بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب کرده،جایگاه «کواین» در تاریخ فلسفه کجاست؟

جایگاه «کواین» در تاریخ فلسفه کجاست؟


(ایبنا)- ای و است که از سوی و از سال 1995 به ن.زالتا به کار است. که به این به تحت می و مجلد از این با نام را با است. از به در که با نیستند نام را شنیده اند و چه بسا از این کم نظیر بهره هم برده باشند. این از های مناسبی ورود به گستره های متنوع است و کسی که می بار با یا در یکی از های که پیش رو این است که به یا های به آن در این برود. و های به ادوارد. ن. بر این که و های هم و آن این به به کار و می آید که می در ای خاص کنند. و این به و کردن امکان مواجهه شمار هرچه بیشتری از خوانندگان مند با آن از جمله اهدافی که چه بسا مورد نظر بانیان این طرح لذا با همکاری گروهی از مترجمان به و با کسب اجازه از گردانندگان (SEP) اقدام به و این می کند و امیدوار است چاپ این استمرار پیدا کند. با به های بی راه نباشد بگوییم کسی که می بار با مسئله یا در شود یا شناخت بهتری از آن حاصل کند، یکی از های مناسب این است که کار را با خواندن های به آن در این کند. ویلرد ون اُرمن (1908 ـ 2000) در نظری و منطق کار می کرد (مساهمت های او در عملی ـ اخلاق و ـ ناچیز است). بیش از همه به جهت هایش گرایی (به خصوص آن از ـ ترکیبی) معروف باشد. اما این [مجموعه] را باید بخشی از جهان بینی جامعی دانست که دقیقی و علم تجربی نمی کند و، در نتیجه، مستلزم جهت دهی دوباره و تمام عیار موضوع است. در این پس از بخش کوتاهی زندگی و آثار کواین، مروری جهت دادن به خواننده عرضه می شود. بخش سوم به های گرایان از ـ و دیدگاهی که وی جایگزینی آن ساخته و پرداخته کرد اختصاص دارد. سه بخش بعدی به طور نظام مند به دیدگاه های خود می پردازند؛ بخش پایانی جایگاه در تاریخ است. با در 96 صفحه، با شمارگان و 650 نسخه، به بهای 7 تومان از سوی شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
خریدهای احتمالی رئال کهکشانی 2018

خریدهای احتمالی رئال کهکشانی 2018


رئال پس از که تا به فصل کسب مطمئنا تابستان پرخرجی را پیش رو خواهد داشت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری ایلنا
موضوع : کل اخبار
رهبری مجوز بازشماری تمام آراء را هم دادند، اما موسوی پای کار نیامد/ «برجام» یک معطلی برای کشور درست کرد

رهبری مجوز بازشماری تمام آراء را هم دادند، اما موسوی پای کار نیامد/ «برجام» یک معطلی برای کشور درست کرد


به گزارش احزاب مهمان این خط» علی بود. متن زیر مشروح صحبت‌های آقامحمدی در این است:  دکتر؛ نام شما با گره است به این ایام بعد از کلی که شما از جمع‌بندی‌ها را به در در این کار را می‌دهید. در این کلی در این کرده‌ایم؟ به نظر آن که بشود هنوز است. در مجموع به سایر سیاست‌ها، موفقی اگر چون آن شکل و به کار کرده‌اند و کاملاً شده که چه کرد. در طبیعتاً یک مهلت دو ساله‌ای را از دست دادیم. به نخیر. در اوایل جدی نپرداخت، ولی بعد از آن که روی خط و شد که این کار شود و خود پیگیری این کار شکل است. است که چه را دهد، ولی در برخی قسمت‌ها چون اقتصاد، آن و یا که شده این کار شود. چه؟ چه است که هر در اثر و آن است که نمی‌کند. فرض در خب این این یک حالت بدبینی می‌کند. این را چه کسی بدهد؟ فرض ژست این را که کند مچ را که جا چه خب نمی‌کند. یا انتخابات به نمی‌کند. این اطمینان را و این را در چون برنامه‌ها در دست ما هست بود سر سر اما به چه که فکر چه که... یک را که خوب نیست. چه در هر یک عده سود و یک عده ضرر می‌کنند. این طیف را دربرنمی‌گیرد. فرض مهر 45 شد، این یک کرد و ضرر کردند، اما دو میلیون نفری که را سود بردند. در این است که عدالت‌بنیان‌ شود. اگر نفعی به ضعیف‌ترها برسد، به همه نفع ولی اگر است شیبی به سمت ضعفا باشد. خب طبیعی است که اغنیا خوشحال نخواهند در این آسیب می‌بینند. در شما چه در 40 به پول ماهیانه این همه حرف که آقا این و کم است و بدهیم و ندهیم و خوب است و بد ولی دو سه این، ارزان می‌فروشیم؛ آن دوسه چطوری برعکس! هر کسی که می‌برد، هر کسی که گازوئیل شوفاژخانه‌اش می‌برد. یک گفتید خوب که این نقشه شود و برهم نریزند. یک کند. در نظام، یک نظارتی شده است. فکر این شورا این را پر این است. آن را دهد! نه، من را می‌گویم. اگر او ما ولی و ندارد. که به چه به آن چه کار کنیم. فقر چه و این کار را دهیم. چه اگر در سه را سه تا 8؛ 8 نرخ رشد که یک است و همه روی این نظر دارند. و همه این است که 8 هم و هم است. با 8 ما بر حسب که یکی دو سال ولی اگر طول این و را متوسط 3 و خرده‌ای یا 4 داریم. یکی هم است که 8 که در حقیقت یک محیط باثبات را این هم شده است ولی پایداری را است. به رشد این می تواند پایدار باشد. اگر تدابیری شود که فعالیت‌های جذب خوب کند... و رکود هم نکند! نه، اصلاً فعالیت‌ها را بورس شود. لذا مجموعه را با هم درنظر این سه تا 8 را هدف و و برسیم. این را رصد اگر رها و بعدها بشماریم و نشد که چشم‌انداز شد. یک به نام که سیاست‌ها را می‌نویسد و تنظیم و مقام می‌کند. ولی این و این این است که آن کاملی باشد. در که عقلای همه طیف‌های توسط منصوب شده‌اند، رفع این شده این کار شده است. در بحث بودجه دولت، بحث را آماده که روی کار را بحث که روی چون اگر روی این برویم، خودبخود چون یک عدم مغایرت است و مغایر نیست. یک این هدف را محقق یا خیر. روی این کار می‌کند. از منظر علی آقامحمدی، فسادی که سازمان‌یافته هست یا نه؟ گفت هست و هم گفت نیست. به معنایی که مرکزیت و که بنشینند با هم منظمی دهند و حمایت‌های همه جانبه از آن گیرد، نداریم. ولی ارتباطی بین که اهل این یک رشته در جاهای شکل است و این خطر است. وکیل با قاضی با مدیرکل حداقل ده نفر باهم که با هم حواله دهند، ولو این که کم باشد. ولی که نطفه این بدانیم خطر آغاز شده است. است با یک ریسکی همراه ولی آن به اندازه‌ای که طرف بترسد. به آخر در صورتی که در یک اداری ارائه اساس این است که نگیرد. ما در که اگر فرد کرد از کار برکنار هیچ که این فرد امینی ناموس، مال، جان و را دست کسی که است. از لحاظ قانونی این را چه کسی شود. همه خدا زن و بچه خب از اول بدانند زن و بچه اگر این کار را کرد، است. فکر می‌کنم که این خطر و با هم در ادارات و می‌شناسند و تست و با هم مشکلی یا نسخه بنویسد جا این می‌داند باز کند. است جان کسی را به دکتری اید و این با و دارو را او می‌فرستد. چند کم ولی این می‌افتد است. شما را عملکرد را اثر مثبتی داشت؟ در یک جاهایی اثر داشت. در تشدید است اثر داشته، در بازگشت نفت اثر است. ولی یک معطلی بیخودی این به می‌کرد. همه تخم مرغ ها را در سبد می‌گذاشت. شما به و یک و یک سر که این ولی این را طرف به به است. ولی که این هیچ غلط ولی کار که باز شدن و نیفتاد. ما عمل که ولی چون این و فکر روی این را این روش نبود. از این ایم و هم باز روی این و را دهد. را رفع فقر را کم را ببرد. پس شما را این ما در که شده و که در نظر "رشد را رفع این از است. در اول رشد کرد. اول رشد را داد و دوم این بین عده شود به برسد. به که را عوض کنیم. و هم نباشد. کار چرا هم کنند. مگر در شکل مگر را شوند. تکی کار است. را و با و شده با خوب شود. این است که می‌شود. همه فکر از شود و ذهن به سمت می‌رود. در هم سعی که بو یا خیس و اینها. پس است ولی دهیم. یا شده را بیاوریم. از به چه از وام بدهید. ولی چرا و و و همه هم در هر هم دارد. پس را ما نمی‌کنیم. را کسی که است. اگر 4 شد و ما 18 شد است که نمی‌خرند. است چون سود است و می‌شود. این است که 14 است و سود شود و 13 درآید. یا کار را یا حجم را یا را عوض کنید. روی کار کنید. کمک کند. پس کل این عمل و طرز فکر کند. این را نخیر. را و در این ولی کند است. این را و یک آن را به از اسم به نه در شود که است و این خوب است و آن بد است. ما به چه بچه با فوق و در ما یقه هم را که به درد نمی‌خورد. شما اهل فن در یک بیفتد. شود و بعد ما کنیم. خیر. است. در صدا و شده است. اصلاً؛ ببنیدی شما شهادت این گونه نهادینه‌سازی می‌کنید. از هر زاویه می‌آیید این که بحث جان است. شما روش مملکت را عوض این به راحتی یک سخنرانی، یک میزگرد و غیره حل نمی‌شود. فرض صنف می‌آید می‌کند. شما و هم می‌کند. او در میرداماد می‌فروشد و شما نمی‌توانید؟ دلایل را بحث کنیم؛ این است. به کلی یارانه و کمک می‌دهد. اصلا! من رفته‌ام را دیده ام، نیست. هیچ کننده‌ای که کمک نمی‌شود، بله است در تحقیق و توسعه یا بین دولتی کمک است در گرفتن به او کمک کنید. دیپلماسی است که در بیان کردند. ولی این که پول دست کسی در نمی‌آید. در تسهیلاتی هم که هم ضعف داریم. نمی‌گویم نداریم؛ همه ما یک حرف بزنیم. نرخ رشد 8 در ICT 19 نرخ باشد. ما ششم و همه چیز شده است. پس ICT 19 رشد را از کجا دارد... منظور شما این است که این دغدغه همه بشود، ولی این را از من به یک شاگرد که یکسری دغدغه‌سازی‌های این چی؟؟ این دغدغه‌سازی‌ها، ماست؟ خب من در به جای آن را برجسته نحوه... این سوال را می‌کنند! این را می‌فهمیم که این است. در مواجه‌ای که شما نیستی؛ جمله‌ای که شود. است که رفراندوم در است و به و نگهبان و در رابطه با هم هست، در ابهام حرفی زده و است. در دین که این را بگوید. حریم و دین است و کرد. من چون ذهن‌ها را ایم، با ایم ولی ما است. با مواجه به آن معنی که در ذهن ما که است محدود شده، اما پول خرج کنند. چون این کار و درآمدی ولی کار او کم شده کار به او نمی‌دهند، که دهد. اگر پول داشتند می‌کردند، گران‌تر هم بود می‌خریدند، ولی قدرت سرمایه‌گذاری است خب است وضع بد شده است. می‌گویید روی موضوعی که حرف بزنیم، حرف بزنیم. و آن که کنیم. همه را که حساس هدف این که پیروز شود یا شکست بخورد. ما به رکن است و است پس چه و چه نخواهیم. همه ذیل می‌شوند. این و روشن است. آن چه مهم است این است که چه کند. اگر داد می‌شود. من کارمند هستم و بگویم، اگر حرف ما از کنیم. لذا بهترین راه را این می‌دانم که بحث را محور دهد و مدونی و همه این کار را بکنند. در هر برنامه‌ای هر کسی بداند چه در سمت و سو می‌کند. در کل و را در راهبردی که شد می‌دانید؟ من ندارم، چون کلیت کار می‌برد. مدت با در عالی امنیت ملی کار کردید. است یا دارد؟ رئیس‌جمهور شده و فرق است. (می‌خندد). آن کمیته‌های را و در 16 سال مرتب با کار کردیم. در هم با کار می‌کردیم. اول تا سوم؟ بله. در هم داشتیم. طولانی با هم داشتیم. در با شخص یک داشته‌ام. این التهابات ارز قابل پیش‌بینی هم بود و هم نبود. بودن، به این که کنترلی که می‌گفت ثابت نگه و به تدریج اجازه مناسب بود از یکجا و زد. ولی و برویم و می‌شویم به ضعف در است. در این گیر و دار، در معاونت ارزی کرد و بعد از آن، در با حوصله است والا کند و هم می‌کند. این که یابد و به تعدیل شد. در نقطه‌ای که پول دربیاورید نیست. یک خودرو و و که پول درآورد سپرده در است که آن هم با به بحث موسساتی که پیش قدری را است و طرف به آن همه پولش را بگذارد. است 8-7 بین با سودی که عین نرخ رشد 8 این هم 8 را می‌برد؛ فقط این بوده است. ولی آن قلمبه‌ای و بود در ارز این را عده ای و به این سمت و سو خواهند رفت، به این فضا شد و مسلط و جمع کنند. به موسسات چه کسی پاسخگوی باشد؟ احساس نمی‌کنید در این زمینه رسیدگی به کار کم‌کاری شده و جدیت نبوده اگر واقعی به این در نهاد و قاطعیتی که را نداریم. همه علما و خطر ربا و جریمه دیرکرد ولی سود نمی‌کنند. بیش از 180 سود به اشخاص سپرده‌گذار می‌پردازند. عده‌ای به کار و از این طریق ارتزاق می‌کنند. این پول از کجا دربیاید؟ یکی 20 تا 25 سود 4-3 هم خود این 28 و تولیدکننده‌ای که این را می‌گیرد، چه دربیاورد که این را بازگرداند؟ پس است تا چه می‌شود. پس بازنمی‌گرداند! این را چه کسی می‌دهد؟ این می‌زند. این رفت و برگشت است این دو یا یک باشد. که بتوانند روی این کار کنند. ما یک اشتباه داشتیم. تعاونی شده بود این که بین کارکنان یک موسسه و بین مجموعه‌ها و داخلی خب شدند. پول این چنینی پول من را و به شما می‌دهد. پول است که به ما پس آن سود آن پول است که داده. این را به رباخوار بگیرید، نه با او مسامحه کنید. روز اول او را بگیرید نه این می‌دهد. بعد به من پول بیاورید و به شما می‌دهم. است شرط می‌گذارد. اختیارات را ببندید. حکم قضائی ندارم. تا بخواهید این کارها را بکنید طرف پول را برداشته و است. پس و و و عملیات است. و امیدوارم این کندی که چراکه "سه فوریتی" را اینجاها گذاشته‌اند. متولد 1330 هستید؟ بله. 16-15 سالگی به مبارزه پیوستید. از سال سوم راهنمائی بودید، انشاء که چه کاره و شما می‌شود. چه نوشتید که شد؟ ما معلمی که از کرمانشاه بود و تبعیدی چپ و مارکسیستی بود. این سرکلاس آمد و گفت بنویسید در آینده چکاره شوید. ما هم شهرداری در و ظاهری بسیاری بود. بازارها را رنگ شاطر نان خوب سر نانوا را در تنور می‌کرد، می‌ایستاد نان را می‌پخت، از او هم می‌بردند. من بنویسم انتقادی کنم؛ نوشتم می‌خواهم شوم. اگر این چنین شوم رنگ ماشین‌ها را عوض آتش‌نشانی را قرمز و آبی چون این ما از عدالت ما هم با بچه‌های یکی از خوانین و من به نظر خودم بهتر از او دستور دادم، اما به او 17 داد و به من 15 داد. من این گران بود. من که می‌شوم این ما هم بازنشسته و در یک سوپری و نشانی هم دادم. من هم تلافی از او بکنم؛ فکر روزگار بود. که شد و تعبیراتی بدی هم این هم فرد گردن‌کلفتی بود. او بلند شد کف زد و ده دقیقه بچه‌ها را به کف برد. که شد من نشستم و یکی به پای من زد و گفت: پسر! من ننه‌ام مرد گریه نکردم ولی تو من را گریاندی! به ما 20 داد و در کلاس‌ها از ما کرد که من ناچاراً سراغ رفتم. هر چند من ریاضی‌چی و ذهن من با جور نبود. این ما بود که به ما نهیبی زد که جابه‌جا و الزاماً بلکه اراده است و حتماً این کار شود. این جابه‌جایی من در ریاضی به با آن تغییر، یک کلیدی بود که واقع شد و من فکر نکرده‌ام را که نتوانم. چه سالی سال 55. 25 بودید. بله. شدید؟ من همکلاسم در بود و بعد از که زندان را و فراری شدیم، پیشنهاد را یکی از همکلاسان مطرح کرد و شکل گرفت و کردیم. عقد را چه کسی خواند؟ عقد را در فاضلیان ما خواند که جمعه ملایر بود. 250 گرم نقره بود و یک کلام مجید. تا عاشقانه نوشته‌اید؟ ننوشتم ولی عشق کامل در دل من هست و هر روز شد. ریشتان را رنگ من این کار را نمی‌کردم، پیش آمد. شد که به و به من این است که می‌زنید، رنگ می‌کند. من هم کردم. کسی هم و من کمی زدم و فکر خودکار همه می‌کند. رنگ بی‌ربط مزخرفی بود و اینقدر را خراب کرد که ماندم چه کنم. بعد کمک گرفتم که چه کنم. حنا گذاشتم و خراب‌تر شد. نمی‌توانستیم از بیاییم. به خدایی زنگ زدیم و گفتیم چه کنیم. ما را یکجوری و بازگرداند و رنگ‌ها را کرد. در این هیبت درآمدیم، دیدیم این و دادیم. (می‌خندد) یک روز قبل از رحلت من به آرایشگاه و بعد به بحث داغی هم بود. من را صدا کرد. قبل از آن هم تند با و ایراد بودم. و این موها را کرده، به او این کار را نکند. (می‌خندد) من به آرایشگرم و دیگه هر می‌رویم من هوای را دارم. شما اول در شدید. بله. هم در چهارم و پنجم بودند. شدند؛ که تاسیس شد، و من بودند. بعد به آمدم، چون خانمم علامه درس می‌خواند. تحصیل به آمدم و در صابون‌پز‌خانه شدم. که به تور اول خوردم. در مدنی فلانی شود و خلق‌الله جمع و ما و رای آوردیم. 28 27 بودم. در مجلسی که خاص بود و همه در بودند. یک تعدادی جوان بودیم؛ انصاری، مهاجرانی، الویری، من، عادل اسدی بودیم. از شیراز بله. فکر می‌کردید شود؟ نه، خب در انجمن او ناحیه ای بود که ذهن ما را بود ولی با او کار کردیم. در اول عضو ای که بود. ما یک که رجائی، من، توکلی، منوچهر متکی، پرورش بود و جزو فعال‌ترین اول بودیم. رجائی در جمع ما کلید خورد. ما تیمی که با که حزب با به شدت مخالفت و که پذیرفته نشود، چون در آخرین توافقات رسیده بود که بپذیرد. چرا مخالف چون می‌گفتیم کسی بیاید که قاطع‌تر و خطر ما واضح بود که بنی صدر نیست؛ من را در جلسه‌ای که منزل پدرشان شناختم. فامیل‌های هم آنوقت هم حجاب اجباری و همه جمع بود. از فامیل‌هایش همه جور در آن بود. که بنی صدر شد، من هم کار دست من بود. بنی صدر آمد و فامیل‌ها رفت. من دیدم بلااستثنا با همه خانم‌ها دست داد. در این میان یکی نامحرم هست دیگر! همه که محرم نیستند. من همانجا فهمیدم بنی صدر مقید نیست. شما است. با در آن شدید؛ اختلاف سلیقه‌ها از آن که دعواها شد، چون از حزب (جمهوری اسلامی) بودیم، هم یک دعوای سه جناحی راه افتاد. یک جناح شد، البته آقا را در آن تیم کار کردیم، چون آن اطلاعات رضایی بود و ما روی این خط که رضائی شود. دعوا که شد، سه شد. یک و محمد سلامتی شد. یک شد که وسط بود. یک هم و و بچه های اینطرفی شد. لیدر و شدند. این وسط بود و کسی با او کار نداشت. تیم به من را داد و را هم به متکی یا کسی داد. ما با این دو تا حرف می‌زدیم و به می‌آوردیم، چون کار این دو بهم تلاش هم شد که دوباره شکل که آن افتراق به سرانجام رسید و کاملا از هم جدا و آیت راستی کاشانی هم از حکمی و آن بساط کلا در آن مقطع جمع شد. دوران جبهه و جنگ را هم درک قرارگاه خاتم بودید. سال 64 من شدم. همزمان در کمیته‌ای که ریاست وقت - حضرت آقا - یک عضو شدم. از سال 71 مسئولیت کار و را در دست داشتم. جنگ هم با و - مراوده بله. من در آن مدت را تشویق چون تا آن نرفته بود. که رفت من قول یک ماه بعد می‌آیم. بعد از ان تا 71 که شدم، من یک سفری را به چون در آن مدت کار شد و کلا کردها از رفتند و را گرفتند. در بارزانی‌ها در کرج که شاه با را به کرج آوردند؛ بود. از با نه، ما آن وقت نداشتیم. در آن با بود و پشیمان شده بود. قبولش نمی‌کرد. نامه به بود و این را به من که برگردد. من با از به کار و ما هم سر شروطی با هم و کرد و ما هم او را به ضدیت با بازگرداندیم. به بازرانی در دست شده بود و را به او نمی دادند. این انصاری که معاون خارجه آن در آذربایجان غربی بود و جلائی‌پور که جزو اصلاح‌طلبان است آن در بود. بچه‌هایی که آن در فعال و همه ضد این بودند. ما را وسط و اسلحه و دست او را باز و درگیری کردیم؛ آن را دارد. مشکلات و  را شما حل بعدا و کشت‌و کشتار وسیعی راه افتاد، من این کار را کردم. آن سال 74 که سفر تا به حال در از هیچ کسی حتی از خود رهبرانش هم اینچنینی بودند. سرتاسری شد و یک در جمعیت آن
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سیاسی
راهبرد ترامپ در قبال ایران را چه کسانی طراحی می‌کنند؟

راهبرد ترامپ در قبال ایران را چه کسانی طراحی می‌کنند؟


گروه بین صادق قربانی: اگر های & ترامپ& پیش و پیش کنید، کافی است یک را کنید: & از ها& . کوچکی که در سال 2001 در آغاز به کرد و در این سال ها انرژی تشدید فشارها صرف به اما های بدل شده است. در یک که از حضور & ترامپ& در کاخ می گذرد، که او در در پیش گرفته و پیش از آن این نشده باشد. کارشناسان این در این یک سال صدها مقاله و اظهارنظر در در نشریات مکتوب و های اند و این ها و به های شده اند. از FDD، با کاخ را بتوان در دانست. که در یک سال گذشته موجب آفرینی این شده و را به به بازارهای مردد است. در به بود که & محمد جواد ظریف& تیر ماه گفت: & با اجازه ندادن به در بهره بردن از منافع کامل در عمل نمودن به روح این شکست خورده است.& این از یک سو با اما و اگر ها همواره را در می دهد و از سوی با به های می کند آن ها را از به بازدارد. هیچ کس به از ها (FDD) در این و آن باشد. تحت های ای از سوی شده و بر هر 120 روز این ها را کند. بر این یکی از را که هر 90 روز به ای را کند. در این یک سال، از این ضرب الاجل ها است. وقتی بار در می 2017 های را می او با معلق نگه داشتن های ای، 4 و 3 فرد را به با کرد. یک مانده به های & مارک دوبوویتز& عامل FDD در بود که با ها، های ای کند. او را & و [اعمال تحریم)& نامگذاری و بود با این کار به به به هشدار می دهد. بعد از که FDD بود های ای را کرد و های ای در با & آلبرایت& & علوم و امنیت& که او هم سابقه ای طولانی در نوشت: & این روشن به بانک ها و های ای است که به با هستند: اگر با معامله که تحت مجموعه ای فزاینده از های ای خود را در معرض اید.& در او به می کند تا در به & و سیلی& دهد و در هر ها، های ای را و های ای ای ای که شده و تا هر بار های ای را به های هم است. در این & ایرداتی& می که به ورد های بدل شده و & رفع& آن ها در حال با هستند: دار های ای (بند آفتاب)، عدم با و & ساز و کار نظارتی& . گام از FDD در & عدم و رفع نواقص& بود. در ماه باز هم و در این را به و که او از به ای کند و به و و مد نظر کاخ دهد. این بود که از یک ماه بعد داد. او به را و گفت و به بند & عدم به ایران& و بر را رفع کنند. در حال است. او بار در باز هم با ها، های ای ای کرد و گفت این است که این کار را می کند و اگر و نظر او را از می شود. یک قبل تر، در بود: & پیش بینی: [تحریم] می از [ایران به برجام] می طرح از سوی هر دو حزب ای می های شدید ای در به اعتراضات در می شود. اگر طرح با موفقیت نشود، را لغو می کند.& مجلس نمایندگان در حال بررسی طرحی است که به یکجانبه را تغییر می دهد. & رکس تیلرسون& هم از تشکیل & کارگروه هایی& با مد نظر خبر است. اما در حوزه ای که ردپای FDD در آن آشکار است. که پیشتر شد، در هر جدید که در آن نامی از هست، می توان نقش این را به وضوح دید. سال ها بود که FDD با متعدد و اعزام به شدن انقلاب اسلامی می کرد. بعد از روی کار آمدن این تلا ش ها دوچندان شد. گام اول را در این و با قانون موسوم به & کاتسا& را کرد ظرف 90 روز را سازمانی کند. پس از این طرح، مخالفت از سوی شماری از دموکرات ها و برخی مشاوران شکل گرفت. آن ها معتقد بودند افزودن نام به فهرست های (FTO) می گسترده ای باشد. این بار هم به عمل کرد که مدت ها قبل FDD بود. در مارس 2017 7 ماه پیش از در این را در با & ری تکیه& عضو شورای روابط آمریکا، بود: & اگر این به یک (FTO) با مقاومت روبرو باشد، می از 13224 کند.& در ماه اکتبر را پیش و خزانه داری را بر 13224 تحت های با تروریسم داد. که چند روز بعد & آنی فیکسلر& مرکز های FDD نوشت، داد هم در چارچوب هدفی است که در در هم می شود: ممانعت از گذاری در ایران. او نوشت: & هرچند این در کوتاه مدت حقوقی محدودی اما کل پاسداران، ترسناک به فرستاد که در حال در هستند.& ادعای با آبان ماه امسال، سیا 470000 را کرد که می گفت از مخفیگاه & اسامه بن لادن& در & آباد& پاکستان به دست اند. هرکس مواضع سال های اخیر FDD را می می هدف واقعی این چیست: کردن به با القاعده. & مایک پومپئو& سیا که ویژگی شناخته شده اش تخاصم با بار خبر این را در نشستی به میزانی FDD کرد و به صراحت هم گفت هدف این به است. او در به سوال FDD که از خواست & و القاعده& گفت: & سیا تا چند روز اسنادی را از می کند که کسانی که به این مسئله علاقه دارند، جالب بود.& باز هم اتفاقی که دقایقی پس از این نیم میلیون سند، نشریه & لانگ وار جورنال& ، شاخه تحلیل FDD، بخش از این را که می شد با و تهران را به با کرد. مهمترین سند استناد، جزوه ای بود که شد متعلق به اما نه داشت، نه و نه بود که چه کسی آن را است. بعدا شد سیا پیش از عمومی اسناد، ابتدا آن ها را به اختصاصی در اختیار FDD است. FDD دستکم از سال 2010 بود تا به را به کند. اما این ها در راه به جایی نبرد و اطلاعات ملی در 2017، 6 ماه پیش از دوباره سیا، با مهم و قابل اتکای به دست از شده، & پایان پرونده بن لادن& را کرد. با کار نکنید! & ما امروز مشکلات در منطقه داریم و یک سری کشورها که هم و غم خود را بر این گذاشته اند که ما پیشرفت نکنیم. یک تفاهم که با شرکتی بین المللی می بعضی ها آن ها را فرا می خوانند و می گویند چرا با آن ها اید و با شما کار نمی و اگر خواهان کار با ما هستید با همکاری نکنید. این کار خوبی و در بین همسایه ها بد است و نمی خواهم اسم ببرم و این ها البته غیر از توطئه ها و اسرائیلی هاست، اما یک نباید با این کار را بکند.& این که بود که چند روز پیش & بیژن زنگنه& نفت کرد. او از که به در می آورد، نام نبرد، اما نگاهی به و مطالبی که FDD می از این ها رمزگشایی کند. در فوریه 2016، زمانی که هنوز روی کار بود، و & وینبرگ& FDD و به و از خود به & سلاحی ایران& کنند: & می بازیگران را بر سر دو راهی دهد: آن ها یا با ریاض یا با تهران، نه هر دو.& نویسندگان این با می قیمت نفت را پائین نگه و را از نوشتند: & اگر ها و اماراتی ها خود را متحد ممکن است که بتوانند اقتصاد را بیمار نگه دارند.& در ژوئن 2017 در جریان مناقشه کشورهای حاشیه خلیج گروهی از هکرها & یوسف العتیه& سفیر در را هک کردند. های از واقعیتی پرده که تا آن اثبات آن نداشت: نزدیک FDD و امارات. یکی از این ها به 10 مارس، می داد طرفین در حال ریزی به های با هستند. به بود: & آقای سفیر، متنی که ضمیمه شده حامل جزئیات است که در حال با و با و هم
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : بین الملل
نشست معاون اقتصادی رییس جمهور باروسای دانشگاههای استان یزد

نشست معاون اقتصادی رییس جمهور باروسای دانشگاههای استان یزد


یزد-ایرنا- که به یزد سفر در جمع روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی یزد حضور یافت
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : صوت و تصویر

copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir