بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب هنگامروایت شاهد دست اول از مصدق و دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت

روایت شاهد دست اول از مصدق و دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت


خبرگزاری ایران(ایبنا)- مریم منصوری: و حزب یکی از مهم و دست اول، و نقش حزب در آن است. انتشار متن کامل این سند مهم در به و نیز می تا با شناختی دقیق، به دور از غرض و پیشداوری بتوانند با بخشی از گذشته مبارزات ضد استعماری و ضد استبدادی آشنا شوند. 1309-1373، خود از موثر حزب در آن و و است. این بار به یاد در با و گاه شد. این در نشر شده و است که با درج نام شده است. با بخش نشر و حزب و ها و گفت ایم که در پی می آید: کمی نویسنده توضیح دهید؟ متولد 1309 در سلماس است. به این که پدرش از امرای ارتش بود در شهرهای زندگی کرد. در حزب در سال 1320، 12 ساله بود و در 28 مرداد، 24 سال داشت. در در سال های حزب از بعد از جنگ دوم تا 28 1332، او در حال گذراندن دوازده تا بیست و چهار سالگی اش است. او هیچ وقت، از سران حزب نبود. بلکه عضو بود که به استعدادش توانست در این رشد کند. در حوزه های سیاسی، استعداد چطور تعریف می شود؟ که در آن، اش را و هم به که حزب را به فرا های را خوب داد و در کرد. او به که حزب بود و طور اول حزب است. که 28 می در در داشت. بعد از های به و در نمی ماند. آن هم در که حزب شده بود و از حتی از شدند. اما او به و به می پردازد. تا سال 1333 که می شود. ما او را نمی دانیم. اما به هر که به می از حزب می شود و بعد از ای به نمی آید. چه ای از را می او در سال های ملی شدن از سال 1328 تا 1330، در سال های و که در با دست از ملی شدن نفت به می رود و هم به دارد. چرا که در ملی شدن هم است. این چه شده آن طور که در هم را پیش از چاپ است. در سال 1343 به کرد. این در چند شد که به هم را و که را در هم می کند. به طور حزب به حزب تا 30 تیر 1331 به و ملی و معتقد بود که به شده است. فکر می که در مقابل می به شود و حزب می این است. تا 30 تیر 1331 که در آن تاریخ، شاه فرمان عزل از را صادر می کند و حکم را به قوام السلطنه می دهد. تهران به از مصدق، تظاهرات می و به خیابان ها می آیند. حزب از همان از می کند تا 28 1332. اما قبل از آن نمی و انتقاد به او و این سیاست تا 28 1332 که با طرفداران شاه و سی آی ای و از قدرت خلع شد. شاید بشود گفت که حزب تا پیش از 30 تیر 1331، نگاه سیاه و سفیدی و در آن روز، متوجه خود می شود. در آن شرایط، ملی شدن وامدار شخص است، وابسته به های و نمایندگان مجلس؟ پس از قرارداد دارسی، با نفت و با شرایطی که کاملا به ضرر آن هم در کشوری که درآمدش از نفت زمزمه های ملی شدن نفت شد و این که چرا، درآمد حاصل از فروش نفت به جیب دیگران می رود و ما در این زمینه، به ثروت کویت نمی رسد؟ چرا نمی توانند از این سرمایه ملی بهره مند شوند؟ حتی حالا هم، بعد سال ها، هنوز نفت در خاورمیانه، مهم است. این مسائل از زمان مطرح چون خفقان شدید و وجود نداشته و فضای جامعه به متکلم وحده بوده، رضاخان از می شخصیت های که شان، کنسل شده فرصت بروز دوباره پیدا که یکی از هم بود که در سال های 1301 تا 1304، در موسسان یا پنجم مخالفت را از تغییر قاجار به پهلوی بود. به مخالفت، در دوره مغضوب بود. تا سال 1320 که رضا شاه را متفقین از می کنند. بعد از او، به می و هم به راه می افتند؛ حزب ایران، حزب زحمتکشان، حزب توده. از راست تا چپ. در هم فراکسیون ملی به رهبری در اکثریت و ملی شدن پیگیرانه می کند و از پس همه این تلاش ها، روز 20 اسفند 1329، لایحه ملی شدن نفت به تصویب می رسد و بدین ترتیب، به لحاظ قانونی ملی می شود. اما در این فرآیند، هم نقش افرادی مثل مهم است و هم نقش احزابی که ملی ایرانت را بودند. آیا پیش از ملی شدن در مناطق جنوبی که هم در کنار محلی مشغول به کار بودند، شکل بود که بر شدت مردمی ملی شدن نفت تاکید باشد؟ ها در صنایع نفت خوزستان، مسلحانه و قهرآمیز نبود. اعتراض در متحدین مرکزی، در جاهای و به ویژه پالایشگاه آبادان. این ها به های بود و نه به های سیاسی. کارفرما که نفت ایران- بود را مورد حمله می داد. این ها بیشتر کارگردی بود. نقش شخص در ملی شدن نفت چه این ها همه از حس و از ملی است. این سیاستی بود که از جوانی تا موقع مرگ پی که از از و در برابر آزمندی بیگانگان. مهم ویژگی و حزب که باعث شد، یک بار در نشر تجدید چاپ چیست؟ این یک بار پیش از به محدود، در حدود 300 نسخه، شد. آن هم در حالی که با ماشین خانگی، شده بود و با دستگاه استنسیل، شده بود و در واقع، از جمله های ممنوعه بود. بعد از آن در ایتالیا، در سال 1354، اقدام به چاپ این می کند و سپس نسخه از آن را به می فرستند. این را هم در نظر باشید که این ها، هیچ کدام نام ندارد. فقط روی جلد نوشته؛ یکی از حزب و با اسم مستعار پارسا یمگانی هم در می شود و چاپ نمی شود. به خاطر، این تا قبل از انتشارش توسط نشر نامشخص بود. حتی بعد از هم که در سال 1358 در می نام نامعلوم است. در چاپ اولین بار نام روی جلد آمده است. یکی از دوستان به نام مرتضی ثاقب فر، یک بار چاپ را به آورد و این را و ارزش چاپ مجدد را دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : سیاسی
نظام اجتماعی، حلقه‌ای از زنجیره‌ی سبک زندگی

نظام اجتماعی، حلقه‌ای از زنجیره‌ی سبک زندگی


آیا سبک و به هم سبک را زنجیره ای از باورهای دانسته اند. با شناختن این می و های را به هم زد و شناخت. می به طور و گفت و رأی و سخن و اداها و اشارت های یک از یا یک فرد نمونه از آن چه با هم دارند. این است که این فردی است یا تأثیر در شکل این آیا ی های هم به در این را با می کنیم. را در برگزیده ایم و آوردن یک شرح دقیق، اما همه فهم، نخست این را به طور مبسوط توضیح خواهیم داد. (Social System) را باب کردند. ماجرا از (Function) آغاز شد. ساختاری، بیش از دیگر رویکردها از برد و کارکردی را همه گیر که گزاف اگر بگوییم مفاهیمی چون و این ها نه به بدل به های راه یافتند. اما چه به می این که به چرا و به راه فهم ما از را تر می کند و از و های به می کند. می این بود که می هدف را به یا عضو فعال دریافت. اگر چیزی فراتر از تک تک است، که امیل دورکیم می اگر تاریخ کنش های الگوهایی است که از آن ها در کنش های خود می کنند، بنابراین آزادی در و تغییری در آن می از کجا می آید؟ تازه به دست می آیا است که حرکات و رفتارهای ما را می آیا ما در خانواده می آموزیم که و یک سری را تا پایان عمر تکرار می کنیم؟ مسلم است که خیر. پس فرد می در کار پدران به وبر می رسد. وبر گفته است کنش با فرق دارد. کنش است که فرد دهنده ی آن دارد. کسی که می خواند، دولا و راست نمی دید او با خود چه می اندیشد؟ چه خود در ذهن دارد. این معنا است ما آن را ببینیم، مثلاً یا و است فرد با خود که این من چه دارد. ما نمی که یا او چه دارد. می اگر او و به خود را یافت. کنش است باشد. آن که در نظر و به کنش نیز باشد. اگر فرد و که در یا یا می است. می پرسد: ما می بر و های چه هدف و اما از کجا نیت و هدف یک یک یک و این ها چیست. یک هم کنش های می دهد. از کجا به هدف آن پی ببریم. به و آن کرد و کنش را اما که ای از می شود. در نیز نمی از بدن یک که چرا و چیست. چرا های تری چرا دست های سگ های آبی می چرا که چند نسل و دست ها و های پهن تری در این اعضاست. هر عضو یا هر یک یا بدن یا دارد. از این دست های سگ ها که به تا در شنا باشند. را می دید یا کرد و بنا به آن، به و پرداخت. نیت یا هدف می شود. که ی به جای نیت از وام شده است و به هیچ وجه ی با بدن نیست. و ای نزد ی و سده های بود. می که در حکم سر است و های بدن. است و رشد و نمو می کند و و می و از به و می رسد. بر ی این های می شد. یکی از ها از ی این دو است. به این ترتیب، با به بخشی از قدیمه بدل می شود. با بدن است و قواعد ی آن را کشف نمود. گیاه یا حیوان و حتی بدن انسانی فارغ از ذهن وی، در حالی که کنش های در حاوی نیت هستند. از آنجا که ما نتوانستیم راهی یافتن محتوای نیت بیابیم، به می پردازیم تا با جمع بندی و استنتاج، در قصد و هدف کنش های بسازیم. در حد متوقف نمی شوند، از پنجره ی دنیای اهداف را می نگرند. کارکردگرا به و در کارکردگرایی، این سخن توماس هابز شده است که در یک ی یافته، کسی قادر به ارضای تمایلات خود در کسب و اعتبار و نخواهد بود، اما هر کس در مالکیتِ سهمی که از می کند می تواند مطمئن و بشر چاره ای جز این هم چرا که گرگ است و در طبیعی، جنگ بر سر محدود، امنیتی باقی نمی گذارد، اما های در ی مبتنی بر قرارداد و رفع شد؛ و حداقلی از در ی بهتر از هر نوع در طبیعی است. کارل مارکس، حل در ی را ناممکن می داند و بر این است که با جمع آوری و گسترش خود بر سلطه خواهند و این وضع به منجر شد، امید که و و نظم را برقرار سازند و این تضاد، تا حد زیادی در تحمل باشد. در اینجا از ی وبر می کنند. او می گوید: کار رقابت بر سر تصاحب را می اما چه و افزون تری محل کشمکش شد و در بقای نحوه ی کار و های و نظم امور می که مدعی انحصار در ناحیه ای جغرافیایی است. پس از است که می از سیاست به تلاش مشارکت و نفوذ در سخن گفت. و را ابزارهایی می و از برهم خوردن نظم و جامعه؛ چرا که پر است از های متضاد غنی و فقیر، مالک و یا کشاورز، با شأن و کم و زیاد، اکثریت و اقلیت ها و دوتایی ها و چندتایی این ها که به سمت تر شدن و هم سوق شوند. پارسونز، با و نیز و این چنینی، بر این است که اگر به قدرتمند که و را در اختیار بخواهد حفظ نظم و پیوسته از زور مخالفت و در نهایت عدم و سرنگونی را در پی داشت، زیرا نه بر زور و که بر مقبولیت و سیاسی و نمادین استوار است. یک پارچگی در نظر وی، ناشی از های است نه کاربرد انحصاری قدرت. او بر این است که است؛ آن درباره ی آنچه یا نادرست می یا ها، کلی لذا نابرابری های قابل است. ها، شده و یا ها، انتظارات می کند و معیاری تنظیم می شود. شخصیت ها، ها، تجربه ها، عادت ها و توانایی های است اما از ها نه یکسانی، دهی تفاوت هاست. همکاری، لازم های شخصی را بشناسند، است پیش بینی باشد. ها در نمادهای متجلی می و باعث می کنش های معنادار شود و بُعد پیدا کند تا حفظ خود، ای خاص از را پیش بگیرند. پس ها یا روانی اند که پیش از مادی (مانند پلیس) عمل شده اند و در موارد و معدود ناکارایی آن ها، نیروی پلیسی و از طرف عمل می شود. با های مشترک، به سادگی، در کار مستقر می گردند و اگر کسانی از دایره ی ها بیرون برخورد با مقبول بود؛ ها به برداری از می و آن را از زور و اجبار به می کنند. اگر در این کار موفق نباشد؛ آموزش نبینند یا دچار نقش با های متعارض و احساس فشار نقش کاهش و افزایش کج روی آمد. است بر اثر یکی یا ترکیبی از سه نوع تعارض، با کار ناسازگار شود: بین و دگرگونی های محیطی جهانی؛ بین و اقتدار، عدم و اعمال بیش از حد اجبارها؛ و ها بدون از نظر باشد. در این صورت، حس می سهم ای از کار (مزایا، پاداش ها، شأن، رضایت و...) ندارند و بر ها و قانونی آسیب دید و ی آن ها حل نشده است و کم کم به کجروی تغییر و جنبش و حتی در های خراب کاری و اعتراض عمومی و سرانجام، انقلاب کشیده شد. و ناپایداری گروهی از که به شکل کنار هم قرار اند و دارای خاص و و حالتی تعادلی یا پایدار هستند. و مرتبط، را تشکیل می و آن ها به یا می انجامد. که به طور معمول، آن بیش از طول عمر هر یک از اعضاست، مجموعه ای خودکفاست و آن با عضویت جدید، حاصل از تولید مثل می یابد. تکالیف و الگوی که انتظار را موجب می نقش است. نقش ها کنش های مشابهی را در می آورند. نقش ها نهادین هستند؛ محدوده ی اجرای را قانون تعیین می کند و نادیده گرفتن آن ها محکومیت حقوقی یا جزایی دارد. هنجارهایی دارد. قواعدِ ایجابیِ رفتارِ در نقش هایشان را هنجار می گویند. هنجارها، جزئی از هستند. ها گرایش های که سبب همبستگی شده اما هنجارها رویه های حفظ ها هستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
ماه رجب؛ بهار خودسازی و معنویت

ماه رجب؛ بهار خودسازی و معنویت


تهران- ایرنا- ماه نفس و روح و جان از ها و ها است تا اهل با از این به قلبی و جلای روحی و معنوی دست یابند و با به جای آوردن تکالیف الهی از برکات و فضایل این ماه ارزشمند بهره مند شوند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
آواربرداری به‌جای خانه‌تکانی/ تداوم خدمت‌رسانی جهادگران بسیجی به زلزله‌زدگان کوهبنانی

آواربرداری به‌جای خانه‌تکانی/ تداوم خدمت‌رسانی جهادگران بسیجی به زلزله‌زدگان کوهبنانی


به از 5.2 که روز در یزد را در وقوع خسارت جانی نداشت اما باعث شد تا تعدادی از اهالی این شهر در روزهای بعد، براثر آتش سوزی و سرمای استخوان سوز منطقه جان خود را از دست بدهند. اخبار
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : استانی
امام جمعه موقت خاش: ایمنی در سفر مورد توجه باشد

امام جمعه موقت خاش: ایمنی در سفر مورد توجه باشد


- - خاش و گفت: سفر ها ترافیکی باشند و با رعایت ایمنی سفر و قوانین راهنمایی و رانندگی و آماده کردن بار سفر عازم مسافرت شوند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : سیاسی
پروین شعر فارسی

پروین شعر فارسی


ایران(ایبنا)، حدادی: را به غلط ثبت دخت و تبریزی. پنج که از 4 او مطلعیم. ابراهیم، نمیدانیم چندمین است و به در و در سن کودکی از رفته است و و بودند. و یا است و در این میزان عمر (تولد یکشنبه 25 اسفندماه 1285 ـ فوت شنبه 15 فروردین 1320 شمسی) سی و سال و 20 روز را در اعضای اش و بعد از او فقط 58 سال (1316 ـ 1258) و دردناک در نیمه اول 1320، آسمان ادب را خالی از کرد. نمی به چه علت در از ها و ها، نام او را به ثبت اند. فقط در یک ذکر شده و تحت و اش علی که با و بود در را صدا می و به رغم آن که شده در نام و در حرف پ، شرح او را ثبت و ضبط از تا علی او را اند و در که او نیز بار (اظهارنامه ولادت) در و شده این غلط را اند. در 1290 به جای در شورای ملی، به عنوان نماینده انتخاب شد به آمد. به حدس و گمان می توانیم بگوییم در آستانه به سن 5 سالگی پا به نهاد. به و دوپسرش ـ و ـ و تنها دخترش، به آمد و از آن پس مسیر با به پایتخت کرد. تهرانِ و 20 سال ـ 1304 ـ 1285ـ اول در این نظام رو به طی شد، اما در کالج امریکایی ها و اخذ دیپلم، و سپس تدریس در مدرسه، هوش سرشار دختری است که در تاریک ترین از معاصر به درس و مشغول شده است. پس از در آبان ماه 1304 و حکومت نیز ورق خود. را و در آن بود و به به می آمد. ابوالقاسم. در عصر اول و دوم در بود و در اول تا حد در پیش رفت. او در آن با علی می کرد و بعد از از بود. و های را به فرا بود و ـ بود و بر سر در داشت. از در شده بود و به و بود و چند از او به و در دست است. در عصر پر از و در که پر از و بود. پس از شاه در 11 سال 1275، به مدت سی سال 1304 ـ 1275 ـ روی از و را که به آن را و 10 سال شاه به و ملی ختم شد و پس از فوت در دی ماه 1285 بود و نیز می داد در از به سیر و و و با سوم سال 1299 و ای به نام ورق و و نیز از این شد. اول دست به زد و در فرق با داشت. و راه ها، های در ثبت و و و نیز و با کشف در 17 دی ماه 1314، شد و از بود که به این اول داد و می این رشد و شد. در که ای در و خود و و مرد او را رقم می زد، در به نام در سال 1303، به اخذ در که و به تام و بر در و ظلم به سرود: شعر در و ظلم به ای خوش زی که بار ای بی باد گل بی ای تو را، سال است زین کز هر را ای شاخ و برگ بیخ و سعی و علم این از ای خرم آن که وقت ارمغانی از تو برد برگ دولت، زاد هستی، توش کار ای ای زین ما را زیب دست و است همتی ای خواهران، تا فرصت کوشیدن است پستی از بی دانشی است مرد یا زن، برتری ورتبت از دانستن است زین چراغ معرفت کامروز اندر دست ماست شاهراه سعی و اقلیم سعادت روشن است به که هر بداند قدر علم آموختن تا نگوید کس پسر هشیار و کودن است زن ز هنر شد شهره در هر کشوری برنکرد از ما کسی زین خواب بی دردی سری از چه از حقوق خویشتن بی بهره اند نام این قوم از چه، دورافتاده از هر دفتری مادر، نخست کودک است طفل دانشور، کجا پرورده نادان مادری با درماندگی، از ماه و بگذریم گر که ما را باشد از فضل و ادب بال و پری پدر در دی ماه سال 1316، روحی سختی به او کرد و این در بود که مدت کمی در حباله نکاح پسرعموی فضل الله (همایون فال) بود و 19 تیر 1313 از او جدا شد و از شهر کرمانشاه که شویش آن دیار را به و خانه پدری روانه گشت. افسانه پردازی طلاق بسیار صورت و از یک سو - و ـ بحث اعتیاد و خوی نظامی گری او شده و از سوی طامات بافی های دخالت و و دستور به آرتا، با شده است. صادقانه به می نویسد که شوهرش به موادمخدر است و او از این امر نداشته و در که پدر و در اجتماع آن روز حضوری فعال، با آگاهی داشته این امر عجیب می کند. آیا و دو پسرش و نتوانسته دریابند ـ به رغم خویشی با ـ او است و به درد همسری بانوی نازک خیالی نمی خورد؟ در سال بالا ـ صد البته در آن ـ کرد و اختلاف سن او با همسرش 13 تا 15 بوده است. و امر تا حدی این دو را نامتناسب گر می سازد و آن هرچه بود ـ نخستین به روح حساس این شاعره گرانقدر بود و بعد از فوت پدر، خجول و شرمگین در مجامع، بیش از پیش در خود فرو رفت و با اندک آن روزگار، از و فخری ارغون ـ مادر بانو سیمین بهبهانی ـ در ارتباط بود و به جز چند ماه کار در دانش سرای عالی در سال 1315 چندانی از کار و پس از تا وفاتش نداریم. و گرا قزوینی، محمدتقی ملک الشعرا بهار، و یزدی، از هم عصر هستند و او، و گرا می باشند، اما جنس شعر علیرغم نقاط مشترک با این هم مسلکان خود تفاوتی دارد. نه مثل تند و بی پرواست ، نه مثل قزوینی بیزار و عاشق و شیدای است،نه تندزبان و تملق گو نسبت به است و نه چون سرکش و بی پروا. فراز و فرود عارف، او را به کنج عزلت در همدان کشید ـ فکر می کرد با رفتن و آمدن خاصی می افتد، اما شب تند زود عرق کرد و به مخالفت با جمهوری خواهی پرداخت و جان بر سر آن داد. عاقل تر از آن بود که درنیابد قاجارها رفتنی اند و آمدنی و به رغم آن با شاه جدید بعضا سرشاخ شده بود و سابقه او را در 1304 ـ 1299 و مخالف خوانی اش به می دانست، جان از مهلکه به در برد و با بحر طویل های مردمی اش، سرانجامی جز در دارالمجانین پیدا و در 29 اسفندسال 1313 جان به جان آفرین داد و در عین تنگدستی و عسرت از رفت و نیز پس از سال ها گرفت و گیر، در زندان قصر، با آمپول هوای پزشک احمدی خاموش شد. اما نبود و نشد، چرا؟ او راه ستیز و پرخاش پیشه و در دردمندان ماند، و یار و یاور خود بود و حتی در کانون بانوان ـ که به دو اول ـ شمس و اشرف ـ شده عضویت و می کرد و در ستایش از عملکرد پهلوی، ماجرای کشف حجاب، شعر سرود. هیچ و در مرگ فقط براثر یک غفلت افتاد و ابتلای او به که از طریق تماس با به او منتقل شده از دار رفت و هیچ و در مرگ و ذهن های خیال باف، آن را داده اند و در این راه متأسفانه به مقصر دادن عبدالله احمدیه، آن هم 36 سال پس از فوت در سال 1356، به این توهم زده است و این در است که خود معترف است به فوت نموده و هیچ امر دیگری درخود دخیل نبوده است. با جهل و خرافه پرستی و بین و بی سوادی، تنگدستی، فقر، ظلم به حیوانات، دشنام و ناسزاگویی، حسادت و تخریب به دو دوزه و پشت هم اندازی، مقدس مآبی و دین و ایمان را به گرفتن، قدرتمند بی و بی تقوا، و ده ها صفت مذموم را نکوهش می کرد و به دنبال انسانیت انسان بود. مدار، که می تواند را بسازد. عقل نه مثل خود، معمولی، اما با افکاری متفاوت بود و اش، از معدود آثار نثرش پیداست و های او بر شخصیت والای اوست. در هیاهوی نوپرستی اوایل قرن حاضر گم نشد و بر سنت شعر پارسی باقی ماند و امر یکی از دلایل مانایی اوست. عقل نه احساس. منطق صحیح نه بی پروایی و تندروی و سپس ندامت و در کام کشیدن اعتدال است و با شعرش، همگان را مورد خطاب قرار می دهد و در عین حال زبانی پاک، بی آلایش و به دور از تهمت و اتهام دارد. شعر پارسی، قبل و بعد و مثل خودش است. به دلیل سنگ محک خود اوست، نه مرد قبل و بعد از او و نه شاعر، چه سنتی، و چه نوگرا، است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
واکاوی ابعاد اختلافات مصدق و آیت‌الله کاشانی

واکاوی ابعاد اختلافات مصدق و آیت‌الله کاشانی


& ملی را که از سال 1329 و از خلع ید شد به مرحوم آیت دانست. این یک حقیقتی است در باب ملی در سال های 29، 30 و 31 که ملی که منتهی به شد و 2 یا 3 سال یک فصل و مهمی در ی ما به این یک و بود. این یک است که در همه ی که از ملی می شود مسکوت و نخواستند از او اسم به بیاورند.& [1] در اول این به به دو خط بر ملی نفت در ملی با و به زعامت آیت کاشانی.در مقدمه سعی شد تا با ارایه ی شناسنامه ای از خصوصیات و عقاید این دو شخصیت، تفاهم و آن ها را ذکر که مهم آن ها هم نظر بودن در دشمنی مشترک و استعماری به نام و حذف آن بود. از طرف در و هدف با به و این دو از آن ها شد.حال با به ذکر شد، در دوم این به و به نوع با پرداخت. به نظر درک است حیات را به دو بخش تقسیم و در هر بخش با مشخص شاخصه های آن به نقد ی ملی و و نقش هر کدام در این بپردازیم. بخش اول: و ملی نفت از نگاران و اساتید از این (1302 تا 1330) با شکوفایی یاد اند. چرا که در این به یک ی و با تمایل های دموکراتیک با نطق ها و طرح های خود در کنار هم و با شخص آیت به با پرداخت. هر چند در هم عمل می کرد و هر وقت به راه نمی یا را نمی به می کرد. لغو با به و از مهم در این اگر چه بر پا این را به کلی کرد. که در به ی اول ملی بود که ی و شده بود ولی شود.[2] از 1302 تا 1304 ی شد. با ی و به از مهم اوست. نه به با با از که او با این که کرده، توانایی دارد که اگر لباس پادشاهی بر تن این مملکت از خدمات وی محروم شد.[3] 1305تا 1307 ی ششم بود. با به عدلیه، ی عطف این است. در این با & مدرس& بود ولی از وی چندانی نکرد و در جایی که می توانست مؤثر شود در مقابل و اعدام سکوت کرد. به هفتم راه نیافت، این آغاز عزلت و کناره از سیاست است تا چهاردهم یعنی 1322 تا 1324 که به ی می باشد. در با به وسیع از می باشد. آیت در این ایام در زندان ها به سر می برد اما با ها را به با مزدوران استعمارگر می کرد. با و هم فکرانش طرح تحریم نفت در آذر 1323 به که در این در نفت به خارجی ها ممنوع شد. این طرح در لغو با & کافتارادزه& سفیر کسب نفت شمال شد، می شود این طرح به سیدضیا، رقیب بوده[4] اما با جلب نظر و اجازه از آن را که ی و ی است. که یک روز بعد & رحیمیان& ی چپ طرح جهت لغو (انگلستان) کرد که از آن کرد به ی این که نمی داد را یک کرد.[5] با ها و & قوام& ، در ی نشد به راه یابد. آیت نیز که را به درک بود و از او به به با وی و به جهت شد و یک سال در به سر برد. بعد از نیز به علت به & هژیر& یکی از و لغو نفت به او و به ی در شاه (بهمن 1327) به شد. او در نیز از که در مى و در به ملت و را به مى داد. در این در به بود و حتی با ی ملی به و با & گس- گلشاییان& نشد.[6] با با شد. به عده ای در که بی ماند. آیت نیز با از را به با فرا می خواند. & سید امامی& عضو که به یکی از مهم های ی ملی با است. به & صفوی& با و به به کمک آمد و در پی ی آن ها در حذف در 1328 شد که ی اول شد و به راه یافت. بی شک و از ی ملی به این نقش بود.[7] پس از & الملک& ، وقت با از آیت کرد و وى به شد و او در روز 20 1329 به بازگشت. بعد از به ای کرد که که در شده بود در صحن شد. طرح & نفت به ملت ایران& در این بود که ای شد ور شدن به نام ملی شدن نفت.[8] بعد از & رزم آرا& به و توسعه ی نفت جنوب (قرارداد گس- گلشاییان) در 5 تیر 1329 به مقام رسید. روحانى که هدف روى کار رزم آرا را دریافته با به برخاست و و را از نقشه ی شوم دشمن کرد. به وى با رزم آرا، به حال تعطیل درآمد و هزاران نفر در تا از او به کنند. در 11 1329 نیز نیز با & سازمان مسلمانان مجاهد& ارگان به آیت به & شمس قنات آبادی& در از ملی نفت و با رزم آرا عظیمی را در شاه فراهم کردند.[9] رزم آرا ملی شدن نفت را خیانت می دانست. های او ی گس-گلشاییان و ی انجمن های ایالتی و ولایتی تجزیه ی بود که با گردید. های او و طرفدارانش در کار را بر و پیشبرد سخت بود. در نهایت ی ملی از آیت و کرد تا رزم آرا را به اصلی در راه ملی شدن نفت حذف کنند.[10] سرانجام بعد از کسب تکلیف از و به شرط اجرای احکام ی ملی، & طهماسبی& در 16 رزم آرا را به هلاکت رساند و را از برد. وی را منجی ملت لقب داد و قتل رزم آرا را واجب و وی شد. به روایت تاریخی از سر راه برداشتن رزم آرا و با ی عطف نفت است که رزم آرا از ابتدا تقابل با بود. فردای آن روز، 17 اسفند، کمیسیون نفت پیشنهاد ملی شدن نفت را در سراسر و طرح آن را تقدیم کرد. یک روز بعد تسریع در این طرح و از نفوذ اجانب و هم انزجار از را به در کرد. پس از رزم آرا هیچ کس جرأت مقاومت در ملى شدن نفت را نداشت. در فاصله ای کوتاه با به بر و و با عده ای از در 24 1339، طرح ملى شدن نفت در شوراى ملى به و در 29 سال از سنا نیز گذشت و به این در اثر و فداکارى به رهبرى آیت یکى از آرزوهاى ملت ستم دیده ی به ثمر نشست. آن قدر در حفظ این آرمان جدی بود که حتی و خودش را نیز در این مصون نمی و بود: & اگر آقای هم از ملی شدن نفت حاصل پشتیبانی را به کلی از دست می دهد و ممکن است دچار سرنوشت رزم آرا شود و حتی خود من...& [11] طور که از نظر به در این دوره، دوش به دوش ملی با به آوردن به با پرداختند. در که های ملی به ویژه در صحن و مطبوعات در کوچه و هیچ چشم داشتی و با سلاح ایمان، به خود در حساس لحظه ها می و جان خود را در این راه به خطر می انداختند. بخش دوم: و طلبی & علاء& که پس از رزم آرا به رسیده بیش از 2 ماه دوام نیاورد. بعد از استعفاى علاء، در اردیبهشت 1330، با استفاده از ملی شدن نفت و های بی دریغ در این راه مشورت با وی، را پذیرفت. آیت در از او که دست وى را در وزیران باز و هیچ گونه دخالتى در این باره نخواهد کرد. یکی از نکات توجه، از است. که نظر به & باقر کاظمی& از ی ملی داشت، اما 14 روز بعد از & نواب& را کرد.[12] به که نزد وی گفت: & اگر از در امور پرهیز کند و به و محراب خود بازگردد، شد.& که این اظهار نظر نشانگر نگاه واقعی به حضور روحانیت در عرصه ی است. پشتیبانى از در کار شکنى ها و تهدیدهاى را به در فراخواند و طى پیامى که کنندگان فرستاد، را به هاى و هم دستى با وى، کرد.[13] زمانی که تأمین کمبود بودجه ی به فروختن ی عمومی از تا به ی ملی کنند. آیت در به آن ها را به تشویق کرد و گفت: & امروز است آن روزی که جهاد شما با بذل مال به عمل آید. خریداری بر ذمه ی آحاد ملت است.& [14] هم آیت به بازاریانی که از سال 1325 مالیات نکرده بودند کرد جهت کمک به به آن کنند.[15] این های مالی و از در بود که طور که ذکر شد، مدتی بعد منع مسکرات به ی کسب سود اجرا نشد که این امر نیز یکی از با بود.[16] پس از از سوى مبنى بر نظامى و گسیل داشتن 4 هزار چتر باز و حرکت ناوهاى جنگى به طرف سواحل روحانی سخن به آورد و گفت اگر ها به خاک تجاوز کنند، خوزستان را آن ها به جهنم تبدیل مى کند. ی عطف زندگی و وی با را می در 30 تیر 1331 جست وجو کرد. در 25 تیر 1331 به در گرفتن جنگ (که به دست شاه بود) با شاه پیدا کرد و به آن این که یا کسى را در دهد، داد. شاه به & قوام& را به معرفى کرد. کنترل به دست زد تا را در برگرداندن منافع از دست اش یارى دهد. که به از این توطئه با خبر شده بود به مخالف با و و با نامه ای به ادامه ی شد. & علی امینی& را جلب نظرش راجع به خود نزد فرستاد که پاسخ می دهد: & به بگو تا هست کسی نمی تواند شود.& این در مقابله با و و می گوید: & اگر کار سخت شود، حاضرم کفن بپوشم.& آیت ضمن به راهپیمایی در روز 30 تیر طی بیانیه ای کرد که اگر شود کفن پوش راه می افتد. او در به شاه گفت: & به اعلی حضرت بگویید اگر بی درنگ بر سر کار بر نگردد شخصاً به خیابان رفت و دهانه ی تیز را با جلوداری شخص مستقیماً متوجه کرد.& [17] به انتشار این اعلامیه، به آمدند و در شب 29 تیره ماه 1331 حکم دستگیرى را کرد اما که مأمورین دولتی آیت به منزل وی رفتند، با انبوه جمعیت مبارز که به از رهبرشان آمده بودند، شدند. طی مصاحبه ای روی کار را کار ها و کرد او تا 48 دهد. پس از این مصاحبه، با هجوم یکپارچه و جانفشانى بسیار، در کم تر از 20 را ساقط و اش 4 روز بیش تر طول نکشید. به این بعد از 5 روز نشینى و انزوا، به رسید. یکی از اختلافات با ی تسامح در تنبیه متجاوزین به در قیام 30 تیر بود که آیت قول مجازات عاملان آن را به داده بود. اشخاصی مانند کوپال، علوی مقدم و... در محکوم شد اما به ی نسبی که با به وی را به اش بازگرداندند و محافظ گذاشتند.[18] 25 آبان 1330 در مدت نبودن و سفر وی به دفاع از حقوق عده ای از مخالفان با راهنمایی با تشنج و ناآرامی سعی در برهم زدن را داشتند که باز هم با درک به موقع این توطئه، به از و خنثی این حرکات ملی از خواست از کنند.[19] بعد از رسیدن به با اشخاص دار و بد پست های مهم و تعجب همگان حتی هم در ی ملی را برانگیخت. از هرگونه و در مسیر با از کرد دست وی را در همکارانش باز گذاشت. اما جنجالی وی، & دفتری& داماد و برادر زاده اش بود که متهم به جاسوسی آلمان ها و ها بود و آن نیز در ی & سدان& شده بود. در عین های خود بارها به گوش زد بود که نباید را که ی بد دارند، مصدر کارها نمود.[20] در سفر خود به آمریکا، را نیز به خود برده بود که به شدت اعتراض و گرفت که با ای را به آرامش و دعا پیروزی کرد ی مهم تر بود.[21] اما بی اعتنا به این اخطارها هم چنان را در های خود لحاظ می که امر به خصوص اعتماد بیش از حد به چون یکی از مهم در کودتای 28 مرداد 1332 شد. به نظر مهم عامل شکاف بین و و حتی مردم، ی معروف به ی بود. که با شعا
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
جبهه ملی با ترور رزم‌آرا موافق بود/ آیت‌الله کاشانی می‌توانست حکومت اسلامی تشکیل دهد

جبهه ملی با ترور رزم‌آرا موافق بود/ آیت‌الله کاشانی می‌توانست حکومت اسلامی تشکیل دهد


به فارس، روش بود. مبارزات ملی را بر سایر مسائل اجتماعی و ترجیح می‌داد و باید بگویم که از شاگردان خوب محمدکاظم خراسانی، نائینی و بود که نقش در داشتند. خود که در یک بود. به با کل به نشستیم. *آیا شما از که را در سال 1329 بود. که 12 سال با به بودم.  به آمد از و و بود. در در نجف بود. به گفت: «آذری‌ها نزد من نیامدند». قرار شد که به برود. روضه بود و من به اتفاق به رفتم که آیت‌الله را کنار خودشان نشاندند و من نیز روبه‌روی آیت‌الله نشستم. در پامنار مملو از جمعیت بود آن روز مظفر بقایی نماینده نیز در آن حضور داشت. همزمان با دور اول شانزدهم شورای ملی سربازی به نام ناصر فخر‌آرایی بازدید شاه از دانشگاه به سمت شاه تیراندازی کرد. اما تیر به شاه نخورد ضارب به وسیله ماموران حفاظت شاه کشته شد در بازرسی از این سرباز دو شناسایی در جیبش پیدا شد. که یکی به مدیریت دکتر بود. مدیر از نزدیکان آیت‌الله بود که به تبع آن خود نیز بازداشت می‌شود. در بازداشتگاه گفته بود به سفارش آیت‌الله به فخرآرایی دادم این در حالی بود عرفی که از قاجار بین وجود عمل کرد. این عرف، هر کس به مراجعه می‌کردند و می‌گفتند کار ندارند و نیاز به علما و مردم را انجام م
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فرهنگی
جریمه 40 میلیارد ریالی دو اپراتور موبایل به دلیل بی‌توجهی به حفظ اطلاعات مشترکان

جریمه 40 میلیارد ریالی دو اپراتور موبایل به دلیل بی‌توجهی به حفظ اطلاعات مشترکان


وزارت به به و دو را که کاربران به برخی ها، شماره آنها را در اختیار پذیرنده قرار می دادند 40 میلیارد ریال جریمه کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اقتصادی
نام محمد قاضی بر جلد هر کتاب، پشتوانه‌ای برای فروش آن بود

نام محمد قاضی بر جلد هر کتاب، پشتوانه‌ای برای فروش آن بود


به (ایبنا)، به بی از های یاد پس از حدود 40سال و بیستمین سالگرد خاموشی وی، شبی از شب های به از این با دو نسل از چون نژاد، و بعد از ظهر با نشر در فردوسی اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. در ابتدای این علی که را برعهده به معرفی از و سپس و از و هم های به این را کرد که به شرح زیر است. ای در ما هم به چون نمی را و مان را به گوش برسانیم. این نقل به خوش سیما، شوخ طبع و سرد و گرم چشیده ما هنگامی که دکتر به او گفت اش را بردارند. در و چند سال مان این روحیه و شوخ طبعی را حفظ کرد. من با از سال 1350 و به واسطه یاد آغاز شد. قبل از آن در دهه 40 ما شازده کوچولو را از ولی در آن ایام من محصل دبیرستان و در اوقات فراغت به مدرسه می رفتم و فقط یک بار او را که دیدار به بود. در سال 1350 که به به مرا و از که کرد. چاپ نان و را که سال ها پیش بود به ما کند. از من کرد و به این ما پا گرفت. که چاپ نان و شد، از طرح جلد و چاپ و آن آمد که چاپ های را هم که می از به ما سپرد: ها، و چند دیگر. اما نان و را می که است و از آن تر بود و این را می که به می دهد. اما که متصرفین این را ضاله و از چاپ آن خودداری کردند. از سال 1352 که من و را به تولد 60 سالگی اش رفت و آمد خانوادگی ما شد. در آن بود که مسحور دلی او شدم. تقریبا در مدت دو دستماله هِلپِرِکَه کرد و را به تبعیت از خود واداشت. می گفت من هستم، با رنج ها، عشق ها و سربلندی ها. هر بار که نان و چاپ می شد، یکی دو بار، یک می داد و من و را هم می کرد. به های هم درِ اش به روی ما و باز بود و از مهربانی های همسرش کشورخانم نازنین هم یاد کنم که در پذیرایی از ما به سنگ می گذاشت. اما افسوس که جفای ما را از هم دور همچنان که خانواده ها را از هم پاشاند و به و کنار جهان تاراند. که نشر نو به کار هم یکی از دوستانی بود که چاپ کتابشان را به ما سپردند. با موافقت عظیمی، و نیل، دن را هم که چند نایاب چاپ کردیم و با رو شد. اما به درگیری های عظیمی با شرکاء اش موفق به چاپ آن نشدیم. یک روز در نشر نو در خیابان فلسطین نشسته که با گشاده رویی همیشگی دست حلقه سوم را برایمان آورد. این هم مثل بقیه های او با رو شد، اما چاپ آن مصادف شد با تعطیل کار نشر نو به نگرفتن پروانه نشر! به این بود که به محاق نشر نو و گرفتاری های منف رفته بین ما فاصله انداخت. جعفری از پرکارترین بود و قریب هفتاد اروپا و آمریکای لاتین را کرد. نام او روی جلد هر پشتوانه ای فروش آن بود. آرزویش این بود که شمار را به یکصد برساند که مرگ نداد. یاد می گفت دلم می یک را تا که و قوی چه؟ و اگر کسی ادم می در راه او شود و از و باشد. که سال و دو ماه از مرگ او می خدا را شکر می کنم که این به من شد تا در این چند ای او سخن بگویم. در این به و گفت: پیش تر به های به می از یاد و ام. می راز و این در چیست. با و و بر تخت او به در جنگ در و آن دهه 20 و 30 به باز شد و های وقت بر نداشتند. در این پا که و شان حزب بود و از های که در به آن و را با به آن می کرد و در چون نجف و ای در حزب و های یافتند. در این با در که از است. داد: دو تن نیز که به حزب هر دو اهل و با سنی یک رضا و توکل. هم که به این ها پیوست. انگلیسی. می که در ما و و است و لا غیر و به اول که را صرف اند و حتی های را که به این روس و و را می کنیم. اما در این بین نام است که هم به های اش را چون می برند. اول پیش تر از همه این ها به بود و با به نام می شود که همه آن ها به بعد از سال های 1300 به اند. در که در 1292 شد و در و به رسید. 16 سال و رضا و 12-13 سال از و ... تا که جست وجو کم از است که در 1319 شد و پس از آن، او کار و کرد. در ای است که بیش از 70 است. با یک بیش از 40 این ها و است و تان جالب که نصفش از دوم شده پرآوازه او دن که اصلش را به نوشته، یا نیکوس که اصل آن است و از فرانسوی یا جک لندن و و گدا مارک توین، هر دو آمریکایی یا نیه توچکا ، داستایفسکی، روسی و ... این این گونه داد: در آن از نام با استثناهایی چون نجفی، از دوم اند و کسی آن را غریب نمی و طبعا بی دسترسی به مدرن امروزی، اینترنت، گاهی اسامی ضبط نشده و طور رواج یافته. از نام خود دن و شجره نسب او و نام پهلولنان که فعلا از ان می گذریم. با به و هر یک از نامبردگان، به این می رسیم که تعداد هاشان معمولا از 40 است و از این عناوین نیستند. پس اول، پیوستگی و تداوم در کار و تعدد شده است. به نحوی که من مند به رمان، دست کم و چند از های را خوانده ام. دوم: اغلب نامبرده اند که کهن از نظم ونثر در آن خاصی و چون ارتباطی امروز، از و ماهواره و و ... وجود نداشته، حتی تفنن از برکردن و به شعر و نثر گلستان سعدی و چهار مقاله نظامی عروضی و... بوده. می گویند و گویا هم که بیت شعر از بر بوده. نداریم که افسانه است و واقعیت. به هر حال با شعر و نثر در کارش خود را به نشان است. مترجمانی چون او اگر هم در درک اصل مشکلی یا لنگشی اند، با به و آن نقص را پوشانده اند و شیرین، روان و خواندنی به دست اند که را جذب می کند. از دن ، او را نقل می کنم: ای یار غدار ناپایدار و ای دلبر جفاکار مکار، من از دست سبک سری و بی خبری تو، همسفر دربه دری و همبستر خون جگری شده ام که زلازل به ارکان مُدرکاتم افتاده و هلاهل به کام فراخ حیاتم ریخته. که به حق و بی طعن و دق شکایت از جور بی نهایت تو را ورق به ورق بگشایم و فریاد ناشکیبایی از غربت و تنهایی و از بیداد و بی وفایی تو به گوش فلک مینا برآورم. نثر موزون به از این و های دیگر، از مند و پرحوصله را به وجد می آورد، که چون من دلش می بارها محض انبساط این ها را بخواند. همه به این نثر و با این صلابت و استواری و چه بسا در اصل نیز چنین است. پس شیرین زبانی و احاطه و به نثر و و با حوصله آن و آفرینش گری با ظرافت و شد اصل دوم. کافکا در کرانه سوم را توضیح داد: سوم: دقت به و فضا و در آن می گذرد. در بازترجمه وحش جک لندن، که 57 سال پیش، آن را به ای برخوردم که ذکر آن در بی لطف نیست. جا که از همه آن که نام بردم، ها آموختم و اگر ایرادها را این شاگرد متذکر می کم اهمیتی کار آن که بزرگش نخوانند اهل خرد/ که نام به زشتی برد . باری، من بنا به ضرورتی که احساس سه از های را مجددا که جهت جلوگیری از اطاله جزئیاتش را می گذارم مجالی دیگر. و اما در وحش که سگی است که از اهلیت به سوی وحشی گری و بدویت می رود، در اواخر سگ مورد بحث به نام باک در با ده گرگ درمی افتد و لت و پارشان می کند. از خود می پرسد چگونه سگی، هرچند به وزن 70 و ورزیده، حریف ده گرگ می شود؟ در این ها گرگ نیستند، جانوری که از ان ها به اسم (wolve rine) نام برده. در مراجعه به معادل و عکس و مشخصات این را و خرس سان نسبتا است به وزن 27 به نام دلّه . خوب منطق به دست می آید. شگفت انگیز در در سال ها احتمالا از دوم این نام را معنا به ناشر از من خواست را هم کنم، نکردم. دلایل هم از در های که بار از ها چشم می پوشم. من که اینان هستم بتوانم مکالمات را امروزی تر کنم. اما تردید در های و در آفرینشگری به به پای برسم. چهارم: در های خود تاکید است که شعر نو یا شعر یا نیمایی را و به زعم شعر با پروین اعتصامی و ملک الشعرای بهار خاتمه است. این هم نظری است و من در ان بحث ندارم. ای که می تان را به آن جلب کنم این است که به بینش کنم. با این های کلاسیک با ساختار محکم و های و و از با نو امثال ناتالی ساروت، مارگاریت دوراس، سیمون و .... سر و کله بزند و سراغشان برودف پرهیز و حتی آنان را به زعم خویش، نمی دانسته. اینجاست که خود و کلنجار با که دوستش داریم، مطرح می شود. در جایی ام ما شمالی ها ضرب المثلی داریم به این مضمون که زورش را می سنجد و به می زند پس هر را ندارد. به خود را و های توصیفی، و و به خوبی از عهده برآمده است. ها در آثارش است. از دن تا ها تا و و و و گدا و.... سخنان خود را به برد: اما که او هم در از ها و استادانه و حتی رشک برانگیز ولی به نسبت خطاهای کلان و شلختگی و بی دقتی در کار واحد از او می شود. به این را نداشته که حوزه کار خود را به بشناسد. به خصوص های دو خیزابها به زعم و موج ها به زعم من و دالوی از ویرجینیا وولف ناقص و دور از فهم از آب درآمده. جای به تفصیل و با های متعد می نویسم و را به جا ختم می کنم. را یک بی و یک بی حزب در این از و پشت رفت و گفت: من در سفر و قصد نداشتم به این زودی ها برگردم، اما یراقچی به من خبر که بی بعد از گذشت سال ها به لطف خدا درآمد و از سنگ های موانع بندگان خدا گذشت، با پای شوق سفر و بازگشتم. سفر نه نشر بی ریشه، سفر ادای دین به یک مرد بزرگ، به قاضی. وی ضمن خاطره و خود با در و نوجوانان، کرد: من ابا و امتناع که در زندگان و ترحیم مردگان سخن بگویم، از رسا و ثنا و ... بیزارم چون معتقدم این قبیل افعال کار را به تملق و تمجید می رساند که از من به دور است اما به قول گارسیا مارکز چیزی جز که به یاد می آوریم و آن را روایت می کنیم. در به نامه و و گفت: از شگفتی های است که در نه سالگی، در یک ده در مهاباد معلمی را کرد و را آموخت. ما را با می شناسیم. هم شاعر و هم بزرگی بود ولی به هر صورت شهرت مترجمی او بر جنبه های هنر او افزون بود. کار به گمان من این بود که پلی از نور بود از به حال و آینده و از های به فارسی و ، که می سنجید مثل یک فرمول ریاضی بود. در ها طنز، تاریخ، و همه را با یک لحن می کنند، اما هنر این بود که که می که می آمد را برمی گزید نه کار سفارشی را و سبک ها را رعایت می کرد. چیزهای دیگری هم که به آن می اگر قصه یا به آگاهی کمک نمی کرد را نمی کرد. او به رشد کمک می کرد. وی در از خود با در موج و نوشتن بی ، او در و ماجرای سرطان او کرد و گفت: قهرمان قصه نان و با یک مسیحی بی کلیسا و یک بی حزب است. را هم من یک بی و یک بی حزب که به عدالت باور داشت. در می را با نجف کرد از این بود که به علی شعر پشت و گفت: از موهبت های شب های این است که آدم خود را در می کند. امشب من در این شریف عزیزم، کورش کاکوان را به یمن عزیزش که او را گرامی می بازیافتم. وی در از خود با زمانی که در ملی کار می و مسئول های فرهنگی سخن به و گفت: نه مرد زباندان، ادیب، شوخ طبع و تیزهوشی و خوش محضری بود. در می توانم او را با خودمان، نجف که عمرش دراز باد، کنم. نجف با بود و در عالم همدیگر را درک می کردند، و را کاملا می دانستند. کسی که از بود و می گفت از دن به است. که این است که های عامیانه مثل سمک عیار را و در قالب آن اثر ایتالیایی را منطبق که یک جور بازآفرینی در کار و به یک در است. فی الواقع آدم شوخ اهل و پر از شور، حرکت و نشاط بود. از نجف در کار و شخصی به شعرهایی که هم کرد و در شعری که بود را کرد. در مراسم، سیف الله گلکار و همراه در و دست را خواند. این با دو بخش از خاطرات دو او توسط پخش فیلمی از های خود به رسید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
حالات دست و بدن در مناسک دینی اقوام گوناگون نقشی نمادین داشته‌اند

حالات دست و بدن در مناسک دینی اقوام گوناگون نقشی نمادین داشته‌اند


به (ایبنا)، دست و بدن در و پنجمین از هنر شرق است که در متن می شود. این به به این شرح است: فیل در های و ، مار در و ، پرنده های در و و ایزدان آب و آبزیان . دست و بدن از دیرباز در و اند. های خاص و در های که ساختاری و... در ساختار خود حرکاتی دارند. این در ابراهیمی نیز برجسته را ایفا می کنند. یهودیان به دعا و بدن را به پیش و پس می دهند. در سنت در کف دست ها در و نقش در بدن به در از به می رود. نیز در به جای نیز به و های دهند. اما دست و بدن در شرق به و به چشم می خورد. این به و شده تر هستند. در دست و بدن در و با به نام هر یک از این و به شرح و و تا فهم در این سنن پیش روی دهد. از سه فصل و شده است. در فصل با دست پس از ای کلی درباب مفهوم به هشت سنت نگاری است. عناوین این هشت به این شرح است: بی ترسی (ابهایا مودرا)، احسان (وارادا مودرا)، تمرکز (دهیانا مودرا)، چرخ قانون (دهارما چاکرا مودرا)، موعظه (ویتارکا مودرا)، الماس (واجرا مودرا)، شهادت زمین (بهومی سپارشا مودرا) و (انجالی مودرا). در فصل دوم با مودراهای فرعی طیف وسیع تری از مودراها در دو سنت و و شاخه های منشعب از آن را و تحلیل است. فصل سوم نیز بدن در و های و را مورد بررسی داده است. این فصل به در درک آثاری که بودا را در های نشسته، ایستاده، آرمیده و حتی به صورت های چندسر، تجسم و یا به کشیده اند، مهم است. همچنین از هر و نیز تصویری طراحی شده که در فهم درج شده است. تعدادی رنگی نیز از تجسمی اعم از و سازی که از های تاریخی گذشته باقی مانده، نیز در به کار برده شده اند. دانشجویان رشته های مختلف هنر و علاقه مندان در منابع هنر با تصاویر ها و مربوط به و تمدن خواهند شد که از آن پیکره ها بدن و دست ها در شرایط است. این رمزآلودگی در های سنتی شبه قاره هند بویژه نمایش کاتاکالی غیرمرتبط با آن را درگیر خود می کند. مطالعه دست و بدن در و ضمن رمزگشایی از آن حرکات، بینش زیباشناختی را در با و میراث بجای مانده از هنر شرق، غنی می کند. بدون شناخت این بسیاری از ها بی معنی باشد. دست و بدن در و ذکرگو با شمارگان نسخه، 278 صفحه و بهای 29 تومان از سوی تالیف، ترجمه و نشر هنری (متن) فرهنگستان هنر روانه کتابفروشی ها شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
علل و درمان خواب رفتن دست و پا

علل و درمان خواب رفتن دست و پا


هنگامی که است در دست و یا پای خود بی و یا سوزن داشته باشید. این در پزشکی با نام «پارستزیا» یا همان خواب رفتگی دست و پا شناخته می‌شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : 3 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری میزان
موضوع : کل اخبار
زوار پاکستانی اربعین با تصاویر رهبر انقلاب وارد خاک ایران شدند+عکس

زوار پاکستانی اربعین با تصاویر رهبر انقلاب وارد خاک ایران شدند+عکس


زائرین (ع)هنگام به مرز با در دست گرفتن عکس رهبر انقلاب،ارادت خویش به ایشان را به نمایش گذاشتند.
تاریخ باز نشر :
زمان : 5 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری میزان
موضوع : کل اخبار
اگر در زمان رانندگی لاستیک ترکاندید، بابد چه کار کنید؟!

اگر در زمان رانندگی لاستیک ترکاندید، بابد چه کار کنید؟!


مهمترین در حفظ راننده خودرو برای چیره شدن بر مشکل پیش‌آمده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : 8 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری میزان
موضوع : فضای مجازی

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir blogblog.ir