بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب نگارش​«مانیا» منتشر شد

​«مانیا» منتشر شد


به خبرگزاری ایران(ایبنا) شامل 9 کوتاه اجتماعی و است. و جیغ که می ، ، ، سر قبر ننه ، می آید ، ته ، زیر نور ، من ام، و تو که 9 است که آن ها را با و بی به درآورده. اغلب این های اجتماعی، معضلات و دردهایی است که در جامعه حس می کنیم؛ به دور از اضافه گویی های معمول. در بخشی از و جیغ که می می خوانیم: فرار من از وقتی بود که مطمئن شدم تصمیمش برای رفتن به هند قطعی شده. می خواستم شک و تردید را از او بگیرم و زندگی را از آن چیزی که هست آشفته تر کنم. اما با تلفن خودش را به رساند و شب تمام حرف های بی سر وته و مشاور تربیتی را تحویل بابا داد... در112 صفحه، قطع رقعی و به قیمت 12 هزار تومان منتشر شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
«شناسنامه لشکر 31 عاشورا در دوران دفاع مقدس» منتشر شد

«شناسنامه لشکر 31 عاشورا در دوران دفاع مقدس» منتشر شد


به (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی و سیدمحمد طباطبائی، بخش این با به انتشار این اثر، گفت: و در بخش در سال 1392، کار تدوین را با های 31 41 25 14 (ع)، 8 نجف 17 علی بن (ع)، 10 (ع) و 27 (ص)، کرد. های به و کلی و واحدهای آن در های است. وی داد: پس از پنج سال کارِ دقیق و مستمر و نظارت اولین نمونه که به 31 به در شد. این سه بخش و 25 فصل است که در بخش با ، به کلی نام و شده است. افزود: در بخش های و در به به هر و و تیپ ها و های در آن و و و و در شده است. بخش و با به به بخش سوم این کرد: در این به کمک و در و خود به شرح می پردازد. در این بخش به قبل از طرح مانور و وضعیت در آستانه و حرکت به سمت نقطه رهایی و شرح در حین و پاتک های دشمن و چگونگی مقابله با آن و درنهایت تثبیت منطقه عملیاتی و نتایج می شود. در بخش چهارم و آخرین مرحله، به فراخور هر در بخش ضمائم، اسناد، نقشه ها، کالک و عکس که به هر کرده است. وی از 31 به یکی از های اساسی جنگ در یاد کرد و داد: این بستری بسط و گسترش های و به ویژه به نبردهای هر که سراسر درس و و معرفت بوده، است. درباره برخی از محدودیت که در مسیر ها کار را دشوار می کند، گفت: در هر گاها چون افراد در دوره های مختلف، در مذکور مسئولیت داشتند، روایت های از یک رویداد وجود دارد. از طرفی می بینیم در مطالبی ثبت شده، ولی درصحنه اتفاق دیگری افتاده، به همین علت پایه و سند قرار دادن و یا راویان و کار کارشناسانه و سختی است. بخش افزود: گاهی نیز در بعضی از ها با کمبود و مواجهیم و بعضا نابود شده اند؛ بنابراین و جست وجو همه و پیدا همه سوژه ها و به آن، کار سخت و زمان بری می شود. وی با به اینکه این آغازی به حوزه های در 31 عاشوراست، بیان کرد: پایلوت شروع به های است. های می اطلس یا نبردنگاری و به جزئیات هر که ها، تصاویر حماسی و معرفتی از جنگ است که در مدنظرمان نیست، ولی یا پژوهشگر بعد از به در بعدی می آن را هم بنویسد. رزمندگان 31 در طول هشت سال در بیش از 18 و 20 مأموریت با ایثار و فداکاری، نقش قابل توجهی در ها ایفا کردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
تقابل عمیق جهان‌بینی فردوسی و طبری در چیست؟

تقابل عمیق جهان‌بینی فردوسی و طبری در چیست؟


ایران(ایبنا)-مریم منصوری: و به و ابن از سوی به و با از کورش نیکنام، در نشر جوینده شده است. این و به را، با به ابن و و می کند. با این گفت ایم که در ادامه می خوانید: چرا سه ، و ابن را در این به موارد مطالعاتی انتخاب با به این که یکی از و ها آن را دادم. ابن هم از ها به می آید. در این ها به هم داشتم. بر این سه های از را هم دادم. که بعد از به آن اند. ابن هم به و تحلیلی، برتر از های دیگری است که بعد از آن شده است. از این دو کوب هم در دو قرن سکوت بسیار است. استخوان بندی و چهارچوب این اثر، بر سه فصل مترتب است. چون هدف و غایت مقصود، بر اساس سه مذکور بود. در هر سه این به می خود به از در این ها تا مرگ یزد گرد سوم کردم. می که چرا به ام. در بعد از مرگ یزد گرد به هم شده است. به هر حال بعد از مرگ سوم است که می شود. به و در می و این هم در شده است. آیا در هر سه از مرگ یزد گرد شده در این سه آن چه در مرگ یزد گرد سوم در و به هم هستند. خود را با طبع گره زده و است. در هر دو این ها که می کند به می رود و در از سوی شخص می شود. اما در ابن به شکل به شده است و در فرق با ابن هم در است که را است. اما در ابن شده است. یا و ، یک بر نقل و است که را نقد و از می کند. نویسد: ما که من بر ام و ام بر است. نه و نفوس. از با اثر و و کهن نام می برد و در و از با این یاد می بر کتب و تر از آن ها است. و و و می باشد. و است و به و و می رسد. و به هم در شده و هم در فردوسی. در آخر به این شده و کوب هم به این اند که است و این یک به می رود. با قصه در به خود می بالد و به خود می پیچد و می نالد. سیادت در گستره و فرمانروایی در قلمرو وسیع موجب افتخار و غرور می شود و شکست به دست و سارت و تحقیر مردان و زنان و به رفتن سرمایه های مادی و معنوی ایشان، روح را می خراشد. با دقت در متن و یابیم که به زبان نظم است و است که در قالب نثر، خودش را می دهد. تنها در یک نکته، فرق عمیقی بین این دو اثر ماندگار می شود و آن تقابل بینی و است. از ایرانیان با عناوین گبران و مشرکان نام می برد و تا جایی که می تواند، حتی به اغراق را می ستاید. ولی مهاجم را بی فرهنگ و بی می و با شدت و حدت بر می تازد. البته در بطن این تقابل، یک وجه مشترک نیز می شود و آن تعصب قلمی و زبانی با حفظ اصل قصه است که به دیانت و اسلامیت و به قومیت و ملیت، حساسیت و دل بستگی دارند. کمی ابن توضیح دهید. ویژگی که و شرایط که شد؟ ابن در مبتنی بر و است. هامر، ابن را منتسکیوی عرب می نامد و درست و صحیح را در خصوصت بارز او می داند. از نظر محققان سرشناس غرب، ابن متفکری امروزی به معنی کلمه شناخته می شود که مناطق مجهولی را در عالم اجتماع کشف و بر کسانی همچون ماکیاولی و مونتسکیو در ایجاد نوینی که از نقد پیشی جسته است. امتیاز ابن ، قدرت بالای و تبیین و سنت های لایتغیر به قلم توانای این است. مثلا ابن را از طبیعی و می داند؛ ولی که به التاریخ الکبیر نیز شهرت یافته صرفا به نقل و آن بسنده می کند. ابن در بخشی از حیات خود، به داشتن اندیشه ی آشوب انگیز و شعورآفرین، با محدودیت های از طرف امرای وقت مواجه می شود و با تبعید به ابن سلامه، پایان زندگی سیاسی اش رقم می خورد. او در آن قلعه، در تنهایی تمام، در عرصه تحقیق، گام های بلندی برمی که ابن حاصل حضور او در آن به می رود. ابن پس از چهار سال، ابن سلامه را به سوی ترک می گوید و تدریس و تکمیل خود تلاش می کند. او سپس در طریق حج، به مصر می رسد. در مصر می گیرد. خانواده او هنگام عزیمت از به مصر، پیوستن به ابن در دریا غرق می شوند. چراغ عمر ابن در سال 808 هجری قمری خاموش می شود. ابن به روش را در می کند و طور ریشه به آتش کشیدن کتابخانه های را در سرشت اخلاقی جست و جو می کند. و اینکه چرا و چه ای باعث شد که عمر، طوایف عرب را به به حدود و تحریک کند. و علت غایی را به می و در منازعات را تفسیر می کند. تدوین این چه بود؟ پرسش بنیادین این این بود که؛ چرا به کردند؟ پاسخ به این سوال، کوشیدم تا به منابع دست اول رجوع کنم. و در آنها، آراء را هم مد نظر دادم. هر چند که و اند که به نیت ترویج دین خودشان، به و یورش بردند، اما از قتل، و غنیمت بری نبودند. این و شهادت است که قصد آنها را معرفی می کند. حتی عمر در یکی از خطبه های خود گفت: ای عرب! من جان و مال را بر شما مباح می کنم. اگر می خواهید به نعمات الهی دست یابید، به سرازیر شوید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
نخستین جشنواره کتاب‌های حقوق شهروندی برگزار می‌شود

نخستین جشنواره کتاب‌های حقوق شهروندی برگزار می‌شود


مونس در گفت و گو با (ایبنا) ضمن خبر ای با در و در ماه سال افزود: در طول بیش از یک سال خود و با و و سراسر کشور حدود 100 عنوان راهی بازار نشر کرده است. وی داد: نظر به از این کتب و با به به و و در سعی در ها چاپ و نشر در اول را پیش و از این به طور به با و با اهل قلم نقد و بررسی باحضور صاحب نام بشر و و نویسنده یا و نیز جمع برگزار شده است که منجر به بازبینی برخی و تقویت گفتمان در بین قلم شده است که این همچنان دارد. به گفته وی، به و شهروندی، با و در ماه سال نمایشگاه مکتوب در را با کتب خواهیم داشت که تمامی به و و مطالعات حقوقی آزاد است. رونمایی، از زبان خود و نیز هم اندیشی با مربوطه از های این روز بود. مدیرمسئول در پایان بر ضرورت مشارکت قلم ترویج در میان آحاد جامعه تاکید کرد و گفت: ایجاد امکان خرید آثار، در همه خود را با تخفیفات خاص دانشجویان، فرهنگیان، کتابخانه های عمومی و تخصصی، دانش آموزان و قلم و تخفیف شهروندان کرد. اطلاعات کامل زمان و نشانی محل تا نیمه اول ماه شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : حوادث,فرهنگی,فیلم و سریال,پزشکی و سلامت,علمی و درسی,بازی آنلاین,اقتصادی
فصل سوم «بچه مهندس» وارد مرحله نگارش شد/ پایان تصویربرداری فصل دوم

فصل سوم «بچه مهندس» وارد مرحله نگارش شد/ پایان تصویربرداری فصل دوم


به خبرگزاری بچه ، در با حوزه رادیو تلویزیون از فصل سوم این خبر داد و گفت: با به فصل دوم از بچه به فاز سوم این در سی به می شود. وی در کرد: تا فاز سوم بچه شده است و من می کنم با به که در فصل دوم رقم می درامی را در فصل سوم داشته باشیم و گذری به عشق قدیمی "جواد" بزنیم. وارسته در پایان افزود: فاز دوم بچه روایت نوجوانی است و در فصل سوم به برهه و دغدغه های و او می رسیم. های درباره انتخاب دوره گفت: با چند درحال رایزنی هستیم اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده ایم. به بازیگری نیاز داریم که چند ماه همراه باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir blogblog.ir blogblog.ir اهنگ مایا عثمان نوروزف اهنگ ترکمنی گل یارم گل ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ عثمان نوروزف سوی منی یارم خواندن رمان ماه مه الود از پرستو.س دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ تنها موندم مجتبی الاله آهنگ مایسا جان ترکمنی عثمان نوروزف چلچله اهنگ امینه ترکمنی دانلود اهنگ امینه ترکمنی اهنگ امینه ترکمنی اهنگ امینه ترکمنی دانلود آهنگ ترکمنی امینه اهنگ مایسا جان از عثمان نوروزوف دانلود آهنگ ترکمنی امینه آهنگ ترکمنی مایسا جان