نیرویی است که تعبیرهای ما را از به چشم انداز ما وابسته می کند و فرضیات و برساخته های فلسفی را پدید می (استرن، 1389: 125). .... صفتِ را به فرآیندِ شدن نسبت دادن، بالاترین شکل به است (نیچه، 1378: 617). ... به انگیزه خودابداعی را در ما می کند (همان: 126) . نماد این که از آن به بزرگان می است. از وی کسی است که یا به خود است و از هر غیر از مستقل. چنین آفرینشگری ها نه نیازی به دین و نه سنتی، او ورای هر چیز است: & او با نارضایتی به بالا می نگرد، ولی به پیشِ رو ... یا به پایین دست، با میل، چشم می دوزد؛ زیرا می که خود بلندی است& (نیچه، 1362: 210). در در خدا و در الوهیت نشسته تا و کند. از وی، مقدرات خود را خود به و گذار است. لذا به می گوید: & خدایان، همگان مرده اند. اکنون می خواهیم بزید!& (همو، 1382: 101). 2. مارتین از (1889-1976) است. در فلسفه وی، که بحث می در ساختارهای وجودی است[10] که از آن به & دازاین& می کند. از منظر وی، هیچ گاه در اش نیست. لذا ندارد؛ که و این را که را کند (هایدگر، 1389: 58-59)؛ و این است که وی را شکل می دهد. حال اگر به غایتمندی و مسئولیتی که در خود بودِ خواهد بود. ولی چنانچه از پذیرفتن و یگانگی و خود سرباز زند می شود و به ورطه می افتد و بود می شود. از هر اغلب به صورت می کند و به فرد نامشخص (Das man) می شود (همان: 221 و 464). در کتاب و زمان، یا را سه بیان می کند: نخست، شدن با که در این غرق در کار است. فقط به کار، دقّت و می آن هم نه به ای پیشرفت،[11] بر و که گویی می شود. حتی که به کار می کند کار را جریانی می یابد. هر ابتکاری را که در جریان کار از خود نشان می دهد بی فایده چون او فهمی شناسانه ندارد. در این حالت و به تأویل رایج و همگانی، می شود و از خود دور می شود و در نظم ناشناخته کار می کند. کاری که وی شده و شده است (همان: 442). دوم، سقوطی است که تابع قاعده های است و در آن از دور می شود و بی ناشی از می گردد. در این ها (Rede) به وراجی یا (Gerede) می شود که فارغ از است و این ها تلاشی است که فهم پذیرکردن رفتارش خود و می دهد و این سبب می شود به نیندیشد (همان: 222). این حل شدن در و می شود از به دور بماند. سوم که از آن به می عبارت است از به یا خود در بیندیشد، ولی این رادیکال و بنیادین نباشد، هدف از جست وجو فقط این که آن را پلی رسیدن به جدیدتر دهد. در این هیچ گاه راهی به پیدا نمی کند (همان: 226-230). از همیشه با و در هر کدام از این دو را به خود می و حالتی را فراهم می که شخص گمان می کند حقیقتاً می در حالی که این و کنجکاوی[12] وی را می کند (همان: 228-229). 3. ژان پل سومین فیلسوفی که می وی را از طراحان دانست، (1905-1980) است. از وی، با کند و هر را از او سر می زند به بگیرد. ولی اگر از این به خارجی کند شده است. از یکی از وظایف بعد از حذف این است که های جدیدی را بر بنیان نهد: که واجب الوجود را از حذف کردیم، باید جایگزین وی در گردد، و این جز این که زندگی، مفهوم & ازپیش ای& ندارد. به جهت بر ما است که به ببخشیم و ارزش، جز که به آن می بخشیم (سارتر، 1386: 77). حال این که با را مسئول کارهای خود می دهد و ترس و می و & با اعلام می داد که بشر، دلهره& (همان: 34). از اینجا است که بیشتر آدمیان با کتمان را گریز از این اضطراب می جویند، چراکه نمی توانند آن را تحمل و & طاقت فرسا است& (وارنوک، 1386: 60)؛ و بهترین گزینه از این & سوء نیت& (Mauvaise for) وانمودکردن به ما نیستیم، و خود را در قواعد عام رفتاری محدود (سارتر، 1386: 34). ب. بررسی و نقد 1. که شد، در با پیدایش با یا به آفرینش ویژه، شده و اساساً هویتِ حین خلقت در این بی است. این ملاحظه، که در اگزیستانسیالیستی به شاخص و اختصاص به ندارد، انتقاد از سوی شده است که بحث در صورتی قابل شدن است که و ویژه ای داشته باشد. در غیر این صورت، ازخودبیگانگی نخواهد داشت. مطهری در این باره می نویسد: & ابتدا خود را بشناس، سپس سخن از بزن. خود را نشناخته دم از خودبیگانگی زدن بی است& (مطهری، 1383، ج15: 149). از شارحان این در غربی نیز این نقد را وارد می دانسته اند:[13] & اگر هست که از سخن به میان بیاوریم چاره ای نداریم جز پاره ای از بالقوه گی ها وی فرض کنیم& (طبری، 1358: 88). 2. که در شد، این بود که رفتارِ متأثر از تمایل و مردم، عامل است. اما آیا صرف لحاظ کردن میل و متابعت از را می سبب کرد؟ به نظر می رسد اگر رفتار را از عقلانی بدانیم، واضح است که با اتکا به معلومات تحلیل همه مسائل و از آنها را و گاه مجبور به از است. البته است که این متابعت، بایسته است محققانه و مبتنی بر تعقل باشد، وگرنه که این می شود. 3. در نقد این لازمه خود
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
شاهنامه‌خوانی در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

شاهنامه‌خوانی در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی


به (ایبنا)، به نقل از و امور بین الملل ها، ها و قدس با سه سالگی های کهن در قدس فصل از این ها با شد. در این که و از این سری سید علی پارسی، به نکاتی در خصوص و شخصیت پرداخت. وی را کرد که عقل و علم و دین را با است و گفت: در خود می کند که را که موج های آن را غرق می کند و با می از این رها شود. با به نقش در کرد: از سال 21 به شد و حتی و های خود را به می نوشتند. وی به و در حفظ و گفت: از به و وی نیز این اجازه را صادر و در آن به شد. این و را محصول دانست و اظهار کرد: اقتضای و نیازهای آن را به سوی کشاند. وی افزود: یک هنر این بود که در طول سی اثری ماندگار را خلق کرد که در عصری که به شعر می گفتند، تنها حدود 5درصد کلمات غیر دارد. تأکید کرد: برخلاف آنچه که برخی ادعا می فقط ملی گرایی نیست، بلکه علاوه بر قومیت و زبان، معنویت نیز در آن نهفته است. با نام خدا و و به نام خدا ختم می کند و پهلوانان هرجا به مشکل می خورند خدا را یاد می کنند. وی اضافه کرد: در مقابل ادیان مختلف، تعصب زیادی ندارد و جوهرۀ را گرفته و در خود این مضمون را منتقل می کند که هدف همۀ این دین ها رساندن به انسانیت است. همچنین در ابتدای این که با زادروز خواجه عبدالله انصاری برگزار شد، متنی در بزرگداشت این ادیب و عالم بزرگ خوانده شد. دکترجواد میزبان؛ حفیظ الله جلالی چالشتری؛ شاعر شیرازی و مؤلف چندین اثر نیز از حاضران این بودند که به پرداختند. دیگر حضار ادب دوست نیز به ابیاتی از پرداختند. گفتنی است در سلسله های کهن، با مدیریت قدس در طول دو ادیبان و ادب دوستان به که با سال جدید و شروع سومین سال از این جلسات، جای خود را به است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
موزه فرهنگ فارس افتتاح شد/ راه‌اندازی 44 موزه خصوصی در کشور طی سال گذشته

موزه فرهنگ فارس افتتاح شد/ راه‌اندازی 44 موزه خصوصی در کشور طی سال گذشته


گروه ـ مراسم با پژوهشگاه میراث و ایکوم ایران در محل مرکز اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
نشست ادبیات داستانی انقلاب و دفاع مقدس برگزار می‌شود

نشست ادبیات داستانی انقلاب و دفاع مقدس برگزار می‌شود


به (ایبنا)، و در سالگرد های چهل با 120 تن از و و چهل سال و هنر و را کند. با چهل سال شعر 27 فروردین ماه در و شد. دومین میزگرد تخصصی از این مجموعه نیز روز سوم ماه با داستانی و با مصطفی رحماندوست، محمد حنیف، محمدرضا بایرامی و زهرا زواریان خواهد شد. علاقه مندان به در این می توانند از ساعت 10 روز سوم به و به نشانی میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، خیابان سرو مراجعه کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
برگزاری یادواره شهید آیت الله مهدی شاه آبادی و تجلیل از شهدای روحانیت دفاع مقدس تهران

برگزاری یادواره شهید آیت الله مهدی شاه آبادی و تجلیل از شهدای روحانیت دفاع مقدس تهران


به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، به نقل از غدیرشناسی، این به همت آیت شاه و و جهت های آن و و بزرگ شد. آیت سعید شاه رئیس غدیر شناسی و آن با این افزود: سی و آیت شاه و از در در 6 با و و در باغ می گردد. وی در به صدا و و حفظ و های و در این و آیت شاه کرد. شاه ضمن از همه و و شهدا در این مراسم، داد: سخنران اصلی یادواره،یکی از طراز اول نظام می باشد که روز قبل از مراسم می شود. وی به برنامه های جانبی در این و خاطرنشان کرد:در این مراسم،از کتاب "مرغ غریب عشق " که درباره زندگی آیت شاه می باشد، رونمایی و از 3 معزز مدافع حرم،تجلیل شد. لازم به توضیح است که آیت شاه از فعالان و مبارزان سیاسی پیش از بود که برخی دروس حوزوی را در محضر مبارک امام خمینی(ره) فراگرفت و بارها در زمان طاغوت زندانی و تبعید شد، وی پس از پیروزی به نمایندگی از به راه یافت، اما در عین فعال و پرشور در ملت، همواره از هر فرصتی در ها و از ها و روحیه دادن به رزمندگان کفرستیز اسلام استفاده می کرد. وی در دوره دوم نیز به عنوان نماینده وارد ملت شد، اما همچنان در و جنگ و جهاد را به سایر مسال ترجیح داد تا سرانجام در روز ششم سال 1363 در جزیره مجنون به شهادت رسید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
ارائه 50 اثر در نمایشگاه هنر اسلامی- ایرانی دوره قاجار

ارائه 50 اثر در نمایشگاه هنر اسلامی- ایرانی دوره قاجار


گروه ادب ــ و ملی ملک از 50 اثر هنری در نمایشگاه هنر اسلامی – ایرانی دوره قاجار در ملک خبر داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
معرفی و نقد کتاب «اندیشه ی سیاسی اسلام در سده های میانه»

معرفی و نقد کتاب «اندیشه ی سیاسی اسلام در سده های میانه»


از سه مهم در حوزۀ به است: در سده های (1958)، در ملی مدرن (1965) و و (1961). در در سده های نخستین بار به در پرداخت و آن را به سه دسته کرد: نویسی،سیاست و سیاسی. با انتقادها این خود را حفظ است. این به دو بخش کلی می شود و می کوشد دهد که و با تعدیل و انتقال از معانی و با های در رشد کرد و از و را به دست داد. در بخش اول ابن ابن و ابن خلافت و و می شود. در بخش دوم های ابن ابن ابن رشد و در ترسیم جامعه و و به همراه مراحل و و ادوار اوج و سقوط این ها می شود. از در در سده های بار در سال 1958، به سه (political philosophy) (shari#39;a) و (یا شاهی) (mirrors for princes) و در ی نمود. وی اول را دوم را بر و و و ابن را حفظ می داند. را از می داند؛ و آن را در مقابل که از شده، می دهد. از او، درصدد هم نهادسازی بین مفاهیم با های بوده اند. در کاملاً مستقل نیست؛ و به به می زند. در هماهنگ سازی وحی (در شکل نبوی) و عقل (در شکل نوموس و دولت- شهر یونانی) تلاش نموده اند. درعین حال، باید اذعان داشت که وحی بر عقل، سلطه بیشتری داشته است. به نه دقیقاً کلام و نه است که بتواند مستقلانه بر عقل زند. وی می نویسد: فلسفه، به استثنای ابن طفیل، شدیداً تحت بوده، هرچند از و نیز پذیرفته است. نوشته های در این از (یعنی دو جمهور و قوانین) می پذیرفت. به معنای انکار یا کوچک کردن اخلاق نیکوماخوس نمی . آن هم به این سه دارد. فارابی: از با بر است. وی از پس از به اول است. او بر به ابن ابن رشد و ابن به شدت گذارد. او ضمن این که و یونانی-هلنیستی با را و به آن بخشید. او در اول و سپس و و بود . ابن سینا: می ابن اما او به و در یا و با او، بود . در به یا می شود. وی آل را با آل فیلسوف-شاه می زوند. از این آل است . از و است. که در به با خدا دست می بر به آید. این در حی بن می که بر ابن و ابن نهاد. ابن رشد با شفا نظر دارد. آل وضع می کند و از این و نیل به می گردد. ابن رشد: اوج است با ابن رشد می به سنت در بازگشت. مخالفت شدید وی با کناره گیرانه ابن دارد. ابن رشد در تفوق به وحی آل و کارکرد اش به اساسی مطلوب آل آگاهی از دارد. بنابراین، وی در کنار ابن مهم تلقی می شود و معروف شارح در سده های به حق برازنده اوست. نقد نقد نجار: مهم و نقد از سوی شده است. را در دادن وجه مهم که جالب بود؛ ارتباط نظام با زندگی فلسفی، ناموفق می داند. به نقد وحی، می پردازد؛ چرا که وحی را به چارچوبی در نظر می که در درون آن یهودی و شکل می گیرد. علاوه آنکه به نظر در این هیچ توجهی به فراوان لئو در ندارد؛در حالی که اگر وی به در خصوص می کرد،می توانست دقیق تری در این دهد. نقد سید حسین نصر: نصر در سده های را دارای ارزش می و بر دیگر کتب مشابه، می دهد و آن را در زمره مهم و می دهد؛[28] بر خلاف اکثر مستشرقینی که سعی می کنند جنبه را ناچیز شمارند، به اول و بعد پیرو بودند، حتی ابن رشد که معمولاً به کامل از ارسطو، مشهور شرع را بر ناموس عقلی می داد. ازاین رو، نصر این را بهترین ای می که بر به زبانهای اروپایی نگاشته شده نصر اظهار تأسف می کند که اغلب از مآخذ شیعه اثنی عشری و اسماعیلی استفاده و از آرای بزرگ شیعه؛ ملاصدرا، میرداماد و حاج ملاهادی سبزواری، محروم و خود را به عقاید اهل سنت و جماعت محدود است. به علاوه، به نظر نصر، اشتباه ماوراء زمان و مکان است و بنا بر نمی از قدیم، یا جدید صحبت کرد. در سنت، اصلیِ بین و بشری در عرض هزار سال اخیر، تغییر فاحشی ننموده گرچه و متعددی به خود دیده است. نقد لمبتون: خانم در خط اول و نقد خود می کند که مذکور، ناموزون است. بخش اول به صورت مختصر به قانونی فقها، سیاستمداران، های ادیبان و در نهایت ابن در باب می پردازد. بخش دوم با ناکافی شروع می شود که تأثیر های و ارسطویی را در می ابن ابن و ابن رشد. در نیز به از متفکران ترک می پردازد. انتخاب نویسندگانی غیر منتظره بود و وی بر خواجه نصیرالدین طوسی که در ترکیه و ایران است را عجیب می داند. به نظر به دین و در تأکید می کند، اما بخش مهمی که غیر سنتی ها در بسط در انجام شده است را به طور کافی، روشن است. نقد رضوانی: است که گمشده در فهم نادرست است. این باعث گردید نتواند های و های را به درستی حل کند. همچنین با پذیرش پیش فرض مبنی بر وحی و عقل به و می رسد و بر این اساس نمی تواند توأمان، و را درک کند. نقد خلجی: در مقالۀ خود دربارۀ نکات زیر را این اثر می دهد: 1. تناسب و اثر به در آرا و های ابن از یک سوی و از سوی دیگر، ندارد. درواقع، هم از و حجم مطالب، هم از روشی و بررسی، و هم از و علمی، سبک، و نوع های ابن در مقایسه با موردنظر کتاب، تفاوت فاحش دارد. 2. گرایش لیبرال و جهت گیری اثبات گرایانه در در بر اهل سنت و غفلت از شیعی و بالاخره وی بر وامداری به دین و مسیحیت است و نقادی و اصلاح آن می باشد. انتظار می رود، ناشر گرامی با همکاری محترم در چاپ های آتی این موارد را در یا پیوست تکمیلی توضیح دهد. 3. با به توضیحی صفحه 91 که در جای خود آن شد، ضرورت نگارش های از سوی با به و دار احساس می شود. به به ابداعی در و کلاسیک است. منابع: آی. جی (1387)، در سده های تزجمه علی اردستانی، تهران: نشر قومس. سیدصادق؛ (1392)، در قم: انتشارات دانشگاه مفید. سید صادق (1388)، (سیاسی) در با بر علوم 28. خلجی، (1389)، بخش ضمیمه: یا اهل سنت؟ و نقد در دهه های سیاست، چهلم، 1. رضوانی، (1391)، 63.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
بهره برداری از اولین موزه مشارکتی چهارمحال و بختیاری

بهره برداری از اولین موزه مشارکتی چهارمحال و بختیاری


اولین و بختیاری در بروجن به بهره برداری رسید.
تاریخ باز نشر :
زمان : 7 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir blogblog.ir blogblog.ir اهنگ مایا عثمان نوروزف اهنگ ترکمنی گل یارم گل ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ عثمان نوروزف سوی منی یارم