بلاگ بلاگ
بلاگ بلاگ
نورائی‌نژاد: متاسفانه در پژوهش‌ها صدا و مسایل زنان دیده نمی‌شود

نورائی‌نژاد: متاسفانه در پژوهش‌ها صدا و مسایل زنان دیده نمی‌شود


به خبرگزاری (ایبنا) آیین و در اصل با حضور اثر، نژاد و معصومه علیمرادی عصر روز در اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد. اصل در این با یکی از بشر است که در طول گفت: این چون در پیچ و تاب های خورده تشخیص است و نه، اما تا زمانی که این میان جنس زن و مرد حل نشود، ما مان حل نمی شود و ممکن است مسائل ما نباشد ولی دارد! ما به واسطه 10 هزار ساله مان و صرفا با نوسازی و ساخت و ساز و دستاوردهای نتوانستیم از پیش ببریم. علامه داد: به های و نظم بر در می شود. از سوی ها ما به و صد سال داد که این ما را به نمی رساند. های چپ گرا هم در شده اقتصاد گیرد. به هر حال ما تا به قول کانت از درون به روشنگری نرسیم از پیش نمی بریم و نمی از مرزهای محدود کننده جلوتر برویم. وی افزود: من 20 سالی می شود که روی کار و این کار موانع و محدودیت است با این تا بیش از 30 جلد این را در سرفصل های کنم. این نیز با روش است و چه تاثیری روی روش و آیا می به برسد؟ این تشریح این داد: پیش فرض این است که جنایتی و کاراکترهای و هم می دانند خوب و بد چیست؟ از سوی ما از به در پایان می رسیم. پس باز مفروض کارگردان این است که و کاراکترها را می شناسند و می پذیرند. در مجموع این عناصر است! اما شما فرض شکل و ما و هر یک نمی به فهم از برسیم. از سوی مهم است که هم باشد. این است که بین و هیچ و نمی و به می رسیم. به ما در این می از روش و ... به برسیم. اما این روش می ما را به یا از سوی در ذهن می پس بحث را و و بین و در این و در به بپردازیم. این ای است که در دارد. اما روش های هم به تا و آن ها چیست. روش های ترکیبی هم در روش اما این روش ها در کارامد نیستند چون از جهان و در حاشیه است و عمق آن کاویده نمی شود. وی کرد: ما با این روش ها هم می باز می که و ما است و بعد می با یک و سخن بگوییم! پس روش مهم است و دامنه آن گسترده است و به این روش ارزشی مانند حساس تر است. نائینی ناشر نیز با به آشنایی خود با اصل گفت: باب جدیدی در این با تالیفات خود گشوده است. وی های نوشته و قلم خوبی و از معدود افراد آکادمیک که به ندارد و به است. خوب است اما ما ملتی هستیم که ادعای زیادی و به تولید فکر و که وادی پرخطری است. نیز وارد این شده و های کردند. نگرش او به امیدبخش است. وی با به های روش گفت: روی روش های در و کار کرد. از سوی شد من که این و ساختارشکن است و می این را کنیم. نیز از و به پرداخت و افزود: جای یک با همواره می شده است ما می خواستیم از علم در این باره اما روش ها و های این از مردها برگرفته شده پس فمینیسم به کمک آمد تا به در کنار شود. وی داد: از متولد شد و باز در این جای یک خاص در می شود. در از ها صدا و نمی شود و در ما در مهجور پپس بود که از یک روش متناسب به شود. روش از را به داد. این و آن در سطح به نوعی از روش های رایج است. چون حتی اگر با روش های معمول کمی شود باز از آنجا که از است کارآمد پس است تا روش ای در نظر شود. به به وسیله روش مثل مصاحبه، تحلیل محتوا و... می به شود و از مشارکت با آن سعی می کند زوایای پنهان را کند. این با متن سنگینی که اما اثر توجهی است و شاید بارها این اثر را کرد تا درونیات آن را درک کرد. به هر حال جای این اثر می شد. ارتباطات نیز روش و آن با داد: در چنین فضای این اقدام جسورانه ای است. شجاعت به خرج و این را گرچه به سابقه کار پرداختن به این برایش سخت اما به هر حال کار است. وی داد: این در عین اش سخت و پیچیده است اما لذت بخش است چون حاوی های زندگی است. به این سوال می دهد که علم شکل و اتفاقا علم ای هم هست. می کند در شرایطی که علم است و مظاهر آن را در ببینیم چه می بکنیم که از این دانش فاصله و به تعریفی دانشی که پارادایم هم در آن شود. وی افزود: از 9 فصل تشکیل شده و در آن سعی شده از روش تحقیقی سخن باشد. علم به مادر علم و روش های موجود در آن اعم از و کمی از مسایلی است که در این است. همچنین در به روش و ویژگی تعاملی آن بین محقق و پرداخته می شود که می یکی از روش های اعتماد بین و باشد. به اما پافراتر گذاشته و می روش در بهتر است اما آنچه که در این بین مهم است از فمینیستی است. روش از می شود و در آن به سوژه اجازه می دهد تجربیات، ذهنیات و... خود را به منتقل کند. وی با از نگذاشته و شدن آن را می کند، گفت: این اثر در می دنیای بدون مرز جسنیت ها به بپردازیم. علیمرادی، سیاسی این نیز برخی از نظریات را کرد و گفت: یکی از مهمترین رسالت های این است که دهد به کمی و علم صورتی یافته است. طی مختلفی به اند به طور ارسطو انسان را به یک حیوان ناطق معرفی می کند که عقل را به و را به جنس دوم می دهد. بر اساس فلسفه او بندی می شود. افلاطون، دکارت، هابز و ... نیز های متفاوتی به زن اند ولی اغلب آن ها منفی به زن دارند در صورتیکه ما اگر بخواهیم می که زودتر از به اندیشه خلق کردن رسیده اند. وی کرد: یکی از کامل ترین سیستم های عصبی به تعلق و آنها به با در آفرینی نقش موثری داشتند. بخش دوم این نیز به پرسش و حاضران داشت.

تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - blogblog
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 17

کل اخبار
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


copyright © 2018 by blogblog
آهنگ عثمان نوروزف فول البوم رمان اسمان مشکی قسمت 11 blogblog.ir blogblog.ir blogblog.ir اهنگ مایا عثمان نوروزف اهنگ ترکمنی گل یارم گل ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ عثمان نوروزف سوی منی یارم خواندن رمان ماه مه الود از پرستو.س دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ تنها موندم مجتبی الاله آهنگ مایسا جان ترکمنی عثمان نوروزف چلچله اهنگ امینه ترکمنی دانلود اهنگ امینه ترکمنی اهنگ امینه ترکمنی اهنگ امینه ترکمنی