بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب هنر،​همکاری معاونت امور هنری و فرهنگستان هنر

​همکاری معاونت امور هنری و فرهنگستان هنر


به گزارش به نقل از روابط عمومی و اسلامی، و هنر با هنری، و و هنر و عصر سه 24 در شد. در این به منظور و و شد کارگروه مشترکی شود. در این با بر به هنر و گفت: که بخش های و هنر در و با و در پیش رو، با و قدم های هنر و با هم هنر را پیش ببریم. حسینی داد: هنر 20 سال تجربه و سابقه و و فرودهایی نیز است و در این دوره، فرصت تجدید و هنر و است. هنر در این گفت: هنر بر اساس اساسنامه در سیاستگذاری، پالایش و آسیب شناسی آموزش و گام برمی دارد؛ البته در دوره ای به این و وظیفه، چندان نشده است و با گروه های تخصصی بتوانیم این وظایف و را دنبال کنیم. در نهادها با هم افزایی و و بین هنر و فراهم است. اسماعیلی داد: هنر دو دهه کرده، و نشیب و در جریان شناسی، معرفی مکاتب و شخصیت های نقش است و در و نشر نیز های در انجام شده است. در این جلسه، طرح گفت و گوی دیروز و امروز(هنر) از طرح های ارائه شد و شد این طرح با هنر اجرا شود. و و اسلامی و هنر در این نظرات خود را درباره های بیان کردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
یکی از بهترین نویسندگان شهرمان شاگرد مغازه شده است

یکی از بهترین نویسندگان شهرمان شاگرد مغازه شده است


مظفر و در گفت وگو با (ایبنا) ها و گفت: و را به نشر چاپ کرد و به مسابقه گذاشت که به چاپ سی ام رسید. را در یزد به چاپ که شب یزد نام و از یک و به نام غلام رضا که شصت سال از درگذشت ش می گذرد و یاد و نامش حضوری پررنگ در این شهر است. این به سفارش کنگره بزرگداشت این عالم ربانی شد. غلامرضا بر های و و است. کار به نام قصه های من و ننه آغا که جلد چاپ شد و گرفت. جلد دوم را ام و جلد سوم را مشغولم. که به علت و جلد دوم چاپ و جلد اول نیز با چاپ شده است. است که شب مرا چاپ کرد و به چاپ رسید. قصه های من و ننه آغا در یزد و و است که سبک های غیر و وارداتی در حال آن است. این سپس در به این پرسش که حالا که مدتی است از قم به شهرتان یزد برگشته اید. و اهل قلم در یزد را می کنید؛ کرد: ناخوش احوال است. ما از این گله می که شغل نویسندگی به رسمیت و حقوق مراعات نمی شود که به های اخیر خوردیم و وضع و به بدترین وضع رسید. در های بحرانی، اولین ضربه ها به وارد می آید؛ که در حالت عادی هم اوضاعش نابسامان است. من یک سالی است بیکارم و بیمه ام قطع است. اگر هم بمیرم کسی خم به نمی آورد. هم است. یکی از شده است. من هم اگر یک می به قاووت. این در است که و دارد. و اهل قلم در ها از در و قم است. سر همه به و و گرم اگر از این هم به سر اهل قلم جای ندارد. و ساز و های و اما در دست و می به این حال و روز می افتد. می که و و از پس های و که و را می خوریم. که به یک می شود و در است. در اش از در این و کرد: هنر از نظر من است که دین آن را ای نباشد. هنر یا آن است که آن را باشد. اش است. که با به های می بود. من با این که اثر که و را با می کنم. و یک یا است. دم زدن از و و های نیست. که من این را دارم. وی کرد: اکثر کارهای ما از آن نوع است که نمی پسندم و دارد. را که من و توصیه می کنم هم و هم دینی. او افزود: پس از انقلاب، شد که موضوعشان بود و از سایر مؤلفه ها بی بهره و لذا و ماندگاری نداشتند. یکی از مولفه های لازم این است که و بالذات و جذاب. امثال مولوی معتقد که داستان، است های یا یا فلسفی. به نظر من خودش موضوعیت دارد؛ است. زیبایی شناسانه است به با چاشنی احساس، خیال و جذابیت قصه و روایت. من تلاش خودم را از ـ جدا کنم و بروم ـ نگاهی. لازمه این رویکرد، شناخت درست است و مهارت در کاربرد آن. به نظرم اگر به این سمت حرکت کنیم، جهانی نیز خواهیم داشت. خالق و سپس با به و و نیز متذکر شد: یادم است سال 72 که بچه ها گذاری می شد، این سؤال مطرح بود که بچه های خانواده های متدین کار شود یا عموم بچه ها. بر این شد که داشته اما بیشتر حجم عمومی که همه و استفاده کنند. دارای بود شامل تاریخ اسلام، سیره معصومین، قرانی، احکام و ... غیر معارفی، آفاقی و انفسی بود آنکه بر های اش تأکید شود. بود و ما در آن مقطع از هر قشری داشتیم. من می که عکسی از من با لباس در چاپ شد، خوانندگان کردند که من طلبه ام؛ در عین حال که هرچه سالم و سازنده و بود. می شود که می خواهد موضوعی را به بچه ها تزریق کند. بچه ها معمولا این نوع را پس می زنند. به گونه ای که موضوع یا مایه را بپذیرد و جذب کند. این تاکید کرد: آیه های 111 یوسف و 120 هود به آموزی و گری دارد. که از ظاهرش و به باطنش برسد، تا عمقی و لایه نداشته باشد، انگیز نیست. یا کلامی که دل ها را پذیرش حق، نرم و آماده کند. است که را با خود همراه کند و بر او بگذارد. در آیه 120 هود به دو ویژگی های قرآنی کرده که بخش و یادآور است. را از دریای اضطراب و تشویش دهد و به ساحل و استواری برساند. انسان است چیزی را بداند؛ اما آن دچار نسیان یا غفلت شده باشد. یادآوری هنرمندانه حقایقی است که در گذر است در ذهن و دلمان کمرنگ شده باشد. اگر بنویسیم، بر داخلی، دیگران نیز با ارتباط برقرار خواهند کرد. خودشان می آیند را می برند و منتظر نمی مانند که ما آن ها را برایشان کنیم. کرد: در این بحرانی جلوی کتابسازی را و به اجازه چاپ داد که باشند و و ثانیا به واقعی و دهند؛ عاطفی، زیباشناسی، معرفتی، و هیجانی. معنی حرفم این است که از آنچه گفتم فاصله داریم و به علت نارضایی مخاطبان، گرایش به زیاد است. او در اش به یک که در نیز مشغول است گفت: تحت قصه های ننه آغام به علاقه مند شدم. از دبستان عضو کانون پرورش فکری شدم و توانستم به بخوانم. بعدها به محاکات و نوشتن چیزهایی که خوانده بودم. دفترهای و به دوستانم هدیه دادم. بعد نوبت به روزنامه دیواری و تهیه بولتن و در مسابقات و فرستادن کار مجلاتی مثل پیام شادی و کیهان بچه ها. پس از دبیرستان، دانشگاه ها بسته بود و به دلیل علاقه، به رفتم و پس از چهار سال راهی قم شدم و سال 68 و 69 در برخی کلاس های و دفتر تبلیغات و کتابدار کتابخانه آن جا شدم. سال 71 همکاری با بچه ها را و این جا بود که را جدی گرفتم. ابتدا می و چندی بعد به هم فکر کردم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
ضرورت جایگزین کردن تحقیقات بومی با پژوهش‌های خارجی در بازی‌پژوهی

ضرورت جایگزین کردن تحقیقات بومی با پژوهش‌های خارجی در بازی‌پژوهی


به فرزانه های و در در گفت: بر تحقیقات، های درخصوص تعداد در قالب کتاب، مقاله و پایان کم است و در یا کپی از های است. شده در های می حجم این در سال های اما این اساسی را در حیطه های شناختی، اعصاب، ارتباطات و مدیریت شاهد هستیم. در حقیقت رویکرد دانش و عدم نوآوری در تهدید این در حال در می شود. او داد: به و با های به در های ملی های ای به طور می شود. که خود را در بین و با در های می به صدا و شکل گرفت. این علم و فنی را می دهد و از این حیث خود را حفظ می کند. بر به های کم اثر و های جدی این سال در این است. های با به این از کمی و کرد: از هایی که پیش از این یاد شد، در رکود کامل پژوهشی به سر می برند اما های بستری بیشتر را به این ها ساخته است البته کماکان فعلی نتوانسته با های گذشته، را به اشباع نظری برسانند اما می توان امید این سهم بالایی در تقویت مبانی داشته باشد. او رویدادهای های در خود با 49 عضو و به هسته نخبگان در های گفت: در حال مقدمات برگزاری هستیم. اعضای از های در و سهم های دولتی علم و صنعت، تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس و آزاد واحد تهران شمال بیش از سایر های است. این نیز از کشورهای انگلستان، آلمان، ایرلند، مالتا، سنگاپور، کانادا، ایتالیا و سوئد و در این بین اساتید های نیز دارند. به گفته این از نخستین بار در کشور، بر های در استنادی IEEE نیز می شوند. همت دبیرخانه این اخذ مجوزهای لازم جهت در این خارجی، نقش برجسته ای در دیده شدن و استناددهی در سطح داشت. این امر عاملی انگیزشی بود که علی رغم تحریم ها و حتی عدم پذیرش از ایرانیان در ژورنالهای isi، فرصتی انعکاس خود در دارند. او داد: سال فضایی را به های مرتبط با اختصاص داده می شود. از این ها محصول و به دستاورد کارآفرینی در می شوند. های افزود: تکنولوژی، یکی از فضاهایی بود که به یک رویداد افزوده در کنار قرار گرفت. از به ویژه در بازی، وجود چنین های ناشناخته جالب است. این ها وابسته به های و تقریباً همه به همت دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهها راه اندازی و اداره می و تولیدات های جدی و تجاری قابل است. او سخنرانان این گفت: مینهوآ مآ از انگلستان که از پیشگامان های جدی در می شود، سخنران است. در تاریخ 8 و 9 آذر در صدا و می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​ تهمینه میلانی دچار

​ تهمینه میلانی دچار "توهم نامداران" شد


به تقریب، بحث کپی با رشد های ارتباطی که اطلاع را کردند درسال های همواره داغ بوده است. اگر 10 سال را به صحت این پی برد. بارها در خصوص کپی برخی از در و یا حراج ها داشته است. که گاه به ها راه پیدا و گاه در گفت شده اما از این ها در حد یک هیچ گاه این است. در ماه با های و تعطیلی این به خاطر کپی آثار، بحث کپی در ها شد و سیدمجتبی وزیر فرهنگ و اسلامی در ای به هادی مظفری مدیرکل ساز و کاری از کپی و به این را صادر کرد. در این نوشته است: با رشد و توسعه کمی و کیفی و پی آیند آن، رونق نسبی این عرصه به اهتمام فعالان، همچنین به است که به کپی و یا و دست شده است. با به به و از می رود با ساز و کار و با از از را و های به فرمایید. و به کپی در به گفت: با که باز هم به کمک های به و شد، بر سر این شدت است. این به خود خوب اما را در نظر که این ها و را به کار نه فقط داغ چند و گذرا. یا بر این ای را امر و افزود: این کار مثل این است که را از کنیم. هر نظارتی تابع ساز و کار و ای است که به نظر من نفس های با ذات اثر مغایرت دارد. وی خاطرنشان کرد: تجربه های پیشین ثابت که بروکراسی و در گالری ها دولتی وقت گیر، بی نتیجه و ناآشنا به امور انجام می شده است. من فکر می کنم با صحیح می به آنچه که مد نظر این پرسشنامه است رسید. همین در نیز مرهون افزایش و گروهی از بود. این و تا جایی داده و ورزیده شود که هر شخص پیش از به اصطلاح مچ خود را و از آثاری که به عمد یا به سهو، ردپای دیگران در می شود پرهیز کند. ورود قوه قضاییه پس از احراز کپی اثر یا واقعاً ضروری است. حقوق ضایع شده مولف یا مولفان اولیه و توبیخ و ای متخلف، می موثر باشد. با اشاره به ضرورت با قضایی گفت: این به متناوب تغییر کنند و از های همان استفاده شود. بی شک کارشناس نگارگری نمی در گرافیک اعمال نظر کند. این نگاه به های بیش از پیش به کیفیت و قضاوت ها کمک کرد. تعریف درست یا متر و میزانی حداقل کپی تا کپی تام کار دشواری نیست اما عملی است. ذاتاً ساز هستند. های فکری و و اگر این تسلسل را از ذات هنر دریغ بخشی از رسالت آنرا ایم. در روند این جریانات، بارقه هایی از های متکثر می شود که به اشکال بازاجرایی می شود یا متناسب با آن دوره یا آن جغرافیای خاص، مفاهیم متفاوتی می پذیرد. این اتفاق ممکن است کاملاً ناآگاهانه و یا توارد ذهنی باشد. اما اجرای نعل به نعل یک از خاص در فضایی و به طور قطع نه از نظر ای و مایه مضحکه شد، بلکه مورد مجازات های قانونی و دقیق قرار بگیرد. وی ادامه داد: مشکل دیگری که ساز شد را می توهم نامگذاری کرد. از این دست های بی ارزش که سینما یا ورزش که در وارد شده کم تعداد نبوده اما در زمان خود به نامحسوسی شدند. تاکید می کنم که من به هیچ عنوان با و سپردن صحت و سقم پلیسی موافق نیستم. اصرار بر و دارم. دامنه این از فراتر رود. به طوری که یک دانش آموز هم بتواند اصالت اثر را دهد و نسبت به گر باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir blogblog.ir blogblog.ir اهنگ مایا عثمان نوروزف اهنگ ترکمنی گل یارم گل ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ عثمان نوروزف سوی منی یارم خواندن رمان ماه مه الود از پرستو.س دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ تنها موندم مجتبی الاله آهنگ مایسا جان ترکمنی عثمان نوروزف چلچله اهنگ امینه ترکمنی دانلود اهنگ امینه ترکمنی اهنگ امینه ترکمنی اهنگ امینه ترکمنی دانلود آهنگ ترکمنی امینه اهنگ مایسا جان از عثمان نوروزوف دانلود آهنگ ترکمنی امینه آهنگ ترکمنی مایسا جان