بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
خبرخوان »

خبر با برچسب کنیسفر سرلشگر باقری به ترکیه بی‌نظیر بود/تلاش برای ارتقای روابط با همسایگان، از اولویت‌های سیاست خارجی دولت دوازدهم است

سفر سرلشگر باقری به ترکیه بی‌نظیر بود/تلاش برای ارتقای روابط با همسایگان، از اولویت‌های سیاست خارجی دولت دوازدهم است


به تقریب(تنا)، در خبری امروز خود ضمن تبریک و و در به در و به گفت: همه آزاد هستند که صحبت کنند، ما همه پرسی، و آن و به جا و در این داشت. در در گفت: و آن ها است و در این های های آن ها را نشان می دهد و چیز عجیبی انتظار از حاکمیت همین است. وی در اقدام عملی مقابله با ضد برجامی گفت: همانطور که و وزیر در خود گفتند، یکی از اهداف و ویژگی که این دوران داشت، بحث حمایت از بود که از طرق مختلف پیگیری شود؛ یک بحث بین المللی چند است و فکر می کنم بتوانیم در یک اجماع فراگیر حفاظت از آن و را باشیم. در سفر به گفت: این سفر بی بود به در 40 سال در این سطح این سفر که به ترک خوب و مهم و بود و و ای با داشتند. شد این و در نه دور در را این در خاص می و از فاز به فاز خاص می کند و ما می در و این سفر یک جهش و گام در دو بود و فکر می کنم در باشد. در و گفت: با و کمک به صلح و هر چه در و کار با در کار است که مکانیسم آن شده و ما مبارزه با و حفظ صلح و در است. وی بهبود و گفت:روابط دو طرفه ما لازم را دادیدم و در یک واقع بینی بهتر را ببیند؛ جمعی و می همه سرنوشت ساز و تماسهایی و از سوی گرفت. در سفر نماینده سازمان ملل به وین و برنامه هسته با گفت: و شده است و منتشر کرده تماما پایبندی به و نقطه ابهامی اگر تضعیف می کنند یک بیهوده زیرا با دقت خود را می کند و با توجه به وضعیت که یک تفاهم چند تصور بر این است که های نمایندگان در تماس با نیست، اگرچه می سنگ اندازی باشد. وی در و تصمیم های جدیدی که است در این گرفته شود گفت:امیدوارم در شهریور ماه برگزار شود و ما در محور های پیشین خود را با دو دیگر خواهیم داد و فکر می کنیم یکی از ابزارهای و کارآمد است که جایگزین ندارد؛ افزود: روند و کار شده ای را می کند که با کار سفر به متفاوت است. میانجیگری برخی کشورها بین و گفت: ما از هر تحولی که بتواند از تنش ها در بکاهد می کنیم؛روابط دو است و یکسویه و هر دو به برسند تا مراحلی را کاهش تنش آغاز کنند؛ دیگران مراجعه کردند تا در این گام بردارند که هم آن را نفی نکرده اما موفقیتی نداشتند. ریاض سعی کند با واقعیتهای آشنایی بیشتری و با کنار آید. وی در بعد از داعش گفت: اینطور و تناقضات در و داشت؛ اتهامات علیه نابجا و غلط است و هم می دانند چه در مقابل و اگر تلاشهای نبود، اتفاقات تروریستی در اروپا از این حرفها بود؛ است مقتدر و توانمند با ای و نیاز چندانی به نیست. در همکاری های سیاسی و امنیتی و گفت: در طرفین تأکید بر و بود و دو طرف بر این اتفاق نظر داشتند. در بهره از ظرفیت در گفت: در اکثر شهرهای متعددی و نمایندگی های ما این را مدنظر و به رفته و مراسماتی اند، در بیش از به اهمیت داده شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 13 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
حجاج ایرانی بهانه ای به دست وهابیت در مناسک حج ندهند

حجاج ایرانی بهانه ای به دست وهابیت در مناسک حج ندهند


شبستان: گفت: حج از و حفظ امت به های بعثه رهبری توجه کنند تا وهابیت نتوانند بهانه ای بر هم زدن مناسک حج و نشان دادن دشمنی خود داشته باشند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 16 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
بلوچستان را تنگه «اُحد» نظام می‌دانستیم/اهل سنت همه‌جا کنارمان بودند

بلوچستان را تنگه «اُحد» نظام می‌دانستیم/اهل سنت همه‌جا کنارمان بودند


حسن از بچه های است که بعد از به از تهرانی به و می تا به این کنند. او در و بیش از پنج سال طول می کشد و او از آن سال ها و با آن جا خاطرات شنیدنی دارد. تعاملاتی که با سی سال از هم و ای که با کرده، هم با طراوت و شیرینی است. متن گفت وگوی تفصیلی با حسن در منتشر می شود. تسنیم: چطور شد که شما به و رفتید و در به شدید؟ سال 61 ما در بودیم. حاج عضو و به و بچه های صحبت کردند. گفتند: به منزلۀ تنگۀ احد است. اگر مان را آن جا را حفظ کنیم. ما در قلب پایتخت کار می کردیم. هم آب و هوا خوب بود و هم به خانواده داشتیم. این بحث را که مطرح تعدادی از بچه ها عاشقانه پذیرفتیم که به برویم. گفت را به با به و رسیدیم. از و نصب بود و روی آن بود. حاج آقا اول ما از گفتند. از و که به شده بود. شما می و را می که آب و نان شب ندارند. به شهر و ندارند. در فقر و می کنند. سپس روی را و را و هر شهر دادند. ما به انتخاب که به نیک شهر برویم. آن جا یکی از ترین نقاط بود. تسنیم: شما با و مشاهده محرومیت آن ها چگونه ما از که می به نیک شهر برویم، با حاج از بچه های قم شدیم. یک تویتای وانت دستش بود و بار جوانش را آورده بود که باهم به بروند. او و خانمش جلو نشستند و ما نفر از بچه هم که از عقب تویتا سوار و کردیم. آب ای پر از و جانوران دریایی بود را ظهر در خاش خوردیم. چون جاده ها ناامن بود تا قبل از به نیک شهر می سریع کردیم. سی کیلومتر که از خاش خارج وسط بیابان، ماشین جوش آورد و شد. وسط و آفتاب، حاج از شدت تشنه بود. آب هم خود نداشتیم. در دیدیم. با یکی از بچه ها به سمت تا آب بیاوریم. که آب می ای که را هم نمی با دست گفت که پشت آب هست. آن ها پشت آب هست. و آب نیست. آب نیست. آمد و ای را داد که آب بود. ما یک است و هم پر از آبی مثل بچه بود. سگ هم از آب می خورد. آب ما است. ما آب از آن و ریختیم. با دست مان و های آب را ریختیم. جدا و ما آب از آن و ریختیم. آن این ها را از این آب نمی خورد. آن جا تا این حد بودند. شهر خاش بود. در که وضع بود. تسنیم: شما در چه من در بودم. از کار که در آن جا می و بود که در ها میشد. می در اول را جمع می و می که بچه های شما درس بخوانند. بچه های شما و در این که درس بخوانند. می و ای می شد. ها ما را می می کردند! در آن ما بود را به آن ها کنیم. که را و به ما می قَجَر. ها به بچه های می قَجَر. که ما را می می کردند. آدم ای که به شان می شدیم. ما این بر بود که را کنیم. را با های آن ها می کردیم. یکی از ما این بود که به می و دم را جمع می و شان پخش می کردیم. پخش این ها هم ما کلی داشتیم. با این ها نمی که که و ببینند. می این ها اند را بدهند. تسنیم: با به در آن جا از شما با هدف و شما هم آشنایی نداشتند، برقراری با آن ها از چه روش استفاده می ما با ارتباطی که توانستیم با بزرگان و آن ها بگیریم، موفق آن ها را جلب کنیم. ما هیچ گاه به خودسر نمی شدیم. اول می کدخدای را می و ملای ده را می و تایید آن ها را می گرفتیم. این کار بود چون اگر بی به آن ها می شد، هم تابع آن ها بودند. از این کار را نمی کردند. می ما کار را می و کاری به بزرگ نداریم. این باعث می شد که موفقیت آنچنانی کسب نکنند. هیچوقت را بدون همراهی اهل سنت ندادیم صددرصد اهل سنت بودند. ما بچه های هیچ کارها به تنهایی نمی که بخواهند در مقابل ما جبهه بگیرند. در کنارمان بچه های اهل سنت که به ما کمک می کردند. ما می زبان آن ها را بلد نبودیم. تحویل مان نمی گرفتند. با آن ها می پیشرفت کارمان چندین برابر بود. این را هم من بگویم، اهل سنت بلوچستان، مردمان و اگر ببینند، با شما می شوند. برخوردهای و در است. انسان های هستند. بنابراین با اهل سنت آسان است. تسنیم: تجربه خود شما از این و که می گویید چه و آیا هم این و ها دارد؟ در نیک شهر ساعت 12 ظهر موتور برق شهر روشن می شد تا و استراحت وسیله سرمایشی داشته و بعد می شد تا شب. ما در آن جا در چنین شرایطی می کردیم. ها حاضر نمی شدند که به آن جا اما بچه های جهادی که آن جا عاشق کارشان بودند. این عشق به بچه ها را می دیدند، به آن ها می و بین بچه ها و صمیمیت ایجاد می شد. دو سه سال قبل بعد از مدت ها از خدمتم در نیک شهر به روستای مِتسنگِ نیک شهر رفته و بنا بود بعد از آن به بروم. فر نیک شهر از حضورم در آن مطلع شده بود و با من تماس گرفت و از من خواست که به نیک شهر بروم. من گفتم که به و او کرد که به نیک شهر بیایی. فر گفت که پس من در می ایستم تا شما را ببینم. به محل قرار رسیدم دیدم که فر به نفر از معتمدین نیک شهر در راه ایستاده اند. بعد از سلام و دیده بوسی، ما را به به اهل سنت نیک شهر بردند. دو سال قبل به نیک شهر رفتم، اهل سنت نیک شهر با 4 به استقبال فر گفت: حسن جان! بیا و ببین که ما برادران و خواهران درست ایم. که ما در نیک شهر هیچ ای و بعد از ما این را تاسیس و جدید را به ما نشان دهد. ما از دیدن و بعد به دفتر و مهمان شان شدیم. می خواهم بگویم که این چقدر است که شهر به بر سر راه من می ایستد، منی را که سی سال قبل ببیند. ارتباطات آنقدر تنگاتنگ است که بعد از سی سال است. این ناشی از عطوفت و است. تسنیم: این آن جا فقط با شما یا سایر شما که در نیک شهر اند، را با و نیک شهر دارند؟ نه، صرفاً من نیستم. همه بچه ها هم تلفنی و هم به رفت وآمد با نیک شهر دارند. مثال بچه که در پانزدهم رمضان هر سال نشستی و دور هم جمع می شویم. حاج توکلی که قبلا نیک شهر بود و بعد عضو و بعد شد، از اهل سنت این دعوت می کند. این افراد از کلی هزینۀ و مالی می می آیند در یک می کنتد و فردایش گردند. این برخوردها ارزشمند است. تسنیم: شما به عنوان بچه های که در جمع اهل سنت شده بودید چه الزاماتی را رعایت می ما به اهل سنت می رفتیم. حکم بود که در اهل سنت کنید. ما می با مهر می بردیم. خب این زشت بود و به آن ها خورد.کار وجهۀ خوبی و ممکن بود آن جا این کار ما را بی برداشت کنند. وقت ها سهل انگاری و اشتباه کردیم. بعد از این هم که به می آمدیم، آن نمازی را که خوانده سیاسی حساب می و را می کردیم. خدا آیت الله را بیامرزد، ولی در و عضو جامعه روحانیت مبارز بود. به آن جا بود. ما به اتفاق به رفتیم. جا گفت: هیچ کس نباید مهر با بیاورد، ما این جا باشیم. حصیر و سنگ هست، با می خوانیم . ولی فهمید نمازمان پشت اهل سنت را می گفت: شما عمل می کنید؛ این است ما این حرف ها را گوش اما به برگشتیم شروع به خواندن. حاج به شدت عصبانی شد و به ما بچه های تشر زد. گفت: شما (ره) عمل می کنید! چه کسی گفته است که شما را کنید؟ مگر در این و شما بچه های اهل سنت نیستند؟ این ها می بینند که شما می کنید. همه ما را به یکدلی، و صداقت فراخوانده و این کار شما با آنچه از ما خواسته است، تفاوت این عین جمله است: شما دم از می زنید؛ ولی در خلوت کار می کنید. این از ضعف های ما بود. حکم بود و ما از که ولایی تر نبودیم. سرباز و مقلد و می بایست گوش به فرمان عمل می کردیم. طور که حضرت (ره) در کلام و عمل عمل ما هم آفرین می بود. ما البته این موضوع کمی هم به ما گشت. بچه های ناپخته ای بودیم. موقعی که من به وبلوچستان رفتم 21 سالم بود. با تمام های ما آن عاطفه و محبتی که عرض کردم در برتری داشت. اگر شما با آن ها خوش خلق بودی و با آن ها خوب می کردی، با محبت با شما می کردند. خبرگزاری تقریب تنها اقدام به انتشار مطلب بالا نموده و نسبت به صحت و سقم آن هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 17 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
فیلم بیگانه میثاقی با ابردجالان است؟!

فیلم بیگانه میثاقی با ابردجالان است؟!


خبرگزاری فارس-گروه و تئاتر: & بیگانه: میثاق& را از های شده کرد. در & پرومتیوس& این می شود که در دو اثر متاخر شده با دار پیشین در دهه هشتاد و نود قطع می شود. اگر مبنای دار بیگانه، مبتنی بر ظهور، بروز، جدال و نابودی در زنِ این است حتی & آنتاگونیست& & پرومتیوس& و & بیگانه:میثاق& به & بیگانه& اما در و هر دو های & نئوایدئولوژیک& را می می کند. & بیگانه: میثاق& با & میثاق& در در & 6& (Origae 6 ) می شود. هوش (مادر)، به آدم به می کنند. به سراغ جنین های مصنوعی یخ زده در می رود و آن ها را چک می کند و مرحله ای از کشت را به وضوح در مشاهده می کنیم. ناگهان (ابر رایانه سفینه) به اطلاع می دهد یک نوترونی (neutrino) در بخش 106 می افتد. اسکات بر شده است؟ پس از هشدار مادر، به سوی های می رود و از های به صدمه می زند. در ما در این های & هاوکینگ& را به در & بیگانه؛میثاق& می کنیم. از فضا و می شود و مرز های فضا و این ای می شوند. به شکل به می پردازد. فضا و می شود و بشر ای می شود. حین این با می در & پرومتیوس& به تری رخ می دهد. به هیچ شی نمی کند اما و را می کند و را از در های می کند. در & بیگانه: میثاق& ، و (کاترین واترسون) ، در از به در اش در ، می سوزد. از فضا و و هر دو در & پرومتیوس& و & بیگانه: میثاق& ، ای خاص را می دهد در کشف های تازه. به در و بر و & هاوکینگ& ، کشف که بشر را خلق اند، با از و یک تغییر و رخ خواهد داد. کشف بعد زندگی که با تسلط قدرت خداگونه بشر است را کریستوفر نولان در & ای& ( Interstellar ) کرد. در& ای& ، نوعی از رانش ای می شود که بشر بعد شود و از فضا و کند. & بیگانه؛ میثاق& و & پرومتیوس& به کشف & و فضا& و بواسطه از بشر های ای را کشف می کند. اگر & پرومتیوس& را ارزیابی کنیم، در چینش وقایع دراماتیک نخستین برانگیزروایی، نقطه عطف فیلمنامه، از است. در های ابتدایی & پرومتیوس& ، ای را می بینیم که وسائل بیلیادر روی میز در حال خوردن است و با اینکه ندارد، درون از این سو به سوی می غلتد و در افراد پس از این فصل، به تدریج می شوند. چرا در & بیگانه:میثاق& به این دو و از فضای و می و را چاشنی می کنیم؟ دلیلش واضح و مبرهن است، سازندگان بسیار قصه اشان پیش می برند و خیلی فون دنیکنی می اندیشند. فون با & خدایان& و با & در پوست گردو& بنیانگذاران این تفکر بوده اند که بشر خلق شده است. در & پرومتیوس& که & بیگانه؛میثاق& ادامه اش می با پیتر (گای پیرس) آشنا می شویم. صاحب کمپانی & ویلند& ، با گفتگو می کند. در نهایت سه سئوال را را می کند؛ ما از کجا آمده ایم؟ هدفمان چیست؟ مردیم چه می شویم؟ این سئوالات در به هزاره سوم در سال 2091 می شود. با طرح این پرسش درخواهیم یافت که بشرعلم گرایی همچون ویلند، نگره & ابراهیمی& را به هیچ عنوان قبول ندارد و خلقت، خدا و عقبی را بر تعالیم نپذیرفته است. بشر از منظر و حتی سازنندگان و & بیگانه: میثاق& ، سازه ای است که مبدا، و طراحانش را می کند. پای علم به می آید الحاد و کفرورزی از اعماق قلب بشر برافروخته می شود. بشر & علم گرا& با نگاهی با حسادت و کینه به خالقش می نگرد و بهترین لذت بشر تِرنس مدرن، نفی است و بزرگترین لذت ترنس مدرنیستی، نفی بی همتاست. همانطور در دوران یونان باستان، ذهن و قلب چنان طالب انکار آفرینش مخلوق بی که کشف لذت کفرورزی، & ایلیاد و اودیسه هومر& را خلق می کند و گزاره های تعدد و مشابهت خالقان و مخلوقان را در این درج می کند. در & پرومتیوس& و & بیگانه:میثاق& شاهد بازتکرار پیکربندی هومری هستیم و در هر دو کسانی که بشر را خلق اند واره المپ هستند. دکتر الیزابت شاو (نائومی راپاس) و همسرش چارلی (لوگان مارشال گرین) بر نقوش ثبت شده بر دیوارها و غارها در تمدن های باستانی اثبات می که طراحان و در ای دور سکنی گزیده اند. شاو و کاری را می دهند که در دهه شصت میلادی فون داد و مکشوفات مجعولش را در دو & خدایان& و & ارابه خدایان& را به نگارش درآورد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 20 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فرهنگی
مرگ عجیب هوگو چاوز؛ آیا او ترور شد؟!

مرگ عجیب هوگو چاوز؛ آیا او ترور شد؟!


امروزه هم چون خود و از بین فرد افراد تاثیرگذار در مختلف، روی به روش نوینی در ترور، اند. در سال 2013 و پس از & چاوز& ، ونزوئلا، و پس از یک به سر ها افتاد. در این با & اوا گالینگر& در و می کنیم. اوا گالینگر: & چاوز& ، قوی را به مبارزه طلبید و به نبود. من که یک قوی این است که شده باشد. و به طور و غرب را به است. و آن یک می شد. اگر شده چه کسی می در او دست باشد؟! این دور از ذهن که در یکی از خود و او را از کند. آیا شما فکر می که به قتل و اگر به نظر شما چه در این اوا گالینگر: من که یک قوی است. ها و او در طول دارد. مهم این ها 11 آوریل 2002 که در آن به مدت 48 ساعت ربوده شد، اما با قیام بی سابقه مردم و وفادار، به بازگشت. من قادرم با استفاده از آزادی قانون (FOIA) انکارناپذیری از حمایت مالی، و سیا و های به که این بودند پیدا کنم. بعد از این نیز، های و او داشت. از در سال 2004 که ده ها تن از شبه چند روز پیش از این که بود به کاخ و را به قتل در یک در از - که به یکی از به نام & آلونسو& بود - دست گیر شدند. طرح های کم تر شده ای نیز در طول سفر او در ملل در ماه سال 2006 در شهر است. طبق به دست های از در که در یک روی آن شد. این به یک حمل - که از در خطر در مضر - کشف شد. در این شد و های داد که از در آن داشت؛ که می آسیب توجهی به بزند. های از این مراسم، می دهد عناصر در تدارکات این مراسم و نقش است. های متعدد در طول که های و به ضد جاسوسی کشف و خنثی شده اند. که رسانه ای شد، دست گیری & فرانسیسکو آبارکا& در ماه جولای سال 2010 و اعتراف وی به بود. وی با هم دستی & لوئیس پوسادا کاریلس& کوبایی، عامل بمب گذاری در یک هواپیمای این در سال 1976 و کشته شدن 73 مسافر آن بود. پنج ماه قبل از آن در فوریه 2010، زمانی که در مرز داشت، یک تک تیرانداز را در کم تر از نیم مایلی محل دست گیر کردند. در حالی این ها ساختگی می شود که فروان و واقعی در این زمینه دارد. در جایگاه کشوری با بزرگ ذخایر نفتی در این سیاره به مهم منتقد شده بود و به در برابر نشد. وی و به طور و غرب را به است. و آن یک می شد. اگر شده چه کسی می در او دست باشد؟! این دور از ذهن که در یکی از خود و او را از کند. در سال 2006، مدیریت و کوبا را در اداره ملی تشکیل داد. این اطلاعاتی، عملیات های مخفی را توسعه داد و های سری را در مرکزی مرکب از CIA-DEA-DIA در هدایت کرد. قطعه ای از این پازل را که می توان هم گذاشت، شناسایی چند نفر از به که در های طولانی مدت بدون مانع به او دست رسی داشتند و پس از مرگ از فرار و با همکاری اند. اگر از طریق گرفتن در از خطرناک یا آلوده شدن به یک ویروس سرطان زا شده طبیعتاً این کار باید کسی که دست رسی به او و اعتمادش انجام گرفته باشد. & سالازار& کیست و چگونه به های متصل شده است؟! & سالازار& حدود هفت سال یکی از مشاوران بود. او یک سرهنگ دوم در دریایی بود که در 2002 پرچم را به نشانی نجات از سقف پادگان در کاخ بر افراشت و از آن به ناجی شد. او نمادی از مسلح وفادار شد که به شکست کمک کرد و پاداش، او را به یکی از خود داد. هم و هم مسئول قهوه و وعده های غذایی به که در او می ایستاد و با او به جهان سفر می رفت و در رویدادهای بود. من می کنم او مدت با در تعامل است. او مهر و موم های یکی از های آشنا به بود. یکی از اعضای کلیدی دایره محافظان با دست رسی و اطلاع از رفت وآمد محرمانه، روزمره، برنامه و معاملات بود. پس از مارس 2013، به دلیل خدمات و وفاداری گسترده اش به بخش & دیوسدادو کابلو& (رئیس مجلس ملی ونزوئلا) منتقل شد؛ که پس از جمهور، مندترین و محسوب می شد. یکی از بود. در طول تا مرگ او باقی ماند و حتی از گروه به او تر بود. های تکان دهنده در دسامبر 2014، داد که که با خانواده خود تعطیلات به اسپانیا به طور مخفیانه به است. گفته می شود هواپیمایی که با آن به رفته، به DEA است. های اعلام اند که او به به در مقامات که در یک حلقه سطح از قاچاق مواد مخدر مرتبط اند می است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
پس از مدت‌ها سازوکار جدیدی در وزارت خارجه به عنوان معاونت اقتصادی به وجود آمده است

پس از مدت‌ها سازوکار جدیدی در وزارت خارجه به عنوان معاونت اقتصادی به وجود آمده است


وزیر کرد: ما سعی در عمل کنیم. سازوکار جدیدی در وزارت امور پس از مدت‌ها به عنوان معاونت به وجود آمده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری ایلنا
موضوع : کل اخبار
ستاد زن و خانواده را فعال می‌کنیم/ جلساتی را با حضور تمامی طیف‌های سیاسی برگزار خواهیم کرد

ستاد زن و خانواده را فعال می‌کنیم/ جلساتی را با حضور تمامی طیف‌های سیاسی برگزار خواهیم کرد


معاون گفت:ستاد زن و را کرد. این را کنیم. برای و مسائل آن برنامه‌هایی داریم. درصدد آن هستیم جلساتی را با تمامی طیف‌های سیاسی و جناح‌ها کنیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری ایلنا
موضوع : کل اخبار
پروژۀ غرب شکست خورد، اما نبرد ادامه دارد/ اصول ما درخصوص مرکزیت مسأله فلسطین تغییر نکرده است

پروژۀ غرب شکست خورد، اما نبرد ادامه دارد/ اصول ما درخصوص مرکزیت مسأله فلسطین تغییر نکرده است


به تقریب(تنا)، اسد" روز در این گفت: در طول هدف و کسی که بر این هدف کنترل گسترده ای بر تصمیم گیری ها در خاورمیانه و که ای مهم و در بین داشت. اسد گفت: در این های را ولی در غرب خورد. وی با به غرب یکه تازی در جهانی، افزود: سخن از پروژه غرب، به معنای ما نیست، زیرا همچنان ادامه دارد، نشانه های موجود است. اسد کرد: بسیار از شدن است. اسد با به با جنگ گفت: که با جنگ می که ای دارد. اسد کرد: که در ها به و است. با به و این از حل گفت: با از و طرح ها با و به بودند. وی افزود: هدف از طرح ها و به بود که از به دست یابند. اسد داشت: اگر ها به می شد و تا این و کنیم. گفت: از همان روز اول با کردیم و تا زمانی که حتی یک تروریست در خاک با آن می کنیم، و با هدف اصلی و اساس هر اقدامی است که می دهیم. اسد کرد: جنگ رسانه ای و روانی طی سالهای گذشته، است بر تلاشهای ما در با تأثیر منفی بگذارد و یا اینکه تردید وترس در دل ما ایجاد کند. گفت: طرف ای حامی است و ما به آن نداریم. اسد کرد: ما در حال تشکیل هایی گفتگو با های کاهش تنش جهت به هستیم. اسد گفت: جانفشانی و فداکاری و همپیمانان و دوستان، در نبردها ثبت شد، و الگویی نسلها در پایبندی به کرامت و عزت ملی بود. اسد کرد: ما به پی در پی در حال تحقق دستاورد هستند و مختلف را از دست آزاد می کنند. اسد کرد: روسیه از خود از با همه امکانات -برای مأموریت خود در تروریسم- دست نکشیده است. کرد: هر تبعه که در خاک حضور اشغالگر است. وی افزود: طرف ای را به عنوان یک شریک و یا تضمین کننده نمی دانیم، و به آن نداریم. اسد کرد: با برخی کشورها که به راه حلی در هستند، تازمانیکه روابط خود را با قطع نکنند امنیتی نمی و سفارت بازگشایی نخواهد شد، و نقشی در حل بحران نخواهند داشت. اسد گفت: برخلاف آنچه فکر می ما در انزوا نیستیم؛ آنان به غرور اینگونه فکر می کنند. کرد: اقتصاد وارد مرحله بهبود شده است؛ این روند کند و پایدار است. اسد داشت: اقدامات در ملی، فرصتی توقف خون ریزی ها و بازسازی است. اسد کرد: اجازه نمی دشمنان آن چیزی که نتوانستند از محقق از سیاست عملی کنند. اسد گفت: در اصول ما درخصوص مرکزیت مسأله فلسطین و از جنبشهای را تغییر نداده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
کشته‌شدن یکی از فرماندهان الشباب در کنیا

کشته‌شدن یکی از فرماندهان الشباب در کنیاتاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی
موضوع : بین الملل
​صدور حکم بازداشت نتانیاهو در دادگاه اسپانیا

​صدور حکم بازداشت نتانیاهو در دادگاه اسپانیا


به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، در را کرد که بر آن و 6 نفر از مقام های و به به مرمره در سال 2010 مجرم شناخته و اگر پای آنان به خاک برسد به محض شد. که حکم شده از: و به جنگ و الی دان و بنی وزیر. این به را با نام 7 می که ای از و در های کلیدی درباره مسائل امنیتی اتخاذ کند. الیزر ماروم، رئیس ارتش و فرمانده ارشد وقت که عملیات را راهبری می کرد نیز در معرض دارد. امانوئل ناشچون، سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی شنبه شب گفت: ما دستور دادگاه را تحریک آمیز می دانیم و تلاش می در همکاری با مسئولان اسپانیایی، فرمان را لغو کنیم. در سال 2015 نیز در برای به دلیل اقدام در به غزه کرده بود. در رویدادی که در سال 2010 اتفاق افتاد، از حقوق بشر و تر از با چند راهی غزه تا محاصره نوار غزه را بشکنند. بیشتر ها را متوقف کرد و کنترل آنها را بدست گرفت اما کماندوهای پس از سوار شدن به مرمره، با درگیر شده و چند نفر را کشته یا زخمی کردند. در این حادثه 10 تن از جان باختند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : سیاسی
مدیر نشر و کتاب‌فروشی ثالث از طرح حمایت از کتاب‌فروشی‌ها گفت

مدیر نشر و کتاب‌فروشی ثالث از طرح حمایت از کتاب‌فروشی‌ها گفت


محمدعلی در گفت وگو با ایران (ایبنا)، درباره چاپ و نشر به ها گفت: و دیر به ها پرداخت. تا پیش از طرح های و ها چندان موثری و کمک به ها بود. طرح و از طرح های در از ها و مخاطب های است. چند های است. یک اقتصاد دان جای تعجب دارد، در که به عنوان کننده چند است؛ این صنف و کاسبی چطور به حیاتش می دهد. ما با های و ها به فکر ها باشیم. نشر و و در های ها را شد و گفت: و شدن های آب، و ها به نمی شود و این کار را ها سخت می کند. این در است که در ها از های برخوردارند. ای به ها تا رونق بازار نشر هرچقدر هم آثار ارزشمند کنیم، وقتی نداشته نمی توانیم موفق عمل کنیم. نشر گفت: در احمدی نژاد، شرایط بدی بر اهل قلم و نشر رقم خورد. اما در نخست حسن روحانی با سیاست های درست و منطقی در و بهتر شد. برخوردهای سلیقه ای در معاونت هستیم. این روزهای نشر دوران بازسازی نشر است. با ایده آل فاصله بسیار زیادی داریم. در بخش صدور مجوز های قانونمند هستیم. این و فروش، بر گسترش فعالیت ها و ماموریت های ی و هایب تاکید کرد و گفت: وقت آن رسیده همه جای ها به بخش و ها شود اما اساسی در این راستا نگرفته است. کارهایی برگزاری نمایشگاه به بخش شود و از آن پس و نقش نظارتی و خودش را از دور کند. از طرفی وظیفه نهادهای نشر است که با یک ریزی هدفمند به اقدامات واگذارشده بپردازد. در واقع ما در راستای اصل سازی تلاش کنیم. ما آمادگی لازم قبول های را نداریم کار اصولی و علمی گرفته تا بتوانیم براساس یک کار را پیش ببریم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
نقش بی بدیل مساجد در کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه

نقش بی بدیل مساجد در کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه


خبرگزاری شبستان: گفت: بین افراد و به قدری عمیق باشد که از طریق به حل مشکلات پرداخت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : مذهبی
قزوینی:علمای شیعه هیچگاه فتوا به تکفیر اهل سنت نداده‌اند/عباسی:امکان تقریب از جانب «آل سعود» منتفی است

قزوینی:علمای شیعه هیچگاه فتوا به تکفیر اهل سنت نداده‌اند/عباسی:امکان تقریب از جانب «آل سعود» منتفی است


خبرگزاری فارس، آزاده لرستانی: پس از سال های 2013 و به 2014 که گروهی متشکل از مسلمانانی تندرو که خود را جهادگر می به های و را در و از این کشورها را به خود درآوردند. که نام & داعش& در های نشود. فیلم های وحشتناک این بر ها و بی به مدد دست به دست می شود و هم پر بازدیدند. در البغدادی در هاله ای از ابهام و پایه های خودخوانده اش در سایر نقاط نیز متزلزل شده است. با این حال & داعش& را شکل داد همچنان سوژه جذابی محققین است. به منظور با آیت سیدمحمد حسینی مدیر و حجت حبیب نویسنده & ها و ها& در & فکر تکفیر& ، را با & ور شدن در و شکل داعش& آیت گفت وگو می کند که در صدر و راه حل آن را بر گفت وگو هدفمند می داند و حجت هم از نقش اهل سنت این سخن می مشروح این میزگرد را در بخوانید: سلفی­ های جدید/عکس العمل اهل سنت در ابن *زمینه و مبانی گروه­های می­ چرا از اهل سنت شاهد شکل­گیری که نه فقط اهل سنت را به می کنند؛ آن حرمت که هژمونی فرق است را به زیر پا گذاشته می گذارند؟ -آیت قزوینی: در با گروه­ های ـ که در این سه و سال تحت و ­های با به چند بحث یک می­ و کجا و به این و این سلفی­ های کجا است. اما این ها، به بر می­ که 21 سال ، و اکرم(ص) و در سال در مکه زیر بار سربازان به که امیرالمؤمنین(ع) در نامه 16 نهج ­البلاغه قسم و غلیظی یاد می کند که: & و الذى فلق الحبه و برء النسمه ما اسلموا و لکن استسلموا و اسروا الکفر& ، دودمان بنی ­امیه و که در مکه به در به کفرشان را از ترس مخفی و در جنگ یارانی کفر و کردند. هیثمی از اهل سنت متوفای 807 در جلد اول & مجمع ­الزوائد& 113 را از قول عمار که در فتح مکه نشدند و به کردند. اسلاف اینان در جنگ بدر، حتی در جنگ احد و احزاب، زخم ­خورده شمشیر به اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) و فرصتی عقده گشایی بودند؛ بعد از نبی مکرم(ص) با راه اندازی جنگ جمل و خصوصاً جنگ که 18 ماه طول کشید و بنا به نقل یعقوبی بیش از 100 این فکر در شد که آن سمت و سویی که و می­روند، سد شود و را از اکرم(ص) و اهل بیت(ع) برگردانده و از به اهل بیت(ع) که را به فراهم می شود. مروان، در نبوى، ابو ایوب اکرم(ص) را مى یند که روى قبر و با راز دل مى و اظهار عشق و مى او را و گفت: & أتدری ما تصنع؟& ؛ مى چه کار مى به او مى دهد: & جئت ولم آت اللّه(ص) یقول: على إذا إذا غیر أهله& ؛ اکرم(ص) ام، خاک و سنگ ام. از گرامى(ص) که مى فرمود: که هاى در غصه غصه و است که مثل تو در باشد.(مستدرک ج 4، ص 515؛ ج 5، ص 22) و یا بن به آمد و کرد که قبر پیامبر(ص) وار مى گفت: لهم! ، ألا أنّ خیر من رسوله؟!(شرح نهج ج 15، ص 242، ص 106)؛ مرگ بر این ها که بر هاى مى ـ ـ چرا این ها نمی قصر مگر نمى که خدا هست و از و خدا است. پس این فکر در قرن اول شکل ولی این فکر را با مسلمان­ ها بود و و بودند. در قرن ابن­­ این فکر را پی­ می­ کند و به و تحریک­ آن را در می­ کند و هر را شرک و قتل می کند که عده ای بی خبر و در هم این شده و از آن استقبال کردند. در مقابل، اهل سنت قیام شافعی­ ها، حنبلی­ ها، مالکی­ ها چند بار ابن­ را محاکمه و به و تعهد که از سخن نگوید، به ساحت نبی­ اکرم(ص) اهانت نکند، به حرف کفرآمیز نزند. ابن هر بار بعد از آزادی از به سوء خود می داد تا آخرین بار در سال 728 او را دستگیر و در قلعه دمشق زندگی­ اش خاتمه یافت. های در سه و بعد از او فقط شاگردش، ابن­ قیم جوزیه او را در کرد و به تدریج او در زاویه فراموشی تا تحت در قرن دوازدهم شکل و این وحدت، استخوانی در گلوی اروپایی­ ها و غربی­ ها شد و در تلاش از هم پاشی این امپراطوری، اطاق و هزاران ساعت هم اندیشی از همپاشی و تجزیه و مسلمانان. منجر به بهایی گری در گری در و در شد. در و با ایستادگی در بساط علی باب و گری، در کمتر از 25 سال این آشوب برچیده شد؛ این آثار کمی و نبود. ولی در سعودی، محمد­بن جد فعلی، شیخ آل شیخ و محمد­بن جد سلمان، فعلی با یکدیگر عهد و پیمان بستند و با از مستشاران نظامی بریتانیا، کفر محمدبن­ و و از طرف می به که همه سنی - در - را و آن ها را به غنائم و در مدت کلانی را کردند؛ نیروی قدرتمندی به دست و را تحت سیطره خود در و بعد از آن در سال 1217 هجر­ی­ را کردند. جمیل صدقى زهاوى از علماى اهل سنت در باره به مى نویسد: از زشت کارهاى در سال 1217، قتل عام است که بر صغیر و رحم نکردند، کودک شیرخوار را در آغوش سر بریدند، را که فراگرفتن و حتى گروهى را که در به قتل رساندند و ها را که در آن ها تعدادى و نسخه هایى از بخارى و مسلم و هاى حدیثى و فقهى نیز در کوچه و بازار افکنده و آن ها را پایمال کردند.(الفجر الصادق، ص 22). از ستم مسجدالحرام و بر بود سخت به وحشت افتادند، گویا که قیامت برپا شده است. زمانی که و چهارگانه اهل سنت از مکه مکرمه و بلاد اسلامى اداى مناسک حج به کفر حکم و بر مکه تا با به برخیزد و که بر است تا در این شرکت و در شدن شهید خواهند بود.(سیف الجبر المسلول على الأعداء، ص 2) ولی از که و امکانات وسیعی به مکه و جده و در کمترین مدت را و در نهایت یک نوپایی را در سال 1157 کردند. این در یک خلاصه ­ای از پیشینه کار سلفی­ هاست که هم شما می­ را آتش می­ در می­ ما به شیخ­ ابن­ این کار را در یک ما است! هر می­ آدم می­ و سر بچه را می­ را به محمدبن­ و ابن­ می کنند. و ­ای این است که آدم­ های در پخش شده که با می گوید: من سر 385 نفر را آیا این است که از شده این این چیست؟! ابن­ به روی کار است که: راه شدن در و آن به و هم داد و کرد که به پیغمبر(ص)، امامان(ع) و می از هستند! این یک ای که ما به از این یک بحث است که با و با سنت پیغمبر(ص) نمی­ کند. یک با من در ­ای که سال 82 با در از او شما را می­ گفت: شما به جای یا می­ یا یا این شرک خود هم به در ­اش جلد اول جلد 147 می­ گوید: & من جعل أنه والدم& ، هر کس بین و خدا 4 حکم اول این که دوم سوم است و هم است! آیا این را از چون این یا بر یا بر می که این نظر می­ دهد در آیه 35 می فرماید: & یا و الوسیله& ؛ بین خود و خدا در آیه 97 می ­آیند را بین و خدا می­ دهند: & یا لَنا& ، یا در آیه 64 می فرماید: & وَ رَحیما& ، کسی او را خدا را می­بخشد، این قبل از ما به برسیم. من این را گفت: این به پیغمبر(ص) در از قول دوم شده که می گوید: & انا کنا بنبینا& ، ما به می­ شدیم. گفت: نه! پیغمبر(ص) از از این نه ما را می­ نه ما را می­­ و نه بر به ما و من از روایت­ ها را او خواندم. گفت: دین را یا ما بعد از پیغمبر(ص) که پیغمبر(ص) و گفتم: ای شیخ! از شما این را با می­ گویید! و نقل مى کنند: & قحط فی زمن عمر رضی رجل إلى قبر صلى فقال: یا اللّه! هلک لأمّتک...& (دلائل ج 7، ص 47، ابن ابى ج 7، ص 482 ج 44، ص 346 و ج 56، ص 489، ج 3، ص 1149، ج 3، ص 273)؛ در و قبر پیامبر(ص) آمد و گفت: اى خدا از طلب کن. خدا(ص) در به آن مرد فرمود: نزد عمر برو و از من به او و بگو: آمد و شد و بگو: را ساز. آن مرد را عمر نقل اشک از عمر شد و گفت: و ولى و بودم. او گفت: همه این و گفتم: شما می ولی ابن­ حجر از اسوه­ های اهل سنت در فتح ­الباری جلد 2 412 می­ ابن در و جلد 7 105 می­ گوید: این طور او شد، گفت: کتاب­ ها را است یا می ­گویند، را باز در که است و بین یک چند نفر من هم با یک طرف من به ما کار را بیش از این اگر در بحث کم به می تا کار به برویم. شما چه را حذف به 20، می شود با این و این که در در یک نمی­ بدهد. این ها می­ هر کس است از که به هیچ نه با نه با سنت نه با نمی­ در & السنیه& جلد 10 328 از قول می­ اگر یک یک و ترک آن شهر و آن از دم قتل­ عام این چه است؟! یا در جلد 4 204 می­ گوید: اگر کسی ولو از روی به او زده یا اگر کسی عید فطر یا عید یا اگر وضو می­ نیت وضو را به این است! این که همه زمینه­ ساز یک فرقه­ ای به نام که این شود که در اگر بی­ کم­ که به بچه را از دست می­ می­ می­ روی می­ و به می­ در از آدم حتی در ارتش­ ها، یا می­ شود و هم از و به دور هستند. این سابقه­ و و آن را می سازد. علل از ها *چرا از اهل سنت این -آیت قزوینی: ­ای که ما دقت که به در خود که ما حزب­ به یک در و معادلات که ما طراحی می­ همه را به هم می­ زند، به فکر افتادیم یک چیزی شبیه حزب­ در گزینه این است که راه بیندازیم، در و از آن طرف هم مدعی ما می­ با کنیم. اما چرا از کسی به این سمت نمی ­رود، اکرم(ص) فرمودند: & إنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ کِتَابَ اللهِ وَ عِتْرَتِی أهْلَ بَیْتِی إنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِی& من بعد از و عترتم را به یادگار می­ گذارم، اگر در سایه این و عترت حرکت هرگز گمراه نخواهید شد، امتیازی که و هیچ یک از اهل­ بیت در و در است و لذا این اهل­ بیت، بچه ­ها را در هرگونه هجمه­ های واکسینه می­ روی این جهت ما می­­ در اگر هم گرفته، جنگ شرافتمندانه بوده، نه بچه را چشم سر و به تحویل بدهند و پدر و بچه را یا افرادی را زنده آتش بزنند یا روز عید چند نفر را و بگویند این ما بود از ما بپذیر! همه نشانگر دور افتادن از اهل­ بیت و عدم به اکرم(ص) است. *در مکتب اهل بیت(ع) چه نکاتی است که می ­شود در به سمت اهل سنت نرویم یا بخواهد را -آیت قزوینی: یک ­ای در نهج ­البلاغه خطاب به ­اشتر نخعی که را به مصر می فرستند- این با طلا شود و در روز نصب­ العین ما شود- می فرمایند: می روی دو & أَخٌ فِی الدِّینِ وَ نَظِیرٌ فِی الْخَلْقِ& یا تو یا خلقتی تو شما یک وجه شما می­ لا اله الا و ­الله هستید، هم گوینده ­ها یا نه یک تو او هم خداست، کنی این تو طعمه و هر بخواهی در دخالت یا از امیر(ع) است که می فرمایند: فَأَحْبِبْ لِغَیْرِکَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِکَ وَاکْرَهْ لَهُ مَا تَکْرَهُ لَهَا آن را بپسند که خود می­پسندی و مپسند را که خود نمی­ پسندی، این شاکله را بازسازی می­ کند.(نهج 31) یا عبارت از امیرمؤمنان علی(ع) است که & الدهر یومان: یوم لک و یوم علیک& دو روز & روزگار است آنکه گه عزت دهد گه خوار چرخ بازیگر از این ها دارد& ، یک بار خدا به تو عزت و یک هم از تو می­ گیرد، & اذا کان لک فلا تبطر& آن روز که ظلم در تعدی & واذا کان فاصبر& ، یک می­ بینی از دست تو شکیبا باش و تحمل کن.(نهج حکمت 407) باز یک زیبایی یکی از که من و هر وقت هم بحث کردم دیدم روی تأثیرگذار این است که حضرت(ع) می­ فرماید: ‏ & أَحْبِبْ‏ حَبِیبَکَ‏ مَا مَا وَ أَبْغِضْ مَا مَا& (نهج حکمت274)؛ با کسی که و هستی باش و زندگی­ات را به او نگو در تعامل با هم­نوعان خود باش، نه به آن ها با نظر حقارت کن، نه صمیمی باش که زندگی­ ات را در او دهی، چون رفیقت یک با تو بد زندگی­ات را برملا می­ کند و تو را رسوا می­ کند. کجاست با دشمنت هم مدارا کن، اگر با کسی دشمنی پل­ ها را خراب پرده­ ها را پاره آبروش را نبر، رسوایش چون & عسَى مَا& یک با او آشتی و شدی، اگر پرده­ دری هر وقت به چشم های او می­ کشی. شما این را کجا می ­توانید کنید؟ در و دین؟! این امیر(ع) فقط مخصوص است و کسی به جز علی(ع) نمی حرفی بزند و عمل علی(ع) گفتند: & بِلاَدَکُمْ بِأَشْمَالِی وَ رَحْلَتی، و رَاحِلَتى، هَاهِىَ فَإنْ أَنَا خَرَجْتُ بِلاَدِکُمْ بِغَیرِ مَا فَإِنَّنِی مِنَ الْخَائِنینَ& .(بحارالانوار، جلد 40، 325)؛ من شدم، لباسم همین­هاست که تنم من من هم ها است که می بینید، اگر یک دیدید از شهر شما رفتم بیش از این لباس با بیش از این و بدانید علی جزء خائنین است. می­ اموالشان را بدهند، بنیان گذارش امیرالمؤمنین(ع) است. حرف می­ زد و عمل می­ ما یک الگویی است که هم الگوی و شهروندی لذا با این الحمدلله ما در این 14 قرن بیمه و قدرتی هم داشتند. از منادی حتی فرمودند: & أَلاَ مَنْ دَعَا إِلَى هذَا الشِّعَارِ فَاقْتُلُوهُ، وَلَوْ کَانَ تَحْتَ عِمَامَتِی هذِهِ& (نهج 127)؛ اگر کسی دم از زد و زیر عمامه من بود او را عزیزترین عزیز من دم از زد بین و سنی زد، او را چون می­ کند و هم می گوید: & وَالْفِتْنَهُ أَشَدُّ الْقَتْلِ& (البقره: 191) از می کردند/فتوای نوح *همین موضوع بحث است که اهل سنت می ها هم این کار را کم نکردند و از صفویه نام می برنند، های هم ایرانی ها را با نام الجیش الصفوی نام می یک مقدار به این بحث بپردازید که در آن چه -آیت قزوینی: در این سخن زیاد این قضایا و هیچ از موافق سنی­ کشی این آقایان یک ما بیاورند که یک فتوایی از سنی شده از می از باب شاردن از به نام ملاکاظم نام می برد و می نویسد: از اخلاق و عادات شاه ثانی مذمت می کرد و کار را به رسانید که می گفت: این پادشاه، دائم الخمر و در شده، الطاف خداوندی شامل او بایستی او را کشت و به جایش یکی از پسران شیخ را که نوه شاه برگزید.(سفرنامه شاردن، بخش اصفهان، ترجمه: عریضی، ص 114) ولی موارد زیادی که مزدور که تحت های فاسد می به قتل می که من دو ذکر می کنم: اول: در قرن 11 سلطان مراد چهارمین عثمانی(1032 - 1049 ه) به کند و راهی جز از طریق ور ساختن مذهبی نداشت و از این روی دست به دامن اهل سنت شد و منافقی غیر از نوح نداد، وی شنیعی کرد که: & من قتل رافضیا واحدا وجبت له الجنه!& ؛ هر کس یک را بکشد بهشت بر او می شود تا که نوشت: & ومن فی کفرهم وإلحادهم ووجوب قتالهم وجوازقتلهم، فهوکافر مثلهم! . . . فیجب قتل هؤلاء الأشرار الکفّار، تابوا أولم یتوبوا . . . ویجوز نسائهم.. و ذریاتهم تبعا لامهاتهم& ؛ هر کس در کفر و الحاد و جواز قتل و درنگ کند نیز است و این اشرار و کفار چه و یا ، است و اسیر و فرزندان خردسال نیز است. اصل و متن این را ابن عابدین از فقهاء احناف در تنقیح الفتاوی الحامدیه: ج 1 ص 102 مفصل ذکر است. گفتنی است که این اهل سنت ولی ظالم و این شنیع را ملاک کشی به که از 17 رجب سال 1048 تا 23 محرم سال 1049 که آتش جنگ و کشی فقط در شهر حلب حدود 40 نفر شد.(رجوع شود به: مجله تراثنا ج 6 ص 38 از مؤسسه آل البیت و & موقف الشیعه من هجمات الخصوم& ص 10 سید عبد العزیز طباطبائی) روایتی از در خان دوم: بنا به نقل طالب قندهارى که در نگاهى به و حال ص 24 می نویسد: کفر و زندقه و ها محرز شد. ما [اعضاى دادگاه] در عالى شریعت نبوى کابل به و کفر ها حکم مى و کشتنشان را ـ و ـ مى دانیم. ما از را متمرد، و مفسد فى الارض مى و آنان، متفرق کردنشان، و به اسارت بردن شان عین جهاد، مایه استوارى دین و به منزله یارى رساندن به و بود. و به آن خان در افغانستان، بحث شیعه­ کشی را راه انداخت به که: صحنه هاى قتل عام و و پیرمردان در سرزمین هاى نشین، را به کشتارگاهى حقیقى بدل کرد. گورهاى کنده مى شد و را در آن دفن مى کردند. مساجد را روستاها را مى سوزاندند و دام ها را از بین مى بردند. را از به خاک سپردن مردگانشان باز مى آن سان که جسد مردگان در هاىشان متلاشى مى شد و در بیمارى هاى مسرى شیوع یافت... دست و پاى بازداشتى را قطع و را به حال خود رها مى تا بمیرند ... فرد را بسته، در سگان درنده و گرسنه مى و سگ، او را زنده مى خورد... و شیرخوارگان را پیش روى مادرانشان سر مى و دختران و را در کسان شان تجاوز مى ... گوش و بینى اسیران را مى و سیخ گداخته در چشمانشان فرو مى کردند... تفریح و سرگرمى بود. از و آل است *با به نقش و مخرب آل سعود، چرا تا نتوانستیم با به یک نقطه مشترک و با بتوانیم و امنیت را به برگردانیم؟ -حجت عباسی: ما دو اختلافی داریم، یک اختلافی، اعتقادی از و آل است و هم در صحبت­هایشان به این از مفتى عربستان، شیخ بن باز استفتا شده: با به شما از نظرتان و اهل سنت چیست؟& من خلال معرفه سماحتکم بتاریخ الرافضه، ما هو موقفکم من مبدأ بین أهل السنه وبینهم؟& . در است: & بین أهل غیر ممکن؛ لأنّ مختلفه ... فلا بینهما، کما أنّه لا بین الیهود والنصارى والوثنیین وأهل السنّه، فکذلک لا بین أهل السنّه؛ لاختلاف التى أوضحناها؛مجموع فتاوا و مقالات بن باز، ج 5، ص 156. و اهل نیست؛ عقاید این دو با هم سازگارى ندارد و هم‏بستگى امکان‏پ ذیر نیست. همان‏گونه که نمى‏ شود یهود، نصارى و بت‏ پرستان را با اهل سنت در جمع کرد و کرد؛ هم‏چنین به سبب اعتقادى که و اهل هست، امکان‏پذیر نیست. همچنین در التقریب(براى ر.ک: بین أهل والشیعه، ج 2، ص 253 ، (چاپ پنجم))که با مکه و در سال ‏هاى شد، نخستین پیش شرط و با را اثبات بودن دانسته ‏اند. هر وقت خواست به کردند/آل خط است! چون یک است که از چون کسی جزء و بقیه ­ها و اهل سنت ساکنین اسلامیه چه خاورمیانه و غیر خاورمیانه، را در هر محق می­ دانند، اما را هم که و گویندگان شهادتین را هم می­ و لذا با می­ نشیند و گفتگو می­ کند اما تفکرات و را هر کسی که اعتقاد به نداشته و نباشد، می­ و الدم، همزیستی با و گفت وگو با از این حیث است که را نه باطل می­ و ­الدم و واجب­ القتل می­ دانند. پس به قتل و می­ و این را می­ شوند. لذا هر چه که جلوتر می ­رویم حتی گاهی اوقات از حیث و جنبه دوم که عرض خواهم کرد تا می ­آید به باز که می­ و و می­ به بنای بر یک عجیبی سیدحسن نصرالله که می­ برخورد ما با دشوارتر حتی از چون اگر را رها و ما به شما نداریم، با شما برخوردی نخواهیم اصل موجودیت او را بپذیریم، از ما حل شد، است اساساً ولی از ما با حل شد، اما ما با & وجود& می­ گوید: حتی اگر با من دوستی می­ نباشید! اصل ما را به هیچ نمی­ بپذیرد و این ­ترین مانع است. شما ببینید است با دشمنان همدست بشود، اما با آنهایی که است چرا با همان­هایی که نمی­ جنگند؟ چون معتقدند: شرک است! پیرو یک دین یا ادیان الهی یا غیرالهی در از شرک است و تشبیه می­ و می­ پیامبر(ص) با آن می جنگید، حتی شدیدتر از اهل ما هم با بجنگیم، و اهل که ما که اصل و است را بپذیرند، می ­گویند ما در به یهودی­ ها و مسیحی­ ها و ما با است. بخش دوم هم به بحث بر می که از ابتدای آن ها در پشت در استعماری را از آل از به بنا را بر آن ها از که خط هم خط می­ پشت با رفت و آمد و این رفت وآمد علنی هم شده است.پس یک راه تا آن هدف را که و اهل سنت و در رأس و بحث جبهه مقاومت به بهانه­های سیاسی، اهدافشان را به نوع جبران کنند. در اصل در با و بود که های را به جان انداختند. ضد تقلیدی اهل سنت را هدف است *چرا ما از ظرفیت ­های اهل سنت و این آتش نکردیم؟ -حجت عباسی: دو یکی وهابیون مستمر تبلیغی و دادند. ­های متعددی را در اروپا و و با قوا میدان که ­اش این شده اما در عین حال از اهل سنت که ما مخالف آن ها و بر ضد و بر ضد اما در نظر که اهل سنت به گوش نمی را از گوش به حرف و ضد تقلید راه که لازم از تبعیت جالب اینجاست که یکی از بزرگان الازهر می گفت: ما که طی دو سه سال، چهار- پنج و مطلب می­ خوانند و به می­شود که شما خودتان مجتهد هستید و می توانید و نظر بدهید که در می ­ایستند. بحث دوم & رسانه& در این غالب در در است- سایت، انتشارات و شبکه­های ماهواره­ای و پرحجم- بزرگترین اجلاس ضدتکفیر و ضد در چچن می­ شود اما بازتاب آن که عربستان­ می­ بخشی از آن را در و می اهل سنت بازگو می اما چند و یا در عربی توانسته است دیدگاه­ های را در دنیای منعکس کند؟! در غرب نمی­ این صدا را بشنود، چون می­ از این فضا کند و بگوید همه تکفیری­ اند، همه با آن ­های که در به این ها را خفه و کمرنگ می­ کنند. البته های افراطی این های را آغاز خود را مدافع اهل سنت اما برعکس عمل و شروع به و قتل عام اهل سنت جماعتی که کوچکترین مخالفتی را بلایی که در بر سر اهل سنت و تازه شد که پشت از اهل سنت و اهل بازیچه­ ای رسیدن به اهداف است. قطع شد/تکفیر به نفع هیچ کس *در این شرایط می روی را به خود ببیند؟ -حجت عباسی: قطع شد، هر چند که رو به شکست و اضمحلال است و از و جمع شد، اما هسته­هایی در این فکر را اقدامی که کار و است که وظیفه در همایش­ های و دور هم جمع ­شدند و هم از این می شود که همه یکپارچه و همدل و متحد هستیم، اما راهکارهای عملی آن شود تا که این و در خانه­ های در و موانع برداشته نشود، حل شد، خود سنت مردمشان قدم بردارند و به ریشه­های در مردن سوق و تا جوان­ ها جذب نشوند. تفاوت­ که بین که از است با که ثمره ­اش تخریب و تبیین شود. اگر به نقش مؤثر عمل کنند- در هر که خونریزی­ ها شده و به نقش عمل کردند- این یک جدی داشت. در مرحله بعد سراغ حکومت­ ها حکومت­ ها و مناسب که می­ دهد و به این باور به نفع هیچ کس است آمریکا، و از و در و شد و اسلام­ستیزی را راه انداختند، اما می­بینند این تندروی ها به بازگشته ناامنی به سمت آن ها شده است. اگر واقعاً به این فکر و ایده که و مالی از قطع آنگاه شنیدنی و اثرگذار می­ تا این ها و جویای کار و مشتاق می­ بیند پول و سلاح موجود است و می ­تواند این را از عزیمت می­ کند و جذب این می­ اما ببیند، حمایتی نمی­ افتد و با مواجه شد، آرام به سمت شنیدن سخن می ­رود، آن طرف حرف با ابزارهای ای و شود که به نفع هیچ کس و و اهل سنت با هم می ­شوند. که شهری می­ را می­ کشد، و سنی در معرض خطر در فوعه و کفریا می­ حلب هم می­ حلب می ­شود، سنی حلب هم می­ تفکیک جدی نمی­ افتد، است 30 درصد، 50 درصد آسیب در فلان اما باز کلی که می ­کنیم می ­بینیم همه آن کسی که در شده است اهل که ما می­خواهیم شما چه کسی را و داعش! چه کسی به پناه شیعیان! مستندی به نام & کوچ مقدس& در ساختیم که می اهل سنت از ترس از شهرهایشان کوچ و به مناطقی حتی به از مناطق اهل سنت به اجازه ندادند، اما که در زمستان به استان­ های آمدند، را به راه در میسر و نجف موکب­ که بود در زمان­های غیر از اربعین، در محلی که به شده بود محل شرک عزاداری حسین(ع) ماواء و پناهگاه شد، پس اگر این می­ شود و دشمن کیست. عوامل جذب 120 در و از 80 *با به حوادثی که در رخ داد و خالد مشعل به سمت گرایش شما نقش را در قضیه رفع تهمت می بینید؟ -آیت قزوینی: امام(ره) فرمود: در رأس امور بیش از 70 سال است که فلسطینی ها از و کاشانه­ شان و نه کرانه فرات را ملک می ­داند، هشت را یکی پس از به دست بگیرند و همانطور که کرد را من به یک ­­ای کنم که چه شد یک از 80 به 120 در و جمع شد؟ رمز موفقیت چه بود؟ آیا همه پول بودند؟! و ابداً، از می ­شدند، گذرنامه ­شان را آتش می­ و می ما آمدیم ماندن نه برگشتن. در چند که دقت می ما می عشق یک سنی است که یک خلافتی صدر این ها با خود در ذهن های اهل سنت یک آرمان و که عده ای جذب این ها شوند. دوم بحث که آیه در فضیلت بحث را یک احساس می­ کند در صدر در رکاب اکرم(ص) و خلفا و جوان­هایی از زندگی­شان گذشتند، در عشق و علاقه است. مظلوم ­نمایی: سومین عاملی است که این را به سوی آن ها کشاند، که به و همسر پیامبر(ص) توهین می­ و بیایید از این سه مثلث را در دست و شبانه­ هم روی آن کار کردند. مفتی­ بلغارستان به قم به من گفت: فلانی هم شما آمدید و هم ما اهل 20 سال است در ما با ماهواره­ یا در زمینه­ می­ من می­ کشم بگویم از من 20 نفر در می­ جنگد، 20 سال کار 20 سال کارشان را می بینند. بله! ما هم یک تعداد از از های آفریقایی و و بیکار و پول نداشتند، این که حقوق­ های خوبی می ­دادند، ولی در اقلیت اگر با رمز موفقیتشان را بررسی دهیم. از نظر کار روز دوم موصل، 1700 دانشجوی افسری را سر در یک هفته اول نفر از اهل سنت را چشم آیا این آیا و عثمان و عمر و علی این کارها را کردند؟ ما بیاییم را با صدر مقایسه و
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فرهنگی
حیوان عجیبی که گران‌ترین پوست دنیا را دارد

حیوان عجیبی که گران‌ترین پوست دنیا را دارد


کافی است تا یک روز را در رها تا که مبل و های را می و می کنند. به همین دلیل هیچوقت فریب ظاهر بامزه ی را نخورید، اصلا مناسب نگهداری در نیستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
عکسی نایاب از آرامگاه سعدی

عکسی نایاب از آرامگاه سعدی


عکسی از را می جالب در تصویر استفاده مردم از آب جوی مقابل مقبره است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری میزان
موضوع : کل اخبار
راه‌اندازی نخستین شبکه تلویزیونی اسلامی در کنیا

راه‌اندازی نخستین شبکه تلویزیونی اسلامی در کنیا


گروه بین‌الملل: که آن در عامل‌های دیجیتال هم قابل پخش است، در نایروبی، پایتخت این کشور راه‌اندازی شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : بین الملل
پرسش‌هایی درباره سند ملی راهبردی نشر علمی

پرسش‌هایی درباره سند ملی راهبردی نشر علمی


(ایبنا)ـ سید ابراهیم و نائب و کشور: 3/4/1396 یکی از ها سند ملی نشر را و پیش آمد که در متن این آن را باشم و را در با این سند های من با به است و آن گونه که گفته شده، سند در حال است و امیدوارم که عتف قبل از تصویب، سند را به نظر از صاحبنظران بیرون از دایره کنندگان نیز که به با های نکند. من نشر است که سند چه از نشر آیا نشر با اینکه این اول من است ولی این است که ابتدا مسایل را در دو بعُد و طرح کنم. از گذاری: مطالبی که در مطرح می شود ابعاد وسیعی از های و در های (احتمالا نهادی)، و با بین به محققان و غیره را دربر می گیرد، و آن هم از و نه اجرا، و هدف را و نشر بر می شمرند. هایی که در این به آن می شود با های شده علم و دارد. و که در 26 خرداد 1387 و با ابلاغ و به کار حاصل تقاضایی بیست ساله از سوی بود که پس از فراز و فرودهای بسیار نهایتا شد و وظایفش و نظارت بر اجرای مصوبات در ها بود. تا که می دانم، این بازنگری و سطح در عتف در به سر می برد و در حال ملی (سند ملی نشر) در دست است که از بعد است را با این که آن علم و است و های و را هم در بر و در سه از دست به زده و و است. با و و وابسته به و و در جهت هماهنگ های علم و شده بود و و ها و در (ازجمله نشر) و بکار کرد. اعضای این (رئیس) کل پژوهشی، (دبیر)، ای و شیراز، ملی و پژوهش های و صنعتی به دو نفر از معاونین های به بودند و پنج نفر هم عضو حقیقی از رسانی، و در ترکیب داشتند. بوده که این با درست از های عتف کند و با روبه رو شده که زیادی با دارد. به و در فرموده اند این است از و موثر بین کنشگران نهاد علم و برداران آن، چرا که و و با طرف تقاضا در کنونی چندان ور نیست. ولی را کرد که بدانیم می خواهند این را و آن را ور کنند. قبل از اجازه بدهید معترضه ای بنویسم که در مفهوم عام از می کنیم، از کلمه نشر مرسوم نیست، و اثری در یک خاص است و می از آن به نشر که ای از ها را در یک عموم در پس به نشر نظر تا آن که هر کس می به یاد به نام می که را در غیراتفاعی) را به یا می کنند. حتم در این از نشر است. از بعد ای: از نیز این در ولی به من می که این سند نا را طرح می کند. که در این سند (منظور است) طرح شده ای و های در ها و و ها را هم من می کنم. این در نشر شده نمی دانم. ولی از و در های (ایرانداک) که سال خود شده و های را در خود و این کار را از سال 1347 و بعدی) آن را می دهد. هم که را در سال 1389 در که را در خود (و تا خود در عتف این اش است)، حفظ و ها را این است. از در دو (تولید نرم یاب ) و ای در این ها است و در بی های از و در سال های 1394 و 1395 را در و از بین نیز در بی ها و نشدن مولف و مالکیت فکری در نیز مستقیما این چرا که را و همه و بین را مسئول از هایشان در می دانند. عتف: در این و در بند به در ها نظیر و کتب (سمت) و پژوهشگاه و (ایرانداک) و نشر می کند که در بعضی موارد دارند، و در موسسات، نام ای و را از قلم انداخته اند. و طور اند که ضروریات موفقیت نشر است. من از عتف این است که قصد و نیت واقعی شما از نشر شکایت به عتف چالش های نشر که در از سوی کاربران است یا از سوی درون عتف؟ آیا دارید و ماموریتی قدیمی را نظم می دهید؟ یا مشکل از جای خدمت عتف عرض کنم بار در های سال های 1363 و 1364 طرح شد و در جائی که هیچ عکس العملی حری و همکاران و با همکاری دفتر تبلیغات علمیه قم دیدند و این سال ها تعقیب شده بود و متولد 1387 هم سخنش بود و و یکی دو هم و در های عتف رها شده و می کنیم. و از کجا که این ملی نشر هم رها نشود؟ و باز آتی، که گوشه ای از و نشر را دربرگیرد؟ من در این این مگر سالی که ای از گذشت نداشت؟ ای مجوز و را گرفت؟ اش را ای می که شده و نه ایران. نام که بی ای نشد، است را سامان بدهد ولی را که دارد. مگر نشر و مگر سَمت اسمش و کتب های خوب، سمت و ولی بدهند نشر کند. خوب چه اتفاقی می افتد؟ با هر ای در به دست و پا بیفتد که آقایان لطف مرا و با این همه می بینیم سازمانی که ماموریتش چیز است می آید و ایحاد می کند. تاسیس نشر و های آن را به یاد و های را با پوست و گوشت و استخوان در آن سال های لمس ام. نشر با فرهنگی زاده شد. تعطیل شد، نبود قطع شود و شد هر یک کتابی تالیف یا ترجمه و نشر هم در کارش این ها را چاپ کرد و موفق بود و به پندار من، نشر در آن حتی تا دهه سودآور بود. ولی حدس می زنم که با کسادی بازار که آن به حدود 500 نزول کرده، بنگاه سوددهی و مخارج را هم نکند. از سوی به ها کرد که چاپ خود را به بسپرند و فقط به موقع و با شده صفحه شده خود را در بگذارند که عتف آن ها را چاپ و باز نشر و ای هر یک از این را گرفتند که با ها را در 500 تا 1000 که با آشنایی که با نشر دارم، این هم با رایگان و دسترسی آزاد آن ها در شبکه زیاد است و 50 و با چاپ دیجیتال آرشیوهای و ملی کافی باشد. و با این همه هم داریم. از دهه به چکیده های ها بود و این در های است ولی این کار ای است و به رقیبی در بخش هم به نام سیویلیکا که های ایشان را مشترک و می کنند. اگر شود که بخش عمل می که این را به و در یک مدت به این بخش منتقل کنند. جهاد SID از نیمه دهه را کرد و در یک طولانی و به توانست این ها را کند و الآن ما دو در داریم، که این هم است. با های و با به نام سند ملی نشر حق که حدس بزنم این سند نشر می بیند؟ و اگر چنین است از هم فکر و که ها و های از قبل دیده شود. استانداردها: را در ها عرض کردم، را بگویم که هر یک از این ها، استانداردهای کارهای خود هستند. نشر خود را نشر و ها هریک های خود را و علم و هم و عرض کنم که های که نگارنده، آن را تا در کمیسیون، کار شده است. در هم هر ای که پایگاهی را خود را با استانداردهایی که می کند و در نرم افزارهایی که می دهد. عرض کنم از که در سال های قبل از دانشجو بودم کلاس خودم را در گذراندم و هم بخش دستی ترین در بین و های که ابزارهای اصطلاحنامه های و فنون را که این از عهده هر ای ساخته نیست. به یک کارشناس با چهل و اندی سال تجربه خدمتتان می گویم، در از کردید، لازم است اصلاحنامه ها تحقیق کنید. به این آن کارکرد نخواهد داشت. نشر: در نشر نیز این مطلبی و در در مبهمی به نشر روز دنیا می کند ولی از این نتوانستم اقتصادی ملی نشر را در فعلی نشر در بفهمم، به های با احتیاط به زبان است که باز به می رسد من نشر تداعی نمی شود و است که با های چند سال گذشته، توسعه تحصیلات تکمیلی و نیاز به فارغ التحصیل آن ها پا به عرصه اند و به درستی شده که به آن ها کمتر می شود و یا نمی شود. از این سند نمی توانید بفهمید که چرا فرهنگ دهی در نداریم؟ و از این و چرا چاپ می ولی نمی در از این برداری کنم. در این رابطه که راهکار عملی و تا حدودی که به نظر می رسد، امتیاز و به بر است و در حال حاضر با همه مشکلاتش، معیار تا حدی مقبول محسوب می شود. ای که طی سه سال هیچ را پشتیبانی نکنیم، چرا اینقدر تعارف می کنیم؟ این چرا شود؟ و این شاخص ها دارند. آیا ارزشیابی و آن ها در نشر گیرد؟ و این در می گنجد و نه نشر. و اما اولم که در آخر می پرسیدم: نشر چه؟ قبلا و در علم و فناوری، روی ها بحث و می شد تا ثبتی نگهداری و هر از بر امکانات داوطلب و به نام آن شود. هر از داشت، پایا ن و رساله، طور به های با محدود کار به که از درجه علمی- و علمی-ترویجی گرفته اند شد و طور به های ها رسید. به رسیدیم نتوانستیم مشخصی از پیدا (همان به این فکر افتادم که پس نشر هم به علت نشر است نه نشر علمی)، چون و کمی و غیر کار مشکلی است. آیا که گاهی های هم می در این می گنجند، یا حتی ناشرانی که فقط های درسی می موظف می شوند این را بخش است و منافع خود را خوب که سر پا مانده و از های دولتی هم است. این چرا نشر را به کار می بریم و باز حدس من تقویت می شود که خوب ما نشر را که با در نشر ندارد و می خواهیم از این حالت درش بیاوریم، آیا به نشر شده است نشر علمی؟ واقعا نمی دانم. ولی به آگاهی می رسانم که در فکر می کنم این بیشترین را گرفت و با حضور برجستگانی چون شادروان حری، استاد بی بدیل این نیز به نرسیدیم و حتی در دوره هم که به نشر های / رسیدیم، شد که روی نشر کار که دانشجوی دکتری پیشنهادهایی به آوردند با طرح و گزارشی هم در آخرین در بهار 1393 ارائه دادند و پس از آن در آئین خود، فعالیتش متوقف شده است. کمیسیونی که کل و را پوشش می داد و آن و رفع مشکلاتش و از تجربیات آن و در دستور کار در عتف شده است. ای کاش عتف، عطف فرمایند که باز را بر های از کار افتاده سابق و فقط به یک که را گم تا باز کجا مدیری برسد و این را هم بفرستد نزد های قبلی.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
مصدق از خونریزی می‌ترسید

مصدق از خونریزی می‌ترسید


خبرگزاری ایران(ایبنا)- 28 مردادماه، یکی از پرچالشی است که با که از آن می به شکل پرده در حال شدن است. در این با چاپ و در از و به ویژه با چاپ اسناد. به نظر می رسد با رویه ای که پیش روست مدت ها طول می کشد تا حداقل بخش از این تلخ شود. در و که به چاپ می رسد بر سر یا این نظر دارد. سهراب یزدانی، استاد تاریخ دانشگاه خوارزمی با تالیف که به طور به روی داده در بپردازد. با وی یا 28 نقش و و به گفت وگو نشستیم. شما در هم کردید که یکی از روی در ناشی از ابهاماتی است که در دارد. ضمن با کرد که از شاه به و با دستوری که داد وضعیت را قدری از داد. این در بود که شاه را در می دید. آیا این دو و در روی شاه و به از می ضمن تا پیش از این شاه حق را نداشت. از شاه و ناصرالمُلک هر دو بر ضد است. نمی به شکل را با زور آن را دارند. اما در موسسانی که این حل شد. به عبارتی پس از این شاه را به دست می آورد. بعدها بیستم را در وزیری علی امینی می کند. ندارد، علتی و شاه دارد. اما در مجلس، و دعوای و شاه از می شود. بر حتی از و حتی از و را نداشتند. در با را می کند و می که است و حق که را و به شاه ای بدهند. اما با همه این ها شاه را به دست آورد. با خطر از می کند تا را حتی به بر شاه بیش از و را می می که در هم کند. شاه به می را بدهد و از یک شاه در ایفای نقش کند. این و که در آن شد، برخلاف نیت بنیانگذاران بود. با همه اوصافی که حوادث 28 به آمد، پس از بیش از 64 سال محل مناقشه یا این است. با به شما در به طور مفصل و به این روز، حواشی و اتفاقات آن پرداختید، این را می دانید؟ در گام گفت که در چیزی در این ندارید، اگر بخواهیم از دریچه به 28 و بگوییم که شاه در حق عزل را دارد. موضوعی در نیامده است. ما در عزل نداریم. به که اگر در سنت این بوده که یا به توصیه یا امر شاه می داد و بعد یا را می کرد. از که به که اتفاق افتاد، عزل السلطنه بود. در این ماجرا، احمدشاه حکم می دهد که و وثوق الدوله که می دومش را دهد به الورزاء گزیند. اما زیربار این نمی رود و می من هستم و نداده ام. این اتفاق، حتی در آن هم می که در حق عزل را ندارد. در هم سیاستمداران می که در برابر مسئول و به پاسخگو باشند. حال در شده، اما قرار بود که انتخابات برگزار و جدید شود. اما گفت در مقابل استدلال کرد که چون در سنت ما و نهادینه و قانونمند نشده این ابهامات که شاه می این را که حق عزل را در و نیز و بر صحه می و جای بحث باز است و در این به و به هر کس دید در این سخن می گوید. و 28 سخن این است که در شد. این با به و که ورق تا حد صحت در روز از سال 1331 در حال بود. در در و 1331 ای که ها می و لو می رود. در این و در بودند. در طرح ها می و عده ای هم به از می شوند. با شدن می یابد. که می به bot و ها با ها؛ حتی در که هری می و دو در و در سیا می دهند. به جلو می رود و به می رسد که بر سر کار می آید و می دهد که را و به است و در حال و طرح است و ها می رود و می را و هم در خطر نیست. این سخن را می کنند. ضمن Mi6 و سیا با هم در حال و می دهند. اگر در این از ها نیز با می که شکی در های اما به طور نمی چه به کمک می کردند! اما به طور قطع ها و های ها پیش نمی رفت و به نمی شد. از در ماه سال 1332 یک از به در می شود تا خرج شود. به می آید و که به از در رادیویی خودشان را دایر می و در فعال است و برادران رشیدیان، کیوانی و جلالی در تحرک و فعالیت هستند. روزنامه نگاران طرفدارکودتا به نشر مطالبی در تخریب مبادرت می کنند. در این حتی می گفت نیز زمینه و شواهد و از این بود که در پول شده بود تا با چند استیضاح را برکنار کنند. می گذرد تا به 25 مردادماه برسیم و در این همه چیز مطابق پیش می رود و فقط منتظر بودند. به اعتقاد من حتی اگر را هم نمی می گرفت، آن وسیعی بود. در دفتر به آورده و مشخص بودند. طبق در آمده، ممتاز می نعمت الله نصیری با من در خردادماه که ما می خواهیم کنیم. از این رو شواهد، و می دهد که همه چیز شده بود و ما نمی توانیم همه چیز را به بیندازیم. قبلا چیده شده بود. شاه را ورق می زنیم در با می که در اول ها به مثابه بازوی و از حمایت می اما که رخ به امر این ها از در ها برحذر می شوند، که در 28 از و احزاب می از در ها و هرگونه تظاهرات اکیدا خودداری اما در این نقش چاقوکشان و خیابانی است که به کردید؛ اوباشی که از تا 28 پررنگی دارند؟ اگر میدان هم می فاجعه ای روی می داد و به می انجامید اما در شاه بزرگ ترین انجمن، آذربایجان بود که بیش از ٢ نفر عضو ضمن هم که زیر ١٠٠ نفر عضو داشتند. است که می گویند ٣٠ نفر عضو یک بودند، اما از افراد، عضو چندین بودند. که عضو ٥-٤ بودند. بین ها بود و از تجربه نداشتند، از هر سن و سالی با هر صنف و شغلی این ها می شدند. اگر رهبری آزموده و جنگنده ای داشتند، می مقاومت و بجنگند. اما قطعی که کار به سود باشد، بالاخره نیروی از پس بر می آمد. به نظر شما ترس از مانع به موقع به شد؟ وحشتناک می شد. در تعداد سربازان لیاخوف زیاد نبود، اما ارتش به نسبت نیرومند بود و سرکوب می کرد. با می و همه مناطق استراتژیک را اند. حزب در چه نظری دارید؟ رخ داد،٧٠٠-٦٠٠ حزب در سراسر پراکنده و همه در نبودند. حتی یکی از افسرانی که به می ای است. جالب است که است و شلیک به او می دهند، می که را بزند. این کار را نکند، گرای لوله را بالاتر می برد تا توپ به اصابت نکند و در توپ عقب تر دم دانشکده افسری در امام خمینی فعلی می خورد. اما بیش از این نمی بکند. او یک ستوان دو است و فرمان بالادست را کند. حتی بعد از پرونده او را می نمی دانند که ای است اما می که شده نتوانسته را و عقب تر را زده و به او مشکوک می شوند. از ای در های اطلاعاتی و کار نمی بکنند. به حزب نداشته باشیم و به که عضو آن بود. خود در ٢٨ تعریف می کند که روز ما خواستیم ٥ نفر توانستیم دور هم جمع شویم؛ از ٥ نفر با شخصی و حتی و با دوست شان می آیند. می ما به دم رسیدیم، دیدیم غلغله است و موج می زند. ها دور را گرفتند و تیراندازی می کنند. می ما نگاهی کردیم و برگشتیم! یک سازمانی که وابسته به است نمی بکند. ای ها هم هستند. است که یک اما این حاشیه ای بر حزب است و گسترده ای نیست. به نظر من حزب نمی بکند. در نظر داشته باشید که حتی اگر می هم با ٢٨ نمی شد. این نکته را موحد به ضمنی می و عظیمی هم با صراحت بیشتری می اگر در آن روز می شد، در شهریورماه حرکت می شد یا از منطقه شروع می شد، قشقایی ها می شدند. این بود که به دست ای ها می افتد. می گفتند جاده صاف کن ای ها هستند. حالا اگر ای ها می می گفت را دست اند و شان قوت می گرفت. بعد از در سخنرانی اش می به کمک حزب توانسته در شود؛ را می انداخت. وای به حال هم حزب عمل می شد. چه غوغایی می شد! امید نبود. به می تیمسار را می بینیم. حتی در دوم او چهره ای مثل غلامحسین است که در قبال ضعیفی از می دهد! سیاستمدار استخوان داری اما اش سنتی و با اهداف همخوانی نداشت. در این افشار طوس که به درد می خورند، اندک هستند! چرا را گزیند؟ آن متناسب با ویژگی های خود بود. اشتباه ما این است که را به یک فرد در نظر می گیریم. آدمی کار بود که در پرورش پیدا بود و می ثبات و امنیت باشد. وی به شاه و و بود. اما می گفت شاه نباید در اموری که در او نشده، کند. اگر شاه می کرد، با وی نداشت. با اشرف پهلوی به این خاطر مخالف بود که در می کرد. می شمس خواهر شاه به کار و ما هم به او نداریم. او کار بود و نبود. اگر کار مثل را می کرد؟ آن هم با نظریه ها و دیدگاه های تندروانه ای که داشت؟ ستون ملی بود. او بعد از کوتاهی سخنگوی می شود. ملی کردن نفت به این ترتیبی که شد، طرح بود. آیا این تناقضی که شما می گویید کار اما شخصیتی بود که حتی تا الغای و برپایی پیش رفت؟ این طرح مربوط به بعد از ٢٥ است. به هر حال در ترکیب یک استثناست. سران ملی با خود هم ندارند. بعد از ٢٨ بعد از چند ماه پنهان شدن لو می رود و بعد در اثر اراذل و اوباش چاقو می و به بیمارستان می ملی به دیدارش نمی روند در که می توانستند. یکی از مجلات آن نوشته است که یکی از به می او با لبخند می حتی به ما هم نمی آیید! ملی با خوب و او را افراطی می دانستند. به داشت. او به دو شخصیت یکی و مهندس حسیبی. بود که را جلب بود؛ ضمن هم فداکاری می کرد و تن به خطر می داد. دیگران این کار را نمی کردند. اما در کل را در نظر می گیرید، ضمن نیست. به تعبیر خود شما روز منفعل است و می را برادرانه از استانداری کنید، این در است که می گیرد! در باغشاه ها را از می و به در قفل می زنند! این جنون! در اقدامات ضد کودتایی عمل کرد. به همین علت است که در گفته ام فقط حزب نیست. دست است اما نمی و قاطعانه جلوی بایستد. 28 از این است که فرصت مقابله با را اما در عمل نشد؟! اما از جنگ داخلی می ترسد؛ ضمن می پشت سر آن موج های هم آمد. در مجموع عمل است. اما که مسائل فقط ارادی نیستند، در عرصه که من و شما تصمیم بگیریم یک کار را و بتوانیم آن را بدهیم. اگر در به فرمانده یک تیپ سواره می گفت بروید و فلان جا را بگیرید، نمی آمدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
احتمال انتخاب سرپرست به جای شهردار

احتمال انتخاب سرپرست به جای شهردار


عضو شهر گفت: در روز بنا را اما چون باید طى شود و حکم توسط وزیرکشور امضا شود،باید ببینیم این چقدر زمان مى برد
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری برنا
موضوع : کل اخبار
بسیج همیشه مورد تهاجم لفظی و عملی دشمنان قرار داشته است

بسیج همیشه مورد تهاجم لفظی و عملی دشمنان قرار داشته است


امام ای فرمودند:سمپاشی و این که در مخصوص یک دوره از دوره‌های پس از انقلاب نیست؛ از اول بوده، تا امروز هم بوده است؛ بود؛ بعد از این هم بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
برگزاری مسابقه دوچرخه‌سواری به‌مناسبت نخستین یادواره شهدای کوی رکنی همدان

برگزاری مسابقه دوچرخه‌سواری به‌مناسبت نخستین یادواره شهدای کوی رکنی همدان


به کوی دوچرخه‌سواری با حضور 30 نفر از جوانان و نوجوانان کوی همدان برگزار شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
حمایت ترامپ از اعمال خشونت علیه مسلمانان به بهانه حملات بارسلون

حمایت ترامپ از اعمال خشونت علیه مسلمانان به بهانه حملات بارسلون


به تقریب(تنا)، دونالد پس از دولت های اروپایی را به مشت کرد. در پنج یک ون به ای از در شهر 13 نفر و بیش از 100 نفر این را است. به این در اش نوشت: و که پس از ها با چه کرد. (او کرد که) تا 35 سال از نبود. جان ژورف مشهور به جَک سیاه، در اولین سال های قرن بیستم و پس از پیروزی بر اسپانیا در جنگ فیلیپین، فرماندار نشین مورو در جنوب این کشور شد. بومی های پس از استیلای ها، بر آنها شوریدند که در این درگیری ها، چند هزار نفر از طرفین و عمدتاً غیرنظامیان بومی، شدند. بر اساس افسانه مورد علاقه نژادپرست های که بارها از سوی مورخین رد شده، آرام کردن ها، 50 نفر از را دستگیر کرد و دستور قتل 49 نفر با تیرهای آغشته به خون خوک را صادر کرد. نژادپرستان می گویند نفر پنجاهم روایت تلخی از ماوقع را دیگر ها بازگو کرد و 35 سال، در آن ناحیه آرامش حکم فرما شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : سیاسی
رازهایی درباره‌ مردان که هر زنی باید آن‌ها را بداند!

رازهایی درباره‌ مردان که هر زنی باید آن‌ها را بداند!


به (ایبنا) ی که هر زنی آن ها را دی با شده است. در از این می خوانیم: آیا تا به حال اید که ای کاش نیز به ی داشتند؟ که هم اکنون در دست دارید، است که می کردید، قبل از با مرد تان بودید. در این دی یکی از به شما آموخت: ـ ی و چه می ـ و به عشق ـ است با آن چه به می ـ از در حق مرد مان ـ در این سال دی (Ph.D ارتباطی) و خود را با شما در میان گذاشته و راهنمایی هایی را در مورد مرد به شما بازگو می کند و به جهت خلق روابطی همیشگی و موفق با مرد تان یاری تان کرد. ـ احساس نسبت به زنان، روابط، عشق و عمل ـ به مرد تان کمک تا از لحاظ احساسی و عاطفی باز شود؟ ـ شش اشتباه که زن ها در خود با مرتکب می شوند. ـ پنج راز ی ـ از آن چه که در ظاهر می گویند ـ چرا نیاز دارند که کارها را به درستی دهند. ـ به مان میزانی که عشق می ورزیم، عشق نیز دریافت کنیم. آزمون های استانداردشده این را دهید و نتایج را بررسی و ارزیابی کنید. این کتاب، نور تازه ای بر اسرار ناشناخته ای ی که زن ها را گیج است، می تاباند. به گفته نویسنده، این حاوی تمرین ها، جدول ها، توصیه ها و ابزارها و تکنیک های مؤثر و با ارزشی است که می تواند شما را به زنی به مراتب نیرومندتر تبدیل کند و روابطتان با را برای همیشه متحول سازد. ی که هر زنی آن ها را دی به با شمارگان 500 نسخه در 383 صفحه به بهای 26900 تومان از سوی انتشارات نسل نواندیش شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
مخالفان برجام به دنبال عدم ایجاد فضای اعتماد نسبت به ایران هستند/ انعقاد قراردادها برای تقویت اعتماد‌افزایی است

مخالفان برجام به دنبال عدم ایجاد فضای اعتماد نسبت به ایران هستند/ انعقاد قراردادها برای تقویت اعتماد‌افزایی است


به به نقل از پایگاه اطلاع عصر در از "الهام امین زاده& و معارفه & شهیندخت مولاوردی& به در و ابتکار& به در و گفت: این زن، و ملت است. با به سال به سال و عمل" از سوی کرد: این این است که هر مدیری در هر و مسئولیتی که هست وظایف و مأموریت های خود را این اولویت سمت و سو دهد. اظهار داشت: در به راه بیفتد و و زا و گرا چرا که و یافت. با به به و گفت: این ها در به حس به ای که هم های در و فضا است و می و بی خوف و و می و و بین و به و نقد و و هم کند. داد: کسب و کار در به ای که که اگر روز ای پرشتاب مقررات و توجیه اقتصادی آن را در سال های آینده برهم نمی زند و اختیارات مالکیت و مدیریت آن در آسیب و بازار و صادرات آن در تصمیمات یک شبه از بین نرفته و آن دارد. را موجب پیشرفت هر دانست و گفت: اینجاست که موضوع مقاومتی با ارتباط وسیع و عمیق می کند چرا که اگر می خواهیم از کسب و کار ما توانمندی، آمادگی و مساعدتر بودن در رقابت بین فضاهای کسب و کار و های فراوان سرگردان در دنیا برسد، و امن و مطمئن به بدهیم. کرد: امروز افتخار می خوشبختانه در منطقه پرآسیب و پرآشوب از برخوردار است، تنها نباید منظور ما نظامی و انتظامی باشد، بلکه اقتصادی، و از به منتشر شود. با به در اصل 22 به صراحت به این معنا شده که & حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از مصون است مگر در مواردی که تجویز کند& ، تصریح کرد: مصونیت و را ابتدا افراد مهم شمرده است و این بدان معناست که هر در اسلامی، کند و آن روز اقتصاد، و خواهد بود. با به ای برنامه ریزی که هم مردم و هم کسانی که از خارج وارد می شوند، کامل باشند، گفت: فضا به ای که هر کس به این سفر می کند سیاسی و وجود که از آن فرد بیش از خودش حراست می کند. کرد: بر رسانه ای و ما فرهنگی حاکم که هیچ کس در هیچ موقعیت و مقامی، جرأت به فرد و شهروند دیگر نداشته و همه که اگر کردند، مجازات می شوند که از و خود به شدت پشیمان خواهند شد. داد: در کشور، فضایی که در آن کسی با سوء استفاده از تریبون و وکالت یا مدیریتی که در اختیار به خود اجازه دهد، دروغ و افترا پخش کند و به دیگران توهین به پایان برسد و آن روزی است که می توانیم جشن اساسی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سیاسی
شاکله و روش «فرهنگ موضوعی فارسی» متفاوت است

شاکله و روش «فرهنگ موضوعی فارسی» متفاوت است


به (ایبنا) نقد و بررسی با حضور محمد حسن و اثر امروز چهارشنبه (25 مردادماه) در سرای اهل قلم برگزار شد. منش در بخشی از این نقل قولی از جانسون کرد و گفت: او می گوید نویسنده ای کتابی را می از اما که او را می کند. نیز در این سخن را به نظم است. کسی که دست به می زند را می دهد. این دکترای و ادبیات با به آشنایی خود با گفت: من از سال 1375 را می شناسم و بگویم او طی فعالیت کاری خود همواره شرافت ادبی اش را حفظ و در سال نیز 4 وی که زحماتش شده است. منش ارتباط و کار در نیز سخن گفت و افزود: ما اهل کار نیستیم و کمتر کار در کشورمان نتیجه می دهد و متاسفانه کار در جامعه ما از است که به دست یک فرد به می رسد. وی در بخش از را این اثر کرد و افزود: به های پیش از خود کند اما این به جا و شده در بخش از با این این بی و بی در است که به این است. وی با در به گفت: به فی است که در این شده جمع ها و به است و یک به در آن می شود. منش به از چون ها و های کرد و گفت: این با از نظر و اش است چرا که این و علاوه بر گردآوری درستی در است. با سعی این اثر به روز باز هم جای کار در این حوزه فراوان است. در از به تولد متفکران و دانشمندان شده که لزومی و می اصلاح شود. وی با به ای که در این به کار کرد: نوشتن به در روزگار ما گسترش یافته و هم در این تکاپوی زیادی و در های قبلی خود نیز چنین رویکردی را است. تا راه حلی را پیشنهاد کند که اگرچه از سوی منتقدانش تاخت و تاز گرفته اما بازهم به دلیل رفع مشکل قابل تقدیر است. به گفته این محقق، که در این شده نیز و می تلفظ کلمات در این به نیاز و می تغییراتی در آن بگیرد با این اگر یک اثر می توان جزییات آن سخن گفت و از نظر من این است علی رغم از تعاریف در بخش های تخصصی خطاست. منش در پایان گفت: از نظر طراحی بسیار نفیس است اما با توجه به حجیم بودن ناشر می توانست از کاغذ بهتری سبک تر شدن آن کند. این یک است نیز با به تالیفات مفیدی که از سوی طی سال به ثمر رسیده به از ویژگی های شخصیت علمی او کرد و گفت: در مدتی که از انتشار ایشان می گذرد متعددی پیرامون این مطرح است به طور این اثر یک معمولی است یا گنج واژه؟ اگر در آن شده چرا شبیه معین و اگر است چرا دارد؟ وی در به این کرد: می تلفیقی از چند و این یک است. یا گنج نوع خاصی از نگار است که ساختار کلان آن طی طرح طبقه بندی روی واژگان می شود می کند. وی در بخش های از سخنان خود انواع ها از مترادف قیاسی و ... سخن گفت. و به در این توضیحاتی را اثر خود کرد و گفت: ها عموما هستند و می خواهید از آن ای را در جایگاه و معنی آن را جستجو اما اگر ای را مفهومی که در ذهن تان از کنید. اگر به طور فهرستی از تمام رنگ ها باشید مراجعه به ها اما کار را شما راحت می کند. وی با به را به می آورد گفت: ما اکنون در این به روز و مناسبی نداریم و این که ده ساله من است تلاشی در این راه است. سعی کردم ها و اصطلاحات را در بگنجانم و از این منظر این اثر جزء منابع روزآمد است. به طور های پهباد و راستی آزمایی که از های امروزی است در این به کار است. بخش پایانی این به پرسش و اختصاص داشت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : سیاسی
هدف الازهر نشر اندیشه معتدل برای مبارزه با افراط گرایی است

هدف الازهر نشر اندیشه معتدل برای مبارزه با افراط گرایی است


حوزه/ شیخ گفت: ما صلح و در نیز می و با دینی مانند کلیسای کانتربری انگلستان، شورای کلیساهای و واتیکان ارتباط داشته باشیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری حوزه
موضوع : کل اخبار
پرسش‌های راهبردی درباره کابینه جدید

پرسش‌های راهبردی درباره کابینه جدید


به گزارش گروه های & کیهان& در شماره امروز خود به قلم & محمد ایمانی& نوشت: مهم یا تیم و آن؟ این با است و با چه رای داد؟ اینها سوالاتی است که با شروع جلسات پیشنهادی، در کانون توجه عمومی است. 1- هرچند یکایک دارد، اما این اهتمام به یک کم و به دور از است. مهم این است که و 17 یا 18 عضو به و که یا و و نفت و... را جز کنیم. و در های کلی و سند چشم و تا بر آن گفت که این یا آن را یا از این با چون از نمی شود تا شود تک تک با آن یا 2- رای بر وی نمی کند. این های می او 24 رای و باشد. (بماند که خود طیف در پنهان بیشترین فشار و طلبکاری را از و را پشت قباله خود می خوانند). تکلیف دو موضوع از هم را رای فرد کرد. این رای ، فرد را به جایگاه حقوقی می رساند اما مشی و تصمیمات او & قداست& ایجاد نمی کند. 3- در امسال، 41 و 366 نفر که سهم روحانی، 23 و549 رای (حدود 57 درصد) بود. به عنوان مقایسه، در سال 1388، 39 و 165 نفر در و 24 و 527 رای (حدود 63 کل آرا ) را به خود اختصاص داد. به عبارت 8 سال بعد از سال 88 و در حالی که تعداد واجدین حق رای 10 نفر بیشتر شده بود، 7 کمتر از رای آورد. 4- به رغم این واقعیت، به خاطر داریم از هاشمی و تا سیاسیون و مطبوعات همسو با آنان، بارها این مضمون را و نهم و دهم تکرار که & را دادند& ، & کردند& و & طی شده بود& . فارغ از یا غلطی این گزاره ها، این طیف تاکید کرده اند که احتمال مردم، یا کردن در و یا فرد و او وجود دارد؛ و از صِرف ، نمی توان مشی و را نتیجه گرفت. اگر رای 24/5 قداستی برای های او فراهم نمی کند، به طریق اولی ، رای 23/5 نیز نمی & امر مقدس& تولید کند. بنابراین بایسته و نقادی در جهت اصلاح و ارتقاست. 5- با این اوصاف، نمی اسیر فضاسازی های تبلیغاتی شود و قانونا در امر و قبل از آن و کلی جدید، مطالبه گر باشد. متاسفانه با چالش های مهمی مواجه است که اگر بر نگاه ای و ارزیابی نشود، موجب تبدیل رای اعتماد به ای تشریفاتی و بی ثمر خواهد شد. 6- فرشاد مومنی عضو ستاد میرحسین موسوی در سال 88، در امسال از حمایت می کرد و هویت سیاسی اش است. اما کارشناس اقتصادی اخیرا با هشدار خلأ های و دغدغه مهم & آین
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فضای مجازی
نوشیدنی که پوستتان را صاف و وزنتان را کم می کند+ دستورالعمل

نوشیدنی که پوستتان را صاف و وزنتان را کم می کند+ دستورالعمل


ما به شما یک می که به پوست، لاغری و تقویت دستگاه گوارش ما کمک می کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
اتهام‌زدن و انتقاد از مدیران گذشته مشکلی از شهر مشهد حل نمی‌کند

اتهام‌زدن و انتقاد از مدیران گذشته مشکلی از شهر مشهد حل نمی‌کند


عضو هیأت شهر به شهر گفت: از و و و حل چاره‌اندیشی که اگر قرار باشد تا پایان چهارساله دوره پنجم مرتب مصاحبه و اتهام بزنید به عملکرد گذشتگان سروصدا راه بیندازید مشکلی از شهر حل نخواهد شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : استانی
ماشین سواری متفاوت خانم گوینده خبر +عکس

ماشین سواری متفاوت خانم گوینده خبر +عکس


سوسن حسنی دخت با انتشار این عکس در اش نوشت: مکث را کن. این عمر که ، بی در حال است اما ما، را می کند. وقت می کمی به اطرافمون نگاه و آنوقت چیزهایی را ببینیم که تاکنون ندیده ایم و خیلییییی مهم باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری میزان
موضوع : فضای مجازی

copyright © 2017 by blogblog
دانلود زمزمه لالایی سریال در چشم باد اهنگ چال چاله دانلودآهنگ چال چاله دانلودآهنگ چال چاله دانلود اهنگ چال چاله دانلود اهنگهاى عٽمان نوروزف دانلود اهنگ گوزلیمن گوزلاری اووادان اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود آهنگ آوادن از عثمان نوروز اوف لینک مستقیم دانلود آهنگ آنلا منی از سویل ترجمه Anla meni آهنگ عثمان چال چاله نوروزف چال چاله نوروزف چال چاله دانلود فول آلبوم عثمان نوروزوف دانلود آهنگ لالایی تاجیکی مجموعه در چشم باد MOHSEN DJ sedmix part 32 دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله البوم عثمان نوروزوف دانلود آهنگ ترکی بلاگسین بلاگسین دانلود آهنگ ساغرم شکست ای ساقی حامد بهداد کنکور95 از گنجینه دانش دانلوداهنگ چالچاله عثمان نوروز لالایی تاجیکی در چشم باد دانلود اهنگ آلبانیایی gon haziri دانلود لالایی سریال در چشم باد دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود اهنگ شب شب رقصه یالا یالا دانلود اهنگ شب شب رقصه یالا یالا اهنگ سریال 8.5دیقه دانلودمستقیم آهنگ دومان کانال آهنگ های جدید عثمان نوروزاف درتلگرام دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود اهنک چال چاله دانلود اهنگ ترکمنی مایسا جان دانلود آهنگ french montana unforgettable اهنگ عثمان نوروزدانلود دانلود اهنگ عثمان نوروزف شمشادجان دانلود اهنگ امین جیکو و واریا بارون دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود اهنگ عماد طالب زاده برای داشتنت دل به دریا زدم لینک دانلود مستقیم آهنگ هاى عثمان نوروزوف دانلود آهنگ xina afet fermanqizi دانلود اهنگ مایسا جان ترکمنی دانلود اهنگ عاشقم از ارمین و باران دانلود زمزمه لالایی سریال در چشم باد دانلود اهنگ کای ضد به نام زمونه نیشم زدتیشه به ریشم زد دانلود اهنگ عماد طالب زاده برای داشتنت دل به دریا زدم دانلود اهنگ آذری اوادن دانلودسریال زندگی باعشق زیباست fox دانلود انگ چال چاله از عثمان آهنگهای عثمان نوروزف الر چارپ چارپ یک مشت گدازاده+سیمین دانشور دانلرد آهنگ عماد طالب زاده برای داشتنت دل به دریا زدم دانلود زمزمه لالایی سریال در چشم باد دانلود آهنگ برای داشتنت دل به دریا زدم طالب زاده اخرین اخبارهفدهمین جشن حافظ دانلود آهنگ.شمشاد.عثمان دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف اهنگ ترکمنی عثمان نوروزف دانلود آهنگ برای داشتنت دل به دریا زدم از عماد طالب زاده دانلود زمزمه لالایی سریال در چشم باد ریوارکسابان ریمیکس چتر خیس سولی دنس